YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen

2 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito Jätehuolto 2 Katuvalaistus 2 Palo ja pelastustoimi Vesi ja viemärihuolto 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 1 Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 1 Tiedottaminen 1 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Vertin mittareiden tulokset Liite Lomake

3 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Lomakkeelle on tehty pieniä muutoksia, tällä kerralla kysymyssarjassa 1 korvattiin "Juomaveden laatu" muotoilulla "Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu" ja lisättiin vaihtoehto "en tunne asiaa", tulokset ovat kuitenkin vertailukepoisia edellisiin kertoihin. Tutkimuksessa oli nyt mukana 2 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä, Turussa kaupungin omasta järjestelmästä. Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa, kuten aikaisemmillakin kerroilla. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Vastaajillla oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Suurin osa vastauksista tallennettiin optisesti. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 siten, että neutraalin arvon alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista.

4 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Otos ja vastaukset Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 vuotiaista henkilöistä (vuoteen saakka ylärajana oli 0 vuotta). Kaikkiaan postitettiin 00 suomen ja ruotsinkielistä lomaketta ja takaisin saatiin 0 vastausta (joista verkon kautta 1). Vastausprosentti oli siten 0 %. Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus % 0 1 ssa henkilöä poimittiin koko n alueelta ja lisäksi 1 henkilöä postinumeroalueilta 0, 0, 0, 0, 0 sekä % % 00 1 KAJAANI % % ssa 0 henkilöä poimittiin koko n alueelta ja lisäksi 0 henkilöä postinumeroalueilta 0, 00 ja 000 ja % 00 ssa 00 henkilön otos oli jaettu siten, että kultakin postinumeron perusteella muodostetulta alueelta poimittiin henkilöä % % Kaikki % Turussa otos poimittiin kaupungin omasta rekisteristä yhdeksältä eri alueelta, kultakin henkilöä. n, n, n ja Turun kaupunkitason tulokset on laskettu painottamattomina, ts. kukin vastaus on samalla painolla. n tulos vuonna 0 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 0 tulos on kaupungin tulos.

5 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vastanneet Vastanneissa oli jokseenkin yhtä paljon miehiä kuin naisia. Nuoret olivat aliedustettuina. Vastaajakato on samankaltainen eri kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Kajaanissa lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies % Nainen 2 % 1 2 vuotta % 2 vuotta 1 % vuotta % 0 vuotta tai yli % Omakoti tai paritalo % Rivitalo 2 1% Kerrostalo 2 % Muun tyyppinen talo 1 1% Keskusta 2 1% Lähiö tai taajama 2 1% Haja asutusalue Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus. Vastanneista oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, henkilöautolla ja pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Kajaanissa Usein Joskus Ei lainkaan 0% % 0% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n= % % 2%. Pyöraillen, n= 1% % % Henkilöautolla, n=12 2% % %

6 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2 Yhteenveto tuloksista/kajaani Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kajaanissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 2. Kajaanin tulos vuonna, muutos edellisestä ja vertailu muihin.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut KAJAANI Heikoin Paras 1,00 2,00,00,00,,2 2,,1,1,2,,2,,,, 2,,0,,,0,0,,0,1,2,,,2,,,,,,1,, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0, 0,02 0,00 0, 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 0,2 0, 0,0 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0,01 0, 0,2 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,1 0,00 0,01 0,2 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0,1 0,0 0,0 0,1 0, 0, 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,01 muutos tai ero >0,1 muutos tai ero < 0,1

7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kadut Lumen syvyys maalis /huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti, esimerkiksi talvi oli vähäluminen Etelä ja Keski Suomessa verrattuna edellisiin vuosiin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa alueet eli kysymykset nro 1. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1. Indeksin arvo tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito mittari ja kaikki katujen hoidon osa alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito mittarin tulos.

8 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kuvio. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,0,,,1,,,0,,,,2,0,1,2,,,2,1,,0,,,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,0,,1,, 0,1,0,1, 0,1,,0,0,0, 0,2,2,2, 0,,,0 0,,0,,0, 0,0,,,2,2,0, 0,0,1,,1 0,1 KAJAANI,,, 0,02 2,, 0,1,00,0 0,0,,1,,,2, 0,,2,1,, 0,,0,,0,,2, 0,0,0,1,,,2,2 0,01,,2,2,,0 0,0,,0,,0,,1 0,1,2,,2 0,0,2,1,2,2,2, 0,0,,1, 0,,,1,,0,,2 0,,0,,,1,1 0,01,,, 0, 2,,,0 0,01,2, 0,0,0,,1,2,, 0,2,,1, 0,,0,1,2,2 0,1 Kaikki, Kaikki,1,1,0,2,1, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

9 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Keskimäärin käyttäjäryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta yksittäisissä kunnissa eroja löytyy, esimerkiksi Kajaanissa jalankulkijat ovat henkilautolla liikkujia Kuvio. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Usein jalankulkijana 1 2 Usein pyöräilijänä 1 2 Usein henkilöautolla 1 2 KAJAANI KAIKKI,,,,,,,,,2,0,0,,2,,2,2,,2,,,2,1,1,,,,,2, KAJAANI KAIKKI,,,0,0,,2,,2,,0 2,,,,2,0,1,,,,2,,2,1,,,,2,, KAJAANI KAIKKI,,2,2,1,,,,2,2,00,00,1,1,,2,2,0,,2,2,,0,1,00,,,,,2

10 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kuvio. Talvihoito mittari vuonna KAJAANI Kaikki keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,1,2,,,,,,,2,,0,,0,2,,2,,,,,2,,2,,,,, Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell. 2,,,,0, 0, 2,,,1 0, 2, 2, 2,2 2,0,2 0,,,, 0,1,, 0,2,,2,, 0,,,,0,,, 0,01,,, 0,0 KAJAANI,02,0, 0,0 2,,2 0,0,0, 0,, 2,,,,,0 0,,2,2,, 0,0,,2,0,0,,0 0,02,0,,,0,2,2 0,01,,1,,0, 0,0,,1,,,2,2 0,0,0,, 0,,,2,,,2, 0,1,2,, 0,,,2,,,, 0,1,,,2,,2 0,0,2,, 0, 2,,2,2 0,02,1, 0,1,,2,,,, 0,2,,2, 0,2,,0,, 0,2 Kaikki,,1,2,,2, 0, 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

11 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, llä ja Kajaanissa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,00,,,,2, 0,1,, 0,1 KAJAANI,,0, 0,0,,, 0,1,,, 0,01,0,,1,,, 0,0,,1,,0, 0,0,,0, 0,0,,0,0,0 0,00,2,,1, 0,0,,,1,,, 0,1,,,0,0,0, 0,1,,, 0,,,,,1,1, 0,0,0,0,,, 0,,,,2,, 0,,,, 0,0,,,,,, 0,0,,, 0,,,,1,2 0,0,,2,0,,, 0,0,1,,,1,, 0,0,,, 0,00,,2,0,,0 0,0,,2 0,0,2,, 0,0,1,0 0,01,,2 0,2 KAIKKI 1 KAIKKI,,1,0,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

12 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja llä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,1,,, 0,,1,,1,,2 0,,,0 0,1,,0, 0,1,,2, 0,0,1,2,2, 0,,1,,1,,,1 0,0,0,,,1,0 0,,0,1,1,2,1, 0,2,,2, 0,1,1,,2 0, KAJAANI,,,2 0,,2,1, 0,1,2,,2, 0,01,2,1,2 0,0,,2,2,,,0 0,1,,2,1,,1 0,0,,2 0,0,,2,,2,, 0,,2,1,0,2,, 0,01,,1,2 0,,,,1 2,, 0,2,,0,,,2,2 0,01,1,01,1,02,0,1 0,,1,,,1 0, 2,,0,0 0,0 2,,0 0,0 2, 2, 0, KAIKKI 2 1 KAIKKI,,2,2,0,, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

13 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 0 % tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli llä, Turussa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,0 0,1,2,1 2,, 2,, 0,,0,0,00,,0 0, 2, 2, 2, 2,, 0,2,,,1 2,,0,2 0,1 2,,0, 0,,,,,1 0,0,01 2,,0,1 0,,1,1 0,00,,2,1,,2, 0,1 2,,00, 0,,0 2,,1 2, 2,0,0 0,,2,1,1,,,1 0,1 KAJAANI 2,1 2,0 2, 0,0,2,0, 2,,0,02 0,0 2,1 2,1 2, 2,,0 2, 0,0 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2,1 0,0 2, 2, 2, 0,0 2,0,01 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2,1 2, 0,0 2, 2,0 2, 0,0 2,2 2, 2, 2,1 2, 2,1 0,1 2, 2, 0,0 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2,1,0 2, 0, 2, 2, 0, 2,0 2, 2,0 0,0 KAIKKI 0 0 KAIKKI,1,0,,0,0, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

14 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli llä, Turussa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja llä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,2, 0,,,,,,1, 0,2,,1,,,, 0,1,,,1,1, 0,,,2,1 0,,2,1,,1, 0,2,,,,2 0,0,2,,2,,, 0,0,1,2, 0,02,,,,1 0,0,2, 0,0,0,,,,,2 0,,2,0,0,1,,2 0, KAJAANI,2,2,1 0,,2,2,2,1,, 0,, 2,,1 0,,1,, 0,,,2,2,,0, 0,1,1,02,2 2, 0,2, 2,,0 0,,,,1,,0 0,,0 2, 0,1,,0 2, 0,1,,02 2, 2, 2, 0,0,1,2 2, 0,0 2, 2, 2, 0,,2, 2, 2, 2, 2, 0,0 2,1 2, 0,0 KAIKKI 2 KAIKKI,2,,0,,, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

15 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä jalankulku ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja llä. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,1,, 0,01,,,2,2,, 0,,1,1,1,, 0,,,,2,, 0,,,2,2,2 0,01,2,,2 0,0,,1 0,,1,2,,2,1,2 0,0,,,1,0 0,,0,1,0 0,,1,0 2,,,0 0,0,,2,0,1,,2 0, KAJAANI,0,0,1 0,,,0,,0,,1 0,0 2, 2,0, 0,,2,,0 0,1,0,0 0,0 2,1 2,,02 0,0,0 2,,02,0,0 2, 0,,01,0 2,,01 2, 0,0,, 2, 2, 2, 2, 0,0 2, 2, 0,02,1 2,2 2, 2, 0,,1 2, 2, 0,0 2, 2,2 2,2 0,01 2, 2, 0,,2,0,0,0 2, 2,2 0, 2, 2,2 2, 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,,,,2,2 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

16 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS ASUNTOKADULLA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell., 2,,1,1,, 0,2,0,2,2 0,,1,, 0,1,2,, 0,,0, 0,,,2, 0,2,,, 0,0,0,0,1 0,,,,,,, 0,0, 2,,,2,0, 0,1 2,,2,,1, 0,0,2 2,,00,1 0,1,2, 0,,,02,,,, 0,02,, 2,,0,0, 0,,,1 2, 2, 2,,2 0,2 KAJAANI,0,,2 0,1 2,1,0,2 0,2 2,0 2, 2, 2,,2 0, 2,2,2 0,,1 2, 2,,0,0 0,0,,,2,2 0,02 2,,0, 0,, 2,,2 2,,0,1 0,,,,0, 0,1 2, 2, 2, 2,, 0,,0,,2,2 2, 2, 0,01 2, 2, 0, KAIKKI KAIKKI,1,0,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

17 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, llä ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,0,1,,2 0,1,, 0,1,,,0 0,1,,2,,2,, 0,1,,,,,, 0,0,,,01 0,0,,,2,1, 0,2,,, 0,2,0,0,,,, 0,,,,,, 0,02,1,,1,,, 0,0,1,0, 0,,,0, 0,,,00 0,2,1,,,, 0,0 KAJAANI,1,, 0,0,01,1,,0,,0 0,1,,,,0 0,,,,, 0,0,2,,1,0 0,01,,, 0,,,,1,, 0,0,,1,,,,2 0,,,0,0 0,,1,,0,,, 0,01,,, 0,0,,1 0,2,0, 0,2 KAIKKI KAIKKI,,,1,,,00 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

18 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,,1,2 0,,,,2 0,1,2,2,1 0,, 2,, 0,0,2 2,,,,, 0,01,2,,2 0,1,0,0 0, 2,2,2,1 0,0,,,,,, 0,,2 2,0,1,0,2, 0,0 2, 2,, 0,2,01,0,,2,1 0,0 2, 2,2, 0,2 KAJAANI 2,,2,2 0,0,2,0,, 2,,1 0,1, 2,,,2,,2 0,0,0,,1,0 0,0 2,,0 0,1,0 2, 2,, 0,0 2,,0,0 0,0,2,0 2, 2, 2,0,1 0,2,2,0,2, 0,1 2,,02 0,2 2, 2, 2, 2,0,0 0,, 2,,1,0,0 0,0 2,,0 0, 2, 2,,0,,,01 0, 2,0 2, 2, 2,1 2, 0, KAIKKI 2 KAIKKI, 2,,,1,, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

19 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja llä. Kuvio. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu. KAJAANI 1 Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,2,, 0,,,2,,,,1 0,0,,2, 0,,2,, 0,,0,, 0, KAJAANI 2,,, 0,02 2,,00,0 0,0,,2,,2,1,2 0,,,,,2,0, 0,02,01, 0,,2,1,,1 0,0, 2,,,1,,2 0,1,0,,2 0,1,1,2 0,0,2,2, 0,0,2, 2, 2,,0, 0,1 2,0 2,1 2, 2,,1 0,0,2,1,0, 0,0 2,,,1 0,0,2,01,,2, 0,1,0,0,1,0,1 0,,,00,,,,1 0,02,0 2, 2,, 0,1 2,1,0 0,,,1 2, 2,1 2,,1 0,2 2,,0,0 0,0 2, 2, 2, 2,,02 0, 2, 2,2 0,0 KAIKKI 2 KAIKKI,0,,0,,0, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

20 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Nurmijärvellä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,1,2, 0,2,,2,2 0,,,1,0 0,1,2,1,,,2 0,2,1,2, 0,,0,1 0,,,,,,,1 0,1,,0 0,,0,,,,,2 0,,,0,,0,, 0,00,,,,2,2 0,0,1,,0 0,0,,1,0, 0,1,2,,1,,2, 0, KAJAANI 2,,0, 0,02,,2,1 0,,,,,,1,2 0,02,,0,,0 0,0,2,, 0,0,,,, 0,0,1,,,, 0,0,,,,,, 0,,,1,1,1,1, 0,,,, 0,,2,2 0,0,0,,2 0,0,2,1,,1,0 0, 2,,2 0,2 KAIKKI KAIKKI,,0,2,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 1. Puistojen hoito mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,1,,,,1,,,0,1,02,,,,2,,,1,,,0,,2,2,2,0,2,0 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,2,2,0,, 0,,,0,1 0,01,,,,2, 0,,2,, 0,01,, 0,0,,,,1 0,0,,2,1,1,, 0,1,,, 0,00 KAJAANI,0,,0 0,1 2,,1 0,1 2,,02 0,0,,2,0,,, 0,0,,,2, 0,0,,2,,,, 0,,,1,2,,,2 0,0,,,1,, 0,02,,,,1,2, 0,,,,1 0,0,,,,,, 0,01,,, 0,0,,,,,,0 0,0,2,1,0,2, 0,0,0,,2 0,1,,,2 0,0,,2 0,0,,2,2,0,1,0 0,1,,2,2 0,02,2,,,0 0,1 Kaikki, Kaikki,1,2,,1,0, 0,0 n tulos vuonna 0 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 0 tulos on kaupungin tulos 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

22 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Lappeenrannassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kajaanissa, Turussa ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,0,1,1,2,2 0,1,,,2,2,, 0,0,0,,,02,0,1 0,0,,01,02 0,02,0,,02,00,0 0,0,2,,0 0,2,,,2,,01 0,,0,0,1,,01,0 0,02,,0,,02 0,0,1,,,,1, 0,0,,,,,, 0,,,,2, 0,0,,0 0,0,, 0,,,,,,0, 0,2 KAJAANI,0,0, 0,,,,,, 0,0,,1, 0,0,,1,1 0,,,,1,1,, 0,01,2,0, 0,,,2,1,, 0,1,, 0,,,0,0, 0,0,,, 0,0,,, 0,01,,1, 0,02,1, 0,0 KAIKKI KAIKKI,00,,,,0,0 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

23 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN PUISTOT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,,0,, 0,0,,,,,, 0,0,2,,, 0,2,0,,1,,2 0,0,0,2,2,0,1 0,,,, 0,0,,0 0,0,,,2 0,0,,,1,1,1,2 0,02,,2, 0,,,,,,,2 0,,,,,, 0,,, 0,0 KAJAANI,00,, 0,1,2,2,2 0,0,2,,,,,2 0,1,,,,1 0,1,1,, 0,01,2,,2,2,2,2 0,01,,,,,2, 0,,2,2,2,,2,2 0,1,,,0 0,0,0,1, 0,0,2,,2,1 0,,1,1,2,, 0,0,1,2,1 0, 2,2,01 0,0 2,0, 0, KAIKKI KAIKKI,,1,,,, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

24 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,,2, 0,,00,0,0,0, 0,1,2,,0,,1, 0,0,,1,2 0,0 2,,0,,2 0,,0,0,1,,,1 0,0,0,1,,1,1 0,00,0,1,01 0,1,1,0 0,0,,1, 0,0,0,,,,2,0 0,1,0,0, 2,,0 2, 0,,1,0 0, 2, 2,0 2, 2,2,00,0 0,0 2, 2, 2,,00 2, 2, 0,0 KAJAANI 2,,01 2, 0,0,0,0 2,,0, 2, 0,2 2, 2,,00 0,0 2, 2, 2,1 0,0,0 2,2,0,,0 2,2 0,,00,02,0 0,01,2,0, 2,0 0,,0,00,00 0,00 2,2 2, 2, 0,0 2, 2,1,0 2, 0,1,00 2,,01 2, 2,1 0,1 2, 2, 0,2 2, 2, 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,0,1,1,1,1 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

25 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Kajaanissa ja lla. Kuvio. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu. KAJAANI 2 Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,2 0,1,,,,2,,1 0,1,1,2,2,1 0,1,1,, 0,,2,,,0, 0,2,,,,1,0 0,1,, 0,,,,,0 0,0,1,,0,, 0,,,, 0,00,,,,,, 0,02,,,,,, 0,,1,,1,2,2,2 0,2,,,1,,,1 0,1,, 0,,,2,1 0,,,1, 0,2,,2, 0,,2,,,2,, 0,0,2,1,1,2,,1 0, KAJAANI 2,1,02,0 0,2,1,,,,1, 0,1,01,0,1 0,,0,2 0,,,, 0,00,00 2,1,,02, 0,,0,0,,0 0,0 2, 2, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,,2,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

26 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio. Jätehuolto yleensä mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1,,,,2,1,1,,,2,0,,02,0,,,2,,,1,,,,,,,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,2,,2,1 0,2,1,1, 0,0,,,2,0, 0,,,1, 0,0,,2 0,1,,,1,1 0,,0,,,1,,1 0,02,2,, 0,01 KAJAANI,,, 0,1,,2 0,,,0 0,,,,,,, 0,,,,,02 0,1,,0,,,,0 0,0,1,1,,,, 0,1,,,,, 0,,,0,,,2,2 0,,2,1, 0,0,0,,,,, 0,,,,1 0,0,,,2,,2, 0,1,,,,0, 0,0,2,1, 0,1,,, 0,,, 0,1,,0,2,,1, 0,1,1,, 0,,,,2,2 0, Kaikki, Kaikki,,1,,,0, 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

27 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kajaanissa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssä ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell. KAJAANI,,2, 0,0,,1, 0,02,,1,2, 0,0,1,,2,2,,2 0,01,,2 0,1,,,,,0, 0,0,2,2, 0,0,,01,2,01,,0 0,1,,,1,1,0,2 0,,0,2 0,2,,2 0,0,0,1 0,2,1,,,1,,2 0,0,,, 0,01,,2,2 0,0,,00,,,1 0,,,1,,, 0,,,1,,,, 0,01,0,,2 0,0,,1, 0,0,1,0,,2,,2 0,,1,0,0,1,1 0,02,,,0,01,0 0,0,1,2,1 0,1,0,,, 0,02,,,1,,, 0,,,00,0 0,0,2,,,0 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,,2,,,2 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

28 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,0 0,02,0,,, 0,1,,1,2 0,,, 0,0 KAJAANI,0,, 0,1,,, 0,0,,,,,2, 0,,,, 0,0,2,,,,, 0,0,, 0,,,,2,, 0,02,2,1,, 0,01,2,2,2,1 0,0 2,2,0 0,,1,,,, 0,,,2, 0,,0 2,,,0,2, 0,0 2,,1 0,1,0,0,0 2, 2,,0 0,0 2,,0 2, 2,,02, 0,,, 2, 0,1 2, 2, 2, 2,,01 2, 0,0 2, 2,2 2, 0,0 2, 2, 2, 0,0 2, 2, 2, 2,2 2, 0,1 2,1 2, 2, 2, 2, 0,1,0 2, 2,1 2, 2, 2,0 0,0 2, 2,1,0,1, 2, 0,1 KAIKKI 2 1 KAIKKI,,,,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

29 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kajaanissa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell. KAJAANI,0,2,0 0,,,,,1,2,1 0,,2,0,1,2,1,0 0,2,0, 0,,,0,1 0,02,,2,2, 0,,,1,,,1, 0,0,2,2,2, 0,,1,1,0,2 0,01,1,0,,2, 0,1,,2,2,,2 0,,2,2,,2,2,2 0,00,,2, 0,0,0,2,,0,0, 0,0,1,,0 0,1,,0 0,,,0,,1,0 0,,,0,1 0,0,,0,1,,2,1 0,0,,2 0,,,0, 0,0,,2,,1,1,2 0,0,2,,2 0,0,0,1, 0,01,,0,1,,0,1 0,0,1,0,1,0,0 0,02,,02 0,0,,,0 0,0 KAIKKI 1 KAIKKI,2,2,2,1,2, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

30 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja ella. Kuvio 2. Miten hyvin LASIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,2,2 0,1,1,2,2,,2,0 0,02,1,0,1,,1, 0,0,,,1,1,,0 0,0,,1,,2,,2 0,0,1,2 0,,,,0 0,0,1,00,0,2,,1 0,,02,0,0 0,0,,, 0,01,00,,1,,1 0,1,,00,0,1 0,,1,0,1 0,0 KAJAANI,,,0 0,,,,,02,, 0,,,,0 0,,1,,,, 0,,,,0,2,,02 0,1,,2,, 0,,,, 0,0,,, 0,0,, 0,00,2,2,0,,01 0,,,,0,0, 0,1,2,,,,1, 0,1,2,0 0,0,,0 0,,1,,0 0,0 KAIKKI KAIKKI,1,,1,,1,2 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

31 0 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, Rovaniemellä ja Helsingissä. Kuvio 2. Miten hyvin ONGELMAJÄTTEIDEN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,, 0,,,,0 0,0,00 2,,0,1, 0,1,2,,2 0,01,,,1,,1, 0,1,,2 0,1,2, 0, 2,,, 0, KAJAANI 2,,, 0, 2,,2,1 0,0,0,,02,1 0,1,0,0,,0,0, 0,1,0,1,2,1 0,0 2, 2, 2, 2,1 2, 2, 0,0 2, 2, 2,1 2, 2, 2, 0,1,,1,01 2, 2, 0,0 2,0 2, 0, 2,1 2,0 2,0 0, 2, 2,1 0,1,00 2, 2, 0,02,00 2, 2, 0,00 2, 2, 2,0 2,2 2, 2,2 0, 2,1 2, 2, 2, 2,1 0, 2, 2,2 2, 2, 2,2 2, 0, 2, 2, 2,0 0,0 2, 2,2 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0,1 2, 2, 2, 2,2 2,1 2, 0, KAIKKI 2 KAIKKI,1,,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

32 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, lla ja ssä. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEHUOLLON NEUVONNAN JA TIED. TOIMIVUUS on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,,,2,0 0,,1,,, 0,1,,,,2,,2 0,0,,,, 0,,,1 0,1,, 0,,2,, 0,,,2,0,,, 0,0,,2,2 0,,,0 0,1,,2,0,1,, 0,,1, 0,,0,, 0, KAJAANI,,,0 0,,,, 0,0,,,2, 0,2,,, 0,0,,,,,1 0,02,0 2,,0,1,1, 0,2,2,2,2,,, 0,,,2,,,,1 0,0,,2, 0,1,,,2 0,,0,0, 2,, 0,2,0,,0,00,2 0,2,,0,1,,,2 0,02,0,0,0,,1 0,0 2, 2,, 0,1 KAIKKI KAIKKI,,,2,,0, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

33 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Katuvalaistus Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Kajaanissa. Kuvio 2. Katuvalaistus mittari vuonna KAJAANI Kaikki keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1,,02,,,01,,,1,2,,,0,01,2,,,2,00,1,,,,00,2,,2,0, Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,,,,1 0,0,1,1, 0,,,,,,02 0,,,, 0,1,, 0,,0,,,01 0,,00,02,02,,00, 0,,2,, 0,0 KAJAANI,,0,1 0,,,2 0,2,0, 0,,,0,,,, 0,,0,,,0 0,0,,,,01,0,01 0,0,0,,00,,,2 0,02,2,1,,, 0,0,01,,0,,, 0,,1,2,2 0,,02,,0,,,00 0,0,,,1 0,0,,,2,,2, 0,0,01,0,,, 0,02,,, 0,,,0,00 0,,,2 0,,2,2,,,, 0,,1,,2 0,0,,02,0,0 0,01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki,0,0,,,, 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

34 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä katuvalaistukseen keskustan kaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kajaanissa, ssä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ella ja Turussa. Kuvio 2. Miten hyvin KATUVALAISTUS KESKUSTAN KADUILLA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell. KAJAANI,,2, 0,,0,2 0,2,2,2,, 0,02,1,2 0,0,2,2,2,1, 0,1,2,1,2,1,,2 0,0,,,,1,2 0,,2,2, 0,0,,,,,,2 0,1,1, 0,,,,1,,,2 0,01,0,2,,0,2,2 0,00,,,1 0,0,,2,1,2,, 0,01,0,2,,2,1 0,,2,,0,2 0,,0,2,2,1,, 0,0,2,1,2 0,0,,2,,0,1 0,,2,00,2,,2, 0,,2,1,2,1 0,,,00, 0,,2,, 0,0,0,01,0 0,01,02,0, 0,,,0,,2,2, 0,01,0,00,1 0,1,,0 0,2 KAIKKI 2 2 KAIKKI,2,,,2,1,0 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

35 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä katuvalaistukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Kajaanissa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja llä. Kuvio 0. Miten hyvin KATUVALAISTUS ASUNTOKADULLA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,0,0,0 0,00 KAJAANI,,0, 0,0,2,2,,,0 0,1,,,,00,0,00 0,0,,,,,0 0,,,,0,1,, 0,01,2,,,,, 0,,, 0,1,02,,,,1,1 0,00,0,, 0,0,,2,,,,0 0,1,2,,2,,1 0,0,00,,0, 0,,,2, 0,1,,2 0,,,,, 0,02,,1,,,, 0,,, 0,,0,,,, 0,0,,00,2,,2,0 0,,,1, 0,2,,, 0,01,,1, 0,0,,0, 0,1,1,, 0,,,, 0,00,,,,1,0,2 0,1,,1 0, KAIKKI 0 KAIKKI,,,0,0,1, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

36 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä katuvalaistukseen jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kajaanissa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Kuvio 1. Miten hyvin KATUVALAISTUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell. KAJAANI,,0, 0,1,0,,,1, 0,0,1,,, 0,0,,0,,0,0, 0,,0,, 0,1,,2,,,, 0,02,2,,,0,,1 0,0,,,, 0,1,0,0, 0,1,,,,1 0,0,, 0,,0,0,,,1 0,0,1,0 0,0,,,,, 0,00,2,,1,2,1 0,0,1,1, 0,0,,,2 0,,,,,,, 0,,,,,,,1 0,0,,, 0,0,,,2,,0,1 0,0,,,2,,,1 0,1,, 0,,,, 0,0,,, 0,,,,,2,1, 0,0,2,1,0 0,,, 0,2 KAIKKI 1 KAIKKI,2,,,,,0 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

37 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palo ja pelastustoimi Mittarin tulosten mukaan palo ja pelastustoimeen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Kajaanissa. Kuvio 2. Palo ja pelastustoimi mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,,,,00,0,1,0,2,,,,,,00,,,01,,,,,1,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,,,, 0,,,2, 0,0,,,,, 0,,1,2, 0,01,, 0,,,,, 0,02,0,,,,, 0,0,,0,00 0,0 KAJAANI,,0,0 0,,,1 0,0,,0 0,0,2,1,,,,2 0,1,,,, 0,02,,,1,,, 0,0,,,,,, 0,0,,,0,, 0,,,,,,, 0,1,,,00 0,,,,,2,, 0,2,2,, 0,0,,,,,0,01 0,1,,0,,, 0,,,0, 0,0,1,, 0,0,, 0,0,,,1,,1,1 0,0,2,, 0,,,,,2 0,1 Kaikki, Kaikki,,,2,,2, 0, 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

38 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä tarkastus ja neuvontapalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin TARKASTUS JA NEUVONTAPALVELUT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,, 0,0,,,,,1 0,1,0,,0, 0,0,,1,,,, 0,0,,, 0, KAJAANI,0,0, 0,,,2,,1 0,0,0,, 0,0,2,2 0,,,,0 0,0,0,2,2,,0,2 0,,,,2, 0,,0,0 0,,,,0,,,2 0,,,, 0,,1,2,1,0,, 0,2,2,0, 0,0,1,2,1,2, 0,2,,, 0,0,, 0,0,,,1,2, 0,,,,0 0,02,,,,,,2 0,0,,2,,, 0,1,,,2,2,2,1 0,1,,,,,,0 0,01,, 0,0,,,2,1,, 0,0 KAIKKI KAIKKI,,0,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

39 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä nuohoukseen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin NUOHOUS on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,00,,1, 0,0,,2,1,,, 0,,1,,2 0,0,,,1 0,0,2,, 0,1,2,0, 0,0,,, 0,,,0,0 0,0,,,1 0,,,,,0 0,1,,0,,01 0,0,,1 0,,,,,,, 0,,2,,,,, 0,,,1,,1,,00 0,,,,2,,,01 0,2 KAJAANI,,,1 0,0,, 0,1,,0 0,2,1,, 0,01,,00 0,,2,,2,, 0,,,,,,1, 0,1,,2,,,0, 0,1,,,1,, 0,,,,,,, 0,1,0,0,2,1 0,1,1,2,2,1, 0,2 KAIKKI 2 KAIKKI,1,,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

40 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä sammutus ja pelastuspalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Kajaanissa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ella ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin SAMMUTUS JA PELASTUSPALVELUT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,00,,00, 0, KAJAANI,,0, 0,0,,,,,0,0 0,0,,,,,2, 0,1,,,0,0,0 0,01,2,,,0,, 0,1,,,0,,, 0,2,,0,,1,1 0,,,1,0 0,2,,, 0,01,0,01,1 0,1,1,,0 0,0,, 0,,,02,0,2, 0,,,,,,1 0,,0,01,0,0 0,0,,2,,,,0 0,,,,,0 0,,,00,0 0,0,, 0,1,1,0,01 0,0,0,,,02,2,02 0,,01,0 0,02,,, 0,0,1,,0,,, 0,,,1,0 0,,,,, 0,1,, 0, KAIKKI 2 KAIKKI,2,,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

41 0 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä ensihoitopalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Helsingissä ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ENSIHOITOPALVELUT on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % huom! vuoteen saakka asia on ollut lomakkeella 'sairaankuljetuspalvelut' 2 Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,1,0,,0,1 0,2,0,0,02,,2, 0,2,0,0 0,0,02,,0 0,0,,0,,,,00 0,,0,0,0,0,,0 0,0,01,0 0,0,,0 0,,,,,, 0,,0,,01 0,,0,,0 0,0,,, 0,01 KAJAANI,1,, 0,1,0,0,00,01 0,00,,,,0,0 0,,0,0,01,0,0,2 0,,,, 0,1,,2,,2,,0 0,02,,0, 0,,,1,2,,, 0,,00,02,,2, 0,,02,,,2,1,1 0,,,00,, 0,0,,, 0,,, 0,,,,,1,2 0,0,,00, 0,,,,, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,1,,,,0 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

42 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vesi ja viemärihuolto/veden laatu mittari Mittarin tulosten mukaan veden laatuun kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Kajaanissa. Kuvio. Veden laatu mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1,,0,,,1,,,,,,,,,,0,2,,,0,,2,1,,,,,0 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,2,,, 0,0,,,0 0,0,,,2,, 0,,,, 0,,,1 0,,,1,, 0,0,,2,,,, 0,0,,, 0,2 KAJAANI,0,, 0,02,, 0,0,, 0,,,1,,,, 0,0,,1,1, 0,0,,,,,, 0,0,,,,,,0 0,0,,,,,2 0,0,1,,1,,, 0,0,,2, 0,,,,,,,0 0,02,,2, 0,,0,,2,,,2 0,2,,,,,1 0,0,0,00,1 0,0,0,, 0,01,, 0,2,1,0,,1,2, 0,1,2,2, 0,0,,1,,0 0, Kaikki, Kaikki,,,,0,, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

43 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vesi ja viemärihuolto/veden toimitusvarmuus mittari Mittarin tulosten mukaan veden toimitusvarmuuteen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Kajaanissa. Kuvio. Veden toimitusvarmuus mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,2,,,,,,0,,2,,,,,1,,1,0,2,,,,2,0,,,1,1, Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,0,,,2 0,1,,, 0,02,2,,2,, 0,,,, 0,02,0, 0,0,0,,, 0,00,,1,,2,,0 0,0,1,, 0,1 KAJAANI,1,,2 0,1,, 0,1,, 0,0,,,,,, 0,01,1,2,, 0,,,1,,,,1 0,0,,1,,,, 0,,,,,,1 0,0,,,,,1,0 0,0,,0,2 0,,,,,,0, 0,0,0,, 0,0,1,,,,0, 0,1,,,,,2 0,0,2,,0 0,0,2,, 0,0,2, 0,,,1,,,,1 0,,2,,1 0,,0,,, 0,01 Kaikki, Kaikki,,,,,, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

44 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vesi ja viemärihuolto/jv viemärien toiminta mittari Mittarin tulosten mukaan jv viemärien toimintaan kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio. JV viemärien toiminta mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,,1,,,,,1,2,,,,1,2,,1,0,,2,,0,0,,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,,0,, 0,0,,, 0,02,0,2,,1, 0,0,,, 0,0,2, 0,,2,,,1 0,0,,,,0,, 0,0,0,, 0, KAJAANI,,, 0,0,2, 0,,,1 0,1,,2,,1,2,2 0,00,0,,, 0,0,,2,1,,, 0,0,,,,,2, 0,0,,0,2,,1 0,0,1,,,,1,2 0,,,1, 0,0,,,1,1,,1 0,02,1,1,0 0,01,2,,,,, 0,0,,,,,2 0,0,,, 0,0,0,0,0 0,00,,0 0,,,,,,, 0,,,, 0,00,1,,,2 0,0 Kaikki,1 Kaikki,,,,,,1 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

45 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vesi ja viemärihuolto/sv viemärien toiminta mittari Mittarin tulosten mukaan sv viemärien toimintaan kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 0. SV viemärien toiminta mittari vuonna KAJAANI keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,1,1,,1,0,,,,,,,,,,2,,2,2,2,,0,,2,,,2,0 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,,,0, 0,1,,,1 0,0,,1,,1,1 0,,,, 0,,1,1 0,,,0,,0 0,1,,0,,,, 0,0,,1, 0,0 KAJAANI,1,, 0,00,, 0,,1, 0,0,,,1,,0, 0,0,,,, 0,0,,,,,, 0,0,1,2,,0,2, 0,2,,,0,,2 0,0,2,1,1,,, 0,,1,,2 0,0,,1,,,,2 0,0,0,,2 0,0,,1,,2,2, 0,0,,,,,0 0,,,, 0,02,,1,2 0,,1, 0,1,,,,,0, 0,,2,1,2 0,,0,2,,0 0,1 Kaikki,1 Kaikki,0,,,2,1,1 0, 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

46 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä juomaveden laatuun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ella ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin VESILAITOKSEN TOIMITTAMAN JUOMAVEDEN LAATU on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,1,,2, 0,2,,,0 0,0,,,,, 0,1,,1,1,0,,1 0,0,1,2,,,, 0,,,,,,1 0,,,,, 0,01 KAJAANI,,,1 0,0,,2, 0,0,,0, 0,0,, 0,0,,,2 0,0,,2,,, 0,,,,1,,, 0,0,,,2 0,2,2,2,, 0,0,2,, 0,1,2, 0,0,,,,0,2 0,0,2,, 0,01,1,2 0,2,,,2,2,,2 0,0,,2 0,0,0,,0,1 0,0,,,0,2,,2 0,01,,1,0,,,02 0,1,,,1,,, 0,,2,0, 0,2 KAIKKI 1 KAIKKI,,,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

47 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Kajaanissa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN TOIMINTA on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,0,1,,2 0,,1,0,0,2 0, KAJAANI,,,2 0,0,1,0,2 0,,,, 0,2,0,,0,00,, 0,1,01,,,,1 0,,1,,00,1,,1 0,2,1,2,,, 0,,0,0,1 0,,,,1 0,2,02,, 0,,,,1 0,,,0 0,,, 0,,,,,0 0,,,00,0,01,0 0,0,,,,,, 0,2,1, 0,2,,,,0 0,0,00, 0,01,,,,,,0 0,2,00,01,0 0,0,2,,,,,01 0,2,,1,1,,2,1 0,01,,,0 0,0,2,,,, 0,0,,,0,,,2 0,1 KAIKKI 1 KAIKKI,01,2,,,, 0,2 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

48 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä sadevesien viemäröintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja Lappeenrannassa. Kuvio. Miten hyvin SADEVESIEN VIEMÄRÖINTI on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,, 0,,2,1,1,,, 0,,,0,,0 0,1,,,,0, 0,1,,1,,1,1 0,,,,1,,0, 0,0,0,2,,0 0,1,,,,,0, 0,,2,1,2 0,,,,0,,2 0,0,1,,2 0,0,,,,,, 0,0,,, 0,0,, 0,,,1, 0,0,,,1 0,0,1,1 0,,,0,,,, 0,0,,1,,,,2 0,0 KAJAANI,1,, 0,00,1, 0,1,,1,2 0,,,,, 0,0,,,,,0 0,,1, 0,0,0,,2 0,0,1,2,,0,2, 0,2,,1,,2,2, 0,0 KAIKKI 1 KAIKKI,,0,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

49 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä vesihuollon asiakaspalveluun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, llä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, llä ja ella. Kuvio. Miten hyvin VESIHUOLLON ASIAKASPALVELU on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,1,,1, 0,1,, 0,,,,,1 0,2,1,,1 0,2,,,,,,2 0,0,,2,1,, 0,01,0,0,0 0,,2,,0 0,,2,1,,, 0,2 KAJAANI,,, 0,2,,1 0,0,,,2,,0, 0,1,, 0,2,,, 0,1,,,2,,, 0,0,,,,, 0,2,,, 0,2,0,2,,,,1 0,,,0, 0,1,, 0,1,,1,0,,, 0,,,,,1 0,,,2, 0,0,,, 0,0,,,1, 0,0,0,1,,0,2 0,,2,0,,,,0 0,,,,,,, 0, KAIKKI 1 2 KAIKKI,,,2,2,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

50 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä vesihuollon tiedotuksen toimivuuteen yleensä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin VESIHUOLLON TIEDOTUS YLEENSÄ on hoidettu. KAJAANI Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,, 0,0,,,, 0,0,,, 0,1,,,0,,,0 0,02,1,1,,,1, 0,0 KAJAANI,,,2 0,0,,,,0,, 0,1,,,1,0,1, 0,0,0, 0,,2,,0 0,0,2,, 0,02,, 0,,2,,,,2, 0,0,0,1,0 0,0,1,,2,2, 0,0,2,2,,2,2 0,1,,2, 0,0,,2,,2,2 0,2,,1 0,0,,,2, 0,0,2,2,0 0,0,,1, 0,1,,2 0,0,0,0,1,0,1,1 0,01,,,2,2, 0,,0,,,0 0,,2,1,,,1,1 0,01 2,,0 2,,0,1, 0,0 KAIKKI 2 1 KAIKKI,,1,,0,2,0 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kajaani 1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Talvi 2018 Koko maa

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Talvi 2018 Koko maa Koko maa Johdanto Talven - tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukseen vastasi koko maassa 9786 yksityishenkilöä ja 133 ammattikuljettajaa. Yksityishenkilöiden vastausprosentiksi muodostui 35 % (v. : 36 %; v.

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2018 Lapin ELY

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Kesä 2018 Lapin ELY Lapin ELY.. Sisällys Johdanto Tyytyväisyys tienhoitoon Liikennetiedotus Tietyömaat Yksityishenkilöiden taustatiedot Raskaan liikenteen taustatiedot Trendikuviot 8- Johdanto Johdanto Tässä raportissa esitellään

Lisätiedot

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Tekninen ja ympäristötoimiala Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat Selin Essi Isotalo Ida Tiilikainen Anni SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Yleistä. Tiedonkeruuaika Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä 232

Yleistä. Tiedonkeruuaika Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä 232 Lehtisaari-Kuusisaari-Kaskisaari i i i K i käyttäjäkysely 009 1 Yleistä Tiedonkeruuaika 7.9.-1.10.009 Kyselylomakkeen y jakelu kaikkiin alueen talouksiin Vastauksia saatiin yhteensä Kyselyalue Lehtisaari,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO

Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO Siilinjärven vesilaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus VVCEM 2018 YHTEENVETO Servitium Oy Asiakkuuspäällikkö Samu Pellikka puh. 045 128 7477 samu.pellikka@servitium.fi Kehityspäällikkö Kari Junnola kari.junnola@servitium.fi

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus:

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m 2 )

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti 10.11.2016 Ritva Lindroos Riitta Haapavaara ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 13.12.2015 Hämäläinen Lääveri Mäkelä SISÄLLYS JOHDANTO 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 3 Jakautuminen

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET 12.12.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 30.10.-19.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Paperi- ja web-lomakekysely VASTAUSMÄÄRÄ 18 vastausta VASTAUSPROSENTTI

Lisätiedot

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2018

Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus. Valtakunnallinen raportti - talvi 2018 2018 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti - talvi 2018 7 Liikenneviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus Valtakunnallinen raportti talvi 2018 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys Lohjan Vuokra-asunnot Oy Asukastyytyväisyys 2018 9.5.2018 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA TIEDONKERUUTAPA 11.4-9.5.2018 Sähköpostikutsut (596 kpl) + paperi- ja web-lomakekysely (100 kpl). Lisänä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot