YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00

2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen

3 SISÄLLYS Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Kadut Puistojen hoito Jätehuolto Katuvalaistus 0 Palo- ja pelastustoimi Vesi- ja viemärihuolto Ongelmat vesi- ja viemärihuollossa Maanteiden talvihoito 0 Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät Asiointi teknisen toimen kanssa 0 Tiedottaminen 0 Liite Taulukot, Liite Lomake

4 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto Selvityksen taustaa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Tuolloin tutkimukseen osallistui 0 kuntaa Tutkimus on osa aiemmin käynnistynyttä TEKPA -projektia, jonka keskeinen tavoite on ollut teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mitata yhtä tuloksellisuuden osa-aluetta, ulkoista palvelukykyä Tutkimuksessa oli nyt mukana 0 kuntaa, joista suurin osa on ollut mukana aikaisemmissa tutkimuksissa Vastaajiksi valittiin henkilöt väestörekisterikeskuksen luvalla väestötietojärjestelmästä Kyselylomake postitettiin vastaajiksi valituille henkilöille maalis-huhtikuussa 00 Viimeiset vastaukset saatiin toukokuun lopussa Tässä raportissa esitetään tutkimuksen tulokset Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa, palo- ja pelastustoimea, panostuskohteita ja viihtyvyystekijöitä sekä asiointia koskeviin lukuihin Osa seuraavassa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen nojalla laskettuihin summamuuttujiin Kaikissa asteikot on indeksoitu välillä - siten, että neutraalin arvon alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista

5 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Otos ja vastaukset Tutkimuskunnat valitsivat itse otoskoon Vastaajat valittiin satunnaisesti yli -vuotiaista henkilöistä Kaikkiaan postitettiin 000 lomaketta ja takaisin saatiin vastausta Vastausprosentti koko aineistossa oli siten % Vuonna 00 vastausprosentti oli, joten vastausaktiivisuus on laskenut edelleen Kyselyn palauttaneista % oli naisia ja % miehiä Vastanneista % asui kaupungin tai kunnan keskustassa, % lähiössä tai taajamassa ja % haja-asutusalueella Omakoti- tai paritalossa asui %, rivitalossa %, kerrostalossa % ja muun tyyppisessä talossa % vastaajista Vastaus-% Kunta Otos Vastauk set Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus- % Anjalankoski 00 % Laihia 00 0 % Espoo 00 % Lappeenranta 00 % Hamina 00 0 % Mikkeli 00 % Helsinki 000 % Mäntsälä 00 % Hämeenlinna 00 % Naantali 00 % Jalasjärvi 00 % Oulu % Joensuu 00 % Paimio 00 % Jyväskylä 00 0 % Piikkiö 00 0 % Jyväskylän % Pori % mlk Järvenpää 000 % Raisio 00 % Kaarina 00 % Rauma % Kajaani 00 0 % Riihimäki 00 % Karkkila 00 % Rovaniemi 000 % Kemi 00 0 % Tampere 000 % Kemijärvi 00 % Turku 00 % Kerava % Tuusula % Kotka 00 % Vaasa % Kouvola 00 % Valkeakoski 00 % Kuopio 000 % Vantaa 00 0 % Kuusankoski 00 0 % Ylöjärvi 000 % Vastaajilta kysyttiin ensimmäistä kertaa miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku- ja pyöräteitä Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus Yli puolet oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana sekä henkilöautolla ja yli kolmasosa pyöräillen Usein Joskus Ei lainkaan 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % Jalankulkulkijana, %, %, % Pyöraillen, %, % 0, % Henkilöautolla, % 0, %, %

6 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Katujen hoito Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa-alueinaan Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä- kuin talviaikaakin Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summa-muuttujat Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro -0 Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa-alueet eli kysymykset nro - 0 KATUJEN JA TEIDEN KUNTO JA PUHTAANAPITO Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys Asuinkatunne kunto (tasaisuus, kuopat, urat) Keskustaan johtavien pääkatujen kunto (tasaisuus, kuopat, urat) Jalankulku- ja pyöräteiden kunto (tasaisuus, kuopat, urat) KATUJEN JA TEIDEN TALVIHOITO Lumenauraus kadulla, jonka varrella asutte Lumenauraus suuremmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä (hiekoitus, suolaus) 0 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla (hiekoitus, suolaus) Molemmat muuttujat indeksoitiin välille - Indeksin arvo tarkoittaisi erittäin hyvää liikenneväylien tai muiden asioiden hoitoa Indeksin arvo puolestaan tarkoittaisi erittäin huonoa hoitoa Neutraalia suhtautumista kuvaa arvo Raportissa talvihoidon indeksistä käytetään nimitystä katujen talvihoito -mittari ja kaikki katujen hoidon osa-alueet sisällään pitävästä indeksistä nimitystä liikennealueiden ylläpito -mittari Seuraavan sivun kuvasta havaitaan, että liikennealueiden ylläpito -mittarin tulos on tutkimuskunnissa yleensä hieman alhaisempi kuin aikaisemmilla tutkimuskerroilla Erot kuntien välillä ovat melko suuria, parhaat tulokset ovat yleensä eteläisessä Suomessa sijaitsevissa kunnissa (poikkeuksena tästä on selvimmin Oulu) Tähän vaikuttanee osaltaan mittarin talvihoitopainotteisuus, mutta erot ovat samansuuntaisia myös arviointikohdissa -

7 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Kuvio Liikennealueiden ylläpito -mittari vuonna 00 keskiarvo (=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot Muutos,00,00,00,00, edell Anjalankoski, Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo, Espoo,,0 -, -0,0 Hamina, Hamina -, -, -0,0 Helsinki, Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna, Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi, Jalasjärvi,,0 -, 0,0 Joensuu, Joensuu,, -, -0,0 Jyväskylä, Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk,0 Jyväskylän mlk, - -,0 0,0 Järvenpää,0 Järvenpää,, -,0 0,0 Kaarina, Kaarina,, -, 0, Kajaani,0 Kajaani -,0,0,0-0, Karkkila, Karkkila - -,, 0,0 Kemi 0, Kemi,, -, -0, Kemijärvi,0 Kemijärvi,0, -,0-0, Kerava, Kerava,,,, 0,0 Kotka, Kotka,0, -, -0,0 Kouvola, Kouvola,, -, -0,0 Kuopio, Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski,0 Kuusankoski, - -,0 0,0 Laihia, Laihia, - -, -0, Lappeenranta, Lappeenranta, -,, -0,0 Mikkeli,0 Mikkeli,, -,0-0, Mäntsälä, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali, Naantali,, -, 0, Oulu, Oulu,,0 -, -0,0 Paimio, Paimio -, -, 0,0 Piikkiö, Piikkiö - - -, 0,00 Pori,0 Pori,, -,0 0,0 Raisio, Raisio,,,, -0,0 Rauma, Rauma,, -, -0,0 Riihimäki, Riihimäki,, -, 0,0 Rovaniemi, Rovaniemi,, -, -0, Tampere, Tampere - - -, 0,00 Turku, Turku,0,,, 0,0 Tuusula, Tuusula - - -, 0,00 Vaasa, Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski, Valkeakoski,,0 -, -0, Vantaa, Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi, Ylöjärvi, -,, 0,0 Kaikki, Kaikki,,,, -0,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

8 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 b Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito -mittarin tulos sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet nitä käyttävänsä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen Keskimäärin käyttäjäryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta yksittäisissä kunnissa pieniä eroja löytyy Kuvio b Liikennealueiden ylläpito -mittari vuonna 00 eri käyttäjäryhmissä keskiarvo (=erittäin huono, =erittäin hyvä) Usein Harvemmin tai ei lainkaan Jalankulkijana,00,00 Anjalankoski Espoo Hamina Helsinki Hämeenlinna Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kajaani Karkkila Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi 0,0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,, Pyöräillen,00,00,,,,,,,,,0,,,0,0,,0,,,,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,,,0,,,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,, Autoillen,00,00,,,,,,,0,,,,,0,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,0,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,, Kaikki,,,,,,

9 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Kuvio Talvihoito -mittari vuonna 00 keskiarvo (=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot Muutos,00,00,00,00, edell Anjalankoski, Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo, Espoo,, -, -0,0 Hamina, Hamina -, -, -0,0 Helsinki, Helsinki,0, -, 0, Hämeenlinna, Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi, Jalasjärvi,, -, 0,0 Joensuu, Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä, Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk, Jyväskylän mlk, - -, 0,00 Järvenpää, Järvenpää,, -, 0,0 Kaarina, Kaarina,, -, 0, Kajaani,0 Kajaani -,0,,0-0, Karkkila, Karkkila - -,, 0,0 Kemi 0, Kemi,, -, -0, Kemijärvi,0 Kemijärvi,, -,0-0, Kerava, Kerava,,,, 0,0 Kotka, Kotka,, -, -0,0 Kouvola, Kouvola,, -, -0,0 Kuopio, Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski, Kuusankoski, - -, 0,0 Laihia, Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta,0 Lappeenranta, -,,0-0,0 Mikkeli, Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali, Naantali,, -, 0, Oulu, Oulu,, -, -0,0 Paimio, Paimio -, -, 0,00 Piikkiö, Piikkiö - - -, 0,00 Pori, Pori,, -, 0,0 Raisio, Raisio,,,, -0,0 Rauma, Rauma,, -, 0,0 Riihimäki,0 Riihimäki,0, -,0 0, Rovaniemi, Rovaniemi,, -, -0, Tampere, Tampere - - -, 0,00 Turku, Turku,,,, 0,0 Tuusula, Tuusula - - -, 0,00 Vaasa, Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski, Valkeakoski,, -, -0, Vantaa, Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi, Ylöjärvi,0 -,, 0,0 Kaikki,0 Kaikki,0,,,0-0,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

10 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 0 % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Keravalla ja Ylöjärvellä Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Ylöjärvellä, Vaasassa ja Paimiossa Kuvio Miten hyvin keskustan katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0, Espoo Espoo,, -, -0,0 Hamina Hamina -, -, -0,0 Helsinki Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -, 0,0 Joensuu 0 Joensuu,, -, -0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,, 0, Jyväskylän mlk 0 Jyväskylän mlk, - -, 0,0 Järvenpää Järvenpää,, -, -0, Kaarina Kaarina,, -, 0,0 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila Kemi Kemi,, -, -0, Kemijärvi 0 Kemijärvi,, -, 0,00 Kerava Kerava,,,, 0,0 Kotka 0 Kotka,, -, -0,0 Kouvola Kouvola,,0 -, 0, Kuopio Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, -0,0 Laihia Laihia,0 - -, 0, Lappeenranta Lappeenranta, -,0, 0,0 Mikkeli Mikkeli,,0 -, -0,0 Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,, -,0 0,0 Oulu Oulu,, -, 0,0 Paimio Paimio -, -, 0, Piikkiö 0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, -0,0 Raisio 0 Raisio,,,, -0,0 Rauma Rauma,, -,0-0,0 Riihimäki Riihimäki,, -, 0, Rovaniemi Rovaniemi,, -, -0, Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,,, -0,0 Tuusula 0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa 0 Vaasa,, -, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -, -0, Vantaa Vantaa,0, -, -0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,, 0,0 KAIKKI 0 KAIKKI,,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

11 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Keravalla ja Kuopiossa Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Paimiossa, Keravalla ja Naantalissa Kuvio Miten hyvin keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo Espoo,0, -, -0, Hamina Hamina -, -, -0, Helsinki 0 Helsinki,0, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, -0,0 Joensuu Joensuu,,0 -, -0, Jyväskylä Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, 0, Järvenpää 0 Järvenpää,,0 -,0 0,0 Kaarina 0 0 Kaarina,, -, 0,00 Kajaani 0 Kajaani -,0,, -0, 0 Karkkila - -,0, 0,0 Karkkila Kemi Kemi,,0 -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,,0 -,0 0,0 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Kerava,,,, 0, Kotka,, -,0-0, Kouvola,0, -, 0,0 0 Kuopio,0, -, -0,0 Kuusankoski,0 - -, 0, Laihia, - -, -0,0 0 Lappeenranta, -,,0-0,0 Mikkeli,, -,0-0, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,, -, 0, Oulu,0, -, -0,0 Paimio -, -, 0,0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori,, -, 0,0 Raisio,,,, -0, Rauma,,0 -, 0,00 Riihimäki,,0 -, 0,0 Rovaniemi,, -, -0,0 Tampere - - -,0 0,00 Turku,,,, 0,00 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,, -, -0,0 Valkeakoski,, -, -0, Vantaa,0, -,0-0,0 Ylöjärvi, -,,0-0,0 KAIKKI KAIKKI,,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

12 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 0 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä asuinkadun kuntoon Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuopiossa, Turussa ja Naantalissa Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kuusankoskella, Järvenpäässä ja Helsingis Kuvio Miten hyvin asuinkadun kunto on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski 0 Anjalankoski,, -, -0,0 Espoo Espoo,,0 -,0 0,0 Hamina Hamina -, -, -0,0 Helsinki 0 Helsinki,, -, 0, Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -, -0,0 Joensuu Joensuu,, -, -0, Jyväskylä Jyväskylä,,0,,0-0, Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, -0,0 Järvenpää Järvenpää,, -,0 0, Kaarina Kaarina,00, -, 0,0 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,00 Karkkila Kemi 0 Kemi,, -, -0, Kemijärvi 0 Kemijärvi,, -, -0, Kerava Kerava,,,0,0 0,0 Kotka Kotka,0, -,0-0,0 Kouvola Kouvola,,0 -, 0,0 Kuopio Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0, Laihia Laihia, - -, -0, Lappeenranta 0 Lappeenranta,0 -,, -0, Mikkeli Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali 0 Naantali,0, -, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -, -0,0 Paimio Paimio -,0 -,0 0,0 Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, -0,0 Raisio Raisio,,,,0-0,0 Rauma Rauma,, -, -0, Riihimäki Riihimäki,, -, -0, Rovaniemi Rovaniemi,, -, -0, Tampere Tampere - - -,0 0,00 Turku Turku,,,, 0,0 Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,,0 -, -0, Valkeakoski Valkeakoski,0, -, -0, Vantaa Vantaa,0, -, 0,00 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,0, -0, KAIKKI KAIKKI,,,0, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

13 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuopiossa, Naantalissa ja Turussa Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Ylöjärvellä, Kaarinassa ja Jalasjärvellä Kuvio Miten hyvin keskustaan johtavien pääkatujen kunto on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, -0,0 Espoo 0 Espoo,, -, -0,0 Hamina Hamina -, -, 0,0 Helsinki Helsinki,, -, -0,0 Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,0,0 -, 0, Joensuu Joensuu,, -, -0, Jyväskylä Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -,0-0,0 Järvenpää Järvenpää,, -,0-0,0 Kaarina Kaarina,, -, 0, Kajaani 0 Kajaani -,,, -0,0 0 Karkkila - -,,0-0,0 Karkkila Kemi Kemi,, -, -0,0 Kemijärvi Kemijärvi,0, -, 0,0 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Kerava,,,,0 0, 0 Kotka,, -, -0, Kouvola,, -, -0, Kuopio,, -, -0, Kuusankoski,00 - -, -0,0 Laihia, - -, -0, Lappeenranta,0 -,,0-0,0 Mikkeli,0, -, -0, Mäntsälä - - -,0 0,00 Naantali,0, -,0 0,0 Oulu,, -, -0,0 Paimio -,00 -, -0,0 Piikkiö - - -, 0,00 0 Pori,, -, -0, Raisio,,,0, 0,0 0 Rauma,, -, -0, Riihimäki,0,0 -, 0,0 0 Rovaniemi,,0 -,0-0, Tampere - - -, 0,00 Turku,,,, 0,00 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski,, -, -0,0 Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi, -,, 0, KAIKKI KAIKKI,,,, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

14 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Porissa ja Raisiossa Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kaarinassa, Naantalissa ja Keravalla Kuvio Miten hyvin jalankulku- ja pyöräteiden kunto on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski,,0 -, -0, Anjalankoski Espoo,, -, 0,0 Espoo Hamina -, -, -0,0 Hamina Helsinki,, -, 0,0 Helsinki Hämeenlinna - - -,00 0,00 Hämeenlinna Jalasjärvi,, -, -0,0 Jalasjärvi Joensuu,, -,0-0,0 Joensuu Jyväskylä,,0,, -0,0 Jyväskylä 0 Jyväskylän mlk, - -, 0, Jyväskylän mlk Järvenpää,0,0 -, 0,0 Järvenpää Kaarina Kaarina,0, -, 0, Kajaani Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila 0 Kemi Kemi,0, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,0, -, 0,0 Kerava 0 Kotka 0 Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli 0 Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Kerava,,0,,0 0, Kotka,, -, 0,0 Kouvola,, -, 0,0 Kuopio,, -, -0, Kuusankoski, - -,0-0,0 Laihia, - -, -0, Lappeenranta, -,,0-0,0 Mikkeli,0, -,0-0,0 Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,, -,0 0, Oulu,, -, -0, Paimio -, -,0-0,0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori,, -, 0,0 Raisio,,,0, 0,0 Rauma,0,0 -, -0,0 Riihimäki,,0 -,0-0,0 Rovaniemi,00, -, -0, Tampere - - -, 0,00 Turku,0,,,0 0,0 Tuusula - - -,0 0,00 Vaasa,, -, 0, Valkeakoski,, -, -0,0 Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi,0 -,0, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

15 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Turussa, Raisiossa ja Porissa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Helsingissä, Turussa ja Keravalla Kuvio Miten hyvin lumenauraus asuntokadulla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo Espoo,, -, 0,0 Hamina Hamina -, -, -0, Helsinki 0 Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -,0 0,0 Joensuu Joensuu,0, -, -0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,, -0, Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -,0-0, Järvenpää Järvenpää,0, -,0 0,0 Kaarina Kaarina,,0 -, 0,0 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila Kemi 0 Kemi,0, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -, -0, Kerava Kerava,,,, 0, Kotka Kotka,, -, -0, Kouvola Kouvola,0, -, -0, Kuopio 0 Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0, Laihia Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta Lappeenranta, -,, -0, Mikkeli 0 Mikkeli,,0 -,0-0, Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,0, -, -0,0 Oulu Oulu,, -, -0, Paimio 0 Paimio -, -, 0,0 Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, 0, Raisio 0 Raisio,,,, -0,0 Rauma Rauma,, -, 0,0 Riihimäki Riihimäki,0, -, 0,0 Rovaniemi Rovaniemi,, -, -0,0 Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku Turku,,,, 0, Tuusula Tuusula - - -,0 0,00 Vaasa 0 Vaasa,, -, -0,0 Valkeakoski 0 Valkeakoski,, -,0-0, Vantaa Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi 0 Ylöjärvi, -,, -0, KAIKKI KAIKKI,,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

16 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Raisiossa, Turussa ja Naantalissa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Ylöjärvellä, Helsingissä ja Jalasjärvellä Kuvio Miten hyvin lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo Espoo,, -, 0,0 Hamina Hamina -, -, -0, Helsinki 0 Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, 0,0 Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä 0 Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, 0,0 Järvenpää 0 Järvenpää,0, -, 0,00 Kaarina Kaarina,, -, 0,0 Kajaani Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila 0 Kemi Kemi,, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -, -0, Kerava Kerava,,,,0 0,0 Kotka Kotka,,00 -, -0, Kouvola 0 Kouvola,, -, -0, Kuopio Kuopio,,0 -,0-0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0,00 Laihia 0 Laihia, - -, 0,0 Lappeenranta 0 Lappeenranta, -,, -0,0 Mikkeli 0 Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,0,00 -,0 0,0 Oulu 0 Oulu,0,0 -,0 0,00 Paimio Paimio -, -,0 0,0 Piikkiö Piikkiö - - -,0 0,00 Pori 0 Pori,, -,0 0,0 Raisio 0 Raisio,0,0,,0-0,0 Rauma Rauma,00, -, -0,0 Riihimäki Riihimäki,0,0 -, 0,0 Rovaniemi Rovaniemi,0,00 -, -0, Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,0,00,0 0,0 Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -, -0, Vantaa Vantaa,,0 -, 0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,, 0, KAIKKI KAIKKI,,0,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

17 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Porissa ja Raisiossa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kaarinassa, Keravalla ja Helsingissä Kuvio 0 Miten hyvin lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,,0 -, 0,0 Espoo Espoo,0, -, -0,0 Hamina 0 Hamina -, -, -0, Helsinki Helsinki,, -,0 0, Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -,0 0,0 Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä 0 Jyväskylä,00,,, 0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, 0, Järvenpää Järvenpää,,0 -, 0,0 Kaarina 0 Kaarina,0,0 -, 0, Kajaani 0 Kajaani -,,0, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila Kemi Kemi,, -,0-0, Kemijärvi Kemijärvi,, -,0-0, Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin 0 0 % vastaajista Kerava,,0,, 0, Kotka,, -, -0,0 Kouvola,, -, -0,0 Kuopio,, -, -0, Kuusankoski, - -, -0,0 Laihia, - -,0 0,0 Lappeenranta,0 -,, -0,0 Mikkeli,0, -,0-0, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,, -, 0, Oulu,, -, -0, Paimio -, -, -0,0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori,0, -, 0,0 Raisio,,,, 0, Rauma,, -, 0,0 Riihimäki,,0 -, 0, Rovaniemi,, -, -0,0 Tampere - - -,00 0,00 Turku,0,,, 0,0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,0,0 -,0 0,0 Valkeakoski,, -,0-0, Vantaa,,0 -,0 0,0 Ylöjärvi, -,, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,,, 0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

18 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku- ja pyöräteillä Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Keravalla ja Kuopiossa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Riihimäellä, Naantalissa ja Karkkilassa Kuvio Miten hyvin liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,,0 -, 0, Espoo 0 Espoo,, -, -0,0 Hamina Hamina -, -, 0,0 Helsinki 0 Helsinki,, -,0 0, Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -, 0, Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,0,,,0-0, Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -,0-0,0 Järvenpää Järvenpää,,0 -,0 0, Kaarina 0 Kaarina,,0 -, 0, Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,0, 0, Karkkila Kemi Kemi,, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,,0 -,0-0, Kerava Kerava,,,, 0, Kotka 0 Kotka,, -,0-0,0 Kouvola Kouvola,, -,0 0,0 Kuopio 0 Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski Kuusankoski,0 - -, 0,0 Laihia Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta 0 Lappeenranta, -,0, -0, Mikkeli Mikkeli,, -,0-0, Mäntsälä 0 Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali 0 Naantali,, -, 0, Oulu Oulu,, -, -0,0 Paimio Paimio -, -, -0, Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, 0,0 Raisio Raisio,,,0, -0,0 Rauma Rauma,, -,0 0,0 Riihimäki Riihimäki,, -,0 0, Rovaniemi Rovaniemi,,0 -,0-0, Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,,, -0,0 Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,, -,0 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -, -0, Vantaa Vantaa,,0 -, 0, Ylöjärvi Ylöjärvi, -,0, 0,0 KAIKKI 0 KAIKKI,0,0,, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

19 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Raisiossa ja Kuopiossa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Naantalissa, Jalasjärvellä ja Haminassa Kuvio Miten hyvin liukkauden torjunta katujen ajoradoilla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -,0 0, Espoo 0 Espoo,, -, 0,00 Hamina Hamina -, -,0 0, Helsinki 0 Helsinki,0,0 -, 0, Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, 0, Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä 0 Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, 0,0 Järvenpää Järvenpää,, -,0 0,0 Kaarina Kaarina,, -, 0,0 Kajaani Kajaani -,,,0-0, 0 Karkkila - -,, 0,00 Karkkila 0 Kemi Kemi,, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,0, -, -0, Kerava Kerava,,,, -0,0 Kotka Kotka,0, -, 0,0 Kouvola 0 Kouvola,0, -, 0,0 Kuopio Kuopio,, -,0 0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0,0 Laihia Laihia,0 - -, -0,0 Lappeenranta Lappeenranta, -,, 0,0 Mikkeli Mikkeli,, -,0 0,0 Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali 0 Naantali,, -, 0, Oulu 0 Oulu,, -, 0,0 Paimio Paimio -, -,0 0, Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, 0, Raisio Raisio,,,, -0,0 Rauma Rauma,, -, 0,0 Riihimäki 0 Riihimäki,, -, 0,0 Rovaniemi 0 Rovaniemi,, -, -0, Tampere 0 Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,,, 0,0 Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa 0 Vaasa,, -, 0, Valkeakoski Valkeakoski,, -, -0, Vantaa Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,,0 0,0 KAIKKI 0 KAIKKI,,,,0 0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

20 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinaluepuistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa Näistä laskettiin puistojen hoito -mittari Mittarin tulosten mukaan puistojen hoitoon ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa Kuvio Puistojen hoito -mittari vuonna 00 keskiarvo (=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot Muutos,00,00,00,00, edell Anjalankoski,, -, 0,0 Anjalankoski, Espoo,, -, -0,0 Espoo, Hamina -, -, -0, Hamina, Helsinki,, -,0 0,0 Helsinki,0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Hämeenlinna, Jalasjärvi,, -, -0,0 Jalasjärvi, Joensuu,, -, 0,0 Joensuu, Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylä, Jyväskylän mlk, - -, 0,0 Jyväskylän mlk, Järvenpää,, -, -0,0 Järvenpää, Kaarina,, -, 0,0 Kaarina, Kajaani -,,0,0-0,0 Kajaani,0 Karkkila - -,, 0, Karkkila, 0 Kemi,, -, -0, Kemi, Kemijärvi,0,00 -,0 0,0 Kemijärvi,0 Kerava,,,, 0,0 Kerava, Kotka,0 Kotka,,0 -,0 0,0 Kouvola, Kouvola,, -, 0,0 Kuopio, Kuopio,, -, -0, Kuusankoski, Kuusankoski, - -, -0,0 Laihia, Laihia,0 - -, -0, Lappeenranta, Lappeenranta, -,, -0, Mikkeli, Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali, Naantali,, -, 0,0 Oulu, Oulu,, -, 0,0 Paimio, Paimio -, -, -0,0 Piikkiö, Piikkiö - - -, 0,00 Pori, Pori,, -, -0,0 Raisio,0 Raisio,,,,0-0,0 Rauma, Rauma,, -, -0,0 Riihimäki, Riihimäki,, -, 0, Rovaniemi, Rovaniemi,, -, -0,0 Tampere, Tampere - - -, 0,00 Turku, Turku,,,, -0,0 Tuusula, Tuusula - - -, 0,00 Vaasa, Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski, Valkeakoski,, -, -0, Vantaa,0 Vantaa,0, -,0-0,0 Ylöjärvi, Ylöjärvi, -,, 0,0 Kaikki,0 Kaikki,0,,0,0 0,00 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

21 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 0 % tyytymättömiä keskustan puistoihin Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Kotkassa ja Hämeenlinnassa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Karkkilassa, Vaasassa ja Riihimäellä Kuvio Miten hyvin keskustan puistot on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo Espoo,, -, -0,0 Hamina Hamina -, -, -0, Helsinki Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -,0 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -,0-0,0 Joensuu Joensuu,0, -,00 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, 0,00 Järvenpää Järvenpää,, -, 0,00 Kaarina Kaarina,, -, 0, Kajaani Kajaani -,,, -0,0 0 Karkkila - -,, 0, Karkkila 0 Kemi 0 0 Kemi,, -, -0,0 Kemijärvi Kemijärvi,, -, -0, Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski 0 Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio 0 0 Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku 0 Tuusula 0 Vaasa Valkeakoski Vantaa 0 Ylöjärvi 0 % vastaajista Kerava,,0,,0 0, Kotka,, -, 0,0 Kouvola,, -, 0, Kuopio,,0 -,00-0,0 Kuusankoski, - -, -0,0 Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta,0 -,,0-0,0 Mikkeli,, -,0-0, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,0, -, 0,0 Oulu,, -, -0, Paimio -, -, -0,0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori,0,0 -,0-0,0 Raisio,,,0, -0,0 Rauma,0, -, -0,0 Riihimäki,, -, 0, Rovaniemi,, -, -0,0 Tampere - - -, 0,00 Turku,,,,0-0,0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,, -, 0, Valkeakoski,, -, -0, Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi, -,, 0, KAIKKI 0 KAIKKI,0,,0, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

22 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 0 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Kotkassa ja Hämeenlinnassa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Karkkilassa, Riihimäellä ja Kotkassa Kuvio Miten hyvin asuntoalueiden puistot on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, -0,0 Espoo Espoo,0, -,00-0, Hamina Hamina -, -,0-0, Helsinki 0 Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -,0-0,0 Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,0, 0,0 Jyväskylän mlk 0 Jyväskylän mlk,0 - -, 0,0 Järvenpää 0 Järvenpää,00,0 -, -0,0 Kaarina Kaarina,, -,0 0,0 Kajaani Kajaani -,0,, 0,0 0 Karkkila - -,,0 0, Karkkila Kemi Kemi,,00 -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -, 0,0 Kerava Kerava,0,,, 0,0 Kotka Kotka,, -, 0, Kouvola Kouvola,0, -, -0,0 Kuopio Kuopio,0, -, -0, Kuusankoski Kuusankoski,00 - -, -0,0 Laihia Laihia,00 - -, -0, Lappeenranta Lappeenranta, -,, -0, Mikkeli Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,,0 -, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -, 0,0 Paimio 0 Paimio -, -, -0,0 Piikkiö 0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,0, -, 0,0 Raisio 0 Raisio,,,, 0,0 Rauma Rauma,, -, -0,0 Riihimäki Riihimäki,,0 -, 0, Rovaniemi Rovaniemi,0, -, -0,0 Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku Turku,,,, -0,0 Tuusula 0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,,0 -, 0,0 Valkeakoski 0 Valkeakoski,,0 -, -0, Vantaa Vantaa,0,0 -, -0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,0, -0,0 KAIKKI KAIKKI,,,0,0 0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

23 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Hämeenlinnassa ja Joensuussa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Karkkilassa, Naantalissa ja Kotkassa Kuvio Miten hyvin asuntoalueiden läheisten metsät on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski,0, -, 0,0 Anjalankoski 0 Espoo,,0 -, -0,0 Espoo Hamina -, -, -0, Hamina Helsinki,0,0 -, 0,0 Helsinki 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Hämeenlinna 0 Jalasjärvi,, -, -0,0 Jalasjärvi Joensuu,, -, 0,0 Joensuu Jyväskylä,0,,, -0,0 Jyväskylä Jyväskylän mlk, - -,0 0, Jyväskylän mlk Järvenpää,, -, -0,0 Järvenpää Kaarina Kaarina,, -, 0,00 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0,0 0 Karkkila - -,0, 0, Karkkila Kemi Kemi,, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -, 0,0 Kerava Kerava,,0,, 0,0 Kotka Kotka,0,0 -, 0, Kouvola Kouvola,, -, -0,0 Kuopio Kuopio,, -, -0, Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0,0 Laihia Laihia,0 - -,0-0,0 Lappeenranta 0 Lappeenranta,0 -,0,0-0, Mikkeli Mikkeli,, -,0-0, Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,, -, 0,0 Oulu Oulu,0,0 -, 0,0 Paimio Paimio -, -,0-0, Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,,0 -, -0,0 Raisio Raisio,,,, -0,0 Rauma Rauma,0,0 -,0-0,0 Riihimäki 0 Riihimäki,,00 -,0 0,0 Rovaniemi Rovaniemi,0,0 -,0-0,0 Tampere Tampere - - -,0 0,00 Turku Turku,0,,0,0-0,0 Tuusula Tuusula - - -,0 0,00 Vaasa Vaasa,0,0 -,0 0,0 Valkeakoski 0 0 Valkeakoski,, -, -0,0 Vantaa 0 Vantaa,, -, -0, Ylöjärvi Ylöjärvi, -,0, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,0,0,0 0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

24 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulussa, Kaarinassa ja Naantalissa Kuvio Miten hyvin leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski 0 Anjalankoski,,0 -,0-0,0 Espoo Espoo,0, -, 0,00 Hamina 0 Hamina -, -,0-0, Helsinki Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,,0 -, -0,0 Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä 0 Jyväskylä,,0,, 0,0 Jyväskylän mlk 0 Jyväskylän mlk, - -, -0, Järvenpää Järvenpää,, -, 0,0 Kaarina 0 Kaarina,,0 -, 0, Kajaani Kajaani -,,, -0,0 0 Karkkila - -,, 0, Karkkila 0 Kemi 0 Kemi,, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -,0 0, Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski 0 Laihia Lappeenranta 0 Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin 0 0 % vastaajista Kerava,,0,, -0,0 Kotka,0, -,0 0,0 Kouvola,0, -, -0,0 Kuopio,, -,0-0,0 Kuusankoski,00 - -, -0,0 Laihia, - -, -0, Lappeenranta,0 -,, -0, Mikkeli,, -, -0, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,, -, 0, Oulu,, -, 0, Paimio -, -, 0,0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori,,0 -, -0,0 Raisio,,,, -0,0 Rauma,,0 -,0 0,0 Riihimäki,, -, 0,0 Rovaniemi,,0 -, 0,0 Tampere - - -, 0,00 Turku,,,, -0, Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,, -,0 0, Valkeakoski,0, -, -0, Vantaa,0,0 -,0-0,0 Ylöjärvi, -,, -0,0 KAIKKI 0 KAIKKI,,,, 0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

25 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Jätehuolto Jätehuollon osalta arvioitavina asioina olivat jätehuollon toimivuus, suurista jätteistä ja ongelmajätteistä eroon pääseminen sekä keräyspaperin ja lasin keruupisteiden sijainti Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä jätehuollon neuvontaan ja tiedotukseen Näistä asioista laskettiin keskiarvona jätehuolto yleensä mittari Tyytyväisyys jätehuoltoon oli suurinta Kuusankoskella, Porissa, Ouluissa, Jalasjärvellä, Lahiallla ja Kouvolassa Kuvio Jätehuolto yleensä -mittari vuonna 00 keskiarvo (=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot Muutos,00,00,00,00, edell Anjalankoski,, -, 0, Anjalankoski, Espoo,, -,0-0,0 Espoo,0 Hamina -, -,0 0, Hamina,0 Helsinki,, -, 0,0 Helsinki, Hämeenlinna - - -, 0,00 Hämeenlinna, Jalasjärvi,, -, -0,0 Jalasjärvi, Joensuu,0, -,0 0,0 Joensuu,0 Jyväskylä,,,, 0,0 Jyväskylä, Jyväskylän mlk, - -, -0, Jyväskylän mlk, Järvenpää,, -, 0,0 Järvenpää, Kaarina,,0 -, 0,0 Kaarina, Kajaani -,0,0, -0, Kajaani, Karkkila - -,, 0, Karkkila, 0 Kemi,, -, 0,0 Kemi, Kemijärvi,0, -, 0,0 Kemijärvi, Kerava,,,, 0,0 Kerava, Kotka, Kotka,, -, 0, Kouvola, Kouvola,, -, 0, Kuopio, Kuopio,,0 -, 0,0 Kuusankoski, Kuusankoski, - -, 0, Laihia, Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta, Lappeenranta, -,, -0,0 Mikkeli, Mikkeli,, -, 0,0 Mäntsälä, Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,0 Naantali,, -,0-0,0 Oulu, Oulu,, -, 0, Paimio, Paimio -, -, 0,0 Piikkiö, Piikkiö - - -, 0,00 Pori, Pori,, -, -0,0 Raisio, Raisio,,,, 0,0 Rauma, Rauma,, -, 0,0 Riihimäki, Riihimäki,0, -, -0,0 Rovaniemi, Rovaniemi,, -, 0,0 Tampere,0 Tampere - - -,0 0,00 Turku, Turku,,,, 0,0 Tuusula, Tuusula - - -, 0,00 Vaasa, Vaasa,, -, -0,0 Valkeakoski, Valkeakoski,, -, 0,0 Vantaa, Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi, Ylöjärvi, -,, 0, Kaikki, Kaikki,,,, 0,0 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

26 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen Se on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuusankoskella, Haminassa ja Jalasjärvellä Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kotkassa, Karkkilassa ja Raisiossa Kuvio Miten hyvin järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,,0 -, -0,0 Espoo Espoo,0,0 -, -0, Hamina Hamina -,0 -, -0,0 Helsinki Helsinki,0, -,00 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -,0 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -, 0,00 Joensuu 0 Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,0,0,0-0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, -0, Järvenpää Järvenpää,0, -,0-0,0 Kaarina Kaarina,0, -, -0,0 Kajaani Kajaani -,,,0-0, 0 Karkkila - -,, 0, Karkkila 0 Kemi 0 Kemi,0, -, -0, Kemijärvi Kemijärvi,, -,0 0,0 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Mäntsälä Naantali 0 Oulu 0 Paimio Piikkiö Pori Raisio Rauma 0 Riihimäki Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski Vantaa Ylöjärvi Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Kerava,,,, 0,0 Kotka,0,0 -, 0, Kouvola,0,0 -,0 0,00 Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski, - -, 0, Laihia, - -, -0,0 Lappeenranta,0 -,0, -0,0 Mikkeli,, -, -0,0 Mäntsälä - - -,00 0,00 Naantali,, -, -0, Oulu,, -,0 0,0 Paimio -, -, -0, Piikkiö - - -, 0,00 Pori,, -, -0, Raisio,,,, 0, Rauma,0,0 -, 0,0 Riihimäki,0,0 -,0-0,0 Rovaniemi,, -,0-0,0 Tampere - - -, 0,00 Turku,0,0,,0 0,0 Tuusula - - -,0 0,00 Vaasa,0,0 -,0-0,0 Valkeakoski,0, -, 0,0 Vantaa,,0 -,0-0,0 Ylöjärvi, -,, 0,0 KAIKKI 0 KAIKKI,,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

27 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn Asia on hoidettu parhaiten Kuusankoskella, Jalasjärvellä ja Kouvolassa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kuusankoskella, Haminassa ja Naantalissa Kuvio 0 Miten hyvin suurista jätteistä eroon pääsy on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski 0 Anjalankoski,0, -, 0, Espoo Espoo,, -, -0,0 Hamina Hamina -, -, 0, Helsinki 0 Helsinki,, -, 0, Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi 0 Jalasjärvi,, -, -0, Joensuu 0 Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,0,, 0,00 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, -0, Järvenpää 0 Järvenpää,, -, -0,0 Kaarina Kaarina,0, -,0-0,0 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,0, 0, Karkkila 0 Kemi Kemi,, -,0 0, Kemijärvi Kemijärvi,0, -, 0, Kerava Kerava,,,,0 0, Kotka 0 Kotka,0, -, 0,0 Kouvola 0 Kouvola,, -,0 0, Kuopio Kuopio,,0 -,0-0,0 Kuusankoski Kuusankoski,0 - -, 0,0 Laihia Laihia, - -, 0, Lappeenranta Lappeenranta, -,0, -0, Mikkeli Mikkeli,, -, 0, Mäntsälä 0 Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali 0 Naantali,, -,0 0, Oulu Oulu,0,0 -, 0, Paimio Paimio -, -, 0, Piikkiö 0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, -0,0 Raisio Raisio,,0,, 0,0 Rauma Rauma,,0 -, 0,0 Riihimäki 0 Riihimäki,,0 -,0-0,0 Rovaniemi Rovaniemi,, -, 0, Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku Turku,,,, 0,0 Tuusula Tuusula - - -,0 0,00 Vaasa Vaasa,, -, 0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -, 0, Vantaa Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi,0 -,, 0, KAIKKI KAIKKI,,,, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

28 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin Asia on hoidettu parhaiten Oulussa, Turussa ja Tampereella Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kemijärvellä, Anjalankoskella ja Karkkilassa Kuvio Miten hyvin paperin keruupisteiden sijainti on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski 0 Anjalankoski,,0 -, 0, Espoo 0 Espoo,, -, -0,0 Hamina 0 Hamina -, -, 0,0 Helsinki Helsinki,0, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, 0, Joensuu Joensuu,0, -, 0, Jyväskylä 0 Jyväskylä,,,, -0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, -0, Järvenpää Järvenpää,0,0 -, 0,0 Kaarina 0 Kaarina,, -, 0,0 Kajaani Kajaani -,,,0-0, 0 Karkkila - -,,0 0, Karkkila 0 Kemi Kemi,, -,0-0,0 Kemijärvi Kemijärvi,0, -, 0, Kerava Kerava,,,, 0,0 Kotka Kotka,,0 -, 0,0 Kouvola Kouvola,, -, 0, Kuopio Kuopio,, -, 0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -,0 0,0 Laihia Laihia,0 - -, -0,0 Lappeenranta 0 Lappeenranta, -,0,0 0,0 Mikkeli Mikkeli,0, -, -0,0 Mäntsälä Mäntsälä - - -,0 0,00 Naantali 0 Naantali,, -, -0, Oulu 0 Oulu,, -, 0, Paimio Paimio -,0 -,0 0,00 Piikkiö Piikkiö - - -,0 0,00 Pori Pori,,0 -, -0,0 Raisio Raisio,,,, -0,0 Rauma 0 Rauma,,0 -, 0,0 Riihimäki Riihimäki,, -, 0,0 Rovaniemi 0 Rovaniemi,,00 -,0 0,0 Tampere 0 Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,0,, 0,0 Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,, -, -0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -, 0,0 Vantaa 0 Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,, 0,0 KAIKKI KAIKKI,,,, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

29 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin Asia on hoidettu parhaiten Turussa, Jyväskylässä ja Laihialla Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulussa, Kuopiossa ja Kemissä Kuvio Miten hyvin lasin keruupisteiden sijainti on hoidettu kunnassa Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,0, -,0 0, Espoo Espoo,,0 -, 0,0 Hamina Hamina -, -,00 0, Helsinki Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna 0 Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, -0, Joensuu Joensuu,, -, 0, Jyväskylä 0 Jyväskylä,,,, 0,0 Jyväskylän mlk 0 Jyväskylän mlk, - -,0-0,0 Järvenpää Järvenpää,, -, 0, Kaarina 0 Kaarina,, -, 0, Kajaani 0 Kajaani -,0,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila Kemi 0 Kemi,, -, 0,0 Kemijärvi Kemijärvi,, -, 0,0 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin 0 Mikkeli Mäntsälä Naantali Oulu Paimio Piikkiö Pori 0 Raisio Rauma Riihimäki 0 Rovaniemi Tampere Turku Tuusula Vaasa Valkeakoski 0 Vantaa 0 Ylöjärvi 0 % vastaajista Kerava,0,,,0 0, Kotka,0, -, 0,0 Kouvola,, -, 0, 0 Kuopio,, -, 0, Kuusankoski,0 - -,0-0,0 Laihia, - -, -0, Lappeenranta, -,,0-0,0 Mikkeli,, -, 0,0 Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali,0, -, -0, Oulu,, -, 0, Paimio -,0 -, 0,0 Piikkiö - - -,0 0,00 0 Pori,0, -, -0,0 Raisio,,,,0-0,0 Rauma,, -,0 0, Riihimäki,, -,0-0,0 Rovaniemi,, -, 0,0 Tampere - - -,0 0,00 Turku,,,, 0,0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa,, -,0-0,0 Valkeakoski,, -, -0,0 0 Vantaa,, -, -0,0 Ylöjärvi, -,, 0,0 KAIKKI KAIKKI,,,0, -0, Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

30 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin Asia on hoidettu parhaiten Kuusankoskella, Jalasjärvellä ja Mäntsälässä Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kemissä, Haminassa ja Ylöjärvellä Kuvio Miten hyvin ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski 0 Anjalankoski,0, -, 0, Espoo Espoo,, -, 0,0 Hamina 0 Hamina -, -, 0, Helsinki Helsinki,, -, 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,0, -, 0,00 Joensuu 0 Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,0, 0,0 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk,00 - -, -0, Järvenpää Järvenpää,, -, -0,0 Kaarina 0 0 Kaarina,0, -, 0,0 Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0,0 Karkkila Kemi Kemi,, -, 0,0 Kemijärvi 0 Kemijärvi,, -, -0, Kerava Kerava,,,, 0,0 Kotka Kotka,, -, 0, Kouvola 0 Kouvola,, -, 0, Kuopio Kuopio,, -, -0,0 Kuusankoski Kuusankoski, - -, 0,0 Laihia 0 Laihia, - -, 0,0 Lappeenranta 0 Lappeenranta, -,0, -0, Mikkeli Mikkeli,0, -,0 0,0 Mäntsälä Mäntsälä - - -, 0,00 Naantali Naantali,, -, 0,0 Oulu 0 Oulu,, -,0 0, Paimio 0 Paimio -, -, 0,0 Piikkiö 0 Piikkiö - - -, 0,00 Pori 0 0 Pori,0, -, -0, Raisio Raisio,,,,0 0,0 Rauma Rauma,, -, 0,0 Riihimäki Riihimäki,0, -, 0,0 Rovaniemi 0 Rovaniemi,, -, 0,0 Tampere 0 Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,,0,,0 0,0 Tuusula 0 Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,0, -, -0,0 Valkeakoski 0 Valkeakoski,0, -,0 0,0 Vantaa Vantaa,, -, 0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi, -,,0 0, KAIKKI KAIKKI,0,,, 0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

31 Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen Asia on hoidettu parhaiten Kuusankoskella, Porissa ja Oulussa Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kaarinassa, Kemissä ja Mikkelissä Kuvio Miten hyvin jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä huonosti Hyvin % vastaajista Keskiarvot Muutos 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 00 % edell Anjalankoski Anjalankoski,, -, 0,0 Espoo Espoo,0,0 -,0-0,0 Hamina Hamina -, -,0 0, Helsinki 0 Helsinki,,0 -,0 0,0 Hämeenlinna Hämeenlinna - - -, 0,00 Jalasjärvi Jalasjärvi,, -, -0, Joensuu Joensuu,, -, 0,0 Jyväskylä Jyväskylä,,,, 0,00 Jyväskylän mlk Jyväskylän mlk, - -, -0, Järvenpää Järvenpää,, -,0 0,0 Kaarina Kaarina,, -, 0, Kajaani 0 Kajaani -,,, -0, 0 Karkkila - -,, 0, Karkkila Kemi 0 Kemi,, -, 0, Kemijärvi Kemijärvi,0,0 -, -0, Kerava Kerava,,,, 0,0 Kotka Kotka,, -,0 0, Kouvola Kouvola,, -, 0,0 Kuopio Kuopio,,0 -, -0,0 Kuusankoski 0 Kuusankoski, - -, 0,0 Laihia Laihia,0 - -, -0, Lappeenranta Lappeenranta, -,0, -0,0 Mikkeli Mikkeli,, -,0 0, Mäntsälä Mäntsälä - - -,0 0,00 Naantali Naantali,0, -, -0,0 Oulu Oulu,,0 -, 0, Paimio Paimio -, -, 0, Piikkiö Piikkiö - - -, 0,00 Pori Pori,, -, 0, Raisio 0 Raisio,,,, 0,0 Rauma Rauma,,0 -, 0,0 Riihimäki Riihimäki,, -, -0, Rovaniemi Rovaniemi,, -, 0, Tampere Tampere - - -, 0,00 Turku 0 Turku,0,,, 0, Tuusula Tuusula - - -, 0,00 Vaasa Vaasa,, -, -0,0 Valkeakoski Valkeakoski,, -, 0,0 Vantaa Vantaa,0,0 -,0-0,0 Ylöjärvi Ylöjärvi,0 -,, 0, KAIKKI KAIKKI,,,, -0,0 Keskiarvo asteikolla -, =erittäin huonosti, =erittäin hyvin 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä -0,0 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy. KUVE 2016 Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari 25.10.2016 1 Sisältö Vertailun tulokset Yleisten alueiden ylläpito Kadut Viheralueet Kuntarakennetietoja Jakaumat katu-

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1946 N:o 1 0 9-11 0 N :0 109. Kiertokirje postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 3 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1942 N:o 112-113 Sisällys: N:o 112. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 113. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 112. Kiertokirje

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Luotu: 01.12.2015 01:50:52. Ajanjakso: 01.11.2015-30.11.2015. Onnistuneet yhteensä: 2805038. Keskeytetyt yhteensä: 94787

Luotu: 01.12.2015 01:50:52. Ajanjakso: 01.11.2015-30.11.2015. Onnistuneet yhteensä: 2805038. Keskeytetyt yhteensä: 94787 Luotu: 01.12.2015 01:50:52 Ajanjakso: 01.11.2015-30.11.2015 yhteensä: 2805038 Keskeytetyt yhteensä: 94787 Epäonnistuneet yhteensä: 52401 Espoon kaupunki - KUN... 45933... 2100... 1425 Vetuma-rajapinta...

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot