Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD2325 City Service Survey 2005 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Vastatkaa kysymyksiin rastittamalla jokaisen väittämän kohdalla vaihtoehto, joka parhaiten vastaa käsitystänne asiasta tai kirjoittamalla vastauksenne sille varattuun tilaan. 1 Mikä on postinumeronne? 2 Minä vuonna olette syntynyt? 3 Oletteko q mies q nainen 12 Mistä vuodesta alkaen olette asunut nykyisellä asuinalueellanne? 13 Jos Teillä on alle 18-vuotiaita lapsia, kuinka monta heitä on? Efeko Oy / KAPA / 2005 / Helmikuu 4 Nykyinen perhetyyppi q Kahden huoltajan lapsiperhe q Yhden huoltajan lapsiperhe q Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia q Yksin asuva 5 Millainen koulutus Teillä on? q Perus-, keski- tai kansakoulu q Ylioppilastutkinto tai ammatillinen koulutus (myös opistotasoinen) q Korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto 6 Onko asuintalonne q Kerrostalo q Rivitalo q Paritalo q Omakotitalo q Muu 7 Mikä on asuntotyyppinne? q Omistusasunto q Asumisoikeus- tai osaomistusasunto q Kunnan vuokra-asunto q Muu arava-vuokra-asunto q Yksityinen vuokra-asunto q Muu 8 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asuinaluettanne? q Kaupungin keskusta, kantakaupunki tai kunnan keskustaajama q Esikaupunki, lähiö tai kunnan muu taajama q Haja-asutusalue 9Jos olette työssä, onko työpaikkanne q Asuinkunnassa q Muualla 11 Mistä vuodesta alkaen olette asunut nykyisessä asuinkunnassanne? 14 Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? Rastittakaa vain yksi vaihtoehto q Työntekijä q Toimihenkilö tai virkamies q Itsenäinen yrittäjä tai maanviljelijä, isäntä tai emäntä q Opiskelija tai koululainen q Kotirouva, kotiäiti tai koti-isä q Eläkeläinen q Työtön tai tilapäisesti poissa ansiotyöstä q Muu 15 Onko perheenne käytössä henkilöauto? q Ei q Kyllä, yksi q Kyllä, useampia 16 Onko perheenne jäsenillä käytössä Internet-yhteys? q Kyllä, kotona q Kyllä, koulussa q Kyllä, työpaikalla tai opiskelupaikalla q Kyllä, muualla missä? q Ei 17 Mitä kulkuvälinettä käytätte pääasiallisesti työmatkallanne? q En ole työssä q Joukkoliikennettä (juna, linja-auto, jne.) q Henkilöautoa q Polkupyörää q Kuljen jalkaisin q Työskentelen kotona q Muuta, mitä? 18 Mikä on työmatkanne pituus yhteen suuntaan? q Alle kilometrin, metriä q Yli kilometrin, km 19Työmatkan keskimääräinen kesto minuuttia 1 KÄÄNNÄ

3 Erittäin Melko En Melko Erittäin 20 Jos ajattelette omaa asumistanne ja asuinaluettanne, miten tyytyväinen tyyty- tyyty- kumpaa- tyyty- tyytyväinen väinen kaan mätön mätön tai tyytymätön Te olette seuraaviin asioihin? 1 Asunnon koko ja varusteet... q q q q q 2 Asumisen kustannukset... q q q q q 3 Työmatkakustannukset... q q q q q 4 Liikenneyhteydet... q q q q q 5 Liikenneturvallisuus... q q q q q 6 Puistojen ja viheralueiden laatu ja määrä... q q q q q 7 Rauhallisuus ja yleinen järjestys alueella... q q q q q 8 Melutaso... q q q q q 9 Ilmanlaatu... q q q q q 10 Asuinalueen katujen ja teiden hoito... q q q q q 11 Kaupallisten palvelujen sijainti... q q q q q 12 Kaupungin/kunnan palvelujen sijainti... q q q q q 13 Asuinalueen arvostus... q q q q q 14 Asuinalueen palvelutason kokonaisuus... q q q q q 15 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus... q q q q q 21 Mitkä seuraavista asioista vaikuttavat eniten asuinalueenne valintaan. Rastittakaa enintään kolme tärkeintä kohtaa. q Hyvät kaupalliset palvelut q Hyvät päivähoito- ja koulupalvelut q Hyvät kulttuuripalvelut q Hyvät terveydenhuoltopalvelut q Hyvät vanhusten palvelut q Hyvät julkiset liikenneyhteydet q Hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet q Hyvä katu- ja tieverkosto q Hyvät jalankulku- ja pyörätiet q Hyvä yhteys lentokentälle q Työmatkan sujuvuus q Alueen rauhallisuus q Luonnonläheisyys q Alueen pientalovaltaisuus q Perinteisen kaupunkikeskustan rakenne q Hyvät työnsaantimahdollisuudet q Hyvä asuntojen ja asumisympäristön hinta-laatusuhde q Hyvät tietoliikenneyhteydet Jos Teillä on huollettavana alle kouluikäisiä lapsia, vastatkaa kysymyksiin 22 ja 23. Muutoin siirtykää kysymykseen Miten vanhimman alle kouluikäisen lapsen päivähoito on järjestetty? q Molemmat tai toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona ->siirtykää kysymykseen 24 q Lasta hoitaa joku muu päivisin kotona ->siirtykää kysymykseen 24 q Lapsi on kaupungin/kunnan päiväkodissa q Lapsi on kaupungin/kunnan ohjatussa perhepäivähoidossa q Lapsi on yksityisessä päivähoidossa kodin ulkopuolella q Lapsen hoito on järjestetty yhdistämällä edellä mainittuja hoitomuotoja tai muulla tavalla 23 Jos valitsitte edellisessä kohdassa vaihtoehdon 3, 4, 5 tai 6, millaisen Erittäin Melko Ei hyvä Melko Erittäin arvosanan annatte hoitopaikalle? hyvä hyvä eikä huono huono huono 1 Hoitopaikka yleensä... q q q q q 2 Kodin ja hoitopaikan yhteistyö... q q q q q 3 Toiminta lasten kanssa... q q q q q 4 Henkilökunnan ammattitaito... q q q q q 5 Henkilökunnan riittävyys... q q q q q 6 lmapiiri ja turvallisuus... q q q q q 7 Tilojen kunto ja varusteet... q q q q q 8 Ryhmän koko... q q q q q 2

4 Jos Teillä on peruskoulun 1-6 luokkia käyviä lapsia, vastatkaa kysymykseen Millaisen arvosanan annatte seuraavista koulunkäyntiasioista koulusta? Erittäin Melko Ei hyvä Melko Erittäin hyvä hyvä eikä huono huono huono 1 Koulu yleensä... q q q q q 2 Kodin ja koulun yhteistyö... q q q q q 3 Kouluterveydenhuolto... q q q q q 4 Opetus... q q q q q 5 Henkilökunta... q q q q q 6 Ilmapiiri ja turvallisuus... q q q q q 7 Tilojen kunto ja varusteet... q q q q q 8 Luokkakoko... q q q q q Jos Teillä on peruskoulun 7-10 luokkia käyviä lapsia, vastatkaa kysymykseen Millaisen arvosanan annatte seuraavista koulunkäyntiasioista koulusta? Erittäin Melko Ei hyvä Melko Erittäin hyvä hyvä eikä huono huono huono 1 Koulu yleensä... q q q q q 2 Kodin ja koulun yhteistyö... q q q q q 3 Kouluterveydenhuolto... q q q q q 4 Opetus... q q q q q 5 Henkilökunta... q q q q q 6 Ilmapiiri ja turvallisuus... q q q q q 7 Tilojen kunto ja varusteet... q q q q q 8 Valinnaisten aineiden riittävyys... q q q q q 26 Ovatko asuinkuntanne terveyskeskuksen palvelut verrattuna vastaaviin yksityisiin palveluihin mielestänne q Paremmat q Samanlaiset q Huonommat q En osaa sanoa 27 Kuinka monta kertaa edellisten 12 kuukauden aikana Te olette käyttäneet kunnallisen terveyskeskuksen/- aseman palveluja? q En kertaakaan q 1-3 kertaa q 4-9 kertaa q Useammin 28 Kuinka monta kertaa edellisten 12 kuukauden aikana Te olette käyttäneet yksityisen lääkäriaseman tai yksityislääkärin palveluja? q En kertaakaan q 1-3 kertaa q 4-9 kertaa q Useammin 29Jos kävitte edellisten 12 kuukauden aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa/-asemalla, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin? Jos ette käynyt, siirtykää kysymykseen 31. Erittäin Melko En Melko Erittäin tyyty- tyyty- kumpaa- tyyty- tyytyväinen väinen kaan mätön mätön Efeko Oy / KAPA / 2005 / Helmikuu 1 Ajan saanti... q q q q q 2 Kulkuyhteydet... q q q q q 3 Odotusaika vastaanotolla... q q q q q 4 Henkilökunnan palvelualttius... q q q q q 5 Hoidon laatu... q q q q q 6 Tutkimusten laatu ja määrä... q q q q q 7 Lääkkeiden saanti... q q q q q 8 Hoitotarvikkeiden saanti... q q q q q 9 Terveyskeskuksen tilat... q q q q q 10 Hoidon hyödyllisyys... q q q q q 3 KÄÄNNÄ

5 30 Missä viimeisin käyntinne kunnallisessa terveyskeskuksessa tapahtui? q Lääkärin päivystysvastaanotolla q Neuvolassa q Lääkärin ajanvarausvastaanotolla q Fysioterapiassa q Hammaslääkärin päivystysvastaanotolla q Laboratoriossa q Hammaslääkärin ajanvarausvastaanotolla q Muualla q Terveydenhoitajan vastaanotolla 31 Mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat mielestänne tärkeitä vanhusten hoidon kehittämisessä omassa asuinkunnassanne? Rastittakaa enintään kaksi vaihtoehtoa. q Vanhainkodit q Kunnan ylläpitämät vanhusten palvelutalot ja vanhusten asuintalot q Yksityisten ylläpitämät vanhusten palvelutalot ja vanhusten asuintalot q Vanhusten hoito omaisten avustamina q Vanhusten hoito muiden lähiympäristössä asuvien ihmisten avustamina q Kotihoidon tehostaminen kunnan toimenpitein q Kodin ja asuinympäristön esteettömyyden lisääminen q Muu, mikä? q En osaa sanoa 32 Kuinka monta kertaa olette edellisten 12 kuukauden aikana käynyt omassa tai muussa kunnassa... Oma kunta/ Muu kunta/ Oma kunta/ Muu kunta/ kertaa kertaa kertaa kertaa kirjastossa... teatterissa... konsertissa... taidenäyttelyssä... museossa... elokuvissa... urheilukilpailussa katsojana... uimahallissa... kuntosalilla... ravintolassa... kahvilassa... asukas- ja kylätilassa... asukas-/tiedotustilaisuudessa Onko asuinkunnassanne riittävästi seuraavia vapaa-ajan palveluja Teidän tarpeitanne ajatellen? Liikaa Sopi- Liian En osaa Liikaa Sopi- Liian En osaa vasti vähän sanoa vasti vähän sanoa Kirjasto... q q q q Teatteri... q q q q Konsertit... q q q q Taidenäyttelyt... q q q q Museot... q q q q Elokuvat... q q q q Urheilukilpailut... q q q q Uimahallit... q q q q Kuntosalit... q q q q Muut sisäliikuntatilat... q q q q Ulkoilualueet ja ulkoilureitit... q q q q Urheilu- ja pelikentät... q q q q Nuorisotilat... q q q q Ravintolat... q q q q Kahvilat... q q q q 34 Jos olette käyttänyt asuinkuntanne Internet-kotisivuja viimeisen 12 Erittäin Melko En Melko Erittäin kuukauden aikana, mitä mieltä olette niistä? Jos ette ole käyttänyt, tyyty- tyyty- kumpaa- tyyty- tyytyväinen väinen kaan mätön mätön siirtykää kysymykseen Sivujen yleisilme... q q q q q 2 Käytön helppous... q q q q q 3 Tietojen ajantasaisuus... q q q q q 4 Palvelujen laajuus... q q q q q 5 Yhteydenottomahdollisuudet viranhaltijoihin sivujen kautta... q q q q q 4

6 35 Jos olette olleet yhteydessä puhelimella kunnan palvelupisteisiin edellisten 12 kuukauden aikana, minkä arvosanan annatte seuraaville Erittäin Melko Kohta- Melko Erittäin hyvä hyvä lainen huono huono asioille? Jos ette ole ollut, siirtykää kysymykseen Puhelunvälityksen/-keskuksen palvelut... q q q q q 2 Terveyskeskuksen puhelinpalvelu... q q q q q 3 Puhelinpalvelu muissa kunnan palvelupisteissä... q q q q q 4 Puhelinnumeroista ja puhelinpalveluajoista tiedottaminen... q q q q q Efeko Oy / KAPA / 2005 / Helmikuu 36 Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat? Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin YLEISET ASIAT hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti 1 Yleinen järjestys ja turvallisuus... q q q q q 2 Asuinalueen turvallisuus... q q q q q 3 Yritystoiminnan edistäminen... q q q q q 4 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus... q q q q q TIEDOTTAMINEN JA NEUVONTAPALVELUT 5 Tiedottaminen kunnan palveluista... q q q q q 6 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä... q q q q q 7 Kuluttajaneuvonta... q q q q q 8 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet... q q q q q KUNNAN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO 9 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut... q q q q q 10 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto... q q q q q 11 Sairaalapalvelut... q q q q q 12 Sairaankuljetus... q q q q q 13 Äitiys- ja lastenneuvola... q q q q q 14 Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)... q q q q q 15 Kunnan hammaslääkäripalvelut... q q q q q KUNNAN SOSIAALIPALVELUT 16 Lasten päivähoito... q q q q q 17 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (esim. palveluasunnot ja vanhainkodit)... q q q q q 18 Vammaispalvelut... q q q q q 19 Toimeentulotuki... q q q q q 20 Perheneuvola... q q q q q 21 Sosiaalityö... q q q q q KUNNAN OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUT 22 Peruskoulu... q q q q q 23 Lukio... q q q q q 24 Aikuisten ammatillinen koulutus... q q q q q 25 Nuorten ammatillinen koulutus... q q q q q 26 Kansalais- ja työväenopistot... q q q q q 27 Kirjastopalvelut... q q q q q VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTAPALVELUT KUNNASSA 28 Nuorten harrastustoiminta... q q q q q 29 Museot... q q q q q 30 Torit ja torikauppa... q q q q q 31 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide... q q q q q 32 Urheilu- ja pelikentät... q q q q q 33 Sisäliikuntatilat... q q q q q 34 Uimahallit... q q q q q 35 Uimarannat ja maauimalat... q q q q q 36 Kuntoradat ja ulkoilureitit... q q q q q 5 KÄÄNNÄ

7 Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin hyvin hyvin sanoa huonosti huonosti 37 Ulkoilualueet ja -puistot... q q q q q 38 Tiedottaminen liikuntapalveluista... q q q q q 39 Lasten leikkipaikat... q q q q q KUNNAN YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 40 Katujen ja teiden hoito... q q q q q 41 Jätehuolto... q q q q q 42 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot... q q q q q 43 Puistojen ja viheralueiden hoito... q q q q q 44 Juomaveden laatu... q q q q q LIIKENNE KUNNASSA 45 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta... q q q q q 46 Liikenneolot autoilijan kannalta... q q q q q 47 Julkinen liikenne... q q q q q LIIKENNETURVALLISUUS KUNNASSA 48 Liikenneturvallisuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta... q q q q q 49 Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta... q q q q q YMPÄRISTÖPALVELUT JA PELASTUSTOIMI 50 Luonnon suojelu... q q q q q 51 Ilman laatu... q q q q q 52 Vesistöjen puhtaus... q q q q q 53 Melun torjunta... q q q q q 54 Ympäristön siisteys... q q q q q 55 Luonto- ja retkeilyreitit... q q q q q 56 Rakennetun ympäristön valvonta... q q q q q 57 Pelastustoiminta (esim. tulipalojen ja liikenneonnettomuuksien yhteydessä)... q q q q q 58 Palotarkastus... q q q q q 59 Nuohous... q q q q q MUUT ASIAT 60 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta... q q q q q 61 Kunnan talousasioiden hoito... q q q q q 62 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa... q q q q q 63 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu... q q q q q 64 Pientalotontin saanti... q q q q q 65 Vuokra-asunnon saanti... q q q q q 37 Mitä seuraavista kunnan palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana? Kyllä = Olen käyttänyt tai perheenjäsen on käyttänyt Ei = Kukaan perheestämme ei ole käyttänyt Kyllä Ei Kyllä Ei Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut... q q Sairaalapalvelut... q q Äitiys- ja lastenneuvola... q q Kunnan hammaslääkäripalvelut... q q Toimeentulotuki... q q Kansalais- ja työväenopistot... q q Kirjastopalvelut... q q Nuorten harrastustoiminta... q q Ulkoilualueet ja -puistot... q q Lasten leikkipaikat... q q Julkinen liikenne... q q Palotarkastus... q q Nuohous... q q 38 Missä kunnan asioista tulisi mielestänne tiedottaa? Rastittakaa kaksi mielestänne tärkeintä tapaa. q Sanomalehdet q Ilmaisjakelulehdet q Kaupungin/kunnan oma tiedotuslehti q Radio q Televisio tai kaapelitelevisio q Kaupungin/kunnan tiedotustilaisuudet q Ilmoitustaulut q Internet q Jokin muu 6

8 39Saatteko mielestänne riittävästi tietoja asuinkuntanne palveluista ja asioista? q Kyllä q En 40 Seuraavassa esitetään muutama asuinkuntaanne koskeva väittämä. Mitä mieltä olette niistä? Täysin Osittain En Osittain Täysin samaa samaa osaa eri eri mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä 1 Kunta on hoitanut talousasiansa hyvin... q q q q q 2 Kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä... q q q q q 3 Kunnan palveluita on veroihin nähden liian vähän... q q q q q 4 Kunnan päätöksenteko tulee saada lähemmäs asukkaita... q q q q q 5 Asukkaat huolehtisivat itse enemmän palveluista... q q q q q 6 Kunnassa on palveluita, joita en voi käyttää, vaikka haluaisinkin... q q q q q 41 Onko Teillä tai jollakin perheenjäsenellänne ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväisestä arkielämästä selviytymistä? Mitä ongelmia? Onko merkitsemäänne ongelmaan haettu ja saatu apua? Merkitkää vain yksi vaihtoehto kullakin rivillä. Ei On ollut ongelmia, joihin apua ole ei haettu haettu haettu ollut ole ja muttei muttei ongel- haet- saatu saatu saatu mia tu riittävästi riittävästi lainkaan 1 Työttömyys... q q q q q 2 Pitkäaikainen lomautus... q q q q q 3 Työttömäksi joutumisen pelko... q q q q q 4 Liikaa työtä... q q q q q 5 Aika ei riitä... q q q q q 6 Asumiseen liittyviä ongelmia... q q q q q 7 Liikaa aikaa, ei tekemistä... q q q q q 8 Taloudellisia ongelmia... q q q q q 9 Liian suuria lainoja hoidettavaksi... q q q q q 10 Oma yritys taloudellisissa vaikeuksissa... q q q q q 11 Elämää vaikeuttava sairaus tai vamma... q q q q q 12 Alkoholin/huumeiden käyttöön liittyviä ongelmia... q q q q q 13 Yksinäisyyttä... q q q q q 14 Nälkä, puute ruuasta... q q q q q 15 Vaikeus saada sopiva päivähoitopaikka... q q q q q 16 Vaikeus järjestää vanhuksen hoito... q q q q q 42 Jos olette suunnitellut muuttoa tai olette muutamassa, mistä etsitte pääasiallisesti uutta asuntoa? q Omasta kaupungista tai kunnasta q Lähikunnasta tai -kaupungista q Kauempaa (muusta) kaupungista q Kauempaa maaseudulta tai pienestä taajamasta q Ulkomailta Mikä on muuttonne syy? 43 Miten turvalliseksi koette seuraavat asiat? Turvalli- Melko Turvat- En uskalla En seksi turvalli- tomaksi mennä osaa seksi yksin sanoa 1 Kävely asuinalueellanne myöhään illalla... q q q q q 2 Kävely asuinalueellanne päivällä... q q q q q 3 Kävely kotikuntanne tai -kaupunkinne keskustassa myöhään illalla... q q q q q 4 Kävely kotikuntanne tai -kaupunkinne keskustassa päivällä... q q q q q Efeko Oy / KAPA / 2005 / Helmikuu 44 Kuinka huolestunut olette siitä, että te tai joku perheenne jäsen voisi joutua seuraavien rikosten uhriksi asuinkunnassanne? En lainkaan Melko paljon Erittäin paljon Ei koske minua 1 Moottoriajoneuvo varastetaan... q q q q 2 Moottoriajoneuvoa vahingoitetaan... q q q q 3 Kotiin murtaudutaan... q q q q 4 Polkupyörä varastetaan... q q q q 7 KÄÄNNÄ

9 En lain- Melko Erittäin Ei koske kaan paljon paljon minua 5 Muuta henkilökohtaista omaisuutta varastetaan... q q q q 6 Henkilökohtaista omaisuutta vahingoitetaan... q q q q 7 Väkivaltainen ryöstö... q q q q 8 Väkivallalla uhkailu... q q q q 9 Väkivallan kohteeksi joutuminen... q q q q 10 Seksuaalirikos... q q q q 11 Rattijuopon aiheuttama liikenneonnettomuus... q q q q Seuraavat kysymykset käsittelevät liikkumistanne. Vastatkaa kysymyksiin huomioiden koko vuoden aikana keskimäärin tapahtuva liikkuminen. Vapaa-ajan kuntoliikunta 45 Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kunto- tai kilpaliikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? q Päivittäin q Kerran viikossa q 4 6 kertaa viikossa q 2 3 kertaa kuukaudessa q 3 kertaa viikossa q Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin q 2 kertaa viikossa q En voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa Työ- ja koulumatkaliikunta 46 Kuinka monta minuuttia kävelette tai pyöräilette työ- tai koulumatkoillanne (myös opiskelumatkat) tai kuljette muulla ruumiillista liikuntaa vaativalla tavalla? q Alle 15 minuuttia päivässä (meno- ja tulomatka yht.) q minuuttia päivässä (meno- ja tulomatka yht.) q minuuttia päivässä (meno- ja tulomatka yht.) q Yli tunnin päivässä (meno- ja tulomatka yht.) q En ole työssä/ en opiskele tai työ on kotona q Kuljen työ-/koulumatkan kokonaan moottoriajoneuvolla tai julkisilla liikennevälineillä 47 Jos harrastatte työ- tai koulumatkaliikuntaa, niin mikä on kävellen, pyöräillen tai muulla tavalla liikkumanne matkan pituus päivässä? km (meno- ja paluumatka yhteensä, pyöristäkää täysiksi kilometreiksi) Arkiliikunta 48 Kuinka monta minuuttia keskimäärin päivässä kävelette, pyöräilette, tai teette muuta liikkumista vaativaa vapaa-ajan toimintaa (piha-, ja puutarhatyöt, korjaustyöt, siivoaminen jne.)? Älkää laskeko tähän lukuun mukaan kysymyksissä 45 ja 46 jo ilmoittamaanne liikuntaa. q En lainkaan q minuuttia päivässä q Alle 15 minuuttia päivässä q Yli tunnin päivässä q minuuttia päivässä T1 Lopuksi pyydämme Teitä merkitsemään asuinkuntanne q Anjalankoski q Espoo q Forssa q Helsinki q Hyvinkää q Imatra q Joensuu q Joutseno q Jyväskylä q Jämsänkoski q Järvenpää q Kankaanpää q Kemi q Kokkola q Kouvola q Kuusankoski q Lappeenranta q Nokia q Nurmijärvi q Oulu q Rautjärvi q Rovaniemi q Ruokolahti q Siilinjärvi q Taipalsaari q Tammisaari q Tampere q Turku q Vaasa q Valkeakoski KIITOS VASTAUKSESTANNE! 8

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1203 Kaupunkipalvelututkimus 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2001 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1201 Kaupunkipalvelututkimus 1985 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2008 Turvallisuustutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

FSD1278 Alueellinen hyvinvointi : Keski-Suomen kansalaiskysely 1999

FSD1278 Alueellinen hyvinvointi : Keski-Suomen kansalaiskysely 1999 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1278 Alueellinen hyvinvointi : Keski-Suomen kansalaiskysely 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot