RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 13. Harmoninen värähtely"

Transkriptio

1 Phyica 9 1 paino 1(7) 13 Haroninen värähtely : 13 Haroninen värähtely 131 a) Voia, jona uuruu on uoraan verrannollinen poieaaan taapainoaeata ja jona uunta on ohti taapainoaeaa b) Suure, joa ilaiee aiayiöä tapahtuvien värähdyten luuäärän c) Suure, joa ilaiee värähtelijän uurian poieaan taapainoaeata d) Lyhin värähtelyä toituva liieen oa e) Värähtelyä äännöllieti toituva tila f) Vapaati värähtelevän värähtelijän taajuu ) Iliö, joa värähtelijälle yötetään eneriaa en oinaitaajuudella 13 Punnuen aa on = 100 ja punnuen aiheuttaa venyä Δ x = 0,064 Joui-punnu-yteein jaonaia on T = π, joten en värähtelytaajuu on 1 1 f = T = π Kun punnu on levoa jouen päää, iihen vaiuttaa ai voiaa: painovoia alapäin ja jouen ohditaa voia Δx ylöpäin, joa Δx on jouen venyä Koa punnu on levoa voiat ovat yhtä uuret Δ x = Jouen jouivaio on iten 0,100 9,81 = = = 15, 381 Δx 0,064 Joui värähtelee ii taajuudella f 15,381 = 1 1 1,9704 Hz,0 Hz π = π 0,100 = Vatau: Punnu alaa värähdellä taajuudella,0 Hz 133 Heilurin heilahduaia eli jaonaia on T = 1, 0 Mateaattien heilurin heilahduaia on l T = π, jota rataiealla heilurin pituudelle aadaan lauee T l = Kun tähän ijoitetaan 9,81 ( 1,0 ) tunnetut arvot, aadaan l = = 0, 485 4,9 c Vatau: Seuntiheilurin lanan pituu on 4,9 c Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

2 Phyica 9 1 paino (7) 13 Haroninen värähtely 134 Kun punnu riippuu jouea, iihen vaiuttaa ai voiaa: painovoia G alapäin ja jouen ohditaa voia F ylöpäin Voiien uuruudet ovat G = ja F = y, joa y on jouen venyä Koa punnu on levoa, voiat ovat yhtä uuret ja ewtonin II lain F = a uaan voiien vetoriua on nolla F = 0 Kun poitiivinen uunta valitaan alapäin, punnuen liieyhtälö alaariuodoa on y = 0 eli y = Jouen venyä riippuu iten punnueen riputetun punnuen aata niin, että y = Tää on uotoa y = ax olevan uoran yhtälö Yhtälötä nähdään, että uoran fyiaalinen ulaerroin on a = Sijoitetaan ittautuloet y-oordinaatitoon, ja ovitetaan piteiiin uora: Valitaan ulaertoien arvon äärittäiei tarvittavii piteii orio ja pite (300, 50 ) Kulaertoien arvoi aadaan Δy 0,050 = = = 0,1667 Δ 0,300 Jouivaio on iten 9,81 = = = 58, ,1667 Vatau: Tutitun jouen jouivaio on Jouen ja punnuen uodotaan yteein värähtelyn jaonaia on T = π 4 π Korottaalla yhtälö puolittain toieen aadaan T = = Värähtelyn jaonajan neliö on ii verrannollinen punnuen aaan Yhtälö on uotoa y = ax olevan uoran yhtälö Yhtälötä nähdään, että uoran fyiaalinen ulaerroin on a = Laetaan ittautuloten peruteella jaonaiojen neliöt, ijoitetaan arvot T -oordinaatitoon, ja ovitetaan piteiiin uora () T ( ) 0,18 0,34 0,48 0,67 0,81 0,94 Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

3 Phyica 9 1 paino 3(7) 13 Haroninen värähtely Edellä olevata yhtälötä nähdään, että uoran fyiaalinen ulaerroin on = Valitaan ulaertoien arvon äärittäiei tarvittavii piteii orio ja pite (65, 1,0 ) Kulaertoien arvoi aadaan ΔT 1, 0 = = = 1, 600 Δ 0,65 Jouen jouivaio on iten = = = 4, , 600 Vatau: Jouen jouivaio on Kuulan aa on = 0, 4, ouaohdan oreu h = 18, nopeu ouihetellä Δ x = 0, 45 v = 3, ja jänteen uurin poieaa taapainoaeata Kuulaan ohdituva ilanvatu on lennon aiana erityetön, joten tehtävää voidaan äyttää eaanien enerian äilyilaia Uloien voian teeä työ uuttaa jouen ja punnuen uodotaan yteein eaanita eneriaa, W =Δ E e Kun painovoiaan liittyvän potentiaalienerian nollataoi valitaan lähtötao, alua eaaninen eneria on pelää jouen potentiaalieneria Kuulan ouea aaliin eaaninen eneria on painovoiaan liittyvää potentiaalieneriaa ja uulan liie-eneriaa, joten Ep,jouiv = Ep,painov + E eli 1 1 Δ x = h+ v Jouta viritettäeä voia avaa uoraan verrannolliena venyään, joten jännettä taapainoaeata venytettäeä tehdään työ Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

4 Phyica 9 1 paino 4(7) 13 Haroninen värähtely F FΔx W = Δ x =, joa F on voia, joa ohditetaan joueen, un e on viritetty ääriilleen Siten F Δ x 1 = h + v Tätä yhtälötä voidaan rataita yytty voia 0, 4 9, ( h+ v ) F = = = Δx 0, 45 Vatau: Jouta on viritettävä 1,3 :n voialla 3 1, ,3 137 Kun värähtely on vaientunut, punnu on taapainoa F = 0, joten iihen vaiuttavat voiat, jouen ohditaa voia F = y ja painovoia G =, ovat yhtä uuret y = Tää y on tehtävää yytty pituu, illä en verran punnu venyttää jouta taapainotilanteea Se voidaan rataita, un jouen jouivaio tunnetaan: y = Jouen ja punnuen uodotaan yteein jaonaia on T = π, jota aadaan jouivaion laueeei = T Jaonajan arvo voidaan äärittää uvaajata Kuvaajata nähdään, että,5 3, 0 värähdyeen on ulunut aia 3,0, joten yhden jaon aia on T = = 1,,5 Kun taapainoyhtälöön ijoitetaan jouivaion lauee aadaan ( ) 9,81 1, T y = = = = 0,3578 0,36 T Vatau: Joui lyhenee 36 c, un punnu otetaan poi 138 Kuorittaattoan jouen pituu on l 0 = 0,30, jouen jouivaio on = 10,0, punnuen aa = 0,050 ja jouen ja pytyuoran välinen ula θ = 30 Punnueen vaiuttavat vatuvoiat voidaan jättää huoioiatta, joten punnuen liie ääräytyy jouen punnueen ohditaan voian F ja painovoian G peruteella Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

5 Phyica 9 1 paino 5(7) 13 Haroninen värähtely Punnuen liieyhtälö on ewtonin II lain F = a uaan F + G = a Punnuella ei ole iihtyvyyttä pytyuunnaa ja vaaauunnaa iihtyvyy on noraaliiihtyvyyttä, oa punnu on vaaataoa ypyräliieeä Liieyhtälö on uvaan erityllä oordinaatiton valinnalla oponenttiuodoa iten x: Fx = an Fx = Fcoθ, joa jouivoian oponentit ovat y: Fy = 0 Fy = Finθ a) Meritään jouen venyää tunnuella Δ l Jouivoia on haroninen, F = Δ l, joten punnuen pytyuuntainen liieyhtälö F coθ = aa uodon Δ lcoθ = Tätä voidaan rataita yytty jouen venyä 0,050 9,81 Δ l = = = 0, coθ 10,0 co30 b) Punnu on taaiea ypyräliieeä Liieyhtälön vaaauunnaa on F inθ = an oraaliiihtyvyy ulanopeuden avulla ilaituna on punnuen ypyräradan äde on Fin r l θ = ω = ω inθ Tätä aadaan ulanopeudelle lauee r = linθ, joten a v r ω r r n = = = ω r, ja ω = F l Koa ierrotaajuu on 1 ω n = =, jaonaia on T π ( +Δ ) ( +Δ ) ( +Δ ) π π l l0 l l0 l l0 l T = = = π = π = π = π ω F F F l coθ ( 0,30 + 0,05664) co30 = π = 1,1149 1,1 9,81 Vatau: a) Jouen venyä on 57 b) Punnuen ierroaia on 1,1 coθ 139 Poijun oonaiaa on = 4 A = 0,050 ja ellueen poiipinta-ala Koa väliaineen vatu on erityetön, poijuun vaiuttavat voiat ovat paino G ja note Taratellaan voiia eä poijun taapainoaeaa, joa F = 0, että iitä poieutetua aeaa Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

6 Phyica 9 1 paino 6(7) 13 Haroninen värähtely Taapainotilanteea + G = 0, joten note ja paino ovat yhtä uuret 1 = G eli ρv = ρah =, joa A on poijun poiipinta-ala Kun poiju on poieutettu taapainoaeataan, oonaivoia on ( ) ΣF = G = ρ A h+ y Taapainoyhtälön uaan = ρ Ah, joten oonaivoia on ( ) ΣF = ρah+ y ρah= ρay Koa oonaivoia on haroninen, aadaan yhtälö ρ Ay = y Kuvan tapauea poijua on poieutettu taapainoaeata alapäin ja oonaivoian uunta on ylöpäin Ylöpäin poieutettaea oonaivoian uunta on alapäin Koonaivoian uunta on ii aina ohti taapainoaeaa, ja verrannollinen poieaaan Voia on iten haroninen Värähtelijän jouivaio on = ρ A, joten värähtelyn jaonaia on 4 T = π = π = π ρ A , 050 9,81 3 = 1,8386 1,8 Vatau: Poijun värähtelyn jaonaia on 1, Jännittäättöän uiöyden pituu on l 0 = 3, öyden jouivaio hyppääjän aa = 75 = 107 ja Kun uiöyi ei ole löyällä, hyppääjään ohdituu painovoian G liäi uiöyden ohditaa jouivoia F, joa on liiain haroninen Aliaa aeaa uiöyden voian ja hyppääjän iihtyvyyden uunta on ylöpäin, ja ne aavat uurian arvona Kun poitiivinen uunta valitaan ylöpäin, ewtonin II lain F = a perutella hyppääjän liieyhtälö on F G = a Kuiöyden voia on ääriaeaa F = y, ja painovoia G = Hyppääjän liieyhtälö y on iten y = a, ja yytty iihtyvyy on a = Kun painovoian potentiaalienerian nollataoi valitaan hyppääjän alin aea, hyppääjän ja öyden (ja Maan) uodotaalla yteeillä on lavalta irrotea vain painovoian potentiaalieneriaa ja aliaa aeaa, joa hyppääjä on hetellieti levoa, vain jouivoian potentiaalieneriaa Hyppääjään vaiuttavat vatuvoiat ovat erityettöiä, joten voidaan äyttää eaanien enerian äilyilaia Ealu = Eloppu Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

7 Phyica 9 1 paino 7(7) 13 Haroninen värähtely 1 ( ) y = l0 + y y = l0 + y = 0 y y l0 Rataitaan toien ateen yhtälö 8l0 ± + l y = = ± , , ,81 3 = ± ,953 =, 15,19998 joita alepi rataiu hylätään epäieleäänä Kiihtyvyy aliaa aeaa on iten 107 8, 953 y a = = 9,81 = 31, Vatau: Hyppääjän iihtyvyy on 31, un hän on lähipänä aanpintaa 0 Teijät ja WSOY Oppiateriaalit Oy, 007 Piirroet: Pea Könönen ja teijät

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET

PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET PAKONOPEUDET eli KOSMISET NOPEUDET Kappaleen kokonaienegiata Ekok Ek + Ep iippuu ikä on kappaleen atakäyän uoto gaitaatiokentää. Voidaan eottaa kole atakäyää: 1) Ekok < 0 ellipi ) Ekok 0 paaabeli 3) Ekok

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 06: Aksiaalinen sauvaelementti, osa 1. 6/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 6: Asiaalinen sauvaelementti, osa. ASIAALINEN RAENNE L, A, E L, A, E L, A, E uva. Asiaalinen raenne. Asiaalinen raenne taroittaa tässä yhteydessä raennetta, joa oostuu

Lisätiedot

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen

RATKAISUT: 14. Aaltoliike, heijastuminen ja taittuminen Phya 9 pao (7) 4 Aaltolke, hejatue ja tattue : 4 Aaltolke, hejatue ja tattue 4 a) Aalloptuu o kahde lähä aaa aheea olea ärähteljä älatka b) Aaltolkkee peruyhtälö o = λ f, joa λ o aalloptuu, f o taajuu

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari 0..008 1 Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5 T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit

2.4 Erikoistapaus kantalukuna 10 eli kymmenen potenssit 2.4 Kyenen potenit 2.4 Erikoitapau kantaukuna ei kyenen potenit Potenin kantaukuna käytetään kyentä erityieti, kun uku on erittäin uuri tai erittäin pieni. Tää auttaa näitten ääritapauten hahottaiea. Tarkateaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä

NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI. Suomalaiseen maisemaan sopivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta suuria sisältä NALLE 2014 KONTION NALLE UUTUUS! PULPETTI JA PARVI- PULPETTI Suomalaieen maiemaan opivat huvilat ovat pieniä ulkoa, mutta uuria iältä HUVILA, SAUNA TAI AITTA - RATKAISU ON NALLE! KATSO LISÄ- TIETOJA kontio.fi

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi

RATKAISUT: 15. Aaltojen interferenssi Physica 9. paios (6) : 5. a) Ku kaksi tai useapia aaltoja eteee saassa äliaieessa, aaltoje yhteisaikutus issä tahasa pisteessä o yksittäiste aaltoje sua. b) Ku aallot kohtaaat, haaitaa iide yhteisaikutus.

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa I SUORAT JA KAAREVAT TASOSAUVAT Juha P aavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 28 No. 4, 1995, s. 29-43. T IIVISTELMA Taman artikkelisarjan

Lisätiedot