YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen

2 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto 2 Katuvalaistus 32 Palo ja pelastustoimi 3 Liikuntapaikkojen hoito 41 Vesi ja viemärihuolto 4 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa Katujen panostuskohteet 1 Katujen viihtyvyystekijät Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät 3 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 1 Tiedottaminen 3 1 Lopuksi Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Mittareiden tulokset Liite 3 Lomake

3 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 12. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Tutkimuksessa oli nyt mukana 2 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä, Turussa kaupungin omasta järjestelmästä. Kysely postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa. Vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Paperilomakkeen saaneille tarjottiin vastausvaihtoehtona verkkovastaamista. Lappeenrannassa, Mikkelissä, Porissa ja Turussa vastaaminen tapahtui pelkästään verkossa. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista. Kuntien yhteinen tulos ('Kaikki') on laskettu kunakin vuonna mukana olleiden kuntien tulosten keskiarvona. Esimerkiksi tämän vuoden raportissa näkyvät edellisten vuosien yhteen lasketut tulokset ovat niiden kuntien tulosten keskiarvoja, jotka ovat mukana tutkimuksessa tänä vuonna. Tästä johtuen esitetty kuntien yhteinen tulos vaihtelee eri vuosien raporteissa, kun osallistujajoukko vaihtuu.

4 Otos ja vastaukset 3 Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 vuotiaista henkilöistä. Paimiossa vastattiin ensisijassa paperilomakkeella, verkkovastausmahdollisus tarjottiin vaihtoehtoisena tapana. Otokset ja vastaaminen Otoksen kautta Vastaukset julkisen linkin kautta* Vastaukset yhteensä Kunta Otos Vastaukset paperilla Vastaukset verkkoon Vastaukset yhteensä Vastaus % Espoo Hamina Heinola Helsinki Hollola Joensuu Kaarina Kajaani Kemi % 0 1 Kerava % 0 1 Kotka Kouvola Kuopio % Lappeenranta Mikkeli Naantali Nurmijärvi % Oulu 2 0 PAIMIO Pori Raahe Rauma % 0 Rovaniemi % 0 2 Turku % 30 Tuusula % Vaasa Vantaa Kaikki * linkki kyselyyn kaupungin omien sivujen kautta, käytössä vain osalla kaupungeista

5 Vastanneet 4 Paimiossa vastanneissa oli jokseenkin yhtä paljon miehiä kuin naisia. Vastaajakato on samankaltainen muissakin kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Paimiossa lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 4 4% Nainen 3% 1 2 vuotta 3 3% 2 3 vuotta % 3 vuotta 3 3% 0 vuotta tai yli 3% Omakoti tai paritalo 2 % Rivitalo 1 1% Kerrostalo 2 % Muun tyyppinen talo 0 % Keskusta 2 2% Lähiö tai taajama 3 1% Haja asutusalue % Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus. Vastanneista 4 oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, henkilöautolla ja 2 pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Paimiossa Usein Joskus Ei lainkaan 0% % 40% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n=2 41% 4% %. Pyöraillen, n= % % % Henkilöautolla, n=0 4% % %

6 2 Yhteenveto tuloksista/paimio Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Paimiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio. Paimion tulos vuonna 1, muutos edellisestä ja vertailukuntien paras ja heikoin tulos.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut PAIMIO Heikoin tulos Paras tulos 1,00 2,00 3,00 4,00 3, 3,1 2,1 3,00 3, 3, 3,0 3, 3,0 3,4 3, 3, 3,42 3,4 3, 3,0 4,00 4,03 3,4 3,2 4,2 3,4 3, 3,44 3,02 3,03 4,0 3,1 3,0 3, 4,2 4,02 3, Muutos Ero kuntien 1 keskiarvoon 0,0 0, 0, 0,2 0,04 0, 0, 0, 0,1 0,01 0,1 0,30 0,00 0,00 0, 0,02 0, 0, 0,00 0,01 0, 0,02 0,03 0, 0,41 0,32 0,0 0,02 0,1 0, 0, 0,3 0,1 0, 0,0 0,03 0,03 0,43 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 0,02 0, 0,34 0,32 0,4 0,40 0,1 0,3 0, 0,0 0,02 0,0 0,0 0,02 0,2 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,01 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

7 3 Kadut Kuvio 3. Lumen syvyys maalis /huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti, esimerkiksi talvi oli vähäluminen Etelä ja Keski Suomessa verrattuna edellisiin vuosiin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa alueet eli kysymykset nro 1. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1. Indeksin arvo tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito mittari ja kaikki katujen hoidon osa alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito mittarin tulos.

8 Kuvio 4. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 1 edell. Naantali 3, Naantali 3, 3,0 3,4 3,1 3,3 3, 0,04 Kerava 3, Kerava 3,4 3,4 3,3 3,1 3, 0,03 Kaarina 3, Kaarina 3,4 3,31 3, 0,2 Espoo 3,4 Espoo 3, 3,1 3, 3,4 3,3 3,4 0, Helsinki 3,44 Helsinki 3,0 3,0 3,0 3,3 3,3 3,44 0,0 Kuopio 3,41 Kuopio 3,40 3,44 3,2 3,4 3,4 3,41 0,0 Kotka 3,40 Kotka 3,4 3,3 3,32 3,43 3,42 3,40 0,02 Rauma 3,3 Rauma 3,3 3,4 3,3 0, Tuusula 3,3 Tuusula 3, 3,3 3,3 0,03 PAIMIO 3,3 PAIMIO 3, 3,3 3,3 0,01 Turku 3,34 Turku 3, 3, 3, 3,4 3,2 3,34 0,0 Nurmijärvi 3,33 Nurmijärvi 3,33 3,42 3,33 0,0 Joensuu 3,33 Joensuu 3,40 3,3 3,33 0,02 Hollola 3,32 Hollola 3,42 3,42 3,3 3,41 3,32 0,0 Hamina 3,32 Hamina 3,1 3,3 3,32 0,03 Heinola 3, Heinola 3,3 3, 0,1 Vantaa 3, Vantaa 2, 3,2 3, 0,03 Raahe 3, Raahe 3, 3,1 3,1 3, 0,0 Kajaani 3, Kajaani 3,34 3,3 3, 0, Oulu 3, Oulu 3,2 3,32 3,2 3,3 3, 0, Lappeenranta 3, Lappeenranta 3,3 3,33 3, 3,2 3,0 3, 0, Kouvola 3, Kouvola 3,34 3, 3, 0,03 Kemi 3,1 Kemi 3,04 3,0 3,1 0,0 Rovaniemi 3, Rovaniemi 3, 3,0 3, 0,02 Mikkeli 3, Mikkeli 3,2 3,2 3,3 3,30 3, 0,1 Vaasa 3,0 Vaasa 3,2 3,42 3,3 3,0 0,2 Pori 3,01 Pori 3, 3,0 3, 3, 3,01 0, Kaikki 3,3 Kaikki 3,33 3,30 3,32 3,3 3,3 3,3 0,03 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

9 Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Erot käyttäjäryhmien välillä eivät yleensä ole merkittäviä, suurimmat ne olivat Hollolassa ja pienimmät Haminassa. Kuvio. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna 1 eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Espoo Hamina Heinola Helsinki Hollola Joensuu Kaarina Kajaani Kemi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Lappeenranta Mikkeli Naantali Nurmijärvi Oulu PAIMIO Pori Raahe Rauma Rovaniemi Turku Tuusula Vaasa Vantaa Usein jalankulkijana ,43 3,30 3, 3,4 3,3 3,3 3, 3,31 3,1 3,1 3,4 3,1 3,4 3, 3, 3, 3,2 3,1 3,3 2, 3,1 3,3 3, 3,3 3,3 3, 3, Espoo Hamina Heinola Helsinki Hollola Joensuu Kaarina Kajaani Kemi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Lappeenranta Mikkeli Naantali Nurmijärvi Oulu PAIMIO Pori Raahe Rauma Rovaniemi Turku Tuusula Vaasa Vantaa Usein pyöräilijänä ,0 3,32 3, 3,0 3, 3,3 3,43 3,1 3,0 3, 3, 3,0 3,41 3, 3,1 3,4 3,1 3,1 3,40 2, 3, 3,30 3,0 3,3 3, 3,03 3, Espoo Hamina Heinola Helsinki Hollola Joensuu Kaarina Kajaani Kemi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Lappeenranta Mikkeli Naantali Nurmijärvi Oulu PAIMIO Pori Raahe Rauma Rovaniemi Turku Tuusula Vaasa Vantaa Usein henkilöautolla ,4 3,2 3, 3,40 3,2 3,2 3, 3, 3,1 3,4 3,3 3, 3,44 3,1 3, 3, 3,34 3, 3,40 2, 3, 3,3 3,0 3,2 3,3 3,03 3,2 KAIKKI 3,32 KAIKKI 3,2 KAIKKI 3,2

10 Kuvio. Talvihoito mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 1 edell. Naantali 3,2 Naantali 3, 3, 3,2 3,2 3,0 3,2 0,02 Kaarina 3,3 Kaarina 3, 3,4 3,3 0, Kerava 3,4 Kerava 3,0 3,44 3,31 3,1 3,4 0,0 Tuusula 3,3 Tuusula 3,2 3,3 3,3 0,00 Kotka 3,2 Kotka 3, 3,4 3,3 3,0 3,1 3,2 0,01 Espoo 3,4 Espoo 3, 3, 3,0 3,44 3,3 3,4 0, Kuopio 3,4 Kuopio 3,0 3,0 3, 3,0 3,0 3,4 0, Nurmijärvi 3,4 Nurmijärvi 3,3 3, 3,4 0, Rauma 3,43 Rauma 3,4 3, 3,43 0, Heinola 3,43 Heinola 3,1 3,43 0,1 Raahe 3,42 Raahe 3,32 3,33 3,2 3,42 0, PAIMIO 3,41 PAIMIO 3, 3,4 3,41 0, Hollola 3,3 Hollola 3,3 3,4 3, 3,4 3,3 0,1 Helsinki 3,3 Helsinki 2, 2,2 2,0 3,2 3,30 3,3 0,0 Kemi 3,33 Kemi 3, 3, 3,33 0, Kajaani 3,32 Kajaani 3,0 3,4 3,32 0, Vantaa 3,30 Vantaa 2, 3,32 3,30 0,02 Turku 3,30 Turku 3, 3, 3, 3,4 3, 3,30 0, Hamina 3,2 Hamina 3, 3,41 3,2 0, Rovaniemi 3,2 Rovaniemi 3,2 3,2 3,2 0,01 Mikkeli 3,2 Mikkeli 3,31 3,3 3,0 3,43 3,2 0, Joensuu 3,2 Joensuu 3,44 3,34 3,2 0,0 Oulu 3, Oulu 3,4 3,34 3,2 3,43 3, 0,1 Kouvola 3, Kouvola 3,43 3,3 3, 0, Lappeenranta 3,1 Lappeenranta 3,3 3,40 3,2 3,2 3, 3,1 0,02 Vaasa 3, Vaasa 3, 3,4 3,3 3, 0, Pori 3, Pori 3, 3, 3, 3,3 3, 0,2 Kaikki 3,42 Kaikki 3,31 3,3 3,32 3,4 3,4 3,42 0,03 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

11 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Keravalla ja Kaarinassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Rovaniemellä ja Kemissä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kerava Kaarina PAIMIO Kotka Rauma Joensuu Lappeenranta Kemi Hamina Helsinki Kouvola Kajaani Heinola Espoo Mikkeli Kuopio Turku Tuusula Vantaa Rovaniemi Hollola Pori Raahe Nurmijärvi Vaasa Oulu 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3, 3, 3,2 4, 4,1 4, 0,0 Kerava 3, 3, 3,0 4,0 4,03 0,0 Kaarina 3,3 3, 4,03 0,2 PAIMIO 3,3 3,4 3, 0,0 Kotka 3,1 3, 3, 3,4 3, 3,2 0, Rauma 3, 3, 3, 0,03 Joensuu 3,0 3,0 3,0 0,0 Lappeenranta 3,3 3,1 3,1 3,3 3,1 3,1 0, Kemi 3,2 3, 3, 0, Hamina 3,3 3,4 3,1 0,0 Helsinki 3,4 3,2 3, 3, 3,4 3,3 0,01 Kouvola 3,1 3,2 3, 0,0 Kajaani 3,0 3, 3,0 0,02 Heinola 3,2 3,2 0,0 Espoo 3,40 3, 3, 3, 3,1 3,2 0,01 Mikkeli 3,1 3, 3,0 3,3 3,1 0, Kuopio 3, 3,31 3, 3, 3,0 3, 0,02 Turku 3,1 3, 3,3 3, 3,1 3,2 0,01 Tuusula 3, 3, 3, 0,04 Vantaa 3,4 3,3 3, 0,04 Rovaniemi 3, 3, 3, 0, Hollola 3, 3,0 3, 3,4 3, 0,0 Pori 3,0 3,0 3,0 3, 3, 0,0 Raahe 3,0 3, 3,0 3, 0,0 Nurmijärvi 3, 3, 3,3 0,04 Vaasa 3,1 3, 3, 3,3 0, Oulu 3, 3, 3, 3, 3, 0, KAIKKI 2 KAIKKI 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

12 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Paimiossa ja Kaarinassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Lappeenrannassa ja Joensuussa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali PAIMIO Kaarina Kerava Espoo Helsinki Joensuu Tuusula Kotka Kuopio Lappeenranta Turku Nurmijärvi Heinola Hollola Vantaa Oulu Kajaani Rauma Kouvola Vaasa Rovaniemi Raahe Hamina Kemi Mikkeli Pori 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3,1 3, 3, 3, 3,4 3, 0, PAIMIO 3,30 3,4 3,1 0, Kaarina 3,2 3,34 3, 0,34 Kerava 3,40 3,3 3,42 3,2 3, 0,04 Espoo 3, 3,31 3,33 3,2 3,43 3,4 0, Helsinki 3, 3, 3,1 3,40 3,41 3,4 0,0 Joensuu 3,32 3,33 3,4 0, Tuusula 3,1 3,3 3,4 0, Kotka 3,40 3,2 3,34 3,3 3,3 3,3 0,03 Kuopio 3,31 3, 3,4 3,41 3,2 3,40 0, Lappeenranta 3,3 3, 3,2 3,2 3, 3,33 0, Turku 3,1 3,2 3,1 3,44 3,3 3,3 0,01 Nurmijärvi 3,31 3,2 3,3 0, Heinola 3,2 3,2 0,01 Hollola 3,3 3,2 3,4 3,32 3,32 0,01 Vantaa 3,02 3,2 3,30 0,03 Oulu 3,4 3,2 3,34 3, 3,2 0,04 Kajaani 3, 3,2 3, 0,0 Rauma 3, 3,42 3,32 0, Kouvola 3,3 3,1 3, 0,0 Vaasa 3,2 3,3 3,34 3,1 0,1 Rovaniemi 3,03 3,0 3,1 0, Raahe 3,1 2, 3, 3,1 0,02 Hamina 3,1 3,2 3,2 0,01 Kemi 2, 3, 3,0 0,0 Mikkeli 3, 3, 3,34 3,31 3,04 0,2 Pori 3,1 3,02 3,0 3,1 2,2 0,2 KAIKKI 1 KAIKKI 3,32 3,32 3,3 3,41 3,3 3,4 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

13 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 3 tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, Keravalla ja Espoossa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Lappeenrannassa ja Tuusulassa. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Helsinki Kerava Espoo Hollola Kotka Turku Joensuu Lappeenranta Naantali Kuopio Kaarina Hamina Tuusula Oulu Rauma Nurmijärvi Mikkeli Kajaani Kouvola Heinola Vaasa Kemi PAIMIO Vantaa Pori Raahe Rovaniemi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Helsinki 3,0 3,00 3, 3,30 3,31 3,3 0,0 Kerava 3,1 3,2 3, 3,4 3,3 0,0 Espoo 2,3 2,3 2,4 3, 3, 3,2 0, Hollola 2, 3,0 3, 3,03 3, 0, Kotka 3,1 2, 3,0 3, 3,0 3,1 0, Turku 2, 3, 2, 3,3 3,1 3, 0,03 Joensuu 3, 3,1 3, 0,01 Lappeenranta 3, 2,4 2,0 3,0 2,4 3,0 0,34 Naantali 3,1 3, 3,3 3,1 3,2 3,1 0, Kuopio 3,31 3, 3,2 3, 3, 3,1 0,04 Kaarina 3,04 2,4 3, 0,4 Hamina 2, 2, 3,03 0,0 Tuusula 2,3 2,1 2, 0,1 Oulu 3, 2, 3,0 3,02 2, 0, Rauma 3,00 3, 3,01 0, Nurmijärvi 2, 2, 2,4 0,0 Mikkeli 3,01 2, 2,3 2, 2,0 0,1 Kajaani 2,0 2, 2, 0, Kouvola 2,1 2, 2, 0,00 Heinola 2,0 2, 0, Vaasa 3,0 3,1 3,04 2,4 0,30 Kemi 2, 2,1 2,0 0,01 PAIMIO 2,0 2, 2,1 0,04 Vantaa 2,4 2,0 2, 0,0 Pori 2, 2,1 2, 2,1 2,3 0,1 Raahe 2, 2,4 2, 2,4 0, Rovaniemi 2,4 2,40 2,4 0,0 KAIKKI 4 31 KAIKKI 3, 3,01 3,0 3, 3, 3, 0,00 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

14 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Keravalla ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Naantalissa ja Lappeenrannassa. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kerava Helsinki Turku Espoo Kaarina Joensuu Hamina Hollola Kuopio Rauma PAIMIO Lappeenranta Nurmijärvi Tuusula Kouvola Oulu Vantaa Kotka Mikkeli Heinola Vaasa Rovaniemi Pori Raahe Kajaani Kemi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3, 3,34 3, 3,44 3,33 3,1 0,2 Kerava 3,2 3,42 3,3 3,33 3,4 0, Helsinki 3,33 3,31 3,31 3,4 3,4 3,2 0,04 Turku 3,34 3,3 3,31 3, 3,3 3,4 0,0 Espoo 3,1 3, 3,1 3,4 3,30 3,42 0, Kaarina 3, 2,4 3,3 0,4 Joensuu 3,3 3,32 3,30 0,02 Hamina 3, 3, 3,33 0, Hollola 3,33 3,2 3,41 3,2 3, 0,02 Kuopio 3,3 3,3 3,44 3, 3,2 3, 0,0 Rauma 3,32 3,34 3, 0, PAIMIO 2, 2, 3,00 0, Lappeenranta 3,2 3,33 3,0 3, 2, 3,03 0,2 Nurmijärvi 2, 3, 3, 0,03 Tuusula 2,3 3,0 3, 0,04 Kouvola 3,2 2, 3,0 0,0 Oulu 3,2 3,3 3,3 3,33 3,0 0,2 Vantaa 3,0 3,0 3,0 0,02 Kotka 3,40 3,31 3, 3, 3,2 2, 0,2 Mikkeli 3, 3,1 3, 3,04 2, 0,3 Heinola 2, 2,3 0, Vaasa 3,3 3,31 3,2 2,2 0,3 Rovaniemi 3,0 2,3 2, 0, Pori 2, 2, 2,3 2, 2, 0,0 Raahe 2, 2, 2,4 2,0 0, Kajaani 3,2 3, 2,2 0,43 Kemi 2,4 2,2 2, 0, KAIKKI 4 KAIKKI 3,40 3, 3,32 3,2 3,2 3,30 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

15 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä jalankulku ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Keravalla ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Lappeenrannassa ja Paimiossa. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kerava Helsinki Kuopio Espoo Kaarina Joensuu Rauma Hollola Turku Oulu Hamina Lappeenranta PAIMIO Kotka Raahe Kajaani Kouvola Nurmijärvi Vantaa Tuusula Pori Vaasa Kemi Heinola Mikkeli Rovaniemi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3, 3,1 3,4 3,4 3,4 3,0 0,04 Kerava 3,32 3,3 3,2 3,4 3,2 0,04 Helsinki 3,1 3,1 3, 3,3 3,3 3,41 0,0 Kuopio 3,32 3,32 3,4 3,3 3,31 3,34 0,03 Espoo 3, 3, 3, 3,3 3,32 3,3 0,03 Kaarina 3, 3,03 3,34 0,30 Joensuu 3,2 3,2 3,2 0,02 Rauma 3,3 3,32 3,31 0,01 Hollola 3,0 3,1 3,30 3, 3, 0, Turku 3,04 3,1 3, 3, 3, 3, 0, Oulu 3,3 3,2 3, 3, 3, 0,01 Hamina 2,0 3, 3,2 0, Lappeenranta 3,0 3,0 2, 2,2 2,2 3,0 0,2 PAIMIO 2, 2,3 3, 0,1 Kotka 3, 3,0 3, 3, 3, 3,0 0,0 Raahe 2, 3, 3,04 3,0 0,01 Kajaani 3,0 3,1 3,01 0,1 Kouvola 2, 2, 3,02 0, Nurmijärvi 2, 3,02 3,01 0,01 Vantaa 3,02 3, 2, 0,1 Tuusula 2,2 2,2 2,0 0,0 Pori 2,4 2, 2,3 2, 2,1 0,0 Vaasa 3,1 3,30 3,2 2,3 0,42 Kemi 2,3 2,3 2,0 0,03 Heinola 3,03 2, 0,3 Mikkeli 3,04 2, 3,01 2, 2, 0,2 Rovaniemi 2,2 2, 2, 0,02 KAIKKI 3 KAIKKI 3, 3,1 3, 3, 3, 3,2 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

16 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kaarinassa, Kotkassa ja Tuusulassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kemissä, Kaarinassa ja Espoossa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS ASUNTOKADULLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kaarina Kotka Tuusula Naantali PAIMIO Kemi Kerava Espoo Heinola Kuopio Helsinki Turku Nurmijärvi Rovaniemi Hollola Kajaani Mikkeli Raahe Vantaa Vaasa Rauma Hamina Kouvola Joensuu Oulu Lappeenranta Pori 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kaarina 3, 3,4 3, 0, Kotka 3,43 3,32 3,30 3,4 3,4 3,0 0, Tuusula 3,04 3,1 3,4 0,02 Naantali 3,1 3,1 3, 3, 3,0 3,4 0, PAIMIO 3,2 3,2 3, 0,1 Kemi 2,3 2, 3,34 0, Kerava 3,3 3, 3,0 3,0 3,44 0,0 Espoo 2, 2,4 2,3 3,32 3, 3,3 0, Heinola 3,4 3,43 0, Kuopio 3,4 3, 3,4 3,4 3,4 3,34 0, Helsinki 2, 2, 2, 3, 3, 3,2 0,0 Turku 2, 3,0 3,0 3,43 3, 3,2 0,0 Nurmijärvi 3,44 3,3 3,31 0,32 Rovaniemi 3,03 3, 3, 0,01 Hollola 3,34 3,2 3, 3,3 3,31 0,0 Kajaani 3,4 3,32 3, 0,0 Mikkeli 3,2 3,3 3,1 3,44 3,1 0,2 Raahe 2, 3,0 3,0 3,1 0,0 Vantaa 2,2 3, 3,1 0,04 Vaasa 3,00 3,1 3,31 3, 0,1 Rauma 3,3 3, 3, 0,40 Hamina 3,0 3,32 3, 0,1 Kouvola 3,2 3,2 3,0 0, Joensuu 3,40 3, 3,0 0, Oulu 3,2 2, 3,0 3,1 3,02 0,1 Lappeenranta 3,2 3,2 2, 2, 2, 2, 0,01 Pori 2,3 2, 2, 3,2 2, 0, KAIKKI 0 KAIKKI 3, 3, 3, 3,43 3,33 3,41 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

17 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Kaarinassa ja Tuusulassa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Kemissä ja Turussa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kaarina Tuusula Helsinki Espoo Turku Kotka Kerava Nurmijärvi Vantaa Kuopio Rauma Rovaniemi Heinola PAIMIO Oulu Joensuu Hollola Raahe Lappeenranta Pori Kemi Kajaani Mikkeli Vaasa Kouvola Hamina 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 4,0 4, 3, 4,2 4, 4, 0,00 Kaarina 4,04 3,4 4, 0,1 Tuusula 3, 3, 3, 0,00 Helsinki 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0,01 Espoo 3, 3,2 3,1 3, 3,2 4,01 0,0 Turku 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, Kotka 3,4 3,2 3, 3, 3,3 3, 0,03 Kerava 3,0 3, 3,0 4,03 3,4 0,0 Nurmijärvi 3, 4,04 3, 0,1 Vantaa 3, 3, 3, 0,02 Kuopio 3, 3,4 3,3 3, 3,1 3, 0, Rauma 3,3 4,01 3,4 0,1 Rovaniemi 3, 3,3 3,3 0, Heinola 3, 3, 0,1 PAIMIO 3,43 3, 3,0 0,00 Oulu 3, 3,0 3,4 3,0 3,3 0,1 Joensuu 3, 3,4 3,1 0, Hollola 3, 3,0 3,4 3,1 3,4 0,1 Raahe 3,1 3, 3, 3, 0,02 Lappeenranta 3,0 3, 3,3 3,3 3,0 3, 0,03 Pori 3,4 3,4 3, 3,2 3, 0, Kemi 3,4 3,4 3,2 0, Kajaani 3, 3,4 3, 0,2 Mikkeli 3,4 3, 3, 3, 3, 0,34 Vaasa 3, 3,0 3, 3,1 0, Kouvola 3,1 3,0 3, 0, Hamina 3,0 3,0 3, 0, KAIKKI 0 KAIKKI 3, 3,1 3, 3, 3, 3,2 0,03 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

18 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Kaarinassa ja Keravalla. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raahessa, Naantalissa ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kaarina Kerava Rauma Pori Nurmijärvi Raahe Kuopio Tuusula Hollola Kotka Kajaani Hamina Heinola Rovaniemi Lappeenranta Espoo Mikkeli Kemi Oulu Helsinki Joensuu Kouvola Vantaa PAIMIO Turku Vaasa 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3, 3, 3,1 3,2 3,3 3, 0, Kaarina 3,43 3,2 3,3 0, Kerava 3,3 3,1 3, 3,3 3,40 0,02 Rauma 3,2 3,31 3,34 0,02 Pori 3, 3, 3, 3,34 3, 0, Nurmijärvi 3,2 3,41 3,2 0,1 Raahe 3,1 3,0 3,03 3,2 0, Kuopio 3, 3,33 3,3 3,3 3,43 3,2 0,1 Tuusula 2,2 3, 3, 0,01 Hollola 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 0,1 Kotka 3,44 3,2 3, 3, 3,2 3,2 0,04 Kajaani 3,2 3,2 3, 0,1 Hamina 2, 3, 3, 0,0 Heinola 3,42 3, 0, Rovaniemi 3,03 3,0 3,0 0,03 Lappeenranta 3,0 3, 3, 3,01 2, 2, 0, Espoo 2,3 2,3 2,0 3,0 3,0 3, 0,03 Mikkeli 3,0 3, 3,2 3,1 3,0 0, Kemi 3,02 2, 3,0 0, Oulu 3,34 3, 2, 3, 3,0 0,0 Helsinki 2,3 2,3 2,41 2, 2, 2, 0, Joensuu 3,1 3,0 3,01 0,0 Kouvola 3,2 3, 3,01 0, Vantaa 2,3 2,4 2,4 0,00 PAIMIO 2, 3,3 3, 0, Turku 2, 2,4 2,0 3,1 2, 2,0 0,0 Vaasa 2,4 3, 3,1 2,4 0,42 KAIKKI 1 KAIKKI 3,32 3, 3,30 3,31 3,42 3,2 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

19 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Naantalissa, Kuopiossa ja Raumalla. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raahessa, Turussa ja Espoossa. Kuvio. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Naantali Kuopio Rauma Mikkeli Raahe Nurmijärvi Espoo Kemi Kerava Hamina Kaarina Kajaani Kotka Hollola Tuusula Heinola Lappeenranta Oulu Kouvola Joensuu Helsinki Pori PAIMIO Vantaa Rovaniemi Turku Vaasa 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Naantali 3,3 3,32 3,44 3, 3,4 3, 0,0 Kuopio 3,4 3,4 3,4 3,1 3, 3,42 0, Rauma 3, 3,3 3,3 0,01 Mikkeli 3,0 3,1 3,30 3,1 3,2 0,0 Raahe 3, 3,32 3, 3,43 0,2 Nurmijärvi 3,3 3,4 3,3 0,0 Espoo 2,1 2,3 2, 3,1 3, 3,2 0, Kemi 3,03 3,1 3, 0,0 Kerava 3,2 3,2 3, 3,41 3,31 0, Hamina 3,00 3,30 3, 0,0 Kaarina 3, 3, 3,31 0, Kajaani 3,3 3,3 3,2 0,0 Kotka 3,34 3, 3, 3,2 3,2 3, 0,0 Hollola 3,3 3,32 3, 3,41 3,1 0, Tuusula 3, 3,2 3,2 0,04 Heinola 3,42 3,2 0, Lappeenranta 3, 3, 3, 3,1 3, 3, 0,01 Oulu 3,4 3,2 3,1 3,2 3, 0,1 Kouvola 3,30 3, 3, 0,0 Joensuu 3, 3,1 3, 0,0 Helsinki 2,3 2, 2, 3,02 2, 3,0 0, Pori 2,3 2, 3,0 3, 2, 0,33 PAIMIO 3, 3,1 3,0 0, Vantaa 2, 3,03 3,04 0,01 Rovaniemi 3,0 3,04 3,02 0,02 Turku 2, 2,1 2,3 3,1 2, 2,1 0, Vaasa 2, 3, 3, 2,2 0, KAIKKI 3 2 KAIKKI 3, 3, 3, 3,31 3,3 3,32 0,03 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

20 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Espoossa, Naantalissa ja Tuusulassa. 1 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Raahessa, Turussa ja Kaarinassa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Espoo Naantali Tuusula Kaarina Kotka Kerava Kuopio Vantaa Helsinki Rauma PAIMIO Turku Nurmijärvi Raahe Kemi Hollola Heinola Oulu Kajaani Lappeenranta Hamina Joensuu Kouvola Mikkeli Pori Rovaniemi Vaasa 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Espoo 3,41 3,4 3,43 3,2 3,0 3,1 0, Naantali 3,3 3,1 3,2 3, 3, 3,2 0,0 Tuusula 3,1 3,0 3,3 0,0 Kaarina 3,2 3,1 3,2 0, Kotka 3, 3, 3,4 3,1 3, 3,0 0,02 Kerava 3, 3, 3,2 3,3 3, 0, Kuopio 3,3 3,0 3,3 3,3 3, 3, 0, Vantaa 3,32 3,0 3,3 0,0 Helsinki 3, 3,3 3,32 3,2 3, 3, 0,02 Rauma 3,4 3,0 3,4 0, PAIMIO 3,3 3,4 3,4 0,00 Turku 3,31 3,3 3,42 3,4 3,3 3,0 0, Nurmijärvi 3,2 3,2 3,2 0, Raahe 3,4 3,1 3,30 3,1 0, Kemi 3,2 3,31 3,3 0,04 Hollola 3,1 3,2 3,4 3, 3,3 0,2 Heinola 3,2 3,41 0, Oulu 3, 3, 3,43 3,2 3,3 0,2 Kajaani 3,0 3,3 3,33 0,1 Lappeenranta 3,3 3, 3,33 3,43 3,3 3,3 0,02 Hamina 3,3 3,4 3,3 0,0 Joensuu 3,4 3,40 3,34 0,0 Kouvola 3,4 3,4 3,3 0, Mikkeli 3,3 3,4 3,4 3,44 3,34 0,0 Pori 3,1 3,1 3,1 3,3 3,1 0, Rovaniemi 3,3 3,2 3,2 0,02 Vaasa 3,40 3, 3,4 3, 0,2 KAIKKI 2 2 KAIKKI 3,4 3,3 3,4 3, 3, 3, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

21 4 Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 1. Puistojen hoito mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 1 edell. Naantali 3, Naantali 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3, 0,0 Kotka 3, Kotka 3,0 3, 3, 3,4 3, 3, 0,02 Vaasa 3,1 Vaasa 3,3 3,0 3, 3,1 0, Kaarina 3,0 Kaarina 3, 3, 3,0 0, Helsinki 3, Helsinki 3,4 3,4 3,2 3, 3, 3, 0,02 Kerava 3, Kerava 3, 3,0 3,0 3, 3, 0,03 PAIMIO 3,2 PAIMIO 3,4 3,4 3,2 0,1 Lappeenranta 3, Lappeenranta 3,42 3,44 3,4 3,42 3,34 3, 0, Joensuu 3, Joensuu 3,4 3,41 3, 0, Kuopio 3,4 Kuopio 3,3 3,4 3, 3,4 3,3 3,4 0, Espoo 3,3 Espoo 3,2 3,30 3,3 3,4 3,42 3,3 0, Rauma 3,2 Rauma 3,33 3,2 3,2 0,00 Mikkeli 3,0 Mikkeli 3,3 3,1 3,3 3, 3,0 0,0 Heinola 3,4 Heinola 3, 3,4 0,0 Hamina 3,4 Hamina 3,40 3,41 3,4 0,0 Turku 3,43 Turku 3,2 3,30 3,31 3,0 3,4 3,43 0,04 Hollola 3,43 Hollola 3,32 3,3 3,3 3,32 3,43 0, Vantaa 3,40 Vantaa 3,1 3,34 3,40 0,0 Oulu 3,40 Oulu 3,4 3,4 3,4 3,4 3,40 0,0 Kajaani 3,3 Kajaani 3, 3,40 3,3 0,02 Tuusula 3,3 Tuusula 3,2 3,2 3,3 0,0 Kouvola 3,3 Kouvola 3,2 3, 3,3 0, Rovaniemi 3,34 Rovaniemi 3, 3,2 3,34 0,0 Nurmijärvi 3,2 Nurmijärvi 3, 3,1 3,2 0, Pori 3,2 Pori 3,3 3,34 3,3 3,40 3,2 0, Kemi 3, Kemi 3,02 3, 3, 0, Raahe 3, Raahe 3,30 3,2 3, 3, 0,0 Kaikki 3, Kaikki 3,4 3,44 3,2 3,0 3, 3, 0,00 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

22 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kotkassa, Vaasassa ja Naantalissa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kouvolassa, Espoossa ja Vaasassa. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kotka Vaasa Naantali Kerava Lappeenranta Kaarina Kuopio Helsinki Mikkeli PAIMIO Rauma Pori Hamina Kouvola Kajaani Joensuu Heinola Turku Espoo Rovaniemi Oulu Raahe Vantaa Kemi Tuusula Hollola Nurmijärvi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kotka 4,42 4,42 4,4 4,4 4,3 4,2 0,01 Vaasa 3, 4,02 3, 4,1 0, Naantali 4,1 4,1 4,2 4,42 4,3 4,3 0,1 Kerava 4,01 4,0 4,01 4,1 4, 0,04 Lappeenranta 3, 4,02 4,0 4, 4, 4,1 0,0 Kaarina 4,01 4,02 4, 0, Kuopio 3,1 3, 4,01 4,03 3, 4,0 0, Helsinki 3, 3,2 3, 4,01 4,04 4,0 0,0 Mikkeli 3, 4,02 4,00 4,0 4,03 0,03 PAIMIO 3,1 3,3 3, 0, Rauma 3,3 4,0 3, 0, Pori 3, 3, 3,4 3, 3, 0,02 Hamina 3,1 3,1 3, 0, Kouvola 3,0 3, 3,0 0, Kajaani 3,0 3,3 3, 0,0 Joensuu 3,2 3, 3, 0,0 Heinola 4,01 4,01 0,00 Turku 3, 3, 3,0 3, 3,4 3,4 0, Espoo 3,42 3,1 3, 3, 3,4 3, 0, Rovaniemi 3,0 3,3 3,1 0,0 Oulu 3, 3,3 3,1 3, 3, 0, Raahe 3, 3, 3, 3,1 0,1 Vantaa 3,42 3,0 3,0 0,00 Kemi 3,3 3, 3,3 0,02 Tuusula 3, 3, 3,1 0,02 Hollola 3,4 3, 3, 3,1 3,0 0,0 Nurmijärvi 3,41 3,3 3,4 0, KAIKKI 3 KAIKKI 3, 3, 4,0 4,03 4, 4, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

23 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kotkassa, Vaasassa ja Naantalissa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Lappeenrannassa, Vaasassa ja Kaarinassa. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN PUISTOT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kotka Vaasa Naantali Helsinki Kaarina Lappeenranta Espoo Kerava PAIMIO Rauma Kuopio Joensuu Vantaa Oulu Kajaani Mikkeli Kouvola Hamina Heinola Turku Hollola Tuusula Rovaniemi Nurmijärvi Raahe Kemi Pori 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kotka 3, 3,4 3, 3,3 3,0 3, 0,0 Vaasa 3,4 3,3 3,0 3, 0,2 Naantali 3, 3,0 3,3 3, 3, 3,2 0,04 Helsinki 3,4 3,41 3,4 3,2 3, 3,2 0,0 Kaarina 3,4 3,4 3, 0, Lappeenranta 3,42 3,4 3,42 3,2 3,1 3, 0,3 Espoo 3,2 3,32 3,40 3,1 3,44 3,1 0,1 Kerava 3,4 3,2 3, 3, 3, 0,0 PAIMIO 3,4 3,2 3, 0,03 Rauma 3,2 3,4 3,4 0,00 Kuopio 3,3 3,4 3, 3,42 3,33 3,4 0,1 Joensuu 3,4 3,31 3,4 0,1 Vantaa 3, 3,3 3,44 0,0 Oulu 3,41 3,41 3,41 3,42 3,3 0,0 Kajaani 3, 3,3 3,3 0,03 Mikkeli 3,4 3,4 3, 3,4 3,43 0,02 Kouvola 3,32 3,1 3,3 0,1 Hamina 3,3 3,30 3,3 0,0 Heinola 3,1 3,2 0, Turku 3, 3, 3,2 3,3 3,40 3,2 0, Hollola 3,31 3,34 3,33 3, 3,3 0, Tuusula 3,2 3,32 3,30 0,03 Rovaniemi 3,1 3, 3,33 0, Nurmijärvi 3,2 3,1 3,31 0, Raahe 3,32 3, 3, 3, 0,00 Kemi 3,01 3, 3,1 0,0 Pori 3, 3,2 3,2 3,2 2, 0,2 KAIKKI KAIKKI 3,4 3,4 3, 3,1 3,3 3, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

24 Keskimäärin 4 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Paimiossa, Naantalissa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Paimiossa, Lappeenrannassa ja Joensuussa. Kuvio. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti PAIMIO Naantali Helsinki Kaarina Kerava Hollola Espoo Kotka Mikkeli Joensuu Vaasa Vantaa Nurmijärvi Turku Tuusula Heinola Kuopio Oulu Lappeenranta Kajaani Rovaniemi Rauma Kouvola Hamina Raahe Pori Kemi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. PAIMIO 3,1 3,01 3,42 0,41 Naantali 3,30 3,4 3,41 3,34 3,4 3,44 0,01 Helsinki 3, 3, 3, 3,3 3,31 3,40 0,0 Kaarina 3,1 3, 3,32 0,0 Kerava 3, 3, 3,2 3,1 3,2 0,0 Hollola 3, 3,1 3, 3,0 3,2 0,1 Espoo 3,0 3,0 3,0 3, 3, 3,2 0, Kotka 3,1 3, 3, 3,1 3, 3, 0,00 Mikkeli 3,1 3, 3,1 3,1 3, 0,02 Joensuu 3, 2,0 3, 0,31 Vaasa 3, 3, 3, 3, 0,00 Vantaa 2,2 3,02 3, 0,0 Nurmijärvi 2, 2,1 3,0 0,1 Turku 2,4 2,2 3,00 3,0 3,0 3,00 0, Tuusula 3,00 3,00 3, 0, Heinola 3,0 3,04 0,03 Kuopio 2, 3,0 3, 2,4 2,3 2, 0,0 Oulu 3,0 3, 3,0 2,2 3,01 0,0 Lappeenranta 2,4 3,00 2,3 2, 2, 2, 0,32 Kajaani 3,01 2, 2, 0,00 Rovaniemi 2,3 2, 2,0 0,0 Rauma 2,3 3,00 3,0 0,0 Kouvola 3,04 2, 2, 0, Hamina 3,02 3,04 2, 0,0 Raahe 3,01 2, 2,1 2,3 0,02 Pori 3, 2, 3,0 2,4 2,1 0, Kemi 2,4 2, 2,3 0,1 KAIKKI 4 2 KAIKKI 3,1 3, 3,1 3, 3,1 3, 0,04 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

25 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kaarinassa, Naantalissa ja Joensuussa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kuopiossa, Naantalissa ja Rovaniemellä. Kuvio. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kaarina Naantali Joensuu Vaasa Turku Kerava Rauma Hollola Espoo Heinola Tuusula Mikkeli Kotka Helsinki Kuopio PAIMIO Hamina Oulu Vantaa Lappeenranta Rovaniemi Pori Kajaani Nurmijärvi Kouvola Kemi Raahe 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kaarina 3,3 3,2 3, 0,0 Naantali 3, 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 0, Joensuu 3,4 3,0 3,1 0, Vaasa 3,2 3,1 3,4 3,0 0, Turku 3,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,2 0, Kerava 3, 3, 3,1 3,0 3,4 0,0 Rauma 3,1 3,43 3, 0,1 Hollola 3,4 3,3 3,3 3,1 3, 0,0 Espoo 3,33 3,3 3,40 3, 3,3 3, 0,0 Heinola 3,1 3,1 0, Tuusula 3,2 3,41 3,0 0,0 Mikkeli 3,3 3,30 3,34 3,4 3,41 0,0 Kotka 3,43 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 0, Helsinki 3,3 3,3 3,41 3,0 3, 3,4 0, Kuopio 3,31 3,43 3, 3,41 3,2 3,3 0,2 PAIMIO 3,44 3, 3,4 0,0 Hamina 3, 3,44 3,42 0,02 Oulu 3,4 3,43 3,4 3,4 3,4 0,00 Vantaa 3,1 3,4 3,44 0,02 Lappeenranta 3, 3,2 3,3 3,4 3, 3,3 0, Rovaniemi 3,0 3,1 3,3 0,1 Pori 3,1 3,32 3, 3,31 3,2 0,03 Kajaani 3,02 3,30 3,31 0,02 Nurmijärvi 3, 3, 3, 0,02 Kouvola 3, 3,0 3,1 0, Kemi 2,4 3,0 3, 0,03 Raahe 3, 3,02 3, 2, 0,1 KAIKKI 4 KAIKKI 3,42 3,42 3,4 3, 3,1 3,0 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

26 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Kouvolassa. Kuvio. Jätehuolto yleensä mittari vuonna 1 2 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 1 edell. Kouvola 4,0 Kouvola 3, 4,02 4,0 0,0 Hamina 3, Hamina 3,1 3, 3, 0,00 Kemi 3, Kemi 3,0 3,2 3, 0, Rovaniemi 3,1 Rovaniemi 3,4 3, 3,1 0,0 Oulu 3, Oulu 3, 3, 3, 3, 3, 0, PAIMIO 3, PAIMIO 3, 3,1 3, 0, Kuopio 3, Kuopio 3, 3, 3,4 3,0 3,2 3, 0,03 Kotka 3, Kotka 3, 3, 3,4 3, 3,4 3, 0,0 Kaarina 3, Kaarina 3, 3, 3, 0,0 Rauma 3, Rauma 3,1 3, 3, 0,0 Lappeenranta 3, Lappeenranta 3,4 3,4 3,4 3,4 3, 3, 0, Kerava 3,2 Kerava 3, 3,3 3,2 3, 3,2 0, Joensuu 3,2 Joensuu 3,1 3,1 3,2 0,01 Pori 3,1 Pori 3,2 3,4 3,2 3, 3,1 0,2 Hollola 3, Hollola 3, 3,1 3,44 3, 3, 0,0 Vantaa 3, Vantaa 3,3 3,1 3, 0,0 Vaasa 3,4 Vaasa 3,2 3,2 3,4 3,4 0, Kajaani 3,4 Kajaani 3, 3,3 3,4 0,2 Espoo 3,4 Espoo 3,2 3,44 3,32 3,1 3, 3,4 0,0 Helsinki 3,3 Helsinki 3,3 3,32 3,30 3, 3, 3,3 0,03 Mikkeli 3, Mikkeli 3, 3,4 3, 3, 3, 0, Heinola 3, Heinola 3,2 3, 0,2 Tuusula 3,1 Tuusula 3,3 3, 3,1 0,1 Naantali 3,0 Naantali 3, 3, 3,2 3,2 3, 3,0 0,3 Nurmijärvi 3,4 Nurmijärvi 3,1 3, 3,4 0, Raahe 3,4 Raahe 3, 3,0 3, 3,4 0, Turku 3,44 Turku 3,2 3, 3,1 3, 3,2 3,44 0,1 Kaikki 3, Kaikki 3, 3, 3, 3,1 3, 3, 0,01 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

27 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kaarinassa, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Kuvio. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Hamina Kotka Kouvola Kerava Kuopio Lappeenranta Kajaani Rauma Kemi Rovaniemi Kaarina Tuusula Vantaa Oulu Joensuu Espoo Hollola Helsinki Pori Naantali Turku Nurmijärvi PAIMIO Mikkeli Vaasa Raahe Heinola 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Hamina 4,41 4,43 4,44 0,00 Kotka 4, 4,1 4, 4, 4,34 4,3 0,02 Kouvola 4,2 4,33 4,31 0,02 Kerava 4,3 4,34 4, 4,3 4,3 0,01 Kuopio 4,2 4,2 4,33 4,32 4,3 4,2 0,0 Lappeenranta 4,2 4,01 4, 4,30 4, 4,1 0, Kajaani 4,2 4,3 4,0 0,2 Rauma 4,2 4,3 4,2 0,0 Kemi 4,32 4,0 4, 0,02 Rovaniemi 4, 4,2 4, 0,03 Kaarina 4,1 4, 4,2 0, Tuusula 4, 4,2 4,1 0, Vantaa 4,0 4,2 4,0 0,1 Oulu 4,1 4,1 4,03 4,2 4, 0,0 Joensuu 3,4 4,03 4, 0, Espoo 3,3 4,0 4,01 4,0 4,0 4, 0,0 Hollola 4, 4,00 4,04 4,1 4, 0,03 Helsinki 4,00 3, 3,4 4,1 4, 4,0 0,0 Pori 4,3 4,3 4,30 4,3 4,0 0,31 Naantali 4, 4,2 4,3 4,2 4,4 4,0 0,40 Turku 3,1 3, 3, 4, 3, 3, 0,00 Nurmijärvi 4, 4, 3, 0, PAIMIO 4,32 4, 3, 0,1 Mikkeli 4,1 4, 4, 4, 3, 0,3 Vaasa 4, 4, 4, 3,1 0,30 Raahe 4,0 4, 4,1 3, 0,42 Heinola 4,33 3,0 0,3 KAIKKI 0 4 KAIKKI 4, 4,1 4,1 4,2 4,2 4, 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

28 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kouvolassa, Rovaniemellä ja Paimiossa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kemissä. Kuvio. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kouvola Rovaniemi PAIMIO Kemi Hamina Kajaani Oulu Mikkeli Hollola Raahe Pori Kotka Heinola Joensuu Kuopio Lappeenranta Vaasa Vantaa Rauma Kaarina Tuusula Nurmijärvi Turku Espoo Kerava Helsinki Naantali 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kouvola 3,3 3,3 3, 0, Rovaniemi 3,3 3, 3, 0,02 PAIMIO 3, 3,0 3,0 0, Kemi 3,4 3,1 3,0 0, Hamina 3,1 3,2 3,4 0,1 Kajaani 3,4 3, 3,42 0,2 Oulu 3,4 3,4 3,43 3,4 3,4 0,01 Mikkeli 3,3 3, 3, 3,3 3,1 0,1 Hollola 3,3 3, 2, 3,43 3,2 0,1 Raahe 3, 3,3 3,3 3,1 0,1 Pori 3,4 3,33 3,2 3,4 3,1 0,30 Kotka 3,04 2, 2, 3,0 3,1 3,1 0,02 Heinola 3,4 3, 0, Joensuu 3,2 3,31 3,2 0,03 Kuopio 3, 3,0 3,2 3, 3,1 3, 0,01 Lappeenranta 2,1 2,3 2,4 2,0 3,04 3,1 0, Vaasa 3,3 3,3 3,2 3, 0,0 Vantaa 2, 3,01 3, 0,0 Rauma 3,2 3,3 3,1 0,1 Kaarina 3,3 3,4 3, 0,2 Tuusula 2, 2,3 2, 0,03 Nurmijärvi 2,2 2, 2, 0,01 Turku 2, 2, 3,02 3, 3,04 2, 0,1 Espoo 2, 2, 2,2 2, 2, 2, 0,00 Kerava 3, 3,01 2, 3, 2, 0, Helsinki 2,4 2, 2, 2,4 2, 2, 0,01 Naantali 3,0 3, 3, 2,4 2, 2,2 0,3 KAIKKI 1 2 KAIKKI 3,32 3,3 3, 3,44 3,3 3,3 0,03 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

29 Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kemissä, Kouvolassa ja Haminassa. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Espoossa, Rovaniemellä ja Kemissä. Kuvio 2. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kemi Kouvola Hamina Rovaniemi Rauma Kuopio Kaarina Joensuu Lappeenranta Helsinki Kerava Kotka Espoo Oulu Vantaa Pori Hollola Mikkeli Vaasa Heinola Kajaani PAIMIO Tuusula Nurmijärvi Raahe Naantali Turku 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kemi 4,2 4,2 4,40 0, Kouvola 4,2 4,3 4,42 0,0 Hamina 4, 4,2 4,3 0, Rovaniemi 4,1 4, 4,34 0, Rauma 4,2 4,33 4,2 0,04 Kuopio 4,33 4,3 4,31 4,3 4,32 4,3 0,0 Kaarina 4,40 4,41 4,2 0, Joensuu 4,30 4,2 4,2 0,04 Lappeenranta 4,1 4, 4,0 4,1 4, 4, 0,0 Helsinki 4,30 4,34 4, 4,43 4,41 4,3 0,03 Kerava 4,34 4,3 4,34 4,4 4,3 0,0 Kotka 4, 4,1 4,1 4, 4,2 4,30 0,02 Espoo 4,04 4, 4,1 4,30 4, 4,2 0,1 Oulu 4,33 4,40 4,30 4,3 4, 0, Vantaa 4, 4,30 4,1 0, Pori 4,3 4,41 4,2 4,41 4, 0,1 Hollola 4, 4, 4,0 4, 4, 0,0 Mikkeli 4, 4,2 4, 4,2 4, 0, Vaasa 4, 4,43 4,2 4, 0, Heinola 4,3 4,0 0,30 Kajaani 4,2 4,40 4,0 0,32 PAIMIO 4,0 4,1 4,00 0,1 Tuusula 4, 4,30 4, 0,1 Nurmijärvi 4,0 4, 4,03 0, Raahe 4,1 4,0 4,0 3, 0, Naantali 4,1 4,2 4,1 4,40 4,4 4,04 0,4 Turku 4,1 4, 4,2 4,31 4, 3, 0,3 KAIKKI KAIKKI 4,2 4,2 4, 4,30 4,2 4,31 0,02 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

30 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä lasin keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Haminassa, Lappeenrannassa ja Raumalla. 2 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kotkassa, Espoossa ja Lappeenrannassa. Kuvio 2. Miten hyvin LASIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Hamina Lappeenranta Rauma Kaarina Kouvola Oulu Mikkeli Helsinki Kuopio Vaasa Vantaa Pori Rovaniemi PAIMIO Espoo Kerava Kotka Kemi Nurmijärvi Hollola Joensuu Naantali Turku Kajaani Heinola Raahe Tuusula 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Hamina 4,0 4,1 4, 0,0 Lappeenranta 3,0 3,2 3,3 4,02 4,0 4,1 0,0 Rauma 4, 4, 4, 0,02 Kaarina 4,3 4,30 4, 0,0 Kouvola 4,03 4, 4, 0,0 Oulu 4, 4,2 4, 4,2 4,1 0, Mikkeli 4, 4, 3, 4,1 4,0 0, Helsinki 3,44 3,3 3,3 4, 4,1 4, 0,0 Kuopio 3, 4,02 3, 4, 4, 4, 0,03 Vaasa 4,2 4,42 4, 4,0 0, Vantaa 3,3 4,0 4,03 0,0 Pori 4,1 4, 4, 4, 4,04 0,1 Rovaniemi 3, 3, 4,02 0,0 PAIMIO 4,04 4,0 4,03 0,0 Espoo 3,2 3,0 3,33 4,01 3,4 4,04 0,0 Kerava 4, 4, 4,1 4,33 4,0 0,2 Kotka 3, 3,3 3,1 3, 3,1 3, 0,1 Kemi 3,0 3,4 3,1 0,0 Nurmijärvi 3, 3,3 3,0 0,02 Hollola 3,1 3, 3,0 3, 3, 0,02 Joensuu 3, 3,3 3, 0,04 Naantali 4,04 4,2 4, 4,31 4,3 3, 0,3 Turku 4,1 4,1 4, 4,30 4,1 3, 0,3 Kajaani 3,4 4,0 3, 0,2 Heinola 3, 3,2 0,04 Raahe 3,0 3,0 3, 3, 0, Tuusula 3, 4,0 3, 0,3 KAIKKI 4 KAIKKI 3, 3, 3,3 4,1 4, 4, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

31 Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 % tyytymättömiä ongelmajätteiden keruupisteiden sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kouvolassa, Kemissä ja Paimiossa. 30 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Lappeenrannassa, Kemissä ja Kouvolassa. Kuvio 2. Miten hyvin ONGELMAJÄTTEIDEN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kouvola Kemi PAIMIO Rovaniemi Hamina Oulu Raahe Kajaani Vaasa Joensuu Lappeenranta Vantaa Heinola Mikkeli Kerava Kaarina Pori Hollola Kuopio Rauma Kotka Espoo Nurmijärvi Naantali Tuusula Helsinki Turku 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kouvola 3,3 3, 3,0 0, Kemi 3,2 3,3 3,4 0,1 PAIMIO 3,44 3,42 3,4 0,03 Rovaniemi 3, 3,34 3,42 0,0 Hamina 3,4 3,0 3,43 0,1 Oulu 3,1 3,34 3,1 3,3 3, 0, Raahe 3,0 3,1 3,3 3, 0, Kajaani 3, 3,33 3, 0,1 Vaasa 3, 3,1 3, 3,02 0, Joensuu 3,02 3,1 3, 0,0 Lappeenranta 2, 2, 2,42 2,3 2, 3,0 0, Vantaa 2,3 2,3 3,04 0, Heinola 3, 3,0 0,1 Mikkeli 3,1 3,01 2, 2, 2,1 0,0 Kerava 2,2 2,4 2, 2,4 2,4 0, Kaarina 3,2 3,1 2, 0,1 Pori 3, 3,03 3,0 3, 2, 0, Hollola 3,00 2, 2, 3,1 2,0 0,2 Kuopio 2, 2,1 2, 2,3 2, 2, 0, Rauma 2,4 2, 2,4 0,0 Kotka 2,1 2, 2,3 2, 2, 2,1 0,0 Espoo 2,4 2, 2, 2,1 2, 2,1 0,0 Nurmijärvi 2, 2,0 2,0 0, Naantali 2,0 2,2 2, 2,2 2, 2,0 0,0 Tuusula 2,0 2,0 2,4 0,1 Helsinki 2,2 2,44 2,4 2, 2,2 2,2 0, Turku 2, 2,2 2,1 2, 2, 2, 0, KAIKKI 0 2 KAIKKI 3,04 3,0 2, 3,2 3, 3, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

32 Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä jätehuollon neuvontaan ja tiedotuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Kemissä, Kouvolassa ja Oulussa. 31 Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Kemissä, Haminassa ja Kouvolassa. Kuvio 2. Miten hyvin JÄTEHUOLLON NEUVONNAN JA TIED. TOIMIVUUS on hoidettu Hyvin Ei hyvin eikä Huonosti Kemi Kouvola Oulu Kotka Hamina Pori Rovaniemi PAIMIO Kuopio Vaasa Rauma Kaarina Joensuu Lappeenranta Kerava Hollola Heinola Naantali Vantaa Mikkeli Espoo Kajaani Turku Tuusula Helsinki Raahe Nurmijärvi 0 % % 40 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 1 edell. Kemi 3, 3, 4,04 0, Kouvola 3,3 3, 4,01 0, Oulu 3, 3, 3,2 4,04 3,0 0, Kotka 3,2 3,4 3,33 3,3 3, 3, 0,0 Hamina 3, 3,3 3, 0, Pori 3,4 3,2 3,3 3,2 3,0 0, Rovaniemi 3,4 3, 3,2 0,04 PAIMIO 3,2 3,2 3,2 0, Kuopio 3,0 3,41 3,3 3, 3,2 3,4 0,02 Vaasa 3, 3, 3, 3,2 0,2 Rauma 3, 3, 3, 0, Kaarina 3,4 3, 3,2 0,04 Joensuu 3, 3,4 3,4 0,01 Lappeenranta 3,0 3,1 3,1 3,4 3,44 3,4 0,0 Kerava 3, 3,44 3,41 3,0 3,44 0,1 Hollola 3,3 3,3 3,2 3,4 3,43 0, Heinola 3,2 3,30 0, Naantali 3,0 3,3 3,3 3, 3,3 3,3 0,2 Vantaa 3,00 3,30 3,30 0,00 Mikkeli 3, 3,4 3,3 3,1 3,33 0,1 Espoo 3,03 3, 2, 3, 3, 3,2 0,04 Kajaani 3,4 3,0 3,2 0,44 Turku 3,33 3,44 3,44 3,1 3,41 3, 0,1 Tuusula 3,2 3,44 3, 0, Helsinki 3, 3,04 3,00 3,2 3,2 3, 0,0 Raahe 3,03 3, 3,1 2, 0, Nurmijärvi 2, 3, 2, 0,1 KAIKKI KAIKKI 3, 3,4 3,1 3, 3, 3, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin, =erittäin hyvin. 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

33 Katuvalaistus 32 Mittarin tulosten mukaan katuvalaistukseen kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa. Kuvio 2. Katuvalaistus mittari vuonna 1 keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00,00 Keskiarvot eri vuosina Muutos 1 edell. Naantali 4,1 Naantali 4,03 3, 3, 4, 4, 4,1 0,0 Joensuu 4,0 Joensuu 4, 4,01 4,0 0,0 Helsinki 4,02 Helsinki 3,4 3, 3, 4,02 4,01 4,02 0,01 Kuopio 4,01 Kuopio 3, 4,01 4,0 4,01 4,0 4,01 0,0 Rovaniemi 3, Rovaniemi 3,0 4,00 3, 0,01 Kemi 3, Kemi 3, 3, 3, 0,04 Lappeenranta 3, Lappeenranta 4,00 3,4 3,4 3,2 3,1 3, 0,0 Kajaani 3, Kajaani 4,04 4, 3, 0,1 Raahe 3,4 Raahe 3,4 3, 3, 3,4 0,04 Vantaa 3, Vantaa 3, 3, 3, 0,0 Turku 3, Turku 3,3 3, 3, 3, 3,3 3, 0,0 Rauma 3, Rauma 3,4 3, 3, 0,0 Espoo 3, Espoo 3, 3, 3, 3,1 3,0 3, 0,0 Kouvola 3, Kouvola 3, 3,0 3, 0,04 Kerava 3, Kerava 3, 4,01 3,4 3, 3, 0, Mikkeli 3,3 Mikkeli 3,1 3, 3, 3, 3,3 0, PAIMIO 3,2 PAIMIO 3, 3,1 3,2 0,0 Kaarina 3, Kaarina 3, 3, 3, 0, Vaasa 3, Vaasa 4,0 4,0 3, 3, 0,0 Oulu 3,4 Oulu 4,0 3, 3, 4,00 3,4 0,2 Nurmijärvi 3,3 Nurmijärvi 3,2 3,2 3,3 0, Kotka 3,2 Kotka 3, 3, 3, 3, 3, 3,2 0,0 Hollola 3,2 Hollola 3, 3, 3,3 3, 3,2 0,0 Tuusula 3,1 Tuusula 3, 3,2 3,1 0,01 Hamina 3, Hamina 3,1 3, 3, 0, Heinola 3,34 Heinola 3, 3,34 0,1 Pori 3, Pori 3,2 3, 3,2 3,3 3, 0,41 Kaikki 3,0 Kaikki 3,3 3,0 3,0 3,4 3,1 3,0 0,01 0, Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä 0, Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0, yksikköä

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2013 Raportti 14.1.2014 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Tutkimuksien

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/ (8) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-16:30 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Antti Tapaninaho,

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy. KUVE 2016 Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari 25.10.2016 1 Sisältö Vertailun tulokset Yleisten alueiden ylläpito Kadut Viheralueet Kuntarakennetietoja Jakaumat katu-

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI

TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2017 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JANNE SOININEN JANNE PENNANEN JOONA LAUNIKARI 31.12.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot