LUKION FYSIIKKAKILPAILU avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA"

Transkriptio

1 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että koepaperit palautetaan kilpailun loputtua.. Määritä pyörillä kulkevaan laitteeeen (leikkiauto, vaunu t.) vaikuttavan liikevatuvoian uuruu. Selvitä tarkati, itä ittaat ja iten olet päätynyt lopputulokeen. välineitä: tutkittava laite, ittanauha, kello, vaaka Ratkaiu: Punnitaan vaunu, jolloin aadaan aa. Syätään vaunu liikkeelle vaakauoralla pöydällä tai lattialla ja itataan aika t jonka vaunu on liikkeeä ekä atka jonka vaunu liikkuu ajan ittauken aluta pyähtyihetkeen. Oletetaan liike taaieti hidatuvaki. Tällöin nopeu v ajan ittauken alkaea on vkt t v. Vaunun liike-energia uuttuu t v b t g liikevatuten tekeäki työki: F E v F. µ k µ t Sijoitetaan tähän itautuloket ja laketaan arvio liikevatuvoiille (tai laketaan v ja ijoitetaan e liikevatuvoiien lakeieki). piteyty: periaate p taaien liikkeen oletu (jo kalteva tao, taaieti kiihtyvän liikkeen oletu) p loppunopeu kekinopeudeta (atkata ja ajata) p liike-energia työki ja liikevatuvoian ratkaieinen (jo kalteva tao, potentiaalienergia liike-energiaki ja työki) p ittautuloket ja järkevä arvo liikevatuvoiille p anioka virhelähdetarkatelu p (kuitenkin tehtävätä ax 6p...)

2 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat. Kanuuna on kiinnitetty herkäti liikkuvaan alutaan ja aluta on kiinnitetty einäään jouella, jonka jouivakio on,. Kanuunalla autaan kuula, 4 N jonka aa on kg ja lähtönopeu putken uulla 5. Jo kanuunan ja alutan yhteenlakettu aa ennen laukauta on 55 kg, niin kuinka pitkän atkan vaealle päin aluta kanuunoineen liikkuu laukauken jälkeen? Ratkaiu: Määritetään enin nopeu, jolla yteei eli aluta kanuunoineen (aa M 55kg-kg, koka kuula on poitunut putketa) liikkuu välittöäti laukauken jälkeen. Liikeäärä äilyy p p ; v coα M v, jota alutan kanuunoineen eli ennen jälkeen lähtövauhdiki v yteei kuula kuula yteei kg 5 co 45 kuula vkuula coα 3, 68 vaealle. M (55 )kg Alutan ja kanuunan (ilan kuulaa) liike-energia on uuttunut ääriaennoa kokonaan jouen potentiaalienergiaki Eyteei M vyteei Ejoui k, jota E M vyteei (55 )kg (3, 68 ) yteei, 9. k k N 4, piteyty: liikeäärän äilyinen ja nopeu (ei välttäättä nueerita arvoa) 3p energian äilyinen ja kanuunan iirtyä atka (jouen venyä) 3p jo aaa ei ole huoattu huoioda kuulan poituita p

3 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat 3. Kun koeputken avoieen päähän puhalletaan ivuuunnata, yntyy koeputkeen eiova aalto äänen heijatuea koeputken pohjata. Äänen korkeu uuttuu, kun koeputkeen liätään vettä. Eräää ittaukea tutkittiin koeputkeen yntyvän äänen perutaajuutta. Äänen taajuu itattiin tietokoneeeen liitetyllä ikrofonilla ja koeputken ilapataan korkeu itattiin viivottiella, jolloin aatiin oheiet tuloket. ilapataan korkeu (),6,8,,,5 taajuu (Hz) Koeputkeen yntyvän äänen kupukohta on hiean koeputken reunan ulkopuolella. Määritä opivaa graafita eitytä käyttäen tään kupukohdan etäiyy putken uuta ekä äänen nopeu ilaa. Pohdi, iki itattu äänen nopeu poikkeaa taulukkokirjan antaata arvota. Ratkaiu: Äänen voiituinen johtuu iitä, että putkea oleva ilapata alkaa värähdellä oalla oinaitaajuudellaan. Äänen heijatuea vedetä uodotuu eiovan aallon olu veden pintaan ja kupu putken uun ulkopuolelle. Eniäinen akii kuullaan, kun veden pinta on putken uulta etäiyydellä l d λ, joa l on putken ilapataan pituu, d kupukohdan 4 etäiyy putken uulta ja λ äänen aallonpituu. Tällöin aallonpituudeki aadaan λ 4( l d ). Äänen nopeudeki aadaan aalto-opin peruyhtälön peruteella v fλ f 4( l d). Putken v pituu taajuuden funktiona on ii l d. 4 f ilapataan korkeu (),6,8,,,5 taajuu (Hz) /taajuu ( -3 /Hz),79,,3,48,8 Piirretään ittautulokita kuvaaja, l -koordinaatitoon. Kuvaajan ja pituuakelin leikkaukohta ilaiee etäiyyden, johon kupukohta putken ulkopuolelle yntyy, joka on 97, f. Kuvaajan kulakertoieki kk aadaan 88,5 /, jota laketaan äänen nopeu: kk v 4 kk 4 88, 5 354, v 4 eli Äänen nopeuteen vaikuttaa. kaaun läpötila ( v T, iä T on aboluuttinen läpötila) ja kootuu ( v, iä M on ooliaa). Tehtävän tilanteea läpötila M lienee erkittäväpi elittäjä. lohengitetty ila on huoneilaa läpöiepää; huoneenläpötilaa t o äänen nopeu on v 343 /. Tulokita aadaan 3

4 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat v T 354 v T ( ) T ( ) ( 73 ) K 3 K 39 o. Liäki hiean vaikuttanee e, että ulohengityilan kootuu poikkeaa huoneilata: veihöyryä ja v T v 343 hiilidiokidia on eneän ja happea väheän. piteyty: tilanteen pohdinta, yhtälön johtainen ja kuvaajan piirtäinen 3p kupukohdan etäiyy putken päätä p äänen nopeu p pohdinta äänen nopeuden poikkeaalle; läpötilan erkity riittää p (läpötilan lakeita ei vaadita) 4

5 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat 5 4. Kondenaattoria, jonka kapaitani on, ladataan paritolla, kunne en napojen välinen jännite on. Toinen lataaaton kondenaattori ( ) kytketään eniäieen kondenaattoriin kuvan ukaieti. Määritä kytkennää tapahtuvan energiahäviön uuruu. Miki energia pienenee? Ratkaiu: Ladatulla kondenaattorilla on aluki varau Q ja energia. Kun lataaaton kondenaattori kytketään toieen kondenaattoriin, virta pienenee akiiarvota nollaan, ja kondenaattoreilla on yhtä uuri jännite. Tällöin alua ollut varau on Q Q Q ja energia lopua on ) (. Energiahäviö on tällöin ) ( ) (. Kondenaattoreiden kytkeien jälkeen johtiia kulkee virta jonkin aikaa. Oa alkuperäietä energiata kuluu johtiien läpeneieen. piteyty: jännite kondenaattorien kytkeien jälkeen p energia kondenaattorien kytkeien jälkeen p energiahäviö p elity energiahäviölle p

6 LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat 5. Taikuun. päivänä 83 englantilainen fyyikko Michael Faraday teki euraavan kokeen Lontooa aterloo-illalla: Ratkaiu Hän upotti Thae-jokeen en ylittävän illan kupaankin päähän kuparilevyt ja yhditi ne eritetyillä johtiilla herkkään jänniteittariin. Levyt olivat 3 etrin päää toiitaan. Faraday havaiti levyjen välillä jännitteen, jonka napaiuu vaihtui äännölliin väliajoin. a) Miki Faraday havaiti jännitteen kuparilevyjen välillä? b) Miki jännitteen napaiuu vaihteli ja ikä luonnoniliö tuli näin näkyviin? c) Eräällä kerralla Faraday ittai jännitteen uuruudeki 9 V. Maan agneettikentän agneettivuon tihey on Lontooa 43 µt ja inklinaatio eli agneettikentän ja vaakataon välinen kula on 7 o. Kuinka uuri oli veden virtaunopeu? a) Vei iältää varaukelliia hiukkaia, ioneja, joihin kohdituu Maan agneettikentää liikkuea voia ( F B qv B ; uunnan voi päätellä oikean käden äännöllä: voia on kohtiuoraa nopeuden ja agneettivuon tiheyden äärääää taoa vataan). Magneettikentän uunta on pohjoiella pallonpuolikolla alaviitoon; pytykoponentti ii alapäin. Niinpä poitiiviet ionit kulkeutuvat veden virtauuuntaan nähden vaealle ja negatiiviet ionit oikealle, jolloin joenrantojen välille yntyy ähköien tilan ero eli jännite. (havainnollitava kuva olii hyvä ) b) Koka Maan agneettikentän uunnan vaihtuinen ei voi näin lyhyellä aikavälillä tulla näkyviin, jännitteen kääntyien täytyy aiheutua veden virtauuunnan kääntyietä. Vuorovei-iliö aiheuttaa veden virtauken jonkin atkaa iäaahan päin, jo ulut eivät ole käytöä. c) Veden ukana liikkuvan ionin varau on q ja nopeu v. Tällöin iihen kohdituu Maan agneettikentää voia F B qvbv, iä B v on agneettikentän pytykoponentti (kohtiuoraa liikeuuntaan nähden!). Ionien iirtyien euraukena rantojen välille yntyy ähkökenttä, jonka voiakkuu on E. Sähkökentän ioniin kohditaa voia d taa on F E q, joka on uunnaltaan päinvatainen kuin agneettikentän vaikutuketa d ioniin kohdituva voia. Ioneja iirtyy, kunne uodotuu taapaino: F B FE, jota,9v aadaan veden virtaunopeudeki v,6 /. (Myö 6 o Bvd 43 T in 7 3 taulukkokirjata löytyvän yhtälön elvbinα peruteltu käyttö hyväkytään. Yhtälöhän on johdetavia edellä eitetytä.) piteyty: a) p b) p c) 3p 6

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

No 3 1988, s. 3... 13

No 3 1988, s. 3... 13 TASA-ARVOKAYRIEN ESITTAMINEN KONTROLLOIOULLA TARKKUUOELLA REKURSIOTA HYVASIKAYTTAEN Jorma Kolio Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 21 No 3 1988,. 3... 13 YHTEENVETO: FEM-lakennan graafiet eityket palvelevat

Lisätiedot

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit 2.4 Kyenen potenit 2.4 Erikoitapau kantaukuna ei kyenen potenit Potenin kantaukuna käytetään kyentä erityieti, kun uku on erittäin uuri tai erittäin pieni. Tää auttaa näitten ääritapauten hahottaiea. Tarkateaan

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1. Työn tavoitteet Tämän työn ensimmäisessä osassa tutkit kuulan, sylinterin ja sylinterirenkaan vierimistä pitkin kaltevaa tasoa.

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4.

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4. 1 LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET KÄYTTÖKOHTEET 3 UURITYYPIT 4 LASKENTAOTAKSUAT 3 4.1 ateriaalien ominaiuudet 3 4. aanpaine 3 4.3 uurin ketävyy npaineelle 4 4.4 Kaatumi- ja liukumivarmuu 5 4.4.1. Kaatumivarmuu

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä 39 PUOLIJOHTEISTA Yleistä Pyrittäessä löytämään syy kiinteiden aineiden erilaiseen sähkön johtavuuteen joudutaan perehtymään aineen kidehilassa olevien atomien elektronisiin energiatiloihin. Seuraavassa

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Kiihtyvä liike. 1 Johdanto. vaunua. ja vaunulle. ntti jätetään. punnukselle. Punnus: Vaunu: hyödyntäenn määritetään. 2 Tavoitteett

Kiihtyvä liike. 1 Johdanto. vaunua. ja vaunulle. ntti jätetään. punnukselle. Punnus: Vaunu: hyödyntäenn määritetään. 2 Tavoitteett KIIHTYVÄ LIIKE 1 Johdanto Kuva 1. Langan päässä oleva massa m vetää pudotessaan lankaan kiinnitettyä k M-massaista vaunua. Työssä kiinnitetään eri massaisia punnuksia langan ja väkipyörän kautta kiskolla

Lisätiedot

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005 Sähkömagnetismia 11. huhtikuuta 2005 1 Sisältö 1 Sähkömagnetismi ja Maxwell - Historiaa 3 1.1 Maxwellin yhtälöt......................... 6 2 Sähkömagnetismi ja Cliordin algebrat 8 2.1 Tarvittavia käsitteitä.......................

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli

Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Teemu Turunen Laitteisto ERG-signaalin samanaikaiseen rekisteröintiin näköaistinsolukerroksesta sekä verkkokalvon yli Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla.

Palkin taivutus. 1 Johdanto. missä S on. määritetään taivuttamalla. man avulla. PALKIN TAIVUTUS 1 Johdanto Jos homogeenista tasapaksua palkkia venytetäänn palkin suuntaisella voimalla F, on jännitys σ mielivaltaisellaa etäisyydellää tukipisteestä, 1 missä S on palkin poikkileikkauksen

Lisätiedot