Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/"

Transkriptio

1 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia /

2 SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan toiminnasta Asuminen Asuinalueen valintaan vaikuttavat tekijät Tyytyväisyys päivähoitopaikkaan: Tyytyväisyys peruskoulun ala-asteeseen: Tyytyväisyys peruskoulun yläasteeseen Terveydenhoito Vanhustenhoidon kehittäminen Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttö Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjonta Internet yhteydet Tyytyväisyys kunnan Internet-palveluihin Tyytyväisyys kunnan puhelinpalveluun Kunnan tiedottaminen Ongelmat arkielämässä selviytymisessä Turvallisuuden kokeminen Pelko rikoksen uhriksi joutumisesta Vapaa-ajan kuntoliikunnan harrastaminen Muuttoaikeet Liite: Tutkimuslomake

3 i Esipuhe Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä Tutkimuksen ensimmäiset raportit vuosina ja julkaistiin Kaupunkiliiton julkaisusarjassa Sittemmin tutkimuksen tekeminen siirtyi Efektia Oy:lle ja :lle Tämänkertaisen tutkimuksen asetelma noudattaa tärkeimmiltä osiltaan alkuperäistä tutkimusasetelmaa Sen vuoksi tutkimuksen tulokset ovat suurimmalta osalta vertailukelpoisia aikaisempiin tutkimuksiin Pääpaino on, kuten aikaisemminkin, asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä Raportissa on vertailtu eri kuntien tuloksia keskenään ja myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin Raportin laadinnasta vastuun on kantanut Heikki Miettinen Raportin laadintaan on osallistunut myös Martti Paasikallio Toivomme, että tutkimuksesta on hyötyä tutkimuksessa mukana olevien kuntien asioiden valmistelutyössä ja päätöksenteossa

4 ii Tiivistelmä Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimus toteutettiin nyt kuudennen kerran vuoden jälkeen Postikysely tehtiin kunnassa huhti-toukokuussa Otoksen koko oli noin henkilöä ja kyselyyn vastasi noin kuntalaista vastausprosentin ollessa Joissakin asioissa tulosten kehittymistä voidaan seurata vuodesta saakka Niiden kuudentoista kunnan osalta, jotka olivat tutkimuksessa vuosina ja, saadaan vertailutietoja useissa asioista Tyytyväisyys palveluihin Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun, alueen turvallisuuteen, äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä pelastustoimintaan Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, kunnan talousasioiden hoitoon, toimeentulotukiasioihin, luottamushenkilöiden toimintaan sekä hammaslääkäripalveluihin Tyytyväisyys kunnan palveluihin on ollut alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuotena Vuonna tyytyväisyys on lähempänä vuoden tasoa ja se on samaa luokkaa kuin edellisessä kyselyssä vuonna Vuodesta eniten on kasvanut tyytyväisyys vuokra-asunnon saantiin Aikaisempaa paremmin hoidettuna pidettiin myös melun torjuntaa, museoita, asuinalueen turvallisuutta ja ympäristön siisteyttä Aikaisempaa tyytymättömämpiä oltiin etenkin hammaslääkäripalveluihin, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin, urheilu- ja pelikenttiin sekä lasten leikkipaikkoihin Kysymyksistä on muodostettu ns laaja asuinkuntaindeksi palvelutyytyväisyyttä koskevan kysymyksen perusteella Sen mukaan tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ollaan Jämsänkoskella (indeksin arvo,), Siilinjärvellä (,) ja Ruokolahdella (,) Vuodesta asukkaiden tyytyväisyys on merkittävästi lisääntynyt Järvenpäässä, Rovaniemellä ja Espoossa Tyytyväisyys on vähentynyt eniten Vaasassa ja Helsingissä Vaikkakin useimmat vastaajista ovat tyytyväisiä asuinalueen turvallisuuteen, niin eräissä kunnissa useampi kuin joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että asuinalueen turvallisuus on huono Lisäksi eräissä kunnissa vastaajista - % on sitä mieltä, että yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu huonosti Vuosina ja mukana olleissa kunnissa turvallisuuden kokemisessa ei ole tapahtunut yleistä muutosta, joissakin kunnissa turvallisuuden tunne on vähentynyt ja joissakin lisääntynyt Tyytyväisyydessä kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluihin on merkittäviä eroja kuntien välillä Esimerkiksi Ruokolahdella % pitää terveyskeskuksen lääkäripalveluja hyvin hoidettuna kun taas Vaasassa % pitää palveluja huonosti hoidettuna Rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen ollaan tyytyväisimpiä Tammisaaressa Kunnan palveluista tiedottamista pidetään parhaiten hoidettuna Ruokolahdella ja Nurmijärvellä Lasten päivähoitoa piti % kaikista vastaajista hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna ( ei ilmaissut mielipidettään)

5 iii Peruskoulua piti vastaajista % hyvin hoidettuna ja vain % huonosti hoidettuna Lukion vastaavat prosenttiluvut olivat ja Katujen ja teiden hoitoa piti yli puolet hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna Kunnan viraston asiakaspalveluun ollaan tyytyväisimpiä Ruokolahdella Kaikista vastaajista % pitää asiakaspalvelua hyvin hoidettuna ja % huonosti hoidettuna Asuminen Asuinkunnan valinnassa etusijalle nousivat alueen rauhallisuus ja luonnonläheisyys sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, jonka merkitys on kasvanut vuodesta Erityisesti kasvukeskusten kunnissa korostuvat lisäksi julkisten liikenneyhteyksien ja työmatkan sujuvuuden merkitys Tiedottaminen Internetyhteys oli käytettävissä %:lla vastanneista Eniten yhteyksiä on Espoossa (%) ja vähiten Rautjärvellä (%) Tyytyväisyys kuntien kotisivujen ajantasaisuuteen ja laajuuteen on lisääntynyt vuodesta Internet palvelujen laajuuteen oltiin tyytyväisimpiä Rovaniemellä, Valkeakoskella ja Hyvinkäällä Vastaajista keskimäärin % piti kunnan puhelunvälitystä/keskuksen palvelua hyvänä, % kohtalaisena ja % huonona Kunnan tiedotuskanavista sanomalehtiä piti tärkeimpänä ja ilmaisjakelulehtiä % sekä omaa tiedotuslehteä % Muita tiedotuskanavia (radio, kaapelitelevisio, tiedotustilaisuudet, ilmoitustaulut, internet) pidetään vähemmän tärkeinä Vähintään piti tiedonsaantia kunnan asioista hyvänä Ongelmat arkielämässä Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä Yleisimpiä ongelmia ovat liian suuri työn määrä, ajan riittämättömyys, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli % vastanneista talouksista Vuonna tehtyyn tutkimukseen verrattuna ongelmat ovat selvästi vähentyneet Esimerkiksi taloudellisia ongelmia vuonna oli vuonna %:lla, nyt %:lla Vuonna osuus oli peräti % Vastaavasti liian suuria lainoja oli vuonna %:lla, nyt enää %:lla Liikuntaharrastukset Kuntien väliset erot asukkaiden liikunnan harrastamisessa olivat suuria Eniten aktiivisia liikkujia oli Jämsänkoskella, Jyväskylässä ja Valkeakoskella ja vähiten Helsingissä, Nurmijärvellä ja Espoossa

6 Kaupunki- ja kuntapalvelut JOHDANTO toteutti kaupungissa ja kunnassa kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista Samanlaista tutkimusasetelmaa käytti Suomen Kaupunkiliitto tutkimuksissaan vuosina, ja sekä Efektia Oy vuosina, ja Pääosin samansisältöiset tutkimukset mahdollistavat sen, että voidaan seurata ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista Vuoden kysely tehtiin kunnassa Tutkimuksen kysymyksenasettelu pidettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi keskeisiltä osiltaan samanlaisena kuin aikaisemmissakin kyselyissä Vastaajat valittiin nytkin satunnaisesti - -vuotiaista kuntalaisista Kysely postitettiin vastaajille huhti-toukokuussa Vastaajille lähetettiin kaksi aktivointikirjettä, joista ensimmäisessä oli mukana myös lomake Otoksen koko oli yhteensä henkilöä, joista palautui osoitteen virheellisyyden vuoksi Kaikkiaan vastaajaa palautti kyselylomakkeen, joten vastausaktiivisuus oli, % Vuonna vastausprosentti oli,, vuonna,, vuonna,, vuonna,, vuonna, ja, Vastausaktiivisuus on siis laskenut edelleen merkittävästi Alla on esitetty vuoden kyselyn otoksen suuruus ja vastausten lukumäärä sekä näiden pohjalta lasketut vastausprosentit Taulukko Otosten suuruudet ja vastaajat Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Anjalankoski, % Kuusankoski, % Espoo, % Lappeenranta, % Forssa, % Nokia, % Helsinki, % Nurmijärvi, % Hyvinkää, % Oulu, % Imatra, % Rautjärvi, % Joensuu, % Rovaniemi, % Joutseno, % Ruokolahti, % Jyväskylä, % Siilinjärvi, % Jämsänkoski, % Taipalsaari, % Järvenpää, % Tammisaari, % Kankaanpää, % Tampere, % Kemi, % Turku, % Kokkola, % Vaasa, % Kouvola, % Valkeakoski, % Raportissa on esitetyt aluekeskus Saimaan kaupungin tulokset (kuvioissa Lappeenranta-Imatra ) on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä huomioitu virheelliset osoitteet

7 Kaupunki- ja kuntapalvelut VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Vastanneista % oli miehiä ja % naisia Perhetilanteen mukaan vastaajista % oli kahden tai useamman hengen talouksia, joissa ei ole lapsia, kahdenhuoltajan lapsiperheitä % yhden huoltajan lapsiperheitä % ja yksin asuvia % Perus-, keski- tai kansakoulun käyneitä oli %, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suorittaneita % ja korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita % vastanneista Viimeksi mainittujen osuus oli nyt prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Kaupungin tai kunnan keskustassa tai kunnan keskustaajamassa asui tämän kyselyn aikana, kun osuus edellisellä kerralla oli % Vastaajista % asui esikaupungissa, lähiössä tai kunnan muussa taajamassa Haja-asutusalueella asui Työpaikan sijainti oli prosentilla vastaajista asuinkunta Kuvio Vastaajien perhetilanne Yksin asuva, % Kahden huoltajan lapsiperhe, % Yhden huoltajan lapsiperhe, % Kahden tai useamman hengen talous, ei alaikäisiä lapsia, %

8 Kaupunki- ja kuntapalvelut Kuvio Vastaajien koulutus Korkeakoulutai ammattikorkea koulu;, % Perus-, keskitai kansakoulu;, % Ylioppilas tai ammatillinen koulutus;, % Kuvio Vastaajien asuintalo Kerrostalo, % Muu, % Rivitalo, % Omakotitalo, % Paritalo, %

9 Kaupunki- ja kuntapalvelut TUTKIMUSTULOKSIA Tutkimuksen tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin aikaisemmissakin tutkimusraporteissa, minkä vuoksi järjestys ei ole sama kuin kyselylomakkeessa Tyytyväisyys asuinkuntaan:suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin -osaisella kysymyssarjalla (kysymys ) Tätä osaa laajennettiin hieman edellisestä kyselystä, jolloin asiakohtia oli Lisäksi joissakin asioissa muotoilu poikkesi aikaisemmasta Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat" asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta saakka Indeksissä ovat mukana palvelut, jotka ovat olleet samanlaisina lomakkeella vuodesta : Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa ja korkeimmillaan lamavuonna Vuodesta kuntien väliset erot ovat pienentyneet, tyytyväisyys on lisääntynyt etenkin Espoossa Kuvio Suppean asuinkuntaindeksin kehitys Espoo Helsinki Kemi Kuusankoski Tampere,,,,,,,,,,,

10 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla tavalla vuosina ja, niitä oli kaikkiaan Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset Indeksin arvo on skaalattu asteikolle, jossa arvo kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo neutraalia suhtautumista ja arvo myönteisintä suhtautumista Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, painoarvo Hammaslääkäripalvelut, Peruskoulu, Lasten päivähoito, Kaikki muut, painoarvo Indeksin perusteella tyytyväisimpiä kunnan palveluihin ovat Jämsänkosken, Siilinjärven ja Ruokolahden asukkaat Kuvio Laaja asuinkuntaindeksi, palvelua =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,,,,,,,,, Anjalankoski, n= Espoo, n= Forssa, n= Helsinki, n= Hyvinkää, n= Imatra, n= Joensuu, n= Joutseno, n= Jyväskylä, n= Jämsänkoski, n= Järvenpää, n= Kankaanpää, n= Kemi, n= Kokkola, n= Kouvola, n= Kuusankoski, n= Lappeenranta, n= Nokia, n= Nurmijärvi, n= Oulu, n= Rautjärvi, n= Rovaniemi, n= Ruokolahti, n= Siilinjärvi, n= Taipalsaari, n= Tammisaari, n= Tampere, n= Turku, n= Vaasa, n= Valkeakoski, n= Lappeenranta-Imatra*, n= KAIKKI, n=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, Lappeenrannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmä

11 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:laajan asuinkuntaindeksin kehitys Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu myös vuodelle Vertailutietoa kehityksestä on kuudestatoista kunnasta Tyytyväisyys asuinkuntaan on lisääntynyt neljässä vuodessa eniten Järvenpäässä, Rovaniemellä ja Espoossa Kuvio Laajan asuinkuntaindeksin kehitys Asteikko leikattu =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,,,, Espoo,, Forssa,, Helsinki,, Hyvinkää,, Jämsänkoski,, Järvenpää Kankaanpää,,,, Kemi,, Kouvola,, Kuusankoski,, Nokia,, Nurmijärvi,, Oulu,, Rovaniemi,, Tampere,, Vaasa,,

12 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan: Parhaat ja huonoimmat asiat Kuviossa on esitetty kaikkien kysymysryhmän asioiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä Keskiarvo on laskettu jättämällä 'En osaa sanoa' vaihtoehdon valinneet pois Useimmissa asioissa tulos on selvästi neutraalia arvoa korkeampi, kuntalaiset ovat siis yleensä tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin Tyytyväisimpiä ollaan kirjastoon, juomaveteen ja asuinalueen turvallisuuteen Eniten tyytymättömyyttä on kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, kunnan talousasioiden hoitoon ja toimeentulotukeen Kuvio Kantaa ottaneiden vastaajien arvioiden keskiarvot (EOS suljettu pois) Keskiarvo on kunnittaisten tulosten keskiarvo (kaikilla kunnilla on sama painoarvo) =erittäin huonosti, =erittäin hyvin,,,,,,,,, Kirjastopalvelut, n= Juomaveden laatu, n= Asuinalueen turvallisuus, n= Äitiys- ja lastenneuvola, n= Pelastustoiminta, n= Kansalais- ja työväenopistot, n= Sairaankuljetus, n= Peruskoulu, n= Kuntoradat ja ulkoilureitit, n= Nuohous, n= Lukio, n= Palotarkastus, n= Luonto- ja retkeilyreitit, n= Lasten päivähoito, n= Urheilu- ja pelikentät, n= Yleinen järjestys ja turvallisuus, n= Jätehuolto, n= Ulkoilualueet ja puistot, n= Nuorten ammattikoulutus, n= Liikenneturvallisuus, autot, n= Kierrätystoiminta, n= Liikenneolot autoilijan kannalta, n= Aikuisten ammatillinen koulutus, n= Perheneuvola, n= Puistojen ja viheralueiden hoito, n= Sisäliikuntatilat, n= Liikenneolot, kevyt liikenne, n= Ilman laatu, n= Luonnon suojelu, n= Uimahallit, n= Sairaalapalvelut, n= Ympäristön siisteys, n= Museot, n= Kulttuuritpalvelut, n= Kunnan virastojen asiakaspalvelu, n= Rak Ymp viihtyvyys ja kauneus, n= Uimarannat ja maauimalat, n= Torit ja torikauppa, n= Nuorten harrastustoiminta, n= Vesistöjen puhtaus, n= Melun torjunta, n= Liikenneturvallisuus, kevytliik, n= Tiedottaminen kunnan palveluista, n= Tiedottaminen liikuntapalveluista, n= Lasten leikkipaikat, n= Rakennetun ympäristön valvonta, n= Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu, n= Sosiaalityö, n= Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut, n= Kuluttajaneuvonta, n= Yritystoiminnan edistäminen, n= Vuokra-asunnon saanti, n= Vammaispalvelut, n= Julkinen liikenne, n= Terveyskeskuksen vuodeosasto, n= Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut, n= Vanhusten kotihoito, n= Katujen ja teiden hoito, n= Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa, n= Pientalotontin saanti, n= Kunnan hammaslääkäripalvelut, n= Luottamushenkilöiden toiminta, n= Toimeentulotuki, n= Kunnan talousasioiden hoito, n= Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet, n=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13 Kaupunki- ja kuntapalvelut Muutokset tyytyväisyydessä asuinkunnan palveuihin Niiden kuudentoista kunnan osalta, jotka olivat olleet tutkimuksessa vuosina ja, voidaan seurata tyytyväisyyden kehittymistä Alla olevassa taulukossa on esitetty tyytyväisyyden muutos kunnissa keskimäärin niissä palveluissa, joissa muutoksen suuruus ylittää luottamusvälit, ts muutos on %:n todennäköisyydellä merkitsevä Vuokra-asunnon saanti on nyt helpompaa kuin vuonna Aikaisempaa paremmin hoidettuna pidettiin myös melun torjuntaa, museoita, asuinalueen turvallisuutta ja ympäristön siisteyttä Aikaisempaa tyytymättömämpiä oltiin etenkin hammaslääkäripalveluihin, lääkäripalveluihin, urheilu- ja pelikenttiin ja lasten leikkipaikkoihin Taulukko Palvelutyytyväisyyden muutos - Asian tilaa hyvänä pitävien osuudet :ssa molempina tutkimusvuosina mukana olleissa kunnissa keskimäärin Muutos Vuokra-asunnon saanti % % % Yleinen järjestys ja turvallisuus % % % Melun torjunta % % % Museot % % % Asuinalueen turvallisuus % % % Ympäristön siisteys % % % Liikenneturvallisuus, kevytliik % % - % Tiedottaminen kunnan palveluista % % - % Nuorten harrastustoiminta % % - % Pientalotontin saanti % % - % Peruskoulu % % - % Aikuisten ammatillinen koulutus % % - % Kunnan talousasioiden hoito % % - % Kansalais- ja työväenopistot % % - % Julkinen liikenne % % - % Sisäliikuntatilat % % - % Torit ja torikauppa % % - % Lasten leikkipaikat % % - % Urheilu- ja pelikentät % % - % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut % % - % Kunnan hammaslääkäripalvelut % % - %

14 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:yleinen järjestys ja turvallisuus Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Rautjärvellä, Taipalsaaressa ja Nurmijärvellä Kuvio Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka= Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

15 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Rautjärvellä, Taipalsaaressa ja Kankaanpäässä Kuvio Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

16 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Siilinjärvellä, Joensuussa ja Ruokolahdella Kuvio Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

17 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Tammisaaressa, Valkeakoskella ja Ruokolahdella Kuvio Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

18 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Ruokolahdella, Nurmijärvellä ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

19 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Ruokolahdella, Taipalsaaressa ja Joutsenossa Kuvio Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

20 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Imatralla, Joensuussa ja Kuusankoskella Kuvio Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

21 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Taipalsaaressa, Ruokolahdella ja Joutsenossa Kuvio Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

22 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Ruokolahdella, Jämsänkoskella ja Siilinjärvellä Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

23 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Nokialla, Joutsenossa ja Valkeakoskella Kuvio Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

24 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:sairaanhoito Sairaanhoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvänä Tyytyväisten osuus oli suurin Tammisaaressa, Kuusankoskella ja Jämsänkoskella Kuvio Miten hyvin sairaanhoito on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

25 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Jämsänkoskella Kuvio Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

26 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Anjalankoskella, Jämsänkoskella ja Tammisaaressa Kuvio Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka= Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

27 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Rautjärvellä, Jämsänkoskella ja Anjalankoskella Kuvio Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

28 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Anjalankoskella, Jämsänkoskella ja Siilinjärvellä Kuvio Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka= Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

29 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Jämsänkoskella, Tammisaaressa ja Kankaanpäässä Kuvio Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka= Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

30 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:vanhusten asumis- ja laitospalvelut Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Jämsänkoskella, Ruokolahdella ja Rautjärvellä Kuvio Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitospalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

31 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:vammaispalvelut Vammaispalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kuusankoskella, Jämsänkoskella ja Kemissä Kuvio Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka= Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

32 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:toimeentulotuki Toimeentulotukea piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kemissä, Jämsänkoskella ja Joutsenossa Kuvio Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

33 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:perheneuvola Perheneuvolaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Anjalankoskella, Jämsänkoskella ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka= Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

34 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:sosiaalityö Sosiaalityötä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Jämsänkoskella, Kemissä ja Joutsenossa Kuvio Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

35 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:peruskoulu Peruskoulua piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Jämsänkoskella, Rautjärvellä ja Taipalsaaressa Kuvio Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka= Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

36 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:lukio Lukiota piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kankaanpäässä, Rautjärvellä ja Jämsänkoskella Kuvio Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka= Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

37 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Kankaanpäässä ja Jämsänkoskella Kuvio Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

38 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Jämsänkoskella, Valkeakoskella ja Kankaanpäässä Kuvio Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

39 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kansalaisopistot Kansalaisopistoja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Jämsänkoskella ja Kankaanpäässä Kuvio Miten hyvin kansalaisopistot on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka= Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

40 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Rautjärvellä, Rovaniemellä ja Ruokolahdella Kuvio Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

41 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Kankaanpäässä ja Kokkolassa Kuvio Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

42 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:museot Museoita piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Helsingissä, Tampereella ja Turussa Kuvio Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

43 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Turussa, Tampereella ja Kankaanpäässä Kuvio Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka= Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

44 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:kulttuuripalvelut, esim teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Kulttuuripalveluja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Tampereella, Helsingissä ja Turussa Kuvio Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

45 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikentiä piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Valkeakoskella, Jämsänkoskella ja Rautjärvellä Kuvio Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

46 Kaupunki- ja kuntapalvelut Tyytyväisyys asuinkuntaan:sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti vastaajista keskimäärin % hyvin hoidettuna Tyytyväisten osuus oli suurin Kankaanpäässä, Rautjärvellä ja Valkeakoskella Kuvio Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti % % % % % % Anjalankoski, ka=, Espoo, ka=, Forssa, ka=, Helsinki, ka=, Hyvinkää, ka=, Imatra, ka=, Joensuu, ka=, Joutseno, ka=, Jyväskylä, ka=, Jämsänkoski, ka=, Järvenpää, ka=, Kankaanpää, ka=, Kemi, ka=, Kokkola, ka=, Kouvola, ka=, Kuusankoski, ka=, Lappeenranta, ka=, Nokia, ka=, Nurmijärvi, ka=, Oulu, ka=, Rautjärvi, ka=, Rovaniemi, ka=, Ruokolahti, ka=, Siilinjärvi, ka=, Taipalsaari, ka=, Tammisaari, ka=, Tampere, ka=, Turku, ka=, Vaasa, ka=, Valkeakoski, ka=, Lappeenranta-Imatra, ka=, KAIKKI, ka=, *"Lappeenranta-Imatran" tulos on laskettu painottamalla Imatran, Joutsenon, L:rannan, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren tuloksia kuntien asukasmäärillä

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot