KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM"

Transkriptio

1 KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) HM

2 Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi 2 Uimahallit 38 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimarannat ja maauimalat 39 Palvelutyytyväisyys Kuntoradat ja ulkoilureitit 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus 5 Ulkoilualueet ja puistot 1 Yritystoiminnan edistäminen 6 Tiedottaminen liikuntapalveluista 2 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Lasten leikkipaikat 3 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 8 Torit ja torikauppa Tiedottaminen kunnan palveluista 9 Katujen ja teiden hoito 5 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 10 Jätehuolto 6 Kuluttajaneuvonta Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Puistojen ja viheralueiden hoito 8 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Juomaveden laatu 9 Sairaalapalvelut 1 Liikenneolot jalankulkijan kannalta 50 Sairaankuljetus ja ensihoito 15 Liikenneolot pyöräilijän kannalta 51 Äitiys ja lastenneuvola Liikenneolot autoilijan kannalta 52 Vanhusten kotihoito 1 Julkinen liikenne 53 Kunnan hammaslääkäripalvelut 18 Liikkumisen esteettömyys 5 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 19 Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta 55 Vammaispalvelut 20 Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 56 Toimeentulotuki 21 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 5 Perheneuvola 22 Luonnon suojelu 58 Sosiaalityö 23 Ilman laatu 59 Lasten päivähoito 2 Vesistöjen puhtaus 60 Peruskoulu 25 Melun torjunta 61 Lukio 26 Ympäristön siisteys 62 Nuorten ammatillinen koulutus 2 Luonto ja retkeilyreitit 63 Aikuisten ammatillinen koulutus 28 Rakennetun ympäristön valvonta 6 Kansalais ja työväenopistot 29 Pelastustoiminta 65 Kirjastopalvelut 30 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 66 Taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) 31 Kunnan talousasioiden hoito 6 Nuorten harrastustoiminta 32 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 68 Museot ja taidenäyttelyt 33 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 69 Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 3 Pientalotontin saanti 0 Konsertit ja musiikkiesitykset 35 Vuokra asunnon saanti 1 Urheilu ja pelikentät 36 Lomake, kysymyssarja 2 2

3 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 1982 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Sittemmin tutkimus on toteutettu kerran valtuustokaudessa, viimeksi vuonna 20. Vuonna 20 tutkimus tehtiin yhdeksässä kunnassa. Tutkimuksen kysymyksenasettelu pidettiin vertailtavuuden säilyttämiseksi keskeisiltä osiltaan samanlaisena. Vastaajat valittiin tällä kerralla satunnaisesti 18 9 vuotiaista kuntalaisista, aikaisemmin yläikärajan on ollut 0 vuotta. Kysely postitettiin vastaajille huhti toukokuussa 20, aktivointikierroksia oli kaksi. Vastaukset ja aineiston edustavuus lla otos oli 000 henkilöä ja vastauksia saatiin 106, joten vastausaktiivisuus oli 26,6 %. Vastaajista oli naisia 59,%. Vastaajissa ovat aliedustettuina miesten ohella nuoret. lla ikäryhmittäinen edustavuus näkyy seuraavassa taulukossa. Aliedustusta on alle 55 vuotiaissa ja yliedustusta yli 55 vuotiaissa. Jos tuloksia painotetaan ikäryhmittäin siten, että aineiston ikäjakauma vastaa väestöä, saadaan painotetuksi yleisindeksin arvoksi 3,56 joka on samalla tasolla kuin painottamaton arvo (3,56), jota käytetään myöhemmissä vertailuissa. Naisten (3,55) ja miesten (3,56) välillä indeksissä ei ollut merkittävää eroa. Tässä raportissa esitetään tutkimuksen vertailutietoja kunnallisten palvelujen arviointia käsittelevästä kysymyssarjasta (liitteenä olevan lomakkeen kysymyssarja 2). Muut tulokset raportoidaan kuntien yhteisessä raportissa. Taulukko 1. Väestön ja kyselyyn vastanneiden ikä sekä laaja asuinkuntaindeksi lla. Osuus 18 9 vuotiaasta Osuus Asuinkuntaindeksi väestöstä vastaajista ,0 % 1,8 % 3,92 Kysymyssarjan johdantokysymys kuului: "Jos ajattelette elämistä 23 29,3 % 5,8 % 3,9 asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat?" ,1 %,0 % 3,51 Vastaajat antoivat arvion asteikolla 1 5: , % 21,1 % 3,52 1=erittäin huonosti , % 18, % 3,55 2=melko huonosti ,5 % 2,0 % 3,60 3=en osaa sanoa Väestöosuuksilla painotettu 3,56 =melko hyvin Painottamaton 3,56 5=erittäin hyvin Kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot ja 5 luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1 5 asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvosta on suljettu pois 'en osaa sanoa' vastaukset. n tuloksia verrataan KAPA tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien tuloksiin.

4 2 Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa 2015 Yleinen kehitys Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin 68 osaisella kysymyssarjalla. Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat". Kysymysryhmässä asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta 1983 saakka. Tässä suppeassa indeksissä ovat mukana: Yleinen järjestys ja turvallisuus Kuluttajaneuvonta Sairaalapalvelut Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais ja työväenopistot Nuorten harrastustoiminta Katujen ja teiden hoito Liikenneolot jalankulkijan kannalta* Liikenneolot autoilijan kannalta Julkinen liikenne Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Pientalotontin saanti Vuokra asunnon saanti *aikaisemmin 'Kevyen liikenteen turvallisuus' Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1989 ja korkealla lamavuonna 1993, jonka tasolle taas palattiin vuonna lla suppeasta indeksistä on tiedot vuodelta 1983, josta indeksi arvo on noussut 0,31 yksikköä. Kuvio 2. Suppean asuinkuntaindeksin kehitys KAPA tutkimuksissa 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin asteikko katkaistu 3,8 3, 3,6 3,5 3, 3,3 3,2 3,1 1983/ Espoo 3,2 3,20 3,5 3, 3,36 3,5 3,6 3,58 3,69 Forssa 3,61 3,66 3,39 3,50 3,52 3, 3,65 Helsinki 3,26 3,2 3,6 3,5 3, 3,3 3,9 3,8 3,68 Kokkola 3,8 3,2 3,68 3,69 3,6 3,62 3,8 Loviisa 3,33 Oulu 3,61 3,1 3,1 3,66 3,5 3,52 Turku 3,61 3,55 3,59 3,1 Tuusula 3,0 3,2 3,55 Turku Espoo Helsinki Forssa Oulu Kokkola Tuusula Loviisa Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä kysymyssarjan 1 asioista, jotka on esitetty vuodesta 2001 lähtien, näitä on asioita 5. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1 5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 5 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Peruskoulu, 5 Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 1. Laaja asuinkuntaindeksi, 5 palvelua 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5,0,5 5,0, 20 3,56, 20 3,0 Indeksin perusteella laisten tyytyväisyys kaupunkiin on noussut vuodesta 20 ja se on nyt lähes samalla tasolla kuin vertailukaupungeissa keskimäärin., 2008 Espoo, 20 3,28 3,6 Helsinki, 20 3,3 kaupungit Lahti, 2015 Oulu, 20 Turku, 20 3,55 3, 3,61 Keskiarvo 3,62 Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa eri tutkimusvuosina ja vertailukunnissa. Kuvio 3. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Yleinen järjestys ja turvallisuus 20, n=100, ka.=3, Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 82 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=536, ka.=3, 2008, n=56,18, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=65, ka.=, Helsinki 20, n=105, ka.=, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=518, ka.=3, Turku 20, n=581, ka.=,01 kunnat, ka.=3, (¹) 82%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

7 5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen 20, n=1030, ka.=3, Yritystoiminnan edistämistä piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=192, ka.=3, 2008, n=58, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=50, ka.=3, Helsinki 20, n=10, ka.=3, Lahti 2015, n=61, ka.=2, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=51, ka.=3,08 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

8 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 5. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 20, n=103, ka.=3, Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 65 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=53, ka.=3, 2008, n=586,81, ka.=3, neljä prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=60, ka.=3, Helsinki 20, n=1055, ka.=3, 5 18 Lahti 2015, n=61, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=580, ka.=3,5 kunnat, ka.=3, (¹) 65%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 6. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 20, n=103, ka.=2, Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 25 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=291, ka.=2, , n=58, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=62, ka.=2, Helsinki 20, n=1051, ka.=2, Lahti 2015, n=65, ka.=2, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=51, ka.=2,58 kunnat, ka.=2, (¹) 25%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

10 8 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista 20, n=1038, ka.=3, Tiedottamista kaupungin palveluista piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=25, ka.=3, , n=5,2, ka.=3, kahdeksan prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=5, ka.=3, Helsinki 20, n=105, ka.=3, Lahti 2015, n=66, ka.=3, Oulu 20, n=515, ka.=3, Turku 20, n=58, ka.=3,35 kunnat, ka.=3, (¹) 5%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

11 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 8. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 20, n=1038, ka.=3, Kaupungin virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 0 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=329, ka.=3, , n=581, ka.=3, kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=60, ka.=3, Helsinki 20, n=1053, ka.=3, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=5, ka.=3,32 kunnat, ka.=3, (¹) 0%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

12 10 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 9. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta 20, n=1033, ka.=3, Kuluttajaneuvontaa piti 18 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=15, ka.=3, , n=56, ka.=2,9 5 2 viisi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=5, ka.=3, Helsinki 20, n=1055, ka.=3, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=56, ka.=3,03 kunnat, ka.=3, (¹) 18%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

13 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 10. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 20, n=103, ka.=3, Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=36, ka.=2, , n=59, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=60, ka.=3, Helsinki 20, n=105, ka.=3, Lahti 2015, n=68, ka.=2, Oulu 20, n=518, ka.=2, Turku 20, n=59, ka.=3,6 kunnat, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

14 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 20, n=1030, ka.=3, Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=99, ka.=2,5 2008, n=5, ka.=2, kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=5, ka.= Helsinki 20, n=101, ka.=3, Lahti 2015, n=61, ka.=2, 3 Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=52, ka.=3,22 kunnat, ka.=2, (¹) 9%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

15 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut 20, n=1035, ka.=3, Sairaalapalveluja piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=321, ka.=3,1 2008, n=50,2, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=56, ka.=3, Helsinki 20, n=1036, ka.=3, Lahti 2015, n=63, ka.=3, Oulu 20, n=508, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,85 kunnat, ka.=3, (¹) 9%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

16 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus ja ensihoito 20, n=100, ka.=3, Sairaankuljetusta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=189, ka.=3, , n=5, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=59, ka.=,0 1 5 Helsinki 20, n=106, ka.=, Lahti 2015, n=60, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=56, ka.=,06 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

17 15 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 1. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys ja lastenneuvola 20, n=1030, ka.=, Äitiys ja lastenneuvolaa piti 29 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=19, ka.=3, , n=5, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=50, ka.=, Helsinki 20, n=1033, ka.=, Lahti 2015, n=51, ka.=, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=566, ka.=,22 kunnat, ka.=, (¹) 29%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

18 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 15. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito 20, n=103, ka.=2, Vanhusten kotihoitoa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=3, ka.=2,9 2008, n=52, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=52, ka.=2, Helsinki 20, n=102, ka.=2, Lahti 2015, n=62, ka.=2, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=58, ka.=2,9 kunnat, ka.=2, (¹) %±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

19 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut 20, n=102, ka.=3, Kaupungin hammaslääkäripalvelut piti 35 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=330, ka.=2, , n=51,23, ka.=2, seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=55, ka.=3, Helsinki 20, n=1056, ka.=2, Lahti 2015, n=69, ka.=2, Oulu 20, n=51, ka.=2, Turku 20, n=5, ka.=2,92 kunnat, ka.=2, (¹) 35%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

20 18 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 1. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 20, n=10, ka.=2, Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti 10 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=5, ka.=2,8 2008, n=580,5, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=59, ka.=2,6 9 1 Helsinki 20, n=1055, ka.=2, Lahti 2015, n=60, ka.=2, Oulu 20, n=51, ka.=2, Turku 20, n=56, ka.=2,32 kunnat, ka.=2, (¹) 10%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

21 19 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 18. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut 20, n=1039, ka.=2, Vammaispalveluja piti 10 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=81, ka.=3, , n=566,28, ka.=2, kaksi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=55, ka.= Helsinki 20, n=1051, ka.=2, Lahti 2015, n=61, ka.=3,06 5 Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=53, ka.=2,2 kunnat, ka.=2, (¹) 10%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

22 20 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 19. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki 20, n=100, ka.=2, Toimeentulotukea piti 10 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=10, ka.=2, , n=5,2, ka.=2, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=58, ka.=3, Helsinki 20, n=1051, ka.=3, 1 Lahti 2015, n=63, ka.=2, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=53, ka.=2,82 kunnat, ka.=2, (¹) 10%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

23 21 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 20. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola 20, n=1033, ka.=3,8 80 Perheneuvolaa piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=9, ka.=3,1 2008, n=53, ka.=3, kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=5, ka.=3, Helsinki 20, n=10, ka.=3, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=3,65 kunnat, ka.=3, (¹) %±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

24 22 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 21. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö 20, n=103, ka.=2,99 1 Sosiaalityötä piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=10, ka.=2, , n=51, ka.=3, kuusi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=52, ka.=3, Helsinki 20, n=1051, ka.=3, Lahti 2015, n=6, ka.=3,2 1 1 Oulu 20, n=5, ka.=2,9 68 Turku 20, n=53, ka.=3,05 kunnat, ka.=3, (¹) 1%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

25 23 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 22. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito 20, n=1033, ka.=3, Lasten päivähoitoa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=205, ka.=3, , n=53, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=50, ka.=,0 8 9 Helsinki 20, n=108, ka.=3,88 9 Lahti 2015, n=52, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,96 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

26 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 23. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu 20, n=103, ka.=3, Peruskoulua piti 51 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=352, ka.=3,9 2008, n=50,2, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=53, ka.=, Helsinki 20, n=10, ka.=, 55 1 Lahti 2015, n=63, ka.=3, Oulu 20, n=510, ka.=3, Turku 20, n=569, ka.=,09 kunnat, ka.=3, (¹) 51%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

27 25 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio 20, n=1032, ka.=, Lukiota piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=299, ka.=, 2008, n=5, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=9, ka.=, Helsinki 20, n=10, ka.=, Lahti 2015, n=62, ka.=, Oulu 20, n=508, ka.=3, Turku 20, n=51, ka.=,1 kunnat, ka.=, (¹) 5%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

28 26 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 25. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus 20, n=1032, ka.=3, Nuorten ammatillinen koulutusta piti 33 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=238, ka.=3,9 2008, n=56,2, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=53, ka.=3, Helsinki 20, n=102, ka.=3, Lahti 2015, n=5, ka.=3, Oulu 20, n=506, ka.=3,85 9 Turku 20, n=569, ka.=3,9 kunnat, ka.=3, (¹) 33%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

29 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 26. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus 20, n=1033, ka.=3, Aikuisten ammatillinen koulutusta piti 25 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=19, ka.=3, , n=566,28, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=50, ka.=3, Helsinki 20, n=1036, ka.=3, Lahti 2015, n=58, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=51, ka.=3,82 kunnat, ka.=3, (¹) 25%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

30 28 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 2. Miten hyvin kansalais ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa Kansalais ja työväenopistot 20, n=1030, ka.=3, Kansalaisopistoja piti 52 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=21, ka.=3,9 2008, n=52, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=52, ka.=, Helsinki 20, n=101, ka.=, Lahti 2015, n=60, ka.=, Oulu 20, n=5, ka.=, Turku 20, n=50, ka.=3,9 kunnat, ka.=, (¹) 52%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

31 29 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 28. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kirjastopalvelut 20, n=1038, ka.=,3 8 3 Kirjastopalveluja piti 8 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=518, ka.=, , n=5, ka.=, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=55, ka.=, Helsinki 20, n=1050, ka.=, Lahti 2015, n=65, ka.=, Oulu 20, n=51, ka.=, Turku 20, n=56, ka.=,39 kunnat, ka.=, (¹) 8%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

32 30 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 29. Miten hyvin taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) on hoidettu asuinkunnassa Taideoppilaitokset (mm. musiikki ja tanssiopistot) 20, n=1029, ka.=3, Taideoppilaitoksia piti 29 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=9, ka.=, Helsinki 20, n=103, ka.=, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=510, ka.=, Turku 20, n=569, ka.=3,88 kunnat, ka.= (¹) 29%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

33 31 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 30. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta 20, n=1035, ka.=3, Nuorten harrastustoimintaa piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=238, ka.=3,5 2008, n=55, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=6, ka.=3, Helsinki 20, n=101, ka.=3, Lahti 2015, n=61, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=51, ka.=3, kunnat, ka.=3, (¹) 3%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

34 32 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 31. Miten hyvin museot ja taidenäyttelyt on hoidettu asuinkunnassa Museot ja taidenäyttelyt 20, n=103, ka.=3, Museoita piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=51, ka.=, Helsinki 20, n=1033, ka.=, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=5, ka.=,25 kunnat, ka.=, (¹) 3%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

35 33 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 32. Miten hyvin teatteri, tanssi ja muu esittävä taide on hoidettu asuinkunnassa Teatteri, tanssi ja muu esittävä taide 20, n=103, ka.=3, Teatteria, tanssia ja muuta esittävää taidetta piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=51, ka.=3, Helsinki 20, n=100, ka.=, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=509, ka.=, Turku 20, n=5, ka.=,2 kunnat, ka.=, (¹) 3%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

36 3 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 33. Miten hyvin konsertit ja musiikkiesitykset on hoidettu asuinkunnassa Konsertit ja musiikkiesitykset 20, n=1035, ka.=3, Konsertteja ja musiikkiesityksiä piti 8 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=55, ka.=3, Helsinki 20, n=100, ka.=, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=5, ka.=, Turku 20, n=5, ka.=,19 kunnat, ka.=, (¹) 8%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

37 35 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 3. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu ja pelikentät 20, n=103, ka.=3, Urheilu ja pelikenttiä piti 69 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=08, ka.=3, , n=51,23, ka.=3, seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=51, ka.=, Helsinki 20, n=101, ka.=, 22 Lahti 2015, n=61, ka.=, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=55, ka.=,05 kunnat, ka.=, (¹) 69%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

38 36 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 35. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Sisäliikuntatilat 20, n=1033, ka.=3, Sisäliikuntatiloja piti 52 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=329, ka.=3,6 2008, n=53, ka.=3, kuusi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=9, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=61, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=56, ka.=3, kunnat, ka.=3, (¹) 52%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

39 3 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 36. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa Uimahallit 20, n=103, ka.=3,89 3 Uimahalleja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=81, ka.=3, , n=56,2, ka.=3, kaksi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=60, ka.=, Helsinki 20, n=108, ka.=,1 6 Lahti 2015, n=60, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3,9 Turku 20, n=58, ka.=3,8 kunnat, ka.=3, (¹) 3%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

40 38 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 3. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat ja maauimalat 20, n=1030, ka.=3, Uimarantoja ja maauimaloita piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=38, ka.=2,6 2008, n=51, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=53, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=, Lahti 2015, n=5, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=50, ka.=3,6 kunnat, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

41 39 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 38. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit 20, n=1031, ka.=3, Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=8, ka.=3, , n=52, ka.=3, kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=55, ka.=,2 83 Helsinki 20, n=101, ka.=,18 80 Lahti 2015, n=63, ka.=,19 86 Oulu 20, n=515, ka.=, Turku 20, n=52, ka.=,1 kunnat, ka.=, (¹) %±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

42 0 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 39. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja puistot 20, n=1035, ka.=3,88 6 Ulkoilualueita ja puistoja piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=9, ka.=3,9 2008, n=56, ka.=3, seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=52, ka.=, Helsinki 20, n=106, ka.=, 8 6 Lahti 2015, n=62, ka.=, Oulu 20, n=51, ka.=3,9 Turku 20, n=52, ka.=3,95 kunnat, ka.= (¹) 6%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

43 1 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 0. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista 20, n=1029, ka.=3, Tiedottamista liikuntapalveluista piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=35, ka.=3,0 2008, n=580,5, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=53, ka.=3, Helsinki 20, n=1038, ka.=3, Lahti 2015, n=63, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=3,6 kunnat, ka.=3, (¹) 5%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

44 2 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 1. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat 20, n=103, ka.=3, Lasten leikkipaikkoja piti 51 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=31, ka.=3,6 2008, n=56, ka.=3, yhdeksän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=9, ka.=, Helsinki 20, n=101, ka.=, Lahti 2015, n=65, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=569, ka.=3,92 kunnat, ka.=3, (¹) 51%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

45 3 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 2. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa 20, n=103, ka.=3, Toreja ja torikauppaa piti 50 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=29, ka.=3, , n=56,2, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=52, ka.=2, Helsinki 20, n=1052, ka.=3, Lahti 2015, n=59, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=59, ka.=3,68 kunnat, ka.=3, (¹) 50%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

46 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 3. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito 20, n=103, ka.=3, 55 1 Katujen ja teiden hoitoa piti 55 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=56, ka.=2, , n=58,9, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=9, ka.=3, Helsinki 20, n=108, ka.=3, Lahti 2015, n=2, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=55, ka.=3,3 kunnat, ka.=3, (¹) 55%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

47 5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto 20, n=1025, ka.= Jätehuoltoa piti 86 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=552, ka.=3, , n=52,22, ka.=3, 9 10 seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=, ka.=,08 90 Helsinki 20, n=101, ka.=, Lahti 2015, n=1, ka.=, Oulu 20, n=515, ka.= 8 9 Turku 20, n=50, ka.=3,8 kunnat, ka.=3, (¹) 86%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

48 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 5. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 20, n=1033, ka.=3,9 8 5 Kierrätystoimintaa piti 8 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=5, ka.=3,6 2008, n=56, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=, ka.=3, Helsinki 20, n=105, ka.=3,9 8 3 Lahti 2015, n=6, ka.=, Oulu 20, n=51, ka.=3,99 86 Turku 20, n=55, ka.=3,3 kunnat, ka.=3, (¹) 8%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

49 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 6. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito 20, n=1022, ka.=3, Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=50, ka.=3, , n=51,23, ka.=3, yhdeksän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=28, ka.=3, Helsinki 20, n=1035, ka.= 86 3 Lahti 2015, n=63, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,1 kunnat, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

50 8 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu 20, n=1031, ka.=, 9 3 Juomaveden laatua piti 9 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=53, ka.=, , n=59, ka.=, kolme prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=6, ka.=, Helsinki 20, n=102, ka.=, Lahti 2015, n=63, ka.=, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=,1 kunnat, ka.=, (¹) 9%±1% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

51 9 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 8. Miten hyvin liikenneolot jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot jalankulkijan kannalta 20, n=1031, ka.=3, Liikenneoloja jalankulkijan kannalta piti 81 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=5, ka.=3, Helsinki 20, n=106, ka.=3, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=51, ka.=3,88 80 Turku 20, n=51, ka.=3, kunnat, ka.=3, (¹) 81%±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

52 50 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 9. Miten hyvin liikenneolot pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot pyöräilijän kannalta 20, n=1030, ka.=3, Liikenneoloja pyöräilijän kannalta piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=3, ka.=3, Helsinki 20, n=1035, ka.=3, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=510, ka.=3,91 15 Turku 20, n=52, ka.=3,26 kunnat, ka.=3, (¹) 6%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

53 51 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 50. Miten hyvin liikenneolot autoilijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot autoilijan kannalta 20, n=1029, ka.=3, Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=82, ka.=3,9 2008, n=565,29, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=6, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=62, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3,8 1 Turku 20, n=51, ka.=3,89 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

54 52 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 51. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne 20, n=102, ka.=3, Julkista liikennettä piti 66 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=95, ka.=3, , n=52, ka.=3, Tyytyväisten osuus on säillynyt samalla tasolla kuin edellisellä kerralla. Espoo 20, n=33, ka.=3, Helsinki 20, n=1035, ka.=, Lahti 2015, n=53, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=56, ka.=, kunnat, ka.=3, (¹) 66%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

55 53 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 52. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys 20, n=1025, ka.=3, Liikkumisen esteettömyys piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=219, ka.=3, , kysymys ei mukana kaksi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=3, ka.=3, Helsinki 20, n=1038, ka.=3, Lahti 2015, n=, ka.=3, Oulu 20, n=509, ka.=3, Turku 20, n=566, ka.=3,33 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

56 5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 53. Miten hyvin liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta 20, n=1028, ka.=3, Liikenneturvallisuus jalankulkijan kannalta piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=6, ka.=3,8 8 1 Helsinki 20, n=103, ka.=3, 19 Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=3,38 kunnat, ka.=3, (¹) 3%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

57 55 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 5. Miten hyvin liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta 20, n=1031, ka.=3, Liikenneturvallisuus pyöräilijän kannalta piti 60 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, kysymys ei mukana 2008, kysymys ei mukana 0 0 Kysymys ei ollut mukana edellisellä kerralla. Espoo 20, n=6, ka.=3, Helsinki 20, n=101, ka.=3, Lahti 2015, kysymys ei mukana 0 Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=2,99 kunnat, ka.=3, (¹) 60%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

58 56 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 55. Miten hyvin liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 20, n=1028, ka.=3, Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 20, n=2, ka.=3, , n=55, ka.=3, Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=, ka.=,01 6 Helsinki 20, n=102, ka.=, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=510, ka.=3,82 15 Turku 20, n=53, ka.=3,88 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

59 5 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 56. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu 20, n=102, ka.=3,62 2 Luonnon suojelua piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=298, ka.=3, , n=52,22, ka.=3, yhdeksän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=, ka.=3, 55 3 Helsinki 20, n=100, ka.=3, Lahti 2015, n=62, ka.=3, Oulu 20, n=509, ka.=3, Turku 20, n=50, ka.=3,6 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

60 58 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 5. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu 20, n=102, ka.=3, Ilman laatua piti 66 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=, ka.=3, , n=58, ka.=3, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=5, ka.=3, Helsinki 20, n=1039, ka.=3, Lahti 2015, n=66, ka.=3,9 8 9 Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,63 kunnat, ka.=3, (¹) 66%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

61 59 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 58. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa Vesistöjen puhtaus 20, n=1031, ka.=3, Vesistöjen puhtautta piti 1 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=35, ka.=3, , n=5, ka.=2, seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=8, ka.=3, Helsinki 20, n=100, ka.=3, Lahti 2015, n=68, ka.=3, Oulu 20, n=51, ka.=3, Turku 20, n=51, ka.=3,15 kunnat, ka.=3, (¹) 1%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

62 60 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 59. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa Melun torjunta 20, n=1028, ka.=3, Melun torjuntaa piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=398, ka.=2, , n=5, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=8, ka.=3, Helsinki 20, n=1038, ka.=3, Lahti 2015, n=61, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,28 kunnat, ka.=3, (¹) 2%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

63 61 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 60. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa Ympäristön siisteys 20, n=1035, ka.=3, Ympäristön siisteyttä piti 62 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=52, ka.=3, , n=56, ka.=3, seitsemän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=9, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=6, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=50, ka.=3, kunnat, ka.=3, (¹) 62%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

64 62 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 61. Miten hyvin luonto ja retkeilyreitit on hoidettu asuinkunnassa Luonto ja retkeilyreitit 20, n=1025, ka.=3, Luonto ja retkeilyreittejä piti 66 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=21, ka.=3,8 2008, n=581,6, ka.=3, kuusi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=51, ka.=,22 85 Helsinki 20, n=102, ka.=, Lahti 2015, n=59, ka.=, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=3,9 kunnat, ka.=3, (¹) 66%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

65 63 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 62. Miten hyvin rakennetun ympäristön valvonta on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön valvonta 20, n=1028, ka.=3, Rakennetun ympäristön valvontaa piti 31 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=259, ka.=3,2 2008, n=52, ka.=2, viisi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=2, ka.=3, Helsinki 20, n=1039, ka.=3,8 1 3 Lahti 2015, n=5, ka.=3, Oulu 20, n=505, ka.=3, Turku 20, n=569, ka.=3,31 kunnat, ka.=3, (¹) 31%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

66 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 63. Miten hyvin pelastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa Pelastustoiminta 20, n=1031, ka.=, 5 2 Pelastustoimintaa piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=291, ka.=, , n=53, ka.=, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=, ka.=, Helsinki 20, n=10, ka.=, Lahti 2015, n=60, ka.=, Oulu 20, n=5, ka.=, Turku 20, n=52, ka.=,18 kunnat, ka.=, (¹) 5%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

67 65 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 6. Miten hyvin kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta on hoidettu asuinkunnassa Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 20, n=1026, ka.=2, Kunnan omien luottamushenkilöiden toimintaa piti % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=219, ka.=2,5 2008, n=5, ka.=2, kaksi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=0, ka.=2, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=62, ka.=2, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=50, ka.=2,5 kunnat, ka.=2, (¹) %±2% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

68 66 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 65. Miten hyvin kunnan talousasioiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Kunnan talousasioiden hoito 20, n=1025, ka.=2, Kaupungin talousasioiden hoitoa piti 23 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 20, n=32, ka.=2, , n=569,25, ka.=2, prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=3, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=66, ka.=2, Oulu 20, n=5, ka.=2, Turku 20, n=5, ka.=2,52 kunnat, ka.=2, (¹) 23%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

69 6 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 66. Miten hyvin kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa on hoidettu asuinkunnassa Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 20, n=1025, ka.=3, Kaupungin yhteistyötä naapurikuntien kanssa piti 26 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=21, ka.=2,8 2008, n=53, ka.=2, yhdeksän prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=1, ka.=3, Helsinki 20, n=1036, ka.=3, Lahti 2015, n=62, ka.=3, Oulu 20, n=5, ka.=3, Turku 20, n=53, ka.=2, kunnat, ka.=3, (¹) 26%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

70 68 KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 20 lla Kuvio 6. Miten hyvin asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu on hoidettu asuinkunnassa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 20, n=1023, ka.=3, Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelua piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 20, n=36, ka.=3, , n=3,8, ka.=3, viisi prosenttiyksikköä. Espoo 20, n=36, ka.=3, Helsinki 20, n=103, ka.=3, Lahti 2015, n=63, ka.=3, Oulu 20, n=508, ka.=3, Turku 20, n=52, ka.=3,28 kunnat, ka.=3, (¹) 5%±3% (tulos on 95 % todennäköisyydellä tällä välillä) Lahdessa KAPA tutkimus tehtiin syksyllä 2015

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen

Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta Etta Partanen Asukastutkimus 2017 Pirkkalan kunta 2.6.2017 Etta Partanen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 1.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Uutta ARTTU2-ohjelmasta

Uutta ARTTU2-ohjelmasta Uutta ARTTU2-ohjelmasta ARTTU2-TUTKIMUSOHJELMAN JULKAISUSARJA NRO 13/2017 Tutkimusohjelma Forskningsprogrammet Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? Kuntalaisten mielipiteet kunnallisista

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia VESA KESKINEN. Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008

Tutkimuskatsauksia VESA KESKINEN. Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2009 5 2008 2005 2001 0 20 40 60 80 100% Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti VESA KESKINEN Paluu normaaliin Helsinkiläisten palvelujen arviointia 2005 ja 2008

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot