OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen Mekaniikka 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2"

Transkriptio

1 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

2 Copyrigh Io Jokinen Opinojakomonie käielee fyiikan perueia ja en laadinnaa on pyriy painoamaan pinakäielyalaan liiyviä fyiikan iälöjä. Opinojakomonie jakauuu euraaviin oakokonaiuukiin joia jokaiea järjeeään oma koe. 1. Mekaniikka. Lämpöoppi 3. Sähköfyiikka 4. Energia eri muodoiaan Opinojakon iälö painouu lämpöoppiin ja energiakyymykiin, koka niiden painoarvo on pinakäielyekniikaa mekaniikkaa ja ähköoppia uurempi. Mekaniikka Lakuehävien rakaieminen Fyiikaa ehävien rakaiu vaaii lakemia. Lakeminen on uein helpompaa kun noudaaa euraavaa rakaiuapaa: 1. Miei miä kyyään ja merkie e omalla unnukella. Eim. kun kyyään maaa merkie e euraavai: m =?. Kao ehävää miä iedeään ja merkie ne omilla unnukilla. Eim. kun iedeään voima ja kiihyvyy merkie ne euraavai: F = 500 N ja a = 5 m/. 3. Selviä mikä lakukaava opiva lakemieen. Ne ova ellaiia joia eiinyy kyyy ermi ( m ) ja iedey ermi ( F ). 4. Jo lakukaavoia on ehävä ekijän yhälön muokkaua ee e. Jo arviaan eri lakukaavojen yhdiämiä, niin ee ekin. 5. Tee arviaea laaumuunnoke ( eim. km / h muooon m / ) 6. Sijoia arvo ja rakaie ehävä Nopeu Nopeu on kuljeavan makan uhde aikaan eli: v miä v = nopeu ( m/ ) = maka ( m ) = aika ( ) Kekinopeu Yleenä jonkin kappaleen, kuen auon nopeu ei ole aaia vaan nopeu vaihelee. Tällöin kuljeu maka jaeuna kulueulla ajalla on kekinopeu v k Nopeuden ykikkö on m/. Hyvin uein kuienkin käyeään ykikköä km/h. Lakuoimiukia varen ykikköjä jouduaan uein muunamaan. Nopeuden ykikköjen muunaminen: Alkuperäinen Muunneu Kerroin m/ km/h 3,6 km/h m/ 0,777 Lakueimerkki: Mikä on ollu juokijan kekinopeu kun hän on juou 100 meriä aikaan 1? Vaau: 100m v m k 8, 33 1 Käyöoikeu opeukea luvalla 1

3 Copyrigh Io Jokinen Lakueimerkki: Kuva 1. Kehänopeu Mikä on auon nopeu ykiköä m/ kun en miarilukema on 80 km/h? Vaau: m km v 80 0,777, m h km h Lakueimerkki: Mikä on uulen nopeu ykiköä km/h kun en nopeu on 0 m/? Vaau: Kehänopeu Kun pyöreä kappale kuen auon renga pyörii, on renkaalla kaki pyöriminopeua. a) Kierrokia ekunnia ( 1 / ai r / ) Uein käyeään myö ykikköä rpm joka on ( kierroa minuuia = round per minue ). b) Kehänopeu ( m / ) Kehänopeu voidaan lakea kaavalla: v kehä = d n miä: km 0m v 3,6 h 7 m v kehä = pyörän kehänopeu ( m / ) = 3,14 d = pyörän halkaiija ( m ) n = pyörän pyöriminopeu ( 1 / ) km h Lakueimerkki: Auon pyörä pyörii nopeudella 5 r/. Mikä on en kehänopeu kun pyörän halkaiija on 50 cm? Vaau: 1 v m m kehä 0,5 4 6, 8 Kiihyvyy Taaiea liikkeeä nopeu ei muuu vaan pyyy koko ajan amana. Kun nopeu muuuu apahuu kiihyvyyä. Eimerkiki auolla ajeaea nopeu on harvoin aaia. Nopeu joko liäänyy ai vähenee. Kiihyvyy on nopeuden muuo jaeuna kuluneella ajalla eli: a miä v v a = kiihyvyy ( m/ ) v = loppunopeu ( m/ ) v1= alkunopeu ( m/ ) = muuokeen kulunu aika 1 Käyöoikeu opeukea luvalla

4 Copyrigh Io Jokinen Kuva. Kiihyvyy Puoamikiihyvyy Maa veää puoleena kappaleia. Eimerkiki kun ihminen irroaa oeen kappaleea puoaa kappale maahan. Puoamien aiheuaja on painovoima, jonka odellia yyä ei ede iedeä. Painovoima aiheuuu graviaaioa, joa kappaleilla on veovoima oiiaan kohaan. Miä maiiviempi kappale on, iä voimakkaammin e veää oiia kappaleia puoleena. Lakueimerkki: Mikä on auon kiihyvyy ykiköä m/, kun e kiihyy km/h ajaa 10? Maapallolla graviaaio aiheuaa painovoimakiihyvyyden. jonka arvo on 9,81 m/. Kuva 4. Painovoima aa aikaan kiihyvyyden puoavaan kappaleeeen Rakaiu: 1. a =?. v 1 = 0 v =100 km/h = v v1 a 4. Ei muuokia kaavaan. 5. Nopeuden muuo ykikköön m/ m 100km/ h 0,77 7, 7 m km h 6. Kiihyvyyden lakeminen 7,7 m 0 a,77 m 10 Lakueimerkki: Kivi pudoeaan ala ornia. Mikä on en nopeu 3 kuluua? Rakaiu: 1. v=?. =3 ; g=9,81 m/ ; v1=0 3. v g v 1 Koka v 1 =0,voidaan e jäää poi kaavaa. Käyöoikeu opeukea luvalla 3

5 Copyrigh Io Jokinen 5. v =g Lakueimerkki 6. v 9,81m / 3 9, 4m Mien uuri voima arviaan kiihdyämään 1500 kg:n maainen auo kiihyvyydellä 6m/? Tulo ei oa huomioon ilman vaua. Voima Kun kappale aaeaan pyähdykiä liikkeeeen ai liikkuvan kappaleen nopeua muueaan arviaan muuokeen voimaa. Tarviavan voiman uuruu riippuu liikkeelle laieavan kappaleen maaa ja kappaleelle aaavaa kiihyvyydeä. On elvää, eä uuren maan liikkeelle aaaminen vaaii enemmän voimaa kuin pienen maan liikkeelle aaaminen. Samoin uuren kiihyvyyden aikaanaaminen vaaii enemmän voimaa, koka juuri kiihyvyyden liäy anaa kappaleelle liää nopeua. Voima on maa kerrouna kiihyvyydellä eli: F miä m a F= voima ( kgm/ = N) m= maa ( kg ) a= kiihyvyy ( m/ ) Voiman ykikkö on Newon ( N ) Kuva 3. Voima aa aikaan kiihyvyyden Rakaiu: 1. F=. m=1500 kg a=6m/ 3. F=m a 4. Ei kaavan muokkaua 5. F=1500 kg 6 m/= 9000kgm/ = 9 kn Lakueimerkki: Mopo kiihyy nopeudea 15 km/h nopeueen 45 km/h 5 ekunnia. Mopon ja kuljeajan maa on yheenä 150 kg. Mien uuri voima kiihdyykeen arviaan? Rakaiu: 1. F =?. v1=15 km/h ( = 4,165 m/) v=45 km/h ( = 1,49 m/ ) = 5 m = 150 kg 3. F = m a ; a=(v- v1) / 4. Kaavan ijoiu oieen kaavaan: F = m (v- v1) / ) 5. F = 150kg [(1,49 m/ 4,165 m/) / 5 ]= 50 kgm/= 50 N Käyöoikeu opeukea luvalla 4

6 Copyrigh Io Jokinen Lakueimerkki: Auon mooori kykenee uoamaan 4000 N voimalla 6 m/ kiihyvyyden. Mikä on auon maa? Rakaiu: 1. m =?. F = 4000 N a = 6m/ Normaalivoima on kappaleen maa kerrouna puoamikiihyvyydellä. Tää kaua kappaleen maa vaikuaa kikavoimaan. F n = m G Normaalivoima on Newonin 3. lain mukaan vaakkaiuunainen kuin m g. Tämä ei vaikua kuienkaan lakuulokiin, joen yllä olevaa lakukaavaa voidaan käyää. Kuva 5. Kikavoima, aainen liike 3. F = m a 4. m = F / a 5. kgm 4000N 4000 m 667kg 6m 6m Kika Kika on liikeä vauava voima jonka aiheuajana on pinojen kokeu oiiina. Kikan uuruueen vaikuaa ainoaaan pinojen laau. Kikaa on kahdenlaia; lepokikaa ja liikekikaa. Lepokika on liikekikaa uurempaa mikä huomaaan mm. yönneäeä jokin kappale liikkeelle. Alua kappale on vaikea aada liikkeeeen lepokikan vuoki, mua kun e on aau liikkeeeen e liikkuu helpommin. miä F Fn = kikakerroin Fn = normaalivoima ( N ) Fu = kikavoima ( N ) Kuva 6. Kikavoima, kiihyvä liike Sekä lepokikalla eä liikekikalla on pinojen laadua riippuva kikakerroin. Kikakerroin on kikavoiman uhde normaalivoimaan. µ = Fu / Fn,miä µ= kikakerroin Fn = normaalivoima ( N ) Fu = kikavoima ( N ) Käyöoikeu opeukea luvalla 5

7 Copyrigh Io Jokinen Kuva 7. Hidauva liike Työ Työ määriellään euraavai: W = F miä W = yö F = voima = voiman uunnaa kuljeu maka Kikaa pyriään vähenämään koneen oia voielulla ja ekemällä kappaleiden pinna ileiki. Kun kika on pieni eivä oa kulu eiväkä kuumene kikan vaikuukea. Kikaa pyriään liäämään kun haluaan eim. pioa auon renkaiiin ai laiapinnoieiden ja kenkien välille. Kikan uuruu riippuu aina molempien pinojen yheivaikuukea. Lakueimerkki: Kelkan ja jään välinen kikakerroin on 0,08. Kelkan maa on 10 kg. Mien uurella voimalla kelkkaa on yönneävä, joa nopeu pyyy vakiona ( amana)? 1. F=? Työ kappaleen liikuamiea Kun kelkkaa vedeään ieyllä voimalla laiaa pikin, ehdään yöä. Työn määrä riippuu arviavaa voimaa joka aa riippuu kelkan ja laian välieä kikaa ja vedeävän kelkan maaa. Jo kikakerroin on uuri arviaan enemmän voimaa ja amalla ehdään enemmän yöä. Jo vedeävän kelkan maa liäänyy niin amalla liäänyy myö yö. Samoin jo kelkkaa vedeään pidempi maka niin yö liäänyy. Kuva 6. Työ vedeäeä ai yönneäeä kappalea. m = 0,08 m = 10 kg a = 0 3. Fu = m Fn Fn = m g Koka nopeu ei muuu on kikavoiman ja yönövoiman olava yhä uuria. Näin ollen: Fu = F 4.Sijoieaan kaava Fn = m x g kaavaan Fu = m Fn ;aadaan F= µ x m x g 5. F = 0,08 10 kg 9,81 m/ = 1177, N Työnnöä ai vedoa yön määrään vaikuava ii: - Kappaleen maa ( m ) - Painovoima ( g = vakio ) - Maka ( ) - Kikakerroin (µ ) Huomaa eä aika ei vaikua yön määrään. Käyöoikeu opeukea luvalla 6

8 Copyrigh Io Jokinen Lakueimerkki Iä veää laaan pulkaa 300 m makan. Lapen ja pulkan yheimaa on 35 kg ja pulkan ja lumen välinen kikakerroin 0,. Mien uuren yön iä ekee? 1. W=?. = 300m m = 35 kg µ = 0, 3. W = F F = µ m g 4. Sijoieaan kaava F = µ m g kaavaan W = F aadaan: W = µ m g 5. W = 0, 35 kg 9,81m/ 300 m = 0601 Nm Työ nooa Kun joain kappalea noeaan ylöpäin arviaan nooon voimaa, koka maan veovoima vauaa nooa. Kuva 7. Työ noeaea kappalea Nooyön määrään vaikuava ii: - Kappaleen maa ( m ) - Nookorkeu ( h ) - Painovoima ( g = vakio ) Lakueimerkki Mie noaa 30 kg maalipurkin maaa 80 cm korkealle pöydälle. Mien uuren yön hän ekee? 1. W =?. m = 30 kg g = 9,81m/ h = 0,8 m 3. W = m x g x h 4. Ei kaavamuuokia ai ijoiukia 5. W= 30 kg x 9,81m/ x 0,8 m = 35,44 Nm Teho Teho on ehy yö jaeuna yöhön kuluneeeen aikaan eli P miä W W Nm P = eho ( Nm / =W ) W= ehy yö ( Nm ) = yöhön käyey aika ( ) Tehon ykikköä on Wai ( W ) Koka yö on voima keraa maka ( W = F S ), niin eho voidaan lakea myö kaavalla: F P W N m Käyöoikeu opeukea luvalla 7

9 Copyrigh Io Jokinen Teho nooa Noeaea kappalea ylö ehdään yöä. Jo kappale noeaan hiaai ai nopeai amalle korkeudelle ehdään ama yö. Nopeaa nooa on kuienkin eho uurempi vaikka yö onkin ama koka noo ehdään nopeammin. Lakueimerkki Maalari kiipeää poraia kädeään 0 kg painava maalipurkki 5 m 15 ekunnia. Maalarin oma paino on 60 kg. Mikä on eho nouua? 1. P=?. m = 0 kg + 60 kg = 80 kg h = 5 m = W = m x g x h Sijoiu: W P P m g h 80kg9,81m / 5m P 61W 15 Paine Kun voima vaikuaa pinaan aiheuaa e paineen. Paine on ii voima jaeuna pinaalalla. Paineen ykikkö on Pacal. Miä uurempi on voiman vaikuu pinaalaan nähden, iä uurempi on paine. Eim. jo uhannen kilon paino on 1 cm:n alan päällä on paine aluaa vaen 100 keraa uurempi kuin jo paino olii 1 dm :n alan päällä. Lakueimerkki Mikä on 60 kg:n aiheuama paine pinaan kun paino kohdiuu 1 cm:n alalle? 1. P=?. m=60 kg A=1 cm ; 1 cm =0,0001 m 3. F = m x a 4. Sijoieaan kaava F = m a kaavaan P = F/A 5. P P F A F A N m P m g A Pa 6. m 60kg 9,81 P Pa 0,0001m Käyöoikeu opeukea luvalla 8

10 Copyrigh Io Jokinen Puriu ja veo Kun voima painaa pinaa oia pinaa vaen on pinojen välille paine joka on puriua. Kun voima veää pinaa iri oiea pinnaa on pinojen välillä paine joka on veoa. Puriu ja veo ova oiena vaakohia. Molempien ykikköinä on paineen ykikkö Pacal. Kuva 8. Puriu ja veo Lakueimerkki: Mien uura maaa vaaavan paineen ilman paine aiheuaa neliömerin alalle? 1. m=?. A=1m P=101kPa= Pa 3. P= F/A ; F=m g 4. Sijoiu: P m g A Kaavan muokkau: P A m g 5. Lakeminen Ilmanpaine Maapallon ilmakehällä on maa. Ilman maa aiheuaa ilmakehän paineen joka on meren pinnan korkeudella n. 101 kpa. Kun nouaan ylemmä merenpinnaa ilman paine lakee, koka yllä olevan ilman määrä ja maa vähenee koko ajan ylöpäin menäeä. Ihminen ei havaie ilmakehän painea, koka en vaikuu on joka uunaan ama. Liikkeeä ilman olemaaolo on helpoi havaiavia ilman vaukena. Kaau puriuva kaaan paineen vaikuukea. Tällöin niiden paine kavaa. Samaa yyä ilman ihey alenee kun nouaan ylöpäin merenpinnan aoa. Kaikki ykikö on muueu peruykiköiki, jolloin voidaan upiamalla odea eä vaauken ykikkö on oikea.. kgm m m m 1095kg m 9,81 Tulokea on havaiavia eä ilmakehän paine on neliömerinpina-alaa kohden on uuri. Se vaaa uunnilleen veden aiheuamaa painea kymmenen merin yvyydeä. Maalin arunaa aluaan voidaan miaa veokokeella. Hyvin aluaan arunu maali keää veoa MP:a. Koe ehdään liimaamalla veonuppi maalipinaan ja liiman kuivuua nuppia vedeään iri laieella joka näyää murumiheken vedon ( paineen ). Käyöoikeu opeukea luvalla 9

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Muista että kurssissa on paljon käsitteitä ja ilmiöitä, jotka on myös syytä hallita. Selvitä itsellesi kirjaa apuna käyttäen mitä tarkoittavat seuraavat fysiikan

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 3 2011

Fysiikan historia Luento 3 2011 Fysiikan historia Luento 3 2011 Oresmen piirros keskimääräisestä nopeudesta Luonnon%iloso%ia keskiajalla Euroopassa tieteellistä sivistystä viljeltiin 1000- luvulle asti lähes yksinomaan luostareissa ja

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti.

VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA. Laadukasta vapaa-aikaa ja korkeatasoista loma-asumista yksilöllisesti ja ekologisesti. VAP2012 KONTION VAPAA- AIKA Laadukata vapaa-aikaa ja korataoita loma-aumita ykilöllieti ja ekologieti. PARASTA VAPAA-AIKAA. KATSO LISÄ- TIETOJA KONTIO.FI UUDEN AJAN LOMANVIETTOON Kontion Vapaa-aika -mallito

Lisätiedot