Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto Vuosi Indeksi , ,7. a) Jakamalla 1, ,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802"

Transkriptio

1 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi , ,3 108,3 a) Jakamalla 1, ,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha arvo laski 108,3 100 % 96,121 % = 3,878 % 3,88 %. c) Merkitää iflaatioproseti määräämää muutoskerroita muuttujalla q. Tapa 1: Käytetää a-kohda tulosta hyväksi, jolloi saadaa 2 q 1, q 1, , Vai positiivie arvo kelpaa, jote keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti o oi 1,997 % 2,0 %. Tapa 2: Keskimääräie iflaatioprosetti saadaa yhtälöstä 2 104,1q 108, ,3 q 1, ,1 q 1,040341, Vai positiivie arvo kelpaa, jote keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti o oi 1,997 % 2,0 %. Vastaus: a) Koko aikaväli iflaatioprosetti oli 4,03 %. b) Raha arvo oli laskeut 3,88 % tällä aikavälillä. c) Keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti tällä aikavälillä oli 2,0 % Vuosi Ideksi , ,7 116,7 a) Jakamalla 1, ,3 7,76 %. saadaa iflaatioprosetiksi oi b) Tällä aikavälillä o 4 vuotta, jote keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti saadaa a-kohda avulla 4 q 1,07756 q 4 1,077561,01885 Vai positiivie arvo kelpaa, jote keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti o oi 1,89 %. 108,3 c) Jakamalla 0,92802 saadaa, että raha arvo laski 116,7 100 % 92,802 % = 7,197 % 7,2 %. d) Raha arvo keskimääräie lasku vuodessa saadaa c-kohda avulla: q 4 0, ,98149 Vai positiivie arvo kelpaa, jote raha arvo laski vuodessa keskimääri 100 % 98,149 % = 1,850 % 1,85 %. e) Vuosi Ideksi Palkka ( ) , ,7 x (2 052) Lasketaa esi, mikä Mati palkka olisi pitäyt olla vuoa 2012, jotta Mati reaalipalkka olisi pysyyt samaa. Merkitää tätä palkkaa muuttujalla x. KERTOMA 7! MAB7 83

2 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto Reaalipalkka pysyy samaa, jos palkkoje suhde o sama kui ideksie suhde. Palkka o tällöi suoraa verraollie ideksii ja saadaa verrato, josta voidaa ratkaista muuttuja x arvo. x 116, ,3 116,7 x , ,3 (Tai ristii kertomalla) Koska Mati palkka vuoa 2012 oli 2 052, ii Mati reaalipalkka oli kasvaut , = 112, ,39 Määritetää, kuika mota prosettia suurempi Mati palkka oli kui palkka 1 939, ,6121 1, eli Mati reaalipalkka oli oussut oi 5,8 %. Vastaus: a) Vuosie 2008 ja 2012 välie iflaatioprosetti oli 7,76 %. b) Sama ajajakso keskimääräie iflaatioprosetti vuodessa oli 1,89 %. c) Raha arvo oli laskeut 7,2 % tällä aikavälillä. d) Raha arvo keskimääräie laskuprosetti vuodessa oli 1,85 %. e) Mati reaalipalkka oli oussut 5,8 % Merkitää Tuula palkkaa ajajakso alkuhetkellä muuttujalla a. Tällöi Tuula palkka kuude vuode kuluttua oli 1,15a. Merkitää kuluttajahitaideksi arvoa alkuhetkellä vastaavasti muuttujalla b, jolloi se kuude vuode kuluttua oli 1,12b. Ideksi Palkka ( ) b a 1,12b 1,15a Jos Tuula reaalipalkka olisi pysyyt samaa, ii Tuula palkka ajajakso loppuhetkellä olisi ollut 1,12a. Nyt kuiteki Tuula palkka oli 1,15a, jote Tuula reaalipalkka oli oussut. Lasketaa tämä ousu prosetteia eli kuika mota prosettia 1,15a o suurempi kui 1,12a. 1,15 a 1,12 a 1,02678 Reaalipalkka ousi oi 2,68 %. Vastaus: Tuula ostokyky ousi reaalisesti kyseisellä kuude vuode ajajaksolla 2,68 %. 3 Hekilöverotus 205. a) Eakkovero o ,26 = b) Eakkovero o ,26 + ( ) 0,42 = = Vastaus: a) b) KERTOMA 7! MAB7 84

3 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 206. Tulot vuodessa ovat ( ) = Valtio vuode 2014 tuloveroasteiko (kirjassa s. 43) mukaa valtio tuloveroa ei tarvitse maksaa, koska tulot ovat alle vuodessa. Kuallisvero o ,205 = 1 960,62. Nettoasiot ovat ,62 = 7 603,38. Vastaus: Sai ettoasiot vuoa 2014 ovat 7 603, Käytetää peritö- ja lahjaverotaulukoita kirja sivuilla 48 ja 49. Matti joutuu maksamaa peritöveroa 2. veroluoka mukaa eli ( ) 0,2 = Matille jää kätee rahaa = Tämä summa hä lahjoittaa pojallee, joka joutuu maksamaa lahjaveroa 1. veroluoka mukaa eli ( ) 0,10 = Pojalle jää kätee rahaa = Vastaus: Mati poika saa rahaa a) Valtio tuloveroa maksettii tauluko mukaa ( ) 0,235 = b) Espoo kuallisveroa maksettii ,175 = c) Veroja yhteesä maksettii = d) Kokoaisveroprosetti oli 0, ,9 % Vastaus: a) b) c) d) 28,9 % 209. a) Myytivoitto oli = 650. b) Pääomatulovero oli 650 0,30 = 195. c) Kätee jäi = Vastaus: a) 650 b) 195 c) a) Kuukausittaie eakkovero o ,24 = 576. b) Vuosittaie eakkovero o = c) Vuode asiotulo o = Valtio vuode 2014 tuloveroasteiko (kirjassa s. 43) mukaa valtio tulovero o ( ) 0,175 = 1 315,50 d) Kuallisvero o ,185 = e) Yhteelaskettu vero o 1 315, = 6 643,50. f) Koska Tero maksama eakkovero o suurempi, kui todellie maksettavaksi määrätty vero 6 643,50, ii Tero saa veropalautusta ,50 = 268,50 Vastaus: a) Kuukausittaie eakkovero o 576. b) Vuosittaie eakkovero o c) Valtio tulovero o 1 315,50. d) Kuallisvero o e) Yhteelaskettu vero o 6 643,50. f) Veropalautusta tulee 268,50. KERTOMA 7! MAB7 85

4 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 4 Hioittelu ja kustauslasketa 211. Käykä veroto hita o 150, jote verollie myytihita o 150 1,24 = 186. Vastaus: Merkitää verotota hitaa muuttujalla x. x 1, :1, x 892, ,68 ( ) 1, 23 Vastaus: 892,68 Vastaus: a) Verollise myytihia tulee olla 821,20. b) Myytikateprosetti o 19,6 % a) Arvolisäverollie myyti o 600 4,49 = b) Arvolisäveroto myyti o 1, 23 4,49 (Tai ,24 ) 1, ,24. c) Arvolisäveroto kate o 2 190, ,50 = 1 290, ,24 d) Myytikateprosetti o ,9 %. 2190, a) Merkitää verotota hitaa muuttujalla x. x 1, :1, x 532,258 ( ) 1, 24 Jos arvolisäverotota myytikatetta jää 130, ii arvolisäveroto myytihita pitää olla x = 532, = 662,258. Arvolisäverollie myytihita o tällöi 1,24 662,258 = 821,20. Sama voidaa laskea ilma välituloksia: ,24 821,20. 1, 24 b) Myytikateprosetti o ,1962 0,196 19,6 % , , Vastaus: a) b) 2 190,24 c) 1 290,24 d) 58,9 % Arvolisä- Alv veroto , , ,20 1,23 = 25,804 25,80 (tai 0,23 112,195 ) Arvolisäverollie 138 Ostohita Myyti-140,2kate (eli 0,20 140,25 = 112,20 = 28,05 28,05) Myytihita 112,20 140,25 0,8 28,05 0,23 = 6,4515 6,45 172,50 140,25 = 32,25 (tai 0,23 140,25 32,26) 28,05 + 6,45 = 34,50 (tai 1,23 28,05 34,50) ,50 0,8 KERTOMA 7! MAB7 86

5 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 216. a) Peruoide myytiosuus o ,52 = Lattuje myytiosuus o ,12 = 348. Porkkaoide myytiosuus o ,36 = Peruoide myytikate o ,14 = 211,12. Lattuje myytikate o 348 0,28 = 97,44. Porkkaoide myytikate o ,23 = 240,12. b) Kokoaisostohita o ,12 97,44 240,12 = 2 351,32. Vastaus: a) Peruat 211,12, latut 97,44 ja porkkaat 240,12. b) 2 351, a) Veroto hakitahita (koko erä) o ,50 = Veroto myytihita (1 lakki) o 4,92 0,92 = 4,00. Hävikki oli 18 lakkia, jote myytii = lakkia. Veroto myyti (1482 lakkia) o ,00 = Veroto myytikate o = b) Myytikateprosetti o % Vastaus: a) b) 62 % 218. a) Verollie hakitahita o = Veroto hakitahita o , ,76. 1, 23 Verollie myyti o = Veroto myyti o , ,86. 1, 23 Veroto myytikate o , ,76 = 9 756, ,10 b) Myytikateprosetti o % ,86 c) Arvolisävero suuruus o 9 756,10 0,23 = 2 243,90. Vastaus: a) 9 756,10 b) 27 % c) 2 243, a) Veroto myytihita 28 % katteella o 2,8 /kg 3,89 /kg. 0,72 Verollie (alv 13 %) myytihita o 3,89 /kg 1,13 = 4,3957 /kg 4,40 /kg. b) Myyti o 400 kg 60 kg = 340 kg. Häviki osuus o 60 kg 0,176 17,6 %. 340 kg c) Todellie veroto myyti o 3,89 /kg 340 kg = 1 322,60. d) Todellie myytikate o 1 322,60 2,8 /kg 400 kg = 202, ,60 e) Todellie myytikateprosetti o ,3 %. 1322,60 Vastaus: a) Verollie kilohita o 4,40. b) Hävikki o 17,6 % myyistä. c) Todellie veroto myyti o 1 322,60. d) Todellie myytikate o 202,60. e) Todellie myytikateprosetti o 15,3 %. KERTOMA 7! MAB7 87

6 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 5 Korkolasketaa 220. Korkopäiviä o (31 2) = 162 pv. 162 Korko o , , Vastaus: 146, i 199, , 45 i i 0, ,069 6,9 % 221. a) 1.6. lasku päivästä o kuluut aikaa = 10 pv. Laskusta saadaa tällöi siis 2 % aleus, jote o maksettava ,98 = b) o eräpäivästä myöhässä = 5 pv. Maksettava viivästyskorko o ,115 55, , Yhteesä o siis maksettava ,90 = ,90. c) o eräpäivästä myöhässä = 116 pv. Maksettava viivästyskorko o , , , Yhteesä o siis maksettava ,94 = ,94. Vastaus: a) b) ,90 c) ,94 Vastaus: Vuotuie korko oli 6,9 % Merkitää sijoitettavaa summaa k:lla. 10 k 1, k , , 046 Vastaus: O sijoitettava K 5 = ,07 5 =4 908, ,93 Vastaus: Kasvaa 4 908,93 euroksi Lopullie arvo o K 6 = 6 1,4 3 1,6 2 0,3 = 12, ,64. Vastaus: Lopullie arvo o 12, Merkitää sijoitettavaa summaa k:lla. 8 k 1, k 4 384, ,14 8 1, 04 Vastaus: O talletettava 4 384,14. KERTOMA 7! MAB7 88

7 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto q q q 6 1,2202 1,22 Vai positiivie arvo kelpaa, jote vuotuie tuottoprosetti o (1,22 1 = 0,22 =) 22 %. Vastaus: Vuotuie tuotto o 22 % a) Hita laskee vuodessa 2 kertaa ja eljässä vuodessa 4 2 = 8 kertaa. Hita vuoa 2014 o K 8 = 350 0,88 8 = 125, ,87. b) Merkitää hita alussa o a. Ku puhelime saa puolee hitaa, o hita 0,5a. a0,88 0,5 a : a 0,88 0,5 lg 0,88 lg 0,5 lg 0,88 lg 0,5 lg 0,5 5, 422 lg 0,88 Pitää siis odottaa yli 5,422 puoli vuotta eli vuosia 5, ,711 2,8. 2 O odotettava aiaki 2,8 vuotta (3 vuotta). Vastaus: a) Vuode 2014 lopussa maksaa 125,87. b) O odotettava 2,8 vuotta Besalitra hita 20 vuode kuluttua olisi 1,3 1,04 20 = 2,8484 2,85. Vastaus: Besalitra maksaa 2, K 70 = 1 1,30 70 = ,45 Vastaus: Vuoa 2010 maksaa ,45. 6 Jaksolliset suoritukset ja laiat a) Laia lyheys o 833, , b) 1. korko o ,090, maksuerä o 833, = 1 058,33. c) 2. korko o ( ,33) 0,09 0,5 = 187, , maksuerä o 833, ,50 = 1 020,83. d) Viimeisellä maksukerralla laiaa o jäljellä viimeise lyheykse verra 833,33, jote viimeie korko o 833,33 0,09 0,5 = 37, ,50. Viimeie maksuerä o 833, ,50 = 870,83. e) Kaikki korot yhteesä muodostavat aritmeettise summa ,50. Joossa o yhteesä 6 termiä, jote aritmeettie ,50 summa o 6 787,50. 2 KERTOMA 7! MAB7 89

8 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto Voi myös laatia laialaskelma taulukkoo: Maksukerta Laiapääoma ( ) Korko ( ) Lyheys ( ) Hoitomaksu ( ) ,00 225,00 833, , ,67 187,50 833, , ,33 150,00 833,33 983, ,00 112,50 833,33 945, ,67 75,00 833,33 908, ,33 37,50 833,33 870,83 Yhteesä 787,50 Tehtävä 231 (.xls) Vastaus: a) Laia lyheys o 833,33,. b) Esimmäie maksuerä o 1 058,33. c) Toie maksuerä o 1 020,83. d) Viimeie maksuerä o 870,83. e) Korkoje summa o 787, Viimeie sijoitus ei ehdi kasvaa korkoa laikaa ja esimmäie sijoitus kasvaa korkoa korolle 14 vuotta. Saadaa summa viimeie sijoitus 2. sijoitus 1. sijoitus S , , ,20, jossa o 15 termiä. Tämä voidaa laskea geometrisea summaa: 15 a 1(1 q ) , 2 S 28814, ,04 ( ) 1q 11,2 Vastaus: Tilillä o 15 sijoituskerra jälkee rahaa , Merkitää talletettavaa summaa vakiolla k. Talletuste yhteisarvo 30 vuode päästä (esimmäisestä talletuksesta) o viimeie sijoitus 2. sijoitus 1. sijoitus k1, 05 k1, 05 k1, 05, jossa o 30 termiä. Tämä voidaa laskea geometrisea summaa: 30 k 1,051 1, , ,05 k 573, , 39 ( ) 30 1, 05 11, 05 Vastaus: Joka vuosi olisi talletettava 573,39. 8, 4 % 234. Kuukausittaie korko o 0,7 %, jote q = 1, Maksukertoja o 8 12 = ,007 A , , ,82 ( ) 96 11,007 Vastaus: Kuukausittaie tasaerä o 286, Viimeie sijoitus ei ehdi kasvaa korkoa laikaa ja esimmäie sijoitus kasvaa korkoa korolle 14 vuotta. Saadaa summa viimeie sijoitus S , , ,12, jossa o 8 termiä. Tämä voidaa laskea geometrisea summaa: 8 a 1(1 q ) ,12 S 61498, ,47 ( ) 1q 11,12 2. sijoitus 1. sijoitus 6 7 Vastaus: Bisesmiehellä o 8 sijoitukse jälkee rahaa ,47. KERTOMA 7! MAB7 90

9 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 7 Ivestoitilaskelmia 236. (Tietokoeella tai kokeilemalla) a) Vuotuie ettotuotto o = 700, jote sisäie korkokata ratkeaa yhtälöstä q q. 1 q Tästä saadaa kokeilemalla q = 1,33, jote sisäie korkokata o r = 33 %. Tietokoeella laskemalla saadaa r = 32,9753 % 33 %. Vastaus: 33 % b) Sisäie korkokata ratkeaa yhtälöstä q q. 1 q Tästä saadaa kokeilemalla q = 0,975, jote sisäie korkokata o r = 2,5 %. Tietokoeella laskemalla saadaa r = 2,4666 % 2,5 %. Vastaus: 2,5 % Tehtävä 236 (.xls) 237. Ks. Esimerkki 3 ja 4 s ykyarvomeetelmä. Vuotuiset ettotuotot ovat 1. vuosi = vuosi = vuosi = vuosi = vuosi = Tuottoje ykyarvoksi saadaa , , , 08 1,08 1,08 1, , 48 ( ). Koska hakitakustaus o suurempi kui tuottoje ykyarvo, ii ivestoiista jää tappiolle ,48 = 2 276,52 ja ivestoiti ei siis ole kaattava. Vastaus: Ivestoiti ei ole kaattava, tuottaa 2 276, Ks. Esimerkki 5 s. 112 auiteettimeetelmä. Hakitameo o ja vuotuiset kustaukset ovat Käyttöikä o 7 vuotta ja jääösarvo o 0. Rahoituskorkokata o 8 %. Merkitää vuosituottoa muuttujalla a 1. Lasketaa, mikä vuosituoto pitää olla, jotta se tuottaa 7 vuodessa hakitakustaukset ja korot. Vuosittaie auiteetti hakitameosta saadaa yhtälöstä 7 a1 11, ,08 11, ,08 11,08 a , ,43 ( ). 7 11,08 Vuotuiste bruttotuottoje o oltava vähitää , (vuotuiset kustaukset) = ,43. Vastaus: Vuotuise bruttotuoto pitää olla vähitää ,43. KERTOMA 7! MAB7 91

10 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 239. Ks. Esimerkki 6 s. 113 sisäise korkokaa meetelmä. Meot ja tulot ovat ivestoii lopussa yhtä suuret. Merkitää sisäise koro korkokerroita muuttujalla q q Tuloje lopussa ( ) pitää olla yhtä suuret kui meot 1 q lopussa (85000 q 10 ), jote saadaa yhtälö, josta sisäie korkokata ratkeaa (kokeilemalla) q q 1 q Kokeilemalla (tai tietokoeella) saadaa q 1,12, jote sisäie korkokata o r = 1,12 1 = 0,12 = 12 %. Vastaus: Sisäie korkokata o oi 12 % Ks. Esimerkki 8 s takaisimaksumeetelmä. Meoje ja tuloje o ivestoii lopussa oltava yhtä suuret. Saadaa yhtälö, josta ratkaistaa muuttuja arvo , 08 11, , , 08 0, ,08 ( 0,08) , ,08 ( 0,08) , ,08 0, , ,08 0,08 0 1, 08 (120000, ) , , , ,08 2,777 log1,08 log 2,777 log1,08 log 2,777 log 2,777 13,274 13, 3 log1,08 Vastaus: Aikaa kuluu 13,3 vuotta. KERTOMA 7! MAB7 92

11 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto PIKAOSIO 1. Talletuspäivää ei lasketa, jote maaliskuussa korkopäiviä ovat eli 8 päivää. Lokakuussa korkopäiviä ovat eli 10 päivää. Korkopäiviä o yhteesä = Keskimääräie muutos vuodessa saadaa ekspoetiaalise malli avulla: 3 3 1,0140,9851,023 1, , , siis keskimääri +0,72 % vuodessa. 3. EUR JPY 1 135,205 x 1 Valuutat ovat suoraa verraolliset, jote saadaa verratoyhtälö, joka voidaa ratkaista ristii kertomalla ,205 x 1 135,205x 1 1 x 0, , ,205 1 EUR = 135,205 JPY ja 1 JPY = 0,007 EUR Yksi jei o siis oi 0,7 st eli alle 1 seti. Vastaus: Yksi jei o 0, Viivästyskorko o tällöi 30 r kit 7000,08 4,666 4,67 ( ) Olkoo vuoa 2008 tuottee hita H. Vuosi Ideksi Hita , ,3 H Saadaa verratoyhtälö H 115, , 2 115,3 H , ,2 Tuottee hita vuoa 2008 oli 542, Arvolisävero osuus oli 4,50 4,13 = 0,37. 0,37 Prosetteia se o 0, ,0 %. 4,13 7. Vaihtolaitos myy Norja kruuut, jote käytetää myytikurssia eli 1 EUR = 8,43155 NOK. Merkitää Norja kruuuje määrää muuttujalla x. Muodostetaa verratoyhtälö, josta ratkaistaa muuttuja x arvo ristii kertomalla. 1 8, x x 2008, , 31 Vastaus: Norja kruuuja saa 1 686,31. KERTOMA 7! MAB7 93 PIKAOSIO

12 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 8. Merkitää muutoskerroita q:lla, jolloi saadaa yhtälö q 2500 : q 1, q 1, 25 1, Vai positiivie arvo kelpaa, jote vuotuie etto korko. 5,7 %. 9. Koska hiat laskivat 5,2 %, ii vastaava muutoskerroi o 0,948. Raha arvo muutos o tälle kääteie, jote raha arvo muutoskerroi o 1 1, ,948 Vastaus: Raha arvo ousi. 5,5 %. 10. a) Maksukertoje lukumäärä o = = 120. Lyheys o L Seitsemä vuode kuluttua o laiaa lyheetty 7 12 = 84 kertaa. Jäljellä oleva laia määrä o tällöi = Vastaus: Laiaa o jäljellä 7 vuode kuluttua , 4 % b) Kuukausikorko o 0,2 %, jote korkotekijä o q = 1, ,002 A , , ,61( ) ,002 Vastaus: Tasaerälaiassa auiteeti eli tasaerä suuruus o 506,61. KERTOMA 7! MAB7 94 PIKAOSIO

13 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto HARJOITUSKOE 1 1. a) Merkitää x = veroto hita. Tällöi 0, 24x 7,68 7,68 x 32. 0,24 Verollie hita o 32 7,68 39,68. Vastaus: Veroto hita o 32 ja verollie 39,68. b) Outi myi pakille jeit ja pakki osti e, jote käytetää seteli ostokurssia eli 1 = 145,32 JPY Merkitää euroje määrää muuttujalla x ja taulukoidaa tiedot. EUR JPY 1 145,32 x Valuutat ovat suoraa verraolliset, jote saadaa verratoyhtälö, joka voidaa ratkaista ristii kertomalla ,32 x ,32x x 137, ,63 145, JPY = 137,627 EUR Tästä summasta pakki peri 2 euro välityspalkkio, jote Outi sai rahaa 137,63 2 = 135,63. Vastaus: Outi sai 135,63 euroa. 2. a) Nettokorkokata o 0,70 3,2 % = 2,24 %. Ratkaistaa pääoma k. kit = r 200 k 0, k 4, : 4,48 k 1607, ,14 ( ) Vastaus: Pääoma 1 607,14 euroa tuottaa korkoa 20 euroa. b) Nettokorkokata o 0,72 4 % = 2,88 %, jote q = 1,0288. Merkitää kysyttyä aikaa (vuosia) :llä. Lisäksi K = 100 ja K = 200. Saadaa yhtälö, josta ratkaistaa muuttuja arvo logaritmeilla. Kq K 1001, : 100 1, lg lg1,0288 lg 2 lg1,0288 lg 2 : lg1,0432 lg 2 24, (vuotta) lg1,0288 Vastaus: 100 kaksikertaistuu 25 vuodessa. 3. a) Palkka o suurempi kui tuloraja. Perusproseti 26,0 % mukaa pidätetää veroa eurosta. Lisäproseti 40,0 % mukaa pidätetää veroa ylimeevästä osasta. Veroa meee yhteesä 0, , ,92 63, ,12. Kätee jää rahaa ,12 = 2 789,88. Vastaus: Satu sai palkkaa eakkovero pidätykse jälkee kätee 2 789,88 euroa. KERTOMA 7! MAB7 95 HARJOITUSKOE 1

14 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 4. b) Valtio verotus o ( ) 0,175 = ,25 = 1 660,25. Mikkeli kuallisveroprosetti vuoa 2014 oli 20,00, jote Simo maksoi kuallisveroa 0, = Simo maksoi kirkollisveroa 0, = 461,55. Verot yhteesä ovat 1 660, ,55 = 8 275,80 Maksetut eakot 8 525, eli Simo saa veropalautusta ,80 = 249,20. Vastaus: Simo maksoi veroja yhteesä 8 275,80 ja sai veropalautusta 249,20. Vuosi Ideksi , ,4 118,4 a) Jakamalla 1,0793 saadaa iflaatioprosetiksi oi 109,7 7,9 % koko kolme vuode ajajaksoa. b) Tällä aikavälillä o 3 vuotta, jote keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti saadaa a-kohda avulla. 3 q 1,0793 q 3 1,07931,0257 Keskimääräie vuotuie iflaatioprosetti o oi 2,6 %. 109,7 c) Jakamalla 0,9265 saadaa, että raha arvo laski 118,4 100 % 92,65 % = 7,347 % 7,3 %. d) Vuosi Ideksi Palkka ( ) , ,4 x (2 380) Lasketaa esi, mikä Olli palkka olisi pitäyt olla vuoa 2013, jotta Olli reaalipalkka olisi pysyyt samaa. Merkitää tätä palkkaa muuttujalla x. Reaalipalkka pysyy samaa, jos palkkoje suhde o sama kui ideksie suhde. Palkka o tällöi suoraa verraollie ideksii, ja saadaa verrato, josta voidaa ratkaista muuttuja x arvo. x 118, ,7 118,4 x , ,7 (Tai ristii kertomalla) Koska Olli palkka vuoa 2013 oli 2 380, ii Olli reaalipalkka oli kasvaut. Määritetää, kuika mota prosettia suurempi Olli palkka oli kui palkka 2298, ,03526 eli Olli reaalipalkka oli oussut oi 3,5 %. 2298,924 Vastaus: a) Vuosie 2010 ja 2013 välie iflaatioprosetti oli 7,9 %. b) Sama ajajakso keskimääräie iflaatioprosetti vuodessa oli 2,6 %. c) Raha arvo oli laskeut 7,3 % tällä aikavälillä. d) Olli reaalipalkka oli oussut 3,5 %. KERTOMA 7! MAB7 96 HARJOITUSKOE 1

15 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 5. A-tarjoukse ykyarvo o , ,10-4 = ,221 B-tarjoukse ykyarvo o , ,10-2 = ,743 C -tarjoukse ykyarvo o Vastaus: Myyjälle o edullisi tarjous C, koska se ykyarvo o suuri. 6. a) Tasalyheyslaia Maksukerta Laiapääoma ( ) Korko ( ) Lyheys ( ) Hoitomaksu ( ) ,00 189, , , ,00 157, , , ,00 126, , , ,00 94, , , ,00 63, , , ,00 31, , ,50 Yhteesä 661, , ,50 b) Käsi tehty laskelma: 1 q 6 11,021 AKq 90001, , ,16 6 1q 11,021 1 Esimmäie korko o , Auiteettilaia Maksukerta Laiapääoma ( ) Korko ( ) Lyheys ( ) Hoitomaksu ( ) ,00 189, , , ,84 159, , , ,79 128, , , ,23 97, , , ,51 65, , , ,99 33, , ,16 Yhteesä 672, , ,96 Excelillä tehty laskelma: Auiteettilaia Maksukerta Laiapääoma ( ) Korko ( ) Lyheys ( ) Hoitomaksu ( ) ,00 189, , , ,84 159, , , ,80 128, , , ,24 97, , , ,52 65, , , ,00 33, , ,16 Yhteesä 672, , ,95 Tehtävä 6 (.xls) 7. Tili ettokorkokata 1,2 %, jote i = 0,012 ja q = 1,012. Tarkastellaa esimmäise vuode talletuksia. Koko vuode korot ovat r 50,012 50, , , ,012 0,39 ( ) (Tai aritmeettisella summakaavalla.) Tilillä o rahaa vuode kuluttua 125 0,39 60,39. Kaikki eri vuosie talletukset ovat 60,39. Nämä kasvavat korkoa korolle eri vuosie määrä. Tilillä o rahaa 20 vuode kuluttua 19 S 60,39 60,391, ,391,012. Tämä voidaa laskea geometriseä summaa, missä a 1 =60,39, q = 1,012 ja = ,39 (11,012 ) S , , 93 ( ) 11,012 Vastaus: Tilillä o 20 vuode kuluttua 1 355,93 euroa. KERTOMA 7! MAB7 97 HARJOITUSKOE 1

16 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto HARJOITUSKOE 2 1. a) K = ,04 = (Tai K kr , b) K kr ,060,5 154,50 c) K kr 380 kk0, ,035k 380 k 367, ,15 1, 035 (Tai suoraa 1,035k = 380.) 2. Lasketaa peritövero määrä: ( ) 0, Vastaus: Peritöveroa meee euroa. 3. Muutetaa 200 puiksi (x): x 0,82 x 2000, ( ) Jäljelle jää Muutetaa 64 putaa euroiksi (y): y ,85 0,85y y 75, ,29 ( ) 0,85 4. a) Veroto hita o 40, jote alv o 40 0,24 9,60 ja verollie myytihita o 40 9,60 49,60 (tai 40 1,24 = 49,60). Vastaus: Arvolisävero o 9,60 ja myytihita 49,60. b) Merkitää verotota hitaa muuttujalla x. 1,24x x 52, , 42 1, 24 Arvolisävero o 65 52, 42 12,58 (tai 52,419 0,24 12,58). Vastaus: Arvolisävero o 12,58 ja veroto hita 52,42. 3,6 5. a) Kuukausikorko o 0,3 %, jote korkotekijä o q = 1, Maksukertoja o = 240 kpl ,003 A , , ,13 ( ) ,003 b) 702, kk = , , , = ,10 Vastaus: a) Kuukausittaie tasaerä o 702,13. b) Pekka maksaa korkoja yhteesä ,10. Vastaus: Timo saa pakista 75,29 euroa. KERTOMA 7! MAB7 98 HARJOITUSKOE 2

17 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 6. Hakitameo o ja vuotuiset kustaukset ovat Käyttöikä o 6 vuotta ja jääösarvo o 0. Korkokata o 8 %. Merkitää vuosituottoa muuttujalla a 1. Lasketaa, mikä pitää olla vuosituoto, jotta se 6 vuodessa tuottaa hakitakustaukset ja korot. Vuosittaie auiteetti hakitameosta saadaa yhtälöstä: 6 a1 11, ,08 11, ,08 11,08 a1 5407, ,88 ( ) 6 11,08 Vuotuiste bruttotuottoje o oltava vähitää 5 407, = ,88. Vastaus: Vuotuise bruttotuoto pitää olla vähitää ,88 euroa. KERTOMA 7! MAB7 99 HARJOITUSKOE 2

18 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto HARJOITUSKOE 3 1. a) Palkka yt o vuodessa. Palkka viide vuode päästä o = b) Palkka 5 vuode päästä tulisi olla ,015 5 = 3 231, ,85 ( ). c) Iflaatio mukaa laskettu palkka olisi ,015 = ( ). Palkka todellisuudessa o kuiteki = Reaalipalkka o laskeut = 5 ( ). 5 Reaalipalka lasku o prosetteia 0, ,16 % (Tai 0,9983 eli laskeut. 0,16 % ) 3045 Vastaus: a) b) 3 231,85 c) Reaalipalkka laskee 0,16 %. 2. a) Kuukaudessa hä maksaa eakkoveroja ,23 + ( ) 0,41 = 616 euroa. Vuodessa hä maksaa eakkoveroja = ( ). b) Vuode tulot ovat = Valtio tulovero o ( ) 0,175 = 1 735,50 euroa. (ks. taulukko s. 154) c) Kuallisvero o ,18 = euroa. d) Häe pitäisi maksaa veroja yhteesä 1 735, = 7 351,50 euroa. Hä o vuodessa maksaut eakkoveroja vaa euroa, jote hä saa veropalautusta ,50 = 40,50. Vastaus: a) b) 1 735,50 c) d) Veropalautusta 40, a) Veroto hakitahita o = ( ). Veroto myyti o , ,05 ( ). 1, 23 Veroto myytikate o , = 5 878,05 ( ). b) Veroto myyti o 6000, ,5920, , ,34 ( ). 1,23 1, 23 Veroto myytikate o , = 853,66 ( ). c) Myyi pitäisi olla = ( ). Tällöi veroto myytihita o , ,67 ( ). 600 Verollie myytihita olisi silloi 81,67 1,23 = 100, ,45 ( ). Vastaus: a) 5 878,05 b) 853,66 c) 100,45 4. a) K 4 = ,035 4 = 2 868,81 ( ) b) K 8 = 600 0,93 8 = 335,75 ( ) c) 10 k 1, k 2791, ,97 ( ) 10 1, 06 d) q q q 5 14 q 5 1,1218 1,122 Korko o 1,122 1 = 0,122 = 12,2 %. Vastaus: a) 2 868,81 b) 335,75 c) 2 791,97 d) 12,2 % KERTOMA 7! MAB7 100 HARJOITUSKOE 3

19 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 5. a) Lyheys o b) 1. korko o , ,50 ( ) maksuerä suuruus o ,50 = 577,50 ( ). c) Laiaa o viimeisellä maksukerralla jäljellä Viimeie korko o 3750,054 1,6875 1,69 ( ). 12 Viimeie maksuerä o ,69 = 376,69. d) Kuukausikorko o 5, 4 % 0, 45 %. 12 Auiteeti suuruus o ,0045 A , ,14 ( ) ,0045 Vastaus: a) 375 b) 577,50 c) 376,69 d) A = 486,14 6. Merkitää hakitahitaa muuttujalla S. Meoje ja tuloje o oltava yhtä suuret, jote saadaa ,07 8 S1, 07 11, ,07 S , ,97 ( ). 8 1, 07 11, 07 Vastaus: Yritykse kaattaa maksaa korkeitaa ,97 euroa. KERTOMA 7! MAB7 101 HARJOITUSKOE 3

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

2.3.1. Aritmeettinen jono

2.3.1. Aritmeettinen jono .3.1. Aritmeettie joo -joo, jossa seuraava termi saadaa edellisestä lisäämällä sama luku a, a + d, a+d, a +3d, Aritmeettisessa joossa kahde peräkkäise termi erotus o aia vakio: Siis a +1 a d (vakio Joo

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

MAB7 Loppukoe 25.9.2014

MAB7 Loppukoe 25.9.2014 MAB7 Loppukoe 25.9.2014 Jussi Tyni Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko konseptin ekalle sivulle yläreunaan! Valitse kuusi tehtävää, joihin vastaat. Muista että välivaiheet perustelevat

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

1.1 Suhteisjako 8. Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo 18. Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23

1.1 Suhteisjako 8. Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo 18. Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Suhteisjako 8 1.2 Valuutat 14 Euro 14 Valuuttakurssit 15 Kurssimuutokset ja rahan arvo 18 1.3 Verotus 21 Tulovero 21 Ansiotulon vero 21 Pääomatulon vero 23 Varallisuusvero

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2011

Sijoittajan vero-opas 2011 Sijoittajan vero-opas 2011 www.porssisaatio.fi Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten tuottojen verotus... 8 Vakuutussijoitusten verotus...14

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla 1 PROSENTTILASKUN PERUSTAPAUKSET 1. Prosenttilaskun perusyhtälö i a = b, jossa i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Kun kaksi kolmesta tunnetaan, voidaan kolmas aina ratkaista

Lisätiedot