YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola Heikki Miettinen

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito 20 Jätehuolto 2 Katuvalaistus 32 Palo ja pelastustoimi 3 Vesi ja viemärihuolto 41 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 1 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Mittareiden tulokset Liite 3 Lomake 1

3 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 12. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Tutkimuksessa oli nyt mukana 1 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä, Turussa kaupungin omasta järjestelmästä. Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa, kuten aikaisemmillakin kerroilla. Vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Vastaajillla oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Suurin osa vastauksista tallennettiin optisesti. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kuntien yhteinen tulos ('Kaikki') on laskettu kunakin vuonna mukana olleiden kuntien tulosten keskiarvona. Esimerkiksi tämän vuoden raportissa näkyvät edellisten vuosien yhteen lasketut tulokset ovat niiden kuntien tulosten keskiarvoja, jotka ovat mukana tutkimuksessa tänä vuonna. Tästä johtuen esitetty kuntien yhteinen tulos vaihtelee eri vuosien raporteissa, kun osallistujajoukko vaihtuu. 2

4 Otos ja vastaukset Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 vuotiaista henkilöistä Lappeenrannassa ja Turussa kyselyt toteutettiin vain verkossa, kutsut kyselyyn lähetettiin kuitenkin myös näissä kaupungeissa kirjeitse. Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus % % ssa 3 henkilöä poimittiin koko n alueelta ja lisäksi 1 henkilöä postinumeroalueilta 020, 020, 02120, 020, 020 sekä % % % % % % % ssa 120 henkilöä poimittiin koko n alueelta ja lisäksi 30 henkilöä postinumeroalueilta 0, 00 ja 000 ja 120 Lappeenranta 00 3 % Lappeenrannassa vastaaminen tapahtui vain verkossa, kyselyyn oli mahdollista vastata myös julkisen linkin kautta. + julkinen linkki 1 * % % % * Turussa vastaaminen tapahtui vain verkossa, kyselyyn oli mahdollista vastata myös julkisen linkin kautta. + julkinen linkki * Eri vastaustapoja ei voitu erotella, koska eri vastaustavoilla käytettiin samaa linkkiä % % Kaikki % * vastauspronettia ei voida laskea, koska osa vastauksista tuli kaupungin sivulla olleen julkisen linkin kautta. 3

5 Vastanneet Miehet olivat vastanneissa aliedustettuina. Vastaajakato on samankaltainen eri kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Heinolassa lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 1 3% Nainen 1 4% 1 2 vuotta 3% 2 3 vuotta % 3 vuotta 3 32% 0 vuotta tai yli 120 0% Omakoti tai paritalo 1 4% Rivitalo 2 % Kerrostalo 40% Muun tyyppinen talo 3 2% Keskusta 2% Lähiö tai taajama 12 4% Haja asutusalue 1 % Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus. Vastanneista 2 % oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, 2 % henkilöautolla ja 2 % pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Heinolassa Usein Joskus Ei lainkaan 0% 20% 40% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n=1 2% 3% 1%. Pyöraillen, n=1 2% 0% % Henkilöautolla, n= 2% 20% 1% 4

6 2 Yhteenveto tuloksista/ Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Heinolassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen ja ero kaikiken kuntien keskiarvoon. Aikaisempia tuloksia ei ole. Kuvio 3. Heinolan tulos vuonna 201, muutos edellisestä ja vertailu muihin.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,2 3,2 2,0 2, 3,03 3,4 3, 3,42 3,42 3,2 4,01 3,1 3,0 3,1 4,33 3,4 4,3 3, 3, 3,2 4, 4, 3, 3, 3, 3,3 4,1 3,4 3,1 3, 4,3 4, 3, Muutos Ero kuntien 1 keskiarvoon #N/A 0,04 #N/A 0,0 #N/A 0,1 #N/A 0, #N/A 0,1 #N/A 0, #N/A 0,0 #N/A 0, #N/A 0,20 #N/A 0,0 #N/A 0,00 #N/A 0,02 #N/A 0,02 #N/A 0,1 #N/A 0, #N/A 0,31 #N/A 0,04 #N/A 0,1 #N/A 0,2 #N/A 0,02 #N/A 0,20 #N/A 0,00 #N/A 0,0 #N/A 0,1 #N/A 0, #N/A 0,04 #N/A 0,03 #N/A 0,0 #N/A 0,0 #N/A 0,31 #N/A 0,3 #N/A 0,0 #N/A 0,12 muutos tai ero >0,1 muutos tai ero < 0,1

7 3 Kadut Lumen syvyys maalis /huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti, esimerkiksi talvi oli vähäluminen Etelä ja Keski Suomessa verrattuna edellisiin vuosiin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa alueet eli kysymykset nro 1. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1. Indeksin arvo tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito mittari ja kaikki katujen hoidon osa alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito mittarin tulos.

8 Kuvio 3. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 3,3 3,40 3, 3,0 3,4 3,1 3,3 0,0 3,1 3,2 3,4 3,4 3,3 3,1 0, 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 3,4 3,3 3,40 3,44 3,2 3,4 3,4 0,02 3,42 3,1 3,4 3,3 3,32 3,43 3,42 0,01 3,41 3,42 3,42 3,3 3,41 0,12 3,3 3, 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 0,03 3,3 3,3 0,00 3,3 3,1 3,2 3,42 3,3 0,0 3,3 3,0 3,12 3,1 3, 3,4 3,3 0,0 3,2 3,32 3,3 3,2 0,0 3,2 3,34 3,1 3, 3, 3,4 3,2 0,20 3,2 2, 2, 3,2 0,30 Lappeenranta 3,0 Lappeenranta 3,1 3,3 3,33 3, 3,2 3,0 0,1 3,0 3,00 3,04 3,0 0,04 Kaikki 3,3 Kaikki 3, 3,3 3,30 3,32 3,41 3,3 0,04 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

9 Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Erot käyttäjäryhmien välillä eivät yleensä ole merkittäviä, suurimmat ne olivat ssa ja pienimmät Lappeenrannassa. Kuvio 4. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 201 eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Lappeenranta Usein jalankulkijana ,3 3,42 3,42 3,03 3,1 3,0 3,4 3,0 3,0 3, 3,2 3,32 3,2 3,4 3,2 3,3 Lappeenranta Usein pyöräilijänä ,32 3,44 3,4 3,3 3,0 3,2 3,43 3,42 3,0 3, 3,4 3,2 3, 3,31 3,1 3,3 Lappeenranta Usein henkilöautolla ,3 3,34 3,31 3,44 2, 3, 3,3 3,41 3,0 3,2 3,4 3, 3,2 3,30 3,1 3,33

10 Kuvio. Talvihoito mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Keskiarvot eri vuosina Muutos 1,00 2,00 3,00 4,00,00 3,0 3,31 3, 3, 3,2 3,2 3,0 0,12 Lappeenranta 3,3 3,1 3,1 3,0 3,4 3,1 3,41 3,3 3,3 3,32 3,30 3,20 3,1 3, 3, 3, 3,3 0,04 3,0 3,0 3,44 3,31 3,1 0,30 3,1 0,00 3,32 3,0 3,0 3, 3,0 3,0 0,00 3,3 3,4 3, 3,4 0, 2, 3, 3,4 3,3 3,0 3,1 0,01 3,31 3,4 3,41 0,0 3,0 3,20 3,4 3,3 0,0 2, 3, 3, 3,0 3,44 3,3 0,0 2,1 2, 3,32 0,43 2, 2, 2,2 2,0 3,2 3,30 0,03 3,32 3, 3,20 3, 3,4 3,20 0,2 Lappeenranta 3, 3,3 3,40 3,2 3,2 3,1 0, 3,03 3, 3, 0,01 Kaikki 3,43 Kaikki 3, 3,3 3,31 3,30 3,4 3,43 0,03 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

11 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3, 3, 3,2 4, 4,1 0,0 3,4 3, 3, 3,0 4,0 0,1 3, 3,1 3, 3, 3,4 3, 0, 3, 3,0 3, 0,03 3,2 0,00 3, 3,4 3,2 3, 3, 3,4 0,0 3,4 3,1 3, 3, 0,02 Lappeenranta 3, 3,3 3,1 3,1 3,3 3,1 0,02 3, 3,1 3, 3,3 3, 3,1 0,0 3, 3, 3,31 3, 3, 3,0 0,0 3,0 3,40 3, 3, 3, 3,1 0,0 3, 3,0 3, 3,4 0,12 3,4 3,2 3, 0, 3,4 3,4 3,3 0,1 3, 3,32 3,3 0,04 3, 3, 3, 3,3 3,4 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

12 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten ssä, lla ja lla. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,4 3,1 3, 3, 3, 3,4 0,04 3,2 3,40 3,3 3,42 3,2 0,20 3,0 3,21 3, 3,1 3,40 3,41 0,01 3,1 3, 3,31 3,33 3,2 3,43 0, 3,3 3, 3,4 0, 3,3 3,2 3,4 3,32 0,1 3,31 3,1 3,2 3,1 3,44 3,3 0,0 3,2 3,2 3,3 3,34 0,0 3,1 3,40 3,2 3,34 3,3 3,3 0,00 3,3 3,31 3,21 3,4 3,41 3,2 0, 3,03 3,02 3,2 0,2 3,3 3,2 3,2 0,03 3,2 0,00 Lappeenranta 3,0 3,3 3, 3,2 3,2 3, 0,1 2, 2, 3,1 0, ,21 3,34 3,2 3,3 3,3 3,3 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

13 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 34 % tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli lla, Turussa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten lla, lla ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,0 3,1 3,2 3, 3,4 0,32 3,1 2, 3,12 2, 3,3 3,1 0,21 3,0 3,0 3,00 3, 3,30 3,31 0,01 3,1 3,1 3, 3,3 3,1 3,2 0,12 2, 2,3 2,3 2,4 3, 3,12 0, 3,2 3,31 3, 3,2 3, 3,12 0,01 2, 3,0 3,20 3,03 0,1 2, 3,0 3,1 3,04 0, 3,1 3,1 3,04 0, 3, 3,1 2, 3,0 3, 3,0 0,1 3,1 3,21 2,4 0,2 2,0 0,00 Lappeenranta 2, 3,1 2,4 2,0 3,0 2,4 0,3 2, 2, 2,1 0,03 2,4 2,4 2,0 0, ,03 3,12 3,02 3,0 3,1 3,0 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 12

14 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, Turussa ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten Helsingissä, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,3 3,33 3,31 3,31 3,4 3,4 0,02 3,4 3,34 3,3 3,31 3, 3,3 0,1 3, 3,2 3,42 3,3 3,33 0,04 3,1 3, 3,34 3, 3,44 3,33 0, 3,2 3,1 3,20 3,1 3,4 3,30 0,1 3,4 3,3 3,3 3,44 3, 3,2 0,02 3,33 3,2 3,41 3,2 0,1 3,40 3,40 3,31 3, 3, 3,2 0,02 3,3 3,3 3,31 3,2 0,0 3,42 3,34 3,12 0, 3,1 3,4 3,1 0,32 3,2 3,0 3,0 0,02 2, 0,00 3,03 2,4 2,2 0,02 Lappeenranta 3,2 3,2 3,33 3,0 3, 2, 0, ,3 3,41 3,31 3,30 3,32 3,1 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

15 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä jalankulku ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli lla, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten lla, lla ja ssä. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,3 3,32 3,3 3,2 3,4 0,20 3,32 3, 3,1 3,4 3,4 3,4 0,03 3,34 3,32 3,32 3,4 3,3 3,31 0,0 3,20 3, 3, 3, 3,3 3,32 0,03 3,1 3,1 3,1 3, 3,3 3,3 0,01 3, 3,1 3,30 3,2 0,0 3,34 3,30 3, 0,0 3, 3,04 3,1 3, 3, 3,12 0, 3,0 3,1 3,30 3, 0,20 3,04 3,02 3, 0, 3,0 3, 3,0 3, 3,1 3, 0,01 3,03 0,00 3,0 3,03 3,0 0,02 2,3 2,3 2,3 0, Lappeenranta 3,03 3,0 3,0 2, 2,2 2,2 0, ,1 3, 3,20 3, 3,1 3,1 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

16 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja Helsingissä. Kuvio 12. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,4 4,0 4,1 3, 4,2 4, 0,1 3, 3,0 3, 3,0 4,03 0,33 4,04 4,01 4,02 0,01 3, 0,00 3,3 3, 3,4 3,3 3, 3,1 0,0 3,1 3, 3, 3, 3, 3, 0,0 3, 3,0 3,4 3,1 0,03 3,3 3, 3, 0,32 3,3 3, 3,2 3,1 3, 3,2 0,0 3,42 3,4 3,2 3, 3, 3,3 0,02 3,4 4,00 3, 0,12 3,0 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3,0 3, 0,0 Lappeenranta 3,4 3,0 3, 3,3 3,3 3,0 0, 3,30 3,4 3,4 0,0 0 3,0 3,2 3,4 3, 3,2 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 1

17 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja Helsingissä. Kuvio 12. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,4 4,0 4,1 3, 4,2 4, 0,1 3, 3,0 3, 3,0 4,03 0,33 4,04 4,01 4,02 0,01 3, 0,00 3,3 3, 3,4 3,3 3, 3,1 0,0 3,1 3, 3, 3, 3, 3, 0,0 3, 3,0 3,4 3,1 0,03 3,3 3, 3, 0,32 3,3 3, 3,2 3,1 3, 3,2 0,0 3,42 3,4 3,2 3, 3, 3,3 0,02 3,4 4,00 3, 0,12 3,0 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3,0 3, 0,0 Lappeenranta 3,4 3,0 3, 3,3 3,3 3,0 0, 3,30 3,4 3,4 0,0 0 3,0 3,2 3,4 3, 3,2 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 1

18 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,32 3, 3, 3,1 3,2 3,3 0,01 3,3 3,43 3,4 0,02 2, 3, 3,33 3,3 3,3 3,43 0,04 2,3 3,3 3,1 3, 3,3 0,2 3,42 0,00 3,3 3,3 3,2 3,3 0,1 2,3 3,44 3,2 3,20 3, 3,2 0,0 2, 2,4 3, 3,1 0,03 2, 3,0 3,01 0,0 2, 2,3 2,3 2,0 3,0 3,0 0,02 2, 3,02 2, 0,0 2,33 2,3 2,4 0, Lappeenranta 2, 3,0 3, 3,12 3,01 2, 0, 3,0 2, 2,4 2,0 3,1 2, 0,2 2,0 2,3 2,3 2,41 2, 2, 0, ,3 3, 3,00 3,0 3,1 3,1 0,00 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 1

19 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssä. Kuvio. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Lappeenranta 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,2 3,4 3,4 3,4 3,1 3, 0,0 3,2 3,3 3,32 3,44 3, 3,4 0,0 3,42 0,00 3,3 3,32 3, 3,41 0, 2,0 3,2 3,2 3, 3,41 0,2 3, 3,32 3,31 0,00 2, 3,34 3,1 3, 3,2 3,2 0,01 3,1 3,2 3, 0,03 2,3 2, 3, 3,12 0,01 2,1 3,03 3,1 0, Lappeenranta 3,00 3,21 3,12 3,21 3,1 3, 0,0 2,0 2,1 2,3 2, 3,1 3, 0,04 2,3 2, 3,03 0,3 2,4 2,3 2, 2, 3,02 2, 0,0 3,1 2, 2,1 2,3 3,1 2, 0, , 3,12 3,0 3, 3,2 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 1

20 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,2 3,3 3,1 3,2 3, 3, 0,20 3, 3, 3, 0,00 3,3 3, 3, 3,2 3,3 0, 3,0 3,3 3,0 3,3 3,3 3, 0,02 3,2 0,00 3,1 3,2 3,4 3, 0,02 3,2 3,41 3,4 3,43 3,2 3,0 0,12 3,1 3,32 3,0 0,2 3,34 3, 3,3 3,32 3,2 3, 0,04 3,4 3,0 3, 0,0 3,20 3, 3, 3,4 3,1 3, 0,03 3,4 3,31 3,3 3,42 3,4 3,3 0,1 Lappeenranta 3,3 3,3 3, 3,33 3,43 3,3 0,0 3,41 3,40 3, 3,4 0,0 3, 3,2 3,31 0,02 3,3 3,0 3,4 3,4 3, 3, 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 1

21 4 Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 1. Puistojen hoito mittari vuonna 201 Lappeenranta keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 3, 3, 3,4 3,0 3, 3, 3,4 3,42 3,3 3,34 3,34 3,32 3, 3,3 3, Keskiarvot eri vuosina Muutos 3,4 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 0,00 3,2 3,0 3, 3, 3,4 3, 0,12 3,3 3, 3,0 3,0 3, 0,0 3,44 3,4 3,4 3,2 3, 3, 0,01 3,1 3,4 3,4 0,1 3,4 3,2 3,0 0,0 3,4 3,3 3,0 3, 0, 3, 0,00 3,2 3,2 3,30 3,31 3,0 3,4 0,03 3,2 3,2 3,30 3,3 3,4 3,42 0,0 3,42 3,3 3,4 3, 3,4 3,3 0,0 3, 3,1 3,34 0,1 Lappeenranta 3,31 3,42 3,44 3,4 3,42 3,34 0,0 3,32 3,3 3,3 3,32 0,0 2, 3,02 3, 0, Kaikki 3,3 Kaikki 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 3,3 0,00 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 20

22 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,44 4,42 4,42 4,4 4,4 4,3 0,1 4,03 4,1 4,1 4,2 4,42 4,3 0, 3,4 3,0 4,21 0,31 Lappeenranta 3, 3, 4,02 4,0 4,1 4, 0,01 4, 4,01 4,0 4,01 4,1 0,1 3, 3, 3,2 3, 4,01 4,04 0,03 4,01 0,00 3, 3, 3, 3,0 3, 3,4 0,03 3, 3,0 3,4 0,04 3,0 3,1 3, 4,01 4,03 3, 0,0 3,0 3, 4,02 3, 0,0 3,4 3,3 3, 0,12 3,40 3,42 3,0 0,2 3,44 3,42 3,1 3, 3, 3,4 0, 3,4 3, 3, 3,1 0, ,4 3,1 3, 3, 3, 4,01 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 21

23 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3, 3, 3,2 4, 4,1 0,0 3,4 3, 3, 3,0 4,0 0,1 3, 3,1 3, 3, 3,4 3, 0, 3, 3,0 3, 0,03 3,2 0,00 3, 3,4 3,2 3, 3, 3,4 0,0 3,4 3,1 3, 3, 0,02 Lappeenranta 3, 3,3 3,1 3,1 3,3 3,1 0,02 3, 3,1 3, 3,3 3, 3,1 0,0 3, 3, 3,31 3, 3, 3,0 0,0 3,0 3,40 3, 3, 3, 3,1 0,0 3, 3,0 3, 3,4 0,12 3,4 3,2 3, 0, 3,4 3,4 3,3 0,1 3, 3,32 3,3 0,04 3, 3, 3, 3,3 3,4 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

24 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3,30 3,4 3,41 3,34 3,4 0, 3,0 3,20 3, 3, 3,3 3,31 0,0 3,2 3,21 3,2 0,0 3,1 3,0 3, 0,1 2,0 2,4 2,2 3,00 3,0 3,0 0,03 3,0 3, 3, 3,20 0,04 3,04 3,1 3, 3, 3,1 3, 0,0 3, 3, 3, 3,2 3,1 0,0 3,00 3,0 3,0 3,0 3,21 3, 0,0 3, 3,1 3, 3,0 0,03 3,0 0,00 2,1 2,2 3,02 0, 3,04 2, 3,0 3, 2,4 2,3 0,01 Lappeenranta 2, 2,4 3,00 2,3 2, 2, 0,21 2,4 2,4 2, 0, ,01 3, 3, 3,1 3,0 3, 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

25 Keskimäärin 3 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssä ja ssa. Kuvio 20. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Lappeenranta 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,32 3,2 3,1 3,4 0,03 3,4 3, 3, 3,1 3,0 0,1 3,1 0,00 3,3 3,3 3,3 3,41 3,0 3, 0,0 3,4 3, 3,2 3,3 3,1 3,2 0,1 3,3 3,43 3,3 3,3 3,4 3,4 0,1 3,32 3,33 3,3 3,40 3, 3,3 0,0 3,3 3, 3,0 0,02 3,33 3,34 3, 0, 3,0 3,1 3,4 0,2 3,20 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 0,04 3,4 3,3 3,3 3,1 0,02 3,3 3,31 3,43 3, 3,41 3,2 0, Lappeenranta 3,12 3, 3,2 3,3 3,4 3,21 0, 2, 2,4 3,0 0, 3 3,2 3,3 3,41 3,4 3,2 3,3 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

26 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 21. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos maalis 3, 3, 3, 3, 0,02 3, 3,0 3, 3, 3,2 3,2 3, 0,03 3, 3,1 3, 3,3 3,2 3, 0, 3,4 3,4 3,2 3,2 3,4 0,0 3,2 3,0 3, 3, 3,4 3,0 3,2 0,02 3,2 3, 3,0 3,2 0,02 3,2 3,2 0,00 3, 3, 3,1 3,44 3, 0,32 3,4 3,4 3, 3, 3,4 3, 3,4 0,0 3,1 3,4 3,3 3,1 0,34 3, 3,3 3, 3, 0, 3, 3,3 3,3 3,32 3,30 3, 3, 0,01 Lappeenranta 3, Lappeenranta 3,31 3,4 3,4 3,4 3,4 3, 0,01 3,2 3,0 3,2 3, 3,1 3, 3,2 0, 3, 3,3 3,2 3,44 3,32 3,1 3, 0,03 Kaikki 3, Kaikki 3,4 3, 3, 3, 3,2 3, 0,04 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 2

27 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 4 % tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Heinolassa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja lla. Kuvio. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,33 0,00 4,21 4,2 4,2 4,33 4,32 4,3 0,03 4,04 4, 4,2 4,3 4,2 4,4 0,1 3, 4, 4,1 4,20 4, 4,34 0,0 4,03 4,31 4,2 0,03 4, 4, 4,30 0,0 4,34 4,3 4,34 4, 4,3 0, 3, 4,0 4,2 0,1 3, 4,00 3, 3,4 4,1 4, 0,03 4,12 4,00 4,04 4,1 0, Lappeenranta 4,01 4,2 4,01 4, 4,30 4, 0,20 4,0 4,32 4,0 0, 3, 3,3 4,0 4,01 4,0 4,0 0,00 4, 4, 4, 4, 0,02 3, 3,1 3, 3, 4,12 3, 0,1 4 4,0 4,12 4,12 4, 4,21 4, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 2

28 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 31 % tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja Lappeenrannassa. Kuvio. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3,4 3,1 0,04 3,3 3, 2, 3,43 0,4 3,4 0,00 3,1 3,3 3,40 0,01 3,0 3,04 2, 2, 3,0 3,1 0,12 3,41 3,3 3,3 3,2 0,12 2, 3, 3,0 3,2 3, 3,1 0,0 Lappeenranta 2,3 2,1 2,3 2,4 2,0 3,04 0, 3,0 2, 2, 3,02 3,12 3,04 0,0 2,0 2, 3,01 0,2 2,2 3,30 3,01 0,30 3,0 3, 3,01 2, 3,12 0,12 2,1 3,0 3,1 3,12 2,4 2, 0,0 2,1 2,4 2, 2, 2,4 2, 0,01 2, 2, 2, 2,2 2, 2, 0, ,01 3,01 3,01 2, 3, 3,1 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 2

29 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ella, lla ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,0 4,44 4,44 0,01 4,2 4,34 4,3 4,34 4,4 0,12 4,3 0,00 4,33 4,3 4,3 0,04 4,04 4,1 4,2 4,1 4,40 4,4 0,0 4,31 4,30 4,34 4, 4,43 4,41 0,02 4,2 4,20 4,1 4,1 4, 4,2 0,0 4, 4,2 4,2 0,04 4,41 4,33 4,3 4,31 4,3 4,32 0,0 4, 4, 4,30 0,1 4,0 4,1 4,21 4,2 4,31 4,21 0, 4, 4, 4,0 4, 0,1 4,2 4, 4,43 4,2 0,1 Lappeenranta 4,0 4,1 4, 4,0 4,1 4,1 0,02 4,20 4,04 4, 4,1 4,30 4, 0,1 4,20 4, 4, 4,21 4,31 4,31 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 2

30 Keskimäärin 1 % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli lla, ssa ja Turussa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja ssä. Kuvio 2. Miten hyvin LASIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Lappeenranta 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4, 4,20 4, 4,1 4,33 0, 4,00 4,04 4,2 4, 4,31 4,3 0,0 3, 4,1 4,1 4,21 4,30 4,1 0, 4, 4,2 4,42 4, 0,1 4,31 4, 4,1 0,0 Lappeenranta 3, 3,0 3,2 3,3 4,02 4,0 0,0 3, 3, 4,02 3, 4, 4, 0,0 3,41 3,44 3,3 3,3 4, 4,1 0,0 3,4 3,3 4,0 0,1 3,32 3,2 3,0 3,33 4,01 3,4 0,0 3, 0,00 3, 3, 3,3 3,1 3, 3,1 0,04 3,1 3, 3,0 3, 0,3 3,2 3,0 3,4 0, 3,3 3,0 3,0 0,00 1 3,0 3, 3, 3,0 3, 4,0 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 2

31 Keskimäärin 41 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Lappeenrannassa ja lla. Kuvio 2. Miten hyvin ONGELMAJÄTTEIDEN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3,2 3,3 0,0 2,4 3,1 3,1 0,02 3, 0,00 3,00 2, 2, 3,1 0,3 3,1 3, 3,1 3, 0,0 2, 2,2 2,4 2, 2,4 0,02 2,4 2, 2,1 2, 2,3 2, 0,0 2, 2,1 2, 2,3 2, 2, 0,0 2, 2,3 2,3 0,21 Lappeenranta 2,42 2, 2, 2,42 2,3 2, 0, 2,0 2,4 2,0 0, 2,1 2,4 2, 2, 2,1 2, 0,0 2, 2, 2,2 2,1 2, 2, 0,0 2,4 2,2 2,44 2,4 2, 2,2 0,0 2, 2,0 2,2 2, 2,2 2, 0, , 2, 2, 2,1 2, 2, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 30

32 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja lla. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEHUOLLON NEUVONNAN JA TIED. TOIMIVUUS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,43 3, 3, 0,0 3, 3, 3, 3, 0,01 3,32 3,2 3,4 3,33 3,3 3, 0,1 3, 3,0 3,4 0,04 3,2 3,0 3,41 3,3 3, 3,2 0,03 3,2 3,0 3,3 3,3 3, 3,3 0,0 3,2 0,00 3,1 3, 3,44 3,41 3,0 0,20 3,3 3,3 3,2 3,4 0,2 3,1 3, 3,44 0, 3,2 3,33 3,44 3,44 3,1 3,41 0,0 Lappeenranta 2,3 3,0 3,1 3,1 3,4 3,44 0,01 3,1 3,00 3,30 0,30 3,0 3, 3,04 3,00 3,2 3,2 0,00 3,0 3,03 3,12 2, 3, 3, 0, ,30 3,3 3,34 3,31 3,3 3,4 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 31

33 Katuvalaistus Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 2. Katuvalaistus mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 4, 3, 4,03 3, 3, 4,12 4, 0,02 4,0 3, 3, 4,01 4,0 4,01 4,0 0,0 4,01 3, 3,4 3, 3, 4,02 4,01 0,01 3, 3, 3, 3, 0,1 3, 3, 3,2 3, 0,03 3, 3,0 3, 3, 0,00 Lappeenranta 3,1 Lappeenranta 3, 4,00 3,4 3,4 3,2 3,1 0,01 3, 4,02 4,0 4,0 3, 0, 3, 3, 0,00 3,3 3,2 3,3 3, 3, 3, 3,3 0,1 3,0 3,3 3, 3, 3, 3,1 3,0 0, 3, 4,0 4,0 3, 0,2 3, 3,0 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3,3 3, 0,0 3, 3, 3, 4,01 3,4 3, 0,0 Kaikki 3, Kaikki 3, 3,3 3, 3, 3, 3, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 32

34 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 % tyytymättömiä katuvalaistukseen keskustan kaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ella. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin KATUVALAISTUS KESKUSTAN KADUILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,00 4,32 4, 4,2 4,3 4,3 0,03 4, 4,1 4,21 4, 4,2 4,3 0, 4,1 4,3 4,2 0,0 Lappeenranta 4,32 4,31 4, 4,21 4, 4,2 0,03 4,2 4,2 4,2 4,1 4,34 4,32 0,02 4,04 4,2 4,2 0,01 4,03 4,0 4,1 0, 4, 4, 4, 4,12 4,2 4,1 0, 4,1 0,00 4,2 4,2 4,1 4,12 4,21 4, 0,03 4,12 4,00 4, 4, 0,01 4,2 4,2 4,30 4, 4,0 0,0 3, 3,2 4, 4,0 4,1 4,0 0,0 4,30 4,2 4,0 0,20 4,2 4,3 4,34 4, 0, 0 3 4,1 4,21 4,20 4, 4,2 4,21 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 33

35 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 12 % tyytymättömiä katuvalaistukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Helsingissä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ella ja ssä. Kuvio 30. Miten hyvin KATUVALAISTUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % 4 1 Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,2 3,3 3, 3, 4,0 4,0 0,02 3, 3,4 3,4 3, 4,03 4,02 0,01 3,4 3,3 4,00 4,04 4,00 3, 0,01 3,2 3,3 3, 0, Lappeenranta 3, 3, 3,3 3,1 3,1 3,2 0,0 3,3 3,4 3, 3, 3, 3,4 0, 3,3 3,4 3,1 0,0 3,44 3,2 3, 0,03 3,2 3, 3,2 3, 3,1 3, 0, 3,4 0,00 4,0 4,03 3,4 0,3 3, 3,1 3, 3, 0,0 4,03 4,0 4,0 3,1 0, 3, 3, 3,4 3, 3, 0,0 3,1 3,4 3, 3, 3, 3,0 0,2 12 3,2 3, 3,4 3,3 3,3 3,2 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 34

36 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä katuvalaistukseen jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ella ja Lappeenrannassa. Kuvio 31. Miten hyvin KATUVALAISTUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 3, 3,0 3,4 3,1 3, 0,0 3,0 3,4 3,0 3,0 3, 3,4 0,0 3,34 3,3 3,2 0,01 3,2 3, 3, 0,1 Lappeenranta 3,3 3,2 3, 3,0 3,1 3, 0,0 3,2 3,3 3,1 3,2 3,1 3, 0,04 3, 3, 3,0 0,2 3,4 3, 3, 0, 3,1 0,00 3, 3,4 3,2 3,3 0,01 3,4 3,4 3,4 3, 3, 3,1 0,0 3, 3, 3,3 3,3 3,1 3,4 0,0 3, 3,3 3, 3, 0, 3,1 3, 3, 3,4 3,3 0, 3, 3, 3,4 3, 3, 3,0 0,1 1 3,1 3,1 3,4 3, 3,1 3, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 3

37 Palo ja pelastustoimi Mittarin tulosten mukaan palo ja pelastustoimeen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Heinolassa. Kuvio 32. Palo ja pelastustoimi mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 4,04 4,04 0,00 3, 3,1 3,2 3,3 3, 0,0 3, 3, 3,1 3, 3, 3, 3, 0,01 3,4 3, 3, 3,4 0,04 3,4 3,4 3,0 3,4 0,04 3,3 3,4 3,1 3, 3,1 3,1 3,3 0,02 3,2 3, 3, 3,3 3,3 3, 3,2 0,0 3,2 3, 3,0 3,2 0,02 3,1 3, 3,1 3,1 0,20 3,1 3,1 3,4 3, 3,4 3,2 3,1 0,01 3,0 3, 3,4 3,4 3, 3,3 3,0 0,03 3,1 3,4 3, 3,2 3,1 0,01 3,1 3,4 3, 3, 3, 3,4 3,1 0, Lappeenranta 3,2 Lappeenranta 3, 3, 3, 3, 3, 3,2 0,03 3,1 3, 3, 3,3 3, 3,1 0,12 Kaikki 3, Kaikki 3, 3, 3, 3,1 3,1 3, 0,02 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 3

38 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 12 % tyytymättömiä tarkastus ja neuvontapalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Heinolassa, lla ja ella. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssa. Kuvio 33. Miten hyvin TARKASTUS JA NEUVONTAPALVELUT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 0,00 3,42 3,3 3,2 0,3 3,0 3,0 3,2 0,02 3,3 3, 3,0 3,4 0,0 3, 3, 3, 3, 3,2 3,2 0, 3,2 3,2 3, 3,0 3,2 3,3 0,02 3,0 3,2 3,4 0,12 3,4 3, 3, 3,41 3, 0, 3, 3,0 3, 3, 3,2 3, 0,0 3,3 3,2 3,32 3,32 3,1 3, 0,0 3, 3,4 3,0 0,0 3,34 3,32 3,34 3, 3,3 3,4 0,0 3,31 3,2 3,1 3,32 3,4 3,4 0,1 3,4 3,2 3, 3,1 0,1 Lappeenranta 3,4 3,2 3,1 3,43 3,3 3,3 0, ,0 3,2 3,3 3,4 3,2 3,3 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 3

39 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä nuohoukseen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Heinolassa, ssa ja ssä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja ssa. Kuvio 34. Miten hyvin NUOHOUS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Lappeenranta 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,3 0,00 4, 4,03 4,0 4,2 0,1 3, 4,1 4,1 0,00 3, 3, 4, 0,2 3,3 3, 3, 3, 4,12 4,0 0,03 3, 3,1 4,0 0,2 3,2 3, 3, 3,0 3, 3, 0,12 3,1 3, 3,1 3, 4,00 4, 0, 3, 3,2 3,4 3,3 4,01 3, 0,0 3,4 3,0 3, 0,0 3,0 3,2 3,1 3,0 0,0 3,4 3,4 3,1 3,4 3,4 3, 0,04 Lappeenranta 3,3 3,4 3,4 3,1 3, 3, 0,1 3,41 3,42 3,42 3,41 3,3 3,0 0,03 3,1 3,2 3,0 3,4 3,4 0,00 1 3, 3,4 3,0 3, 3,4 3, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 3

40 Keskimäärin 2 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 4 % tyytymättömiä sammutus ja pelastuspalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ella ja Heinolassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja Turussa. Kuvio 3. Miten hyvin SAMMUTUS JA PELASTUSPALVELUT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,01 4,03 4, 0, 3,3 4, 4,0 0,03 4, 0,00 3, 4,00 4,0 4,0 0,01 3, 3,0 3, 3, 3, 4,0 0, 3, 3, 4,02 3,2 4,02 4,0 0,0 3, 4,00 4,12 4,00 4,21 4,03 0,1 3,4 3,0 3, 3,1 4,1 4,0 0,0 3, 3, 3,4 0,1 3, 3, 3,4 3, 4,1 3, 0, 3, 3, 3, 3,0 3, 0,2 Lappeenranta 3, 3,3 3, 3,2 3, 3,3 0,03 3, 3, 4,04 3, 4,12 4,01 0, 3, 3,2 3, 0,0 3, 3, 3,3 3,0 0, ,4 3, 3,2 3, 4,0 4,01 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 3

41 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä ensihoitopalveluihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssä, ella ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, ssa ja lla. Kuvio 3. Miten hyvin ENSIHOITOPALVELUT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti huom! vuoteen 20 saakka asia on ollut lomakkeella 'sairaankuljetuspalvelut' 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Lappeenranta 20 Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,0 4,03 4,0 0,03 3,4 4,0 4,00 0,0 3, 3,4 3, 3,0 4,0 4,0 0,00 4,0 4,0 4,0 3, 4,0 4,00 0,0 4,04 4, 3, 3, 4,00 4,01 0,02 3, 3,3 3,3 0,21 3, 3,4 3, 3,4 4, 3,2 0,1 3,0 3, 4,04 4,04 0,00 3,1 4,0 4,20 3,0 4,1 4,03 0,1 3, 3,3 4,03 0, 3,1 3,2 3, 3, 3, 3,1 0,01 4,00 3, 3,4 3, 0,04 3, 0,00 3, 3, 3,1 3, 3, 0,0 Lappeenranta 3,4 3, 3,2 3,1 3,1 3,2 0, 3, 3,0 3, 3, 4,01 3, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 40

42 Vesi ja viemärihuolto/veden laatu mittari Mittarin tulosten mukaan veden laatuun kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Heinolassa. Kuvio 3. Veden laatu mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 4,4 Keskiarvot eri vuosina Muutos 4,4 0,00 4,3 4,1 4,1 4, 4, 4,4 4,3 4,4 4,0 4,4 4,2 4,44 4,33 4,4 4,1 4,3 4, 4,4 4,3 0,01 4,1 4, 4, 4, 4,3 4,1 0,02 4, 4, 4, 4,1 0,0 4, 4, 4,4 4, 4, 0,04 4, 4,0 4, 0,0 4, 4,2 4, 4, 4,4 4,4 0,00 4, 4, 4,2 4, 4, 4,3 0,0 4,4 4, 4,4 0,0 4,4 4,44 4,0 0,1 4,0 3, 4,1 4,2 4,4 4,4 0,0 4,44 4, 4,4 4,3 4, 4,2 0,04 4, 4, 4,44 0, 4,31 4,3 4,0 4,33 0,1 Kaikki 4, Kaikki 4,1 4,3 4, 4, 4, 4, 0,02 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 41

43 Vesi ja viemärihuolto/veden toimitusvarmuus mittari Mittarin tulosten mukaan veden toimitusvarmuuteen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 3. Veden toimitusvarmuus mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 4, 4,4 4,2 4,2 4,0 4,2 4,1 4,0 4,0 4, 4, 4, 4,2 4,4 Keskiarvot eri vuosina Muutos 4,3 4, 4,4 4,1 4,0 4, 0,01 4,4 0,00 4,4 4,3 4,4 4, 4,2 0,1 4, 4, 4, 4,2 0,0 4, 4, 4, 4, 4, 4,0 0,03 4,4 4,0 4, 4,4 4,2 4,2 0,00 4,1 4,4 4,4 4,4 4,1 4,1 0,00 4,2 4, 4,0 0,02 4,2 4, 4,0 0,0 4, 4,3 4, 0,04 4,1 4, 4, 4, 4,1 4, 0,03 4,2 4, 4,2 4, 4, 4, 0,0 4,4 4, 4, 4,2 0,0 4, 4,4 4,4 0,02 Kaikki 4,3 Kaikki 4,1 4, 4, 4, 4, 4,3 0,02 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 42

44 Vesi ja viemärihuolto/jv viemärien toiminta mittari Mittarin tulosten mukaan jv viemärien toimintaan kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 3. JV viemärien toiminta mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 4,4 4, 4, 4,4 4, 4, 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 Keskiarvot eri vuosina Muutos 4,4 4, 4,4 4,1 4,2 4,4 0,02 4,4 4,4 4, 4, 0,01 4, 0,00 4,4 4, 4,3 4, 4,4 0,0 4,3 4, 4, 0,02 4, 4, 4, 0,02 4,44 4,4 4,0 4,4 4, 4,4 0,04 4,3 4,4 4,2 4,3 0,01 4,4 4,4 4,44 4,44 4, 4,3 0,03 4,2 4, 4,1 4,2 4,2 4,2 0, 4,42 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 0,00 4,4 4,0 4,4 0,12 4,3 4,1 4,4 0,03 4,40 4,42 4,44 4,41 4,4 4,4 0,01 Kaikki 4, Kaikki 4,4 4, 4,3 4, 4, 4, 0,01 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 43

45 Vesi ja viemärihuolto/sv viemärien toiminta mittari Mittarin tulosten mukaan sv viemärien toimintaan kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio 40. SV viemärien toiminta mittari vuonna 201 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 3, 3, 3,0 3, 3, 3, 3, 3, 3,4 3,4 3,2 3, 3,1 3,0 Keskiarvot eri vuosina Muutos 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3, 0,0 3,4 3, 3, 3, 3, 0,12 3,4 3,3 3,3 3,0 3, 3,0 0,02 3,4 3,1 3, 3,0 3, 3, 0,01 3, 3, 3, 0,01 3, 3,1 3,4 3,1 3,1 3, 0,0 3,1 3, 3, 0,01 3,1 3,4 3, 0,21 3,4 3,2 3,4 0,12 3, 3,3 3, 3,4 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3,2 0,0 3, 0,00 3,44 3,4 3,4 3,0 3, 3,1 0,2 3,2 3,4 3,0 3,0 0,30 Kaikki 3,4 Kaikki 3,3 3,4 3, 3,0 3, 3,4 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 44

46 Keskimäärin 2 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä juomaveden laatuun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Heinolassa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, Turussa ja ssa. Kuvio 41. Miten hyvin VESILAITOKSEN TOIMITTAMAN JUOMAVEDEN LAATU on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,1 4,1 4,0 4,4 4,1 4, 0,0 4, 0,00 4, 4, 4,0 4,3 0,03 4,20 4,1 4, 4,2 4,3 4,40 0, 4,0 4,3 4, 4, 4, 0,04 4, 4,4 4,3 4,4 4, 4, 0, 4,44 4,42 4,1 0,0 4,1 4,42 4,42 0,00 4,3 4, 4,3 4,3 4,4 4,42 0,04 4, 4,1 4, 0,0 4,20 4,2 4, 0,0 4,33 4,30 4,2 4, 4, 4, 0,00 3,1 3,40 3,3 3, 4,02 4, 0,0 3, 4,0 4,1 3, 0, ,2 4, 4,33 4,3 4,3 4,3 0,00 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 4

47 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä jätevedenpuhdistamojen toimintaan. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, lla ja ssa. Kuvio 42. Miten hyvin JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN TOIMINTA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 4,1 4,0 4,2 4,30 0,01 3, 4,0 3,1 3, 4,32 4, 0, 3, 4,03 4,00 3, 4, 4,2 0, 4,01 3, 3, 3, 4,31 4,2 0,0 3,3 3, 4,1 0,33 3,1 4, 4, 0,01 3,1 3,2 3, 3, 4, 4,20 0,02 3, 3,2 4, 0,30 4, 0,00 4,00 3, 4,03 0,0 3,3 3,4 3, 3, 4,01 4, 0, 3, 4,00 3,1 3,4 4,1 4, 0,04 3, 3, 3, 4, 4,1 0,0 3, 3, 4,0 3,3 0, 2 3, 3,2 3,1 3,4 4,1 4,1 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 4

48 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä sadevesien viemäröintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, lla ja ella. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, lla ja lla. Kuvio 43. Miten hyvin SADEVESIEN VIEMÄRÖINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3, 0,0 3,4 3, 3, 3, 3, 0, 3,1 3, 3, 0,01 3,4 3,3 3,3 3,0 3, 3,0 0,02 3,4 3,2 3,4 0,12 3, 3, 3, 0,01 3,1 3,4 3, 0,21 3, 3,3 3, 3,4 0, 3,4 3,1 3, 3,0 3, 3, 0,01 3, 3,1 3,4 3,1 3,1 3, 0,0 3, 3, 3, 3, 3, 3,2 0,0 3, 0,00 3,44 3,4 3,4 3,0 3, 3,1 0,2 3,2 3,4 3,0 3,0 0, ,3 3,4 3, 3,0 3, 3,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 4

49 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä vesihuollon asiakaspalveluun. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Heinolassa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten lla, lla ja ssa. Kuvio 44. Miten hyvin VESIHUOLLON ASIAKASPALVELU on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 0,00 3, 3,3 3, 3,3 3,2 3, 0,04 3, 3, 3,3 3,2 0,0 3, 3,1 3, 3,1 4,12 3,3 0,1 3, 3,2 3,4 3,0 3, 3, 0,0 3,3 3, 3, 0,03 3, 3,1 3,0 0,01 3,1 3, 3,4 3, 3,4 0,0 3,42 3,31 3,4 3,4 3,3 3,1 0,0 3,4 3, 3, 0,01 3, 3, 3,4 0,1 3,0 3,1 3,44 3,0 3,2 3,1 0,01 3,4 3,4 3,1 3, 0,04 3,34 3,3 3,3 3,44 3,4 3, 0,02 2 3, 3,2 3, 3,1 3, 3,0 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 4

50 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 % tyytymättömiä vesihuollon tiedotuksen toimivuuteen yleensä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Heinolassa, ssa ja lla. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssä, ssa ja lla. Kuvio 4. Miten hyvin VESIHUOLLON TIEDOTUS YLEENSÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % 20 % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 3, 0,00 3,3 3,1 3,40 3,41 3,4 3, 0,20 3,4 3, 3, 3,4 3,3 0,1 3,3 3,2 3,3 0,2 3,40 3,41 3,0 3,3 0,03 3,3 3,0 3,3 3,3 3,0 3,4 0,03 3, 3,4 3,40 3,34 3,3 3,42 0, 3,04 3,4 3,44 0,0 3, 3, 3, 3,2 3,3 3,4 0,0 3,32 3,31 3,0 0,20 3,2 3,2 3, 3, 3,42 3,3 0,03 3,2 3,34 3, 0,12 3,04 2, 3,04 3,1 3,20 3,2 0,0 3, 3,20 3,30 3, 0, ,2 3,3 3,32 3,3 3,41 3,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 4

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2012 Raportti 15.1.2013 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2 / 2013 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016

Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Tekninen ja ympäristötoimiala Teknisten ja ympäristöpalveluiden arviointikysely 2016 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat Selin Essi Isotalo Ida Tiilikainen Anni SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus:

Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Kuntien tuottavuusvertailu Teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m 2 )

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 13.12.2015 Hämäläinen Lääveri Mäkelä SISÄLLYS JOHDANTO 1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 3 Jakautuminen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto

INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto INFO: Tekninen toimi Yleistä Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014

LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 LAHDEN KAUPUNGIN ASUKASKYSELY 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Projektityö 18.12.2014 Sari Kaariste Pekka Pölönen Timo Siponen SISÄLLYS JOHDANTO 1 Tutkimuksen taustat

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2016 Raportti 10.11.2016 Ritva Lindroos Riitta Haapavaara ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015

Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos: Lääkärin työolot ja terveys 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia, julkinen 13.1.2016, klo 10.30 Lääkärin työolot ja terveys 2015 -tutkimus

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot