Toimintaympäristön tila Espoossa Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016"

Transkriptio

1 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01

2 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin alueella tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 01 vuoteen 01. Sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan sekä ympäristöpalveluiden palveluryhmäkohtaiset tulokset paranivat vuodesta 01, kuntalaisten tyytyväisyys niihin lisääntyi. Samoin paranivat käsitykset turvallisuudesta lukuun ottamatta koettua yleistä järjestystä ja asuinalueen turvallisuutta, joista käsitykset pysyivät ennallaan. Espoolaisten tyytyväisyys terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on edelleen noussut. Vuoden 01 Kuntapalvelututkimuksen vastaajista 1 % katsoi, että lääkäripalvelut on hoidettu melko tai erittäin hyvin. Espoossa pienimmät erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoidon kustannukset Kaikissa Kuusikkokunnissa alle puolet väestöstä on perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaina, eniten Vantaalla ja vähiten Oulussa ja toiseksi vähiten Espoossa. Espoossa % väestöstä käytti vuonna 01 terveyskeskuslääkärin palveluita. Kuusikkokunnista Vantaalla oli eniten (1, käyntiä) ja Helsingissä toiseksi eniten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä asukasta kohti. Vähiten käyntejä oli Oulussa (0, käyntiä) ja toiseksi vähiten Espoossa (1,0 käyntiä) ja Tampereella

3 Espoossa perusterveydenhuollon avohoidon käyttökustannukset asukasta kohti olivat vuonna 01 pienemmät kuin muissa kuusikkokunnissa, 1 euroa. Tampereen kustannukset olivat korkeimmat, 1 euroa. Espoossa oli vuonna 01 kuusikkokunnista pienimmät erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset käyttökustannukset ja vähiten somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä asukasta kohti. Tampereen kustannukset olivat suurimmat. Eniten hoitopäiviä oli Turussa. Espoolaisista kuntapalvelututkimuksen vastaajista yli puolet piti vuonna 01 sairaalapalveluja hyvin hoidettuina. Tampereella ja Oulussa on Kuusikkokuntien korkeimmat perusterveydenhuollon hammashuollon asukaskohtaiset käyttökustannukset, pienimmät Vantaalla. Espoossa kustannukset ovat toiseksi pienimmät ( euroa v. 01). Lähes puolet espoolaisista pitää hammaslääkäripalveluja hyvin hoidettuina, viidesosa huonosti hoidettuina. Espoossa vähiten kotihoidon piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa vuotta täyttäneistä espoolaisista noin joka kahdestoista on säännöllisen kotihoidon piirissä. Osuus on pienempi kuin muissa kuusikkokunnissa. Turussa osuus on suurin, noin joka kahdeksas saa säännöllistä kotihoitoa. Myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus vuotta täyttäneistä on suurin Turussa. Vähiten ympärivuorokautista hoitoa on Espoossa. Vanhustenpalvelujen peittävyys vuotta täyttäneiden keskuudessa on kasvanut vuosien välillä Turussa, Tampereella ja Oulussa, mutta laskenut muissa kuutoskaupungeissa. Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa pitää espoolaisista 10 % hyvin hoidettuna. Kotihoitoa huonosti hoidettuna pitävien osuus on hieman laskenut

4 Lastensuojelun kustannuksissa suuret erot kuntien välillä Kuusikkokunnista Espoossa oli vuonna 01 vähiten 0 1 -vuotiaista lastensuojelun asiakkaina, Vantaalla eniten. Myös avohuollon tukitoimien piirissä oli espoolaisista 0-1 -vuotiaista vähiten ja Vantaalla eniten. Lastensuojelun kokonaiskustannukset 0 0 -vuotiasta asiakasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 10 1 euroa vaihdellen Oulun 0 eurosta Turun 1 euroon. Espoossa kustannukset olivat 1 euroa. Päivähoidossa yhdeksän kymmenestä päivähoitoikäisestä Espoon päivähoitoikäisistä % oli vuoden 01 lopussa päivähoidon palveluiden piirissä. Oulussa osuus oli kuusikkokaupungeista pienin, 0 %. Vieraskielisen päivähoitoikäisen väestön määrä kasvoi eniten Espoossa, 1,1 prosenttia, vuodesta 01 vuoteen 01. Kuusikkokuntien väliset erot kunnallisten päiväkotien lasta kohden lasketuissa deflatoiduissa vuosikustannuksissa ovat kaventuneet vuodesta 000 vuoteen 01. Espoolaisten tyytyväisyys päivähoitoon on pysynyt viime vuosina samalla tasolla. Hyvän arvosanan sille antoi vuonna 01 1 % Kuntapalvelututkimuksen vastaajista, joista yli puolet ei osannut arvioida asiaa. Espoon alueiden välillä ei arvioissa ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Espoossa korkeat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset Espoossa oli vuonna 01 kuusikkokuntien toiseksi korkeimmat oman perusopetuksen oppilaskohtaiset käyttökustannukset, Helsingissä korkeimmat ja Vantaalla pienimmät. Oman lukiokoulutuksen korkeimmat oppilaskohtaiset käyttökustannukset olivat Espoossa, pienimmät Vantaalla. Lähes / espoolaisista on tyytyväisiä peruskouluun ja runsas puolet katsoo, että lukio on hoidettu hyvin

5 Toimeentulotuen tarve aiempaa pidempiaikaista Toimeentulotukea saaneiden osuus väestöstä vaihteli kuusikkokunnissa vuonna 01 Vantaan 11 prosentista Oulun, Turun ja Espoon seitsemään prosenttiin. Pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden osuus toimeentulotukea saaneista kotitalouksista on kasvanut kuusikkokunnissa Turkua lukuun ottamatta vuodesta 00 vuoteen 01. Arkielämässä ongelmiakin Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksessa kysyttiin espoolaisilta arkielämän ongelmia sekä taloudellista tilannetta. Joka viides, %, ilmoitti vuonna 01 oman tai perheenjäsenen sairauden vaikeuttavan elämää. Taloudelliseen tilanteeseensa oli % vastaajista tyytyväisiä. Osuus on säilynyt samana kuin edellisenä vuonna. Espoon keskuksessa tyytyväisyys on muuta Espoota vähäisempää. Joka kymmenes, 10 %, espoolaisista vastaajista oli rahapulan vuoksi joutunut tinkimään lääkkeistä tai muusta terveydenhoidosta ja joka kymmenennen, %, taloudellinen tilanne rajoittaa omia tai lapsen koulutusmahdollisuuksia. Helsinkiläisten ja vantaalaisten yritysten arviot Espoon yritysilmastosta parantuneet Myös yritysten mielipiteitä kysyttiin vuonna 01. Espoon yrityksissä ollaan tyytyväisimpiä toimitilojen saatavuuteen sekä liikenteeseen ja yhteyksiin ja tyytymättömimpiä kaavoitukseen, julkisiin hankintoihin, lupakäytäntöihin sekä kaupunkimarkkinointiin. Helsinkiläisten, mutta erityisesti vantaalaisten arviot Espoon yritysilmastosta ovat parantuneet edellisestä vuodesta

6 Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Parannus vuodesta 01 vuoteen 01 on tilastollisesti merkitsevä. Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua Strategia ja kehittäminen Lähde: FCG, Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa

7 Espoossa ollaan hieman tyytyväisempiä palveluihin* kuin vertailuryhmän muissa suurissa kaupungeissa. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin alueella tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 01. *) Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua Espoo, kaikki Espoon alueet Vertailukunnat Espoo, 01, n=1 Espoo, 01, n= Espoo, 01, n= Espoo, 01, n= Espoo, 011, n=0 Espoo, 010, n=0 Espoo, 00, n=10 Espoo, 00, n= Espoo, 00, n=11 Espoo, 00, n= Espoo, 00, n=1 Espoo, 001, n=1 Leppävaara, 01, n=1 Tapiola, 01, n= Matinkylä Olari, 01, n=0 Espoonlahti, 01, n=10 Espoon keskus, 01, n=1 Helsinki, 01 Jyväskylä, 010 Lahti, 01 Oulu, 01 Turku, 01 Vantaa, 01 VERTAILUKUNNAT, ka. 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin 1,0 1,,0,,0,,0,,0,,0,,,0,,,1,,,1,,,,,,,,,1,,,0, Muutos edell. () Espoo 0,0 * Alueen ero (1) Muutos edell. () Leppävaara 0,1 * Tapiola 0,00 Matinkylä Olari 0, ** Espoonlahti 0,0 Espoon keskus 0,0 Kuviossa on vertailtavuuden vuoksi esitetty 1 0 vuotiaiden vastaajien tulos. Kaikkien espoolaisten vastaajien (1 vuotiaat) indeksin arvo vuonna 01 oli jokseenkin sama eli,1. (1) Alueen keskiarvo poikkeaa muusta Espoosta tilastollisesti ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (t testi) () Vuosien 01 ja 01 keskiarvot eroavat tilastollisesti ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (t testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut vuodesta 01 eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen (t testi osoittaa, että keskiarvojen ero on vähintään jokseenkin merkitsevä)

8 Palveluryhmäkohtaisten indeksien kehitys Sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan sekä ympäristöpalveluiden palveluryhmäkohtaiset tulokset paranivat vuodesta 01, kuntalaisten tyytyväisyys niihin lisääntyi. Samoin paranivat käsitykset turvallisuudesta lukuun ottamatta koettua yleistä järjestystä ja asuinalueen turvallisuutta, joista käsitykset pysyivät ennallaan Strategia ja kehittäminen Lähde: FCG, Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 01

9 Terveydenhuolto

10 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä, % väestöstä 01 Kaikissa Kuusikkokunnissa perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaita alle puolet väestöstä, eniten Vantaalla ja vähiten Oulussa ja toiseksi vähiten Espoossa. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku ,, 0,, Vantaa, Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

11 Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit asukasta kohti 01 0,0 0, 0, 0, 0, 1,0 1, 1, Kuusikkokunnista Vantaalla eniten ja Helsingissä toiseksi eniten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä asukasta kohti. Vähiten lääkärikäyntejä on Oulussa ja toiseksi vähiten Espoossa ja Tampereella. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 0, 1,0 1,0 1,0 1,0 Vantaa 1, Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

12 Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. hammashuolto) käyttökustannukset / asukas vuonna Kuusikkokunnista Espoo perusterveydenhuollon avohoidon asukaskohtaiset Helsinki käyttökustannukset korkeimmat Tampereella ja pienimmät Espoossa. Oulu Tampereella kustannukset 1 % suuremmat kuin Tampere Espoossa. 1 1 Turku 1 Vantaa 1 Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

13 Espoolaisten tyytyväisyys terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on edelleen noussut Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=0 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 011, n= Espoo 010, n= Espoo 00, n= Espoo 00, n=100 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=1 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n=0 Lahti 01, n=0 Oulu 01, n=1 Turku 01, n= Vantaa 01, n= VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarvo () edell. (), 0,1 ***,,0,0,,1,1,0,,,, 0, ***, 0, o, 0, ***, 0,,1 0, o,00,,,,10,, Tyytyväisyys on lisääntynyt koko kaupungin tasolla tilastollisesti merkitsevästi. Matinkylä-Olarin alueella tyytyväisyys on noussut, Leppävaarassa laskenut. () Keskiarvo asteikolla 1-, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suurempi kuin 0,1 yksikköä. () Kahden viimeisen vuoden vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä. Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin merkitsevästi Strategia ja kehittäminen Lähde: FCG, Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 01

14 Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät / 1000 asukasta vuonna Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä asukasta kohti eniten Turussa ja vähiten Espoossa. Espoo Helsinki Oulu,1,1, Tampere,1 Turku, Vantaa, Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

15 Erikoissairaanhoidon käyttökustannukset / asukas vuonna Kuusikkokunnista pienimmät erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset käyttökustannukset Espoossa, suurimat Tampereella.. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 1 Vantaa 101 Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

16 Espoolaisista yli puolet pitää sairaalapalveluja hyvin hoidettuina Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=0 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 011, n= Espoo 010, n= Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Espoo 00, n=10 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=1 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=0 Oulu 01, n=1 Turku 01, n= Vantaa 01, n=1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarv o () edell. () , 0, o,,0,,,,,0,,,1, 0, *, 0,1,0 0,0, 0,0,0 0,,,,,,,1, Tyytyväisyys on lisääntynyt suuntaa antavasti koko kaupungin tasolla Leppävaaran alueella alueella tyytyväisyys on lisääntynyt () Keskiarvo asteikolla 1-, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suurempi kuin 0,1 yksikköä. () Kahden viimeisen vuoden vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä. Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin merkitsevästi 1

17 Perusterveydenhuollon hammashuollon käyttökustannukset / asukas vuonna 01 Tampereella ja Oulussa Kuusikkokuntien korkeimmat asukaskohtaiset käyttökustannukset perusterveydenhuollon hammashuollossa, pienimmät Vantaalla. Espoossa kustannukset toiseksi pienimmät. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 10,0, 10, 11,1 11, 110, Vantaa 1,0 Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

18 Lähes puolet espoolaisista pitää hammaslääkäripalveluja hyvin hoidettuina, viidesosa huonosti hoidettuina Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=01 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 011, n=1 Espoo 010, n= Espoo 00, n= Espoo 00, n=100 Espoo 00, n= Espoo 00, n=10 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=1 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=01 Oulu 01, n=1 Turku 01, n= Vantaa 01, n=0 VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarv o () edell. () , 0,1,0,1,,,0,0,,0,,, 0,, 0,0, 0,, 0,0, 0,0,,,,1,1,,0 () Keskiarvo asteikolla 1-, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suurempi kuin 0,1 yksikköä. () Kahden viimeisen vuoden vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä. Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin merkitsevästi

19 Vanhustenhoito

20 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet v. täyttäneet 01, % ko. ikäryhmästä (väestötietona vuoden viimeisen päivän tieto) Kuusikkokunnista Turussa vuotta täyttäneistä eniten säännöllisen kotihoidon piirissä, noin joka kahdeksas, Espoossa vähiten, noin joka kahdestoista.. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku, 11,0 11, 1, 1,1 Vantaa, 0,0,0,0,0,0 10,0 1,0 1,0 Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

21 Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat v. täyttäneet vastaavanikäisestä väestöstä, % vuonna Espoo 1,, Kuusikkokunnista Turussa vuotta täyttäneistä eniten, joka kymmenes, ympärivuorokautisessa hoidossa joko pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Vähiten ympärivuorokautista hoitoa on Espoossa. Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa,,,,1,1,,,, Pitkäaikainen laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 1

22 Vanhustenpalvelujen peittävyys vuotta täyttäneiden keskuudessa vuosina 00, 010 ja 01 Palvelujen kokonaispeittävyys on kasvanut vuosien välillä Turussa, Tampereella ja Oulussa, mutta laskenut muissa kuutoskaupungeissa Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 01, Helsinki 01

23 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa pitää espoolaisista 10 % hyvin hoidettuna. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=01 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 011, n=1 Espoo 010, n=0 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n=1 Espoo 00, n=1 Espoo 00, n=1 Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=1 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n= Oulu 01, n=1 Turku 01, n= Vantaa 01, n= VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarv o () edell. () , 0,,,,,,,0,,1,1,, 0,0, 0,0,0 1, *, 0,,1 0,1 o Matinkylä-Olarin alueella tyytyväisyys on lisääntynyt () Keskiarvo asteikolla 1-, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suurempi kuin 0,1 yksikköä. () Kahden viimeisen vuoden vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä.,1,,,,, Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin merkitsevästi , Vaikka tyytyväisyys näyttää lisääntyneen, ei muutos vastausjakaumissa ole tilastollisesti merkitsevä 1..01

24 Kotihoitoa huonosti hoidettuna pitävien osuus on hieman laskenut Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 01, n=1 Espoo 011, n= Espoo 010, n= Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=1 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=00 Oulu 01, n=1 Turku 01, n= Vantaa 01, n=1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarvo () edell. (), 0,1,0,0,,,1,,,,,1, 0,01, 0,, 0, *, * 0,,10 0,10,,,,,,0, Tyytyväisyys on noussut Matinkylä-Olarin alueella () Keskiarvo asteikolla 1-, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suurempi kuin 0,1 yksikköä. () Kahden viimeisen vuoden vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö -testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä. Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin merkitsevästi 1..01

25 Lastensuojelu

26 Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä 0 1 vuotiaista, % vuonna 01 Kuusikkokunnista Espoossa oli vuonna 01 vähiten 0 1 vuotiaista lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä, Vantaalla eniten. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa ,,,, 10, Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 1..01

27 Lastensuojelun 0 1 -vuotiaiden asiakkaiden osuus samanikäisestä väestöstä Kuusikkokunnista Espoossa oli vuonna 01 vähiten 0 1 vuotiaista lastensuojelun asiakkaina, Vantaalla eniten. Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 01, Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja /

28 Lastensuojelun kokonaiskustannukset suhteessa 0 0 vuotiaisiin lastensuojelun asiakkaisiin vuosina Kustannukset on korotettu vuoden 01 arvoon julkisten menojen hintaindeksillä Kustannukset asiakasta kohden olivat kuutoskaupungeissa 10 1 euroa vaihdellen Oulun 0 eurosta Turun 1 euroon. Espoossa kustannukset olivat 1 euroa. Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 01, Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja /

29 Päivähoito

30 Vieraskielisten päivähoitoikäisten lukumäärä kuutoskaupungeissa vuoden lopussa Vieraskielisen päivähoitoikäisen väestön lukumäärä kasvoi eniten Espoossa 1,1 prosenttia ja Vantaalla 11 prosenttia vuodesta 01 vuoteen 01. Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 01, Kuusikko-työryhmä, Lasten päivähoito, Hanna Ahlgren-Leinvuo,

31 Päivähoitoikäisten (10 kk- v) jakautuminen päivähoidon palveluihin joulukuussa 01, prosenttia päivähoitoikäisistä (ei sisällä avoimen varhaiskasvatuksen palveluja) Espoon päivähoitoikäisistä % oli vuoden 01 lopussa päivähoidon palveluiden piirissä. Oulussa osuus oli kuusikkokaupungeista pienin, 0 %. Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 01, Kuusikko-työryhmä, Lasten päivähoito, Hanna Ahlgren-Leinvuo,

32 Kunnallisten päiväkotien deflatoitujen vuosikustannusten kehitys laskennallista lasta kohden vuosina suhteutettuna Viisikon (Kuusikko ilman Oulua) aritmeettiseen keskiarvoon vuonna 000 (=1) Kaupunkien väliset kustannuserot ovat kaventuneet vuodesta 000 vuoteen 01. Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 01, Kuusikko-työryhmä, Lasten päivähoito, Hanna Ahlgren-Leinvuo,

33 Espoolaisten tyytyväisyys päivähoitoon pysynyt viime vuosina samalla tasolla Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=11 Espoo 011, n= Espoo 010, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n=10 Espoo 00, n= Espoo 00, n=11 Espoo 00, n=0 Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=11 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=00 Oulu 01, n=1 Turku 01, n=0 Vantaa 01, n=0 VERTAILUKUNNAT, ka.=, Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarv o () edell. (),0 0,0,00,,,,,,,0,,,00 0,0,0 0,0, 0, o,0 0,11,0 0,1,,,,,1,, Espoon alueiden välillä ei ole tilastollista merkitsevää eroa ( ) keskiarvo asteikolla 1, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suu () Vuosien 01 ja 01 vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja, jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostu =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin m

34 Peruskoulu ja lukio

35 Oman perusopetuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti, e Vuonna 01 Espoossa toiseksi korkeimmat oman perusopetuksen oppilaskohtaiset käyttökustannukset, Helsingissä korkeimmat ja Vantaalla pienimmät Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokanta 1..01

36 Lähes / espoolaisista on tyytyväisiä peruskouluun Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=00 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=11 Espoo 011, n= Espoo 010, n= Espoo 00, n= Espoo 00, n=11 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=11 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=0 Oulu 01, n=1 Turku 01, n=1 Vantaa 01, n= VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarvo () edell. (),1 0,0,1,11,10,1,0,,01,01,,,0 0,0,1 0,01, 0,0, 0,0,0 0,11,0,,,0,,,1 Espoon alueiden välillä ei ole tilastollista eroa ( ) keskiarvo asteikolla 1, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suu () Vuosien 01 ja 01 vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja, jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostu =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin m

37 Oman lukiokoulutuksen käyttökustannukset (netto) oppilasta kohti, e 000 Vuonna 01 Espoossa korkeimmat oman lukiokoulutuksen oppilaskohtaiset käyttökustannukset, Vantaalla pienimmät Espoo Helsinki Vantaa Oulu Tampere Turku Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskuksen PX-Web-tietokanta 1..01

38 Runsas puolet espoolaisista katsoo, että lukio on hoidettu hyvin Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Espoo Espoon alueet Vertailukunnat % vastaajista Espoo 01, n=0 Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 011, n=0 Espoo 010, n=0 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Espoo 00, n=1 Espoo 00, n= Leppävaara 01, n=1 Tapiola 01, n= Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 Espoon keskus 01, n=11 Helsinki 01, n=1 Jyväskylä 010, n= Lahti 01, n=01 Oulu 01, n=1 Turku 01, n=0 Vantaa 01, n= VERTAILUKUNNAT, ka.= Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti Keskiarvot () Muutos Keskiarv o () edell. () ,1 0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0 ** 0,1, 0,0,1 0,1, 0,1,1 0,1,1,,,0,,1,00 Leppävaaran alueella vastausten jakauma poikkeaa muista suuralueista. ( ) keskiarvo asteikolla 1, 1= erittäin huonosti, =erittäin hyvin, "En osaa sanoa" vaihtoehdon valinneet on suljettu pois () Alueen vastausjakauman ero muusta Espoosta: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi, eos suljettu pois). Testin tulos näytetään vain, jos ero on suu () Vuosien 01 ja 01 vastausjakaumien ero: ***erittäin merkitsevä, **merkitsevä, *=jokseenkin merkitsevä; o=suuntaa antava (khin neliö testi). Jos muutos on >0, keskiarvo on noussut eli tyytyväisyys on lisääntynyt, ja, jos muutos on negatiivinen, keskiarvo on pienentynyt eli tyytyväisyys vähentynyt. Testin tulos näytetään vain, jos muutos on suurempi kuin 0,1 yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostu =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos >0,1 ja testi osoittaa, että vastausjakaumat eroavat vähintään jokseenkin m

39 Toimeentulotuki

40 Toimeentulotukea saaneiden osuus (%) väestöstä vuonna Toimeentulotukea saaneiden osuus väestöstä vaihteli kuusikkokunnissa vuonna 01 Vantaan 11 prosentista Oulun, Turun ja Espoon seitsemään prosenttiin. Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku,,,, 10, Vantaa 10, Strategia ja kehittäminen Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

41 Vuoden aikana vähintään 1 kuukautta toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien osuus (%) kaikista vuoden aikana tukea saaneista kotitalouksista kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosina Pitkäaikaista toimeentulotukea saaneiden osuus toimeentulotukea saaneista kotitalouksista on kasvanut kuusikkokunnissa Turkua lukuun ottamatta vuodesta 00 vuoteen 01 Strategia ja kehittäminen Lähde: Kuusikko-työryhmä, Aikuissosiaalityö, Hanna Ahlgren-Leinvuo,

42 Arjen ongelmia ja taloudellinen tilanne Strategia ja kehittäminen Lähde: FCG, Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 01

43 Vertailtava tulos Aluueet. % vastaajista Espoo, 01, n= Espoo, 01, n= Espoo, 01, n=11 Espoo, 01, n=1 Espoo, 011, n= Espoo, 010, n= Leppävaara, 01, n=10 Tapiola, 01, n= Matinkylä Olari, 01, n= Espoonlahti, 01, n=10 Espoon keskus, 01, n=10 Helsinki, 01, n=1 Lahti, 01, n=1 Oulu, 01, n= Turku, 01, n= Ongelmat arkielämässä selviytymisessä: Espoolaisista vastaajista % (¹) ilmoitti ongelmana olleen elämää vaikeuttavan sairauden. Ongelma ja saatu apu Ei haettu Saatu riittävästi Ei saatu riittävästi Ei saatu lainkaan Matinkylä-Olarin ja Leppävaaran alueilla ongelmaa on edellisvuotta vähemmän % Ei ongelmia osuus () edell. () Muutos % % % % % % % % 1 % * 0 % 1 % % 1 % ** % % % % % 1 % % % Vertailu ka., n= % (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) () Ongelmien esiintyminen alueella poikkeaa muusta Espoosta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi) () Ongelmien esiintyminen on muuttunut edellisestä vuodesta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi) Vihreä korostus =ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos on >% ja testi osoittaa että se on vähintään jokseenkin merkitsevä

44 "Olen tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseeni tyytyväinen. Väitteen kanssa osittain tai täysin samaa mieltä oli % (¹) vastaajista. Osuus on säilynyt samana kuin edellisellä kerralla. Huomaa väittämän suunta: samaa mieltä =tilanne positiivinen Espoon keskuksessa tyytyväisyys on muuta Espoota vähäisempää % vastaajista Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä EOS Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % Espoo 01, n= Samaa mieltä yhteensä Muutos % osuus () edell. () % % Vertailtava tulos Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n= % % % Espoo 011, n= %. Espoo 010, n= 1 10 % Leppävaara 01, n=1 1 1 % 1 % Tapiola 01, n= % 1 % Alueet Matinkylä Olari 01, n=0 Espoonlahti 01, n= % % % % Espoon keskus 01, n=1 1 0 % * 0 % (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) () Vastausjakuma alueella poikkeaa muusta Espoosta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain, jos muutos ero > % yksikköä () Vastausjakauma on muuttunut edellisestä vuodesta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain jos muutos on > % yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos on >% ja testi osoittaa että se on vähintään jokseenkin merkitsevä 1..01

45 "Olen rahapulan vuoksi joutunut viime aikoina tinkimään lääkkeistä tai muusta terveydenhoidosta." Väitteen kanssa osittain tai täysin samaa mieltä oli 10 % (¹) vastaajista. Edellisestä tutkimuskerrasta osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. Huomaa väittämän suunta: eri mieltä =tilanne positiivinen Alueiden välillä ei ole tilastollista eroa % vastaajista Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä EOS Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % Espoo 01, n= 1 Samaa mieltä yhteensä Muutos % osuus () edell. () 10 % % Vertailtava tulos Espoo 01, n= Espoo 01, n= Espoo 01, n= 1 % 1 % 1 % Espoo 011, n= 1 %. Espoo 010, n=0 11 % Leppävaara 01, n=1 10 % % Tapiola 01, n= 0 % 0 % Alueet Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n= % % 1 % 0 % Espoon keskus 01, n=1 % % (¹) 10 (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) () Vastausjakuma alueella poikkeaa muusta Espoosta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain, jos muutos ero > % yksikköä () Vastausjakauma on muuttunut edellisestä vuodesta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain jos muutos on > % yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos on >% ja testi osoittaa että se on vähintään jokseenkin merkitsevä 1..01

46 "Taloudellinen tilanteeni rajoittaa omia tai lapseni koulutusmahdollisuuksia." Väitteen kanssa osittain tai täysin samaa mieltä oli % (¹) vastaajista. Edellisestä tutkimuskerrasta osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön. % vastaajista Huomaa väittämän suunta: eri mieltä =tilanne positiivinen Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä EOS Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % Espoo 01, n= Alueiden välillä ei ole tilastollista eroa Samaa mieltä yhteensä Muutos % osuus () edell. () % 1 % Vertailtava tulos Espoo 01, n= Espoo 01, n=1 Espoo 01, n= % % % Espoo 011, n= 10 %. Espoo 010, n= 11 % Leppävaara 01, n=10 % % Tapiola 01, n= 1 % 1 % Alueet Matinkylä Olari 01, n= Espoonlahti 01, n=10 1 % 1 % 10 % % Espoon keskus 01, n= % % (¹) (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä) () Vastausjakuma alueella poikkeaa muusta Espoosta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain, jos muutos ero > % yksikköä () Vastausjakauma on muuttunut edellisestä vuodesta ***erittäin merkitsevästi, **merkitsevästi, *=jokseenkin merkitseväst; o=suuntaa antavasti (khin neliö testi). Testin tulos näytetään vain jos muutos on > % yksikköä Vihreä korostu=ero tai muutos positiivinen oranssi korostus =ero tai muutos on negatiivinen Korostus näytetään, jos ero tai muutos on >% ja testi osoittaa että se on vähintään jokseenkin merkitsevä

47 Espoo yritysten toimintaympäristönä Yritysten tyytyväisyys Strategia ja kehittäminen Lähde: FCG, Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 01

48 Oman kunnan yritysilmasto Helsingin kohdalla on tapahtunut suurin muutos positiiviseen suuntaan yritysilmaston arvioinnin suhteen. Miten arvioisitte oman kuntanne yritysilmastoa? KAIKKI 01 (n=10) 0% 0% 100% ka. KAIKKI 01 (n=10) 1, KAIKKI 01 (n=0),0 01: Espoo (n=) 0 0,0 01: Espoo (n=11) 1, 01: Helsinki (n=) 1 1, 01: Helsinki (n=) 0, 01: Vantaa (n=) 1 0, 01: Vantaa (n=),0 01: Ympäristökunnat yhteensä ( n=100) 1, 01: Ympäristökunnat yhteensä ( n=10), =erittäin hyvä Ei osaa sanoa 1=erittäin huono n=kaikki vastaajat TNS

49 Espoon yritysilmasto Helsinkiläisten, mutta erityisesti vantaalaisten arviot Espoon yritysilmastosta ovat parantuneet. Miten arvioisitte Espoon kaupungin yritysilmastoa? KAIKKI 01 (n=1) 0% 0% 100% ka. KAIKKI 01 (n=1) 1,1 KAIKKI 01 (n=0), Miten arvioisitte oman kuntanne yritysilmastoa? 01: Espoo (n=) 01: Espoo (n=11) 0 0 1,0, 01: Helsinki (n=) 1 1, 01: Helsinki (n=) 1, 01: Vantaa (n=) 1, 01: Vantaa (n=) 1, 01: Ympäristökunnat yhteensä ( n=100),0 01: Ympäristökunnat yhteensä ( n=10) 0, =erittäin hyvä Ei osaa sanoa 1=erittäin huono n=yritys muualla kuin Espoossa TNS

50 Yritystoiminnan edellytykset Espoossa Miten hyvin tai huonosti seuraavat asiat on toteutettu kunnan yritystoiminnan kannalta? Espoo (n=) (järjestys 'Espoo 01' 0% 0% 100% keskiarvon mukaan) ka. Toimitilojen saatavuus 1 1, Liikenne ja yhteydet Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus Yrityksellenne sopivan työvoiman saatavuus KOKONAISTYYTYVÄISYYS KO. ASIOIHIN ,,, 1,1 Espoossa ollaan tyytyväisimpiä toimitilojen saatavuuteen sekä liikenteeseen ja yhteyksiin. Tyytymättömimpiä kaavoitukseen, julkisiin hankintoihin, lupakäytäntöihi n sekä kaupunkimarkkinointiin. Verotus ,0 Lupakäytännöt yritystoiminnassa 1 1, Kaupunkimarkkinointi , Julkiset hankinnat ja niiden kilpailuttaminen 1 1 1, Kaavoitus yritystoiminnan kannalta 11 1, =erittäin hyvä Ei osaa sanoa 1=erittäin huono n=kaikki vastaajat TNS 0

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työllisyys

Yritykset, työpaikat, työllisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2016 Yritykset, työpaikat, työllisyys Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy, Espoon yrittäjät

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2016 Tilastotiedote 12/ 2017 Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2016 mukaan Kuopion terveydenhuollon ikävakioidut reaalikustannukset olivat 2467 e/ asukas.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2014 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2004 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 1.11.05 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 4 Keski-Uusimaa 5 Karviainen 6 Kirkkonummi 7 LOST 8 Hanko ja Raasepori 9 Tiivistelmät väestöryhmiä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 6/2014 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet Kuutoskaupungit, kuutoset

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2014 Kuuden suurimman kaupungin lasten

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki

ESPOO. Euroopan kestävin kaupunki ESPOO Euroopan kestävin kaupunki Espoo kasvaa yhdessä ja kestävästi Kaupunginosayhdistysten tapaaminen Kaupunginjohtaja 19.4.2017 Espoon kasvutarina Asukasta 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu. 16.5.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.5.2013 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame 16.8.2013 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 16.8.2013 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti 1(6) 29.9.2014 KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti Tuottavuus ja taloudellisuus Palvelujen laatu

Lisätiedot

ESPOOLAISTEN ARJEN ONGELMAT

ESPOOLAISTEN ARJEN ONGELMAT ESPOOLAISTEN ARJEN ONGELMAT Tietoisku 2/2009 Kuva: Eemailin toimitus Tuula Miettinen Konserniesikunta Kehittämis- ja tutkimusyksikkö 31.3.2009 Vuonna 2008 tehdyn Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen kyselyaineiston

Lisätiedot

Kustannusvertailujen tulokset II

Kustannusvertailujen tulokset II Kustannusvertailujen tulokset II Kuntaliitto 28.6.2011 Toimialajohtaja Mikko Komulainen Yleistä avoterveydenhuollon toimintoja ulkoistettu (monituottajamalli) teknologisten ratkaisujen käyttö ja hyödyntäminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2002 16.12.2003 Aila Kumpulainen 1 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Viisikko-työryhmän vanhuspalvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.09.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2013 1 (13) 6 Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaiset kustannukset vuonna 2012 HEL 2013-010663 T 07 01 03 Päätösehdotus Esittelijä Kustannusvertailun sisältö päättänee

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012. Kuntamarkkinat 2012 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito»

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla

ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna. Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla ARTTU-tutkimuskunnat suurennuslasissa: - case Hämeenlinna Paras-ARTTU kuntaseminaari 11.5.2010 Kuntatalolla Tutkimushavaintoja Case Hämeenlinnasta Talousmodulin havaintoja Hämeenlinnasta 1. Väestö- ja

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2012 (versio/05.09.2013)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2012 (versio/05.09.2013) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu (versio/05.09.2013) Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12. Kuusikon kunnissa sekä muutos vuodesta 2011 Alle 3-

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Siikajoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu. vuonna 2014 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2014 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2015 Esipuhe Kuutoskaupungit, kuutoset tai Kuusikko

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki 15.8.2014 Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Raahen seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu vuonna 2013 Anssi Vartiainen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 7/2014 Kuutostyöskentelyn historia

Lisätiedot