TIETOISKU 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOISKU 2/"

Transkriptio

1 TIETOISKU 2/ ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta Efeko Oy:n tekemän Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen ns. suppealla asuinkuntaindeksillä 1) mitattuna (kuva 1). Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1989 ja korkeimmillaan lamavuonna Vuodesta 1983 kuntien väliset erot ovat pienentyneet, tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin Espoossa. Indekksi 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 Kuva 1. Suppean asuinkuntaindeksin 1) kehitys - 1) Laskettu palveluista, jotka ovat olleet kyselylomakkeella samanlaisina vuodesta 1983: Yleinen järjestys ja turvallisuus, kuluttajaneuvonta, sairaanhoito, nuorten ammatillinen koulutus, kansalais- ja työväenopistot, nuorten harrastustoiminta, katujen ja teiden hoito, kevyen liikenteen liikenneolot, liikenneolot autoilijan kannalta, julkinen liikenne, asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijainti, pientalotontin saanti ja vuokra-asunnon saanti. (Miettinen, Heikki 2005, 4) Espoo Helsinki Kemi Kuusankoski Tampere Sisällys 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt 7 Peruskoulu 2 Hyvät julkiset liikenneyhteydet ja työmatkan sujuvuus 8 Terveydenhoito 3 Mielipiteet palveluista Espoossa ja muissa lähiseudun kunnissa 9 Vanhusten hoito 4 Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö 10 Kunnan päätöksenteko ja talous 5 Tyytyväisyys lisääntynyt eniten vuokra-asunnon saantiin 11 Tiedottaminen ja asiakaspalvelu ja vähentynyt eniten talousasioiden hoitoon 12 Internet-palvelut 6 Päivähoito 13 Lopuksi Espoon kaupunki Internet Jakelu: puh. (09) Keskushallinto Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005ISSN Kehittämis- ja tutkimusryhmä PL 12, ESPOON KAUPUNKI 1

2 Myös ns. laajan, yhteensä 54 palvelua tai asiaa sisältävän, asuinkuntaindeksin (kuva 3) mukaan espoolaiset ovat tyytyväisempiä kotikuntansa asioihin kuin vuonna. Tyytyväisyys asuinkuntaan on lisääntynyt tutkimuksessa molempina vuosina mukana olleista 16 kunnasta eniten Järvenpäässä, Rovaniemellä ja Espoossa. Indeksin perusteella tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ovat Jämsänkosken, Siilinjärven ja Ruokolahden asukkaat (kuva 2). Espoolaiset eivät ole indeksin mukaan kuitenkaan aivan yhtä tyytyväisiä kuin kaikkien 30 tutkimuskunnan asukkaat keskimäärin. (Miettinen, Heikki 2005, 5-6). Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu. Sairaalapalveluille, hammaslääkäripalveluille ja lasten päivähoidolle on annettu painokerroin 3 ja terveyskeskuksen lääkäripalveluille sekä peruskoululle painokerroin 5. Muiden palveluiden painoarvo on 1. 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Anjalankoski, n=233 Espoo, n=1751 Forssa, n=217 Helsinki, n=1937 Hyvinkää, n=322 Imatra, n=281 Joensuu, n=493 Joutseno, n=239 Jyväskylä, n=508 Jämsänkoski, n=327 Järvenpää, n=230 Kankaanpää, n=232 Kemi, n=217 Kokkola, n=288 Kouvola, n=294 Kuusankoski, n=220 Lappeenranta, n=387 Nokia, n=331 Nurmijärvi, n=350 Oulu, n=633 Rautjärvi, n=196 Rovaniemi, n=309 Ruokolahti, n=202 Siilinjärvi, n=249 Taipalsaari, n=195 Tammisaari, n=233 Tampere, n=874 Turku, n=809 Vaasa, n=273 Valkeakoski, n=226 Lappeenranta-Imatra*, n=1500 KAIKKI, n= ,60 3,55 3,65 3,50 3,66 3,47 3,61 3,69 3,64 3,87 3,50 3,61 3,53 3,71 3,64 3,58 3,58 3,62 3,61 3,72 3,73 3,61 3,85 3,86 3,72 3,74 3,69 3,50 3,48 3,73 3,59 3,65 Kuva 2. Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua * Lappeenranta-Imatran tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä. (Miettinen, Heikki 2005, 5). 2 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

3 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 Espoo 3,47 3,55 Forssa 3,60 3,65 Helsinki 3,50 3,60 Hyvinkää 3,64 3,66 Jämsänkoski 3,82 3,87 Järvenpää 3,35 3,50 Kankaanpää 3,61 3,67 Kemi Kouvola 3,49 3,53 3,64 3, Kuusankoski 3,58 3,63 Nokia 3,61 3,62 Nurmijärvi 3,56 3,61 Oulu 3,68 3,72 Rovaniemi 3,48 3,61 Tampere 3,68 3,69 Vaasa 3,48 3,63 Kuva 3. Laajan asuinkuntaindeksin kehitys. Asteikko leikattu. (Miettinen, Heikki 2005, 6). Tutkimuksen alhainen vastausprosentti, joka oli koko 30 tutkimuskunnan aineistossa 45,9 ja Espoossa 44,4, tuo tuloksiin epävarmuutta, joka on syytä pitää mielessä tulkittaessa tuloksia. Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

4 2 Hyvät julkiset liikenneyhteydet ja työmatkan sujuvuus Asuinalueen valinnassa kaikkien 30 tutkimuskunnan vastaajat pitivät tärkeimpinä alueen rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä sekä hyviä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja samat asiat olivat myös espoolaisten vastaajien tärkeimmät tekijät asuinaluetta valittaessa. Espoolaiset vastaajat painottavat asuinalueen valinnassa kuitenkin kaikkien tutkimuskuntien vastaajiin verrattuna keskimääräistä enemmän hyviä julkisia liikenneyhteyksiä ja työmatkan sujuvuutta ja keskimääräistä vähemmän alueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä (kuva 4). (Miettinen, Heikki 2005, ). Espoo Kaikki % vastauksista Kaupalliset palvelut Päivähoito- ja koulupalvelut Kulttuuripalvelut 1 1 Terveydenhuoltopalvelut 2 4 Vanhusten palvelut Julkiset liikenneyhteydet Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Katu- ja tieverkosto 1 2 Jalankulku- ja pyörätiet 3 5 Yhteys lentokentälle 0 0 Työmatkan sujuvuus Alueen rauhallisuus Luonnonläheisyys Alueen pientalovaltaisuus Perinteisen kaupunkikeskustan rakenne Työnsaantimahdollisuudet Asuntojen ja asumisympäristön hinta - laatusuhde Tietoliikenneyhteydet 0 0 Kuva 4. Asuinalueen valintaan vaikuttavat tekijät. (Miettinen, Heikki 2005, 100.) 4 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

5 3 Mielipiteet palveluista Espoossa ja muissa lähiseudun kunnissa Vastaajilta kysyttiin monista palveluista ja asioista, miten hyvin ne ovat heidän mielestään asuinkunnassa hoidettu. Seuraavassa kuvassa (kuva 5) on tiivistetty espoolaisten ja tutkimuksessa mukana olleiden lähikuntien vastaajien vertailu (Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005 (b), 2-66). Helsinkiin verrattuna Espoo pärjää varsin hyvin. Noin puoleen (55 %) kysytyistä asioista yhtä useat tai useammat vastaajat Espoossa kuin Helsingissä ovat olleet sitä mieltä, että asia on hoidettu asuinkunnassa hyvin. Mm. ympäristön laatuun ja luonnonsuojeluun liittyvät asiat, katujen ja teiden hoito, autoliikenteen ja kevyen liikenteen liikenneolot ja turvallisuus sekä asuinalueiden turvallisuus yleensäkin samoin kuin palveluista tiedottaminen ja virastojen asiakaspalvelu, terveyskeskuksen lääkäripalvelut, hammaslääkäripalvelut ja vuodeosasto ja sairaanhoito yleensä, äitiys- ja lastenneuvola, vanhusten kotihoito, lasten päivähoito, vammaispalvelut, perheneuvola ja peruskoulu ja lukio ja lasten leikkipaikat ja kuntoradat ja ulkoilureitit ovat Espoossa kuntalaisten mielestä ainakin yhtä hyvin kuin Helsingissä. Ja toisaalta noin puoleen asioista espoolaiset vastaajat ovat jonkin verran tyytymättömämpiä, usein ero on kuitenkin pieni, 1-4 prosenttiyksikön verran. Ammatillinen koulutus, kirjastopalvelut, museot, torit ja torikauppa, kulttuuripalvelut, urheilu- ja pelikentät samoin kuin sisäliikuntatilat, uimarannat ja maauimalat, puistojen ja viheralueiden hoito, juomaveden laatu, julkinen liikenne ja pelastustoiminta saivat helsinkiläisiltä espoolaisia useammin hyvän arvion. Useimpiin muihin tutkimuksessa mukana olleisiin lähiseudun kuntiin - Hyvinkääseen, Järvenpäähän, Keravaan, Nurmijärveen ja Tuusulaan - verrattuna (kuva 5) Espoossa on vastaajien mielestä vähintäänkin yhtä hyvin hoidettu liikenneolot ja turvallisuus niin autoilun kuin kevyen liikenteenkin kannalta samoin kuin julkinen liikenne ja luonnon suojelu, vesistöjen puhtaus, melun torjunta, luonto- ja retkeilyreitit ja vuokraasuntojen saanti, yritystoiminnan edistäminen, kuluttajaneuvonta, sairaanhoito, kulttuuripalvelut, uimahallit, uimarannat ja maauimalat sekä kuntoradat ja ulkoilureitit. Useimpiin vertailukuntiin verrattuna Espoossa ollaan tyytymättömämpiä kunnan virastojen asiakaspalveluun ja palveluista tiedottamiseen, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja vuodeosastoon, sairaankuljetukseen, äitiys- ja lastenneuvolaan, vanhusten kotihoitoon, hammaslääkäripalveluihin, lasten päivähoitoon, vanhusten asumis- ja laitospalveluihin, perheneuvolaan, peruskouluun ja lukioon, ammatilliseen koulutukseen, kansalaisopistoon ja kirjastopalveluihin, nuorten harrastustoimintaan ja museoihin, toreihin ja torikauppaan sekä urheilu- ja pelikenttiin ja sisäliikuntatiloihin, kierrätystoimintaan ja puistojen ja viheralueiden hoitoon, ilman laatuun, ympäristön siisteyteen, pelastustoimintaan, palotarkastukseen, nuohoukseen, luottamushenkilöiden toimintaan, kunnan talousasioiden hoitoon, kunnan yhteistyöhön naapurikuntien kanssa, asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijaintiin ja pientalotontin saantiin. Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

6 Kuva 5. Miten hyvin asiat vastaajien mielestä asuinkunnassa ovat? Espoossa tyytyväisiä yhtä paljon tai enemmän = Espoossa tyytyväisiä 1-4 %-yks. vähemmän = Espoossa tyytyväisiä yli 4 %-yks. vähemmän = Ei tietoa = Helsinki Hyvinkää Järvenpää Kerava Nurmijärvi Tuusula Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennettu ympäristö: viihtyisyys, kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Terveyskeskuksen lääkäripalvelut Terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaanhoito Sairaankuljetus Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat Katujen ja teiden hoito Jätehuolto Kierrätystoiminta Puistojen ja viheralueiden hoito Juomaveden laatu Kevyen liikenteen liikenneolot Liikenneolot autoilijan kannalta Julkinen liikenne Kevyen liikenteen turvallisuus Autoliikenteen turvallisuus Luonnon suojelu Ilman laatu Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys Luonto- ja retkeilyreitit Rakennetun ympäristön valvonta Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous Luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan ja naapurikuntien yht.työ Asunnot, työpaikat, palvelut: sijainti 6 Pientalotontin saanti Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005 Vuokra-asuntojen saanti

7 4 Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Tyytyväisyyttä mittaavien kysymysten yhteydessä vastaajilta kysyttiin ovatko he tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet palvelua viimeisten 12 kuukauden aikana. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella miten palvelun käyttökokemukset vaikuttavat tyytyväisyyteen. Alla olevassa kuviossa on esitetty kantaa ottaneiden palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäneiden arvioiden keskiarvot. Toimeentulotukea ja lasten leikkipaikkoja lukuun ottamatta palvelua käyttäneet antoivat palvelusta myönteisemmän arvion kuin ei-käyttäneet, erot olivat suurimmat hammaslääkäripalveluissa, nuohouksessa ja palotarkastuksessa. Palvelun käyttämättömyyden syynä voi kuitenkin olla palvelun huono saavutettavuus, mikä näkyy luonnollisesti tyytymättömyytenä. keskiarvo; 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 2,80 3,28 Käyttäjät Ei-käyttäjät Sairaalapalvelut 3,71 3,64 Äitiys- ja lastenneuvola 4,04 4,26 Hammaslääkäripalvelut 2,03 3,09 Toimeentulotuki 2,36 2,65 Kansalais- ja työväenopistot 4,02 3,94 Kirjastopalvelut 4,02 4,16 Nuorten harrastustoiminta 3,24 3,50 Ulkoilualueet ja puistot 3,47 3,89 Lasten leikkipaikat 3,55 3,57 Julkinen liikenne 3,35 3,65 Palotarkastus 3,67 4,27 Nuohous 3,56 4,18 Kuva 6. Kantaa ottaneiden (ei osaa sanoa -vastaukset eivät sis.) palvelua käyttäneiden ja eikäyttäneiden vastaajien arviot palveluista Espoossa (Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005 (a)). Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

8 5 Tyytyväisyys lisääntynyt eniten vuokra-asunnon saantiin ja vähentynyt eniten talousasioiden hoitoon Espoossa vastaajien tyytyväisyys on lisääntynyt edellisestä vuoden kaupunkipalvelututkimuksesta eniten vuokra-asunnon saantiin ja ympäristön siisteyteen (kuvat 7a ja 7b). Lähes yhtä paljon on lisääntynyt luonto- ja retkeilyreitteihin, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, juomaveden laatuun ja kevyen liikenteen liikenneoloihin tyytyväisten osuus. Vuokra-as. saanti 2005 Ympäristön siisteys 2005 Luonto- ja retkeilyreitit 2005 Järjestys, turvallisuus 2005 Juomaveden laatu 2005 Kevyt liik: liikenneolot 2005 Uimahallit 2005 Vesistöjen puhtaus 2005 Asuinalueen turvallis Peruskoulu 2005 Puistot, viheral: hoito 2005 Kevyt liikenne: turvall Luonnon suojelu 2005 Lukio 2005 Jätehuolto 2005 Nuohous 2005 Asunnot, työp,palv. sij.2005 Autoliikenne: turvall Kuluttajaneuvonta 2005 Kunnan h-lääkäripalv Museot 2005 Autoliik: liikenneolot 2005 Ilman laatu 2005 Melun torjunta 2005 Kuntalais.vaikutt.mahd.2005 Lasten päivähoito 2005 Kirjastopalvelut 2005 Lasten leikkipaikat parantunut eli tyytyväisten osuus 5-11 %-yksikköä suurempi 2005 kuin tyytyväisten osuus 1-4 %-yksikköä suurempi 2005 kuin Kuva 7 a. Asioiden hoitoon tyytyväisten osuudet Espoossa ja Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

9 Vuokra-asunnon saantiin tyytyväisten osuus on kasvanut 11 %-yksikön verran. Kovin tyytyväisiä ei siihen kuitenkaan olla. Vain vajaa viidennes (17 %) katsoi, että vuokra-asunnon saanti on Espoossa hoidettu hyvin. Toisaalta moni (62 % v ja 47 % v. ) ei osannut sanoa asiaan kantaansa. Lähes 10 %- yksiköllä olivat lisääntyneet myös ympäristön siisteyteen ja luonto- ja retkeilyreitteihin tyytyväisten osuudet. Ympäristön siisteyteen oli tyytyväisiä runsas puolet (59 %) ja luonto- ja retkeilyreitteihin noin kolme neljästä (75 %) vastaajasta vuonna Eniten on vähentynyt tyytyväisyys kunnan talousasioiden hoitoon. Tyytyväisten osuus talousasioiden hoitoon on vähentynyt 13 %-yksikön verran. Terveyskeskuksen lääkäripalveluihin tyytyväisten osuus on vähentynyt jonkin verran vähemmän (7 %-yksikköä) samoin tyytyväisyys toreihin ja torikauppaan (6 %-yksikköä). Äitiys-, lastenneuvola 2005 Vammaispalv Perheneuvola 2005 Nuorten harrastustoim.2005 Kierrät. paperit jne Julkinen liikenne 2005 Luottamushenk. toim Pientalotontin saanti 2005 Tk. vuodeos Toim.tulotuki 2005 Aikuist. ammatill.koul Yritystoim. edistäm Virastojen as.palv Nuorten ammatill.koul Työväenopisto 2005 Sairaalapalvelut 2005 Kulttuuripalvelut 2005 Kadut tiet:hoito 2005 Naapurikuntayht.työ 2005 Palveluista tiedottam Urheilu- ja pelikentät 2005 Sisäliikuntatilat 2005 Torit ja torikauppa 2005 Tk. lääkäripalv Talousasioiden hoito tyytyväisten osuus yhtä suuri 2005 kuin tyytyväisten osuus 1-4 %-yksikköä pienempi 2005 kuin huonontunut eli tyytyväisten osuus 5-13 %-yksikköä pienempi 2005 kuin Kuva 7 b. Asioiden hoitoon tyytyväisten osuudet Espoossa ja 2005 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

10 Moniin kysytyistä asioista vain vähemmistö osasi sanoa kantansa eli että asia oli kunnassa hyvin tai huonosti. Niistä asioista, joista vähintään neljä viidestä ilmaisi kantansa, tyytyväisimpiä oltiin turvallisuuteen. Lähes 90 % espoolaisista vastaajista oli tyytyväisiä asuinalueen turvallisuuteen ja lähes yhtä useat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Myös juomaveden laatuun melkein 90 % oli tyytyväisiä. Varsin tyytyväisiä oltiin myös kevyen liikenteen liikenneoloihin, kirjastopalveluihin, jätehuoltoon ja ulkoilualueisiin ja puistoihin, joihin noin neljä viidestä oli tyytyväinen. Kolme neljästä oli tyytyväisiä autoliikenteen liikenneoloihin ja turvallisuuteen sekä luonto- ja retkeilyreitteihin ja kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin. Uimahalleihin, julkiseen liikenteeseen, kevyen liikenteen turvallisuuteen, puistojen ja viheralueiden hoitoon, kierrätystoimintaan (paperit, lasit, paristot), rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä ympäristön siisteyteen oli enemmistö tyytyväisiä tyytyväisten osuuden vaihdellessa 59 %:sta 71 %:iin. Vähiten tyytyväisiä oltiin katujen ja teiden hoitoon. Runsas puolet (56 %) katsoi, että Espoon kadut ja tiet on hoidettu hyvin. (Miettinen - Keskinen 2005, 9) 6 Päivähoito Tutkimuksessa pyydettiin alle kouluikäisten lasten vanhempia arvioimaan heidän vanhimman alle kouluikäisen lapsensa kodin ulkopuolisen päivähoidon tasoa. Arviot ovat voittopuolisesti hyvät ja parantuneet edellisestä vuoden tutkimuksesta. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä piti kodin ja hoitopaikan yhteistyötä, toimintaa lasten kanssa, henkilökunnan ammattitaitoa ja hoitopaikkaa yleensä erittäin tai melko hyvinä. Hoitopaikan ilmapiiriä ja turvallisuutta piti vajaat 90 % hyvinä. Henkilökunnan riittävyyttä piti joka viides huonona. Tilojen kunto ja varusteet ja ryhmäkoot saivat huonon arvion joka seitsemänneltä. Taulukko 1. Hoitopaikan saama arvosana vuosina ja 2005 Espoossa, % Erittäin / melko hyvä Erittäin / melko huono Hoitopaikka yleensä Kodin ja hoitopaikan yhteistyö Toiminta lasten kanssa Henkilökunta 87 2 Henkilökunnan ammattitaito 92 2 Henkilökunnan riittävyys Ilmapiiri ja turvallisuus Tilojen kunto ja varusteet Ryhmän koko (Miettinen, Heikki 2005, ; Miettinen, Tuula, 6) 10 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

11 7 Peruskoulu Niitä vastaajia, joilla on peruskoulua käyviä lapsia, pyydettiin arvioimaan koulun eri osa-alueita erikseen ala-asteen ja yläasteen osalta. Peruskoulun vuosiluokkien 1-6 saamat arviot ovat pysyneet vuosien 1997 ja tutkimuksiin verrattuna samanlaisina ja varsin hyvinä kouluterveydenhuoltoa ja tilojen kuntoa ja varusteita lukuun ottamatta. Tilojen kunto ja varusteet saivat vuonna 2005 paremmat arviot kuin ennen, mutta kuitenkin vain joka toinen vastaaja piti niitä melko tai erittäin hyvinä. Luokkakoon saama arvio ei myöskään yltänyt yhtä hyviin arvioihin kuin useimpien kysyttyjen asioiden saamat arviot. Vuosiluokkien 7-10 kohdalla tyytyväisyys on lisääntynyt, mutta ei yllä luokkien 1-6 saaman arvion tasolle. Vajaassa kymmenessä vuodessa henkilökunnan saamat arviot ovat parantuneet eniten. Henkilökuntaa melko tai erittäin hyvänä pitävien osuus on lisääntynyt peräti 18 prosenttiyksiköllä ja nyt neljä viidestä vastaajasta antoi henkilökunnalle ainakin melko hyvän arvosanan. Myös ilmapiirin ja turvallisuuden, kodin ja koulun yhteistyön, opetuksen ja tilojen kunnon ja varusteiden saamien melko tai erittäin hyvien arvioiden osuus on lisääntynyt yli 10 prosenttiyksiköllä. Kaiken kaikkiaan koulujen arvioinnit ovat varsin hyvät. Enemmistö vastaajista piti hyvänä tai erittäin hyvänä kaikkia kysyttyjä asioita. Heikoimmat arviot saivat kouluterveydenhuolto, tilojen kunto ja varusteet ja vuosiluokkien 1-6 luokkakoot. Taulukko 2. Mielipiteet peruskoulusta Espoossa vuosina 1997, ja 2005 hyvänä pitävien osuus, % Vuosiluokat 1-6 Vuosiluokat Koulu yleensä Kodin ja koulun yhteistyö Kouluterveydenhuolto Opetus Henkilökunta Ilmapiiri ja turvallisuus Tilojen kunto ja varusteet Luokkakoko 59 Valinnaisten aineiden riittävyys 68 (Miettinen, Heikki 2005, ; Miettinen, Tuula, 8) Vaikka arviot koulusta ovatkin varsin hyvät, silti joka kymmenes (12 %) vastaaja arvioi vuosiluokkien 1-6 kouluterveydenhuollon erittäin tai melko huonoksi ja lähes yksi kymmenestä (9 %) piti kodin ja koulun yhteistyötä huonona. Koulutiloille huonon arvosanan antoi joka neljäs (23 %) samoin luokkakoolle (25 %). (Miettinen, Heikki 2005, ) Vuosiluokkien 7-10 oppilaiden vanhemmista joka kymmenes (9 %) piti kodin ja koulun yhteistyötä, joka seitsemäs (15 %) kouluterveydenhuoltoa ja valinnaisten aineiden riittävyyttä ja joka neljäs (25 %) koulutilojen kuntoa ja varusteita huonona tai erittäin huonona (Miettinen, Heikki 2005, ). Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

12 8 Terveydenhoito Espoolaisista vastaajista, jotka osasivat sanoa asiasta mielipiteensä, joka kolmas (34 %) arvioi terveyskeskuspalvelut paremmiksi tai samanlaisiksi kuin vastaavat yksityiset palvelut. Osuus on pienentynyt vuodesta, jolloin se oli 39 %. Kaikissa tutkimuskunnissa keskimäärin vajaa puolet (45 %) piti terveyskeskuspalveluja samanlaisina tai parempina kuin yksityisiä palveluja. Osuus oli yhtä suuri (44 %) myös vuonna. (Miettinen, Heikki 2005, 155.) Niiltä vastaajilta, jotka olivat käyttäneet terveyskeskuksen palveluja kyselyä edeltävien 12 kuukauden aikana, kysyttiin tyytyväisyyttä viimeiseen käyntikertaan. Enemmistö vastaajista oli niin Espoossa kuin kaikissa tutkimuskunnissakin keskimäärin erittäin tai melko tyytyväisiä kysyttyihin palvelun osatekijöihin lukuun ottamatta hoitotarvikkeiden saantia Espoossa (kuva 8). Siihen oli lähes joka toinen espoolainen vastaaja tyytyväinen. Kaikkiin tutkimuskuntiin verrattuna espoolaiset olivat tyytyväisempiä kulkuyhteyksiin, mutta tyytymättömämpiä ajan saantiin ja lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden saantiin sekä terveyskeskuksen tiloihin. Vuodesta on espoolaisten tyytyväisyys henkilökunnan palvelualttiuteen jonkin verran lisääntynyt samoin terveyskeskuksen tiloihin. Neljä viidestä vastaajasta oli vuonna 2005 erittäin tai melko tyytyväisiä palvelualttiuteen ja kolme neljästä terveyskeskuksen tiloihin. Ensimmäistä kertaa kysytylle hoidon hyödyllisyydelle kolme neljästä vastaajasta niin Espoossa kuin kaikissa tutkimuskunnissa keskimäärinkin antoi hyvän arvion ja peräti joka kymmenes huonon. % Ajan saanti Kulkuyhteydet Odotusaika vastaanotolla 2005 Jonotusaika Henkilökunnan palvelualttius Hoidon laatu Tutkimusten laatu ja määrä Lääkkeiden saanti Hoitotarvikkeiden saanti Terveyskeskuksen tilat Hoidon hyödyllisyys Espoo Espoo 2005 Kaikki tutkimuskunnat 2005 Kuva 8. Kunnalliseen terveyskeskukseen tyytyväisten osuus (%) Espoossa ja kaikissa tutkimuskunnissa vuosina ja 2005; tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana terveyskeskuksessa käyneet (Miettinen, Heikki,, ; Miettinen, Heikki, 2005, ) 12 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

13 9 Vanhusten hoito Vastaajilta kysyttiin, mitkä annetuista seitsemästä vaihtoehdosta ovat tärkeitä vanhusten hoidon kehittämisessä omassa asuinkunnassa. Vastaajalla oli mahdollisuus valita enintään kaksi vastausvaihtoehtoa. Taulukko 3. Tärkeät vanhusten hoidon kehittämisvaihtoehdot omassa asuinkunnassa vuonna 2005 Espoossa ja kaikissa tutkimuskunnissa (vastaaja sai valita kaksi vaihtoehtoa), % Espoo Espoo Kaikki tutkimuskunnat % vastaajista % vastauksista % vastauksista Vanhainkodit 9,1 5,4 9 Kunnalliset vanhusten asuinja palvelutalot 62,3 36,7 37 Yksityiset vanhusten asuinja palvelutalot 14,1 8,3 6 Hoito omaisten tai muiden lähellä asuvien avustamana 13,4 7,5 9 Kotihoidon tehostaminen kunnan toimenpitein 56,3 33,2 33 Kodin ja asuinympäristön esteettömyyden lisääminen 12,1 7,1 6 Muu 1,2 0,7 0,1 Ei osaa sanoa 8,3 Yhteensä Enemmistö espoolaisista vastaajista piti tärkeänä vanhusten hoidon kehittämisessä kunnallisia avohoitopalveluja. Kunnan ylläpitämiä vanhusten palvelutaloja ja vanhusten asuintaloja piti lähes kaksi kolmasosaa (62 %) vastaajista tärkeinä, kotihoidon tehostamista kunnan toimenpitein runsas puolet (56 %). Kunnalliset palvelu- ja asuintalot nousivat tärkeimmäksi ja kunnallinen kotihoito toiseksi tärkeimmäksi vanhusten hoidon kehittämismuodoksi myös koko tutkimusaineistossa. 10 Kunnan päätöksenteko ja talous Espoossa vastaajien tyytyväisyys kunnan päätöksentekoon ja talousasioiden hoitoon on vähentynyt vuoden tutkimuksesta. Kun espoolaisista vastaajista yli puolet katsoi vuonna, että kunta on hoitanut talousasiansa hyvin, oli osuus 32 % vuonna Myös kaikissa tutkimuskunnissa keskimäärin on talousasioiden hoitoon tyytyväisten osuus laskenut, neljän prosenttiyksikön verran. Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

14 % Kunta on hoitanut talousasiansa hyvin Kunta tekee yleensä oikeita päätöksiä Espoo 2005 Espoo Kaikki tutkimuskunnat 2005 Kaikki tutkimuskunnat Kunnan palveluita on veroihin nähden liian vähän Kunnan päätöksenteko tulee saada lähemmäs asukkaita Asukkaat huolehtisivat i tse enemmän palveluista1) Kunnassa on palveluita, joita en voi käyttää, vaikka haluaisinkin Kuva 9. Espoolaisten ja kaikkien tutkimuskuntien vastaajien arviot päätöksenteosta ja taloudesta vuosina ja ) Vuoden tutkimuksessa Omatoimisuutta lisättävä, asukkaat huolehtisivat itse enemmän palveluista. 11 Tiedottaminen ja asiakaspalvelu Enemmistö (53 %) espoolaisista vastaajista oli sitä mieltä, että tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu Espoossa hyvin. Osuus on hieman pienempi kuin vuonna (58 %). Tärkeimpinä tiedotuskanavina vastaajat pitivät ilmaisjakelulehtiä (28 % vastauksista) ja kaupungin omaa tiedotuslehteä (27 %), kun kysyttiin missä kunnan asioista tulisi tiedottaa ja vastaaja sai valita korkeintaan kaksi vastausvaihtoehtoa. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto oli sanomalehdet (21 %) ja neljänneksi suosituin Internet (15 %). Muiden vaihtoehtojen - radion, television tai kaapelitelevision, kunnan tiedotustilaisuuksien ja ilmoitustaulujen - osuudet olivat vain 1-2 % vastauksista. Sanomalehtiä kannatettiin eniten Valkeakoskella, ilmaisjakelulehtiä Nurmijärvellä, kunnan omaa tiedotuslehteä ja internetiä Espoossa ja televisiota Kankaanpäässä. Tammisaarelaiset olivat muita useammin radion ja rautjärveläiset ilmoitustaulujen kannalla. Espoossa kannatettiin Internetiä kaupungin asioista tiedottamisen kanavana (15 % vastauksista) enemmän kuin tutkimuskunnissa keskimäärin (8 % vastauksista) ja enemmän kuin muissa tutkimuskunnissa, joissa sen kannatus vaihteli 4-13 %. (Miettinen, Heikki 2005, 219) Vähemmistö espoolaisista vastaajista antoi hyvän arvosanan kaupungin puhelinpalveluille (kuva 10). Kaikissa tutkimuskunnissa vastaajat arvioivat puhelinpalvelut jonkin verran paremmiksi. 14 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

15 Hyvä Kohtalainen Huono 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Puhelunvälityksen/-keskuksen palvelut Terveyskeskuksen puhelinpalvelu Espoo Puhelinpalvelu muissa kunnan palvelupisteissä Puhelinnumeroista ja puhelin palveluajoista tiedottaminen Kaik ki t uk t im uskunnat Puhelunvälityksen/-keskuksen palvelut Terveyskeskuksen puhelinpalvelu Puhelinpalvelu muissa kunnan palvelupisteissä Puhelinnumeroista ja puhelinpalveluajoista tiedottaminen Kuva 10. Tyytyväisyys kunnan puhelinpalveluun Espoossa ja kaikissa tutkimuskunnissa keskimäärin Internet-palvelut Niitä vastaajia, jotka olivat käyttäneet asuinkuntansa Internet-kotisivuja kyselyä edeltävien viimeisten 12 kuukauden aikana, pyydettiin arvioimaan sivujen yleisilmettä, käytön helppoutta, tietojen ajantasaisuutta, palvelujen laajuutta ja yhteydenottomahdollisuutta viranhaltijoihin sivujen kautta. Tutkimuksessa mukana olleiden kuntien Internet-palveluihin ollaan yleensä tyytyväisiä. Sivuja pidetään helppokäyttöisinä, ajantasaisina ja niiden palveluja laajoina. Suurella osalla vastaajista ei ole ollut tarvetta yhteydenottoon sivujen kautta. (Miettinen, Heikki 2005, 202) Espoolaiset vastaajat olivat kotisivujen käytön helppouteen tyytymättömämpiä ja palvelujen laajuuteen tyytyväisempiä kuin tutkimuskuntien vastaajat keskimäärin (kuva 11). Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista

16 Tyytyväinen Ei kumpaakaan Tyytymätön 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sivujen yleisilme Käytön helppous E s poo Tietojen ajantasaisuus Palvelujen laajuus Yhteydenottomahdollisuudet viranhaltijoihin sivujen kautta Sivujen yleisilme Ka ikki t u t k imuskunnat Käytön helppous Tietojen ajantasaisuus Palvelujen laajuus Yhteydenottomahdollisuudet viranhaltijoihin sivujen kautta Kuva 11. Tyytyväisyys kunnan Internet-palveluihin Lopuksi Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa näyttäisi monelta kohdin lisääntyneen. Tutkimuksen alhainen vastausprosentti (koko aineistossa 45,9 ja Espoossa 44,4) tuo tuloksiin kuitenkin epävarmuutta. Niinpä esimerkiksi asuinkuntaindeksien tulos, jonka mukaan espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa näyttäisi lisääntyneen, on jossain määrin epävarma, mutta suuntaa-antava - tyytymättömyyden kasvu ei saa tukea tutkimuksesta. LÄHTEET: Kaupunki- ja kuntapalvelut Julkaisematon lisätuloste Palvelujen käyttö ja tyytyväisyys, Efeko Oy HM/ (a) Kaupunki- ja kuntapalvelut Julkaisematon raportti Palvelujen arviointi, Espoo. Efeko Oy (b) Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksen Espoo-kohtainen SAS-aineisto. Miettinen, Heikki: Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy. Tutkimuksia 241/ Miettinen, Heikki: Kuntapalvelut. Efektia Oy. Tutkimuksia Helsinki. Miettinen, Tuula: Espoolaisten mielipiteet palveluista. Tietoisku 9/. Espoon kaupunki, Keskushallinnon palvelukeskus, Tieto- ja tutkimuspalvelut. Espoo Miettinen, Tuula - Keskinen, Vesa Helsingin seudun suunnat 4 / julkaisussa: Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin. AINEISTO: Efeko Oy:n 30 kunnassa vuonna 2005 tekemä kyselytutkimus. Espoossa kyselylomake lähetettiin 4000:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle espoolaiselle ja vastausprosentiksi Espoossa tuli 44,4 %. Kaikkien 30 kunnan yhteinen vastausprosentti on 45,9 %. 16 Tietoisku 2/2006: Espoolaisten mielipiteet palveluista 2005

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD1205. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2001 [koodikirja].

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia VESA KESKINEN. Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008

Tutkimuskatsauksia VESA KESKINEN. Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 5 2008 2005 2001 0 20 40 60 80 100% Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti VESA KESKINEN Paluu normaaliin Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008

Lisätiedot