KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM"

Transkriptio

1 KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Sittemmin tutkimus on toteutettu vuosina, 9, 93, 97, 21 ja Vuoden 212 kysely tehtiin kunnassa Tutkimuksen kysymyksenasettelu pidettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi keskeisiltä osiltaan samanlaisena kuin aikaisemmissakin kyselyissä Vastaajat valittiin nytkin satunnaisesti 1 7 vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti toukokuussa 212, aktivointikierroksia oli kaksi Vastaaminen oli mahdollista myös verkon kautta lomakkeella olleiden ohjeiden avulla 1 Vastaukset ja aineiston edustavuus ssa otos oli 7 henkilöä ja vastauksia saatiin 14, joten vastausaktiivisuus oli 26,3 % Vastaajista oli naisia 6% Vastaajissa ovat aliedustettuina miesten ohella nuoret ssa ikäryhmittäinen edustavuus näkyy seuraavassa taulukossa Aliedustusta on alle vuotiaissa ja yliedustusta yli vuotiaissa Jos tuloksia painotetaan ikäryhmittäin siten, että aineiston ikäjakauma vastaa väestöä, saadaan painotetuksi yleisindeksin arvoksi 3,46 joka on hieman alhaisempi kuin painottamaton arvo Naisten (3,49) ja miesten (3,67) välillä indeksissä oli suurempi ero, joten näytää siltä, että jos miehet olisivat olleet yhtä aktiivisia kuin naiset, asuinkuntaindeksin arvo olisi ollut hieman suurempi Tässä raportissa esitetään tutkimuksen vertailutietoja kunnallisten palvelujen arviointia käsittelevästä kysymyssarjasta (liitteenä olevan lomakkeen kysymyssarja 2) Muut tulokset raportoidaan kuntien yhteisessä raportissa Taulukko 1 Väestön ja kyselyyn vastanneiden ikä sekä laajan asuinkuntaindeksi ssa Osuus 1 7 vuotiaasta Osuus Asuinkuntaindeksi väestöstä vastaajista 1 22,9 % 1,7 % 2,3 Kysymyssarjan johdantokysymys kuului: "Jos ajattelette elämistä 29,2 % 6,4 % 3,43 asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?" 3 39,6 % 9,9 % 3,66 Vastaajat antoivat arvion asteikolla 1 : , %, % 3,47 1=erittäin huonosti 64 24, % 32, % 3,4 2=melko huonosti ,9 % 26,2 % 3, 3=en osaa sanoa Väestöosuuksilla painotettu 3,46 4=melko hyvin Painottamaton 3,6 =erittäin hyvin Kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin' Kuvioissa esitetään myös 1 asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa Keskiarvosta on suljettu pois 'en osaa sanoa' vastaukset Vertailuryhmä n tuloksia verrataan tässä raportissa eräiden muiden KAPA tutkimuksessa tällä kerralla mukana olleiden kuntien tuloksiin Lisäksi vertailua on Hyvinkään, Keravan ja Valkeakosken vanhempiin tuloksiin

3 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 2 Laaja asuinkuntaindeksi 3, Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymysryhmän 2 asioista, jotka oli esitetty lomakkeella samalla tavalla vuosina 21,, 2 ja 212, niitä on kaikkiaan 4 Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu Painokertoimet ovat Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, 3 Peruskoulu, Lasten päivähoito, 3 Kaikki muut, painoarvo 1 3,7 3,6 3, Indeksin arvo on hieman laskenyt ssa vuodesta 2, muutos ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (T testi, p=,2)¹ Vuonna 21 tehdyssä Kuntapalvelut tutkimuksessa laajan asuinkuntaindeksin arvo ssa oli 3,61 Asteikko katkaistu 3,4 3,3 3,2 3, ,6 3,6 3,6 Lahti 3,36 3,39 Kokkola 3,71 3,6 3,66 Nurmijärvi 3,61 3,3 3,7 Rauma 3,36 3,4 Kuvio 1 Laaja Asuinkuntaindeksin kehitys suurissa kaupungeissa ¹ Myöhemmin on esitetty keskiarvot myös yksittäisistä asioista

4 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Asukastyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus 3 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti forssalaisista vastaajista 3 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3, KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3, 3 4 FORSSA, 21, n=, ka=3,76 2 FORSSA, 2, n=24, ka=3,7 7 FORSSA,, n=2, ka=3, FORSSA, 21, n=, ka=3, 9 42 Kokkola, 212, n=, ka=3,91 Lahti, 212, n=3, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3,9 7 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4,2 Rauma, 212, n=, ka=4,1 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,99 Kerava, 2*, n=, ka=3,9 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 3%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,96 7 Kuvio 2 Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa

5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 4 Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti forssalaisista vastaajista 6 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4, KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=4, FORSSA, 21, n=7, ka=4, FORSSA, 2, n=, ka=3,93 FORSSA,, n=2, ka=3,92 FORSSA, 21, n=7, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=4,22 Lahti, 212, n=1, ka=4,4 Laitila, 212, n=, ka=4,21 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4, Rauma, 212, n=, ka=4,27 Hyvinkää, 2*, n=, ka=4,2 Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 6%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4, 92 Kuvio 3 Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 3

6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti forssalaisista vastaajista 31 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3, KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3, FORSSA, 21, n=2, ka=2, FORSSA, 2, n=, ka=3,2 FORSSA,, n=21, ka=2,3 FORSSA, 21, n=2, ka=2, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=9, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,99 Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3,3 69 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 31%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 4 Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa

7 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 6 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti forssalaisista vastaajista 7 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,3 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3,3 FORSSA, 21, n=6, ka=3, FORSSA, 2, n=241, ka=3,66 76 FORSSA,, n=2, ka=3, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=3,76 4 Lahti, 212, n=, ka=3,3 Laitila, 212, n=, ka=3,27 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3,67 76 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, 69 #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 7%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,2 Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa 69 6

8 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 7 Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti forssalaisista vastaajista 49 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,24 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=3,24 FORSSA, 21, n=6, ka=3,39 FORSSA, 2, n=24, ka=3, FORSSA,, n=212, ka=3,36 FORSSA, 21, n=3, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,42 Lahti, 212, n=4, ka=3,34 Laitila, 212, n=, ka=3,41 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,62 Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,34 26 ¹ 49%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,44 9 Kuvio 6 Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa

9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti forssalaisista vastaajista 44 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,37 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3,37 FORSSA, 21, n=6, ka=3,31 FORSSA, 2, n=, ka=3,3 FORSSA,, n=212, ka=3,63 FORSSA, 21, n=4, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3,4 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3,6 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 44%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,43 Kuvio 7 Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa

10 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 9 Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,7 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=2,7 FORSSA, 21, n=, ka=2,77 FORSSA, 2, n=7, ka=3,2 FORSSA,, n=2, ka=3,2 FORSSA, 21, n=3, ka=2, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=96, ka=3,3 Laitila, 212, n=, ka=3,3 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,26 Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa

11 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 1 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti forssalaisista vastaajista 1 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,39 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=2,39 FORSSA, 21, n=, ka=2,32 FORSSA, 2, n=7, ka=2,37 FORSSA,, n=212, ka=2,42 FORSSA, 21, n=4, ka=2, Kokkola, 212, n=, ka=2,9 Lahti, 212, n=97, ka=2,42 Laitila, 212, n=, ka=2,6 Nurmijärvi, 212, n=, ka=2, Rauma, 212, n=, ka=2, Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, Kerava, 2*, n=, ka=2, Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ 1%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2,62 Kuvio 9 Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa 33 44

12 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti forssalaisista vastaajista 7 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,72 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3, FORSSA, 21, n=9, ka=3,6 FORSSA, 2, n=241, ka=3, FORSSA,, n=212, ka=3,62 FORSSA, 21, n=6, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=1, ka=2,34 61 Laitila, 212, n=, ka=3,2 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=2,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, Kerava, 2*, n=, ka=2,3 Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ 7%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2, Kuvio 1 Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa

13 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 12 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti forssalaisista vastaajista 22 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,3 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3,3 FORSSA, 21, n=6, ka=3,2 FORSSA, 2, n=, ka=3,32 FORSSA,, n=2, ka=3,32 FORSSA, 21, n=3, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=2,63 Lahti, 212, n=93, ka=2, Laitila, 212, n=, ka=3,47 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=2,6 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, Kerava, 2*, n=, ka=2,6 Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ 22%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2,93 Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa

14 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Sairaalapalvelut Sairaanhoitoa piti forssalaisista vastaajista 6 % hyvänä¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt 1 prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,6 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3, FORSSA, 21, n=7, ka=4, FORSSA, 2, n=24, ka=3, FORSSA,, n=2, ka=3,6 FORSSA, 21, n=6, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,7 64 Lahti, 212, n=, ka=3,26 Laitila, 212, n=, ka=3,1 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,47 Rauma, 212, n=, ka=3,37 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 6%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 12 Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa 2

15 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetusta piti forssalaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,9 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3,9 FORSSA, 21, n=, ka=4,1 FORSSA, 2, n=24, ka=4,6 FORSSA,, n=212, ka=4, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=4, 6 3 Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=4, 6 27 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3,7 Hyvinkää, 2*, n=, ka=4, #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=4,7 7 3 ¹ 2%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,97 39 Kuvio Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa 7

16 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Äitiys ja lastenneuvola Äitiys ja lastenneuvolaa piti forssalaisista vastaajista 31 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,3 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=1, ka=4,3 FORSSA, 21, n=, ka=4, FORSSA, 2, n=6, ka=4, FORSSA,, n=26, ka=4,3 FORSSA, 21, n=229, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=4, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=4,27 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4,6 Rauma, 212, n=, ka=4,3 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,9 Kerava, 2*, n=, ka=3,99 Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 31%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,7 39 Kuvio Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa 3

17 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Vanhusten kotihoitoa piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,6 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=2, FORSSA, 21, n=7, ka=3,1 FORSSA, 2, n=9, ka=3 FORSSA,, n=21, ka=2, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=2, Lahti, 212, n=14, ka=2, Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, 1 6 Rauma, 212, n=, ka=2,73 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ %±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2, Kuvio Miten hyvin vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on hoidettu asuinkunnassa 21 4

18 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti forssalaisista vastaajista 36 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,4 KAPA 212 FORSSA, 212, n=12, ka=2,4 FORSSA, 21, n=, ka=3,36 FORSSA, 2, n=7, ka=3,79 FORSSA,, n=2, ka=3,69 FORSSA, 21, n=6, ka=3,4 Kokkola, 212, n=, ka=3,1 Lahti, 212, n=, ka=2,22 Laitila, 212, n=, ka=3,34 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,36 Rauma, 212, n=, ka=2,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2,3 Kerava, 2*, n=, ka=2,99 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,7 % 2 % 4 % 6 % % 1 % ¹ 36%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2, Kuvio Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa

19 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 1 Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti forssalaisista vastaajista 3 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,9 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3,9 FORSSA, 21, n=24, ka=3,97 FORSSA, 2, n=, ka=3,2 FORSSA,, n=26, ka=3,7 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=3, ka=3,9 Laitila, 212, n=, ka=3,7 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4,2 Rauma, 212, n=, ka=3,6 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ 3%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa

20 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti forssalaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,73 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=2, FORSSA, 21, n=3, ka=3, FORSSA, 2, n=9, ka=3,6 FORSSA,, n=27, ka=2, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=2, Lahti, 212, n=, ka=2, Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=2,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2,6 Kerava, 2*, n=, ka=2,66 Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ 2%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2,74 Kuvio 1 Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 2 2 2

21 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 2 Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,2 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3,2 FORSSA, 21, n=1, ka=3,36 FORSSA, 2, n=7, ka=2,93 FORSSA,, n=26, ka=2,9 FORSSA, 21, n=229, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=4, ka=2, Laitila, 212, n=, ka=3,74 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=2,6 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2,3 Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, 74 Kuvio Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa

22 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 21 Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,74 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=2,74 FORSSA, 21, n=, ka=2, FORSSA, 2, n=9, ka=2, FORSSA,, n=2, ka=2,67 FORSSA, 21, n=1, ka=2,9 Kokkola, 212, n=, ka=2,7 Lahti, 212, n=94, ka=2,69 Laitila, 212, n=, ka=3,42 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,39 Rauma, 212, n=, ka=2,76 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2,34 Kerava, 2*, n=, ka=2,71 Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=2, Kuvio 2 Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa

23 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 22 Perheneuvola Perheneuvolaa piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,27 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=3,27 FORSSA, 21, n=7, ka=3,7 FORSSA, 2, n=7, ka=3,79 FORSSA,, n=, ka=3,6 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=9, ka=3,29 77 Laitila, 212, n=, ka=3,6 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,2 Rauma, 212, n=, ka=3,43 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,36 Kerava, 2*, n=, ka=3,33 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 21 Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa 6

24 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Sosiaalityö Sosiaalityötä piti forssalaisista vastaajista 24 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3, KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=3, FORSSA, 21, n=, ka=3, FORSSA, 2, n=24, ka=3,1 FORSSA,, n=2, ka=2, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=3,3 Lahti, 212, n=14, ka=2,9 Laitila, 212, n=, ka=3,37 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,2 Rauma, 212, n=, ka=3,1 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,4 6 ¹ 24%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 22 Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa

25 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 24 Peruskoulu Peruskoulua piti forssalaisista vastaajista 62 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,94 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=3,94 FORSSA, 21, n=, ka=4,3 FORSSA, 2, n=, ka=4, FORSSA,, n=24, ka=3,92 FORSSA, 21, n=229, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=92, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=4, 3 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,97 Rauma, 212, n=, ka=4,4 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,3 Kerava, 2*, n=, ka=4,2 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 62%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,9 67 Kuvio Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa 26 7

26 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Lukio Lukiota piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,2 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=4,2 FORSSA, 21, n=6, ka=4,1 FORSSA, 2, n=, ka=4, FORSSA,, n=24, ka=4,1 FORSSA, 21, n=229, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=7, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=4, Nurmijärvi, 212, n=, ka=4, 4 2 Rauma, 212, n=, ka=3,91 Hyvinkää, 2*, n=, ka=4, Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,4 Kuvio 24 Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa 36

27 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 26 Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti forssalaisista vastaajista 6 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,96 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=14, ka=3,96 FORSSA, 21, n=7, ka=3,92 FORSSA, 2, n=, ka=4,4 FORSSA,, n=, ka=4,9 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=9, ka=3,9 Laitila, 212, n=, ka=4, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3,3 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 6%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa

28 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 27 Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti forssalaisista vastaajista 6 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,96 KAPA 212 FORSSA, 212, n=13, ka=3,96 6 FORSSA, 21, n=6, ka=3,91 2 FORSSA, 2, n=7, ka=4,9 6 FORSSA,, n=, ka=4, 62 FORSSA, 21, n=, ka=3,99 6 Kokkola, 212, n=, ka=4, 72 Lahti, 212, n=, ka=3,76 Laitila, 212, n=, ka=3,62 3 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,66 41 Rauma, 212, n=, ka=3,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,93 2 Kerava, 2*, n=, ka=3,92 37 Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, 74 % 2 % 4 % 6 % % 1 % ¹ 6%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 26 Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa

29 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 2 Kansalais ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti forssalaisista vastaajista 62 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,9 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3, FORSSA, 21, n=6, ka=4,7 FORSSA, 2, n=, ka=4,2 FORSSA,, n=27, ka=4, FORSSA, 21, n=1, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=91, ka=4, Laitila, 212, n=, ka=4,34 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4,12 Rauma, 212, n=, ka=4, Hyvinkää, 2*, n=, ka=4,4 Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 62%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4, Kuvio 27 Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa 3

30 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 29 Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti forssalaisista vastaajista 9 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,36 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=4,36 FORSSA, 21, n=, ka=4,26 FORSSA, 2, n=, ka=4,27 FORSSA,, n=21, ka=4,31 FORSSA, 21, n=3, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4,7 Lahti, 212, n=99, ka=4,4 Laitila, 212, n=, ka=4,6 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4,44 Rauma, 212, n=, ka=4, Hyvinkää, 2*, n=, ka=4,31 Kerava, 2*, n=, ka=4,41 Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 9%±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,47 91 Kuvio 2 Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 1

31 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 3 Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti forssalaisista vastaajista 4 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,63 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=1, ka=3,63 FORSSA, 21, n=6, ka=3,42 FORSSA, 2, n=24, ka=3,1 FORSSA,, n=27, ka=3, FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=91, ka=3, 39 4 Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,42 Rauma, 212, n=, ka=3,43 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 4%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 29 Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa

32 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 31 Museot Museoita piti forssalaisista vastaajista 69 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,3 KAPA 212 FORSSA, 212, n=9, ka=4,3 69 FORSSA, 21, n=, ka=3, 64 FORSSA, 2, n=, ka=3,9 66 FORSSA,, n=, ka=3,9 FORSSA, 21, n=, ka=3,1 6 Kokkola, 212, n=, ka=3, 63 Lahti, 212, n=, ka=4,1 6 Laitila, 212, n=, ka=3,9 4 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,26 34 Rauma, 212, n=, ka=4, 7 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,6 Kerava, 2*, n=, ka=3, 39 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,97 67 % 2 % 4 % 6 % % 1 % ¹ 69%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,74 4 Kuvio 3 Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa 34

33 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 32 Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti forssalaisista vastaajista 76 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,6 KAPA 212 FORSSA, 212, n=, ka=3,6 FORSSA, 21, n=7, ka=3,77 FORSSA, 2, n=24, ka=4,1 FORSSA,, n=29, ka=3,66 FORSSA, 21, n=6, ka=3,67 Kokkola, 212, n=, ka=3,7 Lahti, 212, n=3, ka=3,7 Laitila, 212, n=, ka=3,33 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,6 Rauma, 212, n=, ka=3,62 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,3 Kerava, 2*, n=, ka=3,1 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,7 % 2 % 4 % 6 % % 1 % ¹ 76%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, 63 Kuvio 31 Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa

34 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 33 Kulttuuripalvelut, esim teatteri, musiikki ja taide Kulttuuripalveluja piti forssalaisista vastaajista 69 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,69 KAPA 212 FORSSA, 212, n=, ka=3,69 FORSSA, 21, n=4, ka=3,91 FORSSA, 2, n=9, ka=3,74 FORSSA,, n=26, ka=3,64 FORSSA, 21, n=229, ka=3,41 Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=9, ka=4, Laitila, 212, n=, ka=3,39 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=4,9 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,34 Kerava, 2*, n=, ka=3,4 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,91 % 2 % 4 % 6 % % 1 % ¹ 69%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,73 Kuvio 32 Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim teatteri, musiikki ja taide on hoidettu asuinkunnassa 64 2

35 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 34 Urheilu ja pelikentät Urheilu ja pelikentiä piti forssalaisista vastaajista 61 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,4 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3,4 FORSSA, 21, n=6, ka=3,1 FORSSA, 2, n=7, ka=3,69 FORSSA,, n=24, ka=3,3 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,9 Lahti, 212, n=, ka=3,9 Laitila, 212, n=, ka=4,3 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=4,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,9 Kerava, 2*, n=, ka=4 Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 61%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,99 73 Kuvio 33 Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa

36 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 3 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti forssalaisista vastaajista 4 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,72 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3,72 FORSSA, 21, n=6, ka=3,67 FORSSA, 2, n=, ka=3,6 FORSSA,, n=, ka=3,67 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=, ka=3,6 Laitila, 212, n=, ka=3,7 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,6 Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 4%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,69 Kuvio 34 Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa 27

37 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 36 Uimahallit Uimahalleja piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,31 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=4,31 FORSSA, 21, n=7, ka=4, FORSSA, 2, n=, ka=4,3 FORSSA,, n=29, ka=4,32 FORSSA, 21, n=3, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4,31 7 Lahti, 212, n=94, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=2, Rauma, 212, n=, ka=4, Hyvinkää, 2*, n=, ka=4 7 Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,3 73 Kuvio 3 Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa

38 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 37 Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti forssalaisista vastaajista 64 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,3 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3,3 FORSSA, 21, n=7, ka=3,72 FORSSA, 2, n=4, ka=3,7 FORSSA,, n=, ka=3, FORSSA, 21, n=1, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,9 Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3,6 1 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=2, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,24 Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,96 9 ¹ 64%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 36 Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa

39 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 3 Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti forssalaisista vastaajista 69 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3, KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3, FORSSA, 21, n=6, ka=3,9 FORSSA, 2, n=1, ka=3,3 FORSSA,, n=2, ka=3, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=4,9 Lahti, 212, n=1, ka=4,1 3 7 Laitila, 212, n=, ka=3,71 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,79 Rauma, 212, n=, ka=3,9 Hyvinkää, 2*, n=, ka=4,22 Kerava, 2*, n=, ka=4,4 Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 69%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,3 77 Kuvio 37 Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa

40 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 39 Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti forssalaisista vastaajista 7 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,7 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=12, ka=3,7 FORSSA, 21, n=6, ka=3,4 FORSSA, 2, n=2, ka=3,7 FORSSA,, n=, ka=3, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=3,9 Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3,4 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,99 12 #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=4, ¹ 7%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,79 72 Kuvio 3 Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa

41 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti forssalaisista vastaajista 44 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,22 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3,22 FORSSA, 21, n=6, ka=3, FORSSA, 2, n=, ka=3, FORSSA,, n=, ka=3, FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=3,42 Lahti, 212, n=, ka=3,31 Laitila, 212, n=, ka=3,4 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,6 Rauma, 212, n=, ka=3,6 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 44%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 39 Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa

42 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 41 Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti forssalaisista vastaajista 49 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,6 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=13, ka=3,6 FORSSA, 21, n=7, ka=3,46 FORSSA, 2, n=3, ka=3,4 FORSSA,, n=22, ka=3,31 FORSSA, 21, n=3, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,71 Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 49%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,9 4 3 Kuvio 4 Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa

43 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 42 Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti forssalaisista vastaajista 39 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,73 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=2, FORSSA, 21, n=, ka=3, FORSSA, 2, n=9, ka=2, FORSSA,, n=2, ka=2, FORSSA, 21, n=6, ka=2, Kokkola, 212, n=, ka=2, Lahti, 212, n=9, ka=2,1 Laitila, 212, n=, ka=2, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,12 Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=2, 46 3 ¹ 39%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 41 Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa

44 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 43 Jätehuolto Jätehuoltoa piti forssalaisista vastaajista 4 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=6, ka=4 FORSSA, 21, n=6, ka=3,9 FORSSA, 2, n=9, ka=3,99 FORSSA,, n=2, ka=4,1 FORSSA, 21, n=6, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4,2 Lahti, 212, n=94, ka=3,97 Laitila, 212, n=, ka=4, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,92 Rauma, 212, n=, ka=4,9 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 4%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,1 6 Kuvio 42 Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa 9

45 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 44 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,97 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=9, ka=3,97 FORSSA, 21, n=7, ka=3,9 2 FORSSA, 2, n=24, ka=4,9 9 FORSSA,, n=21, ka=4, 4 FORSSA, 21, n=6, ka=4,12 9 Kokkola, 212, n=, ka=4,2 93 Lahti, 212, n=1, ka=3,9 Laitila, 212, n=, ka=3,96 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,76 7 Rauma, 212, n=, ka=4,2 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,76 7 Kerava, 2*, n=, ka=3,76 77 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,9 Kuvio 43 Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa 2 4

46 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 4 Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti forssalaisista vastaajista 76 % hyvänä¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,74 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=3, ka=3,74 FORSSA, 21, n=4, ka=3,79 FORSSA, 2, n=, ka=3,4 FORSSA,, n=26, ka=3,69 FORSSA, 21, n=7, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,9 2 Lahti, 212, n=6, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=3,64 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,64 Rauma, 212, n=, ka=3,7 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3,6 79 ¹ 76%±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 44 Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa

47 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 46 Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 4,22 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=7, ka=4,22 FORSSA, 21, n=, ka=4,31 FORSSA, 2, n=9, ka=4,21 FORSSA,, n=29, ka=4,29 FORSSA, 21, n=, ka=4, Kokkola, 212, n=, ka=4, Lahti, 212, n=9, ka=4, Laitila, 212, n=, ka=4,43 Nurmijärvi, 212, n=, ka=4, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=4,3 Kerava, 2*, n=, ka=4,4 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=4,2 4 Kuvio 4 Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa 7 9

48 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 47 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti forssalaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,4 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=, ka=3,4 FORSSA, 21, n=, ka=3, FORSSA, 2, n=7, ka=3,43 FORSSA,, n=29, ka=3, FORSSA, 21, n=7, ka=3, 9 Kokkola, 212, n=, ka=3,77 Lahti, 212, n=9, ka=3,63 Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, 2 7 Rauma, 212, n=, ka=3,6 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=4, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 2%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,71 Kuvio 46 Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa 77 1

49 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 4 Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti forssalaisista vastaajista 62 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,42 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=9, ka=3,42 FORSSA, 21, n=, ka=3,44 FORSSA, 2, n=, ka=3,64 FORSSA,, n=2, ka=3,47 FORSSA, 21, n=, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=91, ka=3,79 Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3, Rauma, 212, n=, ka=3, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3,9 77 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 62%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 47 Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa

50 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 49 Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti forssalaisista vastaajista % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,24 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=7, ka=2,24 FORSSA, 21, n=, ka=2,42 FORSSA, 2, n=7, ka=2,39 FORSSA,, n=27, ka=2,2 FORSSA, 21, n=4, ka=2, Kokkola, 212, n=, ka=2, Lahti, 212, n=, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=2, Nurmijärvi, 212, n=, ka=2,73 Rauma, 212, n=, ka=2, Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=3, Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ %±6% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 4 Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa 34

51 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Liikkumisen esteettömyys Liikkumisen esteettömyyttä piti forssalaisista vastaajista 24 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,7 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=7, ka=2, FORSSA, 21, n=249, ka=2,44 FORSSA, 2, n=4, ka=2, FORSSA,, asia ei mukana FORSSA, 21, asia ei mukana Kokkola, 212, n=, ka=3, Lahti, 212, n=926, ka=3, Laitila, 212, n=, ka=2,9 Nurmijärvi, 212, n=, ka=2,79 Rauma, 212, n=, ka=2,79 Hyvinkää, 2*, n=, ka=2, #VALUE! Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 24%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3 2 Kuvio 49 Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa

52 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 1 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti forssalaisista vastaajista 46 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 2,91 KAPA 212 FORSSA, 212, n=, ka=2,91 46 FORSSA, 21, n=7, ka=2,9 43 FORSSA, 2, n=, ka=2,97 4 FORSSA,, n=29, ka=3,1 FORSSA, 21, n=6, ka=2,93 46 Kokkola, 212, n=, ka=3, 72 Lahti, 212, n=9, ka=3,37 63 Laitila, 212, n=, ka=3,46 64 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,6 Rauma, 212, n=, ka=3,31 61 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, 7 % 2 % 4 % 6 % % 1 % Kerava, 2*, n=, ka=3,3 1 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 46%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,42 Kuvio Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa 6 27

53 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 2 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti forssalaisista vastaajista 67 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,6 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=9, ka=3,6 FORSSA, 21, n=6, ka=3,61 FORSSA, 2, n=6, ka=3,67 FORSSA,, n=29, ka=3,66 FORSSA, 21, n=22, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,4 Lahti, 212, n=6, ka=3,6 Laitila, 212, n=, ka=3,61 Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,76 Rauma, 212, n=, ka=3,79 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3, Kerava, 2*, n=, ka=4,1 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 67%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3,79 Kuvio 1 Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa 73 12

54 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa 3 Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti forssalaisista vastaajista 3 % hyvin hoidettuna¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 21 Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen Vastausten keskiarvo asteikolla 1 oli ssa nyt 3,4 KAPA 212 % 2 % 4 % 6 % % 1 % FORSSA, 212, n=7, ka=3,4 FORSSA, 21, n=4, ka=3,1 FORSSA, 2, n=, ka=3, FORSSA,, n=26, ka=3,4 FORSSA, 21, n=2, ka=3, Kokkola, 212, n=, ka=3,7 Lahti, 212, n=79, ka=3,2 Laitila, 212, n=, ka=3, Nurmijärvi, 212, n=, ka=3,64 Rauma, 212, n=, ka=3,7 Hyvinkää, 2*, n=, ka=3,63 Kerava, 2*, n=, ka=3,73 Valkeakoski, 2*, n=, ka=3, ¹ 3%±7% (tulos on 9 % todennäköisyydellä tällä välillä) VERTAILUKUNNAT, ka=3, Kuvio 2 Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa 12

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus Timo Myllymäki

Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus Timo Myllymäki Raportti Kontiolahden palvelutasotutkimus 2017 Timo Myllymäki 5.5.2017 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 3 2. Vastaajarakenne 9 3. Kasvatus- ja koulutuspalvelut 11 4. Vapaa-aikapalvelut 22 5. Sosiaali- ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot