YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa

2

3 Yhdyskuntatekniset palvelut Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä. Tuolloin tutkimukseen osallistui kuntaa. Tutkimus on osa aiemmin käynnistynyttä TEKPA -projektia, jonka keskeinen tavoite on ollut teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mitata yhtä tuloksellisuuden osa-aluetta, ulkoista palvelukykyä. Tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuosina 6,, 00 ja 02. Tutkimuksessa oli nyt mukana kuntaa, joista suurin osa on ollut mukana aikaisemmissa tutkimuksissa. Vastaajiksi valittiin henkilöt väestörekisterikeskuksen luvalla väestötietojärjestelmästä. Kyselylomake postitettiin vastaajiksi valituille henkilöille maaliskuussa 04. Viimeiset vastaukset saatiin toukokuun lopussa. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen tulokset. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi- ja viemärihuoltoa, palo- ja pelastustoimea, panostuskohteita ja viihtyvyystekijöitä sekä asiointia koskeviin lukuihin Osa seuraavassa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen nojalla laskettuihin summa-asteikkoihin. Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1-5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista.

4 Yhdyskuntatekniset palvelut Otos ja vastaukset Tutkimuskunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti yli -vuotiaista henkilöistä. Kaikkiaan postitettiin 0 lomaketta ja takaisin saatiin 4 vastausta. Vastausprosentti koko aineistossa oli siten 42,1 (vuonna 02 45, %). Keravalla vastaajille esitettiin lisäkysymyksiä. Muutoin lomakkeet olivat samanlaiset kaikissa kunnissa. Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Anjalankoski ,0 % Laihia ,3 % Espoo 00 56, % Lappeenranta ,3 % Forssa , % Mikkeli , % Helsinki 00 43, % Naantali 0 1 3,7 % Hämeenkyrö ,0 % Oulu , % Imatra ,4 % Oulunsalo ,0 % Jalasjärvi 0 1,0 % Pietarsaari ,2 % Joensuu 500 4, % Pori ,6 % Jyväskylä ,4 % Raisio 500 3,6 % Jyväskylän mlk , % Rauma ,5 % Järvenpää ,5 % Riihimäki 600 1,2 % Kaarina , % Rovaniemi ,6 % Kemi 00 7, % Turku ,1 % Kemijärvi 0 1,0 % Vaasa 00 7,7 % Kerava ,5 % Valkeakoski ,2 % Kotka ,4 % Vantaa ,0 % Kouvola , % Varkaus ,0 % Kuopio ,4 % Ylöjärvi ,3 % Kuusankoski ,3 % Kaikki ,1 % Kyselyn palauttaneista 57 % oli naisia ja 43 % miehiä. Naisten osuus vastaajista on kasvanut hieman edellisistä kyselyistä. Vastanneista 2 % asui taajamassa ja % haja-asutusalueella. Omakoti- tai paritalossa asui yli kolmasosa vastaajista. Asuinalue Keskusta % Lähiö tai taajama 6 % Haja-asutusalue % Asuintalotyyppi Omakoti- tai paritalo % Rivitalo % Kerrostalo 45 % Muun tyyppinen talo 2 %

5 Yhdyskuntatekniset palvelut Kadut Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa-alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä- kuin talviaikaakin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summa-muuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro 6 -. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa-alueet eli kysymykset nro 1 -. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1-5. Indeksin arvo 5 tarkoittaisi erittäin hyvää liikenneväylien tai muiden asioiden hoitoa. Indeksin arvo 1 puolestaan tarkoittaisi erittäin huonoa hoitoa. Neutraalia suhtautumista kuvaa arvo 3. Raportissa talvihoidon indeksistä käytetään nimitystä katujen talvihoito -mittari ja kaikki katujen hoidon osa-alueet sisällään pitävästä indeksistä nimitystä liikennealueiden ylläpito -mittari. Seuraavan sivun kuvasta havaitaan, että mittarin keskiarvo asettui kaikissa kunnissa tällä kertaa neutraalia myönteisemmälle puolelle. Kuvion tarkastelussa on syytä kiinnittää huomio siihen, että pieni keskiarvo edustaa mittarin kielteistä ja suuri keskiarvo indeksin myönteistä päätä.

6 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 6 Kuvio 1. Liikennealueiden ylläpito -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,) Espoo ( 3,3) Forssa (-) Helsinki ( 3,) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,) Jalasjärvi ( 3,) Joensuu ( 3,47) Jyväskylä ( 3,) Jyväskylän mlk ( 3,) Järvenpää ( 3) Kaarina (-) Kemi ( 3,) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,) Kotka ( 3,) Kouvola ( 3,) Kuopio ( 3,44) Kuusankoski ( 3,1) Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,) Naantali (-) Oulu ( 3,4) Oulunsalo ( 3,) 0 Pietarsaari (-) Pori ( 3,) Raisio ( 3,43) Rauma ( 3,41) Riihimäki ( 3,) Rovaniemi (-) Turku ( 3,3) Vaasa ( 3,) Valkeakoski ( 3,47) Vantaa ( 3,) Varkaus ( 2,7) Ylöjärvi (-) 3, 3, 3, 3, 3, 3,07 3, 3,4 3, 3, 3, 3, 3, 3,0 3,3 3, 3,42 3,51 3, 3, 3, 3, 3,53 3,4 3, 3, 3,4 3,54 3,47 3, 3, 3, 3, 3,53 3, 3, 3, KAIKKI (3,) 3,

7 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 7 Katujen talvihoitoon oltiin tällä kertaa yleensä tyytyväisempiä kuin vuonna 02. Mm. Anjankoskella, Jalasjärvellä, Kouvolassa, Kuusankoskella ja Varkaudessa tyytyväisyys on kasvanut selvästi. Kuvio 2. Talvihoito -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,) Espoo ( 3,4) Forssa (-) Helsinki ( 3,) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,) Jalasjärvi ( 3,07) Joensuu ( 3,43) Jyväskylä ( 3,) Jyväskylän mlk ( 3,) Järvenpää ( 2,) Kaarina (-) Kemi ( 3,4) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,) Kotka ( 3,) Kouvola ( 3,0) Kuopio ( 3,) Kuusankoski ( 3,) Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,4) 0 Naantali (-) Oulu ( 3,53) Oulunsalo ( 3,57) Pietarsaari (-) Pori ( 3,) Raisio ( 3,5) Rauma ( 3,4) Riihimäki ( 3,) Rovaniemi (-) Turku ( 3,42) Vaasa ( 3,) Valkeakoski ( 3,56) Vantaa ( 3,) Varkaus ( 2,4) Ylöjärvi (-) 3,4 3, 3, 3,05 3, 3, 3, 3,43 3, 3,43 3, 3, 3,47 3, 3,46 3,42 3,45 3,52 3, 3,43 3, 3, 3,66 3,55 3,53 3, 3,56 3,5 3,55 3, 3,4 3, 3, 3,5 3, 3, 3, KAIKKI (3,3) 3,3

8 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Keskimäärin 71 % vastaajista oli tyytyväisiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Raumalla, Valkeakoskella ja Porissa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Keravalla ja Raisiossa. Kuvio 3. Miten hyvin keskustan katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,74 3,71 60 Espoo 3,42 3,46 73 Forssa - 3,6 67 Helsinki 3,62 3,5 65 Hämeenkyrö - 3,52 67 Imatra 3,73 3,5 64 Jalasjärvi 3,67 3,5 7 2 Joensuu 3,2 3,4 70 Jyväskylä 3,75 3,6 67 Jyväskylän mlk 3,60 3,5 6 Järvenpää 3,44 3,62 65 Kaarina - 3,5 6 Kemi 3,6 3,66 51 Kemijärvi - 3, 3 1 Kerava 3,62 3, Kotka 3,72 3, Kouvola 3,66 3,74 71 Kuopio 3,6 3,65 64 Kuusankoski 3,5 3,5 65 Laihia - 3, Lappeenranta - 3,76 73 Mikkeli 3,0 3,67 5 Naantali - 3, Oulu 3,6 3,6 6 Oulunsalo 3, 3,66 64 Pietarsaari - 3, Pori 3,66 3,7 5 2 Raisio 3,63 3,6 4 5 Rauma 3,76 3, Riihimäki 3,63 3, Rovaniemi - 3, Turku 3,6 3,77 61 Vaasa 3,43 3, Valkeakoski 3,5 3, 66 Vantaa 3,4 3,60 6 Varkaus 3,4 3,62 71 Ylöjärvi - 3,72 KAIKKI 71 KAIKKI 3,63 3,67 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

9 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Joensuussa ja Valkeakoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Järvenpäässä, Keravalla ja Oulunsalossa. Kuvio 4. Miten hyvin keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, 46 Espoo 3, 3, 47 Forssa - 3, Helsinki 3, 3, 41 Hämeenkyrö - 3, Imatra 3, 2,1 43 Jalasjärvi 3, 3, 5 Joensuu 3, 3,45 41 Jyväskylä 3, 3, 46 Jyväskylän mlk 3, 3, 43 Järvenpää 2,3 3, 43 Kaarina - 3, 3 Kemi 3, 3, Kemijärvi - 2, 46 Kerava 3,03 3, 44 Kotka 3, 3, 4 Kouvola 3, 3, 55 Kuopio 3, 3, Kuusankoski 3,02 3,02 52 Laihia - 3, 44 Lappeenranta - 3, 44 Mikkeli 3, 3, 61 Naantali - 3,53 56 Oulu 3,43 3, 41 Oulunsalo 2,5 3, 3 Pietarsaari - 3, 43 Pori 3,06 3, 52 Raisio 3, 3, 4 Rauma 3, 3, 3 41 Riihimäki 3, 3, 0 4 Rovaniemi - 3, Turku 3, 3, Vaasa 3,0 3, Valkeakoski 3, 3,41 Vantaa 3,01 3,0 Varkaus 3,05 2,4 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 44 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

10 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Asuinkadun kunto on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuopiossa, Turussa ja Joensuussa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Kouvolassa ja Järvenpäässä. Kuvio 5. Miten hyvin asuinkadun kunto on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 2,2 2,66 44 Espoo 2,1 2, 45 Forssa - 3,07 47 Helsinki 3, 3, 50 Hämeenkyrö - 2,5 63 Imatra 2, 2, 41 Jalasjärvi 2,2 2,7 54 Joensuu 3, 3, 46 Jyväskylä 3, 3, 43 Jyväskylän mlk 2,3 2,5 44 Järvenpää 2,65 2,6 Kaarina - 3,00 47 Kemi 3, 3, 5 Kemijärvi - 2,42 Kerava 2,73 2,3 Kotka 2, 3,01 47 Kouvola 2,7 3, 5 Kuopio 3,44 3,44 57 Kuusankoski 2,67 2,53 45 Laihia - 2,73 45 Lappeenranta - 3,04 45 Mikkeli 2,4 2,2 3 Naantali - 3,01 46 Oulu 3,07 3, 4 Oulunsalo 2, 2,7 51 Pietarsaari - 2,67 Pori 2,0 2, 4 Raisio 3,06 3, 41 Rauma 2,7 2,3 52 Riihimäki 2,71 2, Rovaniemi - 2, 50 Turku 3, 3, 46 Vaasa 3,0 3, Valkeakoski 3,05 3,04 44 Vantaa 2,77 2,0 52 Varkaus 2,70 2,64 50 Ylöjärvi - 2,65 KAIKKI KAIKKI 2,2 2,1 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

11 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Joensuussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Kouvolassa ja Imatralla. Kuvio 6. Miten hyvin keskustaan johtavien pääkatujen kunto on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 2,6 55 Espoo 3, 3, 47 Forssa - 3, 56 Helsinki 3,55 3,46 46 Hämeenkyrö - 3, 3 Imatra 2,76 2,2 42 Jalasjärvi 3, 3,03 6 Joensuu 3,63 3,66 67 Jyväskylä 3,5 3,5 Jyväskylän mlk 3, 3, 47 Järvenpää 3, 3, 4 Kaarina - 3, 45 Kemi 3, 3, 44 Kemijärvi - 3,0 47 Kerava 3, 3, 60 Kotka 3,50 3,53 62 Kouvola 3, 3,56 65 Kuopio 3,65 3,62 Kuusankoski 3, 3,00 44 Laihia - 3, 51 Lappeenranta - 3, 42 Mikkeli 3, 3,0 51 Naantali - 3, 5 Oulu 3,60 3,51 54 Oulunsalo 2, 3, Pietarsaari - 2,0 54 Pori 3, 3,41 5 Raisio 3, 3,47 50 Rauma 3, 3, Riihimäki 3, 3, Rovaniemi - 3, 64 Turku 3,4 3,55 51 Vaasa 3, 3, 63 Valkeakoski 3,4 3,57 53 Vantaa 3,43 3, Varkaus 2,2 3,00 4 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 50 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

12 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Porissa, Valkeakoskella ja Raisiossa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Valkeakoskella ja Järvenpäässä. Kuvio 7. Miten hyvin jalankulku- ja pyöräteiden kunto on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, 47 Espoo 3, 3, Forssa - 2,7 4 Helsinki 3, 3, 42 Hämeenkyrö - 2,7 Imatra 2,1 2,77 50 Jalasjärvi 3,46 3, 57 Joensuu 3,41 3,43 46 Jyväskylä 3, 3, Jyväskylän mlk 3,00 2,4 45 Järvenpää 2, 3, 43 Kaarina - 3, 4 Kemi 3, 3, 55 Kemijärvi - 2,50 4 Kerava 3, 3, 52 Kotka 3, 3,3 43 Kouvola 3,05 3, 55 Kuopio 3,44 3,43 Kuusankoski 2,3 2, 4 Laihia - 3, 43 Lappeenranta - 3, 41 Mikkeli 3, 3,05 54 Naantali - 3, 5 Oulu 3,4 3,45 45 Oulunsalo 2,51 3, 52 Pietarsaari - 3, 5 Pori 3,47 3,53 62 Raisio 3, 3,4 55 Rauma 3,3 3, Riihimäki 3, 2, Rovaniemi - 3, Turku 3, 3, Vaasa 3,41 3, Valkeakoski 3, 3,51 Vantaa 3, 3, Varkaus 2,1 2,0 Ylöjärvi - 3,01 KAIKKI 46 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

13 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Lumenauraus asuntokadulla on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Valkeakoskella, Rovaniemellä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kouvolassa, Järvenpäässä ja Anjalankoskella. Kuvio. Miten hyvin lumenauraus asuntokadulla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3,54 51 Espoo 3,41 3, 55 Forssa - 3, 45 Helsinki 3,05 2,2 52 Hämeenkyrö - 3, 50 Imatra 3,0 3, 56 Jalasjärvi 3,0 3,41 4 Joensuu 3, 3, 50 Jyväskylä 3, 3, 66 Jyväskylän mlk 3, 3,55 47 Järvenpää 2,66 3,0 54 Kaarina - 3, 63 Kemi 3, 3,50 60 Kemijärvi - 3, 52 Kerava 2,6 3, 4 Kotka 2,1 3, 55 Kouvola 2,2 3, 61 Kuopio 3, 3,4 51 Kuusankoski 2,7 3, 60 Laihia - 3,47 50 Lappeenranta - 3, 51 Mikkeli 3, 3, 65 Naantali - 3,50 61 Oulu 3, 3,46 5 Oulunsalo 3,54 3, 57 Pietarsaari - 3, 60 Pori 3, 3,43 55 Raisio 3,43 3,3 61 Rauma 3,4 3,4 57 Riihimäki 3,42 3, 0 65 Rovaniemi - 3,56 57 Turku 3,53 3, 5 Vaasa 3, 3, 61 Valkeakoski 3,52 3,5 44 Vantaa 2,1 2,6 43 Varkaus 2,64 3,01 55 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 55 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

14 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Raisiossa, Naantalissa ja Rovaniemellä. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Keravalla, Jalasjärvellä ja Porissa. Kuvio. Miten hyvin lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,60 3,4 7 7 Espoo 3,6 3,6 71 Forssa - 3,75 71 Helsinki 3,6 3,73 6 Hämeenkyrö - 3, Imatra 3,75 3,3 67 Jalasjärvi 3, 3,5 7 Joensuu 3,1 3,1 77 Jyväskylä 3,0 3,77 74 Jyväskylän mlk 3,7 3,7 76 Järvenpää 3,66 3,0 4 7 Kaarina - 3,7 7 7 Kemi 3,1 3,4 77 Kemijärvi - 3, Kerava 3,60 3,7 4 0 Kotka 3,4 3,4 3 1 Kouvola 3,74 3,3 6 0 Kuopio 3,7 3, Kuusankoski 3,6 3, Laihia - 3,5 7 Lappeenranta - 3,3 74 Mikkeli 3,0 3,72 4 Naantali - 4,0 4 6 Oulu 4,05 4, Oulunsalo 3,1 3, Pietarsaari - 3, 5 1 Pori 3,72 3,6 4 7 Raisio 4,04 4,0 3 3 Rauma 3,1 4, Riihimäki 3,7 3, Rovaniemi - 4, Turku 3, 3,6 71 Vaasa 3,4 3,77 1 Valkeakoski 3, 3,6 71 Vantaa 3,77 3,76 6 Varkaus 3,45 3,6 77 Ylöjärvi - 3,1 KAIKKI 7 7 KAIKKI 3,1 3,6 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

15 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Porissa ja Anjalankoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kouvolassa, Anjalankoskella ja Varkaudessa. Kuvio. Miten hyvin lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,05 3,43 3 Espoo 3,07 3,04 44 Forssa - 3, 4 Helsinki 2,73 2,62 Hämeenkyrö - 3, 42 Imatra 3, 3, 43 Jalasjärvi 2,1 3, 46 Joensuu 3, 3, Jyväskylä 3, 3,00 44 Jyväskylän mlk 3, 3, Järvenpää 2,74 2,7 Kaarina - 3,03 4 Kemi 3, 3, 47 Kemijärvi - 3, 51 Kerava 3,05 3, 51 Kotka 3, 3, 44 Kouvola 2,3 3, 46 Kuopio 3,07 3, 45 Kuusankoski 2,6 3, 3 Laihia - 3, Lappeenranta - 3,07 Mikkeli 3, 3,04 60 Naantali - 3,61 56 Oulu 3,47 3,43 54 Oulunsalo 3,52 3, 46 Pietarsaari - 3, 62 Pori 3, 3,60 53 Raisio 3, 3, 57 Rauma 3, 3,41 47 Riihimäki 3, 3, 0 50 Rovaniemi - 3, Turku 3, 3,05 42 Vaasa 3, 3, 52 Valkeakoski 3, 3, 45 Vantaa 2,75 2,71 Varkaus 2,74 3,0 47 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 45 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

16 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Oulunsalossa, Naantalissa ja Valkeakoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Keravalla, Kouvolassa ja Järvenpäässä. Kuvio. Miten hyvin liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 2,0 3, 41 Espoo 2,3 3, 43 Forssa - 3, 44 Helsinki 2,61 2,73 4 Hämeenkyrö - 3, Imatra 2, 2,0 42 Jalasjärvi 2,0 3, 52 Joensuu 3, 3, 3 Jyväskylä 3,06 3,06 44 Jyväskylän mlk 3, 3, Järvenpää 2,5 2,4 Kaarina - 2,5 52 Kemi 3, 3, Kemijärvi - 2, 46 Kerava 2,5 3, 41 Kotka 2,7 3, 47 Kouvola 2,0 3, 53 Kuopio 3, 3, Kuusankoski 2,0 3,06 46 Laihia - 3, 42 Lappeenranta - 3, Mikkeli 3, 2,6 54 Naantali - 3,42 50 Oulu 3, 3, 5 Oulunsalo 3,45 3,43 Pietarsaari - 3,04 46 Pori 3,03 3, 51 Raisio 3, 3, 51 Rauma 3, 3, 42 Riihimäki 3,06 3, 0 41 Rovaniemi - 3, 52 Turku 2,2 2,6 Vaasa 2,7 2,4 Valkeakoski 3, 3, Vantaa 2,72 2,6 Varkaus 2,77 3,06 43 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 43 KAIKKI 3,00 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

17 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Raisiossa, Naantalissa ja Valkeakoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Jalasjärvellä, Anjalankoskella ja Kouvolassa. Kuvio. Miten hyvin liukkauden torjunta katujen ajoradoilla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, 61 Espoo 3,62 3,56 50 Forssa - 3, 54 Helsinki 3,50 3, 62 Hämeenkyrö - 3,55 3 Imatra 3, 3, 50 Jalasjärvi 3,0 3, 5 Joensuu 3,46 3,47 56 Jyväskylä 3,46 3,44 55 Jyväskylän mlk 3, 3,42 53 Järvenpää 3, 3,3 53 Kaarina - 3,41 57 Kemi 3,44 3,46 Kemijärvi - 3,06 55 Kerava 3, 3,45 56 Kotka 3, 3,50 5 Kouvola 3, 3,50 63 Kuopio 3,50 3,5 46 Kuusankoski 3, 3, 5 Laihia - 3,50 47 Lappeenranta - 3, 44 Mikkeli 3, 3, 63 Naantali - 3,65 61 Oulu 3,56 3,55 61 Oulunsalo 3,42 3,53 46 Pietarsaari - 3, 57 Pori 3, 3, Raisio 3,65 3,3 5 Rauma 3,4 3,53 52 Riihimäki 3, 3, 0 50 Rovaniemi - 3, 56 Turku 3,44 3,46 46 Vaasa 3, 3, 62 Valkeakoski 3,53 3,61 57 Vantaa 3,44 3, Varkaus 3, 3, 54 Ylöjärvi - 3,46 KAIKKI 54 KAIKKI 3, 3,43 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

18 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinaluepuistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito -mittari. Mittarin tulosten mukaan puistojen hoitoon ollaan tyytyväisimpiä Naantalissa, Kuopiossa, Mikkelissä, Joesuussa, Kotkassa, Pietarsaaressa ja Porissa. Kuvio. Puistojen hoito -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,) Espoo ( 3,0) Forssa (-) Helsinki ( 3,42) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,) Jalasjärvi ( 3,52) Joensuu ( 3,46) Jyväskylä ( 3,) Jyväskylän mlk ( 3,) Järvenpää ( 2,) Kaarina (-) Kemi ( 3,04) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,) Kotka ( 3,5) Kouvola ( 3,) Kuopio ( 3,51) Kuusankoski ( 3,) Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,62) 0 Naantali (-) Oulu ( 3,44) Oulunsalo ( 2,55) Pietarsaari (-) Pori ( 3,45) Raisio ( 3,2) Rauma ( 3,) Riihimäki ( 3,) Rovaniemi (-) Turku ( 3,) Vaasa ( 3,) Valkeakoski ( 3,45) Vantaa ( 3,05) Varkaus ( 3,) Ylöjärvi (-) KAIKKI (3,) 3, 3, 3, 3, 3,42 3, 3, 3,45 3, 3, 3, 3, 3, 3,06 3, 3,43 3, 3,54 3, 3, 3, 3,4 3,73 3,3 2,0 3,43 3,42 3, 3,42 3, 3, 3, 3, 3, 3,0 3,07 3, 3,

19 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Keskustan puistot on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Kotkasssa ja Kuopiossa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Raisiossa ja Keravalla. Kuvio. Miten hyvin keskustan puistot on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 66 Anjalankoski 3,6 3,67 Espoo 53 Espoo 3,42 3,45 Forssa 71 Forssa - 3,1 Helsinki 6 75 Helsinki 3,1 3,4 Hämeenkyrö 5 72 Hämeenkyrö - 3,2 Imatra 5 71 Imatra 3,4 3,75 Jalasjärvi 61 Jalasjärvi 3,1 3,65 Joensuu 3 5 Joensuu 4, 4,04 Jyväskylä 5 7 Jyväskylä 3,5 3,3 Jyväskylän mlk 60 Jyväskylän mlk 3,62 3,56 Järvenpää 60 Järvenpää 3, 3,4 Kaarina 6 70 Kaarina - 3,72 Kemi 6 Kemi 3,6 3,6 Kemijärvi 5 Kemijärvi - 3,46 Kerava 6 66 Kerava 3,57 3,71 Kotka 3 Kotka 4,43 4, Kouvola 5 66 Kouvola 3,65 3,72 Kuopio 4 5 Kuopio 4, 4, Kuusankoski 66 Kuusankoski 3,73 3,64 Laihia 41 Laihia - 3, Lappeenranta 4 4 Lappeenranta - 4,03 Mikkeli 4 0 Mikkeli 4, 3,3 Naantali 1 Naantali - 4, Oulu 4 7 Oulu 3,4 3, Oulunsalo Oulunsalo 2,77 3,0 Pietarsaari 4 1 Pietarsaari - 3, Pori 4 5 Pori 4,04 4, Raisio 4 70 Raisio 3,52 3,7 Rauma 3 6 Rauma 4,06 4,06 Riihimäki 7 6 Riihimäki 3,3 3,74 Rovaniemi 0 64 Rovaniemi - 3,63 Turku 7 77 Turku 3,76 3,4 Vaasa 62 Vaasa 3,54 3,57 Valkeakoski 5 6 Valkeakoski 3, 3,7 Vantaa 3 4 Vantaa 3,44 3,41 Varkaus 66 Varkaus 3,65 3,62 Ylöjärvi 6 70 Ylöjärvi - 3,77 KAIKKI 70 KAIKKI 3,76 3,76 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

20 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Asuntoalueiden puistot on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Pietarsaaressa ja Kuopiossa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Järvenpäässä ja Raumalla. Kuvio. Miten hyvin asuntoalueiden puistot on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, Espoo 2,7 3,06 42 Forssa - 3, 47 Helsinki 3, 3, 50 Hämeenkyrö - 3, Imatra 3, 2,7 42 Jalasjärvi 3,4 3, 44 Joensuu 3, 3, 44 Jyväskylä 3, 3, 41 3 Jyväskylän mlk 3, 3, Järvenpää 2,6 3,00 43 Kaarina - 3, Kemi 2,2 2,3 Kemijärvi - 2,7 Kerava 3,02 3,0 44 Kotka 3,52 3, Kouvola 3, 3, 52 Kuopio 3, 3, Kuusankoski 3, 3,00 Laihia - 3,00 Lappeenranta - 3, 51 Mikkeli 3,42 3, 62 Naantali - 3,63 46 Oulu 3, 3, 44 Oulunsalo 2,53 2,77 51 Pietarsaari - 3,41 44 Pori 3, 3, 42 Raisio 3, 3, 44 Rauma 3, 3, 41 Riihimäki 3, 3, 0 Rovaniemi - 3,06 41 Turku 3, 3, Vaasa 3, 3, 44 3 Valkeakoski 3, 3, Vantaa 2,5 3,01 Varkaus 3,07 2,0 Ylöjärvi - 3, KAIKKI KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

21 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Asuntoalueiden läheisten metsät on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Oulunsalossa, Raisiossa ja Järvenpäässä. Kuvio. Miten hyvin asuntoalueiden läheisten metsät on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3,01 Espoo 2,3 2, 47 Forssa - 3,0 3 Helsinki 3, 3,0 41 Hämeenkyrö - 3, 3 Imatra 3,0 2,7 4 Jalasjärvi 3, 3, 3 Joensuu 3, 3, 41 Jyväskylä 3, 3,04 3 Jyväskylän mlk 3, 3, 43 Järvenpää 2,67 2, Kaarina - 3, Kemi 2,0 2,6 Kemijärvi - 2,6 41 Kerava 2, 2,6 42 Kotka 3, 3,01 46 Kouvola 2,5 2,5 42 Kuopio 3, 3, 42 Kuusankoski 3,03 2,4 4 Laihia - 3,06 42 Lappeenranta - 3,03 46 Mikkeli 3, 3, 47 Naantali - 3,41 Oulu 3, 3,06 45 Oulunsalo 2,53 2,6 43 Pietarsaari - 3, 45 Pori 3, 3, 42 Raisio 2,5 3, 44 Rauma 2, 3,05 3 Riihimäki 3,05 2,5 0 Rovaniemi - 3, Turku 2, 3,06 Vaasa 2,7 3,02 Valkeakoski 3, 3, Vantaa 2,0 2,7 Varkaus 3,03 2,74 Ylöjärvi - 2, KAIKKI 41 KAIKKI 3,04 3,04 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

22 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Naantalissa, Mikkelissä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Järvenpäässä, Kemissä ja Raumalla. Kuvio. Miten hyvin leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, 3 Espoo 3, 3, Forssa - 3, Helsinki 3, 3, 45 Hämeenkyrö - 3, Imatra 2, 2,3 47 Jalasjärvi 3,3 3, 46 Joensuu 3, 3, 42 Jyväskylä 3,07 3, 4 Jyväskylän mlk 3, 3, 42 Järvenpää 2, 3, 42 Kaarina - 3, Kemi 2,67 2,7 Kemijärvi - 2,7 4 Kerava 3,07 3, 42 Kotka 3,0 3,0 Kouvola 3, 3, 4 Kuopio 3, 3, 41 Kuusankoski 2, 3,00 41 Laihia - 3, 44 Lappeenranta - 3,02 52 Mikkeli 3,4 3,44 51 Naantali - 3,45 45 Oulu 3, 3, 4 Oulunsalo 2, 2,46 44 Pietarsaari - 3, 42 Pori 3, 3, 41 Raisio 3, 3, 41 Rauma 3,03 3, Riihimäki 3, 3, 0 3 Rovaniemi - 3, 44 Turku 2,7 3, 3 Vaasa 2, 2,6 41 Valkeakoski 3,0 3, 42 Vantaa 3,03 3, 44 Varkaus 3, 3,0 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 3 KAIKKI 3,0 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

23 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 4 Jätehuolto Jätehuollon osalta arvioitavina asioina olivat jätehuollon toimivuus, suurista jätteistä ja ongelmajätteistä eroon pääseminen sekä keräyspaperin ja lasin keruupisteiden sijainti. Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä jätehuollon neuvontaan ja tiedotukseen. Näistä asioista laskettiin keskiarvona jätehuolto yleensä mittari. Mittarin tulosten perusteella asukkaat ovat yleensä tyytyväisiä jätehuoltoon. Kuntien välillä on kuitenkin melko suuria eroja. Kuvio. Jätehuolto yleensä -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,67) Espoo ( 3,3) Forssa (-) Helsinki ( 3,) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,42) Jalasjärvi ( 3,6) Joensuu ( 3,56) Jyväskylä ( 3,75) Jyväskylän mlk ( 3,62) Järvenpää ( 3,) Kaarina (-) Kemi ( 3,6) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,54) Kotka ( 3,46) Kouvola ( 3,42) Kuopio ( 3,51) Kuusankoski ( 3,7) Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,76) Naantali (-) Oulu ( 3,52) Oulunsalo ( 3,41) Pietarsaari (-) ######### Raisio ( 3,52) Rauma ( 3,53) Riihimäki ( 3,72) Rovaniemi (-) Turku ( 3,62) Vaasa ( 3,65) Valkeakoski ( 3,47) Vantaa ( 3,44) Varkaus ( 3,4) Ylöjärvi (-) KAIKKI (3,54) 3,71 3, 3,1 3, 3,75 3,45 3,2 3,50 3,7 3,71 3, 3,63 3,55 3,04 3,56 3,46 3,62 3,56 3,2 3,1 3,43 3,6 3,52 3,54 3, 3,56 3,6 3,57 3,60 3,44 3,5 3,72 3,54 3,43 3,52 3, 3,56

24 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Hämeenkyrössä, Anjalankoskella ja Laihialla. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Anjalankoskella, Jalasjärvellä ja Järvenpäässä. Kuvio. Miten hyvin järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski 2 1 Espoo 4 3 Forssa 1 1 Helsinki 6 1 Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi 4 3 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski 4 3 Laihia Lappeenranta 6 5 Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari 75 Keskiarvot Anjalankoski 4, 4, Espoo 4,0 4,07 Forssa - 4, Helsinki 4,01 4,01 Hämeenkyrö - 4,47 Imatra 4, 4, Jalasjärvi 4, 4, Joensuu 4, 4, Jyväskylä 4, 4, Jyväskylän mlk 4, 4, Järvenpää 3, 4,0 Kaarina - 4, Kemi 4,47 4, Kemijärvi - 4, Kerava 4, 4, Kotka 4, 4,04 Kouvola 3,4 4,04 Kuopio 4, 4, Kuusankoski 4, 4, Laihia - 4, Lappeenranta - 4, Mikkeli 4, 4, Naantali - 4, Oulu 4, 4, Oulunsalo 4,0 4, Pietarsaari - 3,7 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 3 6 Raisio 4,0 4, 6 5 Rauma 4,03 4,0 4 5 Riihimäki 4,0 4, Rovaniemi - 4, Turku 4,04 4,06 3 Vaasa 4,00 4,06 2 Valkeakoski 4,04 4,06 5 Vantaa 4,05 4, 6 Varkaus 4,0 4, 77 Ylöjärvi - 3,1 KAIKKI 4 6 KAIKKI 4, 4, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

25 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Suurista jätteistä eroon pääsy on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jalasjärvellä, Hämeenkyrössä ja Laihialla. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Raisiossa, Jalasjärvellä ja Kouvolassa. Kuvio. Miten hyvin suurista jätteistä eroon pääsy on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski 42 Espoo 46 Forssa 45 Helsinki 52 Hämeenkyrö 56 Imatra 4 Jalasjärvi 60 Joensuu Jyväskylä 42 Jyväskylän mlk Järvenpää 4 Kaarina Kemi 44 Kemijärvi Kerava Kotka 50 Kouvola Kuopio 3 Kuusankoski 4 Laihia 52 Lappeenranta 52 Mikkeli 46 Naantali 52 Oulu Oulunsalo 41 Pietarsaari 51 Keskiarvot Anjalankoski 2,4 3, Espoo 2,72 2,73 Forssa - 3, Helsinki 2,5 2,5 Hämeenkyrö - 3,4 Imatra 2,5 2,61 Jalasjärvi 3, 3,67 Joensuu 3,0 2,5 Jyväskylä 2,7 2,7 Jyväskylän mlk 2,66 2,3 Järvenpää 2,4 2,64 Kaarina - 3,04 Kemi 3, 3, Kemijärvi - 3,02 Kerava 2,1 2,6 Kotka 2,52 2,60 Kouvola 2,56 2, Kuopio 2,6 2,5 Kuusankoski 2, 3, Laihia - 3, Lappeenranta - 2,55 Mikkeli 3,44 3, Naantali - 2,63 Oulu 2,7 2,0 Oulunsalo 2,47 2,75 Pietarsaari - 3, Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi Raisio 2,66 3, 45 Rauma 2,1 2,6 45 Riihimäki 2,71 2,65 0 Rovaniemi - 2,2 Turku 2,75 2,6 44 Vaasa 3, 3, Valkeakoski 2,56 2,76 44 Vantaa 2,71 2,75 Varkaus 2,6 2,7 4 Ylöjärvi - 2,70 KAIKKI KAIKKI 2,1 2,3 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

26 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Paperin keruupisteen sijainti on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jyväskylässä, Forssassa ja Laihialla. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Jalasjärvellä, Valkeakoskella ja Jyväskylän maalaiskun Kuvio. Miten hyvin paperin keruupisteen sijainti on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin % vastaajista 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki 5 7 Hämeenkyrö 74 Imatra 6 1 Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk 5 6 Järvenpää 5 Kaarina 4 7 Kemi 6 6 Kemijärvi 52 Kerava 3 Kotka 77 Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta 5 5 Mikkeli 7 4 Naantali 3 7 Oulu Oulunsalo 72 Pietarsaari 0 Keskiarvot Anjalankoski 4, 4, Espoo 4, 4, Forssa - 4, Helsinki 4, 4, Hämeenkyrö - 3, Imatra 3, 4,06 Jalasjärvi 3, 4, Joensuu 4, 4, Jyväskylä 4,3 4,4 Jyväskylän mlk 4, 4, Järvenpää 4, 4, Kaarina - 4, Kemi 4, 4, Kemijärvi - 3, Kerava 4, 4, Kotka 4,07 3,7 Kouvola 4,0 4, Kuopio 4, 4, Kuusankoski 4, 4, Laihia - 4, Lappeenranta - 4, Mikkeli 4, 4, Naantali - 4, Oulu 4, 4, Oulunsalo 4, 3,5 Pietarsaari - 4,00 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 5 5 Raisio 4, 4, 7 4 Rauma 4,07 4, 5 5 Riihimäki 4, 4, 0 2 Rovaniemi - 4, Turku 4,43 4, 6 3 Vaasa 4, 4, 0 Valkeakoski 3,7 4, Vantaa 4, 4, 7 2 Varkaus 4, 4, 73 Ylöjärvi - 3, KAIKKI 7 4 KAIKKI 4, 4, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

27 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Paristojen keruupisteen sijainti on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jyväskylässä, Laihialla ja Turussa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Jalasjärvellä, Jyväskylän maalaiskunnassa ja Jyväskyl Kuvio. Miten hyvin paristojen keruupisteen sijainti on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski 5 7 Espoo 46 Forssa 1 Helsinki 53 Hämeenkyrö 61 Imatra Jalasjärvi Joensuu 61 Jyväskylä Jyväskylän mlk 0 Järvenpää 62 Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio 61 Kuusankoski 2 Laihia 2 Lappeenranta 74 Mikkeli 71 Naantali 76 Oulu 57 Oulunsalo 3 42 Pietarsaari 74 Keskiarvot Anjalankoski 4,05 4,01 Espoo 3, 3, Forssa - 4, Helsinki 3,44 3, Hämeenkyrö - 3,57 Imatra 3,65 3,76 Jalasjärvi 3,65 3,3 Joensuu 3,77 3,61 Jyväskylä 4, 4,47 Jyväskylän mlk 3,7 4, Järvenpää 3,52 3,55 Kaarina - 4, Kemi 3,3 3, Kemijärvi - 2, Kerava 3,7 3,0 Kotka 3,7 3,0 Kouvola 3,73 3,6 Kuopio 3,57 3,62 Kuusankoski 4,04 4,0 Laihia - 4,43 Lappeenranta - 3,4 Mikkeli 3,3 3,6 Naantali - 4,05 Oulu 3,47 3,46 Oulunsalo 3,66 2, Pietarsaari - 3,1 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 2 Raisio 4, 4, 2 Rauma 4,02 4, 6 3 Riihimäki 4, 4, 0 63 Rovaniemi - 3, Turku 4,3 4, 3 Vaasa 4, 4, 0 Valkeakoski 4,07 4, 5 Vantaa 3,61 3,4 73 Varkaus 3,76 3,5 61 Ylöjärvi - 3,55 KAIKKI 70 KAIKKI 3,3 3,7 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

28 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Lasin keruupisteen sijainti on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jalasjärvellä, Hämeenkyrössä ja Kuusankoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Jalasjärvellä, Kouvolassa ja Raisiossa. Kuvio. Miten hyvin lasin keruupisteen sijainti on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,0 3,07 51 Espoo 2,67 2,62 43 Forssa - 3, 54 Helsinki 2,4 2,4 55 Hämeenkyrö - 3,4 41 Imatra 2,73 2,7 57 Jalasjärvi 3, 3,60 3 Joensuu 2,0 2,7 42 Jyväskylä 3,03 3, Jyväskylän mlk 2,5 3,00 53 Järvenpää 2, 2,51 Kaarina - 2,0 Kemi 2, 2,3 3 Kemijärvi - 2,6 3 Kerava 2,74 2,3 41 Kotka 2,4 2,4 43 Kouvola 2,75 3, 42 Kuopio 2,1 2,7 53 Kuusankoski 3, 3,41 46 Laihia - 3, 53 Lappeenranta - 2,54 Mikkeli 3, 3,01 51 Naantali - 2,57 46 Oulu 2,72 2,6 4 Oulunsalo 2, 2,76 Pietarsaari - 2,5 0 Raisio 2,65 2,7 Rauma 2,4 2,5 Riihimäki 3, 3, Rovaniemi - 2, Turku 2,6 2,66 3 Vaasa 3,04 3,05 Valkeakoski 2,67 2,0 Vantaa 2,70 2,74 Varkaus 2,7 2, Ylöjärvi - 2,5 KAIKKI 3 KAIKKI 2,5 2,1 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

29 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Jätehuollon neuvonta ja tiedotus on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jalasjärvellä, Kuusankoskella ja Vaasassa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Raisiossa, Jalasjärvellä ja Kemissä. Kuvio. Miten hyvin jätehuollon neuvonta ja tiedotus on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,45 3,3 Espoo 3, 3,04 57 Forssa - 3,57 3 Helsinki 2,0 2, 55 Hämeenkyrö - 3,50 3 Imatra 3, 3, 64 Jalasjärvi 3,3 3,71 3 Joensuu 3,03 3, 56 Jyväskylä 3,53 3,4 46 Jyväskylän mlk 3,51 3, 42 Järvenpää 2,66 2,73 46 Kaarina - 3, Kemi 2,0 3, 4 Kemijärvi - 2,60 41 Kerava 3, 3, Kotka 3, 3, 55 Kouvola 3, 3,4 4 Kuopio 3, 3, 64 Kuusankoski 3,46 3,64 57 Laihia - 3,50 Lappeenranta - 3, 4 Mikkeli 3,44 3, 43 Naantali - 3,04 61 Oulu 3, 3,57 3 Oulunsalo 3,01 2,3 5 Pietarsaari - 3, Raisio 2,1 3, Rauma 3,05 3, 51 Riihimäki 3,77 3,42 0 Rovaniemi - 2, Turku 3,00 3,07 61 Vaasa 3,3 3,5 45 Valkeakoski 3, 3, 3 Vantaa 3, 3, 43 Varkaus 3, 3, Ylöjärvi - 3,03 KAIKKI 43 KAIKKI 3, 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

30 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 5 Katuvalaistus Katujen osalta tiedusteltiin lisäksi katuvalaistukseen liittyviä seikkoja. Kysymyslomakkeessa katuvalaistusta kysyttiin keskustan katujen (kysymys ), asuntokatujen (kysymys ) ja jalankulku- ja pyöräteiden osalta (kysymys ). Näistä kolmesta kysymyksestä laskettiin katuvalaistus -mittarin tulos. Mittarin tulos oli paras Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa. Kuvio. Katuvalaistus -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,65) Espoo ( 3,7) Forssa (-) Helsinki ( 3,3) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,4) Jalasjärvi ( 3,71) Joensuu ( 4,) Jyväskylä ( 4,02) Jyväskylän mlk ( 3,4) Järvenpää ( 3,64) Kaarina (-) Kemi ( 3,1) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,45) Kotka ( 3,2) Kouvola ( 3,7) Kuopio ( 4,) Kuusankoski ( 3,1) Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,5) 0Naantali (-) Oulu ( 4,) Oulunsalo ( 3,45) Pietarsaari (-) Pori ( 3,) Raisio ( 3,) Rauma ( 3,) Riihimäki ( 3,76) Rovaniemi (-) Turku ( 3,5) Vaasa ( 4,01) Valkeakoski ( 3,2) Vantaa ( 3,7) Varkaus ( 3,71) Ylöjärvi (-) KAIKKI (3,4) 3,74 3,70 3,73 3,3 3, 3,7 3,3 4, 4,06 3,3 3,76 3,73 3,5 3,7 3,2 3,7 3,3 4, 3,73 3,72 3,4 3,6 3,4 4,02 3,66 4,00 3,0 3,6 3,6 3,7 4,00 3,3 4,06 3, 3,5 3,0 3,70 3,

31 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Katuvalaistus keskustan kaduilla on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Joensuussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Keravalla, Oulunsalossa ja Jalasjärvellä. Kuvio. Miten hyvin katuvalaistus keskustan kaduilla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin 0 % % % 60 % 0 % 0 % 6 Keskiarvot Anjalankoski 5 7 Anjalankoski 4,0 4, Espoo 5 7 Espoo 3, 3,5 Forssa 5 2 Forssa - 4,07 Helsinki Helsinki 4, 4, Hämeenkyrö 2 Hämeenkyrö - 4, Imatra Imatra 4, 4, Jalasjärvi 6 6 Jalasjärvi 3,7 4, Joensuu Joensuu 4,46 4,42 Jyväskylä Jyväskylä 4, 4, Jyväskylän mlk 2 6 Jyväskylän mlk 4, 4, Järvenpää 4 Järvenpää 4,06 4, Kaarina 6 4 Kaarina - 4,03 Kemi Kemi 4, 4, Kemijärvi 5 6 Kemijärvi - 4,07 Kerava 3 7 Kerava 3,5 4, Kotka Kotka 4, 4, Kouvola 2 Kouvola 4, 4, Kuopio Kuopio 4, 4, Kuusankoski 2 7 Kuusankoski 4, 4, Laihia 5 1 Laihia - 4,05 Lappeenranta 2 0 Lappeenranta - 4, Mikkeli Mikkeli 4, 4, Naantali 3 Naantali - 4, Oulu Oulu 4, 4, Oulunsalo 6 4 Oulunsalo 3,7 4,04 Pietarsaari Pietarsaari - 4, Pori Pori 4, 4, Raisio 3 Raisio 4, 4, Rauma Rauma 4, 4, Riihimäki 2 0 Riihimäki 4, 4, Rovaniemi Rovaniemi - 4, Turku 3 Vaasa 2 Valkeakoski 1 Vantaa 3 Varkaus 2 Ylöjärvi 3 Turku 4, 4, 2 Vaasa 4, 4, 2 Valkeakoski 4, 4, 4 Vantaa 4, 4,0 7 Varkaus 4, 4, Ylöjärvi - 4, KAIKKI 3 KAIKKI 4, 4, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

32 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Katuvalaistus asuntokadulla on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuopiossa, Joensuussa ja Vaasassa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Keravalla, Järvenpäässä ja Riihimäellä. Kuvio. Miten hyvin katuvalaistus asuntokadulla on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,3 3,51 67 Espoo 3,6 3,67 6 Forssa - 3,75 7 Helsinki 3,3 3,1 65 Hämeenkyrö - 3,67 67 Imatra 3,73 3,6 62 Jalasjärvi 3,63 3,5 4 2 Joensuu 4,0 4, 6 0 Jyväskylä 3,7 4,02 71 Jyväskylän mlk 3,6 3,76 6 Järvenpää 3,51 3,71 73 Kaarina - 3,76 7 Kemi 3, 3,2 65 Kemijärvi - 3,63 72 Kerava 3, 3,77 6 Kotka 3,63 3,71 77 Kouvola 3,6 3,0 3 7 Kuopio 4, 4, 65 Kuusankoski 3,63 3,60 5 Laihia - 3,4 0 Lappeenranta - 3,1 76 Mikkeli 3,6 3, Naantali - 3, 5 4 Oulu 4,05 4,02 5 Oulunsalo 3,41 3,4 6 1 Pietarsaari - 3,4 72 Pori 3,3 3,76 77 Raisio 3,4 3,6 7 Rauma 3,3 3, 72 Riihimäki 3,62 3, Rovaniemi - 4,00 75 Turku 3,7 3,3 3 2 Vaasa 4,02 4, Valkeakoski 3,1 3,3 74 Vantaa 3,73 3,2 6 Varkaus 3,5 3,70 64 Ylöjärvi - 3,54 KAIKKI 73 KAIKKI 3,77 3,0 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

33 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Kuopiossa, Joensuussa ja Pietarsaaressa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Keravalla, Oulunsalossa ja Kemissä. Kuvio. Miten hyvin katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Pori Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3,47 3,60 57 Espoo 3,46 3,46 52 Forssa - 3, 62 Helsinki 3,54 3,60 66 Hämeenkyrö - 3,6 60 Imatra 3,55 3,53 65 Jalasjärvi 3,56 3, Joensuu 3,7 3, 72 Jyväskylä 3,74 3,1 62 Jyväskylän mlk 3,71 3,60 5 Järvenpää 3, 3,45 5 Kaarina - 3,43 6 Kemi 3,53 3,67 64 Kemijärvi - 3,64 5 Kerava 3, 3,55 54 Kotka 3,52 3,46 67 Kouvola 3,70 3, Kuopio 3,2 3, 55 Kuusankoski 3,61 3,4 5 Laihia - 3,57 6 Lappeenranta - 3,71 6 Mikkeli 3,70 3,6 67 Naantali - 3,6 72 Oulu 3,1 3,7 5 Oulunsalo 3, 3, Pietarsaari - 3,4 63 Pori 3,51 3,61 67 Raisio 3,64 3,6 70 Rauma 3,64 3,72 64 Riihimäki 3,50 3, Rovaniemi - 3,73 5 Turku 3,47 3,50 71 Vaasa 3,6 3,0 71 Valkeakoski 3,67 3,76 65 Vantaa 3,53 3,65 60 Varkaus 3, 3,52 60 Ylöjärvi - 3,46 KAIKKI 64 KAIKKI 3,57 3,63 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

34 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 6 Palo- ja pelastustoimi Vaikka palo- ja pelastustoimi siirtyi vuoden 04 alusta alueellisten pelastuslaitosten hoidettavaksi, kuntien intressinä on seurata asukkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Palo- ja pelastustoimi muodosti oman kysymysryhmänsä, jossa oli neljä kohtaa: tarkastus- ja neuvontapalvelut nuohous sammutus- ja pelastuspalvelut sairaankuljetuspalvelut Näistä laskettiin palo- ja pelastustoimen palvelukykyä mittaava mittari. Kuvio. Palo- ja pelastustoimi -mittari (suluissa vuoden 02 tulos) keskiarvo ((1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Anjalankoski ( 3,67) Espoo ( 3,6) Forssa (-) Helsinki ( 3,6) Hämeenkyrö (-) Imatra ( 3,5) Jalasjärvi ( 3,4) Joensuu ( 3,) Jyväskylä ( 3,71) Jyväskylän mlk ( 3,65) Järvenpää ( 3,74) Kaarina (-) Kemi ( 3,1) Kemijärvi (-) Kerava ( 3,2) Kotka ( 3,) Kouvola ( 3,4) Kuopio ( 3,3) Kuusankoski ( 3,3) 0Laihia (-) Lappeenranta (-) Mikkeli ( 3,5) Naantali (-) Oulu ( 3,1) Oulunsalo ( 3,2) Pietarsaari (-) Raisio ( 3,3) Rauma ( 3,4) Riihimäki ( 3,) Rovaniemi (-) Turku ( 3,71) Vaasa ( 3,) Valkeakoski ( 3,) Vantaa ( 3,66) Varkaus ( 3,7) Ylöjärvi (-) KAIKKI (3,2) 3,73 3,56 3, 3,54 3,74 3,60 4,01 3,7 3,74 3,55 3,73 3,5 3,4 3,4 3,64 3,7 3,76 3,77 3,5 3,73 3,62 3,1 3,74 3,7 3,67 3,63 3,77 3,5 3,74 3,7 3,61 3,64 3,7 3,64 3,4 3,72 3,73

35 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Tarkastus- ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Forssassa, Valkeakoskella ja Kaarinassa. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Kemissä, Jyväskylässä ja Järvenpäässä. Kuvio. Miten hyvin tarkastus- ja neuvontapalvelut esim. palotarkastus on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski 4 Espoo 46 Forssa 6 54 Helsinki 53 Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk 47 Järvenpää Kaarina Kemi 51 Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli 54 Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari Keskiarvot Anjalankoski 3, 3, Espoo 3, 3, Forssa - 3,62 Helsinki 3, 3, Hämeenkyrö - 3, Imatra 3,43 3, Jalasjärvi 3,5 3,5 Joensuu 3,61 3,5 Jyväskylä 3, 3, Jyväskylän mlk 3, 3,07 Järvenpää 3, 3, Kaarina - 3,5 Kemi 3, 3,44 Kemijärvi - 3, Kerava 3,5 3,45 Kotka 3,61 3,4 Kouvola 3,43 3,42 Kuopio 3,44 3,3 Kuusankoski 3,5 3,47 Laihia - 3,52 Lappeenranta - 3, Mikkeli 3,5 3,54 Naantali - 3,3 Oulu 3, 3, Oulunsalo 3, 3, Pietarsaari - 3,42 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi Raisio 3,55 3,46 51 Rauma 3,60 3, Riihimäki 3,62 3,4 0 4 Rovaniemi - 3,47 52 Turku 3, 3, 46 Vaasa 3,46 3, 56 Valkeakoski 3,57 3,5 54 Vantaa 3, 3, 3 53 Varkaus 3,64 3,52 51 Ylöjärvi - 3,46 KAIKKI KAIKKI 3,45 3, 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

36 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Nuohous on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jalasjärvellä, Oulunsalossa ja Valkeakoskella. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Anjalankoskella, Jalasjärvellä ja Kemissä. Kuvio. Miten hyvin nuohous on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin Anjalankoski Espoo Forssa Helsinki Hämeenkyrö Imatra Jalasjärvi Joensuu Jyväskylä Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi Kemijärvi Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali Oulu Oulunsalo Pietarsaari 0 % % % 60 % 0 % 0 % Keskiarvot Anjalankoski 3, 3,61 Espoo 3,53 3,51 Forssa - 3,7 Helsinki 3, 3, Hämeenkyrö - 3,3 Imatra 3,3 3,76 Jalasjärvi 3,7 4,02 Joensuu 3,72 3,57 Jyväskylä 3,43 3, Jyväskylän mlk 3, 3, Järvenpää 3,66 3,60 Kaarina - 3,77 Kemi 3,65 3,74 Kemijärvi - 3,0 Kerava 3,63 3,56 Kotka 3,0 3,46 Kouvola 3,74 3,65 Kuopio 3,61 3,50 Kuusankoski 3, 3,2 Laihia - 3, Lappeenranta - 3,57 Mikkeli 3,75 3,73 Naantali - 3,70 Oulu 3,60 3,5 Oulunsalo 4, 3,0 Pietarsaari - 3,43 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi 5 63 Raisio 3,7 3,0 60 Rauma 3,65 3,6 54 Riihimäki 3,70 3, Rovaniemi - 3, Turku 3,4 3,47 4 Vaasa 3,4 3, 5 66 Valkeakoski 3,3 3, Vantaa 3,62 3, Varkaus 3,3 3, Ylöjärvi - 3,72 KAIKKI 3 53 KAIKKI 3,6 3,5 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

37 Yhdyskuntatekniset palvelut 04 Sammutus- ja pelastuspalvelut on hoidettu keskiarvolla mitaten parhaiten Jalasjärvellä, Mikkelissä ja Hämeenkyrössä. Vuodesta 02 asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt eniten Anjalankoskella, Jyväskylässä ja Jalasjärvellä. Kuvio. Miten hyvin sammutus- ja pelastuspalvelut on hoidettu kunnassa Huonosti Ei hyvin eikä Hyvin 0 % % % 60 % 0 % 0 % Anjalankoski 2 2 Espoo Forssa 2 0 Helsinki 4 5 Hämeenkyrö 1 76 Imatra 7 60 Jalasjärvi 0 2 Joensuu 1 62 Jyväskylä 2 73 Jyväskylän mlk Järvenpää Kaarina Kemi 3 7 Kemijärvi 7 5 Kerava Kotka Kouvola Kuopio Kuusankoski Laihia Lappeenranta Mikkeli Naantali 6 6 Oulu 3 75 Oulunsalo 3 61 Pietarsaari 7 67 Keskiarvot Anjalankoski 3,2 4,03 Espoo 3,7 3,63 Forssa - 4,01 Helsinki 3, 3,72 Hämeenkyrö - 4,04 Imatra 3,7 3,61 Jalasjärvi 4,01 4,06 Joensuu 3,3 3,77 Jyväskylä 3,0 3,5 Jyväskylän mlk 3,7 3,0 Järvenpää 3,4 3,6 Kaarina - 3,6 Kemi 4,00 3,4 Kemijärvi - 3,64 Kerava 3,6 3,67 Kotka 4,02 3,1 Kouvola 3,4 3,6 Kuopio 4,01 3,4 Kuusankoski 4,02 3, Laihia - 3,7 Lappeenranta - 3,0 Mikkeli 4, 4,05 Naantali - 3,3 Oulu 3,3 3,5 Oulunsalo 3,6 3,71 Pietarsaari - 3,77 Raisio Rauma Riihimäki Rovaniemi Turku Vaasa Valkeakoski Vantaa Varkaus Ylöjärvi Raisio 4,01 3,77 77 Rauma 3, 4,02 70 Riihimäki 4,02 3, Rovaniemi - 3,6 60 Turku 3,4 3,72 65 Vaasa 3,6 3,7 73 Valkeakoski 4,02 3, Vantaa 3,7 3,6 71 Varkaus 4,02 3,1 64 Ylöjärvi - 3,74 KAIKKI 3 6 KAIKKI 3,4 3,5 1 Keskiarvo asteikolla 1-5, 1=erittäin, 5=erittäin hyvin

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019 Kyselytutkimuksen tulokset Mikkeli 2.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Indeksitalo tutkimus

Indeksitalo tutkimus Indeksitalo 2018- tutkimus Indeksitalon ominaisuudet Oma 1200 neliön tontti keskustan ruutukaava-alueella, jolla rakennusoikeutta 3000 k-m2 Tontin (keskustan toiseksi kallein alue) verotusarvo ns. tavoitearvossa

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Alkava ARA-tuotanto kunnittain

Alkava ARA-tuotanto kunnittain 5 Alajärvi 0 31 16 Asikkala 0 28 18 Askola 16 0 0 18 20 Akaa 0 33 0 7 49 Espoo 297 190 202 198 42 92 108 191 157 283 185 220 500 241 369 50 Eura 0 8 0 26 31 8 51 Eurajoki 0 15 61 Forssa 0 62 75 Hamina

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 Päästölaskennan sektorit Kuluttajien sähkönkulutus Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Tieliikenne

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy. KUVE 2016 Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari 25.10.2016 1 Sisältö Vertailun tulokset Yleisten alueiden ylläpito Kadut Viheralueet Kuntarakennetietoja Jakaumat katu-

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019

Jakelun mukaan. Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2019 Kirje SM1811001 1 (1) 00.00.01.00.01 SMDno-2018-784 23.04.2018 Jakelun mukaan Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; 1.5.2018 voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 83-84 Tulevan kesäkuun seuraavissa junissa: Postivaunuissa: N :o 1 pj., Helsinki Parikkala, junissa N :ot 73, 013 ja 1, lähtee Helsingistä klo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot