LVM/LMA/jp Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20"

Transkriptio

1 LVM/LMA/jp Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen (1257/1992) 1 luvun osikko sekä 2, 13, 19 a, 20, 21, 23 25, 27, 30 a, 30 c 30 e, 32, 32 a, 45, 46 ja 52, sellaisina kuin niisä ova 2 aseuksissa 670/1997 ja 1243/2002, 13, 30 c ja 30 e aseuksessa 1243/2002, 19 a aseuksessa 955/1993, 20, 21, 30 a, 30 d ja 46 aseuksessa 670/1997, 23 aseuksissa 531/1993, 533/2004 ja 1243/2002, 24 aseuksissa 230/2002, 487/2009 ja 1227/2011, 25 aseuksissa 230/2002 ja 1227/2011, 27 aseuksessa 544/2003, 32 aseuksissa 670/1997 ja 533/2004, 32 a aseuksessa 821/2003, 45 aseuksissa 291/1998, 1243/2002 ja 487/2009 sekä 52 aseuksessa 1227/2011, sekä lisäään 17 :ään, sellaisena kuin se on osaksi aseuksissa 303/1996 ja 1227/2011, uusi 7 oeni seuraavasi: 1 LUKU Sovelaisala ja äärieliää 2 Määrieliää 1. Ajoneuvojen, ajoneuvoluokkien sekä ajoneuvon iojen ja assojen äärielyyn sovelleaan, iä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädeään. Ajoneuvon iojen ja assojen äärielysä säädeään lisäksi Euroopan parlaenin ja neuvoson aseuksen (EY) N:o 661/2009 äyänöönpanosa oooriajoneuvojen ja niiden perävaunujen assojen ja iojen yyppihyväksynävaaiusen osala sekä Euroopan parlaenin ja neuvoson direkiivin 2007/46/EY uuaisesa anneussa koission aseuksessa (EU) N:o 1230/ Läpöeriseyllä ajoneuvolla arkoieaan ajoneuvoa, jonka kiineä ai irroeava korirakenee ova eriyisesi varuseu avaroiden kuljeukseen säädellyssä läpöilassa ja jonka sivuseinä ova erise ukaan lukien vähinään 45 paksu. 32. Kykenäassalla arkoieaan kykennässä salliua hinaavan ajoneuvon odellisa kokonaisassaa. Puoliperävaunun, rakoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun kykenäassaan ei kuienkaan luea veoajoneuvon veopöyään ai veokykieen kohdisuvaa assaa. 43. Jakaaoalla kuoralla arkoieaan kuoraa, joa ei voida iekuljeuksessa kohuullisin kusannuksin ai vahingonvaaraa aiheuaaa jakaa kaheen ai useapaan kuoraan. Jakaaona kuoraa ei voida sen assan ai iojen akia kuljeaa illään ajoneuvolla ai ajoneuvoyhdiselällä yliäää iellä yleisesi salliua assa- ai ia-arvoa.

2 54. Miniseriöllä arkoieaan liikenne- ja viesinäiniseriöä. 13 Ohjauuva akseli 1. Auossa ja perävaunussa, jolle ei ole säädey uia erikseen ohjauslaiea koskevia eknisiä vaaiuksia ja jonka kokonaisassa on suurepi kuin 3,5 onnia, ohjauuva akseli, joka on varuseu kuljeajan paikala käyeävällä ai auoaaisesi oiivalla, ohjauksen suoraan lukisevalla laieella, on pideävä lukiuna ajeaessa yli 60 k/h nopeudella. 2. Jos ajoneuvon kaikki akseli ova ohjaavia, ajoneuvon kulkuasennon on avanoaisessa liikeneessä olava ajoradan suunainen. 17 Liukueseiden käyö auon ja siihen kykeyn hinaavan ajoneuvon renkaissa Jos ajoneuvoyhdiselässä, jonka assa on yli 44 onnia, veävälle akselille ai veäville akseleille yheensä kohdisuva assa on alle 18 prosenia ajoneuvoyhdiselän assasa, veoajoneuvo on 16 :n 2 oenissa arkoieuna aikana varuseava laieella, jolla voidaan paranaa ajoneuvon liikkeellelähökykyä liukkaalla ienpinnalla. Tällaisena laieena ei pideä yhden veävän akselin asauspyöräsön oiinaan vaikuavaa rakennea. 19 a Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdiselän assan sekä akselille ai elille kohdisuvan assan ja kokonaisassan eniäisarvo 1. Ajoneuvoa ai ajoneuvoyhdiselää iellä kuljeeaessa ei akselille ai elille kohdisuva assa eikä ajoneuvon kokonaisassa saa yliää ajoneuvoliikennerekiseriin erkiyä arvoa. Ajoneuvoyhdiselän kokonaisassa ei saa yliää veoajoneuvon ja hinaavan ajoneuvon ai hinaavien ajoneuvojen ajoneuvoliikennerekiseriin erkiyjen kokonaisassojen suaa eikä yhdiselälle salliua kokonaisassaa, illoin se on sanoua suaa alepi. 2. Ajeaessa liukkaalla ien pinnalla saa auon veävälle akselille kohdisuva assa akselinnosolaiea käyeäessä ilapäisesi yliää suurian iellä salliun akseliassan edellyäen, eei äsä aiheudu vahinkoa ielle. 20 Akselille ja elille kohdisuva assa 1. Auoa ai perävaunua iellä kuljeeaessa ei sen akselille kohdisuva assa saa yliää seuraavia arvoja: a) uu kuin veävä akseli 10 b) veävä akseli 11,5

3 2. Auoa iellä kuljeeaessa ei sen elille kohdisuva assa saa yliää seuraavia arvoja: 11,5 a) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on pienepi kuin 1,0 eriä b) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,0 eriä ua pienepi kuin 1,3 eriä 16 c) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,3 eriä ua pienepi kuin 1,8 eriä 18 d) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,3 eriä ua pienepi kuin 1,8 eriä ja veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu ilajousiusa vasaavaksi 19 unnuseulla jousiuksella aikka jos kukin veävä akseli on varuseu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdisuva assa yliä 9,5 onnia e) koliakselinen eli, jos akselien eäisyys on pienepi kuin 1,3 eriä 21 f) koliakselinen eli, jos akselien eäisyys on vähinään 1,3 eriä 24 g) koliakselinen eli, jos akselien eäisyys on vähinään 1,3 eriä ja jos vähinään kaksi elin 27 akseleisa on varuseu paripyörin. 3. Perävaunua iellä kuljeeaessa ei sen elille kohdisuva assa saa yliää seuraavia arvoja: a) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on pienepi kuin 1,0 eriä 11 b) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,0 eriä ua pienepi kuin 1,3 eriä 16 c) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,3 eriä ua pienepi kuin 1,8 eriä 18 d) kaksiakselinen eli, jos akseliväli on vähinään 1,8 eriä 20 e) koliakselinen eli, jos akselien eäisyys on eninään 1,3 eriä 21 f) koliakselinen eli, jos akselien eäisyys on suurepi kuin 1,3 eriä 24 g) neli- ai useapiakselinen eli Auon kokonaisassa 1. Auoa iellä kuljeeaessa ei sen kokonaisassa saa yliää seuraavia arvoja: a) kaksiakselinen auo 18 b) koliakselinen auo 25 c) koliakselinen auo, jos sen veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu ilajousiusa vasaavaksi unnuseulla jousiuksella aikka jos kukin veävä akseli 26 on varuseu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdisuva assa yliä 9,5 onnia d) koliakselinen nivellinja-auo 28 e) neliakselinen auo 31 f) neliakselinen auo, jos sen veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu ilajousiusa vasaavaksi unnuseulla jousiuksella aikka jos kukin veävä akseli on varuseu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdisuva assa yliä 9,5 onnia g) viisiakselinen auo

4 2. Edellä 1 oenisa poikeen saadaan 1 oenin a ai c kohdassa arkoieuun auoon, joka on oeu käyöön ennen 1 päivää arraskuua 2013, sovelaa 30 päivään huhikuua 2018 kaksi onnia a ja c kohdassa arkoieuja ajoneuvon assan arvoja suurepia arvoja Neli- ai viisiakselisen auon kokonaisassa ei kuienkaan saa yliää äärää, joka saadaan lisääällä 20 onniin kg, kun on kysyys neliakselisesa auosa, ja 350 kg, kun on kysyys viisiakselisesa auosa, jokaisela 0,10 erilä, jonka auon ääriäisen akselien välinen eäisyys yliää 1,80 eriä Ajoneuvon Auon assasa ulee vähinään 20 prosenia kohdisua ohjaavaan akseliin ai ohjaaviin akseleihin. Henkilöauon assasa, auon ollessa kuorau suurina rekiseröinnissä ja käyössä salliua assaa ja äyä aka-akselisolle kohdisuvaa assaa vasaavasi, ulee kuienkin vähinään 30 prosenia kohdisua euakselille M 2 -, M 3 - ja N-luokan ajoneuvon assasa ulee vähinään 25 prosenia kohdisua veävään akseliin ai veäviin akseleihin. 23 Auon ja perävaunun yhdiselän kokonaisassa 1. Auon ja perävaunun yhdiselän kokonaisassa ei siä iellä kuljeeaessa saa yliää seuraavia arvoja, jolloin akselien lukuäärää laskeaessa ei kuusi- ai useapiakselisissa yhdiselissä oea huoioon akselille kohdisuvala assalaan alle viiden onnin akselia: a) auon ja puoliperävaunun yhdiselä b) auon ja keskiakseliperävaunun yhdiselä c) auon ja varsinaisen perävaunun yhdiselä ai auon, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdiselä ahi auon, puoliperävaunun ja sen päälle kykeyn oisen puoliperävaunun yhdiselä aikka auon, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdiselä: neliakselisena viisiakselisena kuusiakselisena vähinään seiseänakselisena kahdeksanakselisena kahdeksanakselisena, jos vähinään 65 prosenia perävaunun assasa ai perävaunujen assasa yheensä kohdisuu akseleille, joka on varuseu paripyörin vähinään yhdeksänakselisena vähinään yhdeksänakselisena, jos vähinään 65 prosenia perävaunun assasa ai perävaunujen assasa yheensä kohdisuu akseleille, joka on varuseu paripyörin

5 2. Edellä 1 oenin c kohdasa poikeen saadaan seiseänakseliseen ajoneuvoyhdiselään, jossa veoauo ai varsinainen perävaunu aikka olea on oeu käyöön ennen 1 päivää arraskuua 2013, sovelaa 30 päivään huhikuua 2018 yhdiseläassan arvoa 64 onnia. 3. Auon ja siihen kykeyn perävaunun ai kykeyjen perävaunujen uodosaan kokonaisassalaan yli 44 onnin ajoneuvoyhdiselän kokonaisassa ei kuienkaan saa yliää äärää, joka saadaan lisääällä 20 onniin kg jokaisela 10 senierilä, jonka ajoneuvon ai ajoneuvoyhdiselän ääriäisen akselien väli yliää 1,80 eriä. Tää säänöä sovelleaan yös 1 oenin c kohdassa arkoieun yhdiselän osana olevaan auon ja puoliperävaunun yli 44 onnin ajoneuvoyhdiselään. Ajoneuvoyhdiselässä, jonka kokonaisassa on suurepi kuin 40 onnia, auon akiaisen ja kokonaisassalaan yli 10 onnin perävaunun euaisen akselin välin ulee olla vähinään 3,00 eriä. 4. Jos ajoneuvoyhdiselän assa on yli 68 onnia, ajoneuvoyhdiselän assasa ulee vähinään 20 prosenia kohdisua veäville akseleille. 5. Ajoneuvoyhdiselän suurin salliu assa on 1 ja 2 oenisa poikeen 60 onnia, jos kuljeukseen on sovelleava vaarallisen aineiden kuljeuksesa anneua lakia (719/1994). Tällaisen ajoneuvoyhdiselän suurin salliu assa on kuienkin 68 onnia, jos ajoneuvoyhdiselässä on vähinään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdiselän veoauossa on vähinään neljä akselia. Muussa kuin vaarallisen aineiden säiliökuljeuksessa käyeävässä ajoneuvoyhdiselässä, jonka assa on yli 64 onnia, vähinään 65 prosenia perävaunun assasa ai perävaunujen assasa yheensä ulee kohdisua akseleille, joka on varuseu paripyörin. 6. Massalaan yli 44 onnin ajoneuvoyhdiselässä käyeävän auon ooorin ehon on olava vähinään 5 kilowaia jokaisa yhdiseläassan onnia kohden. Ajoneuvoyhdiselää, jonka assa on yli 60 onnia, saadaan kuienkin käyää 30 päivään huhikuua 2018, jos auon ooorin eho yliää arvon, joka saadaan kaavasa: 300 kw + 2,625 kw/ * (yhdiseläassa onneina 60 ). 24 Auon, perävaunun ja niiden yhdiselän piuus 1. Auon piuus ei saa yliää seuraavia arvoja: a) linja-auo (M 2 - ja M 3 -luokka) 13,50 vähinään koliakselisena kuienkin 15,00 nivelrakeneisena kuienkin 18,75 nivelrakeneisena useaalla kuin yhdellä nivelellä varuseuna kuienkin 25,25 b) uu auo 12,00 2. Perävaunun piuus ei saa yliää seuraavia arvoja: a) puoliperävaunu ja yli 22,00 erin piuisessa ajoneuvoyhdiselässä käyey varsinainen 12,00 perävaunu: veoapin pysyakselisa ai euakselison käänöpiseesä perävaunun perään veoapin pysyakselisa ai euakselison käänöpiseesä vaakaasossa ihin ahansa sen 2,04

6 eupuolella olevaan kohaan b) uu kuin a kohdassa arkoieu perävaunu veoaisaa ukaan lukeaa 12,50 3. Ajoneuvoyhdiselän piuus ei saa yliää seuraavia arvoja: a) henkilö- ai linja-auon (M-luokka) ja uun kuin puoliperävaunun yhdiselä sekä pakeiauon (N 1 -luokka) ja uun kuin puoliperävaunun yhdiselä b) henkilöauon (M 1 -luokka) aikka pakei- ai kuora-auon (N 1 -, N 2 - ai N 3 -luokka) ja puoliperävaunun yhdiselä sekä uu kuin a, c ai d kohdassa arkoieu ajoneuvoyhdiselä c) auon ja keskiakseliperävaunun yhdiselä josa iasa kuorailojen ulkopiuuksien sua ja eäisyys veoauon kuorailan eupääsä perävaunun kuorailan akapäähän kuienkin edellä säädeysä poikeen ajoneuvonkuljeusajoneuvo kuorauna d) kuora-auon (N 2 - ja N 3 -luokka) ja kaksi- ai useapiakselisen varsinaisen perävaunun sekä kuora-auon, apuvaunun ja puoliperävaunun saoin kuin kuora-auon, puoliperävaunun ja siihen kykeyn keskiakseli- ai puoliperävaunun yhdiselä josa iasa veoauon ohjaaon akana olevien kuorailojen ulkopiuuksien sua 2 oenin a kohdassa arkoieu iausapa huoioon oaen 18,75 16,50 18,75 15,65 16,40 20,75 25,25 21,42 4. Jos linja-auoon on kiinniey irroeava varuse, kuen suksilaaikko, linja-auon ja siihen kiinnieyn varuseen piuus ei saa yliää ässä pykälässä säädeyjä ioja. 25 Muu pääia 1. Auon ja perävaunun suurin salliu korkeus on 4,20 4,40 eriä. Tää ia ei saa yliyä ajoneuvon ollessa kuoraaaoana ai ahdollinen akselinnosolaie yläasennossa. Ajoneuvonkuljeusajoneuvon suurin salliu korkeus kuorauna on kuienkin 4,40 eriä. Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 eriä, kuljeuksen suoriajan ja kuljeajan on variseava, eä kuljeuksen suoriainen käyeävällä kuljeusreiillä on ahdollisa ilan riskiä osuisesa ien yläpuolisiin rakeneisiin. 2. Ajoneuvon suurin salliu leveys on 2,60 eriä. Kiineälä rakeneelaan yli 22,00 erin piuisessa yhdiselässä käyeävän uun kuin läpöeriseyn ajoneuvon sekä linja-auon suurin salliu leveys on kuienkin 2,55 eriä. Museoajoneuvoksi rekiseröidyn linja-auon, joka on liikennekäyössä eninään 50 päivää kalenerivuoden aikana, suurin salliu leveys on kuienkin 2,60 eriä. Henkilöauon (M 1 -luokka) suurin salliu leveys on 2,50 eriä. 3. Suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan yli 3,5 onnin (O 3 - ja O 4 -luokka) keskiakseli- ai varsinaisen perävaunun leveys saa yliää veoauon leveyden eninään 0,15 eriä.

7 Puoliperävaunun leveys saa yliää veoauon euakselin kohdala iaun leveyden eninään 0,35 eriä. 27 Massoja ja ioja koskevien säännösen sovelainen uihin ajoneuvoihin 1. Muiden kuin :ssä arkoieujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdiselien assoihin ja pääioihin sovelleaan 27 a ja :ssä säädeyin poikkeuksin, iä 19 a,ja ja 27 a :ssä säädeään rakeneelaan ahdollisian saankalaisesa ajoneuvosa. Moooripyörän, opon, kolipyörän, nelipyörän ja kevyen nelipyörän pääioisa säädeään kuienkin 27 a :ssä. Trakorin ja perävaunun yhdiselään ei kuienkaan sovellea 24 :n 3 oenin a, c ja d kohaa. 2. Meallieloin varuseun ajoneuvon kokonaisassa saa olla eninään 20 onnia. 30 a Muualla kuin ETA-valiossa rekiseröidyn ai käyöön oeun ajoneuvon käyö Suoessa ja suoalaisen ajoneuvon käyö ulkoailla 1. Käyeäessä uussa kuin ETA-valiossa rekiseröiyä ai käyöön oeua ajoneuvoa Suoessa sovelleaan ään luvun säännöksiä, jos Suoea siovassa kansainvälisessä sopiuksessa ei ole uua soviu. Tässä arkoieun ajoneuvon assa ja ia eivä kuienkaan saa yliää niiä arvoja, joka ajoneuvolle on eknisesi hyväksyy. ova salliuja ajoneuvon rekiseröini- ai käyöönooaassa. Tään luvun säännöksiä sovelleaan ajoneuvoyhdiselään, jossa vähinään yksi ajoneuvo on rekiseröiy uussa kuin ETA-valiossa. 2. Käyeäessä Suoessa rekiseröiyä ajoneuvoa uussa ETA-valiossa kuin Suoessa voi ää jäsenvalio rajoiaa ajoneuvon assa ja pääia ässä luvussa ainiuihin arvoihin. 30 c Auon kokonaisassa 1. Auon suurin kokonaisassa on: a) kaksiakselinen auo 18 b) koliakselinen auo 25 kuienkin, jos sen veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu 26 ilajousiusa vasaavaksi unnuseulla jousiuksella aikka jos kukin veävä akseli on varuseu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdisuva assa yliä 9,5 onnia c) koliakselinen nivellinja-auo 28 d) neliakselinen auo, jossa on kaksi ohjaavaa akselia, jos sen veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu ilajousiusa vasaavaksi unnuseulla jousiuksella aikka jos kukin veävä akseli on varuseu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdisuva assa yliä 9,5 onnia 32

8 2. Neliakselisen auon suurin kokonaisassa onneina on kuienkin viisi keraa auon ääriäisen akselien väli ereinä. 30 d Perävaunun kokonaisassa Perävaunun suurin kokonaisassa on: a) kaksiakselinen varsinainen ai keskiakseliperävaunu 18 b) koliakselinen varsinainen ai keskiakseliperävaunu e Auon ja perävaunun yhdiselän kokonaisassa 1. Auon ja perävaunun yhdiselän suurin kokonaisassa on: a) kaksiakselisen auon ja kaksiakselisen perävaunun yhdiselä b) kaksiakselisen auon ja kaksiakselisen puoliperävaunun yhdiselä, jos puoliperävaunun akseliväli on suurepi kuin 1,8 eriä ja jos veävä akseli on varuseu paripyörin ja ilajousieu ai varuseu ilajousiusa vasaavaksi unnuseulla jousiuksella c) viisi- ai kuusiakselinen auon ja perävaunun yhdiselä kuienkin koliakselinen auo ja kaksi- ai koliakselinen puoliperävaunu, joka kuljeaa 40 jalan ISO-konia yhdiseynä kuljeuksena Auon ja perävaunun yhdiselää kansainvälisessä liikeneessä kuljeeaessa yhdiselän assasa ulee vähinään 25 prosenia kohdisua veävään akseliin ai veäviin akseleihin. 32 Auoon kykeävä hinaava ajoneuvo 1. Henkilö- ja pakeiauoon (M 1 - ja N 1 -luokka) sekä erikoisauoon saa kykeä O 1 - ai O 2 -luokan keskiakseliperävaunun ai siä vasaavan hinaavan laieen, O 2 -luokan puoliperävaunun aikka O 2 - luokan varsinaisen perävaunun. Henkilö- ja pakeiauoon kykeävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun jarrujärjeselän on olava kyseiseen kykenään soveluva sekä äyeävä perävaunun ensiäisen käyöönoon ajankohana ai yöhein voiassa ollee eknise vaaiukse. Henkilö- ja pakeiauoon kykeävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun, joka on oeu käyöön ennen 1 päivää aikuua 2011, on äyeävä 1 päivänä aikuua 2011 ai ää yöhein voiassa ollee jarrujärjeselää koskeva eknise vaaiukse. 2. Linja-auoon (M 2 - ja M 3 -luoka) saa kykeä keskiakseliperävaunun ai kaksiakselisen varsinaisen perävaunun. 3. Jos yhdiselän piuus on eninään 22,00 eriä, kuora-auoon (N 2 - ja N 3 - luokka) saa kykeä puoliperävaunun, keskiakseliperävaunun, varsinaisen perävaunun ai hinaavan laieen. Jos yhdiselän piuus on suurepi kuin 22,00 eriä, kuora-auoon saa kykeä varsinaisen

9 perävaunun, apuvaunuun kykeyn puoliperävaunun, puoliperävaunun ja sen päälle kykeyn oisen puoliperävaunun ai puoliperävaunun ja siihen kykeyn keskiakseliperävaunun. Kiineälä rakeneelaan yli 22,00 erin piuisen yhdiselän veoauossa, ahdollisessa apuvaunussa ja perävaunuissa on olava lukkiuuaoa jarru. Apuvaunun avulla kykeyssä elirakeneisessa puoliperävaunussa ulee olla vähinään kaksi ohjauuaona akselia. 32 a Hinaavan ajoneuvon kykenäassa Muun kuin 34 :ssä arkoieun hhinaavan ajoneuvon kykenäassa saa olla eninään pienin seuraavisa arvoisa: a) ajoneuvon rakeneeseen ja suoriuskykyyn sekä kykenälaieen lujuueen perusuva suurin eknisesi salliu hinaava assa; b) jos hinaava ajoneuvo on jarruon, puole veoauon oasa assasa, eninään kuienkin 0,75 onnia, ai jos kyse on hinaavasa laieesa, eninään puole N 2 - ai N 3 -luokkaan kuuluvan veoauon odellisesa kokonaisassasa; c) jos suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan eninään 3,5 onnin auoon kykeävä hinaava ajoneuvo on varuseu yönöjarruin, veoauon suurin rekiseröinnissä ja käyössä salliu kokonaisassa, ai jos veoauona oiii M 1 G- ai N 1 G-luokan ajoneuvo, 1,5 keraa veoauon suurin rekiseröinnissä ja käyössä salliu kokonaisassa, eninään kuienkin 3,5 onnia; d) jos suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan yli 3,5 onnin auoon kykeävä perävaunu on varuseu yönöjarruilla, 3,5 onnia; e) jos auoon kykeävä uu hinaava ajoneuvo kuin puoliperävaunu ai siä vasaava hinaava laie on varuseu jakuvaoiisella jarrujärjeselällä, 1,57 keraa veoauon suurin rekiseröinnissä ja käyössä salliu assa; f) jos suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan yli 3,5 onnin auoon kykeään perävaunu ai perävaunuja ilan kuoraa iauna yli 22,00 erin yhdiseläksi, 2,5 keraa veoauon suurin rekiseröinnissä ja käyössä salliu assa. 45 Tavarakuljeus 1. Ajoneuvoa ei saa kuoraa sien, eä kuora sivusuunnassa ulouu ajoneuvon korin ai kuorailan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuorakoria, kuorailassa oleva kuora ei saa yliää ajoneuvon euakselin kohdala iaua leveyä enepää kuin 0,35 eriä. Tään oenin rajoiuksia ei kuienkaan sovellea veneen kuljeukseen. 2. Kuora saa ajoneuvolle ai ajoneuvoyhdiselälle iellä salliun piuuden rajoissa uloua ajoneuvon edessä eninään yhden erin ja akana eninään kaksi eriä ajoneuvon uloian osan ulkopuolelle. 3. Henkilöauon (M 1 -luokka) kaolla kuljeeavan avaran assa saa auolle salliujen kokonaisassan assojen rajoissa olla eninään 10 prosenia auon oaassasa.

10 4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljeaa eninään 50 kg avaraa. Vähinään kolipyöräisellä polkupyörällä saa kuljeaa eninään 100 kg avaraa. Kolipyöräisellä avarankuljeukseen arkoieulla opolla (L 2e -luokka) saa kuljeaa eninään 300 kg ja kevyellä nelipyörällä (L 6e - luokka) eninään 200 kg avaraa. Kolipyörällä (L 5e -luokka) saa kuljeaa eninään kg ja nelipyörällä (L 7e -luokka) eninään kg avaraa. 5. Moooriyökonea ei saa, lukuun oaaa 36 :n 1 oenissa arkoieuja kuljeuksia perävaunulla, käyää uihin kuin ise yöpaikalla suorieaviin, yökoneen varsinaisesa käyöarkoiuksesa johuviin kuljeuksiin. 46 Kuoran sijoiainen 1. Kuorasa on ehävä ahdollisian aala yhenäinen kokonaisuus. Kuoran painopiseen ulee olla ahdollisian alhaalla ja lähellä ajoneuvon piuussuunaisa keskiviivaa. Ajoneuvoa ei saa kuoraa sien, eä ajoneuvon painopise on korkeaalla kuin ajoneuvolle on eknisesi salliu. 2. Kuora ulee ahdollisuuksien ukaan ukea avarailan eupääyä vasen. Kuorassa olevien esineiden erävä osa on suunnaava aaksepäin. 3. Suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan yli 3,5 onnin veoajoneuvoon kykey keskiakseliperävaunu on kuoraava sien, eä eninään pienepi seuraavisa arvoisa kuoriaa pysysuunnassa veoajoneuvoa ai perävaunua, johon keskiakseliperävaunu on kykey: 10 prosenia perävaunun kykenäassasa ai kg. Suuriala rekiseröinnissä ja käyössä salliula assalaan eninään 3,5 onnin veoajoneuvoon kykey keskiakseliperävaunu on kuoraava sien, eä eninään suurepi seuraavisa assoisa kuoriaa pysysuunnassa veoajoneuvoa: 4 prosenia perävaunun kykenäassasa ai 25 kg. 4. Veoauoon ai veävään perävaunuun kohdisuva pysykuora ei kuienkaan saa yliää auolle, perävaunulle ai veolaieelle hyväksyyä arvoa, alian näisä ollessa ääräävä. 52 Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdiselän hyväksyinen oeavaksi käyöön assoja ja ioja koskevisa säännöksisä poikeen 1. Liikeneen urvallisuusviraso voi yönää yksiäiselle ajoneuvolle ai ajoneuvoyhdiselälle poikkeuksen 20, 21, ja 23 26, 31, 32 ja 32 a :n säännöksisä, jos se on arpeen uuden ekniikan kokeilun, uoekehiyksen ai uun eriyisen syyn akia. Edellyyksenä on lisäksi, eä poikkeuksen yönäinen ei vaaranna liikenneurvallisuua eikä väärisä kilpailua. Poikkeus voidaan yönää ääräaikaisena ja siihen voidaan liiää ehoja.

11 Tää aseus ulee voiaan päivänä kuua 20. Edellä 23 :n 6 oenisa poikeen ajoneuvoyhdiselää, jonka assa on eninään 60 onnia ja jossa käyeävä oooriajoneuvo on oeu käyöön ennen ään aseuksen voiaanuloa, saa käyää liikeneessä ään aseuksen ulua voiaan. Helsingissä päivänä kuua 20 Liikenneiniseri esielijä

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus

KOMISSION KERTOMUS. Suomi. Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu kertomus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.205 COM(205) 4 final KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan nojalla laadiu keromus FI FI KOMISSION KERTOMUS Suomi Perussopimuksen 26 ariklan 3 kohdan

Lisätiedot

More care. Buil in. COMPACT/ MINIKAIVUKONEET MUKAVAAJA TUOTTAVAA KAIVUUTA. Vain yksi seikka on odella rakaiseva: aeriaalin siiräinen ahdollisian nopeasi ja ehokkaasi. Ja kuen uukin Volvon kopaki konee,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ 1-20

F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ 1-20 F Y S I I K K A KERTAUSTEHTÄVIÄ - 0 Oalla eieyiä kyyykiä vaauke ova huoaavai pidepiä kuin iä eierkiki kokeea vaaukela vaadiaan. Kokeea on oaava vain olennainen aia per ehävä. . Muua SI järjeelän ykiköihin

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 14: Yhden vapausasteen vaimeneva pakkovärähtely, harmoninen kuormitusheräte 4/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 4: Yhden vaausaseen vaieneva akkvärähely, harninen kuriusheräe LIIKEYHTÄLÖN JOHTO JA RATKAISU Kuvassa n esiey visksisi vaienneun yhden vaausaseen harnisen akkvärähelijän erusalli.

Lisätiedot

Tietoliikennesignaalit

Tietoliikennesignaalit ieoliikennesignaali 1 ieoliikenne inormaaion siiroa sähköisiä signaaleja käyäen. Signaali vaiheleva jännie ms., jonka vaiheluun on sisällyey inormaaioa. Signaalin ominaisuuksia voi ukia a aikaasossa ime

Lisätiedot

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 256-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Rakennusinsinöörien Liio RIL ry Julkisen hankinojen kehiämismalli Tuoavuuden paranaminen TUKEFIN-meneelmällä 2 RIL 256-2010 RILin julkaisuilla on oma koisivu, joka löyyy osoieesa www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät

käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät n u m o a u L akirj i as a j a a i p p u a k s i ä ö i i h Vä aikei amm käsieiä Asiakirjaselviys Vaaimuksenmukaisuusodisus/-vakuus Saaeasiakirja Luomun merkinnä Asiakirjaselviys Pakollinen asiakirja Tällä

Lisätiedot

1 Excel-sovelluksen ohje

1 Excel-sovelluksen ohje 1 (11) 1 Excel-sovelluksen ohje Seuraavassa kuvaaan jakeluverkonhalijan kohuullisen konrolloiavien operaiivisen kusannusen (SKOPEX 1 ) arvioimiseen arkoieun Excel-sovelluksen oimina, mukaan lukien sovelluksen

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 12: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, harmoninen

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 12: Yhden vapausasteen vaimenematon pakkovärähtely, harmoninen / VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO : Yhden vapausaseen vaieneaon pakkoväähely, haoninen kuoiusheäe JOHDANTO Ulkoisisa kuoiuksisa aiheuuvaa väähelyä sanoaan pakkoväähelyksi. Jos syseeissä on vaiennusa, on kyseessä

Lisätiedot

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla

Tehokasta talvipitoa MICHELIN-renkailla Tehokasa alvipioa MICHELIN-renkailla y y 2014 www.michelinranspor.com 1 Lainsäädänö koskien kuorma- ja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Lainsäädänö koskien kuormaja linja-auonrenkaiden käyöä alvella Seuraavassa

Lisätiedot

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2.

2:154. lak.yht. lak.yht. lak.yht. 2:156 2:156 6-9901-0 2:156. lak.yht. 2:155. 35 dba. sr-1. No330. YY/s-1. Työväentalo 8-9903-0. No30. sr-2. 00 lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. ras.m ras.m lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. lak.yh. 0 0 No No No0 No0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0:::M0 0::0:M0 0:::M0 0:::M0 0:::M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. oukokuua 2007 (24.05) (OR. en) Toimielinen välinen asia: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 N 239 RESPR 5 CADREN 32 LISÄYS 2 I/A KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Läheäjä:

Lisätiedot

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat!

A-osio. Ei laskinta! Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä vain kaksi joihin vastaat! MAA Koe 7..03 A-osio. Ei laskina! Valise seuraavisa kolmesa ehäväsä vain kaksi joihin vasaa! A. a) Mikä on funkion f(x) määrieljoukko, jos f( x) x b) Muua ulomuooon: 4a 8a 4 A. a) Rakaise hälö: x 4x b)

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN

YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY 1 YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISPOTENTIAALIN MITTAAMINEN ENERGIAMARKKINAVIRASTO 1 Le 2 Säkön jakeluverkkoomnnan yryskoasen eosamsavoeen määrely YRITYSKOHTAISEN TEHOSTAMISTAVOITTEEN MÄÄRITTELY Asanosanen: Vaasan Säköverkko Oy Lyy pääökseen dnro 491/424/2007 Energamarkknavraso

Lisätiedot

6.4 Variaatiolaskennan oletusten rajoitukset. 6.5 Eulerin yhtälön ratkaisuiden erikoistapauksia

6.4 Variaatiolaskennan oletusten rajoitukset. 6.5 Eulerin yhtälön ratkaisuiden erikoistapauksia 6.4 Variaaiolaskennan oleusen rajoiukse Sivu ss. 27 31 läheien Kirk, ss. 13 143] ja KS, Ch. 5] pohjala Lähökoha oli: jos J:llä on eksremaali (), niin J:n variaaio δj( (), δ()) ():ä pikin on nolla. 1. Välämäön

Lisätiedot

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations

Kuljetuskanavat. Lindab 1. Yleistä tietoa ja teoriaa 2. Safe 3. Äänenvaimentimet 4. Säätöpellit ja mittalaitteet 5. Fire dampers & Smoke evaquations Kujeuskanava Lindab Yeisä ieoa ja eoriaa Safe Äänenvaienie Sääöpei ja iaaiee Fire dapers & Soke evaquaions veniii Kaojärjeseä Muu pyöreä uoee Kujeuskanava 0 Suorakaide Fexibe ducing Erisys Duc access Sar

Lisätiedot

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi

Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta Ralf Lindberg Professori, Tampereen teknillinen yliopisto ralf.lindberg@tut.fi Rakennusosien rakennusfysikaalinen oimina Ralf Lindber Professori, Tampereen eknillinen yliopiso ralf.lindber@u.fi Rakenneosien rakennusfysikaalisen oiminnan ymmärämiseksi on välämäönä piirää kolme eri

Lisätiedot

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet

ZELIO Time Sarja RE7 Elektroniset aikareleet Zelio Time -aikarelee ZELIO Time Sarja RE7 Elekronise aikarelee Valinaopas 00 Valinaopas 00 Zelio Time RE 7 -aikarelee Valinaopas Sovellukse Elekronise aikarelee mahdollisava yksinkeraisen auomaisoiujen

Lisätiedot

I L M A I L U L A I T O S

I L M A I L U L A I T O S I L M A I L U L A I T O S 2005 Ympärisökasaus Lenoasemien ympärisölupahankkee sekä ympärisövaikuusen ja -vahinkoriskien selviäminen hallisiva Ilmailulaioksen ympärisöyöä koimaassa. Kansainvälisillä foorumeilla

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla

Finanssipolitiikan tehokkuudesta Yleisen tasapainon tarkasteluja Aino-mallilla BoF Online 3 29 Finanssipoliiikan ehokkuudesa Yleisen asapainon arkaseluja Aino-mallilla Juha Kilponen Tässä julkaisussa esiey mielipiee ova kirjoiajan omia eiväkä välämää edusa Suomen Pankin kanaa. Suomen

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt

Toistoleuanvedon kilpailusäännöt 1.0 Yleisä Toisoleuanvedossa kilpailija suoriaa häjaksoisesi mahdollisimman mona leuanveoa omalla kehonpainollaan. Kilpailijalla on käössään ksi kilpailusuorius sekä asauloksen sauessa mahdollise uusinakierrokse

Lisätiedot

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka:

N:o 829 3127 I OSA. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. koskee. uudelle ajoneuvotyypille. - M, N, O M 1 -luokka: 1.1.1996 2 M 1 -luokka: N:o 829 3127 I OSA Liite 1 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä 70/156/ETY 1-78/315/ETY 3 - M, 1.1.1996 2 1.1.1998 2 1993-78/547/ETY 4-80/1267/ETY 5-87/358/ETY

Lisätiedot

Pyörätraktorit 1983. Vakolan tiedote 34/83

Pyörätraktorit 1983. Vakolan tiedote 34/83 ..k KCCD 00 OLKKALA 9-6 VALTON MAATALOUSKONEDEN TUTKMUSLATOS STATE RESEARCH NSTTUTE OF ENGNEERNG N AGRCULTURE AND FORESTRY Pyörärakori 9 Vakolan iedoe / ERPANOS KONEVEST n:o / Jukka Aokas Vakola: Trakori

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA OPISKELIJANUMERO 1A/2010 PÄÄKIRJOITUS REILUA MENOA! Vuoa 2009 ova väriänee erilaise riisi ja niihin raaisujen haeinen. Uuisosioissa ää ei ole ovin poieavaa, ua riisi uen alouden aanua

Lisätiedot

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki

KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liite 2.3. Varisto, Martinkyläntien meluselvitys välillä Vihdintie - Riihimiehentie Vantaan kaupunki KALA 1.3.2010, Asia 52,, Liie 2.3 Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie - Riihiiehenie Vanaan aupuni Variso, Marinylänien eluselviys välillä Vihdinie Riihiiehenie, Vanaa 2(11) Meluselviys Vanaan

Lisätiedot

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Käyttöohjeet 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Käyöohjee 51151911 03.13 s EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI. Mustalahden asemakaava Liikenneselvitys. Työ: E23641. Tampere 18.5.2010 MÄNÄ-VLPPULAN KAUPUNK Musalahden asemakaava Liikenneselviys yö: E ampere 8..00 ARX Ympärisö Oy PL 0 ampere Puhelin 00 000 elefax 00 00 www.airix.fi oimiso: urku, ampere, Espoo ja Oulu Mänä-Vilppulan kaupunki,

Lisätiedot

ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA

ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA ANALOGISEN VÄRITELEVISION RAKENNE JA TOIMINTA Tieoliikenneekniikka I 521359A Kari Kärkkäinen Osa 8 1 23 Videosignaalin VSB-odulaaio analogisessa TV-järj. Värielevision videosignaalin siirrossa käyeään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 670 676 SISÄLLYS N:o Sivu 670 Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 2155 671 Asetus ajoneuvojen

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT

ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2010 LOPULLISET EHDOT ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Painevalukappaleen valettavuus

Painevalukappaleen valettavuus Painevalukappaleen valeavuus Miskolc Universiy Sefan Fredriksson Swecas AB Muokau ja lisäy käännös: Tuula Höök, Pekka Savolainen Tampereen eknillinen yliopiso Painevalukappale äyyy suunniella sien, eä

Lisätiedot

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus

Tuotannon suhdannekuvaajan menetelmäkuvaus 1(15) Tuoannon suhdannekuvaajan meneelmäkuvaus Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tuoannon suhdannekuvaajan yleiskuvaus Tuoannon suhdannekuvaajan julkaisuaikaaulu, revisoinikäyännö ja jakelu Tuoannon suhdannekuvaajan

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002 (Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista) Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I

Lisätiedot

AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS

AIKARELEET ANALOGISET DIN-MODUULIT. DIGITAALISET DIN-MODUULIT Monitoimi = 18 toimintoa PISTOKANTA-ASENNUS KOJERASIA-ASENNUS AIKAEEET ANAOGIET DIN-MODIT Monioii = oiino NI ojausjännie = AC/DC -40V DIGITAAIET DIN-MODIT Monioii = 8 oiinoa 3 painikea elppoon ojeloiniin askurin aika näkyvissä näyöllä KOJEAIA-AENN PITOKANTA-AENN

Lisätiedot

Käyttöohje HN22329SK

Käyttöohje HN22329SK Käyöohje FI 50005416 HN9SK Suomi Täsä laadukkaasa liedesä Sinulla on vuosikausia paljon iloa ja hyöyä. Lue käyöohjee huolellisesi, joa opi unemaan lieden kaikki oiminno. Käyöohjeen alussa on ärkeää ieoa

Lisätiedot

Yhden vapausasteen värähtely - harjoitustehtäviä

Yhden vapausasteen värähtely - harjoitustehtäviä Dynaiia 1 Liie luuun 8. g 8.1 Kuvan jousi-assa syseeissä on = 10 g ja = 2,5 N/. Siiryä iaaan saaisesa asapainoaseasa lähien. luheellä = 0 s assa on saaisessa asapainoaseassaan ja sillä on nopeus 0,5 /

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t

2. Taloudessa käytettyjä yksinkertaisia ennustemalleja. ja tarkasteltavaa muuttujan arvoa hetkellä t kirjaimella y t Tilasollinen ennusaminen Seppo Pynnönen Tilasoieeen professori, Meneelmäieeiden laios, Vaasan yliopiso. Tausaa Tulevaisuuden ennusaminen on ehkä yksi luoneenomaisimpia piireiä ihmiselle. On ilmeisesi aina

Lisätiedot

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA

2.4.2012. Ennen opiskelua OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUSTOIMINTA TALOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammaikorkeakoulun pedagogisen sraegian mukaan ohuksen avoieena on edisää opiskelijoiden siouumisa opiskeluunsa, ukea heidän yksilöllisiä uravalinoan

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 31.8.2003-31.12.2004 Maahanmuuajan yöplkuhanke Välirapri 31.8.2003-31.12.2004 Prjekin aviee hankepääöksessä Määrällise aviee Prjekin avieena n edesauaa maahanmuuajien yöllisymisä. Tämä apahuu maahanmuuajien ammaillisen valmiuksien

Lisätiedot

trafi/jp lvm/jh VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

trafi/jp lvm/jh VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA rafi/jp lvm/jh 19.8.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ajoneuvojen käyösä iellä anneua aseusa muueaisiin. Ehdouksen mukaan kolmiakselisen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M7-1 uutos 1 5.11.1976 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAA- JA METSÄTALOUDEN LENTOPAIKAT 1 YLEISTÄ 1.1 Tää

Lisätiedot

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015

Ene-59.4130, Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa, Laskuharjoitus 5, syksy 2015 Ene-59.4130, Kuivaus- ja haihduusprosessi eollisuudessa, asuharjoius 5, sysy 2015 Tehävä 4 on ähiehävä Tehävä 1. eijuerrosilassa poleaan rinnain uora ja urvea. Kuoren oseus on 54% ja uiva-aineen ehollinen

Lisätiedot

Parantaako rasiinkaato kuusipaperipuiden laatuar

Parantaako rasiinkaato kuusipaperipuiden laatuar METSXTEHON TIEDOITUKSIA. METSITEHO REPORT 43 SI\ILYTYS: 8 ARNO TUOVINEN ILMARI WÄRE Paranaako inkaao kuusipaperipuiden laauar (Does Summer Felling Improve he Qualiy of Spruce Pulpwood?) Pyriäessä paranamaan

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2

2.5 Liikeyhtälö F 3 F 1 F 2 Tässä kappaleessa esittelen erilaisia tapoja, joilla voiat vaikuttavat kappaleen liikkeeseen. Varsinainen kappaleen pääteea on assan liikeyhtälön laatiinen, kun assaan vaikuttavat voiat tunnetaan. Sitä

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013

RÄÄPIÄLÄ AP-tontti 28-45-3. Viikoittainen tarjousaika 24.6-2.8.2013 RÄÄPÄLÄ AP-oni -5- Viikoiainen arjousaika.-..0 TONTTEN SJANT Rääpiälän alue sijaisee Vuorenaan kaupunginosassa, Vanhan Härkäien ja Marssiien kainalossa. Rääpiälään on makaa noin 5,7 ajokilomeriä Hämeenlinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän sisäyksikkö HXHD125A8V1B KÄYÖOPAS -järjeselmän sisäyksikkö SISÄLÖ 1. Määrielmä... 1 1.1. Merkkien ja varoiusen arkoiukse... 1 1.2. Käyeyjen ermien merkiys... 1 2. Yleise varooime... 2 3. Johdano... 2 3.1. Yleisä... 2 3.2. ämän

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Communiy Ld Yriyksen arvonmääriys 1. Yriyksen ase- eli subsanssiarvo Arvioidaan yriyksen aseen vasaavaa puolella olevan omaisuuden käypäarvo, josa

Lisätiedot

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Hevoosella vaan- käyttäjäkysely Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2035 yli 35 2. Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai

Lisätiedot

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa

Laskelmia verotuksen painopisteen muuttamisen vaikutuksista dynaamisessa yleisen tasapainon mallissa Laskelmia verouksen painopiseen muuamisen vaikuuksisa dynaamisessa yleisen asapainon mallissa Juha Kilponen ja Jouko Vilmunen TTässä arikkelissa esieään laskelmia siiä, mien verouksen painopiseen siiräminen

Lisätiedot

4 YHDEN VAPAUSASTEEN HARMONINEN PAKKOVÄ- RÄHTELY

4 YHDEN VAPAUSASTEEN HARMONINEN PAKKOVÄ- RÄHTELY Väähelyekaiikka 4. 4 YHDEN VAPAUSASTEEN HARMONINEN PAKKOVÄ- RÄHTELY 4. Johdao Mekaaise syseei ulkoisisa kuoiuksisa aiheuuvaa väähelyä saoaa akkoväähelyksi. Jos syseeissä o vaieusa, o kyseessä vaieeva akkoväähely,

Lisätiedot

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013

Tekes tänään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohtaja, Tekes Fortune seminaari 21.8.2013 Tekes änään (ja huomenna?) Pekka Kahri Palvelujohaja, Tekes Forune seminaari 21.8.2013 Rahoiamme sellaisen innovaaioiden kehiämisä, joka ähäävä kasvun ja uuden liikeoiminnan luomiseen Yriysen kehiysprojeki

Lisätiedot

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta

TKK Tietoliikennelaboratorio Seppo Saastamoinen Sivu 1/5 Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta KK ieoliikennelaboraorio 7.2.27 Seppo Saasamoinen Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali, kun ulosignaali ja järjeselmän

Lisätiedot

SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS

SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Niina Parviainen SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Tutkiusinventaari Muistiot 2012:7 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:7 ISBN 978-952-13-5346-8 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009

LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODEKSI 2009 LISÄTALOUSARVIO NRO 10 VARAINHOITOVUODESI 2009 FI FI PÄÄLUOA VOL1 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUO OSA PARTA A. YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 1 Liie PARTA-2 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan yheisöjen

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6

Epäasiallista kohtelua voidaan työpaikalla ehkäistä etukäteen. s. 6 Hyvä 4 2009 Työympärisö V a l i o n h a l l i n n o n Naureaanko eillä öissä? s. 18 y ö y m p ä r i s ö l e h i Henkinen väkivala yöpaikoilla s. 12 Nupin ei arvise mennä nurin s.16 Yliarkasaja Jenny Rinala,

Lisätiedot

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5

Konvoluution laskeminen vaihe vaiheelta Sivu 1/5 S-72. Signaali ja järjeselmä Laskuharjoiukse, syksy 28 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Sivu /5 Konvoluuion laskeminen vaihe vaiheela Konvoluuion avulla saadaan laskeua aika-alueessa järjeselmän lähösignaali,

Lisätiedot

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Käyttöohjeet 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Käyöohjee 51167634 09.13 s DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Vaaimusenmukaisuusvakuuus Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg

Lisätiedot

1. Matemaattinen heiluri, harmoninen värähtelijä Fysiikka IIZF2020

1. Matemaattinen heiluri, harmoninen värähtelijä Fysiikka IIZF2020 1. Maeaainen heiluri, haroninen värähelijä Fysiikka IIZF Juha Jokinen (Selosuksesa vasaava) Janne Kiviäki Ani Lahi Miauspäivä:..9 Laboraorioyön selosus 9..9 Pendulu is a ass hanging fro a pivo poin which

Lisätiedot

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN

LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN LUKU 14 KIVILOHKOJEN KUORMAAMINEN MATALALAITAISIIN AVOVAUNUIHIN 1. Tämän luvun määräykse koskeva poikkileikkaukselaan suorakaieen muooisen kivilohkojen kuormausa ja kiinniysä maalalaiaisiin avovaunuihin,

Lisätiedot

Kari Tapolan elämä on mennyt täysin uusiksi sivu 6. JÄTTIJAKELU 15.600 kpl. LEHTI - NETTI - NETTI-TV Seuraava OmaNokia -lehti ilmestyy 3.10.

Kari Tapolan elämä on mennyt täysin uusiksi sivu 6. JÄTTIJAKELU 15.600 kpl. LEHTI - NETTI - NETTI-TV Seuraava OmaNokia -lehti ilmestyy 3.10. LEHTI - NETTI - NETTI-TV Seuraava OmaNokia -lehi ilmesyy 3.10. JÄTTIJAKELU 15.600 kpl OmaNokia n:o 18/2013 Torsai 19.9.2013 ISSN 1799-0602 Kari Tapolan elämä on menny äysin uusiksi sivu 6 OmaNokia n:o

Lisätiedot

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja.

x v1 y v2, missä x ja y ovat kokonaislukuja. Digiaalinen videonkäsiel Harjoius, vasaukse ehäviin 4-0 Tehävä 4. Emämariisi a: V A 0 V B 0 Hila saadaan kanavekorien (=emämariisin sarakkee) avulla. Kunkin piseen paikka hilassa on kokonaisluvulla kerroujen

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 12 Stokastisista prosesseista Rahoiusriski ja johdannaise Mai Esola lueno Sokasisisa prosesseisa . Markov ominaisuus Markov -prosessi on sokasinen prosessi, missä ainoasaan muuujan viimeinen havaino on relevani muuujan seuraavaa arvoa

Lisätiedot

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet

Micrologic elektroniset suojareleet 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A ja 7.0 A Pienjännitetuotteet Micrologic elekronise suojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Pienjännieuoee Käyäjän käsikirja We do more wih elecriciy. Micrologic elekronise sojarelee.0, 5.0, 6.0 ja 7.0 Elekronisen suojareleen käyö Suojareleen

Lisätiedot

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p).

a) Esitä piirtämällä oheisen kaksoissymmetrisen ulokepalkkina toimivan kotelopalkin kaksi täysin erityyppistä plastista rajatilamekanismia (2p). LUT / Teräsrakenee/Timo Björk BK80A30: Teräsrakenee II: 9.9.016 Oheismaeriaalin käyö EI salliua, laskimen käyö on salliua, lausekkeia ehäväosion lopussa Vasaukse laadiaan ehäväpaperille, joka palaueava,

Lisätiedot

UNIVERSAL SERVICE. on tähtiluokkaa. K M P 1) Luotettava. Voimakas. Huokea. Taloudellinen. Nykyaikainen. Osa mainitusta kirjoituksesta on

UNIVERSAL SERVICE. on tähtiluokkaa. K M P 1) Luotettava. Voimakas. Huokea. Taloudellinen. Nykyaikainen. Osa mainitusta kirjoituksesta on Puh. Nykyaikainen kevytmoottoripyörä on tähtiluokkaa. Luotettava Voimakas Huokea Taloudellinen K M P 1) 1) K M P (= kevytmoottoripyörä) on saanut Suomen Moottorilehden kirjoituksessa erittäin hyvän arvostelun.

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot

Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Ajoneuvon OTM-493 kaikki tiedot Huom. Liikenteestä poisto (alkaen 06.08.2015) Tietoja ajoneuvosta Ajoneuvo: Audi A4 LIMOUSINE Sedan (AA) 4ov 1968cm3 Ajoneuvolaji: Henkilöauto Väri: Harmaa Istumapaikkojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1

KÄYTTÖOPAS. Ilma vesilämpöpumppujärjestelmän sisäyksikkö ja lisävarusteet RECAIR OY EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 KÄYÖOPAS Ilma vesilämpöpumppujärjeselmän sisäyksikkö ja lisävarusee EKHBRD011ADV1+Y1 EKHBRD014ADV1+Y1 EKHBRD016ADV1+Y1

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M

Mittaus- ja säätölaitteet IRIS, IRIS-S ja IRIS-M Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M KANSIO 4 VÄLI ESITE Lapinleimu Miaus- ja sääölaiee IRIS, IRIS-S ja IRIS-M IRIS, IRIS-S Rakenne IRIS muodosuu runko-osasa, sääösäleisä, sääömuerisa ai sääökahvasa

Lisätiedot

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/12mm = a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î ô

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N

200P 220P 240P 260P 280P 200N 220N 240N 260N P P 4P 6P 8P N N 4N 6N Valiina palvelukseen Paras kuorainallisto aatila- ja hyötykäyttöön. FI Uusi Quicke kuorainallisto Räätälöity sinun tarpeisiin Koko toiinnan lähtökohtana Quickellä on aina laatu.

Lisätiedot

Huonekalupyörät. Mannerin huonekalupyörät soveltuvat kaikkiin kevyisiin kalusteisiin, joissa tarvitaan pienikokoisia mutta herkästi liikkuvia pyöriä.

Huonekalupyörät. Mannerin huonekalupyörät soveltuvat kaikkiin kevyisiin kalusteisiin, joissa tarvitaan pienikokoisia mutta herkästi liikkuvia pyöriä. Mannerin huonekalupyörät soveltuvat kaikkiin kevyisiin kalusteisiin, joissa tarvitaan pienikokoisia mutta herkästi liikkuvia pyöriä. Voit valita pyörän, jossa on joko polyamidipinta tai kumirengas. Valikoimaamme

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017

Copyright Isto Jokinen MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille Ongelmanratkaisu Isto Jokinen 2017 AEAKKA aeaiikkaa piakäsielijöille Ogelarakaisu so Jokie 207 SSÄLÖ. aeaaise ogelie rakaisu laskukaaoilla 2. ekijäyhälö 3. Laskukaaoje yhdisäie 4. Yhälöide uodosaie aeaaisee ogelaa Käyöoikeus opeuksessa

Lisätiedot

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005

Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihtelu Suomessa vuosina 1776 2005 Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihelu Suomessa vuosina 1776 2005 Heli Elina Haapalainen (157 095) 26.11.2007 Joensuun Yliopiso Maemaais- luonnonieeiden iedekuna Tieojenkäsielyieeen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos

ULVILAN KAUPUNKI. Pitkärannan asemakaava (laajennus) ja asemakaavan muutos ASMAKAAVASLOSTUS Pikärannan emakaava ja emakaavan muuos / ULVILA KAUPUKI Pikärannan emakaava (laajennus) ja emakaavan muuos Koreli 0-,,, ja 0-, osa koreleisa,,, sekä puiso-, lähivirkisys- ja kaualuee..0

Lisätiedot

7. Muut nostotarvikkeet

7. Muut nostotarvikkeet 7. Muu nosoarvikkee - akkeli - Nososilmuka - Vaniruuvi - Väkipyörä - eikari - Köysipyörä - Nosohaaruka - Tynnyrinnosolaiee - Nosoverko - Noso-orre akkeli akkeli /34 Rakenne: ilman sokkaa, 34 sokalla. Maeriaali:

Lisätiedot

Mikäli nauhan murtolujuus olisi 7000 kg, olisi tuon vyön nimellislujuus 3500 kg. Metalliosien nimellislujuushan on 5000 kg / 1,4:llä, eli 3571 kg.

Mikäli nauhan murtolujuus olisi 7000 kg, olisi tuon vyön nimellislujuus 3500 kg. Metalliosien nimellislujuushan on 5000 kg / 1,4:llä, eli 3571 kg. OHJEITA KUORMAN VARMISTAMISEKSI OHJEITA KUORMIEN SIDONTAAN Suoessa ja uualla EU-alueella on erilaiset säännökset kuorien sidonnassa aantieliikenteessä. Suoessa säännös on Liikenneinisteriön päätös 940/82.

Lisätiedot

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 2, Kevät 2017

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 2, Kevät 2017 OY/PJKOMP R 017 Puolijohdekomoeie erusee 571A Rakaisu, Kevä 017 1. Massavaikuuslai mukaisesi eemmisö- ja vähemmisövarauksekuljeajie ulo o vakio i, joka riiuu uolijohdemaeriaalisa ja lämöilasa. Kuvasa 1

Lisätiedot

4 Lentokoneiden suoritusarvot

4 Lentokoneiden suoritusarvot sivu 165 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 4 Lentokoneiden suoritusarvot 4.A Suoritusarvot Edellisissä opetusjaksoissa on puhuttu lentokorkeudesta, ääritteleättä tarkasti itä sillä tarkoitetaan. Ohjaajan kannalta lentokorkeus

Lisätiedot

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat

3. Nostovyöt ja päällysteraksit. - Nostovyöt - Päällysteraksit - Kulmasuojat 3. Nosovyö ja päällyseraksi - Nosovyö - Päällyseraksi - Kulmasuoja Nosovyö Silmukkanosovyö Rakenne: Kavenneu, vahviseu silmuka. Maeriaali: 100 % polyeser Varmuuskerroin: 7:1 Piuude: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Lisätiedot

YO Fysiikka. Heikki Lehto Raimo Havukainen Jukka Maalampi Janna Leskinen. Sanoma Pro Oy Helsinki

YO Fysiikka. Heikki Lehto Raimo Havukainen Jukka Maalampi Janna Leskinen. Sanoma Pro Oy Helsinki YO Fysiikka Heikki Leho Raimo Havukainen Jukka Maalampi Janna Leskinen Sanoma Pro Oy Helsinki Sisällys Opeajalle ja opiskelijalle 4 1 Kohi fysiikan ylioppilaskoea 5 Yleisä fysiikan ylioppilaskokeesa 6

Lisätiedot

1. Pitkien kuormien sijoitteluvaatimukset

1. Pitkien kuormien sijoitteluvaatimukset Pikien kuormien kuormauksen ja kiinniyksen eriyispiireiä 1. Pikien kuormien sijoieluvaaimukse 1.1. Pikiä ova kuorma, joka vaunuun kuormaaessa ulouva aluskehyksen yhden ai kummankin puskinpalkin yli enemmän

Lisätiedot

Työ 15B, Lämpösäteily

Työ 15B, Lämpösäteily Työ 15B, Läpösäteily urssi: Tfy-3.15, Fysiikan laoratoriotyöt Ryhä: 18 Pari: 1 Jonas Ala Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Ala Mittaukset tehty:.3.000 Selostus jätetty:..000 1. Johdanto Läpösäteily

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Seurojenvälinen kilpailu Moottoriurheilukeskus Rommakko Vuokatti klo. 13.00 Kilpailun järjestää Suomen off road yhdistys ry. Katsastuksessa tarkastetaan erityisesti ettei

Lisätiedot

z z (t) F-{ f'r UÄÄNÄTLINEN VALAISTIJKSEN SUUNI{ITTELU l'.r I

z z (t) F-{ f'r UÄÄNÄTLINEN VALAISTIJKSEN SUUNI{ITTELU l'.r I F* H U) V) l'.r H QN -v ^/ n F-{ ;r F] f'r F F. z z D (-- n () Viime vuosikymmenien alkana zrpahunu valonläheiden voimakas kehiys ja lukuisa eri käyöarpeisiin kehiey valaisirne ova kiihclyänee valaisr-rsalan

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE 2 220/2014 DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L- LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE Liite 1 Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen

Lisätiedot