Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen

2 Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 1 Sairaalapalvelut 1 Sairaankuljetus 20 Äitiys- ja lastenneuvola 21 Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut 23 Lasten päivähoito 24 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 2 Vammaispalvelut 2 Toimeentulotuki 27 Perheneuvola 2 Sosiaalityö 2 Peruskoulu 30 Lukio 31 Aikuisten ammatillinen koulutus 32 Nuorten ammatillinen koulutus 33 Kansalais- ja työväenopistot 34 Kirjastopalvelut 3 Nuorten harrastustoiminta 3 Museot 37 Torit ja torikauppa 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut 3 Urheilu- ja pelikentät 40 Sisäliikuntatilat 41 Uimahallit 42 Uimarannat ja maauimalat 43 Kuntoradat ja ulkoilureitit 44 Ulkoilualueet ja puistot 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista 4 Lasten leikkipaikat 47 Katujen ja teiden hoito 4 Jätehuolto 4 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 0 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 2 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 3 Liikenneolot autoilijan kannalta 4 Julkinen liikenne Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 7 Luonnon suojelu Ilman laatu Vesistöjen puhtaus 0 Melun torjunta 1 Ympäristön siisteys 2 Luonto- ja retkeilyreitit 3 Rakennetun ympäristön valvonta 4 Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous 7 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 70 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 71 Pientalotontin saanti 72 Vuokra-asunnon saanti Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa 74. Asiat, joissa panostusta voidaan vähentää 7. Palvelujen käyttö 7 Liite Kyselylomake

3 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.vastaava tutkimus on tehty aikaisemmin useissa kaupungeissa samalla tutkimusasetelmalla. Kysely lähettiin 00:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle n asukkaalle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastanneiden kesken arvottiin viisi 0 euron arvoista lahjakorttia. Vastauksia saatiin 330, joten vastausaktiivisuus oli keskimäärin 41,3 %. Taulukko 1. Otos ja vastannnet Otos Vastaukset % % Taulukko 2. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen 2 % Työssä 4 % Työtön 3 % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä 4 % Eläkkeellä 4 2 % Yrittäjä 2 % Muu 2 % Puuttuva tieto 2 % Kaikki % Taulukko 3. Vastanneiden ikäryhmä lkm % % % % % % - 70 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella.

4 2 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla 4- ssa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,3 kun se vertailukunnissa oli 7,2. Vertailuryhmän tässä muodostavat muut vuoden aikana tutkimuksen suotittaneet kaupungit eli Forssa, Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä ja Lahti. Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana #VIITTAUS! 0 % % 20 % 30 % 40 % 0 % 0, % 0 % 4 % 7,0 % 3 % 40,7 % Arvosana 7 32,1 % 3 %,1 % 1 %,2 % % 4 0,3 % 1 %

5 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin ssa laiset ovat yleensä tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kaupungissa sekä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen. Myös virastojen asiakaspalveluun sekä tiedottamiseen kunnan palveluista oltiin tyytyväisiä. Enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 2. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen 2 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista 0 2 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta 1 7 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet

6 4 Sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen ja terveyskeskuksen lääkäripalveluihin oltiin useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Sen sijaan terveyskeskuksen hammaslääkäripalveluihin oltiin useammin tyytymättömä kuin tyytyväisiä. Useimpiin sosiaalipalveluihin vastaajien enemmistö ei osannut ottaa kantaa. Useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä oltiin perheneuvolaan, sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, vanhusten palveluihin, päivähoitoon ja äitiys- ja lastenneuvolaan. Ainoastaan toimeentulotukeen oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 2 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut 1 27 Sairaankuljetus 44 1 Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito 3 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 21 2 Vammaispalvelut 77 Toimeentulotuki 77 Perheneuvola 7 Sosiaalityö 1

7 laiset ovat pääosin tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoihin, uimahalliin, kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin, ulkoilualueisiin ja puistoihin sekä kansalaisja työväenopistoihin. Kuvio 4. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu 2 2 Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus 1 44 Nuorten ammatillinen koulutus 41 4 Kansalais- ja työväenopistot Kirjastopalvelut 3 Nuorten harrastustoiminta 40 4 Museot 0 33 Torit ja torikauppa 7. Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Urheilu- ja pelikentät 2 2 Sisäliikuntatilat 30 1 Uimahallit 3 Uimarannat ja maauimalat 1 Kuntoradat ja ulkoilureitit 77 1 Ulkoilualueet ja puistot 74 1 Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat 47 3

8 Vastaajat olivat valtaosin tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, esim. juomavettä piti hyvänä 7 % vastaajista. Useimmin parannettavaa nähtiin julkisessa liikenteessä, katujen ja teiden hoidossa sekä liikenneturvallisuudessa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito 47 4 Jätehuolto 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 2 7 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 7 7. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 2 Liikenneolot autoilijan kannalta 2 Julkinen liikenne Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 4 3 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 1

9 7 Ympäristön siisteyttä, pelastustoimintaa, ilman laatua sekä luonto- ja retkeilyreittejä arvostetaan ssa. Kriittisimmin suhtaudutaan rakennetun ympäristön valvontaan, vesistöjen puhtauteen ja melun torjuntaan. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista oli tyytyväisiä pelastustoimen palveluihin. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Ilman laatu 24 Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys 2 2. Luonto- ja retkeilyreitit 30 Rakennetun ympäristön valvonta Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous 43 42

10 Kaupungin luottamushenkilöiden toimintaan suhtauduttiin usein kriittisesti, puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa asioihin kantaa. Myös talousasioiden hoitoon ja yhteistyöhön naapurikuntien kanssa oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä Pientalotontin ja vuokra-asunnon saantiin oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Sen sijaan positiivisemmin suhtauduttiin asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoitteluun. Kuvio 7. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 4 3 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti 1 2 Vuokra-asunnon saanti 0 2

11 3. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=0 ka.=3, 7 7 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4,04 4 Järvenpää,200, n=4 ka.=3,7 77 Kerava,, n=3 ka.=3,4 Lohja,200, n=24 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n=20 ka.=3,7 Vihti,, n=27 ka.=3,7 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Asuinalueen turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Asuinalueen turvallisuutta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,1 Espoo,200, n=0 ka.=4,1 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4, Järvenpää,200, n=7 ka.=4,0 0 4 Kerava,, n=31 ka.=4,07 Lohja,200, n=23 ka.=4,1 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n=20 ka.=4, 0 4 Vihti,, n=27 ka.=4,04 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=4, 0 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Yritystoiminnan edistäminen Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yritystoiminnan edistämistä piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3,27 2 Espoo,200, n=72 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 27 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, 2 1 Kerava,, n=3 ka.=3,1 Lohja,200, n=20 ka.=3,1 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=24 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,4 2 0 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti ssa vastaajista 73 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 73 1 Espoo,200, n=7 ka.=3,1 2 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,2 3 1 Järvenpää,200, n=4 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=21 ka.=3,02 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 23 Vihti,, n=21 ka.=3,3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 0 2 (¹) 73%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Tiedottaminen kunnan palveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista kunnan palveluista piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,4 Lohja,200, n=21 ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=3,71 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 1 32 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Kuluttajaneuvonta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuluttajaneuvontaa piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2,1 1 7 Espoo,200, n=77 ka.=3,3 21 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,44 2 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,23 71 Kerava,, n=3 ka.=3,23 Lohja,200, n= ka.=3,3 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,21 1 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=2, Espoo,200, n=7 ka.=2, Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 4 34 Kerava,, n=3 ka.=2,72 Lohja,200, n=21 ka.=2,3 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=2, Vihti,, n=2 ka.=2,2 3 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=77 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n= ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=2, Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3,31 31 Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 4 34 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=71 ka.=2,1 4 Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=3 ka.=2,3 7 Kerava,, n=31 ka.=2, Lohja,200, n= ka.=3,1 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, 1 Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,4 77 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 1 Sairaalapalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaalapalveluja piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=73 ka.=3, 4 3 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, 1 30 Järvenpää,200, n=1 ka.=2, 2 2 Kerava,, n=3 ka.=3,2 Lohja,200, n=23 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 20 Sairaankuljetus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaankuljetusta piti ssa vastaajista 44 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=4, Espoo,200, n=73 ka.=3, 30 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4, Järvenpää,200, n=1 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=21 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n=27 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 4 (¹) 44%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 21 Äitiys- ja lastenneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Äitiys- ja lastenneuvolaa piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. kolme Kuvio 20. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=4, Espoo,200, n=7 ka.=4, 41 3 Hyvinkää,200, n=304 ka.=4, Järvenpää,200, n=2 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4, Lohja,200, n=20 ka.=4,23 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, 42 3 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,1 3 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 Vanhusten kotihoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten kotihoitoa piti ssa vastaajista 21 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 21. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 21 4 Espoo,200, n=4 ka.=2, 74 Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=2 ka.=2, 7 Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=21 ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 7 Vihti,, n=2 ka.=2,77 20 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 74 (¹) 21%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 23 Kunnan hammaslääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan hammaslääkäripalveluja piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2, Espoo,200, n=73 ka.=2, Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=1 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,44 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 24 Lasten päivähoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten päivähoitoa piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. yhdeksän Kuvio 23. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=31 ka.=3, 3 Espoo,200, n= ka.=3, 41 1 Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3,7 3 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=23 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 2 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluja piti ssa vastaajista 21 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 24. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=3 ka.=3, Espoo,200, n=72 ka.=2, 77 1 Hyvinkää,200, n=307 ka.=2, Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 74 Kerava,, n=31 ka.=2,2 Lohja,200, n=2 ka.=3,34 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3,23 7 Vihti,, n=24 ka.=2, 71 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 73 (¹) 21%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 2 Vammaispalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vammaispalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. yhdeksän Kuvio 2. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3,21 77 Espoo,200, n=72 ka.=2, 7 4 Hyvinkää,200, n=304 ka.=3,02 1 Järvenpää,200, n=2 ka.=2,4 2 Kerava,, n=3 ka.=3,24 Lohja,200, n= ka.=3,0 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,23 Vihti,, n=24 ka.=3,07 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 3 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 27 Toimeentulotuki Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toimeentulotukea piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. noussut Kuvio 2. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=2,3 77 Espoo,200, n=73 ka.=2,1 77 Hyvinkää,200, n=304 ka.=2,74 1 Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 2 Kerava,, n=3 ka.=2, Lohja,200, n=20 ka.=3,07 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=2,7 7 4 Vihti,, n=2 ka.=2,3 77 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 0 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 Perheneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin perheneuvola on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Perheneuvolaa piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 27. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3,0 7 Espoo,200, n=72 ka.=3, 1 7 Hyvinkää,200, n=304 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3,3 1 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=21 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=24 ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 2 Sosiaalityö Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sosiaalityö on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sosiaalityötä piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 1 Espoo,200, n=73 ka.=3, 1 71 Hyvinkää,200, n=302 ka.=3,2 0 7 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,0 2 7 Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=24 ka.=3,24 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 77 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 30 Peruskoulu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin peruskoulu on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Peruskoulua piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. yhdeksän Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,1 2 2 Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, 7 3 Järvenpää,200, n=21 ka.=4,04 27 Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=4,0 2 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 31 Lukio Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lukio on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lukiota piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 30. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4, Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=304 ka.=4, Järvenpää,200, n=21 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=23 ka.=4,21 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n=27 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 32 Aikuisten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Aikuisten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 31. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 1 44 Espoo,200, n=71 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 4 1 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,3 4 4 Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, 40 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 33 Nuorten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. j Kuvio 32. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,, n=320 ka.=4, Espoo,200, n= ka.=3, Hyvinkää,200, n=300 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=3,3 Lohja,200, n= ka.=4,07 Nurmijärvi,200, n=334 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3, Vihti,, n=21 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 34 Kansalais- ja työväenopistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kansalaisopistoja piti ssa vastaajista 71 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 33. Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=4, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=304 ka.=4 30 Järvenpää,200, n=0 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4, Lohja,200, n=21 ka.=4,24 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n= ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 71%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 3 Kirjastopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kirjastopalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. kolme Kuvio 34. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,34 3 Espoo,200, n=77 ka.=4,2 7 7 Hyvinkää,200, n=30 ka.=4,2 0 Järvenpää,200, n=1 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4,3 Lohja,200, n=2 ka.=4,37 Nurmijärvi,200, n=333 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4,3 2 2 Vihti,, n=23 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,32 3 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Nuorten harrastustoiminta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten harrastustoimintaa piti ssa vastaajista 40 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=72 ka.=3, Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, 37 2 Järvenpää,200, n=0 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 47 (¹) 40%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 37 Museot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin museot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Museoita piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 0 33 Espoo,200, n=71 ka.=3, Hyvinkää,200, n=302 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3, Nurmijärvi,200, n=334 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=3,3 33 Vihti,, n=24 ka.=3, 32 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Torit ja torikauppa Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toreja ja torikauppaa piti ssa vastaajista 7 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 37. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,4 7 Espoo,200, n=74 ka.=2, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,74 7 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,3 Lohja,200, n=23 ka.=3,74 Nurmijärvi,200, n=340 ka.= Tuusula,200, n=1 ka.=2, Vihti,, n=27 ka.=3, 3 21 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 7%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kulttuuripalveluja piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3,77 1 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 27 Järvenpää,200, n=1 ka.=3,7 1 2 Kerava,, n=3 ka.=3,47 Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=341 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 40 Urheilu- ja pelikentät Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Urheilu- ja pelikenttiä piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,4 2 2 Espoo,200, n=74 ka.=3,4 20 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, 7 2 Järvenpää,200, n=0 ka.=3,2 33 Kerava,, n=3 ka.=4,0 Lohja,200, n=21 ka.=4 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,7 Vihti,, n=27 ka.=3,73 20 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 41 Sisäliikuntatilat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sisäliikuntatiloja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 40. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 30 1 Espoo,200, n=71 ka.=3, 47 3 Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=23 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 42 Uimahallit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimahallit on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimahalleja piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 41. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,24 3 Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=30 ka.=4, 3 Järvenpää,200, n=2 ka.=3, 0 3 Kerava,, n=31 ka.=3,77 Lohja,200, n=24 ka.=4,33 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=4,21 0 Vihti,, n=23 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 3%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 43 Uimarannat ja maauimalat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimarantoja ja maauimaloita piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 42. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,7 1 Espoo,200, n=77 ka.=3, 2 1 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, Järvenpää,200, n=0 ka.=2,3 3 4 Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 44 Kuntoradat ja ulkoilureitit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti ssa vastaajista 77 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 43. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4, 77 1 Espoo,200, n=7 ka.=4,02 7 Hyvinkää,200, n=30 ka.=4, 7 Järvenpää,200, n=2 ka.=3,2 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=4, Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=3, 4 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 72 (¹) 77%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 4 Ulkoilualueet ja puistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Ulkoilualueita ja -puistoja piti ssa vastaajista 74 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 44. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, 7 Hyvinkää,200, n=307 ka.=3, 2 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, 72 1 Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) 74%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista liikuntapalveluista piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,4 4 3 Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n= ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 47 Lasten leikkipaikat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten leikkipaikkoja piti ssa vastaajista 47 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 47 3 Espoo,200, n=77 ka.=3, 47 3 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,2 Lohja,200, n=21 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 47%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 4 Katujen ja teiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Katujen ja teiden hoitoa piti ssa vastaajista 47 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 47. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3,32 Lohja,200, n= ka.=2, Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 3 (¹) 47%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 4 Jätehuolto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin jätehuolto on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Jätehuoltoa piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 4. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 0 Espoo,200, n=74 ka.=3, 2 7 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,4 0 Järvenpää,200, n=2 ka.=3, 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3,7 2 Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3,2 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 2 (¹) 0%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kierrätystoimintaa piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,7 2 7 Espoo,200, n=74 ka.=3,1 2 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,1 2 Järvenpää,200, n=1 ka.=3,4 4 Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=24 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 77 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 2%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 1 Puistojen ja viheralueiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 0. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3, 1 Espoo,200, n=70 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,74 73 Järvenpää,200, n=0 ka.=3, 4 24 Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n= ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 7 Vihti,, n= ka.=3,3 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 7 1 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 2 Juomaveden laatu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Juomaveden laatua piti ssa vastaajista 7 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=4,2 7 7 Espoo,200, n=7 ka.=4,2 1 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4,0 2 7 Järvenpää,200, n=3 ka.=4,3 1 4 Kerava,, n=31 ka.=4,4 Lohja,200, n=24 ka.=4,3 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4,4 4 Vihti,, n=27 ka.=1,1 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 7 (¹) 7%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 3 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 2. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,47 2 Espoo,200, n=77 ka.=3,1 0 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,1 7 7 Järvenpää,200, n=3 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3,2 7 Vihti,, n=2 ka.=3,1 4 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 4 Liikenneolot autoilijan kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneoloja autoilijan kannalta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3,34 2 Espoo,200, n=7 ka.=3,77 74 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=0 ka.=3,2 77 Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n= ka.=3,0 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,3 7 Vihti,, n=23 ka.=3, 7 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 21 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Julkinen liikenne Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Julkista liikennettä piti ssa vastaajista 40 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 4. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3,3 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,72 27 Järvenpää,200, n=2 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=21 ka.=3,23 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=2, 34 4 Vihti,, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 40%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,1 4 3 Espoo,200, n=73 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,4 4 2 Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3,4 Lohja,200, n=23 ka.=2,7 Nurmijärvi,200, n=34 ka.= Tuusula,200, n= ka.=3, 71 7 Vihti,, n=24 ka.=3, 3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 1 2 (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta

Kurkistuksia Espooseen. - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Kurkistuksia Espooseen - pieniä suuria tapauksia kaupungin lähihistoriasta Sisältö Espoolaiset 6 Asuminen Espoossa 9 Espoon rakentuminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 YHTEENVETORAPORTTI 13.2.2015 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/22 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASPALAUTEKATSAUS 20 Esikunta: Eeva Honkanummi ja Maritta Samuelsson Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuija Norlamo-Saramäki Terveyspalvelut: Riitta Flinck ja Aila Pohjanpalo

Lisätiedot

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008

LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 LAPSIPERHEBAROMETRI 2006 & 2008 Alavus Kuortane Lehtimäki Töysä Ähtäri Parempaa perheelle hanke 2007-2009 2 SISÄLLYS 1 KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSTEN PURKU 3 2 TULOKSET 4 2.1 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi

Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Kyselytutkimus Pälkäneen ja Kuhmalahden alueen vapaa-ajan asukkaille vapaa-ajan asumisen kehittämisen tueksi Tämä tutkimusmateriaali on tarkoitettu ainoastaan tilaajan omaan käyttöön. Tutkimuksen julkaisu,

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012 Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012 R Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Hyvä talousvuosi 2011 Loviisan kirjasto 150 vuotta Näyttely Loviisan esihistoriasta Liite:

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä

SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI. Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä SELVITYS TOIMEENTULOTUEN UUSISTA ASIAKKAISTA VUONNA 2012 AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ÄÄNI Aikuissosiaalityön päivät 2014, Jyväskylä Uudet toimeentulotuen asiakkaat vuonna 2012 tarkasteltu viiden kunnan

Lisätiedot

Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005

Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005 Selvitys Maahanmuuttajien Suhtautumisesta Tampereen Kaupungin Palveluihin 2005 Peter Kariuki (FM) Marja Nyrhinen(YM) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.2 Taustatietoa tutkimuksesta... 4 1.3 Huomioitavaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010 2012 Mäntsälä ja Pornainen 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010-2012 / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008

Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy 2008 Teuvan kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely syksy SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3. KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TOTEUTUS...3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYYN VASTANNEET... 3.1. Vastaajien taustatietoja...5

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot