YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito 50 5 Jätehuolto 55 Katuvalaistus 2 Palo ja pelastustoimi Vesi ja viemärihuolto 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 1 Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät 3 Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 5 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 3 1 Tiedottaminen 2 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Vertin mittareiden tulokset Liite 3 Lomake

3 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä pahostuskohteista eikä asioinnista Lomakkeelle on tehty pieniä muutoksia viimeksi vuonna 20 vesihuollon osalta ja tällä kerralla sairaankuljetus laajennettiin ensihoitopalveluksi, mutta pääosa tuloksista on vertailukelpoisia vuodesta saakka Tutkimuksessa oli nyt mukana 31 kuntaa Vastaajat poimittiin satunnaisesti väestötietojärjestelmästä Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa, kuten aikaisemmillakin kerroilla Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan Suurin osa vastauksista tallennettiin optisesti Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin) Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista

4 3 FCG Otos ja vastaukset Tutkimuskunnat valitsivat itse otoskoon Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 0 vuotiaista henkilöistä Kaikkiaan postitettiin 305 suomen ja ruotsinkielistä lomaketta ja takaisin saatiin 1 vastausta Vastausprosentti koko aineistossa oli siten 3 Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Espoo Mikkeli Forssa Mäntsälä Hamina Naantali Helsinki Nurmijärvi Hollola Oulu Hyvinkää Paimio Joensuu Pori Jyväskylä Raahe Järvenpää Rauma Kaarina Riihimäki Kajaani Rovaniemi Kemijärvi Turku Kerava 00 3 Tuusula Kotka Vaasa Kuopio Vantaa Lappeenranta Kaikki Oulussa 2000 henkilön otos oli jaettu siten että, kultakin postinumeron perusteella muodostetulta alueelta poimittiin 250 henkilöä Oulu 1 Oulu 2 Oulu 3 Oulu 4 Oulu 5 Oulu Oulu Oulu Turussa otos poimittiin kaupungin omasta rekisteristä yhdeksältä eri alueelta, kultakin 250 henkilöä Sekä Oulussa että Turussa kaupungin kokonaistulokset on laskettu painottamattomina, ts kukin vastaus on samalla painolla Jyväskylän tulos vuonna 200 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 200 tulos on kaupungin tulos

5 4 Vastaajien taustatiedot Miehet ja nuoret ovat vastaajissa aliedustettuina Vastaajakato on samankaltainen kaikissa mukana olevissa kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista Vastaajien taustatiedot, 31 kuntaa Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 40,% Nainen 5,2% 1 25 vuotta,4% 2 35 vuotta,% 3 5 vuotta 45,1% 0 vuotta tai yli 34,% Omakoti tai paritalo 42,1% Rivitalo 1,0% Kerrostalo 40,2% Muun tyyppinen talo 1,% Keskusta 20,% Lähiö tai taajama,1% Haja asutusalue,0% Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus Yli puolet oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana ja henkilöautolla ja yli kolmasosa pyöräillen Kuvio 1 Vastaajien liikkumistavat asuinkunnassa, 1 kuntaa keskimäärin Usein Joskus Ei lainkaan 0% 20% 40% 0% 0% 0% Jalankulkulkijana 5% 34% 1% Pyöraillen 3% 53% % Henkilöautolla 4% 2% %

6 2 Yhteenveto tuloksista/espoo 5 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Espoossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 2 Espoon tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Espoo Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,31 2,3 3,20 3, 2,4 3,2 2,3 2,3 3,4 3,51 3,32 3,05 3,3 4,0 2, 4, 3,50 2, 3, 4,3 3, 3,3 3,4 3, 3, 4, 3,2 3,4 3,51 3,1 3,4 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0,0 0, 0,0 0,00 0,04 0,02 0,01 0, 0,1 0,05 0,34 0,0 0,0 0,01 0,34 0, 0,20 0,0 0,01 0,0 0,2 0,0 0,05 0,01 0,01 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,3 0,1 0,01 0, 0,4 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,02 0,0 0,02 0, 0,01 0,1 0, 0, 0, 0, 0,04 0,1 0,0 0, 0,02 0,1 0,01 0,2 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

7 2 Yhteenveto tuloksista/forssa Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Forssassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 3 Forssan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Forssa Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,2 3,43 2, 3,1 3, 3,33 3,1 3,23 3,23 3,4 3, 3,5 3,31 3,44 4,2 3, 4,44 4,1 3,45 3,3 4,45 3, 3, 3,1 3,43 3,3 4, 3,2 3,55 3, 3,4 4, 4,20 Muutos Ero kuntien 04 keskiarvoon 0, 0, 0,1 0,20 0,20 0,00 0,02 0,03 0, 0,03 0,04 0,1 0,0 0,03 0, 0,1 0, 0, 0, 0,00 0, 0,1 0,3 0,1 0, 0,25 0,34 0, 0,03 0,0 0,43 0,45 0,04 0, 0,04 0,1 0,2 0,4 0,1 0,34 0,0 0,0 0,05 0, 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0,04 0,1 0, 0,1 0,0 0,25 0,2 0, 0, 0,0 0, 0, 0,30 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

8 2 Yhteenveto tuloksista/hamina Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Haminassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 4 Haminan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Hamina Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,1 2,5 3, 2,0 3,0 3,0 2, 3,00 3,3 3,1 3,35 3,02 3, 4,41 3,1 4,20 4,0 3,54 3,5 4,4 3, 3, 3,3 3,45 3,25 4, 3,0 3,1 3,5 4, 4,0 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,04 0,05 0,0 0,02 0, 0,03 0,0 0,05 0,1 0,2 0, 0,23 0,1 0,4 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,04 0, 0, 0,03 0,02 0,04 0,03 0,0 0,05 0,23 0, 0,3 0,0 0,04 0,0 0,0 0,01 0,55 0,20 0,1 0,00 0, 0,0 0,0 0, 0,05 0,03 0,03 0,0 0,0 0,00 0,00 0,04 0,03 0,20 0,00 0, 0,0 0,01 0,03 0, 0,2 0, 0, 0,04 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

9 2 Yhteenveto tuloksista/helsinki Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Helsingissä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 5 Helsingin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Helsinki Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,2 3, 3,00 3,31 3,1 2,5 3, 2,3 2, 3,3 3,2 3,41 3, 3,3 3, 2,5 4,34 3,35 2,44 3,04 4,53 3, 3,4 3,44 3, 3,1 4,2 3,4 3,1 3,34 3,42 3, 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,04 0,0 0, 0,0 0, 0,02 0, 0,00 0, 0,0 0,1 0, 0, 0,00 0,1 0,1 0,43 0, 0, 0,04 0,03 0,0 0,03 0,0 0,0 0,01 0,05 0,04 0, 0,0 0,5 0,03 0, 0,0 0,5 0,0 0,54 0,0 0,35 0,0 0,1 0,01 0,0 0,0 0,02 0,0 0,1 0,05 0, 0, 0,0 0,03 0, 0,01 0, 0,02 0,03 0,02 0,2 0,01 0,41 0,0 0,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

10 2 Yhteenveto tuloksista/hollola Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Holllassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen ja ero kaikiken kuntien keskiarvoon Aikaisempia tuloksia ei ole Kuvio Hollolan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Hollola Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,3 2, 3,33 3,0 3,34 3, 3,3 3,3 3,1 3,4 3,31 3, 3,45 4, 3,35 4,23 3,1 3,00 3,3 4, 4,1 3,5 3, 3,40 3,33 4, 3,5 3,5 3,3 4, 3, 3,0 muutos tai ero muutos tai ero Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0, 0, 0,02 0,1 0, 0,31 0,25 0, 0,32 0,0 0,04 0, 0,0 0, 0,00 0,0 0,02 0,02 0,30 0,2 0,03 0,0 0,04 0,0 0,0 0, 0,0 0,02 0,2 0,04 0,01 >0, < 0,

11 2 Yhteenveto tuloksista/hyvinkää Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Hyvinkäällä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen ja ero kaikiken kuntien keskiarvoon Aikaisempia tuloksia ei ole Kuvio Hyvinkään tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Hyvinkää Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,33 3, 3,42 3, 3,30 3,3 3,04 3,01 3,50 3, 3,4 3, 3,3 4, 2, 4,20 4, 2, 3,53 4,42 3, 3,51 3,54 3,3 3, 4,1 3, 3,1 3,52 3,55 3, 4,01 muutos tai ero muutos tai ero Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0, 0,34 0,23 0,04 0, 0, 0,03 0, 0,02 0,01 0,0 0,0 0,04 0,03 0, 0,03 0,1 0, 0, 0,05 0,01 0, 0,0 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,0 0,2 0,01 0, >0, < 0,

12 2 Yhteenveto tuloksista/joensuu Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Joensuussa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Joensuun tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Joensuu Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,0 3,32 3, 3,3 3,25 3,40 3, 3,1 3,23 3,4 3,2 3,4 3, 3,45 3,4 3,2 4,30 3, 3,02 3, 4,4 4,0 3,4 3,3 3,4 3,34 4,40 4,0 3,4 3,0 3, 4,03 4,00 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0, 0,0 0,02 0,23 0,03 0,1 0,03 0,1 0,2 0, 0,23 0, 0,04 0,0 0,0 0, 0,0 0,02 0,03 0, 0,0 0,0 0,04 0,04 0,0 0, 0,20 0, 0,02 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,03 0,04 0,1 0,05 0,2 0,01 0,1 0,04 0,02 0,0 0,03 0, 0, 0, 0,0 0,04 0, 0,1 0,2 0, 0,30 0,05 0, 0,05 0, 0,02 0,0 0,02 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

13 2 Yhteenveto tuloksista/jyväskylä Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Jyväskylässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Jyväskylän tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Jyväskylä Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3, 3, 2, 3,1 3,03 3, 3, 3,0 3,2 3,4 3,1 3,35 3, 3,33 4, 2,4 4, 4,20 2, 3, 4,2 3, 3,5 3,53 3,0 3,1 4,30 3,4 3,4 3,54 3, 3,4 3,2 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,04 0,01 0,0 0,02 0,03 0,0 0, 0,02 0,01 0,04 0,04 0,03 0,04 0,01 0, 0,01 0,0 0, 0, 0,01 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,00 0,01 0,05 0,04 0,04 0,2 0,0 0,01 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 0,03 0,03 0,03 0,00 0,0 0,0 0,2 0,04 0,0 0,03 0, 0,02 0, 0,0 0, 0,05 0,0 0,03 0,1 0,0 0,01 0,02 0,03 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

14 2 Yhteenveto tuloksista/järvenpää Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Järvenpäässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Järvenpään tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Järvenpää Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 2, 2,50 2,2 2,1 2, 3,4 2,50 2, 3,1 3,3 3, 2,5 3,23 4, 2, 4,20 3, 2, 3, 4,3 3,5 3,0 3,5 3,43 3,2 4,03 3, 3,44 3,5 3,1 3, 3,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,2 0, 0,35 0, 0,3 0, 0,2 0, 0,2 0, 0,50 0,0 0,30 0, 0,5 0,31 0,4 0, 0,32 0,0 0,1 0,0 0,1 0,03 0, 0, 0,0 0,2 0,0 0,05 0,23 0,00 0,03 0,00 0, 0,02 0,31 0, 0,25 0,0 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,04 0,01 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 0, 0,01 0, 0,00 0,20 0,0 0,01 0,04 0, 0,03 0,0 0, 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

15 2 Yhteenveto tuloksista/kaarina Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kaarinassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kaarinan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kaarina Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,52 3,04 3, 3,20 3,55 4,04 3,43 3, 3,2 4,01 3,54 3,1 3,53 4,1 3,3 4,40 4,35 3,2 3,4 4, 3, 3,1 3,55 3,2 3,34 4,0 3,44 3,4 3, 4,23 4, 4,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,04 0,1 0, 0,2 0, 0,1 0,0 0,04 0,0 0, 0,0 0,3 0, 0,2 0,1 0,3 0,05 0, 0,1 0, 0, 0, 0,1 0,1 0,0 0, 0, 0, 0,03 0,01 0,03 0,1 0,04 0,1 0,04 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,23 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,04 0, 0,01 0,3 0,05 0,1 0, 0,2 0,0 0,41 0,1 0,1 0, 0,20 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

16 2 Yhteenveto tuloksista/kajaani Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kajaanissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kajaanin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kajaani Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,0 3, 2,0 3,2 3,0 3,4 3, 3,2 3,3 3,50 3,0 3, 3,01 3,02 4,2 3,4 4,2 3,4 3, 3,4 4, 3, 3, 3,3 3,4 3,31 4,2 4,04 3,0 3,0 4, 4,03 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,03 0,02 0,0 0,02 0,0 0,05 0,0 0,01 0,00 0,41 0,30 0,3 0, 0,41 0,1 0,44 0,2 0,51 0,03 0, 0,20 0, 0,1 0,2 0,0 0, 0,30 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,04 0,0 0, 0,3 0, 0, 0,0 0, 0,2 0, 0,0 0,2 0,0 0, 0,03 0, 0, 0, 0,0 0,03 0,0 0,1 0, 0,02 0,1 0,00 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

17 2 Yhteenveto tuloksista/kemijärvi 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kemijärvellä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kemijärven tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kemijärvi Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3,43 3, 2,51 3, 2,5 3,3 3, 3, 3,1 3,2 3,3 3,0 2, 2,0 3, 3,5 3, 3,3 3,0 3, 4,5 4,02 3,5 3,4 3,4 3, 4, 3,5 3,55 3,4 3,41 3, 3,0 Muutos Ero kuntien 0 keskiarvoon 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,3 0,03 0,03 0,1 0, 0,1 0,20 0,0 0, 0,1 0,1 0,3 0,05 0,40 0, 0,0 0,44 0,0 0,32 0,2 0,3 0, 0,43 0,0 0, 0, 0,34 0,5 0,54 1,2 0,2 0,55 0, 0, 0,25 0, 0,20 0,01 0, 0,25 0,04 0,20 0,04 #PUUTTUU! 0, #PUUTTUU! 0,02 0,03 0,0 0,02 0, 0,01 0,0 0,00 0, 0,35 0,42 0, 0,2 0,2 0, muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

18 2 Yhteenveto tuloksista/kerava 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Keravalla verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Keravan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kerava Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,3 3,2 3,42 3,3 3,20 3, 3,1 3,2 3, 4,0 3,52 3, 3,5 4,34 3,01 4,3 4, 2,4 3,44 4,5 3,5 3, 3,4 3,5 3,55 4,30 3,4 3, 3,55 3,50 3, 3,1 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,00 0, 0,03 0, 0, 0,41 0, 0,23 0,05 0,30 0,1 0,03 0,01 0, 0,1 0, 0,04 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,04 0, 0,02 0,1 0,02 0, 0,03 0,1 0, 0,20 0,05 0,1 0,02 0, 0,0 0, 0, 0,05 0,0 0,20 0,01 0,05 0,01 0, 0,01 0, 0,00 0,23 0,04 0,2 0,03 0, 0, 0, 0,02 0, 0,03 0,0 0, 0,33 0,00 0,05 0,03 0,02 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

19 2 Yhteenveto tuloksista/kotka 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kotka tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kotka Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,25 2, 3,31 3,0 3,32 3,2 3,2 3, 3,5 4,42 3,4 3, 3,3 4,1 2, 4,1 3,3 2,5 3,4 4,50 4,00 3, 3,4 3,40 3,33 4,1 3, 3,53 3, 3,4 4,02 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,0 0, 0,02 0,20 0, 0,0 0, 0,0 0,01 0, 0, 0,02 0, 0, 0, 0,1 0,02 0,0 0, 0,01 0,3 0,03 0,2 0,05 0,0 0,0 0,04 0,04 0,01 0,0 0,23 0,02 0,05 0, 0,1 0, 0,23 0,20 0, 0,01 0, 0,03 0, 0, 0,0 0,0 0,04 0, 0,05 0, 0,0 0,0 0,02 0,1 0, 0, 0, 0,01 0,0 0,0 0,01 0,04 0,0 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

20 2 Yhteenveto tuloksista/kuopio 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kuopiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Kuopion tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kuopio Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3,31 3, 3,23 3,3 3,32 3,55 3,4 3,33 3,4 3,0 3, 3,4 3,0 3,43 4,25 3,0 4,3 4,02 2,1 3,41 4,25 3,1 3, 3,5 3,3 3,41 4, 4,00 3,0 3,5 3,1 4,04 4,05 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,3 0, 0,02 0,0 0,3 0,01 0,1 0,01 0,25 0,0 0,3 0,1 0,1 0, 0,2 0,01 0,34 0,0 0,23 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,01 0, 0, 0,00 0,0 0,04 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,05 0,1 0,0 0,02 0,05 0, 0,0 0,01 0, 0, 0,0 0,05 0, 0,02 0,0 0,1 0,04 0,03 0,0 0, 0,05 0,1 0,0 0,04 0, 0, 0,0 0, 0,00 0,1 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

21 2 Yhteenveto tuloksista/lappeenranta 20 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Lappeenrannassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Lappeenrannan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Lappeenranta Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,1 3,23 2,4 3,33 3,0 3,25 3,5 3, 3, 3,5 4,02 3,4 3,00 3,2 4,01 2,3 4, 3,2 2,5 3,1 4,44 3,3 3,40 3,45 3,20 3,1 4, 3,3 3, 3,1 3,4 3, 3,2 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,02 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,1 0, 0,01 0,01 0,01 0,0 0, 0,1 0,04 0,05 0,0 0,00 0,20 0,0 0,04 0, 0,05 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0, 0,1 0, 0,2 0,0 0, 0,02 0,1 0,01 0,43 0, 0,23 0,0 0,0 0,03 0,1 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0,05 0,0 0,0 0,0 0,03 0, 0,0 0,02 0,0 0,01 0,01 0,0 0, 0,02 0, 0,02 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

22 2 Yhteenveto tuloksista/mikkeli Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Mikkelissä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Mikkelin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Mikkeli Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3, 2, 3,1 2, 3,3 3, 3, 3,1 3,45 4,02 3,4 3, 3,30 4,23 3, 4,2 4, 3,01 3,4 4,54 3, 3,0 3,5 3,2 3,2 4, 3, 3, 3,1 3,2 3,0 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0, 0, 0,0 0, 0,01 0,0 0,01 0,05 0,0 0,0 0,1 0,05 0,01 0,0 0,05 0, 0,0 0,0 0,02 0,05 0, 0,01 0, 0,02 0, 0,0 0,03 0,0 0,05 0, 0,00 0,02 0,03 0,04 0,1 0, 0,02 0, 0,0 0,01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 0, 0,01 0, 0,05 0,23 0, muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

23 2 Yhteenveto tuloksista/mäntsälä Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Mäntsälässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Mäntsälän tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Mäntsälä Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,4 3, 2,5 3,04 2, 3, 3, 3,20 3,1 3,3 3,30 3,1 2,5 3,1 4,35 3,5 4,2 4,2 3, 3,4 4,20 3,0 3,5 3,4 3,42 3, 4,0 3, 3,0 3, 4, 3,4 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,01 0,1 0,05 0,0 0,01 0,2 0,01 0, 0, 0, 0,3 0,02 0,2 0,0 0, 0, 0,25 0,04 0,03 0,0 0,05 0,50 0,03 0, 0,01 0, 0,0 0,1 0, 0,1 0, 0,3 0,04 0,04 0,02 0,2 0,01 0,1 0, 0,0 0,02 0,1 0,0 0, 0,05 0,0 0,04 0, 0,0 0,0 0,00 0,05 0, 0, 0,0 0, 0, 0,04 0,04 0,0 0,05 0,2 0,02 0,00 0,0 0,03 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

24 2 Yhteenveto tuloksista/naantali 23 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Naantalissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 20 Naantalin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Naantali Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,5 3,23 3,34 3,51 3,1 4, 3,5 3,32 3,1 4,1 3,0 3,4 3,2 4,2 3, 4,2 4,2 2,2 3,3 4, 3,1 3,3 3, 3,40 3,0 4, 3, 3,0 3, 3, 4, 4,20 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,01 0,30 0, 0,41 0,0 0,3 0,23 0, 0,04 0,44 0,45 0,43 0, 0,3 0,02 0,50 0,04 0,20 0,2 0,33 0,02 0,3 0, 0,42 0,1 0,42 0,05 0,3 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,04 0,23 0,2 0,02 0,1 0,03 0, 0,05 0,25 0,2 0,0 0,2 0,01 0,03 0,0 0,0 0,05 0, 0,1 0,0 0,04 0,1 0,03 0,2 0,04 0,0 0,0 0,1 0,05 0, 0,1 0, 0,30 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

25 2 Yhteenveto tuloksista/nurmijärvi Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Nurmijärvellä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Nurmijärven tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Nurmijärvi Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,31 2, 2,5 2,5 3,44 3, 3,2 3,3 3,2 3,41 3,2 2,5 3, 4, 2,2 4,0 3,5 2,5 2, 4,34 3, 3,4 3,0 3,3 3,3 4,00 3, 3,51 3,4 4,03 3,1 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,25 0,05 0, 0,30 0,2 0, 0, 0,05 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,04 0,3 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,23 0,30 0, 0, 0,20 0,04 0, 0,33 0, 0,41 0,0 0,04 0,05 0,01 0, 0,02 0,00 0,00 0,0 0,02 0,2 0, 0,0 0,1 0,0 0, 0,1 0, 0, 0,03 0, 0,20 0,0 0, 0,0 0,03 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

26 2 Yhteenveto tuloksista/oulu 25 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Oulussa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Oulun tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Oulu Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,2 2, 3,3 3,2 2,5 3,0 3, 3,25 3,5 3,3 3,41 3, 3,43 4,1 3,4 4,40 4,2 3,34 3, 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 3,31 4,1 3,1 3, 3,50 3, 3, 3,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,02 0, 0,04 0,2 0,0 0, 0,1 0, 0,1 0,32 0, 0,1 0,02 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,05 0,04 0,00 0,03 0,05 0,04 0,02 0, 0,01 0,01 0,02 0,2 0,0 0,1 0,05 0,2 0,1 0,3 0,01 0,5 0, 0,44 0, 0,0 0,1 0,03 0, 0,03 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,00 0, 0, 0,0 0, 0,01 0, 0,01 0,04 0,0 0,02 0, 0,01 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

27 2 Yhteenveto tuloksista/paimio 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Paimiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 23 Paimion tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Paimio Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,30 2,0 2,5 2, 3,2 3,43 2, 3, 3,3 3,1 3,4 3,1 3,44 4,32 3, 4,0 4,04 3,44 3,2 4, 4,04 3,5 3,2 3,31 3,05 4,23 3,1 3,5 3, 3, 4,01 4,00 Muutos Ero kuntien 0 keskiarvoon 0,0 0,1 0,02 0,0 0, 0,0 0,1 0,1 0,31 0, 0, 0, 0, 0,35 0,2 0, 0,1 0,01 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,2 0, 0, 0, 0,32 0,5 0,03 0,1 0,03 0,05 0,1 0,45 0,1 0, 0,54 0,2 0,01 0, 0,02 0,03 0,2 0, 0,0 0,05 0,01 0,20 0,01 0,05 0, 0,0 0, 0,01 0,01 0,1 0,1 0,05 0,03 0,0 0, 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

28 2 Yhteenveto tuloksista/pori 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Porissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Porin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Pori Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,50 3,02 2,1 2,5 2, 2, 3,45 3, 2, 3,1 3, 3,2 2,5 3,32 4,35 3,33 4,41 4, 3,03 3,2 4,5 3, 3,32 3,5 3,4 3,20 3,2 3,1 3,52 3,5 3, 3,5 3,5 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0,2 0,03 0,25 0,03 0, 0,04 0,2 0,01 0,33 0,01 0,0 0,02 0,1 0,00 0,32 0,0 0,00 0,01 0, 0,1 0, 0, 0,00 0,00 0,1 0, 0, 0,03 0,1 0,02 0, 0,1 0,04 0, 0,23 0,02 0,1 0,02 0,0 0,0 0,30 0,0 0,03 0,01 0, 0,04 0,05 0, 0,2 0, 0,1 0,0 0, 0,0 0,04 0,0 0,03 0,03 0,00 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

29 2 Yhteenveto tuloksista/raahe 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Raahessa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 25 Raahen tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Raahe Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 2, 2,4 2, 3, 3,0 3, 3,0 3,32 3,51 3,5 3, 2, 3,02 4, 3,3 4,0 3,0 3,1 3, 4,3 4,01 3,4 3, 3,52 3,32 4,32 3,4 3,1 3, 4,1 4,05 3,1 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0,1 0,2 0, 0,3 0,0 0,30 0, 0,05 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,02 0, 0,1 0,02 0,03 0,0 0,05 0, 0,1 0,05 0, 0,0 0,30 0,0 0,03 0, 0,1 0, 0, 0,20 0,30 0, 0,1 0,0 0,2 0,00 0,35 0, 0, 0,0 0, 0, 0,1 0, 0,1 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,05 0,03 0,1 0,01 0,2 0,0 0,3 0,00 0, 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

30 2 Yhteenveto tuloksista/rauma 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Raumalla verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 2 Rauman tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Rauma Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3, 3,20 3,00 3,32 3,35 3,3 3,3 3,25 3, 3,54 3,3 3,2 2,3 3,1 4,2 3,2 4,2 4,23 2,4 3,23 3,0 3, 3,5 3,5 3, 3,1 4,1 3,2 3,0 3, 3, 3, 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,00 0,05 0,03 0,2 0, 0,1 0, 0,0 0,2 0, 0, 0, 0, 0,43 0,1 0,0 0,00 0,03 0,0 0,00 0,03 0,05 0, 0,05 0, 0,0 0, 0,03 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,1 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,0 0,01 0,05 0, 0,0 0, 0, 0,01 0, 0,0 0, 0,04 0,0 0,05 0, 0, 0,0 0,05 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU) ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Kohdejoukkona ARTTU-tutkimuskuntien keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011

ARTTU-Kuntalaiskysely 2011 Kuntalaisten mielipiteet kuntaliitoksista ARTTU-tutkimuskunnissa loka-joulukuussa 11 ARTTU-Kuntalaiskysely 11 Otos 28 100, vastanneita 11 268 (40%) Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus:

20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: 20 suurimman kaupungin teknisen toimen tuottavuus: Katujen talvihoito Viheralueiden hoito Toimitilojen ylläpito Vesihuolto Tulkintaohjeet KATUJEN TALVIHOITO Tuotos = Katujen pituus (km) tai pinta-ala (m

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo

OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015. Impivaara 1. Impivaara 2. Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue. 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo OTTELUT KENTITTÄIN 17.12.2015 Lohko Kenttä Pelattu Impivaara 1 13 27.1.2016 09:00 Tampere Espoo 14 27.1.2016 10:00 PieKok Pori 17 27.1.2016 11:00 Tampere Pori 18 27.1.2016 12:00 Espoo PieKok 16 27.1.2016

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu. Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailu Kooste vuodet 2009-2013 Tilanne 14.11.2014 Tasovertailut Vuosi 2013 120 Kotihoito, kunnallinen 4,00 100 3,50 3,00 80 ka. 76 2,50 60 2,00 40 1,50 1,00 20 0,50 0

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot