Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen

2 Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 1 Sairaalapalvelut 1 Sairaankuljetus 20 Äitiys- ja lastenneuvola 21 Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut 23 Lasten päivähoito 24 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 2 Vammaispalvelut 2 Toimeentulotuki 27 Perheneuvola 2 Sosiaalityö 2 Peruskoulu 30 Lukio 31 Aikuisten ammatillinen koulutus 32 Nuorten ammatillinen koulutus 33 Kansalais- ja työväenopistot 34 Kirjastopalvelut 3 Nuorten harrastustoiminta 3 Museot 37 Torit ja torikauppa 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut 3 Urheilu- ja pelikentät 40 Sisäliikuntatilat 41 Uimahallit 42 Uimarannat ja maauimalat 43 Kuntoradat ja ulkoilureitit 44 Ulkoilualueet ja puistot 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista 4 Lasten leikkipaikat 47 Katujen ja teiden hoito 4 Jätehuolto 4 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 0 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 2 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 3 Liikenneolot autoilijan kannalta 4 Julkinen liikenne Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 7 Luonnon suojelu Ilman laatu Vesistöjen puhtaus 0 Melun torjunta 1 Ympäristön siisteys 2 Luonto- ja retkeilyreitit 3 Rakennetun ympäristön valvonta 4 Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous 7 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 70 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 71 Pientalotontin saanti 72 Vuokra-asunnon saanti Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa 74. Asiat, joissa panostusta voidaan vähentää 7. Palvelujen käyttö 7 Liite Kyselylomake

3 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.vastaava tutkimus on tehty aikaisemmin useissa kaupungeissa samalla tutkimusasetelmalla. Kysely lähettiin 00:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle n asukkaalle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastanneiden kesken arvottiin viisi 0 euron arvoista lahjakorttia. Vastauksia saatiin 330, joten vastausaktiivisuus oli keskimäärin 41,3 %. Taulukko 1. Otos ja vastannnet Otos Vastaukset % % Taulukko 2. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen 2 % Työssä 4 % Työtön 3 % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä 4 % Eläkkeellä 4 2 % Yrittäjä 2 % Muu 2 % Puuttuva tieto 2 % Kaikki % Taulukko 3. Vastanneiden ikäryhmä lkm % % % % % % - 70 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella.

4 2 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla 4- ssa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,3 kun se vertailukunnissa oli 7,2. Vertailuryhmän tässä muodostavat muut vuoden aikana tutkimuksen suotittaneet kaupungit eli Forssa, Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä ja Lahti. Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana #VIITTAUS! 0 % % 20 % 30 % 40 % 0 % 0, % 0 % 4 % 7,0 % 3 % 40,7 % Arvosana 7 32,1 % 3 %,1 % 1 %,2 % % 4 0,3 % 1 %

5 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin ssa laiset ovat yleensä tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kaupungissa sekä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen. Myös virastojen asiakaspalveluun sekä tiedottamiseen kunnan palveluista oltiin tyytyväisiä. Enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 2. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen 2 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista 0 2 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta 1 7 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet

6 4 Sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen ja terveyskeskuksen lääkäripalveluihin oltiin useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Sen sijaan terveyskeskuksen hammaslääkäripalveluihin oltiin useammin tyytymättömä kuin tyytyväisiä. Useimpiin sosiaalipalveluihin vastaajien enemmistö ei osannut ottaa kantaa. Useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä oltiin perheneuvolaan, sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, vanhusten palveluihin, päivähoitoon ja äitiys- ja lastenneuvolaan. Ainoastaan toimeentulotukeen oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Kuvio 3. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 2 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut 1 27 Sairaankuljetus 44 1 Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito 3 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 21 2 Vammaispalvelut 77 Toimeentulotuki 77 Perheneuvola 7 Sosiaalityö 1

7 laiset ovat pääosin tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoihin, uimahalliin, kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin, ulkoilualueisiin ja puistoihin sekä kansalaisja työväenopistoihin. Kuvio 4. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu 2 2 Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus 1 44 Nuorten ammatillinen koulutus 41 4 Kansalais- ja työväenopistot Kirjastopalvelut 3 Nuorten harrastustoiminta 40 4 Museot 0 33 Torit ja torikauppa 7. Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Urheilu- ja pelikentät 2 2 Sisäliikuntatilat 30 1 Uimahallit 3 Uimarannat ja maauimalat 1 Kuntoradat ja ulkoilureitit 77 1 Ulkoilualueet ja puistot 74 1 Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat 47 3

8 Vastaajat olivat valtaosin tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, esim. juomavettä piti hyvänä 7 % vastaajista. Useimmin parannettavaa nähtiin julkisessa liikenteessä, katujen ja teiden hoidossa sekä liikenneturvallisuudessa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito 47 4 Jätehuolto 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 2 7 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 7 7. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 2 Liikenneolot autoilijan kannalta 2 Julkinen liikenne Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 4 3 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 1

9 7 Ympäristön siisteyttä, pelastustoimintaa, ilman laatua sekä luonto- ja retkeilyreittejä arvostetaan ssa. Kriittisimmin suhtaudutaan rakennetun ympäristön valvontaan, vesistöjen puhtauteen ja melun torjuntaan. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista oli tyytyväisiä pelastustoimen palveluihin. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Ilman laatu 24 Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys 2 2. Luonto- ja retkeilyreitit 30 Rakennetun ympäristön valvonta Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous 43 42

10 Kaupungin luottamushenkilöiden toimintaan suhtauduttiin usein kriittisesti, puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa asioihin kantaa. Myös talousasioiden hoitoon ja yhteistyöhön naapurikuntien kanssa oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä Pientalotontin ja vuokra-asunnon saantiin oltiin useammin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Sen sijaan positiivisemmin suhtauduttiin asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoitteluun. Kuvio 7. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 4 3 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti 1 2 Vuokra-asunnon saanti 0 2

11 3. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=0 ka.=3, 7 7 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4,04 4 Järvenpää,200, n=4 ka.=3,7 77 Kerava,, n=3 ka.=3,4 Lohja,200, n=24 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n=20 ka.=3,7 Vihti,, n=27 ka.=3,7 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Asuinalueen turvallisuus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Asuinalueen turvallisuutta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,1 Espoo,200, n=0 ka.=4,1 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4, Järvenpää,200, n=7 ka.=4,0 0 4 Kerava,, n=31 ka.=4,07 Lohja,200, n=23 ka.=4,1 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n=20 ka.=4, 0 4 Vihti,, n=27 ka.=4,04 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=4, 0 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Yritystoiminnan edistäminen Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yritystoiminnan edistämistä piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3,27 2 Espoo,200, n=72 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 27 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, 2 1 Kerava,, n=3 ka.=3,1 Lohja,200, n=20 ka.=3,1 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=24 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,4 2 0 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti ssa vastaajista 73 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 73 1 Espoo,200, n=7 ka.=3,1 2 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,2 3 1 Järvenpää,200, n=4 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=21 ka.=3,02 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 23 Vihti,, n=21 ka.=3,3 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 0 2 (¹) 73%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Tiedottaminen kunnan palveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista kunnan palveluista piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,4 Lohja,200, n=21 ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=3,71 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 1 32 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Kuluttajaneuvonta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuluttajaneuvontaa piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2,1 1 7 Espoo,200, n=77 ka.=3,3 21 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,44 2 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,23 71 Kerava,, n=3 ka.=3,23 Lohja,200, n= ka.=3,3 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,21 1 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=2, Espoo,200, n=7 ka.=2, Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 4 34 Kerava,, n=3 ka.=2,72 Lohja,200, n=21 ka.=2,3 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=2, Vihti,, n=2 ka.=2,2 3 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=77 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n= ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=2, Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3,31 31 Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 4 34 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=71 ka.=2,1 4 Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=3 ka.=2,3 7 Kerava,, n=31 ka.=2, Lohja,200, n= ka.=3,1 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, 1 Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,4 77 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 1 Sairaalapalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaalapalveluja piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=73 ka.=3, 4 3 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, 1 30 Järvenpää,200, n=1 ka.=2, 2 2 Kerava,, n=3 ka.=3,2 Lohja,200, n=23 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 20 Sairaankuljetus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sairaankuljetusta piti ssa vastaajista 44 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=4, Espoo,200, n=73 ka.=3, 30 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4, Järvenpää,200, n=1 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=21 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=342 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n=27 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 4 (¹) 44%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 21 Äitiys- ja lastenneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Äitiys- ja lastenneuvolaa piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. kolme Kuvio 20. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=4, Espoo,200, n=7 ka.=4, 41 3 Hyvinkää,200, n=304 ka.=4, Järvenpää,200, n=2 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4, Lohja,200, n=20 ka.=4,23 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, 42 3 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,1 3 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 Vanhusten kotihoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten kotihoitoa piti ssa vastaajista 21 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 21. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 21 4 Espoo,200, n=4 ka.=2, 74 Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=2 ka.=2, 7 Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=21 ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 7 Vihti,, n=2 ka.=2,77 20 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 74 (¹) 21%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 23 Kunnan hammaslääkäripalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kunnan hammaslääkäripalveluja piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2, Espoo,200, n=73 ka.=2, Hyvinkää,200, n=30 ka.=2, Järvenpää,200, n=1 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,44 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 24 Lasten päivähoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten päivähoitoa piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. yhdeksän Kuvio 23. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=31 ka.=3, 3 Espoo,200, n= ka.=3, 41 1 Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3,7 3 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=23 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 2 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalveluja piti ssa vastaajista 21 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 24. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=3 ka.=3, Espoo,200, n=72 ka.=2, 77 1 Hyvinkää,200, n=307 ka.=2, Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 74 Kerava,, n=31 ka.=2,2 Lohja,200, n=2 ka.=3,34 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3,23 7 Vihti,, n=24 ka.=2, 71 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 73 (¹) 21%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 2 Vammaispalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Vammaispalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. yhdeksän Kuvio 2. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3,21 77 Espoo,200, n=72 ka.=2, 7 4 Hyvinkää,200, n=304 ka.=3,02 1 Järvenpää,200, n=2 ka.=2,4 2 Kerava,, n=3 ka.=3,24 Lohja,200, n= ka.=3,0 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,23 Vihti,, n=24 ka.=3,07 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,0 3 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 27 Toimeentulotuki Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toimeentulotukea piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. noussut Kuvio 2. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=2,3 77 Espoo,200, n=73 ka.=2,1 77 Hyvinkää,200, n=304 ka.=2,74 1 Järvenpää,200, n=21 ka.=2, 2 Kerava,, n=3 ka.=2, Lohja,200, n=20 ka.=3,07 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=2,7 7 4 Vihti,, n=2 ka.=2,3 77 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 0 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 2 Perheneuvola Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin perheneuvola on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Perheneuvolaa piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 27. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=3,0 7 Espoo,200, n=72 ka.=3, 1 7 Hyvinkää,200, n=304 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3,3 1 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=21 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=24 ka.=3, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 2 Sosiaalityö Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sosiaalityö on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sosiaalityötä piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 1 Espoo,200, n=73 ka.=3, 1 71 Hyvinkää,200, n=302 ka.=3,2 0 7 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,0 2 7 Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n=24 ka.=3,24 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 77 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 30 Peruskoulu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin peruskoulu on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Peruskoulua piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. yhdeksän Kuvio 2. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,1 2 2 Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, 7 3 Järvenpää,200, n=21 ka.=4,04 27 Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=4,0 Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=4,0 2 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 31 Lukio Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lukio on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lukiota piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 30. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4, Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=304 ka.=4, Järvenpää,200, n=21 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=23 ka.=4,21 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n=27 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 32 Aikuisten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Aikuisten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 31. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 1 44 Espoo,200, n=71 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 4 1 Järvenpää,200, n=21 ka.=3,3 4 4 Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=337 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, 40 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 33 Nuorten ammatillinen koulutus Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. j Kuvio 32. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa,, n=320 ka.=4, Espoo,200, n= ka.=3, Hyvinkää,200, n=300 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=3,3 Lohja,200, n= ka.=4,07 Nurmijärvi,200, n=334 ka.=3, Tuusula,200, n=0 ka.=3, Vihti,, n=21 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 34 Kansalais- ja työväenopistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kansalaisopistoja piti ssa vastaajista 71 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 33. Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa,, n=324 ka.=4, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=304 ka.=4 30 Järvenpää,200, n=0 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4, Lohja,200, n=21 ka.=4,24 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4, Vihti,, n= ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 71%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 3 Kirjastopalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kirjastopalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. kolme Kuvio 34. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,34 3 Espoo,200, n=77 ka.=4,2 7 7 Hyvinkää,200, n=30 ka.=4,2 0 Järvenpää,200, n=1 ka.=4, Kerava,, n=3 ka.=4,3 Lohja,200, n=2 ka.=4,37 Nurmijärvi,200, n=333 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4,3 2 2 Vihti,, n=23 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,32 3 (¹) %±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Nuorten harrastustoiminta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Nuorten harrastustoimintaa piti ssa vastaajista 40 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=72 ka.=3, Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, 37 2 Järvenpää,200, n=0 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,7 Lohja,200, n=23 ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=33 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 47 (¹) 40%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 37 Museot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin museot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Museoita piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 0 33 Espoo,200, n=71 ka.=3, Hyvinkää,200, n=302 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3, Nurmijärvi,200, n=334 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=3,3 33 Vihti,, n=24 ka.=3, 32 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Torit ja torikauppa Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Toreja ja torikauppaa piti ssa vastaajista 7 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 37. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,4 7 Espoo,200, n=74 ka.=2, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,74 7 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,3 Lohja,200, n=23 ka.=3,74 Nurmijärvi,200, n=340 ka.= Tuusula,200, n=1 ka.=2, Vihti,, n=27 ka.=3, 3 21 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 7%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 3 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kulttuuripalveluja piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3,77 1 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,3 27 Järvenpää,200, n=1 ka.=3,7 1 2 Kerava,, n=3 ka.=3,47 Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=341 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 40 Urheilu- ja pelikentät Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Urheilu- ja pelikenttiä piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,4 2 2 Espoo,200, n=74 ka.=3,4 20 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, 7 2 Järvenpää,200, n=0 ka.=3,2 33 Kerava,, n=3 ka.=4,0 Lohja,200, n=21 ka.=4 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,7 Vihti,, n=27 ka.=3,73 20 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 41 Sisäliikuntatilat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Sisäliikuntatiloja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 40. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 30 1 Espoo,200, n=71 ka.=3, 47 3 Hyvinkää,200, n=303 ka.=3, Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=23 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 42 Uimahallit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimahallit on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimahalleja piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 41. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4,24 3 Espoo,200, n=7 ka.=4, Hyvinkää,200, n=30 ka.=4, 3 Järvenpää,200, n=2 ka.=3, 0 3 Kerava,, n=31 ka.=3,77 Lohja,200, n=24 ka.=4,33 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=4,21 0 Vihti,, n=23 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 3%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 43 Uimarannat ja maauimalat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Uimarantoja ja maauimaloita piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 42. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,7 1 Espoo,200, n=77 ka.=3, 2 1 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, Järvenpää,200, n=0 ka.=2,3 3 4 Kerava,, n=3 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=341 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 44 Kuntoradat ja ulkoilureitit Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti ssa vastaajista 77 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 43. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=4, 77 1 Espoo,200, n=7 ka.=4,02 7 Hyvinkää,200, n=30 ka.=4, 7 Järvenpää,200, n=2 ka.=3,2 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n=24 ka.=4, Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=3, 4 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 72 (¹) 77%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 4 Ulkoilualueet ja puistot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Ulkoilualueita ja -puistoja piti ssa vastaajista 74 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 44. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, 7 Hyvinkää,200, n=307 ka.=3, 2 Järvenpää,200, n=1 ka.=3, 72 1 Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n= ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 1 (¹) 74%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Tiedottamista liikuntapalveluista piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=30 ka.=3,4 4 3 Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, kysymys ei mukana Lohja,200, n= ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=27 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 47 Lasten leikkipaikat Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Lasten leikkipaikkoja piti ssa vastaajista 47 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3, 47 3 Espoo,200, n=77 ka.=3, 47 3 Hyvinkää,200, n=30 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=3, Kerava,, n=3 ka.=3,2 Lohja,200, n=21 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=340 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 47%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 4 Katujen ja teiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Katujen ja teiden hoitoa piti ssa vastaajista 47 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 47. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=2, Espoo,200, n=74 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=2 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3,32 Lohja,200, n= ka.=2, Nurmijärvi,200, n=342 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 3 (¹) 47%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 4 Jätehuolto Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin jätehuolto on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Jätehuoltoa piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Kuvio 4. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, 0 Espoo,200, n=74 ka.=3, 2 7 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,4 0 Järvenpää,200, n=2 ka.=3, 7 Kerava,, n=31 ka.=3, Lohja,200, n= ka.=3,4 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3,7 2 Tuusula,200, n= ka.=3, Vihti,, n=2 ka.=3,2 7 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 2 (¹) 0%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 0 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Kierrätystoimintaa piti ssa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 4. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,7 2 7 Espoo,200, n=74 ka.=3,1 2 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,1 2 Järvenpää,200, n=1 ka.=3,4 4 Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=24 ka.=3,7 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 77 Vihti,, n=2 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 2%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 1 Puistojen ja viheralueiden hoito Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 0. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3, 1 Espoo,200, n=70 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,74 73 Järvenpää,200, n=0 ka.=3, 4 24 Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n= ka.=3,2 Nurmijärvi,200, n=343 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3, 7 Vihti,, n= ka.=3,3 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 7 1 (¹) 1%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 2 Juomaveden laatu Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Juomaveden laatua piti ssa vastaajista 7 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=4,2 7 7 Espoo,200, n=7 ka.=4,2 1 4 Hyvinkää,200, n=3 ka.=4,0 2 7 Järvenpää,200, n=3 ka.=4,3 1 4 Kerava,, n=31 ka.=4,4 Lohja,200, n=24 ka.=4,3 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=4, Tuusula,200, n= ka.=4,4 4 Vihti,, n=27 ka.=1,1 0 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 7 7 (¹) 7%±4% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 3 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 2. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,47 2 Espoo,200, n=77 ka.=3,1 0 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,1 7 7 Järvenpää,200, n=3 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n=24 ka.=3, Nurmijärvi,200, n=34 ka.=3, Tuusula,200, n=1 ka.=3,2 7 Vihti,, n=2 ka.=3,1 4 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 4 Liikenneolot autoilijan kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneoloja autoilijan kannalta piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 3. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=323 ka.=3,34 2 Espoo,200, n=7 ka.=3,77 74 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3, Järvenpää,200, n=0 ka.=3,2 77 Kerava,, n=31 ka.=3,7 Lohja,200, n= ka.=3,0 Nurmijärvi,200, n=344 ka.=3, Tuusula,200, n= ka.=3,3 7 Vihti,, n=23 ka.=3, 7 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 21 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Julkinen liikenne Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Julkista liikennettä piti ssa vastaajista 40 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio 4. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa,, n=327 ka.=3, Espoo,200, n=7 ka.=3,3 Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,72 27 Järvenpää,200, n=2 ka.=2, Kerava,, n=31 ka.=3,3 Lohja,200, n=21 ka.=3,23 Nurmijärvi,200, n=34 ka.=2, Tuusula,200, n= ka.=2, 34 4 Vihti,, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 40%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Vastaajilta tiedusteltiin miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu ssa. Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa,, n=32 ka.=3,1 4 3 Espoo,200, n=73 ka.=3, Hyvinkää,200, n=3 ka.=3,4 4 2 Järvenpää,200, n=21 ka.=3, Kerava,, n=31 ka.=3,4 Lohja,200, n=23 ka.=2,7 Nurmijärvi,200, n=34 ka.= Tuusula,200, n= ka.=3, 71 7 Vihti,, n=24 ka.=3, 3 3 VERTAILUKUNNAT, ka.=3,3 1 2 (¹) 4%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä ja osallistumisesta ARTTU-tutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. ARTTU-alueseminaarit lokakuussa 2012 KUOPIO 26.10.2012 Marianne Pekola-Sjöblom

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys

Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys Kankaanpää, Parkano, Jämijärvi Kuntaliitosselvitys Julkistamistilaisuus 1.12.2011 MIKKO KESÄ ETTA PARTANEN INNOLINK RESEARCH OY T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Kankaanpään, Parkanon ja Jämijärven

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (Quality of Life i Europea Cities 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL9 - Quality of life i Europea CitiesFIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat. Kielibarometri 14.. Yhteenveto Kielibarometri tuloksista Kielibarometri mittaa kuinka hyvin kielivähemmistö saa palveluita omalla kielellään kotikunnassaan. Tutkimus kattaa kaikki kaksikieliset kunnat.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015

AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 AIKUISSOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTUKI LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNNISSA VUONNA 2015 Taustaa Raportin aineisto perustuu kuntien itse antamiin tietoihin sekä muihin julkisista rekistereistä saatuihin tietoihin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi:

Kuntalaiskysely A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi nimi: Kevät 2015 (Kysely 10/2015) Suomen Kuntaliitto Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Marianne Pekola-Sjöblom PL 200, 00101 Helsinki Kuntalaiskysely 2015 A TAUSTAKYSYMYKSIÄ (kysymykset 1 12) 1 Kotikuntasi

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työllisyys

Yritykset, työpaikat, työllisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2016 Yritykset, työpaikat, työllisyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA

Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana 1.3.2011-31.12.2015 LIITE PALVELUSETELIN SEURANTA 1.3.2011 30.9.2015 ASIAKASVAIKUTUSTEN SEURANTA 1. Palveluseteliä hakeneiden määrä Palveluseteleiden hakeneiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot