PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET"

Transkriptio

1 PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok > 0 hypebeli Kun kappaleen kokonaienegia on negatiiinen (Ekok < 0), niin kappale on idottu kekukappaleen gaitaatiokenttään. Tällöin kappale kietää kekukappaletta ellipiadalla. Jo kappaleella on tapeeki uui alkunopeu, e oi paeta kekukappaleena gaitaatiokentätä. Tällöin kappale oi edetä liike-enegiana aulla ääettöän kaua kekukappaleeta. Pienin tällainen nopeu ataa tilannetta, joa kappaleen nopeu ääettöän kaukana kekukappaleeta lähetyy nollaa. Tää tapaukea kappaleen kokonaienegia on nolla: Ekok Ek + Ep 0 ja kappaleen ata on paaabeli (k. Fotoni 5, ). 1. PAKONOPEUS eli 1. koinen nopeu (k. Phyica 5, Ei.,. 56) pienin nopeu, joka kappaleella tulee olla, jotta e oii kietää Maata (7,9 k/) kappaleeta (ei. aauualu) tulee Maan kietolainen Maa Oletetaan, että kappale (ei. aauualu, atelliitti, aketti) laukaitaan aakauoaan aanpinnan uuntaieti. Kun kappaleen nopeu on iittään uui, niin e putoaa täälleen yhtä paljon kuin aanpinta kaatuu en alla, jolloin kappale kietää Maata. Kappaleen kiihtyyy on noaalikiihtyyyttä an /, jonka uunta on kohti Maan kekipitettä. Kappaleeeen aikuttaa Maan pinnalla gaitaatiooia F γm/, joka antaa kappaleelle dynaiikan peulain F a ukaien noaalikiihtyyyden a an /. (M Maan aa, kappaleen aa, Maan äde, kappaleen atanopeu). Kappaleen (ei. aauualu, atelliitti) liikeyhtälö on F a, jota aadaan χ M (gaitaatiooia kekeioia)

2 Tätä yhtälötä aadaan kappaleen 1. koieki nopeudeki eli 1. pakonopeudeki N χm 6, , / 7,9 k/ Huo! Mutaa taulukoa gaitaatioakio γ 6, N / (MAOL. 70), keltaiea taulukoa: γ 6, N / (MAOL. 71). Käytännöä kiihdyttäinen tehdään kantoaketilla aiheittain. Aauualu laukaitaan Maata kietäälle adalle uein päiäntaaajan läheltä itään päin eli Maan pyöiien uuntaan, jolloin aadaan hyödynnettyä Maan kietoliikettä k Maan kehänopeu Alu laukaitaan pytyuoaan ylöpäin ja 00 k:n kokeudea e kulkee aakauoaan.. Satelliitit kuljetetaan Maan kietoadalle aketeilla. aketti lähtee aluki pytyuoaan ylöpäin, utta kokeaalla e kallituu. Noin 00 k:n kokeudea e kulkee aakauoaan. aketti auu ja itoaa atelliitita, kun atelliitti on pääyt Maan kietoadalle. aketti antaa atelliitille lähtönopeuden. Satelliitin kietoadan uoto iippuu iitä nopeudeta, jonka aketti atelliitille antaa. Jo nopeu on 7,9 k/, atelliitti on ypyäadalla. Jo nopeu on pienepi, atelliitti putoaa takaiin ilakehään ja tuhoutuu. Jo nopeu on uuepi kuin 7,9 k/ utta pienepi kuin 11, k/, atelliitin ata on ellipi, jonka toinen pää on kokeaalla. Jo atelliitin nopeu on. pakonopeu 11, k/, niin atelliitin ata on paaabeli eikä e palaa jää kietäään Maata, aan e jää Auinkoa kietäälle adalle ikään kuin planeetaki. Jo atelliitin nopeu on yli 11, k/, niin e kietää Auinkoa hypebeliadalla. Auinkokunnata apautuakeen atelliitti taitee ielä uuean nopeuden; 4,1 k/. Jo atelliitti on k:n kokeudea, en kieoaika on 4 tuntia eli aa kuin Maan pyöähdyaika. Tällaita atelliittia anotaan geotationääieki atelliitiki, koka atelliitti kietää päiäntaaajan yläpuolella ja näyttää pyytteleän Maata katottuna paikallaan (k. Phyica 5,. 53). Huo! 1. Pakonopeuden laueke oidaan johtaa yö toiin:

3 Kun kappale on Maan pinnalla, niin en liikeyhtälö on F a ja kalaaiuodoa F an. Tätä aadaan, että g (paino kekeioia) ja edelleen 6 k 1. pakonopeudeki aadaan g 9,81 6, ,9. Gaitaatiouooaikutuken potentiaalienegia on negatiiinen : E p M χ F χm / χm Kun kappale, jonka aa, on Maan pinnalla, niin g. χm χm Sijoitetaan tää laueke yhtälöön g, joka aa kuin eniäieki edellä johdettu laueke χm.. PAKONOPEUS eli. koinen nopeu (k. Phyica 5, Ei. 5,. 59) pienin nopeu, joka kappaleella (ei. aauualu, aketti) tulee olla, jotta e poituii Maan gaitaatiokentätä ( 11, k/ ) kappale (ei. aauualu) ei jää Maan kietolaieki, aan e poituu Maan aikutupiiitä kappale jää ii Auinkoa kietäälle adalle eli iitä tulee ii taallaan planeetta Huo! Auinko Heti atelliitin laukaiun jälkeen Maan pinnalla atelliitilla: kokonaienegia Ekok 0 ja aoin ääettöän kaukana ( ) atelliitilla Ekok 0, koka kokonaienegia äilyy. Laukaiun jälkeen aanpinnalla kappaleen ekaaninen kokonaienegia on liikeenegian ja potentiaalienegian ua eli Ekok Ek + Ep 1 M + χ. Gaitaatioenegian potentiaalienegian nollatao on alittu ääettöän kauaki Maata. Aauualuken kokonaienegian Ekok Maan gaitaatiokentää tulee olla ähintään nolla, koka illoin e pytyy atkaaaan Maan etooian puoleta ääettöyyteen ati.

4 Tällä etäiyydellä aauualu on pyähtynyt (Ek 0 ja Ep 0), jolloin kokonaienegia on nolla eli Ekok Ek + Ep 0. Mekaanien enegian äilyilain ukaan ekaaninen kokonaienegia Maan pinnalla on yö nolla eli M χ 1 0 Tätä yhtälötä aadaan kappaleen. koieki nopeudeki eli. pakonopeudeki χm 6, , N / 11, k/. Huo!. pakonopeu on 1, iä 1 1. pakonopeu. 3. PAKONOPEUS eli 3. koinen nopeu pienin nopeu, joka kappaleella (ei. aauualu, aketti) tulee olla, jotta e poituii Auinkokunnan etooiakentätä ( 4,1 k/ ) kappale (ei. aauualu) ei jää Auingon kietolaieki, aan e poituu kokonaan Auinkokunnan aikutupiiitä kappaleeta tulee näin joko kenotekoinen tähti, joka kietää Linnunadan kekutaa tai jotakin tähteä kietää keinoplaneetta Tää tapaukea aauualuken kokonaienegian tulee olla ähintään nolla eli Ekok Ek + Ep 0. Potentiaalienegia Auingon gaitaatiokentää on lakettaa pääaiallieti Auingon etooian peutella, koka Auingon aa on planeettojen aoja huoattaati uuepi, joten e ääää Auinkokunnan potentiaalienegian kaukana planeetoita. ajatapaukea kokonaienegia on nolla, joten Maan etäiyydellä Auingota ( ) pätee: Ekok Ek + Ep 0 eli M χ 1 Θ 0 iä M Θ Auingon aa Auinkokunnan aa, aauualuken aa, Maan kekiäääinen etäiyy Auingota, aauualuken nopeu, χ gaitaatioakio ( G, f), (MAOL. 70 (71).

5 Edellä oleata yhtälötä aadaan kappaleen 3. koieki nopeudeki eli 3. pakonopeudeki 6, , N χm Θ / 4,1 k/. (Auingon uhteen) Huo! Mutaa taulukoa gaitaatioakio γ 6, N / (MAOL. 70), keltaiea taulukoa: γ 6, N / (MAOL. 71). 3. Pakonopeu Maan eteneiuuntaan on (4,1 9,8) / 1,3 /. PAKONOPEUKSIA TAIVAANKAPPALEIDEN PINNALTA: Taiaankappale Pakonopeu (k/) Mekuiu 4,3 Venu 10,4 Maa 11, Ma 5,0 Jupite 60 Satunu 35 Uanu 1 Neptunu 4 Pluto 1, Kuu,4 Auinko 618 TÄHTITIEDE: MAOL ( ) ##################################################################### Aauualuken liikettä Maata kietäällä adalla oidaan takatella aakauoana heittoliikkeenä. Kun aauualuken nopeu on iittään uui, alu putoaa täälleen yhtä paljon kuin aanpinta kaatuu en alla. Pitkillä aauulennoilla aauualukia kiihdytetään n. linkoatatekniikalla eli gaitaatiokiihdytykellä (k. Phyica 5,. 53). Tällöin aauualuta ei ohjata uoaan kohteeeen ieälle adalle, aan käytetään jotakin toita planeettaa (ei. Jupiteia) antaaan liäauhtia tai uuntaaaan ata haluttuun uuntaan. Näin äätetään polttoainetta ja aikaa ja aluketa oidaan tehdä keyepi.

6 Tehtää.1. a) Kuinka uui on aauualuken, jonka aa on 5000, pakonopeu Maata? b) Kuinka uui liike-enegia illä Maan pinnalla pitää olla, jotta e kykenii itautuaan Maan gaitaatiokentätä? Tehtää.. a) Lake pakonopeu Kuuta b) Lake pakonopeu Auingota. Tehtää.3. Muta aukko on yleien uhteelliuuteoian ennutaa iliö, ääettöän tiheäki luhitunut tähti, jota alokaan ei pääe ulo. Mutaa aukkoa ypäöi n. tapahtuahoiontti, jonka kiittinen äde on n. Schwazchildin äde. Schwazchildin äteen etäiyydellä pakonopeu on yhtä uui kuin alon nopeu. Tapahtuahoiontti on ii ajapinta, jonka takaa itään infoaatiota ole ahdollita aada. χm Pakonopeu -äteien ja M-aaien kappaleen pinnalta on (t.. pakonopeu). atkaie tätä lauekkeeta äde ( Schwazchildin äde ), kun pakonopeu on alon nopeu c. Lake ellaien utan aukon Schwazchildin äde, jonka aa on 7 Auingon aaa.

7 Tehtää 1. atkaiu. a) Sijoittaalla aot. pakonopeuden lauekkeeeen χm 6, , N / 11, k/. Huo! Pakonopeu ei iipu aluken aata eikä laukaiuuunnata. Maan pyöiietä johtuen aauualu lähetetään jo alua itään ieluuin lähellä päiäntaaajaa, jolloin aadaan ilaita liäytä pakonopeuteen. b) Aauualuken liike-enegia Ek , J E 313GJ k Tehtää. atkaiu. a) Sijoittaalla aot. pakonopeuden lauekkeeeen χm 6, , N , /,4 k/. b) Sijoittaalla aot. pakonopeuden lauekkeeeen χm 6, , N , / 60 k/.

8 Tehtää 3. atkaiu. χm c c χm () χm c χm : c χm c Schwazchildin äde: χm c 11 N 30 6, , , ,0 k. 954 Huo! Mutaa gaitaatioakio γ 6, N / (MAOL. 70), keltaiea taulukoa: γ 6, N / (MAOL. 71).

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue : 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 4 a) Aalloptuu o kahde lähä aaa aheea olea ärähteljä älatka b) Aaltolkkee peruyhtälö o = λ f, joa λ o aalloptuu, f o taajuu

Lisätiedot

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä

Lisätiedot

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit 2.4 Kyenen potenit 2.4 Erikoitapau kantaukuna ei kyenen potenit Potenin kantaukuna käytetään kyentä erityieti, kun uku on erittäin uuri tai erittäin pieni. Tää auttaa näitten ääritapauten hahottaiea. Tarkateaan

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä

AjAn mittaamiseen tarvitaan liikettä MITÄ AIKA ON? Ajan käsite on yhä kiistanalainen, vaikka niin hallitsijat, tiedemiehet kuin kellosepätkin ovat pyrkineet pilkkomaan ajan täsmällisesti mitattaviin yksiköihin. Filosofit ja fyysikot pohtivat

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

VAIHTOLÄMPÖINEN PRINSESSA (työnimi) KUVALISTA. (versio 19.6.2003) Kirjoittanut Ismo Kiesiläinen

VAIHTOLÄMPÖINEN PRINSESSA (työnimi) KUVALISTA. (versio 19.6.2003) Kirjoittanut Ismo Kiesiläinen VAIHTOLÄMPÖINEN PRINSESSA (työnimi) KUVALISTA (versio 19.6.2003) Kirjoittanut Ismo Kiesiläinen 1. EXT. VESI/METSÄ PÄIVÄ Olemme veden alla. Vesi on hieman sameaa, näkyy vain muutamia vesikasveja. (V.O.)

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Paras tapa tämän ajatuksen opettamisessa on tehdä isku- ja vauhtinoutoharjoituksia pitoharjoitusten rinnalla.

Paras tapa tämän ajatuksen opettamisessa on tehdä isku- ja vauhtinoutoharjoituksia pitoharjoitusten rinnalla. NOUTO - vauhdikas ja näyttävä tottelevaisuuden osoitus Nouto on tottelevaisuusosion liike, joka hyvin suoritettuna herättää ihastusta muissakin kuin koiraihmisissä. Parhaimmillaan noudossa esiintyy useita

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas

Portable40GBUSB2.0HardDrive -asema ja Rapid Restore -ohjelma. Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Portable40GBUSB2.0HardDrie -asema ja Rapid Restore -ohjelma Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuattujen tuotteiden

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

TIMO KIISKINEN. omalla maalla

TIMO KIISKINEN. omalla maalla TIMO KIISKINEN omalla maalla Timo Kiiskinen: Laulu ja kitara Maarit Hurmerinta: Laulu 1. Jorma Kääriäinen: Laulu 8, taustalaulu 9. Muusikot: Jarkka Rissanen: kitara: 1, 2, 4, 7 ja 14. Markku Kanerva: kitara

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot