Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

2 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin 201 loka marraskuussa 2000:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle turkulaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje, jossa annettiin vaihtoehtoisena vastaustapana verkko osoite kyselyyn. Vastauksia saatiin 7, joten vastausaktiivisuus oli 36,1 %. Vastanneista oli naisia 63 % ja miehiä 37 %. Verkon kautta vastauksia tuli vain 9. Vastanneiden tämänhetkinen ammatti tai toimi Vastanneiden ikäryhmä Vastanneiden asuinalue lkm % lkm % lkm % Opiskelija tai koululainen 7 10 % % Keskusta 7 30 % Työssä 22 3 % % Lähiö tai muu taajama % Työtön 48 7 % % Haja asutusalue 22 3 % Kotona oleva, kotiäiti tai isä 11 2 % % Puuttuva tieto 13 2 % Eläkkeellä % % Kaikki % Yrittäjä 13 2 % % Muu 13 2 % Puuttuva tieto 10 1 % Puuttuva tieto 33 % Kaikki % Kaikki % Edelliseen toteutukseen nähden lomakkeelle lisättiin harrastuksia ja elämän laatua mittaavia kysymyksiä. Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. Tuloksia verrataan aikaisemmin Turussa toteutettujen vastaavien kyselyjen tuloksiin sekä eräiden muiden kuntien tuloksiin vuosina

3 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymyssarjan 1 asioista, jotka on esitetty samalla tavalla vuodesta 2001 lähtien, näitä on asioita 4. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Peruskoulu, Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 2. Laaja asuinkuntaindeksi, 4 palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1, 2,0 2, 3,0 3, 4,0 4,,0 Indeksin perusteella turkulaisten tyytyväisyys on noussut ja se on vertailukaupunkien tasolla. Turku Vertailukaupungit Turku, 201 Turku, 2014 Turku, 2012 Turku, 2008 Turku, 200 Turku, 2004 Turku, 2003 Espoo, 201 Helsinki, 2012 Lahti, 201 Oulu, 2012 Vantaa, 2012 Keskiarvo 3,63 3,3 3,43 3,38 3,0 3,46 3,44 3,70 3,49 3,4 3,2 3,39 3,3

4 Kuntapalvelut Turussa vuonna Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen Turkulaiset ovat edelleen tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen ja myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen Turussa. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kaupungin palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä virastojen asiakaspalveluun. saman kaltainen. Tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin yritystoiminnan edistämiseen, kuluttajaneuvontaan ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin. Kuvio 4. Yleiset asiat, tiedottaminen % Yleinen järjestys ja turvallisuus Hyvin 0 20 En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,9 4,03 0,08 Asuinalueen turvallisuus 90 4,11 4,17 0,06 Yritystoiminnan edistäminen ,76 2,99 0,23 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus ,61 3,74 0,13 Tiedottaminen kunnan palveluista 8 3,2 3,3 0,01 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä ,29 3,46 0,17 Kuluttajaneuvonta ,01 3,22 0,20 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet ,30 2,66 0,3 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

5 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Sosiaali ja terveyspalvelut 6 Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin Turussa. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös hammaslääkäripalveluihin, sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen ja esihoitoon ja neuvolaan. Vanhusten asumis ja laitospalveluihin ja kotihoitoon oltiin useimmin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Useimmin tyytymättömiä oltiin toimeentulotukeen ja sosiaalityöhön. Suurin osa vastaajista ei osannut ottaa kantaa muihin sosiaalipalveluihin Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin vammaispalveluihin, sosiaalityöhön, vanhusten kotihoitoon ja hammaslääkäriin. Kuvio. Sosiaali ja terveyspalvelut % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Sairaankuljetus ja ensihoito Äitiys ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö Hyvin En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,39 3,49 0,11 3,06 3,23 0,17 3,84 3,96 0,12 3,96 4,02 0,06 4,1 4,18 0,04 2,2 2,83 0,31 2,84 3,11 0,27 2, 2,71 0,1 2,7 3,26 0,0 2,63 2,80 0,17 3,60 3,74 0,13 2,72 3,1 0,43 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

6 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut 7 Vastaajat olivat yleensä tyytyväisiä opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin kirjastoon, toreihin, ulkoilualueisiin, kulttuuripalveluihin ja kuntoratoihin. Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin nuorten harrastustoimintaan. Kuvio 6. Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,87 3,96 0,09 3,94 4,01 0,07 3,99 4,10 0,11 3,80 3,90 0,10 3,81 3,96 0,1 3,98 4,0 0,07 4,29 4,38 0,10 3,47 3,68 0,22 4,16 4,26 0,10 4,17 4,26 0,09 3,89 3,90 0,01 3,93 4,04 0,12 3,73 3,84 0,11 3,97 4,01 0,04 3,80 3,73 0,07 4,10 4,09 0,01 4,0 4,02 0,03 3,78 3,71 0,07 3,82 3,97 0,16 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

7 8 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Vastausten perusteella turkulaiset ovat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, erityisesti jätehuoltoon ja kierrätykseen, juomaveden laatuun sekä julkiseen liikenteeseen. Useimmin parannettavaa nähtiin kevyen liiikenteen olosuhteissa ja turvallisuudessa sekä katujen ja teiden hoidossa. Tyytyväisyys on vähentynyt puistojen ja viheralueiden hotoon, muuten muutokset ovat pieniä. Kuvio 7. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,49 3,46 0,03 Jätehuolto ,9 3,9 0,00 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot ,97 3,9 0,03 Puistojen ja viheralueiden hoito ,92 3,68 0,24 Juomaveden laatu ,0 4,13 0,09 Liikenneolot, kevyt liikenne ,40 3,36 0,04 Liikenneolot, autoliikenne ,79 3,82 0,03 Julkinen liikenne ,02 4,09 0,08 Liikkumisen esteettömyys ,30 3,37 0,07 Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne ,13 3,01 0,12 Liikenneturvallisuus, autoliikenne ,82 3,82 0,00 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

8 9 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä ympäristön tilaan Turussa. Vastanneet pitivät hyvänä etenkin luonto ja retkeilyreittejä ja ympäristön siisteyttä. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös muihin esitettyihin asioihin. Useimmin tyytymättömiä oltiin vesistöjen puhtauteen, tyytymättömiä siihen oli noin kolmasosa. Tyytyväisyys on lisääntynyt melun torjuntaan, muuten muutokset ovat pieniä. Kuvio 8. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Luonnon suojelu Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,66 3,64 0,03 Ilman laatu ,72 3,78 0,0 Vesistöjen puhtaus ,07 3,1 0,08 Melun torjunta ,20 3,41 0, Ympäristön siisteys ,46 3,1 0,0 Luonto ja retkeilyreitit ,03 4,09 0,0 Rakennetun ympäristön valvonta ,27 3,40 0,13 Pelastustoiminta ,11 4,13 0,02 Palotarkastus ,66 3,79 0,13 Nuohous ,07 3,98 0,09 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

9 10 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Kaupungin toiminta ja muut asiat Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun Turussa. Luottamushenkilöiden toimintaan, talousasioiden hoitoon ja yhteistyöhön naapurikuntien kanssa ollaan aikaisempaa tyytyväisempiä. Kuvio 9. Kaupungin toiminta ja muut asiat % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta ,39 2,64 0,26 Kunnan talousasioiden hoito ,09 2,31 0,22 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa ,41 2,61 0,20 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu ,13 3,3 0,23 Pientalotontin saanti ,74 2,70 0,04 Vuokra asunnon saanti ,08 3, 0,13 yli 0,2 parannus yli 0,2 heikennys

10 Kuntapalvelut Turussa vuonna Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa Kuvio 76. Palvelun parantamistarve, 33 eniten mainintoja saanutta asiaa Vastaajilta kysyttiin, missä kaupungin hoitamissa tai järjestämissä asioissa palvelua tulisi parantaa. Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 66 asian listalta. Vastaajista 78 % nimesi vähintään yhden parannettavan asian, 3 % oli sitä mieltä, että palveluja ei tarvitse parantaa ja 19 % ei osannut ottaa asiaan kantaa. Useimmin viiden parannettavan asian joukkoon nousi kunnan talousasioiden hoito, jonka parantamista piti tärkeänä 23 % kysymykseen vastanneista.. 1. Kunnan talousasioiden hoito 2. Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja 3. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän 4. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut. Kunnan hammaslääkäripalvelut 6. Katujen ja teiden hoito 7. Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 8. Vanhusten kotihoito 9. Kunnan omien luottamushenkilöiden 10. Ympäristön siisteys 11. Vesistöjen puhtaus 12. Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 13. Puistojen ja viheralueiden hoito 14. Kuntalaisten vaikuttamisen 1. Yritystoiminnan edistäminen 16. Julkinen liikenne 17. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen 18. Liikkumisen esteettömyys 19. Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 20. Toimeentulotuki. Melun torjunta 22. Tiedottaminen liikuntapalveluista 23. Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, 24. Sosiaalityö 2. Tiedottaminen kunnan palveluista 26. Luonnon suojelu 27. Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja 28. Yleinen järjestys ja turvallisuus 29. Liikenneolot autoilijan kannalta 30. Peruskoulu 31. Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 32. Asuinalueen turvallisuus 33. Juomaveden laatu Osuus vastanneista 0 % 10 % 20 % 30 % 14,4 % 13,1 % 11,8 % 11,2 % 10,6 % 9,6 % 9,6 % 8,8 % 8, % 6,8 % 6,8 % 6,6 %,6 % 4,7 % 4,6 % 4,2 % 4,2 % 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 3,6 % 3, % 3,4 % 3,3 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,7 % 2,4 % 22,9 % 22,4 %,1 %

11 Kuntapalvelut Turussa vuonna Asiat, joissa panotusta voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa Vastaajilta kysyttiin myös, missä kunnan hoitamissa tai järjestämissä asioissa panostuksia voitaisiin vähentää tai toimintaa tehostaa talouden tasapanottamiseksi. Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta 66 asian listalta. Tehostamiskohteita nimettiin paljon harvemmin kuin panostuskohteita. Useimmin viiden vähennettävän/tehostettavan asian joukkoon nousi torit ja torikauppa. Sen mainitsi 6 % kaikista vastanneista.. Kuvio 76. Palvelujen tehostaminen, 32 eniten mainintoja saanutta asiaa 1. Torit ja torikauppa 2. Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 3. Museot 4. Liikenneolot autoilijan kannalta. Urheilu ja pelikentät 6. Toimeentulotuki 7. Kunnan talousasioiden hoito 8. Pientalotontin saanti 9. Pientalotontin saanti 10. Sisäliikuntatilat 11. Melun torjunta 12. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän 13. Kansalais ja työväenopistot 14. Puistojen ja viheralueiden hoito 1. Yritystoiminnan edistäminen 16. Luonnon suojelu 17. Julkinen liikenne 18. Luonto ja retkeilyreitit 19. Liikkumisen esteettömyys 20. Tiedottaminen liikuntapalveluista. Aikuisten ammatillinen koulutus 22. Lasten päivähoito 23. Vuokra asunnon saanti 24. Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2. Rakennetun ympäristön valvonta 26. Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja 27. Lasten leikkipaikat 28. Kuntoradat ja ulkoilureitit 29. Uimarannat ja maauimalat 30. Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja 31. Sosiaalityö 32. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen Osuus vastanneista 0% % 10% 6,0 % 4,7 % 3,8 % 2,9 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1, % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,6 %

12 80 Kuntapalvelut Turussa vuonna Palveluja käyttäneiden tyytyväisyys Palveluja käytttäneiden arviot olivat useissa asioissa muita vastaajia positiivisempia. Palvelua käyttäneet olivat muita tyytyväisempiä etenkin rakennetun ympäristön valvontaan. Palveluja käyttäneiden määrät olivat joissakin asioissa alhaisia, joten tulokset ovat niiltä osin vain suuntaa antavia. Taulukko. Palveluja käyttäneiden ja kaikkien vastaajien tyytyväisyys Turussa. Mukana asiat, joissa käyttäneiden määrä on vähintään 30. Kaikki vastaajat Palvelua Ero käyttäneet Keskiarvo N Keskiarvo N Palvelu Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 3, ,2 2 0,03 Sairaalapalvelut 3, , ,03 Äitiys ja lastenneuvola 4, ,43 8 0,2 Kunnan hammaslääkäripalvelut 3, , ,41 Lasten päivähoito 3, ,9 68 0,01 Peruskoulu 4, , ,01 Lukio 4, ,22 2 0,13 Kansalais ja työväenopistot 4, , ,09 Kirjastopalvelut 4, , ,08 Nuorten harrastustoiminta 3, , ,09 Museot 4, , ,0 Torit ja torikauppa 4, , ,01 Kulttuuripalvelut 3, ,87 2 0,03 Urheilu ja pelikentät 4, , ,01 Sisäliikuntatilat 3, , ,02 Uimahallit 4, , ,08 Uimarannat ja maauimalat 3, , ,11 Kuntoradat ja ulkoilureitit 4, , ,0 Ulkoilualueet ja puistot 4, , ,04 Lasten leikkipaikat 3, ,99 4 0,02 Julkinen liikenne 4, , ,02 Rakennetun ympäristön valvonta 3, , ,60 Palotarkastus 3, , ,30 Nuohous 3, , ,14 0,23 käyttäneiden arvio vähintään 0,2 yksikköä parempi 0,27 käyttäneiden arvio vähintään 0,2 yksikköä huonompi

13 Turunkuntapalveluttutkimus syyskuu201 Hyväturkulainen Turunkaupunkihaluaakehittääpalvelujaanjatässätehtävässä asukkailtasäännöllisestikerättäväpalauteonensiarvoisentärkeää. TurunkaupunkionantanuttutkimuksentoteutuksenSuomenKuntaliiton omistaman:ntehtäväksi. Teidätonvalittuvastaajaksitähänkyselyynsatunnaisotannalla.Pyydän Teitäpalauttamaantäytetynlomakkeenviikonkuluessaoheisessa valmiiksimaksetussakuoressa. Tutkimuksestatehdääntilastollinenraporttieikäyksittäisenvastaajan mielipidetulemissäänvaiheessanäkyviin. Vastanneidenkeskenarvotaan100euronarvoinenlahjakortti. Vastaanmielellänitutkimustakoskeviinkysymyksiin, tai Ystävällisinterveisin HeikkiMiettinen Tutkimuspäällikkö Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 0031 HELSINKI Palvelutyytyväisyys ja palvelujen käyttö 1 Jos ajattelette elämistä Turussa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat on hoidettu? Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti YLEISET ASIAT 1 Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus TIEDOTTAMINEN JA NEUVONTAPALVELUT Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 9 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Sairaankuljetus ja ensihoito Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Kunnan hammaslääkäripalvelut Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (esim. palveluasunnot ja vanhainkodit) Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö KUNNAN OPETUS- JA SIVISTYSPALVELUT Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat Museot Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide KUNNAN VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTAPALVELUT 31 Torit ja torikauppa Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahalli Uimarannat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat käännä--> Turunkaupunki

14 Jatkuu Erittäin hyvin Melko hyvin En osaa sanoa Melko huonosti Erittäin huonosti KUNNAN YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 40 Katujen ja teiden hoito Jätehuolto Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Puistojen ja viheralueiden hoito Juomaveden laatu LIIKENNE KUNNASSA 4 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneolot autoilijan kannalta Julkinen liikenne Liikkumisen esteettömyys (liikuntaesteisten, vanhusten, lasten tms. osalta) LIIKENNETURVALLISUUS KUNNASSA 49 Liikenneturvallisuus jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta YMPÄRISTÖPALVELUT JA PELASTUSTOIMI 1 Luonnon suojelu Ilman laatu Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys Luonto- ja retkeilyreitit Rakennetun ympäristön valvonta ja rakennusneuvonta Pelastustoiminta (esim. tulipalojen ja liikenne onnettomuuksien yhteydessä) Palotarkastus Nuohous MUUT ASIAT 61 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti Vuokra-asunnon saanti Mitkä edellisistä kunnan hoitamista tai järjestämistä asioista koette sellaisiksi, joissa palvelua tulisi parantaa? 1 Ensisijassa asioissa (numerot),,, ja 2 Palveluja ei tarvitse mielestäni parantaa 3 En osaa sanoa 3 Onko asioita, joissa Turun kaupunki voisi mielestänne vähentää panostuksiansa kustannusten säästämiseksi? 1 Kyllä on, ensisijassa asioissa (numerot),,, ja 2 Ei ole 3 En osaa sanoa 4 Minkä kokonaisarvosanan asteikolla 4-10 annatte Turun kuntapalveluille? Mitä seuraavista palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten 12 kuukauden aikana Turussa? Olen käyttänyt Kukaan tai perheenjäsen perheestämme on käyttänyt ei ole käyttänyt KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Julkiset sairaalapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Kunnan hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki KUNNAN SIVISTYSPALVELUT 6 Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kansalaisopisto Kirjastopalvelut KUNNAN VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTAPALVELUT 11 Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taide Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahalli Uimarannat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat LIIKENNE KUNNASSA 22 Julkinen liikenne MUUT 23 Rakennusvalvonta ja -neuvonta Palotarkastus Nuohous Terveyskeskus 6 Jos kävitte (tai perheen jäsenenne kävi) edellisten 12 kuukauden aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa Turussa, miten tyytyväinen olitte viimeisellä käynnillänne seuraaviin asioihin? Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En kumpaakaan Melko tyytymätön 1 Ajan saanti Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunnan palvelualttius Hoidon laatu Tutkimusten laatu ja määrä Lääkkeiden saanti Hoitotarvikkeiden saanti Terveyskeskuksen tilat Erittäin tyytymätön erittäin huono erittäin hyvä Turunkaupunki Turunkaupunki

15 Seuraavilla kysymyksillä kartoitetaan kulttuuri-, liikunta- ja muita vapaa-ajan harrastuksia. Harrastukset 7 Oletteko osallistuneet jonkin järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän, kerhon tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan (urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta jne.)? 1 en voitte siirtyä kysymykseen 9 2 kyllä, aktiivisesti 3 kyllä, silloin tällöin Liikunnan harrastaminen 11 Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan liikuntaa? 1 Viisi kertaa viikossa tai useammin 2 Neljä kertaa viikossa 3 Kolme kertaa viikossa 4 Kaksi kertaa viikossa Kerran viikossa 6 Pari kolme kertaa kuukaudessa 7 Kerran kuukaudessa 8 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 9 En osaa sanoa 12 Kuinka pitkään harrastatte vapaa-ajan liikuntaa kerralla keskimäärin? 8 Kuinka usein olette keskimäärin osallistunut seuraavien yhteisöjen toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Merkitkää kaikki, joihin olette osallistunut. 1 Alle 20 minuuttia minuuttia minuuttia 4 Yli 40 minuuttia En osaa sanoa 3kertaa viikossa tai useammin 12 kertaa/ viikko 13kertaa/ kuukausi muutama kerta/ vuosi 1 Liikunta- tai urheiluseura Kulttuurijärjestö tai yhdistys Nuorisojärjestö tai yhdistys Kansanterveys- tai potilasjärjestö (esim. SPR, sydänliitto) en ole osallistunut Ikääntyneiden yhdistys (eläkeläis- ja veteraanijärjestö, muut vanhusten huollon järjestöt) Seurakunta tai hengellinen yhdistys Vapaa-muotoinen harrastusryhmä Muu järjestö tai yhdistys Harrastatteko säännöllisesti jotain tai joitakin seuraavista? (ympyröikää tarvittaessa useita numeroita) 1 Lukeminen 9 Keräily (esim. postimerkit, design, kirjat tms.) 2 Kirjoittaminen 10 Valokuvaus 3 Laulaminen 11 Videokuvaus, elokuvat 4 Soittaminen 12 Tietokonepelit Näytteleminen 13 Lautapelit 6 Tanssi 14 Roolipelit 7 Maalaaminen, piirtäminen tai 1 Geokätkeily muu kuvallinen ilmaisu 16 Muu: mikä? 8 Käsityöt 13 Kuinka rasittavaa vapaa-ajan liikuntanne on tavallisesti? 1 Verkkaista ja rauhallista, ei hikoilua tai hengityksen kiihtymistä 2 Ripeää ja reipasta, jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä 3 Voimaperäistä ja rasittavaa, voimakasta hikoilua ja hengityksen kiihtymistä 4 En osaa sanoa Elämän laatu 14 Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? 1 Erittäin hyvä 2 Hyvä 3 Ei hyvä eikä huono 4 Huono Erittäin huono 1 Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin: 1 Hyvä 2 Melko hyvä 3 Keskitasoinen 4 Melko huono Huono 16 Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? 1 En koskaan 2 Hyvin harvoin 3 Joskus 4 Melko usein Jatkuvasti Turunkaupunki Turunkaupunki

16 Taustakysymykset: T1 Oletteko (ympyröikää numero) 1 Mies 2 Nainen T2 Oletteko tällä hetkellä 1 Opiskelija tai koululainen Eläkkeellä 2 Työssä 6 Yrittäjä 3 Työtön 7 Muu 4 Kotona oleva, kotiäiti tai -isä T3 Minkä ikäinen olette? vuotta T4 Missä asutte? 1 Keskustassa 2 Lähiössä tai muussa taajamassa 3 Haja-asutusalueella T Mikä on postinumeronne? (alueellista tarkastelua varten) Kiitos vastauksestanne!

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Taloussanomat.fi Autot -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 50 Mies 50 0 2 Ikä 15-2 vuotta 25-3 vuotta 22 35- vuotta 25 5-5 vuotta 1 20 55- vuotta 22 30 3 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Taloussanomat.fi Markkinointi -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2 Sukupuoli Nainen 26 5 käyttäjät, N=26 Mies 5 7 2 Ikä 15-2 vuotta 25-3 vuotta 35 35- vuotta käyttäjät, N=26 5-5 vuotta 2 55-69 vuotta

Lisätiedot

Taloussanomat.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Taloussanomat.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Asuminen -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 20 Sukupuoli Nainen 36 0 Asuminen käyttäjät, N=36 Mies 0 64 0 20 40 60 0 100 2 Ikä -24 vuotta 16 2-34 vuotta 32 3-44 vuotta 4-4 vuotta 20-6 vuotta 30 0

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013

Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2013 Keltainen Pörssi Kulkuneuvot -kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2 Sukupuoli Nainen 5 Mies 5 5 2 Ikä -2 vuotta 25-3 vuotta 35- vuotta 5-5 vuotta 2 55-9 vuotta 35 3 3 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot