RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen"

Transkriptio

1 Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue : 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 4 a) Aalloptuu o kahde lähä aaa aheea olea ärähteljä älatka b) Aaltolkkee peruyhtälö o = λ f, joa λ o aalloptuu, f o taajuu ja o aalloopeu ) Tatekerro äärtellää alolle Tatekerro kuaa, llae alo opeu o 0 älaeea Aee A tatekerro o A =, joa 0 o alo opeu tyhjöä ja A alo opeu aeea A λ d) Tateuhde o jokaelle aeparlle oae ako = = Tateuhde kuaa, λ A kuka oakkaat rajapta tattaa aaltoja e) Ku aaltolähde ja haatja lkkuat totea uhtee, haatja haatee aaltolkkee taajuude erlaea ku aaltolähtee taajuu o Jo aaltolähde lähetyy haatjaa, taajuu haataa uurepaa ja, jo aaltolähde etäätyy haatjata, taajuu haataa peepää 4 Aallo opeu o = 4,3, tulokula α = 8,9, tateuhde =, 67, tatekula α =? ja kyytää opeutta =? α a) Tattulata α = aadaa α 8,9 = = = α 0,9396, 67 ja tatekula α =,84, b) Rajapa tateuhde o =, jota aadaa aallo opeu älaeea 4,3 8, 569 8, 56, 67 = = = a) Tatekula o, b) Nopeu älaeea o 8,56 / Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

2 Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 43 a) Äärauda taajuu o f = 440 Hz ja kyytää aalloptuutta λ =? Aaltolkkee peruyhtälö = λ f Ratkataa aalloptuu f 343 0, ,78 λ = = = 440 Hz, ääe opeu laa = 343 b) Ääe opeu alua o Al = 5000 Ääaaltoje taajuude äärää ärähteljä, jote taajuu alutagoa o f = 440 Hz 5000 Al Aalloptuu λ Al = = =,3636,4 f 440 Hz ) Ate ptuu o l = 78 ja taajuutta kyytää f =? Ate ottaa parhate ataa gaala, joka aalloptuu o λ = l Aaltolkeop peruyhtälötä ähköageettlle aallolla o = λ f Ratkataa taajuu f 8,998 0 = = = λ l 0,78 = 6 9,795 0 Hz 90 MHz a) Ääaaltoje aalloptuu laa o 0,78 b) Ääaaltoje taajuu o 440 Hz ja aalloptuu o 4 alutagoa ) Radoaaltoje taajuu o 90 MHz 44 a) Ku luoo ( alkoe) alo tattuu praa, tapahtuu dpero el äreh hajoae Lae pra tatekerro rppuu alo aalloptuudeta Puae tattuu ähte ja olett tattuu ete ( ol > pu ) b) Vede tatekerro äkyälle alolle o o,3 ja la o,5 La o alolle optet theäpää ku e, koka la tatekerro o uurep Tällö alo äde tattuu edetä la, että laa äde tattuu oraal pä Kokoahejatuta e o tapahtua Väte o äärä Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

3 Phya 9 pao 3(7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue ) Ku alo kulkee edetä laa, alo tattuu oraalta popä Ihe e tajua alo ätee tattuta, jote kala akuttaa uurealta d) Vede tatekerro äkyälle alolle o o,3, la o,5 ja la o,0 La o alolle optet theäpää ku la ja e, jote kokoahejatue o tapahtua, ku alo tulee lata joko laa ta lata etee Katottaea akaaro älle, kokoahejatue tapahtuu ueä la ja la rajapaa kua ukaet Pta, jota kokoahejatue tapahtuu, äyttää hopeodulta pelpalta Se hejataa edetä routta aloa 45 Tulokula o α = 6,0, la pakuu h = 3,50, la tatekerro =, 00 ja la tatekerro =, 5 α a) Laketaa tattulata = tatekula eäeä α rajapaa, 00 α = α = 6,0 = 0,58473, 5 ja α = 35, 7847 Kuota aadaa h oα =, jota h 3,50 = = = 4,3446 oα o 35, 7847 Valo äde uuttaa uutaa kula Δ α erra Δ α = α α = 6, 0 35, 7847 = 6, 583 ja laeräde pokkeaa laa atka d = Δ α = 4,3446 6, 583 =,90593,9 Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

4 Phya 9 pao 4(7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue b) Aee tatekerro rppuu alo aalloptuudeta (taajuudeta) Kolo uotoea lakappaleea (praa) tattue tapahtuu kuaak rajapaa aaa uutaa, jollo er aalloptuuke kulkuuua uuttue ahtuu Puae tattuu ähte ja olett ete Taapakua laleyä tapahtuu yhdeuutartyä, jollo äreh hajaatuta e tapahdu a) Laeräde pokkeaa,9 46 Näkökula o α = 58,0, katelukorkeu y =, 6, altaa yyy h = 3, 00, la tatekerro =, 00 ja ede tatekerro =, 33 a) Valo ätede tattue uok lappu äyttää olea todelluutta kauepaa b) Ku alo tulee ede ja la rajaptaa, e tattuu laa oraalta popä Näkökula o α = 58,0, jote alo tatekula β edetä laa aadaa kuaajata uorakulae kolo aulla β = 90,0 α = 90,0 58,0 = 3,0 Tattula γ = β ukaa alo ätee tulokula edeä aadaa γ β, 00 3, 0 = = = 0, 39844, 33 γ = 3,4804 Etäyy kua kolode peruteella x = yta β + htaγ =,6 ta 3,0 + 3,00 ta 3,4804 =,355,3 b) Lapu etäyy altaa eäätä o,4 47 a) Polarotuutta aloa haataa uu uaa: polaroe aurkolae läp tulea alo etekdeäyttöje lähettää alo taaa e alo erteaee pata hejatuut alo (täydelle polaraato, jo hejatuee ja tattuee ätee äle kula o 90 ) Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

5 Phya 9 pao 5(7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue b) La o erte, jote e pata hejatueet äteet oat aak otta polarotueta Tällö la tattuat äteet eät ällä kakka ähköketä ärähtelytaoja, jote la läpäyt alo o otta polarotuutta ) Ila tatekerro o =, 00 ja la tatekerro taulukota l =, 5 Brewter la ukaa täydelle polaraato tapahtuu, ku hejatuee ja tattuee ätee äle kula o 90, jollo polaraatokula odaa lakea ta, 5 α p = =,, 00 jota täydelle polaraato kula o α p = 56, 4854 = 56, 49 ) Täydelle polaraato tapahtuu, ku tulokula o 56,49 48 a) Mtataa kulat α = 33 ja α = 0 Tattula peruteella α Saadaa la tatekertoek la α = la α 33,00,594,59 la = la = = α 0 0 b) Tatekerro äärtellää la = Ratkataa aloopeu laa, la = = =,888 0,9 0 la, 594 a) La tatekerro o,59 b) Valo opeu laa o la 8, Valoätee tulokula o α = 5,5, la tatekerro =, 00, ede tatekerro =, 33 ja la tatekerro 3 =, 6 Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

6 Phya 9 pao 6(7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue α a) Laketaa tatekula α tattulata, α = jota, 00 α = α = 5,5 = 0,5965 ja α = 36,60, 33 Merktää, että tulokula pel o β Sätede uodotaa uorakulae kolo peruteella aadaa pel kalteuukulak (90 β +Θ ) + α + 90 = 80, jota Θ = β α Laley paaa tapahtuu hejatuee ätee täydelle polaraato, jote Brewter lata aadaa tulokula β, 6 β = = = 3 ta, 053, 33 ja β = 50, 4403 Ste pel kalteuukula o Θ= β α = 50, , 60 = 3,80 3,8 b) Ve-la rajapaa tapahtuu kokoahejatue, jo tulokula o rttää uur Laketaa kokoahejatuke rajakula tattula peruteella α r, 00 = = = 0, 7588, 90,33 jota rajakula α r = 48,7535 Sätede uodotaa kolo peruteella 80 (90 36, 60 ) 50, 4403 = 5, 7395, jota e-la rajapa tulokula kua tlateea o γ = 90 5,7395 = 64, 605 Koka tulokula γ > α, r kokoahejatue tapahtuu ja hejatuutta aloa e haata ede pa yläpuolella a) Laley uodotaa kula 3,8 aakatao kaa b) Tapahtuu kokoahejatue, aloa e haata ede pa yläpuolella Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

7 Phya 9 pao 7(7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 40 Kudu ydoa tatekerro o =,530 ja kuore kuor =,50 Kudu ydoa halkaja o 70,0 µ ja ptuu l =,0 k 0 Valoopeu tyhjöä o 0 ja kudua = Nope eteeä äde kulkee kudua uoraa atka aka o t l l l = = = 0 0 l =, 0 k, jote pe Hta eteeä äde kulkee kudua, että e kokoahejatuu ahdolla ota kertaa kudu yte ja kuoroa rajapata Tällö äde aapuu u kokoahejatuke rajakulaa α = 90 kuor α = kuor l Kua ukaa α = x l l l x = α = = kuor kuor Nyt hta edeee aloätee kulkuaka o t ax l x x x l = = = = = kuor kuor Akaero hta edeee ja ope edeee ätee älllä o l l l Δ t = tax t = = ( ) 0 kuor 0 0 kuor Δ t = tax t = = =,998 0, 50 3, 0 0, 530, ( ) 3, ,034 μ 8 b) Jotta pult odaa erottaa, de äl ptää olla ähtää Δ t, jote uur ahdolle käytettää olea taajuu o tää aja käätearo f = = = = Δt 3, ax 8 6 4,89 0 Hz 5 MHz a) Hta ja ope edeee ätee äle akaero kudua o 0,034 μ b) Suur taajuu o 5 MHz Tekjät ja WSOY Oppateraalt Oy, 007 Prroket: Pekka Kööe ja tekjät

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi

RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi Physica 9. paios (6) : 5. a) Ku kaksi tai useapia aaltoja eteee saassa äliaieessa, aaltoje yhteisaikutus issä tahasa pisteessä o yksittäiste aaltoje sua. b) Ku aallot kohtaaat, haaitaa iide yhteisaikutus.

Lisätiedot

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä

Lisätiedot

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit 2.4 Kyenen potenit 2.4 Erikoitapau kantaukuna ei kyenen potenit Potenin kantaukuna käytetään kyentä erityieti, kun uku on erittäin uuri tai erittäin pieni. Tää auttaa näitten ääritapauten hahottaiea. Tarkateaan

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Sähkömagnetismin kaavoja

Sähkömagnetismin kaavoja ähkömagnetsmn kaavoja. Pstevaraukset ja Coulombn voma..... Coulombn lak kahden pstevarauksen välselle vomalle..... Usean pstevarauksen aheuttama voma varaukseen..... ähkökentän vomakkuus psteessä r....

Lisätiedot

Kentän ja maalien koko

Kentän ja maalien koko Kenelle? Alle 10-vuotiaille pojille ja tytöille Mitä? Käsipalloa sovelletuin säännöin: normaalia pienempi kenttä, maalit sekä pehmeä, kuminen pallo. Kentällä 5 (4 + 1) pelaajaa. Voidaan pelata sekajoukkuein,

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Vittu mikä jätkä! Ihan kuset housussa! kaverini huusi nauraen vieressäni. Hänen

Vittu mikä jätkä! Ihan kuset housussa! kaverini huusi nauraen vieressäni. Hänen Osa 1 Vittu mikä jätkä! Ihan kuset housussa! kaverini huusi nauraen vieressäni. Hänen kommenttinsa ärsyttivät minua, sillä tiedän itsekin, etten ole mikään Bruce Willis. Mut kuus lappua kaheksasta ei paha.

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin.

3.6 Todennäköisyyden laskusääntöjä Onneksi ennalta arvaamaton todennäköisyys noudattaa täsmällisiä sääntöjä. Tutustutaan niistä keskeisimpiin. 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä 3.6 Todeäöisyyde lasusäätöjä Oesi ealta arvaamato todeäöisyys oudattaa täsmällisiä säätöjä. Tutustutaa iistä eseisimpii. Kertolasusäätö Tarastellaa esi tilaetta, jossa o asi

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Kun pyhästä paljastuu pahaa. Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Oulu 19.9.20113 Johanna Hurtig, YTT, HY

Kun pyhästä paljastuu pahaa. Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Oulu 19.9.20113 Johanna Hurtig, YTT, HY Kun pyhästä paljastuu pahaa Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät Oulu 19.9.20113 Johanna Hurtig, YTT, HY Äiti Vilja hymyili, vaikka lapset itkivät lähes jokainen. Istutaanpa yhdessä keinuun ja mietitään,

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää

Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää I Täällä kaupungissa on outoa se, että ihminen joutuu seisomaan jalkaterät, vartalo, ja kasvot kohti kahta järveä. Mutta kun toiselle järvelle näyttää kasvonsa, niin toiselle näyttää takapuoltansa. Ei

Lisätiedot

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan*

Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 4/2006 Suomen osakeyhtiölaki ja sen uudistus: vaikutuksia sijoittajansuojaan* Timo Korkeamäki Professori onzagan yliopisto Tuomas Takalo Tutki usohjaaja, Dosentti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus 1 Dreamweaver MMX Dreamweaverissa on samantyylisiä paletteja kuin Photoshopissa. Niitä voi olla auki useampia, mutta alkuun tarvitaan vain Properties palettia joten sulje ensin kaikki paletit ja napauta

Lisätiedot

Odotettavissa kiristyvää pakkasta

Odotettavissa kiristyvää pakkasta Ajassa Lunta, jäätä ja kylmää Odotettavissa kiristyvää pakkasta millaista on tehdä työtä, kun sormet ovat kohmeessa, railoon putoaminen tavallista ja paleltumat arkipäivää? valokuvaaja, jäätutkija ja lääkärit

Lisätiedot