TIETOISKU 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOISKU 3/"

Transkriptio

1 TIETOISKU 3/ ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen mukaan. Tyytyväisyys on kasvanut 1980-luvulta, ja sen taso näyttäisi vakiintuneen. Muutokset vuoden 1997 jälkeen ovat olleet pieniä. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat juomaveden laatuun ja asuinalueen turvallisuuteen. Myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, luonto- ja retkeilyreitteihin, uimahalleihin, kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin, ulkoilualueisiin ja -puistoihin sekä liikenneoloihin ja autoliikenteen liikenneturvallisuuteen oltiin varsin tyytyväisiä - tyytyväisiä oli noin kolme neljästä vastaajasta tai enemmän. Vähiten tyytyväisiä oltiin toimeentulotukeen, vanhusten kotihoitoon, vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluihin, vammaispalveluihin, terveyskeskuksen vuodeosastoon sekä pientalotontin saantiin. Hyvän keskiarvon saivat myös äitiys- ja lastenneuvola, peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus, työväenopisto ja pelastustoiminta ja lähes yhtä hyvän sairaankuljetus, päivähoito, urheilu- ja pelikentät, kulttuuripalvelut sekä palotarkastus ja nuohous. Tyytyväisten osuuksien tarkastelussa heikon arvion saaneiden lisäksi saivat alle 3:n keskiarvon hammaslääkäripalvelut, torit, vuokra-asunnon saanti, luottamushenkilöiden toiminta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet. Tutkimuksessa vanhusten kotihoito nousi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Vanhusten asumis- ja laitoshoito koetaan usein tärkeäksi ja kuntalaisten tyytyväisyys siihen on alhainen samoin kuin vuonna Myös kunnan hammaslääkäripalvelut koetaan tärkeiksi. Asukastyytyväisyys on alhaisella tasolla, mutta kehityksen suunta on ollut positiivinen. Joissakin asioissa palveluita käyttäneiden arviot olivat muita positiivisempia, mutta useimmissa palveluissa näkemykset olivat samankaltaiset. Esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäripalveluita ja sairaalapalveluita käyttäneiden ja muiden arviot eivät poikenneet merkittävästi toisistaan. Kuntayhteistyöhön suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti, sen nähtiin lisäävän kuntien voimavaroja. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuntien pitäisi hakea uudenlaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämisessä. Sillä tuottaako palvelut kunta vai joku muu ei yleensä nähty olevan merkitystä. Kaksi kolmasosaa vastaajista ei kannattanut Espoon liittymistä toiseen kuntaan ja vain viidennes kannatti liittymistä. Kuva: E in toimitus Sisällys - Tiivistelmä - Tyytyväisyys palveluihin hieman lisääntynyt - Terveyskeskuksen lääkäripalvelut tärkein palvelu kuntalaisten mielestä - Panostusten vähentäminen ja toiminnan tehostaminen - Kehittämiskohteet - Kokonaisarvosana ja palveluita käyttäneiden arviot - Kuntayhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti - Enemmistö ei halua kuntaliitosta - Sammandrag Lisätietoja: Tuula Miettinen, puh. (09) Kehittämis- ja tutkimusryhmä Espoon kaupunki Julkaisun jakelu ja yhteystiedot: Kehittämis- ja tutkimusryhmä PL 12, ESPOON KAUPUNKI Jakelu: puh. (09) ISSN Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 1

2 Tyytyväisyys palveluihin hieman lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on viime vuosina hieman lisääntynyt Efeko Oy:n tekemillä Kaupunki- ja kuntapalvelu- sekä Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksilla mitattuna. Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksia on tehty Espoossa vuodesta 1983 alkaen neljän vuoden välein. Syksyllä 2006 Espoossa tehdyn suppeamman, mutta osittain samansisältöisen Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen mukaan espoolaisten tyytyväisyys on hieman parantunut niin ns. suppealla asuinkuntaindeksillä (kuva 1) kuin myös laajalla yhteensä 54 asiaa tai palvelua käsittävällä indeksillä mitattuna. Tyytyväisyys suppeassa asuinkuntaindeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1989 ja korkeimmillaan lamavuonna Espoolaisten tyytyväisyys on kasvanut luvulta, ja sen taso näyttäisi vakiintuneen, muutokset vuoden 1997 jälkeen ovat olleet pieniä. Suppeaan indeksiin sisältyvät ne 13 asiaa tai palvelua, joita on kysytty vastaajilta samanlaisilla kysymyksenasetteluilla aina vuodesta 1983 alkaen. Espoo Helsinki Tampere 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3, Kuva 1. Suppean asuinkuntaindeksin kehitys (Miettinen, Heikki 2006, s. 3-4) Asuinkuntaindekseillä mitattuna tyytyväisyys palveluihin on vain hieman muuttunut viime vuosina. Toisaalta muutokset joidenkin indeksiin sisältyvien asioiden tai palveluiden kohdalla ovat suurempia. Parhaimmillaan tiettyyn palveluun tyytyväisten osuus on kasvanut vuodesta 2005 jopa 16 prosenttiyksikköä. Tyytymättömien osuus on lisääntynyt enimmillään 10 prosenttiyksikköä. Monien sellaisten palvelujen kohdalla, joihin tyytyväisten osuus on kasvanut, on myös tyytymättömien osuus kasvanut ja niiden, jotka ovat vastanneet ei osaa sanoa, osuus vähentynyt. Vastaajat ovat siten ottaneet kantaa hieman aiempaa useammin. 2 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

3 Kuvissa 2a ja 2b on esitetty ns. tyytyväisyyden nettolisäys - tyytyväisyyden lisäyksestä on vähennetty tyytymättömyyden lisäys. Tyytyväisyys on lisääntynyt eniten urheilu- ja pelikenttiin, kulttuuripalveluihin sekä kunnan talousasioiden hoitoon, nuorten harrastustoimintaan, sisäliikuntatiloihin, uimahalleihin, uimarantoihin ja maauimaloihin sekä katujen ja teiden hoitoon - ns. tyytyväisyyden nettolisäys on vähintään 10 %. Useimpiin näistä vähintään joka toinen vastaaja oli tyytyväinen. Nuorten harrastustoimintaan ja kunnan talousasioiden hoitoon tyytyväisten osuus oli pienempi. Tyytyväisyyden nettolisäys oli negatiivinen (kuva 2b) eli tyytymättömyys oli kasvanut enemmän kuin tyytyväisyys 18 asian tai palvelun kohdalla. Eniten tyytymättömyys oli lisääntynyt melun torjuntaan, liikenneoloihin autoilijan kannalta ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Viime mainittuun tyytymättömyys oli kasvanut eniten, 8 prosenttiyksikköä (netto). Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin erittäin tai melko tyytyväisten osuus (kuvat 3a ja 3b) oli alhainen, vain 17 %. Melun torjuntaan tyytyväisiä oli 39 % ja liikenneoloihin autoilijan kannalta tyytyväisten osuus oli noin 74 %. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat juomaveden laatuun ja asuinalueen turvallisuuteen (kuva 3 a). Niihin oli 90 % vastaajista erittäin tai melko tyytyväisiä. Myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, kirjastopalveluihin, jätehuoltoon, luonto- ja retkeilyreitteihin, kevyen liikenteen liikenneoloihin, uimahalleihin, autoliikenteen liikenneturvallisuuteen, kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin, ulkoilualueisiin ja -puistoihin sekä liikenneoloihin autoilijan kannalta oltiin varsin tyytyväisiä - tyytyväisiä oli noin kolme neljästä vastaajasta tai enemmän. Vähiten tyytyväisiä oltiin toimeentulotukeen, vanhusten kotihoitoon, vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluihin, vammaispalveluihin, terveyskeskuksen vuodeosastoon sekä pientalotontin saantiin tyytyväisten osuuden vaihdellessa 6 %:sta 10 %:iin (kuva 3 b). Tarkasteltaessa vastaajien antamia arvioita keskiarvoilla (kuva 4), joissa kantaa ottamattomien (ei osaa sanoa =3) vastaukset on jätetty huomioimatta, tilanne hieman muuttuu. Tyytyväisten osuuksien tarkastelussa hyvän arvion saaneiden lisäksi hyvän keskiarvon, vähintään 4 (asteikko 1-5), saivat äitiys- ja lastenneuvola, lukio, pelastustoiminta, peruskoulu, nuorten ammatillinen koulutus, työväenopisto ja aikuisten ammatillinen koulutus. Lähes yhtä hyvän arvion (3,8-3,9) saivat myös sairaankuljetus, nuohous, urheilu- ja pelikentät, lasten päivähoito, kulttuuripalvelut sekä palotarkastus. Tyytyväisten osuuksien tarkastelussa heikon arvion saaneiden lisäksi saivat alle 3:n keskiarvon hammaslääkäripalvelut, torit ja torikauppa, vuokra-asunnon saanti, kunnan luottamushenkilöiden toiminta ja kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet. Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 3

4 Urheilu- ja pelikentät Kulttuuripalvelut Kunnan talousasioiden hoito Nuorten harrastustoiminta Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Katujen ja teiden hoito Lasten päivähoito Nuorten ammatillinen koulutus Yritystoiminnan edistäminen Peruskoulu Puistojen ja viheralueiden hoito Aikuisten ammatillinen koulutus Yhteistyö naapurikuntien kanssa Työväenopisto Äitiys- ja lastenneuvola Hammaslääkäripalvelut Kuntoradat ja ulkoilureitit Rakennettu ympäristö: viihtyisyys, kauneus Juomaveden laatu Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Museot Lasten leikkipaikat Lukio Tyytyväisyyden nettolisäys, %-yksikköä Luonto- ja retkeilyreitit Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kirjastopalvelut Kuva 2 a. Palveluun tai asiaan melko tai erittäin tyytyväisten osuuden lisäys vuodesta 2005 nettona (tyytyväisten osuuden kasvu vähennettynä tyytymättömien osuuden kasvulla); tyytyväisyyden nettolisäys vähintään 5 %- yksikköä 4 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

5 Tyytyväisyyden nettolisäys, %-yksikköä Sairaanhoito Rakennetun ympäristön valvonta Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Kevyen liikenteen liikenneturvallisuus Asuinalueen turvallisuus Julkinen liikenne Kunnan luottamushenkilöiden toiminta Vammaispalvelut Ympäristön siisteys Nuohous Kevyen liikenteen liikenneolot Terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Vanhusten kotihoito Ulkoilualueet ja -puistot Melun torjunta Liikenneolot autoilijan kannalta Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet Kuva 2 b. Palveluun tai asiaan melko tai erittäin tyytyväisten osuuden lisäys vuodesta 2005 nettona (tyytyväisten osuuden kasvu vähennettynä tyytymättömien osuuden kasvulla); tyytyväisyyden nettolisäys negatiivinen Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 5

6 Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Juomaveden laatu Asuinalueen turvallisuus Yleinen järjestys ja turvallisuus Kirjastopalvelut Jätehuolto Luonto- ja retkeilyreitit Kevyen liikenteen liikenneolot Uimahallit Autoliikenteen liikenneturvallisuus Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja -puistot Liikenneolot autoilijan kannalta Kevyen liikenteen liikenneturvallisuus Puistojen ja viheralueiden hoito Julkinen liikenne Urheilu- ja pelikentät Kulttuuripalvelut Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Työväenopisto Peruskoulu Katujen ja teiden hoito Tiedottaminen kunnan palveluista Uimarannat ja maauimalat Ilman laatu Ympäristön siisteys Lukio Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kuva 3 a. Palvelun tai asian saamat arviot 2006; palvelut, joita vähintään puolet vastaajista katsoi olevan melko tai erittäin hyvin hoidettu 6 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

7 Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Tiedottaminen liikuntapalveluista Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijainti Sairaanhoito Lasten leikkipaikat Sisäliikuntatilat Vesistöjen puhtaus Pelastustoiminta Äitiys- ja lastenneuvola Luonnon suojelu Lasten päivähoito Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Museot Nuorten harrastustoiminta Melun torjunta Nuorten ammatillinen koulutus Torit ja torikauppa Aikuisten ammatillinen koulutus Rakennetun ympäristön valvonta Yritystoiminnan edistäminen Hammaslääkäripalvelut Palotarkastus Sairaankuljetus Nuohous Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kuluttajaneuvonta Vuokra-asunnon saanti Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Sosiaalityö Kunnan luottamushenkilöiden toiminta Perheneuvola Toimeentulotuki Vanhusten kotihoito Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vammaispalvelut Terveyskeskuksen vuodeosasto Pientalotontin saanti Kuva 3 b. Palvelun tai asian saamat arviot 2006; palvelut, joita alle puolet vastaajista katsoi olevan melko tai erittäin hyvin hoidettu Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 7

8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Juomaveden laatu Kirjastopalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Asuinalueen turvallisuus Lukio Uimahallit Luonto- ja retkeilyreitit Pelastustoiminta Kuntoradat ja ulkoilureitit Peruskoulu Nuorten ammatillinen koulutus Työväenopisto Yleinen järjestys ja turvallisuus Aikuisten ammatillinen koulutus Autoliikenteen liikenneturvallisuus Sairaankuljetus Ulkoilualueet ja -puistot Jätehuolto Nuohous Urheilu- ja pelikentät Kevyen liikenteen liikenneolot Lasten päivähoito Kulttuuripalvelut Liikenneolot autoilijan kannalta Palotarkastus Yritystoiminnan edistäminen Uimarannat ja maauimalat Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Ilman laatu Puistojen ja viheralueiden hoito Kevyen liikenteen liikenneturvallisuus Sairaalapalvelut Perheneuvola Sisäliikuntatilat Tiedottaminen kunnan palveluista Luonnon suojelu Nuorten harrastustoiminta Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Museot Kuluttajaneuvonta Tiedottaminen liikuntapalveluista Ympäristön siisteys Vesistöjen puhtaus Katujen ja teiden hoito Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijainti Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Rakennetun ympäristön valvonta Sosiaalityö Melun torjunta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Hammaslääkäripalvelut Vammaispalvelut Torit ja torikauppa Vuokra-asunnon saanti Toimeentulotuki Kunnan luottamushenkilöiden toiminta Terveyskeskuksen vuodeosasto Vanhusten kotihoito Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Pientalotontin saanti Kuva 4. Kuntalaisten palveluille antamien arvioiden keskiarvot 2006; asteikko 1-5, ei osaa sanoa -vaihtoehto (3) jätetty pois 8 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

9 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut tärkein palvelu kuntalaisten mielestä Terveyskeskuksen lääkäripalveluja pidettiin selvästi tärkeimpänä kaupungin palveluna, kun vastaajilta kysyttiin, mitkä viisi Espoon kaupungin hoitamaa tai järjestämää asiaa 65 luetellusta he kokivat omalta kohdaltaan tärkeimmiksi. Sen mainitsi 44 % vastanneista (kuva 5). Vajaalle kolmasosalle vastaajista oli yleinen järjestys ja turvallisuus tärkeää, neljäsosalle julkinen liikenne, viidesosalle asuinalueen turvallisuus, peruskoulu ja katujen ja teiden hoito. Joka kuudes piti tärkeinä sairaalapalveluita, joka seitsemäs lasten päivähoitoa ja ympäristön siisteyttä, joka kahdeksas kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja kunnan talousasioiden hoitoa ja joka yhdeksäs kirjastopalveluita, kevyen liikenteen liikenneoloja ja juomaveden laatua. Hammaslääkäripalvelut, luonnon suojelu, vanhusten kotihoito sekä vanhusten asumis- ja laitospalvelut olivat tärkeimpiä 10 %:lle vastaajista. osuus vastaajista. % Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 43,9 Yleinen järjestys ja turvallisuus 29,1 Julkinen liikenne 23,7 Asuinalueen turvallisuus 20,8 Peruskoulu 20,3 Katujen ja teiden hoito 19,1 Sairaalapalvelut 17,3 Lasten päivähoito 15,3 Ympäristön siisteys 13,6 Kevyen liikenteen liikenneturvallisuus 12,1 Kunnan talousasioiden hoito 12,0 Kirjastopalvelut 11,2 Kevyen liikenteen liikenneolot 10,7 Juomaveden laatu Hammaslääkäripalvelut 10,5 10,4 osuus vastaajista. % Luonnon suojelu 10,0 Vanhusten kotihoito 9,9 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 9,7 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 9,3 Kuntoradat ja ulkoilureitit 8,1 Pelastustoiminta 7,7 Nuorten harrastustoiminta 7,5 Kuva 5. Espoolaisille tärkeät kuntapalvelut, 22 eniten mainintoja saanutta asiaa Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 9

10 Kuluttajaneuvontaa, museota, liikuntapalveluista tiedottamista, nuohousta, perheneuvolaa, palotarkastusta ja aikuisten ammatillista koulutusta vastaajat eivät juurikaan maininneet omalta kannaltaan tärkeimmiksi. Harvempi kuin joka sadas vastaaja piti niitä tärkeinä omalta kannaltaan. Hieman useammalle, 1-2 %:lle, olivat tärkeimpiä vammaispalvelut, työväenopisto, virastojen asiakaspalvelu yleensä, nuorten ammatillinen koulutus, uimarannat ja maauimalat, terveyskeskuksen vuodeosasto ja torit ja torikauppa. (Miettinen, Heikki 2006, 77-79) Panostusten vähentäminen ja toiminnan tehostaminen Puolet vastaajista (53 %) ei osannut sanoa, missä asioissa Espoon kaupunki voisi vähentää panostuksiansa tai tehostaa toimintaansa talouden tasapainottamiseksi. Vajaa viidesosa (18 %) oli sitä mieltä, että säästö- tai tehostamiskohteita ei ole. Runsas neljäsosa (29 %) katsoi, että panostuksia voidaan vähentää tai toimintaa voidaan tehostaa ja ilmoitti useimmin viiden tärkeimmän säästökohteen joukkoon kulttuuripalvelut, museot, kunnan talousasioiden hoidon ja luottamushenkilötoiminnan, 4-7 % vastaajista (kuva 6). Suurimmassa osassa palveluista ei nähty mahdollisuutta panostusten vähentämiseen tai tehostamiseen. Kysytyistä 65 asiasta tai palvelusta vain yhtätoista vähintään 2 % vastaajista piti mahdollisena säästökohteena. (Miettinen, Heikki 2006, 81-83) 10 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

11 Osuus vastaajista, % Kulttuuripalvelut 6,7 Museot 6,2 Kunnan talousasioiden hoito 4,5 Kunnan luottamushenkilöiden toiminta 4,0 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 3,5 Toimeentulotuki 2,2 Työväenopisto 2,2 Sosiaalityö 2,1 Urheilu- ja pelikentät 2,1 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 2,0 Pientalotontin saanti 2,0 Liikenneolot autoilijan kannalta 1,9 Yritystoiminnan edistäminen 1,8 Torit ja torikauppa 1,8 Vuokra-asunnon saanti 1,8 Lasten päivähoito 1,7 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijainti 1,7 Kuluttajaneuvonta 1,6 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 1,6 Sisäliikuntatilat 1,6 Katujen ja teiden hoito 1,6 Julkinen liikenne 1,5 Kuva 6. Asiat, joissa panostuksia voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa, 22 useimmin mainittua asiaa Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 11

12 Kehittämiskohteet Tutkimuksessa luokiteltiin arvioitavat palvelut ja asiat kehittämiskohteiksi asukkaiden antaman arvosanan, arvosanan muutoksen ja asian tärkeyden perusteella. Ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi nousivat tarkastelussa sellaiset tärkeiksi koetut asiat, joissa asukastyytyväisyys on vähäistä ja kehityksen suunta on lisäksi ollut negatiivinen. Näillä kriteereillä vanhusten kotihoidon kehittäminen nousi keskeiseksi kehittämiskohteeksi Espoossa. Vanhusten asumis- ja laitoshoito koetaan usein tärkeäksi ja kuntalaisten tyytyväisyys siihen on alhainen samoin kuin vuonna Myös kunnan hammaslääkäripalvelut koetaan tärkeiksi. Asukastyytyväisyys on alhaisella tasolla, mutta kehityksen suunta on ollut positiivinen. Taulu 1. Kehittämiskohteet Tyytyväisyys huono (keskiarvo alle 3): Vastaajien Arvosanojen Asian antamien keskiarvon tärkeys* arvosanojen muutos keskiarvo 2006 Hammaslääkäripalvelut 2,90 0,21 10,40 % Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 2,50-0,03 9,70 % Vanhusten kotihoito 2,55-0,10 9,90 % * Asiaa viiden tärkeimmän joukossa pitäneiden vastaajien osuus (Miettinen, Heikki 2006, 80) Kahdenkymmenen vastaajan mielestä tärkeimmän asian tai palvelun joukkoon kuuluneiden kunnan talousasioiden hoidon, katujen ja teiden hoidon, terveyskeskuksen lääkäripalvelujen ja ympäristön siisteyden saamat arviot ovat vain kohtalaiset, mutta niistä ensin mainitun saama arvio on parantunut vuodesta Muiden saamat arviot ovat pysyneet vuoden 2005 tasolla. Tässä Efeko Oy:n Espoossa syksyllä 2006 tekemässä Kuntapalvelujen laatu tutkimuksessa vanhusten kotihoito sekä asumis- ja laitoshoitopalvelut nousivat kehittämiskohteiksi. Vuonna 2005 Efeko Oy:n tekemässä Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa espoolaisilta vastaajilta kysyttiin mielipiteitä iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden, vanhempiensa palvelujen tarpeesta. Puolet vastaajista oli jatkuvasti huolissaan siitä, miten vanhempi pärjää ja neljäsosa kokee vanhempansa tuntevan olonsa erittäin turvattomaksi. Sukulaiset ja puoliso auttavat useimmiten iäkkäitä vanhempia ja palveluita haluttaisiin vanhemmille nykyistä enemmän. (Miettinen, Tuula 2006) 12 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

13 Kokonaisarvosana ja palveluita käyttäneiden arviot Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana Espoon kaupungin kuntapalveluille. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 3,47. Parhaimmat arvosanat antoivat alle 29-vuotiaat ja huonoimmat vuotiaat. Naisten ja miesten antamissa arvosanoissa ei ollut eroa. (Miettinen, Heikki 2006, 84.) Palveluita käyttäneiden arviot olivat joissakin asioissa muita positiivisempia. Ero oli suurin perheneuvolassa, hammaslääkäripalveluissa ja palotarkastuksessa. Jonkin verran eroa oli myös terveyskeskuksen vuodeosaston, museon ja nuohouksen kohdalla. Useimmissa palveluissa näkemykset olivat samankaltaiset eikä ryhmien välillä ollut merkittävää eroa. Esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäripalveluita ja sairaalapalveluita käyttäneiden ja muiden arviot palvelusta eivät poikenneet merkittävästi toisistaan. Ainoa asia, jossa palvelua käyttäneet olivat muita tyytymättömämpiä, oli toimeentulotuki. Joissakin palveluissa palvelua käyttäneiden määrät olivat alhaisia, joten tulokset ovat niiltä osin vain suuntaa antavia. Taulu 2. Erot palveluja käyttäneiden ja kaikkien vastaajien tyytyväisyydessä. Mukana asiat, joissa käyttäneiden määrä on suurempi kuin 30. Kaikki vastaajat Palvelua käyttäneet Ero Keskiarvo N Keskiarvo N Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 3, , ,04 Terveyskeskuksen vuodeosasto 2, , ,22 Sairaalapalvelut 3, , ,02 Äitiys- ja lastenneuvola 4, , ,00 Hammaslääkäripalvelut 2, , ,26 Lasten päivähoito 3, , ,09 Toimeentulotuki 2, , ,18 Perheneuvola 3, , ,69 Sosiaalityö 3, , ,09 Peruskoulu 4, , ,01 Lukio 4, , ,04 Aikuisten ammatillinen koulutus 3, , ,05 Nuorten ammatillinen koulutus 3, , ,05 Työväenopisto 3, , ,02 Kirjastopalvelut 4, , ,02 Nuorten harrastustoiminta 3, , ,01 Museot 3, , ,20 Torit ja torikauppa 2, , ,18 Kulttuuripalvelut 3, , ,10 Urheilu- ja pelikentät 3, , ,00 Sisäliikuntatilat 3, , ,00 Uimahallit 4, , ,04 Uimarannat ja maauimalat 3, , ,04 Kuntoradat ja ulkoilureitit 4, , ,04 Ulkoilualueet ja -puistot 3, , ,04 Lasten leikkipaikat 3, , ,02 Julkinen liikenne 3, , ,00 Rakennetun ympäristön valvonta 3, , ,01 Palotarkastus 3, , ,25 Nuohous 3, , ,20 (Miettinen, Heikki 2006, 86.) Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 13

14 Kuntayhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa kuntarakennetta ja palvelujen järjestämistä koskeviin väitteisiin. Kuntayhteistyöhön suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti, sen nähtiin lisäävän kuntien voimavaroja. Kuntarajoilla ei myöskään pitäisi vastaajien enemmistön mielestä olla merkitystä päivähoidossa ja lasten kouluvalinnassa. Kuntakoon kasvattamisen nähtiin kuitenkin usein johtavan päätöksenteon etääntymiseen kuntalaisista. Palvelujen tuotannon kustannustehokkuuden paranemiseen kuntakokoa kasvattamalla uskoi hienoinen enemmistö kantaa ottaneista. Enemmistö kantaa ottaneista ei uskonut, että seudun kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana paranisi, jos kuntayksiköt olisivat suurempia. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuntien pitäisi hakea uudenlaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämisessä. Sillä tuottaako palvelut kunta vai joku muu ei yleensä nähty olevan merkitystä. Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Päätöksenteko etääntyy kansalaisista, jos kuntakokoa kasvatetaan Kuntayhteistyön syventäminen lisää kuntien voimavaroja Palveluja voidaan tuottaa kustannustehokkaammin kasvattamalla kuntakokoa Kuntien pitää hakea uudenlaisia vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa 78 9 Suurempi kuntakoko vaikeuttaisi laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen tuottamista Seudun kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana paranisi, jos kuntayksiköt olisivat suurempia Kuntarajoilla ei pitäisi olla merkitystä lasten päivähoitopaikkaa valittaessa Kuntarajoilla ei pitäisi olla merkitystä oppilaiden kouluvalinnoissa 88 4 Ei ole merkitystä, tuottaako palvelut kunta, yksityinen yritys tai yhdistykset Kuva 7. Suhtautuminen palvelujen järjestämiseen Luokat Täysin samaa mieltä ja Osittain samaa mieltä on yhdistetty luokaksi Samaa mieltä ja luokat Täysin eri mieltä ja Osittain eri mieltä luokaksi Eri mieltä. (Miettinen, Heikki 2006, 87.) 14 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

15 Enemmistö ei halua kuntaliitosta Kaksi kolmasosaa vastaajista ei kannattanut Espoon liittymistä toiseen kuntaan, kun kysyttiin pitäisikö Espoon kaupungin yhdistyä johonkin toiseen kuntaan ja jos niin mihin kuntiin. Miehet suhtautuivat kuntaliitoksiin naisia myönteisemmin ja keski-ikäiset ja sitä vanhemmat myönteisemmin kuin nuoret. Vain viidennes (22 %) vastaajista (n=195) kannatti Espoon liittymistä johonkin toiseen kuntaan. Heistä 72 % katsoi, että Espoon tulisi liittyä Kauniaisiin (kuva 8). Yhdistymistä Helsinkiin kannatti 67 %. Suosituin kuntaliitoskombinaatio oli Espoo-Kauniainen, jonka mainitsi 28 % kuntaliitoksia kannattaneista (kuva 8). Seuraavaksi suosituimpia olivat Espoo-Helsinki-Kauniainen-Vantaa -liitos ja Espoo- Helsinki -liitos. % kuntaliitoksia kannattaneista Espoo-Kauniainen 28 Espoo-Helsinki- Kauniainen-Vantaa 25 Espoo-Helsinki 13 Espoo-Helsinki- Vantaa 12 Espoo-Helsinki- Kauniainen 11 Espoo-Kauniainen- Kirkkonummi 3 Muut 7 Kuva 8. Suosituimmat yhdistymisvaihtoehdot. Osuudet laskettu kuntaliitoksia kannattaneista (n=195) (Miettinen, Heikki 2006, ) Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista 15

16 Aineisto Tulokset perustuvat Efeko Oy:n Espoossa 2006 Espoon kaupungin toimeksiannosta toteuttamaan tutkimukseen. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta, palvelujen tärkeydestä sekä palvelu- ja kuntarakenteesta. Kysely lähettiin elo-syyskuussa 2000:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle espoolaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 45 %. Alhainen vastausprosentti tuo tuloksiin epävarmuutta ja tuloksia voidaankin pitää suuntaa-antavina. Lähteet: Miettinen, Heikki: Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Espoossa vuonna 2006, Efeko Tutkimuksia 283/2006 Miettinen, Tuula: Seniorien avun tarve ja auttajat espoolaisten näkemyksiä 70 vuotta täyttäneiden vanhempiensa tilanteesta. Espoon kaupunki. Kehittämis- ja tutkimusryhmä. Tietoisku 13/ Sammandrag Enligt en undersökning om kvaliteten på den kommunala servicen har Esboborna blivit något nöjdare med servicen. Nöjdheten har ökat sedan 1980-talet och nivån ser ut att ha stabiliserats. Ändringarna efter 1997 har varit små. Nöjdast var svararna med dricksvattnets kvalitet och säkerheten i bostadsområdet. Relativt nöjda var man också med allmän ordning och säkerhet, bibliotekstjänster, avfallshantering, natur- och utflyktsrutter, simhallar, konditionsbanor och friluftsleder, friluftsområden och parker samt trafikförhållanden och trafiksäkerhet i biltrafiken - nöjda var ca tre av fyra svarare eller fler. Minst nöjda var man med utkomststödet, hemvård för äldre, boende- och anstaltstjänster för äldre, handikapptjänster, hälsocentralens vårdavdelning samt tillgången på småhustomter. Ett gott medeltal fick också mödra- och barnrådgivningen, grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen, arbetarinstitutet och räddningsverksamheten. Ett nästan lika gott omdöme fick sjuktransporterna, barndagvården, idrotts- och spelplaner, kulturtjänster samt brandsyn och sotning. Granskningen av andelen nöjda svar ger vid handen att utöver de som bedömdes som svaga gavs ett medelvärde under 3 för tandläkartjänster, torg och torghandel, tillgången på hyresbostäder, de förtroendevaldas agerande och kommuninvånarnas möjligheter att påverka. Hemvård för äldre framstod som ett centralt utvecklingsobjekt. Boende- och anstaltstjänster för äldre upplevs ofta som viktiga och nöjdheten med dem är låg liksom år Också kommunens tandläkartjänster upplevs som viktiga. Invånarnöjdhetens nivå är låg, men utvecklingen har gått i en positiv riktning. I vissa frågor gav de som hade anlitat tjänsterna mer positiva omdömen, men i fråga om flertalet tjänster var åsikterna likartade. T.ex. åsikterna hos dem som har anlitat hälsocentralernas läkar- och sjukhustjänster och andras bedömningar avvek inte nämnvärt från varandra. Skillnaden var störst i fråga om familjerådgivning, tandläkartjänster och brandsyn. En viss skillnad konstaterades också i fråga om hälsocentralens vårdavdelning, museet och sotningen. Attityderna till kommunsamarbetet var i princip positiva; man ansåg att det tillför kommunerna mer resurser. Nästan 80 procent av de svarande ansåg att kommunerna bör gå in för nya alternativ för att anordna tjänster. Huruvida tjänsterna produceras av kommunen eller någon annan ansågs i allmänhet inte ha betydelse. Två tredjedelar av dem som svarade understödde inte tanken på att Esbo skulle anslutas till en annan kommun, och endast en femtedel understödde en anslutning. En sammanslagning med Helsingfors understöddes av 67 procent. Den mest populära kombinationen för kommunsammanslagningar var Esbo-Grankulla och näst populärast var Esbo-Helsingfors-Grankulla-Vanda samt Esbo-Helsingfors. 16 Tietoisku 3/2007: Espoolaisten arviot kuntapalveluista

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016

SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016 SPRÅKBAROMETERN KIELIBAROMETRI 2016 Marina Lindell Forskardoktor Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi Pressinformation/ Lehdistötilaisuus 14.09.2016 KIELIBAROMETRI Seurataan kielipalveluiden toteutumista

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot