Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011"

Transkriptio

1 ..20

2 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimarannat ja maauimalat. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Kuntoradat ja ulkoilureitit Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen Ulkoilualueet ja puistot Sosiaali ja terveyspalvelut Tiedottaminen liikuntapalveluista Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Lasten leikkipaikat Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Katujen ja teiden hoito 0 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Jätehuolto 1 Kunnan toiminta ja muut asiat Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 2. Palvelutyytyväisyys Puistojen ja viheralueiden hoito 3 Yleinen järjestys ja turvallisuus Juomaveden laatu Asuinalueen turvallisuus Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Yritystoiminnan edistäminen Liikenneolot autoilijan kannalta Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Julkinen liikenne Tiedottaminen kunnan palveluista Liikkumisen esteettömyys Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 1 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Kuluttajaneuvonta 1 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 0 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 Luonnon suojelu 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 Ilman laatu 2 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 20 Vesistöjen puhtaus 3 Sairaalapalvelut Melun torjunta Sairaankuljetus 22 Ympäristön siisteys Äitiys ja lastenneuvola Luonto ja retkeilyreitit Vanhusten kotihoito 2 Rakennetun ympäristön valvonta Kunnan hammaslääkäripalvelut 2 Pelastustoiminta Lasten päivähoito 2 Palotarkastus Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 2 Nuohous 0 Vammaispalvelut 2 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 1 Toimeentulotuki 2 Kunnan talousasioiden hoito 2 Perheneuvola 30 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 3 Sosiaalityö 31 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Peruskoulu 32 Pientalotontin saanti Lukio 33 Vuokra asunnon saanti Aikuisten ammatillinen koulutus 3. Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa Nuorten ammatillinen koulutus 3. Asiat, joissa panotusta voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa Kansalais ja työväenopistot 3. Palvelujen käyttö Kirjastopalvelut 3. Palveluja käyttäneiden tyytyväisyys 0 Nuorten harrastustoiminta 3. Terveyskeskuksen palvelut 1 Museot 3. Liikuntatottumukset 2 Torit ja torikauppa 0 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut 1

3 1 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti en kunnan toimeksiannosta Finnish Consulting Group Oy. Kysely lähettiin 20 huhtikuussa 00:lle satunnaisesti valitulle 1 0 vuotiaalle kempeleläiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 3, joten vastausaktiivisuus oli, %. Taulukko 1. Vastanneiden tämänhetkinen ammatti tai toimi Taulukko 2. Vastanneiden ikäryhmä lkm % lkm % Opiskelija tai koululainen 2 % % Työssä 0 % 2 % Työtön 20 % % Kotona oleva, kotiäiti tai isä 1 % 0 3 % Eläkkeellä 30 % 2 2 % Yrittäjä % 0 % Muu 1 % Puuttuva tieto 2 1 % Puuttuva tieto 3 % Kaikki 3 0 % Kaikki 3 0 % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. en tuloksia verrataan vuosina essä toteutettujen vastaavien kyselyjen tuloksiin sekä eräiden muiden kuntien tuloksiin vuosina

4 2 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla essä kokonaisarvosanojen keskiarvo oli,, kun se vertailuryhmässä on keskimäärin. Vertailuryhmän muodostavat tässä Forssa, Jyväskylä, Kouvola, Mikkeli ja Pietarsaari. Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana 20 #VIITTAUS! 0 % % 0 % 0 % 0 % 2 % 30 % 1 % 22 % % 20 % % 3 % % % 2 % 2 % 0 0 % % 0 % Arvosana

5 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asiasta, jotka on esitetty samalla tavalla vuodesta 2001 lähtien. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Peruskoulu, Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 2. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1, 2,0 2, 3,0 3,,0,,0 Indeksin perusteella kempeleläisten tyytyväisyydessä kunnan palveluihin ei ole tapahtunut suuria muutoksia. essä ollaan edelleen tyytyväisempiä kunnan palveluihin kuin vertailukunnissa. e, 20, 20, 200, 200 3, 3,3 3,0 3,0, 200 3,1, 200 3, Forssa, 20 3,1 Jyväskylä, 20 3,3 Kerava, 20 Kokkola, 200 Kouvola, 20 Pietarsaari, 200 3, 3, 3,3 3, Salo, 20 3, Oulu, 200 3,0

6 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Kysymysryhmän 1 asioista laskettiin myös palveluryhmäkohtaiset indeksit, joissa kaikkien mukana olevien asioiden painoarvo on yksi. Indeksien sisältö ilmenee liitteestä 1. Kuviossa on mukana myös laaja asuinkuntaindeksi, jonka sisältö on kuvattu edellisessä sivulla. Kuvio 3. Palveluindeksit , 20 3, 3,0,0 3, 3, 3, 3,, 3, 3, 3, 3,, 20 3, 3,,00 3, 3,1,00 3,1,0 3, 3,2 3,1 3,3, 200 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,3,0 3,3 3, 3,0 3,0, 200 3, 3,0,0,00 3,2 3, 3,0,22 3,2 3,3 3,0 3,0, 200 3, 3,, 3, 3,2 3, 3,,0 3,2 3,2 3, 3,1, , 32 3,2 1,1 3 3, 3 3, 3 3, 30 3,0 0,0 3 3, 3 3, 31 3,1 3 3, Forssa, 20 3,1 3,,01 3, 3,3 3, 3,3 3, 3,2 3,3 3,3 3,1 Jyväskylä, 20 3,3 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3,32 3, 3,3 3,3 Kerava, 20 3, 3, 3,2,0 3, 3,1 3,,0 3, 3, 3,2 3, Kokkola, 200, 3,0,22, 3, 3,3 3,3,0 3, 3,3 3,3 3, Kouvola, 20 3, 3,0 3, 3, 3, 3,30 3,0 3, 3, 3,1 3, 3,3 Pietarsaari, 200 3,3 3,1 3,3 3,3 3, 3,3 3,32,02 3, 3,2 3,0 3, Salo, 20,00,00,0,0 3,01 3,3 3,1 3, 3,32 3,0 3, 3, Oulu, 200, 3,2, 3,1 2, 3,1 3,3 3, 3, 3, 3,3 3,0 Kulttuuri ja sivistyspalvelut Liikuntapalvelut Opetuspalvelut Pelastuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tiedottaminen ja neuvonta Turvallisuus Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Yhdyskuntatekniset palvelut Ympäristöpalvelut Laaja asuinkuntaindeksi

7 . Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen läiset ovat yleensä tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan palveluista. Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä myös virastojen asiakaspalveluun. Myös tällä kerralla merkittävä osa vastaajista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio. Yleiset asiat, tiedottaminen % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Yleinen järjestys ja turvallisuus 1 3 Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen 1 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 2 1. Tiedottaminen kunnan palveluista 0 1 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 2 3 Kuluttajaneuvonta 22 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 2 3 3

8 Sosiaali ja terveyspalvelut Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja hammaslääkäripalveluihin essä. Noin viides osa vastaajista oli kuitenkin tyytymättömiä hammaslääkäripalveluihin. Kantaa ottaneiden suuri enemmistö oli tyytyväisiä myös sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen, neuvolaan ja päivähoitoon. Vanhusten asumis ja laitospalveluihin oltiin hieman tyytyväisempiä kuin vanhusten kotihoitoon. Suurin osa vastaajista ei osannut ottaa kantaa muiden sosiaalipalvelujen hoitoon, mutta kantaa ottaneiden enemmistö piti niitä hyvin hoidettuna toimeentulotukea lukuunottamatta. Kuvio. Sosiaali ja terveyspalvelut % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2 3 Sairaalapalvelut 3 3 Sairaankuljetus 2 2 Äitiys ja lastenneuvola 0 2 Vanhusten kotihoito. Kunnan hammaslääkäripalvelut 1 Lasten päivähoito 0 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 2 Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola 1 Sosiaalityö 20

9 Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Vastaajat olivat yleensä varsin tyytyväisiä opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin uimahalliin, kirjastoon, liikuntapaikkoihin ja peruskouluun. Vastaajien enmmistö oli edelleen tyytymätön torikauppaan ja kulttuuripalveluihin essä. Kuvio. Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat

10 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Tulosten perusteella kempeleläiset ovat tyytyväisiä useimpiin kuntateknisiin palveluihin, erityisesti juomaveden laatuun, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä liikenneoloihin. Useimmin parannettavaa nähtiin julkisessa liikenteessä sekä katujen ja teiden hoidossa. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Katujen ja teiden hoito 1 3 Jätehuolto Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 3 Puistojen ja viheralueiden hoito 2 1 Juomaveden laatu 2 3. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 2 Liikenneolot autoilijan kannalta 2 1 Julkinen liikenne 3 Liikkumisen esteettömyys 30 1 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 1 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta

11 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä ilman laatuun, ympäristön siisteyteen ja pelastustoimintaan. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös muihin esittteyihin asioihin. Useimmin tyytymättömiä oltiin luonto ja retkeilyreitteihin sekä ympäristön siisteyteen. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Luonnon suojelu 3 Ilman laatu 1 3 Vesistöjen puhtaus 2 3 Melun torjunta 3 1 Ympäristön siisteys Luonto ja retkeilyreitit 33 Rakennetun ympäristön valvonta 0 Pelastustoiminta 0 2 Palotarkastus Nuohous 3

12 Kunnan toiminta ja muut asiat Vastaajista yli puolet oli tyytyväisiä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun essä. Kunnan talousasioiden hoitoon ja yhteistyöhön naapurikuntien kanssa oltiin yleensä tyytyväisiä. Kuntalaiset suhtautuvat yleensä kriittisesti luottamushenkilöidensä toimintaan, niin myös essä. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 3. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 2 1 Pientalotontin saanti 2 1 Vuokra asunnon saanti 0 1

13 . Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa eri tutkimusvuosina ja vertailukunnissa. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Yleinen järjestys ja turvallisuus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,1 1 3 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=20, ka.=,03 200, n=2, ka.=,0 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,0 200, n=3, ka.=,0 0 0 Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 Kerava 20, n=301, ka.=,01 Kokkola 200, n=1, ka.=3,3 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, 0 3 Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=33, ka.=3, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Asuinalueen turvallisuus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=,0 20, n=2, ka.=,0 Asuinalueen turvallisuutta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=20, ka.=,0 200, n=22, ka.=,2 0 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=, 200, n=3, ka.=, 1 Forssa 20, n=2, ka.=,01 Jyväskylä 20, n=, ka.=3,3 3 Kerava 20, n=302, ka.=, 1 Kokkola 200, n=1, ka.=, Kouvola 20, n=30, ka.=,0 Pietarsaari 200, n=2, ka.=,1 Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=33, ka.=,0 1 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=300, ka.=3, 1 Yritystoiminnan edistämistä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3,3 200, n=, ka.=3,1 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 3 Forssa 20, n=22, ka.=2, 2 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=3,2 2 2 Kerava 20, n=2, ka.=3,3 2 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=2, Pietarsaari 200, n=, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=3, 31 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 31 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3,1 2 1 Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3,3 200, n=, ka.=3, 200, n=22, ka.=3,1 1 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=3, 200, kysymys ei mukana Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 Jyväskylä 20, n=2, ka.=3,3 0 2 Kerava 20, kysymys ei mukana 0 Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3,3 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=31, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 22 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=3, 0 1 Tiedottamista kunnan palveluista piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=3, 200, n=2, ka.=3,3 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 1 Forssa 20, n=2, ka.=3,3 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, Kerava 20, n=302, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3,3 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=3, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 20 2 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3,3 2 3 Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=3,3 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=, ka.=3, Kerava 20, n=303, ka.=3, 3 Kokkola 200, n=1, ka.=3,3 Kouvola 20, n=30, ka.=3,0 Pietarsaari 200, n=300, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3,3 Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 31 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 Kuvio 1. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=303, ka.=3, , n=2, ka.=3, Kuluttajaneuvontaa piti 22 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=2, 200, n=22, ka.=3, 22 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=2,1 200, n=3, ka.=3,0 1 2 Forssa 20, n=2, ka.=2, 20 Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, n=300, ka.=2, Kokkola 200, n=1, ka.=3,2 Kouvola 20, n=303, ka.=2, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=2, Oulu 200, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 2 1 (¹) 22%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Kuvio 1. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=2, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=2,1 200, n=2, ka.=2, 200, n=22, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=2,2 200, n=3, ka.=2, Forssa 20, n=2, ka.=2, Jyväskylä 20, n=, ka.=2,2 3 Kerava 20, n=303, ka.=2, Kokkola 200, n=, ka.=2, Kouvola 20, n=30, ka.=2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=2, Salo 20, n=32, ka.=2,1 Oulu 200, n=32, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 3 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 1 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=,0 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=,1 200, n=20, ka.=,0 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=30, ka.=,0 3 Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=0, ka.=3,3 2 Kerava 20, n=303, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=30, ka.=2, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3,1 Oulu 200, n=32, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,2 2 3 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 20 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 2 3 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,3 200, n=3, ka.=3, 1 Forssa 20, n=2, ka.=3,2 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=2,3 1 1 Kerava 20, n=301, ka.=3,02 3 Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=30, ka.=2,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=32, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 1 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Kuvio 20. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, , n=2, ka.=3, 2 3 Sairaalapalveluja piti 3 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=2, ka.=3,1 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=,0 1 Jyväskylä 20, n=, ka.=3,3 2 3 Kerava 20, n=2, ka.=3, 2 Kokkola 200, n=1, ka.=3,3 Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=31, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 31 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 22 Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=2, ka.=,1 3 2 Sairaankuljetusta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=2, ka.=,2 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=, 200, kysymys ei mukana Forssa 20, n=2, ka.=, Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, kysymys ei mukana 0 Kokkola 200, n=1, ka.=,1 Kouvola 20, n=30, ka.=3,3 Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=,03 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 Kuvio 22. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys ja lastenneuvola 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,2 0 2 Äitiys ja lastenneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=22, ka.=,33 200, n=, ka.=, 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,1 200, n=3, ka.=, 2 3 Forssa 20, n=2, ka.=, Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, n=300, ka.=, Kokkola 200, n=1, ka.=,0 Kouvola 20, n=302, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=2, ka.=,22 Oulu 200, n=32, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 2 Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 20, n=2, ka.=3,2 2 Vanhusten kotihoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3,1 2 1 Jyväskylä 20, n=, ka.=2, 0 2 Kerava 20, n=300, ka.=3,2 2 Kokkola 200, n=1, ka.=3,03 Kouvola 20, n=30, ka.=2, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=30, ka.=2, Oulu 200, n=30, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 2 Kuvio 2. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 1 Kunnan hammaslääkäripalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 2 1 Forssa 20, n=2, ka.=3,3 2 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=2, 2 2 Kerava 20, n=300, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3,2 Kouvola 20, n=3, ka.=3,3 Pietarsaari 200, n=2, ka.=2, Salo 20, n=33, ka.=2, Oulu 200, n=32, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 2 Kuvio 2. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=2, ka.=,0 Lasten päivähoitoa piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=22, ka.=,0 200, n=22, ka.=3,3 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 2 Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 3 Kerava 20, n=301, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=2, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=30, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, 3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 2 Kuvio 2. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=302, ka.=3, 2 Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3,2 200, n=, ka.=3,1 200, n=2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,2 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=23, ka.=3, 2 1 Jyväskylä 20, n=2, ka.=2,2 0 2 Kerava 20, n=303, ka.=2,3 3 1 Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=302, ka.=3 Pietarsaari 200, n=22, ka.=3, Salo 20, n=32, ka.=2, Oulu 200, n=32, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 22 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 Kuvio 2. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=302, ka.=3, 20, n=2, ka.=3, 1 Vammaispalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=, ka.=3,1 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,1 200, n=3, ka.=3, 1 0 Forssa 20, n=21, ka.=3,3 1 Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, n=302, ka.=2, Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=300, ka.=3,01 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=3,03 Oulu 200, n=31, ka.=2, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 2 Kuvio 2. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=2,3 20, n=2, ka.=2, 2 Toimeentulotukea piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=, ka.=2, 200, n=22, ka.=2, 3 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=2,2 200, n=3, ka.=3 0 Forssa 20, n=2, ka.=2, 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=2, Kerava 20, n=302, ka.=2,3 Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=303, ka.=2, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=2, Oulu 200, n=32, ka.=2,3 1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 3 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 30 Kuvio 2. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 1 20, n=2, ka.=3, 2 Perheneuvolaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=22, ka.=3,2 200, n=22, ka.=3, 2 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, n=302, ka.=3,32 0 Kokkola 200, n=, ka.=3,2 Kouvola 20, n=30, ka.=3,32 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3,2 Oulu 200, n=32, ka.=3,0 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 31 Kuvio 30. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, , n=2, ka.=3,1 Sosiaalityötä piti 20 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=3,2 200, n=22, ka.=3, 1 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,2 200, kysymys ei mukana 0 1 Forssa 20, n=2, ka.=3, 1 Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, kysymys ei mukana 0 Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=303, ka.=2,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=2, Oulu 200, n=32, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3 1 1 (¹) 20%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 32 Kuvio 31. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=, ka.=, 2 Peruskoulua piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=2, ka.=,0 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,0 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=,03 2 Jyväskylä 20, n=2, ka.=3,2 3 3 Kerava 20, n=300, ka.=3, 3 Kokkola 200, n=1, ka.=,1 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=,0 Oulu 200, n=31, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 33 Kuvio 32. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=20, ka.=,1 2 Lukiota piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=, 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=,1 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=, Jyväskylä 20, n=3, ka.=3, Kerava 20, n=300, ka.=, 0 3 Kokkola 200, n=1, ka.=,2 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, 1 1 Salo 20, n=30, ka.=, Oulu 200, n=32, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,03 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 3 Kuvio 33. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 2 Aikuisten ammatillinen koulutusta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. 200, kysymys ei mukana 200, kysymys ei mukana 0 0 Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, kysymys ei mukana 0 Kerava 20, n=300, ka.=3, 2 Kokkola 200, n=1, ka.=,1 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=, ka.=3, Salo 20, n=30, ka.=3,3 Oulu 200, n=32, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 0 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 3 Kuvio 3. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 0 Nuorten ammatillinen koulutusta piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=22, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 200, kysymys ei mukana 200, kysymys ei mukana 0 0 Forssa 20, n=2, ka.=3,1 2 2 Jyväskylä 20, n=1, ka.=3, 0 3 Kerava 20, n=2, ka.=3, 33 Kokkola 200, n=, ka.=,2 Kouvola 20, n=301, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=2, ka.= Oulu 200, n=32, ka.=, 3 32 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Kuvio 3. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa Kansalais ja työväenopistot 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,0 3 20, n=20, ka.=,0 2 3 Kansalaisopistoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=22, ka.=3, 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=,0 2 Jyväskylä 20, n=3, ka.=, Kerava 20, n=301, ka.=, Kokkola 200, n=1, ka.=,2 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=32, ka.=,0 Oulu 200, n=30, ka.=,2 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 3 Kuvio 3. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kirjastopalvelut 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=,3 2 20, n=2, ka.=,3 0 2 Kirjastopalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=,2 200, n=2, ka.=,2 1 2 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=,2 200, n=3, ka.=,2 3 Forssa 20, n=2, ka.=,2 Jyväskylä 20, n=0, ka.=, Kerava 20, n=30, ka.=,2 2 Kokkola 200, n=, ka.=,3 Kouvola 20, n=30, ka.=,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=3, ka.=, Oulu 200, n=30, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,3 0 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 3 Nuorten harrastustoimintaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=3, 200, n=2, ka.=3,3 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 3 1 Forssa 20, n=2, ka.=3,2 3 1 Jyväskylä 20, n=1, ka.=3,1 31 Kerava 20, n=301, ka.=3, 3 1 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3,22 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=3, 2 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 3 Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa Museot 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, , n=2, ka.=3,2 3 2 Museoita piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=2, ka.=3,2 200, n=22, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,2 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 Jyväskylä 20, n=0, ka.=3, 3 Kerava 20, n=2, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 0 Kuvio 3. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=2, , n=2, ka.=2, Toreja ja torikauppaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=2, ka.=1, 200, n=22, ka.=1, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, kysymys ei mukana 200, kysymys ei mukana 0 0 Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=0, ka.=2, 2 1 Kerava 20, n=2, ka.=3,33 2 Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=300, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=,2 Oulu 200, n=31, ka.=3,2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 3 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 1 Kuvio 0. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut 20, n=30, ka.=2,3 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % , n=2, ka.=2,31 3 Kulttuuripalveluja piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 200, n=22, ka.=2,2 200, n=22, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=2,3 200, n=3, ka.=2, Forssa 20, n=2, ka.=3,1 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 3 1 Kerava 20, n=303, ka.=3, 2 Kokkola 200, n=, ka.=, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=33, ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 0 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 2 Kuvio 1. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu ja pelikentät 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,1 Urheilu ja pelikenttiä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=,0 200, n=22, ka.=,1 200, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.= 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=3,1 31 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 1 Kerava 20, n=301, ka.=3,3 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=,1 Oulu 200, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 3 Kuvio 2. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Sisäliikuntatilat 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=2, ka.=,01 2 Sisäliikuntatiloja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=, ka.=3, 200, n=222, ka.=3, 2 20 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=3, 200, n=3, ka.=,0 2 Forssa 20, n=2, ka.=3, 0 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 33 1 Kerava 20, n=302, ka.=3, 3 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=,0 Oulu 200, n=30, ka.=3, 1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 30 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Kuvio 3. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa Uimahallit 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=,2 20, n=22, ka.=,3 3 2 Uimahalleja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=2, ka.=,31 200, n=2, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=, 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=, 3 Jyväskylä 20, n=2, ka.=3,3 1 2 Kerava 20, n=302, ka.=3,3 1 1 Kokkola 200, n=1, ka.=, Kouvola 20, n=30, ka.=,0 Pietarsaari 200, n=2, ka.=,1 0 1 Salo 20, n=3, ka.=,2 Oulu 200, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat ja maauimalat 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=2, Uimarantoja ja maauimaloita piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=2, ka.=2, 200, n=20, ka.=2, 200, n=222, ka.=2, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=2,31 200, n=3, ka.=2, Forssa 20, n=2, ka.=3,2 1 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, Kerava 20, n=30, ka.=3, 1 2 Kokkola 200, n=1, ka.=3,1 Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 20 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,03 20, n=22, ka.= Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=,01 200, n=, ka.=3, Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. 200, n=3, ka.=,01 200, n=3, ka.=,1 2 Forssa 20, n=2, ka.=3, 0 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 Kerava 20, n=302, ka.=, Kokkola 200, n=, ka.=,0 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=, Salo 20, n=3, ka.=,01 Oulu 200, n=3, ka.=,1 1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,02 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja puistot 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 20 Ulkoilualueita ja puistoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=2, ka.=3,2 200, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=30, ka.=3,3 200, kysymys ei mukana Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 1 Kerava 20, kysymys ei mukana 0 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, 3 Salo 20, n=3, ka.=3,3 Oulu 200, n=3, ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 2 22 Tiedottamista liikuntapalveluista piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=20, ka.=3,3 200, n=, ka.=3,3 200, n=, ka.=3, Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. 200, n=3, ka.=3,2 200, kysymys ei mukana Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=1, ka.=3, Kerava 20, kysymys ei mukana 0 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, Lasten leikkipaikkoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=1, ka.=3,2 3 1 Kerava 20, n=300, ka.=3,2 3 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=3, 0 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 0 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 0 Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3,2 1 3 Katujen ja teiden hoitoa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=22, ka.=3,3 200, n=2, ka.=3,3 200, n=2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3,0 200, n=30, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3, 1 Jyväskylä 20, n=, ka.=2, 0 3 Kerava 20, n=30, ka.=3, 2 Kokkola 200, n=1, ka.=2, Kouvola 20, n=30, ka.=2, Pietarsaari 200, n=300, ka.=2, Salo 20, n=3, ka.=3,0 Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,01 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 1 Kuvio 0. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=,0 20, n=22, ka.=, 2 3 Jätehuoltoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=, ka.=,1 200, n=2, ka.=,0 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,01 200, n=3, ka.=, 0 Forssa 20, n=2, ka.=3, 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 0 Kerava 20, n=30, ka.=,02 Kokkola 200, n=1, ka.=,0 Kouvola 20, n=30, ka.=,03 Pietarsaari 200, n=2, ka.=,0 2 Salo 20, n=32, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 2 Kuvio 1. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=3,3 3 20, n=, ka.=3,2 3 Kierrätystoimintaa piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=3, 200, n=222, ka.=3, 1 1 Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta edellisestä kerrasta. 200, n=3, ka.=3,3 200, n=30, ka.=3, 3 1 Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 Jyväskylä 20, n=, ka.=3,2 Kerava 20, n=30, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=300, ka.=,0 3 3 Salo 20, n=3, ka.=3,3 Oulu 200, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 2 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 3 Kuvio 2. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=3, 2 1 Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti 2 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=22, ka.=3, 200, n=, ka.=3, 200, n=222, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 1 1 Forssa 20, n=2, ka.=3, Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 2 Kerava 20, n=30, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3,2 Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=300, ka.=3, Salo 20, n=32, ka.=3,2 Oulu 200, n=30, ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 Kuvio 3. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=, , n=22, ka.=,3 Juomaveden laatua piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=20, ka.=,2 200, n=222, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,1 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=, Jyväskylä 20, n=0, ka.=3, 1 Kerava 20, n=30, ka.=, 2 Kokkola 200, n=, ka.=, Kouvola 20, n=3, ka.=,2 Pietarsaari 200, n=302, ka.=3, 2 3 Salo 20, n=3, ka.=,3 Oulu 200, n=30, ka.=,0 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 2%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 20, n=3, ka.=3,2 2 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=22, ka.= 200, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=30, ka.=,02 3 Forssa 20, n=2, ka.=3, 2 0 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 1 Kerava 20, n=30, ka.=,1 2 2 Kokkola 200, n=, ka.=3,1 Kouvola 20, n=3, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3,3 2 2 Salo 20, n=32, ka.=3, Oulu 200, n=32, ka.=,0 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 2 22 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot autoilijan kannalta 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=3, 2 1 Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=22, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 1 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 1 Forssa 20, n=2, ka.=3, 1 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 1 1 Kerava 20, n=30, ka.=3,1 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 Kuvio. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=2, 3 20, n=22, ka.=2,2 3 1 Julkista liikennettä piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=2, ka.=3,3 200, n=222, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=3, 200, n=30, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=2, Jyväskylä 20, n=, ka.=3,3 1 2 Kerava 20, n=303, ka.=3, 2 1 Kokkola 200, n=, ka.=2, Kouvola 20, n=30, ka.=2,3 Pietarsaari 200, n=2, ka.=2, Salo 20, n=31, ka.=2, Oulu 200, n=31, ka.=2, 2 30 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 Kuvio. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, Liikkumisen esteettömyys piti 30 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3,3 200, n=2, ka.=3,1 200, n=222, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 200, kysymys ei mukana 200, kysymys ei mukana 0 0 Forssa 20, n=2, ka.=2, 1 3 Jyväskylä 20, kysymys ei mukana Kerava 20, kysymys ei mukana 0 0 Kokkola 200, n=, ka.=3,0 Kouvola 20, n=30, ka.=2,1 Pietarsaari 200, n=22, ka.=2, Salo 20, n=31, ka.=2, Oulu 200, n=31, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,1 1 2 (¹) 30%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 20, n=3, ka.=3,2 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=, ka.=3, 200, n=2, ka.=3,31 200, n=222, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. 200, n=3, ka.=3,1 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=2, 3 Jyväskylä 20, n=2, ka.=3,1 2 Kerava 20, n=303, ka.=3,1 Kokkola 200, n=1, ka.=3, Kouvola 20, n=3, ka.=3,3 Pietarsaari 200, n=2, ka.=2, Salo 20, n=3, ka.=3,2 Oulu 200, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 31 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 0 Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=3, ka.=3,3 Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=20, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, 200, n=2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, 1 Forssa 20, n=2, ka.=3,1 3 1 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, 2 1 Kerava 20, n=30, ka.=3,3 1 Kokkola 200, n=, ka.=3, Kouvola 20, n=30, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=33, ka.=3, Oulu 200, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 1 Kuvio 0. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=3, 3 20, n=2, ka.=3, 32 Luonnon suojelua piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 200, n=, ka.=3, 200, n=, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=3, 200, n=3, ka.=3, Forssa 20, n=2, ka.=3,1 3 3 Jyväskylä 20, n=, ka.=3, Kerava 20, n=303, ka.=3,2 2 2 Kokkola 200, n=, ka.=3,3 Kouvola 20, n=30, ka.=3,2 Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=30, ka.=3,3 Oulu 200, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 2 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 2 Kuvio 1. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % 20, n=30, ka.=, , n=, ka.=, Ilman laatua piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 200, n=, ka.=, 200, n=222, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 200, n=3, ka.=,1 200, n=3, ka.=, Forssa 20, n=2, ka.=3,0 1 3 Jyväskylä 20, n=0, ka.=3, 2 1 Kerava 20, n=30, ka.=3, Kokkola 200, n=1, ka.=3,3 Kouvola 20, n=3, ka.=3, Pietarsaari 200, n=2, ka.=3, Salo 20, n=3, ka.=,0 Oulu 200, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 22 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani 1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista-

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista- Loimaan mielikuvatutkimus 2018 -Yhteenveto tutkimustuloksista- 1 Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä Loimaan kaupungin vetovoimasta ja elinvoimasta asuin- ja työpaikkakuntana. Tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot