Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

2 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin 01 loka-marraskuussa 00:lle satunnaisesti valitulle 1- -vuotiaalle turkulaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje, jossa annettiin vaihtoehtoisena vastaustapana verkko-osoite kyselyyn. Vastauksia saatiin, joten vastausaktiivisuus oli 33, %. Vastanneista oli naisia % ja miehiä 3 %. Verkon kautta vastauksia tuli 1. Vastanneiden ammatti tai toimi lkm % Ikäryhmä lkm % Koulutus lkm % Työntekijä 1 1 % 1 - % Perus-, keski- tai kansakoulu 11 % Toimihenkilö tai virkamies 1 % 3-1 % Ylioppilastutkinto tai ammatillinen 33 % Itsenäinen yrittäjä tai maanviljelijä, isäntä % koulutus 3 % tai emäntä 0-1 % Korkeakoulu- tai 33 % Opiskelija tai koululainen % - 1 % ammattikorkeakoulututkinto Kotirouva, kotiäiti tai koti-isä 1 % % Puuttuva tieto 1 % Eläkeläinen 3 % Puuttuva tieto 3 % Kaikki 0 % Työtön tai tilapäisesti poissa ansiotyöstä % Kaikki 0 % Muu 1 % Puuttuva tieto 13 % Kaikki 0 % Lasten määrä lkm % Kulkuväline lkm % Yksi lapsi % En ole työssä tai en opiskele 1 % Perhetyyppi lkm % Kaksi lasta % Joukkoliikennettä 1 % Kahden huoltajan lapsiperhe 0 % Kolme tai enemmän 1 1 % Henkilöautoa 1 % Yhden huoltajan lapsiperhe 1 % Yhteensä 0 0 % Polkupyörää 1 % Kahden tai useamman hengen talous, ei Kuljen jalkaisin % 3 % alaikäisiä lapsia Työpaikka lkm % Työskentelen kotona 1 % Yksin asuva 30 % Turussa % Muuta 1 % Puuttuva tieto 1 % Muualla 0 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki 0 % Kolme tai enemmän 0 0 % Kaikki 1 % Yhteensä % Edelliseen toteutukseen nähden lomakkeelle lisättiin harrastuksia ja viestintää koskevia kysymyksiä. Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. Tuloksia verrataan aikaisemmin Turussa toteutettujen vastaavien kyselyjen tuloksiin sekä eräiden muiden kuntien tuloksiin vuosina

3 Kuntapalvelut Turussa vuonna Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla - Turussa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli,, kun se on vertailuryhmässä keskimäärin,1. Vuonna 01 kokonaisarvosanojen keskiarvo oli Turussa,. Vertailuryhmän muodostavat tässä Espoo, Loviisa, Mikkeli, Salo, Tornio ja Tuusula vuosina Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana #REF! % %, % 0 % 0 % 3% 33,1 % % 3% 30 % 1% 1% 0 %,1 % % %, % 3,1 % % % 0, % 0% % 0, 0% 1% % % 0 % Arvosana

4 Kuntapalvelut Turussa vuonna Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymyssarjan 1 asioista, jotka on esitetty samalla tavalla vuodesta 001 lähtien, näitä on asioita. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Peruskoulu, Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1,,0, 3,0 3,,0,,0, 01 3,3 Indeksin perusteella turkulaisten tyytyväisyys on lisääntynyt ja on parhaiden vertailukaupunkien tasolla., 01, 01, 01, 0 3,1 3, 3, 3,3, 00 3,3, 00 3,, 00 3, Espoo, 01 3, Vertailukaupungit Helsinki, 01 Lahti, 01 Oulu, 01 Vantaa, 01 Vertailukaupunkien keskiarvo 3,3 3, 3, 3, 3,1

5 Kuntapalvelut Turussa vuonna Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Kysymysryhmän 1 asioista laskettiin myös palveluryhmäkohtaiset indeksit, joissa kaikkien mukana olevien asioiden painoarvo on yksi. Indeksien sisältö ilmenee liitteestä 1. Kuviossa on mukana myös laaja asuinkuntaindeksi, jonka sisältö on kuvattu edellisessä sivulla. Kuvio 3. Palveluindeksit, ,1 3,3,01, 3, 3,0 3,, 3, 3, 3, 3,3, 01,0 3,,00,1, 3, 3,3,01 3,3 3, 3, 3,1, 01,0 3, 3,,13 3,0 3, 3,0, 3, 3,1 3, 3,, 01 3,1 3,1 3,,,0 3, 3,0,03 3,3 3,1 3, 3,, 0 3, 3,1 3,,0,0 3,33 3, 3, 3,3 3,0 3,31 3,3, 00,0 3,3 3,,, 3,1 3,1 3, 3,3 3, 3,1 3,3 Espoo, 01,13 3,3,, 3,0 3,1 3,1,0 3,0 3, 3,0 3, Helsinki, 01,1,00 3,,30, 3, 3,3,0 3, 3, 3, 3,3 Lahti, 01,0 3,0 3,1,1, 3,31 3,3,00 3, 3,0 3, 3, Oulu, 01 3, 3, 3,,0, 3, 3,1 3, 3,30 3,0 3,3 3, Vantaa, 01 3, 3,3 3,3,13,3 3,0 3,30 3,1 3,0 3, 3, 3, Kulttuuri- ja sivistyspalvelut Liikuntapalvelut Opetuspalvelut ml. päivähoito Pelastuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tiedottaminen ja neuvonta Turvallisuus Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Yhdyskuntatekniset palvelut Ympäristöpalvelut Laaja asuinkuntaindeksi

6 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen laiset ovat edelleen tyytyväisiä oman asuinalueensa turvallisuuteen ja myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen Turussa. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kaupungin palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä virastojen asiakaspalveluun. saman kaltainen. Tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin yritystoiminnan edistämiseen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin. Kuvio. Yleiset asiat, tiedottaminen % Yleinen järjestys ja turvallisuus Hyvin En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos,01,0 0,0 Asuinalueen turvallisuus,1 Yritystoiminnan edistäminen 3,0 3, 0,1 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 1 3, 3, 0,1 Tiedottaminen kunnan palveluista 1 3,3 3, 0,1 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä ,3 3,1 0,0 Kuluttajaneuvonta 1 3,03 3, 0,1 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet,, 0,30 yli 0, parannus yli 0, heikennys

7 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin Turussa. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös hammaslääkäripalveluihin, sairaalapalveluihin, sairaankuljetukseen ja esihoitoon sekä neuvolaan. Vanhusten asumis- ja laitospalveluihin ja kotihoitoon oltiin useimmin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista ei osannut ottaa kantaa muihin sosiaalipalveluihin. Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on lisääntynyt hammaslääkäriin, vuodeosastoon, etenkin vammaispalveluihin ja vanhusten asumis- ja laitospalveluihin. Kuvio. Sosiaali- ja terveyspalvelut % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Sairaankuljetus ja ensihoito Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö Hyvin En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3, 3, 0,0 3, 3,3 0,1 3,,0 0,1,0,0 0,03,,0-0,1,,3 0,, 3,3 0,,3,0 0,3, 3,0 0,3, 3,0 0, 3, 3, 0,1 3,0 3, 0,3 yli 0, parannus yli 0, heikennys

8 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Vastaajat olivat yleensä tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin Turussa. Tyytyväisimpiä oltiin kirjastoon, museoihin, esittävään taiteeseen, toreihin, ulkoilualueisiin sekä kuntoratoihin. Keskiarvolla mitaten tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin toreihin. Kuvio. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Lasten päivähoito 1 Peruskoulu 1 Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus 3 3 Nuorten ammatillinen koulutus 3 Kansalaisopistot Kirjastopalvelut Taideoppilaitokset 1 Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat 31 1 Museot ja taidenäyttelyt 1 1 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 3 Konsertit ja musiikkiesitykset 0 1 Torit ja torikauppa Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat 3 0 Uimahallit Uimarannat ja maauimalat 33 Kuntoradat ja ulkoilureitit 1 Ulkoilualueet ja -puistot 1 Tiedottaminen liikuntapalveluista 1 Lasten leikkipaikat Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3, 3, 0,00,0,0-0,01,1,13-0,01 3, 3, 0,13 3, 3,3-0,0 3,,1 0,1,3, 0, 3, 3, -0,0 3, 3,0-0,0,, 0,0,0, 0,0,1,0 0,01 3,,0 0,3,0,0-0,0 3, 3, 0,1 3,,01 0,1 3, 3, 0,01,,1 0,0 3,,0 0, 3, 3,3-0,0 3, 3, 0,0

9 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne laiset ovat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, erityisesti jätehuoltoon ja kierrätykseen, puistoihin, juomaveden laatuun, jalankulkijan liikenneoloihin sekä julkiseen liikenteeseen. Useimmin parannettavaa nähtiin polkupyöräilijöiden olosuhteissa sekä katujen ja teiden hoidossa. Tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin jätehuoltoon, kierrätykseen, puistoihin ja jalankulkijan liikenneturvallisuuteen. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito Jätehuolto Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Puistojen ja viheralueiden hoito Juomaveden laatu Liikenneolot jalankulkijan kannalta Liikenneolot pyöräilijän kannalta Liikenneolot, autoliikenne Julkinen liikenne Liikkumisen esteettömyys Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3,3 3, 0, 3,0,03 0,3 3,3 3, 0, 3,1 3, 0,,1,1 0,0 3, 3, 0,1 3, 3, -0,0 3, 3, -0,01,,1 0,0 3,33 3, 0,0 3,3 3, 0,, 3,0 0,0 3, 3, 0,0 yli 0, parannus

10 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä ympäristön tilaan Turussa. Vastanneet pitivät hyvänä etenkin luonto- ja retkeilyreittejä, ilman laatua ja ympäristön siisteyttä. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös muihin esitettyihin asioihin. Useimmin tyytymättömiä oltiin vesistöjen puhtauteen, tyytymättömiä siihen oli noin joka neljäs vastaaja. Tyytyväisyys on lisääntynyt mm. ilman laatuun ja ympäristön siisteyteen. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Luonnon suojelu 3 Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos 3, 3,0 0,13 Ilman laatu 1 3,3 3, 0, Vesistöjen puhtaus 3 3 3,1 3,3 0,0 Melun torjunta , 3,3 0,0 Ympäristön siisteys 0 0 3,0 3,1 0,1 Luonto- ja retkeilyreitit 1 3,, 0,13 Rakennetun ympäristön valvonta 3 3,31 3,3 0,0 Pelastustoiminta 33,1, 0,0

11 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kaupungin toiminta ja muut asiat Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun Turussa. Luottamushenkilöiden toimintaan, talousasioiden hoitoon ja yhteistyöhön naapurikuntien kanssa ollaan aikaisempaa tyytyväisempiä. Pientalotonttien saatavuus on tulosten perusteella vaikeutunut. Kuvio. Kaupungin toiminta ja muut asiat % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Keskiarvo 1=erittäin huonosti, = erittäin hyvin Muutos Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 1 1,0,3 0,3 Kunnan talousasioiden hoito,,0 0,3 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 0 3 1, 3, 0,33 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 3 1 3, 3,3 0, Pientalotontin saanti 3,, -0, Vuokra-asunnon saanti 3 1 3,0 3, 0,1 yli 0, parannus yli 0, heikennys

12 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa eri tutkimusvuosina ja vertailukunnissa. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Yleinen järjestys ja turvallisuus 01, n=3, ka.=,0 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=1, ka.=,01 01, n=0, ka.=,03 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3, 0, n=1, ka.=3, 00, n=13, ka.=3, 0 1 Espoo 01, n=0, ka.=,0 Helsinki 01, n=, ka.=,0 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=0, ka.=3,1 13 VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Asuinalueen turvallisuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=,1 Asuinalueen turvallisuutta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, kysymys ei mukana 01, n=, ka.=, , n=, ka.=, Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. 0, n=, ka.=,0 1 00, n=13, ka.=3, 3 13 Espoo 01, n=1, ka.=,1 0 Helsinki 01, kysymys ei mukana 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,13 Oulu 01, kysymys ei mukana Vantaa 01, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=,1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 13 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, Yritystoiminnan edistämistä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=1, ka.=3,0 01, n=0, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, Espoo 01, n=, ka.=3, 3 13 Helsinki 01, n=, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=, Oulu 01, n=1, ka.=3,31 Vantaa 01, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3, 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 13. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=3, 1 Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=0, ka.=3, 01, n=, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,1 0, n=, ka.=3, 1 00, n=, ka.=3,33 3 Espoo 01, n=0, ka.=3, 3 1 Helsinki 01, n=, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3,1 Vantaa 01, n=3, ka.=3, 3 VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=31, ka.=3, 1 Tiedottamista kaupungin palveluista piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3,3 01, n=0, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=0, ka.=3,1 1 3 Espoo 01, n=1, ka.=3, Helsinki 01, n=, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3,1 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3,3 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, Kaupungin virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3,3 01, n=00, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, Espoo 01, n=1, ka.=3, Helsinki 01, n=3, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 1 Kuluttajaneuvontaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3,03 01, n=03, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3,01 0, n=, ka.=3, , n=, ka.=3,3 1 Espoo 01, n=1, ka.=3,3 Helsinki 01, n=, ka.=3,3 1 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=, ka.=, Vantaa 01, n=33, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3,1 3 1 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=1, ka.=, 01, n=01, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 01, n=1, ka.=,3 0, n=, ka.=, , n=0, ka.=, Espoo 01, n=1, ka.=, Helsinki 01, n=1, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=, Oulu 01, n=1, ka.=,1 Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=, 3 3 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 0 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, 1 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,3 0, n=, ka.=3, , n=1, ka.=, Espoo 01, n=1, ka.=3, 1 1 Helsinki 01, n=, ka.=3,3 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=, Oulu 01, n=1, ka.=, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3,1 1 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3,3 1 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=3,3 1 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=0, ka.=3,0 0, n=, ka.=, , n=, ka.=, 0 1 Espoo 01, n=, ka.=3,3 3 Helsinki 01, n=1, ka.=3,1 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=, Oulu 01, n=, ka.=, Vantaa 01, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 0. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=,0 0 3 Sairaalapalveluja piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, 3 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=, ka.=3,3 3 1 Espoo 01, n=, ka.=3,3 3 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3,1 Oulu 01, n=0, ka.=3,1 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus ja ensihoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,0 Sairaankuljetusta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=,0 01, n=, ka.=,0 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=1, ka.=3,1 Espoo 01, n=, ka.=,1 3 Helsinki 01, n=, ka.=,0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=0, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=0, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=,01 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys- ja lastenneuvola 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1, ka.=,0 3 Äitiys- ja lastenneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=, 01, n=, ka.=,1 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=1, ka.=,1 0, n=, ka.=, , n=01, ka.=,1 33 Espoo 01, n=0, ka.=, 33 Helsinki 01, n=33, ka.=, 30 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=,0 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=30, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=333, ka.=,1 30 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1, ka.=, Vanhusten kotihoitoa piti 1 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=, 01, n=0, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, , n=1, ka.=, Espoo 01, n=, ka.=, Helsinki 01, n=, ka.=,3 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,33 Oulu 01, n=, ka.=,3 Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 30 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, Kaupungin hammaslääkäripalvelut piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=, 01, n=00, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. 01, n=1, ka.=, 0, n=, ka.=, , n=0, ka.=, Espoo 01, n=1, ka.=3, Helsinki 01, n=, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,3 Oulu 01, n=1, ka.=, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=300, ka.=3, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=0, ka.=, 1 Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=,3 01, n=00, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, , n=1, ka.=,3 1 3 Espoo 01, n=0, ka.=, 1 Helsinki 01, n=, ka.=, 33 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=0, ka.=,3 Oulu 01, n=1, ka.=, Vantaa 01, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 13 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1, ka.=3,0 Vammaispalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=, 01, n=01, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, 1 00, n=13, ka.=, 1 Espoo 01, n=0, ka.=3,1 1 Helsinki 01, n=1, ka.=,1 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3,0 Oulu 01, n=, ka.=, Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=3,0 Toimeentulotukea piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=, 01, n=0, ka.=, 1 13 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=,3 0, n=, ka.=, , n=1, ka.=, Espoo 01, n=0, ka.=3, 0 Helsinki 01, n=1, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=, Oulu 01, n=13, ka.=, Vantaa 01, n=0, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 13 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 1 3 Perheneuvolaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3, 01, n=01, ka.=3, 1 13 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=1, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=13, ka.=3, Espoo 01, n=, ka.=3, 1 3 Helsinki 01, n=, ka.=3, 1 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=33, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 1 0 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 30 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 1 Sosiaalityötä piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3,0 01, n=01, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, , n=, ka.=, 1 3 Espoo 01, n=0, ka.=3, 1 Helsinki 01, n=1, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=, Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 31 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 30. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 1 Lasten päivähoitoa piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3, 01, n=, ka.=3, 1 3 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=0, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=, ka.=3, 31 1 Espoo 01, n=0, ka.=,0 0 Helsinki 01, n=, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=33, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=3, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 31. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,0 1 Peruskoulua piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=,0 01, n=, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3, 0, n=1, ka.=3, 3 00, n=, ka.=3, Espoo 01, n=0, ka.=, Helsinki 01, n=, ka.=,13 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=,01 3 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 33 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,13 Lukiota piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=1, ka.=,1 01, n=, ka.=,1 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, 3 00, n=0, ka.=3, 1 1 Espoo 01, n=, ka.=, Helsinki 01, n=, ka.=, 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,0 Oulu 01, n=0, ka.=3,1 Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=,0 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 33. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 3 3 Aikuisten ammatillinen koulutusta piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=1, ka.=3, 01, n=, ka.=3, 3 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3,3 3 00, n=0, ka.=3, Espoo 01, n=0, ka.=, 33 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 3 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=13, ka.=3,3 Vantaa 01, n=33, ka.=3, 0 1 VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3,3 3 Nuorten ammatillinen koulutusta piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3, 01, n=, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,1 0, n=, ka.=3, 3 00, n=0, ka.=3, 3 Espoo 01, n=0, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=, ka.=3, 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=0, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, 1 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin kansalaisopistot on hoidettu asuinkunnassa Kansalaisopistot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,1 Kansalaisopistoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=0, ka.=3, 01, n=, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kahdeksan prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=, , n=, ka.=,1 3 Espoo 01, n=0, ka.=,1 3 Helsinki 01, n=1, ka.=,1 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=0, ka.=,1 Oulu 01, n=13, ka.=,0 Vantaa 01, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kirjastopalvelut 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=, Kirjastopalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=,3 01, n=03, ka.=,3 3 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, 00, n=0, ka.=,3 1 Espoo 01, n=1, ka.=, 1 Helsinki 01, n=0, ka.=, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,3 Oulu 01, n=1, ka.=,3 Vantaa 01, n=3, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin taideoppilaitokset on hoidettu asuinkunnassa Taideoppilaitokset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 1 Taideoppilaitoksia piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3, 01, kysymys ei mukana 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=0, ka.=, 33 Helsinki 01, n=3, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=, ka.=,01 Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, 31 1 Nuorten harrastustoimintaa ja nuorisotiloja piti 31 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=1, ka.=3, 01, n=, ka.=3, 3 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. 01, n=1, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=, ka.=3, 3 0 Espoo 01, n=, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=1, ka.=3, 0 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3, Oulu 01, n=13, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3, 3 1 (¹) 31%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin museot ja taidenäyttelyt on hoidettu asuinkunnassa Museot ja taidenäyttelyt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=, 1 1 Museoita piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=, 01, kysymys ei mukana Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=13, ka.=,0 Helsinki 01, n=33, ka.=,3 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 0. Miten hyvin teatteri, tanssi ja muu esittävä taide on hoidettu asuinkunnassa Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=, 3 Teatteria, tanssia ja muuta esittävää taidetta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=, 01, kysymys ei mukana 0 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=13, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=0, ka.=, 0 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=0, ka.=,0 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=3, 3 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin konsertit ja musiikkiesitykset on hoidettu asuinkunnassa Konsertit ja musiikkiesitykset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=, 0 1 Konsertteja ja musiikkiesityksiä piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=,1 01, kysymys ei mukana 0 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=, ka.=3, Helsinki 01, n=0, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=, ka.=,0 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=3, (¹) 0%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=,0 Toreja ja torikauppaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3, 01, n=, ka.=, 0 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=,1 0, n=, ka.=3, , n=, ka.=,0 Espoo 01, n=0, ka.=, 3 0 Helsinki 01, n=, ka.=3, 1 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 0 3 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu- ja pelikentät 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,0 Urheilu- ja pelikenttiä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=,0 01, n=0, ka.=,0 3 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,3 0, n=1, ka.=,0 3 00, n=0, ka.=3, 3 Espoo 01, n=1, ka.=, 1 Helsinki 01, n=1, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=,0 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=,01 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sisäliikuntatilat 01, n=, ka.=3, 3 0 Sisäliikuntatiloja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,3 0, n=, ka.=3, , n=03, ka.=3, Espoo 01, n=1, ka.=3, 33 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=33, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 33 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa Uimahallit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,01 Uimahalleja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3, 01, n=03, ka.=,01 3 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=03, ka.=3, Espoo 01, n=, ka.=3,1 1 0 Helsinki 01, n=, ka.=,1 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=0, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat ja maauimalat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 33 Uimarantoja ja maauimaloita piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=0, ka.=3, 01, n=00, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=0, ka.=3, 1 1 Espoo 01, n=1, ka.=3,3 3 Helsinki 01, n=3, ka.=,0 3 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=,1 1 Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=,1 01, n=00, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=,1 0, n=0, ka.=, , n=, ka.= 1 Espoo 01, n=1, ka.=, 1 1 Helsinki 01, n=1, ka.=,1 0 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=,1 Oulu 01, n=1, ka.=,0 Vantaa 01, n=31, ka.=3, 1 1 VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 0 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja -puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja -puistot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=,0 1 Ulkoilualueita ja -puistoja piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=,0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 01, n=0, ka.=,0 0, n=, ka.=3, 00, n=01, ka.=3,3 13 Espoo 01, n=1, ka.=,1 Helsinki 01, n=, ka.=,13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,01 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, 13 VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=,0 3 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=31, ka.=3,3 1 Tiedottamista liikuntapalveluista piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=3, ka.=3, 01, n=01, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=01, ka.=3, 1 1 Espoo 01, n=13, ka.=3,3 Helsinki 01, n=3, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3,3 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3,31 30 VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 0 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 0. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=30, ka.=3, Lasten leikkipaikkoja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3, 01, n=01, ka.=3, 0 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=3, 0, n=0, ka.=3,1 1 00, n=, ka.=3, 3 1 Espoo 01, n=, ka.=,0 3 Helsinki 01, n=1, ka.=,0 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3,3 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, Katujen ja teiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3,3 01, n=, ka.=3, 30 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, 1 3 Espoo 01, n=1, ka.=3, Helsinki 01, n=, ka.=3, 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,0 Oulu 01, n=, ka.=,1 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3,1 3 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=0, ka.=,03 Jätehuoltoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=0, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=3, ka.=3, 00, n=0, ka.=3, 1 Espoo 01, n=1, ka.= Helsinki 01, n=1, ka.=,03 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=,0 Oulu 01, n=1, ka.= Vantaa 01, n=, ka.= VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=,0 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, Kierrätystoimintaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3,3 01, n=0, ka.=3, 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, 00, n=0, ka.=3, 0 13 Espoo 01, n=1, ka.=3, 0 1 Helsinki 01, n=, ka.=3, 3 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,0 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=33, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3,1 01, n=03, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=3, 0, n=0, ka.=3, , n=0, ka.=3, 13 Espoo 01, n=1, ka.=3, 13 Helsinki 01, n=3, ka.= 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3,1 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=,1 Juomaveden laatua piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=3, ka.=,1 01, n=0, ka.=,13 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=,0 0, n=, ka.=3,1 00, n=0, ka.=3, Espoo 01, n=1, ka.=,1 3 Helsinki 01, n=, ka.=,3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=,3 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=31, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot jalankulkijan kannalta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, Liikenneololoja jalankulkijan kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=1, ka.=3, 01, kysymys ei mukana 0 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=0, ka.=3, 13 Helsinki 01, n=, ka.=3, 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, 13 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot pyöräilijän kannalta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 1 31 Liikenneoloja pyöräilijän kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3, 01, kysymys ei mukana Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=1, ka.=3, 0 1 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=, ka.=3,1 Vantaa 01, n=30, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=313, ka.=3, 1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin liikenneolot, autoliikenne on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot, autoliikenne 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=3, 1 1 Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=1, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=0, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3,1 1 1 Espoo 01, n=0, ka.=3, 1 13 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=,1 3 Julkista liikennettä piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=, 01, n=0, ka.=,0 Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=3, ka.=,0 0, n=, ka.=3, 00, n=0, ka.=3, 1 Espoo 01, n=1, ka.=3, 0 3 Helsinki 01, n=3, ka.=, 1 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3, Oulu 01, n=13, ka.=3,0 Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, 0 (¹) 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 0. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=0, ka.=3, Liikkumisen esteettömyyttä piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3,33 01, n=, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3,3 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=, 1 Espoo 01, n=0, ka.=3,1 31 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 3 13 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3,3 Oulu 01, n=0, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 0 Liikenneturvallisuutta jalankulkijan kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3,3 01, kysymys ei mukana 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=1, ka.=3, 1 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=13, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3, 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3,0 1 3 Liikenneturvallisuutta pyöräilijän kannalta piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=, 01, kysymys ei mukana Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 01, kysymys ei mukana 0, kysymys ei mukana , kysymys ei mukana 0 Espoo 01, n=13, ka.=3, Helsinki 01, n=1, ka.=3, 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, kysymys ei mukana Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

65 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=33, ka.=3, 3 1 Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3, 01, n=, ka.=3, 0 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, Espoo 01, n=1, ka.=,0 1 Helsinki 01, n=, ka.=,0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3,3 1 1 VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3,3 1 1 (¹) 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

66 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 3 Luonnon suojelua piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=0, ka.=3, 01, n=03, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=01, ka.=3, Espoo 01, n=0, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=0, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=0, ka.=3,33 Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

67 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=31, ka.=3, 1 Ilman laatua piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3,3 01, n=0, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.= Espoo 01, n=1, ka.=3, 3 1 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 13 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3, Oulu 01, n=, ka.=3,33 Vantaa 01, n=, ka.=3, 1 30 VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=3,1 1 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

68 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa Vesistöjen puhtaus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=31, ka.=3,3 3 3 Vesistöjen puhtautta piti 3 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=1, ka.=3,1 01, n=0, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerrala. 01, n=, ka.=3,0 0, n=, ka.=, , n=0, ka.=,1 Espoo 01, n=1, ka.=3, 1 Helsinki 01, n=0, ka.=3,3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=1, ka.=3, Vantaa 01, n=31, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3,1 1 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

69 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa Melun torjunta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3, Melun torjuntaa piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3, 01, n=0, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=, 3 3 Espoo 01, n=1, ka.=3,3 Helsinki 01, n=3, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=1, ka.=3, Oulu 01, n=13, ka.=3,3 Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=3,3 (¹) 3%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

70 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa Ympäristön siisteys 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3,1 0 0 Ympäristön siisteyttä piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=0, ka.=3, 01, n=0, ka.=3,1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=3, 0, n=1, ka.=3, , n=0, ka.=3, Espoo 01, n=1, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, (¹) 0%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

71 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin luonto- ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa Luonto- ja retkeilyreitit 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,1 1 Luonto- ja retkeilyreittejä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3, 01, n=0, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=,03 0, n=, ka.=3, , n=01, ka.=3, 3 1 Espoo 01, n=13, ka.=, 3 Helsinki 01, n=, ka.=,0 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,0 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.= 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

72 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 0. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön valvonta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1, ka.=3,3 3 Rakennetun ympäristön valvontaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=3,31 01, n=1, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3, 0, n=, ka.=3, , n=, ka.=3, 3 1 Espoo 01, n=, ka.=3,3 3 1 Helsinki 01, n=3, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=0, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3,3 3 1 (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

73 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 1. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Pelastustoiminta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1, ka.=, 33 Pelastustoimintaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=,1 01, n=00, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=, 0, n=, ka.=, , n=03, ka.=, 3 Espoo 01, n=1, ka.=, 1 Helsinki 01, n=, ka.=, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=0, ka.=,1 Oulu 01, n=, ka.=,0 Vantaa 01, n=31, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=, 3 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

74 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=,3 1 1 Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti 1 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=0, ka.=, 01, n=0, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=,3 0, n=3, ka.=, , n=03, ka.=,3 0 Espoo 01, n=, ka.=3 1 1 Helsinki 01, n=3, ka.=3, Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=, Oulu 01, n=13, ka.=, Vantaa 01, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=,3 1 3 (¹) 1%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

75 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio 3. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Kunnan talousasioiden hoito 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=, Kaupungin talousasioiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=, ka.=, 01, n=0, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=,0 0, n=3, ka.=, , n=0, ka.=, Espoo 01, n=, ka.=3, 30 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 3 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=,1 Oulu 01, n=, ka.=, Vantaa 01, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=30, ka.=, (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

76 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, Kaupungin yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 01, n=3, ka.=, 01, n=0, ka.=, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=,1 0, n=, ka.=, , n=0, ka.=,3 1 3 Espoo 01, n=0, ka.=3, 13 Helsinki 01, n=3, ka.=3, 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,1 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3, 1 (¹) 0%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

77 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=3,3 3 1 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=, ka.=3, 01, n=00, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,13 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, 3 3 Espoo 01, n=, ka.=3, 3 Helsinki 01, n=3, ka.=3,3 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=3, ka.=3,3 Oulu 01, n=0, ka.=3,1 Vantaa 01, n=3, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, n=33, ka.=3,3 30 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

78 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa Pientalotontin saanti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=, ka.=, Pientalotontin saantia piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 01, n=3, ka.=3, 01, n=0, ka.=, 1 1 Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. 01, n=3, ka.=, 0, n=, ka.=,3 00, n=0, ka.=,0 Espoo 01, n=1, ka.=, 3 1 Helsinki 01, n=3, ka.=,1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=, ka.=3,3 Vantaa 01, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=3, ka.=, 13 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

79 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kuvio. Miten hyvin vuokra-asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa Vuokra-asunnon saanti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=3, ka.=3, 3 1 Vuokra-asunnon saantia piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 01, n=, ka.=3,0 01, n=0, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. 01, n=, ka.=3,0 0, n=, ka.=3, , n=0, ka.=3, 30 3 Espoo 01, n=1, ka.=, 1 Helsinki 01, n=1, ka.= 3 3 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo, jota Lahti 01, n=, ka.=3,3 Oulu 01, n=, ka.=3, Vantaa 01, n=, ka.=, VERTAILUKUNNAT, n=31, ka.=, 1 (¹) 3%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

80 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa Kuvio. Palvelun parantamistarve, 3 eniten mainintoja saanutta asiaa Vastaajilta kysyttiin, missä kaupungin hoitamissa tai järjestämissä asioissa palvelua tulisi parantaa. Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta asian listalta. Vastaajista % nimesi vähintään yhden parannettavan asian, % oli sitä mieltä, että palveluja ei tarvitse parantaa ja 1 % ei osannut ottaa asiaan kantaa. Useimmin viiden parannettavan asian joukkoon nousi liikenneolot pyöräilijän kannalta, jonka parantamista piti tärkeänä 0 % kysymykseen vastanneista. Kuviossa on näytetty 33 eniten mainintoja saanutta asiaa.. Osuus vastaajista 1. Liikenneolot pyöräilijän kannalta. Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 3. Katujen ja teiden hoito. Kunnan talousasioiden hoito. Ympäristön siisteys. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut. Kunnan hammaslääkäripalvelut. Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut. Vanhusten kotihoito. Vesistöjen puhtaus. Vuokra-asunnon saanti. Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta 13. Liikkumisen esteettömyys 1. Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 1. Melun torjunta 1. Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 1. Julkinen liikenne 1. Liikenneolot jalankulkijan kannalta 1. Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 0. Tiedottaminen kunnan palveluista 1. Vammaispalvelut. Yritystoiminnan edistäminen 3. Asuinalueen turvallisuus. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu. Rakennetun ympäristön valvonta. Juomaveden laatu. Luonnon suojelu. Sosiaalityö. Ilman laatu 30. Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 31. Puistojen ja viheralueiden hoito 3. Peruskoulu 33. Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 3. Tiedottaminen liikuntapalveluista 0 % % % 1 % 0 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % % % % % % % % % % 0 % 1 %

81 Kuntapalvelut Turussa vuonna Asiat, joissa panotusta voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa Vastaajilta kysyttiin myös, missä kaupungin hoitamissa tai järjestämissä asioissa panostuksia voitaisiin vähentää tai toimintaa tehostaa talouden tasapanottamiseksi. Vastaajat valitsivat korkeintaan viisi kohdetta asian listalta. Tehostamiskohteita nimettiin paljon harvemmin kuin panostuskohteita. Useimmin viiden vähennettävän/tehostettavan asian joukkoon nousi kunnan talousasioiden hoito. Sen mainitsi % kaikista vastanneista. Kuvio. Palvelujen tehostaminen, 3 eniten mainintoja saanutta asiaa. Osuus vastaajista 1. Kunnan talousasioiden hoito. Ympäristön siisteys 3. Vesistöjen puhtaus. Vuokra-asunnon saanti. Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta. Melun torjunta. Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa. Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu. Rakennetun ympäristön valvonta. Museot ja taidenäyttelyt. Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 13. Pientalotontin saanti 1. Konsertit ja musiikkiesitykset 1. Liikenneolot, autoliikenne 1. Liikenneolot pyöräilijän kannalta 1. Urheilu- ja pelikentät 1. Luonto- ja retkeilyreitit 1. Yritystoiminnan edistäminen 0. Kunnan talousasioiden hoito 1. Pientalotontin saanti. Toimeentulotuki 3. Pelastustoiminta. Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa. Melun torjunta. Liikenneturvallisuus autoilijan kannalta. Sisäliikuntatilat. Taideoppilaitokset. Kirjastopalvelut 30. Vuokra-asunnon saanti 31. Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 3. Liikenneolot jalankulkijan kannalta 33. Tiedottaminen liikuntapalveluista 3. Torit ja torikauppa 0 % % % 1 % % % % % 3 % 3 % 3 % 3 % % % % % % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % % % % % % %

82 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Palvelujen käyttö Kuvio 0. Palveluja käyttäneiden osuus Turussa Käyttänyt Ei ole käyttänyt Vastaajilta kysyttiin, olivatko he itse tai heidän perheenjäsenensä käyttäneet tiettyjä Turun kaupungin palveluja edellisten kuukauden aikana. Suurin osa vastanneista oli käyttänyt toreja, julkista liikennettä, kulttuuripalveluja, terveyskeskuksen lääkäripalveluja, kirjastopalveluja ja ulkoilureittejä.. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Sairaalapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Kunnan hammaslääkäripalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö Lasten päivähoito Peruskoulu Lukio Kansalaisopisto Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot ja taidenäyttelyt Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide Konsertit ja musiikkiesitykset Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja -puistot Lasten leikkipaikat Torit ja torikauppa Pyöräilijänä kevyenliikenteen väylät

83 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Palveluja käyttäneiden tyytyväisyys Palveluja käytttäneiden arviot olivat useissa asioissa muita vastaajia positiivisempia. Palvelua käyttäneet olivat muita tyytyväisempiä etenkin sosiaalityöhön. Palveluja käyttäneiden määrät olivat joissakin asioissa alhaisia, joten tulokset ovat niiltä osin vain suuntaa antavia. Taulukko. Palveluja käyttäneiden ja kaikkien vastaajien tyytyväisyys Turussa. Mukana asiat, joissa käyttäneiden määrä on vähintään 30. Kaikki vastaajat Palvelua käyttäneet Keskiarvo N Keskiarv N Palvelu Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 3, 3 3, 3 0,0 Sairaalapalvelut,0 30,0 3 0,0 Äitiys- ja lastenneuvola,0 1,0 0 0,01 Kunnan hammaslääkäripalvelut 3,3 3, 33 0,1 Toimeentulotuki 3,0 30 3, 0,0 Sosiaalityö 3, 3 3, 0, Lasten päivähoito 3, 3,3-0,03 Peruskoulu,0, 0,0 Lukio,13, 0, Kansalaisopisto,1, 0, Kirjastopalvelut,, 1 0,0 Nuorten harrastustoiminta 3,0 3, 0,1 Museot ja taidenäyttelyt, 33,3 0,03 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide, 30, 31 0,0 Konsertit ja musiikkiesitykset,0 33, 0,0 Urheilu- ja pelikentät,0,0 30 0,03 Sisäliikuntatilat 3, 3,3 33 0,0 Uimahallit,01,0 3 0,0 Uimarannat ja maauimalat 3, 3 3, ,13 Kuntoradat ja ulkoilureitit,1 30,1 0,03 Ulkoilualueet ja -puistot,0 33,0 3 0,03 Lasten leikkipaikat 3, 30,0 0,0 Torit ja torikauppa,0 3,03 0,01 Pyöräilijänä kevyenliikenteen väylät 3, 3 3,1-0,0 Julkinen liikenne,1 33,1 0,01 Rakennusvalvonta ja -neuvonta 3,3 1 3, -0, Ero

84 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Terveyskeskuksen palvelut Tyytyväisyys käyntiin terveyskeskuksessa/keskiarvot Vastaajien tyytyväisyyttä kunnan terveyskeskukseen kysyttiin yhdeksässä eri asiassa. Arvio pyydettiin antamaan, jos vastaaja tai hänen perheenjäsenensä oli käynyt terveyskeskuksessa edellisten kuukauden aikana. Arvioitavia asioita olivat: Ajan saanti Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkilökunnan palvelualttius Hoidon laatu Tutkimusten laatu ja määrä Lääkkeiden saanti Hoitotarvikkeiden saanti Tilat Terveyskeskuksessa käynnissä oltiin tyytyväisimpiä kulkuyhteyksiin ja lääkkeiden saantiin. Suhteessa vertailukaupunkien* keskiarvoon ero oli suurin jonotusajassa. Kuvio 1. Tyytyväisyys käyntiin terveyskeskuksessa Turussa ja vertailukaupungeissa 1=erittäin tyytymätön, =erittäin tyytyväinen,0 Vertailukaupungit Vastausten jakaumat Turussa esitetään seuraavalla sivulla.,,0 3, 3,0,,0 1, 1,0 Ajan saanti Kulkuyhteydet Jonotusaika Henkil. palvelualttius Hoidon laatu Tutk. laatu ja määrä Lääkkeiden saanti Hoitotarv. saanti 3,0, 3, 3,,0 3,,0 3, 3, Vertailukaupungit 3,,0 3,,0,0 3,1,01 3,0 3, Tk:n tilat *Vertailukaupunkeja ovat tässä Espoo, Helsinki ja Oulu vuonna 0.

85 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys käyntiin terveyskeskuksessa/jakaumat Alla olevassa kuviossa on esitelty miten vastaukset jakautuivat tyytyväisyydestä terveyskeskuksen vastaanottoon Turussa vuonna 01. Kuvio. Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ajan saanti, n= ka.=3, 1 0 Kulkuyhteydet, n=1 ka.=, 3 Jonotusaika, n= ka.=3, 0 1 Henkilökunnan palvelualttius, n= ka.=3,. Hoidon laatu, n=0 ka.=,0 1 Tutkimusten laatu ja määrä, n= ka.=3, 3 1 Lääkkeiden saanti, n= ka.=,0 0 Hoitotarvikkeiden saanti, n=0 ka.=3, 3 3 Terveyskeskuksen tilat, n= ka.=3, 1 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

86 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/ajan saanti Seuraavassa tuloksia tarkastellaan Turussa ja vertailukunnissa. Tyytyväisyys ajan saantiin on lisääntynyt edellisestä vuoodesta. Kuvio 3. Tyytyväisyys ajan saantiin Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=3, , n=1 ka.=3, 01, n=3 ka.=3, 30 0, n=3 ka.=3,3 Espoo 01, n= ka.=3, 1 Helsinki 01, n= ka.=3, 3 Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=3, Oulu 01, n=1 ka.=3, 3 Vantaa 01, n= ka.=3, VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=30 ka.=3, Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

87 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/kulkuyhteydet Tyytyväisyys kulkuyhteyksiin on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio. Tyytyväisyys kulkuyhteyksiin Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=1 ka.=, 3 01, n=1 ka.=,1 01, n= ka.=,0 3 0, n= ka.=,0 Espoo 01, n=1 ka.=,1 3 Helsinki 01, n=3 ka.=, Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=,0 Oulu 01, n=0 ka.=3, Vantaa 01, n= ka.=,0 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=30 ka.=,0 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

88 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/jonotusaika Tyytyväisyys jonotusaikaan on lisääntynyt edellisestä vuoodesta. Kuvio. Tyytyväisyys jonotusaikaan Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=3, , n=3 ka.=3, 01, n= ka.=3, , n=33 ka.=3, 1 Espoo 01, n= ka.=3, Helsinki 01, n=3 ka.=3,3 0 1 Vertailu Lahti 01, n=33 ka.=3, Oulu 01, n=1 ka.=3,0 3 0 Vantaa 01, n=3 ka.=3, VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=3 ka.=3, 1 3 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

89 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/henkilökunnan palvelualttius Tyytyväisyys henkilökunnan palvelualttiuteen on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio. Tyytyväisyys henkilökunnan palvelualttiuteen Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=3, 01, n= ka.=3, 01, n=1 ka.=3, , n=3 ka.=,0 Espoo 01, n= ka.=,1 Helsinki 01, n=3 ka.=,1 Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=,0 Oulu 01, n=1 ka.=3, 1 Vantaa 01, n=3 ka.=,01 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=3 ka.=,0 3 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

90 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/hoidon laatu Tyytyväisyys hoidon laatuun on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio. Tyytyväisyys hoidon laatuun Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=0 ka.=,0 1 01, n= ka.=3, 01, n= ka.=3,1 1 0, n=30 ka.=,0 3 Espoo 01, n=0 ka.=,1 Helsinki 01, n=3 ka.=,13 Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=,0 Oulu 01, n=1 ka.=3, 1 Vantaa 01, n= ka.=,0 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=3 ka.=,0 3 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

91 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 0 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/tutkimusten laatu ja määrä Tyytyväisyys tutkimusten laatuun ja määrään on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio. Tyytyväisyys tutkimusten laatuun ja määrään Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=3, , n=0 ka.=3, 01, n= ka.=3, , n=30 ka.=3,1 13 Espoo 01, n=0 ka.=,0 Helsinki 01, n=3 ka.=3, Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=3, Oulu 01, n=1 ka.=3, Vantaa 01, n= ka.=3, VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=31 ka.=3,1 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

92 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 1 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/lääkkeiden saanti Tyytyväisyys lääkkeiden saantiin on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio. Tyytyväisyys lääkkeiden saantiin Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=,0 0 01, n=3 ka.=3, 01, n= ka.=, , n= ka.=3, 0 Espoo 01, n=1 ka.=,03 1 Helsinki 01, n=0 ka.=,0 3 3 Vertailu Lahti 01, n=30 ka.=3, Oulu 01, n=0 ka.=3, 3 Vantaa 01, n=1 ka.= 3 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=33 ka.=,01 3 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

93 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/hoitotarvikkeiden saanti Tyytyväisyys hoitotarvikkeiden saantiin on lisääntynyt edellisestä vuoodesta. Kuvio 0. Tyytyväisyys hoitotarvikkeiden saantiin Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n=0 ka.=3, , n= ka.=3, 01, n=3 ka.=3, 0 0, n=1 ka.=3, Espoo 01, n=00 ka.=3, Helsinki 01, n=3 ka.=3, 3 Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=3, Oulu 01, n=3 ka.=3, Vantaa 01, n= ka.=3, 3 1 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=3 ka.=3, 3 Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

94 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 3 Tyytyväisyys ajanvarausvastaanottoon/terveyskeskuksen tilat Tyytyväisyys terveyskeskuksen tiloihin on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kuvio 1. Tyytyväisyys terveyskeskuksen tiloihin Tyytyväinen En kumpaakaan Tyytymätön 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 01, n= ka.=3, 1 01, n=1 ka.=3, 01, n= ka.=3, 1 1 0, n=31 ka.=3, 1 Espoo 01, n= ka.=,0 Helsinki 01, n= ka.=3, 1 Vertailu Lahti 01, n=3 ka.=3, Oulu 01, n= ka.=3, 1 Vantaa 01, n=31 ka.=3, 1 VERTAILUKAUPUNGIT, ka., n=31 ka.=3, Kuviossa on yhdistetty luokat "Erittäin tyytyväinen" ja "Melko tyytyväinen" luokaksi "Tyytyväinen" ja luokat "Erittäin tyytymätön" ja "Melko tyytymätön" luokaksi "Tyytymätön".

95 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Kirjastossa käynnit Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt kirjastossa. Kuvio. Kirjastossa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=, 01, n= Espoo, 01, n= Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 3 0 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n= , n=

96 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Teatterissa käynnit #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt teatterissa. Kuvio 3. Teatterissa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=3, 01, n= Espoo, 01, n=0 1 3 Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 3 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n= , n=30 3

97 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Konsertissa käynnit #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt konsertissa. Kuvio. Konsertissa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=3, 01, n= 13 1 Espoo, 01, n=0 3 1 Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 3 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n=3 3 3, n=30 3

98 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Taidenäyttelyssä käynnit #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt taidenäyttelyssä. Kuvio. Taidenäyttelyssä käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=0, 01, n= Espoo, 01, n= Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 0 0 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n=3, n=30 3 3

99 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Museossa käynnit #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt museossa. Kuvio. Museossa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=3, 01, n= Espoo, 01, n=0 1 Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 0 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n=3 30 3, n=30 3

100 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Elokuvissa käynnit #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt elokuvissa. Kuvio. Elokuvissa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=, 01, n= Espoo, 01, n= Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n= Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n= , n=30 1 3

101 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Urheilukilpailussa käynnit 0 #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt urheilukilpailussa. Kuvio. Urheilukilpailussa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=0, 01, n= 1 3 Espoo, 01, n=0 1 Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 1 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n=3 1 3, n=30 1 1

102 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut: Uimahallissa käynnit 1 #VALUE! Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat käyttäneet kulttuuri- ja liikuntapalveluja edellisten kuukauden aikana. Vastanneiksi määritettiin (n) sellaiset, jotka olivat merkinneet vastauksen ainakin johonkin kysymysryhmän yhdeksästä kohdasta. Edellisten kuukauden aikana % turkulaisista vastaajista oli käynyt uimahallissa. Kuvio. Uimahallissa käynnit. > kertaa - kertaa 1-3 kertaa Ei kertaakaan , 01, n=, 01, n= Espoo, 01, n=0 1 1 Helsinki, 01, n= Kokkola, 01, n=1 1 1 Vrt. kunnat Oulu, 01, n=, 01, n= Vantaa, 01, n=3 13, n=30 3 1

103 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Liikuntatottumukset Liikunnan harrastamisen tiheys Kunnan tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja yleisten edellytysten luominen liikunnalle. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden selvittämiseksi vastaajilta kysyttiin vapaa-ajan liikunnan harrastamisen tiheyttä. Aktiivisen liikunnan kriteerinä on tässä käytetty vähintään kolme kertaa viikossa liikkuvia¹. Vapaa-ajan liikunnaksi laskettiin myös hyöty- ja työmatkaliikunta. Kuvio 0. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen tiheys. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on vuodesta 01. Huonona pitävien osuus on 0% % 0% 30% 0% 0% Viisi kertaa viikossa tai useammmin kertaa viikossa 3 kertaa viikossa kertaa viikossa kerran viikossa pari kolme kertaa kuussa kerran kuukaudessa Harvemmmin kuin kerran kuukaudessa 3% % 0% 1 % 1% 3 % % % 1% 1 % 1% 1 % % 13 % 0% 3 % 01 01

104 3 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Liikunnan harrastamisen kesto Vastaajilta kysyttiin myös vapaa-ajan liikunnan harrastamisen keskimääräistä kestoa. Aktiiviseksi luokiteltavan liikunnan kesto on vähintään puoli tuntia. Kuvio. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen kesto. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on vuodesta 01. Huonona pitävien osuus on 0% % 0% 30% 0% 0% alle 0 minuuttia % % min 1% 1% 30-0 min % % Yli 0 minuuttia % % En osaa sanoa 3% %

105 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Liikunnan harrastamisen rasittavuus Vastaajilta kysyttiin miten rasittavaa vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on tavallisesti. Aktiivisen liikunnan kriteerinä on, että se aiheuttaa ainakin jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. Kuvio 3. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen rasittavuus. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on vuodesta 01. Huonona pitävien osuus on 0% % 0% 30% 0% 0% 0% 0% Verkkaista ja rauhallista, ei hikoilua 0% 30% Ripeää ja reipasta, jonkin verran hikoilua % 1% Voimaperäistä ja rasittavaa, voimakasta hikoilua % 1% En osaa sanoa % %

106 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Liikunnan harrastamisen aktiivisuus Kuvio. Liikunnan harrastamisen aktiivisuus Turussa aktiivisia liikkujia oli % (¹) vastaajista. Aktiivinen Satunnainen Passiivinen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Aktiivisiksi liikkujiksi luokiteltiin vastaajat, jotka liikkuvat vähintään kolme kertaa viikossa vähintään puoli tuntia kerrallaan ja siten, että liikunta aiheuttaa ainakin jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä. Liikunnallisesti passiivisiksi määriteltiin vastaajat, jotka liikkuvat korkeintaan kerran viikossa. Kaikki, 01, n= Kaikki, 01, n= 1 Vastaajat, jotka liikkuvat vain kerran viikossa, mutta heidän liikuntasuorituksensa aiheuttaa ainakin jonkin verran hikoilua ja hengityksen kiihtymistä, määriteltiin satunnaisiksi liikkujiksi. Samoin määriteltiin myös kaikki muut, jotka jäivät näiden määritelmien ulkopuolelle. Mies, 01, n= Nainen, 01, n=3 0 Vastaus suljettiin pois, jos vastaaja oli vastannut en osaa sanoa tai oli jättänyt vastaamatta kaikkiin liikunnan tiheyttä, kestoa tai rasittavuutta koskeviin kysymyksiin. Taustaryhmät 1 -, 01, n= , 01, n= , 01, n=11 3 -, 01, n=3 (¹) aktiivisten liikkujien osuus on %.n todennäköisyydellä välillä %±%

107 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01. Osallistuminen yhteisöjen toimintaan Vastaajilta kysyttiin olivatko he osallistuneet jonkin järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän, kerhon tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan. Vastanneista % ilmoitti osallistunneensa tällaiseen aktiivisesti ja 1 % silloin tällöin. Vastaajia pyydettiin tarkentamaan kuinka usein he ovat osallistuneet toimintaan edellisten kuukauden aikana. Vastanneista % ilmoitti osallistuneensa liikunta- tai urheiluseuran toimintaan ja 1 % jonkin kulttuurijärjestön tai yhdistyksen toimintaan. Kuvio. Osallistuminen yhteisöjen toimintaan 3 krt/vko tai useammin 1- krt/vko 1-3 krt/kk Harvemmin Liikunta- tai urheiluseura 13 1 Kulttuurijärjestö tai yhdistys 1 1 Nuorisojärjestö tai yhdistys 01 3 Kansanterveys- tai potilasjärjestö Ikääntyneiden yhdistys 1 Seurakunta tai hengellinen yhdistys 3 1 Vapaa-muotoinen harrastusryhmä 1 Muu järjestö tai yhdistys 1 1

108 Kuntapalvelut Turussa vuonna Harrastukset Lomakkeella kartoitettiin vastaajien harrastuksia. Tätä varten esitettiin 1 harrastuksen lista jonka lisäksi vastaajat pystyivät nimeämään jonkin muun harrastuksen. Kuvio. Harrastusten yleisyys. 01 Lukeminen Käsityöt Valokuvaus Kirjoittaminen Tietokonepelit Lautapelit Kuvallinen ilmaisu Keräily Tanssi Laulaminen Soittaminen Videokuvaus, elokuvat Geokätköily Näytteleminen Roolipelit Muu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %,0 % 1, % 1,1 % 30, %,3 % 1, % 1, % 1,1 % 13, %, %,0 %, %, %, %, % Osuus vastanneista,0 %. 01 Yleisimmät harrastukset olivat edelleen lukeminen, käsityöt ja valokuvaus. Muina harrastuksina tuotiin esiin samoja kuin edellisellä tutkimuskerralla eli mm. veneily, liikunta, metsästys- ja kalastus, puutarhanhoito, mökkeily ja sanaristikot. Lukeminen Käsityöt Valokuvaus Kirjoittaminen Tietokonepelit Lautapelit Kuvallinen ilmaisu Keräily Tanssi Laulaminen Soittaminen Videokuvaus, elokuvat Geokätköily Näytteleminen Roolipelit Muu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1, % 1, % 1,0 %,3 % 1, % 13, %, %, %, %, %,3 %,3 %, % 0, %, % Osuus vastanneista,3 %

109 Kuntapalvelut Turussa vuonna Elämän laatu ja terveys Arvio elämän laadusta Elämänlaatunsa arvio hyväksi tai erittäin hyväksi % (¹) vastaajista. Vuodesta 01 ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Elämänlaatunsa parhaaksi arvioivat 1 - -vuotiaat, aktiivisesti liikkuvat ja aktiivisesti yhteisöjen toimintaan osallistuvat. Elämänlaatunsa huonoimmaksi arvioivat passiiviset liikkujat, silloin tällöin yhteisöjen toimintaan osallistuvat ja 0 - -vuotiaat. Kuvio. Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne? Erittäin hyvä Hyvä Ei hyvä eikä huono Huono Erittäin huono 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %. Kaikki 01, n=3, ka.=3, Kaikki 01, n=1, ka.=3, Kaikki 01, n=03, ka.=3, , n=1, ka.=,0 3 1 Ikäluokka 30-01, n=13, ka.=3, 0-01, n=1, ka.=3, - 01, n=3, ka.=3, Sukupu oli Mies 01, n=, ka.=3, Nainen 01, n=, ka.=3, Liikunta Aktiivinen 01, n=3, ka.=, Satunnainen 01, n=30, ka.=3, Passiivinen 01, n=, ka.=3, Yhteisötoiminta En 01, n=3, ka.=3, Aktiivisesti 01, n=1, ka.=,0 Silloin tällöin 01, n=133, ka.=3, Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo: 1=erittäin huono, =erittäin hyvä (¹) %±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

110 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Arvio terveydentilasta Terveydentilansa arvio hyväksi tai erittäin hyväksi 0 % (¹) vastaajista. Terveydentilansa parhaaksi arvioivat aktiivisesti liikkuvat, vuotiaat ja aktiivisesti yhteisöjen toimintaan osallistuvat. Arviot terveydentilasta ovat vuoden 01 tasolla. Terveydentilansa huonoimmaksi arvioivat passiiviset liikkujat, - - vuotiaat ja silloin tällöin yhteisöjen toimintaan osallistuvat. Kuvio. Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin Hyvä Melko hyvä Keskitasoinen Melko houno Huono 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %. Kaikki 01, n=3, ka.=3, Kaikki 01, n=1, ka.=3, 3 1. Kaikki 01, n=0, ka.=3, , n=1, ka.=, Ikäluokka 30-01, n=13, ka.=,0 0-01, n=11, ka.=3, - 01, n=3, ka.=3, Sukupu oli Mies 01, n=1, ka.=3, Nainen 01, n=, ka.=3, Liikunta Aktiivinen 01, n=3, ka.=, Satunnainen 01, n=30, ka.=3, Passiivinen 01, n=, ka.=3, Yhteisötoiminta En 01, n=31, ka.=3,1 Aktiivisesti 01, n=1, ka.= Silloin tällöin 01, n=133, ka.=3, Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo: 1=huono, =hyvä (¹) 0%±3% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

111 0 Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Koettu yksinäisyys Yksinäisyyttä oli kokenut hyvin harvoin tai ei koskaan % (¹) vastaajista. Vuodesta 01 ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. Yksinäisyyttä vähiten olivat kokeneet aktiivisesti yhteisöjen toimintaan osallistuvat, aktiivisesti liikkuvat ja vuotiaat. Yksinäisyyttä eniten olivat kokeneet 1 - -vuotiaat, passiiviset liikkujat ja satunnaisesti liikkuvat. Kuvio. Tunnetteko itsenne yksinäiseksi? En koskaan Hyvin harvoin Joskus Melko usein Jatkuvasti 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %. Kaikki 01, n=3, ka.=3, Kaikki 01, n=, ka.=3, Kaikki 01, n=0, ka.=3, , n=1, ka.=3, Ikäluokka 30-01, n=13, ka.=3, 0-01, n=13, ka.=3, - 01, n=3, ka.=3, Sukupu oli Mies 01, n=, ka.=3, Nainen 01, n=, ka.=3, Liikunta Aktiivinen 01, n=3, ka.=,03 Satunnainen 01, n=30, ka.=3,1 Passiivinen 01, n=, ka.=3, Yhteisötoiminta En 01, n=3, ka.=3,3 Aktiivisesti 01, n=1, ka.=,0 Silloin tällöin 01, n=133, ka.=3, Kuviossa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo: 1=jatkuvasti, =en koskaan (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

112 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna Kaupungin viestintä Vastaajiltä kysyttiin miten hyvin esitetyt väittämät kuvaavat kaupungin viestintää. Kuvio 0. Kaupungin viestinnän ominaisuudet Parhaiten kaupungin viestintää kuvasivat vastaajien mielestä väittämät: Kaupungin tarjoama tieto on luotettavaa (,3%) Viestinnästä on hyötyä asukkaille (0%) Erittäin hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Erittäin huonosti Kaupungin tarjoama tieto on helposti saatavilla 1 Kaupungin tarjoama tieto on selkeää ja ymmärrettävää 1 Kaupungin tarjoama tieto on luotettavaa Kaupunki viestii aktiivisesti Kaupungin viestintä on asiantuntevaa 3 1. Kaupungin viestintä huomioi eri kieliryhmät 33 3 Kaupunki antaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen ja palautteen antamiseen Kaupunki perustelee päätöksensä 3 1 Kaupunki kertoo, miten kuuleminen tai palautteet ovat vaikuttaneet Viestinnästä on hyötyä asukkaille 1 30

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Käyttänyt palvelua, % vastanneista

Käyttänyt palvelua, % vastanneista Suomen Kuntaliitto / Marianne Pekola-Sjöblom, marraskuu 2015 ARTTU2: KUNTALAISTUTKIMUS 2015 KUNTALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJINÄ JA ARVIOITSIJOINA PERUSTULOSTAULUKOITA Liitetaulukko 1.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Alavuden kaupunki ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2016 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 6 4. TYYTYVÄISYYS PALVELUIHIN 8 4.1 Sivistyspalvelut 9 4.2 Vapaa-ajan palvelut 12 4.3

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot