YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito 50 5 Jätehuolto 55 Katuvalaistus 2 Palo ja pelastustoimi Vesi ja viemärihuolto 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 1 Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät 3 Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 5 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 3 1 Tiedottaminen 2 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Vertin mittareiden tulokset Liite 3 Lomake

3 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä pahostuskohteista eikä asioinnista Lomakkeelle on tehty pieniä muutoksia viimeksi vuonna 20 vesihuollon osalta ja tällä kerralla sairaankuljetus laajennettiin ensihoitopalveluksi, mutta pääosa tuloksista on vertailukelpoisia vuodesta saakka Tutkimuksessa oli nyt mukana 31 kuntaa Vastaajat poimittiin satunnaisesti väestötietojärjestelmästä Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa, kuten aikaisemmillakin kerroilla Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan Suurin osa vastauksista tallennettiin optisesti Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin) Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 5 siten, että neutraalin arvon 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista

4 3 FCG Otos ja vastaukset Tutkimuskunnat valitsivat itse otoskoon Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 0 vuotiaista henkilöistä Kaikkiaan postitettiin 305 suomen ja ruotsinkielistä lomaketta ja takaisin saatiin 1 vastausta Vastausprosentti koko aineistossa oli siten 3 Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Kunta Otos Vastaukset Vastaus-% Espoo Mikkeli Forssa Mäntsälä Hamina Naantali Helsinki Nurmijärvi Hollola Oulu Hyvinkää Paimio Joensuu Pori Jyväskylä Raahe Järvenpää Rauma Kaarina Riihimäki Kajaani Rovaniemi Kemijärvi Turku Kerava 00 3 Tuusula Kotka Vaasa Kuopio Vantaa Lappeenranta Kaikki Oulussa 2000 henkilön otos oli jaettu siten että, kultakin postinumeron perusteella muodostetulta alueelta poimittiin 250 henkilöä Oulu 1 Oulu 2 Oulu 3 Oulu 4 Oulu 5 Oulu Oulu Oulu Turussa otos poimittiin kaupungin omasta rekisteristä yhdeksältä eri alueelta, kultakin 250 henkilöä Sekä Oulussa että Turussa kaupungin kokonaistulokset on laskettu painottamattomina, ts kukin vastaus on samalla painolla Jyväskylän tulos vuonna 200 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 200 tulos on kaupungin tulos

5 4 Vastaajien taustatiedot Miehet ja nuoret ovat vastaajissa aliedustettuina Vastaajakato on samankaltainen kaikissa mukana olevissa kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista Vastaajien taustatiedot, 31 kuntaa Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 40,% Nainen 5,2% 1 25 vuotta,4% 2 35 vuotta,% 3 5 vuotta 45,1% 0 vuotta tai yli 34,% Omakoti tai paritalo 42,1% Rivitalo 1,0% Kerrostalo 40,2% Muun tyyppinen talo 1,% Keskusta 20,% Lähiö tai taajama,1% Haja asutusalue,0% Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus Yli puolet oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana ja henkilöautolla ja yli kolmasosa pyöräillen Kuvio 1 Vastaajien liikkumistavat asuinkunnassa, 1 kuntaa keskimäärin Usein Joskus Ei lainkaan 0% 20% 40% 0% 0% 0% Jalankulkulkijana 5% 34% 1% Pyöraillen 3% 53% % Henkilöautolla 4% 2% %

6 2 Yhteenveto tuloksista/espoo 5 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Espoossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 2 Espoon tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Espoo Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,31 2,3 3,20 3, 2,4 3,2 2,3 2,3 3,4 3,51 3,32 3,05 3,3 4,0 2, 4, 3,50 2, 3, 4,3 3, 3,3 3,4 3, 3, 4, 3,2 3,4 3,51 3,1 3,4 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0,0 0, 0,0 0,00 0,04 0,02 0,01 0, 0,1 0,05 0,34 0,0 0,0 0,01 0,34 0, 0,20 0,0 0,01 0,0 0,2 0,0 0,05 0,01 0,01 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,3 0,1 0,01 0, 0,4 0, 0, 0,0 0,2 0, 0,02 0,0 0,02 0, 0,01 0,1 0, 0, 0, 0, 0,04 0,1 0,0 0, 0,02 0,1 0,01 0,2 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

7 2 Yhteenveto tuloksista/forssa Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Forssassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 3 Forssan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Forssa Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,2 3,43 2, 3,1 3, 3,33 3,1 3,23 3,23 3,4 3, 3,5 3,31 3,44 4,2 3, 4,44 4,1 3,45 3,3 4,45 3, 3, 3,1 3,43 3,3 4, 3,2 3,55 3, 3,4 4, 4,20 Muutos Ero kuntien 04 keskiarvoon 0, 0, 0,1 0,20 0,20 0,00 0,02 0,03 0, 0,03 0,04 0,1 0,0 0,03 0, 0,1 0, 0, 0, 0,00 0, 0,1 0,3 0,1 0, 0,25 0,34 0, 0,03 0,0 0,43 0,45 0,04 0, 0,04 0,1 0,2 0,4 0,1 0,34 0,0 0,0 0,05 0, 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0, 0,04 0,1 0, 0,1 0,0 0,25 0,2 0, 0, 0,0 0, 0, 0,30 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

8 2 Yhteenveto tuloksista/hamina Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Haminassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 4 Haminan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Hamina Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,1 2,5 3, 2,0 3,0 3,0 2, 3,00 3,3 3,1 3,35 3,02 3, 4,41 3,1 4,20 4,0 3,54 3,5 4,4 3, 3, 3,3 3,45 3,25 4, 3,0 3,1 3,5 4, 4,0 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,04 0,05 0,0 0,02 0, 0,03 0,0 0,05 0,1 0,2 0, 0,23 0,1 0,4 0,0 0, 0, 0,0 0,0 0,04 0, 0, 0,03 0,02 0,04 0,03 0,0 0,05 0,23 0, 0,3 0,0 0,04 0,0 0,0 0,01 0,55 0,20 0,1 0,00 0, 0,0 0,0 0, 0,05 0,03 0,03 0,0 0,0 0,00 0,00 0,04 0,03 0,20 0,00 0, 0,0 0,01 0,03 0, 0,2 0, 0, 0,04 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

9 2 Yhteenveto tuloksista/helsinki Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Helsingissä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 5 Helsingin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Helsinki Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,2 3, 3,00 3,31 3,1 2,5 3, 2,3 2, 3,3 3,2 3,41 3, 3,3 3, 2,5 4,34 3,35 2,44 3,04 4,53 3, 3,4 3,44 3, 3,1 4,2 3,4 3,1 3,34 3,42 3, 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,04 0,0 0, 0,0 0, 0,02 0, 0,00 0, 0,0 0,1 0, 0, 0,00 0,1 0,1 0,43 0, 0, 0,04 0,03 0,0 0,03 0,0 0,0 0,01 0,05 0,04 0, 0,0 0,5 0,03 0, 0,0 0,5 0,0 0,54 0,0 0,35 0,0 0,1 0,01 0,0 0,0 0,02 0,0 0,1 0,05 0, 0, 0,0 0,03 0, 0,01 0, 0,02 0,03 0,02 0,2 0,01 0,41 0,0 0,0 0,0 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

10 2 Yhteenveto tuloksista/hollola Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Holllassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen ja ero kaikiken kuntien keskiarvoon Aikaisempia tuloksia ei ole Kuvio Hollolan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Hollola Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,3 2, 3,33 3,0 3,34 3, 3,3 3,3 3,1 3,4 3,31 3, 3,45 4, 3,35 4,23 3,1 3,00 3,3 4, 4,1 3,5 3, 3,40 3,33 4, 3,5 3,5 3,3 4, 3, 3,0 muutos tai ero muutos tai ero Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0, 0, 0,02 0,1 0, 0,31 0,25 0, 0,32 0,0 0,04 0, 0,0 0, 0,00 0,0 0,02 0,02 0,30 0,2 0,03 0,0 0,04 0,0 0,0 0, 0,0 0,02 0,2 0,04 0,01 >0, < 0,

11 2 Yhteenveto tuloksista/hyvinkää Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Hyvinkäällä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen ja ero kaikiken kuntien keskiarvoon Aikaisempia tuloksia ei ole Kuvio Hyvinkään tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Hyvinkää Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,33 3, 3,42 3, 3,30 3,3 3,04 3,01 3,50 3, 3,4 3, 3,3 4, 2, 4,20 4, 2, 3,53 4,42 3, 3,51 3,54 3,3 3, 4,1 3, 3,1 3,52 3,55 3, 4,01 muutos tai ero muutos tai ero Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0, 0,34 0,23 0,04 0, 0, 0,03 0, 0,02 0,01 0,0 0,0 0,04 0,03 0, 0,03 0,1 0, 0, 0,05 0,01 0, 0,0 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,0 0,2 0,01 0, >0, < 0,

12 2 Yhteenveto tuloksista/joensuu Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Joensuussa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Joensuun tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Joensuu Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,0 3,32 3, 3,3 3,25 3,40 3, 3,1 3,23 3,4 3,2 3,4 3, 3,45 3,4 3,2 4,30 3, 3,02 3, 4,4 4,0 3,4 3,3 3,4 3,34 4,40 4,0 3,4 3,0 3, 4,03 4,00 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0, 0,0 0,02 0,23 0,03 0,1 0,03 0,1 0,2 0, 0,23 0, 0,04 0,0 0,0 0, 0,0 0,02 0,03 0, 0,0 0,0 0,04 0,04 0,0 0, 0,20 0, 0,02 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0,0 0,03 0,04 0,1 0,05 0,2 0,01 0,1 0,04 0,02 0,0 0,03 0, 0, 0, 0,0 0,04 0, 0,1 0,2 0, 0,30 0,05 0, 0,05 0, 0,02 0,0 0,02 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

13 2 Yhteenveto tuloksista/jyväskylä Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Jyväskylässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Jyväskylän tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Jyväskylä Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3, 3, 2, 3,1 3,03 3, 3, 3,0 3,2 3,4 3,1 3,35 3, 3,33 4, 2,4 4, 4,20 2, 3, 4,2 3, 3,5 3,53 3,0 3,1 4,30 3,4 3,4 3,54 3, 3,4 3,2 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,04 0,01 0,0 0,02 0,03 0,0 0, 0,02 0,01 0,04 0,04 0,03 0,04 0,01 0, 0,01 0,0 0, 0, 0,01 0,00 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,00 0,01 0,05 0,04 0,04 0,2 0,0 0,01 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,1 0,00 0,0 0,0 0,03 0,03 0,03 0,00 0,0 0,0 0,2 0,04 0,0 0,03 0, 0,02 0, 0,0 0, 0,05 0,0 0,03 0,1 0,0 0,01 0,02 0,03 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

14 2 Yhteenveto tuloksista/järvenpää Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Järvenpäässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Järvenpään tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Järvenpää Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 2, 2,50 2,2 2,1 2, 3,4 2,50 2, 3,1 3,3 3, 2,5 3,23 4, 2, 4,20 3, 2, 3, 4,3 3,5 3,0 3,5 3,43 3,2 4,03 3, 3,44 3,5 3,1 3, 3,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,2 0, 0,35 0, 0,3 0, 0,2 0, 0,2 0, 0,50 0,0 0,30 0, 0,5 0,31 0,4 0, 0,32 0,0 0,1 0,0 0,1 0,03 0, 0, 0,0 0,2 0,0 0,05 0,23 0,00 0,03 0,00 0, 0,02 0,31 0, 0,25 0,0 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,04 0,01 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 0, 0,01 0, 0,00 0,20 0,0 0,01 0,04 0, 0,03 0,0 0, 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

15 2 Yhteenveto tuloksista/kaarina Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kaarinassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kaarinan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kaarina Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,52 3,04 3, 3,20 3,55 4,04 3,43 3, 3,2 4,01 3,54 3,1 3,53 4,1 3,3 4,40 4,35 3,2 3,4 4, 3, 3,1 3,55 3,2 3,34 4,0 3,44 3,4 3, 4,23 4, 4,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,04 0,1 0, 0,2 0, 0,1 0,0 0,04 0,0 0, 0,0 0,3 0, 0,2 0,1 0,3 0,05 0, 0,1 0, 0, 0, 0,1 0,1 0,0 0, 0, 0, 0,03 0,01 0,03 0,1 0,04 0,1 0,04 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,23 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,05 0,1 0,0 0,0 0,0 0,04 0, 0,01 0,3 0,05 0,1 0, 0,2 0,0 0,41 0,1 0,1 0, 0,20 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

16 2 Yhteenveto tuloksista/kajaani Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kajaanissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kajaanin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kajaani Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,0 3, 2,0 3,2 3,0 3,4 3, 3,2 3,3 3,50 3,0 3, 3,01 3,02 4,2 3,4 4,2 3,4 3, 3,4 4, 3, 3, 3,3 3,4 3,31 4,2 4,04 3,0 3,0 4, 4,03 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,05 0,03 0,02 0,0 0,02 0,0 0,05 0,0 0,01 0,00 0,41 0,30 0,3 0, 0,41 0,1 0,44 0,2 0,51 0,03 0, 0,20 0, 0,1 0,2 0,0 0, 0,30 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,04 0,0 0, 0,3 0, 0, 0,0 0, 0,2 0, 0,0 0,2 0,0 0, 0,03 0, 0, 0, 0,0 0,03 0,0 0,1 0, 0,02 0,1 0,00 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

17 2 Yhteenveto tuloksista/kemijärvi 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kemijärvellä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kemijärven tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kemijärvi Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3,43 3, 2,51 3, 2,5 3,3 3, 3, 3,1 3,2 3,3 3,0 2, 2,0 3, 3,5 3, 3,3 3,0 3, 4,5 4,02 3,5 3,4 3,4 3, 4, 3,5 3,55 3,4 3,41 3, 3,0 Muutos Ero kuntien 0 keskiarvoon 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,3 0,03 0,03 0,1 0, 0,1 0,20 0,0 0, 0,1 0,1 0,3 0,05 0,40 0, 0,0 0,44 0,0 0,32 0,2 0,3 0, 0,43 0,0 0, 0, 0,34 0,5 0,54 1,2 0,2 0,55 0, 0, 0,25 0, 0,20 0,01 0, 0,25 0,04 0,20 0,04 #PUUTTUU! 0, #PUUTTUU! 0,02 0,03 0,0 0,02 0, 0,01 0,0 0,00 0, 0,35 0,42 0, 0,2 0,2 0, muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

18 2 Yhteenveto tuloksista/kerava 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Keravalla verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Keravan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kerava Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,3 3,2 3,42 3,3 3,20 3, 3,1 3,2 3, 4,0 3,52 3, 3,5 4,34 3,01 4,3 4, 2,4 3,44 4,5 3,5 3, 3,4 3,5 3,55 4,30 3,4 3, 3,55 3,50 3, 3,1 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,00 0, 0,03 0, 0, 0,41 0, 0,23 0,05 0,30 0,1 0,03 0,01 0, 0,1 0, 0,04 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,04 0, 0,02 0,1 0,02 0, 0,03 0,1 0, 0,20 0,05 0,1 0,02 0, 0,0 0, 0, 0,05 0,0 0,20 0,01 0,05 0,01 0, 0,01 0, 0,00 0,23 0,04 0,2 0,03 0, 0, 0, 0,02 0, 0,03 0,0 0, 0,33 0,00 0,05 0,03 0,02 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

19 2 Yhteenveto tuloksista/kotka 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kotkassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Kotka tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Kotka Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,25 2, 3,31 3,0 3,32 3,2 3,2 3, 3,5 4,42 3,4 3, 3,3 4,1 2, 4,1 3,3 2,5 3,4 4,50 4,00 3, 3,4 3,40 3,33 4,1 3, 3,53 3, 3,4 4,02 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,0 0, 0,02 0,20 0, 0,0 0, 0,0 0,01 0, 0, 0,02 0, 0, 0, 0,1 0,02 0,0 0, 0,01 0,3 0,03 0,2 0,05 0,0 0,0 0,04 0,04 0,01 0,0 0,23 0,02 0,05 0, 0,1 0, 0,23 0,20 0, 0,01 0, 0,03 0, 0, 0,0 0,0 0,04 0, 0,05 0, 0,0 0,0 0,02 0,1 0, 0, 0, 0,01 0,0 0,0 0,01 0,04 0,0 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

20 2 Yhteenveto tuloksista/kuopio 1 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kuopiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Kuopion tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Kuopio Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3,31 3, 3,23 3,3 3,32 3,55 3,4 3,33 3,4 3,0 3, 3,4 3,0 3,43 4,25 3,0 4,3 4,02 2,1 3,41 4,25 3,1 3, 3,5 3,3 3,41 4, 4,00 3,0 3,5 3,1 4,04 4,05 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,3 0, 0,02 0,0 0,3 0,01 0,1 0,01 0,25 0,0 0,3 0,1 0,1 0, 0,2 0,01 0,34 0,0 0,23 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,01 0, 0, 0,00 0,0 0,04 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,05 0,1 0,0 0,02 0,05 0, 0,0 0,01 0, 0, 0,0 0,05 0, 0,02 0,0 0,1 0,04 0,03 0,0 0, 0,05 0,1 0,0 0,04 0, 0, 0,0 0, 0,00 0,1 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

21 2 Yhteenveto tuloksista/lappeenranta 20 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Lappeenrannassa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Lappeenrannan tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Lappeenranta Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,1 3,23 2,4 3,33 3,0 3,25 3,5 3, 3, 3,5 4,02 3,4 3,00 3,2 4,01 2,3 4, 3,2 2,5 3,1 4,44 3,3 3,40 3,45 3,20 3,1 4, 3,3 3, 3,1 3,4 3, 3,2 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,02 0, 0, 0,00 0, 0,0 0,1 0, 0,01 0,01 0,01 0,0 0, 0,1 0,04 0,05 0,0 0,00 0,20 0,0 0,04 0, 0,05 0,0 0,0 0,0 0,04 0,0 0, 0,1 0, 0,2 0,0 0, 0,02 0,1 0,01 0,43 0, 0,23 0,0 0,0 0,03 0,1 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0,05 0,0 0,0 0,0 0,03 0, 0,0 0,02 0,0 0,01 0,01 0,0 0, 0,02 0, 0,02 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

22 2 Yhteenveto tuloksista/mikkeli Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Mikkelissä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Mikkelin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Mikkeli Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3, 2, 3,1 2, 3,3 3, 3, 3,1 3,45 4,02 3,4 3, 3,30 4,23 3, 4,2 4, 3,01 3,4 4,54 3, 3,0 3,5 3,2 3,2 4, 3, 3, 3,1 3,2 3,0 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,1 0, 0, 0,0 0, 0,01 0,0 0,01 0,05 0,0 0,0 0,1 0,05 0,01 0,0 0,05 0, 0,0 0,0 0,02 0,05 0, 0,01 0, 0,02 0, 0,0 0,03 0,0 0,05 0, 0,00 0,02 0,03 0,04 0,1 0, 0,02 0, 0,0 0,01 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00 0, 0,01 0, 0,05 0,23 0, muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

23 2 Yhteenveto tuloksista/mäntsälä Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Mäntsälässä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 1 Mäntsälän tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Mäntsälä Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,4 3, 2,5 3,04 2, 3, 3, 3,20 3,1 3,3 3,30 3,1 2,5 3,1 4,35 3,5 4,2 4,2 3, 3,4 4,20 3,0 3,5 3,4 3,42 3, 4,0 3, 3,0 3, 4, 3,4 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,01 0,1 0,05 0,0 0,01 0,2 0,01 0, 0, 0, 0,3 0,02 0,2 0,0 0, 0, 0,25 0,04 0,03 0,0 0,05 0,50 0,03 0, 0,01 0, 0,0 0,1 0, 0,1 0, 0,3 0,04 0,04 0,02 0,2 0,01 0,1 0, 0,0 0,02 0,1 0,0 0, 0,05 0,0 0,04 0, 0,0 0,0 0,00 0,05 0, 0, 0,0 0, 0, 0,04 0,04 0,0 0,05 0,2 0,02 0,00 0,0 0,03 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

24 2 Yhteenveto tuloksista/naantali 23 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Naantalissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 20 Naantalin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Naantali Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 3, 3,5 3,23 3,34 3,51 3,1 4, 3,5 3,32 3,1 4,1 3,0 3,4 3,2 4,2 3, 4,2 4,2 2,2 3,3 4, 3,1 3,3 3, 3,40 3,0 4, 3, 3,0 3, 3, 4, 4,20 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,01 0,30 0, 0,41 0,0 0,3 0,23 0, 0,04 0,44 0,45 0,43 0, 0,3 0,02 0,50 0,04 0,20 0,2 0,33 0,02 0,3 0, 0,42 0,1 0,42 0,05 0,3 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,04 0,23 0,2 0,02 0,1 0,03 0, 0,05 0,25 0,2 0,0 0,2 0,01 0,03 0,0 0,0 0,05 0, 0,1 0,0 0,04 0,1 0,03 0,2 0,04 0,0 0,0 0,1 0,05 0, 0,1 0, 0,30 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

25 2 Yhteenveto tuloksista/nurmijärvi Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Nurmijärvellä verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Nurmijärven tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Nurmijärvi Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,31 2, 2,5 2,5 3,44 3, 3,2 3,3 3,2 3,41 3,2 2,5 3, 4, 2,2 4,0 3,5 2,5 2, 4,34 3, 3,4 3,0 3,3 3,3 4,00 3, 3,51 3,4 4,03 3,1 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,25 0,05 0, 0,30 0,2 0, 0, 0,05 0, 0,0 0, 0,0 0, 0,04 0,3 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,23 0,30 0, 0, 0,20 0,04 0, 0,33 0, 0,41 0,0 0,04 0,05 0,01 0, 0,02 0,00 0,00 0,0 0,02 0,2 0, 0,0 0,1 0,0 0, 0,1 0, 0, 0,03 0, 0,20 0,0 0, 0,0 0,03 muutos tai ero muutos tai ero >0, < 0,

26 2 Yhteenveto tuloksista/oulu 25 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Oulussa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Oulun tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Oulu Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 3,2 2, 3,3 3,2 2,5 3,0 3, 3,25 3,5 3,3 3,41 3, 3,43 4,1 3,4 4,40 4,2 3,34 3, 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 3,31 4,1 3,1 3, 3,50 3, 3, 3,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,02 0, 0,04 0,2 0,0 0, 0,1 0, 0,1 0,32 0, 0,1 0,02 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0,05 0,04 0,00 0,03 0,05 0,04 0,02 0, 0,01 0,01 0,02 0,2 0,0 0,1 0,05 0,2 0,1 0,3 0,01 0,5 0, 0,44 0, 0,0 0,1 0,03 0, 0,03 0, 0,01 0, 0,0 0,0 0,00 0, 0, 0,0 0, 0,01 0, 0,01 0,04 0,0 0,02 0, 0,01 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

27 2 Yhteenveto tuloksista/paimio 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Paimiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 23 Paimion tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Paimio Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,3 3,30 2,0 2,5 2, 3,2 3,43 2, 3, 3,3 3,1 3,4 3,1 3,44 4,32 3, 4,0 4,04 3,44 3,2 4, 4,04 3,5 3,2 3,31 3,05 4,23 3,1 3,5 3, 3, 4,01 4,00 Muutos Ero kuntien 0 keskiarvoon 0,0 0,1 0,02 0,0 0, 0,0 0,1 0,1 0,31 0, 0, 0, 0, 0,35 0,2 0, 0,1 0,01 0, 0, 0,0 0, 0, 0,0 0, 0, 0,2 0, 0, 0, 0,32 0,5 0,03 0,1 0,03 0,05 0,1 0,45 0,1 0, 0,54 0,2 0,01 0, 0,02 0,03 0,2 0, 0,0 0,05 0,01 0,20 0,01 0,05 0, 0,0 0, 0,01 0,01 0,1 0,1 0,05 0,03 0,0 0, 0, muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

28 2 Yhteenveto tuloksista/pori 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Porissa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio Porin tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Pori Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,50 3,02 2,1 2,5 2, 2, 3,45 3, 2, 3,1 3, 3,2 2,5 3,32 4,35 3,33 4,41 4, 3,03 3,2 4,5 3, 3,32 3,5 3,4 3,20 3,2 3,1 3,52 3,5 3, 3,5 3,5 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0,2 0,03 0,25 0,03 0, 0,04 0,2 0,01 0,33 0,01 0,0 0,02 0,1 0,00 0,32 0,0 0,00 0,01 0, 0,1 0, 0, 0,00 0,00 0,1 0, 0, 0,03 0,1 0,02 0, 0,1 0,04 0, 0,23 0,02 0,1 0,02 0,0 0,0 0,30 0,0 0,03 0,01 0, 0,04 0,05 0, 0,2 0, 0,1 0,0 0, 0,0 0,04 0,0 0,03 0,03 0,00 0,0 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

29 2 Yhteenveto tuloksista/raahe 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Raahessa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 25 Raahen tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut Raahe Heikoin Paras 1,00 2,00 3,00 4,00 3,5 2, 2,4 2, 3, 3,0 3, 3,0 3,32 3,51 3,5 3, 2, 3,02 4, 3,3 4,0 3,0 3,1 3, 4,3 4,01 3,4 3, 3,52 3,32 4,32 3,4 3,1 3, 4,1 4,05 3,1 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0, 0,1 0,2 0, 0,3 0,0 0,30 0, 0,05 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,02 0, 0,1 0,02 0,03 0,0 0,05 0, 0,1 0,05 0, 0,0 0,30 0,0 0,03 0, 0,1 0, 0, 0,20 0,30 0, 0,1 0,0 0,2 0,00 0,35 0, 0, 0,0 0, 0, 0,1 0, 0,1 0, 0,0 0, 0, 0,0 0,05 0,03 0,1 0,01 0,2 0,0 0,3 0,00 0, 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

30 2 Yhteenveto tuloksista/rauma 2 Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Raumalla verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon Kuvio 2 Rauman tulos vuonna 20, muutos edellisestä ja vertailu muihin Rauma Heikoin Paras Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied toimivuus Juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut 1,00 2,00 3,00 4,00 3, 3,20 3,00 3,32 3,35 3,3 3,3 3,25 3, 3,54 3,3 3,2 2,3 3,1 4,2 3,2 4,2 4,23 2,4 3,23 3,0 3, 3,5 3,5 3, 3,1 4,1 3,2 3,0 3, 3, 3, 3, Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0, 0,00 0,05 0,03 0,2 0, 0,1 0, 0,0 0,2 0, 0, 0, 0, 0,43 0,1 0,0 0,00 0,03 0,0 0,00 0,03 0,05 0, 0,05 0, 0,0 0, 0,03 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,0 0,1 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,03 0,0 0,01 0,05 0, 0,0 0, 0, 0,01 0, 0,0 0, 0,04 0,0 0,05 0, 0, 0,0 0,05 0, 0,0 muutos tai ero >0, muutos tai ero < 0,

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2013 Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 13 kunnassa 1382013 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 18 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Paimio Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Paimio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio..1 Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kotka Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kotka..01 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito 0 Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset Kuopio..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 Johdanto 2 Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Pori Heikki Miettinen & Jarno Parviainen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Pori..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksentulokset18kunnassa Kuopio HeikkiMiettinen&JarnoParviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksentulokset1kunnassa Kuopio..1HeikkiMiettinen&JarnoParviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otosjavastaukset 3 Vastaajientaustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2018 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset Kouvola 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 04 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 2 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 30 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Yhdyskuntatekniset palvelut 00 Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 40 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 0 kunnassa Tutkimuksia 0 00 Heikki Miettinen SISÄLLYS Johdanto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2019 Kyselytutkimuksen tulokset Mikkeli 2.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen hoito Jätehuolto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Joensuu Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Joensuu..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Alueelliset tulokset Kuopiossa

Alueelliset tulokset Kuopiossa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2002. Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset 37 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 02 Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset kunnassa 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 1.1 Selvityksen taustaa... 1.2 Otos ja vastaukset... 2 Kadut... Puistojen hoito... 1 Jätehuolto...

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015 16.12.2015 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9

Kouvola. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa. OHEISMATERIAALI Kyjäte asia 9 OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2017 Kyselytutkimuksen tulokset 18 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kouvola OHEISMATERIAALI Kyjäte 1..1 asia 1..1 Heikki Miettinen & Jarno Parviainen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 2 Kuvio. Jätehuolto yleensä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2014 Raportti 7.1.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio Katu- ja Viherpalveluiden julkaisuja 2/2015 ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015

Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Espoon yhdyskuntatekniset palvelut ja näiden tuotantokustannukset 2015 Raportti 20.10.2015 Riitta Haapavaara Petri Vainio ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Espoo FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 1 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja )..1 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi Uimahallit

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Vantaa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 29.8.20 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat 3 Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Henrik Rainio

Henrik Rainio 18.3.2019 Henrik Rainio Porvoon tilinpäätös ja C21 - kaupunkien tilinpäätösten ennakkotiedot Toimintakate, / asukas 2017 * Muutos % Manner-Suomi -5 129-5 302 3,4 % Uusimaa -4 656-4 837 3,9 % 1Turku -5

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Oulu FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) 2.9.2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP

Kuntapalvelut Turussa vuonna HM ja JP 1.1.01 HM ja JP Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti Turun kaupungin toimeksiannosta. Kysely lähettiin

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen

Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01.1.01 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 01 Johdanto 1 Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä.

Lisätiedot

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010

Kuntapalvelut l t Espoossa 2010 Kuntapalvelut l t Espoossa 2.2. HM 1 FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti Espoon

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2016 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2) Forssa FCG Konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2 Asukastyytyväisyystulokset (lomakkeen kysymyssarja 2)..2 HM Sisällys Taustaa 1 Yleinen kehitys 2 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: suppea asuinkuntaindeksi

Lisätiedot

Kuntapalvelut Espoossa HM

Kuntapalvelut Espoossa HM Kuntapalvelut Espoossa.. HM Kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnista. Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy.

KUVE KUVE Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari Rapal Oy. KUVE 2016 Tulokset vuoden 2015 Katujen ja Viheralueiden ylläpidosta loppuseminaari 25.10.2016 1 Sisältö Vertailun tulokset Yleisten alueiden ylläpito Kadut Viheralueet Kuntarakennetietoja Jakaumat katu-

Lisätiedot

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä

Palvelujen säilyminen kunnan järjestämänä Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010

ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU) ARTTU-VILU Päättäjätutkimus Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely 2010 Kohdejoukkona ARTTU-tutkimuskuntien keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET

Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET Kiinteistö Oy Sirkkavuori Asukaskysely 2017 TULOKSET 12.12.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 30.10.-19.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Paperi- ja web-lomakekysely VASTAUSMÄÄRÄ 18 vastausta VASTAUSPROSENTTI

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki- ja kuntapalvelut ssa.. HM Kaupunki ja kuntapalvelut ssa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan.

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Indeksitalo tutkimus

Indeksitalo tutkimus Indeksitalo 2018- tutkimus Indeksitalon ominaisuudet Oma 1200 neliön tontti keskustan ruutukaava-alueella, jolla rakennusoikeutta 3000 k-m2 Tontin (keskustan toiseksi kallein alue) verotusarvo ns. tavoitearvossa

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Kaupunki- ja kuntapalvelut 0 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY 0 P Sisältö TAUSTAA TIIVISTELMÄ JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan 0 Tyytyväisyys asuinkuntaan ja

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2018 Tiivistelmä, Joensuun seutu 22.2.2019 Sisällysluettelo Kyselyn toteutus ja tulokset Otos ja vastausmäärät seuduittain Liikkumisen tunnuslukuja (matkojen

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016

Kaupunki ja kuntapalvelut 2016 Kaupunki ja kuntapalvelut 0 FCG KONSULTOINTI OY SISÄLLYS Tiivistelmä Johdanto Vastaajien taustatiedot Tutkimustuloksia Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Kymen Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot