Valtion eläkemaksun laskuperusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion eläkemaksun laskuperusteet"

Transkriptio

1 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 62/30/2005 Valtion eläkemakn lakperteet Valtiokonttori on hyäkynyt nämä lakperteet nodatettaaki lakettaea Valtion eläkerahatolaia tarkoitettja työnantajan eläkemakja alkaen Päätö pert Valtion eläkerahatota annetn lain 4 :ään Tämä päätö koraa annetn päätöken (Dnro 215/03/2004) Mtoket kokeat aiakirjan liitettä 3 Makkertoimet odelle 2006 pääjohtajan ijaiena finanijohtaja Maritta Fromholtz aplaijohtaja Hilkka Kotiainen

2 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 2 (23) Valtion eläkemakn lakperteet SISÄLLYSLUTTLO 1 Perteiden oeltaminen 3 11 Soeltamiala 3 12 Työnantaja 3 13 Palelhteita eläkkeitä ja työnantajia kokeat tietoaineitot 3 14 Ikä ja eläkeikä 4 2 läkemakproentti 5 21 nnakkoeläkemak5 211 nnakkomakn lakennaa käytettää palkkamma Kertamak rahatoidn eläkkeen liäyketä5 213 Työkyyttömyyrikimakn talkkomakoa Työkyyttömyyrikimakn omaatinen oa6 215 Työttömyyrikimakn talkkomakoa Työttömyyrikimakn omaatinen oa Perhe-eläkkeen rikimak8 218 Hoitoktannmak 8 22 Lopllinen mak8 221 Lopllien makn lakennaa käytettää palkkamma Työkyyttömyyrikimakn omaatinen oa9 3 Määräaikaiten otilaiden eläkemakn erityiohjeet 12 Liite 1 1 Lakpertemalli ja akttekniet reet13 11 Korkot13 12 Kole Työkyyttömyy Aioi14 15 Aiopolioiden ikäero14 16 Yleiakiot14 17 rityiakiot15 18 Ykikkömakt ja pääoma-arot16 Liite 2 1 Makkertoimen määrittäminen Yleitä läkereet Palkkaan eläkeikään eläkeaikaan ja karttmaan liittyiä reita Vapaakirja Kertamakn perteena olea VL- kokonaieläke Rikimakn perteena olea VL -kokonaieläke Rahatoit eläke Rikieläke21 13 Talkkomakkertoimet Kertamakkertoimet Työkyyttömyyeläkkeen rikimak Työttömyyrikimak Perhe-eläkkeen rikimak22 Liite 3 1 Makkertoimet odelle

3 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 3 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 1 Perteiden oeltaminen 11 Soeltamiala 12 Työnantaja Näitä perteita oelletaan lakettaea altion eläkerahaton (1372/1989) 4 :ä tarkoitetta työnantajan eläkemaka Valtioneoton päätöken (1187/1993) mkaan työnantajan eläkemak määrätään proentteina palkkammata joka modot altion eläkejärjetelmän piiriin klan henkilötön irka- tai työhteeeen pertata ennakkoperintälain (418/59) 4 :ä ja rajoitetti eroelollien tlon ja aralliden erottamieta annetn lain (627/78) 4 :ä tarkoitetta palkata Palkkammaan ei kitenkaan laketa palkkoja joita iraton laitoken liikelaitoken tai yhteiön on makettaa mn kin altion eläkejärjetelmän mkainen eläkeaktmak Työnantajan eläkemakproentit ahitaa Valtiokonttori (1187/ ) Valtion eläkejärjetelmän eläkemaka määrättäeä työnantajalla tarkoitetaan altion iratoa tai laitota altion liikelaitota kntaa tai mta yhteiöä tai laitota jonka henkilötö kl kokonaan tai oittain altion eläkejärjetelmän piiriin Myö kananedtajien ja altioneoton jäenten palkkiota peritään työnantajan eläkemak Työnantajia oidaan eläkemaka määrättäeä yhditää tai pilkkoa mikäli e erityiitä yitä kten iraton toimintojen klmieta eri hallinnonaloille tai iratojen pienen koon mkaan on pertelta Tällöin työnantaja pyritään eläkemaka lakettaea määräämään eniijaieti toiminnoittain Lopllinen työnantajamäärittely tarkitetaan oittain työnantajakohtaiia makproentteja ahitettaea 13 Palelhteita eläkkeitä ja työnantajia kokeat tietoaineitot läkemakn lakenta pert Valtiokonttorin akttoimialan altion eläkejärjetelmän toimeenpanoa arten ylläpitämitä palelhde- eläke- ja työnantajarekiteritä aatihin aineitoihin Työnantajan kana niin oittaea oidaan käyttää myö mta aineitoa Työnantajamäärittely pert työnantajarekiterin työnantajatietoihin Voi jolta aineitot oat kttaan aineitoodeki Merkitään = palelhteiden aineitooi = eläkkeiden aineitooi = oi jolle makt laketaan eli lakentaoi n = työnantajan työntekijöiden lkmäärä oden lopa ja e laketaan aineitooden lopa jatkita palelhteita Kohdan 22 mkaita lopllita maka lakettaea = Palelhteilla tarkoitetaan jatkoa aineitooden lopa jatkia palelhteita

4 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 4 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 14 Ikä ja eläkeikä Näiä perteia ikä tiettynä onna tarkoittaa aktetn ikää yntymäpäiänä ko onna Aineitooden ikää merkitään :llä läkeikää merkitään w :llä

5 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 5 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 2 läkemakproentti 21 nnakkoeläkemak Voden työnantajan ja työntekijän yhteenlakett ennakkoeläkemakproentti on 1 r I 2 (1) P ( ) = P P ( ) miä 1 P = k r I1 r P r U1 r U 2 P P P P P P H Sreet 218 k P r I1 r I 2 r P r U1 r U 2 H P P ( ) P P P ja P on määritelty kohdia 212 Valtiokonttorin työnantajalle ahitama ennakkoeläkemakproentti P TA () odelle on (2) P TA ( ) = P = P ( ) α P 1 α P TT TT ( 1 α ) P 15 TT r I 2 ( 1 α ) P P ( ) TT TT joa P on oiaali- ja tereyminiteriön odelle ahitama työntekijän eläkemakproentti Sren α aro odelle on annett liitteeä nnakkomakn lakennaa käytettää palkkamma nnakkomakproentin lakennaa käytettää palkka on palelhdeaineitota lakett aineitooden lopn kkaipalkka S Kkaipalkata laketta työnantajan aineitooden palkkammaa maklokaa j merkitään reella S 1 ( = 12 S ) ja työnantajan kaikkien maklokkien yli laketta palkkammaa reella S 212 Kertamak rahatoidn eläkkeen liäyketä Työnantajan anh- työkyyttömyy- ja perhe-eläkkeen yhteenlakett kertamak rahatoidn eläkkeen liäyketä on 1

6 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 6 (23) Valtion eläkemakn lakperteet k 1 V k I k P (3) P ( p p p ) joa = S S j p V = liitteeä 3 annett maklokan j anheläkkeen kertamakkerroin odelle k p I = liitteeä 3 annett maklokan j työkyyttömyyeläkkeen kertamakkerroin odelle ja k p P odelle = liitteeä 3 annett maklokan j perhe-eläkkeen kertamakkerroin 213 Työkyyttömyyrikimakn talkkomakoa Työnantajan työkyyttömyyrikimakn talkkomakoa on r I1 I 1 r I (4) P = (1 a ( n )) p S S joa j n = kohdaa 13 määritelty työnantajan työntekijöiden lkmäärä I a n ) = ( ( min 1 n 50) 750 r p I odelle = liitteeä 3 annett maklokan j työkyyttömyyrikimakkerroin 214 Työkyyttömyyrikimakn omaatinen oa r Työnantajan työkyyttömyyrikimakn omaatinen oa P I 2 ( ) on (5) r P I 2 I r ( ) = a ( n ) p I 2* I 2* joa r p on kohdan 222 mkaan lakett työnantajan oden -2 lopllinen työkyyttömyyrikimenoproentti kitenkin iten että retta X I (o) lakettaea otetaan homioon ainoataan det onna alkaneet työkyyttömyyeläkkeet ja kntotrahat

7 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 7 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 215 Työttömyyrikimakn talkkomakoa Työnantajan työttömyyrikimakn talkkomakoa on r U1 1 UT I UR (6) = ( p (1 a ( n )) p ) joa P S S j p UT = liitteeä 3 annett maklokan j työttömyyrikimakkerroin odelle lakettna iitä työttömyyeläkemenota jota ei oteta homioon makn mia oia maklokaa j p UR = liitteeä 3 annett maklokan j työttömyyrikimakkerroin odelle lakettna niiden työttömyyeläkkeiden oalta jotka klat omaatmakn piiriin maklokaa j 216 Työttömyyrikimakn omaatinen oa Työnantajan työttömyyrikimakn omaatinen oa on (7) r P U 2 I = a ( n ) p UR joa UR p = 100 X L UR L = kohdaa 221 määritelty työnantajan palkkamma UR UM 05 UA (8) X = [ 1 ( b1)) V ] joa ( UM = 4/5-oaa onna maketta onna alkaneeta työttömyyeläkkeetä UA V = UR N ½ D N ½ w Riki N D w 05 A ( P) UR = 4/5-oaa onna alkaneeta työttömyyeläkkeen otieta määrätä

8 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 8 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Riki = 4/5-oaa työttömyyajalta karttan ataien anheläkkeen otieta määrätä A (P) = liitteen 1 kohdaa 18 eitetty ataien perhe-eläkkeen pääoma-aro (b1) = on annett liitteeä 1 (b2) = on annett liitteeä 1 Kaaaa (8) mma tarkoittaa niitä täyitehoiia työttömyyeläkkeitä joia tlea aika liittyy työnantajan palelkeen Smmakea ei kitenkaan homioida niitä täyitehoiia työttömyyeläkkeitä joiden perteena olea työhde on ketänyt alle oden tai niitä työttömyyeläkkeitä joia kyeinen työhde on alkant tai en jälkeen ja ketänyt alle kolme otta ja joia henkilöiden ikä on kyeien työhteen alkaea ollt yli 50 otta Lakettaea työttömyymak w on henkilön anheläkeikä iinä palelkea johon tlea aika liittyy 217 Perhe-eläkkeen rikimak Työnantajan perhe-eläkkeen rikimak on r P 1 r P (9) P = p S S j joa r p P = liitteeä 3 annett maklokan j perhe-eläkemakkerroin odelle 218 Hoitoktannmak Hoitoktannoa on H (10) P = h 22 Lopllinen mak joa h on liitteeä 3 annett hoitoktannkerroin odelle Vahitettaea työnantajan lopllinen mak odelle tarkit tehdään ainoataan omaatieen työkyyttömyyoaan Milta oin työnantajan lopllieki makki ahitetaan ennakkomak Voden työnantajan ja työntekijän yhteenlakett lopllinen eläkemakproentti on (11) P = P P 1 r I 2

9 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 9 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 1 I 2 joa P on määritelty edellä kaaaa (1) ja re r P on määritelty kohdaa 222 TA Valtiokonttorin ahitama työnantajan lopllinen eläkemakproentti P odelle on TA TT 19 TT P = P α P ( 1 α ) P 15 (12) 1 TT 19 TT r I 2 = P α P ( 1 α ) P P 15 TT P miä on oiaali- ja tereyminiteriön odelle ahitama työntekijän eläkemakproentti P 19 TT pyöritetään yhden deimaalin tarkkdelle Lopllien makn lakennaa käytettää palkkamma Lopllien makn lakennaa käytettää työnantajan palkkamma on työnantajan tilittämitä oteen kohditita ennakkomakita lakett palkkamma L Palkkamma laketaan jakamalla tilitetyt ennakkomakt ennakkoeläkemakproentin adaoalla 222 Työkyyttömyyrikimakn omaatinen oa Työnantajan lopllinen omaatinen työkyyttömyyrikimak odelle on r I 2 I r I 2 r I 2 (13) P a ( n ) ( p ( o) p ( p) ) joa = r p I r 2 p I 2 ( o) ( p) I X ( o) = 100 L r 1 = P I k( p) Työnantajan omaatinen työkyyttömyymeno ilman poolieläkkeitä on I IM 05 IA IA (14) X ( o) = [ (1 ( b1)) ( V (1 ( 1)) 1) ] b V joa IM = onna makett täyitehoinen työkyyttömyyeläke iltä oin kin e ylittää aktiiiaikana rahatoidn työkyyttömyyeläkkeen määrän

10 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 10 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Kaaa (14) mmakea otetaan homioon ne täyitehoiet työkyyttömyyeläkkeet ja kntotrahat joia tlea-aika liittyy työnantajan palelkeen Smmakea ei kitenkaan homioida niitä työkyyttömyyeläkkeitä ja kntotrahoja joita ataaa mak määrätään kaaan (15) mkaieti Poolikerroin k(p) on (15) joa k ( p) = r 1 L P I X ( p) I X I IM 05 IA IA ( p) = [ ( 1 ( b1)) ( V (1 ( b1)) V 1 )] Sretta X I ( p) lakettaea mmakea otetaan homioon ne työkyyttömyyeläkkeet ja kntotrahat joia tlea aika liittyy johonkin ellaieen työnantajan palelkeen jolle a ( n ) > 0 ja kyeinen työhde on ketänyt alle oden ekä ne työ- I kyyttömyyeläkkeet ja kntotrahat joia kyeinen työhde on alkant tai en jälkeen ja ketänyt alle kolme otta ja joia henkilöiden ikä on kyeien työhteen alkaea ollt yli 50 otta läkeat IA V laketaan kaaata IR (16) V = a w joa IA IR = täyitehoien työkyyttömyyeläkkeen otinen määrä iltä oin kin e ylittää aktiiiaikana rahatoidn työkyyttömyyeläkkeen määrän nnen 111 myönnetyn ja 111 maka olean työkyyttömyyeläkkeen oalta eläkkeen pääoma-arokerroin a w laketaan kaaalla a w ii i a( ) = N D ( ½ ): w ½ ½ N D 05 A w ( P) 05 A ( P) jo kyeeä ei ole ykilöllinen arhaieläke jo kyeeä on ykilöllinen arhaieläke joa ii i a ( ) ( ½ ) : w on alkaneen työkyyttömyyeläkkeen pääoma-aro miä on ikä työkyyttömyyden alkaea ja A on ataien perhe-eläkkeen pääoma-aro N D

11 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 11 (23) Valtion eläkemakn lakperteet ii i a ( ) ( ½ ) : w ja A on eitetty liitteen 1 kohdaa 18 ja ikäiirto (b2) liitteen kohdaa 17 läkeikä w on eläkkeiden makat rekiteriä ilmoitett anheläkeikä a w Mikäli eläkkeenaaja on kollt onna laketaan = 05 A ( P) a w kaaalla Vanheläkkeelle onna iirtyneiden työkyyttömyyeläkkeenaajien oalta laketaan kaaalla a w N w = 05 A ( P) D a w

12 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 12 (23) Valtion eläkemakn lakperteet 3 Määräaikaiten otilaiden eläkemakn erityiohjeet Määräaikaiea otilatehtäää palelean eläkemak laketaan amoin kin iiilitehtäiä toimiille Mikäli määräaikaiea otilatehtäää palelea henkilö palkataan onna akinaieen otilatehtäään hänelle myönnetään otilaeläke tai hänen jälkeenä myönnetään perhe-eläke liätään oden VL- eläkemakn määrä P joka hetkelle 17 laketaan kaaalla K (17) P = A ( ot) K RK joa RK = R -1 RS -1 A ( i) A ( ot ) R -1 = määräaikaiita otilatehtäitä karttnt rahatoit eläke RS -1 = määräaikaiita otilatehtäitä karttnt rahatoit eläke lakettna kten ataaaa akinaiea otilatehtäää toimialle A (i) = iiilitehtäien eläkeiän mkainen ataien anh- työkyyttömyy- ja perhe-eläkkeen yhteenlakett pääoma-arokerroin A (ot) = otilatehtäien eläkeiän mkainen ataien anh- työkyyttömyyja perhe-eläkkeen yhteenlakett pääoma-arokerroin Makn iällytetään TL:n mkaien peraktken lakpertekoron rinen jatka korko hetketä 17 arinaieen eräpäiään

13 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 13 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 1 1 Lakpertemalli ja akttekniet reet 11 Korkot 12 Kole Valtioneoton päätöken (1187/1993) mkaan työnantajan eläkemaka määrättäeä käyttäen oeltin oin työntekijän eläkelain mkaien peraktken koletta yntyyyttä aioitta ja perheelliyyttä kokeia perteita (jatkoa lakpertemalli) Työkyyttömyy- ja työttömyyeläkkeiden alkadet oidaan ottaa homioon työnantajakohtaieti Seraaaa on katt oiaali- ja tereyminiteriön ahitamien työntekijän eläkelain mkaien aktken yleiten lakperteiden lakpertemalli ja mallita johdett ykikkömakt ja pääoma-arot iltä oin kin niitä käytetään työnantajan eläkemaka määrättäeä Vakttekniiä reita lakettaea käytetty korkot (yleiten lakperteiden kaaa (10)) on δ=ln(1(b1)) 13 Työkyyttömyy Yleiten lakperteinen kaaan (1) mkainen kole on ( a2) ( ) µ = ( a1) e U 2 Fnktion z() integraali z ( ) d ilmoittaa todennäköiyyden ille että atayntynyt on eloa ajan kltta ja on tällöin ollt yhtäjakoieti työkyytön ajan jon- U1 ka pit on älillä (U1U2) Aroilla 0 on (yleiten lakperteiden kaaa (2)) ( a4) z( ) d = e 0 Aroilla ψ on (yleiten lakperteiden kaaa (3)) z ( ) = 2 j= 0 ( b(3 j)) ( a(5 ( b(6 j)) e j)) ( a(8 j)) ( a(11 j)) Sre tarkoittaa lyhintä homioon otettaaa työkyyttömyyden ketoa

14 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 14 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 1 14 Aioi Naimiia oleien hteellinen määrä miehet (lakperteiden kaaa (4)) n ( M ) = ( a34) e ( a35) (ln ( a36)) 4 1 ( a37) e ( a38) 10 2 naiet (lakperteiden kaaa (5)) n ( N ) = ( a39) e 15 Aiopolioiden ikäero 16 Yleiakiot 4 ( a40) (ln ( a41)) 1 ( a42) e ( a43) 10 Kekimääräinen aimon ikä miehen iän fnktiona (lakperteiden kaaa (6)) y (M) = (a44) (a45) Kekimääräinen miehen ikä aimon iän fnktiona (lakperteiden kaaa (7)) y (N) = (a46) (a47) kole: (a1) = (a2) = 0095 työkyyttömyy: (a4) = 0002 ln10 (a5) = (a6) = (a7) = (a8) = 008 (a9) = 014 (a10) = 012 (a11) = 0705 (a12) = 0156 (a13) = 017 2

15 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 15 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 1 aioi: (a34) = 073 (a35) = 650 (a36) = 389 (a37) = 012 (a38) = 70 (a39) = 074 (a40) = 900 (a41) = 374 (a42) = -004 (a43) = 60 aiopolioiden ikäero: (a44) = 0909 (a45) = 2281 (a46) = 0936 (a47) = 5340 (a52) = (a53) = (25 % korolla) (25 % korolla) 17 rityiakiot Lakpertekorko (b1) = 0025 Kole - mieten anheläke ykilöllienä arhaieläkkeenä myönnetty työkyyttömyyeläke ja työttömyyeläke - naiten anheläke ykilöllienä arhaieläkkeenä myönnetty työkyyttömyyeläke ja työttömyyeläke (b2) = -6 kn - < kn < kn < kn < kn < kn (b2) = -13 kn - < kn < kn < kn < kn < kn Työkyyttömyy (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1

16 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 16 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 1 18 Ykikkömakt ja pääoma-arot 181 Vanheläke a määritellään eraa- Vaktmatematiikaa yleieti käytetyt reet D ati: µ dt t δ D = l e 0 0 e joa l 0 = 10 6 N ja = Dt N dt ja N D a = 182 Työkyyttömyyeläkkeen ykikkömakt ja pääoma-arot Vataien työkyyttömyyeläkkeen pääoma-aro -ikäielle aktetlle on (yleiten lakperteiden kaaan (15) mkainen re) w t (( a4) δ ) ( e) A : w = e ϕ( X e e t ) d dt miä (yleiten lakperteiden kaaaa (14)) δ ϕ ( ) = e z( ) Työkyyttömyyeläkkeen ykikköataaramak -ikäielle on R (( a4) δ ) ( S) = ( e) A : w e ( e) A 1: w Alkaneen työkyyttömyyeläkkeiden pääoma-aro henkilölle jonka ikä on t ja jonka työkyyttömyy on jatknt yhtäjakoieti alkamiiätä lähtien on (yleiten lakperteiden kaaa (17)) a ii i 1 t w = ( d ( t t ) ) ( ) ( ): ϕ ϕ w t

17 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 17 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite Perhe-eläkkeen ykikkömakt Perhe-eläkkeen ykikkönettokertamak -ikäien miehen (=M) jälkeen: A 1 P) = Dt t { f nt M a y M b Zt M }dt t D µ ( ) ( ) ( 2 (18 ) ( ) ja naien jälkeen: A 1 P) = Dt t { f nt N a y N b Zt N }dt t D µ ( ) ( ) ( 2 (18 ) ( ) Perhe-eläkkeen ykikköataaramak kn -ikäinen mie on ednjättäjä: [ f n ( M ) a Z (18 )] R ( P) µ ) ( 2) = y ( M b M ja kn nainen on ednjättäjä: [ f n ( N ) a Z (18 )] R ( P) µ ( ) ( 2) N = y N b Sre f = Alkaan lapeneläkkeen pääoma-aro Naien jälkeen makettaan lapeneläkkeen pääoma-aro kn lapen eläkkeen pääteikä on 18 otta (lakperteiden kaaa (9)) Z ( 53) ( 17) 2 ( 18 ) ( 52) ( 17) 2 10 a N = a kn >17 Miehen jälkeen makettaan lapeneläkkeen pääoma-aro aadaan errannota Z (18 ) Z ( ) (18 N ) M y M = n ( M ) n ( N ) y ( M ) dellä eitetty laeke on yleiten lakperteiden kaaaa (23) Lapen eläkkeen pääteikä on 18 otta

18 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 18 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 2 1 Makkertoimen määrittäminen 11 Yleitä 12 läkereet Valtioneoton päätöken (1187/1993) mkaan työnantajan eläkemak ahitetaan iten että e yhdeä työntekijäin eläkemakn kana nodattaa täyden rahatoinnin periaatteita Voittain on rahatoitaa määrä joka ataa ko onna kertyää tta eläkeoiketta Talkkomakkertoimet on määrättää iten että maklla katetaan deta eläkeoikedeta yntyän eläkeatn määrä Tämän liitteen la 12 on katt eläkereiden ja oittain rahatoitaan eläkkeen lakenta henkilötaolla ja la 13 maklokittaien ennakkomakn määrittämieä nodatettaat periaatteet Päätö kalenterionna oellettaita makkertoimita annetaan työnantajan ennakkomakpäätöken yhteydeä ahitamalla tämän perteen liitteen 3 kohdan 1 kertoimet Näiä perteia VL -kokonaieläkkeellä tarkoitetaan oieläkettä Karttmalakenta oritetaan päiän tarkkdella 121 Palkkaan eläkeikään eläkeaikaan ja karttmaan liittyiä reita Palkkana käytetään aineitooden palelhdetiedoita laketta oipalkkaa läkeikää ennen totetettja altion eläketran mtokia merkitään w 2004 :llä ja mtoten jälkeitä eläkeikää w:lla Mikäli eläkeikää w ei ole määrätty eläkeikänä käytetään ikää 63 Sotilaeläkejärjetelmää eläkeikä on kitenkin yleenä alempi läkereita lakettaea käytettäät aikareet määritellään eraaati: S T = koko eläkkeeeen oikettaa palelaika palelken alta eläkeikään w ati kkaina ekä takatalta että ataielta oalta; aikaa ennen aktetn 18-otipäiää ei oteta homioon (aikaa ennen 23-otipäiää ei oteta homioon iltä oin kn palel kohdit ennen ) anha T = kten T mtta palelken keto laketaan eläkeikään w1 ati -1 t = takata eläkkeeeen oikettaa palelaika kkaina t e oa eläkkeeeen oikettaata palelajata joka kohdit aikaan ennen aineitooden alka; aikaa ennen aktetn 18 -otipäiää ei oteta homioon (aikaa ennen 23- otipäiää ei oteta homioon iltä oin kn palel kohdit ennen )

19 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 19 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 2 t 2004 = kten t -1 mtta takata eläkkeeeen oikettaa palelaika laketaan korkeintaan aakka t 94 = kten t -1 mtta takata eläkkeeeen oikettaa palelaika laketaan aakka Lakettaea otilaeläkeoiketetille lentäjille reita t -1 t 2004 ja t 94 palelken keto laketaan politoitakertaiena läkereita lakettaea käytettäät kekimääräiet karttmat määritellään eraaati: p p tlea p 2004 = henkilön oletett kekimääräinen oikarttma kkatta kohti odeta 2005 lähtien tai palelken alta jo palel on alkant oden 2005 jälkeen eläkeikään aakka = kten p mtta tlean ajan eläkettä kartt 15 % odea 50 oden ikään ati ja 50 oden iätä lkien 13% odea = henkilön kekimääräinen oikarttma kkatta kohti ennen otta 2005 oimaa olleiden lakperteiden mkaan lakettna 122 Vapaakirja Hetkelle lakett rajatt apaakirjan määrä on ' ma 2004 = Min p t ;p S (18) ( ) 2004 joa rajaproentin adaoa liätran odella liättynä on ma aika iän 23 täyttämietä hetkeen päiinä p = ( 63 w) 0002 t Yhteenoitett apaakirja 2004 aadaan yhteenoittamalla ' 2004 mn kin VL:n ma mkaien eläketran kana rajaan p Mn eläketran o laketaan ennen otta 2005 oimaa olleiden lakperteiden mkaieti Mahdollinen ylite ähennetään kokonaideaan VL eläkkeetä 123 Kertamakn perteena olea VL- kokonaieläke Vanh- työkyyttömyy- ja perhe-eläkeoan kertamakn perteena olea VL - kokonaieläke on

20 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 20 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 2 1 = p T - t S (19) 2004 ( 2004 ) 124 Rikimakn perteena olea VL -kokonaieläke 125 Rahatoit eläke Työkyyttömyy- ja perhe-eläkkeen rikimaka lakettaea käytettää VL kokonaieläke on 2 (20) = 2004 p tlea S Seraaaa eitettäää rahatoidn eläkkeen lakentatapaa käytetään anh- työkyyttömyy- ja perhe-eläkkeen yhteydeä Työttömyyeläkkeeä ei aktiiiaikana modoteta rahatoita eläkettä Mikäli eläketran ehtoja mtetaan eläkeikää mttamalla mtetaan myö mtohetkeen menneä rahatoidt eläkkeet ataamaan mtetta eläkeikää R 1 Rahatoidn eläkkeen määrä aineitootta edeltään oden -1 lopa aadaan liäämällä hetken rahatoitn määrään lkien rahatoit määrä (21) joa R 2004 = R R = R' 2004 N N w1 w R* 1 R* t 1 t R = ( 2004) T t 2004 Hetkeen menneä rahatoit määrä oimaa olleiden lakperteiden mkaieti laketaan ennen otta 2005 R' 2004 Kerroin N w on eitetty liitteen 1 kohdaa 18 Rahatoidn eläkkeen liäy R onna on (22) 1 R - -1 kn 18 = (T - t - ) 0 kn <18 tai w R 1

21 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 21 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite Rikieläke Rikieläke on e oa VL -kokonaieläkkeetä joka työkyyttömyy- ja perhe-eläkkeen alkaea ylittää aktiiiaikana rahatoidn eläkkeen Rikieläke on (23) rik 2 R = 1 R 13 Talkkomakkertoimet Maklokkien teoreettiet talkkomakkertoimien lakentaan lkjen mkaieti Kaaoia eiintyät mmamerkit tarkoittaat koko VL- järjetelmän oalta lakettja maklokkaan klien henkilöiden henkilöittäin lakettjen reiden mmia Sreet on lakett iten että maklokka j modotaa VL:in piiriä yhden työnantajan 131 Kertamakkertoimet Maklokan j anheläkkeen kertamakkerroin on (24) V 1 R N w p = S D R joa on kaaan (5) mkainen rahatoidn eläkkeen liäy N w ja liitteen kohdaa 18 ja ikäiirto (b2) on eitetty liitteen 1 kohdaa 17 Maklokan j työkyyttömyyeläkkeen kertamakkerroin on D on eitetty (25) k I 1 R p = ( e) A : w S joa ( e ) A : w on liitteen 1 kohdaa 18 eitetty ataien työkyyttömyyeläkkeen pääoma-aro ja e = 9 kk Maklokan j perhe-eläkkeen kertamakkerroin on k P 1 R (26) p = 05 A ( P) S joa A (P) on liitteen 1 kohdaa 18 eitetty ataien perhe-eläkkeen pääoma-aro 132 Työkyyttömyyeläkkeen rikimak Maklokan j työkyyttömyyeläkkeen rikimakkerroin on

22 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 22 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite 2 r I r I (27) p = p 2' ( o) r joa re p I 2' r ( o) on lakett kten re p I 2 ( o ) kohdaa 222 kitenkin iten että itä lakettaea otetaan homioon myö kaaan (15) mkaiet eläkkeet (poolieläkkeet) ja että maklokka j modotaa yhden työnantajan 133 Työttömyyrikimak Maklokan j työttömyyeläkkeen rikimakkerroin p UR on (28) p UR UR X = 100 L UR X kohdaa 216 olettaen että mak- joa re X UR on lakett kten re lokka j modotaa yhden työnantajan Maklokan j työttömyyeläkkeen rikimakkerroin p UT on (29) p UT UT X = 100 L joa X UT UR laketaan ataaati kin re X kohdaa 216 kitenkin iten että mmakea otetaan homioon kaikki ellaien maklokan j työttömyyeläkemeno joita ei ole otett homioon retta p UR lakettaea ja että maklokka j modotaa yhden työnantajan 134 Perhe-eläkkeen rikimak Maklokan j perhe-eläkkeen rikimakkerroin on r P 1 riki (30) p = 05 R ( P) S riki joa on kaaan (6) mkainen rikieläke ja R (P) on liitteen 1 kohdaa 18 eitetty perhe-eläkkeen ykikköataaramak

23 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS 23 (23) Valtion eläkemakn lakperteet Liite Dnro 62730/ Makkertoimet odelle 2006 Maklokat j: j=1 Valtion eläkejärjetelmän yleien tai henkilökohtaien oden eläkeiän piiriä oleat anhat ja det ednaajat j=2 Alemman tai 60 oden eläkeiän alinneet ekä ne joiden eroamiikä on alle 63 otta mt kin maklokkaan 3 klat j=3 Sotilaeläkejärjetelmään klat Makkertoimet (% palkkammata): Kerroin j=1 j=2 j=3 p V k p I k p P r p I p UT p UR r p P Hoitoktannoa (% palkkammata): (h 2006 = 000) α 2006 = 074

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA 0..0 () SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA Soiaalipäivytyke kehittämiellä o maakaamme eide voie jatkmo. Alkyäyke ille atoi vode valtioevoto periaatepäätö, joa aetettii tavoitteeki

Lisätiedot

Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kihu) ja Juhani Evilä (SUL)

Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kihu) ja Juhani Evilä (SUL) Hyppy Pekingiin 2008 Tapani Keränen (Kih ja Jhani Evilä (SUL Harjoitvoden 2008 aikana totetettiin SUL:n ja Kihn yhteityöprojekti Hyppy Pekingiin 2008. Projektia Kihn vt. biomekaniikan ttkija oli pithyppääjien

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012 Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta Tommi Höynälänmaa 19. marraskta 2012 1 1 Yleistä Ajan t mittainen henkilötyöaika keskimääräistyötä (tehokkdeltaan keskimääräistä työtä) saa tavarantotannossa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä Phyica 9 aino (8) 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää : 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää 0 a) Sähköknttä aikuttaa arattuun hiukkan oialla F = QE Poitiiiti aratull hiukkall oian uunta on ähkökntän

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011 Valtiokonttori Päätös 1 (24) Aktuaaripalvelut 4.2.2011 25/30/2011 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011 Valtiokonttori on 4.2.2011 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

SAVUN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS ELEKTRONIIKKAPIIREIHIN

SAVUN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS ELEKTRONIIKKAPIIREIHIN SAVUN JA KOSTEUDEN VAIKUTUS ELEKTRONIIKKAPIIREIHIN TIIVISTELMÄ Johan Mang & Olavi Keki-Rahkonen VTT Rakenn- ja yhdykntatekniikka PL 803, 02044 VTT Savn, koteden ekä näiden yhteitä äkillitä vaiktta elektroniikkapiireihin

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti.9.. e(t) L j(t) Lake vatukea lämmöki muuttuva teho P. = Ω L = mh = 2mF ω = 0 3 rad/ e = ê in(ωt) j = ĵ in(2ωt) ĵ = 0 A ê = 2 2 V. 2. u(t) k Kuvan mukainen taajännitelähteen

Lisätiedot

RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike

RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike : 7. Gaitaatiooia ja heittoliike 7. a) Gaitaatiooia aikuttaa kaikkien kappaleiden älillä. Gaitaatiooian uuuu iippuu kappaleiden aoita ja niiden älietä

Lisätiedot

4. Taajuusalueen suodatus 4.1. Taustaa. 4.2. Perusteita

4. Taajuusalueen suodatus 4.1. Taustaa. 4.2. Perusteita 4. Taajsaleen sodats 4.. Tastaa Forier esitti. 87 idean että laskien yhteen jaksollisia painotettja fnktioita oidaan esittää kinka tahansa monimtkainen jaksollinen fnktio. Ka 4.. esittää tällaista. Jaksolliset

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007

TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) 182 :N MUKAISEN TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTON MAKSUN KORJAUS VUODELTA 2007 Suunnitteluoto.8.009 / TYÖTEKIJÄ ELÄKELAI (TYEL) 8 : MUKAISE TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO MAKSU KORJAUS VUODELTA Vuoden mkun korjuken yy O uoden mkun lkenn huomioitit etuupäiitä oli rioitu, kok mkun lkenthetkellä

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 27.10.2011 S-55.220 Piirianalyyi 2 Tentti 27.0. j(t) u(t) -piiriin vaikuttaa lähdevirta j(t) = A ĵ in(ωt)]. Lake piirin jännite u(t) ajan funktiona ja vatukea kuluva teho. Piiri on jatkuvuutilaa. ĵ = 0,5A = 2µF ω

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN Helsinki 29.11 21 KAAPELN LKOPOLNEN PE-JOHDN SSÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Esimerkki. Symmetristen komponenttien kaaat 1. Johdanto PE-johdin on yleensä puolet aihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti 4..07. Piiriä yöttää kaki lähdettä, joilla on eri taajuudet. Kuinka uuri on lämmöki muuttuva teho P? Piiri on jatkuvuutilaa. J 2 00 Ω 5µH 0 pf 0/0 V J 2 00/0 ma f MHz f 2 2MHz.

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

URN: NBN:fi-fe19991228

URN: NBN:fi-fe19991228 URN: NBN:fi-fe19991228 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapolet Toimeksiantaja: Siilinjärven knta (Jäljempänä Asiakas ) Osoite: Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi Y-tnns: 0172718-0 Toimeksiannon saaja: Vaktsmeklari Novm Oy (Jäljempänä

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

Kokemuksia muutoksesta ja johtamisesta 1980- luvulta tähän päivään. Keijo Mutanen KIM Ventures Oy Joensuu 6.11.2014

Kokemuksia muutoksesta ja johtamisesta 1980- luvulta tähän päivään. Keijo Mutanen KIM Ventures Oy Joensuu 6.11.2014 Kokemksia mtoksesta ja johtamisesta 1980- lvlta tähän päivään Keijo Mtanen KIM Ventres Oy Joens 6.11.2014 Oma johtamiskokems 1980- lk: VTT, Jyväskylä, Jaoston päällikkö, projektipäällikkö, yksikön varajohtaja,

Lisätiedot

Diplomi-insino o rien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2015 Insino o rivalinnan fysiikan koe 27.5.2015, malliratkaisut

Diplomi-insino o rien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2015 Insino o rivalinnan fysiikan koe 27.5.2015, malliratkaisut Diplomi-insino o rien ja arkkitehtien yhteisalinta - dia-alinta 15 Insino o rialinnan fysiikan koe 7.5.15, malliratkaisut A1 Pallo (massa m = 1, kg, sa de r =, cm) nojaa kur an mukaisesti pystysuoraan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET. Kokooma 23.1.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 3.2.1998.

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET. Kokooma 23.1.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 3.2.1998. TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET Kokooma 23.1.2008. Viimeisi perustemuutos o vahvistettu 3.2.1998. TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho ja Mikko Sankala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen.

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen. Omakotitalon energiaratkais Pieni askel omavaraisteen. www.arime.fi Phdasta energiaa lonnosta Arinko on meidän kakien elämään vattava ehtymätön energianlähde ja se tottaa välillisesti srimman osan ihmisten

Lisätiedot

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4.

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4. 1 LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET KÄYTTÖKOHTEET 3 UURITYYPIT 4 LASKENTAOTAKSUAT 3 4.1 ateriaalien ominaiuudet 3 4. aanpaine 3 4.3 uurin ketävyy npaineelle 4 4.4 Kaatumi- ja liukumivarmuu 5 4.4.1. Kaatumivarmuu

Lisätiedot

Täydellistä harmoniaa.

Täydellistä harmoniaa. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA puh. 09 867 8450 fax. 09 867 84577 myynti.fi@geberit.com www.geberit.fi Täydellitä harmoniaa. Geberit huuhtelupainikkeet FI/01.2015/1817925 Geberit Geberit piilohuuhteluäiliöiä

Lisätiedot

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ

53 ELEKTRONIN SUHTEELLISUUSTEOREETTINEN LIIKE- MÄÄRÄ 53 LKTRONIN SUHTLLISUUSTORTTINN LIIK- MÄÄRÄ 53. Lorentz-uunnos instein esitti. 95 erikoisen suhteellisuusteorian eruseriaatteen, jonka ukaan kaikkien luonnonlakien tulee olla saoja haainnoitsijoille, jotka

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen!

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen! Tämän vosithannen keskspölynimri on phtaasti somalainen! 5 kesksyksiköille! voden tak Kotimainen avainlipptote Utta teknologiaa Tyylikästä motoila Tehokktta Hiljainen käytössä Kestävä Trvallinen Pzer Moderni,

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

havainnollistus, muokkaus ja viimeistely

havainnollistus, muokkaus ja viimeistely Tekstin havainnollists, mokkas ja viimeistely Lettavs ja merkintätavat Tiina Airaksinen Kappaleiden jäsentäminen Kappale = asiakokonaiss Testi: Pystytkö keksimään otsikon? Ei yhden virkkeen / yhden sivn

Lisätiedot

BH60A0900 Ympäristömittaukset

BH60A0900 Ympäristömittaukset BH60A0900 Yäitöittauket Lakuhajoitu Kuiva ja kotea kaau, tilavuuvita ehtävä Savukaau läötila o 00 ja aie 99 kpa. ekittäviät kaaukooetit ovat 0 %, H 0 %, 0 % ja lout tyeä. ikä o a) kotea ja kuiva kaau tilavuukie

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45 kt tr 6:45 6:49 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57 6:60 7:5 7:6 7:8 7:3 7:7 7:2 7:23 7:32 7:35 9: 0: 0:2 : :2 2:0 3:4 3:7 3:8 3:8 3:9 3:20 5:5 9:46 9:48 9:48 9:49 9:52 9:54 9:60 0: :92 :94 :95 :00 :0 2:9 2:23 2:26

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

Seppo I. Niemelä: Mikrobiologian kvantatiivisten

Seppo I. Niemelä: Mikrobiologian kvantatiivisten Jlkais J1/001 MITTATEKNIIKAN KESKUS Jlkais J1/001 MIKROBIOLOGIAN KVANTITATIIVISTEN VILJELYMÄÄRITYSTEN MITTAUSEPÄVARMUUS Seppo I. Niemelä KEMIAN JAOSTO Mikrobiologian työryhmä Helsinki 001 ALKUSANAT Mikrobiologisten

Lisätiedot

Opiskeluintoa ja menestystä tuleviin valintakokeisiin!

Opiskeluintoa ja menestystä tuleviin valintakokeisiin! RATKAISUT TESTIKYSYMYKSIIN Tästä löydät astaukset lääketieteen alintakoetyyppisiin testikysymyksiin. Jos osa kysymyksistä tuotti sinulle paljon päänaiaa, älä masennu, keään alintakokeeseen on ielä pitkä

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

Optioiden hinnoittelu binomihilassa

Optioiden hinnoittelu binomihilassa Mat-2.3114 Investointiteoria Optioien hinnoittel binomihilassa 26.3.2015 Yksiperioiset optiot 1/3 Olkoon S kohe-eten arvo perioin alssa siten, että perioin päättyessä sen arvo on S toennäköisyyellä p tai

Lisätiedot

Helsingin hengessä sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Helsingin hengessä sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen Helsingin hengessä sopa ja sovittela työyhteisön arkeen Helsingin kapngin toimintaohje ristiriitojen rakentavaan käsittelyyn ja sovitteln Tässä oppaassa määritellään, mitä ovat epäasiallinen kohtel ja

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Liikkeet. Antti Haarto 22.05.2012. www.turkuamk.fi

Fysiikan perusteet. Liikkeet. Antti Haarto 22.05.2012. www.turkuamk.fi Fysiikan perusteet Liikkeet Antti Haarto.5.1 Suureita Aika: tunnus t, yksikkö: sekunti s Paikka: tunnus x, y, r, ; yksikkö: metri m Paikka on ektorisuure Suoraiiaisessa liikkeessä kappaleen paikka (asema)

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

SOVINTO RIITA-ASIOIDEN RATKAISUKEINONA

SOVINTO RIITA-ASIOIDEN RATKAISUKEINONA Turun ylioito Yhteiuntatieteellinen tiedeunta Taloutieteen laito SOVINTO RIITA-ASIOIDEN RATKAISUKEINONA Soinnon edellytyten mallintamieta taloutieteen menetelmin Pro gradu -tutielma Tououu 009 Tarja Kangamaa

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olean kiertopumpun aulla armistetaan jäätymisahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Pikaohje Verio 1.0 marrakuu 2002 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poita kantta (tai takaoaa) ähkäikuvaaran vähentämieki. Siällä ei ole käyttäjän huollettavia oia; käänny huolloa

Lisätiedot

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Normaalijäits N N Leikkausjäits Q Q KAKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Lerakee STRE SS CONTOURS OF SE 4.4483 8.8966 4.345 65.793 7.4 48.69 9.38 33.586 373.35 Ma 45.4 At Node 438 Mi.9

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vastuunjakoperusteet 27.11.2006. Eläketurkeku (83) Suunnittelu- j lkentoto 9..2006 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soili- j tereminiteriö on hitnut tuunjkoperuteet 27..2006. Siällluettelo VASTUUNJAKOPERUSTEET...4 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...4 Soeltmil...4

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

Liikkeet. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Liikkeet. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Liikkeet Haarto & Karhunen Suureita Aika: tunnus t, yksikkö: sekunti = s Paikka: tunnus x, y, r, ; yksikkö: metri = m Paikka on ektorisuure Suoraiiaisessa liikkeessä kappaleen paikka (asema) oidaan ilmoittaa

Lisätiedot

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225

020* 23 8,7 0,4 0,6 780 1400 397 355 510 645 95 0,20 2000 130 025 23 17 0,8 1,4 800 1450 488 434 540 690 110 0,25 3500 225 Standard lkuperäinen Standardikouran tupla ylinterit* antaa matalan ja taaien akelikuormituken, joka tarkoittaa pienempää kulumita. Kärkien uunnittelu ja muotoilu mahdollitaa kouran pehmeän ja nopean täytön,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT

( ) ( ) 14 HARJOITUSTEHTÄVIÄ SÄHKÖISET PERUSSUUREET SÄHKÖVERKON PIIRIKOMPONENTIT 4 HAJOTUSTHTÄVÄ SÄHKÖST PUSSUUT -auton akku (84 V, 700 mah on ladattu täyteen Kuinka uuri oa akun energiata kuluu enimmäien viiden minuutin aikana, kun oletetaan moottorin ottavan vakiovirran 5 A? Oletetaan

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot