MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2010"

Transkriptio

1 MAOL-Piteityohjeet Fyiikka kevät 010 Tyypilliten virheiden aiheuttaia piteenetykiä (6 piteen kaalaa): - pieni lakuvirhe -1/3 p - lakuvirhe, epäielekä tulo, vähintään - - vataukea yki erkitevä nuero liikaa -0 p - karkeapi pyörityvirhe - - lakuia käytetty pyöritettyjä välitulokia -/3 p - kaavaa virhe, joka ei uuta ykikköä - - kaavavirhe, joka johtaa väärään ykikköä, vähintään - p - lukuarvoijoituket puuttuvat - - ykiköt puuttuvat lukuarvoijoitukia - - ykikkövirhe lopputulokea, vähintään - - täyin kaavaton eity, yleenä -3 p "Solverin" käyttö ei hyväkyttävää Suureyhtälö on ratkaitava kyytyn uureen uhteen, lukuarvot ykikköineen ijoitetaan vata aatuun lauekkeeeen. Graafiet eityket - puutteet koordinaatitoa (akelit, ybolit, ykiköt, jaotu), vähenny 0,5 - p - graafinen taoitu puuttuu - - uoran kulakertoien äärity ykittäiitä havaintopiteitä (eivät uoralla) - - koko, tarkkuu, yleinen huoliattouu, vähenny 0,5 - MAOL ry 1/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

2 1. a) Energian kulutu vuodea E = Pt 3 E = 45 W h = Wh = 95,65 kwh 4 Säätö 0,1 /kwh 95,65 kwh =9, b) Eierkiki: Valojen auttainen tiloita, joia ei olekella. Hehkulappujen tilalle energianäätölappuja. Minioidaan uihkua käyntiaika. Petään täyiä koneelliia pyykkiä ja atioita. Ovien ja ikkunoiden tiiviteiden kunnotu. Jääkaapin ja pakatien oven aukioloajan iniointi. Huoneläpötilan alentainen. Vanhat ähkölaitteet uuiin, väheän energiaa kuluttaviin. Läpöpuppu. 0,5 p/eierkki, ax 3 p. a) 3 p Piirretty vaakauora uora piteiden 40 ja 50 väliin - b) 45, hyväkytään ykittäinen arvo välitä Jo vatattu väli p c) Suken ja luen välinen kitka. Hiihtäjään kohdituva ilanvatu. MAOL ry /9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

3 3. Puolet liike-energian uutoketa uuttuu jarrujen läpöenergiaki Δ Ek = Q 1 1 v v 1 = cterter Δ t v ( v1) Δ t = 4cter ter kg 3, 6 3, 6 Δ t = J kg kg K 40 K 6 p jo kaavavirhe tehtävän alua ( v v ) - p v jo lakua ( ) 1 1 v - jo käytetty ykikköä k h (aatu noin 500 K) - 4. a) Väite pitää paikkaana. 1/ p Äänen nopeu vedeä on uurepi, kuin ilaa. Jo ääniaallot tulevat veden pintaan riittävän vinoti, tapahtuu kokonaiheijatuinen. Perutelu taittuilain avulla inα 1 / inα = v 1 / v 1/ p b) Väite ei pidä paikkaana. 1/ p Ääni on pitkittäitä aaltoliikettä, joten polarioituiiliötä ei voi tapahtua. 1½ p c) Väite ei pidä paikkaana. 1/ p Kyyy on Dopplerin iliötä. 1/ p Lähetyvän äänilähteen ääni kuullaan korkeapana ja loittonevan atalapana. Liikkuva äänilähde tuottaa aaltoja etupuolelleen tiheäpään ja taakeen harvepaan. Saan aian voi elittää kuvion avulla. Pelkät valinnat ilan peruteluja tai väärin perutein, koko tehtävä ax 5. T = langan jännityvoia G = paino p MAOL ry 3/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

4 Newtonin II lain ukaan F = a, jota koponentit x : Tx = a Tinα = a y: T G= 0 Tcoα = g p y jaetaan puolittain T inα = a tan α = a Tcoα g g Tx a tan α = = T g a= gtan α = 9,81 tan15 =,686 =,6 y p * Tehtävä käitelty uutoin oikein kiihtyvyy ja nopeu puuttuvat kuvata - kiihtyvyy väärään uuntaan ax 3 p * kuvioa yliääräiiä voiia ax 3 p 6. a) Pyöriiäärän äilyilain ukaan kiekon ja renkaan yhteinen pyöriiäärä äilyy Jkω1= ( Jk + Jr) ω Jkω1 ω = Jk + Jr Jkω1 ω = 1 Jk + ( r1 + r ) 3 9, 4 10 kg 10,0rad ω = 3 1 9,4 10 kg + 1,43kg (( 0,064 ) + ( 0,054 ) ) ω = 6,564rad 6,5rad b) Pyöriienergia ennen töräytä ( ) 1 9,4 10 E= Jkω = kg 10,0 rad 0,471 J=0,47 J Pyöriienergia töräyken jälkeen E= Jω = Jk + ( r1 + r ) ω ,4 10 1,43 kg( ( 0,064 ) ( 0,054 ) )( 6,56 rad ) E = + + = 0,307 J 0,31 J * Oa pyöriiliikkeen energiata uuttuu läöki MAOL ry 4/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

5 7. a) ΔQ I = Δ Q= I Δt Δt fi Q on käyrän ja aika-akelin välinen pinta-ala, joka aadaan graafieti integroialla. Lakealla aadaan 5 ruutua. Q = 5 0,1 A 1 =,5 C Hyväkytään,4,7 C b) alua Q=,5C, U =6,5V 3,5 10 C 0, 4 F = 400 F Q C = = = μ p U 6, 5 V Hyväkytään μ F c) alua U = 6,5 V, I = 1,31 A U 6, 5 V R = = = 4770 Ω 4,8 kω 3 I 1,31 10 A p 8. Pyörrevirrat ja niiden ovelluket Magneettivuon uuto ynnyttää yhtenäieen johdekappaleeeen induktiovirtoja, pyörrevirtoja. Pyörrevirtojen uunta on Lenzin lain ukaan ellainen, että yntyvien virtojen vaikutuket pyrkivät kuoaaan uutoken, jota virrat aiheutuvat. p Tekniiä ovellukia: Pyörrevirtojen läpövaikutukia hyödyntäviä laitteita: - induktiouunit (etallien ulatu) - induktioliedet Pyörrevirtojen voiavaikututa hyödyntäviä laitteita: - induktiojarru (junat ja ittareiden ooittiet) - kwh-ittarit - induktiooottorit - induktiokytkin (nopeuittari) - etallin rakennevikojen ilaiin (pyörrevirrat ovat pienepiä, jo etallia on hiuhalkeaia) Pyörrevirtojen ynnyttäien induktiovirtoja hyödyntäviä laitteita: - etallinpaljatin - agneettinen liikkeen ilaiin (liikennevalojen ohjain) Sovelluken aininta, jokaieta Sovelluken aininta ja hyvä elity, jokaieta 1/3 p ax 4 p 9. a) Fluoreeni- ja foforeni-iliöiä atoin virity purkautuu, jolloin atoi eittoi fotonin. Fluoreenia virity purkautuu välittöäti ja foforenia viipeellä, jolloin ähköagneettita äteilyä yntyy vielä kauan atoien virittyiten jälkeen. MAOL ry 5/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

6 b) Atoin iirtyeä yleältä viritytilalta alealle, yntyvän valon taajuu voidaan lakea ΔE = hf Määritetään röntgenfluoreenipektrin piikkien taajuutta vataavat energiat. Verrataan tulokia taulukon eri alkuaineiden K-oinaiäteilyn energioihin. Planckin vakio h = 4, ev. Piikki Taajuu f / Hz Energia ΔE / kev Vataava alkuaine ja äteily 1 8,8 36,39 Ba, K β 7,8 3,6 Ba, K α 3 6,3 6,05 Cd, K β 4 5,6 3,16 Cd, K α 5 3,0 1,41 Se, K β 6,7 11,17 Se, K α Piikkien taajuukien lukutarkkuudeta johtuu, että kaikki laketut energioiden arvot eivät täyin vataa taulukon arvoja. Löydetyt alkuaineet ovat bariu, kadiu ja eleeni. Energian lakeinen Oikean alkuaineen löytäinen 10. a) - Haroninen voia on uoraan verrannollinen etäiyyteen taapainoaeata ja uuntautuu kohti taapainoaeaa. - Newtonin II lain F = a ukaan x: Gx = at y: N G = a y - Pienillä kulilla, kun [ α] = rad, inα α n - Määritelän ukaan α = r - Tarkatellaan liikkeen uuntaita voiaa g Gx = Gin α gα= g = r r Gx = vakio eli toteuttaa haronien voian ehdot MAOL ry 6/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

7 b) Haronien liikkeen jakonaika T = π r = π = π vakio g g r 0,15 = π = 0,7769 0,78 9,81 Lakettu ateaattien heilurin kaavalla, ax 11. a) 1 kiinteä, nete, 3 kaau Sininen on ulaikäyrä, punainen ublioituikäyrä ja vihreä höyrytyikäyrä b) Koloipite ja kriittinen pite tarkoittavat tiettyä läpötilan ja paineen arvoja Koloipiteeä kaikki aineen kole olouotoa (kiinteä, nete ja höyry) ovat taapainoa kekenään Kun läpötila on korkeapi kuin kriittien piteen läpötila, aine ei enää neteydy painetta kavattaalla. Ainetta anotaan illoin kaauki. c) A on veden ja B on hiilidiokidin faaidiagrai. Jään (vei) käyttäytyinen on erilaita kuin uiden aineiden. Veden ulaipite alenee kun paine kavaa. p Jo c-kohdaa ei ole peruteluja tai perutelut väärin 0 p + 1 a) Sähkökentän aiheuttaa ähkövarau. Magneettikentän voi ynnyttää liikkuva ähkövarau tai agneettinen aine. Sähkökenttä kohditaa varaukeen voian F = QE Magneettikentän varaukeen kohditava voia F = Qv x B kaavat elitettyinä b) Kenttäviivat ovat uunnattuja viivoja. Kenttäviivojen tihey kuvaa kentän voiakkuutta. Sähkökentän kenttäviivat alkavat poitiivieta varauketa ja päätyvät negatiivieen. Magneettikentän kenttäviivat ovat ulkeutuvia käyriä. Kaki kenttäviivakuvaa ekä ähkökentätä että agneettikentätä. c) Sähkökentällä varattuja hiukkaia ohjataan ja kiihdytetään. Ei. Okillokooppi tai lineaarikiihdytin. Magneettikentällä ohjataan varattuja hiukkaia. Ei. yklotroni tai aapektroetri. p MAOL ry 7/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

8 d) 1/ p F+ F = 0 F = EQ F F = 0 F = QvB F = F voiien taapaino 1/ p EQ = QvB Energiaperiaate Δ E= W Q= 3 e W = QU U = 10 kv 1 v 39,9638 v = QU = u QU = 19 QU 1, C 10000V 6 6, kg v = = = / p Ja ähkökenttä on E= vb= ,035T N kn = C C 1/ p Mitä on ionioiva äteily? Ionioiva äteily irrottaa kohtaaitaan atoeita elektroneja. Ionioiva äteily voi olla varattuja hiukkaia tai riittävän uuritaajuita ähköagneettita äteilyä. Niitä ovat eierkiki alfa-, beeta-, gaa- ja röntgenäteily. Myö oa ultraviolettiäteilytä on ionioivaa, kun e on riittävän lyhytaaltoita. p Vuorovaikutu aineen kana Hiukkaäteily vuorovaikuttaa ähköieti aineen atoien kana, jolloin hiukkaet enettävät liike-energiaa. Säteilyllä on hiukkalaaduta, energiata ja väliaineeta riippuva kantaa. Alfaäteilyn hiukkaet ionioivat aineea uunnilleen yhtä onta atoia jolloin äteily etenee tietyn atkan. Alfahiukkanen on uuri ja erittäin ionioiva. Sen takia e etenee ilaa vain lyhyen atkan ja paperi voi pyäyttää en. Beetaäteilyä jotkut hiukkaet etenevät aineeeen oueaan kauea kuin toiet. Se johtuu iitä, että yntyeään beetahiukkaet ovat aaneet erilaiia energioita. Beetahiukkanen on pienepi kuin alfa eikä ionioi atoeja yhtä tehokkaati. Sen takia beetaäteily etenee aineea parein, kuin alfaäteily. Puu ja uovi vaientavat itä hyvin. Gaa- ja röntgenäteilyn aallonpituu on hyvin pieni verrattuna näkyvään valoon ja e etenee aineeeen paljon parein kuin tavallinen valo, ultravioletti valo tai hiukkaäteily. MAOL ry 8/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

9 Gaa- ja röntgenäteilyn aiheuttaa iliö aineea riippuu äteilyn energiata ja aineen atoien aaluvuta. Alle 1 MeV äteily aiheuttaa eniäkeen valoähköien iliön varinkin rakaia alkuaineia. Kun fotonin energia kavaa, Coptonin iliö on todennäköiepi. Energian edelleen kavaea tulee parinuodotu todennäköiiäki. Säteilyn tunkeutuikyky on itä parepi, itä uurepi on en taajuu. Se vaienee heikennylain ukaieti. Inteniteetti I aineen pakuuden x funktiona on I = I 0 e -µx, iä µ on heikennykerroin. 3 p Biologiet vaikutuket ja lääketieteelliiä ovellukia Ionioiva äteily voi tuhota kokonaan olun tai uuttaa DNA-olekyylin rakennetta. Se voi aiheuttaa yöpää tai utaatioita. Säteily voi aiheuttaa yö haitalliia keialliia reaktioita. Gaaäteilyä käytetään yövän hoidoa. Nopeati jakautuvat olut ovat herkipiä äteilylle. Röntgenäteilyä käytetään kehon eri oien läpivalaiuun. Radioaktiivita ainetta voidaan käyttää erkkiaineena, jolloin iitä lähtevän äteilyn peruteella voidaan päätellä, ihin aine on voinut kulkeutua. Intruentteja voidaan deinfioida äteilyn avulla. 3 p Suojautuinen äteilyltä Ionioiva äteily pieninä äärinä ei tunnu iltään. Se on tunnitettava uilla keinoin, eierkiki geigerittarin tai doietrin avulla. Säteilylle altituneena on oltava ahdolliian lyhyt aika. Säteilylähteetä on oltava ahdolliian kaukana. Gaa- ja röntgenlähteen eteen on laitettava paljon ainetta, ieluuin rakaita etalleja. Säteilylähteitä ei aa päätää leviäään eierkiki ilan tai veden ukana. Maaperätä tuleva radonkaau on tuuletettava rakennuten rakenteita. p Kuitenkin ax 9 p MAOL ry 9/9 Fyiikan piteityohjeet kevät 010

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1

1. Kokeellisen leirin tehtävä 1 Tämä on ensimmäinen valmennuskirje jonka tehtävät tulee palauttaa postitse minulle viimeistään ma 21.2.2011 mennessä. Ensimmäiset kolme tehtävää liittyvät maaliskuun kokeellisen leirin työskentelyyn joten

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/ 8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila 2 SUUREE JA YKSIKÖ Olli J. Marttila SISÄLLYSLUEELO 2.1 Johdanto... 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita... 66 2.3 Dosimetriasuureita... 68 2.4 Annosekvivalentti ja siitä johdettuja suureita... 76

Lisätiedot

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio

Lisätiedot