YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00

2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen

3 Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa Tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Sen jälkeen tutkimus on toteutettu vuosina,, 000, 00, 00, 00, 00, 00 ja 00 Tutkimus on osa aiemmin käynnistynyttä TEKPA projektia, jonka keskeinen tavoite on ollut teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella Tutkimuksessa oli nyt mukana kuntaa Vastaajiksi valittiin henkilöt väestörekisterikeskuksen luvalla väestötietojärjestelmästä Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä vastaajiksi valituille henkilöille huhtitoukokuussa 00 Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin Osa seuraavassa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen nojalla laskettuihin summamuuttujiin Kaikki asteikot on indeksoitu välillä siten, että neutraalin arvon alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista Vuoteen 00 verrattuna lomakkeella oli muutoksia vesihuoltoa koskevissa kysymyksissä: Vanha kysymys Jäteveden puhdistamon toiminta Vesi ja viemärilaitoksen asiakaspalvelu Tiedottaminen, vesi ja viemärilaitos Uusi kysymys Jätevedenpuhdistamojen toiminta Vesihuolon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotuksen toimivuus yleensä Vesihuollon tiedotuksen toimivuus häiriötilanteissa Tiedottaminen jaettiin siis kahteen osaan ten vuoksi vesihuollon tiedotuksesta ei esitetä aikaisempaa vertailutietoa

4 Yhdyskuntatekniset palv 00 Otos ja vastaukset Tutkimuskunnat valitsivat itse otoskoon Vastaajat valittiin satunnaisesti yli vuotiaista henkilöistä Kaikkiaan postitettiin 0 suomen ja ruotsinkielistä lomaketta takaisin saatiin 0 vastausta Vastausprosentti koko aineistossa oli siten % Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Espoo 00 % Mäntsälä 00 0 % Hamina 00 % Naantali 00 % Helsinki % Nurmijärvi 00 % Jalasjärvi 00 % Oulu % Joensuu 000 % Pori 000 % Jyväskylä 00 % Raahe 00 % Järvenpää 000 % Raisio 00 % Kaarina 00 % Rauma 000 % Kajaani 00 % Riihimäki 00 % Karkkila % Rovaniemi % Kemi 00 % Salo 000 % Kerava 00 % Tampere % Kotka 00 % Turku 0 % Kouvola 00 % Tuusula 000 % Kuopio 000 % Vaasa 000 % Lappeenranta 00 % Vantaa 00 % Mikkeli 00 % Kaikki 0 0 % Vantaalta poimitaan 00 henkilön erillisotos postinumeroalueilta 00 ja 00, loput 000 poimittiin satunnaisesti koko Vantaan alueelta Joensuussa otos oli jaettu eri postinumeroalueille seuraavasti: Otos 00 Otos 00 Otos 0 otos Oulussa otos oli jaettu eri postinumeroalueille seuraavasti: Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Otos 0 Otos 0 Otos 0l Otos 0 Otos 0 Otos 0 Otos 0 Otos Turussa otos poimittiin kaupungin omasta rekisteristä yhdeksältä eri alueelta, kultakin 0 henkilöä Kouvolan tulokset 00 ja 00 ovat Anjalankosken, Kouvolan ja Kuusankosken yhteenlaskettuja tuloksia Jyväskylän tulos vuonna 00 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 00 tulos on kaupungin tulos

5 Yhdyskuntatekniset palv 00 Vastaajien käyttäjäroolit Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus Yli puolet oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana sekä henkilöautolla ja yli kolmasosa pyöräillen Kuvio Vastaajien liikkumistavat asuinkunnassa Usein Joskus Ei lainkaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Jalankulkulkijana, %, %, % Pyöraillen, %, %, % Henkilöautolla,0 %, %, %

6 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/espoo Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Espoossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Espoon tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Espoo 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys,0 0,0 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Asuinkadun kunto, 0, 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto,0 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla,0 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0,0 Keskustan puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden puistot,0 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät,00 0, 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0,0 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0, Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti,0 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0, 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus,0 0,0 0, Juomaveden laatu, 0, 0,0 Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0, Vesihuollon tiedotus yleensä,0 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,00 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0, 0, Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0, 0, Sairaankuljetuspalv, 0, 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

7 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/hamina Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Haminassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Haminan tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Hamina 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Asuinkadun kunto, 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0, 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0,0 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0,0 Keskustan puistot, 0, 0, Asuntoalueiden puistot,0 0, 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät,00 0,0 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0, Suurista jätteistä eroon pääsy, 0, 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0, 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0, 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0,0 Juomaveden laatu, 0, 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0, 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0, 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,00 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

8 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/helsinki Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Helsingissä verrattuna muiden kuntien n parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Helsingin tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Helsinki 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys,0 0, 0, Asuinkadun kunto,0 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0,0 Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0,00 Keskustan puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden puistot,0 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät,0 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0,0 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0, Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus,0 0,0 0, Juomaveden laatu, 0, 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta,0 0,0 0, Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu,0 0,0 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,0 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0, Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

9 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/jalasjärvi Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Jalasjärvellä verrattuna muiden kuntienn parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Jalasjärven tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Jalasjärvi 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,00 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Asuinkadun kunto, 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0,0 Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0,0 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0,00 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0, Keskustan puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden puistot, 0, 0, Asuntoalueiden läheisten metsät,0 0,0 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0, Suurista jätteistä eroon pääsy, 0, 0,0 Paperin keruupisteiden sijainti,0 0, 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti,0 0, 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,0 0, 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0, Juomaveden laatu, 0, 0,0 Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0, 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0, Vesihuollon tiedotus yleensä, 0, Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0, 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0, Nuohous ous, 0,00 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0, Sairaankuljetuspalv, 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

10 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/joensuu 0 Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Joensuussa verrattuna muiden kuntienn parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Joensuun tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Joensuu 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Asuinkadun kunto,0 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0, 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla,0 0, 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0,0 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla,0 0, 0,0 Keskustan puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät,0 0, 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0,0 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0, 0,0 Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0, 0,00 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0, Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta,0 0,0 0, Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0, Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0, 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0,0 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0, Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv,00 0,0 0, Sairaankuljetuspalv, 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

11 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/jyväskylä Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Jyväskylässä verrattuna a muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Jyväskylän tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Jyväskylä 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0,0 Asuinkadun kunto, 0,00 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0,0 0,0 Lumenauraus asuntokadulla ulla,0 0, 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0,0 Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0,00 Keskustan puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden puistot, 0, 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus,0 0,0 0,0 Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0, Sadevesien viemäröinti,0 0, 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu,0 0,0 0, Vesihuollon tiedotus yleensä,0 0, Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa,0 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla,00 0,0 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0, 0, Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0, Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

12 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/järvenpäää Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Järvenpäässä verrattunaa muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Järvenpään tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien n paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Järvenpää 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys,0 0,0 0, Asuinkadun kunto, 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,0 0, 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla,0 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0,0 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,0 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0,0 Keskustan puistot,0 0, 0,0 Asuntoalueiden puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0, 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti,0 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus,0 0,0 0,0 Juomaveden laatu, 0,00 0,0 Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0, 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla,0 0,0 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,00 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0, 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,00 0,00 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

13 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kaarina Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kaarinassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Kaarinan tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kaarina 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Asuinkadun kunto, 0,00 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0,0 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0,0 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0,0 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0, Keskustan puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden puistot, 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0, 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0, 0, Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0, 0,0 Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta,0 0,0 0, Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0, Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla,0 0,0 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0, 0,0 Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

14 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kajaani Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kajaanissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio 0 Kajaanin tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kajaani 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0,0 Asuinkadun kunto, 0, 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,00 0,0 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto,0 0,0 0,00 Lumenauraus asuntokadulla ulla,0 0, 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0,0 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,0 Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,0 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0, Keskustan puistot,0 0,0 0,0 Asuntoalueiden puistot,00 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy,0 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti,0 0,0 0, Lasin keruupisteiden sijainti, 0, 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0, Juomaveden laatu, 0, 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv,0 0,0 0, Nuohous ous, 0,0 0, Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

15 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/karkkila Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Karkkilassa verrattuna muiden kuntien n parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Karkkilan tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Karkkila 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0, Asuinkadun kunto, 0,0 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0,0 Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0, Keskustan puistot, 0, 0, Asuntoalueiden puistot,0 0, 0, Asuntoalueiden läheisten metsät, 0, 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto,0 0,0 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Lasin keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0,0 Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0, 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

16 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kemi Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kemissä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Kemin tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kemi 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0, Asuinkadun kunto, 0,0 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,0 0, 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0,0 0,0 Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla,0 0, 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0,0 Keskustan puistot, 0, 0, Asuntoalueiden puistot, 0, 0, Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0,0 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus,0 0, 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti,0 0, 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0,0 Juomaveden laatu,0 0, 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta,00 0, 0, Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0,0 Katuvalaistus keskustan kaduilla,0 0, 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0, 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv,0 0,0 0, Sairaankuljetuspalv,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

17 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kerava Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Keravallaa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Keravan tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kerava 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0,0 Asuinkadun kunto,0 0,0 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0, 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0, 0,0 Keskustan puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden puistot, 0, 0, Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0, Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0, Suurista jätteistä eroon pääsy,0 0,0 0,0 Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0, Juomaveden laatu,0 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu, 0, 0, Vesihuollon tiedotus yleensä, 0, Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0, 0, Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0, 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0,00 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

18 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kotka Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassaa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Kotka tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kotka 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0, 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Asuinkadun kunto, 0,00 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,0 0, 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto,0 0,0 0,00 Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla,0 0, 0, Keskustan puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden puistot, 0,0 0, Asuntoalueiden läheisten metsät,0 0,0 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0, 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0, 0, Suurista jätteistä eroon pääsy,0 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0, 0, Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0,0 Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0, 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0,0 Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0,00 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0,0 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0, Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

19 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kouvola Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kouvolassa verrattuna muiden kuntien n parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Kouvolan tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kouvola 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Asuinkadun kunto, 0, 0, Keskustaan johtavien pääkatujen kunto,0 0, 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0,0 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0, Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0,0 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla, 0,0 0,0 Keskustan puistot,0 0,0 0, Asuntoalueiden puistot,0 0,0 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät, 0,0 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto,0 0,0 0,0 Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0,0 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti,00 0,0 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0,0 0, Juomaveden laatu, 0,0 0, Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa,0 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0,0 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0,0 0,0 Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0,0 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0,0 0,0 Nuohous ous, 0,0 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv, 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

20 Yhdyskuntatekniset palv 00 Yhteenveto tuloksista/kuopio 0 Seuraavassaa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kuopiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikien kuntien keskiarvoon Kuvio Kuopion tulos kysymyksittäin vuonna 00 Vertailussa muiden mukana olleiden kuntien paras ja heikoin tulos Lisäksi esitetään muutos 000 ja ero vertailukuntien keskiarvoon Kuopio 0 Ero 00 keskiarvoon Keskustan katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0,0 Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys, 0,0 0, Asuinkadun kunto, 0,0 0,0 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, 0,0 0, Jalankulku- ja pyöräteiden kunto, 0, 0, Lumenauraus asuntokadulla ulla, 0, 0, Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla, 0, 0, Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0,0 Liukkauden kauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä, 0, 0, Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla oilla,0 0, 0, Keskustan puistot,0 0,0 0, Asuntoalueiden puistot, 0, 0,0 Asuntoalueiden läheisten metsät,0 0,0 0,0 Leikkipaikkojen kipaikkojen siisteys steys ja varusteiden kunto, 0,0 0, Järjestetyn jätteenkuljetuksen teenkuljetuksen toimivuus, 0,0 0,0 Suurista jätteistä eroon pääsy, 0, 0, Paperin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Lasin keruupisteiden sijainti, 0,0 0,0 Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti, 0, 0,0 Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus, 0, 0,0 Juomaveden laatu, 0,0 0,0 Jätevedenpuhdistamojen enpuhdistamojen toiminta inta, 0,0 0,0 Sadevesien viemäröinti, 0,0 0, Vesihuollon asiakaspalvelu, 0,0 0,0 Vesihuollon tiedotus yleensä, 0,0 Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa, 0, Katuvalaistus keskustan kaduilla, 0, 0,0 Katuvalaistus asuntokadulla ulla, 0, 0, Katuvalaistus s jalankulku- ja pyöräteillä,0 0, 0,0 Tarkastus- astus- ja neuvontapalv, 0, 0,0 Nuohous ous, 0, 0,0 Sammutus- mutus- ja pelastuspalv, 0,0 0,0 Sairaankuljetuspalv,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero <0,

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011

Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Antti-Matti Ellä Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston kävijätutkimus 2011 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 164 Antti-Matti Ellä antti-matti.ella@helsinki.fi Översättning: Firma Pimma

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Vaalit 2011 Eduskuntavaalit 2011, vahvistettu tulos Perussuomalaiset vaalien suurvoittaja, Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2011 Perussuomalaiset nousi vaalien voittajaksi, kun

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Suomalainen metsänomistaja 2010

Suomalainen metsänomistaja 2010 ISBN 978-951-40-2317-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2318-7 (nid.) ISSN 1795-150X Suomalainen metsänomistaja 2010 Harri Hänninen, Heimo Karppinen ja Jussi Leppänen www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA

ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA MUISTIO 4.12.2012 ESITYS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAI- KOISTA Nykytila Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.1.2008 voimaan tulleella oikeusministeriön päätöksellä

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa

Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja näkemykset julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 54/2014 ANTTI NEIMALA JORMA SAARIKETO Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006

HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 HAKEVA TOIMINTA NOSTE-HANKKEISSA VUONNA 2006 Arja Huusko Joensuun yliopisto, sosiologian oppiaine Koulutuksen yhteiskunnallis-kulttuurisen tutkimuksen yksikkö 29.6.2007 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset

Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset Asukaskyselyn ja teemahaastattelujen tulokset Suurhiekan merituulipuistohanke wpd Finland Oy Erillisselvityksen loppuraportti Anna Koskinen 4/12/2008 Sisällys 1 Johdanto... 9 2 Selvityksen lähtökohtia...

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma

VTT TIEDOTTEITA 2554. Mikko Malmivuo & Juha Luoma VTT TIEDOTTEITA 2554 Mikko Malmivuo & Juha Luoma Talvirenkaiden kunnon kehittyminen vuosina 2001 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2554 Talvirenkaiden kunnon kehittyminen 2001 Mikko Malmivuo Innomikko Oy

Lisätiedot

Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi

Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi Ilmari Rostila, Alpo Komminaho ja Matti Mäkelä: LÄNSI 2013 -HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Itsearviointia kehittämisen tueksi 1 Tiivistelmä Päihde- ja mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja niihin

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot