Hevoosella vaan- käyttäjäkysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevoosella vaan- käyttäjäkysely"

Transkriptio

1 Hevoosella vaan käyäjäkysely 1. Vasaajan ikä Vasaajien määrä: 126 Alle yli Tausa Vasaajien määrä: 126 Hevosyriäjä/hevosalan ammailainen (ravi ai rasu) Harrasaja Hevosalan opiskelija muu, mikä? Avoime vasaukse: muu, mikä? Ns. Asianunija Ravikimppa hevosen osaomisaja ruokaharrasaja 3. Oleko osallisunu Hevoosella vaankouluushankkeen ilaisuuksiin? Vasaajien määrä: 125 Kyllä Ei

2 4. Monako keraa olee osallisunee ilaisuuksiin? Vasaajien määrä: keraa 610 keraa yli 10 keraa 5. Oleko kokenu Hevoosella vaankouluushankkeen kouluuksisa olleen hyöyä omassa oiminnassasi/harrasuksessasi? Vasaajien määrä: Kyllä Ei En osaa sanoa 6. Koeko, eä Hevoosella vaankouluushanke on edisäny eeläpohjalaisa hevososaamisa? Vasaajien määrä: Kyllä Ei En osaa sanoa

3 7. Misä aiheisa haluaisi lyhykursseja ulevaisuudessa? Vasaajien määrä: 72 lorem ipsum lorem ipsum Lannan pienvarasoinnisa / komposoinnisa. Valmennus, lääkinä, ruokina Ruokina ja hevosen hoio Hevosvaruseiden valmisamisesa voisi olla esimerkiksi pari päivää kesäviä koko päivän kursseja. Lisäksi näyelyharjoiuksia/näyelyiä. Valmennusdemo ja valmennukse ova myös eriäin erveulleia. Kaikki aihee.. Ruokinnasa, homeopaaise ainee reenaamiseen saakka Sairaude ja niiden hoiaminen/ennalaehkäisy Lasen (ai miksei aikuisenkin) opeus normaalialliöihin. Siä ei rasasuskouluissa opeea. En useisa yriyksisä huolimaa mahunu hevoshieronaan eli siä. Rasasuskenän rakennus/ remonoini. Sairaan hevosen kunouus (jalkaongelma yms), hevosen kuljeus (mahdollisuuksien mukaan myös käyännön harjoielua raikun kanssa). Hevoshierona, hevosen puuokse (esim.hiekansyöni), jalkojen hoio reenien jälkeen, Sairauksien jälkeen hevosen palauaminen kilpailuihin Hevosen erveys, ruokina, hevosammailaisen virikepäivä, Ajoopeus rasuhevoselle, 2ohjalla juoksuaminen, lännenrasasuksen alkee, ruokina suunnielu (heinä analyysin vaikuus) Valjasen korjaus hevosen hierona ym. Kaikki käy :) Mua eläinlääkinä ja sairaude, ensiapu, kengiys, ampaiden raspaus, yriysjuu yms kiinnosaa Kuljeus Hevosen ruokina, kengiys, ensiapu Kaikisa Hevosen hierona, irokenkäkurssi, jalkojen via ja hoio Ruokina, hevosen ensiapu Henkinen valmenauuminen, hevosen käyös / anaomia hevosagiliy, jouhikoru, valjakkoajo, vikellys, Aihee ähän asi ova ollee mainio! Irokenkäkurssi hyvä ja myös valmennukse! Kasvaus, jalosus, näyely, amman asuaminen, hevosen hierona, rasasajan jumppa, maasakäsin oimina, kaikkea mahdollisa :) eriyisesi kasvaukseen liiyen. Oikeasi kursseja ammailaisille. Eikä yhden hevosen omisajille. Rasuhevosen valmenaminen, eläinlääkäreiden luenno, hevosalan aloudelliseen kannaavuueen liiyvä asia "Horsemanship" asioisa, joia ei enää periyy isälä pojalle ai äidilä yärelle. Uusisa ukimusuloksisa Jalosuksesa Ruokinnasa Suomen ja kansainvälisen hevosoiminnan rendeisä. Erinomaisen "Hevoosella vaan" hankkeen veäjien sekä hienon ohjausryhmän valisemisa aiheisa. kengiys, saulan sovius, hevosen anaomia kiinnosaa. myös erilaisille kouluusmeneelmille voisi anaa enemmän näkyvyyä (luonnollinen hevosmiesaio, posiiivinen vahvisaminen) maasayöskenely, moivoini Joku opinoreissu vois olla ihan ok esim. Ruosinpuolelle vaikka Reijo liljendalin uueen paikkaan hiiipäivänä ja Solvalan ravi päälle. Joku koimainenkin kohde vois olla hyvä. Sellanen reenari kuienkin joka pärjää ja jola ulee juua. Se lueno missä oli Nieminen, Puikkonen ja Tupamäki oli osi hyvä.

4 valjakkoajo nuoren ravi hevosen valmennus, Ravihevosen valmennus/kilpailu ieoa alan huippuvalmenajila/ohjasajila Kaikkea laidasa laiaan: varsan/nuoren hevosen kouluus, rasasus, yöajo, hevosen hyvinvoini, hevosala ammaina jne Ravihevosen valmennusa käsielevä kurssi ova mielenkiinoisia. Jokaisella kurssilla on oppinu joain uua. Valjasus ja varusee (ravi, rasasus ja yövarusus) Päiviäise hoiooimenpiee Hevosen mielenerveys ja virikkee Tallin palourvallisuus. En valieavasi päässy hankkeen järjesämiin kouluuksiin. Myös kimppaomisukseen liiyvä kouluukse ova hyviä! samanyylisiä kuin ähän asi Hevosen varusaminen harrasajille Yriyseema Hevoslomius Valmennusapahuma Turvallisesa maasorasasuksesa Hevosen kilpailukunnon ylläpiäminen ja siihen liiyvä ongelma Samanlaisia kuin ähänkin asi. Toki kurssille voisi olla jakokursseja ja sama kurssi voiaisiin oeuaa useamman kerran, niin kaikki mahuisi mukaan. ruokinnasa, hevosen ruuansulauksen fysiolog./mahaong. synnysä ja ehkäisysä Ruokaan liiyvä kurssi kiinnosaa. Varusee, saulan sovius, hevosen erveys, kengiys, kouluus kengiys/ kengäömien vuolu ja hoio varsojen/nuoren "pehmeä" kouluus ELÄINLÄÄKÄRIN LUENTOJA, SAIS ESITTÄÄ KYSYMYKSIÄ YM. Kengiys, hevosen käsiely sekä erilaise eemakouluukse valjakkoajo, yöajo, maasa käsiely ym Klippauskurssi kiinnosi, muei ollu minulle sinä ajankohana mahdollinen. Ehkä kouluusa ihan perushevosen hoioon ja ruokinaan. Ensimmäisen hevosen hankinaan liiyviä juuja. Hevosen käsielysä ja kouluamisesa erinäkökulmisa. Työajokurssi. Saulan sovius Kengiys, valjausoppeja eenkin yöpuolen kalusoon (reki, yökonee jne..) Hevosen sairauksisa, Tamman ja varsan hoidosa / kasvauksesa. vasuuvalmenaja kouluuksia, lisenssi järjeselmä muuuu vuoden vaiheessa ammaivalmenajien puheenvuoroja edelleen (Markun ja Perin ja Aneron ila oli oikein onnisunu) Erilaisisa reenimuodoisa(jolla joku ravipuolella menesyy ällä hekellä) kouluuksia...esimerkkinä Flemming Jensen Tanskasa reenaa ravihevosia raasaamalla uppoavassa hiekassa...lahisen Akseli jarrukärryillä...jne. valjasyö, yöajo, kengiys, allirakenaminen Kaikki raviurheiluun ja suomenhevosen reenaukseen liiyvä kouluukse Kaikki aihee kiinnosava. Suomenhevosen kouluuksesa lisää kursseja. Ova mielenkiinoisia ja niisä saa usein uua näkökulmaa aiheeseen. Myös ruokinaan liiyviä luenoja olisi mukava ulla kuunelemaan. hevosen erveydesä varusehuoloa kengiys Ravihevosen valmennus, varsan opeus Ajankohaisisa asioisa, kuen lakimuuoksisa/erveysasioisa/säännöisä. Mielellään alan ammailaisen luenoja ai keskuseluilaisuuksia. Jos kursseja, niin riiävän piene ryhmä, eä varmasi kaikki pääsevä ekemään ja saava ohjausa.

5 Ruokina, eläinlääkäreiden luenoja, monipuolisia kursseja harrasajille kengiys, maasa käsiely, "hevoskuiskaus", varuseiden sopivuus ja hoio, nahkayö, perineinen valjasus ja ajo, siis ihan länge ym. Rasasus, yriäjyyeen liiyvä asia, nuore hevose, kasvaus, hevosen käsiely Talliyriäjille suunnauja kursseja. Ei ole mielessä miään eriyisä kurssia ällä hekellä. Monipuolinen kurssiarjona kuen ähänkin asi. Ravurisa rasuksi ainakin olisi kiva. ja vaikka varuseiden sopivuudesa joain opeusa! hevoshierona Varsan / nuoren kouluus, sisäänrasasus. 8. Oleko kiinnosunu EeläPohjanmaalla mahdollisesi oeueavasa ammaillisesa hevosalan kouluuksesa ai äydennyskouluuksesa? Vasaajien määrä: 124 En ole kiinnosunu Melko kiinnosunu Eriäin kiinnosunu 9. Millaisisa ammai/erikoisammaiukinnoisa olee kiinnosunee? Vasaajien määrä: Valjas/saulaseppä Tallimesari Hevosalouden perusukino/hevosenhoiaja Kengiysseppä Hevosenvalmenaja (ravi/rasasus/hevoshierona) Muu, mikä? Avoime vasaukse: Muu, mikä? Talous Rasuaja, nuore hevose ammanmaioasioisa

6 hevoshieroja kouluus Raviohjasaja, Hevosalouslomiaja hevosoimina hoioyössä Syvenävä opinno alliyriäjille äydennyskouluusa Hevosenhoiaja 10. Millaisisa neuvona/asianunijapalveluisa olee kiinnosunee? Vasaajien määrä: 113 En ole Melko Eriäin kiinnosunu kiinnosunu kiinnosunu Yheensä Keskiarvo Liikeoiminnan suunnielu ja kehiäminen ,78 Toimivan alliympärisön suunnielu ,21 Rakennussuunnielu ,94 Sukupolvenvaihdos ja omisajanvaihdokse ,41 Tilipalvelu ,51 Maisema ja ympärisösuunnielu ,76 Muu, mikä? ,45 Yheensä ,72 Avoime vasaukse: En ole kiinnosunu Avoime vasaukse: Melko kiinnosunu ruokina suunnielu Maaalousue hevosalalla Avoime vasaukse: Eriäin kiinnosunu lääkinä, hyvä hevosmiesaido jne. kaikki käy 11. Hevosyriäjä, olisiko kiinnosunu kehiämään oiminaasi yhdessä muiden alan yriäjien kanssa pienryhmissä? Vasaajien määrä: 49 En ole Melko Eriäin kiinnosunu kiinnosunu kiinnosunu Yheensä Keskiarvo Opinomaka ,41 Yriysvierailu ,49 Pienryhmäkouluukse (aiheina mm. yriäjän yössä jaksaminen, sopimukse ,31 kannaavuus) Yheensä ,4

7 12. Sana on vapaa Vasaajien määrä: 45 lorem ipsum lorem ipsum Kiios hyväsä ja posiiivisesa kouluusaseneesa :) Koko Hevoosella Vaan hanke on ollu eriäin mielenkiinoinen ja monipuolinen. Toivoisin sille jakoa samanlaisena, ehkä viemällä hieman syvemmälle kursseja/kouluuksia kesolaan. Esim. yhden päivän kouluuksisa ehäisiin jakossa kaksipäiväisiä. Näin saaaisiin vielä syvenneyä osaamisa. Iseä on harmianu monesi kun joku mielenkiinoinen kouluus on ollu silloin kun ei ole ise päässy, eli kiinnosunu olin myös niisä kouluuksisa mihin en ise päässy osallisumaan. Lisää!!!! Kiios eille hyväsä yösä! KIITOS loisokkaille hankeveäjille! Kiiokse odella ammaiaioiselle kurssiukselle, olimme peräi 3 polvessa paikalla :) Kiios Kiios ammaiaioisisa kouluuksisa ja rekisä. Kiios eriäin mahavasa ajasa mielenkiinoiseen kouluusen parissa. Tää jää kaipaamaan. Olen oiminu kurssilla ohjaajana Poniravikoulun puolela, kun poneilla ajeiin jollain hankkeen kerroisa. kiios ähänasisesa! ihania ooa! Hyvä kun älläisiä järjeseään Kiios ähän asi! Kiiokse hyvää hevosesa illasa! Tuli arpeen älläiselle "heppaharrasajelle" joka kohaa koneja vain lauasellaan. :) Kurssi äysin harraselijoiden hommaa. Ammailaise näisä ei oikein miään iri saanu. Paljon enemmän saisi olla oikeasi asianunijoia luennoimassa. Esim yriyspuolella luennoimassa opeaja jolla ei yriyspuolella kokemusa. Ei miään irokenkäkursseja ne palvelee harrasajia. Ei ämän alueen yriäjiä. Tai ehkää hanke sien paranamaan harraselijoiden hevosharrasusa. Kiios loisavasa hankkeesa! Kiios Kursseisa!!!! Mahavaa, eä pienillä summilla on saanu niin kaavia ieopakeiiloja ärkeisä ja mielenkiinoisisa asioisa! KIITOS! Kiios Nanne ja Susanna <3 kivoja kursseja, vasaavia saisi mielellään olla lisää! :) Kiios Hevosala arvisee kouluusa, koska harrasajien määrä kasvaa ja uude harrasaja aloiava osi haaralla ieopohjalla alalle. Hanke on ollu aivan mahava! Monipuolisia kouluuksia ja ympäri maakunaa. Ja hinna edullisia. Opinomaka osi mielenkiinoisia! We wan more! Jäin vasaamaa kohaan 11., koska en ole hevosyriäjä. Oma ikä alkaa olla jo rasieena ryhymäsä isoihin hankkeisiin ja pikiin kouluuksiin. Toivoavasi ulevaisuudessa ulee myös vasaavia hankkeia! KIITOS TUHANNESTI! Toivoavasi oiminanne jakuu edes jossain muodossa Kiios kuluneesa vuodesa ja hienoisa kouluuksisa! :) Hankkeen puieissa oli kaikenlaisa kouluusa, ja isekkin pääsin onneksi muuamiin osallisumaan. Mielesäni ällä hekellä hevosalous vaaii juuri älläisiä kouluuksia, joa me hevosihmise osaisimme huolehia hevosisamme mahdollisimman hyvin ja saisimme äen hevosalouden nousuun! :) kaikissa kouluuksissa oli ammaiaioisia kouluajia! :)

8 Kiios kursseisa! 35 vuoden jälkeen hevosrinamalla on opeanu paljon, mua kursseilla huomaa, eä aina oppii uusia hyviä asioia lisää = ) MEILLÄ ON VAIN 2 SUOMENHEVOSTA! TAITAA OLLA NIIN PIENTÄ MEIDÄN TOIMINTA! Kiiokse veäjille kuluneesa vuodesa. Onnea ja menesysä ulevana vuonna. Olisi hienoa jos ällaise aikuise rasasaja joilla on jo yöpaikka, pysyisi yön ohella kouluamaan iseään hevosalalle yön ohessa, en iedä onko se käyännössä mahdollisa. Ise olen meallialalla mua haluaisin opiskella hevosisa, varsinkin hoiopuola mua en voi jäää yöäni ja läheä kokonaan kouluun. Tuhanne kiiokse mahaville hankeveäjille! Toivoavasi hevoshankkeia saadaan ulevaisuudessakin pohjanmaalle. Myös rannikkoseudulle. Kiios! :) Kiioksia, hyvisä kouluuksisa. Ravihevoen valmenus kiinosaa aina :) Onnisunu hanke, joka on järjesäny monia mielenkiinoisia kursseja ja opinomakoja. Hankkeelle oli selväsi kysynää, oivoavasi jakoa seuraa. Loisavia kouluuksia! Toivoavasi oiminaa on vielä ulevaisuudessakin. Kiios! Mahavaa, eä näiä hankkeia on ollu, ja harmi eei uua ule(?). Mielenkiinoisia kursseja ja luenoja on ollu, harmi eei kaikkiin ole päässy osallisumaan. Huippukursseja ova ollee, mukavaa porukkaa aina ollu mukana ja kouluaja hyviä. KIITOS!! Kiios hyväsä hankkeesa ja hankeveäjille. Kiios mainioisa kouluuksisa. kiios :)

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI

Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti syyskuu 2013 41. vuosikerta YPÄJÄN TAKSI Kunnan ja seurakunnan iedouslehi syyskuu 2013 41. vuosikera Perun päivä ja Ypäjän Yö 2013 Suure kiiokse yheisyösä kaikille Perun päivien ja Ypäjän Yön suunnieluun ja oeuamiseen osallisuneille oimijoille,

Lisätiedot

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946

SUSJ. Savolaisen Osakunnan hännänkannattaja Perustettu vuonna 1946 T 2/13 SUSJ T Savolaisen Osakunnan hännänkannaaja Peruseu vuonna 1946 T T S i s ä l ö 3 Pääkirjoius: Why on Earh Did You Go o Tripoli? 4 Kuraaorj: Tarvisemme iloja ja ila meiä 5 Osakunaseikkailu Virossa:

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI

LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2015 2/2004 1/2005 Roosa nauha -keräys ennäysulokseen 35-vuoias Sykerö uo iloa syöpälapsille Veraisuella yhdessä

Lisätiedot

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making.

WUORIKAUTISET 2/2013. Sipuli. - a tradition in making. WUORIKAUTISET 2/2013 Sipuli - a radiion in making. 1 Pääkirjoius Ahoi! Viime aikoina on julkisen keskuselun myrskynsilmässä ollu mm. samaa sukupuola olevien pariskunien oikeus (ai oikeuden riiso) solmia

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI KE 30.10.2013 YKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN ALOUKSIIN JA YRIYKSIIN 5v. JUHLANUMERO Pudasjärvi-lehi äyi viisi vuoa s. 6-7 PUDASJÄRVI-lehi nro 44 2013 PUDASJÄRVEN ASIOISA KEROVA, PUOLUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s.

Yrittäjä suuntaa ylöspäin Petri Riihikallio s.52 1 2008 6,50. Ikääntyvä väestö, antelias valtio s. 10. Avaruusteknologia bisneksenä s. 1 008 6,50 > Y H T I S K U N T A Ikääyvä väesö, aelias valio s. 10 > T & T Avaruusekologia bisekseä s. 8 > U L K O M A A T Tue Veäjä yriyskuluuri s. 40 > K U L T T U U R I - V I N T I Rockilla o vieiä

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Yrittäjyyden ja yritysten verokannustimet. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Kanniainen, Vesa Working

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 24.9.2014 17:30 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnroinkau 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: hp://www.ela.fi/ Keskuseluaiheia

Lisätiedot

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 7.1.2013 Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 Näytteilleasettajien antama palaute 1. Saitteko messuilla tai messujen välittömänä seurauksena uusia vapaaehtoisia? Vastaajien määrä:

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Paula Saarela POLITIIKAN JA KULTTUURIN VAIKUTUKSET ARGENTIINAN 1900-LUVUN TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN Pro gradu -ukielma Talousiede Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Talousieeiden

Lisätiedot

sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24

sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24 sosiaalinen_media_kysely_aalloilla 2010-03-24 1. Mihin teemaseminaariin osallistut? 2. Onko organisaatiossasi keskusteltu sosiaalisen median (rastita yksi tai useampi vastausvaihtoehto) 3. Käytän seuraavia

Lisätiedot

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Kysyimme kevään 2013 kurssilaisilta (Supermaster ja Winner) mielipiteitä heidän opiskelupaikkakunnastaan ja koulustaan. Saimme palautetta runsaasti. Yllätyimme

Lisätiedot

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA III IDEOITA KERHOILTOIHIN & 50- VUOTISJUHLIIN UNELMIEN ALPPIKERHO VASTAAJIEN HARRASTUNEISUUS

Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA III IDEOITA KERHOILTOIHIN & 50- VUOTISJUHLIIN UNELMIEN ALPPIKERHO VASTAAJIEN HARRASTUNEISUUS Suomen alppikerho Jäsenkyselyn tulokset huh/kuu 2011 OSA III IDEOITA KERHOILTOIHIN & 50- VUOTISJUHLIIN UNELMIEN ALPPIKERHO VASTAAJIEN HARRASTUNEISUUS Ideoita kerhoilloille kalliot, alueet Kalliokiipeilynkin

Lisätiedot

Jäänmurtajat ihmissuhdetaitokurssin palaute, kesä 2011

Jäänmurtajat ihmissuhdetaitokurssin palaute, kesä 2011 Jäänmurtajat ihmissuhdetaitokurssin palaute, kesä 2011 Tulin innoissani kurssille, koska ajattelin siellä olevan mielenkiintoista. Into ei laantunut kurssin edetessä, vaan tulin kurssille aina innoissani

Lisätiedot

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön

erittäin tyytyväinen tyytyväinen parantamisen varaa tyytymätön ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015: TULOKSET. Kysely suoritettiin 16.3.-17.4.2015 niiden hoitolasten vanhemmille, joiden lapset ovat kunnallisessa päivä- ja vuorohoidossa Kuhmoisten kunnassa. Kyselyyn eivät

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

Kyselyyn vastanneet (n=40)

Kyselyyn vastanneet (n=40) SEURAKYSELY 2015 Kyselyyn vastanneet (n=40) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 yksinluistelu vanhempi muodostelmaluistelu vanhempi luistelukoulu vanhempi yl + ml vanhempi yl + lk vanhempi luistelija yl vanhempi &

Lisätiedot