Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA"

Transkriptio

1 ..

2 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin keväällä tämä suppeampi kuntapalvelut -tutkimus, joka on palvelujen laadun arvioinnin osalta kysymysasettelultaan täsmälleen samanlainen kuin vastaava osio KAPAtutkimuksessa. Lisäksi lohjalaisilta kysyttiin mielipiteitä mm. kaupungin talouteen liittyvistä asioista. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 - -vuotiaista kuntalaisista. Kysely postitettiin vastaajille äidinkielen mukaan suomen- ja ruotsinkielisenä huhtikuussa. Vastaamattomille lähetettiin aktivointikirje. Tässä raportissa esitetään vertailutietoina muiden kuntien tuloksia vuosilta -. Kaikista kunnista ei ole kaikkia vertailutietoja. Kuntapalvelujen laatua käsittelevän kysymyssarjan johdantokysymys kuului: "Jos ajatteletta elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?". Vastaajat antoivat arvion asteikolla 1-: 1=erittäin huonosti 2=melko huonosti =en osaa sanoa =melko hyvin =erittäin hyvin Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvoa laskettaessa vaihtoehdon "en osaa sanoa" valinneet on jätetty pois.

3 2 KYSELYAINEISTO Kysely postitettiin :lle satunnaisesti valitulle lohjalaiselle. Heistä 2 oli ruotsinkielisiä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2, joten vastausaktiivisuus oli %. Tämä on noin prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vastaavissa kyselyissä yleensä. Taulukko 1. Vastannieden taustatiedot % Sukupuoli Mies % Nainen 1 % Kotona asuvia lapsia On 1 % Ei ole % Ammatti Opiskelija tai koululainen % Työssä % Työtön % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä % Eläkkeellä % Yrittäjä % Muu 1 % Ikäluokka 1 - % 2-2 % - 1 % - % - 2 % - % Asuinpaikan sijainti Keskusta 1 % Lähiö tai taajama % Haja-asutusalue 1 % Vastaajilta tulleiden kommenttien perusteella lomakkeella ollut kysymyssarja mahdollisista tinkimiskohteista oli epäselvästi asetettu, joten sen tuloksia ei ole voitu raportoida.

4 Yleinen järjestys ja turvallisuus Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1- asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvoa laskettaessa vaihtoehdon "en osaa sanoa" valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvio 1. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n=2 ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n=1 ka.=, Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=,2 Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

5 Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,1 1 Espoo,, n= ka.=, Forssa,, n=2 ka.=,2 Helsinki,, n= ka.=, 1 Hyvinkää,, n=1 ka.=,1 2 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 2 Nurmijärvi,, n= ka.=,2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=,2 Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

6 Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,1 1 1 Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n=2 ka.=2, 2 2 Helsinki,, n=11 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n=1 ka.=, 2 1 Karkkila,1, n=2 ka.=,2 1 Kerava,, n= ka.=,1 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n= ka.=,2 2 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 1 Porvoo,1, n= ka.=, 2 1 Tammisaari,, n= ka.=, 1 1 Tuusula,, n=1 ka.=,1 1 1 Vihti,, n=2 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

7 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 Espoo,, n= ka.=, 1 2 Forssa,, n=2 ka.=, 2 Helsinki,, n= ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=,2 1 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

8 Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 2 Espoo,, n=11 ka.=, 1 1 Forssa,, n=2 ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, 2 2 Karkkila,1, n= ka.=,1 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 1 Nurmijärvi,, n=2 ka.=,2 2 2 Porvoo,1, n=1 ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

9 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,1 1 Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n=2 ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n= ka.=, 1 Karkkila,1, n=1 ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=,2 Kouvola,, n= ka.=, 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n= ka.=, 1 Tammisaari,, n= ka.=,2 Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n= ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

10 Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 2 Espoo,, n= ka.=, 1 Forssa,, n=2 ka.=,2 Helsinki,, n=1 ka.=,2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=,2 1 1 Karkkila,1, n=2 ka.=2, Kerava,, n= ka.=,1 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=,2 2 1 Nurmijärvi,, n=1 ka.=,1 1 2 Porvoo,1, n= ka.=,1 Tammisaari,, n= ka.=,2 Tuusula,, n= ka.=2, Vihti,, n=2 ka.=2, 1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

11 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=2, 1 2 Espoo,, n= ka.=2, 1 Forssa,, n=2 ka.=2,2 Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 Hyvinkää,, n= ka.=2,1 1 Järvenpää,, n= ka.=2, 1 Karkkila,1, n= ka.=2,1 Kerava,, n= ka.=2,2 Kokkola,, n=2 ka.=2,1 Kouvola,, n=2 ka.=2, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=2, Porvoo,1, n= ka.=2, 2 Tammisaari,, n= ka.=2, 2 2 Tuusula,, n= ka.=2, 1 2 Vihti,, n= ka.=2, 1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

12 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n= ka.=,2 2 Forssa,, n=2 ka.=,2 1 1 Helsinki,, n= ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=2, 2 Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=,1 1 Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 1 Porvoo,1, n= ka.=, 1 Tammisaari,, n= ka.=, 2 Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

13 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,1 Espoo,, n=1 ka.=2,1 Forssa,, n=2 ka.=,2 2 Helsinki,, n=11 ka.=2, 2 Hyvinkää,, n= ka.=2, 1 Järvenpää,, n= ka.=2, Karkkila,1, n= ka.=2,1 1 2 Kerava,, n= ka.=2,2 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=2,1 2 1 Nurmijärvi,, n=2 ka.=,2 1 Porvoo,1, n=2 ka.=2, Tammisaari,, n= ka.=, 1 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=1 ka.=2, 1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

14 Sairaanhoito Sairaanhoitoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin sairaanhoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n= ka.=, Forssa,, n=2 ka.=, 2 Helsinki,, n= ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n=1 ka.=2, 2 2 Karkkila,1, n= ka.= 1 2 Kerava,, n= ka.=, 2 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n=2 ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, 2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

15 Sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 1 Espoo,, n=1 ka.=, 2 1 Forssa,, n=2 ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=1 ka.=, Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n=2 ka.=, 1 1 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

16 Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolaa piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,2 2 2 Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 2 Hyvinkää,, n= ka.=,1 2 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=,1 Kerava,, n= ka.=,1 2 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n=2 ka.=, 2 1 Nurmijärvi,, n=1 ka.=,2 1 Porvoo,1, n=2 ka.=, 1 2 Tammisaari,, n= ka.=,2 1 Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n=1 ka.=,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

17 Vanhusten kotihoito 1 Vanhusten kotihoitoa piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 1 Espoo,, n=12 ka.=2, 1 Forssa,, n=2 ka.=2, 1 2 Helsinki,, n=1 ka.=2,2 1 2 Hyvinkää,, n= ka.=2, 1 1 Järvenpää,, n= ka.=2, Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=,2 Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n=1 ka.=,2 1 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n=1 ka.=, 2 Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

18 Kunnan hammaslääkäripalvelut 1 Kunnan hammaslääkäripalveluja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 2 Espoo,, n=2 ka.=2, 2 Forssa,, n=2 ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 Hyvinkää,, n= ka.=2,2 1 Järvenpää,, n=1 ka.=2, Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=,1 2 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=2, 2 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 1 2 Porvoo,1, n=2 ka.=,1 Tammisaari,, n= ka.=,2 1 Tuusula,, n= ka.=2, 1 Vihti,, n= ka.=2, 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 1 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

19 Lasten päivähoito 1 Lasten päivähoitoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n=11 ka.=, Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, 1 2 Kerava,, n= ka.= 1 Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n= ka.=, 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n= ka.=,1 1 Tuusula,, n= ka.=,2 Vihti,, n= ka.=,2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

20 Vanhusten asumis- ja laitospalvelut 1 Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitospalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 1 Espoo,, n=1 ka.=2, 1 Forssa,, n= ka.=2, 1 1 Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 Hyvinkää,, n= ka.=2,2 1 1 Järvenpää,, n= ka.=2, Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=,2 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=, 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

21 Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, Espoo,, n= ka.=2,2 Forssa,, n= ka.=2, Helsinki,, n=12 ka.=2, Hyvinkää,, n= ka.=,2 1 Järvenpää,, n= ka.=2, 2 Karkkila,1, n= ka.=, 1 Kerava,, n= ka.=2, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,1 1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, 1 Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n= ka.=,2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

22 Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=2, Forssa,, n= ka.=2, Helsinki,, n=1 ka.=2, Hyvinkää,, n= ka.=2, 1 Järvenpää,, n= ka.=2, 2 Karkkila,1, n= ka.=2, Kerava,, n= ka.=2, Kokkola,, n=2 ka.=2, Kouvola,, n= ka.=2, Nurmijärvi,, n= ka.=,2 Porvoo,1, n=2 ka.=2,1 Tammisaari,, n=2 ka.=, 1 Tuusula,, n= ka.=,2 Vihti,, n= ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=2,2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

23 Perheneuvola Perheneuvolaa piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 1 Espoo,, n= ka.=, Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=, 1 Karkkila,1, n= ka.=, 1 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 Porvoo,1, n=2 ka.=,2 Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n=2 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

24 Sosiaalityö 2 Sosiaalityötä piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,2 1 Espoo,, n=1 ka.=2, Forssa,, n= ka.=2, Helsinki,, n=1 ka.=2, Hyvinkää,, n=2 ka.=,2 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,2 1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n=1 ka.=, 2 Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

25 Peruskoulu 2 Peruskoulua piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=,2 1 2 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, n=2 ka.=, 1 2 Kerava,, n= ka.= 1 2 Kokkola,, n=2 ka.= Kouvola,, n= ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=1 ka.= 2 Tammisaari,, n=1 ka.=,1 2 Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n= ka.=,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.= 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

26 Lukio 2 Lukiota piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 2 Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=,1 Helsinki,, n=1 ka.= 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n= ka.=,1 2 Karkkila,1, n=1 ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=,1 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 2 Porvoo,1, n=1 ka.=, 2 Tammisaari,, n=1 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

27 Aikuisten ammatillinen koulutus 2 Aikuisten ammatillinen koulutusta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=11 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n=2 ka.=, 2 Kerava,, n=1 ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

28 Nuorten ammatillinen koulutus 2 Nuorten ammatillinen koulutusta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, 2 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=2, Kerava,, n=1 ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n= ka.=,1 1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 1 Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n=1 ka.=, 1 Tuusula,, n=1 ka.=, 2 Vihti,, n= ka.= 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

29 Kansalaisopistot 2 Kansalaisopistoja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin kansalaisopistot on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 2 2 Espoo,, n= ka.=, Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=12 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.= Järvenpää,, n=2 ka.=, 2 Karkkila,1, n=2 ka.=, Kerava,, n=1 ka.=, 2 Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 2 Porvoo,1, n=1 ka.=, 2 2 Tammisaari,, n= ka.=,2 2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

30 Kirjastopalvelut 2 Kirjastopalveluja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n=2 ka.=,1 1 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=,2 Järvenpää,, n=1 ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=,2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n=2 ka.=, 1 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=1 ka.=,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

31 Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,2 1 1 Espoo,, n= ka.=, 2 1 Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n=2 ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, 2 2 Kerava,, n=2 ka.=, 1 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=,1 2 1 Tammisaari,, n=2 ka.=,2 2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

32 Museot 1 Museoita piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 2 Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=,2 2 Hyvinkää,, n=2 ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, 2 1 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=2, 1 Porvoo,1, n=2 ka.=,2 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n=2 ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,1 1 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

33 Torit ja torikauppa 2 Toreja ja torikauppaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 Espoo,, n=1 ka.=2, 2 1 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=,2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=1 ka.=, 1 2 Karkkila,1, n= ka.=,2 1 Kerava,, n= ka.=,2 Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n= ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.= 1 Porvoo,1, n= ka.=,2 1 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=2, 2 1 Vihti,, n=2 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

34 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Kulttuuripalveluja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=,2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n=1 ka.=, 1 2 Karkkila,1, n= ka.=2, 2 Kerava,, n= ka.=,1 2 2 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n=2 ka.=, 2 2 Nurmijärvi,, n=1 ka.=2, Porvoo,1, n=2 ka.=,1 2 Tammisaari,, n=1 ka.=, 1 Tuusula,, n=2 ka.=, Vihti,, n= ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

35 Urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikenttiä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.= 1 Espoo,, n= ka.=,2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=,1 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n=2 ka.=,2 Karkkila,1, n= ka.=, 2 2 Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 2 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 1 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 1 Vihti,, n=1 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

36 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=,1 Järvenpää,, n= ka.=,1 Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 Porvoo,1, n=2 ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n=2 ka.=,1 2 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

37 Uimahallit Uimahalleja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=12 ka.=,1 1 1 Forssa,, n= ka.=,2 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, Karkkila,1, n= ka.=1,2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n= ka.=,2 Kouvola,, n=2 ka.=, 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=1 ka.=2, 2 Tammisaari,, n= ka.=,1 Tuusula,, n= ka.=,1 Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

38 Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 Espoo,, n=12 ka.=,1 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=11 ka.=, 2 2 Hyvinkää,, n= ka.=,2 Järvenpää,, n=2 ka.=2, Karkkila,1, n= ka.=,2 Kerava,, n= ka.=1, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=2, Nurmijärvi,, n=1 ka.=, 1 1 Porvoo,1, n=2 ka.=,2 2 2 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n= ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

39 Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n=12 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=,2 2 Helsinki,, n= ka.=, 1 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n=2 ka.=,2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, n= ka.=,1 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,1 1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.=, 1 Tuusula,, n=2 ka.=, 1 2 Vihti,, n= ka.=,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

40 Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=11 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n=1 ka.=, 2 1 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=,1 1 1 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n=2 ka.=,1 1 Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

41 Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 1 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

42 Lasten leikkipaikat 1 Lasten leikkipaikkoja piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n=2 ka.=,1 Helsinki,, n= ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=,1 1 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=,1 1 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n= ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 1 Porvoo,1, n=2 ka.=,2 Tammisaari,, n= ka.=, 1 Tuusula,, n=2 ka.=, Vihti,, n= ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

43 Katujen ja teiden hoito 2 Katujen ja teiden hoitoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=2, Espoo,, n=11 ka.=,1 Forssa,, n=2 ka.=2,1 Helsinki,, n=1 ka.=2, Hyvinkää,, n= ka.=,1 2 Järvenpää,, n=2 ka.=2, 1 2 Karkkila,1, n= ka.=2, Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=2, Kouvola,, n=2 ka.=,1 Nurmijärvi,, n=2 ka.=, 2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=2, Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n=1 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

44 Jätehuolto Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio 1. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 1 Espoo,, n= ka.=,2 2 1 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 1 Vihti,, n= ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

45 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 Espoo,, n= ka.=,1 1 2 Forssa,, n=2 ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=, 1 2 Hyvinkää,, n=1 ka.=,1 2 Järvenpää,, n=1 ka.=, Karkkila,1, n=2 ka.=, Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

46 Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 1 Espoo,, n= ka.=,2 2 1 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 1 Vihti,, n= ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

47 Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 2 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=,2 Helsinki,, n= ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=, 1 Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,2 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=,1 Vihti,, n= ka.=,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

48 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 2 Hyvinkää,, n= ka.=,1 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, 2 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n=2 ka.=,1 2 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 Porvoo,1, n= ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=,2 2 Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n= ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

49 Liikenneolot autoilijan kannalta Liikenneoloja autoilijan kannalta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, Espoo,, n= ka.=, Forssa,, n= ka.=, 2 Helsinki,, n=11 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=,2 Karkkila,1, n= ka.=, 2 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, 1 Porvoo,1, n=1 ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, 2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

50 Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 2 2 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=2,2 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=,2 2 Järvenpää,, n=2 ka.=2, Karkkila,1, n= ka.=2,2 2 2 Kerava,, n= ka.=, 2 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=2, 1 Porvoo,1, n= ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=2, 2 2 Tuusula,, n= ka.=2, 1 Vihti,, n= ka.=,1 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

51 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=2, Espoo,, n=1 ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=,1 Helsinki,, n= ka.=,1 1 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=,1 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,1 1 Nurmijärvi,, n= ka.= 1 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=,2 1 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=,2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

52 1 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,1 1 2 Espoo,, n=1 ka.=,2 1 Forssa,, n= ka.=, 1 1 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,2 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n= ka.=, 1 Tammisaari,, n= ka.=, 1 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=1 ka.=,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

53 Luonnon suojelu 2 Luonnon suojelua piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=12 ka.=,1 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=, 1 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=,2 1 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n=1 ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

54 Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 1. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 2 Espoo,, n=1 ka.=,1 2 2 Forssa,, n= ka.=, 1 1 Helsinki,, n=1 ka.=2,2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=2, 1 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=2, Kokkola,, n=2 ka.=,2 Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, n= ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=, 2 2 Tuusula,, n= ka.=2, 1 2 Vihti,, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 2 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

55 Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti Lohjalla vastaajista 1 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 1 2 Espoo,, n=1 ka.=,1 2 2 Forssa,, n= ka.=, 1 1 Helsinki,, n=1 ka.=2,2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=2 ka.=2, 1 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=2, Kokkola,, n=2 ka.=,2 Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, n= ka.=, 2 Tammisaari,, n= ka.=, 2 2 Tuusula,, n= ka.=2, 1 2 Vihti,, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 2 2 (¹) 1%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

56 Melun torjunta Melun torjuntaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=2, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=2,2 2 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=,2 Tammisaari,, n=1 ka.=,2 Tuusula,, n= ka.=, 2 Vihti,, n= ka.=,2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

57 Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,1 1 Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=12 ka.=,1 2 Hyvinkää,, n=1 ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, Karkkila,1, n= ka.=, 2 Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, 2 Tuusula,, n= ka.=,2 1 Vihti,, n= ka.=, 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

58 Luonto- ja retkeilyreitit Luonto- ja retkeilyreittejä piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin luonto- ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n= ka.=, 1 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 1 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, 2 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=,2 Kouvola,, n=2 ka.=, 2 2 Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 1 Porvoo,1, n=2 ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, 2 2 Tuusula,, n= ka.=,2 2 Vihti,, n= ka.=, 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

59 Rakennetun ympäristön valvonta Rakennetun ympäristön valvontaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=,2 1 1 Espoo,, n=1 ka.=, Forssa,, n= ka.=,2 2 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n= ka.=,2 2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, n= ka.=, 1 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

60 Pelastustoiminta Pelastustoimintaa piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 1 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n= ka.=, 2 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 1 Järvenpää,, n= ka.=, 1 2 Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, n= ka.=, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,1 1 Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, 1 Vihti,, n=2 ka.=, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=, 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

61 Palotarkastus Palotarkastusta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin palotarkastus on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=, 1 Helsinki,, n=1 ka.=, 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n=1 ka.=, Karkkila,1, kysymys ei mukana Kerava,, kysymys ei mukana Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.= Porvoo,1, kysymys ei mukana Tammisaari,, n= ka.= 2 Tuusula,, kysymys ei mukana Vihti,, kysymys ei mukana VERTAILUKUNNAT, ka.=, 1 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

62 Nuohous 1 Nuohousta piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin nuohous on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.= Espoo,, n=1 ka.=, 2 Forssa,, n= ka.=,1 2 Helsinki,, n=1 ka.=, Hyvinkää,, n= ka.=,2 Järvenpää,, n= ka.=,1 2 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n= ka.=, 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 2 1 Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=,1 VERTAILUKUNNAT, ka.=,2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

63 2 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=2, 2 Espoo,, n=11 ka.=2, 1 1 Forssa,, n= ka.=2, 2 2 Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 1 Hyvinkää,, n= ka.=2, 1 1 Järvenpää,, n=2 ka.=2, 1 Karkkila,1, n= ka.=2, 2 Kerava,, n= ka.=2, 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=2, Nurmijärvi,, n= ka.=, 2 Porvoo,1, n= ka.=2, 1 Tammisaari,, n=2 ka.=, Tuusula,, n= ka.=2,2 2 2 Vihti,, n=2 ka.=2,1 2 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

64 Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvio 1. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=, 2 Espoo,, n=1 ka.=2, Forssa,, n= ka.=2, Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 2 Hyvinkää,, n= ka.=, Järvenpää,, n= ka.=2, 1 Karkkila,1, n= ka.=2,2 2 2 Kerava,, n= ka.=,2 2 2 Kokkola,, n=2 ka.=2, Kouvola,, n= ka.=2, Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n= ka.=2, 2 Tammisaari,, n= ka.=, 2 2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n= ka.=2, 2 VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 2 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

65 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Kunnan yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio 2. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=,2 2 Espoo,, n=1 ka.=2, 1 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n= ka.=2, 1 2 Hyvinkää,, n= ka.=, 2 Järvenpää,, n= ka.=,2 1 1 Karkkila,1, n=2 ka.=, 2 1 Kerava,, n= ka.=, 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n= ka.=, Nurmijärvi,, n= ka.=, Porvoo,1, n=2 ka.=2, 1 Tammisaari,, n= ka.=2, 1 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=2 ka.=, VERTAILUKUNNAT, ka.=,1 2 1 (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

66 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti Lohjalla vastaajista 2 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden korkea. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n= ka.=, 2 1 Espoo,, n=1 ka.=,2 2 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=,1 Hyvinkää,, n= ka.=,2 1 Järvenpää,, n= ka.=, 2 Karkkila,1, n= ka.=,2 2 2 Kerava,, n= ka.=,2 2 1 Kokkola,, n=2 ka.=,1 Kouvola,, n= ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=,2 1 Porvoo,1, n= ka.=, Tammisaari,, n= ka.=,2 Tuusula,, n= ka.=, Vihti,, n=1 ka.=, 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=, (¹) 2%±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

67 Pientalotontin saanti Pientalotontin saantia piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden keskitasolla. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin pientalotontin saanti on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=2, 1 1 Espoo,, n=1 ka.=1, 1 Forssa,, n= ka.=,2 Helsinki,, n=1 ka.=1, Hyvinkää,, n= ka.=2, 2 Järvenpää,, n= ka.=2, 1 Karkkila,1, n= ka.=, Kerava,, n=2 ka.=2, Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=,2 Nurmijärvi,, n= ka.=2, Porvoo,1, n=2 ka.=2,2 2 Tammisaari,, n= ka.=, Tuusula,, n= ka.=2, 1 Vihti,, n=2 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

68 Vuokra-asunnon saanti Vuokra-asunnon saantia piti Lohjalla vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on Lohjalla vertailuryhmään nähden alhainen. Kuvioissa 1- vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi huonosti ja vaihtoehdot ja Kuvio. Miten hyvin vuokra-asunnon saanti on hoidettu asuinkunnassa % % % % % %,, n=2 ka.=2, Espoo,, n=1 ka.=2, 1 2 Forssa,, n= ka.=, Helsinki,, n=1 ka.=2, 1 Hyvinkää,, n= ka.=2, 1 2 Järvenpää,, n= ka.=2,1 2 Karkkila,1, n= ka.=2, 1 2 Kerava,, n= ka.=2, 1 2 Kokkola,, n=2 ka.=, Kouvola,, n=2 ka.=, 1 Nurmijärvi,, n= ka.=2, 2 Porvoo,1, n= ka.=2,2 2 Tammisaari,, n= ka.=,1 2 Tuusula,, n= ka.=2, 2 Vihti,, n=2 ka.=1, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, 2 2 (¹) %±% (tulos on % todennäköisyydellä tällä välillä)

69 Palvelujen käyttö Vastaajilta kysyttiin mitä palveluja he tai heidän perheenjäsenensä olivat käyttäneet edellisten kuukauden aikana. Eniten oli käytetty terveyskeskuksen lääkäripalveluja, toria, kirjastoa, uimahallia, uimarantaa, kuntoratoja ja ulkoilualueita. Sen sijaan toimeentulotuesta, perheneuvolasta, sosiaalityöstä ja vanhusten kotihoidosta vastaajilla tai heidän perheenjäsenillään oli vain harvoin tuoreita käyttökokemuksia. Kuvio. Mitä seuraavista palveluista olette itse käyttänyt tai joku perheenne jäsen on käyttänyt edellisten kuukauden aikana nykyisessä asuinkunnassanne? On käyttänyt Ei ole käyttänyt % % % % % %. Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito Vanhusten asumis- ja laitospalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalaisopistot Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut Urheilu- ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoulureitit Ulkoilualueet ja puistot Lasten leikkipaikat Julkinen liikenne Rakennusvalvonta ja -neuvonta Palotarkastus Nuohous 1 % % % % 1 % % 2 % % % % % % 1 % % % % % % % % % % % 2 % % % % 1 % % % % % % % 2 % % 2 % % % % % % 2 % % 2 % % % % % % % 2 % % 2 % % 2 % 1 % 2 % % 1 % % % 2 % %

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2015. Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu 2015. Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa

Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Yleiskaavatyö 2013 2016 Yleiskaavaluonnos 2014 Palvelut nyt ja tulevaisuudessa Nettikysely 13.11. 15.12.2014 vastaajia 1 339 Palvelut Lahdessa nyt ja tulevaisuudessa Lahden kaupungin maankäyttö toteutti

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009

Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Ympäristökysely Taulukkoraportti N=644 Julkaistu: 22.5.2009 Kaikki vastaajat (N=644) Oletko Poika 45 % Tyttö 55 % Ikä 12 v. tai alle 10 % 13 v. 18 % 14 v. 23 % 15 v. 22 % 16 v. 9 % 17 v. 10 % 18 v. 4 %

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012

Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012 Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkään kaupunki Talousosasto 28.11.2012 Tulot ja huoltosuhteet Hyvinkäällä Tähän diasarjaan on koottu tilastoja Hyvinkään väestön tulotasosta sekä Hyvinkään väestöllisestä ja

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 201 Espoo, Turku ja Vantaa 10.1.2016 Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyys 201 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot