Kuntapalvelut Torniossa vuonna HM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM"

Transkriptio

1 HM

2 Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit 4 Uimahalli Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 5 Uimarannat 46 Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen 5 Kuntoradat ja ulkoilureitit 47 Sosiaali ja terveyspalvelut 6 Ulkoilualueet ja puistot 48 Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut 7 Tiedottaminen liikuntapalveluista 4 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne 8 Lasten leikkipaikat 5 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Katujen ja teiden hoito 51 Kunnan toiminta ja muut asiat 1 Jätehuolto Palvelutyytyväisyys Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot 53 Yleinen järjestys ja turvallisuus Puistojen ja viheralueiden hoito 54 Asuinalueen turvallisuus 12 Juomaveden laatu 55 Yritystoiminnan edistäminen 13 Liikenneolot, kevyt liikenne 56 Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus 14 Liikenneolot, autoliikenne 57 Tiedottaminen kunnan palveluista 15 Julkinen liikenne 58 Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä 16 Liikkumisen esteettömyys 5 Kuluttajaneuvonta 17 Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne 6 Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet 18 Liikenneturvallisuus, autoliikenne 61 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1 Luonnon suojelu 62 Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto 2 Ilman laatu 63 Sairaalapalvelut 21 Vesistöjen puhtaus 64 Sairaankuljetus ja ensihoito 22 Melun torjunta 65 Äitiys ja lastenneuvola 23 Ympäristön siisteys 66 Vanhusten kotihoito 24 Luonto ja retkeilyreitit 67 Kunnan hammaslääkäripalvelut 25 Rakennetun ympäristön valvonta ja rakennusneuvonta 68 Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut 26 Pelastustoiminta 6 Vammaispalvelut 27 Palotarkastus 7 Toimeentulotuki 28 Nuohous 71 Perheneuvola 2 Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta 72 Sosiaalityö 3 Kunnan talousasioiden hoito 73 Lasten päivähoito 31 Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa 74 Aamu ja iltapäivätoiminta 32 Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu 75 Peruskoulu 33 Pientalotontin saanti 76 Lukio 34 Vuokra asunnon saanti 77 Aikuisten ammatillinen koulutus Asiat, joissa palvelua tulisi parantaa 78 Nuorten ammatillinen koulutus Asiat, joissa panotusta voidaan vähentää tai toimintaa tehostaa 7 Kansalaisopisto Palvelujen käyttö 8 Kirjastopalvelut 38. Palveluja käyttäneiden tyytyväisyys 81 Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat 3 1. Terveyskeskuksen palvelut 82 Museot 4. Liikuntatottumukset 3 Kulttuuripalvelut Asukasviestintä 7

3 1 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen kaytöstä. Tutkimuksen toteutti n kaupungin toimeksiannosta Finnish Consulting Group. Kysely lähettiin 213 maaliskuussa 1:lle satunnaisesti valitulle 18 7 vuotiaalle torniolaisellle. Vastaamattomille lähetettiin yksi aktivointikirje. Vastauksia saatiin 423, joten vastausaktiivisuus oli 42,3 %. Taulukko 1. Vastanneiden tämänhetkinen ammatti tai toimi Taulukko 2. Vastanneiden ikäryhmä lkm % lkm % Opiskelija tai koululainen 23 5 % % Työssä % % Työtön 3 7 % % Kotona oleva, kotiäiti tai isä 2 % % Eläkkeellä % % Yrittäjä 26 6 % % Muu 4 1 % Puuttuva tieto 1 4 % Puuttuva tieto 5 1 % Kaikki % Kaikki % Tutkimus toteutettiin liitteenä olevalla lomakkeella. n tuloksia verrataan n muiden kuntien tuloksiin vuosina

4 2 1. Kokonaisarvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana asuinkunnan palveluista asteikolla 4 1 ssa kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 7,1, kun se vertailuryhmässä on keskimäärin 7,3. Vertailuryhmän muodostavat tässä kunnat, joissa kysymys on esitetty samassa muodossa eli Forssa, Liperi, Loviisa, Nastola, Salo, Kempele ja Tuusula vuosina Kuvio 1. Asuinkunnan palveluille annettu kokonaisarvosana 213 #VIITTAUS! 5 % 36% 33% 35% 34% 4 % 3 % 2% 2 % 1% 4 13% % 6% 1 % 7% 3% % 1% % 1% Arvosana

5 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä 54 asiasta, jotka on esitetty lomakkeella samalla tavalla vuodesta 21 lähtien. Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu en osaa sanoa vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu asteikolle 1 5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein kielteisintä suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja arvo 5 myönteisintä suhtautumista. Indeksiä laskettaessa asioita on painotettu seuraavasti: Sairaalapalvelut, painoarvo 3 Hammaslääkäripalvelut, 3 Lasten päivähoito, 3 Terveyskeskuksen lääkäripalvelut, 5 Peruskoulu, 5 Kaikki muut, painoarvo 1. Kuvio 2. Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, 4,5 5, Indeksin perusteella torniolaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin on hieman vähäisempää kuin vertailukunnissa keskimäärin. Osa vertailukuntien tuloksista on jo vanhempia, joten tilanne niissä on saattanut muuttua., 213 Kemi, 212 3,38 3,36 Kempele, 212 3,81 Kokkola, 212 Oulu, 212 Pietarsaari, 2 Rauma, 212 3,66 3,52 3,48 3,45 Rovaniemi, 28 3,26 VERTAILUKUNNAT, ka 3,51

6 4 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Kysymysryhmän 1 asioista laskettiin myös palveluryhmäkohtaiset indeksit, joissa kaikkien mukana olevien asioiden painoarvo on yksi. Indeksien sisältö ilmenee liitteestä 1. Kuviossa on mukana myös laaja asuinkuntaindeksi, jonka sisältö on kuvattu edellisessä sivulla. Kuvio 3. Palveluindeksit , 213 3,53 3,4 3,78 3,87 2,5 3,21 3,28 4,4 3,34 3,38 3,54 3,38 Kemi, 212 3,81 3,47 3,7 3,1 2,85 3,2 3,23 3,88 3,34 3,3 3,24 3,36 Kempele, 212 3,58 3,87 4,2 3,8 3,48 4,3 3,78 4,15 3,81 3,78 3,8 3,81 Kokkola, 212 4, 3,1 4,3 4,17 3,8 3,4 3,45 4,7 3,68 3,68 3,61 3,66 Oulu, 212 4,2 3,77 3,5 3,7 2,72 3,3 3,37 3,8 3,4 3,5 3,36 3,52 Pietarsaari, 2 3,83 3,71 3,6 3,3 3,3 3,53 3,32 4,2 3,6 3,2 3,4 3,48 Rauma, 212 4,8 3,76 3,74 3, 2,87 3,16 3,57 4,18 3,62 3,5 3,38 3,45 Rovaniemi, 28 3,82 3,53 3,64 3,8 2,73 3, 3,5 4,1 3,8 3,24 3,61 3,26 Kulttuuri ja sivistyspalvelut Liikuntapalvelut Opetuspalvelut Pelastuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tiedottaminen ja neuvonta Turvallisuus Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva Yhdyskuntatekniset palvelut Ympäristöpalvelut Laaja asuinkuntaindeksi

7 5 4. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin Yleiset asiat, turvallisuus ja tiedottaminen laiset ovat tyytyväisiä asuinalueensa oman turvallisuuteen ja myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä myös rakennetun ympäristön viihtyisyyteen ja kauneuteen sekä tiedottamiseen kunnan palveluista. Noin puolet vastaajista oli tyytyväisiä virastojen asiakaspalveluun. Merkittävä osa vastaajista oli tyytymättömiä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tilanne on useimmissa kunnissa samankaltainen. Kuvio 4. Yleiset asiat, tiedottaminen % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Yleinen järjestys ja turvallisuus Asuinalueen turvallisuus Yritystoiminnan edistäminen Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Tiedottaminen kunnan palveluista Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kuluttajaneuvonta Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet

8 Sosiaali ja terveyspalvelut 6 Alle puolet vastaajista oli tyytyväisiä terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja hammaslääkäripalveluihin. Sairaalapalveluihin oltiin yhtä usein tyytyväisä kuin tyytymättömiä. Sairaankuljetuksen ja ensihoitoon sekä neuvolaan oltiin sen sijaan useammin tyytyväisiä. Vanhusten asumis ja laitospalveluihin ja myös kotihoitoon oltiin sangen usein tyytymättömiä. Suurin osa vastaajista ei osannut ottaa kantaa muiden sosiaalipalvelujen hoitoon. Suhteellisesti tyytyväisimpiä oltiin perheneuvolaan ja tyytymättömimpiä toimeentulotukeen. Kuvio 5. Sosiaali ja terveyspalvelut % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Sairaalapalvelut Sairaankuljetus ja ensihoito Äitiys ja lastenneuvola Vanhusten kotihoito Kunnan hammaslääkäripalvelut Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vammaispalvelut Toimeentulotuki Perheneuvola Sosiaalityö

9 Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut 7 Vastaajat olivat yleensä varsin tyytyväisiä opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalveluihin. Tyytyväisimpiä oltiin uimahalliin, kirjastoon, liikuntapaikkoihin ja kansalaisopistoon. Myös päivähoitoon, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen oltiin pääosin yleensä tyytyväisiä. Vastaajien enmmistö oli tyytymätön n torikauppaan. Myös kulttuuripalveluihin, uimarantoihin ja tiedottamiseen liikuntapalveluista oltiin melko usein tyytymättömiä. Kuvio 6. Opetus, sivistys, vapaa aika ja liikuntapalvelut % Hyvin En osaa sanoa Huonosti Lasten päivähoito Aamu ja iltapäivätoiminta Peruskoulu Lukio Aikuisten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjastopalvelut Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat Museot Kulttuuripalvelut Torit ja torikauppa Urheilu ja pelikentät Sisäliikuntatilat Uimahalli Uimarannat Kuntoradat ja ulkoilureitit Ulkoilualueet ja puistot Tiedottaminen liikuntapalveluista Lasten leikkipaikat

10 8 Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Vastausten perusteella torniolaiset ovat pääosin tyytyväisiä kuntateknisiin palveluihin, erityisesti juomaveden laatuun, jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä liikenneoloihin. Useimmin parannettavaa nähtiin katujen ja teiden hoidossa ja julkisessa liikenteessä. Katujen ja teiden hoidon osalta on huomioitava, että teiden hoidosta ei vastaa aina kaupunki (asiat on kuitenkin esitetty lomakkeella yhdessä, koska vastaajat eivät yleensä osaa tehdä eroa kunnan vastuulla olevien katujen ja teiden ja muiden teiden välillä). Kuvio 7. Yhdyskuntatekniset palvelut ja liikenne Hyvin En osaa sanoa Huonosti 1 % Katujen ja teiden hoito Jätehuolto 85 6 Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Puistojen ja viheralueiden hoito Juomaveden laatu Liikenneolot, kevyt liikenne Liikenneolot, autoliikenne Julkinen liikenne Liikkumisen esteettömyys Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne Liikenneturvallisuus, autoliikenne

11 Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Tulosten perusteella suurin osa torniolaisista on tyytyväisiä ympäristön tilaan. Kyselyyn vastanneet pitivät hyvänä etenkin ilman laatua. Kantaa ottaneiden enemmistö oli tyytyväisiä myös muihin esittteyihin asioihin. Useimmin tyytymättömiä oltiin ympäristön siisteyteen ja luonto ja retkeilyreitteihin. Kuvio 8. Ympäristöpalvelut ja pelastustoimi Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Luonnon suojelu Ilman laatu Vesistöjen puhtaus Melun torjunta Ympäristön siisteys Luonto ja retkeilyreitit Rakennetun ympäristön valvonta ja rakennusneuvonta Pelastustoiminta Palotarkastus Nuohous 56 33

12 Kunnan toiminta ja muut asiat 1 Vastanneista noin puolet oli tyytyväisiä asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoitteluun ssa. Kunnan talousasioiden hoitoon ja luottamushenkilöiden toimintaan oltiin melko tyytymättömiä. Yhteistyöhön naapurikuntien kanssa oltiin useammin Vuokra asunnon saantia pidettiin vaikeampana kun pientalotonttien saantia. Kuvio. Kunnan toiminta ja muut asiat Hyvin En osaa sanoa Huonosti % Kunnan omien luottamushenkilöiden toiminta Kunnan talousasioiden hoito Kunnan yhteistyö naapurikuntien kanssa Asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittelu Pientalotontin saanti Vuokra asunnon saanti

13 5. Palvelutyytyväisyys Seuraavilla sivuilla esitetään tulokset yksittäisissä asioissa ssa ja vertailukunnissa. Kuvio 1. Miten hyvin yleinen järjestys ja turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Yleinen järjestys ja turvallisuus 84 Yleistä järjestystä ja turvallisuutta piti 84 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=414, ka.=3,5 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=4,16 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=42, ka.=3, Pietarsaari 2, n=2, ka.=3, Rauma 212, n=265, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 84%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

14 12 Kuvio. Miten hyvin asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa Asuinalueen turvallisuus Asuinalueen turvallisuutta piti 87 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=4,12 Kemi 212, n=173, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=4,14 Kokkola 212, n=277, ka.=4, Oulu 212, n=42, ka.=4,7 Pietarsaari 2, n=27, ka.=4, Rauma 212, n=265, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 87%±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

15 13 Kuvio 12. Miten hyvin yritystoiminnan edistäminen on hoidettu asuinkunnassa Yritystoiminnan edistäminen Yritystoiminnan edistämistä piti 24 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=47, ka.=3,16 Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=3,5 Kokkola 212, n=277, ka.=3, Oulu 212, n=414, ka.=3,48 Pietarsaari 2, n=23, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 24%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

16 14 Kuvio 13. Miten hyvin rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus on hoidettu asuinkunnassa Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja kauneutta piti 57 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=413, ka.=3,38 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=3,82 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,43 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=267, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 57%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

17 15 Kuvio 14. Miten hyvin tiedottaminen kunnan palveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen kunnan palveluista Tiedottamista kunnan palveluista piti 53 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=413, ka.=3,31 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=3,84 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,38 Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=213, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 53%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

18 16 Kuvio 15. Miten hyvin kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä on hoidettu asuinkunnassa Kunnan virastojen asiakaspalvelu yleensä Kunnan virastojen asiakaspalvelua yleensä piti 45 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=4, ka.=3,26 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,72 Kokkola 212, n=277, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,37 Pietarsaari 2, n=3, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 45%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

19 17 Kuvio 16. Miten hyvin kuluttajaneuvonta on hoidettu asuinkunnassa Kuluttajaneuvonta Kuluttajaneuvontaa piti 18 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=412, ka.=2, Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3, Kokkola 212, n=277, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,5 Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=21, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 18%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

20 18 Kuvio 17. Miten hyvin kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet on hoidettu asuinkunnassa Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet Kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti 2 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=413, ka.=2,52 Kemi 212, n=171, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,15 Kokkola 212, n=275, ka.=2, Oulu 212, n=416, ka.=2,63 Pietarsaari 2, n=2, ka.=2, Rauma 212, n=264, ka.=2, Rovaniemi 28, n=213, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 2%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

21 1 Kuvio 18. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalveluja piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=415, ka.=2,82 Kemi 212, n=173, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=4,2 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=41, ka.=2,88 Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=268, ka.=2, Rovaniemi 28, n=214, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 3%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

22 2 Kuvio 1. Miten hyvin kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto on hoidettu asuinkunnassa Kunnan terveyskeskuksen vuodeosasto Kunnan terveyskeskuksen vuodeosastoa piti 17 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=416, ka.=2,4 Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,68 Kokkola 212, n=277, ka.=2, Oulu 212, n=418, ka.=2,76 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=265, ka.=2, Rovaniemi 28, n=212, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 17%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

23 21 Kuvio 2. Miten hyvin sairaalapalvelut on hoidettu asuinkunnassa Sairaalapalvelut Sairaalapalveluja piti 31 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=2,8 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=4,1 Kokkola 212, n=276, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,57 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=214, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 31%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

24 22 Kuvio 21. Miten hyvin sairaankuljetus ja ensihoito on hoidettu asuinkunnassa Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetusta piti 42 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=3,6 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=4,21 Kokkola 212, n=27, ka.=4, Oulu 212, n=41, ka.=3,2 Pietarsaari 2, n=26, ka.=4, Rauma 212, n=266, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.= (¹) 42%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

25 23 Kuvio 22. Miten hyvin äitiys ja lastenneuvola on hoidettu asuinkunnassa Äitiys ja lastenneuvola Äitiys ja lastenneuvolaa piti 4 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=41, ka.=4,7 Kemi 212, n=16, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=22, ka.=4,38 Kokkola 212, n=278, ka.=4, Oulu 212, n=4, ka.=3,4 Pietarsaari 2, n=25, ka.=4, Rauma 212, n=263, ka.=4, Rovaniemi 28, n=2, ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 4%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

26 24 Kuvio 23. Miten hyvin vanhusten kotihoito on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten kotihoito Vanhusten kotihoitoa piti 25 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 213, n=416, ka.=2,87 Kemi 212, n=168, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=3,37 Kokkola 212, n=277, ka.=2, Oulu 212, n=414, ka.=2,42 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=2, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 25%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

27 25 Kuvio 24. Miten hyvin kunnan hammaslääkäripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kunnan hammaslääkäripalvelut Kunnan hammaslääkäripalveluja piti 32 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=41, ka.=2,87 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,6 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=41, ka.=2,71 Pietarsaari 2, n=24, ka.=2, Rauma 212, n=267, ka.=2, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 32%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

28 26 Kuvio 25. Miten hyvin vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vanhusten asumis ja laitoshoitopalvelut Vanhusten asumis ja laitospalveluja piti 1 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=412, ka.=2,67 Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=23, ka.=3,85 Kokkola 212, n=27, ka.=2, Oulu 212, n=418, ka.=2,3 Pietarsaari 2, n=22, ka.=3, Rauma 212, n=267, ka.=2, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 1%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

29 27 Kuvio 26. Miten hyvin vammaispalvelut on hoidettu asuinkunnassa Vammaispalvelut Vammaispalveluja piti 16 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=413, ka.=3,5 Kemi 212, n=17, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=23, ka.=3,81 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=2,8 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=266, ka.=2, Rovaniemi 28, n=21, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 16%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

30 28 Kuvio 27. Miten hyvin toimeentulotuki on hoidettu asuinkunnassa Toimeentulotuki Toimeentulotukea piti % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=416, ka.=2,76 Kemi 212, n=171, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=2,8 Kokkola 212, n=27, ka.=2, Oulu 212, n=417, ka.=2,48 Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=265, ka.=2, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) %±3% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

31 2 Kuvio 28. Miten hyvin perheneuvola on hoidettu asuinkunnassa Perheneuvola Perheneuvolaa piti 16 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=413, ka.=3,36 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,63 Kokkola 212, n=276, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,35 Pietarsaari 2, n=25, ka.=3, Rauma 212, n=266, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 16%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

32 3 Kuvio 2. Miten hyvin sosiaalityö on hoidettu asuinkunnassa Sosiaalityö Sosiaalityötä piti 17 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=413, ka.=2, Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,26 Kokkola 212, n=277, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=2,82 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=267, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 17%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

33 31 Kuvio 3. Miten hyvin lasten päivähoito on hoidettu asuinkunnassa Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa piti 4 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 213, n=412, ka.=3,86 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=23, ka.=3, Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,72 Pietarsaari 2, n=25, ka.=4, Rauma 212, n=267, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

34 32 Kuvio 31. Miten hyvin aamu ja iltapäivätoiminta on hoidettu asuinkunnassa Aamu ja iltapäivätoiminta Aamu ja iltapäivätoimintaa piti 33 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Asiasta ei ole vertailutietoatietoa. 213, n=4, ka.=3,86 Kemi 212, kysymys ei mukana prosenttiyksikköä. Kempele 212, kysymys ei mukana Kokkola 212, kysymys ei mukana Oulu 212, kysymys ei mukana Pietarsaari 2, kysymys ei mukana Rauma 212, kysymys ei mukana Rovaniemi 28, kysymys ei mukana (¹) 33%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

35 33 Kuvio 32. Miten hyvin peruskoulu on hoidettu asuinkunnassa Peruskoulu Peruskoulua piti 61 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=41, ka.=3, Kemi 212, n=168, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=4,25 Kokkola 212, n=27, ka.=4, Oulu 212, n=415, ka.=4,7 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 61%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

36 34 Kuvio 33. Miten hyvin lukio on hoidettu asuinkunnassa Lukio 55 Lukiota piti 55 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=4, ka.=3,7 Kemi 212, n=16, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=4,27 Kokkola 212, n=277, ka.=4, Oulu 212, n=416, ka.=4,8 Pietarsaari 2, n=24, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=21, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 55%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

37 35 Kuvio 34. Miten hyvin aikuisten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Aikuisten ammatillinen koulutus Aikuisten ammatillinen koulutusta piti 5 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=4, ka.=3,81 Kemi 212, n=17, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=3,8 Kokkola 212, n=277, ka.=4, Oulu 212, n=415, ka.=3,7 Pietarsaari 2, n=23, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 5%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

38 36 Kuvio 35. Miten hyvin nuorten ammatillinen koulutus on hoidettu asuinkunnassa Nuorten ammatillinen koulutus Nuorten ammatillinen koulutusta piti 58 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=414, ka.=3, Kemi 212, n=17, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=23, ka.=4 Kokkola 212, n=276, ka.=4, Oulu 212, n=415, ka.=3, Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=25, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 58%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

39 37 Kuvio 36. Miten hyvin kansalaisopisto on hoidettu asuinkunnassa Kansalaisopisto Kansalaisopistoja piti 64 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=414, ka.=3,2 Kemi 212, n=16, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=4,2 Kokkola 212, n=28, ka.=4, Oulu 212, n=41, ka.=4,12 Pietarsaari 2, n=25, ka.=4, Rauma 212, n=26, ka.=4, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 64%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

40 38 Kuvio 37. Miten hyvin kirjastopalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kirjastopalvelut Kirjastopalveluja piti 77 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=412, ka.=4,2 Kemi 212, n=16, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=4,33 Kokkola 212, n=28, ka.=4, Oulu 212, n=418, ka.=4,4 Pietarsaari 2, n=27, ka.=4, Rauma 212, n=265, ka.=4, Rovaniemi 28, n=2, ka.=4,3 6 4 VERTAILUKUNNAT, ka.=4,3 7 3 (¹) 77%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

41 3 Kuvio 38. Miten hyvin nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat on hoidettu asuinkunnassa Nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilat Nuorten harrastustoimintaa piti 35 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=414, ka.=3,2 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3,73 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=3,54 Pietarsaari 2, n=25, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 35%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

42 4 Kuvio 3. Miten hyvin museot on hoidettu asuinkunnassa Museot Museoita piti 57 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=413, ka.=3,6 Kemi 212, n=16, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,38 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,3 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=4, Rovaniemi 28, n=21, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 57%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

43 41 Kuvio 4. Miten hyvin kulttuuripalvelut on hoidettu asuinkunnassa Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluja piti 37 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=41, ka.=2,7 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=2,17 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,54 Pietarsaari 2, n=3, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 37%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

44 42 Kuvio 41. Miten hyvin torit ja torikauppa on hoidettu asuinkunnassa Torit ja torikauppa Toreja ja torikauppaa piti 27 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=418, ka.=2,48 Kemi 212, n=172, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=22, ka.=2,44 Kokkola 212, n=28, ka.=4, Oulu 212, n=417, ka.=4,1 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, 72 1 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 27%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

45 43 Kuvio 42. Miten hyvin urheilu ja pelikentät on hoidettu asuinkunnassa Urheilu ja pelikentät Urheilu ja pelikenttiä piti 52 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=3,4 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=4,1 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,88 Pietarsaari 2, n=24, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 52%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

46 44 Kuvio 43. Miten hyvin sisäliikuntatilat on hoidettu asuinkunnassa Sisäliikuntatilat Sisäliikuntatiloja piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=415, ka.=3,6 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,8 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=414, ka.=3,72 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=3, Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 6%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

47 45 Kuvio 44. Miten hyvin uimahalli on hoidettu asuinkunnassa Uimahalli Uimahalleja piti 7 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=3,4 Kemi 212, n=171, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=4,33 Kokkola 212, n=278, ka.=4, Oulu 212, n=418, ka.=4 Pietarsaari 2, n=27, ka.=4, Rauma 212, n=264, ka.=4, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 7%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

48 46 Kuvio 45. Miten hyvin uimarannat on hoidettu asuinkunnassa Uimarannat Uimarantoja ja maauimaloita piti 42 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=414, ka.=3, Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3,17 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,6 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=2, Rovaniemi 28, n=21, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 42%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

49 47 Kuvio 46. Miten hyvin kuntoradat ja ulkoilureitit on hoidettu asuinkunnassa Kuntoradat ja ulkoilureitit Kuntoratoja ja ulkoilureittejä piti 53 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=417, ka.=3,43 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=4,1 Kokkola 212, n=28, ka.=4, Oulu 212, n=417, ka.=4,2 Pietarsaari 2, n=26, ka.=4, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 53%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

50 48 Kuvio 47. Miten hyvin ulkoilualueet ja puistot on hoidettu asuinkunnassa Ulkoilualueet ja puistot Ulkoilualueita ja puistoja piti 51 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=3,33 Kemi 212, n=17, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,87 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,85 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 51%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

51 4 Kuvio 48. Miten hyvin tiedottaminen liikuntapalveluista on hoidettu asuinkunnassa Tiedottaminen liikuntapalveluista Tiedottamista liikuntapalveluista piti 33 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=4, ka.=2,2 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,5 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,31 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=3, Rovaniemi 28, n=27, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 33%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

52 5 Kuvio 4. Miten hyvin lasten leikkipaikat on hoidettu asuinkunnassa Lasten leikkipaikat Lasten leikkipaikkoja piti 4 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=4, ka.=3,32 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,77 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,71 Pietarsaari 2, n=28, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 4%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

53 51 Kuvio 5. Miten hyvin katujen ja teiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Katujen ja teiden hoito Katujen ja teiden hoitoa piti 3 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=417, ka.=2,43 Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=3,4 Kokkola 212, n=27, ka.=2, Oulu 212, n=417, ka.=3, Pietarsaari 2, n=3, ka.=2, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=214, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 3%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

54 52 Kuvio 51. Miten hyvin jätehuolto on hoidettu asuinkunnassa Jätehuolto Jätehuoltoa piti 85 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=415, ka.=4,1 Kemi 212, n=17, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=4,16 Kokkola 212, n=276, ka.=4, Oulu 212, n=414, ka.=3,4 Pietarsaari 2, n=28, ka.=4, Rauma 212, n=262, ka.=4, 8 2 Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, (¹) 85%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

55 53 Kuvio 52. Miten hyvin kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot on hoidettu asuinkunnassa Kierrätystoiminta, paperit, lasit, paristot Kierrätystoimintaa piti 77 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=414, ka.=3,76 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3,8 Kokkola 212, n=27, ka.=4, Oulu 212, n=418, ka.=3,6 Pietarsaari 2, n=3, ka.=4, Rauma 212, n=265, ka.=4, Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 77%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

56 54 Kuvio 53. Miten hyvin puistojen ja viheralueiden hoito on hoidettu asuinkunnassa Puistojen ja viheralueiden hoito Puistojen ja viheralueiden hoitoa piti 75 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=415, ka.=3,7 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,88 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=3,78 Pietarsaari 2, n=3, ka.=3, Rauma 212, n=264, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 75%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

57 55 Kuvio 54. Miten hyvin juomaveden laatu on hoidettu asuinkunnassa Juomaveden laatu Juomaveden laatua piti 81 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=417, ka.=3,3 Kemi 212, n=173, ka.=4, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=4,48 Kokkola 212, n=277, ka.=4, Oulu 212, n=4, ka.=3,3 Pietarsaari 2, n=32, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=214, ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=4, 86 3 (¹) 81%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

58 56 Kuvio 55. Miten hyvin liikenneolot, kevyt liikenne on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot, kevyt liikenne Liikenneoloja jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta piti 72 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=418, ka.=3,61 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=4,6 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,8 Pietarsaari 2, n=2, ka.=3, Rauma 212, n=266, ka.=3, Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 72%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

59 57 Kuvio 56. Miten hyvin liikenneolot, autoliikenne on hoidettu asuinkunnassa Liikenneolot, autoliikenne 66 Liikenneoloja autoilijan kannalta piti 66 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=418, ka.=3,52 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=3,1 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,6 Pietarsaari 2, n=2, ka.=3, Rauma 212, n=265, ka.=3, Rovaniemi 28, n=213, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 66%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

60 58 Kuvio 57. Miten hyvin julkinen liikenne on hoidettu asuinkunnassa Julkinen liikenne Julkista liikennettä piti 24 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=414, ka.=2,5 Kemi 212, n=171, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=28, ka.=2,67 Kokkola 212, n=275, ka.=2, Oulu 212, n=415, ka.=2,85 Pietarsaari 2, n=27, ka.=2, Rauma 212, n=262, ka.=2, Rovaniemi 28, n=213, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 24%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

61 5 Kuvio 58. Miten hyvin liikkumisen esteettömyys on hoidettu asuinkunnassa Liikkumisen esteettömyys Liikkumisen esteettömyys piti 17 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=416, ka.=2,57 Kemi 212, n=172, ka.=2, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=23, ka.=3,34 Kokkola 212, n=276, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,2 Pietarsaari 2, n=22, ka.=2, Rauma 212, n=26, ka.=2, Rovaniemi 28, n=213, ka.=2, VERTAILUKUNNAT, ka.=2, (¹) 17%±4% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

62 6 Kuvio 5. Miten hyvin liikenneturvallisuus, kevyt liikenne on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus, kevyt liikenne Liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta piti 62 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=417, ka.=3,4 Kemi 212, n=171, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=27, ka.=3,77 Kokkola 212, n=28, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=3,52 Pietarsaari 2, n=2, ka.=2, Rauma 212, n=265, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 62%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

63 61 Kuvio 6. Miten hyvin liikenneturvallisuus, autoliikenne on hoidettu asuinkunnassa Liikenneturvallisuus, autoliikenne Liikenneturvallisuutta autoliikenteen kannalta piti 6 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=415, ka.=3,66 Kemi 212, n=17, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3,6 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,81 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=265, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 6%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

64 62 Kuvio 61. Miten hyvin luonnon suojelu on hoidettu asuinkunnassa Luonnon suojelu Luonnon suojelua piti 34 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden alhainen. 213, n=412, ka.=3,57 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,78 Kokkola 212, n=275, ka.=3, Oulu 212, n=415, ka.=3,43 Pietarsaari 2, n=25, ka.=3, Rauma 212, n=261, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 34%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

65 63 Kuvio 62. Miten hyvin ilman laatu on hoidettu asuinkunnassa Ilman laatu Ilman laatua piti 68 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 213, n=415, ka.=3,3 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=4,2 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=417, ka.=3,22 Pietarsaari 2, n=26, ka.=3, Rauma 212, n=263, ka.=3, Rovaniemi 28, n=2, ka.=4, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 68%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

66 64 Kuvio 63. Miten hyvin vesistöjen puhtaus on hoidettu asuinkunnassa Vesistöjen puhtaus Vesistöjen puhtautta piti 57 % (¹) vastaajista hyvänä. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea. 213, n=413, ka.=3,62 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=25, ka.=3,7 Kokkola 212, n=27, ka.=3, Oulu 212, n=416, ka.=3,26 Pietarsaari 2, n=3, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=4,1 82 VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 57%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

67 65 Kuvio 64. Miten hyvin melun torjunta on hoidettu asuinkunnassa Melun torjunta Melun torjuntaa piti 48 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=416, ka.=3,43 Kemi 212, n=172, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=24, ka.=3,57 Kokkola 212, n=277, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=3,46 Pietarsaari 2, n=27, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 48%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

68 66 Kuvio 65. Miten hyvin ympäristön siisteys on hoidettu asuinkunnassa Ympäristön siisteys Ympäristön siisteyttä piti 65 % (¹) vastaajista hyvin hoidettuna. Osuus on vertailuryhmän keskiarvon tasolla. 213, n=415, ka.=3,5 Kemi 212, n=173, ka.=3, prosenttiyksikköä. Kempele 212, n=26, ka.=3,71 Kokkola 212, n=278, ka.=3, Oulu 212, n=418, ka.=3,28 Pietarsaari 2, n=2, ka.=3, Rauma 212, n=262, ka.=3, Rovaniemi 28, n=212, ka.=3, VERTAILUKUNNAT, ka.=3, (¹) 65%±5% (tulos on 5 % todennäköisyydellä tällä välillä) Huom. Osa vertailutiedoista on vanhempia, tilanne voi olla niissä nyt toisenlainen

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 1.2.2013 HM Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa HM Kaupunki ja kuntapalvelut Espoossa FCG Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015

Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa 2015 Kaupunki ja kunta palvelut Lahdessa ja Nastolassa.. Kaupunki ja kuntapalvelut Lahdessa ja Nastolassa JOHDANTO Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen historia alkoi vuonna käynnistetyllä tutkimuksella, jonka

Lisätiedot

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut Turussa vuonna 2015. 14.12.2015 Heikki Miettinen Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 14.12.201 Heikki Miettinen 1 Kuntapalvelut Turussa vuonna 201 Johdanto Tutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Heinola. 1.9.2015 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Heinola 1..201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 3 Kadut 4 Puistojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kajaani. 4.12.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kajaani.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia

Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin. ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Oululaisten tyytyväisyys kuntapalveluihin ARTTU2 kuntalaiskyselyn tuloksia Kirjasto- ja kulttuuripalvelut, äitiys- ja lastenneuvolat sekä jätehuolto ja kierrätystoiminta parhaiten hoidettuja kuntapalveluita

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 1/2010 PALVELUVALIOKUNTA Aika 13.01.2010 klo 17.00 20.00 Paikka Läsnä talo Pirilä Tiili-Pirilä 2. kerroksen kokoustila Asheesh Sirkku Gärding Impi Heikkinen Janne Karasti Annakaisa

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016

Toimintaympäristön tila Espoossa 2016. Palvelut. Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 15.4.2016 Palvelut Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen 1..01 Tyytyväisyys palveluihin lisääntynyt Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on lisääntynyt viime vuosina. Koko Espoossa ja etenkin Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Palvelujen käyttö Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys), Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Liite Kuntaliiton tiedotteeseen

Lisätiedot

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015

Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 19.11.2015 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2015 Postikyselyn toteutusajankohta: maalis-toukokuu 2015. Kyselyn kohdekunnat: 40 (+2) kuntaa. Kyselyn

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Säkylä. Kuntalaiskysely 2015. Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015. ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kuntalaiskysely 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Säkylä Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet,

Lisätiedot

Kuntapalvelukysely 2008

Kuntapalvelukysely 2008 Tarjous 11.4.2008 Kuntapalvelukysely 2008 Tarjoamme kunnille asukastyytyväisyyden mittausta vuonna 2008. Mittaus sisältää osiot: KUNTAPALVELUJEN LAATU NYT UUSI! TYYTYVÄISYYS KAUPALLISIIN PALVELUIHIN JA

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSLYLOMAK Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen

Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta. Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen Asukastutkimus 2015 Pirkkalan kunta Arja Liimatainen Jan-Erik Müller Jari Holttinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaiset ja kuntapalvelut ARTTU-tutkimuskunnissa: Mielipiteet kunnallisveron korotuksesta palvelujen karsinnan sijaan Mielipiteet kunnan järjestämän

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015

Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Kirkkonummen kunnan työhyvinvointitutkimus 2015 Tulosten esittely Tuomas Jalava 7.12.2015 Sivu 1 FCG:n tutkimustoiminta Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tulosten

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta

Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntakohtaisia tulosjakaumia 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutyytyväisyydestä ja saatavuudesta ja saavutettavuudesta ARTTU2-tutkimusohjelman Kuntalaistutkimus 2015 Terveyspalvelujen summamuuttuja

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2011

Kuntalaistutkimus 2011 Kuntalaistutkimus 2011 Tutkimus kuntalaisten asenteista ja osallistumisesta ARTTUtutkimuskunnissa 2011 sekä muutoksista 2008-2011. Marianne Pekola-Sjöblom tutkimuspäällikkö 26.4.2012 Laaja KUNTALAISKYSELY

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina Tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011 Paras-ARTTU-ohjelman

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio

KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO. Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio KANSALAISKYSELY 2014 YHTEENVETO Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Raasepori & Siuntio Kuntalaisten hyvinvointi -selvitys Kansalaisten hyvinvointia ja palveluja kartoittava selvitys toteutettiin keväällä

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

AIHE: Kunnallisteemat

AIHE: Kunnallisteemat TMT Tilastokuvaajia Pron tutkimusjärjestelmä IH: Kunnallisteemat OS : Ryhmä: KIKKI Koko otos ilman ryhmittäisiä vertailuja Tämän dokumentin analyysit (sivuja voit hakea tsi toiminnolla): Koko otos ilman

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014

Tuhat suomalaista 11/2014. Tuhat suomalaista. Lassila & Tikanoja. Marrras- Joulukuu 2014 Tuhat suomalaista /201 Tuhat suomalaista Lassila & Tikanoja Marrras- Joulukuu 201 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /201 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista - tutkimus tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa?

Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Nuorten mielipiteet tulevaisuustyöryhmän aihealueesta (yhdyskuntarakenne ja elinvoima) ja miten ne on otettu huomioon loppuraportissa? Saara Vauramo,

Lisätiedot