YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

2 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 4 Puistojen hoito 5 Jätehuolto 25 Katuvalaistus 32 Palo ja pelastustoimi 3 Liikuntapaikkojen hoito 41 Vesi ja viemärihuolto 45 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 55 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Mittareiden tulokset Liite 3 Lomake

3 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 12. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Tutkimuksessa oli nyt mukana 1 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä, Turussa kaupungin omasta järjestelmästä. Kysely postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa. Vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Paperilomakkeen saaneille tarjottiin vastausvaihtoehtona verkkovastaamista. Lappeenrannassa, ssä, Porissa, Turussa ja ssa vastaaminen tapahtui pelkästään verkossa. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kuntien yhteinen tulos ('Kaikki') on laskettu kunakin vuonna mukana olleiden kuntien tulosten keskiarvona. Esimerkiksi tämän vuoden raportissa näkyvät edellisten vuosien yhteen lasketut tulokset ovat niiden kuntien tulosten keskiarvoja, jotka ovat mukana tutkimuksessa tänä vuonna. Tästä johtuen esitetty kuntien yhteinen tulos vaihtelee eri vuosien raporteissa, kun osallistujajoukko vaihtuu.

4 Otos ja vastaukset 3 Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 vuotiaista henkilöistä. Porissa vastattiin vain verkossa. Verkkovastaus oli mahdollista myös kaupungin omilla sivuilla olleen linkin kautta. Otokset ja vastaaminen Otoksen kautta Kunta Otos Vastaukset paperilla Vastaukset verkkoon Vastaukset yhteensä Vastaus % Vastaukset julkisen linkin kautta* Vastaukset yhteensä % % % % % % % % % 0 50 Lappeenranta % % % % % % % % % 0 44 Kaikki % 4 33 * linkki kyselyyn kaupungin omien sivujen kautta, käytössä vain osalla kaupungeista

5 Vastanneet 4 Porissa miehet ja nuoret olivat vastanneissa aliedustettuina. Vastaajakato on samankaltainen muissakin kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Porissa lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 13 3% Nainen 1% 1 25 vuotta 45 % 2 35 vuotta 4 22% 3 5 vuotta 2 45% 0 vuotta tai yli 2 % Omakoti tai paritalo 312 % Rivitalo 33 % Kerrostalo 123 2% Muun tyyppinen talo 4 1% Keskusta 1 1% Lähiö tai taajama 21 2% Haja asutusalue 1% Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus. Vastanneista 5 % oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, % henkilöautolla ja 3 % pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Porissa Usein Joskus Ei lainkaan 0% % 40% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n=44 5% 41% 2%. Pyöraillen, n=43 3% 54% % Henkilöautolla, n=40 % 1% 5%

6 2 Yhteenveto tuloksista/ Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Porissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 1. Porin tulos vuonna 1, muutos edellisestä ja vertailukuntien paras ja heikoin tulos. 5. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Heikoin tulos Paras tulos 1,00 2,00 3,00 4,00 3,51 2, 2,2 2,5 2,5 2,0 3,4 3, 2, 2, 3,0 2, 2,1 3,04 4,01 3,0 4,12 3, 2,3 3,4 4,45 4,0 3,50 3,1 3,41 3,1 3, 3,03 3,03 3,54 3, 4,15 3, Ero kuntien 1 1 keskiarvoon 0,15 0,1 0,2 0,0 0,2 0,5 0,22 0,4 0,1 0,41 0,0 0,4 0,13 0,3 0, 0,02 0,01 0,31 0,1 0,53 0,1 0, 0,01 0,4 0,01 0,3 0, 0,4 0,0 0, 0,13 0,1 0, 0, 0,1 0,22 0,0 0, 0, 0,0 0,03 0,01 0, 0,0 0,01 0,23 0,02 0,12 0,01 0,0 0,02 0,31 0,21 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0, 0,12 0,0 0,01 0,04 0, 0,13 muutos tai ero >0,15 muutos tai ero < 0,15

7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 3 Kadut Kuvio 3. Lumen syvyys maalis /huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti, esimerkiksi talvi 13 oli vähäluminen Etelä ja Keski Suomessa verrattuna edellisiin vuosiin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa alueet eli kysymykset nro 1. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1 5. Indeksin arvo 5 tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito mittari ja kaikki katujen hoidon osa alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito mittarin tulos.

8 Kuvio 4. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2,5 3,5 3,53 3,4 3,41 3,40 3,3 3,32 3,2 3,2 3,2 3,22 3,21 3,1 3,1 3,0 3,0 3,03 Keskiarvot eri vuosina tammi 3,0 3,54 3,1 3,3 3, 3,5 0,0 3,1 3, 3,45 3,3 3,4 3,53 0,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,44 3,4 0,05 3,44 3,52 3,4 3,4 3,41 3,41 0,00 3,3 3,23 3,40 0,1 3, 3,23 3,4 3,2 3,34 3,3 0,03 3,3 3,32 3,43 3,42 3,40 3,32 0,0 3,33 3,42 3,33 3,2 0,05 3,23 3, 3,2 0,0 3,2 3,3 3,30 3, 3,2 0,15 2,0 3,22 0,32 2,5 3,25 3,22 3,21 0,01 3,42 3,42 3,53 3,41 3,32 3,1 0,15 3,32 3,2 3,3 3,21 3,1 0,05 3,2 3,42 3,3 3,0 3,0 0,01 3,04 3,0 3,1 3,0 0, Lappeenranta 3,33 3, 3,25 3,0 3,21 3,03 0,1 3,0 3,12 3, 3,01 2,5 0,1 Kaikki 3,2 Kaikki 3,25 3,30 3,3 3,34 3,2 3,2 0,02 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

9 Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Erot käyttäjäryhmien välillä eivät yleensä ole merkittäviä, suurimmat ne olivat ssa ja pienimmät Lappeenrannassa. Kuvio 5. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 1 eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) Lappeenranta KAIKKI Usein jalankulkijana ,51 3,3 3,4 3,15 3,2 3,0 3,30 3,25 3,00 3,41 3,35 3,2 3,1 2,2 3, 3,3 3,12 3,23 3,2 Lappeenranta KAIKKI Usein pyöräilijänä ,4 3,25 3,51 3, 3,1 2,5 3,0 3,1 3,35 3,03 3,1 3,0 3,23 3, 2, 3,31 3,03 3, 3, Lappeenranta Usein henkilöautolla KAIKKI ## ,54 3,43 3,40 3,1 3, 2, 3,33 3, 3,3 2, 3,2 3, 3,30 3,1 2,1 3,3 2,5 3,1 3,

10 Kuvio. Talvihoito mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Lappeenranta 3,0 3,5 3,55 3,54 3,4 3,4 3,4 3,45 3,3 3,34 3,2 3,2 3,25 3,23 3,1 3,13 3,0 2, Keskiarvot eri vuosina tammi 3, 3,52 3,2 3,0 3,2 3,0 0,02 3, 3,0 3,44 3,3 3,4 3,5 0,0 3,1 3,43 3,55 0,12 3,45 3,3 3,50 3,51 3,52 3,54 0,02 3,0 3,5 3,0 3,0 3,4 3,4 0,02 3,3 3,50 3,43 3,2 3,4 0,1 3,53 3, 3,4 3,4 0,01 2,2 2,0 3,2 3,30 3,3 3,45 0,0 3,3 3,23 3,3 0,15 3, 3,22 3,4 3, 3,30 3,34 0,04 2, 3,32 3,30 3,2 0,02 3,53 3,4 3,5 3,54 3,3 3,2 0,0 2, 3,25 0,3 3,34 3,2 3,43 3, 3,23 0,01 3, 3,13 3,33 3,1 0, 3, 3,4 3,3 3,15 3,13 0,02 Lappeenranta 3,40 3,2 3,2 3,15 3,1 3,0 0, 3,12 3, 3,3 3, 2, 0, Kaikki 3,3 Kaikki 3,2 3,30 3,4 3,40 3,35 3,3 0,01

11 Keskimäärin 2 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 12 % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3, 3,2 4, 4,1 4, 4,0 0,02 3,2 3,55 3,5 3,4 3,3 3, 0,0 3,2 3,2 3,5 0,13 3, 3,0 3,3 3,1 3,0 0,0 3,5 3,55 3, 3,1 3,2 3,0 0,0 3,5 3, 3,4 3,5 3,2 3,0 0,12 Lappeenranta 3,1 3,1 3,3 3,1 3,1 3,3 0,0 3,3 3,1 0,33 3,2 3, 3,0 0,0 3,5 3,3 3, 3,1 3,2 3,5 0,0 3,31 3, 3,5 3,0 3, 3,5 0,03 3,1 3, 3, 3,53 3, 0, 3,52 3, 3, 3,5 0,13 3,4 3,3 3, 3,5 0, 3,5 3,5 3,3 3,52 0, 3,50 3,0 3,5 3, 3,51 0,15 3,5 3,5 3, 3,5 3,4 0,0 3, 3,0 3,5 3,4 3,5 3,4 0,1 0 0,00 KAIKKI 3,4 3,1 3, 3, 3,5 3,3 0,02 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

12 Keskimäärin 50 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 25 % tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,5 3,5 3, 3,4 3, 3,5 0,1 3,31 3,33 3,52 3,43 3,54 3,55 0,02 3,13 3,1 3,40 3,41 3,4 3,51 0,02 3,2 3,1 3,44 3,3 3,3 3,44 0,0 3,2 3,2 3,3 0, 3,21 3,4 3,41 3,2 3,40 3,2 0, 3,02 3,2 3,30 3, 0,0 3,25 3,34 3,35 3,35 3,3 3,2 0,12 3,15 3,34 3,31 3,04 3,1 0, 3,2 3,34 3,22 3,2 3,1 0,0 3,31 3,2 3,3 3, 0,1 2, 3,23 0,35 3,1 3,23 3, 0,03 3,3 3,52 3,4 3,32 3,32 3,1 0,15 2, 3,15 3,0 3,03 0,0 3,2 3,3 3,34 3,1 3,0 0,0 Lappeenranta 3,23 3,2 3,2 3, 3,33 2, 0,3 3,02 3,0 3,1 2,2 2, 0,2 0 0,00 KAIKKI 3,23 3,3 3,34 3,35 3,35 3,2 0,05 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

13 Keskimäärin 40 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 43 % tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja ssa. 12 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssä. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,00 3, 3,30 3,31 3,3 3,31 0,0 2,3 2,4 3,23 3,12 3,2 3, 0,03 3,23 3,35 3,1 3,2 3,1 3,2 0,0 3,12 2, 3,3 3,1 3, 3,23 0,03 3,23 3,2 3,13 3,12 3,1 3,13 0,04 2,0 2, 3,00 0,22 2, 3,0 3, 3,0 3,1 2, 0,1 2, 2,3 2, 2,0 2,0 0, 3,0 3,1 3,04 2,4 2, 0,04 2,50 2, 0,3 2, 2, 2,4 2, 0,1 2, 2, 2,1 0,03 2, 2,1 2,0 2,4 0,0 2,54 2,0 2,5 2, 0,02 Lappeenranta 2,4 2,0 3,0 2,4 3,0 2,4 0,43 2, 3,0 3,02 2, 2,2 0,1 2, 3,0 3, 3,03 3,15 2,2 0,43 2,1 2,55 2,1 2,53 2,2 0,2 0 0,00 KAIKKI 2,3 3,0 3,0 3,02 2, 2,4 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

14 Keskimäärin 40 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, Turussa ja ssa. 13 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten ssa, ssä ja ssa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,31 3,31 3,45 3,4 3,52 3,42 0,0 3,35 3,31 3,55 3,3 3,45 3,3 0,0 3, 3,1 3,4 3,30 3,42 3,3 0,04 3,3 3,44 3, 3,2 3,21 3,31 0,0 3,34 3,5 3,44 3,33 3,1 3, 0,3 3,0 3,0 3,0 3,02 0,05 2,5 2,3 3,0 0,35 2,2 3,0 0,1 3,33 3,2 3,41 3,25 3, 2, 0,25 2, 3,0 3,03 0,05 3,3 3,3 3,33 3,05 2,5 0,0 2,5 3,15 3,12 2,4 0,1 Lappeenranta 3,33 3,0 3,22 2, 3,03 2,0 0,13 3,31 3, 3, 3,2 2, 2,2 0,1 3,3 3,31 3,25 2,2 2, 0,03 3,1 3, 3,04 2, 2,0 0,0 2,4 2,2 2, 2,5 0,12 2,5 2,3 2, 2, 2,5 0,22 0 0,00 KAIKKI 3,25 3,30 3,32 3,21 3,1 3,0 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

15 Keskimäärin 43 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 34 % tyytymättömiä jalankulku ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssa. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,1 3,22 3,3 3,35 3,41 3,4 0,0 3, 3, 3,35 3,32 3,35 3,40 0,05 3,32 3,4 3,3 3,31 3,34 3,2 0,0 3,51 3,4 3,4 3,4 3,50 3,32 0,1 3,1 3, 3, 3,12 3,21 3,2 0,0 3,02 3, 2, 3,13 0,15 3,2 3,15 3, 3,23 3,0 0,15 2,1 3,12 0,30 2,5 3,02 3,01 3,05 0,03 3,03 2, 2, 0,22 2, 3,01 2, 2, 2, 0,30 2, 3,02 2, 0,05 3,1 3,30 3,25 2,3 2, 0,04 3,0 3,1 3,30 3, 3, 2, 0,23 Lappeenranta 3,0 2, 2,2 2,2 3,0 2,3 0, 3,0 3, 3,15 3, 3,0 2,1 0,2 2,3 2,3 2,0 2, 0,12 2, 2,3 2, 2,1 2,5 0,1 0 0,00 KAIKKI 3, 3,1 3,1 3,1 3, 3, 0,00 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

16 Keskimäärin 53 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 32 % tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 15 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssa. Kuvio 12. Miten hyvin LUMENAURAUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,54 3,43 3,55 0,12 3,1 3,13 3,5 3,0 3,4 3,5 0,0 2,4 2,3 3,32 3,22 3,3 3,51 0, 3,3 3,51 3,44 3,1 3,44 0,2 3,32 3,30 3,45 3,4 3,0 3,51 0,0 3,44 3,3 3,31 3,3 0,0 3,0 3,0 3,43 3, 3,2 3,3 0,0 2,5 2, 3,12 3, 3,2 3,3 0, 3,55 3,4 3,54 3,4 3,34 3,1 0,1 3,2 3,05 3,25 0, 2,52 3,22 3,1 3, 0,05 2, 3,13 0,4 2,5 3,05 3,1 3,02 3,03 0,02 2,3 2, 3,34 3,03 0,31 3,00 3,51 3,31 3,12 3,02 0, 3,34 3,2 3,55 3,3 3,31 3,0 0,23 Lappeenranta 3,25 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2,5 3,25 2, 2,0 0,0 0 0,00 KAIKKI 3,0 3,13 3,3 3,30 3,2 3,30 0,01 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

17 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssa. Kuvio 13. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,15 3, 4,2 4,13 4,13 4, 0,0 3,2 3,1 3, 3,2 4,01 4, 0, 3, 3,5 3, 3, 3, 4,05 0,0 3, 4,04 3, 3, 0,04 3,2 3, 3,5 3,3 3,5 3,2 0,04 3, 3, 3, 3, 3, 3,0 0,0 3,5 3, 3,0 0,12 3, 3, 3, 3,55 3,0 0,25 3,5 3, 3, 3, 0,0 3,4 3,3 3, 3,1 3, 3,2 0,04 3,0 3,5 3, 0,1 3,4 3, 0,30 3,0 3,4 3,0 3,3 3, 0,04 3, 3,0 3,5 3,1 3,5 0,0 3, 3,0 3,4 3,1 3,4 3,2 0,12 Lappeenranta 3,5 3,3 3,3 3,0 3,5 3,52 0,05 3,54 3,4 3,2 3,55 0,0 3,45 3,5 3,2 3,5 3,4 0,13 0 0,00 KAIKKI 3,0 3, 3, 3,3 3,3 3, 0,03 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

18 Keskimäärin 45 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 31 % tyytymättömiä lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, Turussa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,5 3,51 3,2 3,3 3,5 3,1 0, 3,33 3,3 3,3 3,43 3,2 3,2 0,01 3,2 3, 3, 3,2 3,25 3,32 0,0 3,42 3,23 3,31 0,0 3,2 3,41 3,25 3, 0,05 2,3 2,0 3,05 3,0 3, 3,1 0,0 3, 3,23 3,34 3, 3, 0, 3,02 2, 3,0 3, 0,02 3,12 3,25 3,1 3,05 3,12 0,0 2,3 2,41 2, 2,5 2, 3,12 0,15 3,13 3,01 3,1 0,15 3,13 2, 3,15 3,0 3,02 0,04 2,4 2,0 3,1 2, 2,0 3,02 0,22 3,3 3,3 3,52 3,35 3,1 3, 0,02 2,3 2,4 2,4 2,5 0,01 2,50 2, 0,4 Lappeenranta 3,13 3,12 3,01 2, 2, 2, 0,12 2,4 3, 3,1 2,4 2, 0,0 0 0,00 KAIKKI 3,05 3,0 3,23 3,1 3, 3,1 0,03 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

19 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio 15. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3,4 3,51 3,5 3,42 3,54 0,12 3,32 3,44 3,5 3,4 3,5 3,44 0, 3,42 3,2 3,3 0,0 3,1 3,30 3,1 3,25 3,33 0,0 2,3 2, 3,1 3, 3,2 3,30 0,01 3,3 3,4 3,3 3,2 0, 3,15 3, 3,2 3,2 3,22 3,31 0,0 3,21 3,13 3,2 0,15 3,03 3,1 3,21 3,13 0,0 2, 2,5 3,02 2, 3,0 3,1 0,0 3,25 3,1 3,2 3,12 3,0 0,05 2, 3,0 0,41 3,3 3,32 3,55 3,41 3,1 3, 0,0 Lappeenranta 3,12 3,21 3,1 3,13 3,12 3,01 0, 2, 3,03 3,04 3,03 0,00 2, 3,05 3,21 2, 2, 0,01 2,1 2,3 3,1 2, 2,1 2,3 0,02 2, 3,13 3,12 2,2 2,2 0, 0 0,00 KAIKKI 3, 3,15 3,2 3,2 3,23 3,23 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

20 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3,43 3,2 3,0 3,1 3,0 0,0 3,1 3,2 3, 3, 3,2 3, 0,04 3,0 3,3 3,3 3,5 3,55 3, 0,13 3,45 3,4 3,44 3,34 3,2 0,2 3,2 3,41 3,3 0,22 3,5 3,4 3,1 3,5 3,0 3,2 0,02 3,3 3,32 3,2 3,5 3,5 3,4 0,0 3,2 3,2 3,52 3,55 0,03 3,32 3,0 3,53 3,52 0,01 3,3 3,42 3,54 3,3 3,50 3,4 0,03 3,1 3,40 0,25 3,40 3,5 3,4 3,22 3,42 0, 3,45 3,35 3,4 0, 3,5 3,43 3,2 3,3 3,3 0,00 Lappeenranta 3,5 3,33 3,43 3,3 3,35 3,2 0,0 3,1 3,52 3,4 3, 3,3 3,35 0,04 3,2 3,31 3,35 3,15 0,1 3,1 3,1 3,3 3,1 2, 0,1 0 0,00 KAIKKI 3,50 3,4 3,0 3,55 3,4 3,55 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

21 Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 1. Puistojen hoito mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,1 3,1 3,4 3, 3,1 3,5 3,55 3,54 3,52 3,50 3,42 3,42 3,41 3,33 3,23 3,1 3,13 3,0 Keskiarvot eri vuosina tammi 3,1 3,2 3,3 3,3 3, 3,1 0,03 3, 3, 3,4 3, 3, 3,1 0,0 3,45 3,52 3, 3, 3, 3,4 0,05 3,53 3,0 3,5 3,1 3, 0,04 3,51 3,53 3,55 3,50 3,1 0, 3,30 3,35 3,4 3,42 3,53 3,5 0,03 3,5 3,4 3,55 0,0 3,4 3,5 3,4 3,3 3,54 3,54 0,00 3,23 3,52 0,2 3,30 3,31 3,50 3,4 3,43 3,50 0,0 3, 3,35 3,42 0,0 3,1 3,34 3,40 3,42 0,02 3,45 3,45 3,4 3,40 3,41 0,01 Lappeenranta 3,44 3,4 3,42 3,34 3,5 3,33 0,23 3,32 3,3 3,3 3,32 3,43 3,23 0, 3,34 3,3 3,40 3,25 3,1 0,0 3,21 3,1 3,2 3,13 0,15 3,02 3,13 3,23 3,0 0, Kaikki 3,4 Kaikki 3,41 3,50 3,4 3,50 3,50 3,4 0,02 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

22 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 21 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja Turussa. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI 5 54 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,42 4,45 4,4 4,3 4,2 4,5 0,05 4,1 4,25 4,42 4,53 4,35 4,3 0,02 4,01 4,01 4,0 0,0 Lappeenranta 4,02 4,0 4,15 4, 4,1 4,04 0, 3,3 4,02 0,3 3,5 4,02 3,5 4,1 4,0 0, 3,2 3, 4,01 4,04 4,0 4,0 0,03 4,02 4,00 4,0 4,03 4,05 0,02 3, 4,01 4,03 3,5 4,0 4,04 0,04 3,5 3,0 3, 3,4 3,4 3,1 0,0 3, 3,0 3, 0,02 3,3 3,5 3,3 3,4 0,01 3,3 3,1 3, 3, 3,2 0,04 3,51 3,5 3,5 3,4 3, 3, 0,0 3, 3,4 3, 3, 3,0 0,1 3,42 3,0 3,0 3, 0,01 3,41 3,3 3,4 3,42 0,0 3,4 3,5 3,5 3,51 3,0 3,41 0,1 0 0,00 KAIKKI 3,0 3, 4,01 4,0 4,05 4,02 0,03 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

23 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 22 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja Turussa. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN PUISTOT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3,5 3,3 3,0 3, 3,0 0,0 3,41 3,54 3,2 3, 3,2 3,2 0,01 3,0 3,3 3, 3, 3,2 3,5 0,0 3,4 3,3 3,50 3, 3, 0,12 3,32 3,40 3,51 3,44 3,1 3,1 0,00 3,4 3,55 3,45 3,43 3,50 0,0 3,21 3,4 0,2 3,4 3,55 3,42 3,33 3,4 3,4 0,00 3,22 3,3 3,44 3,44 0,00 3,23 3,2 3,3 3,40 3,25 3,40 0,15 3,51 3,2 3,45 0,1 3,41 3,41 3,42 3,3 3,3 0,01 Lappeenranta 3,4 3,42 3,25 3,1 3,55 3,25 0,30 3,1 3,3 3,40 0,04 3,01 3, 3,1 3,0 0, 3,2 3,1 3,31 3,23 0,0 3,2 3,25 3,2 2, 2, 0,01 3,31 3,34 3,33 3, 3,3 3,15 0,21 0 0,00 KAIKKI 3,43 3,51 3,4 3,4 3,51 3,4 0,02 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

24 Keskimäärin 41 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 31 % tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssä. 23 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssä. Kuvio. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3,41 3,34 3,45 3,44 3,4 0,03 3, 3, 3,3 3,31 3,40 3,45 0,05 3,21 3,1 3,1 3, 3,2 0, 3,05 3,05 3,21 3, 3,2 3,2 0,02 3,0 3,22 2,4 2,3 2, 3,1 0,1 3, 3,13 3,1 3,23 3,23 3,23 0,00 3,13 3, 3, 3,21 3,1 0,03 2,2 3,02 3, 3,1 0,0 2,2 3,00 3,0 3,0 3,00 3,0 0,0 3, 3,0 2,2 3,01 3,04 0,03 3,0 3,04 3,0 0,03 3, 3,1 3, 3,0 3,2 2, 0,2 2,5 2, 0, 2, 2, 3,0 0,0 2,5 2,1 3,0 2,2 0,1 Lappeenranta 3,00 2,3 2, 2, 2, 2, 0, 2,5 3,0 2,4 2,1 2,1 0,01 2,4 2,5 2,3 2,5 0,1 0 0,00 KAIKKI 3,0 3,1 3, 3,15 3,1 3,1 0,00 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

25 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio 21. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 3, 0,0 3,3 3,40 3, 3,3 3,5 3,1 0,15 3,23 3, 0,43 3,52 3,1 3,4 3,0 3,1 0, 3,2 3,2 3,52 3,4 3,2 3, 0,04 3,3 3,41 3,0 3, 3,54 3,4 0,0 3,1 3,51 3,5 0,0 3,43 3,4 3,4 3,4 3,51 0,02 3,1 3,45 3,44 3,4 0,05 3,45 3,53 3,53 3,51 3,5 3,4 0,0 3,3 3,3 3,4 3,4 3,54 3,50 0,04 3,43 3,5 3,41 3,2 3,53 3,4 0,0 3,30 3,34 3,4 3,41 3,3 0,03 Lappeenranta 3,2 3,35 3,45 3,21 3,35 3,2 0,0 3,05 3,1 3,30 0,12 2,4 3,0 3, 3,1 0,0 3,22 3,22 3, 3,0 0,1 3,32 3,21 3,31 3,2 3,04 0, 0 0,00 KAIKKI 3,3 3,44 3,52 3,55 3,52 3,5 0,04 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

26 25 Kuvio 22. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4, 4,00 3,5 3,5 3,4 3,4 3,0 3, 3,1 3, 3, 3, 3, 3, 3,0 3,5 3,54 3,4 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,02 4,0 4, 0,01 3,0 3,2 3, 4,00 0,04 3,5 3,5 3, 3, 3,5 0,0 3,2 3,5 3,5 0,2 3, 3,4 3,0 3,2 3, 3,4 0,05 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 0, 3,5 3,54 3, 3,4 3, 3,0 0,01 3,4 3, 3, 3,5 3, 0,21 3,52 3,1 0,1 3, 3,51 3,44 3, 3, 3, 0,02 3,32 3,30 3,5 3, 3,3 3, 0,0 3,44 3,32 3,1 3,5 3,4 3, 0,04 Lappeenranta 3,45 3,45 3,4 3,5 3, 3, 0, 3,3 3,1 3,5 3, 0,01 3,4 3,2 3, 3,1 3,0 0, 3,51 3,5 3,4 3,5 0,12 3,5 3,1 3, 3,2 3,44 3,54 0, 3,5 3,2 3,2 3,5 3,50 3,4 0,02 Kaikki 3,5 Kaikki 3,2 3,5 3, 3,4 3, 3,5 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

27 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEHUOLLON NEUVONNAN JA TIED. TOIMIVUUS on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3, 3, 4,04 4,2 0, 3, 4,01 3, 0,03 3, 3,2 4,04 3,0 3,3 0,03 3, 3, 3, 3,52 3,4 0,33 3,4 3,33 3,53 3, 3, 3,2 0,04 3,41 3,53 3,5 3,2 3,4 3, 0,05 3,52 3,30 3,5 0,2 3, 3,4 0,32 3,3 3,3 3,25 3,54 3,43 3,4 0,02 3,2 3,3 3,2 3,0 3,4 0, 3,44 3,44 3,51 3,41 3,22 3,40 0,1 Lappeenranta 3,1 3,1 3,45 3,44 3,4 3,45 0,03 3,04 3,00 3,2 3,2 3,21 3,3 0,15 3,4 3,53 3,51 3,33 3,3 0,03 3,00 3,30 3,30 3,25 0,05 3,3 3,3 3, 3,3 3,3 3,25 0,13 3,12 2,5 3,22 3,22 3,2 3,2 0,01 2, 3,13 2, 3, 0,12 0 0,00 KAIKKI 3,40 3,44 3,2 3,55 3,5 3,1 0,05 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

28 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssa. Kuvio 23. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,25 4,33 4,32 4,35 4,2 4,35 0,0 4,1 4, 4, 4,34 4,3 4,31 0,05 4,33 4,31 4,30 0,01 4,0 4,01 4,0 4,0 4,15 4,1 0,02 4,1 4,03 4,25 4,15 4,2 0, 4,23 4, 4,22 3, 4,1 0,30 4,21 4, 3, 4, 0, 4,32 4,0 4, 4,1 0,0 Lappeenranta 4,01 4, 4,30 4, 4,1 4,05 0,15 4,0 4,2 4,0 4,1 0,0 4,33 3,0 4,12 0,32 3, 3,4 4,1 4, 4,0 4,0 0,02 4,2 4,3 4,2 4,4 4,05 4,0 0,03 4,12 4,00 4,04 4,1 4,13 4,03 0, 4,12 4,0 0,05 3, 3, 4,12 3,5 3,5 4,0 0, 4, 4,13 4, 3,1 4,0 0,25 4,35 4,30 4,3 4,0 4,01 0,0 0 0,00 KAIKKI 4, 4,12 4,23 4,23 4, 4,1 0,05 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

29 Keskimäärin 50 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 30 % tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssä ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,3 3,5 3, 0,02 3,4 3,51 3,0 3,0 0,0 3,4 3,23 3,51 0,2 3,4 3,43 3,45 3,4 3,45 0,01 3,35 3, 2, 3,43 3,2 3,45 0,1 3,0 3,2 3,23 3,1 3,15 3,3 0,23 3,22 3,23 3,35 3,1 3,2 0,0 2, 3,32 0,33 3,3 3,3 3,2 3,21 3,34 0,13 Lappeenranta 2,3 2,4 2,0 3,04 3,1 3,1 0,03 3,33 3,2 3,4 3,1 3,0 0,13 2, 2, 3,05 3,1 3,1 3,0 0, 2,2 2, 2,5 3,03 0,0 2, 2,2 2, 2, 2, 2, 0,12 2, 3,01 3, 3,04 0,0 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,0 0,04 2, 3,02 3,12 3,04 2, 2, 0,01 3,15 3,12 2,4 2, 2,2 2,2 0,21 0 0,00 KAIKKI 3, 3, 3, 3,21 3,25 3,31 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

30 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja ssä. Kuvio 25. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,3 4,42 4,3 0,05 4,34 4, 4,43 4,41 4,3 4,44 0,0 4,40 4,30 4,35 4, 4,3 0,12 4,2 4,13 4,2 4,12 4,2 0,13 4,3 4,0 4,33 0,2 4,13 4,30 4,1 4,2 0,0 4,3 4,31 4,3 4,32 4,3 4,2 0,0 4,22 4,1 4,30 4, 4,2 4,2 0,01 4,1 4,1 4, 4,2 4,30 4,2 0,02 4, 4, 0,00 4, 4,43 4,2 4, 4, 0,0 4,25 4,2 4,40 4, 0,2 4,0 4,13 4,03 4,1 0,13 4,41 4,2 4,41 4,22 4,12 0, Lappeenranta 4, 4,0 4,1 4,15 4,23 4,0 0,15 4,21 4,25 4,31 4,21 3, 4,0 0,22 4,23 4, 4,0 4,23 4,15 4,0 0, 4,2 4,1 4,40 4,4 4,04 3, 0,0 0 0,00 KAIKKI 4,25 4,21 4,31 4,2 4, 4,25 0,01 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

31 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssä ja ssa. 30 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Turussa. Kuvio 2. Miten hyvin LASIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,15 4,23 4,34 0, 4,15 3, 4,1 4,0 4,21 0,1 4,2 4, 4,2 4,1 4,2 0,0 3,35 3,3 4, 4,1 4,22 4,2 0,03 4,25 4,42 4,23 4,0 4,1 0,0 3,3 3,1 3, 3,1 3, 4,23 0, 3,50 3,33 4,01 3,4 4,04 4,13 0,0 3, 3,2 4,1 0,3 Lappeenranta 3,2 3,3 4,02 4,0 4,1 4,04 0,13 4,02 3, 4, 4, 4, 4,0 0,03 3,0 3,4 3,1 4,03 0,12 3,3 4,0 4,03 4,04 0,02 4,1 4,21 4,30 4,1 3, 4,02 0, 3,5 3,3 3,0 4,01 0, 3, 3, 0, 4,2 4, 4,31 4,3 3, 3,0 0,0 3,1 3,5 3,50 3, 3, 3,5 0,03 4,21 4,15 4,23 4,04 3, 0,1 0 0,00 KAIKKI 3, 3,2 4,0 4,03 4,04 4,13 0, 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

32 Keskimäärin 43 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssa. 31 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin ONGELMAJÄTTEIDEN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,2 3,3 3,54 3,4 0, 3,5 3,0 3, 0,04 3,34 3,1 3,35 3, 3,2 0,0 3, 3,1 3,23 3,02 3,2 0,25 3, 3,0 3,2 0,1 3,01 2,5 2, 2,1 3,0 0,1 3,00 2, 2, 3,1 2,0 3,1 0,2 Lappeenranta 2,5 2,42 2,3 2,5 3,0 3,02 0,05 2,5 2,3 2, 2, 2,1 3,01 0, 2,1 2, 2,3 2, 2, 3,03 0,1 3,03 3,05 3,21 2, 2,3 0,0 2,3 2,3 3,04 2,0 0, 2, 2,5 2,1 2, 2,1 2, 0,1 2, 2, 0,30 2,44 2,45 2, 2,2 2,2 2,4 0,12 2,5 2,0 2,0 2, 0,0 2,2 2,1 2,5 2, 2,55 2,52 0,03 2,2 2, 2,2 2,55 2,0 2,4 0, 0 0,00 KAIKKI 2, 2, 3,02 3,03 3,04 3,13 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

33 32 Katuvalaistus Kuvio 2. Katuvalaistus mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,25 3,52 4, 4, 4,0 3, 3, 3, 3,4 3,4 3,3 3,0 3, 3,3 3,2 3, 3,1 3,1 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,01 4,0 4,01 4,0 4,01 4, 0,13 3,5 3,5 3, 4, 0, 3,5 3, 4,02 4,01 4,02 4,0 0,0 3,5 3,5 3,1 3,0 3, 3, 0,12 3, 3, 4,12 4, 4,1 3, 0,1 3, 3, 3, 3,3 3, 0,13 3, 3, 3, 3,4 0,0 3, 3,5 3, 3,3 3, 3,4 0,0 3,0 3, 3,3 0,0 3,5 3, 4,00 3,4 3,0 0,1 Lappeenranta 3,4 3,4 3,2 3,1 3, 3, 0, 3,5 3,34 3,3 0,4 3,2 3,52 3,3 3,2 0,0 4,0 4,0 3,5 3, 3, 0,03 3,2 3,1 0,01 3,5 3,5 3,3 3, 3,2 3,1 0,01 3, 3, 3, 3, 3,2 3,52 0, 3, 3,2 3,53 3,12 3,25 0,13 Kaikki 3, Kaikki 3,5 3, 3,1 3,1 3,0 3, 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

34 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä katuvalaistukseen keskustan kaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja Helsingissä. 33 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Porissa ja ssä. Kuvio 30. Miten hyvin KATUVALAISTUS KESKUSTAN KADUILLA on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,2 4,2 4,2 4,40 0, 4,21 4,23 4,25 4,3 4,31 4,3 0,05 4,2 4,1 4,34 4,32 4,32 4,3 0,0 Lappeenranta 4, 4,21 4,23 4,2 4,31 4,1 0,12 4,13 4,12 4,2 4,1 4,1 4,22 0,05 4,0 4,1 4,12 4,1 0,05 4,22 4,2 4,3 4,3 4,42 4,2 0,1 4,15 4,15 4,1 0,01 4,1 4, 4,2 4,0 4,1 0,13 4, 4,05 4,15 4,0 4,0 4,21 0,13 4,00 3,1 3, 4,03 0,0 4,3 4,34 4, 4,03 4,04 0,01 4,1 3, 4,13 0,4 4,21 4,1 4,2 4,1 4,1 0,00 4,03 4,02 0,01 4,12 4,00 4,13 4, 3, 3, 0,02 4,1 4,12 4,21 4, 4,1 3,5 0,21 3,2 3,2 3,3 3,4 3, 0,21 0 0,00 KAIKKI 4,1 4,1 4,23 4,23 4, 4,1 0,05 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

35 Keskimäärin 3 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä katuvalaistukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 34 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssa. Kuvio 31. Miten hyvin KATUVALAISTUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,00 4,04 4,00 3, 3, 4, 0,13 3,4 3, 4,03 4,02 4,02 4, 0,0 3,2 3,5 3,1 3, 3, 3, 0,13 3,2 3,5 3,4 4,04 0, 3,5 3,5 3, 3,4 3,5 3, 0, 3,3 3,5 3, 3,2 0,04 Lappeenranta 3,3 3,1 3,1 3,2 3, 3,2 0,05 3, 3, 4,0 4,0 4, 3, 0,21 3, 3,4 3,3 3,1 0,0 3,5 3,1 3,5 0,04 3,1 3,4 3,3 3,1 3,1 0,21 3, 3,4 3, 3,1 3, 0,2 3,4 3, 3, 0,5 4,05 4,05 3,1 3, 3, 0,01 3, 3,4 0,05 3,5 3,51 3, 3, 3,4 3,1 0,13 3, 3,5 3,5 3,0 3,5 3,3 0,1 3,1 3,0 3,42 2,5 3,03 0,0 0 0,00 KAIKKI 3,4 3,0 3,0 3, 3, 3, 0, 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

36 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 15 % tyytymättömiä katuvalaistukseen jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssä ja ssa. 35 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 32. Miten hyvin KATUVALAISTUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,0 3,0 3, 3,4 3, 3, 0,1 3,3 3,2 3,3 3, 0,03 3,0 3,4 3,1 3,5 3, 3,1 0,1 3,1 3, 3, 0, 3,1 3,2 3,1 3, 3, 3,0 0,04 3,4 3, 3, 3,1 3, 3, 0, 3, 3,3 3,1 3, 3, 0, 3,5 3, 3,0 3, 0,0 3, 3, 3, 3,5 3,3 0,15 Lappeenranta 3, 3,0 3,1 3, 3,1 3,3 0,0 3,4 3,5 3, 3,50 3,0 3,3 0,04 3,51 3,30 3,52 3,0 0,0 3,1 3,12 3,5 0,44 3,3 3, 3,5 3,5 3,1 0,03 3,44 3,54 0, 3,5 3,4 3,2 3,3 3,54 3,53 0,01 3,53 3,53 3,1 3,54 3,4 3,2 0,1 3,52 3,41 3,33 2,4 3,03 0,0 0 0,00 KAIKKI 3,3 3,2 3,1 3, 3, 3,2 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

37 3 Palo ja pelastustoimi Kuvio 33. Palo ja pelastustoimi mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,0 4,03 4,01 4,00 3, 3, 3, 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3, 3,1 3,1 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,04 3, 4,0 0,0 3, 3, 3, 3, 4,0 4,03 0,05 3, 4,00 3,1 4,01 0, 3,0 3,2 4,03 4,00 0,03 3,1 3,2 3,3 3, 4,00 3, 0,03 3,4 3,5 3,3 3,0 3,0 3, 0,0 3, 3,5 3,4 3,1 3,4 3, 0,12 3, 3,1 3,1 3,3 3,3 3,5 0,02 3,1 3,1 3,2 3,5 0,13 3,2 3, 3, 3, 3,5 0,0 3,0 3, 3, 3, 3,3 0,0 3,4 3,3 0,1 3,3 3,3 3, 3,2 3, 3,2 0,0 3, 3, 3,2 0,03 3, 3,4 3,2 3,1 3,5 3,1 0,04 3, 3,0 4,01 3,4 3, 0,0 3, 3,2 3,1 3, 3,1 0,12 Lappeenranta 3, 3, 3,5 3,2 3, 3,1 0,0 Kaikki 3,4 Kaikki 3, 3,2 3,2 3,0 3,1 3,4 0,03 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

38 Keskimäärin 2 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä tarkastus ja neuvontapalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, Nurmijärvellä ja ssa. 3 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssa. Kuvio 34. Miten hyvin TARKASTUS JA NEUVONTAPALVELUT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,54 3,0 3, 3,2 0,0 3,4 3,5 3, 3,0 0,13 3, 3,3 3,2 0,01 3, 3,5 3,2 3,5 3, 3, 0,0 3,1 3, 3,5 0,0 3,3 3,5 3,0 3,4 3, 3,2 0,04 3,51 3,32 3,4 3,4 3,4 3, 0,30 3,5 3,0 3,2 3,3 3, 3,2 0,03 3,5 3, 0,0 3,1 3,52 3,4 3,50 3, 0,1 3,50 3,3 3,3 3,4 3,5 0,1 3,34 3,22 3,3 3,54 3,0 3, 0,0 3,3 3,2 3,5 3,53 0,0 3,5 3,35 3,4 3,2 3,54 0,0 3, 3, 3,2 3,2 3,5 3,5 0,01 3,52 3,5 3,51 3,3 3,50 0, 3,32 3,32 3,51 3,5 3,4 3,4 0,00 Lappeenranta 3,1 3,43 3,3 3,3 3,53 3,25 0,2 0 0,00 KAIKKI 3,5 3,4 3, 3, 3,4 3, 0,05 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

39 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä nuohoukseen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Nurmijärvellä ja ssa. 3 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja Turussa. Kuvio 35. Miten hyvin NUOHOUS on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,3 4,2 4,2 0,02 4,03 4, 4,0 4,13 0,0 4, 4,03 4,0 4,25 4,1 4,23 0,04 3,1 3, 4,00 4, 4,1 4,15 0,03 3, 3,0 3, 3, 3, 4,0 0,12 3, 3, 4,13 4,05 4,0 0,03 4,03 4,0 4,03 0,03 3, 3, 4,12 4,0 3, 4,0 0, 4,1 4,1 4,04 3, 0,0 3,1 4,0 3, 4,03 0,1 3,4 3,3 4,01 3,5 4,04 3,0 0, 3,1 3,0 0, 3, 3, 4, 4,01 3, 0,12 3,2 3,4 3, 3,2 3,3 0,0 3,1 3,4 3,4 3, 3,5 3,3 0,02 3,52 3,1 3,0 3, 3, 0, 3,42 3,41 3,3 3,0 3, 3,2 0,05 Lappeenranta 3,4 3,1 3, 3, 3,4 3,5 0,2 0 0,00 KAIKKI 3,2 3,3 4,03 4, 4,03 4,01 0,02 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

40 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä sammutus ja pelastuspalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssa. 3 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssä. Kuvio 3. Miten hyvin SAMMUTUS JA PELASTUSPALVELUT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,03 4,13 4, 4,2 0,1 4,02 3,2 4,02 4,0 4,0 4,15 0,05 4, 4,15 4,1 0,02 3, 4,00 4,0 4,0 4,12 4, 0,01 4,04 3, 4,12 4,01 4, 4,15 0,05 3,5 3,0 4,0 4,15 4,15 0,01 4,0 4,15 4, 0,0 3,4 3, 4,1 3, 4,03 4,1 0,13 3,0 3,2 4, 4,02 4,22 0, 3,1 4,0 3,4 4, 0,1 3, 3,1 4,1 4,0 4, 4,12 0,01 3, 3,3 3,0 4,01 4,1 0,1 3,5 3,5 3, 4,0 4,0 4,0 0,01 3, 4,0 0, Lappeenranta 3, 3,2 3, 3,3 3, 3,5 0,02 3, 3,5 4,12 3,5 4,05 0, 3, 3,4 4,0 3, 0,0 4,12 4,00 4,21 4,03 4,12 3, 0,13 0 0,00 KAIKKI 3,0 3,5 4,0 4,03 4,0 4,13 0,05 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

41 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä ensihoitopalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssä. 40 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio 3. Miten hyvin ENSIHOITOPALVELUT on hoidettu huom! vuoteen saakka asia on ollut lomakkeella 'sairaankuljetuspalvelut' Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,03 4,0 4,1 4,21 0,05 4,05 3, 4,0 4,00 4,15 4,1 0,01 3,0 4,0 0,2 3, 3,4 4, 3,2 3, 4, 0,12 3, 4,01 4,01 4,05 0,04 3, 3, 4,00 4,01 4,01 4,04 0,03 3, 3,0 4,05 4,05 3, 4,0 0,0 3,0 3,0 3,2 3, 3,5 0,0 3,3 3,3 3,1 4,02 0, 3, 3,2 3,5 4,00 4,0 0,0 3, 3, 3, 3,1 4,00 3, 0,02 3,5 3,5 3, 0, 4, 3,0 4,1 4,03 4,05 4,00 0,05 3,5 3, 3,0 0,02 3, 3,4 3, 3, 3, 0,1 3,0 3, 4,04 4,04 4,04 3,3 0,21 Lappeenranta 3,2 3,1 3,1 3,2 3, 3,3 0,0 3,5 3,2 4, 3, 3, 0, 0 0,00 KAIKKI 3,5 3, 3, 3, 3, 4,04 0,0 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

42 41 Liikuntapaikkojen hoito Kuvio 3. Liikuntapaikkojen hoito mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,1 3,4 3,45 3,1 3, 3, 3, 3, 3,5 3,4 3,1 3, 3, 3,3 3,3 3,3 3,3 4,0 Keskiarvot eri vuosina tammi.... 4,0 4,0 0, ,5 3,1 0, , 3, 0,02. 3,2 3, 0, ,5 3, 0,13.. 3, 3, 0, ,1 3,5 0,04. 3,4... 3,5 3,1 0,0.. 3,3 3, 0, ,1 3, 0,... 3,2 3,3 0, ,50 3,3 0,13. 3, 3,3 0, , 3,3 0,15.. 3,3 3,4 0, ,1 3,45 0,1 Lappeenranta.... 3,3 3,1 0,1 Kaikki 3, Kaikki 3, 3, 0,01 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

43 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä urheilu ja pelikenttien hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. 42 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssa. Kuvio 3. Miten hyvin URHEILU JA PELIKENTÄT on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,1 4,23 0,04 3, 3,2 0,05 3,1 3,4 0,03 3, 3,0 0,01 3,2 3,3 0,12 3,0 3, 0,12 3, 0,00 3,1 3,0 0, 3,4 3,3 0,0 3, 3,2 0,05 3,0 3,2 0,0 3, 3,0 0,04 3,1 3,3 0,02 3,55 3,4 0, 3,3 3,1 0,02 3,4 3,4 0,00 3,50 3,40 0, Lappeenranta 3,5 3,32 0,2 KAIKKI 1 1 KAIKKI 3,5 3,5 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

44 Keskimäärin 3 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä uimarantojen ja maauimaloiden hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 43 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssä. Kuvio 40. Miten hyvin UIMARANNAT JA MAAUIMALAT on hoidettu Lappeenranta Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3, 0,02 3, 3,3 0,04 3, 3, 0,00 3, 3, 0,00 3, 3, 0, 3, 3,2 0,04 3, 0,00 3,54 3,4 0, 3,4 3,5 0,1 3,51 3,5 0,15 3,4 3,5 0,0 3,1 3,54 0,0 3,30 3,53 0,23 3,2 3,4 0,15 3,41 3,3 0,04 3,50 3,4 0,02 2, 3,12 0,13 Lappeenranta 3,1 3,00 0,1 KAIKKI 3 23 KAIKKI 3,5 3,5 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

45 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä kuntoratojen ja ulkoilureittien hoitoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 44 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 41. Miten hyvin KUNTORADAT JA ULKOILUREITIT on hoidettu Lappeenranta KAIKKI ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,0 4,15 0,0 3, 3, 0,0 3,4 3, 0,34 3, 3, 0,01 3,1 3, 0,15 3,4 3,2 0,0 3, 3,2 0,02 3, 3, 0,0 3, 3,2 0,0 3, 0,00 3,4 3,5 0,1 3,5 3,3 0,15 3,1 3, 0,03 3,3 3,3 0, 3, 3,0 0,1 3,1 3,0 0,0 3,0 3,44 0,2 Lappeenranta 3,43 3,25 0,1 0,00 KAIKKI 3,5 3, 0,01 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

46 45 Palo ja pelastustoimi Kuvio 33. Palo ja pelastustoimi mittari vuonna 1 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,0 4,03 4,01 4,00 3, 3, 3, 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3, 3,1 3,1 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,04 3, 4,0 0,0 3, 3, 3, 3, 4,0 4,03 0,05 3, 4,00 3,1 4,01 0, 3,0 3,2 4,03 4,00 0,03 3,1 3,2 3,3 3, 4,00 3, 0,03 3,4 3,5 3,3 3,0 3,0 3, 0,0 3, 3,5 3,4 3,1 3,4 3, 0,12 3, 3,1 3,1 3,3 3,3 3,5 0,02 3,1 3,1 3,2 3,5 0,13 3,2 3, 3, 3, 3,5 0,0 3,0 3, 3, 3, 3,3 0,0 3,4 3,3 0,1 3,3 3,3 3, 3,2 3, 3,2 0,0 3, 3, 3,2 0,03 3, 3,4 3,2 3,1 3,5 3,1 0,04 3, 3,0 4,01 3,4 3, 0,0 3, 3,2 3,1 3, 3,1 0,12 Lappeenranta 3, 3, 3,5 3,2 3, 3,1 0,0 Kaikki 3,4 Kaikki 3, 3,2 3,2 3,0 3,1 3,4 0,03 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

47 Vesi ja viemärihuolto/kuvio mittari 4 Kuvio 43. Veden toimitusvarmuus mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4, 4,5 4,5 4,0 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,5 4,5 4,5 4,0 4,54 4,54 4,4 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,3 4,5 4,2 4, 0,50 4,5 4, 4, 4,2 4,0 4,5 0,05 4,5 4,3 4,1 4,5 4,5 0,00 4,5 4, 4, 4,0 4, 4,0 0,0 4, 4,0 4,3 4, 4, 0,02 4,4 4,2 4, 0,04 4,3 4,1 4, 0,0 4,4 4,1 4,0 4, 4, 4, 0, 4,5 4,4 4,2 4,2 4,0 4, 0,0 4,2 4,55 4,5 4,5 4,4 4, 0,02 4,4 4,4 4,1 4,1 4,0 4,5 0,05 4,5 4,5 4,1 4,5 4, 4,5 0,02 4,5 4,5 0,00 4,5 4,0 4,5 4,0 0,02 4,53 4,40 4,5 4,52 4,54 0,02 4,5 4,5 4,52 4,0 4,54 0,0 4,0 4,52 4,33 4,4 0,1 Kaikki 4,40 Kaikki 4,55 4,5 4,5 4,25 4,2 4,40 0,23 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

48 4 Vesi ja viemärihuolto/1 mittari Kuvio 44. JV viemärien toiminta mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,4 4,3 4,2 4,0 4, 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,54 4,54 Keskiarvot eri vuosina tammi 4,5 4,3 4,4 0,01 4,4 4,4 4, 4, 4,5 4,3 0,0 4,1 4,2 0, 4,4 4,1 4,2 4,4 4,5 4,0 0,05 4,1 4, 4, 4, 0,00 4,5 4, 4,5 0,04 4,1 4,2 4,2 4,52 4, 4,5 0,04 4,5 4,5 4,5 4,4 0,05 4,0 4,4 4,5 4,54 4,5 4,3 0,0 4,51 4,4 4,54 4,1 0,0 4,4 4,54 4,4 4,4 4,54 4,0 0,0 4,52 4,55 4,1 4, 4,0 0,0 4,44 4,44 4,5 4,53 4,1 4,5 0,02 4,51 4,4 4,51 4,52 4,5 0,0 4,4 4,4 4,55 4,53 4,5 0,05 4,4 4,52 4,53 4,4 4,54 0,0 4,44 4,41 4,4 4,4 4,4 4,54 0,0 Kaikki 4,3 Kaikki 4,53 4,54 4,5 4,1 4,1 4,3 0,23 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

49 4 Vesi ja viemärihuolto/1 mittari Kuvio 45. SV viemärien toiminta mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,3 3,3 3,2 3,1 3, 3,5 3,2 3,2 3, 3, 3, 3,4 3,3 3,5 3,50 3,4 Keskiarvot eri vuosina tammi 3,3 3,3 3,3 3, 3,3 4,00 0,2 3,4 3,1 3,1 3, 3,3 3,3 0, 3,4 3,50 3, 3,1 3, 3,3 0,1 3, 3, 3, 3,2 3, 3,2 0,0 3,3 3,0 3, 3,0 3, 3,1 0,05 3,2 3,4 3, 3, 0,02 3,0 3,5 0,15 3, 3,3 3,2 0,33 3, 3,0 3, 3, 3,0 3,2 0,0 3,0 3,4 3,2 3,1 3, 0,0 3,3 3,5 3, 0,02 3,5 3,3 3,5 3,4 3,0 3, 0,0 3,4 3,0 3,50 3,41 3,4 0,23 3,4 3,2 3,5 3,3 0,12 3,54 3,5 3,5 3,5 0,01 3,32 3,25 3,55 3,4 3,50 0,01 3,5 3,53 3,2 3,52 3,4 0,05 Kaikki 3,51 Kaikki 3,0 3,5 3,3 3,41 3,5 3,51 0,13 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

50 Keskimäärin 2 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä juomaveden laatuun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssä ja Helsingissä. 4 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja ssä. Kuvio 4. Miten hyvin VESILAITOKSEN TOIMITTAMAN JUOMAVEDEN LAATU on hoidettu KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 4,3 4,3 4,4 4,42 4,4 4,3 0,15 4,3 4,5 0,1 4,53 4,4 4, 4,55 4,0 4, 0,0 4,13 4,2 4,53 4,40 4,3 4,50 0,13 4,50 4,4 4,51 4,5 4,5 4,5 0,02 4,5 4,42 4,52 0, 4,42 4,51 4,4 4,4 0,01 4,54 4,50 4,42 4,4 4,5 0,13 4,5 4,3 4,5 4,4 4,45 0,03 4, 4, 4,0 4,3 4,0 4,5 0,04 4,2 4,23 4, 4,35 0,21 4,3 4,41 4,41 0,00 3,3 3, 4,02 4, 4,1 4,25 0,0 4,25 4,23 4, 4, 4,1 4,31 0, 3,4 3, 3, 4,13 4,2 0,15 4,0 4,1 3, 3, 4,21 0,25 4,34 4,34 4,21 4,1 0,05 0 0,00 KAIKKI 4,34 4,31 4,3 4,42 4,3 4,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

51 Keskimäärin 5 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, Helsingissä ja ssa. 50 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssä ja ssä. Kuvio 4. Miten hyvin JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN TOIMINTA on hoidettu KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3, 4,03 4,02 4,1 0,1 3, 3, 4,31 4,25 4,32 4,3 0,05 3, 3, 4,22 4, 4,2 4,35 0, 3,2 4,22 4,22 4,1 0,03 3, 4,0 3,3 4,04 4, 0,15 3,1 3,4 4,1 4,13 4,15 4,21 0,0 4,00 3, 4, 4,25 4,23 4, 0,03 4, 4,04 4,15 0, 4,1 4,0 4,2 4,30 4,1 4, 0,04 3,1 3, 4,32 4,22 4,1 4,23 0,04 3, 3,3 4, 4,23 4,0 0, 3,5 3,5 4,01 4, 4, 4, 0,04 3, 4,1 3, 3, 0,02 3, 3,5 3, 3, 4,1 0,21 3,5 4, 0,2 3,4 3, 4,05 3,4 4,05 0, 4,03 4,05 4,01 0,04 0 0,00 KAIKKI 3,1 3,1 4, 4,1 4, 4,1 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

52 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä sadevesien viemäröintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja Turussa. 51 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 4. Miten hyvin SADEVESIEN VIEMÄRÖINTI on hoidettu KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,4 3,1 3,1 3, 3,3 3,3 0, 3,3 3,3 3,3 3, 3,3 4,00 0,2 3,4 3,50 3, 3,1 3, 3,3 0,1 3,3 3,0 3, 3,0 3, 3,1 0,05 3, 3, 3, 3,2 3, 3,2 0,0 3,2 3,4 3, 3, 0,01 3,0 3,5 0,15 3,0 3,4 3,2 3,1 3, 0,0 3,5 3,3 3,5 3,4 3,0 3, 0,0 3, 3,3 3,2 0,33 3, 3,0 3, 3, 3,0 3,2 0,0 3,4 3,2 3,5 3,3 0,13 3,4 3,0 3,50 3,41 3,4 0,23 3,3 3,5 3, 0,02 3,54 3,5 3,5 3,5 0,01 3,32 3,25 3,55 3,4 3,50 0,01 3,5 3,53 3,2 3,52 3,4 0,05 0 0,00 KAIKKI 3,4 3, 3, 3,2 3, 3,5 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

53 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 5 % tyytymättömiä vesihuollon asiakaspalveluun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssa. 52 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssä ja Helsingissä. Kuvio 4. Miten hyvin VESIHUOLLON ASIAKASPALVELU on hoidettu KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,1 3,0 3,0 4,0 0,1 3,5 3, 3,3 0,1 3, 3,1 4,12 3,3 3, 3, 0,00 3,5 3,3 3,2 3, 3,5 3, 0,04 3,4 3,0 3, 3,5 3,2 3, 0,04 3,4 3,1 3, 3,52 3,5 0,33 3,44 3,50 3,2 3,1 3, 3, 0,1 3,0 3,0 3,4 3, 0,05 3,55 3,4 3,0 3,1 0,00 3, 3, 3, 0,0 3,4 3,4 3,3 3,1 3,1 3, 0,1 3,5 3,53 3, 3,51 3,1 0,30 3,5 3,4 3, 3,3 3,1 0,02 3,5 3,3 0, 3,3 3, 3,1 3, 3,1 0,03 3,3 3,44 3,4 3, 3,4 3,0 0,05 3, 3, 3,3 3,2 3, 3, 0,02 0 0,00 KAIKKI 3,5 3,5 3, 3,1 3,5 3,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

54 Keskimäärin 54 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä vesihuollon tiedotuksen toimivuuteen yleensä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. 53 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio 50. Miten hyvin VESIHUOLLON TIEDOTUS YLEENSÄ on hoidettu KAIKKI Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina edell. 3,3 3,53 3,50 3,54 3,5 3,4 0,0 3,22 3, 3,42 3,3 3,3 3,53 0, 3,40 3,41 3,4 3, 3,3 3,5 0,05 3,5 3,3 3,52 0,15 3,40 3,34 3,53 3,42 3,3 3,5 0, 3,3 3,40 3,51 3,50 0,00 3,3 3,3 3,53 0, 3,2 3,53 3,5 3,0 0,03 3,43 3,4 0,0 3, 3,25 3,3 3,4 3,2 3,52 0,2 3,31 3,50 3,40 3,4 0,0 3,4 3,41 3,4 3,42 3,41 0,01 3,40 3,41 3,50 3,53 3,3 3,34 0,02 3,3 3,42 3,3 3,43 3,3 0,0 3, 3,30 3, 3, 3,32 0,12 3,2 3,2 3,33 3, 3,31 0,0 3,04 3,1 3, 3,2 3, 3,2 0,0 0 0,00 KAIKKI 3,35 3,3 3,42 3,4 3,42 3,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 0,15 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä 0,15 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,15 yksikköä

55 54 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus katkokset vedensaannissa edellisten 12 kuukauden aikana, 1 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssä, ssa ja ssä. Kuvio 52. Ongelmana katkokset vedensaannissa edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, Nurmijärvellä ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. % 0 % 4 % % % 3 % 2 % 3 % 4 % % 0 % % 3 % 0 % 4 % 4 % 5 % 3 % 4 % % 4 % 4 % % % 1 % 2 % % 4 % 2 % % % 3 % 5 % % % 5 % 3 % % 2 % 5 % % 3 % 1 % % % 1 % 5 % 5 % 0 % % % % % 0 % % % % 5 % 2 % % 4 % 1 % % 3 % 5 % 1 % % 3 % % 5 % 1 % 5 % 5 % 3 % 4 % 2 % 0 % % 2 % % 3 % 4 % 1 % 5 % % % 2 % 3 % 51 % 3 % 53 % % % KAIKKI 1 KAIKKI 5 % 5 % % % % % 2 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

56 55 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden huono väri tai sameus edellisten 12 kuukauden aikana, 4 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssä ja ssa. Kuvio 53. Ongelmana veden huono väri tai sameus edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, ssa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. 4 % 1 % 0 % % % 1 % 4 % % % 1 % % 0 % 3 % 5 % 2 % 0 % % % % 2 % % % 3 % 4 % 1 % % % 1 % 5 % % 1 % 0 % % 4 % 1 % 3 % % 3 % 3 % % 3 % 0 % % 5 % 3 % 3 % 5 % 1 % 5 % % 3 % % 1 % 2 % 0 % % 0 % 2 % 2 % % 3 % 1 % 1 % 1 % % 3 % 5 % % % % 3 % 3 % 2 % % 2 % 4 % % 0 % 4 % 0 % % 0 % 4 % 5 % 54 % 3 % % 2 % 4 % 0 % 5 % 3 % % KAIKKI 4 KAIKKI 4 % % % 0 % % 0 % 4 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

57 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden haju edellisten 12 kuukauden aikana, %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssä, Helsingissä ja ssä. Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, ssa ja ssa. Kuvio 54. Ongelmana veden haju edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia 5 Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. % 0 % % 2 % 3 % 0 % % 5 % 0 % % % 2 % 2 % % 2 % 4 % 0 % 1 % % % 2 % 1 % 1 % 3 % 2 % % 5 % 5 % 1 % % % % % 2 % % % 0 % 0 % 3 % % 4 % 0 % % % 1 % 5 % % % % 0 % 3 % % % 1 % 3 % % 3 % % 0 % 2 % 5 % 13 % 52 % 5 % % 4 % % % 1 % % % 2 % % % % 2 % 3 % % 3 % % 4 % 3 % % % 2 % % 5 % 3 % 5 % 2 % 1 % 3 % 2 % KAIKKI KAIKKI 0 % 2 % 5 % 3 % 2 % 5 % 3 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

58 5 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus veden huono maku edellisten 12 kuukauden aikana, 4 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssä, ssä ja Helsingissä. Kuvio 55. Ongelmana veden huono maku edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, ssä ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. 2 % 0 % % 4 % % 5 % % 0 % 2 % 4 % 2 % % 4 % % % 2 % % 5 % 1 % % 1 % % 3 % 0 % 2 % 4 % % 2 % % 4 % 0 % % % 2 % % % 5 % 2 % 0 % % % 3 % % 4 % 4 % 0 % 3 % 4 % 3 % 0 % % 0 % % 5 % 2 % 2 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 % 1 % 4 % 55 % 1 % 0 % 2 % 4 % 1 % 1 % 5 % 1 % 3 % 2 % 1 % 2 % 4 % 3 % 0 % 2 % 2 % 3 % 0 % 1 % 3 % % % 2 % % 1 % 0 % % 3 % KAIKKI 4 KAIKKI % % 1 % 0 % % 1 % 2 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

59 5 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus huono vedenpaine edellisten 12 kuukauden aikana, 1 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssä, ssa ja Helsingissä. Kuvio 5. Ongelmana huono vedenpaine edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, ssa ja Porissa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. 3 % % 5 % % 22 % 0 % 1 % % 2 % % 5 % 3 % 0 % % 3 % 0 % 2 % 5 % 2 % % % % 0 % 4 % 4 % 0 % % % % % 5 % 1 % % 5 % 5 % 1 % % % 1 % 4 % % 3 % 4 % 5 % 1 % 4 % % % 0 % 1 % % 2 % 0 % 2 % % 0 % 0 % % 2 % % % 1 % % % % 5 % % % 1 % 5 % % 3 % % 3 % 5 % 2 % % 5 % 1 % 5 % 5 % 2 % 5 % 3 % % 5 % 3 % % 4 % % 1 % 5 % 4 % KAIKKI 1 KAIKKI 4 % % 0 % 0 % % 0 % 2 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

60 5 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Keskimäärin 12 %:lla vastaajista oli ollut ongelmana vähintään joskus viemärin tukkeutuminen edellisten 12 kuukauden aikana, 1 %:lla niitä ei ollut ollut lainkaan. Vähiten ongelmia oli ollut ssa, ssa ja Nurmijärvellä. Kuvio 5. Ongelmana viemärin tukkeutuminen edellisten 12 kuukauden aikana. Vastausvahtoehdot 1, 2 ja 3 on yhdistetty luokaksi 'Usein, melko usein tai joskus' Edellisestä tutkimuskerrasta ongelmat ovat vähentyneet eniten ssä, Porissa ja ssa. Huom! Arviot eivät koske aina kunnallisia vesilaitoksia Ei lainkaan Hyvin harvoin Usein, melko usein tai joskus 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Ei lainkaan ongelmia edell. 2 % % % 1 % 2 % % 3 % % 5 % % 2 % % 5 % 4 % 5 % 2 % % 1 % % % 3 % 3 % 0 % % 2 % 3 % % 2 % 2 % 1 % % 4 % 4 % 1 % % % % % 0 % 4 % % 2 % 0 % 4 % 3 % % 4 % % % 2 % 1 % % 2 % 4 % % 5 % 5 % % % 3 % % % % 5 % 4 % % 4 % % % % 1 % 5 % % 1 % 5 % 4 % % 0 % % % 2 % 3 % 3 % % 5 % 2 % % % % % % 2 % 3 % KAIKKI 1 12 KAIKKI % % % % % 0 % 2 % ¹Keskiarvo asteikolla 1 5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin. 15 % Parannus vähintään 15 prosenttiyksikköä 15 % Heikennys vähintään 15 prosenttiyksikköä

61 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1,2 %, % 13, % 5,1 % 12,3 % 40,4 % %±4% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 1,2 %,2 %,4 % 5,4 %, % 422 4,2 % 4%±5% Asuinkadun kunto,3 % 1,5 % 1,5 % 42,1 %,5 % 43 52, % 53%±5% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 3,3 % 1,1 % 25,5 % 45, %,2 % 42 54,1 % 54%±5% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 5,1 % 15, % 21, % 4,0 %,4 % 431 5,3 % 5%±5% Lumenauraus asuntokadulla, %,1 % 15, % 4, % 15,5 % 440 3,2 % 3%±5% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 0,2 % 3,1 %,4 % 5,3 % 2,1 % 4,3 % %±3% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä,5 % 1, % 2,2 % 3,3 %,2 % 42 4,5 % 4%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 5, % 1,5 %,1 % 43, %, % 42 51, % 52%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 1,2 %,2 % 1,2 % 55,0 % 1,3 % 41 2,4 % 2%±4% Keskustan puistojen hoito 0,0 %,0 % 1, % 0,0 % 13,2 % 355 3,2 % 3%±5% Asuntoalueiden puistojen hoito 1,2 % 13,0 % 21,4 % 51, % 12,5 % 415 4,3 % 4%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,4 % 13,1 % 2, % 3,5 %,1 % 405 4, % 4%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 1,3 %,2 % 22,3 % 5,5 %, % 31,2 % %±5% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1,1 % 3,2 %, % 55, % 33,3 % 441, % %±3% Suurista jätteistä eroon pääsy, % 22,1 % 22,1 % 32,1 %,0 % 3 41,1 % 41%±5% Paperin keruupisteen sijainti 1, % 3, %,1 % 3,4 % 4, % 434,3 % %±3% Lasinkeruupisteiden sijainti 3,4 % 5,5 %,0 % 41,1 % 42,0 % 43 3,0 % 3%±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 1,0 %, %,1 % 2, %,3 % 3 3,0 % 3%±5% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus, % 15,5 % 32, % 34,4 %,5 % , % 45%±5% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,2 % 0,2 % 1, % 32,5 % 5,4 % 431, % %±1% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 0,0 %,2 % 42,2 % 4, % 223, % %±4% Sadevesien viemäröinti 2, %,1 % 1,3 % 51,5 % 21,4 % 3 2, % 3%±5% Vesihuollon asiakaspalvelu 2,5 % 1,3 % 31,2 % 3,3 % 2, % 15 5,0 % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä,3 %, % 32,5 % 3,4 % 1,2 % 21 54, % 55%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa,1 %,5 % 31,1 % 41,5 % 12, % 1 54,4 % 54%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0,0 % 1, %, % 55,1 % 33, % 40, % %±3% Katuvalaistus asuntokadulla 3,2 %,3 %,2 % 50, % 30,4 % 444 1,3 % 1%±4% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 2,3 %,5 % 1, % 51,4 %,2 % 43 1, % 2%±4% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 0,5 %, % 2, % 45,4 % 1, % 13 5,0 % 5%±% Nuohous 2, %,1 % 23,0 % 42,3 % 2,0 % 1,4 % %±% Sammutus ja pelastuspalvelut 2,1 % 0,5 % 12,4 % 4, % 35,2 % 13 5,0 % 5%±5% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0, % 2,3 % 12, % 55,0 % 2,2 % 4,2 % 4%±5% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,4 % 0,4 %,1 %,1 %, % 445,0 % %±3% Veden huono väri tai sameus 0,5 % 0, % 5,4 %,1 %,4 % 444,5 % %±2% Veden haju 0,2 % 0,4 % 4,0 % 4,5 % 0, % 445 4, % 5%±2% Veden huono maku 0,2 % 0,2 % 5,2 %,4 %,0 % 443 5, % %±2% Huono vedenpaine 1, % 1,4 %,2 %,4 % 1,5 % 443,2 % %±3% Viemärin tukkeutuminen 0, % 0, %,3 %, %,2 % , % 13%±3% Hajua viemäristä 1, % 2,0 % 1, %, % 5, % ,4 % 22%±4% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,2 % 2,3 % 2,5 % 4,1 % 43 3,4 % 3%±2% 0 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

62 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1, % 5,2 % 13, % 4,5 %, % 231,2 % %±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3, % 1,0 % 23, % 4,5 %,0 % 21 55,5 % 5%±% Asuinkadun kunto 1,3 %, % 1, % 33, %,1 % , % 45%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,3 % 21,3 % 2,1 % 3,0 % 4,3 % ,3 % 41%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 1,0 % 23,0 % 1, % 34, %, % ,4 % 41%±% Lumenauraus asuntokadulla,4 % 12,3 %,1 % 4,3 % 1, % 22 5,2 % 5%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 0, % 5,2 % 1, % 5, % 1, % 22,3 % %±% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 4, % 1,5 % 25,5 % 43,5 %, % 21 51,4 % 51%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 5,1 % 1,4 % 21,3 % 42,1 % 12,0 % 21 54,2 % 54%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 2,2 %, % 1,4 % 53, % 12, % 22,5 % %±% Keskustan puistojen hoito 0, % 3,2 %,4 % 3, %, % 21,5 % %±4% Asuntoalueiden puistojen hoito 3,4 % 15,4 % 25,5 % 44, %,1 % 55, % 5%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,0 % 21,5 % 32,5 % 31,0 %,0 % 0 3,0 % 3%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 0, % 12,5 %,4 % 53, %, % 10 2,5 % 3%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0,4 % 4,4 %, % 55,1 % 31,1 % 225,2 % %±5% Suurista jätteistä eroon pääsy 5,5 % 1,1 % 1,1 % 44,2 % 1,1 % 21 1,3 % 1%±% Paperin keruupisteen sijainti 1, % 1, %, % 3,4 % 50,2 % 22, % %±4% Lasinkeruupisteiden sijainti 1,3 %,1 %, % 3, % 45,1 % 22 2, % 3%±5% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, % 22,5 % 21,1 % 32,4 % 1,2 % 4 4,5 % 4%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 3, % 13, % 22, % 41, % 1, % 3 5, % 0%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,0 % 0, % 5,0 % 35,5 % 5, % 2 4,1 % 4%±3% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 1,4 % 13, % 53,4 % 31,5 % 4, % 5%±% Sadevesien viemäröinti 1,1 %,1 % 22, % 51,1 % 1,1 % 1,2 % %±% Vesihuollon asiakaspalvelu 0,0 % 3, % 21,4 % 52, % 22,1 % 131 4, % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 2, % 13,5 % 25,2 % 4,5 % 12,3 % 155 5, % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 2,2 % 1,5 % 32,1 % 3, %,5 % 13 4,2 % 4%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1,3 % 4,5 %, % 4,1 % 35,3 % 2 4,4 % 4%±5% Katuvalaistus asuntokadulla 3, % 12,2 %,0 % 43, % 2,2 % 221 0,1 % 0%±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3, %,0 % 1,2 % 50,0 %,0 % 2 4,0 % 4%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 0,0 %,0 % 23,1 % 51,0 % 1, % 3, % 0%±% Nuohous 0,0 % 2,0 %,4 % 45, % 40, %, % %±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 0, % 12,0 % 5,0 % 31,2 % 125,2 % %±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0, %,1 % 13, % 52,1 % 2,3 % 15,4 % %±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,0 % 0,4 %,1 %,0 % 4,5 % 232,5 % %±4% Veden huono väri tai sameus 0,4 % 0, %,5 % 5, %, % 231, % %±4% Veden haju 0,0 % 0, %,0 % 5,2 %,0 % 230, % %±4% Veden huono maku 0, % 0, %,4 % 4, %,1 % 231,1 % %±4% Huono vedenpaine 1,3 % 0, % 12, % 5,2 % 0,1 % 231, % 15%±5% Viemärin tukkeutuminen 0,0 % 1, %, % 3,5 %,0 % 230, % %±4% Hajua viemäristä 1, % 1,3 % 13,4 %, % 5, % 231 1,5 % 1%±5% Viemärin tulviminen kellariin 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 5, % 22 2,2 % 2%±2% 1 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

63 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1,0 %, %,0 % 4,2 % 1, % 4 1,1 % 1%±3% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 2,3 %,0 % 22,5 % 52, %,5 % 51 1,3 % 1%±4% Asuinkadun kunto,3 % 1, % 1,4 % 44,0 %, % 00 54, % 55%±4% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 3, % 15, % 22, % 4, %, % 55 5, % 5%±4% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 3,3 %, % 21, % 50,2 %,1 % 0,3 % 0%±4% Lumenauraus asuntokadulla, % 1, % 13, % 3,1 % 1, % 5, % 5%±3% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 0, % 5,0 %,3 % 54,2 % 2, % 55 2, % 3%±3% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä, % 22,2 % 25, % 35,3 %,2 % 0 43,5 % 43%±4% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä, %,1 %,5 % 3, %,1 % 45, % 4%±4% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 2,3 %,5 % 22,0 % 51, % 13, % 04 5,2 % 5%±4% Keskustan puistojen hoito 0, % 3,3 %,5 % 0, %, % 2 5, % %±3% Asuntoalueiden puistojen hoito 2, %,5 % 15,5 % 55,0 % 1,3 % 1,3 % 1%±3% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 4,0 % 15,0 % 25,1 % 43, % 12,2 % 2 5,0 % 5%±4% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 2,5 %,2 % 23, % 53, %, % 50 5,4 % 5%±4% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1,5 % 3, %,2 % 54, % 30, % 0 5,3 % 5%±3% Suurista jätteistä eroon pääsy 1,1 % 25,4 % 1, % 30,3 %,5 % 2 3, % 40%±4% Paperin keruupisteen sijainti 1,3 % 3,0 % 5,3 % 31,0 % 5,4 % 3 0,4 % 0%±2% Lasinkeruupisteiden sijainti 3,3 % 5,5 %,1 % 32,5 % 52, % 5,1 % 5%±3% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 1,3 % 2,5 % 21,1 % 2, %,2 % 05 33,0 % 33%±4% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus,1 % 13,4 % 30,5 % 3,4 %, % 5 50,0 % 50%±4% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,3 % 0,5 % 2, % 2,3 % 0,3 %, % %±1% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,2 % 0, %,3 % 3, % 4,0 % 44, % %±3% Sadevesien viemäröinti 1,0 %,0 % 15,1 % 54, % 23,2 % 5, % %±3% Vesihuollon asiakaspalvelu 0, % 2, % 2,1 % 4,3 %,3 % 30, % 0%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 4, %,5 % 2, % 45, % 13,1 % 451 5,0 % 5%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 4, %,2 % 2,3 % 42,4 % 1,5 % 40 5, % 5%±5% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0,3 % 1,2 % 5, % 4,4 % 4, % 3 3,0 % 3%±2% Katuvalaistus asuntokadulla 1,2 % 5,5 %, % 51,2 % 33,3 % 0 4,5 % 5%±3% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 1,4 %, % 1, % 51,1 % 21,0 % 2,0 % 2%±3% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 2,4 %, % 30,5 % 42, % 1, % 331 0,4 % 0%±5% Nuohous 3,2 % 3, % 2, % 40, % 25, % 250,4 % %±% Sammutus ja pelastuspalvelut 1,0 % 1,0 %,4 % 51,5 % 32,0 % 3 3,5 % 4%±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1, % 3,3 % 12, % 51,0 % 31,3 % 5 2,3 % 2%±3% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,5 % 0, % 12,3 %,4 % 5,0 % 0 13, % %±2% Veden huono väri tai sameus 0, % 0, %,0 %, %,1 % 05,3 % %±2% Veden haju 0,2 % 0,2 % 2,1 % 5, % 1, % 05 2, % 3%±1% Veden huono maku 0,4 % 0, % 3,5 %,4 %,1 % 0 4,5 % 4%±1% Huono vedenpaine 1,5 % 1,2 % 4, %,1 % 4,5 % 0,4 % %±2% Viemärin tukkeutuminen 1,5 % 1, %, %,1 % 2,1 % 02 1, % 1%±3% Hajua viemäristä 3,1 % 3,2 %,4 %,3 % 2,0 % 05 2, % 2%±3% Viemärin tulviminen kellariin 0,3 % 0,1 % 2, % 2,5 % 4,3 % 3,1 % 3%±1% 2 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

64 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1, % 12, % 2,4 % 5,5 % 4,1 % 21 1, % 2%±% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys,4 % 1, % 35,5 % 44,1 % 1,4 % 2 45,5 % 45%±% Asuinkadun kunto 1,3 % 2,5 % 23, % 2, % 5,3 % 22 32, % 33%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,1 % 25,4 % 2, % 3, % 3,5 % 22 40,4 % 40%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto, % 2,3 % 2,2 % 31, % 5, % 21 3,5 % 3%±% Lumenauraus asuntokadulla 12,5 % 25,0 % 1,5 % 3, %,5 % 232 4,3 % 4%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 3,1 %, % 21, % 5,1 %,0 % 22,2 % %±% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 5,3 % 22, % 34, % 35,1 %,3 % 41,3 % 41%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä, %, % 2,1 % 3, %,2 % 2 44, % 45%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 4, % 15, % 30,4 % 45,1 %,5 % 2 53, % 54%±% Keskustan puistojen hoito 1,1 % 13, % 32, % 52,2 % 2, % 55,0 % 55%±% Asuntoalueiden puistojen hoito 5,2 % 15,5 % 44, % 35,2 % 3,1 % 13 3,3 % 3%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,3 % 2, % 30,2 % 31,2 % 5, % 5 3,1 % 3%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 4, %, % 2, % 52, %, % 1,4 % 1%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 2,2 % 5, %,3 % 5,5 % 2,3 % 22, % %±4% Suurista jätteistä eroon pääsy,4 % 15,0 %, % 41, % 1, % 2 0,3 % 0%±% Paperin keruupisteen sijainti 2, %,0 % 12,3 % 45,5 % 3, % 235 3,4 % 3%±5% Lasinkeruupisteiden sijainti 4,2 %,3 % 12, % 4,2 % 2,4 % 23,5 % %±5% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, % 1, % 23,5 % 3, %,3 % 221 4, % 4%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 5,0 %,0 % 2, % 44,3 % 13, % 221 5, % 5%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 1,5 % 0,5 % 5,0 % 2,0 %,5 % 0,5 % %±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 2, % 1,4 %, % 50, % 3,4 % 13,1 % %±5% Sadevesien viemäröinti 4, %,0 %,5 % 54,2 % 1, % 1 1,1 % 1%±% Vesihuollon asiakaspalvelu 1, %,0 % 31, % 4,3 % 15,5 % 3, % 4%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä, % 12,3 % 2,4 % 42, %,0 % 13 54,0 % 54%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 5,1 %,4 % 34, % 3,0 %, % 50, % 51%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1,4 % 5, % 12,1 % 5,4 % 2,2 % 2 4, % 5%±5% Katuvalaistus asuntokadulla, %, %,4 % 4,0 % 1, % 221, % %±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 2, % 13,3 % 2, % 44,1 %, % 2 5, % 5%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 3, % 4, % 2,5 % 4,4 % 1, % 153,0 % %±% Nuohous 2,4 % 2,4 % 13,5 % 3,1 % 4,4 %,5 % %±5% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 2, %,5 % 2, % 2,3 % 3 0,2 % 0%±5% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 3,4 %,2 % 15, % 5,2 %, % 1,1 % %±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0, % 0,0 %,1 %,1 % 1,3 % 22,0 % %±3% Veden huono väri tai sameus 1, % 0, % 3,1 % 3,5 % 5,2 % 22 5, % %±3% Veden haju 0,4 % 1,3 % 3,5 % 4,4 % 4, % 22 5,2 % 5%±3% Veden huono maku 2,2 % 0,4 % 4,4 % 5, % 1, % 22,0 % %±3% Huono vedenpaine 0, % 2,2 %,0 % 5, %, % 22,0 % %±4% Viemärin tukkeutuminen 0,4 % 0, %, % 5,2 % 0,0 % 230,1 % %±4% Hajua viemäristä 1, % 1, % 15,4 %,2 %,3 % 22 1, % 1%±5% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,0 % 1, % 2,2 %, % 22 2, % 3%±2% 3 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

65 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1,5 %, % 15,0 %, %,5 %,3 % %±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 4, % 1, % 32,5 % 43,3 % 4,1 % 2 4,4 % 4%±% Asuinkadun kunto 1,1 % 23, % 23,4 % 33, % 5,5 % 23 3,2 % 3%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, % 22,1 % 30, % 3, % 3,3 % 21 42,1 % 42%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto,0 % 21, % 2, % 40,4 % 3, % 44,1 % 44%±% Lumenauraus asuntokadulla 13,5 % 23,0 % 15,0 % 3, % 12,4 % 51,1 % 51%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 2,2 % 5, %,0 % 5, % 15, % 4, % 5%±5% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä, % 22,2 % 2, % 34, % 4,5 % 2 3,1 % 3%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä, % 22, % 25,4 % 3, % 4, % 2 44,4 % 44%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla, %,2 % 2, % 50,4 %, % 25 5,1 % 5%±% Keskustan puistojen hoito 0,4 % 2, %,2 % 0,2 % 1, % 5,0 % %±4% Asuntoalueiden puistojen hoito 3,4 %, % 25, % 5,3 % 5,5 % 23 1, % 2%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,1 % 22,5 % 34, % 32,5 % 3,5 % , % 3%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 1,0 %,2 %,5 % 5,2 %,2 % 1,4 % %±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0,4 % 4, %,2 % 5, % 2, % 2,2 % %±4% Suurista jätteistä eroon pääsy,2 % 1,0 % 22, % 3, % 15,1 % ,0 % 53%±% Paperin keruupisteen sijainti 1,1 % 3, %, % 4, % 41,0 % 23, % %±4% Lasinkeruupisteiden sijainti 2, %,4 %, % 45,4 % 34,4 % 23, % 0%±5% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 12, % 22, % 2, % 30,5 %,5 % 23 3,1 % 3%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 5, %,3 % 23, % 44,5 %,3 % 5 5, % 5%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,0 % 0,0 % 2, % 3,0 % 1, %, % 0%±0% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 0,0 % 1, % 53,1 % 31,5 % 3 4, % 5%±% Sadevesien viemäröinti 2,2 %,3 % 21,0 % 52,4 % 1, % 22 1,2 % 1%±% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,3 % 5, % 30,1 % 4, % 1, % 153 5,4 % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 2,0 % 12, % 30,0 % 4, %,4 % 3 5,1 % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 3, %,1 % 25,5 % 50,0 % 1, % 1, % %±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 2, % 5, %,2 % 53, % 31,0 % 21 4, % 5%±4% Katuvalaistus asuntokadulla 4, % 13, % 15,5 % 4,4 % 1, % 2,2 % %±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 5,3 % 13, %,3 % 4, % 1,5 % 2 3,2 % 3%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 0, %,4 %,2 % 4,0 % 1,1 % 5,1 % 5%±% Nuohous 2,1 % 5, % 1, % 5,0 % 1, % 1 3, % 4%±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0, % 1,5 % 1,3 % 54, % 30,1 % 133 5,0 % 5%±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0, % 2, %, %,3 % 23, % 0,1 % 0%±4% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,0 % 0, %, %,0 %,1 % 2,4 % %±3% Veden huono väri tai sameus 0,4 % 0,4 % 5,1 %,1 %, % 2 5, % %±3% Veden haju 0,0 % 0,4 % 2, % 5,4 % 3, % 2 3,2 % 3%±2% Veden huono maku 0,0 % 0,4 % 1, %, % 2, % 2 2,2 % 2%±2% Huono vedenpaine 1,1 % 1,4 %, %,5 %, % 2 12,3 % 12%±4% Viemärin tukkeutuminen 0,4 % 0,4 %,0 %,4 % 4,4 % 2, % %±3% Hajua viemäristä 2,2 % 1,1 %,0 %,4 % 5, % 2 1,3 % 1%±5% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,0 % 1,5 % 1,1 %,3 % 25 2,2 % 2%±2% 4 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

66 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 0,0 %,1 % 1,4 % 2,5 %, % 2,4 % %±% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys, %, % 23,2 % 42,0 % 1,4 % 43,5 % 43%±12% Asuinkadun kunto,0 % 34,3 %,0 % 32, % 2, % 0 35, % 3%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 21, % 2,0 % 21, % 2,1 % 1,4 % 2,5 % 2%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto,5 % 2,4 % 1,2 % 2, % 4,1 % 3 32, % 33%±% Lumenauraus asuntokadulla 1, %,5 % 15,1 % 34,2 % 12,3 % 3 4, % 4%±12% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 2, % 12,3 %, % 4, % 12,3 % 3 0,3 % 0%±% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 15,3 % 12,5 % 2, % 3,1 %,3 % 2 44,4 % 44%±12% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 12,5 % 1,1 % 23, % 3,1 %, % 2 45, % 4%±12% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 12,5 % 13, % 2,2 % 34, %, % 2 44,4 % 44%±12% Keskustan puistojen hoito 1,5 %, % 13, %, %, %,3 % %±% Asuntoalueiden puistojen hoito,0 % 22,4 %, % 4,3 % 1,5 % 4, % 4%±12% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,2 % 2,4 % 1,4 % 25, % 3,2 % 2 2,0 % 2%±12% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 12,3 %,0 % 35,1 % 43, % 1, % 5 45, % 4%±13% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 5, % 2, % 4,2 % 43,1 % 44,4 % 2,5 % %±% Suurista jätteistä eroon pääsy 5, % 5, %,3 % 4,3 % 1, %,1 % %±% Paperin keruupisteen sijainti 4,1 %, % 4,1 % 41,1 % 43, % 3 4, % 5%±% Lasinkeruupisteiden sijainti 5, %,3 % 5, % 3, % 41, % 2 0, % 1%±% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, %,2 % 12,3 % 52,3 % 21,5 % 5 3, % 4%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 1,4 % 2, %,1 % 3,1 % 4, % 2 4, % 5%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 1,4 % 4,2 % 1,4 % 43, % 4,3 % 1 3,0 % 3%±% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 2,0 %,0 % 0,0 % 30,0 % 50 0,0 % 0%±% Sadevesien viemäröinti 1, %, % 2, % 4, % 13,3 % 0 0,0 % 0%±13% Vesihuollon asiakaspalvelu 0,0 % 0,0 %,0 % 4,0 % 30,0 % 50,0 % %±12% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 1,5 % 13, % 2, % 3, %,0 % 5 5, % 5%±12% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 0,0 %,3 % 1, % 4, %,2 % 2 1,0 % 1%±12% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0,0 % 1,4 % 1,4 % 52, % 44,4 % 2,2 % %±4% Katuvalaistus asuntokadulla 0,0 % 12,5 %, % 44,4 % 3,1 % 2 0, % 1%±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 1,4 %,1 % 12,5 % 50,0 % 25,0 % 2 5,0 % 5%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 4,0 %,0 % 1,0 % 52,0 % 22,0 % 50 4,0 % 4%±12% Nuohous,5 %,5 %, % 34, % 41,3 % 4,1 % %±13% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 0,0 %, % 0,0 % 33,3 % 45 3,3 % 3%±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0,0 % 1, %, % 0, % 31,1 % 1 1, % 2%±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,0 % 0,0 %, %,0 % 5,3 % 5, % %±% Veden huono väri tai sameus 1,3 % 2, % 12,0 %,0 %,0 % 5 1,0 % 1%±% Veden haju 1,3 % 0,0 % 4,0 %,3 % 5,3 % 5 5,3 % 5%±5% Veden huono maku 4,0 % 1,3 %, %,0 % 0,0 % 5 12,0 % 12%±% Huono vedenpaine 0,0 % 1,3 %, % 5,3 %, % 5,0 % %±% Viemärin tukkeutuminen 0,0 % 1,3 % 13,3 % 4,0 % 1,3 % 5, % 15%±% Hajua viemäristä 4,1 % 0,0 % 1, %,5 %, % 4 23,0 % 23%±% Viemärin tulviminen kellariin 0,0 % 1,3 % 4,0 % 4,0 % 0, % 5 5,3 % 5%±5% 5 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

67 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 2,0 %,4 % 13, %, %,4 % 2 4, % 5%±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3, % 1, % 2,4 % 4,0 % 3,1 % 2 4,1 % 4%±% Asuinkadun kunto,2 % 2,4 %,1 % 31,0 %,2 % ,3 % 40%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 12, % 30,3 % 23,0 % 30, % 3,3 % ,0 % 34%±5% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 13, % 2, % 23, % 2, % 4,0 % 2 33, % 34%±5% Lumenauraus asuntokadulla 4, % 1,0 % 1,3 % 4, % 15,3 % 30 1, % 2%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 1,3 %,0 % 13, % 5,5 % 21,4 % 2, % %±5% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 5,1 % 15,3 % 2,1 % 45,4 %,1 % 25 51,5 % 52%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 3, % 1,3 % 2,3 % 3,3 %,3 % 300 4, % 4%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 1, %, % 22, % 55,4 %,2 % 25 5, % %±% Keskustan puistojen hoito 0,0 % 0, % 3,4 % 34, % 1,1 % 2 5, % %±2% Asuntoalueiden puistojen hoito 1,4 %,4 % 1,4 % 55, % 1, % 2 3, % 4%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 5,2 % 1,4 % 31, % 3,1 %,5 % 2 44, % 45%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 2, %,5 % 2,3 % 4,1 %,2 % 4 5,4 % 5%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1,0 % 1,0 %, % 4, % 42,4 % 304 1,1 % 1%±3% Suurista jätteistä eroon pääsy, % 25,4 % 21, % 32, %,2 % 43,0 % 43%±% Paperin keruupisteen sijainti 3,0 % 3,3 %,0 % 3,4 % 50,3 % 302, % %±4% Lasinkeruupisteiden sijainti 2,3 % 4, %,2 % 35, % 4,4 % 30 4,0 % 4%±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, % 25,3 % 22,0 % 32, %,4 % 23 41,0 % 41%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 2,5 %, %,2 % 4,5 % 1,2 % 25, % %±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0, % 0, % 4,3 % 30,1 % 4,2 % 302 4,4 % 4%±3% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,5 % 1,0 % 12, % 4,5 % 3,2 % 1 5, % %±5% Sadevesien viemäröinti 1, %, % 23, % 4, % 1, % 25,5 % %±% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,1 % 2,2 % 25,1 % 50,3 % 21,3 % 13 1, % 2%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 2, %, % 2, % 44,4 %,5 % 234 5,0 % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 5, %,4 % 2, % 43,0 % 13, % 223 5,0 % 5%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 2,0 %, %,5 % 55, %, % 0, % 1%±5% Katuvalaistus asuntokadulla,3 % 1,3 % 1,0 % 41,0 % 15,3 % 300 5,3 % 5%±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä,2 % 1,4 % 25, % 3,2 %, % 23 4, % 50%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 3,4 % 5, % 23,0 % 53,4 %,2 % 4, % %±% Nuohous 2, % 5,4 % 1, % 4, % 2,1 % 5,0 % 5%±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,5 % 1,1 %,3 % 5,5 % 2, % 15,1 % %±5% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 2,1 % 4,2 %,4 % 54, % 2, % 0 3,3 % 3%±5% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,3 % 0, %,1 %,1 % 1, % 30,1 % %±3% Veden huono väri tai sameus 0,3 % 1,0 % 2, %, %, % 30 4,2 % 4%±2% Veden haju 0,3 % 1,3 % 3, %,2 %,3 % 30 5,5 % %±3% Veden huono maku 1,0 % 1,0 % 4, % 5, %, % 30,5 % %±3% Huono vedenpaine 2,3 % 1,3 %, % 5, % 4,0 % 30,5 % %±3% Viemärin tukkeutuminen 0, % 1, %,2 %,2 %,4 % 30,4 % %±4% Hajua viemäristä 2,3 % 2,3 %,4 % 12,4 % 1, % 30 1,0 % 1%±4% Viemärin tulviminen kellariin 1,0 % 0,3 % 2,3 % 2, % 3, % 302 3, % 4%±2% ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

68 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1, %,4 % 1,0 % 2,4 %,4 % 4 1, % 2%±4% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 4,5 % 1, % 31,0 % 40,5 % 4,1 % 44 44, % 45%±5% Asuinkadun kunto 1,3 %,4 % 1, % 33,1 % 4, % 40 3, % 3%±4% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, % 25,5 % 2,1 % 3,0 % 2, % 40 3, % 3%±4% Jalankulku ja pyöräteiden kunto, % 2, % 23,5 % 34, % 4,3 % 44 3, % 3%±5% Lumenauraus asuntokadulla, % 1,4 % 1, % 41,1 %, % 4 53,0 % 53%±5% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 2,3 %,5 %, % 5, %, % 41 4,5 % 5%±4% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 4, % 23,3 % 2, % 3,4 % 5,1 % ,5 % 43%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 4,4 % 1,4 % 2, % 3, %, % 454 4, % 4%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 2,4 % 13,0 % 30,3 % 44,4 %, % 4 54,3 % 54%±5% Keskustan puistojen hoito 0,5 % 4,3 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % 41, % %±4% Asuntoalueiden puistojen hoito 3,3 % 12, % 32,5 % 43,3 %,1 % 41 51,4 % 51%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,0 % 22,4 % 3, % 2,2 % 5,5 % , % 35%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 2, % 1,4 % 32,2 % 42,5 % 5,1 % 351 4, % 4%±5% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0,4 % 2,5 %, % 4, % 43,5 % 43 0,3 % 0%±3% Suurista jätteistä eroon pääsy 3, %,2 % 15,3 % 43,1 % 2, % 452 2, % 3%±4% Paperin keruupisteen sijainti 1,4 % 2,3 % 4,1 % 41, % 50,3 % 43 2,1 % 2%±2% Lasinkeruupisteiden sijainti 1,4 % 1,4 % 5, % 44,2 % 4,1 % 44 1,3 % 1%±3% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 5, %,2 % 1, % 43,0 % 22,4 % 451 5,4 % 5%±4% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 2,1 % 4,2 % 1,1 % 4,2 % 2,4 % 43, % %±4% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0, % 1,5 % 5,0 % 41,4 % 51,2 % 45 2, % 3%±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 1,3 % 2,3 % 1, % 53,4 % 2,2 % 2,5 % 0%±5% Sadevesien viemäröinti 2, %, % 25, % 4, % 1,3 % 3 4,0 % 4%±5% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,0 % 5,1 % 2,3 % 4,3 % 1,3 % 3 5, % %±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 4,2 %,0 % 2,3 % 43, % 13, % 31 5,5 % 5%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 3,5 % 12,0 % 2, % 43,4 %,4 % 341 5, % 5%±5% Katuvalaistus keskustan kaduilla 2,0 % 2,2 %,0 % 55, % 33,3 % 45, % %±3% Katuvalaistus asuntokadulla 5,3 % 5,5 %, % 4,2 % 2,3 % 45 4,5 % 5%±4% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3,3 %,2 % 15,3 % 51, %,5 % 45 2,3 % 2%±4% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 0, %, % 2, % 4,0 % 1, % 34 5, % %±5% Nuohous 1, % 5,0 % 1, % 41,2 % 35,3 % 33, % %±5% Sammutus ja pelastuspalvelut 0, % 2,3 %, % 5,3 % 2,0 % 30 5,3 % 5%±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1, % 5, % 1,1 % 54,0 % 22, % 32, % %±4% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0, % 0,2 %,3 %,3 % 2, % 43,1 % %±3% Veden huono väri tai sameus 0, % 0,4 %,2 %,0 % 1, % 4,5 % %±3% Veden haju 0,2 % 1, % 4,2 % 5,0 %, % 4,1 % %±2% Veden huono maku 0,2 % 1, %,5 %,3 % 3,1 % 4, % %±3% Huono vedenpaine 2,3 % 0,4 %, %,1 % 0,4 % 4,5 % %±3% Viemärin tukkeutuminen 0, % 1, %,5 % 5, % 1,5 % 4 12, % 13%±3% Hajua viemäristä 2,3 % 2,3 %,5 %, % 0,0 % 4 1,1 % 1%±4% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,0 % 2,1 % 1, % 5,3 % 40 2, % 3%±2% ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

69 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 2,4 %,4 % 15,1 % 1,3 %, % 551 1,1 % 1%±4% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 4,1 % 1, % 25,3 % 4, % 4,2 % , % 52%±4% Asuinkadun kunto, % 23, % 22,0 % 3,3 %,3 % , % 4%±4% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 4,0 %, % 22, % 45, %, % ,5 % 52%±4% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 5,2 % 1, %,3 % 4, % 5,0 % , % 52%±4% Lumenauraus asuntokadulla 13,1 % 21,0 % 12,4 % 41, %, % 53 53,5 % 53%±4% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 1, %, % 15, % 5, % 1,3 % 552 5,0 % 5%±4% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä,2 %, % 1, % 4,1 %,3 % ,4 % 53%±4% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 3, %,5 % 1, % 50,3 % 12, % 545 2, % 3%±4% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 2,3 %, % 21,4 % 54, % 12, % 533, % %±4% Keskustan puistojen hoito 0,4 % 3, %, % 5,1 %, % 4 3, % 4%±3% Asuntoalueiden puistojen hoito 2,4 %,5 % 23, % 50, %, % 4 5,4 % 5%±4% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,3 % 1, % 25,0 % 40,2 %, % 505 4, % 4%±4% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 2, %,3 % 2,0 % 4,2 %, % 41 5,0 % 5%±5% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0,0 % 2, % 3, % 4, % 43, % 55 3, % 4%±2% Suurista jätteistä eroon pääsy, % 1, % 1,5 % 3, % 1, % 4 55,2 % 55%±5% Paperin keruupisteen sijainti 2,3 % 3, %,5 % 3, % 4, % 55,5 % %±3% Lasinkeruupisteiden sijainti 3, %,3 %,5 % 3, % 42, % 55 0, % 1%±3% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 13,5 % 23,2 % 22,4 % 2, % 12,4 % 43 41,0 % 41%±4% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 2,3 %, % 23, % 45, % 1,4 % 521 4,3 % 4%±4% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 1, % 3,1 %, % 3,4 % 4,1 % 55,5 % %±3% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,3 % 1,1 % 12, % 4,3 % 3,5 % 351 5, % %±4% Sadevesien viemäröinti 1,0 %,5 %,0 % 54,1 % 1,4 % 4 2,4 % 2%±4% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,2 % 4,3 % 22, % 4, %,1 % 32 1, % 2%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 1, %,5 % 2, % 44,3 % 1, % 43 0, % 1%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 3,3 %, % 21, % 4, % 1, % 430 4,4 % 4%±5% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0, % 1,1 % 4, % 4, % 44, % 552 3,5 % 3%±2% Katuvalaistus asuntokadulla 2,0 % 4, %, % 52,4 % 33,0 % 555 5,4 % 5%±3% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 1,1 %,2 % 12, % 53,4 % 2,4 % 54, % 0%±3% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 2, %,5 % 25, % 45,0 % 1, % 340 4, % 5%±5% Nuohous 1,3 % 1, % 1,1 % 3,1 % 40, % 2, % %±5% Sammutus ja pelastuspalvelut 0, % 0, % 12, % 55, % 30, % 3,1 % %±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1,1 % 1,1 %,5 % 54,4 % 32, % 43,2 % %±3% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,4 % 0,4 % 12,2 %,2 %, % 5 12, % 13%±3% Veden huono väri tai sameus 0, % 1,4 % 13,4 % 12, % 1, % 5 15,5 % 1%±3% Veden haju 1,4 % 1,1 %,5 %,4 %, % 55,0 % %±3% Veden huono maku 2,1 % 2,5 %, % 12, % 1, % 55 15,4 % 15%±3% Huono vedenpaine 1,4 % 2,1 % 5,5 %, % 1,2 % 54,0 % %±2% Viemärin tukkeutuminen 0, % 1,2 %,3 %, %, % 51 12,5 % 12%±3% Hajua viemäristä 2, % 2, % 21,0 %,4 % 2,1 % 52 2,5 % 2%±4% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,2 % 2,0 % 2,2 % 5,0 % 55 2, % 3%±1% ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

70 Liite 1 Lappeenranta Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1,1 %,2 %,0 % 4, %,2 % 34 4, % 5%±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys, % 2,4 %,2 % 3,2 % 1, % 32 3, % 40%±5% Asuinkadun kunto 25, % 22, % 1,5 % 2, % 4,2 % 3 34,0 % 34%±5% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,1 % 2,2 % 2, % 31, % 2, % 33 34, % 35%±5% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 13,1 % 2, % 25,4 % 30, % 3,0 % 3 33, % 34%±5% Lumenauraus asuntokadulla 25, % 25, %,4 % 2,0 %,0 % 3 3,0 % 3%±5% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 3, % 1,1 % 15,3 % 53, %,0 % 32 4, % 5%±5% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä,1 % 2,4 % 23,2 % 2, %,5 % ,3 % 35%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 12, % 21,5 % 23, % 35, %,1 % 32 42,0 % 42%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla,5 % 15, %,1 % 45, %,0 % 33 52,5 % 53%±5% Keskustan puistojen hoito 0, % 0, %,5 %, % 1,5 % 33,0 % %±4% Asuntoalueiden puistojen hoito,3 % 1, % 21, % 43, %, % ,5 % 51%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 1,1 % 23, % 25,4 % 30,3 % 2, % , % 33%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto,3 % 13, % 2,3 % 42,5 %,0 % 23 4,5 % 4%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 2,2 % 2,4 %,4 % 2,4 %, % 30,0 % %±3% Suurista jätteistä eroon pääsy,3 % 1, % 21, % 3,5 %, % 344 4,3 % 4%±5% Paperin keruupisteen sijainti 2,4 % 4,3 %, % 4,0 % 35, % 32 1, % 2%±4% Lasinkeruupisteiden sijainti 2, % 5, %,0 % 4,4 % 34,3 % 33 0, % 1%±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,3 %, % 22, % 33,4 %, % 32 42,2 % 42%±5% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 5,4 %, % 2, % 40, % 13,4 % ,0 % 54%±5% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Jätevedenpuhdistamojen toiminta #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Sadevesien viemäröinti #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vesihuollon asiakaspalvelu #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Katuvalaistus keskustan kaduilla 0,3 % 1, %,5 % 1,3 % 30,0 % 3 1,3 % 1%±3% Katuvalaistus asuntokadulla 2, %, % 13,3 % 5,5 % 1, % 35,1 % %±4% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 2,5 % 12,2 % 1,1 % 52,5 % 13, % 32,3 % %±5% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 3, % 1, % 35, % 3,3 %,2 % 43,5 % 44%±% Nuohous 2,1 %, % 2,5 % 44, % 1,0 % 23 0, % 1%±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,4 % 3,1 % 1,0 % 2,2 % 1,2 % 225 0,4 % 0%±5% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 2, % 5, % 1,5 % 54, % 1,4 % 23 4,1 % 4%±5% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Veden huono väri tai sameus #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Veden haju #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Veden huono maku #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Huono vedenpaine #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Viemärin tukkeutuminen #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Hajua viemäristä #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Viemärin tulviminen kellariin #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

71 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 4,0 %,3 %,3 % 5, % 1, % 1,4 % %±% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys, % 23,1 % 22,3 % 43, % 4,1 % 121 4, % 4%±% Asuinkadun kunto 2,0 % 23,4 %, % 25, % 12, % 1 3, % 3%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 1,3 % 3, % 1,3 % 22, % 4, % 123 2, % 2%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 13,3 % 25,0 % 21, % 31, %,3 % 1 40,0 % 40%±% Lumenauraus asuntokadulla, %, % 12,4 % 43, % 1,2 % 121 2,0 % 2%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 3,2 % 13, %,5 % 53,2 % 23,4 % 1, % %±% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä,4 % 25,2 % 22, % 33, %,1 % 43, % 44%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä,1 % 1,1 % 22,0 % 3, % 13,0 % , % 53%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 3,3 %,2 % 15,0 % 52,5 % 15,0 % 1,5 % %±% Keskustan puistojen hoito 0, % 5,2 %, % 5, % 2, % 5,3 % 5%±% Asuntoalueiden puistojen hoito 3, % 13,1 %, % 54,2 %,4 % 2, % 3%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 4, % 21,1 % 22, % 44,0 %,3 % 51,4 % 51%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 4,2 % 1, %, % 4, %,3 % 5,3 % 5%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1, % 4,1 %, % 50, % 3, % 122, % %±% Suurista jätteistä eroon pääsy,1 % 1,2 % 1,2 % 45,5 %,1 % 1 54,5 % 55%±% Paperin keruupisteen sijainti 2,5 % 4,1 % 5,0 % 42,1 % 4,3 % 121,4 % %±% Lasinkeruupisteiden sijainti 2,5 % 4,1 % 5, % 45,1 % 42, % 122, % %±% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,1 %,1 % 1, % 41, %,5 % 4,1 % 4%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 5,5 %, % 31,2 % 35, % 12, % 4, % 4%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,0 % 0, % 5, % 2,3 %,1 % 121 3,4 % 3%±5% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 3,5 %,0 % 44,2 % 3,4 % 2, % 3%±% Sadevesien viemäröinti 3, %,1 % 1, % 4,1 % 1,4 %, % %±% Vesihuollon asiakaspalvelu 1, % 0,0 % 33, % 44,1 %,3 % 5 4,4 % 4%±12% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 5, % 1, % 31, % 2,4 % 15,3 % 5 44, % 45%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 5, %,3 % 3, % 41,2 % 5, % 4,1 % 4%±12% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0, % 2,4 % 13,0 % 4,3 % 3,4 % 123 3, % 4%±% Katuvalaistus asuntokadulla 3,3 %,3 % 1,3 % 43, % 2,3 % 123 3,2 % 3%±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3,3 %,4 % 1,0 % 50,0 % 21,3 % 122 1,3 % 1%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 1, % 4, % 2, % 51, % 12,5 % 4 4,1 % 4%±12% Nuohous 4,1 %,2 % 1,2 % 4, %,5 % 3,5 % %±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 0,0 % 15,1 % 4, % 3,0 % 3 4, % 5%±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1,2 % 2,4 % 1, % 4,2 % 31,3 % 3,5 % 0%±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,0 % 0,0 % 5, % 5, %, % 125 5, % %±4% Veden huono väri tai sameus 0,0 % 0,0 % 4, % 5, %, % 125 4, % 5%±4% Veden haju 0,0 % 0, % 2,4 % 4,0 % 2, % 125 3,2 % 3%±3% Veden huono maku 0,0 % 0,0 % 4, % 5, %, % 125 4, % 5%±4% Huono vedenpaine 0, % 2,4 %,4 %, % 0, % 125, % %±5% Viemärin tukkeutuminen 0,0 % 2,4 % 12, % 5, %,2 % ,2 % 15%±% Hajua viemäristä 3,2 % 3,2 %, % 12,0 % 0, % 125 2,2 % 2%±% Viemärin tulviminen kellariin 0,0 % 0, % 0, % 2,4 %,0 % 125 1, % 2%±3% 0 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

72 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 0,0 % 4, %,2 % 1,0 % 2,0 %,0 % %±% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 2,1 % 12,5 % 1, % 5,3 %,3 % 4, % %±% Asuinkadun kunto, % 25,0 % 1,4 % 3, % 13,2 % ,0 % 52%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 4,1 % 23, % 22,3 % 43, %,1 % 50,0 % 50%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 3,4 % 22, % 22,1 % 42,1 %, % 5 51, % 52%±% Lumenauraus asuntokadulla,3 % 12, % 13,2 % 43,0 % 21, % 151 4, % 5%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 0, % 2,0 %,1 % 54, % 34,5 %,2 % %±5% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 4, % 12,0 % 1, % 50,0 % 1,2 % 2,2 % %±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 4,2 % 12,5 % 2,2 % 43,1 %,1 % 4 54,2 % 54%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 0, %, % 23, % 53, % 15,0 %, % %±% Keskustan puistojen hoito 0,0 % 1,4 % 5,0 % 4, % 44, % 1 3, % 4%±4% Asuntoalueiden puistojen hoito 3,0 % 5,2 %, % 5,3 %, % 135 1,1 % 1%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 3, %,3 %,1 % 4, %,3 % 133 5, % 5%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 1, %, %, % 44, % 31, %, % %±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 2, % 4,0 %,1 % 53,0 % 32,2 % 5,2 % 5%±% Suurista jätteistä eroon pääsy 1, % 25,5 % 22, % 2,5 %, % 13 35,0 % 35%±% Paperin keruupisteen sijainti 3, %,5 %,2 % 41,4 % 3, % 152,3 % %±% Lasinkeruupisteiden sijainti 5,2 %,5 %,2 % 43, % 33,3 % 153,1 % %±% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,1 % 32,3 %,3 % 1,3 %,0 % ,3 % 23%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus,3 %,4 % 34,3 % 35,0 %,0 % 0 45,0 % 45%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,0 % 1,4 % 2, % 40,3 % 55,4 % 13 5, % %±3% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 0,0 % 15,2 % 4, % 3,0 % 2 4, % 5%±% Sadevesien viemäröinti 0,0 % 2, % 1, % 51, % 25,5 %,4 % %±% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,1 % 3,3 % 22,0 % 4,2 % 2,5 % 1 3, % 4%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 1, %, % 2, % 43, %,3 % 2 5,0 % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 3,3 %, % 2, % 42,2 % 1, % 0 1,1 % 1%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1,3 % 4,0 % 4, % 4, % 42,3 %, % 0%±5% Katuvalaistus asuntokadulla 4, %,4 %,1 % 43, % 32,2 % 5, % %±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 2, %, %, % 51, % 23,1 % 4, % 5%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 4,3 %, % 32,3 % 3, % 1,3 % 3 54, % 55%±% Nuohous 0,0 % 5, % 15,5 % 43, % 35,0 % 3, % %±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 5,2 % 1,5 % 50,5 % 2, %,3 % %±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0,0 % 3, % 1,5 % 51, % 25, %, % %±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,0 % 0,0 %, %, % 1,5 % 151, % %±5% Veden huono väri tai sameus 0,0 % 1,3 % 5,3 %, % 4, % 152, % %±4% Veden haju 1,3 % 1,3 % 4, %, %,1 % 151,3 % %±4% Veden huono maku 0,0 % 1,3 %,3 %,3 % 2,1 % 151, % %±5% Huono vedenpaine 1,3 % 1,3 %,3 %, % 5,3 % 150,0 % %±5% Viemärin tukkeutuminen 0, % 0, %,3 %, % 2, % 150, % %±5% Hajua viemäristä 2,0 % 3,3 %, % 13,2 % 1,5 % ,2 % 15%±% Viemärin tulviminen kellariin 0,0 % 0, % 1,3 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2%±2% 1 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

73 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,1 %,5 % 1, % 5, %, % 4 5, % %±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 5,3 %,0 % 2, % 43, % 3,4 % 41 4,1 % 4%±5% Asuinkadun kunto 1, % 2,0 %,3 % 31,4 %, % 421 3,0 % 3%±5% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,5 % 2, % 2, % 30, % 5,3 % 41 3,1 % 3%±5% Jalankulku ja pyöräteiden kunto,2 % 22, % 25,3 % 3,0 % 5, % 32 41, % 42%±5% Lumenauraus asuntokadulla, % 1, % 12,1 % 45,2 %,4 % 423 5, % 0%±5% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 0, %,0 %,4 % 1, % 1, % 423 0, % 1%±4% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä, % 1,1 % 2, % 3,4 %,3 % 33 4, % 4%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä,5 % 1,0 % 22,3 % 41, %,4 % 35 51,2 % 51%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 4,3 %, %, % 53,5 %, % 41 4,0 % 4%±5% Keskustan puistojen hoito 5, % 13, % 23,2 % 4, %,3 % 3 5,1 % 5%±% Asuntoalueiden puistojen hoito 5, % 1,4 % 2,4 % 40,1 %,5 % 3 4, % 4%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 12,5 % 22, % 31,1 % 2, %,1 % , % 34%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto,2 % 21,2 % 2, % 35, % 5,1 % 23 41,0 % 41%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1,5 % 4, %,1 % 5,1 % 31, % 412, % %±3% Suurista jätteistä eroon pääsy,4 % 22, % 1, % 31,2 %, % 35 42, % 43%±5% Paperin keruupisteen sijainti 2,1 % 4, %,5 % 44, % 40,0 % 423 4, % 5%±3% Lasinkeruupisteiden sijainti 2, %,1 %, % 43,4 % 35,1 % 422,4 % %±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, % 2, % 21,1 % 23,3 %,0 % 35 30,3 % 30%±5% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus, %,5 % 3,0 % 2, %, % 34 3, % 3%±5% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 2,0 % 5, %,3 % 42,1 % 41, % 34 4,0 % 4%±4% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 2, % 3, %, % 5,2 % 25,5 % 2, % 3%±5% Sadevesien viemäröinti 3, %,2 % 22, % 54,3 %, % 304,1 % %±5% Vesihuollon asiakaspalvelu 2,2 % 4, %, % 4,5 % 1, % 22,3 % %±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 5, %, % 2,5 % 44,4 % 13, % 302 5, % 5%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa,0 % 12,3 % 1,5 % 4, % 12, % 302 2,3 % 2%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1,0 % 5, %,4 % 5, % 2,3 % 415 4, % 5%±4% Katuvalaistus asuntokadulla 4, %, %, % 51,2 %,5 % 40 5, % %±4% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3,1 %, % 1,2 % 4,2 % 15, % 30 5,1 % 5%±5% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 2,0 % 3,5 % 23,4 % 54, % 1,4 % 25 1,1 % 1%±% Nuohous 0, % 3,0 % 13,3 % 4, % 34,2 % 301 3,1 % 3%±4% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 1,3 %, % 5,4 % 2, % 225 4,0 % 4%±5% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0,3 % 2, % 13,3 % 5,3 %,3 % 300 3, % 4%±4% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 1,0 % 1, % 21, %,2 %,2 % 415, % 25%±4% Veden huono väri tai sameus 1,4 % 2, % 15, %, %, % 4 1, % %±4% Veden haju 1,2 % 1,5 %, %, %, % 412, % 15%±4% Veden huono maku 1, % 2,2 % 12, %,4 % 2, % 412 1, % 1%±4% Huono vedenpaine 1,2 % 1,0 %,5 %,4 % 5, % 4 12, % 13%±3% Viemärin tukkeutuminen 1,0 % 0, %,5 % 4,4 % 5,4 % 4,2 % %±3% Hajua viemäristä 3,2 % 1, % 1,0 %,2 %, % 4 22,1 % 22%±4% Viemärin tulviminen kellariin 0, % 0,0 % 1,0 % 1, %, % 40 1, % 2%±1% 2 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

74 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3, % 12, %,1 % 5,4 %,0 % 2 3,3 % 3%±3% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 5, %,1 % 2,3 % 45,0 % 2, % 4, % 4%±4% Asuinkadun kunto 1, % 32,2 % 1,2 % 2, % 5,2 % 32, % 33%±3% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, % 2,0 % 23, % 35, % 2, % 3,5 % 3%±3% Jalankulku ja pyöräteiden kunto, %,0 % 23,3 % 3,3 %,5 % 4 43, % 44%±4% Lumenauraus asuntokadulla 1, % 21,4 % 13,0 % 3, %, % 03 4, % 4%±4% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 3, %, %, % 54, % 15, % 0, % 1%±3% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 12, % 22,5 % 22,5 % 35,1 %,2 % 4 42,3 % 42%±4% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä,3 % 22,0 % 22,1 % 3,2 %,4 % 44, % 45%±4% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 5, % 13,0 % 2,0 % 4, %,3 % 54,1 % 54%±4% Keskustan puistojen hoito 2,3 % 5, %, % 1, % 15,4 % 3,2 % %±3% Asuntoalueiden puistojen hoito 4, %, % 2, % 45,4 %, % 25 53,1 % 53%±4% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,3 % 21,4 % 2,5 % 34,2 % 5, % 3, % 40%±4% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 4,4 % 12,3 % 22,1 % 50, %, % 1,2 % 1%±4% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0, % 4,5 % 5, % 45,2 % 43,4 %, % %±2% Suurista jätteistä eroon pääsy,2 % 13,0 % 1,3 % 3,2 % 21,2 % 22 5,4 % 5%±4% Paperin keruupisteen sijainti 1,4 % 2, %, % 3, % 52,2 % 3,2 % %±2% Lasinkeruupisteiden sijainti 1,3 % 4, %, % 3,0 % 4,1 % 2,1 % %±2% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,2 % 1,5 % 1, % 35,1 % 1,4 % 21 51,5 % 51%±4% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 2,0 %, % 1, % 45,4 % 2,2 % 5 4,5 % 5%±3% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 1,0 % 2,4 %,0 % 43, % 43, % 04, % %±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 1,2 % 2,5 % 1,3 % 50,0 % 30,0 % 4 0,0 % 0%±4% Sadevesien viemäröinti 5,2 % 13, %,2 % 42,0 %, % 5, % 5%±4% Vesihuollon asiakaspalvelu 3,1 % 5,4 % 2, % 44,5 % 1,1 % 445 3, % 4%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä,0 % 12, % 31,5 % 3,2 % 12,5 % 31 4, % 50%±4% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa,5 % 13, % 2, % 40,3 %,5 % , % 52%±4% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0, % 2, %, % 54, % 33, % 3, % %±2% Katuvalaistus asuntokadulla 4, %,1 % 12, % 4, % 25, % 4 3, % 4%±3% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3, %,4 % 1,0 % 4,1 % 21, % 0, % 0%±3% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 3, %,1 % 2, % 4, % 15,0 % 44 2, % 3%±5% Nuohous 2,0 % 4,4 % 15,1 % 40,1 % 3,3 % 4,4 % %±4% Sammutus ja pelastuspalvelut 1, % 2,5 % 15, % 4,4 % 30, % 43 0,1 % 0%±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 3, % 5,0 %,2 % 54, % 2,4 % 50 1,2 % 1%±3% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,4 % 0,2 %,5 %,3 % 4, %,1 % %±2% Veden huono väri tai sameus 0, % 0, %, %,3 % 0,4 % 05,3 % %±2% Veden haju 0,2 % 0,5 %,0 %, % 3,4 % 05, % %±2% Veden huono maku 1,4 % 1,4 %,4 % 12,3 %, % 0,2 % %±2% Huono vedenpaine 1,5 % 2,1 %, %,4 %,1 % 0,5 % 12%±2% Viemärin tukkeutuminen 1, % 1, %,4 %, %,5 % 13, % %±2% Hajua viemäristä 3,1 % 2,2 % 1,2 % 12,5 % 2, % 01, % 25%±3% Viemärin tulviminen kellariin 1,0 % 0, % 2,1 % 2,1 % 3, % 4,0 % 4%±1% 3 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

75 Liite 1 Pori Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 2, % 15,2 % 1,0 % 5, %,4 % 454 5,2 % 5%±4% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 15, % 33, %,3 % 2,0 % 1,3 % 45 30,3 % 30%±4% Asuinkadun kunto 3,3 % 2,5 %,4 % 1, % 5,2 % 4 23, % %±4% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 1,2 % 3, % 21, % 22,5 % 1, % 45,2 % %±4% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 1, % 32,4 % 23, %,0 % 3,4 % 441 2,4 % 2%±4% Lumenauraus asuntokadulla 2, % 22,1 % 15,4 % 23, %,1 % 41 32, % 33%±4% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 4, %, %, % 4,3 %,4 % 450 5, % 0%±5% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä, % 21,1 % 23,3 % 3,5 %,4 % , % 45%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 1,4 % 22, % 22,2 % 33, % 4, % 432 3,4 % 3%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 13,0 %, % 2,0 % 3, % 3, % 44 40,5 % 40%±5% Keskustan puistojen hoito 2,1 %,1 % 1,2 % 52, % 1, % 431 2, % 3%±4% Asuntoalueiden puistojen hoito, % 2,4 % 25,2 % 33,4 % 5,1 % 413 3,5 % 3%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 1,5 % 2,5 % 23,3 % 2,3 % 2,5 % 40 30, % 31%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto, % 25, % 2, % 34,4 % 4,4 % 33 3, % 3%±5% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 2,3 % 4,4 % 13,5 % 4,3 % 30,5 % 43, % 0%±4% Suurista jätteistä eroon pääsy 12,3 % 2,0 % 15, % 35,5 %, % 423 4,1 % 4%±5% Paperin keruupisteen sijainti 2,0 % 5,0 %, % 43, % 3,3 % 40 2,2 % 2%±4% Lasinkeruupisteiden sijainti 2, %,5 % 13,1 % 43,0 % 30, % 45 3, % 4%±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,3 % 2,2 %,3 % 30,4 %, % 42 3,3 % 3%±5% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus,5 % 13,4 %,3 % 3,4 % 1,4 % , % 5%±5% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,4 % 2,2 % 4,1 % 3, % 54,4 % 45 3,3 % 3%±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,3 % 1, % 13, % 5,4 % 2, % 2 4,1 % 4%±4% Sadevesien viemäröinti 4,3 % 13, % 22, % 4,0 % 13,2 % 32 5,1 % 5%±5% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,1 %,5 % 2,4 % 4,3 % 15, % 21 4,0 % 4%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 3, %, % 2,4 % 40, %,2 % 3 52,0 % 52%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa,3 % 1,4 % 2,1 % 33,5 %, % 31 43,2 % 43%±5% Katuvalaistus keskustan kaduilla 4,5 %, % 12,5 % 53,5 % 1,0 % 44 1,5 % 1%±4% Katuvalaistus asuntokadulla,3 % 21, % 1, % 3, %,3 % 45 45,2 % 45%±5% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä, % 23,1 %, % 35,0 %,4 % 43 41,4 % 41%±5% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 2, %, % 32, % 44, %, % 31 5,3 % 5%±% Nuohous 4,0 %, % 1,2 % 41,5 % 30, % 34 2,2 % 2%±5% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,3 % 1, % 12,1 % 54, % 31,0 % 30 5, % %±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1,2 %,1 % 1,0 % 50, % 23,1 % 342 3, % 4%±5% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 1,1 % 1,3 % 15,3 %,0 % 2,4 % 41 1, % 1%±4% Veden huono väri tai sameus 1,1 % 1, % 1,4 %,5 % 3,2 % 40 22,3 % 22%±4% Veden haju 1,3 % 0, %, % 13,2 % 2, % 41,0 % %±3% Veden huono maku 2,3 % 2,1 %, % 1, %, % 42 1,3 % 1%±3% Huono vedenpaine 2, % 1, %, % 12, % 5,0 % 4 12,2 % 12%±3% Viemärin tukkeutuminen 2,1 % 1,3 %, %,0 % 5, % 4,1 % %±3% Hajua viemäristä 3,2 % 3,0 %,5 % 13,4 % 5, % 4, % 21%±4% Viemärin tulviminen kellariin 1, % 0,0 % 2, % 3, % 1, % 45 4,5 % 5%±2% 4 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

76 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 2, %, % 15,1 % 1, %, % 1,4 % 1%±3% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,1 %,2 % 23, % 53,5 % 5, % 5,1 % 5%±4% Asuinkadun kunto,2 % 1,2 % 1, % 43,2 %, % 0 51, % 52%±4% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 3,3 % 1,4 %,0 % 4,2 %,1 % 55,3 % 55%±4% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 4, %, % 23, % 44,4 %,5 % 5 50, % 51%±4% Lumenauraus asuntokadulla,5 % 1, %,3 % 43,3 %, % 03 5,3 % 5%±3% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 1, %, %,5 % 5,3 % 22, %, % %±3% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä,1 % 23,3 % 25, % 35, % 4, % 1 40, % 41%±4% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä,5 % 25, % 25,3 % 32, % 4, % 3 3,4 % 3%±3% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 4,0 % 12,5 % 25,1 % 4, %, % 5 5,4 % 5%±4% Keskustan puistojen hoito 1,1 %,3 % 12,4 % 0,5 % 1, % 0 0,1 % 0%±3% Asuntoalueiden puistojen hoito 4, %, %,4 % 4, %,3 % 22 5,1 % 5%±4% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito,5 % 22,5 % 2,1 % 34, %,0 % 1 41, % 42%±4% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 1,4 %,5 % 23, % 53,0 % 12,3 % 52 5,4 % 5%±4% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 1, % 5,5 %, % 53,1 % 30, % 5 3, % 4%±3% Suurista jätteistä eroon pääsy,0 % 21, %,0 % 2,2 %,1 % 3,3 % 3%±4% Paperin keruupisteen sijainti,3 % 5,5 %, % 35,4 % 45,1 % 0,5 % 0%±3% Lasinkeruupisteiden sijainti, % 5, %, % 33,3 % 45,3 % 01, % %±3% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 2,0 % 2,2 % 1, %, %,3 % 03 2,0 % 2%±3% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus,3 % 13,0 %,0 % 43, %, % 30 55, % 5%±4% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0, % 2,4 %,2 % 4,2 % 40,5 % 5, % %±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,4 % 1, %, % 4, % 33,3 % 4 3,2 % 3%±3% Sadevesien viemäröinti 1,2 %,1 % 1, % 54,5 % 1,5 % 44 3,0 % 3%±3% Vesihuollon asiakaspalvelu 1,4 %,1 % 2,2 % 4,0 % 15,3 % 34 3,3 % 3%±5% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 5,0 % 1,2 % 33,2 % 3,3 %,4 % 5 44, % 45%±4% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa,3 %,2 % 32,0 % 3,2 %,2 % 422 4,4 % 4%±5% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1,1 % 2,5 %,1 % 53,2 % 3,0 % 0,2 % 0%±2% Katuvalaistus asuntokadulla 2,5 %, %,3 % 50,4 % 2,0 % 03,5 % %±3% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 3, % 12,1 % 1,3 % 4,0 % 1, % 1 5, % %±3% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 4,4 %,0 % 31,5 % 3, %,2 % 40 53,1 % 53%±5% Nuohous 1, % 4, % 1,2 % 3,5 % 3, % 3,3 % %±4% Sammutus ja pelastuspalvelut 0, % 3,3 % 13, % 53,5 % 2, % 40 2,4 % 2%±4% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 2, % 4,0 % 13, % 51, % 2, % 54,4 % %±3% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0, % 0,4 %,3 %,5 % 4,1 % 0,4 % %±2% Veden huono väri tai sameus 0,5 % 0, %, %, % 1, % 0,2 % %±2% Veden haju 0,4 % 0,5 %,0 %,5 %, % 0, % %±2% Veden huono maku 1, % 1,2 %, % 12, % 3, % 13,4 % 13%±2% Huono vedenpaine 1, % 3,2 %,4 %,5 %,2 % 0 13,3 % 13%±2% Viemärin tukkeutuminen 1,1 % 2,1 % 12,2 %,2 %,4 % 0 15,4 % 15%±3% Hajua viemäristä 2,2 % 3,1 %,0 % 12,4 % 2,3 % 0 25,3 % 25%±3% Viemärin tulviminen kellariin 0,5 % 0,5 % 1,4 % 1, % 5, % 03 2,4 % 2%±1% 5 ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

77 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 0,5 %, % 15,3 % 0, % 12,0 % 13 2, % 3%±% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys,1 %, % 2, % 3,2 % 5, % 13 43, % 44%±% Asuinkadun kunto,0 % 31,4 % 12,4 % 30, %, % 15 3,5 % 3%±% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 1, % 32, % 1,3 % 30,4 % 4,3 % 34, % 35%±% Jalankulku ja pyöräteiden kunto 1,4 % 23, % 25,4 % 31,1 %,2 % 1 3,3 % 3%±% Lumenauraus asuntokadulla,0 % 21, % 13,5 % 31, % 15, % 15 4, % 4%±% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 4,5 %, % 1,3 % 51,4 % 1, % 1,3 % %±% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 21,4 % 30,1 %,2 % 23, %,5 % 13 31,2 % 31%±% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 15,4 % 2,5 % 25, % 2, % 5,5 % 12 34,1 % 34%±% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla,5 %,0 % 2,2 % 45, %, % 13 5,2 % 5%±% Keskustan puistojen hoito 0,0 % 1, % 12, % 4, % 23,1 % 13, % %±5% Asuntoalueiden puistojen hoito 1, %, % 1, % 0, %, % 10 1,3 % 1%±% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito, % 21,0 % 2, % 3,3 %, % 15 45,2 % 45%±% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 1,5 %,0 %,1 % 51,1 % 1,5 % 133, % %±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0, % 4,0 %,1 % 54,2 % 2, % 1 4,2 % 4%±% Suurista jätteistä eroon pääsy,3 % 1,0 % 23,2 % 34,5 % 1,5 % 1 53,0 % 53%±% Paperin keruupisteen sijainti 0,0 % 4,4 %, % 4,3 % 40,0 %,3 % %±5% Lasinkeruupisteiden sijainti 0,0 %, %, % 45,4 % 41,5 % 13, % %±5% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, %, % 21,2 % 34,5 % 15, % 15 50,3 % 50%±% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus 0, % 4, % 2,2 % 4, % 22,5 % 1 0,4 % 0%±% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 1,1 % 3,3 %, % 4, % 40,4 % 13 0,2 % 0%±4% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 1, % 12, % 52,4 % 3,3 % 1, % %±% Sadevesien viemäröinti 0, % 13,5 % 21,3 % 54, % 12, % 155, % %±% Vesihuollon asiakaspalvelu 3,4 % 2,2 %, % 50, % 23, % 4,2 % 4%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä, % 13, % 32, % 40,1 %,2 % 13 50,4 % 50%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 2,5 %, %, % 41,5 %,2 % 51, % 52%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 1, % 3, %,4 % 5,3 % 2,5 % 12, % %±5% Katuvalaistus asuntokadulla 5,5 %, % 1,1 % 52,5 % 1,3 % 1, % 2%±% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 4,0 %,5 % 25,0 % 51, % 13, % 1 5,3 % 5%±% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 3, %,4 % 3,4 % 43,0 % 12,1 % 55,1 % 55%±% Nuohous 5,2 %,3 %, % 45, % 2,0 % 1, % 2%±% Sammutus ja pelastuspalvelut 0,0 % 1,1 % 1,3 % 4, % 3,0 % 2 5, % %±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 0,0 %,0 % 1,0 % 51, % 2, %,3 % %±% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0,5 % 1,1 % 15,0 %, % 4, % 1 1, % 1%±5% Veden huono väri tai sameus 1,1 % 1, %, %,4 % 5,2 % 1 23,5 % %±% Veden haju 1,1 % 2,2 % 12,4 %, %,0 % 1 15, % 1%±5% Veden huono maku 1, % 4,3 % 13, % 12, % 0, % 1 1, % %±% Huono vedenpaine 2,1 % 2, %,2 %, %,5 % 1 1,0 % 1%±5% Viemärin tukkeutuminen 1,1 % 1, % 1, %,1 %, % 1,4 % 1%±% Hajua viemäristä 3, % 3, % 22,5 %, % 3, % 1 2, % 30%±% Viemärin tulviminen kellariin 1, % 0,0 % 1, % 1, %,4 % 15 3,2 % 3%±3% ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

78 Liite 1 Vastausjakaumat ja luottamusvälit 1. Miten hyvin seuraavat tehtävät on hoidettu asuinkunnassanne? Ei hyvin eikä 2. Onko Teillä ollut edellisten 12 kuukauden aikana ongelmia seuraavissa asioissa? Erittäin Melko Melko hyvin Erittäin hyvin N Hyvin yhteensä Luottamusväli¹ Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 2,2 % 12,3 % 1,1 % 1,5 % 5, % 40,4 % %±5% Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 4,4 % 21, % 22, % 4,2 % 3, % , % 51%±5% Asuinkadun kunto 1, % 2, % 1, % 2,5 %, % 43 35,2 % 35%±5% Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,5 % 25, % 23, % 3,4 % 2, % 4 42,0 % 42%±5% Jalankulku ja pyöräteiden kunto,4 % 22, % 2,4 % 40, % 3, % 4 44, % 45%±5% Lumenauraus asuntokadulla 12,1 % 23,1 % 13,5 % 41, %, % 43 51,3 % 51%±5% Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla 1, %,0 %, % 0,1 % 15,3 % 4 5,5 % 5%±4% Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 13,4 % 22,5 % 25,1 % 33, % 5,2 % 42 3,0 % 3%±5% Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä, %,0 % 2,0 % 35, % 5,4 % 42 41,3 % 41%±5% Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 4,3 %, % 2,0 % 4,0 %,0 % 41 5, % 5%±5% Keskustan puistojen hoito 1,2 %, %,5 % 3,0 %, % 341 0, % 1%±5% Asuntoalueiden puistojen hoito 4,3 %, % 2, % 50, % 5, % 3 5,4 % 5%±5% Asuntoalueiden läheisten metsien hoito 5,5 %,3 % 30,3 % 3,3 % 4, % ,0 % 44%±5% Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 3,5 % 12,4 % 22, % 53, %,3 % 3 1,1 % 1%±% Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus 0, % 2,3 %,3 % 51,4 % 35,2 % 42, % %±3% Suurista jätteistä eroon pääsy 13,0 % 23, % 22, % 2,2 % 13,2 % 33 40,5 % 40%±5% Paperin keruupisteen sijainti 0, % 4,4 %,4 % 43, % 43, % 435, % %±3% Lasinkeruupisteiden sijainti 2,3 %, %,3 % 43,2 % 3, % 435, % 0%±4% Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 1,1 %,4 %,2 % 2,2 %,1 % 3 3,3 % 3%±5% Jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus,1 %, % 30,2 % 3,3 %, % 31 4, % 4%±5% Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 0,5 % 1,4 % 4,1 % 3,4 % 5, % 43 4,0 % 4%±2% Jätevedenpuhdistamojen toiminta 0,0 % 0,4 % 12, % 53, % 32, % 234, % %±4% Sadevesien viemäröinti 2, %, % 1, % 53,0 % 1, % 3 1, % 2%±5% Vesihuollon asiakaspalvelu 0,0 % 4, % 2, % 4,3 % 1,1 % 215,4 % %±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä 3, %, % 32,2 % 44,1 %, % , % 54%±% Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa 4,2 % 12,4 % 31,1 % 43, %,5 % 23 52,3 % 52%±% Katuvalaistus keskustan kaduilla 0, % 1,4 %, % 0, % 2,4 % 415 0,1 % 0%±3% Katuvalaistus asuntokadulla 2, % 5,5 %, % 51, % 25,3 % 43,2 % %±4% Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä 1, %,0 % 1,1 % 51,0 % 1,1 % 435 0,1 % 0%±4% Tarkastus ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus 2, %,3 % 2,3 % 44,1 % 12, % 222 5, % 5%±% Nuohous 2,4 % 3,3 % 1,0 % 3, % 35,5 % 2 5,4 % 5%±% Sammutus ja pelastuspalvelut 1,4 % 0, % 1, % 5,0 % 22, % 21, % %±% Ensihoitopalvelut (mukaan lukien sairaankuljetus) 1,4 % 3, % 15,2 % 51,1 % 2, % 2, % 0%±5% 1 = Usein 2 3 = Joskus 4 5 =Ei ole 1, 2 ja 3 yhteensä Luottamusväli² Katkokset vedensaannissa 0, % 0,2 % 12,4 % 12,4 % 4,3 % ,3 % 13%±3% Veden huono väri tai sameus 0,5 % 0, %, %,4 % 1,3 % 444,3 % %±3% Veden haju 0, % 0,5 % 3, %,1 %, % 442 5,0 % 5%±2% Veden huono maku 1,3 % 0, % 4, %,4 % 3, % 445, % %±2% Huono vedenpaine 1, % 1, %, %, %,4 % 444,0 % %±3% Viemärin tukkeutuminen 1,1 % 2,0 %,1 %,2 %,5 % ,3 % 12%±3% Hajua viemäristä 2,1 % 3,2 % 1,0 %,5 %,3 % 43 23,2 % 23%±4% Viemärin tulviminen kellariin 0,0 % 0,0 % 0, % 3,4 % 5, % 43 0, % 1%±1% ¹melko hyvin ja erittäin hyvin yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä ²Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteensä tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä

79 Liite Vertin mittarit 00 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmu us 3,2 3,2 3,34 3,21 3,33 3,22 2, 4,43 4,50 4,4 3,45 3,2 4,0 2,5 4,13 3,1 2,2 2,2 3,0 3,3 Hamina 3,23 3,21 3,33 3,05 3,41 3,13 3,25 4, 4,5 4,4 3,5 3,5 4,40 2,5 4,0 3,0 3,03 3,2 3,2 3,3 3,30 3,2 3,32 3, 3,44 3,21 3,52 4,2 4,3 4, 3,1 3,1 4,12 3,15 4,12 3, 3, 3,3 3, 4,13 Imatra 2, 2,3 3,0 2,0 3,12 2,5 3,05 4,4 4,55 4,4 3,2 3,33 4,02 2,2 3,5 3,4 2, 3,00 3,4 3, Joensuu 3,32 3, 3,32 3,12 3,4 3,3 3,4 4,2 4,3 4,54 3,5 3,53 4,15 2, 4,25 3, 2, 3,05 3,0 4,02 Jyväskylä 3,15 3,1 3,25 3,01 3,32 3,02 3,2 4, 4,43 4,4 3,30 3, 4,13 2, 4,40 4,32 3,13 3, 3, 3,3 2,1 2,1 2,5 2,5 3,00 2,5 2,5 4,0 4,3 4,50 3,32 3, 3,2 2,4 4,0 3,34 2,42 2,5 3, 3,52 3,2 3,2 3,33 3,1 3,42 3,1 3,1 4,4 4,1 4,5 3,5 3,40 4,05 2,3 4,04 3, 2,5 3, 3,3 3, 3,42 3,42 3,44 3,3 3,41 3,43 3,4 4,52 4,5 4,3 3,4 3,52 4, 2,4 4,30 3,3 2,1 3, 3,0 4,15 3,1 3,15 3,2 2, 3,3 3, 3,51 4,0 4,2 4,4 3,2 3,3 4,2 3, 4,44 3,4 3,2 3,30 3, 4,01 3,32 3,2 3,3 3, 3,4 3,31 3,40 4, 4,42 4,3 3,3 3,50 4, 2, 4,1 3,45 2,0 3,35 3,4 4,0 Raisio 3,3 3,3 3,43 3,33 3,3 3,3 3,22 3,4 4,30 4,5 3,4 3,5 4,05 2,5 4,3 4,15 2,2 3,0 3,4 3, Rauma 3,30 3,30 3,42 3,12 3,51 3,1 3,40 4, 4,55 4,51 3,50 3,3 3, 2,54 3,5 3, 2,1 2, 3,4 3,3 Riihimäki 3,25 3,3 3,51 3, 3,40 2,4 3,44 4, 4,3 4,50 3,44 3,1 4,02 2,4 4,1 4,0 3,01 3,3 3, 3,5 Rovaniemi 3,01 3,01 3,05 2,4 3,1 2,1 3, 4,5 4,1 4,3 3, 3,4 4,1 2,4 4,0 3,1 2,0 2,5 3, 3,2 Tampere 3,2 3,2 3,34 3,21 3,45 3,1 3,42 4,3 4,5 4,53 3, 3,54 4,21 2, 4,25 3,5 2, 3,21 3,2 4,0 3,34 3,2 3,40 3, 3,50 3,33 3, 2, 4,3 4,2 3,4 3,5 4,0 2,4 4,3 4,30 2,0 2,3 3,2 3,3 Valkeakoski 3,45 3,4 3,4 3,44 3,5 3,33 3,33 3, 4,3 4,55 3,5 3,42 4,00 2,54 4,00 3,2 2,4 3,32 3,0 3, 3,1 3, 3,1 3,0 3,2 3, 2,2 4,4 4,5 4,45 3,51 3,2 4,00 2,0 4, 3,45 2,51 2,1 3,2 3,4 Kaikki 3,23 3,22 3,2 3, 3,3 3,15 3,2 4,40 4,5 4,51 3,52 3,4 4, 2, 4,1 3,5 2,0 3,12 3,3 3,1 JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpist een sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

80 Liite Vertin mittarit 02 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmu us 3,30 3,40 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 4,40 4,50 4,4 3,40 3,3 4,0 2,2 4,21 3,34 2, 3, 3, 3,0 Hamina 3,02 2,4 3,0 2, 3,2 3,00 3,3 4, 4, 4,2 3,40 3,5 4,43 2,1 4,0 3, 3,05 3,25 3, 3,5 Hanko 3,0 3,13 3,2 2,0 3,1 2,2 3,3 4,54 4,4 4,5 3,2 3, 4,03 3,1 4,15 3, 3,30 3,5 3,1 3,4 3,12 3,0 3,12 2, 3,2 3,12 3,52 4,2 4,3 4,5 3,4 3,5 4,0 3,03 4,12 3,2 3,12 3,30 3,1 3,1 3,23 3, 3,21 3,03 3,3 3,31 3,42 4,4 4,45 4,34 3,5 3,34 4,01 2,5 4,32 3,44 2,4 2,0 3, 3,3 Imatra 3,12 3,2 3,3 3,05 3,43 2, 3,25 4,5 4,0 4,54 3,12 3,42 4, 2,5 3, 3,5 2,3 3,31 3,5 3,4 Jalasjärvi 3,1 3,0 3, 2, 3,51 3, 3,52 4,2 4,53 4,1 3,5 3,0 4,12 3,23 3, 3,5 3,1 3,3 3,4 3,1 Joensuu 3,4 3,43 3,4 3,34 3,5 3,4 3,4 4, 4, 4,4 3, 3,5 4, 3,0 4, 3, 2,0 3,03 3, 4, Jyväskylä 3,33 3,34 3,40 3,25 3,4 3,1 3,3 4,1 4,53 4,4 3,55 3, 4, 2, 4,2 4,1 3,00 3,52 3, 3, 3,00 2, 3,03 2, 3,13 2, 2, 4, 4,2 4,4 3,3 3,25 3, 2,4 4, 3,52 2,40 2, 3,4 3,4 Kajaani 3,21 3,2 3,35 3,1 3,2 3,04 3,1 4,3 4,0 4, 3,4 3,3 4,1 2, 4,02 3,4 2,5 2,5 3,1 4,04 3,3 3,40 3,44 3,35 3,4 3,2 3,04 4,34 4,54 4,44 3,3 3,0 4,4 3,40 4,2 3,3 2, 2,0 3,1 3,1 Kerava 3,15 3, 3, 3,05 3,33 3,05 3,15 4,5 4,53 4,5 3,50 3,54 4,23 2,1 4,2 3, 2,4 3, 3,2 3,45 3,2 3,2 3,3 3,0 3,41 3, 3,5 4, 4,53 4,5 3,53 3,4 4,1 2,52 4,0 3, 2,4 3,23 3,0 3,2 3,15 3,12 3, 3,01 3,3 3,02 3,25 4,45 4,53 4,52 3,44 3,5 4, 2,3 4,15 3,4 3,04 3,3 3,5 3,0 3,44 3,3 3,3 3,3 3,50 3,50 3,51 4,50 4,4 4,32 3,5 3,51 4,1 2, 4,31 3,5 2,1 3,12 3,3 4,15 Kuusamo 3,43 3,53 3,55 3,50 3,4 3, 3,30 4, 4,5 4,1 3,53 3,44 4,1 3,1 3,3 3,55 2,4 2,0 4,02 4,04 3,34 3,40 3,4 3,2 3,53 3,13 3,2 4, 4,1 4,52 3, 3, 4,1 3,44 4,2 3,3 3,1 3,44 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,1 3,1 4,5 4,4 4,5 3,45 3,4 4,1 2, 4,00 3, 2,5 3,0 3,3 3,5 3,4 3,53 3,3 3,3 3,5 3,3 3,44 4,1 4,5 4,3 3, 3,52 4, 2, 4,2 3,4 2,2 3,34 3,1 4, nsalo 3,13 3,5 3, 3,43 3,04 2,43 2,55 4,1 4,05 4,4 3,22 3,41 4,0 2,4 4, 3, 2, 3,01 3,2 3,45 Paimio 3,0 3,0 3, 2,1 3,2 3,01 3,3 4,4 4,3 4,3 3,2 3,54 3,2 2,3 4,1 4,00 3,02 3,1 4,02 3,2 Pori 3,31 3,33 3,41 3, 3,3 3,22 3,45 4, 4, 4,44 3,3 3,3 4,3 3,25 4, 4,02 2,5 3,3 3, 3, Raahe 3,3 3,54 3,5 3,4 3,34 3,1 2, 4,3 4,50 4,5 3,3 3,31 4,1 3,02 3,3 3,30 2,1 2, 3, 3, Raisio 3,43 3,50 3,5 3,3 3,4 3,2 3, 4,01 4,2 4,4 3,5 3,52 4,0 2, 4,35 4,15 2,5 2,1 3,3 3, Rauma 3,41 3,4 3,5 3,35 3,51 3,1 3,34 4,1 4,53 4,44 3,40 3,53 4,03 2,1 4,0 4,02 2,4 3,05 3,4 3,0 Riihimäki 3,2 3,3 3,50 3, 3,3 3,03 3,3 4,3 4,1 4,5 3,40 3,2 4,0 2,1 4,1 4, 3,1 3, 3, 3, Sysmä 3,2 3,40 3,50 3,22 3,2 3,05 3,25 4,1 4,5 4,5 3,4 3, 4,0 3,3 4,0 3, 3,23 3,43 4,12 3, Säkylä 3,22 3,34 3,44 3, 3,44 2, 3,1 4,1 4,1 4, 3, 3,3 4,22 2, 4,3 4,0 2, 3,1 3, 3, Tampere 3,32 3,2 3,34 3,1 3,51 3, 3,51 4,50 4,5 4,4 3,2 3,53 4,13 2,1 4,31 3,0 2,0 3,25 3,3 4,00 3,3 3,42 3,5 3,1 3,45 3,2 3, 3,3 4,34 4,31 3,4 3,2 4,04 2,5 4,43 4,3 2, 3,00 3,1 3,5 Tuusula 3,2 3,3 3,43 3,25 3,34 3, 3, 4,3 4,54 4,5 3,31 3,4 3,2 2,4 4,1 3,2 2,2 3,32 3,1 3,2 3,2 3,2 3,40 3, 3,2 3,2 3,13 4,45 4,5 4,41 3,3 3,5 4,00 3, 4,1 4,1 3,04 3,3 3,0 4,01 Valkeakoski 3,4 3,5 3,2 3,4 3,5 3,25 3,45 3, 4,5 4,53 3,55 3,4 4,04 2,5 3, 4,0 2, 3,3 3,0 3,2 3, 3, 3, 3,0 3, 3, 3,05 4,51 4,5 4,45 3,42 3,44 4,05 2,1 4,1 3,1 2,0 3,12 3, 3, Varkaus 2, 2,4 2,5 2,2 3,2 2,2 3,21 4, 4, 4,44 3,4 3,4 4,0 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3,1 Kaikki 3,2 3,31 3,3 3,1 3,3 3,12 3,2 4,51 4,55 4,52 3,45 3,53 4,12 2, 4,1 3, 2, 3,1 3,5 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpist een sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

81 Liite Vertin mittarit 04 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmu us 0 3,31 3,3 3,3 3,33 3,33 3, 3, 4,50 4,51 4,41 3,4 3,34 4,0 2,3 4,25 3,1 2,2 3,04 3,5 3,0 Forssa 3,2 3,34 3,41 3,23 3,4 3,0 3,31 4,5 4,0 4,55 3,5 3,1 4,2 3,23 4,40 4, 3,15 3,5 3, 3,3 3,1 3,05 3,05 3,0 3,34 3,30 3,3 4,1 4,50 4,32 3,4 3,31 4,01 2,5 4,30 3,34 2,4 2, 3,54 3,3 Hämeenkyrö 3,22 3,40 3,3 3,42 3,33 2,5 3,42 4,4 4,4 4, 3,55 3,5 4,4 3,4 3, 3,5 3,4 3,50 3,4 3, Imatra 3,0 3,25 3,40 3,02 3,25 2,5 3,12 4,43 4,4 4,45 3, 3,45 4,1 2,1 4,0 3, 2, 3,12 3,0 3, Jalasjärvi 3,2 3,3 3,43 3,2 3,41 3,05 3,3 4, 4, 4,51 3, 3,2 4,2 3, 4,2 3,3 3,0 3,1 4,01 3,3 Joensuu 3,4 3,43 3,44 3,40 3,5 3,4 3,45 4, 4, 4,44 3,5 3,50 4,1 2,5 4, 3,1 2, 3,1 3, 4,13 Jyväskylä 3,30 3,3 3,40 3,2 3,41 3,15 3,33 4,1 4,53 4,5 3,0 3,5 4,25 2, 4,42 4,30 3,0 3,42 3,4 3,5 3,23 3,22 3,25 3,1 3,40 3, 3,15 4,2 4,5 4,4 3,4 3,32 4,0 2,4 4, 3,55 2,51 2,3 3,3 3, Kaarina 3,2 3,31 3,3 3,1 3,3 3, 3,31 4, 4,4 4,1 3,1 3,3 4, 3,04 4,2 4,15 2,0 3, 3,5 3,3 3,3 3,4 3,53 3,3 3,42 3,1 3, 4,4 4,54 4,44 3,51 3,55 4,30 3,13 4,2 3,35 2,3 3,1 3,4 3,5 järvi 3,0 3,2 3,44 3,02 3,13 2,0 3,0 4,5 4,5 4,5 3,51 3,04 4, 3,02 3, 2, 2, 2,0 3,4 3, Kerava 3,3 3,4 3,51 3,3 3,55 3,1 3,23 4, 4,5 4,54 3,55 3,5 4,2 2, 4,23 3,0 2,3 3,2 3,4 3,2 3,40 3,42 3,4 3,32 3,4 3,30 3,43 4,1 4,2 4, 3,4 3,4 4,04 2,0 3, 3,0 2,4 3,25 3, 3, 3,2 3,40 3,4 3,2 3,43 3,01 3,1 4,30 4,4 4,55 3,40 3,2 4,1 3,0 4,21 3, 3, 3,53 3,0 3,0 3,51 3,52 3,5 3,45 3,52 3,50 3,54 4,05 4,30 4,43 3,2 3,5 4,1 2,5 4,3 3,2 2, 3,34 3, 4, Laihia 3,32 3,43 3,4 3,3 3,42 3,04 3, 4,34 3,0 4,55 3,3 3,1 4,33 3,34 4,40 4,43 3,2 3,50 3,3 3,2 Lappeenranta 3,32 3,32 3,3 3,2 3,4 3, 3,32 4,2 4,5 4,5 3,54 3,43 4, 2,55 4,21 3,4 2,54 3,13 3,2 3,4 3,1 3,22 3,31 3,0 3,42 2, 3,4 4,1 4,5 4,50 3,1 3, 4,25 3,23 4, 3, 3,01 3,34 3,1 3, 3,53 3, 3,3 3,53 3, 3,23 3,3 4,0 4,2 4,50 3,5 3,52 4,22 2,3 4,2 4,05 2,5 3,04 3,4 3,4 3,4 3,55 3,4 3,43 3,54 3,3 3,3 4,31 4,5 4,3 3,4 3,54 4,1 2,0 4,32 3,4 2, 3,5 3, 4,02 nsalo 3,3 3,53 3,5 3,4 3,41 3,0 2,0 4,2 4,32 4,53 3,52 3,2 4,12 2,5 3,5 2, 2, 2,3 3, 3, Pietarsaari 3,21 3,33 3,4 3, 3,3 2,2 3,43 4, 4,2 4,45 3,0 3,5 3, 3,23 4,00 3,1 2,5 3,4 3,3 4,00 Pori 3,4 3,5 3, 3,41 3,55 3,30 3,42 4,5 4,52 4,4 3,54 3,2 4,43 3,3 4,31 4,04 3,0 3,3 3,1 3,0 Raisio 3,54 3,5 3,1 3,5 3,0 3,3 3,3 4,23 4,4 4,50 3,5 3, 4,1 3, 4,2 4,12 2, 3,31 3, 3, Rauma 3,4 3,55 3,4 3,41 3,3 3,23 3,42 3,2 4,45 4,41 3,4 3,5 4,0 2, 4,1 4,12 2,5 3, 3,5 3, Riihimäki 3,25 3,40 3,50 3, 3,45 2, 3, 4,3 4, 4,34 3,34 3,0 4,0 2,5 4,1 4,13 3,05 3,42 3,4 3, Rovaniemi 3,35 3,4 3,4 3,21 3,4 3,04 3,25 4, 4, 4,5 3,55 3,44 4,1 2,2 4,15 3,2 2, 2, 3, 4,00 3,40 3,3 3,4 3,21 3,54 3,3 3,32 3, 4,33 4,30 3,54 3,5 4,0 2, 4,3 4,2 2, 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 3,42 3,0 3,32 3,2 3,1 4,44 4,54 4,33 3,35 3,2 4,0 3,1 4,1 4,1 3,05 3,5 3,4 4,0 Valkeakoski 3,53 3,5 3,4 3,4 3,5 3,3 3,35 3,4 4,0 4,45 3,1 3,54 4,0 2, 4,13 4,12 2,0 3,2 3, 3, 3,1 3,13 3, 3,1 3,34 3, 3,0 4,5 4,53 4,45 3,54 3,43 4,12 2,5 4,23 3,4 2,4 3, 3,4 3,5 Varkaus 3, 3,21 3,2 3,13 3,2 2,2 3,0 4,5 4, 4, 3,53 3,52 4,15 2, 4,13 3,5 2, 3,2 3,4 3,0 Ylöjärvi 3,2 3,40 3,45 3,32 3,42 2, 3,2 4,4 4,3 4, 3,3 3,31 3,1 2,0 3, 3,55 2,5 3,03 3,2 3,0 Kaikki 3,32 3,3 3,45 3,2 3,44 3,13 3,2 4,50 4,52 4,50 3,51 3,55 4,1 2,4 4,1 3, 2, 3, 3,4 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpist een sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

82 Liite Vertin mittarit 0 1 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 3,40 3,4 3,53 3,3 3,44 3, 3, 4,54 4,51 4,4 3,3 3,31 4,0 2, 4,1 3,0 2,2 3,03 3,54 3, Hamina 3,34 3,3 3,54 3,15 3,5 3,13 3,3 4,3 4, 4,3 3,43 3,3 4,40 3,21 3,5 3, 3,15 3, 3,2 3, 3,2 3, 3,2 3,1 3,31 3,2 3,35 4,4 4,50 4,3 3,52 3,34 3, 2,4 4,32 3,3 2,4 3,05 3,1 3,0 Jalasjärvi 3,30 3,3 3,4 3,21 3,45 3,05 3,3 4,0 4,0 4, 3,2 3, 4,34 3,2 3, 3,2 3,4 3, 4,04 3, Joensuu 3,53 3,4 3,53 3,3 3,0 3,52 3,4 4,5 4, 4,4 3,3 3,52 4,13 3,12 4,15 3,5 2, 3,13 3,2 4,0 Jyväskylä 3,3 3,3 3,45 3,31 3,52 3,25 3,3 4, 4,1 4,4 3,3 3,4 4, 3, 4,4 4,4 3,31 3,4 3,0 4,0 3,1 3,15 3, 3,0 3,3 3,03 3,1 4,3 4,53 4,55 3,3 3,44 4, 2,5 4, 3,5 2,5 2, 3,0 3,3 Kaarina 3,2 3,3 3,4 3,22 3,52 2,1 3,31 4,1 4,3 4, 3,4 3,0 4,15 3,31 4,2 4,1 2,2 3,23 3, 3,5 järvi 3, 3,31 3,43 3, 3,1 2,1 3,00 4, 4,1 4,3 3,43 2, 3, 3,33 2,3 1, 2, 2,40 3,0 3, 3,35 3,3 3,4 3,2 3,44 3,22 3, 4,50 4,5 4,41 3,2 3,5 4,34 3,2 4,23 3,3 2,3 3,1 3,2 3,2 Kerava 3,3 3,4 3,55 3,3 3,52 3, 3,2 4,5 4,4 4, 3,52 3, 4,2 2,5 4,35 3,3 2,2 3,55 3, 3,1 3,4 3,52 3,5 3,41 3,51 3,31 3,50 4,5 4, 4,54 3,52 3,23 3,30 2,5 3,0 3,5 2, 2, 3,2 3, 3,34 3,41 3,4 3,2 3,4 3, 3,22 4, 4, 4,5 3,53 3,1 4,1 3,35 4,12 3, 3,21 3,4 3, 3,1 3,5 3, 3,2 3,5 3,4 3,5 3,2 4,51 4,54 4,4 3,2 3,0 4,2 3,0 4,32 3,5 2,3 3,30 3,3 4,1 3,3 3,4 3,54 3,33 3,51 3,1 3,3 4,4 4,1 4,4 3, 3,5 4,1 3,15 4,31 3,3 2,1 3, 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,44 3,0 3,4 3,5 4,21 4,4 4,52 3,54 3,5 4,2 2, 4,31 4,13 2,3 3,31 3,4 4,13 3,0 3, 3, 3,4 3,2 3,52 3,43 4,42 4,5 4,41 3,5 3,1 4,1 3,05 4, 3,4 2, 3,0 3,5 4,0 Paimio 3, 3,32 3,3 3,21 3,3 3,02 3,42 4, 4,2 4,3 3,0 3, 4,2 3,32 4, 4, 3,31 3,35 4,0 3,0 Pietarsaari 3,1 3,23 3,2 3,1 3,42 2, 3,41 4, 4,5 4,35 2,4 3, 3, 3,54 4, 4,0 3,32 3,5 3, 3, Pori 3,4 3,54 3,5 3,3 3,4 3,31 3,4 4,53 4,53 4,4 3,1 3,1 4,44 3,4 4,40 4,1 3,2 3,3 3, 4,00 Raisio 3,44 3,2 3, 3,52 3,4 3, 3,44 4,30 4,51 4,1 3,52 3,1 4,1 3,0 4,21 4,12 2,3 3,2 3,0 3,4 Rauma 3,31 3,44 3,54 3,2 3,50 2, 3,32 4, 4,40 4,4 3,34 3,5 4,0 3,05 4, 3, 2, 3, 3, 3,4 Riihimäki 3,22 3,2 3,40 3, 3,40 3,01 3,22 4,55 4,3 4,5 3,13 3,1 4,0 3,0 4,15 4,1 3,12 3,5 3, 3,2 Rovaniemi 3,33 3,41 3,55 3,21 3,54 3,0 3,25 4, 4,0 4,0 3,0 3,3 4, 3,1 4,00 3,3 2, 2,1 3,0 3, 3,4 3,54 3, 3,34 3,55 3,35 3,43 3,1 4,3 4,2 3,3 3,4 4,0 2,3 4,40 4,35 2,0 3,1 3, 3,2 3,32 3,32 3,43 3, 3,44 3,23 3,1 4,4 4,5 4,2 3,4 3, 4,0 3,2 4, 4,1 3,1 3,2 3,1 4,04 Valkeakoski 3,50 3,55 3,1 3,45 3,1 3,34 3,45 3, 4,40 4,45 3,40 3,4 3,4 2, 3, 3, 2,4 3,1 3, 4,0 3,32 3,3 3,41 3,30 3,44 3,1 3, 4, 4,5 4,4 3,4 3,3 4,03 2, 4,23 3,31 2, 3,0 3,0 3,0 Varkaus 3,1 3, 3,21 3,1 3,35 3,02 3,2 4,0 4,2 4,5 3,54 3,5 4, 3, 4,1 3, 2, 3,1 4,01 3, Kaikki 3,3 3,42 3,50 3,2 3,4 3,1 3,35 4,55 4,5 4,51 3,50 3,5 4,12 3,12 4,15 3, 2,3 3,2 3,1 3,1 JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpisteen sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

83 Liite Vertin mittarit 0 2 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus Hanko 3,22 3,4 3,55 3,35 3,23 2,0 3,5... 3,30 3, 4,0 3,4 3, 3,4 3,12 3,50 3,4 3,0 Jyväskylä 3,4 3,4 3,51 3,4 3,51 3,3 3,3... 3,5 3,5 4, 2, 4,44 4,34 2,0 3,2 3,0 4,0 Kajaani 3,30 3,3 3,41 3,31 3,45 3,0 3,0... 3,1 3,0 4, 3,5 4,21 3, 2, 3,41 3, 4, Karkkila 3,1 3,3 3,4 3,1 3,31 2,4 2,... 3,40 3,52 3,1 3,30 3, 3,5 3, 3,34 3, 3, Kerava 3,4 3,55 3,5 3,51 3,2 3,21 3, ,5 3,5 4, 2,1 4,2 3, 2,4 3,32 3, 3,0 Lappeenranta 3,21 3,1 3,1 3, 3,44 3,12 3, ,0 3,44 4,03 3,03 4,0 3,4 2,0 3,04 3, 3,0 nsalo 3,3 3,4 3,4 3,45 3,43 3,1 2,... 3,54 3,1 4,13 3,01 4,23 3,4 2,4 3,35 3, 3,3 Raahe 3,1 3,30 3,2 3,33 3,34 2, 3,0... 3,4 3,5 4,2 3,50 4,04 3,54 3,0 2,1 3,4 3, Raisio 3,1 3, 3, 3,5 3,1 3,40 3, ,2 3, 3,3 3,1 4,2 4, 2,4 3,3 3,4 4,02 Sipoo 3,3 3,5 3, 3,3 3,3 3,05 3, ,45 3,45 3,1 2, 4,02 3,0 2,5 3,1 3,3 3,51 3,4 3,4 3,5 3,33 3,5 3,42 3,3... 3,55 3,2 3,5 2, 4,3 4,3 2, 3,2 3, 3, Ylöjärvi 3,2 3,33 3,34 3,32 3,45 3,03 3,3... 3,4 3,42 4, 3,1 3, 3,3 2,2 3,1 3,2 3,3 Kaikki 3,34 3,44 3,4 3,3 3,45 3, 3,2 3,52 3,5 4,0 3,1 4,12 3, 2, 3,2 3,4 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpisteen sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

84 Liite Vertin mittarit 0 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvar muus 3 3,3 3,4 3,52 3,3 3,35 3,22 3, 4,55 4,4 4,44 3,51 3,30 3, 2,3 4, 3,1 2, 3,01 3,5 3,4 Hamina 3,2 3,31 3,34 3,2 3,4 3,12 3,2 4,4 4, 4,5 3,4 3,0 4,3 3,54 4,15 4,00 3,3 3,30 3, 3, 3,3 3,3 3,44 3,30 3,3 3,31 3,40 4,4 4,55 4,3 3, 3,3 4,00 2,5 4,3 3,44 2,55 3,0 3,3 3, Hämeenlinna 3,35 3,4 3,50 3,43 3,52 3,04 3,5 4, 4,5 4,55 3,52 3,55 4,03 2, 4,1 4,13 2,5 3,25 3,4 4, Jalasjärvi 3,32 3,4 3,52 3,3 3,45 2, 3,32 4, 4,5 4, 3,3 3,3 4,34 3,1 4,1 3,5 3,4 3,4 4,04 3,5 Joensuu 3,4 3,4 3,53 3,3 3,2 3,41 3,52 4, 4, 4,51 3,5 3,0 4,21 3,21 4,2 3,2 2, 3,15 3,5 4,05 Jyväskylä 3,35 3,42 3,4 3,34 3,52 3, 3,35 4,34 4,33 4,5 3,32 3,1 4, 2,4 4,25 4, 2,1 3,25 3,5 3, 3, 3,22 3, 3, 3,33 3,0 3, 4,0 4,5 4,5 3,45 3,45 4,04 2, 4,22 3, 2,1 3,0 3,2 3, Kaarina 3,41 3,4 3,0 3,33 3,52 3,1 3,3 4,4 4,0 4,3 3, 3, 4,13 3,30 4,32 4,31 3,12 3,4 3,2 3,2 Kajaani 3,0 3,0 3,0 3, 3,1 2,5 3,03 4,3 4,4 4,4 3,3 3,51 4,03 3,2 4,0 3,5 2, 3, 3,2 3,3 Karkkila 3,21 3,45 3,5 3,2 3,35 2,2 3,15 4,3 4,52 4,4 3,44 3, 4,1 3,51 4,01 3,5 3,23 3,4 3, 3,4 3, 3, 3,12 3,0 3,25 3,02 2, 4,4 4,55 4,3 3,1 3,3 3,2 3,50 4, 3,5 3,22 3,41 3,4 3,0 järvi 3,01 3,0 3,2 2,1 3, 2, 3,0 4, 4,4 4,4 3,41 2, 4,03 3,44 3,12 1,2 2,54 2,2 3,0 3,1 Kerava 3,5 3,5 3,0 3,5 3,3 3,32 3,4 4,5 4,45 4,0 3,2 3, 4,2 3,03 4,34 4, 2, 3,41 3, 3,4 3,3 3,43 3,45 3,3 3,45 3, 3,0 4, 4,3 4,0 3,0 3,41 3, 2, 3, 3, 2, 3,0 3, 3,3 3,2 3,3 3,42 3,34 3,4 2, 3, 4,31 4,0 4,54 3,44 3, 4,23 3,5 4,31 4,03 3,40 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 3,2 3,54 3,5 3,53 3,4 4,45 4,1 4,45 3, 3,3 4,1 3,03 4,3 3,2 2, 3,2 3,3 4,1 Laihia 3,1 3,3 3,4 3,2 3,4 2, 2, 4, 4,3 4,4 3,0 3, 4,25 3,4 4,3 4,31 3,3 3,34 3,5 3,3 Lappeenranta 3,13 3,0 3,03 3,1 3,40 3,03 3,34 4,4 4,2 4,50 3,42 3,3 3,5 2, 4, 3,0 2,4 2, 3, 3, 3, 3, 3,25 3, 3,43 2, 3,44 4,1 4, 4,51 3,5 3,3 4, 3,2 4, 3, 3,01 3,30 3,5 3,4 Mäntsälä 3,32 3,4 3,50 3,3 3,32 3, 3,1 4,54 4,52 4,1 3,1 3,5 4,00 3, 4, 4,1 3,4 3,40 3, 3,0 3,2 3, 3,0 3, 3, 3,54 3,4 4,40 4,1 4,5 3,0 3,50 3, 2,0 4,15 3,1 2, 3,2 3,4 4,04 3,54 3,5 3, 3,4 3,5 3,43 3,4 4,5 4, 4,50 3,4 3,2 4, 3, 4,4 4,22 3,03 3,2 3, 4,02 Paimio 3,2 3,32 3,41 3,1 3,5 3,02 3,3 4,3 4,5 4,1 3,4 3, 3, 3,43 4, 4,12 3,3 3,53 3,1 3,0 Piikkiö 3,2 3,4 3,5 3,3 3,35 2,1 2, 4,1 4,1 4,0 3,55 3,4 4,12 2,4 4,0 4,02 2, 3, 3,1 3,50 Pori 3,50 3,4 3,5 3,4 3,50 3,2 3,44 4,2 4,3 4,35 3,13 3,4 4,33 3,3 4,34 4,12 3, 3,4 3,5 3, Raisio 3,5 3, 3,5 3,54 3,5 3,42 3,40 4,41 4,5 4,5 3,5 3,1 4,1 3,2 4,23 4,0 3,02 3,43 3, 4,02 Rauma 3,2 3,4 3,5 3,34 3,45 2,4 3,2 4, 4,52 4,4 3,55 3,3 4,1 3, 4,1 4,0 2,1 3,1 3,2 3,4 Riihimäki 3,2 3,40 3,4 3,2 3,52 2, 3,3 4,0 4, 4,52 3,4 3,4 4,01 3,02 4,1 4, 3,1 3,25 3, 3,4 Rovaniemi 2,4 2, 3, 2,4 3, 2,3 3,23 4, 4, 4,5 3,3 3,45 4,05 3,3 4,01 3,4 2,5 2,4 3, 3,0 Tampere 3,3 3,42 3,42 3,41 3,4 3, 3,45 4,4 4, 4,4 3,1 3,0 4,12 3,13 4,41 3,0 2, 3,3 3,2 3, 3,53 3,5 3,0 3,34 3,5 3,45 3,33 4, 4,50 4,33 3,5 3, 4,01 2,5 4,44 4,41 2,0 3,41 3, 3, Tuusula 3,3 3,45 3,4 3,43 3,4 3,15 3,2 4, 4,2 4,5 3,55 3,51 4,03 2,0 4,12 3, 2, 3, 3, 3,0 3,3 3,3 3,43 3,2 3,52 3,25 3,2 4,52 4,5 4,43 3,5 3, 4,03 3,3 4,1 4, 3,1 3, 3,3 4,01 Valkeakoski 3,2 3,2 3, 3,2 3,44 3,23 3,2 4,0 4,53 4,5 3,3 3,55 3,5 3,12 3, 3, 3,01 3,21 3,5 4,01 3,34 3,44 3,4 3,41 3,3 3,1 3,0 4,3 4,5 4,4 3,5 3,3 4,01 2,4 4,23 3,2 2,2 3,01 3, 3,4 Ylöjärvi 3,35 3,3 3,3 3,3 3,5 3,15 3,41 4, 4,4 4,5 3,0 3,55 4,1 3,3 3,3 3,4 3,03 3,31 3,5 3,1 Kaikki 3,33 3,40 3,4 3,32 3,4 3,12 3,31 4,2 4,2 4,55 3,55 3,0 4,0 3,1 4,1 3,3 2, 3,2 3, 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupistee n sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenp isteen sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

85 Liite Vertin mittarit 0 Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 4 Joensuu 3,50 3,54 3,5 3,4 3,1 3,3 3,4 4,3 4,0 4,2 3,4 3,3 4,25 3,2 4,1 3, 3,0 3,23 3, 4,05 Jyväskylä 3,33 3,4 3,50 3,44 3,3 3,0 3,33 4,54 4,53 4,53 3,3 3,0 4,12 2, 4,25 4,1 2, 3,23 3,0 4,00 3,4 3,5 3,5 3,5 3,51 3,35 3,5 4,3 4,5 4,3 3,3 3,5 4,1 3,0 4, 3,2 2, 3,2 3,2 3,5 3,32 3,42 3,4 3,35 3,44 3,0 3,23 4,5 4,1 4,0 3,4 3,4 4,22 3,0 4,21 3, 3,41 3,1 3,3 3,0 3,50 3,5 3,1 3,52 3,4 3,42 3,45 4,43 4,44 4,3 3,3 3,3 4,1 3,0 4,33 3,5 2, 3,3 3,4 4, Lappeenranta 3,30 3,30 3,2 3,34 3,40 3,22 3,33 4, 4, 4,5 3,51 3,51 4,13 3,03 4,13 3, 2,3 3,03 3,3 4,05 3, 3,3 3,2 3,5 3,4 3,45 3, 4,51 4,44 4,1 3,2 3,4 4,15 2,3 4,2 4,15 2,3 3,4 3, 4,01 3,52 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,43 4,5 4, 4,44 3, 3,0 4, 3,2 4,40 4, 3, 3,5 3,3 4,02 Paimio 3,23 3,2 3,3 3,0 3,54 2,4 3,35 4, 4,50 4,1 3,0 3,5 4,1 3,4 4, 4,02 3,2 3,4 3,2 3,5 Pori 3,35 3,43 3,4 3,3 3,45 3,1 3,45 4,0 4,51 4,42 3,3 3,5 4,3 3,3 4,3 4,15 3,0 3, 3, 3, Raahe 3,30 3,43 3,4 3,3 3,40 3,01 3,25 4, 4,54 4,4 3,3 3,5 4,1 3, 4,1 3,4 3,00 3,0 3, 4,01 Raisio 3,55 3, 3, 3,5 3,3 3,2 3,3 4,31 4,45 4,50 3,3 3,5 4,15 3, 4,31 4,1 2,4 3,4 3, 4,01 3,50 3,54 3, 3,33 3,55 3,41 3,3 3,1 4,4 4,35 3,53 3, 4, 2, 4,3 4,3 2,5 3,45 3, 3,2 3,30 3,33 3,3 3,25 3,3 3, 3,2 4,44 4,50 4,41 3,0 3, 4,03 3,32 4,2 4,22 3,0 3, 3, 3, Ylöjärvi 3,33 3,40 3,3 3,42 3,50 3, 3,34 4,1 4,1 4,1 3,52 3,5 4,1 3,3 3,3 3,4 3, 3,31 3, 3, Kaikki 3,41 3,4 3,53 3,41 3,51 3, 3,40 4,52 4,52 4,54 3,0 3, 4,1 3,1 4,23 4,00 2, 3,42 3,3 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

86 Liite Vertin mittarit Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 5 3,0 2, 2,3 3,05 3,35 3, 3,2 4,5 4,4 4,44 3,54 3,3 3, 2, 4, 3,32 2,1 3,0 3,54 3,3 Hamina 3,0 2,5 2, 3,0 3,44 2,5 3,3 4, 4,5 4, 3,53 3,1 4,3 3,5 4,2 4,15 3,55 3,3 3, 3,1 3, 2, 2,1 3,03 3,31 3, 3,44 4, 4,52 4,40 3, 3,3 3, 2,1 4,31 3,41 2,54 3,0 3, 3, Jalasjärvi 3,2 3,3 3,4 3,23 3,4 2, 3,3 4,0 4,1 4,4 3,4 3,5 4,3 3, 4,30 4,04 3,0 3,5 4,0 3,3 Joensuu 3,35 3,2 3,30 3,2 3, 3, 3,43 4,1 4,54 4,43 3,0 3,3 4, 3,2 4,1 3,2 3, 3, 3,5 3, Jyväskylä 3,22 3,21 3,1 3,2 3,4 3,0 3,42 4,52 4,51 4,5 3,50 3,5 4,1 2, 4,2 4,2 2,4 3,30 3,4 4,02 3,03 3,04 2, 3, 3,23 2,1 3,2 4, 4,3 4,5 3,5 3,44 3,3 2,4 4, 3, 2, 3,04 3, 3,3 Kaarina 3,41 3,4 3,55 3,3 3,5 3,1 3,44 4, 4,1 4,0 3,5 3,2 4,22 3,43 4,44 4,3 2, 3,3 3, 3,2 Kajaani 3,12 3,02 3,0 2, 3,3 3,0 3,0 4,0 4,1 4,5 3,41 3,5 4, 3,30 4,0 3, 2, 3,23 3,5 3,5 Karkkila 2,4 2,5 3,01 2, 3,25 2, 2, 4, 4,4 4,2 3,45 3, 4, 3,55 3,5 3,5 3, 3,3 3, 3,4 3,00 3,03 3,01 3,0 3, 2, 2,5 4,5 4,5 4,3 3,1 3, 4,0 3,5 4, 3,52 3, 3,43 3, 3,0 Kerava 3,25 3,0 3,02 3,13 3,1 3,34 3,53 4, 4,45 4,4 3,4 3,1 4,34 3,0 4,2 4,13 2, 3,51 3, 3, 3,15 2,5 2,3 2, 3,41 3, 3,2 4,1 4, 4,2 3,4 3,54 3,5 3,0 4,25 3, 2, 3,32 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,30 3,40 2,0 3,21 4,51 4,42 4,54 3,44 3,4 4,1 3,53 4,2 4,00 3,35 3, 3,3 3,4 3,3 3,32 3,2 3,3 3,50 3,35 3,42 4,44 4,51 4,42 3, 3,0 4,21 2, 4,41 3, 2,4 3,2 3, 3, Lappeenranta 3,1 3, 3,13 3,1 3,42 3,0 3,31 4,5 4,31 4,5 3,2 3,31 4,01 2,3 4,05 3, 2,42 2,3 3, 3,5 3,13 3, 3,15 3,1 3,34 2, 3,4 4, 4,5 4,54 3,4 3,3 4,22 3,31 4,22 4,00 3, 3,35 3, 3,2 Mäntsälä 3,0 3, 3,05 3,1 3,2 2,0 3,15 4,4 4,5 4,0 3,51 3, 4,23 3,4 4,31 4,30 3,1 3,2 3,3 3, 3,40 3,31 3,34 3,2 3,3 3,35 3,54 4,4 4,3 4,54 3,1 3,50 4,04 2,1 4,04 4,00 2,5 3,2 3,5 3, 3,2 3,40 3,3 3,42 3,41 2,1 3, 4, 4,34 4,5 3,51 3,32 4,12 2, 3, 3,5 2,44 2, 3,4 3,1 3,31 3,2 3,25 3,34 3,4 3,2 3,34 4,5 4, 4,54 3,1 3, 4,12 3,45 4,32 4,1 3, 3,3 3, 3, Pori 3,1 3,2 3,32 3, 3,2 2, 3,3 4,3 4,5 4,55 3,41 3,4 4,34 3,4 4,33 4,0 3,0 3,5 3,5 3, Raahe 3,12 3,13 3,1 3,0 3,3 2, 3,1 4,4 4,53 4,5 3,3 3,53 4,05 3, 4,0 3, 2, 3,0 3,0 3,0 Raisio 3,4 3,55 3,1 3,4 3,5 3,3 3,51 4,45 4,5 4,5 3,5 3, 4,22 3,1 4,33 4,31 2,4 3,5 3,4 4,0 Rauma 3,23 3,2 3,23 3,2 3,4 3,05 3,30 4,0 4,52 4,4 3,5 3,2 4, 3,34 4,22 4, 3,00 3,30 3,3 3, Riihimäki 3,2 3,41 3,4 3,34 3,3 2,1 3,53 4,0 4,1 4,55 3,43 3,4 4,1 3,2 4,34 4,33 3,2 3,53 3, 3, Rovaniemi 2, 2, 2, 2,5 3,25 2, 3,12 4,0 4,2 4,0 3,4 3,5 4,0 3,3 4,0 3, 2, 3, 3,1 3, Salo 3,41 3,53 3,2 3,3 3,3 3,0 3,4 4,5 4,53 4, 3,5 3,4 4,30 3,31 4,1 4, 2, 3,51 3,4 3, Tampere 3,32 3,31 3,30 3,32 3,4 3,22 3,4 4,45 4,52 4,4 3,1 3,3 4,03 2,2 4,0 3,3 2,0 3,1 3, 3, 3,34 3,32 3,33 3,31 3,4 3,2 3,2 4,0 4,51 4,54 3,44 3,50 3, 3,05 4,05 3, 2,5 3,2 3,4 3,2 Tuusula 3, 3, 3,1 3,2 3,4 2, 3,34 4,2 4,2 4, 3,2 3,51 4,13 2,4 4,1 3,3 2,1 3,22 3,2 3,1 3,1 3,0 3,03 3,1 3,50 3,1 3,45 4,31 4,45 4,3 3,52 3,4 4,13 3,41 4,2 4,22 3,1 3, 3,4 4,02 2,5 2,1 2,4 2,2 3,25 3,01 3, 4,5 4,52 4,53 3,4 3,4 3, 2,0 4,23 3,4 2, 3,1 3, 3,5 Kaikki 3, 3,1 3,1 3,1 3,43 3,0 3,33 4,0 4,55 4,55 3,55 3,4 4,13 3,1 4, 3,4 2,5 3,34 3,1 3,4 JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

87 Liite Vertin mittarit Vertin mittari ei TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 3,12 3, 3,0 3, 3,31 3,04 3,2 4,2 4,50 4,4 3,53 3,2 3,3 2, 4,04 3,2 2,4 3,03 3,55 3, 3,0 2, 2,5 2, 3,3 3,1 3,4 4, 4,5 4,42 3,1 3,3 4,00 2,4 4,30 3,44 2,52 3,13 3,4 3,4 Imatra 3,1 3,3 3,42 3,35 3,43 2,3 3,2 4,4 4,4 4,5 3,53 3,0 4, 3,22 4,1 3,3 2, 3,2 3,3 3,1 Jyväskylä 3,32 3,40 3,3 3,4 3,4 3,0 3,41 4,5 4,4 4,5 3, 3, 4, 2, 4,33 4,2 2, 3,31 3, 4,02 Kerava 3,4 3,50 3,55 3,42 3,4 3,33 3,5 4, 4,3 4,5 3,5 3, 4,3 3,23 4,34 4, 2,2 3,5 3, 3,5 3,4 3,5 3,1 3,50 3,1 3,25 3,0 4, 4, 4,5 3,1 3,5 4,13 3,04 4, 3,5 2,1 3,2 3,4 3,5 3,34 3,43 3,4 3,40 3,5 3,02 3,2 4,1 4,53 4,4 3, 3, 4,2 3,53 4,2 4,03 3,3 3,3 3,5 3,5 3,40 3,50 3,4 3,55 3,2 3,32 3,3 4,5 4,5 4,51 3, 3, 4,25 3, 4,33 3, 2, 3,50 3,1 3,5 Laihia 3,15 3,3 3,41 3,2 3,3 2,4 3,25 4, 4,41 4,4 3,5 3,5 4, 3,4 4, 4,22 3,42 3,53 3, 3,3 Lappeenranta 3,3 3,35 3,3 3,30 3,5 3, 3,42 4, 4,53 4,5 3,53 3,4 4,25 2,1 4,1 3,0 2,5 3,0 3, 4,00 3,2 3,31 3,3 3,23 3,43 3,0 3,53 4,5 4, 4,0 3, 3, 4,1 3,3 4, 4, 3,1 3,5 3, 3,1 3,55 3,55 3,1 3,44 3,3 3,42 3,3 4,51 4,5 4, 3,1 3, 4,13 3,0 4,1 4,04 2,0 3,0 3, 4,03 3,52 3,54 3,53 3,5 3,4 3,40 3,45 4,53 4,3 4,51 3,5 3, 4,1 3,4 4,33 4,21 3,1 3,5 3, 4,0 Pietarsaari 2, 3,01 3,0 2,3 3,1 2,45 3,34 4,3 4,1 4,45 3,40 3,4 4,1 3,5 4,2 4, 3,53 3, 3,1 3,54 Pori 3, 3,12 3,1 3,05 3,3 2, 3,35 4,2 4,5 4,5 3,3 3,2 4,35 3,4 4,3 4,1 3,21 3,4 3,5 3,2 Raahe 3, 3,32 3,31 3,34 3,43 2,5 3,30 4,3 4,5 4,3 3, 3,5 4,0 3, 4,1 3,0 3,05 3,03 3, 3,4 Raisio 3,54 3,5 3,2 3,54 3,2 3,33 3,4 4,44 4,4 4,5 3, 3, 4, 3,3 4,35 4,22 3,1 3,0 3,0 4,0 3,15 3, 3,15 3,04 3,34 3,12 3,25 3, 4,4 4,4 3,54 3,52 3,1 2, 4,1 4,1 2,5 3,33 3,1 3,3 Kaikki 3,2 3,33 3,3 3,30 3,4 3,0 3,41 4,5 4,5 4,5 3, 3, 4,15 3, 4, 4,01 2, 3,4 3,2 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

88 Liite Vertin mittarit 12 Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 3,1 3, 3,0 3,1 3,45 3,0 3,30 4, 4,5 4,0 3,3 3,44 4,0 2, 4,22 3,50 2, 3,12 3, 3,5 Forssa 3,35 3,42 3,4 3,3 3,3 3,05 3,5 4, 4,2 4,2 3, 3, 4,2 3, 4,44 4,1 3,45 3,3 4,04 3, Hamina 3,1 3,21 3,22 3, 3,3 2,2 3,40 4, 4,4 4, 3, 3,1 4,41 3,1 4, 4,0 3,54 3,5 3,2 3,1 3,0 2,2 2, 3,02 3,3 3,1 3,45 4,2 4,2 4,44 3,4 3,32 3, 2,5 4,34 3,35 2,44 3,04 3,4 3,5 3,42 3,53 3,55 3,4 3,5 3,13 3,32 4, 4,5 4,4 3,5 3, 4,12 3,35 4,23 3,1 3,00 3,3 3,1 3,5 Hyvinkää 3,3 3,3 3,43 3,25 3,5 3, 3,45 4,5 4,0 4,52 3,51 3, 4,21 2, 4, 4,15 2, 3,53 3, 3,5 Joensuu 3,40 3,44 3,4 3,3 3,5 3, 3,4 4,5 4, 4,5 3,4 3,1 3,4 3,2 4,30 3, 3,02 3, 3,5 4,13 Jyväskylä 3,2 3,34 3,32 3,3 3,44 3,05 3,41 4, 4,2 4,0 3,5 3,1 4, 2,4 4, 4, 2, 3,22 3, 3, 2,0 2, 2, 2,0 3, 2,5 3,23 4, 4,5 4,1 3,0 3,52 4,12 2, 4, 3, 2, 3, 3,4 3,2 Kaarina 3,4 3,5 3, 3,44 3, 3,1 3,55 4,44 4,4 4,4 3,1 3, 4,1 3,3 4,40 4,35 3,2 3,4 4,0 3, Kajaani 3,34 3,50 3,54 3,45 3,41 3,04 3,22 4,5 4,5 4,5 3, 3, 4,2 3,4 4,2 3,4 3,13 3,4 3,0 4,04 Kerava 3,45 3,44 3,42 3,45 3,3 3,35 3,0 4,4 4,4 4,3 3, 3,3 4,34 3,01 4,3 4,22 2,4 3,44 3,3 4,01 3,3 3,45 3,51 3,3 3,50 3,12 3, 4, 4,5 4,1 3, 3,5 4,1 2, 4,1 3,3 2,5 3,4 3, 3, 3,44 3,0 3,0 3,5 3,2 3,30 3,4 4,4 4,5 4,4 3, 3, 4,25 3,0 4,3 4,02 2,1 3,41 3, 4,01 järvi 3, 3,3 3,44 3,22 3,30 2, 3,03 4, 4,5 4,5 3,5 3,54 3, 3,5 3, 3,3 3,0 3, 3,5 3, Lappeenranta 3,33 3,40 3,45 3,35 3,51 3,12 3,44 4, 4,55 4,5 3,40 3,45 4,01 2,3 4, 3,2 2,5 3,1 3, 3,4 3,2 3,3 3,43 3,31 3,45 3,01 3,51 4,4 4,5 4,52 3,0 3,4 4,23 3,22 4,2 4,15 3,01 3,4 3,0 3, Mäntsälä 3,1 3,32 3,35 3,2 3,32 2, 3,13 4,54 4,4 4, 3,5 3,2 4,35 3,5 4,2 4,2 3, 3,4 3,4 3, 3,0 3, 3, 3,5 3,1 3,35 3,1 4,53 4,4 4,4 3,3 3,5 4,2 3,15 4,2 4,2 2,2 3,3 3,3 3, 3,33 3,53 3,55 3,50 3,45 2,0 3,21 4,2 4,0 4,1 3,4 3,51 4,21 2,2 4,0 3,5 2,5 2, 3, 3,2 3,32 3,34 3,2 3,41 3,45 3, 3,45 4,45 4, 4,51 3,5 3,5 4,1 3,4 4,40 4,2 3,34 3, 3,2 3,5 Paimio 3,15 3,21 3,22 3,21 3,5 2,5 3,4 4,2 4,4 4,1 3,5 3, 4,32 3, 4,0 4,04 3,44 3,2 3,5 3, Pori 3,0 3,12 3,1 3,05 3,25 2,4 3,34 4,4 4,53 4,4 3,32 3,4 4,35 3,33 4,41 4,21 3,03 3,2 3, 3, Raahe 3,1 3,33 3,2 3,42 3,2 2,3 3,2 4, 4, 4,5 3,4 3,0 4,15 3,3 4,0 3,0 3,1 3, 3, 3, Rauma 3,3 3,45 3,53 3,34 3,43 3,22 3,33 4,00 4,54 4,53 3,5 3,1 4,2 3,2 4,2 4,23 2,4 3,23 3,0 3,4 Riihimäki 3,2 3,35 3,3 3,2 3,0 2, 3,3 4, 4,5 4,5 3,3 3,1 4,25 3,2 4,40 4,35 3,35 3,0 3,3 3, Rovaniemi 3, 3,25 3,2 3, 3,30 2,4 3,21 4, 4,5 4,0 3,51 3,4 4, 3,53 4,1 3, 3, 3,4 3, 3,0 3, 3, 3,23 3, 3,43 3,21 3,30 4,1 4,4 4,44 3,4 3,5 3, 2, 4,21 4,1 2,2 3,44 3, 3, Tuusula 3,15 3,25 3,21 3,30 3,3 2,3 3,2 4,2 4, 4, 3,1 3,53 4, 2, 4, 3, 2,0 3,2 3, 3,5 3,2 3, 3,21 3,1 3,54 3,21 3,53 4,3 4,5 4,4 3,4 3,2 4, 3,3 4, 4,25 3, 3, 3, 4,0 2,5 2, 2,2 2, 3,23 2, 3,1 4,0 4,5 4,5 3,2 3,3 4,0 2, 4,13 3,3 2,3 3,00 3,1 3, Kaikki 3,2 3,33 3,34 3,30 3,45 3,04 3,40 4,3 4,0 4,5 3,2 3, 4,1 3,21 4,23 3, 2, 3,3 3,3 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

89 Liite Vertin mittarit 13 Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 3, 3,0 3,04 3,0 3,44 3,0 3,35 4, 4,4 4,4 3,0 3,32 4,01 2,2 4,1 3,33 2,5 2,5 3,5 3,5 3,0 2,0 2, 2,2 3,3 3, 3,52 4, 4,55 4,41 3,1 3,30 3,4 2,5 4, 3,3 2,45 3,00 3,5 3, 3,42 3,4 3,4 3,43 3,5 3,1 3,3 4, 4, 4,4 3,3 3,51 4,00 3, 4, 3,5 2, 3,3 3,2 3,5 Jyväskylä 3,40 3,4 3,50 3,40 3,1 3, 3,54 4, 4,5 4,3 3,5 3, 4, 3,01 4,32 4,2 2, 3,23 3, 4,00 Kerava 3,3 3,31 3,30 3,32 3, 3,2 3,0 4,5 4,5 4,5 3,5 3,2 4, 2, 4,34 4,1 2, 3,41 3,5 3,4 3,32 3,3 3,42 3,2 3,55 3, 3, 4,5 4, 4,2 3,0 3,54 4, 2, 4,1 3,1 2,3 3,33 3,4 3, 3,52 3,5 3,5 3,55 3,5 3,40 3,5 4,53 4,5 4,54 3, 3,4 4,33 3,2 4,31 3, 2, 3,53 3, 4,0 Lappeenranta 3, 3,2 3,2 3,2 3,55 2, 3,4 4, 4,4 4,2 3,2 3,45 4, 2,4 4,0 3,3 2,42 3,1 3, 3,4 3,3 3,50 3,5 3,3 3,5 3,03 3,53 4, 4,3 4,55 3,4 3, 4, 3,23 4,13 3, 2,5 3,53 3, 3, 3,54 3,52 3,51 3,53 3,4 3,4 3,2 4, 4,1 4,1 3,3 3,2 4,3 3,12 4,1 4, 2, 3,3 3,3 3, 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,1 3,45 4,4 4,0 4,4 3,53 3,5 4,03 3,43 4,30 4, 3,1 3,2 3, 3, Pori 3,12 3, 3,25 3,12 3,35 2,1 3,3 4,3 4,40 4,4 3,25 3,2 4,30 3,2 4,2 4,15 3,05 3,3 3,0 3,2 3,23 3,22 3,25 3,1 3,41 3, 3,31 4,2 4,4 4,44 3,50 3,1 3, 3,02 4,25 4,21 2,1 3,44 3,1 3,5 Kaikki 3,31 3,32 3,33 3,2 3,54 3,15 3,51 4,4 4,5 4,55 3,2 3,1 4, 3,05 4,22 3,1 2,0 3,40 3,1 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

90 Liite Vertin mittarit Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 3,45 3,44 3,44 3,44 3,4 3,33 3,4 4,4 4,2 4,5 3, 3,1 4,0 2, 4,30 4,01 2,1 3,22 3,4 3,1 Hamina 3,35 3,41 3,43 3,3 3,52 3, 3,41 4,0 4, 4, 3,1 3, 4,43 3,2 4,25 4,1 3,0 3,3 3,5 3, 3,3 3,2 3,25 3,2 3,5 3,3 3, 4, 4,5 4,4 3,1 3,5 4,1 2,4 4,43 4, 2, 3,2 3,3 4,02 3,53 3,5 3, 3,0 3,5 3,2 3,3 4,5 4, 4, 3,5 3,44 4,04 2, 4,0 3,50 2, 3,25 3,3 3,3 Hyvinkää 3,0 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 4,1 4, 4,5 3,1 3,2 4,2 3,15 4,30 4,2 2,1 3,0 3, 3, Joensuu 3,35 3,34 3,3 3,2 3,5 3,25 3,41 4, 4, 4,1 3,0 3,1 4,03 3,31 4,2 3,3 3,1 3,4 3, 4,01 Jyväskylä 3,35 3,4 3,52 3,42 3,4 3,05 3,3 4, 4,0 4,5 3, 3,1 4,21 2, 4,32 4,30 2,3 3,25 3,3 3, Kaarina 3,31 3,4 3,5 3,35 3,5 2,3 3,55 4,3 4, 4,3 3,4 3, 4,13 3,4 4,41 4,30 3,1 3,5 4,00 3,5 Kajaani 3,3 3,4 3,4 3,45 3,53 3,0 3,40 4, 4,2 4,5 3, 3,3 4,35 3, 4,40 4,0 3,33 3,0 4,04 4,15 Karkkila 3, 3,25 3,3 3,0 3,2 2,0 3,1 4,4 4,4 4,5 3, 3,2 4,2 3,5 4,02 3,4 3,34 3,1 3,1 3,32 3,04 3, 3,13 3,15 3,21 2, 3,02 4, 4,3 4,51 3,54 3,0 4,32 3,4 4,25 3,0 3,2 3, 3,0 3,5 3,43 3,50 3,53 3,43 3,5 3,21 3,4 4,3 4, 4,2 3, 3, 4, 3,05 4, 3, 2, 3,53 3,2 3, 3,23 3,3 3,41 3,32 3,45 2, 3, 4, 4,3 4,5 3,3 4,02 4,33 3,3 4,3 4,15 3,5 3, 3, 3,0 3,4 3,0 3,3 3,5 3,54 3,23 3,4 4,5 4,1 4,4 3, 3,0 4,32 3,23 4,3 4, 2,3 3,5 3, 4,01 Lappeenranta 3,25 3,2 3, 3,30 3,50 3,05 3,42 4,0 4, 4,5 3,54 3,4 4,30 2,0 4,1 4,02 2,3 3,45 3,5 3,2 3,30 3,43 3,51 3,30 3,5 2,3 3,55 4,2 4,1 4,1 3,2 3, 4,22 3,35 4,2 4,1 2, 3,51 3, 3, 3,1 3,2 3, 3,0 3,0 3,3 3,3 4,4 4,0 4,2 3,3 3,2 4,2 2,4 4,40 4,31 2,2 3, 3, 4,12 3,42 3, 3,2 3,0 3,44 3,01 3,1 4,4 4,52 4, 3,2 3,5 4, 2, 4,13 3,3 2,0 3,13 4,00 3,52 3,3 3,43 3,41 3,45 3,44 3,1 3,4 4,50 4,3 4,51 3,2 3, 4,25 3,45 4,35 4,2 3,35 4,04 3, 4,00 Paimio 3,3 3,54 3,5 3,3 3, 2, 3,45 4, 4, 4,0 3,52 3,1 4,15 3,0 4,1 4,0 3,42 3,2 3, 3,1 Pori 3, 3,3 3,44 3,31 3,4 2,1 3,40 4,2 4,5 4,55 3,55 3, 4,3 3,4 4,41 4,23 3,21 3,2 4,01 3,53 Raahe 3,1 3,2 3,30 3,22 3,3 2,2 3,22 4,1 4,2 4,2 3,0 3, 4,1 3,3 4,0 3,5 3,35 3,1 3, 3, Rauma 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,25 3,52 3,1 4,0 4,5 3, 3, 4,35 3,3 4,33 4,22 2, 3, 3, 3,5 Rovaniemi 3,0 3,2 3,35 3,1 3,32 2,4 3,25 4, 4, 4,0 3,2 3,5 4,25 3,5 4, 3,5 3,34 3, 3, 4,00 Tampere 3,3 3,4 3,51 3,42 3,30 3,1 3,52 4, 4, 4,0 3, 3, 4,31 3,30 4,44 3,0 2,4 3, 3, 3,2 3,4 3,4 3,54 3,35 3,2 3,3 3,50 4,4 4,1 4,5 3, 3, 4,12 3,12 4,31 4,30 2,5 3,51 3,1 3, Tuusula 3,35 3,53 3,5 3,4 3,5 2, 3,2 4, 4,1 4, 3,2 3, 4,2 2,3 4,30 4,0 2,0 3,44 3,3 3,2 3,42 3,4 3,53 3,3 3,5 3, 3,0 4,50 4,5 4,52 3,0 3,2 4,13 3,3 4,43 4,42 3,1 3, 3,2 4,0 Kaikki 3,35 3,45 3,4 3,3 3,53 3,0 3,43 4, 4, 4,1 3,1 3, 4, 3,2 4,2 4,0 3,05 3,5 3,3 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

91 Liite Vertin mittarit 15 Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 0 3,3 3,3 3,40 3,35 3,55 3, 3,42 4,4 4,2 4,54 3,0 3,5 4,0 2, 4, 3,4 2, 3,22 3,1 3,0 3,3 3,30 3,33 3,25 3,2 3,3 3, 4,3 4,5 4,4 3, 3, 4, 2,5 4,41 4,1 2,2 3,2 3,0 4,01 3,25 3,32 3,34 3,30 3,4 2, 3,34 4,5 4,0 4,5 3,4 3,1 4,2 3,01 4,30 4,0 2,3 3,30 3,1 3, 3,41 3,54 3,54 3,53 3,53 3,13 3,32 4,1 4,2 4, 3,4 3, 4,1 3,43 4,23 3, 3,1 3,54 3, 3, 3,3 3,1 3,5 3,52 3,54 2,5 3,5 4,4 4,4 4,5 3, 3,2 4,33 3,4 4,3 3, 3, 3,52 4,04 3,5 3,0 3,13 3,0 3, 3,3 2, 3,13 4,44 4,5 4,4 3,5 3,2 4,0 3,51 4,2 3,4 3,3 3, 3,2 3,5 Kerava 3,1 3,1 3,4 3,5 3, 3,42 3, 4, 4,2 4,4 3, 3,5 4,3 3,12 4,4 4,33 2,4 3,0 3,1 3, 3,42 3,51 3,5 3,43 3, 3,1 3, 4,1 4,0 4,52 3, 3,4 4,34 3,1 4,2 3,1 2, 3, 3,1 3, 3,4 3,0 3,0 3,0 3,50 3,22 3,3 4,52 4,5 4,4 3,2 3,2 4,35 3,1 4,32 4, 2, 3,2 3, 4,0 Lappeenranta 3,0 3,15 3,0 3, 3,40 2, 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 4, 3,04 4,15 4,0 2,5 3,44 3,2 3,1 3,3 3,0 3, 3,5 3,1 3,35 3,3 4,3 4, 4,4 3, 3,5 4,4 2, 4,4 4,3 2,55 3,3 3,2 4, Raisio 3,4 3,3 3,1 3,52 3, 3, 3,4 4,0 4,4 4,5 3, 3, 4,30 3,40 4,3 4,1 3,1 3,4 3,4 3, Tampere 3,2 3,41 3,43 3,3 3,30 3,0 3,0 4,4 4,0 4,4 3,5 3, 4,2 3,01 4,44 3,0 2,0 3,44 3,4 3,5 3,2 3, 3,30 3,01 3,54 3,21 3,4 4,54 4,1 4,53 3,1 3,2 3,5 3,04 4,21 4,1 2, 3,41 3,3 3,3 3,3 3,3 3,45 3,31 3,5 3,1 3,5 4,33 4,52 4,53 3,50 3,4 4, 3,2 4,2 4,23 3,23 3, 3,1 3,5 Kaikki 3,3 3,43 3,4 3,3 3,5 3,13 3,53 4,3 4,32 4,2 3,4 3,5 4,22 3,15 4,31 4,05 2, 3,54 3, 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

92 Liite Vertin mittarit 1 Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,2 3,34 3,53 4, 4,0 4,5 3, 3,4 4,15 2, 4,2 4,04 2,1 3,2 3,4 3, Hamina 3,32 3,2 3,2 3,2 3,55 3,21 3,4 4,5 4,5 4,4 3,5 3, 4,44 3,54 4,3 4,23 3,43 3, 3, 3, 3,23 3,43 3,4 3,3 3,4 2,4 3,4 4,5 4,2 4,3 3,3 3,5 3,0 3,23 4,0 3,2 3,0 3,30 3, 3,34 3,44 3,3 3,40 3,31 3, 3,43 3, 4, 4,4 4,4 3,3 3,3 4,0 2,5 4,3 4,22 2,2 3,21 3,0 4,02 3,22 3,30 3,31 3,2 3,4 2,2 3,40 4,4 4,5 4,5 3, 3,5 4,0 3, 4,1 4,03 3,04 3,30 3,2 3, 3,32 3,3 3,42 3,2 3,4 3,1 3,43 4,2 4,0 4,5 3,0 3, 4,13 3,2 4,15 3, 2,0 3,43 4,00 3,2 Joensuu 3,33 3,25 3,2 3, 3, 3,23 3,55 4, 4, 4,4 3,4 3,2 4,13 3,2 4,25 3, 3, 3,4 4,00 4,0 Kaarina 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,2 3,0 4, 4,5 4,3 3,0 3, 4,2 3,22 4,2 4,21 2, 3,52 4,0 3, Kajaani 3,22 3,32 3,31 3,32 3,53 2,3 3,3 4,1 4,0 4, 3,4 3,4 4,0 3,42 4,0 3, 3,15 3,2 3,1 3, 3,1 3,33 3,3 3,2 3,43 2,2 3,23 4,35 4,2 4,54 3,5 3, 4, 3,0 4,40 3,1 3,54 4,04 4,03 3, Kerava 3,5 3,54 3,0 3,45 3,2 3,4 3, 4, 4, 4, 3, 3,2 4,3 2, 4,3 4,05 2,4 3,44 3,5 3, 3,40 3,52 3,0 3,3 3,0 3,0 3, 4,5 4, 4, 3,0 3, 4,3 3,1 4,30 3, 2,1 3, 3,5 3,2 3, 3,23 3,22 3,23 3,4 2,5 3,35 4,4 4,1 4, 3,5 4,0 4,31 3,5 4,42 4,23 3,0 4,01 3, 3, 3,41 3,4 3,4 3,4 3,54 3,23 3,54 4,53 4, 4,54 3, 3, 4,2 3,15 4,3 4, 2, 3,4 4,0 4,01 Lappeenranta 3,21 3,1 3,12 3,22 3,5 3,05 3, , 4,1 3,1 4,23 4,1 3,0 3,4 3, 3, 3, 3,2 3,2 3,31 3,3 2,5 3,50 4,1 4,5 4, 3,1 3,5 3, 3,1 4,12 4,0 2,1 3,33 3, 3,3 3, 3,2 3, 3,3 3,3 3,43 3, 4, 4, 4,5 3,3 3,50 4,05 2,2 4,04 3, 2,0 3,3 3, 4,1 3,33 3,4 3,4 3,43 3,51 3,01 3,2 4,4 4,33 4, 3,5 3,4 3, 2,5 4,03 3,0 2,0 2, 3,1 3,3 3,21 3, 3,25 3, 3,41 3,0 3,40 4,5 4, 4,52 3,52 3, 4,15 3,4 4, 4,1 3, 3,0 3, 3,4 Paimio 3,35 3,41 3,51 3,2 3,5 2, 3,2 4,5 4,2 4,1 3,55 3, 3, 3,0 4,00 4,03 3,4 3,2 3,1 3,2 Pori 3,01 3, 3,1 3,03 3,31 2,0 3,25 4,45 4,52 4,53 3,4 3,1 4,0 3,1 4,22 4,04 2, 3,0 3,4 3,12 Raahe 3,22 3,42 3,3 3,4 3,43 2,3 3, 4, 4,5 4,2 3, 3,45 3,5 3,1 3, 3,5 3, 2, 3,5 3,4 Rauma 3,3 3,43 3,45 3,41 3,0 3,1 3,52 4, 4, 4,53 3,0 3, 4,2 3,1 4,2 4, 2,4 3,55 3,1 3, Rovaniemi 3, 3,2 3,3 3,15 3,44 2,0 3,34 4,3 4, 4,0 3,54 3,1 4,21 3,5 4,34 4,02 3,42 3,2 3,1 3, 3,34 3,30 3,3 3,1 3,55 3,2 3,43 4,3 4,0 4,1 3, 3,44 3,5 2, 3, 3, 2,55 3,22 3,3 3, Tuusula 3,3 3,53 3,5 3,4 3,1 2, 3,3 4,4 4, 4, 3,5 3,51 4,1 2, 4, 3, 2,4 3,23 3, 3,1 3,0 3,15 3,21 3,0 3,35 2, 3,1 4,34 4,0 4,4 3,41 3,4 3,1 3,21 4, 4,0 3,02 3,52 3, 3, Kaikki 3,33 3,3 3,3 3,33 3,5 3,0 3,52 4,5 4, 4,4 3,2 3,5 4,1 3, 4,2 4,04 3,05 3,51 3,3 3,5 JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

93 Liite Vertin mittarit 1 Vertin mittari TO0 TO0 TO40 TO50 TO0 TO0 TO TO100 TO1 TO1 TO130 ei vertissä TO255 TO250 TO255 TO250 TO255 TO250 ei vertissä ei vertissä Kysymykset 1 ja 1, , Vertin mittari Liikennealueiden ylläpito Talvihoito Lumenauraus Liukkauden torjunta Puhtaanapito Päällysteen kunto Puistojen hoito Veden laatu Vedentoimitusvarmuus 2 3,53 3,5 3,0 3,53 3, 3,34 3,5 4,1 4, 4,3 3,1 3, 4,1 2, 4,2 4,13 2, 3,2 3, 3, 3,40 3,55 3,5 3,50 3,2 2, 3,55 4, 4, 4,4 3,2 3,5 4,12 3,51 4,33 4,1 3,2 3,5 4,0 3,3 3,4 3,45 3,50 3,3 3,0 3,40 3,4 4,2 4, 4,54 3,3 3, 4,0 2,0 4,44 4,2 2,4 3,3 3, 4,0 3,1 3,2 3,30 3,23 3,33 2, 3,23 4,0 4,5 4,3 3, 3, 4,03 3,45 4,0 3,5 3,1 3,4 3, 3,1 3,22 3,25 3,2 3,21 3,4 3,01 3,52 4,5 4,5 4,2 3,5 3,1 4,0 3,32 4, 3, 2, 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1 3,22 3,1 3,34 2,5 3,0 4,4 4, 4,1 3,5 4,00 4,1 3,0 4, 4,03 3,4 4,2 4,00 4, 3,32 3,54 3,5 3,45 3,4 2, 3,1 4,1 4,0 4,5 3,2 3,0 4,31 3,0 4,2 4,23 3,01 3,2 3,1 3,52 3,2 3,3 3,3 3,3 3,45 2,3 3,42 4,3 4, 4,5 3, 4, 4,30 3, 4,3 4,34 3, 3, 3,2 3,3 3,41 3,4 3,42 3,5 3,4 3,23 3,54 4,55 4,5 4,0 3,2 3,4 4,35 3,3 4,2 4,0 3,03 3, 4,03 4, Lappeenranta 3,03 3,0 3,03 3, 3,33 2, 3,33 3, 4,05 3,1 4,0 4,04 3,02 3,45 3,1 3, 3,2 3,4 3,4 3,4 3,50 2, 3,1 4, 4,5 4,0 3, 3, 4,1 3,2 4,2 4,21 3,0 3,3 3,3 3, 3,5 3,0 3, 3,0 3,3 3,2 3,1 4,4 4, 4,0 4,00 3,4 4,0 2,2 3, 3,0 2,4 3,25 3,2 3, 3,2 3,4 3,50 3,41 3,3 2,1 3,13 4,51 4,4 4, 3,3 3,5 4, 3,03 4,1 4,01 2, 3, 4,01 3,2 3,1 3,23 3, 3,22 3,34 2,2 3,41 4, 4, 4,5 3,4 3,5 4,2 3,45 4,3 4,2 3,2 3,3 3,5 3,0 Pori 2,5 2, 3,03 2,2 3,0 2,4 3,1 4,45 4,54 4,5 3,50 3,0 4,01 3,0 4,12 3, 2,3 3,4 3, 3,25 3,3 3,34 3,43 3,1 3,55 3,2 3,50 4,4 4,5 4,5 3,3 3,54 4,0 2, 4,0 4,02 2,52 3,40 3,5 3,4 3,0 3,13 3,13 3,12 3,3 2, 3, 4,45 4,54 4,54 3,4 3,4 4,0 3,34 4, 4,1 3,2 3,4 3,1 3, 3,21 3,2 3,2 3,2 3,3 2, 3,42 4,3 4,0 4,4 3, 3, 4,1 3,04 4,2 4,04 2,0 3,25 3,5 3,4 Kaikki 3,2 3,3 3,3 3,32 3,4 2, 3,4 4,0 4, 4,3 3,2 3,5 4, 3, 4,21 4,0 3,04 3,55 3,4 3, JV viemärien toiminta SV viemärien toiminta Jätehuolto yleensä Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suuristaj ätteistä eroon pääsy Paperinkeruupisteen sijainti Lasinkeruupisteen sijainti Ongelmajätteidenpistee n sijainti Jätehuollon neuvonta Palo ja pelastustoimi Katuvalaistus

94 3

95 4

96 5

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus:

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m 2 )

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Tekninen ja ympäristötoimiala Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat Selin Essi Isotalo Ida Tiilikainen Anni SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti 10.11.2016 Ritva Lindroos Riitta Haapavaara ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 13.12.2015 Hämäläinen Lääveri Mäkelä SISÄLLYS JOHDANTO 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 3 Jakautuminen

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2016 Helsinki, Turku ja Vantaa 2.12.2016 Finnish Consulting Group Oy Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti 2 Asiakaspalaute liikuntapaikoilla 2.1

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 18.12.2014 Sari Kaariste Pekka Pölönen Timo Siponen SISÄLLYS JOHDANTO 1 Tutkimuksen taustat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2016

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2016 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti - talvi Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti talvi Liikennevirasto Helsinki Kannen kuva:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot