KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

2 Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna Suurimmat muutokset palvelutyytyväisyydessä 4. Palvelutyytyväisyys Espossa ja vertailukunnissa Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus 13 Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 15 Tiedottaminen kunnan palveluista 16 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 1 Kuluttajaneuvonta 18 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 1 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 20 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 21 Sairaanhoito 22 Sairaankuljetus 23 Äitiys- ja lastenneuvola 24 Vanhusten kotihoito 25 Kunnan hammaslääkäripalvelut 26 Lasten päivähoito 2 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 28 Vammaispalvelut 2 Toimeentulotuki 30 Perheneuvola 31 Sosiaalityö 32 Peruskoulu 33 Lukio 34 Aikuisten ammatillinen koulutus 35 Nuorten ammatillinen koulutus 36 Kansalais- ja työväenopistot 3 Kirjastopalvelut 38 Nuorten harrastustoiminta 3 Museot 40 Torit ja torikauppa 41 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut 42 Urheilu- ja pelikentät 43 Sisäliikuntatilat 44 Uimahallit 45 Uimarannat ja maauimalat 46 Kuntoradat ja ulkoilureitit 4 Ulkoilualueet ja puistot 48 Tiedottaminen liikuntapalveluista 4 Lasten leikkipaikat 50 Katujen ja teiden hoito 51 Jätehuolto 52 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 53 Puistojen ja viheralueiden hoito 54 Juomaveden laatu 55 Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 56 Liikenneolot autoilijan kannalta 5 Julkinen liikenne 58 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 5 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta 60 Luonnon suojelu 61 Ilman laatu 62 Vesistöjen puhtaus 63 Melun torjunta 64 Ympäristön siisteys 65 Luonto- ja retkeilyreitit 66 Rakennetun ympäristön valvonta 6 Pelastustoiminta 68 Palotarkastus 6 Nuohous 0 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 1 Kunnan talousasioiden hoito 2 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 3 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 4 Pientalotontin saanti 5 Vuokra-asunnon saanti 6 5. Asioiden tärkeys vastaajien kannalta 6. Kehittämisen kohteet 80. Panostusten vähentäminen ja toiminnan tehostaminen Kokonaisarvosana 84. Palvelujen käyttö 85. Suhtautuminen kunta- ja palvelurakenteeseen 8. Suhtautuminen kuntaliitoksiin 88 Liite 1 Taulukot Liite 2 Lomake

3 2 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta vuonna Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta, palvelujen tärkeydestä sekä palvelu- ja kuntarakenteesta. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran ssa vuonna Kysely lähettiin elo-syyskuussa 2000:lle satunnaisesti valitulle vuotiaalle espoolaiselle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastanneiden kesken arvottiin kaksi kappaletta 0 euron suuruisia lahjakortteja. Vastauksia saatiin 882 ja 21 tapauksessa osoite oli väärä, joten vastausaktiivisuus oli 44,6 %. Vuonna 2005 KAPA-tutkimuksessa espoolaisten vastausaktiivisuus oli 44,4 % Taulukko 1. Vastanneiden tämän hetkinen ammatti tai toimi lkm % Opiskelija tai koululainen 68 8 % Työssä % Työtön 2 3 % Kotona oleva, kotiäiti tai -isä 61 % Eläkkeellä % Yrittäjä 51 6 % Muu 15 2 % Puuttuva tieto 1 % Kaikki % Taulukko 2. Vastanneiden ikäryhmä lkm % % % % % % % Puuttuva tieto 4 0 % Kaikki % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella, jossa pyydettiin arvioimaan 65 kunnallista palvelua ja asiaa. Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5. Asteikolle oli annettu seuraavat selitykset: 1 Erittäin huonosti 2 Melko huonosti 3 En osaa sanoa 4 Melko hyvin 5 Erittäin hyvin Vertailuaineistona palvelutyytyväisyyden osalta raportissa käytetään ssa vuonna 2003 toteutettua tutkimusta sekä vertailukunnissa ja ssa vuonna 2005 tehtyä KAPA-tutkimusta.

4 3 1. Yeinen kehitys, indeksit Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Vastaajien mielipiteitä asuinkuntaan ja sen antamiin palveluihin kysyttiin 65 -osaisella kysymyssarjalla. Kysymys oli aseteltu samalla tavalla kuin aikaisemmillakin kerroilla: "Jos ajattelette elämistä asuinkunnassa yleensä, miten hyvin seuraavat asiat mielestänne ovat". 13 asiaa on pysynyt lomakkeella samanlaisina vuodesta 183 saakka. Tässä suppeassa indeksissä ovat mukana Yleinen järjestys ja turvallisuus Liikenneolot, kevyt liikenne Kuluttajaneuvonta Liikenneolot autoilijan kannalta Sairaanhoito Julkinen liikenne Nuorten ammatillinen koulutus Sijainti: asunnot, työpaikat, palvelu Kansalais- ja työväenopistot Pientalotontin saanti Nuorten harrastustoiminta Vuokra-asunnon saanti Katujen ja teiden hoito Tyytyväisyys indeksissä mukana oleviin palveluihin oli alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 18 ja korkeimmillaan lamavuonna 13. laisten tyytyväisyys on kasvanut 180 -luvulta, ja sen taso näyttäisi vakiintuneen, muutokset vuoden 1 jälkeen ovat olleet pieniä. Muista suurista kaupungeista ei ole tietoja vuodelta Kuvio 1. Suppean asuinkuntaindeksin kehitys 4,00 3,0 3,80 3,0 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3, 3,00 Helsinki Tampere ,24 3,20 3,5 3,4 3,36 3,45 3,46 Helsinki 3,26 3,21 3,5 3,5 3,4 3,43 Tampere 3,48 3,45 3,2 3,68 3,60 3,60

5 Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa 4 Tyytyväisyys asuinkuntaan: laaja asuinkuntaindeksi Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä asioista, jotka oli esitetty samalla tavalla vuodesta 2001, näitä asioita oli kaikkiaan 54. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1 5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa eräitä asioita on painotettu. Painokertoimet ovat seuraavat: Sairaalapalvelut, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, painoarvo 5 Hammaslääkäripalvelut, 3 Peruskoulu, 5 Lasten päivähoito, 3 Kaikki muut, painoarvo 1. Laaja asuinkuntaindeksi on noussut ssa hieman vuodesta 2005, muttaa muutoksset ovat viimeisten kolmen tutkimuskerran aikana olleet pieniä. Kuvio 2. Laajan asuinkuntaindeksin kehitys. Asteikko on leikattu. 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00, ,4, ,61, ,55, ,5 Helsinki, ,60. Helsinki, ,50 Oulu, ,68 Oulu, ,2 Tampere, ,68 Tampere, ,6

6 5 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 laiset ovat yleensä tyytyväisiä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kaupungissa sekä oman asuinalueensa turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan palveluista. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytyväisiä myös kunnanvirastojen asiakaspalveluun. Enemmistö kantaa ottaneista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin, tilanne on tosin useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 1. Yleiset asiat, tiedottaminen Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Yleinen järjestys ja turvallisuus 8 6 Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet

7 6 Terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja sairaanhoitoon oltiin useammin tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Sen sijaan hammaslääkäripalveluihin oltiin hieman useammin tyytymättömä kuin tyytyväisiä. Suuri enemmistö kantaa ottaneista oli tyytyväisiä päivähoitooon, sairaankuljetukseen ja neuvolaan. Useimpiin sosiaalipalveluihin vastaajien enemmistö ei osannut ottaa kantaa. Enimmäkseen tyytyväisiä oltiin perheneuvolaan ja sosiaalityöhön kun taas vanhusten palveluihin, vammaispalveluihin ja toimeentulotukeen oltiin useimmin tyytymättömiä kuin tyytyväisiä. Kuvio 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 6 84 Sairaanhoito Sairaankuljetus Äitiys- ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Lasten päivähoito Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut 8 16 Vammaispalvelut 84 Toimeentulotuki 13 Perheneuvola 16 5 Sosiaalityö 16 1

8 laiset ovat yleensä sangen tyytyväisiä opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä ollaan peruskouluun, kirjastoihin, kansalaisopistoihin, kulttuuripalveluihin, uimahalliin sekä ulkoliikuntapalveluihin. Suurin osa kantaa ottaneista oli tyytymättömiä toreihin. Kuvio 3. Opetus-, sivistys-, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalais- ja työväenopistot Kirjastopalvelut 8 6 Nuorten harrastustoiminta 3 4 Museot Torit ja torikauppa Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut 68 1 Urheilu- ja pelikentät 6 20 Sisäliikuntatilat Uimahallit Uimarannat ja maauimalat Kuntoradat ja ulkoilureitit 13 8 Ulkoilualueet ja puistot 6 13 Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat 4 3

9 8 Vastaajat olivat valtaosin tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin, esim. juomavettä piti hyvänä yli 0 % vastaajista. Useimmin parannettavaa nähtiin katujen ja teiden hoidossa, mutta siihenkin tyyväisiä oli suuri enemmistö. Kuvio 4. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Katujen ja teiden hoito Jätehuolto 82 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Puistojen ja viheralueiden hoito 0 21 Juomaveden laatu Liikenneolot jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta 80 6 Liikenneolot autoilijan kannalta 4 Julkinen liikenne 6 22 Liikenneturvallisuus pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta 0 21 Liikenneturvallisuus autoliikenteen kannalta

10 Luonto- ja retkeilyreittejä pidetään ssa hyvinä, myös ympäristön siisteyttä ja ilman laatua arvostetaan. Kriittisimmin suhtauduttiin meluun ja vesistöjen kuntoon ja rakennetun ympäristön valvontaan. Suurin osa kantaa ottaneista vastaajista oli tyytyväisiä pelastustoimen palveluihin. Kuvio 5. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Ilman laatu Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys Luonto- ja retkeilyreitit 80 6 Rakennetun ympäristön valvonta Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous %

11 Kaupungin luottamushenkilöiden toimintaan suhtauduttiin useimmin kriittisesti kuin myönteisesti, yli puolet vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa asiaan kantaa. Niukka enemmistö kantaa ottaneista oli tyytyväisiä kaupungin talousasioiden hoitoon. Pääosin positiivisesti suhtauduttiin n yhdyskuntarakenteeseen. Yhteistyöhön naapurikuntien kanssa oltiin jokseenkin yhtä usein tyytyväisiä kuin tyytymättömiä. Pientalotontien tarjontaa pidettiin usein huonona. Kuvio 6. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti Vuokra-asunnon saanti

12 3. Suurimmat muutokset palvelutyytyväisyydessä Kustakin asiasta laskettiin vastausten keskiarvo asteikolla 1-5. Näin mitaten useissa asioissa tyytyväisyys on parantumut vuodesta Suurin parannus on tapahtunut kunnan talousasioiden hoidossa, uimahalleissa, hammaslääkäripalveluissa, yhteistyössä naapurikuntien kanssa, toimeentulotuessa ja sisäliikuntatiloissa. Muutokset negatiiviseen suuntaan ovat olleet pienempiä, tyytymättömyys on lisääntynyt hieman mm. terveyskeskusten vuodeosastoon, kunnanvirastojen asiakaspalveluun, sairaalapalveuihin ja nuohoukseen Taulukko 3. Keskiarvon suurimmat parannukset (1=erittäin huonosti, 5= erittäin hyvin, "en osaa sanoa" vastanneet eivät ole mukana) Muutos Kunnan talousasioiden hoito 2,62 3,00 0,38 Uimahallit 3,81 4,03 0,21 Kunnan hammaslääkäripalvelut 2,6 2,0 0,21 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 2, 2,8 0,21 Toimeentulotuki 2,60 2,81 0,20 Sisäliikuntatilat 3,36 3,55 0,20 Nuorten harrastustoiminta 3,34 3,52 0,1 Sosiaalityö 2,3 3, 0,18 Kulttuuripalvelut 3,60 3, 0,1 Uimarannat ja maauimalat 3,51 3,68 0,16 Taulukko 4. Keskiarvon suurimmat heikennykset (1=erittäin huonosti, 5= erittäin hyvin, "en osaa sanoa" vastanneet eivät ole mukana) Muutos Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2,81 2,61-0,20 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 3,38 3,22-0,16 Sairaalapalvelut 3,6 3,55-0, Nuohous 3, 3,86-0, Melun torjunta 3,15 3,05-0, Vanhusten kotihoito 2,65 2,55-0, Liikenneolot, autoliikenne 3,86 3, -0,0 Palotarkastus 3,83 3,5-0,08 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 2,54 2,48-0,06 Vammaispalvelut 2,2 2,86-0,06

13 4. Palvelutyytyväisyys Espossa ja vertailukunnissa Yleinen järjestys ja turvallisuus Seuraavissa kuvioissa vaihtoehdot 1 ja 2 on yhdistetty luokaksi 'huonosti' ja vaihtoehdot 4 ja 5 luokaksi 'hyvin'. Kuvioissa esitetään myös 1-5 asteikolla laskettu keskiarvo kussakin palvelussa. Keskiarvoa laskettaessa vaihtoehdon "en osaa sanoa" valinneet on jätetty pois. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti ssa vastaajista 8 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=880 ka.=3, , n=131 ka.=3,5 2003, n=50 ka.=3, Helsinki,2005, n=1 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=3, Oulu,2005, n=625 ka.=3,88 Tampere,2005, n=865 ka.=3,2 Turku,2005, n=801 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 8%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % ,8 % , % Helsinki,2005, % Jyväskylä,2005 8,2 % Oulu,2005 1,0 % Tampere,2005 1,2 % Turku, ,2 % Yhteensä 8,1 %

14 13 Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti ssa vastaajista 8 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna Kuvio 8. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=880 ka.=4, , n=135 ka.=4, 2003, n=46 ka.=4, Helsinki,2005, n=5 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=503 ka.=4, Oulu,2005, n=625 ka.=4,05 Tampere,2005, n=86 ka.=4,0 Turku,2005, n=801 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 8%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,6 % , % ,4 % Helsinki, ,1 % Jyväskylä,2005 5,1 % Oulu,2005 3,8 % Tampere,2005 5,0 % Turku,2005 0, % Yhteensä 2,2 %

15 Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti ssa vastaajista 33 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=82 ka.=3, , n=168 ka.=3,5 2003, n=38 ka.=3, Helsinki,2005, n=1861 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=44 ka.=3, Oulu,2005, n=615 ka.=3,3 Tampere,2005, n=852 ka.=3,53 Turku,2005, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 33%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,1 % ,8 % ,3 % Helsinki,2005 5,2 % Jyväskylä,2005 6, % Oulu, ,4 % Tampere,2005 3,1 % Turku, ,2 % Yhteensä 68,1 %

16 15 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti ssa vastaajista 66 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=86 ka.=3, , n=123 ka.=3, , kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=5 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=3, Oulu,2005, n=624 ka.=3,51 Tampere,2005, n=861 ka.=3,5 Turku,2005, n=3 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 66%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % ,1 % Helsinki,2005 0,6 % Jyväskylä, ,4 % Oulu,2005 4, % Tampere,2005 6,3 % Turku,2005 0,3 % Yhteensä 4,4 %

17 16 Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti ssa vastaajista 62 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=8 ka.=3, , n=42 ka.=3, Helsinki,2005, n=1888 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, Oulu,2005, n=621 ka.=3,56 Tampere,2005, n=853 ka.=3,6 Turku,2005, n=8 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,4 % ,3 % ,0 % Helsinki,2005 1,3 % Jyväskylä, ,2 % Oulu,2005 5,8 % Tampere,2005, % Turku, ,4 % Yhteensä 4, %

18 1 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti ssa vastaajista 41 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=85 ka.=3, , n=1 ka.=3, , n=42 ka.=3, Helsinki,2005, n=1888 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, Oulu,2005, n=623 ka.=3,52 Tampere,2005, n=854 ka.=3,44 Turku,2005, n=88 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 41%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,6 % ,6 % ,2 % Helsinki, ,4 % Jyväskylä,2005 3, % Oulu,2005 4,6 % Tampere,2005 1, % Turku, ,8 % Yhteensä 0,0 %

19 18 Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti ssa vastaajista 21 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 13. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=8 ka.=3, , n=0 ka.=3, , n=35 ka.=3, Helsinki,2005, n=185 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=4 ka.=3, Oulu,2005, n=61 ka.=3,32 Tampere,2005, n=846 ka.=3,3 Turku,2005, n=84 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 21%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,1 % ,4 % ,1 % Helsinki, ,5 % Jyväskylä, ,0 % Oulu, ,5 % Tampere, ,3 % Turku, ,1 % Yhteensä 65,3 %

20 1 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti ssa vastaajista 1 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä Kuvio. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=88 ka.=2, , n=3 ka.=2, , n=38 ka.=2, Helsinki,2005, n=18 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=46 ka.=2, Oulu,2005, n=620 ka.=2,8 Tampere,2005, n=848 ka.=2,6 Turku,2005, n=84 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 1%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,1 % ,0 % ,4 % Helsinki, ,3 % Jyväskylä, ,8 % Oulu, ,0 % Tampere, ,5 % Turku, , % Yhteensä 34, %

21 20 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti ssa vastaajista 50 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 15. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=8 ka.=3, , n=126 ka.=3, , n=42 ka.=2, Helsinki,2005, n=8 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=502 ka.=3, Oulu,2005, n=623 ka.=3,53 Tampere,2005, n=85 ka.=3,34 Turku,2005, n=4 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 50%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,4 % , % ,5 % Helsinki, , % Jyväskylä,2005 3,8 % Oulu,2005 4,4 % Tampere, ,8 % Turku, ,1 % Yhteensä 66, %

22 21 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti ssa vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna Kuvio 16. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=81 ka.=2, , n=1688 ka.=2, , n=41 ka.=2, Helsinki,2005, n=1861 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=48 ka.=2,8 Oulu,2005, n=606 ka.=3,05 Tampere,2005, n=835 ka.=3,13 Turku,2005, n= ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,88 (¹) 6%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,6 % ,3 % ,4 % Helsinki, , % Jyväskylä, ,0 % Oulu, , % Tampere, ,4 % Turku, , % Yhteensä 48,6 %

23 22 Sairaanhoito Sairaanhoitoa piti ssa vastaajista 48 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä Kuvio 1. Miten hyvin sairaanhoito on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=83 ka.=3, , n= ka.=3,6 2003, n=38 ka.=3, Helsinki,2005, n=180 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, Oulu,2005, n=618 ka.=3,6 Tampere,2005, n=854 ka.=3,6 Turku,2005, n=83 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 48%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,1 % ,0 % 2003,0 % Helsinki, ,5 % Jyväskylä, ,1 % Oulu, ,2 % Tampere, ,4 % Turku,2005 8,6 % Yhteensä 8,4 %

24 23 Sairaankuljetus Sairaankuljetusta piti ssa vastaajista 30 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 18. Miten hyvin sairaankuljetus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=83 ka.=3, , n=166 ka.=3,5 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=18 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=4, Oulu,2005, n=6 ka.=4,08 Tampere,2005, n=851 ka.=3,8 Turku,2005, n=84 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 30%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % , % Helsinki, ,8 % Jyväskylä,2005 6, % Oulu,2005 3, % Tampere,2005 2,0 % Turku,2005 5,5 % Yhteensä 3,2 %

25 24 Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvolaa piti ssa vastaajista 41 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 1. Miten hyvin äitiys- ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=86 ka.=4, , n=165 ka.=4, 2003, n=40 ka.=4, Helsinki,2005, n=1848 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=42 ka.=4, Oulu,2005, n=600 ka.=4,0 Tampere,2005, n=831 ka.=4,13 Turku,2005, n=66 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 41%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,5 % ,2 % ,2 % Helsinki,2005 2,3 % Jyväskylä,2005 2,1 % Oulu,2005 1,2 % Tampere,2005 4,8 % Turku,2005 5,3 % Yhteensä 3,2 %

26 25 Vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti ssa vastaajista 8 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä Kuvio 20. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=864 ka.=2, , n=1682 ka.=2, , kysymys ei mukana 0 81 Helsinki,2005, n=1865 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=45 ka.=2,8 2 Oulu,2005, n=615 ka.=2,8 Tampere,2005, n=83 ka.=2,3 Turku,2005, n=81 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 8%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % , % Helsinki, , % Jyväskylä, ,4 % Oulu, , % Tampere, ,1 % Turku, ,4 % Yhteensä 40,0 %

27 26 Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti ssa vastaajista 33 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 21. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=83 ka.=2, , n=2 ka.=2,6 2003, n=44 ka.=2, Helsinki,2005, n=1884 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=48 ka.=3, Oulu,2005, n=613 ka.=2,82 Tampere,2005, n=851 ka.=2,64 Turku,2005, n=1 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 33%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,2 % ,2 % , % Helsinki,2005 2, % Jyväskylä, , % Oulu, ,5 % Tampere, ,2 % Turku,2005 2,3 % Yhteensä 38,5 %

28 2 Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti ssa vastaajista 41 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 22. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=865 ka.=3, , n=161 ka.=3,4 2003, n=40 ka.=3, Helsinki,2005, n=183 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=42 ka.=3, Oulu,2005, n=601 ka.=3,81 Tampere,2005, n=833 ka.=4,03 Turku,2005, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 41%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,0 % , % ,3 % Helsinki,2005,4 % Jyväskylä,2005 0, % Oulu, ,4 % Tampere,2005 3, % Turku, ,4 % Yhteensä 8, %

29 28 Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis- ja laitospalveluja piti ssa vastaajista 8 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä Kuvio 23. Miten hyvin vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=82 ka.=2, , n=1683 ka.=2, , kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1853 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=4 ka.=2, 1 Oulu,2005, n=616 ka.=2,8 Tampere,2005, n=83 ka.=2,3 Turku,2005, n=6 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,6 6 1 (¹) 8%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,4 % ,1 % Helsinki, ,2 % Jyväskylä, ,3 % Oulu,2005 4,2 % Tampere, ,4 % Turku, ,2 % Yhteensä 42,1 %

30 2 Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä Kuvio 24. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=82 ka.=2, , n=163 ka.=2,2 2003, n=3 ka.=2, Helsinki,2005, n=1852 ka.=2,46 6 Jyväskylä,2005, n=4 ka.=3,1 82 Oulu,2005, n=613 ka.=3,13 Tampere,2005, n=83 ka.=3,02 Turku,2005, n=1 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2,3 81 (¹) %±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,3 % ,2 % ,4 % Helsinki, ,0 % Jyväskylä, ,4 % Oulu,2005 5,1 % Tampere, ,3 % Turku, , % Yhteensä 48,6 %

31 30 Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä Kuvio 25. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=83 ka.=2, , n=16 ka.=2,6 2003, n=32 ka.=2, Helsinki,2005, n=1854 ka.=2,8 6 Jyväskylä,2005, n=4 ka.=3,06 4 Oulu,2005, n=60 ka.=2,55 Tampere,2005, n=841 ka.=3,0 Turku,2005, n=3 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) %±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,2 % ,5 % ,2 % Helsinki, ,5 % Jyväskylä, ,8 % Oulu, ,3 % Tampere, ,5 % Turku,2005 2,0 % Yhteensä 42,1 %

32 31 Perheneuvola Perheneuvolaa piti ssa vastaajista 16 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 26. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=82 ka.=3, , n=160 ka.=3,5 2003, n=36 ka.=3, Helsinki,2005, n=183 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=46 ka.=3, Oulu,2005, n=601 ka.=3,61 Tampere,2005, n=834 ka.=3, Turku,2005, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 16%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,3 % ,6 % ,6 % Helsinki,2005 0,5 % Jyväskylä, ,4 % Oulu,2005 8,3 % Tampere, ,2 % Turku,2005 6,0 % Yhteensä, %

33 32 Sosiaalityö Sosiaalityötä piti ssa vastaajista 16 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=83 ka.=3, , n=166 ka.=2,3 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1848 ka.=2,88 Jyväskylä,2005, n=44 ka.=3,4 1 6 Oulu,2005, n=6 ka.=3,03 Tampere,2005, n=841 ka.=3,4 Turku,2005, n=1 ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 6 (¹) 16%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,0 % ,8 % Helsinki, ,2 % Jyväskylä,2005 2,3 % Oulu, ,5 % Tampere,2005 6,6 % Turku, ,1 % Yhteensä 56,5 %

34 33 Peruskoulu Peruskoulua piti ssa vastaajista 63 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 28. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=86 ka.=4, , n=166 ka.=3, 2003, n=45 ka.=3, Helsinki,2005, n=185 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=46 ka.=3, Oulu,2005, n=6 ka.=4,0 Tampere,2005, n=834 ka.=4,0 Turku,2005, n=1 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 63%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,0 % ,6 % , % Helsinki, ,4 % Jyväskylä,2005 0, % Oulu,2005 5, % Tampere,2005 5,4 % Turku, , % Yhteensä 1,2 %

35 34 Lukio Lukiota piti ssa vastaajista 52 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 2. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=86 ka.=4, , n=166 ka.=4, , n=38 ka.=4, Helsinki,2005, n=1855 ka.= Jyväskylä,2005, n=46 ka.=3, Oulu,2005, n=6 ka.=4,05 Tampere,2005, n=835 ka.=4,18 Turku,2005, n=3 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 52%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % ,1 % ,0 % Helsinki,2005 3,5 % Jyväskylä,2005 1,3 % Oulu,2005 3,2 % Tampere,2005 8,4 % Turku,2005 3,2 % Yhteensä 3, %

36 35 Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista 33 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön Kuvio 30. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=81 ka.=3, , n=1661 ka.=3,8 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1844 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=45 ka.=4, Oulu,2005, n=6 ka.=4,0 Tampere,2005, n=833 ka.=4,06 Turku,2005, n=1 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 33%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,4 % ,4 % Helsinki,2005 1,2 % Jyväskylä,2005,4 % Oulu,2005 3, % Tampere,2005 4,3 % Turku,2005 1,8 % Yhteensä 3,8 %

37 36 Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 31. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=868 ka.=3, , n=165 ka.=3,8 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1846 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=46 ka.=4, Oulu,2005, n=613 ka.=4,0 Tampere,2005, n=831 ka.=4, Turku,2005, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 3%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,3 % ,1 % Helsinki,2005 1,6 % Jyväskylä,2005,2 % Oulu,2005 5,0 % Tampere,2005 6,6 % Turku,2005 0, % Yhteensä 4,5 %

38 3 Kansalais- ja työväenopistot Kansalaisopistoja piti ssa vastaajista 64 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 32. Miten hyvin kansalais- ja työväenopistot on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=163 ka.=3,8 2003, n=41 ka.=4, Helsinki,2005, n=1852 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=46 ka.=4, Oulu,2005, n=615 ka.=4,16 Tampere,2005, n=831 ka.=4,21 Turku,2005, n=1 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 64%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % ,2 % ,0 % Helsinki,2005 4,4 % Jyväskylä,2005 8,1 % Oulu,2005 6,8 % Tampere,2005 8,8 % Turku,2005 6,6 % Yhteensä,0 %

39 38 Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti ssa vastaajista 8 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut yhden prosenttiyksikön Kuvio 33. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=8 ka.=4, , n=1686 ka.=4, , n=45 ka.=4, Helsinki,2005, n=183 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=4, Oulu,2005, n=61 ka.=4,36 Tampere,2005, n=841 ka.=4,3 Turku,2005, n= ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4,2 8 3 (¹) 8%±2% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,2 % ,2 % , % Helsinki,2005 5,8 % Jyväskylä,2005,6 % Oulu,2005 8,4 % Tampere,2005,0 % Turku,2005 5,0 % Yhteensä,2 %

40 3 Nuorten harrastustoiminta Nuorten harrastustoimintaa piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 13 prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 34. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=82 ka.=3, , n=162 ka.=3, , n=2 ka.=3, Helsinki,2005, n=1853 ka.=3,4 2 5 Jyväskylä,2005, n=46 ka.=3, Oulu,2005, n=604 ka.=3,58 Tampere,2005, n=842 ka.=3,5 Turku,2005, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 3%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % ,6 % ,3 % Helsinki,2005 6,8 % Jyväskylä,2005,3 % Oulu,2005 5,0 % Tampere,2005 5,5 % Turku,2005 0,6 % Yhteensä 3,3 %

41 40 Museot Museoita piti ssa vastaajista 3 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 35. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=81 ka.=3, , n=1666 ka.=3, , n=32 ka.=3, Helsinki,2005, n=1858 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=45 ka.=4, Oulu,2005, n=606 ka.=4,01 Tampere,2005, n=84 ka.=4,15 Turku,2005, n=6 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 3%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,5 % ,4 % ,6 % Helsinki,2005,4 % Jyväskylä,2005 5,4 % Oulu,2005 3,0 % Tampere,2005,4 % Turku,2005,2 % Yhteensä 6,2 %

42 41 Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti ssa vastaajista 34 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 36. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=2, , n=1686 ka.=2,8 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1884 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=3, Oulu,2005, n=6 ka.=3,4 Tampere,2005, n=854 ka.=4,15 Turku,2005, n=1 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 34%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % , % Helsinki,2005 1,1 % Jyväskylä, ,6 % Oulu,2005 8,2 % Tampere,2005 6,5 % Turku,2005 6, % Yhteensä 8,4 %

43 42 Kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut Kulttuuripalveluja piti ssa vastaajista 68 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 15 prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön Kuvio 3. Miten hyvin kulttuuripalvelut, esim. teatteri-, musiikki- ja taidepalvelut on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=85 ka.=3, , n=1685 ka.=3,6 2003, n=44 ka.=3, Helsinki,2005, n=185 ka.=4, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=4, Oulu,2005, n=616 ka.=4,13 Tampere,2005, n=856 ka.=4,3 Turku,2005, n=86 ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 68%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,3 % 2005,5 % ,4 % Helsinki,2005 6,5 % Jyväskylä,2005 3, % Oulu,2005 5,6 % Tampere,2005,2 % Turku,2005 4, % Yhteensä 5,6 %

44 43 Urheilu- ja pelikentät Urheilu- ja pelikenttiä piti ssa vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 16 prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 38. Miten hyvin urheilu- ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=1680 ka.=3,2 2003, n=34 ka.=3, Helsinki,2005, n=186 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, Oulu,2005, n=616 ka.=3,8 Tampere,2005, n=851 ka.=3,85 Turku,2005, n=82 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 6%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,1 % ,1 % , % Helsinki,2005 8, % Jyväskylä, ,3 % Oulu, ,1 % Tampere, ,1 % Turku, , % Yhteensä 86,6 %

45 44 Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut 13 prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 3. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=81 ka.=3, , n=168 ka.=3, , n=41 ka.=3, Helsinki,2005, n=1858 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=502 ka.=3, Oulu,2005, n=613 ka.=3, Tampere,2005, n=848 ka.=3,66 Turku,2005, n=83 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,5 % ,6 % ,4 % Helsinki,2005,4 % Jyväskylä, ,4 % Oulu,2005,6 % Tampere,2005 6,1 % Turku, ,8 % Yhteensä,0 %

46 45 Uimahallit Uimahalleja piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt viisi prosenttiyksikköä Kuvio 40. Miten hyvin uimahallit on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=85 ka.=4, , n=162 ka.=3, , n=45 ka.=3, Helsinki,2005, n=1885 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, 1 1 Oulu,2005, n=620 ka.=3, Tampere,2005, n=84 ka.=3,88 Turku,2005, n=86 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % , % ,1 % Helsinki,2005 8, % Jyväskylä,2005 8,6 % Oulu, ,3 % Tampere, , % Turku,2005 8,6 % Yhteensä 85, %

47 46 Uimarannat ja maauimalat Uimarantoja ja maauimaloita piti ssa vastaajista 62 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä Kuvio 41. Miten hyvin uimarannat ja maauimalat on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=8 ka.=3, , n=162 ka.=3, , n=42 ka.=3, Helsinki,2005, n=1881 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=4 ka.=3, Oulu,2005, n=620 ka.=3,6 Tampere,2005, n=84 ka.=3,5 Turku,2005, n=85 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO 2006,6 % ,3 % 2003,3 % Helsinki, ,0 % Jyväskylä, ,5 % Oulu, ,2 % Tampere, ,4 % Turku,2005 4,5 % Yhteensä 80, %

48 4 Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti ssa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt yhden prosenttiyksikön Kuvio 42. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=88 ka.=4, , n=162 ka.=3,3 2003, kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=1880 ka.=3,6 3 1 Jyväskylä,2005, n=501 ka.=4, Oulu,2005, n=621 ka.=4,02 Tampere,2005, n=848 ka.=3,8 Turku,2005, n=82 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 5 1 (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % ,5 % Helsinki,2005 8,5 % Jyväskylä,2005 4,4 % Oulu,2005 1,1 % Tampere,2005 0, % Turku, ,8 % Yhteensä 0, %

49 48 Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti ssa vastaajista 6 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt kaksi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 43. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=166 ka.=3, , kysymys ei mukana 0 8 Helsinki,2005, n=181 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=3, 81 Oulu,2005, n=618 ka.=3,8 Tampere,2005, n=855 ka.=3,8 Turku,2005, n=8 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,1 81 (¹) 6%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,6 % ,5 % Helsinki, ,6 % Jyväskylä,2005 2,0 % Oulu,2005 8,2 % Tampere,2005 0, % Turku, , % Yhteensä 8,0 %

50 4 Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti ssa vastaajista 50 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut seitsemän prosenttiyksikköä Kuvio 44. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=1683 ka.=3, , kysymys ei mukana Helsinki,2005, n=186 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=502 ka.=3, Oulu,2005, n=613 ka.=3,46 Tampere,2005, n=84 ka.=3,4 Turku,2005, n=81 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 50%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO , % ,6 % Helsinki,2005 6,5 % Jyväskylä,2005 6,3 % Oulu,2005 6,3 % Tampere,2005 6, % Turku,2005 6,1 % Yhteensä 1,6 %

51 50 Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti ssa vastaajista 4 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä Kuvio 45. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=8 ka.=3, , n=1683 ka.=3,5 2003, n=41 ka.=3, Helsinki,2005, n=1860 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=48 ka.=3, Oulu,2005, n=6 ka.=3,46 Tampere,2005, n=841 ka.=3,1 Turku,2005, n=5 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO 2006,2 % ,3 % 2003,2 % Helsinki,2005 4,1 % Jyväskylä,2005 3, % Oulu,2005 6, % Tampere, ,3 % Turku, ,3 % Yhteensä 2, %

52 51 Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti ssa vastaajista 62 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden korkea. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt neljä prosenttiyksikköä Kuvio 46. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=8 ka.=3, , n=46 ka.=3, Helsinki,2005, n=1 ka.=2, Jyväskylä,2005, n=500 ka.=2, Oulu,2005, n=620 ka.=3,38 Tampere,2005, n=861 ka.=3,28 Turku,2005, n=3 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % ,6 % ,5 % Helsinki, , % Jyväskylä, ,5 % Oulu, ,4 % Tampere, ,3 % Turku, ,5 % Yhteensä 5,6 %

53 52 Jätehuolto Jätehuoltoa piti ssa vastaajista 82 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kaksi prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 4. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n=121 ka.=3, , n=46 ka.=3, Helsinki,2005, n=3 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=504 ka.=3,86 81 Oulu,2005, n=61 ka.=3,4 Tampere,2005, n=861 ka.=3,3 Turku,2005, n=6 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3,85 (¹) 82%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,2 % ,3 % ,3 % Helsinki, ,0 % Jyväskylä,2005 8,4 % Oulu,2005 0, % Tampere,2005 0,2 % Turku, ,2 % Yhteensä 8,5 %

54 53 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti ssa vastaajista 65 % (¹) hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden alhainen. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä Kuvio 48. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=84 ka.=3, , n= ka.=3, , n=43 ka.=3, Helsinki,2005, n=185 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=3, Oulu,2005, n=61 ka.=3, Tampere,2005, n=863 ka.=3,8 Turku,2005, n=0 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, 3 1 (¹) 65%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,0 % , % ,0 % Helsinki,2005 6,3 % Jyväskylä,2005 8,5 % Oulu, ,0 % Tampere, ,2 % Turku,2005,2 % Yhteensä, %

55 54 Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti ssa vastaajista 0 % (¹) hyvänä. Tyytyväisten osuus on ssa vertailuryhmään nähden keskitasolla. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä vuodesta Huonona pitävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Kuvio 4. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa, 2006, n=80 ka.=3, , n=3 ka.=3, , n=41 ka.=3, Helsinki,2005, n=1888 ka.=3, Jyväskylä,2005, n=501 ka.=3, Oulu,2005, n=61 ka.=3,8 Tampere,2005, n=856 ka.=3,85 Turku,2005, n=88 ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 0%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) ESPOO ,8 % ,6 % ,5 % Helsinki,2005,3 % Jyväskylä, , % Oulu, ,8 % Tampere,2005 8,3 % Turku, ,8 % Yhteensä 83,6 %

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA

Lohjan kuntapalvelut 2006 LOHJA .. 1 TAUSTAA Kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä KAPA-tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua ja kehittämistä. Lohjalla toteutettiin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Palvelutyytyväisyystulokset Espoo Palvelutyytyväisyystulokset 2..200 HM 1 Taustaa Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimuksen historia alkoi vuonna 12 käynnistetyllä tutkimuksella, jonka päämääränä oli palvella kuntien palveluvarustuksen suunnittelua

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa i FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän palvelut

Uuden Jyväskylän palvelut Asukaskyselyn tulokset FCG.. Sisällys Johdanto 1 Vastaajien taustatiedot 2 Tulokset 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 4 Palvelutyytyväisyys Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/

Kaupunki- ja kuntapalvelut Efeko Oy Tutkimuksia 241/ Kaupunki- ja kuntapalvelut Tutkimuksia / SISÄLLYS Esipuhe i Tiivistelmä ii JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

TIETOISKU 2/

TIETOISKU 2/ TIETOISKU 2/2006 23.3.2006 ESPOOLAISTEN MIELIPITEET PALVELUISTA 2005 Tuula Miettinen 1 Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys asuinkuntaansa on lisääntynyt vuodesta

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009

Kunnan talousasioiden hoito. Hyvin Ei osaa sanoa Huonosti. Kuntapalvelut Espoossa 2009 Kuntapalvelut Espoossa Kunnan talousasioiden hoito Kunnan talousasioiden hoitoa piti Espoossa vastaajista % (¹) hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. On huomioitava,että

Lisätiedot

TIETOISKU 3/

TIETOISKU 3/ TIETOISKU 3/2007 19.4.2007 ESPOOLAISTEN ARVIOT KUNTAPALVELUISTA JA SUHTAUTUMINEN KUNTALIITOKSIIN 2006 Tiivistelmä Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on hieman lisääntynyt Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012

KYSELYLOMAKE: FSD3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FSD3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 KYSELYLOMAKE: FS3130 KAUPUNKIPALVELUTUTKIMUS 2012 QUESTIONNAIRE: FS3130 CITY SERVICE SURVEY 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Osatuloksia ARTTU2 -tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn kohdejoukko: 31 50 kuntalaista (1v täyttäneet,

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys

Toimintaympäristön tila Espoossa Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Palvelut Kuuden suurimman kaupungin vertailut ja palvelutyytyväisyys Sivistystoimen palvelut: perusopetus, lukiot, varhaiskasvatus Konserniesikunta, Strategiayksikkö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja?

Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Hyvin hoidettuja, saatavilla ja saavutettavissa olevia kuntapalveluja? Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 ARTTU2-KUNTASEMINAARI 10.12.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1205 Kaupunkipalvelututkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot