Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen"

Transkriptio

1 Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

2 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1

3 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2

4 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa asukastyytyväisyystutkimus perustuen talousarvioon asetettuihin mittareihin. Asukastutkimuksessa painotetaan: tuotetaan luotettava ja yleistettävä tieto kuntalaisten tyytyväisyydestä palveluittain => johdetaan talousarviomittarit. selvitetään palvelutyytyväisyyden syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. kartoitetaan kuntalaisten toiveita ja odotuksia. Tutkimus toteutettiin internet- ja kirjekyselynä sekä puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa Kohderyhmän muodostivat Pirkkalan asukkaat. Tutkimus perustuu 543 vastaukseen, joka on tilastollisesti validi otos. Nuorten osuus otannassa on hieman pieni, mutta kuitenkin riittävä yleistysten tekemiseen. Puhelinhaastatteluilla kyettiin hieman vaikuttamaan siihen, ettei tilastollista vinoumaa tule. Vastaukset jakautuivat tiedonkeruutavoittain seuraavasti: Internet: 383 (70,5 %), puhelin 100 (1 %) ja kirje 60 (11 %) Tässä raportissa esitetään tutkimuksen päätulokset. Kaikki tutkimuksen tulokset esitetään yksityiskohtaisesti InnolinkWeb -järjestelmässä. 3

5 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen keskeiset tulokset 4

6 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET (1/2) Asukastutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan perheensä käyttämät palvelut kouluarvosanalla Pirkkala saa asukkailta kokonaistyytyväisyydestä kouluarvosanan. Perusturvapalveluista äitiys- ja lastenneuvola () terveyskeskuspalvelut () ja hammaslääkäripalvelut () saavat parhaat arviot. Vanhusten palveluasumisesta vastaajilla on vain vähän kokemuksia, sillä sitä koskevaan kysymykseen on vastannut vain seitsemän vastaajaa. Sille annettu arvosana on kaikkiin muihin palveluihin verrattuna selvästi alhaisin (6,3). Vanhusten kotihoito saa hieman paremman arvosanan (7,3), mutta sekin jää jälkeen muista palveluista. Sivistyspalveluista esiopetus (9,2) ja kirjastopalvelut (9,1) saavat erinomaiset arviot. Myös lasten päivähoitoon () ja perusopetuksen 1-6 luokkiin () ollaan tyytyväisiä. Sen sijaan perusopetuksen luokat 7-9 () saavat kulttuuripalvelujen () ohella sivistyspalveluiden heikoimmat arvosanat. Lukio () ja nuorisopalvelut () saavat kohtuullisen hyvät arviot, mutta jäävät arvosanoiltaan muiden alueen palveluiden alapuolelle. 5

7 TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET (2/2) Teknisten palveluiden, joihin sisältyvät myös liikuntapalvelut, parhaimmat kokemukset on jätehuollosta () sekä ulkoilualueista ja reitistöistä (). Alhaisimmaksi jää tonttipalvelujen saama arvosana (6,9). Myös katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito (7,3) jää arvioissa muita palveluja heikommaksi. Yksityisistä palveluista arvostetaan eniten erikoiskauppapalveluja () ja muutkin palvelut saavat hyvät arvosanat. Tosin kaksi kolmannesta vastaajista ilmoittaa tekevänsä erikoisostokset Pirkkalan ulkopuolella. Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys saavat kunnan hallintoon liittyvistä tekijöistä parhaan arvion () kunnan viranhaltijoiden toiminnan ( ) ja pormestarijärjestelmän kokonaisarvosanan () jäädessä hieman alhaisemmaksi. Asukkaat saavat tietoa julkisista palveluista eniten paikallislehdestä (70 %) ja kunnan internet-sivuilta (61 %) muiden tiedonsaantitapojen jäädessä pienemmille osuuksille. Muista tiedonsaantitavoista tärkeimmät ovat ystävät ja tuttavat (37 %), sanomalehti (33 %) ja kyseisen palvelun henkilökunta (22 %). 6

8 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeiset tulokset 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Vastaajien taustatiedot 7

9 Tilastoalue (rekisteritieto): VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Pirkkala kk 10,9% (59) Suuppa 51,7% (281) Killo 30,9% (168) Toivio 5,9% (32) Multisilta 0,4% (2) Ei vastattu 0,2% (1) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Talouden koko: 1 aikuinen 21,4% (116) 2 aikuista 49,4% (268) yksinhuoltaja 0,9% (5) kahden aikuisen ja lasten talous 27,1% (147) muu 1,1% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

10 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Alue, missä asuu Pirkkalassa: Ania, Jyrkänpää, Toppari 2,4% (13) Haikka, Rantaniitty 4,1% (22) Hyrsinki, Sorkkala 1,9% (10) Keskusta, Suuppa 11,0% (59) Killo 7,6% (41) Keskisenkulma, Koivisto 0,7% (4) Kurikka 11,9% (64) Kyösti 5,4% (29) Huovi, Lepomoisio 4,8% (26) Loukonlahti, Nikkilänniemi, Nuoliala 11,5% (62) Pakkalankulma, Partola 5,2% (28) Pirkkalankylä, Sionkylä, Uittamo 2,8% (15) Pere 6,9% (37) Färmi, Heikkilä, Sankila 4,6% (25) Niemenmaa, Turri 2,6% (14) Sääksjärvi, Toivio 6,3% (34) Takamaa 3,5% (19) Vähäjärvi 6,7% (36) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9

11 Sukupuoli: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT mies 42,2% (228) nainen 5% (312) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikä: alle 20 vuotta 1,7% (9) vuotta 6,8% (37) vuotta 15,5% (84) vuotta 14,6% (79) vuotta 20,3% (110) vuotta 23,8% (129) vuotta 16,2% (88) yli 80 vuotta 1,1% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

12 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulokset 11

13 MISSÄ PÄÄOSIN TALOUTENNE ASIOI TOIMITTAESSAAN SEURAAVIA ARKEEN LIITTYVIÄ ASIOITA? Lasten päivähoito Arkiostokset Lasten perusopetus Julkinen terveydenhuolto Muut julkiset palvelut Harrastukset Muu vapaa-aika Toisen asteen koulutus Erikoisostokset Viihde 0% 94,0% (110) 6,0% 92,0% (494) % 91,7% (122) % 88,7% (472) 11,3% 72,4% (347) 27,6% (132) 70,5% (361) 29,5% (151) 62,6% (316) 37,4% (189) 4% (48) 51,5% (51) 31,0% (163) 6% (363) 20,0% (100) 80,0% (400) 20% 40% 60% 80% 100% Pirkkalassa Pirkkalan ulkopuolella 12

14 MISSÄ MIELUITEN TALOUTENNE ASIOISI NÄISSÄ ARKEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA? Lasten päivähoito Julkinen terveydenhuolto Lasten perusopetus Arkiostokset Muut julkiset palvelut Harrastukset Muu vapaa-aika Toisen asteen koulutus Erikoisostokset Viihde 0% 96,4% (161) 96,2% (486) 95,8% (181) 95,1% (486) 94,0% (440) 6,0% 87,6% (437) 12,4% 80,4% (403) 19,6% (98) 74,7% (136) 25,3% (46) 74,0% (376) 26,0% (132) 54,0% (267) 46,0% (227) 20% 40% 60% 80% 100% Pirkkalassa Pirkkalan ulkopuolella 13

15 Peruspalvelut: KÄYTETYT PALVELUT äitiys- ja lastenneuvola 14,4% (71) terveyskeskuspalvelut 91,3% (451) hammaslääkäripalvelut 66,8% (330) vanhusten kotihoito 2,6% (13) vanhusten palveluasuminen 1,6% (8) muut sosiaalipalvelut % (39) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sivistyspalvelut: lasten päivähoito 10,4% (47) avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) 5,3% (24) koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta % (35) esiopetus 5,3% (24) perusopetus 1-6 luokat 14,4% (65) perusopetus 7-9 luokat 10,2% (46) lukio (nuoriso) 3,1% (14) nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) 4,2% (19) kulttuuripalvelut (esim. museo ja tapahtumat) 27,1% (122) vapaa-aikakeskus (kahvila Piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) 43,9% (198) liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) 22,2% (100) Pirkan opisto 33,0% (149) kirjastopalvelut 82,9% (374) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14

16 KÄYTETYT PALVELUT Tekniset palvelut ml. liikuntapaikat: katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito 73,8% (358) jätehuolto 76,1% (369) tonttipalvelut 13,2% (64) urheilu- ja pelikentät 37,5% (182) leikkikentät 29,7% (144) ulkoilualueet ja -reitistöt 75,7% (367) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yksityiset palvelut: vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit, ohjattu yksityinen vapaa-aikatoiminta esim. kunnan tiloissa) 29,8% (156) kauppapalvelut (esim. Citymarket) 99,2% (520) erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, Verkkokauppa.com...) 87,2% (457) yksityinen terveydenhuolto 20,2% (106) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

17 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PERHEEN KÄYTTÄMÄN PALVELUN ARVIOINTI Kaikki palvelut Esiopetus, 24 kpl Kirjastopalvelut, 365 kpl Äitiys- ja lastenneuvola, 71 kpl Lasten päivähoito, 47 kpl Perusopetus 1-6 luokat, 65 kpl Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com), 451 kpl Terveyskeskuspalvelut, 448 kpl Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, 35 kpl Kauppapalvelut (esim. Citymarket), 508 kpl Jätehuolto, 364 kpl Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot), 24 kpl Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat), 193 kpl Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit), 155 kpl Pirkan opisto, 146 kpl Ulkoilualueet ja -reitistöt, 364 kpl Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta), 97 kpl Yksityinen terveydenhuolto, 104 kpl Hammaslääkäripalvelut, 326 kpl Leikkikentät, 143 kpl Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus), 19 kpl Lukio (nuoriso), 14 kpl Urheilu- ja pelikentät, 180 kpl Muut sosiaalipalvelut, 37 kpl Perusopetus 7-9 luokat, 46 kpl Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat), 121 kpl Vanhusten kotihoito, 13 kpl Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito, 357 kpl Tonttipalvelut, 64 kpl Vanhusten palveluasuminen, 7 kpl 16 max 10 9,2 9,1 7,3 7,3 6,9 6,3

18 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PERHEEN KÄYTTÄMÄN PALVELUN ARVIOINTI Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola, 71 kpl Terveyskeskuspalvelut, 448 kpl Hammaslääkäripalvelut, 326 kpl Muut sosiaalipalvelut, 37 kpl Vanhusten kotihoito, 13 kpl 7,3 Vanhusten palveluasuminen, 7 kpl 6,3 max 10 17

19 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PERHEEN KÄYTTÄMÄN PALVELUN ARVIOINTI Sivistyspalvelut Esiopetus, 24 kpl Kirjastopalvelut, 365 kpl Lasten päivähoito, 47 kpl Perusopetus 1-6 luokat, 65 kpl Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, 35 kpl Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot), 24 kpl Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat), 193 kpl Pirkan opisto, 146 kpl Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta), 97 kpl Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus), 19 kpl Lukio (nuoriso), 14 kpl Perusopetus 7-9 luokat, 46 kpl Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat), 121 kpl 9,2 9,1 max 10 18

20 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PERHEEN KÄYTTÄMÄN PALVELUN ARVIOINTI Tekniset palvelut ml. liikuntapalvelut Jätehuolto, 364 kpl Ulkoilualueet ja -reitistöt, 364 kpl Leikkikentät, 143 kpl Urheilu- ja pelikentät, 180 kpl Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito, 357 kpl 7,3 Tonttipalvelut, 64 kpl 6,9 max 10 19

21 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PERHEEN KÄYTTÄMÄN PALVELUN ARVIOINTI Yksityiset palvelut Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com), 451 kpl Kauppapalvelut (esim. Citymarket), 508 kpl Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit), 155 kpl Yksityinen terveydenhuolto, 104 kpl max 10 20

22 MISTÄ SAATTE TIETOA KÄYTTÄMISTÄNNE JULKISISTA PALVELUISTA? ko. palvelun henkilökunnalta 22,3% (117) kunnan virastosta 5,3% (28) kunnan Internet-sivuilta (www.pirkkala.fi) 61,3% (321) kunnan palvelupisteestä 6,7% (35) sanomalehdestä 32,8% (172) radiosta 3,1% (16) paikallislehdestä 70,2% (368) ystäviltä tai tuttavilta 37,4% (196) ammattilaisilta % (42) paperinen esite 10,5% (55) sosiaalinen media 11,5% (60) muualta 3,1% (16) Ei vastattu 1,1% (6) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

23 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä MIKÄ ON KOKONAISTYYTYVÄISYYTENNE SEURAAVIEN TEKIJÖIDEN OSALTA? Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle, 528 kpl Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys, 511 kpl Kunnan viestintä ja tiedottaminen, 504 kpl Kunnan pormestarijärjestelmä, 509 kpl Kunnan viranhaltijajohdon toiminta, 451 kpl max 10 Kunnan pormestarijärjestelmä 20,2% (103) 36,5% (186) 23,4% (119) % Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys 11,5% 36,0% (184) 3% (196) % Kunnan viranhaltijajohdon toiminta 6,7% 22,2% (100) 3% (174) 24,8% (112) Kunnan viestintä ja tiedottaminen 5,6% 20,2% (102) 38,7% (195) 2% (142) Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle 8,9% 36,7% (194) 43,4% (229) % 0% 20% 40% 60% % 100%

24 MITÄ KUNTALAISUUS MERKITSEE TEILLE? Tunnen itseni pirkkalalaiseksi Kunta on viihtyisä paikka asua Kunta on tärkeä palveluiden järjestäjä Juuri oma kuntani on minulle tärkeä Kunta on palvelumyönteinen Kunta on tärkeä ihmisyhteisö Kunta on tärkeä osallistumisen ja vaikuttamisen väylä Asuinalueeni on minulle tärkeämpi kuin kunta Kunta on minulle vain asuinpaikka Minulle on sama mihin kuntaan kuulun 49,7% (262) 44,8% (238) 42,9% (224) 36,0% (187) 25,1% (131) 30,0% (158) 46,3% (246) 42,1% (220) 41,0% (213) 53,6% (280) 14,6% (77) 7,5% 12,5% 16,0% (83) 5,0% 17,6% (92) 24,9% (126) 21,0% (108) 47,3% (240) 45,7% (235) 20,9% (106) 24,3% (125) 5,3% 7,2% 16,2% (84) 36,6% (189) 30,8% (159) 11,4% 5,0% 5,8% 1% (94) 22,9% (118) 33,7% (174) 19,4% (100) 9,7% 1% (95) 32,9% (170) 35,3% (182) 0% 20% 40% 60% 80% 100% erittäin hyvin melko hyvin kohtalaisesti heikosti ei lainkaan 23

25 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä VERTAILUT: MIKÄ ON KOKONAISTYYTYVÄISYYTENNE SEURAAVIEN TEKIJÖIDEN OSALTA? Iän mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Kunnan pormestarijärjestelmä Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys Kunnan viranhaltijajohdon toiminta Kunnan viestintä ja tiedottaminen Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle Kaikkien kriteerien keskiarvo N=543 7 alle 20 vuotta N=9 8,7 8, vuotta N= vuotta N= vuotta N= vuotta N=110 7, vuotta N= vuotta N=88 8,7 8 yli 80 vuotta N=6 3 Asumisajan mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Kunnan pormestarijärjestelmä Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys Kunnan viranhaltijajohdon toiminta Kunnan viestintä ja tiedottaminen Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle Kaikkien kriteerien keskiarvo N=543 7 alle 3 vuotta N= vuotta N=118 1 yli 10 vuotta N=374 4 Työtilanteen/aseman mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Kunnan pormestarijärjestelmä Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys Kunnan viranhaltijajohdon toiminta Kunnan viestintä ja tiedottaminen Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle Kaikkien kriteerien keskiarvo N=543 7 johto tai ylempi toimihenkilö N=58 2 alempi toimihenkilö N=61 7,6 3 yrittäjä N=17 7,4 7 työntekijä N=132 8 kotiäiti/-isä, omaishoitaja (hoitotyö) N=15 8,7 1 eläkkeellä N=209 0 opiskelija N=16 7,6 7,1 7,6 2 työtön tai lomautettu N=24 5 muu N=8 7,6 7,3 3 24

26 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä VERTAILUT: MIKÄ ON KOKONAISTYYTYVÄISYYTENNE SEURAAVIEN TEKIJÖIDEN OSALTA? Alueen mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Kunnan pormestarijärjestelmä Kunnan työntekijöiden palveluasenne ja ystävällisyys Kunnan viranhaltijajohdon toiminta Kunnan viestintä ja tiedottaminen Kokonaisarvosana Pirkkalan kunnalle Kaikkien kriteerien keskiarvo N= Pirkkala kk N= Suuppa N= Killo N= Toivio N=32 7,6 7,1 7,5 7, Multisilta N=2 0 25

27 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PALVELUN ARVIOINTI Alueen mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuspalvelut Hammaslääkäripalvelut Vanhusten kotihoito Vanhusten palveluasuminen Muut sosiaalipalvelut Sivistyspalvelut Lasten päivähoito Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus 1-6 luokat Perusopetus 7-9 luokat Lukio (nuoriso) Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat) Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) Pirkan opisto Kirjastopalvelut Tekniset palvelut m. liikuntapaikat Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito Jätehuolto Tonttipalvelut Urheilu- ja pelikentät Leikkikentät Ulkoilualueet ja -reitistöt Yksityiset palvelut Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit) Kauppapalvelut (esim. Citymarket) Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com) Yksityinen terveydenhuolto Kaikkien kriteerien keskiarvo N=543 7,3 6,3 2 9,2 9,1 9 7,3 6, Pirkkala kk N=59 5,0 5,0 7,42 8,7 10,0 10,0 9,2 7,6 6,0 7,6 9,2 0 7,2 6,7 7,4 7 8, Suuppa N=281 7,6 6,5 7 8,7 7,6 9,1 8 7,3 7, Killo N= ,2 9,7 2 7,4 6,9 8 8, Toivio N=32 6,0 6,5 7,50 7,5 10,0 9,2 10,0 8,7 2 6,8 6,1 7,4 7,36 7, Multisilta N= ,0 7,60 9,5 9,

28 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä Sukupuolen mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuspalvelut Hammaslääkäripalvelut Vanhusten kotihoito Vanhusten palveluasuminen Muut sosiaalipalvelut Sivistyspalvelut Lasten päivähoito Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus 1-6 luokat Perusopetus 7-9 luokat Lukio (nuoriso) Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat) Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) Pirkan opisto Kirjastopalvelut Tekniset palvelut m. liikuntapaikat Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito Jätehuolto Tonttipalvelut Urheilu- ja pelikentät Leikkikentät Ulkoilualueet ja -reitistöt Yksityiset palvelut Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit) Kauppapalvelut (esim. Citymarket) Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com) Yksityinen terveydenhuolto Kaikkien kriteerien keskiarvo PALVELUN ARVIOINTI N=543 7,3 6,3 2 9,2 9,1 9 7,3 6, mies N=228 7,5 7,0 7 7,6 7,3 7,4 1 7,3 6, nainen N=312 8,9 7,1 5,8 0 8,7 9,2 8,7 7,6 9,1 6 7,3 7,

29 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä Iän mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT PALVELUN ARVIOINTI N=543 alle 20 vuotta N=9 N vuotta N=37 N vuotta N=84 N vuotta N=79 N vuotta N=110 N vuotta N=129 N vuotta N=88 N yli 80 vuotta N=6 N Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola , ,7 3 Terveyskeskuspalvelut , Hammaslääkäripalvelut ,2 5 Vanhusten kotihoito 7,3 2 6,3 3 5, Vanhusten palveluasuminen 6,3 6,0 2 5,8 4 1 Muut sosiaalipalvelut 1 7,5 2 7, , , ,41 7, Sivistyspalvelut Lasten päivähoito 10,0 1 9,3 4 8, ,0 2 7,0 2 Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) 1 8,9 17 7,0 2 5,0 1 3 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 10, ,0 1 7,0 2 Esiopetus 9,2 10,0 1 9,5 16 9,8 4 5,0 1 7,0 2 Perusopetus 1-6 luokat 8, ,3 4 7,3 3 Perusopetus 7-9 luokat , Lukio (nuoriso) ,5 2 Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) 10, ,0 2 6,7 3 Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat) ,5 19 7, ,3 3 Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) 9, ,5 2 Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) Pirkan opisto , Kirjastopalvelut 9,1 9, , ,1 72 9,1 95 9, ,25 8,90 8,77 7 6,99 7, Tekniset palvelut m. liikuntapaikat Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito 7,3 7, ,6 59 7,2 58 6,8 79 7,3 83 7,4 57 6,7 3 Jätehuolto 4 8, Tonttipalvelut 6,9 6,0 1 6, ,8 9 7,1 16 7,0 19 7,0 7 7,5 2 Urheilu- ja pelikentät 6,8 4 8, , Leikkikentät 7, , Ulkoilualueet ja -reitistöt , , Yksityiset palvelut Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit) 3 8, Kauppapalvelut (esim. Citymarket) Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com) 9,1 8 8, Yksityinen terveydenhuolto 6,5 2 7, , Kaikkien kriteerien keskiarvo ,38 7,67 5 1

30 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä Työtilanteen/aseman mukaan PALVELUN ARVIOINTI N=543 johto tai ylempi toimihen kilö N=80 N alempi toimihen kilö N=41 N yrittäjä työnteki N=28 N jä N=77 N kotiäiti/- isä omaishoit aja (hoitotyö) N=2 N eläkkeellä N=155 N työtön tai opiskelija N=4 N lomautet tu N=19 muu N=10 N TOIMINNAN TEKIJÄT N Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola , , Terveyskeskuspalvelut , Hammaslääkäripalvelut , Vanhusten kotihoito 7,3 7,0 3 7,4 5 7,5 2 4,0 1 Vanhusten palveluasuminen 6,3 4,0 1 6, ,0 1 Muut sosiaalipalvelut 9,3 3 6,8 4 7, ,5 2 4, , , ,07 Sivistyspalvelut Lasten päivähoito 8,9 15 9,3 3 9, , Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) 7 1 9, ,5 2 9,5 2 10,0 2 6,5 2 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta , ,0 1 6,5 2 Esiopetus 9,2 9,5 8 9,5 2 10,0 2 9, ,0 1 7,0 2 Perusopetus 1-6 luokat ,9 8 8, ,7 3 7,3 4 Perusopetus 7-9 luokat 7, , ,3 4 Lukio (nuoriso) ,0 1 4,0 1 Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) 3 8, ,0 1 6,5 2 Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat) 7, , ,0 1 Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) 8, , , ,7 3 Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) , Pirkan opisto 8, , , ,7 3 Kirjastopalvelut 9,1 9, ,1 21 8,9 50 9, ,30 3 6,96 Tekniset palvelut m. liikuntapaikat Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito 7,3 7,1 58 7,2 25 7,2 21 7,6 50 7,0 2 7, ,0 2 7,0 13 7,4 8 Jätehuolto 61 8, Tonttipalvelut 6,9 13 7,5 4 5,0 3 6,4 8 4,0 1 6,8 21 7,3 3 6,0 3 Urheilu- ja pelikentät ,4 7 Leikkikentät ,3 6 Ulkoilualueet ja -reitistöt 64 8, ,43 0 7, ,41 Yksityiset palvelut Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit) , Kauppapalvelut (esim. Citymarket) Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com) 8, ,7 58 7,5 2 8, Yksityinen terveydenhuolto 7, , , , ,92 5 7,27 Kaikkien kriteerien keskiarvo ,91

31 Asteikko: 4 = erittäin huono 10 = erittäin hyvä PALVELUN ARVIOINTI Asuinvuosien mukaan TOIMINNAN TEKIJÄT Perusturvapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Terveyskeskuspalvelut Hammaslääkäripalvelut Vanhusten kotihoito Vanhusten palveluasuminen Muut sosiaalipalvelut Sivistyspalvelut Lasten päivähoito Avoin varhaiskasvatus (kerhot ja perhekerhot) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esiopetus Perusopetus 1-6 luokat Perusopetus 7-9 luokat Lukio (nuoriso) Nuorisopalvelut (nuorisotila ja -ohjaus) Kulttuuripalvelut (esim. Museo ja tapahtumat) Vapaa-aikakeskus (kahvila piste, kuntosali, liikunta- ja kokoustilat) Liikuntapalvelut (ohjaustoiminta) Pirkan opisto Kirjastopalvelut Tekniset palvelut m. liikuntapaikat Katujen, teiden, viher- ja vesialueiden hoito Jätehuolto Tonttipalvelut Urheilu- ja pelikentät Leikkikentät Ulkoilualueet ja -reitistöt Yksityiset palvelut Vapaa-aikapalvelut (esim. kuntosalit) Kauppapalvelut (esim. Citymarket) Erikoiskauppapalvelut (esim. Bauhaus, verkkokauppa.com) Yksityinen terveydenhuolto Kaikkien kriteerien keskiarvo N=543 7,3 6,3 2 9,2 9,1 9 7,3 6, alle 3 vuotta N= ,7 6 9,3 9,5 9,7 8,7 4 7,4 1 7, vuotta N=118 8,9 6 8,9 9,4 8,9 7,4 9,2 3 7,4 6, yli 10 vuotta N=374 8,9 7,2 6,0 7,6 0 8,9 7,6 7,6 9,1 3 7,2 7,

32 T I E D O S T A M E N E S T Y S