KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen

2 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3, Asuinalueen turvallisuus, ka.=,0 Yritystoiminnan edistäminen, ka.=3,2 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, ka.=3,3 Tiedottaminen kunnan palveluista, ka.=2, Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, ka.=3, Kuluttajaneuvonta, ka.=2, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, ka.=2,2 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, ka.=2,3 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, ka.=2,3 1 Sairaanhoito, ka.=2, 1 Sairaankuljetus, ka.=3,2 Äitiys- ja lastenneuvola, ka.=3, Vanhusten kotihoito, ka.=2, Kunnan hammaslääkäripalvelut, ka.=2, Lasten päivähoito, ka.=3, Vanhusten asumis- ja laitospalvelut, ka.=2, Vammaispalvelut, ka.=3,0 2 Toimeentulotuki, ka.=2,3 2 Perheneuvola, ka.=3, 2 Sosiaalityö, ka.=2, 2 Peruskoulu, ka.=3,33 30 Lukio, ka.=3,3 Aikuisten ammatillinen koulutus, ka.=3, 32 Nuorten ammatillinen koulutus, ka.=3,3 33 Kansalaisopistot, ka.=,0 Kirjastopalvelut, ka.=,33 3 Nuorten harrastustoiminta, ka.=3,2 3 Museot, ka.=3, 3 Torit ja torikauppa, ka.=3, 3 Kulttuuripalvelut, ka.=3,2 3 Urheilu- ja pelikentät, ka.=3,3 0 Sisäliikuntatilat, ka.=3, 1 Uimahallit, ka.=3, 2 Uimarannat ja maauimalat, ka.=3,0 Kuntoradat ja ulkoulireitit, ka.=3, Ulkoilualueet ja puistot, ka.=3,3 Tiedottaminen liikuntapalveluista, ka.=2,3 Lasten leikkipaikat, ka.=2,3 Katujen ja teiden hoito, ka.=2, Jätehuolto, ka.=3,2 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, ka.=3, 0 Puistojen ja viheralueiden hoito, ka.=3,3 Juomaveden laatu, ka.=1,1 2 Liikenneolot, kevyt liikenne, ka.=3, 3 Liikenneolot, autoliikenne, ka.=3, Julkinen liikenne, ka.=2,3 Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, ka.=3, Liikenneturvallisuus, autoliikenne, ka.=3, Luonnon suojelu, ka.=3,32 Ilman laatu, ka.=3, Vesistöjen puhtaus, ka.=2, 0 Melun torjunta, ka.=3,2 1 Ympäristön siisteys, ka.=3, 2 Luonto- ja retkeilyreitit, ka.=3, 3 Rakennetun ympäristön valvonta, ka.=2, Pelastustoiminta, ka.=3, Palotarkastus, ka.=3, Nuohous, ka.=3,1 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, ka.=2, Kunnan talousasioiden hoito, ka.=2, Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, ka.=3,0 0 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu, ka.=3,03 1 Pientalotontin saanti, ka.=2, 2 Vuokra-asunnon saanti, ka.=2, 3 Liite 1 Taulukot Liite 2 Lomake

3 2 Efeko Oy 1. Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti Vihdin kunnan toimeksiannosta Efeko Oy. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen nykytilanteesta. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran Vihdissä vuonna 0. Kysely lähettiin toukokuussa 00:lle satunnaisesti valitulle 1-0 -vuotiaalle vihtiläiselle, joista neljän osalta osoite oli tuntematon. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 2, joten vastausaktiivisuus oli %. Taulukko 1. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen % Työssä 1 0 % Työtön % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä 2 % Eläkkeellä 1 % Yrittäjä % Muu 2 1 % Puuttuva tieto % Kaikki 2 1 % Taulukko 2. Vastanneiden asuinpaikan sijainti lkm % Nummela 2 % Muu taajama 3 % Haja-asutusalue 0 30 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki 2 0 % Taulukko 3. Vastanneiden ikäryhmä lkm % 1 - % % % 0-2 % - 2 % % Puuttuva tieto % Kaikki 2 % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella, jossa pyydettiin arvioimaan kunnallista palvelua ja asiaa. Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-. Asteikolle oli annettu seuraavat selitykset: 1 Erittäin huonosti 2 Melko huonosti 3 En osaa sanoa Melko hyvin Erittäin hyvin Vertailuaineistona raportissa käytetään Vihdissä vuosina 00 ja 0 toteutetettujen kyselyjen aineistoa ja vertailukunnissa vuosina 0-0 samanlaisella asetelmalla toteutettuja kyselyjä.

4 3 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 Vihdissä ollaan tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kunnassa sekä asuinalueen turvallisuuteen. Suurin osa on tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen. Enemmistö kantaa ottaneista oli tyytyväisiä myös tiedottamiseen kunnan palveluista ja kunnan virastojen asiakaspalveluun. Enemmistö vastaajista oli edelleenkin tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 1. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3, Asuinalueen turvallisuus, ka.=,0 3 Yritystoiminnan edistäminen, ka.=3,2 32. Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, ka.=3,3 2 Tiedottaminen kunnan palveluista, ka.=2, 2 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä, ka.=3, Kuluttajaneuvonta, ka.=2, 1. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, ka.=2,2 3

5 . Kuntapalvelut Vihdissä 0 Terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja hammaslääkäripalveluihin oltiin useimmin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Sen sijaan päivähoitooon, sairaankuljetukseen ja neuvolaan oltiin yleensä tyytyväisiä. Useissa sosiaali- ja terveyspalveluissa kantaa ottaneita oli vähemmistö vastaajista. Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, ka.=2,3 2 0 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto, ka.=2,3 2 Sairaanhoito, ka.=2, 3 Sairaankuljetus, ka.=3,2 3 Äitiys- ja lastenneuvola, ka.=3, 3 Vanhusten kotihoito, ka.=2, Kunnan hammaslääkäripalvelut, ka.=2, 2 Lasten päivähoito, ka.=3, Vanhusten asumis- ja laitospalvelut, ka.=2, 1 Vammaispalvelut, ka.=3,0 Toimeentulotuki, ka.=2,3 Perheneuvola, ka.=3, 1 Sosiaalityö, ka.=2,

6 läiset ovat yleensä sangen tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoihin, kansalaisopistoihin, toreihin sekä urheilukenttiin. Ainoastaan lasten leikkipaikkojen ja tiedottamisen liikuntapalveluista osalta enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä. Kuvio 3. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti Peruskoulu, ka.=3, Lukio, ka.=3,3 0 0 Aikuisten ammatillinen koulutus, ka.=3, 0 2 Nuorten ammatillinen koulutus, ka.=3,3 Kansalaisopistot, ka.=,0 2 Kirjastopalvelut, ka.=,33 0 Nuorten harrastustoiminta, ka.=3,2 3 1 Museot, ka.=3, 32 Torit ja torikauppa, ka.=3, 3. Kulttuuripalvelut, ka.=3,2 2 2 Urheilu- ja pelikentät, ka.=3,3 Sisäliikuntatilat, ka.=3, Uimahallit, ka.=3, 2 Uimarannat ja maauimalat, ka.=3,0 1 3 Kuntoradat ja ulkoulireitit, ka.=3, 1 1 Ulkoilualueet ja puistot, ka.=3,3 2 Tiedottaminen liikuntapalveluista, ka.=2,3 1 Lasten leikkipaikat, ka.=2,3 2 1

7 Vastaajat olivat valtaosin tyytyväisiä jätehuoltoon, puistoihin ja liikenneoloihin autoilijoiden kannalta. Sen sijaan etenkin juomaveden laadussa, katujen ja teiden hoidossa ja julkisessa liikenteessä nähtiin usein parannettavaa. Myös kevyen liikenteen turvallisuus koettiin usein huonona. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti Katujen ja teiden hoito, ka.=2, 3 Jätehuolto, ka.=3,2 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot, ka.=3, 0 Puistojen ja viheralueiden hoito, ka.=3,3 2 2 Juomaveden laatu, ka.=1,1 0. Liikenneolot, kevyt liikenne, ka.=3, 3 Liikenneolot, autoliikenne, ka.=3, Julkinen liikenne, ka.=2,3 33 Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne, ka.=3, 3 3 Liikenneturvallisuus, autoliikenne, ka.=3,

8 Ilman laatua pidetään Vihdissä yleensä hyvänä, myös luonto- ja retkeilyreittejä arvostetaan. Sen sijaan suurin osa vihtiläisistä on tyytymättömiä vesistöjen puhtauteen, myös melua on monen mielestä liikaa. Suurin osa vastaajista piti ympäristön siisteyttä hyvin hoidettuna, mutta myös tyytymättömiä oli paljon. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti Ilman laatu, ka.=3, Vesistöjen puhtaus, ka.=2, Melun torjunta, ka.=3,2 3 0 Ympäristön siisteys, ka.=3, 3. Luonto- ja retkeilyreitit, ka.=3, 2 2 Rakennetun ympäristön valvonta, ka.=2, 2 Pelastustoiminta, ka.=3, 2 0 Palotarkastus, ka.=3, 3 Nuohous, ka.=3,1

9 Kunnan luottamushenkilöiden toimintaan suhtauduttiin useimmin kriittisesti kuin myönteisesti, tosin puolet vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suurin osa vastaajista oli tyytymätömiä kunnan talousasioiden hoitoon. Melko kriittisesti suhtauduttiin myös yhteistyön onnistumiseen naapurikuntien kanssa, yhdyskuntarakenteeseen ja mahdollisuuteen saada pientalotontti. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta, ka.=2, Kunnan talousasioiden hoito, ka.=2, 2 3 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, ka.=3,0 1. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu, ka.=3, Pientalotontin saanti, ka.=2, 1 2 Vuokra-asunnon saanti, ka.=2, 3

10 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus Seuraavissa kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvoa laskettaessa vaihtoehdon "en osaa sanoa" valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt prosenttia Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, n=2 ka.=3, n=3 ka.=3, 3 0, n= ka.=3,, 0, n= ka.=3, 00, n=3 ka.=3,1 3 Espoo,0, n=0 ka.=3, n= ka.=3, Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n= ka.=,0 n= ka.=,0 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,1 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=,0 3 n=2 ka.=3, 3 n=3 ka.=,0 0, n= ka.=, 0, 0, n=3 ka.=3, 00, n=3 ka.=, Espoo,0, n=0 ka.=,1 n= ka.=,0 0 Kerava,0, n=32 ka.=, 2 3 Lohja,0, n=3 ka.=,1 n= ka.=, Tuusula,0, n= ka.=, ka.=,1 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti Vihdissä vastaajista 32 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt prosenttia Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,2 32 n=0 ka.=3, 3 n=2 ka.=3, 0, n= ka.=3,0, 0, n=33 ka.=2, 3 00, n=32 ka.=3, 3 Espoo,0, n=2 ka.=3, n=2 ka.=3, 2 Kerava,0, n=3 ka.=3, 2 Lohja,0, n=0 ka.=3,1 n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,33 2 (¹) 32%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,3 2 n=1 ka.=3,2 n=2 ka.=3, 1 0, n= ka.=3, 1 2, 0, n=32 ka.=3, , kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n= ka.=3, n= ka.=3,3 2 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n=1 ka.=3,02 n=0 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 0 ka.=3,3 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, 2 n=2 ka.=2,2 1 n=3 ka.=3,0 3 0, n= ka.=2,3 1, 0, n= ka.=2, , n=30 ka.=3,3 30 Espoo,0, n= ka.=3, 2 1 n=2 ka.=3,3 2 Kerava,0, n=3 ka.=3, 1 Lohja,0, n=1 ka.=3, n=2 ka.=3,2 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=2 ka.=3,1 3 2 n=1 ka.=3, , n= ka.=3,, 0, n=33 ka.=3, , n= ka.=3,3 3 Espoo,0, n= ka.=3, 1 n= ka.=3, 0 1 Kerava,0, n=32 ka.=3, 0 3 Lohja,0, n= ka.=3,1 n=0 ka.=3,3 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosentin vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, 1 n=2 ka.=2,1 1 n=1 ka.=2,1 2 0, n=0 ka.=2, 1, 0, n=32 ka.=2,3 00, n=32 ka.=2, Espoo,0, n= ka.=3,3 n=2 ka.=3, 1 1 Kerava,0, n=3 ka.=3, 1 3 Lohja,0, n=2 ka.=3,3 n=1 ka.=3,1 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,03 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2,2 3 n=1 ka.=2,1 3 n=2 ka.=2,2 3 0, n= ka.=2,, 0, n= ka.=2, , n= ka.=2, 1 30 Espoo,0, n= ka.=2, n= ka.=2, 1 Kerava,0, n= ka.=2,1 Lohja,0, n=1 ka.=2,3 n=33 ka.=2,3 Tuusula,0, n= ka.=2, ka.=2,3 1 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2,3 2 0 n=1 ka.=2, 32 n=2 ka.=2,1 3 0, n=0 ka.=2,, 0, n= ka.=2, 33 00, n=30 ka.=2, Espoo,0, n= ka.=3,2 0 2 n=2 ka.=2, 0 3 Kerava,0, n=32 ka.=3,32 30 Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=3,3 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,0 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2,3 2 n=2 ka.=2, 1 1 n=3 ka.=2, 0, n= ka.=2, 1, 0, n=32 ka.=2, 1 00, n=3 ka.=2, 1 Espoo,0, n=1 ka.=2,1 n=3 ka.=2,3 Kerava,0, n=32 ka.=2, Lohja,0, n=2 ka.=3,1 n=2 ka.=3,2 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Sairaanhoito Sairaanhoitoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttia Kuvio 1. Miten hyvin sairaanhoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, 3 n=0 ka.=2, n=2 ka.=2, 3 0, n=0 ka.=2, , 0, n=33 ka.=2,3 2 00, n=32 ka.=3, Espoo,0, n=3 ka.=3, 3 1 n=2 ka.=2, 2 Kerava,0, n=32 ka.=3, 2 Lohja,0, n=3 ka.=3, n=2 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,2 32 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 Sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosentin Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,2 3 n=2 ka.= 0 n=3 ka.=3, , n= ka.=3,, 0, n= ka.=3,2 0 00, kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n=3 ka.=3, 30 n=2 ka.=3, 3 0 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n=1 ka.=,0 n=2 ka.=,0 Tuusula,0, n= ka.=, ka.=3, 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolaa piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio 1. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 3 n=1 ka.=3, 33 0 n=1 ka.=3,3 2 0, n=0 ka.=3, 0 3, 0, n= ka.=3, 00, n= ka.=,1 0 Espoo,0, n= ka.=, 1 3 n= ka.=,0 3 3 Kerava,0, n=3 ka.=,0 3 3 Lohja,0, n=0 ka.=, n=1 ka.=, Tuusula,0, n= ka.=, ka.=,0 1 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, n=1 ka.=3, n=3 ka.=2, 0 1 0, n= ka.=2,2 0, 0, n= ka.=2, , n=30 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=2, 1 n= ka.=2, Kerava,0, n=3 ka.=3, 2 Lohja,0, n=1 ka.=3, n=1 ka.=3,2 Tuusula,0, n= ka.=3,1 1 3 ka.=3,0 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, 2 n=2 ka.=2, 1 0 n=2 ka.=2, 2 0, n=0 ka.=2,1 1, 0, n=32 ka.=2,1 2 00, n=33 ka.=2, 2 Espoo,0, n=3 ka.=2, n=2 ka.=2, 32 2 Kerava,0, n=32 ka.=3,3 32 Lohja,0, n=2 ka.=3, n=3 ka.=3,01 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=2, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=0 ka.=3, 3 2 n=2 ka.=3, 3 0, n=0 ka.=3,3 1, 0, n=3 ka.=3, 3 00, n=3 ka.=3,2 0 2 Espoo,0, n= ka.=3, 1 n= ka.=3, 3 Kerava,0, n=32 ka.=,1 2 3 Lohja,0, n=3 ka.=3, n=33 ka.=3, Tuusula,0, n=0 ka.=3, ka.=3, 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitospalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, 1 n=1 ka.=2, 1 n=2 ka.=2,1 3 0, n= ka.=2,, 0, n=3 ka.=2, , n=30 ka.=3,0 1 Espoo,0, n=2 ka.=2, n= ka.=2, Kerava,0, n=32 ka.=2, 1 1 Lohja,0, n= ka.=3, n=33 ka.=3,2 Tuusula,0, n=0 ka.=3, 1 1 ka.=2, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 2 Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,0 n= ka.=3, n=2 ka.=3,3 0, n=0 ka.=2,, 0, n=3 ka.=2,1 00, n=303 ka.=3, 1 0 Espoo,0, n=2 ka.=2, n= ka.=2, 2 Kerava,0, n=32 ka.=2, Lohja,0, n=2 ka.=3,0 n=33 ka.=3,33 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=2, 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 2 Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2,3 n=2 ka.=3, n=2 ka.=2, 0, n= ka.=2,, 0, n=3 ka.=2, 00, n=300 ka.=3, 3 Espoo,0, n=3 ka.=2,1 n= ka.=2, 2 Kerava,0, n=32 ka.=2, 1 Lohja,0, n=0 ka.=3,0 n=33 ka.=3,02 Tuusula,0, n= ka.=2, 3 ka.=2, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 2 Perheneuvola Perheneuvolaa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio 2. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 1 n= ka.=3, 1 n=2 ka.=3,3 0, n=0 ka.=2, 0, 0, n=30 ka.=3, 00, n=2 ka.=3, 3 Espoo,0, n=2 ka.=3, n=2 ka.=3,3 1 Kerava,0, n=32 ka.=3,3 0 Lohja,0, n=1 ka.=3, n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 Sosiaalityö Sosiaalityötä piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, n=1 ka.=3, n=2 ka.=2, 0, n=0 ka.=2,, 0, n=32 ka.=3,0 1 00, kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n=3 ka.=3, 1 n=2 ka.=3,0 2 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n= ka.=3, n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3,3 1 1 ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 30 Peruskoulu Peruskoulua piti Vihdissä vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, n=2 ka.=3, n=3 ka.=3, , n=0 ka.=3,0 1 3, 0, n=33 ka.=3, , n=33 ka.=3,1 3 Espoo,0, n= ka.=,01 3 n= ka.=,0 2 Kerava,0, n=32 ka.=,03 3 Lohja,0, n=3 ka.=,0 n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=, ka.=3, 0 2 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 Lukio Lukiota piti Vihdissä vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhdeksän prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut prosenttia Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,3 0 0 n=1 ka.=3,2 0 n=3 ka.=3, , n=0 ka.=2, 30 2, 0, n= ka.=3, 0 00, n=32 ka.=, Espoo,0, n= ka.=,0 2 n= ka.=, 30 2 Kerava,0, n=32 ka.=, 3 Lohja,0, n=3 ka.=, n=33 ka.=,0 Tuusula,0, n= ka.=, ka.=3, 0 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 32 Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti Vihdissä vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 30. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, 0 2 n=2 ka.=3, n=3 ka.=3, , n= ka.=3, 3, 0, n=3 ka.=3,2 0 00, n=330 ka.=3, 3 Espoo,0, n=1 ka.=3, 33 3 n= ka.=3,3 Kerava,0, n=3 ka.=3, 2 3 Lohja,0, n=3 ka.=3, n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 3 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 33 Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttia Kuvio. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,3 n= ka.=3,2 0 3 n=1 ka.=3, 0, n= ka.=3,3 30, 0, n= ka.=3, 00, n=3 ka.= 2 Espoo,0, n= ka.=3, n= ka.=,0 0 2 Kerava,0, n=3 ka.= 1 Lohja,0, n=2 ka.=,0 n=3 ka.=3,1 Tuusula,0, n=0 ka.=3, ka.=3,3 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 Kansalaisopistot Kansalaisopistoja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt seitsemän prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 32. Miten hyvin kansalaisopistot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=,0 2 n= ka.=,03 2 n=1 ka.=, , n= ka.=,03 2, 0, n=3 ka.=, 00, n=333 ka.=,1 1 Espoo,0, n= ka.=3, 30 n=0 ka.=, 3 Kerava,0, n=32 ka.=, 2 3 Lohja,0, n=1 ka.=, n=33 ka.=,0 Tuusula,0, n= ka.=, ka.=,1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 3 Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti Vihdissä vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 33. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=,33 0 n=1 ka.=, 1 n=2 ka.=, 2 0, n= ka.=,, 0, n= ka.=, 1 00, n=3 ka.=,2 Espoo,0, n= ka.=,2 n=2 ka.=, 0 2 Kerava,0, n=32 ka.=,3 3 Lohja,0, n= ka.=,3 n=333 ka.=, Tuusula,0, n= ka.=, ka.=,2 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 3 Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,2 3 1 n=0 ka.=3, 3 n=3 ka.=3, 32 0, n= ka.=2, 2 2, 0, n=30 ka.=3, , n=32 ka.=3, 0 2 Espoo,0, n=2 ka.=3,2 3 n=0 ka.=3,3 0 Kerava,0, n=3 ka.=3, 3 Lohja,0, n=3 ka.=3,2 n=33 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 0 1 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Museot Museoita piti Vihdissä vastaajista 32 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 32 n=1 ka.=3,01 30 n=2 ka.=3, 3 1 0, n= ka.=3,2, 0, n=3 ka.=3, 2 00, n=32 ka.=3,1 1 Espoo,0, n=1 ka.=3, 3 n= ka.=3, 33 3 Kerava,0, n=3 ka.=3, 1 Lohja,0, n=2 ka.=3, n=3 ka.=2,3 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 3 1 (¹) 32%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 3 Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio 3. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, 3 n=2 ka.=3, n=3 ka.=3,3 1 0, n=0 ka.=3,, 0, n= ka.=3, 1 00, n=2 ka.=3, 0 Espoo,0, n= ka.=2, 1 n=2 ka.=3, 1 Kerava,0, n=3 ka.=3, 3 Lohja,0, n=3 ka.=3, n=0 ka.=3 Tuusula,0, n= ka.=2, ka.=3,2 1 2 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Kulttuuripalveluja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,2 2 2 n=2 ka.=3,2 2 n=1 ka.=3, , n=0 ka.=3,3 32, 0, n=33 ka.=3, , n=330 ka.=3,0 2 3 Espoo,0, n= ka.=3, 1 n=2 ka.=3, 1 2 Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n= ka.=3, n=1 ka.=2, Tuusula,0, n= ka.=3,1 2 3 ka.=3,3 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 0 Urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikenttiä piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut neljä prosenttia Kuvio 3. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,3 n=1 ka.=3, 2 1 n=3 ka.=3, 1 0, n=0 ka.=3, 1, 0, n= ka.=3, , n=1 ka.=3, 3 Espoo,0, n= ka.=3, n=0 ka.=3,2 33 Kerava,0, n=32 ka.=,01 Lohja,0, n=1 ka.= n=0 ka.=3,3 Tuusula,0, n= ka.=3, 1 1 ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 1 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio 3. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=0 ka.=3, 2 n=1 ka.=3, , n=0 ka.=3, 3 3, 0, n= ka.=3, , n=32 ka.=3,1 1 Espoo,0, n=1 ka.=3, 3 1 n= ka.=3,1 3 3 Kerava,0, n=32 ka.=3, 2 3 Lohja,0, n=2 ka.=3, n=0 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 32 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 2 Uimahallit Uimahalleja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia Kuvio 0. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 2 n= ka.=3, 2 2 n=2 ka.=3, 2 0, n=0 ka.=3,0 3, 0, n=33 ka.=3,1 1 00, n= ka.=3,03 Espoo,0, n= ka.=,03 n=2 ka.=3, 0 3 Kerava,0, n=3 ka.=3,3 1 1 Lohja,0, n= ka.=,33 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=, 0 3 ka.=3,3 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosentin vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio 1. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,0 1 3 n=1 ka.= n=2 ka.=2, , n= ka.=3, 1, 0, n=32 ka.=3, , n= ka.=3,0 3 Espoo,0, n= ka.=3, 2 n=0 ka.=2,3 3 Kerava,0, n=32 ka.=3, 2 2 Lohja,0, n= ka.=3, n=1 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut viisi prosenttia Kuvio 2. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, 1 1 n=1 ka.=3,2 n=3 ka.=3, 1 0, n=0 ka.=3,33 2 2, 0, n=33 ka.=3, 00, n= ka.=3,1 1 Espoo,0, n= ka.=,02 n=2 ka.=3,2 Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n= ka.=, n=3 ka.=3,3 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,3 2 n= ka.=3, 2 n=1 ka.=3,1 0, n=0 ka.=3,3 3 2, 0, n= ka.=3, 2 00, kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n= ka.=3, n=2 ka.=3, 2 1 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n=2 ka.=3, n=3 ka.=3,1 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttia Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2,3 1 n=1 ka.=2, 3 n=3 ka.=2, , n=0 ka.=2, 2 2, 0, n=32 ka.= , kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n= ka.=3, n= ka.=3,3 2 3 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n=2 ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2,3 2 1 n=0 ka.=3, n=3 ka.=2, 3 0, n= ka.=2,3 3, 0, n=32 ka.=2, , n=33 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3, 3 n= ka.=3, 2 Kerava,0, n=3 ka.=3, Lohja,0, n=1 ka.=3, n=0 ka.=3,1 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 3 0 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, 3 n=2 ka.=2, 2 n=3 ka.=2, 0, n= ka.=2,, 0, n=3 ka.=2,3 3 00, n=3 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3,2 2 n=2 ka.=2, 1 2 Kerava,0, n=32 ka.=3,3 30 Lohja,0, n=2 ka.=2, n=2 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3,3 ka.=3, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Jätehuolto Jätehuoltoa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,2 n=1 ka.=3,3 2 n=3 ka.=3, 0, n=0 ka.=3,, 0, n=3 ka.=3, 00, n=33 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3, 2 n=2 ka.=3, Kerava,0, n=32 ka.=,03 Lohja,0, n=2 ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 2 ka.=3,1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti Vihdissä vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 0 n=2 ka.=3, 1 n=2 ka.=3, 0, n= ka.=3, 2, 0, n=33 ka.=3, 00, n=32 ka.=3,1 Espoo,0, n= ka.=3, n=2 ka.=3, Kerava,0, n=3 ka.=3, Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 1 1 ka.=3, 1 (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,3 2 2 n=0 ka.=3,32 2 n=2 ka.=3,2 32 0, n= ka.=3,3 3, 0, n=32 ka.=3, , n= ka.=3, Espoo,0, n=0 ka.=3, 0 n=0 ka.=3, Kerava,0, n=32 ka.=3, 0 Lohja,0, n=2 ka.=3,2 n=3 ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 1 1 ka.=3, 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 2 Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt 1 prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut prosenttia Kuvio 0. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=1,1 0 n=2 ka.=1, n=3 ka.=1, 3 0, n=0 ka.=1, 2 0, 0, n=3 ka.=2, 2 00, n= ka.=,1 Espoo,0, n= ka.=,2 1 n=3 ka.=,3 1 Kerava,0, n=32 ka.=, Lohja,0, n= ka.=,3 n= ka.=,2 Tuusula,0, n= ka.=, 1 2 ka.=3, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 3 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 3 n=2 ka.=3, n=2 ka.=3, , n= ka.=2, 3, 0, n=3 ka.= , n=3 ka.=3, 2 Espoo,0, n= ka.=3,1 0 n=3 ka.=3, Kerava,0, n=32 ka.=3, 2 Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=3,1 Tuusula,0, n= ka.=3,2 3 3 ka.=3,2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia Kuvio 2. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=2 ka.=3, n=3 ka.=3, 1 0, n= ka.=3,2, 0, n=3 ka.=3, 1 00, n=32 ka.=3, 1 Espoo,0, n= ka.=3, n=0 ka.=3,2 Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n=2 ka.=3,0 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,3 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti Vihdissä vastaajista 33 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia Kuvio 3. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2,3 33 n=0 ka.=3,2 2 n=1 ka.=2,1 0, n= ka.=2,0 3, 0, n=3 ka.=2, , n=3 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=3,3 n=2 ka.=2,3 3 Kerava,0, n=32 ka.=3, 1 2 Lohja,0, n=1 ka.=3, n= ka.=2, Tuusula,0, n= ka.=2, ka.=2, (¹) 33%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttia Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 3 3 n=2 ka.=3,3 3 2 n=2 ka.=3, , n= ka.=2, 3, 0, n=30 ka.=2,3 00, n=3 ka.=3,2 32 Espoo,0, n=3 ka.=3, 0 n= ka.=3, Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n=3 ka.=2, n= ka.=3 Tuusula,0, n= ka.=3, 1 1 ka.=3,2 32 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=1 ka.=3, 3 1 n=2 ka.=3, 0, n= ka.=3,, 0, n=3 ka.=3, , n=3 ka.=3,2 Espoo,0, n= ka.=3, n=0 ka.=3, Kerava,0, n=3 ka.=3, 1 Lohja,0, n=2 ka.=3,1 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 3 ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti Vihdissä vastaajista 32 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=0 ka.=3, 2 1 n=2 ka.=3, , n= ka.=3, 33 2, 0, n= ka.=3, , n=32 ka.=3,2 2 Espoo,0, n=2 ka.=3,3 1 n=0 ka.=3, 3 Kerava,0, n=32 ka.=3,2 2 Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 3 (¹) 32%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 Ilman laatu Ilman laatua piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosentin vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia Kuvio. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, n=0 ka.=3, n=3 ka.=, , n=0 ka.=,0 2, 0, n=3 ka.=, , n=3 ka.=, 0 Espoo,0, n=3 ka.=3,3 1 1 n=2 ka.=3, 2 Kerava,0, n=32 ka.=3,2 2 1 Lohja,0, n=0 ka.=3, n= ka.=, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 0 Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia Kuvio. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, n=2 ka.=2,2 n=3 ka.=2, 2 2 0, n= ka.=2, 3, 0, n=3 ka.=2, 2 00, n= ka.=2, 2 1 Espoo,0, n= ka.=3,3 2 2 n=0 ka.=2,3 1 2 Kerava,0, n=32 ka.=2,2 2 Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=2, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 1 Melun torjunta Melun torjuntaa piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttia Kuvio. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,2 3 0 n=1 ka.=3, n=1 ka.=3, 0, n=0 ka.=3, , 0, n=3 ka.=3, , n=33 ka.=3, 3 3 Espoo,0, n= ka.=3,0 3 2 n= ka.=3, 3 Kerava,0, n=32 ka.=2, Lohja,0, n= ka.=3,3 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 2 Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 0. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 3 n=0 ka.=2, 2 n=2 ka.=3, 0, n=0 ka.=3,32 2, 0, n=3 ka.=3, 3 00, n= ka.=3, 2 2 Espoo,0, n= ka.=3,32 0 n= ka.=3, 30 Kerava,0, n=32 ka.=3,3 Lohja,0, n=2 ka.=3, n= ka.=3,1 Tuusula,0, n= ka.=3,2 ka.=3, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 3 Luonto- ja retkeilyreitit Luonto- ja retkeilyreittejä piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut neljä prosenttia Kuvio 1. Miten hyvin luonto- ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 2 2 n=1 ka.=3, 2 1 n=2 ka.=3, 3 0, n=0 ka.=3,33 33, 0, n= ka.=3,3 2 00, n= ka.=3, 2 Espoo,0, n=2 ka.=,03 0 n= ka.=3, 2 Kerava,0, n=3 ka.=3, 3 1 Lohja,0, n=0 ka.=3, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3,3 2 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

65 Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 2. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, 2 n=0 ka.=2,2 n=3 ka.= , n= ka.=2, 2, 0, n= ka.=2, 2 00, n=3 ka.=3,2 3 0 Espoo,0, n= ka.=3,1 33 n= ka.=3,2 2 Kerava,0, n=32 ka.=3, Lohja,0, n= ka.=3,2 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

66 Pelastustoiminta Pelastustoimintaa piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosentin Kuvio 3. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3, 2 0 n=2 ka.=3,3 3 n=2 ka.=3, 0, n= ka.=3,3 2, 0, n=3 ka.=3, 0 00, n=332 ka.=,0 2 Espoo,0, n= ka.=, n= ka.=, 2 Kerava,0, n=32 ka.=,0 2 3 Lohja,0, n= ka.=3, n= ka.=,01 Tuusula,0, n= ka.=, ka.=3, 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

67 Palotarkastus Palotarkastusta piti Vihdissä vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttia Kuvio. Miten hyvin palotarkastus on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3, 3 n=2 ka.=3,2 0 n=2 ka.=3,2 0, n=0 ka.=3,1 30, 0, n=3 ka.=3, 00, kysymys ei mukana 0 Espoo,0, n=0 ka.=3, 2 n=2 ka.=3, 3 Kerava,0, kysymys ei mukana 0 Lohja,0, n=0 ka.=3, n= ka.= Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=3, 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

68 Nuohous Nuohousta piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosentin Kuvio. Miten hyvin nuohous on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=3,1 n=1 ka.=3, n=2 ka.=,0 0 0, n=0 ka.=3, 3 1 1, 0, n=3 ka.=3, , n=332 ka.=,01 3 Espoo,0, n=1 ka.=3, 2 n= ka.=,01 2 Kerava,0, n=32 ka.=, Lohja,0, n=0 ka.= n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=, ka.=3, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

69 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kuusi prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosentin Kuvio. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n= ka.=2, n=0 ka.=2,3 3 n=3 ka.=2, , n= ka.=2, 0, 0, n= ka.=2, , n=32 ka.=2,1 2 3 Espoo,0, n=2 ka.=2, 3 n= ka.=2, 1 0 Kerava,0, n=32 ka.=3,0 1 Lohja,0, n=0 ka.=2, n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=2, 3 2 ka.=2,3 1 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

70 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Vihdissä vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt 1 prosenttia Kuvio. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=2, 2 3 n=1 ka.=2, n=3 ka.=2,3 0, n=0 ka.=2,1 2 0, 0, n=32 ka.=2, , n=333 ka.=2, Espoo,0, n= ka.=3 2 2 n= ka.=2, 1 3 Kerava,0, n=32 ka.=3,2 2 1 Lohja,0, n= ka.=3,0 n=3 ka.=3,3 Tuusula,0, n= ka.=3, ka.=2, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

71 0 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kunnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti Vihdissä vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Vihdissä vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttia vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttia Kuvio. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % VIHTI, 0, n=2 ka.=3,0 1 n=1 ka.=3,0 n=3 ka.=3, 2 0, n=0 ka.=2,, 0, n=33 ka.=2,3 00, n=3 ka.=3, Espoo,0, n= ka.=2, 2 n= ka.=3, 30 1 Kerava,0, n=32 ka.=3,3 0 Lohja,0, n=1 ka.=3,2 n= ka.=3, Tuusula,0, n= ka.=3, 3 33 ka.=3, 2 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija

Vanha-Espoon asukasfoorumi Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija Vanha-Espoon asukasfoorumi 14.5.2019 Kuntapalvelut Espoossa Minna Joensuu, erityisasiantuntija 14.5.2019 Keskeisiä havaintoja lähivuosista Espoo on vahvasti kasvava kaupunki, jossa asukkaita nyt 284 000.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019 Kyselytutkimuksen tulokset Mikkeli 2.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa?

1. Kuinka kauan olet asunut Janakkalassa? KUNTALAISKYSELY 2019 Kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla valitulle kuntalaiselle kirjeitse. Kirjeessä oli nettiosoite kyselyyn sekä kyselylomake myös paperisena yli 65-vuotiaille vastaanottajille.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista-

Loimaan mielikuvatutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista- Loimaan mielikuvatutkimus 2018 -Yhteenveto tutkimustuloksista- 1 Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ymmärrystä Loimaan kaupungin vetovoimasta ja elinvoimasta asuin- ja työpaikkakuntana. Tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot