KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika klo Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa Karppinen Seppo J.A., poistui klo Kolmonen Jukka, pj Rauma Tuula Riepula Eila Tarakkamäki Päivi Kaisu Juvani, khall edustaja Ahti Tahkola, khall pj, poissa Ahokas Kari, poistui klo Eija Puotiniemi, vastuuhenkilö Johanna Kaski, sihteeri Eeva Maarit Valkama, kehittämispäällikkö, poistui klo Käsitellyt asiat: 1. Lastensuojelusuunnitelma Kehittämispäällikkö Eeva Maarit Valkama kävi läpi lastensuojelusuunnitelmaa. Lastensuojelusuunnitelma on tehty yhteistyössä Oulun seudun ympäristökuntien kanssa lukuun ottamatta Oulun kaupunkia, joka laatii oman suunnitelmansa. - Laki (L417/ ) velvoittaa kunnan laatimaan suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi - Suunnitelma on uusi lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa vakiintunut toimintatapa kunnassa: lastensuojelun toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi ja kehittäminen - Lastensuojelun suunnitelman tarkoituksena on varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus pitkäjänteisyys sekä yhteistyö ja kumppanuus - Suunnitelma vahvistetaan joka 4. vuosi - Antaa tiedon, mikä on tilanne, mitä pitää kehittää, mitkä ovat ongelmakohtia - Strateginen että konkreettinen toimintaohje - Suunnitelma tukee käytännön asiakastyötä - Toimintasuunnitelma tehdään joka vuosi

2 Lasten suojelun pääkohdat kasvuoloihin vaikuttaminen hyvinvoinnin edistäminen Yhdyskuntasuunnittelu: arjen ympäristöjen toimivuus, turvallisuus, viihtyisyys ja virikkeellisyys Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä Palvelujen kehittäminen vanhempien kasvatustehtävän tukemiseksi Vanhempien ja lasten hoidosta vastaavien tukeminen kasvatustehtävässä yhteistyössä Lasten suojelutehtävä Ehkäisevä lastensuojelu Lapsen ja perheen erityinen tukeminen kunnan peruspalveluissa Äitiys- ja lastenneuvolat, päivähoito, koulu, nuorisotyö Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut Lasten, nuorten ja perheiden erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukitoimien järjestäminen terveydenhuolto, sosiaalihuolto Lapsi- ja hyvinvoinnin perhekohtainen seuraaminen lastensuojelu Koulunkäynnin tukeminen: koulupsykologi- ja kuraattorija erityisopetuspalvelut Systemaattinen toimintatapa Lastensuojelutarpeen selvitys seuranta- ja arviointitiedon tuottamisesta ja käytöstä Avohuollon tukitoimet Lasten huomioon ottaminen aikuisten palveluissa (mm. Lapsen kiireellinen sijoitus mielenterveys- ja - Uuden lastensuojelulain mukaisten päihdepalvelut) tehtävien, tavoitteiden Huostaanotto ja velvoitteiden osallisuuden ja Sijais- ja jälkihuollon vaikuttamisen hyvään tasoon järjestäminen mahdollistaminen - Lastensuojelu on kokonaisuus Kempeleessä on 28 % alle 16-vuotiaita, joihin lastensuojelusuunnitelma pääasiallisesti kohdistuu. hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen; nykytilanne ja kehittämistarpeet: arvioinnista voidaan todeta, että on vielä pitkä matka kuljettavan jotta päästään - Tiedontuotannon kehittäminen alueellisesti - Asiakasprosessin läpinäkyvyys - Lastensuojelun osaamisen kehittäminen Strategisiksi päämääriksi muotoiltuna kehittämistarpeisiin vastaaminen tarkoittaa, että kunnan lastensuojelun tulisi olla: - Lasten ja perheiden hyvinvointia koskevaan tietoon ja osaamiseen perustuvaa, - hyvinvoinnin edellytyksiin vaikuttavaa, - ongelmia ehkäisevää, - lasta ja perhettä auttavaa sekä - systemaattisesti seurattavaa ja arvioitavaa toimintaa ja palvelua.

3 Palveluvaliokunta ohjeisti lastensuojelusuunnitelman valmistelua seuraavasti: - Suunnitelmassa tulisi näkyä selkeämmin tukiperhe- ja henkilötoiminnan kehittäminen (tukiperheiden aktiivinen hakeminen ja kouluttaminen) - Oulun puuttuminen suunnitelmasta harmittavaa - Lastensuojelusuunnitelman tietoja ajantasaistetaan - Faktatiedon ja vertailukelpoisen tiedon työstäminen on jatkossa tärkeää luotettavuus Lastensuojelusuunnitelman vahvistamisen aikataulu: Toivotaan, että valtuusto hyväksyy suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä. 2. Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2009 Vastuuhenkilö Eija Puotiniemi esitteli Finnish Consulting Groupin tutkimustuloksia Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Kysely lähetettiin 700:lle sadalle satunnaisesti valitulle vuotiaalle kempeleläiselle. Vastauksia saatiin 283 ja vastausprosentiksi muodostui 40,4%. - Asuinkunnan palvelut kokonaisarvosana 7,7 (asteikko 4-10), vertailuryhmän ka 7,2 - Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 85%:n mielestä hyvin hoidettu - Terveyskeskuksen vuodeosasto 23%:n mielestä hyvin hoidettu - Sairaalapalvelut asuinkunnassa, 38%:n mielestä hyvin hoidettu - Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, 45%:n mielestä hyvin hoidettu - Vanhusten kotihoito 20% mielestä hyvin hoidettu - Hammaslääkäripalvelut 61%:n mielestä hyvin (paljon keskiarvoa parempi) - Lasten päivähoito, tyytyväisten osuus 54% vastanneista - Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 21%:n mielestä hyvin hoidettu - Peruskoulu 71% vastanneista sitä mieltä, että hyvin hoidettu - Lukio 59%:n mielestä hyvin hoidettu - Aikuisten ammatillinen koulutus (kunnassa ei ammatillista koulutusta aikuisille) tyytyväisiä 30% - Nuorten ammatillinen koulutus 45%:n mielestä hoidettu hyvin asuinkunnassa - Kansalais- ja työväenopisto 58%:n mielestä hyvin, tulos keskiarvoa huonompi -> Palveluvaliokunnassa pohdittiin olisiko syytä kiinnittää huomiota kansalaisopiston markkinointiin ja imagon kohottamiseen? - Kirjastopalvelut, 91%:n mielestä hyvin - Nuorten harrastustoiminta, 38% hyvin syytä pohtia mistä syystä johtuu tyytyväisten osuuden lasku ja tyytymättömien nousu - Museot 35%:n mielestä hyvin hoidettu - Torit ja torikauppa 61%:n mielestä huonosti - Kulttuuripalvelut 13%:n mielestä hyvin ja 45% vastasi, että huonosti hoidettu - Urheilu-ja pelikentät 79%:n mielestä hyvin hoidettu - Sisäliikuntatilat 69%:n mielestä hyvin hoidettu - Uimahallit 89%:n mielestä hyvin hoidettu - Uimarannat ja maauimalat hoidettu 30%: n mielestä hyvin hoidettu - Kuntoradat ulkoilureitit 84%:n mielestä hyvin hoidettu - Ulkoilualueet ja puistot 70%:n mielestä hyvin hoidettu - Lasten leikkipaikat 45%:n mielestä hyvin hoidettu - Katujen ja teiden hoito 65%:n mielestä hyvin hoidettu tyytyväisyys noussut paljon

4 - Jätehuolto 90%:n mielestä hyvin hoidettu - Kierrätys 81%:n mielestä hyvin hoidettu - Puisto ja viheralueiden hoito 69%:n mielestä hyvin hoidettu - Juomavesi 94%:n mielestä hyvin hoidettu laatu - Liikenneolot, pyöräilijä ja jalankulkija 79%:n mielestä hyvin hoidettu - Palvelun parantamistarve: vastattu eniten liikenneturvallisuusolojen parantaminen, toisena tulee katujen ja teiden hoito ja kolmantena julkinen liikenne Palveluvaliokunnassa pohdittiin tutkimuksen luotettavuutta. Mietittiin vastaako kyselyyn vastanneiden ikähaarukka sitä todellista kuntalaisten ikäjakaumaa, joka kunnassa on: ts. eri ikäryhmillä voi olla erilaiset näkökulmat kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Palveluvaliokunta mielestä kuntapalvelututkimus on kuitenkin syytä jatkossakin tilata. Esitettiin myös kysymys, voisiko kuntalaisten antama palaute syrjäyttää Kuntapalvelut tutkimuksen? Vastaus: Tähän mennessä ei ole ollut muutakaan keinoa selvittää asiakas ja asukastyytyväisyyttä ja kuntalaisten mielikuvaa palveluista, uusia vaihtoehtoja ollaan parhaillaan selvittämässä. Itsehallintovaliokunnan tehtävänä on palautejärjestelmän aktiivinen kehittäminen ja myös peruspalvelujohdon tehtäväksi on annettu palautejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Palveluvaliokuntaa informoitiin, että kunnassa otetaan käyttöön Webrobol-ohjelma, josta koulutus järjestetään viikolla 3. Webropol on helppo ja halpa ohjelmisto, jolla luodaan erilaisia kyselyjä eri käyttötarkoituksia varten internetin välityksellä. Ohjelmalla voidaan helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti kerätä ja analysoida asiakaspalautetta. 3. Kevään 2010 palveluvaliokunnan toiminnan suunnittelu Vastuuhenkilö esitteli alustavaa aikataulu- ja aihepohjaa: Helmikuu 1: kouluterveys 2009 kyselyn tulokset ja niiden analysointi/pirta Körkkö tai muu viranhaltija ennakkotietoja 2009 tilinpäätöksestä palveluvaliokunnan itsearviointi kysely ja valiokunnan kannanotto Tuula Rauman aloitteeseen Helmikuu 2: KASTE-ohjelman esittely/suunnittelija Margit Päätalo työllisyyspoliittisen ohjelma, ohjaus/kehittämispäällikkö tai muu viranhaltija Maaliskuu klo 12 -> yhteisöllisen kasvun strategian työstäminen yhteisessä seminaarissa palvelukunnan viranhaltijoiden kanssa Huhtikuu AUKI

5 Toukokuu klo 17 seurantaraportti Kesäkuu, ajankohta auki esitetään pidettäväksi yhteistä seminaaria ainakin resurssivaliokunnan kanssa, aiheena TA 2011 valmistelun ohjaus Sovittiin myös, että palveluvaliokunnan tulevissa kokouksissa suunniteltaisiin palveluvaliokunnan koulutuksia (mihin koulutuksiin osallistutaan, onko resursseja ja ketkä mahdollisesti osallistuvat). Vastuuhenkilö valmistelee asiaa. Jukka Kolmonen puheenjohtaja Johanna Kaski sihteeri

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA

TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA Perusturvalautakunta 10.11.2009 / LIITE TIETOON JA OSAAMISEEN PERUSTUVAA, HYVINVOINNIN EDELLYTYKSIIN VAIKUTTAVAA, ONGELMIA EHKÄISEVÄÄ JA LASTA JA PERHETTÄ AUTTAVAA LASTENSUOJELUA HAUKIPUTAAN KUNNAN LASTENSUOJELUN

Lisätiedot

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA

2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JA KASVUYMPÄRISTÖ: NYKYTILAN- TEEN JA MUUTOKSEN ARVIOINTIA TILASTOJEN VALOSSSA 2 SISÄLLYS 1 LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valmistelun seudullisuus 1.2 Suunnitelman tavoitteet ja sisältö 1.3 Suunnitelman aineistot ja valmisteluprosessi 3 3 4 6 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET Lapsiperheet Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, VTM, Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n pätevyys Sosiaalityöntekijä Nina Fagerström, VTM, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 Toteutumaraportti joulukuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 )

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) SODANKYLÄN KUNTA LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi 99601 Sodankylä etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

Arviointikertomus 2014

Arviointikertomus 2014 Arviointikertomus 2014 Tarkastuslautakunta 11.5.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 2.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminnan tarkoitus ja tavoite... 4 2.2

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025

Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Ohjelma-asiakirja hyväksytty seutuhallituksessa 18.4.2012 Ohjelma-asiakirja käsitellään seutuvaltuustossa 14.6.2012 Oulun seudun kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikka vuoteen 2025 Oulun seutu / TUKEVA -hanke

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA. Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki 29.8.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 KUNTIEN LÄHTÖKOHDAT JA STRATEGIAT...5 1.2 LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN TOTEUTUS...6 1.3 LASTEN JA

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot