Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo"

Transkriptio

1 Palvelutyytyväisyystulokset HM

2 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Sittemmin tutkimus on toteutettu vuosina 1, 1, 1, 1, 2001 ja 200. Vuoden 200 kysely tehtiin 1 kunnassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu pidettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi keskeisiltä osiltaan samanlaisena kuin aikaisemmissakin kyselyissä. Vastaajat valittiin nytkin satunnaisesti 1-0 -vuotiaista kuntalaisista. Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa 200, aktivointikierroksia oli kaksi. Vastaaminen oli mahdollista myös webin kuatta lomakkeella olleiden ohjeiden avulla. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen vertailutietojatietoja kunnallisten palvelujen arviointia käsittelevästä kysymyssarjasta. Mukana on myös tuloksia Vantaan kapungin samalla asetelmalla tekemästä tutkimuksesta. Kysymyssarjan johdantokysymys kuului: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?" Vastaajat antoivat arvion asteikolla 1-: 1=erittäin huonosti 2=melko huonosti =en osaa sanoa =melko hyvin =erittäin hyvin Kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvosta on suljettu pois 'en osaa sanoa' vastaukset. Vastaukset ja katoanalyysi ssa otos oli 000 henkilöä ja vastauksia saatiin 11, joten vastausaktiivisuus oli, %. Tämän kaltaisissa kirjekyselyissä vastaajissa ovat aliedustettuina yleisesti nuoret ja miehet. ssa ikäryhmittäinen edustavuus näkyy seuraavassa taulukossa. Katoa on alle vuotiaissa ja yliedustusta yli -vuotiaissa. Jos tuloksia painotetaan ikäryhmittäin siten, että aineiston ikäjakauma vastaa väestöä, saadaan painotetuksi yleisindeksin arvoksi,1 joka on sama kuin painottamaton arvo. Naisten ja miesten välillä indeksissä taas ei ollut suuria eroja. Näin ollen voidaan sanoa, että tulokset vastaavat kadosta huolimatta koko väestön näkemyksiä. Osuus 1-0 vuotiaasta väestöstä Osuus vastaajista 1-22,0 %,1 %, 2-2, %, %,2 0-21, % 1,0 %,2 0-1,0 % 0, %, - 1, % 2,0 %, - 0, %, %, Kaikki,1 Asuinkuntaindeksi

3 Asuinkuntaindeksi 2 Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymysryhmän 2 asioista, jotka oli esitetty lomakkeella samalla tavalla vuosina 2001, 200 ja 200, niitä on kaikkiaan. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu. Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo 1. Indeksin arvo on pysynyt Epoossa samalla tasolla kuin vuonna 200. Kehitys on ollut samankaltainen Helsingissä, muissa vertailukaupungeissa tyytyväisyys on vähentynyt. 1 2, 200,1, 200, 2001,2, Helsinki, 200, Helsinki, 200, Lahti, 200,. Lahti, 200 Oulu, 200 Oulu, 200,, Tampere, 200, Tampere, 200, Turku, 200,.... Turku, 200, Kuvio 2. Asuinkuntaindeksin kehitys. Indeksissä on mukana asiaa/palvelua

4 Yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=, 2,200, n=11 ka.=,,2001, n=1 ka.=,2 Helsinki,200, n=1 ka.=, 2 1 Lahti,200, n=1 ka.=, Oulu,200, n= ka.=, 2 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=1 ka.=, 0 1 Vantaa,200, n=,1 ka.=, 1 20 ka.=, 1 Kuvio 2. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

5 Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n=2 ka.=,0 0,200, n=1 ka.=,,2001, n= ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=, Lahti,200, n= ka.=,0 1 Oulu,200, n= ka.=,0 Tampere,200, n=0 ka.=,0 Turku,200, n=1 ka.=, 1 Vantaa,200, n= ka.=, 1 ka.=, Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

6 Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=,,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 2 2 Helsinki,200, n=1 ka.=, 0 1 Lahti,200, n= ka.=, 2 1 Oulu,200, n=2 ka.=, Tampere,200, n=0 ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=,2 1 0 ka.=, 0 Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

7 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 2 1,200, n= ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, 0 Lahti,200, n= ka.=,2 Oulu,200, n=2 ka.=, 0 2 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n=,1 ka.=,2 1 ka.=, 2 0 Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

8 Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=,2 1 2,200, n= ka.=,,2001, n= ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=,2 1 1 Lahti,200, n= ka.=2, Oulu,200, n=2 ka.=, 21 2 Tampere,200, n= ka.=,2 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=,2 ka.=, ka.=, Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

9 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,2 2,200, n=0 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, Lahti,200, n= ka.=, 2 0 Oulu,200, n=1 ka.=, 2 22 Tampere,200, n= ka.=,22 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=1 ka.=,0 2 2 ka.=, Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

10 Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 2 2,200, n=0 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=,1 2 1 Lahti,200, n= ka.=,1 2 1 Oulu,200, n=0 ka.=, 1 1 Tampere,200, n=0 ka.=,2 Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n= ka.=2, 2 1 ka.=, Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti espoolaisista vastaajista 20 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=2, ,200, n= ka.=2,,2001, n=1 ka.=2,2 1 1 Helsinki,200, n= ka.=2,1 20 Lahti,200, n= ka.=2,2 2 Oulu,200, n=2 ka.=2, 2 Tampere,200, n=2 ka.=2,2 Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, ka.=2, 1 Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa ¹ 20%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=0 ka.=,0 20,200, n= ka.=,2,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=2, 1 0 Lahti,200, n=1 ka.=2,2 2 Oulu,200, n=2 ka.=, Tampere,200, n= ka.=,0 Turku,200, n= ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2,2 2 ka.=2, Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=2, 1,200, n=1 ka.=2,1,2001, n=1 ka.=2,1 Helsinki,200, n= ka.=2,2 1 Lahti,200, n= ka.=2, 2 Oulu,200, n=2 ka.=2, Tampere,200, n= ka.=2, Turku,200, n= ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, ka.=2, 2 1 Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±1% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Sairaalapalvelut 1 Sairaanhoitoa piti espoolaisista vastaajista % hyvänä.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=, 21,200, n= ka.=,,2001, n=1 ka.=, 1 1 Helsinki,200, n=1 ka.=, 0 2 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=1 ka.=, Tampere,200, n=0 ka.=, Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n=0,2 ka.=,2 2 1 ka.=, 2 Kuvio. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=,2 2,200, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=12 ka.=, Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=1 ka.=, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=1 ka.=,1 0 Vantaa,200, n= ka.=,1 1 ka.=, 1 2 Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Äitiys- ja lastenneuvola 1 Äitiys- ja lastenneuvolaa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=,0 0,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=,0 2 Helsinki,200, n=11 ka.=,1 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=2 ka.=,02 0 Tampere,200, n= ka.=,01 Turku,200, n=01 ka.=,1 2 Vantaa,200, n= ka.=, 2 ka.=,0 Kuvio. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 1 Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Vanhusten kotihoitoa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=2,2 1 20,200, n= ka.=2, 0 1 Helsinki,200, n= ka.=2, 2 Lahti,200, n= ka.=2,1 Oulu,200, n=0 ka.=2, 1 2 Tampere,200, n= ka.=2,2 Turku,200, n=1 ka.=2, 1 0 Vantaa,200, n=2 ka.=2, 1 ka.=2, 2 Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) on hoidettu ¹ %±1% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 Kunnan hammaslääkäripalvelut 1 Kunnan hammaslääkäripalveluja piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n=0 ka.=2, 2 0 2,200, n=2 ka.=2,,2001, n=1 ka.=2, Helsinki,200, n=1 ka.=2,01 2 Lahti,200, n= ka.=2, Oulu,200, n=2 ka.=2,2 0 1 Tampere,200, n=2 ka.=2,0 Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n=1,2 ka.=2, 21 2 ka.=2, 1 2 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 Lasten päivähoito 1 Lasten päivähoitoa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n=0 ka.=,,200, n=11 ka.=,,2001, n=2 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=, Lahti,200, n= ka.=, 2 2 Oulu,200, n=1 ka.=, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n= ka.=, 2 1 ka.=, 2 0 Kuvio 1. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=2, 0 22,200, n=1 ka.=2, Helsinki,200, n= ka.=2,2 2 Lahti,200, n= ka.=2,2 1 Oulu,200, n=2 ka.=2, Tampere,200, n= ka.=2,1 Turku,200, n= ka.=2,2 Vantaa,200, n=0, ka.=2, 1 ka.=2, Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±1% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 Vammaispalvelut 20 Vammaispalveluja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n=2 ka.=2,,200, n=1 ka.=2,2,2001, n=12 ka.=2, Helsinki,200, n=11 ka.=2, 1 Lahti,200, n= ka.=2, 1 Oulu,200, n=1 ka.=2, 1 1 Tampere,200, n= ka.=2, Turku,200, n=1 ka.=2,2 1 1 Vantaa,200, n=,2 ka.=2,2 ka.=2, 1 Kuvio 1. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±1% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 Toimeentulotuki 21 Toimeentulotukea piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=2,,200, n=1 ka.=2,,2001, n=12 ka.=2, Helsinki,200, n=11 ka.=2, 1 20 Lahti,200, n= ka.=2, Oulu,200, n=2 ka.=2, 2 Tampere,200, n= ka.=2, Turku,200, n=1 ka.=2, Vantaa,200, n=,2 ka.=2, 1 ka.=2, 21 Kuvio 20. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Perheneuvola 22 Perheneuvolaa piti espoolaisista vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n= ka.=, 1,200, n= ka.=,,2001, n=11 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=,1 Lahti,200, n= ka.=,1 1 Oulu,200, n=2 ka.=,0 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=1 ka.=,2 1 2 Vantaa,200, n= ka.=,2 1 1 ka.=,2 Kuvio 21. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa ¹ 1%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 Sosiaalityö 2 Sosiaalityötä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=2,2 1,200, n=1 ka.=2, 0 Helsinki,200, n= ka.=2, 1 20 Lahti,200, n= ka.=2, 2 Oulu,200, n=2 ka.=2, 1 1 Tampere,200, n=2 ka.=2, Turku,200, n= ka.=2, Vantaa,200, n=1 ka.=,0 ka.=2,2 1 Kuvio 22. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 Peruskoulu 2 Peruskoulua piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=1 ka.=,01 0,200, n=1 ka.=,,2001, n=12 ka.=, 0 2 Helsinki,200, n= ka.=,0 1 Lahti,200, n= ka.=,1 1 2 Oulu,200, n=1 ka.=,0 2 2 Tampere,200, n= ka.= Turku,200, n= ka.=, 1 1 Vantaa,200, n=0,2 ka.=, 2 0 ka.=, 0 2 Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 Lukio 2 Lukiota piti espoolaisista vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,0 1,200, n=1 ka.=,0,2001, n=12 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=2 ka.=,1 0 2 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=, ka.= Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa ¹ 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 Aikuisten ammatillinen koulutus 2 Aikuisten ammatillinen koulutusta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=, 1,200, n=11 ka.=,,2001, n=12 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.= Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n=2 ka.=,1 1 Tampere,200, n=0 ka.=,02 Turku,200, n=0 ka.=, 2 0 Vantaa,200, n=,2 ka.=, 1 ka.=, 2 Kuvio 2. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 Nuorten ammatillinen koulutus 2 Nuorten ammatillinen koulutusta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=1 ka.=,,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 2 0 Helsinki,200, n=11 ka.=,0 0 Lahti,200, n= ka.=,02 0 Oulu,200, n=2 ka.=,1 2 Tampere,200, n=0 ka.=,0 Turku,200, n=0 ka.=, 2 1 Vantaa,200, n=,2 ka.=, 2 ka.=, 1 Kuvio 2. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 Kansalais- ja työväenopistot 2 Kansalaisopistoja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=0 ka.=,0 2,200, n=1 ka.=,,2001, n= ka.=, 0 Helsinki,200, n=0 ka.=,1 2 Lahti,200, n= ka.=,1 2 Oulu,200, n=0 ka.=,2 2 2 Tampere,200, n= ka.=,2 Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n=2 ka.=,2 2 ka.=,1 1 Kuvio 2. Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 Kirjastopalvelut 2 Kirjastopalveluja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,2,200, n=1 ka.=,1,2001, n=12 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.=,2 2 Oulu,200, n=0 ka.=, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=,1 2 1 ka.=, 1 Kuvio 2. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 Nuorten harrastustoiminta 0 Nuorten harrastustoimintaa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 1 1,200, n= ka.=,,2001, n=11 ka.=, Helsinki,200, n=0 ka.=, 0 1 Lahti,200, n= ka.=, 0 1 Oulu,200, n=2 ka.=, 0 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n= ka.=, 0 1 Vantaa,200, n= ka.=, ka.=, 1 Kuvio 2. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 Museot 1 Museoita piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,2 2 0,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=12 ka.=,2 Lahti,200, n= ka.=, 0 Oulu,200, n=1 ka.=, 2 Tampere,200, n= ka.=,1 Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n= ka.=2, 1 1 ka.=, 2 Kuvio 0. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 Torit ja torikauppa 2 Toreja ja torikauppaa piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=2, ,200, n=1 ka.=2,,2001, n=12 ka.=2, Helsinki,200, n=1 ka.=,0 Lahti,200, n=1 ka.=, 20 Oulu,200, n=1 ka.=, Tampere,200, n= ka.=,0 Turku,200, n= ka.=,0 Vantaa,200, n=,2 ka.=2, 1 0 ka.=,2 2 1 Kuvio 1. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 Kulttuuritpalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide Kulttuuripalveluja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 1 1,200, n=1 ka.=,,2001, n=11 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=, Lahti,200, n=0 ka.=,21 Oulu,200, n= ka.=, Tampere,200, n=1 ka.=,1 Turku,200, n= ka.=, 0 Vantaa,200, n= ka.=, ka.=,02 1 Kuvio 2. Miten hyvin kulttuuritpalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide on hoidettu ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 Urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikentiä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,1 20,200, n= ka.=,2,2001, n=1 ka.=, 0 Helsinki,200, n= ka.= 2 20 Lahti,200, n= ka.=, 21 Oulu,200, n= ka.=, 21 Tampere,200, n=0 ka.=,2 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=1,2 ka.=, 2 ka.=,2 2 Kuvio. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 1,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=, 2 1 Lahti,200, n= ka.=, 0 1 Oulu,200, n=0 ka.=, 2 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=, 1 1 ka.=, 1 Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 Uimahallit Uimahalleja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n= ka.=,,200, n=12 ka.=,1,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=,0 1 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=0 ka.=, 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=,2 ka.=, ka.=, 1 1 Kuvio. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=1 ka.=, 20 21,200, n=12 ka.=,1,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=,2 1 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n= ka.=,2 1 1 Tampere,200, n=1 ka.=, Turku,200, n=02 ka.=, Vantaa,200, n=1 ka.=2, 21 ka.=, Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=1 ka.=,,200, n=12 ka.=, 0 1 Helsinki,200, n=1 ka.=,0 1 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n= ka.=,1 1 Tampere,200, n=1 ka.=,02 Turku,200, n= ka.= 1 1 Vantaa,200, n=2 ka.=, 2 ka.= Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 1,200, n=1 ka.=, 0 Helsinki,200, n=1 ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n= ka.=, 1 Tampere,200, n=1 ka.=, Turku,200, n=01 ka.=, 1 Vantaa,200, n= ka.=, ka.=, 1 Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 Tiedottaminen liikuntapalveluista 0 Tiedottamista liikuntapalveluista piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 0 2 2,200, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=,2 2 2 Lahti,200, n=0 ka.=,2 2 2 Oulu,200, n= ka.=, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=01 ka.=, Vantaa,200, n=0, ka.=, ka.=,2 2 2 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 Lasten leikkipaikat 1 Lasten leikkipaikkoja piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n= ka.=,2,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 0 1 Helsinki,200, n=1 ka.=,2 Lahti,200, n=2 ka.=,2 Oulu,200, n=2 ka.=, 1 Tampere,200, n=0 ka.=, Turku,200, n= ka.=, 1 Vantaa,200, n= ka.=, 2 1 ka.=, 1 Kuvio 0. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 Katujen ja teiden hoito 2 Katujen ja teiden hoitoa piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n= ka.=,2 2,200, n= ka.=,1,2001, n=1 ka.=,2 Helsinki,200, n= ka.=,0 Lahti,200, n= ka.=2, 2 Oulu,200, n=1 ka.=, 0 Tampere,200, n=1 ka.=2, Turku,200, n=0 ka.=,2 1 Vantaa,200, n=, ka.=,2 ka.=, 1 Kuvio 1. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 Jätehuolto Jätehuoltoa piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 0 1,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 0 1 Helsinki,200, n= ka.=,2 0 1 Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n=1 ka.=, Tampere,200, n=1 ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, 1 Vantaa,200, n=2,22 ka.=, 1 1 ka.=, 0 Kuvio 2. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=, 2,200, n= ka.=,1,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.=, 0 Oulu,200, n=0 ka.=, Tampere,200, n= ka.=,1 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=, 2 ka.=, 20 Kuvio. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti espoolaisista vastaajista % hyvänä.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=, 2,200, n= ka.=,2,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=0 ka.=, 20 Lahti,200, n= ka.=,2 Oulu,200, n=0 ka.=, 1 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=1,2 ka.=, 1 2 ka.=, 1 20 Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,1,200, n= ka.=,,2001, n=1 ka.=, 0 Helsinki,200, n= ka.=,2 2 Lahti,200, n= ka.=, 2 1 Oulu,200, n=0 ka.=,0 Tampere,200, n= ka.=,2 Turku,200, n=0 ka.=, 0 2 Vantaa,200, n= ka.=, ka.=,1 Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n=2 ka.=, 0 1,200, n=2 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.=,2 20 Oulu,200, n=2 ka.=,0 2 Tampere,200, n=2 ka.=2, Turku,200, n= ka.=,2 1 Vantaa,200, n=0,2 ka.=, 1 ka.=, 2 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=, 1 1,200, n= ka.=,,2001, n=1 ka.=, 1 Helsinki,200, n=0 ka.=, Lahti,200, n= ka.=, 2 1 Oulu,200, n=1 ka.=, 1 Tampere,200, n=2 ka.=,2 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=,2 ka.=, 1 1 ka.=, 1 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 2,200, n= ka.=,,2001, n= ka.=, Helsinki,200, n= ka.=,0 Lahti,200, n= ka.=,2 1 2 Oulu,200, n=1 ka.=2, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, 1 Vantaa,200, n=2 ka.=, ka.=, 2 Kuvio. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 Liikkumisen esteettömyys 0 Liikkumisen esteettömyyttä piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asia ei ole ollut lomakkeella aikaisemmin. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, Helsinki,200, n= ka.=,2 21 Lahti,200, n= ka.=2, Oulu,200, n=1 ka.=2, Tampere,200, n= ka.=,0 Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n=1 ka.=, ka.=2, Kuvio. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 1 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=, 20,200, n= ka.=,,2001, n=1 ka.=, 2 1 Helsinki,200, n=11 ka.=,1 Lahti,200, n= ka.=,2 2 2 Oulu,200, n=0 ka.=,1 0 Tampere,200, n=2 ka.=2, Turku,200, n=0 ka.=2, 1 2 Vantaa,200, n=,21 ka.=, 1 2 ka.=,2 Kuvio 0. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 2 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n= ka.=,2 1,200, n=1 ka.=,2,2001, n=1 ka.=, 1 1 Helsinki,200, n=1 ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n=1 ka.=, 1 1 Tampere,200, n=2 ka.=,1 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=, 2 ka.=, 21 Kuvio 1. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=, 2 1 1,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=,2 21 Helsinki,200, n=1 ka.=, Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n= ka.=, 1 Tampere,200, n= ka.=,1 Turku,200, n=01 ka.=, Vantaa,200, n=2,22 ka.=, ka.=, 1 21 Kuvio 2. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 Ilman laatu Ilman laatua piti espoolaisista vastaajista % hyvänä.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. ESPOO,200, n= ka.=, 22 2,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=2, Lahti,200, n= ka.=, 1 2 Oulu,200, n=0 ka.=,02 1 Tampere,200, n=0 ka.=,21 Turku,200, n=0 ka.= Vantaa,200, n= ka.=, 2 21 ka.=,21 1 Kuvio. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvänä.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, ,200, n=1 ka.=,1,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=2,1 21 Lahti,200, n= ka.=, 1 2 Oulu,200, n=0 ka.=, Tampere,200, n=0 ka.=, Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, 2 ka.=,0 1 2 Kuvio. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Melun torjunta Melun torjuntaa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=2,1 2,200, n=1 ka.=,1,2001, n=12 ka.=,0 1 2 Helsinki,200, n=11 ka.=2, 2 22 Lahti,200, n= ka.=,1 2 2 Oulu,200, n= ka.=, 2 2 Tampere,200, n= ka.=,0 Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, 2 2 ka.=2, 2 Kuvio. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=,1,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 0 2 Helsinki,200, n=1 ka.=,0 0 Lahti,200, n= ka.=2, Oulu,200, n= ka.=, 2 Tampere,200, n= ka.=,2 Turku,200, n=0 ka.=, 1 Vantaa,200, n= ka.=, 1 ka.=,1 Kuvio. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 Luonto- ja retkeilyreitit Luonto- ja retkeilyreittejä piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmän korkein. ESPOO,200, n=1 ka.=,01 0,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, 2 1 Helsinki,200, n=11 ka.=,1 2 1 Lahti,200, n= ka.=, 1 Oulu,200, n=0 ka.=, 2 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=01 ka.=, Vantaa,200, n=1, ka.=, 2 1 ka.=, 21 Kuvio. Miten hyvin luonto- ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti espoolaisista vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 1 2,200, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=, 2 Lahti,200, n= ka.= 2 2 Oulu,200, n= ka.=, 2 20 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n= ka.=, Vantaa,200, n=2 ka.=2, ka.=, 1 2 Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa ¹ 1%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 Pelastustoiminta 0 Pelastustoimintaa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=,0 0,200, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=,1 Lahti,200, n= ka.=,0 0 Oulu,200, n=1 ka.=,0 Tampere,200, n= ka.=,1 Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=,0 2 ka.=, Kuvio. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 Palotarkastus 1 Palotarkastusta piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 0 2,200, n=1 ka.=, 0 2 Helsinki,200, n=11 ka.=, 2 2 Lahti,200, n= ka.=, 0 Oulu,200, n=0 ka.=, 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n= ka.=,2 22 ka.=,2 0 Kuvio 0. Miten hyvin palotarkastus on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 Nuohous 2 Nuohousta piti espoolaisista vastaajista 2 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 2,200, n=1 ka.=,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=, 1 Lahti,200, n= ka.=,1 0 2 Oulu,200, n=2 ka.=, 2 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=02 ka.=,1 2 1 Vantaa,200, n= ka.=, 2 ka.=,2 0 Kuvio 1. Miten hyvin nuohous on hoidettu asuinkunnassa ¹ 2%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti espoolaisista vastaajista 20 % hyvänä.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, ,200, n=11 ka.=2,,2001, n=1 ka.=2, Helsinki,200, n=1 ka.=, Lahti,200, n= ka.=2,2 1 Oulu,200, n= ka.=,2 2 1 Tampere,200, n= ka.=2, Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, 0 1 ka.=2, 1 2 Kuvio 2. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa ¹ 20%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

65 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 21 prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, 2 1,200, n=1 ka.=2,2,2001, n=12 ka.=, Helsinki,200, n=11 ka.=, 0 1 Lahti,200, n=0 ka.=2, Oulu,200, n= ka.=, Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n=,2 ka.=2, 0 2 ka.=, Kuvio. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

66 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kunnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 1 prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n=2 ka.=, 1,200, n=1 ka.=2,,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n=1 ka.=2, 2 2 Lahti,200, n=2 ka.=, Oulu,200, n=0 ka.=, Tampere,200, n= ka.=,1 Turku,200, n=0 ka.=2, Vantaa,200, n= ka.=2, 1 1 ka.=, Kuvio. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

67 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti espoolaisista vastaajista 0 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. ESPOO,200, n= ka.=, ,200, n=1 ka.=,2,2001, n=1 ka.=, Helsinki,200, n= ka.=,2 2 2 Lahti,200, n=0 ka.=, Oulu,200, n=2 ka.=, 2 1 Tampere,200, n= ka.=, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=, ka.=, 2 2 ka.=,2 0 2 Kuvio. Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa ¹ 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

68 Pientalotontin saanti Pientalotontin saantia piti espoolaisista vastaajista % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=1, 1,200, n=1 ka.=1,,2001, n=1 ka.=1, 0 1 Helsinki,200, n=1 ka.=1, Lahti,200, n=2 ka.=2, 1 1 Oulu,200, n=1 ka.=2, 1 1 Tampere,200, n= ka.=1, Turku,200, n=0 ka.=2,0 2 2 Vantaa,200, n=2 ka.=2,2 2 ka.=2,2 2 2 Kuvio. Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa ¹ %±1% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

69 Vuokra-asunnon saanti Vuokra-asunnon saantia piti espoolaisista vastaajista 1 % hyvin hoidettuna.¹ Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 200. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. ESPOO,200, n= ka.=2, 1 1,200, n=1 ka.=2,,2001, n=1 ka.=1, Helsinki,200, n=11 ka.=2,0 1 Lahti,200, n= ka.=, Oulu,200, n=2 ka.=, 1 Tampere,200, n=0 ka.=2, Turku,200, n=0 ka.=, Vantaa,200, n=0, ka.=2, 2 ka.=2, 2 1 Kuvio. Miten hyvin vuokra-asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa ¹ 1%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 201 Espoo, Turku ja Vantaa 10.1.2016 Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyys 201 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Yleiskaavatyö 2013 2016 Yleiskaavaluonnos 2014 Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Nettikysely 13.11. 15.12.2014 vastaajia 1 339 Palvelut Lahdessa nyt ja tulevaisuudessa Lahden kaupungin maankäyttö toteutti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Kaikki vastaajat (N=644) Oletko Poika 45 % Tyttö 55 % Ikä 12 v. tai alle 10 % 13 v. 18 % 14 v. 23 % 15 v. 22 % 16 v. 9 % 17 v. 10 % 18 v. 4 %

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot