Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?"

Transkriptio

1 Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö kuntaliitto.fi p

2 Kuntalainen monessa roolissa - myös kuntalaiskyselyyn ja kuntapalvelukysymyksiin vastaajana Äänestäjä Veronmaksaja Palvelun käyttäjä, asiakas (tai palvelun käyttäjän omainen) Mahdollisesti myös esim. Luottamushenkilö Kunnan työntekijä tai viranhaltija Järjestö-/yhdistysaktiivi etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

3 Terveyspalvelut (9): 1. Mielenterveyspalvelut 2. Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 3. Terveyskeskuksen vuodeosasto 4. Kouluterveydenhuolto 5. Hammashoito 6. Kotisairaanhoito 7. Sairaalahoito 8. Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 9. Äitiys- ja lastenneuvola Sosiaalipalvelut (9): 1. Toimeentulotuki 2. Lastensuojelun palvelut 3. Vanhusten laitoshoito 4. Lapsiperheiden kotipalvelu 5. Vanhusten palveluasuminen 6. Vanhusten kotipalvelu 7. Päihdepalvelut 8. Vammaisten palvelut 9. Perheneuvola Kuntalaistutkimuksessa 2015 tarkastellut kunnalliset palvelut 2015 Sivistys&kulttuuripalvelut (5): 1. Nuorisopalvelut 2. Kulttuuripalvelut 3. Liikuntapalvelut 4. Kansalais- ja työväenopisto 5. Kirjastopalvelut Koulutuspalvelut (10): 1. Lasten päivähoito 2. Esiopetus 3. Oppilas-/opiskelijahuolto 4. Erityispalvelut 5. Oppilaiden koulupalvelut 6. Perusopetus, luokat Perusopetus, luokat Aamu- tai iltapäivätoiminta 9. Lukiokoulutus 10.Ammatillinen koulutus Tekniset palvelut (10): 1. Kunnallinen asuntotarjonta 2. Kunnallinen tonttitarjonta 3. Joukkoliikennepalvelut 4. Rakennusvalvonta 5. Jätehuolto 6. Kierrätystoiminta 7. Teiden ja katujen hoito* 8. Kunnallistekniikka* 9. Kaavoitus* 10.Ympäristön siisteys* *huom! Näistä palveluista vain arviot palvelun hoidosta

4 Kuntapalveluja koskevien kysymysten tarkka muotoilu: Kys 18: Mitä kuntasi järjestämiä palveluja tai toimia olet käyttänyt, ja miten kuntasi järjestämiä palveluja on mielestäsi hoidettu? A. Käyttö. Oletko Sinä tai perheenjäsenesi käyttänyt alla mainittuja palveluja viimeisen 12kk:n aikana? Valitse vaihtoehto 1 (ei) tai 2 (kyllä). B. Palvelujen hoito. Arvioi palvelujen/toimien hoitamista asteikolla 1 (erittäin huonosti) 5 (erittäin hyvin). HUOM! Esitä arviosi kaikista palveluista, vaikket olisi käyttänyt sitä viimeisen 12 kk:n aikana. Kys 19: Miten arvioit kuntasi järjestämien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta? Arvioi asteikolla 1 (erittäin huono) 5 (erittäin hyvä). Kys 23: Oletko itse tai perheenjäsenesi käyttänyt yksityisiä, ts. itse ostamiasi ja maksamiasi palveluita viimeisen 12 kuukauden aikana, ja jos olet, miten arvioit ko. palveluiden laatua suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun? A. Oletko käyttänyt yksityistä palvelua? Valitse vaihtoehto 1 (ei) tai 2 (kyllä). B. Arviosi yksityisen palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun. Arvioi asteikolla 1 (huonompi), 2 (yhtä hyvä), 3 (parempi), 4 (en osaa sanoa).

5 Kuntapalvelujen käyttö 2015

6 Kunnallisten palvelujen käyttö ARTTU2-kunnissa 2015 % vastanneista käyttänyt viimeisen 12 kuukauden aikana. (N= ) Kierrätystoiminta Jätehuolto Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Kirjastopalvelut Sairaan-/terveyshoitajan vastaanotto Hammashoito Liikuntapalvelut Joukkoliikennepalvelut Kulttuuripalvelut Sairaalahoito Kansalais- ja työväenopisto Kouluterveydenhuolto Rakennusvalvonta Perusopetus, luokat 1-6 Äitiys- ja lastenneuvola Lasten päivähoito Perusopetus, luokat 7-9 Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Esiopetus Kunnallinen asuntotarjonta Nuorisopalvelut Oppilaiden koulukuljetus Terveyskeskuksen vuodeosasto Mielenterveyspalvelut Aamu- tai iltapäivätoiminta Toimeentulotuki Kotisairaanhoito Oppilas-/opiskelijahuolto Perheneuvola Vammaisten palvelut Vanhusten kotipalvelu Kunnallinen tonttitarjonta Erityisopetus Vanhusten palveluasuminen Lastensuojelun palvelut Vanhusten laitoshoito Päihdepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu 6 16,2 14,7 14,0 13,0 10,6 10,0 7,7 7,6 7,1 6,1 5,8 5,6 5,4 5,3 5,2 4,9 4,8 4,4 4,0 3,5 3,4 3,3 3,2 2,2 1,9 1,5 1,1 1,1 29,9 26,6 51,8 43,3 47,7 47,9 87,1 66,3 72,7 82,0 Yli 50% 65,2 (15% tarkastelluista palveluista) 20-50% 10-20% alle 10% (56% tarkastelluista palveluista)

7 Eniten ja vähiten käytetyt kunnalliset palvelut (Osuudet kuntalaiskyselyyn 2015 vastanneista ARTTU2-kunnissa) Eniten käytetyt palvelut % Vähiten käytetyt palvelut % Kierrätystoiminta 87 Lapsiperheiden kotipalvelut 1,1* Jätehuolto 82 Päihdepalvelut 1,1 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto 73 Vanhusten laitoshoito 1,5 Kirjastopalvelut 66 Lastensuojelun palvelut 1,9 Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto 65 Vanhusten palveluasuminen 2,2 Hammashoito 52 Erityisopetus 3,2 Liikuntapalvelut 48 Kunnallinen tonttitarjonta 3,3 Joukkoliikennepalvelut 48 Vanhusten kotipalvelut 3,4 Kulttuuripalvelut 43 Vammaisten palvelut 3,5 Yli 50% vastanneista käyttänyt: 6 palvelua (15% tarkastelluista palveluista) Alle 10% vastanneista käyttänyt: 22 palvelua (56% tarkastelluista palveluista) *Lapsiperheiden kotipalveluissa vähiten palvelua käyttäneitä; kaikista vastanneista ainoastaan 113.

8 Mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta 2015 Tarkka kysymysmuotoilu: Miten kuntasi järjestämiä palveluja on mielestäsi hoidettu? Arvioi palvelujen/toimien hoitamista asteikolla 1 (erittäin huonosti) 5 (erittäin hyvin). Esitä arviosi kaikista palveluista, vaikket olisi käyttänyt sitä viimeisen 12 kuukauden aikana.

9 Mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta ARTTU2-kunnissa 2015 Yksittäisten palvelujen vastausjakaumat, % (N= ) Kirjastopalvelut Jätehuolto Kierrätystoiminta Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kunnallistekniikka Liikuntapalvelut Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Kulttuuripalvelut Hammashoito Kansalais- ja työväenopisto Sairaalahoito Ympäristön siisteys Joukkoliikennepalvelut Perusopetus, luokat 1 6 Lasten päivähoito Äitiys- ja lastenneuvola Esiopetus Perusopetus, luokat 7 9 Teiden ja katujen hoito Lukiokoulutus Kouluterveydenhuolto Ammatillinen koulutus Kaavoitus Rakennusvalvonta Oppilaiden koulukuljetus Aamu- tai iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut Kotisairaanhoito Kunnallinen tonttitarjonta Erityisopetus Terveyskeskuksen vuodeosasto Vanhusten palveluasuminen Kunnallinen asuntotarjonta Perheneuvola Oppilas-/opiskelijahuolto Vanhusten kotipalvelu Mielenterveyspalvelut Vammaisten palvelut Vanhusten laitoshoito Toimeentulotuki Lastensuojelun palvelut Päihdepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista hyvin ei hyvin, ei huonosti huonosti ei osaa sanoa 6 3 Huom! Paljon niitä, jotka eivät ole ottaneet kantaa varsinkaan jos eivät ole käyttäneet ko. palvelua 9

10 Parhaiten ja huonoimmin hoidetut kunnalliset palvelut 2015 Kyselyyn vastanneiden kuntalaisten arvioimina ARTTU2-kunnissa. Mitattuna keskiarvoin asteikolla 1-5 (pl eos-vastaukset) sekä %-osuuksina hyvin hoidettuna pitäneistä (kaikki vastaajat vs käyttäjät) Parhaiten hoidetut palvelut Keskiarvo % pitää hyvin hoidettuna (kaikki vs. käyttäjät) Huonoimmin hoidetut palvelut Keski- Arvo % pitää hyvin hoidettuna (kaikki vs. käyttäjät) Kirjastopalvelut 4,43 78 (92) Lapsiperheiden 2,84 5 (47) kotipalvelu Jätehuolto 4,13 74 (80) Teiden ja katujen hoito 2,89 29 (-) Kansalais- ja 4,06 47 (86) Vanhusten laitoshoito 2,96 10 (46) työväenopisto Äitiys- ja 4,04 32 (86) Lastensuojelun palvelut 2,97 7 (44) lastenneuvola Liikuntapalvelut 4,03 56 (81) Vanhusten kotipalvelu 3,01 11 (54) Kierrätystoiminta 4,02 71 (72) Toimeentulotuki 3,02 9 (39) Esiopetus 4,00 35 (81) Päihdepalvelut 3,04 6 (54) Perusopetus, lk 1-6 3,99 40 (85) Mielenterveyspalvelut 3,14 11 (61) Kulttuuripalvelut 3,97 51 (80) Kunnallinen asuntotarjonta 3,14 13 (47)

11 Arviot palveluista vaihtelevat tyypillisesti sen mukaan, onko vastaajalla omakohtaista viimeaikaista kokemusta palvelusta. -> Palvelua käyttäneet ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, joilta puuttuu omakohtaista kokemusta palvelujen käytöstä.

12 Palveluja käyttäneiden mielipiteet kunnallisten palvelujen hoidosta ARTTU2-kunnissa 2015 % palvelua käyttäneistä kyselyyn vastanneista pitää palvelua hyvin hoidettuna (N= ) Kirjastopalvelut Kansalais- ja työväenopisto Perusopetus, luokat 1 6 Esiopetus Lasten päivähoito Lukiokoulutus Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut Jätehuolto Äitiys- ja lastenneuvola Perusopetus, luokat 7 9 Aamu- tai iltapäivätoiminta Kierrätystoiminta Oppilaiden koulukuljetus Ammatillinen koulutus Kouluterveydenhuolto Erityisopetus Nuorisopalvelut Perheneuvola Oppilas-/opiskelijahuolto Kotisairaanhoito Rakennusvalvonta Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalahoito Joukkoliikennepalvelut Kunnallinen tonttitarjonta Mielenterveyspalvelut Päihdepalvelut Kunnallinen asuntotarjonta Hammashoito Vanhusten palveluasuminen Vanhusten kotipalvelu Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Vammaisten palvelut Lastensuojelun palvelut Toimeentulotuki Vanhusten laitoshoito Lapsiperheiden kotipalvelu

13 Kuntalaisten arviot palvelujen hoidosta ARTTU2-kunnissa 2015 käyttökokemuksen mukaan tarkasteltuna. Esimerkkinä sote-palvelut. (% vastanneista pitää hyvin hoidettuna, N= ) Äitiys- ja lastenneuvola Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Sairaalahoito Kotisairaanhoito Hammashoito Kouluterveydenhuolto Perheneuvola Terveyskeskuksen vuodeosasto Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Mielenterveyspalvelut Vammaisten palvelut Vanhusten kotipalvelu Päihdepalvelut Vanhusten palveluasuminen Lapsiperheiden kotipalvelu Vanhusten laitoshoito Lastensuojelun palvelut Toimeentulotuki käyttäjät ei-käyttäjät 13

14 Mielipiteet kunnallisten palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta 2015 Tarkka kysymysmuotoilu: Miten arvioit kuntasi järjestämien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta? Arvioi asteikolla 1 (erittäin huono) 5 (erittäin hyvä).

15 Mielipiteet kunnallisten palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-kunnissa Yksittäisten palvelujen vastausjakaumat, % (N= ) Kirjastopalvelut Jätehuolto Kierrätystoiminta Liikuntapalvelut Kansalais- ja työväenopisto Kulttuuripalvelut Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Perusopetus, luokat 1 6 Perusopetus, luokat 7 9 Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto Esiopetus Lukiokoulutus Sairaalahoito Joukkoliikennepalvelut Lasten päivähoito Hammashoito Ammatillinen koulutus Äitiys- ja lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Oppilaiden koulukuljetus Rakennusvalvonta Nuorisopalvelut Aamu- tai iltapäivätoiminta Kunnallinen tonttitarjonta Erityisopetus Kunnallinen asuntotarjonta Oppilas-/opiskelijahuolto Terveyskeskuksen vuodeosasto Kotisairaanhoito Vanhusten kotipalvelu Vanhusten palveluasuminen Perheneuvola Vanhusten laitoshoito Vammaisten palvelut Mielenterveyspalvelut Toimeentulotuki Lastensuojelun palvelut Päihdepalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % vastanneista hyvä ei hyvä, ei huono huono ei osaa sanoa Huom! Paljon niitä, jotka eivät ole ottaneet kantaa varsinkaan jos eivät ole käyttäneet ko. palvelua 15

16 Parhaiten ja huonoimmin saatavissa/saavutettavissa oleva kunnalliset palvelut ARTTU2-kunnissa. Kyselyyn vastanneiden kuntalaisten arvioimina 2015 Mitattuna keskiarvoin asteikolla 1-5 (pl eos-vastaukset) sekä %-osuuksina hyvin hoidettuna pitäneistä (kaikki vastaajat vs. käyttäjät) Parhaiten saatavissa/ saavutettavissa olevat palvelut Keskiarvo % pitää hyvin saatavana/ saavutettavana (kaikki vs. käyttäjät) Huonoiten saatavissa/ saavutettavissa olevat palvelut Keskiarvo % pitää hyvin saatavana/ saavutettavana (kaikki vs. käyttäjät) Kirjastopalvelut 4,37 79 (91) Lapsiperheiden 2,71 4 (28) kotipalvelu Perusopetus, lk 1 6 4,18 40 (85) Vanhusten laitoshoito 2,83 10 (33) Perusopetus, lk 7 9 4,12 36 (79) Toimeentulotuki 2,93 7 (34) Esiopetus 4,09 35 (81) Vanhusten 2,96 11 (44) palveluasuminen Jätehuolto 4,04 69 (75) Päihdepalvelut 2,97 5 (48) Liikuntapalvelut 3,98 57 (81) Mielenterveyspalvelut 2,97 8 (49) Lukiokoulutus 3,96 34 (76) Vanhusten kotipalvelu 2,98 11 (43) Kansalais- ja työväenopisto 3,95 50 (83) Lastensuojelun palvelut 2,99 6 (37)

17 ESIMERKKI SOSIAALIPALVELUISTA. Kuntalaisten arviot hoidosta ja saatavuudesta/saavutettavuudesta ARTTU2-kunnissa Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä paremmin saatavissa/saavutettavissa. (pl eos-vastaukset) Perheneuvola Vammaisten palvelut Vanhusten palveluasuminen Päihdepalvelut Toimeentulotuki Vanhusten kotipalvelu Lastensuojelun palvelut Vanhusten laitoshoito Lapsiperheiden kotipalvelu 2,96 2,97 2,93 2,98 2,99 2,97 2,83 2,96 2,71 2,84 3,35 3,45 3,17 3,25 3,20 3,04 3,02 3,01 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 palvelujen saatavuus ja saavutettavuus palvelujen hoito 17 [pvm]

18 18 [pvm] Palvelujen hoito sekä saatavuus ja saavutettavuus ARTTU2-tutkimuskunnissa yleisellä tasolla 2015

19 Palvelutyytyväisyys- sekä palvelujen saatavuus- ja saavutettavuusindeksit ovat seuraavista palvelusta muodostettuja summamuuttujia: Koulutuspalvelut (10 palvelua): Lasten päivähoito, esiopetus, perusopetus luokat 1-6, perusopetus luokat 7-9, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, erityisopetus, oppilas- /opiskelijahuolto, aamu- tai iltapäivätoiminta, oppilaiden koulukuljetus. Sivistys- ja kulttuuripalvelut (5 palvelua): Kansalais- ja työväenopisto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut. Tekniset palvelut (6-10 palvelua; tyytyväisyys 10 palvelua, saatavuus ja saavutettavuus 6 palvelua): Kunnallinen asuntotarjonta, kunnallinen tonttitarjonta, joukkoliikennepalvelut, rakennusvalvonta, jätehuolto, kierrätystoiminta sekä teiden ja katujen hoito, kunnallistekniikka, kaavoitus, ympäristön siisteys. Sosiaalipalvelut (9 palvelua): Vanhusten palveluasuminen, vanhusten laitoshoito, vanhusten kotipalvelu, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola, lastensuojelun palvelut, vammaisten palvelut, päihdepalvelut ja toimeentulotuki. Terveyspalvelut (9 palvelua): Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto, sairaan- /terveydenhoitajan vastaanotto, hammashoito, äitiys- ja lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, sairaalahoito, kotisairaanhoito, terveyskeskuksen vuodeosasto ja mielenterveyspalvelut. 19 [pvm]

20 Palvelutyytyväisyys ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 2015: Kokonais- ja sektorikohtaisten indeksien arvot ARTTU2-kunnissa. Keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys / sitä parempi saatavuus ja saavutettavuus. Sivistyspalvelut Koulutuspalvelut Terveyspalvelut 3,37 4,16 4,04 3,86 3,86 3,83 KOKONAISINDEKSI Tekniset palvelut Sosiaalipalvelut 3,74 3,64 3,55 3,66 3,23 3,06 20 Tyytyväisyys [pvm] 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Saatavuus/saavutettavuus

21 Kunnalliset palvelut 2015: Tyytyväisyys- ja saavutettavuusarviot sektorikohtaisten kokonaisindeksien (summamuuttujien) tasolla ARTTU2-kunnissa 2015: Positiivisesti, neutraalisti ja kriittisesti suhtautuvien osuudet vastanneista Jakaumat indeksien arvojen mukaan; arvo yli 3: positiivisesti ja arvo alle 3: kriittisesti suhtautuvat Palvelutyytyväisyys tyytyväiset, % neutraalit, % tyytymättömät, % N Yleinen Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tekniset palvelut Saatavuus ja saavutettavuus hyvänä pitävät, % keskinkertaisena pitävät, % huonona pitävät, % Yleinen Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tekniset palvelut N 21 [pvm]

22 Ajallinen tarkastelu: Palvelutyytyväisyys 2011 ja 2015 Vuosien 2011 ja 2015 aineistojen vertailukelpoisuuden takia 2015 aineistosta rajattu pois lastensuojelun palvelut ja yli 80v vastaajat. 22 [pvm]

23 Palvelutyytyväisyys vuosina 2011 ja 2015 yleisellä tasolla ja eri palvelusektoreilla. Indeksien saamat keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys. (N-2015: ja N-2011: ) Vuosi 2011: Paras-ARTTU-kunnat ja vuosi 2015: ARTTU2-kunnat (Vertailukelpoisuuden takia 2015 aineistosta rajattu pois lastensuojelun palvelut ja yli 80v vastaajat) Sivistys- ja kulttuuripalvelut 3,89 4,15 Koulutuspalvelut 3,64 3,86 Terveyspalvelut KOKONAISINDEKSI Tekniset palvelut Sosiaalipalvelut 3,50 3,81 3,53 3,72 3,41 3,53 3,16 3,20 Palvelutyytyväisyys kasvanut sekä yleisellä tasolla että kaikilla palvelusektoreilla vuodesta 2011! 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,

24 Yleinen palvelutyytyväisyys vuosina 2011 ja 2015 kuntakokoluokittain tarkasteltuna. Summamuuttujien (indeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä paremmin saatavissa/saavutettavissa. (N= ) Vuosi 2011: Paras-ARTTU-kunnat ja vuosi 2015: ARTTU2-kunnat (Vertailukelpoisuuden takia 2015 aineistosta rajattu pois lastensuojelun palvelut ja yli 80v vastaajat) KAIKKI alle 5000 as as as as as. yli as. 3,53 3,72 3,62 3,77 3,43 3,81 3,63 3,75 3,54 3,76 3,52 3,66 3,49 3,69 Palvelutyytyväisyys kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa vuodesta 2011! 2 2,5 3 3,5 4 4, [pvm]

25 Yleinen palvelutyytyväisyys vuosina 2011 ja Kuntakohtainen vertailu niissä ARTTU2-kunnissa, jotka mukana myös vuonna Summamuuttujan arvot (asteikolla 1-5) 42 yksittäisestä palvelusta. (Vertailukelpoisuuden takia 2015 aineistosta rajattu pois lastensuojelun palvelut ja yli 80v vastaajat) Vöyri Vimpeli Vaasa Turku Sipoo Salo Raasepori Pudasjärvi Oulu Mustasaari Lempäälä Lappeenranta Kemiönsaari Kuusamo Kotka Jyväskylä Hämeenlinna Hollola Hirvensalmi 3,20 3,75 3,97 3,47 3,58 3,54 3,68 3,50 3,67 3,61 3,85 3,55 3,67 3,52 3,67 3,73 3,55 3,64 3,69 3,83 3,64 3,90 3,43 3,58 3,63 3,75 3,67 3,75 3,46 3,63 3,43 3,65 3,46 3,65 3,74 3,88 3,57 3, Palvelutyytyväisyys kasvanut kaikissa tarkastelukunnissa vuodesta ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 25 [pvm]

26 Palvelutyytyväisyys sekä saatavuus ja saavutettavuus ARTTU2-tutkimuskunnissa kuntakokoluokittain tarkasteltuna 26 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma

27 Kaikki kunnalliset palvelut 2015: Palvelutyytyväisyys sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ARTTU2-kunnissa kuntakokoluokittain tarkasteltuna. Summamuuttujien (indeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä paremmin saatavissa/saavutettavissa. (N= ) KAIKKI alle 5000 as as as as as. yli as. 3,74 3,64 3,79 3,72 3,84 3,75 3,77 3,68 3,78 3,71 3,68 3,54 3,71 3,61 Kaikissa kokoluokissa varsin korkeat yleiset tyytyväisyysja saatavuus- /saavutettavuus -arviot! 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 palvelutyytyväisyys saatavuus/saavutettavuus 27

28 Palvelutyytyväisyys sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ARTTU2-kunnissa kuntakokoluokittain tarkasteltuna. Esimerkkinä terveyspalvelut Summamuuttujien (indeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä paremmin saatavissa/saavutettavissa. (N= ) KAIKKI 3,37 3,83 alle 5000 as as. 3,62 3,67 3,94 4, as as. 3,44 3,52 3,85 3, as. yli as. 3,20 3,25 3,76 3,74 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 palvelutyytyväisyys saatavuus/saavutettavuus 28

29 Palvelutyytyväisyys sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ARTTU2-kunnissa kuntakokoluokittain tarkasteltuna. Esimerkkinä sosiaalipalvelut Summamuuttujien (indeksien keskiarvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä paremmin hoidettu ja sitä paremmin saatavissa/saavutettavissa. (N= ) KAIKKI 3,06 3,23 alle 5000 as. 3,33 3, as as as. 3,13 3,50 3,36 3,36 3,27 3, as. yli as. 2,89 2,88 3,10 3,08 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 palvelutyytyväisyys saatavuus/saavutettavuus 29

30 Kuntalaisten monet yksilöominaisuudet vaikuttavat palveluarvioihin pitkälti samat ominaisuudet kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa Palvelutyytyväisyyttä selittävät yksilöominaisuudet: Palveluihin eniten tyytyväisiä Ikäluokka 70+ v v Palveluihin vähiten tyytyväisiä Ammattiasema eläkeläinen työtön tai lomautettu Koulutus kansa-/peruskoulu ylioppilas, ammattikoulu/-kurssi Työnantaja ei työelämässä yritys, kunnan yhtiö/liikelaitos Perheen nettotulot e/kk alle 500 e/kk Sukupuoli nainen mies Äidinkieli ruotsinkielinen suomenkielinen

31 Kuntalaisten palvelutyytyväisyys korreloi voimakkaan positiivisesti monien kuntalaismielipiteiden kanssa, mm: Luottamus kunnan päätöksentekoon Arvio kunnan pärjäämisestä kuntien välisessä kuvitteellisessa hyvä asua ja elää -kilpailussa Samaistuminen kotikuntaan Arvio miten hyvin kykenee hoitamaan asioitaan kunnan kanssa Tyytyväisyys omaan nykyiseen elämäntilanteeseen 31 [pvm]

32 Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimuskunnissa

33 Yleinen palvelutyytyväisyys ARTTU2-kunnissa Kunnittaiset summamuuttujan arvot asteikolla 1-5, mitä suurempi arvo, sitä suurempi tyytyväisyys. ARTTU2-KUNNAT YHTEENSÄ Askola Espoo Hattula Hirvensalmi Hollola Hämeenkoski Hämeenlinna Inari Jalasjärvi Jyväskylä Kankaanpää Keitele Kemiönsaari Keuruu Kokkola Kotka Kurikka Kuusamo Lappeenranta Lempäälä Liperi Mikkeli Mustasaari Nivala Oulu Paltamo Parkano Petäjävesi Pudasjärvi Raasepori Raisio Rautalampi Salo Sipoo Säkylä Tampere Tornio Turku Vaasa Vantaa Vimpeli Vöyri (Kunnat aakkosjärjestyksessä). 3,74 3,73 3,81 3,83 3,72 3,89 3,69 3,92 3,75 3,69 3,89 3,73 3,87 3,78 3,80 3,77 3,63 3,60 3,80 3,84 3,93 3,63 3,78 3,67 3,87 3,65 3,61 3,84 3,83 3,78 3,67 3,78 3,69 3,85 3,85 3,74 3,69 3,70 3,70 3,67 3,62 4,07 4,00 Kaikissa ARTTU2-kunnissa varsin korkeat yleiset palvelutyytyväisyysarviot! (kaikki arviot > 3,50) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 33

34 Kunnallisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus yleisellä tasolla ARTTU2-kunnissa Kunnittaiset summamuuttujan arvot asteikolla 1-5, mitä suurempi arvo, sitä parempi saatavuus ja saavutettavuus. (Kunnat aakkosjärjestyksessä) KAIKKI ARTTU2-KUNNAT Säkylä Askola Espoo Hattula Hirvensalmi Hollola Hämeenkoski Hämeenlinna Inari Jalasjärvi Jyväskylä Kankaanpää Keitele Kemiönsaari Keuruu Kokkola Kotka Kurikka Kuusamo Lappeenranta Lempäälä Liperi Mikkeli Mustasaari Nivala Oulu Paltamo Parkano Petäjävesi Pudasjärvi Raasepori Raisio Rautalampi Salo Sipoo Tampere Tornio Turku Vaasa Vantaa Vimpeli Vöyri 3,64 4,10 3,66 3,76 3,81 3,53 3,81 3,98 3,61 3,67 3,83 3,57 3,66 3,71 3,84 3,73 3,70 3,44 3,77 3,80 3,43 3,85 3,43 3,59 3,53 3,65 3,69 3,48 3,78 3,82 3,57 3,59 3,75 3,79 3,59 3,75 3,64 3,58 3,59 3,52 3,58 3,51 3,92 Kaikissa ARTTU2- kunnissa yleisarviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta selvästi pikemmin positiivisia kuin kriittisiä! (kaikki arviot > 3,00) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 34

35 Yksityisten sote-palvelujen käyttö sekä arviot yksityisten palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun Tarkka kysymysmuotoilu: Kys 23: Oletko itse tai perheenjäsenesi käyttänyt yksityisiä, ts. itse ostamiasi ja maksamiasi palveluita viimeisen 12 kuukauden aikana, ja jos olet, miten arvioit ko. palveluiden laatua suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun? A.Oletko käyttänyt yksityistä palvelua? Valitse vaihtoehto 1 (ei) tai 2 (kyllä). B.Arviosi yksityisen palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun. Arvioi asteikolla 1 (huonompi), 2 (yhtä hyvä), 3 (parempi), 0 (en osaa sanoa).

36 Yksityisten palvelujen käyttö sekä arviot yksityisten palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun ARTTU2-kunnissa vuonna Vastausten %-jakaumat (N= ). Yksityiset palvelut: Yksityistä palvelua käyttäneet Yksityisen palvelun laatu on suhteessa vastaavaan kunnalliseen: % vastanneista parempi yhtä hyvä huonompi eos N Lääkäripalvelut Hammashoito Vanhusten palveluasuminen Kotipalvelu Vanhusten laitoshoito [pvm]

37 Kuntalaisten arviot yksityisten palvelujen laadusta suhteessa vastaavaan kunnalliseen palveluun ARTTU2-kunnissa vuonna Tarkastelu sen mukaan onko itse käyttänyt yksityistä palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastausten %-jakaumat. (N= ) Yksityistä palvelua viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneiden (%) arviot yksityisestä palvelusta parempi yhtä hyvä huonompi eos N parempi yhtä hyvä Ne, jotka eivät käyttäneet yksityistä palvelua viimeisen 12 kk:n aikana (%) huonompi eos N Lääkäripalvelut Hammashoito Kotipalvelu Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito [pvm]

38 Sekä kunnallista että yksityistä palvelua käyttäneiden arviot vastaavasta palvelusta kunnallisella ja yksityisellä puolella ARTTU-kunnissa vuonna Vastausten %-jakaumat. (N= ) Yksityisen palvelun laatu on suhteessa vastaavaan kunnalliseen: Kunnallinen palvelu on hoidettu: N= huonompi yhtä hyvä parempi eos huonosti (1+2) ei hyvin, ei huonosti (3) hyvin (4+5) eos Lääkäripalvelut Hammashoito Kotipalvelu * Vanhusten palveluasuminen Vanhusten laitoshoito *vertailu tehty kunnallisen vanhusten kotihoidon palvelun kanssa 38 [pvm]

39 Mielipiteitä kuntapalvelujen järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä 39 [pvm]

40 Kuntalaistutkimus 2015: Mielipiteet kuntapalvelujen järjestämiseen liittyvien kysymysten tärkeydestä (vastausten %-jakaumat, N= ) Palvelujen tarjoaminen mahdollisimman lähellä kotia 84% 12% 4% Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä 73% 17% 10% Mahdollisuus käyttää joustavasti myös naapurikuntien palveluja 67% 24% 9% Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä (palveluseteli) 56% 30% 14% Palvelujen monipuolisuuden ja korkean laadun varmistaminen, vaikka se vaatisi palvelupisteiden vähentämistä 44% 39% 17% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % tärkeätä neutraali ei tärkeätä 40

41 Lisätietoja: Kuntalaistutkimus 2015: > Osaprojektit > Kuntalaistutkimus Mediatiedote osatuloksista: Tyytyväisyys kuntapalveluihin kasvussa Mediatiedote osatuloksista: Kunnalliset terveyspalvelut ovat mainettaan parempia Mediatiedote osatuloksista: Kuntalaiset haluavat vaikuttaa lähiympäristöään laajemmin Mediatiedote osatuloksista: Kuntalaiset uskovat oman kotikuntansa vetovoimaan Mediatiedote ensimmäisistä osatuloksista: Asukkaiden luottamus kunnan päättäjiin lievästi nousussa. Mediatiedote kuntalaiskyselyn käynnistymisestä: suomalaiselta kysytään mielipidettä kuntien palveluista ja päätöksenteosta ARTTU2-tutkimusohjelma: - Mediatiedote tutkimusohjelman käynnistymisestä: Laaja tutkimusohjelma arvioi kunnissa toteutuneita ja tulevia uudistuksia

42 Aikaisempia kuntalaistutkimusraportteja Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. ARTTU-tutkimuksia nro 31. (2014) Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. ARTTU-tutkimuksia nro 9. (2011) Kuntalainen - kansalainen. KuntaSuomi tutkimuksia nro 56. (2006) Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi tutkimuksia nro 37. (2002) Kuntalaisten valta ja valinnat. KuntaSuomi tutkimuksia nro 97. (1998) (ei saatavissa sähköisenä verkkojulkaisuna) ARTTU2 // Marianne Pekola-Sjöblom 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 950 kuntalaista (18v

Lisätiedot

Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen

Palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015

Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2- tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 16.7.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 16.7.2015 Postikyselyn toteutusajankohta:

Lisätiedot

Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45

Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45 Kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia kunnasta ARTTU2-ohjelman tietoisku Kuntamarkkinoilla to 10.9.2015 klo 9.00-9.45 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. ARTTU-alueseminaarit lokakuussa 2012 KUOPIO 26.10.2012 Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja

On parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluja Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Mitä mieltä olet seuraavista oman kuntasi päätöksentekoon ja päättäjiin liittyvistä väittämistä? Arvioi väittämiä asteikolla

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom

Kuntalaiskysely Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiskysely 2017 Tuloksia käytettäessä viitattava lähteeseen: Kuntaliiton ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2017. Kuntalaisten palveluarvioita tarkastellessa

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. ARTTU-alueseminaarit lokakuussa 2012 SEINÄJOKI 24.10.2012 Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2017

Kuntalaistutkimus 2017 Kuntalaistutkimus 2017 Ensimmäisiä maistiaisia kyselyn lopullisesta vastausaineistosta KUNTASEMINAARI 24.5.2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ * Kyselyn toteutus ja vastausaktiivisuus

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä

Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä Kuntavaalit 2017: Pikakatsaus kuntavaalituloksiin ARTTU2-kuntien vinkkelistä ARTTU2-kuntaseminaari 24.5.2017 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Valtuustokoot: Vaaleissa valittujen valtuutettujen

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Päättäjätutkimus 2015

Päättäjätutkimus 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kuntapäättäjien mielipiteet - Jäsenmäärältään pienemmästä ja suuremmasta valtuustosta - Valtuuston valitsemasta ja suoralla vaalilla valittavasta pormestarista. Päättäjätutkimus 2015

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Päättäjäkysely 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % 47 16

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistuminen ja vaikuttaminen 15 Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=4) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm

Lisätiedot

Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa?

Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa? Miten Kuntaliitto evästää osallisuuden edistämiseen maakuntauudistuksessa? Ota meidät osalliseksi Liitä lapsetkin listalle Aikuiset ota osille Oudoillekin oma ääni Erikoisille yhtälailla Esityksen diojen

Lisätiedot

I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa

I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa I ARTTU-kuntalaistutkimuksen satoa Kuntalaisten arviot kotikunnasta sekä samaistuminen alueellisiin kokonaisuuksiin Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari Kuntatalo.

ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari Kuntatalo. ARTTU-tutkimusohjelma Kuntaseminaari.5.017 Kuntatalo. - Yhdenvertaiset palvelut - Kustannusten kasvun hillintä - kestävyysvajeen umpeenkurominen - kolme miljardia - kuntien sote-menot ovat nyt noin mrd.

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2015 (Kysely 10/2015) Suomen Kuntaliitto Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Marianne Pekola-Sjöblom PL 200, 00101 Helsinki Kuntalaiskysely 2015 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi

Lisätiedot

Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen

Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen Työn imua hyvällä henkilöstöjohtamisella: Henkilöstö strategisena resurssina (HSR)-tutkimus Terttu Pakarinen Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus Tutkimuksen tarkoitus ja hyöty Hyöty kunnille:

Lisätiedot

Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi 13 051 kuntalaista eri puolilta Suomea.

Kuntaliiton syksyllä 2008 tekemään kyselytutkimukseen vastasi 13 051 kuntalaista eri puolilta Suomea. 13 000 vastaajan kuntalaiskysely: Kuntalaiset toivovat palveluihin valinnanvapautta ja joustavuutta (Kuntaliitto tiedottaa 20.3.2009) Kuntalaiset arvostavat kuntapalveluissa läheisyyttä, joustavuutta,

Lisätiedot

Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta

Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta Tulevan valtuustokauden kärkiteemoja kuntapäättäjien näkökulmasta ARTTU2 Päättäjäkyselyn 2017 tulosten esittelyä Kuntaseminaari 24.5.2017 Siv Sandberg ARTTU2 -Päättäjäkysely 2017 Kohdejoukko: Valtuusto,

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa

Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa Kriisikuntakriteerit ARTTU-kunnissa Kuntien kriisikuntakriteerit 1 2 3 4 5 6 3K 1. Vuosikate 2. Lainat /asukas, 3. Kertynyt alijäämä 4. Tuloveroprosentti 5. Omavaraisuusaste 6. Suhteellinen velkaantuneisuus.

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston seminaari 11.12.

MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston seminaari 11.12. Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 (ARTTU2) MITÄ TUTKITTUA TIETOA KUNTATUTKIMUSOHJELMA ARTTU2 TULEE TARJOAMAAN KUNTIIN KOHDISTUVISTA UUDISTUKSISTA? Kuntaliitosverkoston

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 2017

Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 2017 Ennakkotuloksia Kuntalaiskyselystä 17 Liite mediatiedotteeseen 29.3.17 Vastanneita 4 086. Tiedonkeruu jatkuu huhtikuuhun asti. Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus

SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus SIVISTYSKUNNAN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAEDELLYTYKSEN KUNTA- JA PAIKALLISTALOUDEN NÄKÖKULMA Lukiokoulutus ART TU2-KUNTASEMINAARI 15.12.2017 A R T T U 2 - T U T K I M U S K R I S T I I N A E N G B LO M - P

Lisätiedot

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo 25.5.2016 Pentti Meklin, Emeritusprofessori 1. Nykyinen tilanne yleensä kunnissa ja erityisesti ARTTU2-kunnissa 2. Mitä tulevaisuus näyttäisi tuovan tullessaan? Kuvio 1.

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa. ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa. ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki Siv Sandberg, Åbo Akademi Päätöksenteko ja valtasuhteet ARTTU2- kunnissa päättäjätutkimuksen valossa ARTTU2 kuntaseminaari 1/2016 Helsinki 25.5.2016 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjätutkimus 2015 Sähköinen kysely syys-marraskuussa

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa Kunnallistieteen päivät 13.-14.10.2016 Kehittämispäällikkö Jarkko Majava, Suomen Kuntaliitto jarkko.majava@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö Kuntaliitto, Kuntakehitys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018

ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 ARTTU2: Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014-2018 ARTTU STARTTI-seminaari 9.12.2014 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö ARTTU2 ohjelmapäällikkö Kuntakehitys,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen

ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015. Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ARTTU2 Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen Marianne Pekola-Sjöblom / tammikuu 2016 I Vaaliosallistumiseen liittyviä kysymyksiä 2 K33.1: Kunnallisvaaleissa äänestäminen on

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2017

Kuntalaistutkimus 2017 Kuntalaistutkimus 2017 Kuntauutisen LIITTEET Tiedonkeruu postikyselynä 22.2. 12.5.2017. Kokonaisotos 32 450 kuntalaista 40 ARTTU-kunnassa Vastanneita noin 11 700 (36%). Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2)

Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 407/00.04.01/2015 118 Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten tutkimusohjelma 2014-2018 (ART- TU2) Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 8.4.2015:

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua

Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua Tulevaisuuden kunta Kuinka Kuntaliitto tukee tulevaisuuden kunnan valmistelua 20.1.2016 Finlandia-talo Jari Koskinen toimitusjohtaja Suomen Kuntaliitto Eri näkökulmia Tulevaisuuden kuntaan: Kunta itsehallinnollisena

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta. Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017

Uutta ARTTU2-ohjelmasta. Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017 Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 2/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Väestörakenne ja -kehitys ARTTU2-tutkimuskunnissa Heikki Miettinen ja Outi Moilala, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40)

Kuntalaiskysely 2008 ja 2011. Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 2008 & 2011. 2008 ARTTU kunnat (N=65) 2011 ARTTU kunnat (N=40) Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Osallistumista ja vaikuttamista koskevat kysymykset 0 & Sipoo Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Sipoo 0 ARTTU kunnat (N=6) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana

Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Kuntalaisaloitteet kunnan asukkaiden osallistumiskanavana Tietoja kuntalaisaloitteiden määristä 2005-2011 Kuntalaisten suhtautuminen kuntalaisaloitteisiin Maaliskuu 2012 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia - kuntalaisten halukkuudesta mahdollisesti tarjottavaan kunnalliseen luottamustehtävään - kuntalaisten äänestysaikeista sekä arvioista erilaisten tekijöiden tärkeydestä

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011

ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 ARTTU Kuntalaistutkimus 2011 Tuloksia kuntalaisten palveluarvioista, osallistumisesta ja vaikuttamisesta sekä niihin liittyvistä muutoksista vuosina 2008-2011. ARTTU KUNTASEMINAARI 30.5.2012 Marianne Pekola-Sjöblom,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia?

Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? Paras ja sukupuolten tasa-arvo Onko uudistuksella tasa-arvovaikutuksia? ARTTU-kuntaseminaari, Helsinki 15.12.2011 Sari Pikkala Åbo Akademi & Tasa-arvotiedon keskus Minna Tampereen yliopisto sari.pikkala@uta.fi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Pudasjärvi. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Pudasjärvi. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Pudasjärvi Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla Tutkimushavaintoja: Case Pudasjärvi Talousmodulin havaintoja Pudasjärveltä 1. Väestö- ja työpaikkakehitys

Lisätiedot

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi

Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa Siv Sandberg, Åbo Akademi Luottamushenkilö- vai viranhaltijavetoiset kunnat? Alueellinen ARTTU-kuntaseminaari Kuopiossa 26.10.2012 Siv Sandberg, Åbo Akademi Kunnallinen päätöksenteko on tuomittu epäonnistumaan? Dollery & Wallis

Lisätiedot

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU) ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Kohdejoukkona ARTTU-tutkimuskuntien keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot