Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s ,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s."

Transkriptio

1 ,50 > Y H T I S K U N T A Ikääyvä väesö, aelias valio s. 10 > T & T Avaruusekologia bisekseä s. 8 > U L K O M A A T Tue Veäjä yriyskuluuri s. 40 > K U L T T U U R I - V I N T I Rockilla o vieiä s. 6 Yriäjä suuaa ylöspäi Peri Riihikallio s.5

2 > P Ä Ä K I R J O I T U S Hyvivoiiyheiskua vaaii kouluusjärjeselmä uudisamisa Hyvivoiiyheiskua puolusamie saa kasalaisila ja poliiika ammailaisila vaka ue. Tosi aiva selvää ei ole, miä kaikkea haluaa puolusaa, sillä jo käsieeä hyvivoiiyheiskua o vähiääki kirjava. Joku sisällyää siihe aieksia, joilla oise mielesä ei ole miää ai vai vähä virkaa yksiäise kasalaise hyvivoii rakeamisessa. Toiselle hyvivoiiyheiskua saaaa arkoiaa pelkäsää oikeuksia, oiselle aas raskaia velvoieia, oiselle vapaua yriää, oiselle vapaua olla. Siis kovi moipuolie ous ämä hyvivoiiyheiskua, joka yimesä kuieki sykkii vakava viesi kasalaisille; avoiellaa ihmise välisä asa-arvoa, ollaa oikeudemukaisia, pideää oisisamme huola, asaaa uloja, rakeeaa yheisiä palveluja. Moie mielesä äissä hakkeissa o myös oisuu aiaki kohuullisesi, jos koha moe puuee ja vajavaisuude ova iedossa, ja se, eä joilleki mikää muide maksama ei riiä. Mua yhä lailla saoaa, eä juuri y koko hake o ulossa iesä päähä, ja huolimaa siiä, eä hyvivoiivalio kaikkie puueiee olisi sieki säilyämise arvoie, koska parempaakaa ei ole. Hyvivoiiyheiskua pohjoismaie malli o ollu meesyksekäs, mua edessä o suuria haaseia, oeaa myös likeioelämä ukimuslaiokse puieissa oimiu professoriyöryhmä. Se mukaa Pohjoismaa ova osaee yhdisää aloude ehokkuude ja sosiaalise oikeudemukaisuude moia muia maia paremmi, samoi kui e ova osaee asaa aloude rakeemuuoksii liiyviä riskejä veroukse, sosiaaliurva ja yömarkkiapoliiika avulla. Oko ämä kaikki hyvä siis y uhaua. Tässä lehdessä yksi po. ryhmä jäse, TLA oimiusjohaja Sixe Korkma vasaa, eä peliä ei ole välämää meeey, joski ikääyvä väesö ja aelias valio ova hakala yhdiselmä. Hakaluude yimessä ova yö, se ekemie sekä ekijä, joia kohdakkoi o liia vähä, joa hyvivoiivalio yhälö oimisi. Hakaluude yimessä o myös yöllisyysase, joka vaiheluväli maa eri alueilla o merkiävä, ai uoavuude kehiysvaaimus, missä julkissekori laahaa, ja yksiyie kirii. Nämä ja moe muu puolusamisaiselussa arviava asia o iveoiu, joe miekää side silmillä ämä yheiskua ei ulevia vuosia ole kohaamassa. Toisaala iedeää myös, eä odellie rakaisu o vasa suomalaise kouluusjärjeselmä uudisamisessa, mikä aas äyää oleva ylivoimaise vaivalloisa, ja mikä oisuessaaki vaikuaisi vasa vuosie viiveellä. Peruseeo lukiopaioeisuus, olkuoma pääsykoemarkkia, opiskeluaikoje jakuva pideymie, valmisuvie odellie osuus aloiaeisa, opiskelu lukukausimaksuomuus, iheyvä ohoriulva yöömiksi je. ova kaikki ekijöiä, joka heikeävä hyvivoiimalli mahdollisuuksia säilyä hegissä ja vireää. Moi uskoo, eä olemme surkeasi myöhässä, moi oivoo, eä asia ova vielä hoideavissa poliiikkaa uudisamalla. Jouko Lao Suomalaise yriäjä erikoislehi 6. vuosikera Paios kpl ISSN Aikakauslehie Liio jäse Julkaisija Suome Yriäjä PL 999, Helsiki Puheli (09) 9 1 Faksi (09) Kusaaja Suome Yriäjie Sypoi Oy Puheli (09) 9 1 Pääoimiaja Jouko Lao Toimiaja Riikka Kovala Toimiukse siheeri Maari Tähie Vakiuise avusaja Merja Hirvoe Kari Hilue Kari Pölkki Ilmoiusmyyi Suome Busiess Viesiä Oy PL 356, Helsiki Puheli Faksi (09) Ilmoiushia Ykkösaukeama e / e 1/ e x 1/ e 1/ 050 e 1/ e Tilaukse ja osoieemuuokse Yriäjä PL 999, Helsiki Puheli (09) 9 1 Taio ja sivuvalmisus Haa Teilä, Texop Oy Paiopaikka sa Pri Oy, Lahi Paiopaperi Kasi Novaech Sigle Ma Sisus Novaech Sigle Ma Plus Kae kuva Pekka Sipola Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

3 S I S Ä L T Ö > H L M I K U U > J O H T A M I N N Halliusyöskeely avarammaksi i-suomalaie jäse voi uoda halliukse yöskeelyy uude markkia-aluee ja äide asiakkaide paremma uemise, Ai Haula ieää. > M A R K K I N O I N T I & M Y Y N T I Hoida mediasuheesi Pelkkä yriykse äkökulma yrkyämie ei uppoa mediaa, vaa esii oseavie aiheide valiassa ulee mieiä kohderyhmää, saoo mediasuhdevalmeaja Jaro Forssell. > H Y V I N V O I N T I Työssä piää jäää aikaa sraegiselle suuielulle. Iia Ryikagas 18 6 > M & M Asiakaspalvelu yimessä o liia usei uoe, eikä asiakas. Kari-Juhai Lehoe 4 P Ä Ä K I R J O I T U S 3 Hyvivoiiyheiskua vaaii kouluusjärjeselmä uudisamisa M A K A S I I N I 6 Poimioja Y H T I S K U N T A 10 Ikääyvä väesö ja aelias valio ova hakala yhdiselmä 1 Yriäjä persooallisuus vaikuaa kasvumoivaaioo Y R I T T Ä J Ä J O H T A M I N N 15 Yriysoimia ja hyvä hallioapa 16 Uusia koakeja halliusyöskeelyä avaramalla H Y V I N V O I N T I 18 Ajakäyö ykkösohje: Kaikki meo yhee kaleerii 1 Kolumi: Kauppapoliiikasa poliiisee kauppaa? M A R K K I N O I N T I & M Y Y N T I Tapahuma o ilaisuus, osa 1/6: Aa apahumalle avoie 4 Rahasamisesa osamise helpoamisee 6 Media avulla meesyksee i e o & e k i i k k a 8 Avaruusekologia bisekseä 30 i eää roskaposia, kiios!

4 38 > U L K O M A A T elä-amerikka kielimuuri akaa Maere o äyä eisiä ja uskoollisia yheisöjä, mua oimiva kasalaisyheiskua puuuu. 44 > Y R I T T Ä J Ä T Saua koii kiuas kuumaa -periaaeella Sauapoja karsi sauarakeamise kulu miimii poisamalla urha välikäde. > B I S N S V I R A A T Viii aeria mukaa Viiiasiauija sa Haapa-aho selviää makuesissää voiko läpi aeria odellaki auia vai samppajaa 56 > K U L T T U U R I V I N T I Hauki o kala ja muia arioia Tuoaoyhiö mielii ulkomaa markkioille. 64 Y R I T T Ä J Ä T 3 Desiguoeide koelaboraorio 34 Toimialauemus siiviää yriäjä uralle 38 Saua koii kiuas kuumaa -periaaeella U L K O M A A T 40 Noudaa lakia, älä maa apaa 44 elä-amerikka o erisäyyy kielimuuri aakse 48 Lehiperhe kasvaa vauhdilla Puolassa V A P A A - A I K A 5 Yriäjä suuaa ylöspäi B I S N S V I R A A T 56 Uusi vuosi vaha viii M U O T I 60 Ialialaie elegassi lumoaa myös Suomessa K U L T T U U R I V I N T I 6 Suomalaisella rockilla o vieiä 64 Hauki o kala ja muia arioia M a a i l m a N p y ö r ä 69 Uuisia ulkoa U U T I S M A A I L M A 70 Tuoee ja palvelu J K 74 Äijäsä o moee käyöö Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

5 > M A K A S I I N I Kokoajaa Heliä Hirvikorpi Pääomasijoiaja uskova Beeqii Helsigi Saomie alousoimius rykäisi alvella ja esi kasvuyriyksiä. Se lähei 300 pääomasijoiajalle ja ala uijalle kysely, mikä voisiva olla lupaavia kasvuyriyksiä. Kaikkiaa 160 yriysä uli maiiuksi. Joukosa seulouui kymmee eie ääiä saaua, joka sie kilpailiva keskeää raadi edessä. Yriykse oliva: Beeq, Codeomico, Digium, kahau, Floobs, Idea, Movial, Pleware, Sulake ja Xrac. Oli ilo kuuella yriäjie iosusa heidä esiellessää kahdessa miuuissa ekemisiää raadille. Valius ja voivous puuuiva yysi. Voiajaksi raai valisi Beeqyhiö. Yriys o syyy vuoa 005. Se perusiva Sampo Ahoe, Tommi Vaiio, Jari-Pekka Tiesmäki ja Riso Laakso. He yöskeelivä yhdessä Nexromissa ja ku yhiö myyii Iävalaa, he ekivä spi offi eli irroiva osa yhiösä omaksee. Beeq keskiyy kahee ekologiaa: aoekologiaa ja aomikerroskasvaus-meeelmää (ald). Naomeeelmää käyeää lasi pioiamisessa, vaikkapa aurikokeoissa ja eergiasääsölaseissa. Aldmeeelmää voidaa sovelaa hopea pioiamisessa ummumise ehkäisemiseksi. Vaaalla koipaikkaa piävä yhiö yöllisää y 30 hekeä ja paeeja o useia. Jos jollaki o idea ai keksiö, me voimme kehiää siiä koee ja hakea markkiakaava. Lisesioimme se uoamaa pikäaikaisa uloviraa, oimiusjohaja Sampo Ahoe saoo. Ku suuri yleisö sai ääesää eissä kasvuyriysä, se valisi voiajaksi HabboHoellia ekevä Sulakeyhiö. Neikaupa raha Mikäs se mukavampaa kui isua ei ääressä ja ilaa avaraa ai palveluja eisä. No, useimmie o kyllä hauskia hypisellä avaroia iha kokreeisesi kaupassa. Verkkokauppa kuieki lisääyy koko aja. Parhaimmillaa se o palveluissa, ku voi ulosaa lippuja suoraa kooa. Suomessa oki helppoa ja urvallisa maksaa oma paki pakkiuuksilla. Ulkomaise kauppapaika vielä moia arveluava. Useissa apauksissa o mahdollisa käyää ilisiiro-maksuappia verkkomaksamisee ja se oki urvallisa. Tällaie maksuappi o käyössä oi 150 verkkokaupassa. Turvallisea maksuapaa suosiellaa myös Verified by Visa ja MaserCard Secure Code- urvarakaisuja käyäviä maksukorijärjeselmiä. Piää huolehia myös oma koeesa ieourvallisuudesa, silloi eivä iedo leä aivaa uulii. f u u r e i m a g e b a k. c o m Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

6 Palaue ei mollaa vaa kehiää Varmaa uki vielä rollaaorissa ja vaipoissa ollessaki palauea, KTM Leea Maie auraa. Hä ekee y Jyväskylä yliopisossa lisesiaaiyöä, joka jakaa väiöskirjaksi aiheeaa palaue. Yriäjiä Leea Maie kouluaa helmikuu 1. päivä palaueesa. Käyäöläheisesi o arkoius opeaa, mie palauea aeaa ja mie siä vasaaoeaa. Moesi ymmärreää, eä palaue o yöelämässä joaki hekilökohaisa, mua se ei odellakaa ole, vaa kyse o pelkäsää yöehävie hoidosa. Persooallisuuksii ei pidä meä, olemme kaikki erilaisia. Palaue o ihmise kehiymise välie, eikä oise mollaamise välie. Tarkoius o kehiää ihmisä yössäää, Leea Maie ähdeää. Myöeise palauee aamie uohuu meillä useasi, korjaava palaue aeaa aas ii eä muuki kuuleva. Leea Maie kokeili esi piloiryhmissä opeuksesa oimivuua, ee kui perusi yriykse vuoa 006. Häe oma yriyksesä, Jyväskyläsä oimiva New Focus Oy o erikoisuu orgaisaaioide valmeamisee ja kehiämisee. Jyväskyläläie Leea Maie valmeaa yriyksiä New Focus yriyksesä kaua. ila ja Ismo erola esielivä lihauoeia, Ari Puuri luomumuia. Berluscoi ei ollu Berliiissä. Berliii mukkie peesii Suomalaie ruoka ja desig kohasiva yhdessä Berliii kasaivälise Grüe Woche aikaa ammikuu lopussa. Saksalaise saiva makupaloja suomalaisesa keiiösä yylikkääsi. Toisakymmeä suomalaisa eliarvikeyriysä esiäyyivä yhdessä ala oimijoide kassa. Suomalaise ruuauoaja oliva ise paikalla maisaamassa uoeiaa. Messuosasolla myös uoksui, ku keskellä messuosasoa paisuiva karjalapiiraka. Tarjolla oli myös poroa, Karkauspäivä valmisvaae viljapossua, luomumuia, ruisleipää. Aia iiä samoja? Muuki maa esielevä yypillisyyksiää. Keiiömesari Has Välimäki oli mukaa viemässä perieisii ruokii moderia asia. Keski-uroopassa kaaaa korosaa eliarvikkeide puhaua ja omiakeisuua. Hyvä ruoka o myös makailuelikeiolle oiva vali, kuha vai saisi esi iedo syöeyksi. Mua silloi ei saa arjoa Vieamisa uoua pagasuia. Helmikuussa o 9 päivää ää vuoa. Miä eemmekää ylimääräisellä ajalla, ku aikaa o oleviaa vähä? Siä o yhä paljo kui eeki. Jo muiaisilla egypiläisillä vuosi oli 365-päivää, mua karkauspäivää ei ollu, mikä vuoksi vuodeaja vähielle siiryivä. Virheä koeeii korjaa ehdoamalla karkauspäivä pioa joka eljäs vuosi. Tämä korjausehdoukse usi roomalaie Julius Caesar, joka laai vuoa 45 ekr. egypiläise ähiieeilijä avusuksella uude ajalasku. Se mukaa avallisessa vuodessa oli 365 päivää, ja joka eljäs vuosi lisäii karkauspäivä helmikuuhu. Vaha ava mukaa aiseki voiva kosia karkausvuoa. Jos saa rukkase, miehe o oseava mekkokagas. Joeki o ullu sellaie kuva, eä aise e vasa kosivaki määräieoisesi ympäri vuode. Ja mekkokagas! Miä sillä ekee, ei löydy ompelijaakaa. Paras vaaia agola valmisvaae. Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

7 > M A K A S I I N I Tukiua ieoa yriykse avuksi ija Swaljug irisaouui Silja Liela 1995 ehdäksee lisesiaaiyösä valmiiksi. Sauma puuui pelii ja jako-opioje sijasa hä perusi yriykse, Qualiems Oy:. Viiise vuoa sie pareriksi uli Aa-Liisa Savolaie SOK:la. Yriys ekee ukimusa ja ulkiaa. Lähökohaa o ee kaikkea hyödyeävä iedo Kiiä, kausa ja kehiä miausulose pohjala. ija Swaljugi pii ehdä lisuri, mua hä pääyiki yriäjäksi. uoamie esimerkiksi asiakkaa yyyväisyydesä, markkiailaeesa ai yriykse ilmapiirisä. Päämäärää o auaa yriysä oisumaa ja eroumaa ukiu iedo avulla. Olemme odella haluee muuaa ieyjä myyejä ja osoiaee eä miaamie o arkijohamisa, ukimukse voiva olla odella kiiosavia ja oa o seki, eä miaamie helpoaa johamisa. uro ova seuraus, vai syiä voi johaa, Swaljug oeaa. Moi yriys mieii, miksi se o meeäy asiakkaia, misä löyyisi poeiaalia, ovako ykyise asiakkaa ai yheisyökumppai yyyväisiä, millaisia ova kilpailija ja kaa-asiakkaa. Tukimus kykeää yriykse sraegiaa ja liikeideaa. Hauska ieää ukimuksia emme juurikaa ee. Tukimukse jälkee ulkisemme ulokse lyhyesi ja yimekkääsi.vedämme aia johopääöksiä myös muisa eri läheisä koouisa ukimuksisa. Referessilisa o komea, siiä o isoja yhiöiä Fiairisa SOK: ho sekä pk-yriyksiä eri oimialoila. Tukimusfirma ekee käyäöläheisiä ja hei suoraa hyödyeäviä selviyksiä ja keskiyy oleellisee. Vakiuisa hekilökuaa Qualiemsillä o kymmee ja liikevaiho o kehiyy asaisesi miljooa euro asolle. Kirjakauppoje besselleri ova keio- ja dieeikirjoja. Keiokirja euvoo, mie ruokaa laieaa ja dieeikirja mie ollaa syömää siä. Ady Rooey Tuhaa ja saaa Tieliikeeoeomuude ova Suomessa suorasaa kasaerveydellie ogelma, saoo ukimusprofessori Juha Luoma Valio ekillisesä ukimuskeskuksesa. Tieliikeeessä kuolee oi 400 ihmisä vuodessa, loukkaauee ja sairasuee päälle. Muissa Pohjoismaissa ilae o meiä parempi. Liikee ja auoje määrä o kasvau, mua Luoma mukaa ei ole yhä syyä, joka seliää oeomuude. O hyväksyävä, eä ihmise ekevä virheiä. Miusa uuu, eä vikaa o eriyisesi ihmise päässä. Liikeesääö, liikeekuri ova joilleki vai siä vare, eä iiä yrieää laisaa. Jos oudaa opeusrajoiuksia maaeillä, lukuisa auo pyyhälävä ohi. Tekisi mieli puida yrkkiä yperille ohiajille, joka eivä väliä kelaisesa viivasa. Luulevako he, eä auokoulu eoriakoe o ollu pelkäsää pakkopulla ajokori saamiseksi? Joka saoo, eei liikeekuri ole hölyy, ei ole ajau kui kaupugi keskusa kaduilla. Ja sielläki apaa päi puaisia ajavia. simerkiksi vilku käyö uuu joilleki oleva ylivoimaisa muide huomioo oamisa. Liikee, jos mikä, o sivisyyä yheispeliä. i ole klisee, eä se huomaa ajaessaa muualla uroopassa. Saoo imimerkki Napolissaki auoa ajau ja elävää selviy. 8 Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

8 Hyvä suhde. Ny myös yriyksille. Tule ja mee mie halua. Me pysymme sili Siulle uskollisia. Kauphig dge o esimmäie pakkialleusili, jolla o eljä vuode korkoakuu. Tarjoamme 5,05 % efekiivise vuosikoro maaliskuu 008 loppuu asi. Se jälkee lupaamme piää uoo loppuu asi. Kauphig dge -sääsöilillä ei ole osorajoiuksia, eikä ilihoiomaksuja. Se miimisijoius o 1000 euroa. Kauphig dge oivoaa y myös yriysasiakkaa erveulleiksi! vähiää KP: ohjauskoro asoisea aia vuode 011 Sääsöili korkoakuulla: Kauphig Bak o eurooppalaie pakki, joka o oimiu Suomessa vuodesa 001. Täällä Siua palvelee jo 10 suomalaisa rahoiukse ja sijoiukse ammailaisa. Kauphig Bak hf., Suome sivuliike Pohjoisesplaadi 37A Helsiki

9 > Y H T I S K U N T A Ikääyvä väesö ja aelias valio ova hakala yhdiselmä Kesääkö pohjoismaie malli globalisaaio ja väesö ikääymise haasee ja mie siä ulisi uudisaa, likeioelämä ukimuslaiokse la oimiusjohaja Sixe Korkma pohii. Jouko Lao kuva la likeioelämä ukimuslaiokse la viime joulukuussa julkisama rapori mukaa pohjoismaisia yheiskuia yhdisävä moe piiree. Yksi sellaie o myöeie suhauumie vapaakauppaa ja globalisaaioo. Toisi kui joskus ee Pohjoismaa eivä eää ole myöskää raskaa sääely maia, la oimiusjohaja Sixe Korkma äydeää piirrevalikoimaa. Sääösely ase ii yö- kui hyödykemarkkioillaki o Pohjolassa alempi kui U15-maissa. Myöeisä suhauumisa avoalouee ja globalisaaioo seliää se, eä Pohjoismaissa o asau aloude rakeemuuoksii liiyviä riskejä veroukse, sosiaaliurva ja yömarkkiapoliiika avulla. Hyvivoiivalio ja aloudellise riskie asaamie sosiaaliurva avulla ova ollee Sixe Korkmai mukaa apa yhdisää aloude edellyämä jousavuus ja kasalaise avoielema urvallisuus. Riskie jakamie lisää globalisaaio hyväksyävyyä, ja globalisaaio hyödyämie o vuorosaa korkea uoavuude ja uloaso edellyys, hä jakaa. Täsä pohjoismaise malli ydipiireesä o syyä pyrkiä piämää kiii vasedeski. dessä o vaikeia asioia Globalisaaio o Pohjoismaille eemmä mahdollisuus kui uhka, ja huolimaa siiä, eä se voi vaikeuaa hyvivoiivalio rahoiusa, Sixe Korma aalysoi. Häe mukaasa suomalaise suuri haase o kuieki sisäsyyie, eli väesö ikääymie, joka lisää voimakkaasi julkise sekori eläke- ja hoivameoja ulevia vuosikymmeiä. Ikääyvä väesö ja aelias hyvivoiivalio ova hakala yhdiselmä, eeki jos globalisaaio lisää yöpaikkoje ja yövoima kasaivälisä liikkuvuua. Suome julkise sekori rahoius ei ole ykyisillä veroaseilla kesävällä olalla. Korkmai mukaa hyvivoiivalio ajauumie rahoiuksellisee umpikujaa ei ole pelkäsää uhkakuva, vaa siihe ajauduaa ilma rakeemuuoksia isesää. Moe rakeeisii kajoamaoma korjausrakaisu ova epärealisisia, ai e perusuva epäjohdomukaisee ajaeluu. Näihi kuuluu mm. ajaus siiä, eä alouskasvu opeuamie sellaiseaa rakaisee ogelmamme. Talouskasvu ei kuiekaa lisää vai veropohjaa, vaa myös julkise sekori palkkameoja ja ulosiiroja sekä julkisee palveluuoaoo kohdisuvia vaaimuksia. Talouskasvu opeuumie voi pikemmiki heikeää kui paraaa julkise aloude asapaioa. Kiusallisessa kiereessä Myöskää korkeampi syyvyys ai lisääyvä maahamuuo eivä arjoa rakaisua julkise aloude rahoiusogelmaa, Korkma paioaa ja arvioi, eä vaikka la oimiusjohaja Sixe Korkmai mukaa pohjoismaie hyvivoiimalli kaipaa uudisuksia. Uudisuse eseeä ei ole vaihoehoje puue, vaa liiallie yyyväisyys vallisevii oloihi. 1 0 Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

10 Riskie jakamie lisää globalisaaio hyväksyävyyä, ja globalisaaio hyödyämie o vuorosaa korkea uoavuude ja uloaso edellyys. pohjoismaie malli o hyvä, se ei ole riiävä hyvä ää maailmaaikaa vare. Malli kaipaa uudisuksia. Uudisuse pulmaa ei ole vaihoehoje puue, vaa pikemmiki liiallie yyyväisyys vallisevii oloihi ja kyvyömyys iedosaa uudisuse arve. Väesö ikääymise aiheuama ogelma ajakohaisuva vasa vuosie saaossa. Siksi o vaikeaa syyää poliiisa ahoa uudisuksille, joka ähäävä vasa kaukaisessa ulevaisuudessa kärjisyvie ogelmie rakaisemisee ja kuieki yksi ikäpolvi o lyhy aika yheiskua ja se hyvivoiipoliiika suuielu kaala. Vahvuuksia hyödyämää Sixe Korkmai mielesä Pohjoismaisa mallia ulisi uudisaa se omia vahvuuksia hyödyäe. Hä ähdeää, eä väesö ikärakeee muuumise vuoksi o pyriävä väheämää ukiriippuvuua ja osamaa yöllisyysasea. Toiseksi hyvivoiivalio vasuualue o rajaava arkemmi ja julkisa palveluarjoaa ehoseava, hä määriää. Kolmaeksi ulisi aseaa kuiahimoise avoiee ivesoieille ihimillisee pääomaa ja uore osaamisee. Väesö muuuva ikärakeee vuoksi vaaraa o, eä poliiise pääökse suojaava liiallisessa määri iäkkäide euja uore kusauksella. O ehävä eemmä yöä aloiamalla yöura aiemmi, ekemällä keskimääri eemmä yöueja, ja myöheämällä eläkkeelle siirymisä, Sixe Korkma iosaa. Häe mukaasa pohjoismaie malli ei ole uomiu sagaaioo ai rahoiuksellisee umpikujaa, vaa siä voidaa puolusaa. Pohjoismaie malli voidaa urvaa uudisamalla se isiuuioia ja poliiikkaa, ja luomalla kasalaise euuksie ja velvoieide välille kesävä asapaio. Y R I T T Ä J Ä

11 Pk-yriyksessä yriysoimia avoiee ova yleesä sama kui omisaja avoiee liikeoimialle, ila Heikkie huomauaa. 1 Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

12 > Y H T I S K U N T A Yriäjä persooallisuus vaikuaa kasvumoivaaioo Yriäjä ova elämyshakuisempia, rohkeampia, luoavaisempia, jousavampia, isevarmempia, kärsimäömämpiä ja asiakeskeisempiä kui muu väesö. Riikka Kovala kuva Ari Nurmela Vaikka yriykse kasvuukimuksella o pikä hisoria, ukimussuuassa ei ole huomioiu yriysjohdo persooallisuude vaikuusa yriyksessä ehävii pääöksii. Pk- ja mikroyriäjällä o kuieki lähes äydellie määräysvala esimerkiksi kasvuavoieide, sraegise pääöse ai resurssie kohdeamise suhee. Lisäksi yriysoimia avoiee ova yleesä sama kui omisaja avoiee liikeoimialle, yriäjie persooallisuuspiireiä väiöskirjassaa ukiu KTT ila Heikkie huomauaa. ila Heikkie uki yriäjä persooallisuua ja se yheyä yriykse kasvuu. Kasvua liikeoimia kaaavuua paraamalla Suomalaisilla yriäjillä o selkeä avoie yriysoimialle ja yriyse kasvuhalu o suuri. 57 proseia vasaajisa halusi, eä yriys kasvaa, ku miaria käyeää esimerkiksi liikeoimia kaaavuude paraumisa. Lisäksi yriäjä kasvumoivaaio o ärkeämpi yriykse kasvuu vaikuava ekijä kui ympärisö ai oimiala kasvu. Yriäjä ikä oli selkeäsi merkiävä yriykse kasvuu vaikuava ekijä. Tukimuksei mukaa yriäjä ova ue-elämälää hyvi vakaia, eiväkä ulkoise ekijä pysy vaikuamaa heidä oimiisa. Päämääräieoisuus korosui ukimuksee osallisueissa, Heikkie summaa. Oko kasvumoivaaioa mahdollisa ylläpiää? Yleesä yriykse kasvu lakkaa, ku se o riiävä suuri omisaja mielesä, Heikkie keroo. Vaikka ulkoisessa ympärisössä olisi kasvu mahdollisuuksia ja yriys saisi kasvu edellyämä resurssi, se ei kasva, mikäli se sisällä ei ole kasvumoivaaioa. Täsä syysä moe yriykse ova jopa alisuoriuujia kasvumahdollisuuksiisa ähde. Moivaaio ja persooallisuus ova eriäi läheisiä käsieiä. Moivaaioha yleesä lakkaa silloi, ku ihmie saavuaa avoieesa. Jos uusia haasavampia avoieia ei ilmaau, silloi hekilö kokee pysyvää yyyväisyyä saavueuu uloksee. Yriäjä persooallisuus eroaa muusa väesösä Viide fakori malli eli Big Five -eoria mukaa yriäjie persooallisuus poikkeaa rakaisevasi muu väesö persooallisuudesa. Yriäjä ova elämyshakuisempia, rohkeampia, luoavaisempia, jousavampia, isevarmempia, kärsimäömämpiä ja asiakeskeisempiä kui verailuväesö. Persooallisuudepiireide sekä kasvusraegia välie yheys uli selkeäsi esille, s. erilaise hekilö oeuava erilaisia sraegisia vaihoehoja. Per- > Y R I T T Ä J Ä

13 KTT ila Heikkise väiöskirja o: Yriäjä persooallisuus ja se yheys yriykse kasvuu Big Five -eoria mukaa arkaselua. Tukimuksee osallisuee yriykse oliva eriäi vakavaraisia ja iide ärkeimpiä kasvuavoieia oli liikeoimia kaaavuus. Taloudellisia kasvu eseiä ei ukimuksessa juuri oussu esille. Tuisa mukavuusalueesi Me ihmise oimimme mieluie persooallisuuemme vahvuuksie kaua. simerkiksi iroveri piää aalysoiisa, arvioi ilaee, o varovaie ja arkka rakaisuissaa sekä avoieissaa ja viihyy hyvi yksiää. Toimia o eemmä varmiselevaa ja harkiua kui riskihakuisa. Tämä seurauksea liikeoimiassakaa ei oea riskejä, koska riskihakuisuus ei kuulu hekilö vahvuuksie piirii. Yleesä hekilö o myös hyvä iissä ehävissä, joisa hä piää ja joka kuuluva häe mukavuusalueesa piirii. Toisaala ämä aluee rajoja o vaikea yliää. Liikeoimia kehiämie voi kuieki vaaia oma mukavuusalueesa ulkopuolelle meoa. > sooallisuudepiireillä oli yheys myös kasvumoivaaioo, yriäjä aioihi sekä yriykse uloksee, Heikkie huomasi. rilaise persooallisuuspiiree vaikuava siihe, millaisa kasvua yriäjä avoielee. Joku saaaa avoiella aieellise hyvivoii lisääymisä ja yöpaikkoje lisääymisä. Se liiyy hyväahoisuuee ja empaaisuuee persooallisuude ilmiöä, Heikkie selveää. Keksijäyyppie persooallisuudessa aas korosuu luovuus. Ku aas yriäjä ähää kaaavuude paraumise kaua kasvuu, hä omaa avoieieoisuua, arkkuua, ehkä koservaiivisia ja urvallisuushakuisia persooallisuuspiireiä. Iroveri piää aalysoiisa, eikä oa riskejä. Kasvua avoielevilla korosuva sosiaalise aido Heikkie löysi ukimuksessaa yllääviäki seikkoja. Kasvuyriäjillä o eriäi korkea sosiaalise aido. Sosiaalisii aioihi ei liiy aioasaa eksroveriys, vaa myös empaaisuus eli oise huomioimie. Jos aas korkeaa eksroveriyee yhdisyy maala empaaisuus, oimia o eemmä kilpailullisa ja oma edu avoielemisa. ksroveriys voi viesiä myös esimerkiksi iovaiivisuudesa, jolloi kasvua voi apahua muu muassa uusie laseerause kaua. Suurimmalla osalla Heikkise ukimuksee osallisueisa yriäjisä oli hyvä sosiaalise aido. Muu väesö persooallisuuee verraaessa suuri ero äkyi sosiaalie rohkeus aseikolla, joka käyäyymise asolla merkisee rohkeua, luoevuua, mukaomuua ja esiiymishalua sosiaalisissa ilaeissa. Lisäksi kasvua avoielevila yriäjilä löyyi persooallisuude omiaisuuea suura jousavuua, joka ukee yriykse kasvua. Tukimuksee osallisui 10 yriäjää Keski-Suomesa, Savosa ja elä-pohjamaala. 1 4 Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

14 > J O H T A M I N N Yriysoimia ja hyvä hallioapa Noudaeiiko Sora sossa hyvää hallioapaa ku yhiö pääi lakkauaa ehaia Suomessa? Asiasa käyy kiivas keskuselu osoiaa, eä aiaki kasa syvie rivie joukossa vasaus o pikemmiki kieleie kui myöeie. Olli V. Virae Vuosiuhae vaiheessa Suomee raauui ermi corporae goverace, jolle aeii useia kääöksiä. Näisä vakiiuei lieee hyvä hallioapa. Termillä arkoieaa yleisesi yriykse oimielie, omisajie, halliukse ja johdo vasuia ja roolijakoa. Kaikkie oimijoide ulee se mukaa löyää opimaalie roolisa, ja oimia o olava selkeää, avoia ja arkoiuksemukaisa. Tässä keskuselussa o alleviivau eriyisesi halliukse merkiysä. Aiemmi kumileimasimeksi mielley hallius o ällä vuosikymmeellä oussu keskeiseksi oimijaksi. Tieoisuua o korosau halliukse juridise asema merkiys. Ku hallius vasaa yhiö ekemisisä ja ekemää jäämisisä yhdessä oimiusjohaja kassa, halliukse jäsee haluava ieää misä pääeää, ja miä seuraamuksia pääöksisä voi olla. Ny koroseaa vasuullisa oea ja rakeavaa kriiisyyä. Avoimuus kaaaa Yriäjäveoisessa yhiössä omisaja, halliukse ja oimiusjohaja rooli ova usei päällekkäi, jopa samassa persooassa. Mie yriäjä voisi hyöyä kasaivälise suursijoiajie vaaimasa corporae goveracesa? Olli V. Virae o Halliusammailaise ry: pääsiheeri. Hä oimii myös Board News lehde pääoimiajaa. (www.boardews.fi) Suursijoiaja odoava pörssiyhiölä avoimuua. Tämä ei ole huoo vaaimus omisajaveoisissakaa yriyksissä. Miä eemmä hekilösö ieää yriykse ilasa, siä moivoidumpia he ova. Toki avoimuude raja uleva vasaa viime kädessä yriyssalaisuuksie myöä. Suuremmissa yriyksissä hyvä hallioapa merkisee myös selkeää jakoa halliukse sraegise rooli ja oimiva johdo operaiivise rooli välillä. i huoo periaae pieemmissäkää yriyksissä. Yriykse perusaja voi veäyyä päiviäisesä johamisesa halliukse puheejohajaksi pohimaa rauhassa suuria lijoja. Suuremmissa yhiöissä o apaa valia halliuksee ulkopuolisia jäseiä, joka edusava sellaisa moipuolisa osaamisa, joa yhiö arvisee. i huoo periaae yriäjäveoisessa yriyksessä. Ulkopuolie asiauija uo halliuksessa uua äkemysä yriykse kehiämisee. Pörssiyhiöissä ja muissa suuremmissa yhiöissä myös halliuksella ja omisajilla o selkeä yöjako. Osakkeeomisaja käyävä valaasa yhiökokouksessa, jossa he mm. imeävä halliukse. Muue omisaja eivä puuu yhiö johamisee. Pieemmissä yriäjäveoisissa yhiöissä vaaimus voi olla kohuuo, varsiki jos yriäjä haluaa olla akiivisesi oimiassa mukaa. Mua Sora so kalaisessa yhiössä omisaja ei voi omaksua halliukse ai johdo ehäviä. Y R I T T Ä J Ä

15 > J O H T A M I N N Uusia koakeja halliusyöskeelyä avaramalla Kasaivälisyvä yriykse arviseva kasaivälisiä halliukse jäseiä, OTK, MBA Ai Haula iosaa. Teksi ja kuva Jouko Lao Kasaivälisiä halliukse jäseiä voidaa löyää suomalaisisa hekilöisä, joka ova asuee ulkomailla, ai kasaivälise yriyse ykyisisä ja eisisä avaihekilöisä, halliusyöskeely ammailaisea ja moissa pk-yriyksissä halliukse puheejohajaa oimiva Ai Haula iveoi. Toki halliukse jäsee voiva olla myös aioja ulkomaalaisia, joski ei-suomalaise kusumie halliuksee ei ole aiva yksikeraisa. Uppoulkomaalaise osallisumise juailu yriykse käyäö halliusyöhö ei ole yksikeraisa, mua usei ylimääräise vaiva arvoisa. Käyäö vaaimuksia kieliaio, kuluuri ei kuiekaa pidä liioiella, sillä halliusyö kasaivälisämie voi edesauaa vaikkapa yriykse myyiä ulkomaiselle osajalle. Ai Haula o vahempi osakas Asiaajooimiso Aldea Oy:ssa. Yriys o erikoisuu liikejuridiika kysymyksi, yriysjärjeselyihi, liikesopimuksii ja omisuskysymyksii. Miä lisäarvoa haeavissa Aidosi kasaivälie hallius auaa omisajia hakemaa ammaikokemusa ja -ausaa yhiö johamisee, Haula ieää. Näi eeki silloi, ku haeava kokemus o uiki harviaisa, ai kyse o yriysoimiasa, joa Suomessa ei muualla ole laikaa. Lisäksi kyse voi olla erilaisesa äkökulmasa, liikeoimia erilaisesa kypsyysaseesa ai asiasa, joa Suomessa ei ole vielä ähy eikä koeu. Jos yriys oimii globaalisi, kasaivälie osaaja uo yriyksee paikallismarkkioide uemusa, Ai Haula jakaa. Lisäksi erilaise ausa auava, ku avoieea o saada halliuksee moipuolisuua. Peruseea voi olla myös halu hakkia laajempaa äkemysä erilaisisa aloudellisisa ympärisöisä ja muisa kuluureisa. Nykyää kyse o useasi aasialai- 1 6 Y R I T T Ä J Ä 1 0 8

16 sesa ai yhdysvalalaisesa, ja yhä ärkeämmäsä arabikuluurisa. Myös veäläise ja iäeurooppalaise kuluuri osaajille ja ymmäräjille o arvea pieempieki yriyse halliuksissa. Tärkeä koaki Suome ulkopuolela ulevalla halliukse jäseellä o usei hallussaa koakeja, joka voiva liiyä päämiehii, jakelijoihi, sopimusvalmisajii, mahdollisii asiakkaisii, rahoiajii ja sijoiajii, euvoaajii ja yriykse osajakadidaaeihi sekä poeiaalisii uusii avaihekilöihi, Haula lueelee. i-suomalaie jäse voi uoda halliukse yöskeelyy myös uude markkia-aluee ja se ieyje asiakkaide paremma uemise. Moikasallise halliukse äkökulma oki parhaimmillaa laaja ja avara, Haula esielee malli myöeisiä puolia. Ku kilpailu markkioilla koveee, yriyse o käyeävä kaikki mahdollisuude kasvaaa kilpailueuaa ja samalla halliuse rooli korosuu, hä vakuuaa. Oikei koou hallius auaa ymmärämää moikasallisa hekilösöä ja paikallisa oimiusjohajaa. Paikallise yöekijä o myös helpompi piää yyyväisiä, ku halliuski uee paikallise olo. Kokouskieli koeelee? Halliusyössä vähiääki vakavaa avoieea o, eä kaikki jäsee ova paikalla kokouksissa, koska muue yöskeely eho väheevä, Ai Haula saoo. Lisäksi poissaolevie riskiä o, eä he ova vasuussa paikalla olleide jäsee ekemisä pääöksisä, misä aas voi aiheuua oma ogelmasa. Lieee kuieki ii, eä suomalaise yriykse esimmäiseä haaseea o ylipääää saada halliukseesa kasaivälisiä jäseiä, ellei bises ole eriyise mielekiioie, Haula arvioi. Mua jos ulkopuolie löyyy, hä ai he vaikuava mm. halliukse käyämää kokouskielee. Ja se o eglai, osa kokouspöyäkirjoisa o kuieki laadiava myös suomeksi, joka ruosi lisäksi voi olla kieli, jolla asioidaa kaupparekiseri kassa. Sama koskee yhiökokoukse ja se pöyäkirja kielä. Varmisa asa-arvoisuus Kasaivälise halliukse oimivuus vaaii avoimuua sekä kykyä oaa vasaa erilaisia ajauksia ja ymmärää omisa poikkeavia äkökulmia, Ai Haula saoo. Ajaelu avoimuus o osa siiä rikkaudesa, joa kasaivälie halliusyöskeely voi yriykselle parhaimmillaa arjoa, Ai Haula iosaa. Niipä moissa suomalaisissa pörssiyhiöissä ja myös joissaki oeeraamaomissa kasvuyhiöissä o ollu jo pikää ulkomaalaisia halliukse jäseiä. Ai Haula mukaa useimma ulkomaalaise ova Ruosisa, Iso-Briaiasa, Raskasa ja Yhdysvalloisa. Vaikka maailmaaloude paiopise oki siirymässä vähielle Aasiaa, aasialaisia halliukse jäseiä ei suomalaisyhiöissä juurikaa vielä ole. rää uude omisaja uova joihiki pörssiyhiöihi myös islailaisia halliukse jäseiä. Kasaiväliselle ja kasaivälisyvälle yriykselle riiävä moipuolie ja erilaie hallius o elieho. Toimia markkioilla käy helpommaksi, ku kaikkea ei arvise arvailla, vaa käyeävissä o eri ilaieisii sopivaa kokemusa, Haula vakuuaa. Toisaala suomalaisissa yriyksissä piäisi olla aia vahva suomalaie äkökulma halliuksessa, muue vaaraa o, eä se iroaa omila juurilaa. MNOT Tulo TURUN SUDULLA viiva alle jää eemmä. Kumma valise? meo TULOT Y R I T T Ä J Ä

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnroinkau 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: hp://www.ela.fi/ Keskuseluaiheia

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN Pro gradu -ukielma Talousiede Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Talousieeiden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 24.9.2014 17:30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU 7. Meeysjärjeselmä Teoverkkolaboraoro Ssälö 7. Meeysjärjeselmä Kerausa: ykskerae lkeeeoreee mall osso-mall asakkaa, palveljoa Erlag-mall asakkaa, palveljoa < Bommall asakkaa k

Lisätiedot