RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 7. Gravitaatiovoima ja heittoliike"

Transkriptio

1 Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike : 7. Gaitaatiooia ja heittoliike 7. a) Gaitaatiooia aikuttaa kaikkien kappaleiden älillä. Gaitaatiooian uuuu iippuu kappaleiden aoita ja niiden älietä etäiyydetä. Newtonin gaitaatiolaki ääitellään kaaalla F = γ, joa γ on gaitaatioakio, ja oat kappaleiden aat ja on kappaleiden painopiteiden älinen etäiyy. b) Keplein kole lakia kuaa planeettojen liikkeet uingon ypäi:. Planeetat liikkuat ellipiatoja pitkin. Ratojen toiea polttopiteeä on uinko.. uingota planeettaan piietty jana pyyhkäiee yhtä pitkinä aikaäleinä yhtä uuet pinta-alat.. Planeettojen kietoaikojen neliöt oat eannolliet niiden ja uingon äliten etäiyykien kuutioihin T = eli T T = k joa k on akio., c) Geotationääinen atelliitti pyyy paikoillaan Maahan nähden päiäntaaajan yläpuolella noin 6 k:n kokeudella. Tietoliikenne- ja ääatelliitit iedään geotationääielle adalle. d) Kappaleen liike on taainen, jo kappaleen nopeu on akio. e) Kappaleen liike on taaieti kiihtyä, en kiihtyyy on akio. f) Kappale on taaiea ypyäliikkeeä, jo e kulkee pitkin ypyäataa akio auhdilla. Kappaleella ei ole tangenttikiihtyyyttä, utta illä on noaalikiihtyyyttä. 7. Putoaikokeu on h= y = 5, aakauoa alkunopeu =, putoaikiihtyyy g = 9,8, kyytään lentoaikaa t =? ja lentoatkaa x =?. a) Valitaan x-akeli heiton uuntaan ja y-akeli alapäin. Koka ilanatu on ekityketön, putoaiaika oidaan lakea taaieti kiihtyän liikkeen allin aulla y = gt (poitiiinen uunta ala). y 5 Putoaiaika t = = =, 576,. g 9,8 / Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

2 Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike b) Liike on taaita aakauunnaa, joten x = xt =,576 = 4,86 5. Vatau: a) Kien lentoaika on,. b) Kii on lentänyt 5 :n päähän. 7. Peäpallon lähtökula on α = 48, peäpallon lentoaika t l =,8, kyytään alkuauhti =? ja lakikokeu h =?. Valitaan nollahetkeki pallon itoaihetki ja oigoki pallon itoaikohta. Valitaan x-akelin uunta aakauoaan eteenpäin ja y-akelin uunta ylöpäin. Koka ilanatuta ei oteta huoioon, takatellaan pallon liikettä aakauunnaa taaien liikkeen allin aulla ja pytyuunnaa taaieti kiihtyän liikkeen allin aulla. Kiihtyyy pytyuoaa uunnaa on putoaikiihtyyy a = g. lkunopeuden koponentit oat x = coα y = in α. jan t kuluttua pallon nopeu on x = x = coα y = y gt = in α gt. tl,8 a) Lentoaika t l =,8, joten nouuaika on t n = = =, 4. Lakipiteeä, Ratkaitaan tätä alkuauhti, 4 9,8 tg n = = inα in 48 = 8, y = joten = α gtn in. b) Pallon nouukokeu aadaan taaieti kiihtyän liikkeen paikan lauekkeeta h = y = ytn gtn = inα tn gtn = 8,489 in48,4 9,8,4 = 9,68 9,6. Vatau: a) Pallon alkuauhti oli 8 /. b) Pallo käi 9,6 :n kokeudella. ( ) y Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

3 Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike 7.4 Kuuoduulin etäiyy Kuun pinnalta on h = 86 k, Kuun aa M = 7,48, Kuun äde R = 94 k, N gaitaatioakio on γ = 6,674 ja kyytään nopeu =?, kietoaika T =?. Newtonin II lain ukaan kuuoduulin liikeyhtälö on F = a. M Kuuoduuliin aikuttaa gaitaatiooia F = γ. Kuuoduuli on taaiea ypyäliikkeeä, joten en kiihtyyy on noaalikiihtyyyttä an =. Kuuoduulin adan äde on = 86 k + 78 k = 94 k. M Moduulin nopeu aadaan liikeyhtälötä γ =, jota N 6, 674 7,48 γ M k = = = 596,547,6. 94 Moduulin kietoadan pituu = π. Kuuoduuli etenee adallaan akio auhdilla, joten =, jota t =. t Moduulin kietoaika on π T = = π 94 = 596,547 = 7 57,87 = 6,97 in 7 in. Vatau: Kuuoduulin nopeu on,6 k/ ja kietoaika on 7 in. 7.5 Luotaien etäiyy aanpinnata on h = 79 k, Maan aa 4 M = 5,974, gaitaatioakio kyytään kietoaikaa T =?, kiihtyyyttä a =?. γ N = 6,674 ja a) Luotaieen aikuttaa gaitaatiooia, joka pitää luotaien ypyäadalla. Luotain on taaiea ypyäliikkeeä, joten en noaalikiihtyyy on an =. Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

4 Phyica 9. paino 4() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike Newtonin II lain F = a ukaan luotaien liikeyhtälö on γ M ( R + h ) = R + h, joa M on Maan aa, R aapallon äde ja h atelliitin adan kokeu. b) Ratkaitaan luotaien nopeu = γ M R+ h N 4 6, 674 5,974 k = = 7 46,56 7, Radan pituu on = π ( R+ h), joten kietoajaki oidaan lauekkeeta = atkaita t π( R+ h) π( ) k T = = = k 7, 465 = 6 8,699, 477 in in Noaalikiihtyyy aadaan nopeuden ja äteen aulla a (7 46,56 ) = 7, ,8. R+ h = = n Vatau: b) Luotaien kietoaika on in ja en noaalikiihtyyy 7,8 /. N 7.6 Gaitaatioakio on γ = 6,674, tihey ρ = ja kyytään kietoaika T =? Takatellaan ateoidin pinnalla ekaattoilla olean kiilohkaeen ypyäliikettä. Oaeen aikuttaat oiat oat gaitaatiooia F ja tukioia N. Newtonin II lain F = a ukaan liikeyhtälö on F N = a n M γ N =. R R Rajatapaukea, kun oahiukkanen on juui itoaaa ateoidin pinnata, kulanopeu on uuin ahdollinen ja tukioia N =. Sijoitetaan yhtälöön atanopeu π R =, T M 4π R jolloin γ =. R T R 4π R Ratkaitaan kienlohkaeen kietoaika T =. γ M Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

5 Phyica 9. paino 5() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike Sijoitetaan tähän ateoidin aa 4 M V R = ρ = ρ π, jolloin aadaan T 4π R = = 4 γρ π R π γρ π ja T = = 84,74, h. N 6, 674 Vatau: teoidin pienin ahdollinen pyöähdyaika on, h. 7.7 Keihään lentoatka on x L = 6,5 ja lähtökula α = 48. Kyytään keihään lentoaikaa t L =?, lähtönopeutta =? ja lakikokeutta h =?. Takatellaan keihään lentoa heittoliikkeen allin aulla niin, että ilanatu on ekityketön. Takatellaan heittoliikkeen aakauuntaita (x-akeli) ja pytyuuntaita (y-akeli) koponenttia. Vaakauunnaa liike on taaita ja pytyuunnaa taaieti kiihtyää. Oigo on heittopaikalla. lkunopeuden koponentit oat x = coα y = in α. a) Lentoajan t L kuluttua pallon nopeu ja pallon paikka oat xl = x = coα yl = y gtl = in α gtl. xl = xtl = coα tl yl = ytl gtl = in α tl gtl. Yhtälöiä on kaki tunteatonta, alkunopeu ja lentoaika. Ratkaitaan paikan yhtälötä xl = coα tl alkunopeu xl = coα t L ja ijoitetaan tää paikan y-koodinaatin lauekkeeeen. Huoataan, että lentoajan t L kuluttua y =, jolloin = inα t gt L L in gt = α t L L x gt = inα t co gtl = xl tan α. L L L α tl Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

6 Phyica 9. paino 6() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike Ratkaitaan lentoaika o xl tanα 6,5 tan48 tl = = g 9,8 =,75,7. b) Ratkaitaan euaaaki lähtönopeu x 6,5 4, co co 48, 75 = L α t = = L c) Syetian peuteella nouuaika on puolet lentoajata. Käytetään nouuaikaa heiton tl,75 lakikokeuden lakua t N = = =,866 h = inα tn gtn = = 7,84 7. ( ) o 4, 66 in 48,866 9,8 /,866 Vatau: a) Keihään lentoaika oli,7. b) Kehään lähtönopeu oli 5 /. c) Keihä noui 7 :n kokeudelle Moukain alkunopeu on = 7 ja lähtökula α = 5. Valitaan nollahetkeki oukain itoaihetki ja oigoki oukain itoaikohta. Valitaan x-akelin uunta aakauoaan eteenpäin ja y-akelin uunta ylöpäin. Koka ilanatu on ekityketön, takatellaan oukain liikettä aakauunnaa taaien liikkeen allin aulla ja pytyuunnaa taaieti kiihtyän liikkeen allin aulla. Kiihtyyy pytyuoaa uunnaa on putoaikiihtyyy ay = g. lkunopeuden koponentit oat = coα x = in α. y Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

7 Phyica 9. paino 7() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike jan t kuluttua kuulan nopeu on x = x = coα y = y gt = in α gt. a) Lakipiteeä y =, joten oukailla on nopeutta pelkätään aakauunnaa = x = x = 7 co 5 = 6, Koka ilanatuta ei oteta huoioon, kiihtyyy pytyuunnaa on putoaikiihtyyyttä a = ay = g = 9,8 (uunta alapäin). b) Kun kiihtyyy jaetaan nopeuden uuntaieen ja nopeutta ataan kohtiuoaan koponenttiin, aadaan kuiota tangenttikiihtyyydeki at = ain α. Kuiota huoataan, että a t > lakipiteen jälkeen ja että tangenttikiihtyyy on uuiillaan juui ennen oukain ouita aahan, jolloin α = 5. Tangenttikiihtyyyden uuin ao on a tax = 9,8 in( 5 ) = 7,846 7,8. Vatau: a) Lakipiteeä oukailla on nopeutta aakauunnaa 6 / ja kiihtyyy pytyuunnaa on putoaikiihtyyyttä 9,8 /. b) Tangenttikiihtyyyden uuin ao on 7,8 /. 7.9 Kuulan lähtökula on α = 5, aa =, lähtötilanteen liike-enegia E = 4 kj ja tykin kokeu eenpinnata h =. k a) Oletetaan, että ilanatu on ekityketön. Laketaan kuulan auhti en ouea eteen ekaanien enegian äilyien peiaatteen ukaan E = EL, jota Ek + Ep = EkL + EpL. Sijoitetaan liike-enegia ja potentiaalienegian lauekkeet Ek + gh = L ja atkaitaan auhti Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

8 Phyica 9. paino 8() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike L = ( Ek + gh ) = + = 9, (4 J 9,8 b) Ratkaitaan alkunopeu alkuenegian peuteella E = k Ek 4 J = = = 79, 6. Kuulan nopeu lakipiteeä on yhtä uui kuin alkunopeuden aakauuntainen koponentti x = x = coα = 79, 6 co 5 = 9, 4. Laketaan lakikokeu enegian äilyien lain peuteella E = E L,ylä Ek + Ep = EkL,ylä + EpL,ylä + gh = + gh x ax jaetaan g:llä ja atkaitaan lakikokeu h ax hax = x + h g g ( = x ) + h g = + 9,8 = 6,959,6 k. ((79, 6 ) (9, 4 ) ) c) Laketaan aluki nouuaika t ja lakuaika t eikeen, jolloin lentoaika on t = t+ t. Nouuaika t aadaan taaieti kiihtyän liikkeen kaaan = + at peuteella. Lakipiteeä y =, joten = y gt 79, 6 in 5 y inα t = = = = 6,484. g g 9,8 Putoaiaika t aadaan taaieti kiihtyän liikkeen atkan lauekkeeta, kun h ax = 6,959. Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

9 Phyica 9. paino 9() 7. Gaitaatiooia ja heittoliike h = gt ax t hax 6,959 8,789. = = = g 9,8 Kantana taaien liikkeen allin ukaan = ( t + t ) x = 9, 4 (6, ,789 ) = 798, 4 = 7, 9 k. Vatau: a) Vauhti een taalla on 9 /. b) Lakikokeu on,6 k. c) Kuula lentää 7,9 k. 7. Tähtien aat oat =,8M ja =, M, kun äliatka 4,. Kyytään kietoaikaa T =?. B M =,99, tähtien Laketaan kakoitähtien yhteien aakekipiteen etäiyy tähdetä x i i + B = =, jota + i B = = = + B,8M +, M B, M (,78 ). Moleilla tähdillä on aa kietoaika T ja tähden noaalikiihtyyy on a n =. Tähti etenee adallaan akio auhdilla, joten π = =. T T Gaitaatiolain ja Newtonin II lain F = a, joa a = an, ukaan tähden liikeyhtälö on γ = B 4π 4π 4π γ = = = T T T T B B + B B 4π 4π = = + γ γ( + ) B B B Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

10 Phyica 9. paino () 7. Gaitaatiooia ja heittoliike T = π π γ ( + ) = 4, , 457,8 = = =,77 d d. Vatau: Tähtien kietoaika on d. B 4, N 6,674 (,8 +,),99 Tekijät ja WSOY Oppiateiaalit Oy, 7 Piioket: Pekka Könönen ja tekijät

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä

Lisätiedot

ellipsirata II LAKI eli PINTA-ALALAKI: Planeetan liikkuessa sitä Aurinkoon yhdistävä jana pyyhkii yhtä pitkissä ajoissa yhtä suuret pinta-alat.

ellipsirata II LAKI eli PINTA-ALALAKI: Planeetan liikkuessa sitä Aurinkoon yhdistävä jana pyyhkii yhtä pitkissä ajoissa yhtä suuret pinta-alat. KEPLERIN LAI: (Ks. Physica 5, s. 5) Johannes Keple (57-60) yhtyi yko Bahen (546-60) havaintoaineiston pohjalta etsimään taivaanmekaniikan lainalaisuuksia. Keple tiivisti tutkimustyönsä kolmeen lakiinsa

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2010

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2010 MAOL-Piteityohjeet Fyiikka kevät 010 Tyypilliten virheiden aiheuttaia piteenetykiä (6 piteen kaalaa): - pieni lakuvirhe -1/3 p - lakuvirhe, epäielekä tulo, vähintään - - vataukea yki erkitevä nuero liikaa

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o.

KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA. 316. a) Samankohtaisista kulmista. b) Kolmion kulmien summa on x 2 ( 180 3x) Vastaus: a) 108 o b) 72 o. KERTAUSHARJOITUKSIA KULMA 45 l 6. a) Samankohtaisista kulmista 80( 80456) 08 b) Kolmion kulmien summa on ( 80) 80 6 l 5 80 :( 5) 6 Kysytty kulma 80 8067 Vastaus: a) 08 o b) 7 o 7. Kulmien summa on ( )

Lisätiedot

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue : 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 4 a) Aalloptuu o kahde lähä aaa aheea olea ärähteljä älatka b) Aaltolkkee peruyhtälö o = λ f, joa λ o aalloptuu, f o taajuu

Lisätiedot

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka)

Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Avaruuslentojen fysiikkaa (AstroKosmoTaikonautiikka) Astronautti Kosmonautti Taikonautti = länsimainen avaruuslentäjä = venäläinen avaruuslentäjä = kiinalainen avaruuslentäjä Juhani Kaukoranta Raahen lukio

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 7..005 MATEMATIIKAN KOE. ateen ammatillien oulutuen aiien alojen yteinen matematiia ilpailu Nimi: Oppilaito:. Koulutuala:... Luoa:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA. Teniia ja liienne:... Matailu-,raitemu-

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun Ympyrään liittyviä harjoituksia 1 Laske ympyrän kehän pituus, kun a) ympyrän halkaisijan pituus on 17 cm b) ympyrän säteen pituus on 1 33 cm 3 2 Kuinka pitkä on ympyrän säde, jos sen kehä on yhden metrin

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Materiaalien murtuminen

Materiaalien murtuminen Määritelmä: Materiaalien murtuminen r Fracture i the eparation, or fragmentation, of a olid body into two or more part under the action of tre Murtumiproei voidaan jakaa kahteen oaan 4 Särön ydintyminen

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit 2.4 Kyenen potenit 2.4 Erikoitapau kantaukuna ei kyenen potenit Potenin kantaukuna käytetään kyentä erityieti, kun uku on erittäin uuri tai erittäin pieni. Tää auttaa näitten ääritapauten hahottaiea. Tarkateaan

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot