Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut l t Espoossa 2010"

Transkriptio

1 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM

2 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon kaupungin toimeksiannosta FCG. Kysely lähettiin vastaajan äidinkielen mukaan suomen ja ruotsinkielisenä marraskuussa 00:lle satunnaisesti valitulle 1 0 vuotiaalle espoolaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. vastaajan osoite oli virheellinen. Vastauksia saatiin 0, joten vastausaktiivisuus oli, %. Taulukko 1. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen % Työssä 1 % Työtön % Kotona oleva, kotiäiti tai isä % Eläkkeellä 1 2 % Yrittäjä % Muu 1 % Puuttuva tieto 1 2 % Kaikki 0 Taulukko 2. Vastanneiden ikäryhmä lkm % % % 0 1 % % 11 2 % 0 1 % Puuttuva tieto 1 2 % Kaikki 0 Taulukko. Vastanneiden sosiaali ja terveystoimen alue* lkm % Leppävaara 1 2 % Tapiola 1 1 % Matinkylä Olari 2 1 % Espoonlahti % Espoon keskus 1 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki 0 *vastaajat merkitisivät alueen lomakkeen kartan perusteella Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. Espoon tuloksia verrataan aikaisempina vuosina Espoossa toteutettujen kyselyjen tuloksiin sekä eräiden muiden suurten kaupunkien tuloksiin.

3 2 FCG 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana Espoon kuntapalveluille asteikolla. Espoossa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli,, kun se vertailuryhmässä on keskimäärin,. Espoon kokonaisarvosana on samalla tasolla kuin vuonna 0. Vertailuryhmän muodostavat tässä sellaiset kaupungit, joissa kokonaisarvosanaa on kysytty lomakkeella eli Jyväskylä, Kouvola, Forssa, Mikkeli ja Lahti. Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annetun kokonaisarvosanan jakauma Asia ei 0 ole % ollut lomakkeella aikaisemmin. % 2 % % 2 % % % % % % 1 % Espoo Kuvio 2. Asuinkunnan palveluille annettujen kokonaisarvosanojen keskiarvot,0,0,0,0,0,0,0 ESPOO ESPOO 0 Vertailukunnaant ESPOO, n= Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n=1 ESPOO 0, n=1 Leppävaara 0, n=1 Tapiola 0, n= Matinkylä Olari 0, n= Espoonlahti 0, n=2 Espoon keskus 0, n=2 Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Forssa, n=2 Mikkeli 0, n=2 Lahti 0, n= VERTAILUKUNNAT, ka.,,,,,0,1,,,,,,0,,,2,00,,

4 FCG 2. Yeinen kehitys, indeksit Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin osaisella kysymyssarjalla. Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat". asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta 1 saakka. Tässä suppeassa indeksissä ovat mukana Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1 ja korkeimmillaan lamavuonna, jonka tasolle taas noustiin vuonna 0. Helsingistä ja Tampereelta ei ole tietoja vuoden 0 jälkeen. Kysely tehtin Espoossa myös vuonna 0, jolloin indeksi arvo oli,. Kuvio a. Suppean asuinkuntaindeksin kehitys,00,0 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin asteikko katkaistu,0,0,0,0,0,0,,, Espoo,2,,,,,,,, Helsinki,2,,,,,, Tampere,,,2,,0,0,

5 FCG Tyytyväisyys asuinkuntaan:laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asiasta, jotka oli esitetty samalla tavalla vuodesta 01. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu. Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, painoarvo Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo 1. Indeksin perusteella Espoossa ollaan hieman tyytyväisempiä kunnan palveluihin kuin vertailuryhmän muissa suurissa kaupungeissa Oulua lukuunottamatta. Kuvio b. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1, 2,0 2,,0,,0,,0 Espoo, kaikki Espoo,, n=0 Espoo, 0, n= Espoo, 0, n= Espoo, 0 Espoo, 0 Espoo, 0 Espoo, 01,,,1,,,1, Espoon alueet Espoon alueet 0 Leppävaara,, n=1 Tapiola,, n=1 Matinkylä Olari,, n=2 Espoonlahti,, n= Espoon keskus,, n= Leppävaara, 0, n= Tapiola, 0, n= Matinkylä Olari, 0, n= Espoonlahti, 0, n= Espoon keskus, 0, n= Helsinki, 0 Jyväskylä, Oulu, 0 Tampere, 0 Turku, 0 Kouvola,,,2,,,,,,,,2,,,,,, VERTAILUKUNNAT, ka.,

6 FCG Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Kysymysryhmän 1 asioista laskettiin palveluryhmäkohtaista indeksiä. Kaikkien mukana olevien asioiden painoarvo on niissä yksi. Indeksien sisältö ilmenee liitteestä 1. Turvallisuuden osalta lomakkeella on Espoossa ollut seitsemän uutta asiaa vuosina 0 ja, joten siitä on muodostettu kaksi mittaria, laajempi Turvallisuus 1* ja vertailun mahdollistava suppeampi Turvallisuus 2**. Kuvio. Palveluindeksit 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin Espoo,,,,00,1,0,,0,,,2,01, Espoo, 0,,2,,0 2,,1,0,,2,,,2 Espoo, 0,,1,, 2,,2,,1,,1,00 Espoo, 0,,,00,,0,,,0,,,0 Espoo, 0,,,2,,00,1,,,,,0 Espoo, 0,2,,00,02,1,1,0,1,2,2,02 Espoo, 01,,2,,,,2,2,,2,, Leppävaara,,1,,0,,2,0,2,,,1,0, Tapiola,,02,,0,2,,,,,,,1, Matinkylä Olari,,00,,1,,,2,,,2,,1,1 Espoonlahti,,,,01,1 2,,2,2,2,,2,, Espoon keskus,,,,0, 2,,1,,0,,2,,0 Leppävaara, 0,00,,,,01,,,,,,,2 Tapiola, 0,0,,01, 2,2,,1,,,,1, Matinkylä Olari, 0,,,, 2,,1,,0,,,, Espoonlahti, 0,,,0,0 2,2,,,,,,0, Espoon keskus, 0,,,,0 2,2,2,0,1,,,, Helsinki, 0,,,0, 2,0,,,,,0, Jyväskylä,,,,, 2,,,,2,,, Oulu, 0,,2,1,1 2,,1,,,,, Tampere, 0,1,,0,01 2,,1,2,,,, Turku, 0,,,, 2,0,,1,2,,1, Kulttuuri ja sivistyspalvelut Liikuntapalvelut*** Opetuspalvelut Pelastuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tiedottaminen ja neuvonta Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Yhdyskuntatekniset palvelut Ympäristöpalvelut Turvallisuus 2** Turvallisuus 1* * Turvallisuus 1 indeksissä on yhdeksän turvallisuuteen liittyvää asioita, katso seuraava sivu. ** Turvallisuus 2 indeksiin sisältyy vain asiat "Yleinen järjesty sja turvallisuus" sekä " Asuinalueen turvallisuus" ***Lasten leikkipaikat poistettin Liikuntapalvelut indeksistä. Myös vuoden 0 tulokset on laskettu uudestaan ilman lasten leikkipaikkoja.

7 FCG. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Espoolaiset ovat pääosin tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Suuri osa vastaajista oli tyytyväisiä myös oman asuinalueen keskuksen turvallisuuteen sekä lasten ja nuorten turvallisuuteen. Kantaa ottaneiden enemmistö piti tapaturmien ehkäisyä hyvin hoidettuna. Suurin osa vastanneista ei osannut ottaa kantaa päihde ja väkivaltaongelmien ehkäisyn, väestöryhmien hyvien suhteiden edistämisen, syrjäytymisen estämisen ja ympäristöuhkiin varautumisen hoitoon. Näihin asioihin kantaa ottaneiden enemmistö piti niitä kuitenkin melko tai erittäin huonosti hoitettuna. Kuvio. Turvallisuus Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Oman asuinalueen keskuksen turvallisuus 1 1 Lasten ja nuorten turvallisuus 0. Päihde ja väkivalta ongelmien ehkäisy Väestönryhmien välisten hyvien suhteiden edistäminen Syrjäytymisen estäminen 1 2 Koti ja vapaa ajan tapaturmien ja palotapaturmien ehkäisy 2 0 Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien uhkien torjunta 2 2 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

8 FCG Suurin osa vastaajista ei osannut arvioida yrityistoiminnan edistämisen onnistumista, kantaa ottaneiden enemmistö piti sitä kuitenkin hyvin hoidettuna. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen, kriittisesti suhtautuvia oli kuitenkin lähes kolmas osa. Suurin osa oli niinikään tyytyväisiä tiedottamiseen kunnan palveluista ja virastojen asiakaspalveluun. Myös tällä kerralla merkittävä osa oli espoolaisista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yritystoiminnan edistäminen 22 1 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 1 2 Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 2 Kuluttajaneuvonta 22 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 2 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

9 FCG Terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja hammaslääkäripalveluihin ollaan kyselyn tulosten perusteella usein tyytymättömiä. Neuvolat ja sairalapalvelut toimivat tulosten perusteella huomattavasti paremmin. Vanhusten kotihoitoa vastaajat pitivät useimmin huonosti kuin hyvin hoidettuna, tosin suurimmalla osalla ei ollut asiasta mielipidettä. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista piti lasten päivähoitoa hyvin hoidettuna. Vammaispalveluiden ja muiden sosiaalipalveluiden hoidon onnistumista ei yleensä osattu arvioida. Kuvio. Sosiaali ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2 Sairaalapalvelut 0 1 Sairaankuljetus 1 Äitiys ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito 0 1. Kunnan hammaslääkäripalvelut 2 Lasten päivähoito 1 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 0 Vammaispalvelut 2 Toimeentulotuki Perheneuvola 1 Sosiaalityö Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

10 FCG Vastaajat olivat tälläkin kerralla yleensä tyytyväisiä opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin kirjastoon, ulkoilualueisiin, kuntoratoihin, ulkoilureitteihin ja sisäliikuntatiloihin. Myös museoita ja muita kulttuuripalveluita pidettiin hyvin hoidettuina. Toreihin ja torikauppaan ollaan edelleen sangen usein tyytymättömiä. Kuvio. Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu 2 Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus 0 Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot 2 Kirjastopalvelut 0 Nuorten harrastustoiminta t i t 0 1 Museot 1 1 Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja 2 Urheilu ja pelikentät 0 22 Sisäliikuntatilat 1 Uimahallit 2 1 Uimarannat ja maauimalat 0 Kuntoradat ja ulkoilureitit 2 Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

11 FCG Tulosten perusteella espoolaiset ovat pääosin tyytyväisiä kaupunkinsa yhdyskuntateknisiin palveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin juomaveden laatuun. Useimmin parannettavaa nähtiin katujen ja teiden hoidossa, kierrätystoiminnassa, julkisessa liikenteessä sekä kevyen liikenteen turvallisuudessa. Kuvio. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito 1 Jätehuolto 1 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 0 2 Puistojen ja viheralueiden hoito 1 Juomaveden laatu 2. Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 1 Liikenneolot autoilijan kannalta 1 1 Julkinen liikenne 1 22 Liikkumisen esteettömyys Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 0 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 1 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

12 FCG Ympäristön hoitoon ja tilaan ollaan Espooossa yleensä tyytyväisiä. Eniten arvostetaan luonto ja retkeilyreittejä, siisteyttä ja ilman laatua. Toisaalta lähes joka kolmas piti ympäristön siisteyttä huonona, samoin melun torjuntaa. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista oli tyytyväisiä pelastustoimen palveluihin. Kuvio. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Luonnon suojelu 2 1 Ilman laatu 0 2 Vesistöjen puhtaus 22 Melun torjunta 2 Ympäristön siisteys 2 2. Luonto ja retkeilyreitit 0 1 Rakennetun ympäristön valvonta 2 Pelastustoiminta 1 2 Palotarkastus 2 Nuohous 2 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

13 FCG Kunnan luottamushenkilöiden toimintaan suhtaudutaan usein kriittisesti, tulos on tältä osin saman tyyppinen kuin kunnissa yleensä. Espoon yhdyskuntarakenteeseen oltiin usein tyytyväisiä, sen sijaan vuokra asuntojen ja tonttien tarjontaa pidettiin useammin huonosti kuin hyvin hoidettuna. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2 1. Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 2 Pientalotontin saanti 2 Vuokra asunnon saanti 0 0 Kuviossa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'.

14 FCG. Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset kunkin asian hoidossa Espoossa ja vertailukaupungeissa. Kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1 asteikolla laskettu keskiarvo, jota laskettaessa vaihtoehdon 'en osaa sanoa' valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=0 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=0 Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 2, 0,0,2 0,01, 0,0, 0,01, 0,01, 0,,2 Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,,0 0,0, 0,1, 0,,2 0,00 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n=1 Oulu 0, n= Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,,,0,0,,0, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 2 % % % 1 % 1 % % % % % 2 % % % % % % % % %

15 1 FCG Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 0, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 0 0,0 0,02,0 0,0,0 0,0, 0,01, 0,00, 0,1, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,0,2 0,0,2 0,,01 0,, 0,0 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n= Tampere 0, n=0 Turku 0, n= Vantaa 0, n= 1 1,,,0,0,0,0,, VERTAILUKUNNAT, ka.=,, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % 2 % 2 % % % % % % % % % 1 % 2 % % % %

16 1 FCG Oman asuinalueen keskuksen turvallisuus Oman asuinalueen keskuksen turvallisuutta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin oman asuinalueen keskuksen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= 1 1 Espoo 0, n= 1 1, 0,0, Alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,01, 0,0, 0,2, 0,, 0,1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

17 1 FCG Lasten ja nuorten turvallisuus Lasten ja nuorten turvallisuuta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin lasten ja nuorten turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= 0 Espoo 0, n= 0, 0,0, Alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= 1 2, 0,0, 0,0, 0,2, 0,0,1 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

18 1 FCG Päihde ja väkivalta ongelmien ehkäisy Päihde ja väkivalta ongelmien ehkäisyä piti Espoossa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin päihde ja väkivalta ongelmien ehkäisy on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= Espoo 0, n= ,0 0,01 2,0 Alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= ,2 0,,2 0,,02 0, 2,1 0,0 2, 0,0 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % 2 % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

19 1 FCG Väestönryhmien välisten hyvien suhteiden edistäminen Väestönryhmien välisten hyvien suhteiden edistämistä piti Espoossa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt Kuvio 1a. Miten hyvin väestönryhmien välisten hyvien suhteiden edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= Espoo 0, n= ,1 0,0 2, Alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,22,0 0,0 2, 0, 2, 0,0 2,2 0, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 2 % % 1 % % % 2 % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

20 1 FCG Syrjäytymisen estäminen Syrjäytymisen estämistä piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 1a. Miten hyvin syrjäytymisen estäminen on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= 1 2 Espoo 0, n= ,1 0,1 2, Alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,1 2, 0,1 2, 0, 2, 0,0 2,0 0,0 (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 22 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

21 FCG Koti ja vapaa ajan tapaturmien ja palotapaturmien ehkäisy Koti ja vapaa ajan tapaturmien ja palotapaturmien ehkäisyä piti Espoossa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 1a. Miten hyvin koti ja vapaa ajan tapaturmien ja palotapaturmien ehkäisy on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= 2 0 Espoo 0, n= 0 1, 0,0, Alueet Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,0, 0,1,2 0,,0 0,1, 0,00 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 2 % % % % % % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

22 FCG Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien uhkien torjunta Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien uhkien torjuntaa piti Espoossa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 1a. Miten hyvin ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien uhkien torjunta on hoidettu Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Kaikki Espoo, n= 2 2 Espoo 0, n= 1 2,0 0,1 2, Alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= ,1 0, 2, 0,,0 0,,1 0, 2, 0,22 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % Espoo 0 Espoo Leppävaara Tapiola Matinkylä Olari Espoonlahti Espoon keskus

23 22 FCG Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti Espoossa vastaajista 22 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 1a. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,22 0,1,0 0,,0 0,02,2 0,, 0,1,1 0,2, Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,1 0,0, 0,2,1 0,1,1 0,0,2 0, Helsinki 0, n=1 Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=0 Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,,2 2,,,0,,1,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2, (¹) 22%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % 2 % 1 % % 1 % % % 2 % % % % % 1 % % % % %

24 2 FCG Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt Kuvio 1a. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, kysymys ei mukana 0 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,02,2 0,0, 0,1,1 0,0, 0,00 0,00 Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,0,1 0,2, 0,2,2 0,, 0,02 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=2 Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,,,,,,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % % % 1 % % 2 % % 1 % %

25 2 FCG Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti Espoossa vastaajista (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,02, 0,0,2 0,, 0,01, 0,, 0,1, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,, 0,0, 0,0, 0,01, 0,1 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,2,2, 2,,,2,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % 2 % 2 % % % 2 % % % 1 % % % % % 1 %

26 2 FCG Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n=2 Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,1 0,01,2 0,0,2 0,0,22 0,1, 0,0, 0,1,2 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,1 0,2, 0,,2 0,02,2 0,0, 0, Helsinki 0, n=0 Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,1,1,0,1,,22,1,0 VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 0 2,1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 1 % 2 % % % % % % % % % % % % 1 % 1 % % %

27 2 FCG Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti Espoossa vastaajista 22 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 22a. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,2 0,1, 0,2, 0,00, 0,0, 0,,2 0,1, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,0, 0,2, 0,,2 0,01, 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=0 Tampere 0, n=0 Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,1 2,0,1,,2,0 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 2 1,1 (¹) 22%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1 %

28 2 FCG Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti Espoossa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0, 2, 0,0 2, 0,0 2, 0,0 2, 0,1 2, 0,2 2,2 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,0,0 0, 2,2 0, 2,1 0,2 2,2 0,1 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=2 Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,1 2,2 2,00 2,2 2, 2,2 2,2 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 2, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 2 % % 2 % 2 % % 2 % 2 % 1 % % 2 % % % 1 % 1 % 1 % 22 % 2 % 2 %

29 2 FCG Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti Espoossa vastaajista (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,1 0,, 0,0,0 0,,2 0,0,2 0,0 2, 0,, Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,2,1 0,0 2,1 0, 2, 0,0 2,1 0,1 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=0 Kouvola, n=0 Lahti 0, n=1 Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=1 Vantaa 0, n= ,, 2,0 2,2,2,0 2, 2,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, , (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % 2 % % % % % 1 % % 2 % 2 % % 2 % % % 2 % 2 % 2 %

30 2 FCG Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut Kuvio 2a. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 2 2, 0,0 2,0 0, 2, 0,0 2,1 0, 2,1 0,1 2, 0, 2,1 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= 1 1 2, 0,2,0 0, 2,2 0, 2, 0, 2, 0,0 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,2 2, 2,2 2, 2, 2, 2, 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 2 1 2, (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % % % 2 % 2 % % 2 % % 2 % % %

31 0 FCG Sairaalapalvelut Sairaalapalveluja piti Espoossa vastaajista (¹) hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,01, 0,2,0 0,1, 0,, 0,0,1 0,00,0 Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0,02 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n=0 Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,0,,2,,1,0,,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 22, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % 1 % 2 % % % % 1 % % % % %

32 1 FCG Sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, kysymys ei mukana 0 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,02, 0,0,2 0,0,0 0,0, 0,00 0,00 Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,0 0,02,00 0,00, 0,2, 0,02, 0,0 Helsinki 0, n=2 Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n=1 Vantaa 0, n= ,,,,,,1,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 2, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 1 % % % % % % % % 1 % % % % % %

33 2 FCG Äitiys ja lastenneuvola Äitiys ja lastenneuvolaa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=0 Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,00 0,0,0 0,0,0 0,0, 0,00, 0,02,0 0,02,0 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,1 0,00,2 0,00, 0,01,02 0,,2 0,1 Helsinki 0, n= Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=02 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=01 Vantaa 0, n= ,,,,02,01,1, VERTAILUKUNNAT, ka.=,01 2,01 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % 1 % % % % % 2 % 2 % % % % % 1 %

34 FCG Vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, kysymys ei mukana 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,1 0,0 2,2 0, 2,2 0,0 2, 0, 2, 0,2,1 0,00 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,1 2,2 0,01 2, 0, 2, 0,2 2, 0,1 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=0 Tampere 0, n= Turku 0, n=1 Vantaa 0, n= ,0 2, 2, 2, 2,0 2,2 2, 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 0 2, (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % 1 % % % 2 % % 2 % 2 % % 1 % % % 1 % 2 % 2 %

35 FCG Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 0a. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,1,0 0,1 2, 0,2 2,0 0, 2, 0,0 2, 0,1 2,0 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,2,0 0,0 2, 0,0 2, 0,0 2, 0,0 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n= Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=2 Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,01 2,, 2,2 2,2 2,0 2,0 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, , (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % 2 % % % % 1 % % % 1 % % 1 % % 2 % % 1 % % 2 %

36 FCG Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti Espoossa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 1a. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=0 Espoo 01, n=2 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,1, 0,0, 0,1,0 0,0, 0,02, 0,2,1 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,2, 0,0, 0,2,1 0,,0 0, Helsinki 0, n=1 Jyväskylä, n= Kouvola, n=2 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,,,0,,,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 0,0 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % 2 % 1 % % % % % % % % 2 % 1 % 2 % %

37 FCG Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=2 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, kysymys ei mukana 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,2 0,1 2, 0,0 2, 0,0 2,0 0,0 2, 0,2 2,2 0,00 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,1 0, 2, 0,01 2,0 0,02 2, 0, 2, 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=2 Kouvola, n=02 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=1 Vantaa 0, n= ,2 2,2,00 2,2 2, 2,1 2,2 2,0 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 2, (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 1 % 2 % 2 % 2 % % 2 % 2 % % 2 % % 22 % 2 % 2 % 2 % 2 %

38 FCG Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 2,0 0, 2,1 0,02 2, 0,1 2, 0,0 2,2 0,0 2, 0,22 2, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= 1,2 0,2,1 0,1,2 0,2 2,0 0,,0 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=00 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,01 2, 2, 2,0 2,2 2,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 2, (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 1 % % % % % % % % % 1 % % % % % 1 % % 2 %

39 FCG Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=2 Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti 1 1 2, 0, 2, 0,0 2, 0,1 2,1 0, 2,0 0, 2, 0,0 2, Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= 1 1 1,2 0,,0 0, 2, 0, 2, 0,0 2,0 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=1 Vantaa 0, n= , 2, 2, 2,1 2, 2, 2,0 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,2 2,2 (¹) %±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 2 % % % 1 % % % % 2 % 2 % % % % 1 % % 1 % % %

40 FCG Perheneuvola Perheneuvolaa piti Espoossa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,22,2 0,, 0,, 0,0, 0,0,2 0,22,0 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0,1,0 0,, 0,0, 0,, 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,1,2,1,0,,2,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2,2 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % % % % % % % 2 % % %

41 0 FCG Sosiaalityö Sosiaalityötä piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on noussut Kuvio a. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, kysymys ei mukana 0 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,0 2,1 0, 2,2 0,0, 0,1 2, 0,00 0,00 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= ,2 0,0, 0,2 2, 0,2 2,1 0, 2, 0,02 Helsinki 0, n= Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=2 Turku 0, n= Vantaa 0, n= , 2,2 2, 2, 2, 2,,0 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 1 2, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % % 1 % % %

42 1 FCG Peruskoulu Peruskoulua piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,0, 0,0,01 0,01,01 0,0, 0,02, 0,2, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= ,0 0,02,1 0,, 0,0,0 0,0,0 0,2 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=2 Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,0,2,,1,0,00,, VERTAILUKUNNAT, ka.=,, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % 1 % 2 % % % % % % % 2 % % % % 1 % 1 % % %

43 2 FCG Lukio Lukiota piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt Kuvio a. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,01,0 0,01,0 0,02,0 0,02,0 0,00,0 0,1, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= ,0 0,0,1 0,0,02 0,01,1 0,0, 0,22 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,,,,,1,,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % 2 % % % % % % % % 1 % % % % % 1 % 1 %

44 FCG Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, n= 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,0, 0,0, 0,02, 0,1,0 0,00 0,00, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= ,0 0,,2 0,00, 0,0, 0,0,0 0,2 Helsinki 0, n=1 Jyväskylä, kysymys ei mukana Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=0 Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,00,,,1,02,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % 1 % % 1 % % % 2 % % 2 % 1 % % % 2 % % 2 %

45 FCG Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on pysynyt Kuvio 0a. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=11 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, n=0 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,00, 0,02, 0,01, 0,, 0,00 0,00, Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= , 0,, 0,00, 0,0, 0,1,0 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=1 Kouvola, n=01 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n=0 Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,0,,,02,,0,, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 0, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % 1 % 1 % 1 % % 1 % % % % % % % 1 % % 2 %

46 FCG Kansalais ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta kerrasta. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio 1a. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 01, n=0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,01,0 0,02,0 0,0, 0,00, 0,0,0 0,0, Espoon alueet Leppävaara, n= Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= ,02 0,0, 0,00,0 0,0,1 0,02, 0,01 Helsinki 0, n=0 Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=0 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,1,0,,1,2,2,1,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % 2 % 1 % 2 % % % % % % % 2 % % % % % % % % %

47 FCG Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti Espoossa vastaajista (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut yhden prosenttiyksikön. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio 2a. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,02, 0,0,2 0,0, 0,0,1 0,02,1 0,1,02 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n= Espoon keskus, n= ,0 0,0, 0,00, 0,0,2 0,0, 0,0 Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=0 Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=0 Tampere 0, n= Turku 0, n=0 Vantaa 0, n= ,,,2,2,,,,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 0, (¹) 0%±2% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 1 % % % % % % % % % % % % 2 % % % % % % %

48 FCG Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti Espoossa vastaajista (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta kerrasta. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio a. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=2 Espoo 0, n= Espoo 0, n=2 Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,0, 0,01, 0,1,2 0,1, 0,1, 0,2,1 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,, 0,,1 0,,1 0,0, 0, Helsinki 0, n=0 Jyväskylä, n=1 Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=2 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,1,22,,,0,,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1, (¹) 0%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % % % % % 1 % % % % 1 % % %

49 FCG Museot Museoita piti Espoossa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta kerrasta. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio a. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n= Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n=2 Espoo 01, n= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,0 0,0, 0,0,2 0,, 0,0, 0,1, 0,2,2 Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= , 0,, 0,1, 0,02,1 0,0, 0,02 Helsinki 0, n=2 Jyväskylä, n=0 Kouvola, n=0 Lahti 0, n= Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,2,,,0,,1,1 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 1, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % 1 % % % % % 1 % % % 2 % % % % % %

50 FCG Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti Espoossa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä vuodesta 0. Huonona pitävien osuus on Kuvio a. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Espoo, n=0 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, kysymys ei mukana Espoo 01, n= 0 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti , 0,1 2, 0,1 2,1 0,0 2, 0,0 2,0 0,00 0,00 2, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n= Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=1 Espoon keskus, n= , 0, 2, 0,0 2, 0, 2,0 0,2 2, 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, n=0 Kouvola, n=0 Lahti 0, n=1 Oulu 0, n=1 Tampere 0, n= Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,0 2,,,,2,0,0 2, VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 2,1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % 2 % 1 % % % 2 % 1 % % % 2 % 1 % % 2 %

51 0 FCG Kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut Kulttuuripalveluja piti Espoossa vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. Tyytyväisten osuudessa ei ole tapahtunut muutosta kerrasta. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 0. Kuvio a. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri, musiikki ja taidepalvelut on hoidettu Espoo, n= Espoo 0, n=0 Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 0, n=1 Espoo 0, n= Espoo 01, n=1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti ,1 0,02, 0,, 0,0, 0,1,0 0,2, 0,, Espoon alueet Leppävaara, n=1 Tapiola, n=0 Matinkylä Olari, n= Espoonlahti, n=11 Espoon keskus, n= 0 1 2,0 0,,0 0,02,2 0,00, 0,0, 0, Helsinki 0, n= Jyväskylä, n= Kouvola, n=0 Lahti 0, n=0 Oulu 0, n= Tampere 0, n=1 Turku 0, n= Vantaa 0, n= ,,,,,1,1,,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,0 1,0 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) =muutos < 0,2 % % % % % % 1 % 1 % % % % % % % 2 % % % %

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM ..HM Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta. Otokseen valittujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745)

Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Kaupunki- ja kuntapalvelut Lahdessa 2017 (N=745) Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tarkoitus: selvittää asukkaiden mielipiteitä kuntapalvelujen toteuttamisesta. Osa yhdistymisen arviointia. Kyselyaineisto

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely

1. Ikä. Vastaajien määrä: 605. Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely 2018 1. Ikä Vastaajien määrä: 605 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 18-25 7% 26-35 22% 36-45 32% 46-60 26% 61-13% N Prosentti 18-25 43 7,11% 26-35

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa

KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE. Taustatiedot. Ikä. Taloudessamme asuu. Lapsia taloudessa KUNTALAISKYSELY KEMPELEEN KUNNAN ASUKKAILLE Raportti ajalta 21.11.2016-20..2016. Vastauksia annettu yhteensä 400 kpl. Taustatiedot Ikä - 21 (5.3%) 26-35 99 (24.8%) 36-45 117 (29.3%) 45-60 3 (.8%) 61-53

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD3130. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD3130 Kaupunkipalvelututkimus 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2017 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne Pekola-Sjöblom Tiedote

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Jukka Mäkelä #espoobudjetti

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Jukka Mäkelä #espoobudjetti Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2019 Jukka Mäkelä #espoobudjetti Espoo kasvaa kestävästi Espoon kasvu jatkuu, v. 2050 vähintään 400 000 asukasta. Espoo investoi kestävään kasvuun. Kasvavan kaupungin

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Sivistystoimi 10.4.2019 Palvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot