YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2014 Kyselytutkimuksen tulokset 28 kunnassa Kuopio. 3.9.2014 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kuopio.. Heikki Miettinen

2 1 SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 2 Yhteenveto tuloksista Kadut Puistojen hoito Jätehuolto 2 Katuvalaistus 2 Palo ja pelastustoimi Vesi ja viemärihuolto 1 Ongelmat vesi ja viemärihuollossa 1 Katujen panostuskohteet Katujen viihtyvyystekijät Puistojen panostuskohteet Puistojen viihtyvyystekijät 1 Keskustan ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asuinalueen ympäristön viihtyvyystekijät 1 Asiointi teknisen toimen kanssa 1 Tiedottaminen 1 Liite 1 Vastausjakaumat Liite 2 Vertin mittareiden tulokset Liite Lomake

3 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna. Kyselylomake määriteltiin kuntien yhteisessä TEKPA projektissa, jonka keskeinen tavoite oli teknisen sektorin tuloksellisuuden mittaamisjärjestelmän kehittäminen. Kysely tehdään parillisina vuosina laajalla lomakkeella ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella, jossa ei ole kysymyksiä panostuskohteista eikä asioinnista. Lomakkeelle on tehty pieniä muutoksia, tällä kerralla kysymyssarjassa 1 korvattiin "Juomaveden laatu" muotoilulla "Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu" ja lisättiin vaihtoehto "en tunne asiaa", tulokset ovat kuitenkin vertailukepoisia edellisiin kertoihin. Tutkimuksessa oli nyt mukana 2 kuntaa. Vastaajat poimittiin satunnaisesti VRK:n väestötietojärjestelmästä, Turussa kaupungin omasta järjestelmästä. Kyselylomake postitettiin suomen ja ruotsinkielisenä huhti toukokuussa, kuten aikaisemmillakin kerroilla. Kaikille vastaajille lähetettiin aktivointikirje, jossa jo vastanneita kiitettiin vastaamisesta ja vastaamattomia pyydettiin vastaamaan. Vastaajillla oli mahdollisuus vastata myös verkossa. Suurin osa vastauksista tallennettiin optisesti. Raportti on jaettu katuja, puistoja, jätehuoltoa, vesi ja viemärihuoltoa ja palo ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Osa raportoitavista tuloksista perustuu useampien kysymysten yhdistämisen avulla laskettuihin summamuuttujiin (mittareihin). Kaikki asteikot on indeksoitu välillä 1 siten, että neutraalin arvon alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvot myönteistä suhtautumista.

4 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Otos ja vastaukset Kunnat valitsivat itse otoskoon. Vastaajat valittiin satunnaisesti 1 vuotiaista henkilöistä (vuoteen saakka ylärajana oli 0 vuotta). Kaikkiaan postitettiin 00 suomen ja ruotsinkielistä lomaketta ja takaisin saatiin 0 vastausta (joista verkon kautta 1). Vastausprosentti oli siten 0 %. Vastausaktiivisuus Kunta Otos Vastaukset Vastaus % 0 1 ssa henkilöä poimittiin koko n alueelta ja lisäksi 1 henkilöä postinumeroalueilta 0, 0, 0, 0, 0 sekä % % % KUOPIO 0 0 % Kuopiossa 0 henkilöä poimittiin koko Kuopion alueelta ja lisäksi 0 henkilöä postinumeroalueilta 0, 00 ja 000 ja % 00 ssa 00 henkilön otos oli jaettu siten, että kultakin postinumeron perusteella muodostetulta alueelta poimittiin henkilöä % % Kaikki % Turussa otos poimittiin kaupungin omasta rekisteristä yhdeksältä eri alueelta, kultakin henkilöä. n, Kuopion, n ja Turun kaupunkitason tulokset on laskettu painottamattomina, ts. kukin vastaus on samalla painolla. n tulos vuonna 0 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 0 tulos on kaupungin tulos.

5 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Vastanneet Miehet olivat vastenniessa aliedustettuina. Nuoret olivat aliedustettuina. Vastaajakato on samankaltainen eri kunnissa eikä tilanne ole juuri muuttunut tutkimusvuosina, joten tulosten ajallinen ja kuntien välinen vertailu on mahdollista. Vastanneiden taustatiedot Kuopiossa lkm % Sukupuoli Ikäryhmä Asuintalotyyppi Asuinalue Mies 11 1% Nainen 1 2 vuotta % 2 vuotta % vuotta % 0 vuotta tai yli % Omakoti tai paritalo 0% Rivitalo 2 1% Kerrostalo 2% Muun tyyppinen talo 2% Keskusta % Lähiö tai taajama 2% Haja asutusalue % Vastaajilta kysyttiin miten he käyttävät asuinkunnassa katuja ja niiden yhteydessä olevia jalankulku ja pyöräteitä. Asteikko oli viisiportainen, alla olevassa kuviossa luokat Harvoin, Joskus ja Melko usein on yhdistetty luokaksi Joskus. Vastanneista oli käyttänyt liikenneväyliä usein jalankulkijana, henkilöautolla ja pyöräillen. Kuvio 1. Vastanneiden liikkumistavat Kuopiossa Usein Joskus Ei lainkaan 0% % 0% 0% 0% 0% Jalankulkijana, n= % 1% 2%. Pyöraillen, n= 1% % % Henkilöautolla, n=0 1% 2% %

6 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2 Yhteenveto tuloksista/kuopio Seuraavassa on esitetty palvelytyytyväisyyttä kuvaavat tulokset Kuopiossa verrattuna muiden kuntien parhaaseen ja heikoimpaan tulokseen. Lisäksi esitetään muutos edellisestä tutkimuskerrasta ja ero kaikkien kuntien keskiarvoon. Kuvio 2. Kuopion tulos vuonna, muutos edellisestä ja vertailu muihin.. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys Keskustan ulkop. katujen puhtaus ja siisteys Asuinkadun kunto Keskustaan johtavien pääkatujen kunto Jalankulku ja pyöräteiden kunto Lumenauraus asuntokadulla Lumenauraus kesk. johtavilla pääkaduilla Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla Keskustan puistot Asuntoalueiden puistot Asuntoalueiden läheiset metsät Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto Järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus Suurista jätteistä eroon pääsy Paperin keruupisteiden sijainti Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti Vesihuollon asiakaspalvelu Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa Katuvalaistus keskustan kaduilla Katuvalaistus asuntokadulla Katuvalaistus jalankulku ja pyöräteillä Tarkastus ja neuvontapalvelut Nuohous Sammutus ja pelastuspalvelut Ensihoitopalvelut KUOPIO Heikoin Paras 1,00 2,00,00,00,,1,,2,,,,,1,,0,2 2,,1,2,,, 2,,,2,1,,2,0,,2,00,,2,00,,0 Muutos Ero kuntien keskiarvoon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,01 0,1 0,0 0,2 0,00 0, 0,02 0, 0, 0,0 0,2 0,0 0,1 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0,01 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0, 0,00 0,2 0,01 0,0 0,0 0,1 0, 0, 0, 0,0 0, 0,02 0,1 0,0 0,0 0, muutos tai ero muutos tai ero >0,1 < 0,1

7 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kadut Lumen syvyys maalis /huhtikuun vaihteessa (lähde: Ilmatieteenlaitos) Katujen hoidon ja kunnossapidon tehtävät vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan ja siten niitä on käsiteltävä itsenäisinä osa alueinaan. Katujen auraus ja liukkauden torjunta liittyvät talvikunnossapitoon, kun taas muut tässä käsiteltävät seikat voivat koskea yhtä hyvin kesä kuin talviaikaakin. Vuosittaiset vaihtelut talvikunnossapidon olosuhteista ja tarpeesta vaihtelevat suuresti, esimerkiksi talvi oli vähäluminen Etelä ja Keski Suomessa verrattuna edellisiin vuosiin. Kaduista kokonaisuutena sekä katujen talvihoidosta tehtiin summamuuttujat. Katujen talvihoitoa koskevassa muuttujassa olivat mukana kysymykset nro. Katujen hoitoa kokonaisuudessaan käsittelevässä asteikossa olivat edustettuna kaikki katujen hoitoon liittyvät osa alueet eli kysymykset nro 1. Molemmat muuttujat indeksoitiin välille 1. Indeksin arvo tarkoittaa erittäin hyvää asioiden hoitoa, arvo 1 erittäin huonoa hoitoa. Raportissa talvihoidon indeksin nimi on katujen talvihoito mittari ja kaikki katujen hoidon osa alueet sisällään pitävä indeksi liikennealueiden ylläpito mittari. Seuraavan sivun kuvassa esitetään liikennealueiden ylläpito mittarin tulos.

8 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kuvio. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna KUOPIO keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,,,,0,,,1,,,0,,,,2,0,1,2,,,2,1,,0,,,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,0,,1,, 0,1,0,1, 0,1,,0,0,0, 0,2,2,2, 0,,,0 0,,0,,0, 0,0,,,2,2,0, 0,0,1,,1 0,1,,, 0,02 2,, 0,1,00,0 0,0,,1,,,2, 0,,2,1,, 0, KUOPIO,0,,0,,2, 0,0,0,1,,,2,2 0,01,,2,2,,0 0,0,,0,,0,,1 0,1,2,,2 0,0,2,1,2,2,2, 0,0,,1, 0,,,1,,0,,2 0,,0,,,1,1 0,01,,, 0, 2,,,0 0,01,2, 0,0,0,,1,2,, 0,2,,1, 0,,0,1,2,2 0,1 Kaikki, Kaikki,1,1,0,2,1, 0,0 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

9 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Seuraavassa kuviossa on esitetty liikennealueiden ylläpito mittarin tulokset sen mukaan miten vastaajat ovat ilmoittaneet käyttävänsä liikenneväyliä jalankulkijana, pyöräillen tai autoillen. Keskimäärin käyttäjäryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja, mutta yksittäisissä kunnissa eroja löytyy, esimerkiksi ssa jalankulkijat ovat henkilautolla liikkujia Kuvio. Liikennealueiden ylläpito mittari vuonna eri käyttäjäryhmissä, keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) Usein jalankulkijana 1 2 Usein pyöräilijänä 1 2 Usein henkilöautolla 1 2 KUOPIO KAIKKI,,,,,,,,,2,0,0,,2,,2,2,,2,,,2,1,1,,,,,2, KUOPIO KAIKKI,,,0,0,,2,,2,,0 2,,,,2,0,1,,,,2,,2,1,,,,2,, KUOPIO KAIKKI,,2,2,1,,,,2,2,00,00,1,1,,2,2,0,,2,2,,0,1,00,,,,,2

10 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kuvio. Talvihoito mittari vuonna KUOPIO Kaikki keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,1,2,,,,,,,2,,0,,0,2,,2,,,,,2,,2,,,,, Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell. 2,,,,0, 0, 2,,,1 0, 2, 2, 2,2 2,0,2 0,,,, 0,1,, 0,2,,2,, 0,,,,0,,, 0,01,,, 0,0,02,0, 0,0 2,,2 0,0,0, 0,, 2,,,,,0 0,,2,2,, 0,0 KUOPIO,,2,0,0,,0 0,02,0,,,0,2,2 0,01,,1,,0, 0,0,,1,,,2,2 0,0,0,, 0,,,2,,,2, 0,1,2,, 0,,,2,,,, 0,1,,,2,,2 0,0,2,, 0, 2,,2,2 0,02,1, 0,1,,2,,,, 0,2,,2, 0,2,,0,, 0,2 Kaikki,,1,2,,2, 0, 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

11 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, llä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,00,,,,2, 0,1,, 0,1,,0, 0,0,,, 0,1,,, 0,01,0,,1,,, 0,0,,1,,0, 0,0,,0, 0,0,,0,0,0 0,00,2,,1, 0,0,,,1,,, 0,1,,,0,0,0, 0,1,,, 0,,,,,1,1, 0,0,0,0,,, 0,,,,2,, 0,,,, 0,0,,,,,, 0,0,,, 0,,,,1,2 0,0,,2,0,,, 0,0 KUOPIO,1,,,1,, 0,0,,, 0,00,,2,0,,0 0,0,,2 0,0,2,, 0,0,1,0 0,01,,2 0,2 KAIKKI 1 KAIKKI,,1,0,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

12 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja llä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAN ULKOP. KATUJEN PUHTAUS JA SIISTEYS on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,1,,, 0,,1,,1,,2 0,,,0 0,1,,0, 0,1,,2, 0,0,1,2,2, 0, KUOPIO,1,,1,,,1 0,0,0,,,1,0 0,,0,1,1,2,1, 0,2,,2, 0,1,1,,2 0,,,,2 0,,2,1, 0,1,2,,2, 0,01,2,1,2 0,0,,2,2,,,0 0,1,,2,1,,1 0,0,,2 0,0,,2,,2,, 0,,2,1,0,2,, 0,01,,1,2 0,,,,1 2,, 0,2,,0,,,2,2 0,01,1,01,1,02,0,1 0,,1,,,1 0, 2,,0,0 0,0 2,,0 0,0 2, 2, 0, KAIKKI 2 1 KAIKKI,,2,2,0,, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

13 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin 0 % vastaajista oli tyytyväisiä ja 0 % tyytymättömiä asuinkadun kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli llä, Turussa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Turussa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin ASUINKADUN KUNTO on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,0 0,1,2,1 2,, 2,, 0,,0,0,00,,0 0, 2, 2, 2, 2,, 0,2,,,1 2,,0,2 0,1 2,,0, 0,,,,,1 0,0,01 2,,0,1 0,,1,1 0,00 KUOPIO,,2,1,,2, 0,1 2,,00, 0,,0 2,,1 2, 2,0,0 0,,2,1,1,,,1 0,1 2,1 2,0 2, 0,0,2,0, 2,,0,02 0,0 2,1 2,1 2, 2,,0 2, 0,0 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2,1 0,0 2, 2, 2, 0,0 2,0,01 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2,1 2, 0,0 2, 2,0 2, 0,0 2,2 2, 2, 2,1 2, 2,1 0,1 2, 2, 0,0 2, 2, 2, 2, 2, 0, 2,1,0 2, 0, 2, 2, 0, 2,0 2, 2,0 0,0 KAIKKI 0 0 KAIKKI,1,0,,0,0, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

14 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli llä, Turussa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja llä. Kuvio. Miten hyvin KESKUSTAAN JOHTAVIEN PÄÄKATUJEN KUNTO on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,2, 0,,,,,,1, 0,2,,1,,,, 0,1,,,1,1, 0,,,2,1 0,,2,1,,1, 0,2,,,,2 0,0,2,,2,,, 0,0,1,2, 0,02,,,,1 0,0,2, 0,0 KUOPIO,0,,,,,2 0,,2,0,0,1,,2 0,,2,2,1 0,,2,2,2,1,, 0,, 2,,1 0,,1,, 0,,,2,2,,0, 0,1,1,02,2 2, 0,2, 2,,0 0,,,,1,,0 0,,0 2, 0,1,,0 2, 0,1,,02 2, 2, 2, 0,0,1,2 2, 0,0 2, 2, 2, 0,,2, 2, 2, 2, 2, 0,0 2,1 2, 0,0 KAIKKI 2 KAIKKI,2,,0,,, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

15 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä jalankulku ja pyöräteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Kuopiossa ja Helsingissä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja llä. Kuvio. Miten hyvin JALANKULKU JA PYÖRÄTEIDEN KUNTO on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,1,, 0,01 KUOPIO,,,2,2,, 0,,1,1,1,, 0,,,,2,, 0,,,2,2,2 0,01,2,,2 0,0,,1 0,,1,2,,2,1,2 0,0,,,1,0 0,,0,1,0 0,,1,0 2,,,0 0,0,,2,0,1,,2 0,,0,0,1 0,,,0,,0,,1 0,0 2, 2,0, 0,,2,,0 0,1,0,0 0,0 2,1 2,,02 0,0,0 2,,02,0,0 2, 0,,01,0 2,,01 2, 0,0,, 2, 2, 2, 2, 0,0 2, 2, 0,02,1 2,2 2, 2, 0,,1 2, 2, 0,0 2, 2,2 2,2 0,01 2, 2, 0,,2,0,0,0 2, 2,2 0, 2, 2,2 2, 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,,,,2,2 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

16 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraukseen asuntokadulla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS ASUNTOKADULLA on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell., 2,,1,1,, 0,2,0,2,2 0,,1,, 0,1,2,, 0,,0, 0,,,2, 0,2,,, 0,0,0,0,1 0, KUOPIO,,,,,, 0,0, 2,,,2,0, 0,1 2,,2,,1, 0,0,2 2,,00,1 0,1,2, 0,,,02,,,, 0,02,, 2,,0,0, 0,,,1 2, 2, 2,,2 0,2,0,,2 0,1 2,1,0,2 0,2 2,0 2, 2, 2,,2 0, 2,2,2 0,,1 2, 2,,0,0 0,0,,,2,2 0,02 2,,0, 0,, 2,,2 2,,0,1 0,,,,0, 0,1 2, 2, 2, 2,, 0,,0,,2,2 2, 2, 0,01 2, 2, 0, KAIKKI KAIKKI,1,0,,,, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

17 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä lumenauraukseen keskustaan johtavilla pääkaduilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, llä ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS KESK. JOHTAVILLA PÄÄKADUILLA on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,0,1,,2 0,1,, 0,1,,,0 0,1,,2,,2,, 0,1 KUOPIO,,,,,, 0,0,,,01 0,0,,,2,1, 0,2,,, 0,2,0,0,,,, 0,,,,,, 0,02,1,,1,,, 0,0,1,0, 0,,,0, 0,,,00 0,2,1,,,, 0,0,1,, 0,0,01,1,,0,,0 0,1,,,,0 0,,,,, 0,0,2,,1,0 0,01,,, 0,,,,1,, 0,0,,1,,,,2 0,,,0,0 0,,1,,0,,, 0,01,,, 0,0,,1 0,2,0, 0,2 KAIKKI KAIKKI,,,1,,,00 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

18 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Nurmijärvellä. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin LUMENAURAUS JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,,1,2 0,,,,2 0,1,2,2,1 0,, 2,, 0,0 KUOPIO,2 2,,,,, 0,01,2,,2 0,1,0,0 0, 2,2,2,1 0,0,,,,,, 0,,2 2,0,1,0,2, 0,0 2, 2,, 0,2,01,0,,2,1 0,0 2, 2,2, 0,2 2,,2,2 0,0,2,0,, 2,,1 0,1, 2,,,2,,2 0,0,0,,1,0 0,0 2,,0 0,1,0 2, 2,, 0,0 2,,0,0 0,0,2,0 2, 2, 2,0,1 0,2,2,0,2, 0,1 2,,02 0,2 2, 2, 2, 2,0,0 0,, 2,,1,0,0 0,0 2,,0 0, 2, 2,,0,,,01 0, 2,0 2, 2, 2,1 2, 0, KAIKKI 2 KAIKKI, 2,,,1,, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

19 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä liukkauden torjuntaan jalankulku ja pyöräteillä. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Kuopiossa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja llä. Kuvio. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA JALANKULKU JA PYÖRÄTEILLÄ on hoidettu. KUOPIO 1 Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,2,, 0, KUOPIO,,2,,,,1 0,0,,2, 0,,2,, 0,,0,, 0, 2,,, 0,02 2,,00,0 0,0,,2,,2,1,2 0,,,,,2,0, 0,02,01, 0,,2,1,,1 0,0, 2,,,1,,2 0,1,0,,2 0,1,1,2 0,0,2,2, 0,0,2, 2, 2,,0, 0,1 2,0 2,1 2, 2,,1 0,0,2,1,0, 0,0 2,,,1 0,0,2,01,,2, 0,1,0,0,1,0,1 0,,,00,,,,1 0,02,0 2, 2,, 0,1 2,1,0 0,,,1 2, 2,1 2,,1 0,2 2,,0,0 0,0 2, 2, 2, 2,,02 0, 2, 2,2 0,0 KAIKKI 2 KAIKKI,0,,0,,0, 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

20 1 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja % tyytymättömiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, Nurmijärvellä ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten Helsingissä, ssa ja ssa. Kuvio 1. Miten hyvin LIUKKAUDEN TORJUNTA KATUJEN AJORADOILLA on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2,,1,2, 0,2,,2,2 0,,,1,0 0,1,2,1,,,2 0,2,1,2, 0,,0,1 0,,,,,,,1 0,1,,0 0,,0,,,,,2 0, KUOPIO,,0,,0,, 0,00,,,,2,2 0,0,1,,0 0,0,,1,0, 0,1,2,,1,,2, 0, 2,,0, 0,02,,2,1 0,,,,,,1,2 0,02,,0,,0 0,0,2,, 0,0,,,, 0,0,1,,,, 0,0,,,,,, 0,,,1,1,1,1, 0,,,, 0,,2,2 0,0,0,,2 0,0,2,1,,1,0 0, 2,,2 0,2 KAIKKI KAIKKI,,0,2,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

21 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Puistojen hoito Puistoista pyydettiin arvioimaan keskustapuistojen, asuinalueen puistojen ja asuntoalueiden läheisten metsien hoidon tasoa sekä leikkipaikkojen siisteyttä ja varusteiden kuntoa. Näistä laskettiin puistojen hoito mittari. Kuvio 1. Puistojen hoito mittari vuonna KUOPIO keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,,1,,,,1,,,0,1,02,,,,2,,,1,,,0,,2,2,2,0,2,0 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,2,2,0,, 0,,,0,1 0,01,,,,2, 0,,2,, 0,01,, 0,0,,,,1 0,0,,2,1,1,, 0,1,,, 0,00,0,,0 0,1 2,,1 0,1 2,,02 0,0,,2,0,,, 0,0,,,2, 0,0 KUOPIO,,2,,,, 0,,,1,2,,,2 0,0,,,1,, 0,02,,,,1,2, 0,,,,1 0,0,,,,,, 0,01,,, 0,0,,,,,,0 0,0,2,1,0,2, 0,0,0,,2 0,1,,,2 0,0,,2 0,0,,2,2,0,1,0 0,1,,2,2 0,02,2,,,0 0,1 Kaikki, Kaikki,1,2,,1,0, 0,0 n tulos vuonna 0 on kaupungin ja mlk:n yhteenlaskettu tulos, vuoden 0 tulos on kaupungin tulos 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

22 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin % vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä keskustan puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja Lappeenrannassa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, Turussa ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin KESKUSTAN PUISTOT on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,0,1,1,2,2 0,1,,,2,2,, 0,0,0,,,02,0,1 0,0,,01,02 0,02,0,,02,00,0 0,0,2,,0 0,2,,,2,,01 0, KUOPIO,0,0,1,,01,0 0,02,,0,,02 0,0,1,,,,1, 0,0,,,,,, 0,,,,2, 0,0,,0 0,0,, 0,,,,,,0, 0,2,0,0, 0,,,,,, 0,0,,1, 0,0,,1,1 0,,,,1,1,, 0,01,2,0, 0,,,2,1,, 0,1,, 0,,,0,0, 0,0,,, 0,0,,, 0,01,,1, 0,02,1, 0,0 KAIKKI KAIKKI,00,,,,0,0 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

23 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä asuntoalueiden puistoihin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja lla. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN PUISTOT on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,,0,, 0,0,,,,,, 0,0,2,,, 0,2,0,,1,,2 0,0,0,2,2,0,1 0,,,, 0,0,,0 0,0,,,2 0,0,,,1,1,1,2 0,02,,2, 0, KUOPIO,,,,,,2 0,,,,,, 0,,, 0,0,00,, 0,1,2,2,2 0,0,2,,,,,2 0,1,,,,1 0,1,1,, 0,01,2,,2,2,2,2 0,01,,,,,2, 0,,2,2,2,,2,2 0,1,,,0 0,0,0,1, 0,0,2,,2,1 0,,1,1,2,, 0,0,1,2,1 0, 2,2,01 0,0 2,0, 0, KAIKKI KAIKKI,,1,,,, 0,01 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

24 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä asuntoalueiden läheisten metsiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli Helsingissä, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja Helsingissä. Kuvio 1. Miten hyvin ASUNTOALUEIDEN LÄHEISET METSÄT on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,,,2, 0,,00,0,0,0, 0,1,2,,0,,1, 0,0,,1,2 0,0 2,,0,,2 0,,0,0,1,,,1 0,0,0,1,,1,1 0,00,0,1,01 0,1,1,0 0,0,,1, 0,0,0,,,,2,0 0,1,0,0, 2,,0 2, 0,,1,0 0, 2, 2,0 2, 2,2,00,0 0,0 2, 2, 2,,00 2, 2, 0,0 2,,01 2, 0,0 KUOPIO,0,0 2,,0, 2, 0,2 2, 2,,00 0,0 2, 2, 2,1 0,0,0 2,2,0,,0 2,2 0,,00,02,0 0,01,2,0, 2,0 0,,0,00,00 0,00 2,2 2, 2, 0,0 2, 2,1,0 2, 0,1,00 2,,01 2, 2,1 0,1 2, 2, 0,2 2, 2, 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,0,1,1,1,1 0,0 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

25 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 1 tyytymättömiä leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kuntoon. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ssa, ssa ja lla. Kuvio. Miten hyvin LEIKKIPAIKKOJEN SIISTEYS JA VARUSTEIDEN KUNTO on hoidettu. KUOPIO 2 Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,1,,2 0,1,,,,2,,1 0,1,1,2,2,1 0,1,1,, 0,,2,,,0, 0,2,,,,1,0 0,1,, 0,,,,,0 0,0,1,,0,, 0,,,, 0,00,,,,,, 0,02,,,,,, 0,,1,,1,2,2,2 0,2 KUOPIO,,,1,,,1 0,1,, 0,,,2,1 0,,,1, 0,2,,2, 0,,2,,,2,, 0,0,2,1,1,2,,1 0, 2,1,02,0 0,2,1,,,,1, 0,1,01,0,1 0,,0,2 0,,,, 0,00,00 2,1,,02, 0,,0,0,,0 0,0 2, 2, 0,0 KAIKKI KAIKKI,0,,2,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

26 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä ssa. Kuvio. Jätehuolto yleensä mittari vuonna KUOPIO keskiarvo (1=erittäin huono, =erittäin hyvä) 1,00 2,00,00,00,00,1,,,,2,1,1,,,2,0,,02,0,,,2,,,1,,,,,,,,2 Keskiarvot eri vuosina Muutos 0 edell.,,2,,2,1 0,2,1,1, 0,0,,,2,0, 0,,,1, 0,0,,2 0,1,,,1,1 0,,0,,,1,,1 0,02,2,, 0,01,,, 0,1,,2 0,,,0 0,,,,,,, 0,,,,,02 0,1 KUOPIO,,0,,,,0 0,0,1,1,,,, 0,1,,,,, 0,,,0,,,2,2 0,,2,1, 0,0,0,,,,, 0,,,,1 0,0,,,2,,2, 0,1,,,,0, 0,0,2,1, 0,1,,, 0,,, 0,1,,0,2,,1, 0,1,1,, 0,,,,2,2 0, Kaikki, Kaikki,,1,,,0, 0,1 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

27 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuuteen. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssä ja Helsingissä. Kuvio. Miten hyvin JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN TOIMIVUUS on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,2, 0,0,,1, 0,02,,1,2, 0,0 KUOPIO,1,,2,2,,2 0,01,,2 0,1,,,,,0, 0,0,2,2, 0,0,,01,2,01,,0 0,1,,,1,1,0,2 0,,0,2 0,2,,2 0,0,0,1 0,2,1,,,1,,2 0,0,,, 0,01,,2,2 0,0,,00,,,1 0,,,1,,, 0,,,1,,,, 0,01,0,,2 0,0,,1, 0,0,1,0,,2,,2 0,,1,0,0,1,1 0,02,,,0,01,0 0,0,1,2,1 0,1,0,,, 0,02,,,1,,, 0,,,00,0 0,0,2,,,0 0,0 KAIKKI 2 2 KAIKKI,,,2,,,2 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

28 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja 2 tyytymättömiä suurista jätteistä eroon pääsyyn. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja ssa. Kuvio. Miten hyvin SUURISTA JÄTTEISTÄ EROON PÄÄSY on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,,,0 0,02,0,,, 0,1,,1,2 0,,, 0,0,0,, 0,1,,, 0,0,,,,,2, 0,,,, 0,0,2,,,,, 0,0,, 0,,,,2,, 0,02,2,1,, 0,01,2,2,2,1 0,0 2,2,0 0,,1,,,, 0,,,2, 0, KUOPIO,0 2,,,0,2, 0,0 2,,1 0,1,0,0,0 2, 2,,0 0,0 2,,0 2, 2,,02, 0,,, 2, 0,1 2, 2, 2, 2,,01 2, 0,0 2, 2,2 2, 0,0 2, 2, 2, 0,0 2, 2, 2, 2,2 2, 0,1 2,1 2, 2, 2, 2, 0,1,0 2, 2,1 2, 2, 2,0 0,0 2, 2,1,0,1, 2, 0,1 KAIKKI 2 1 KAIKKI,,,,,, 0,1 ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

29 2 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Keskimäärin vastaajista oli tyytyväisiä ja tyytymättömiä paperin keruupisteen sijaintiin. Eniten tyytyväisiä vastaajia oli ssa, ssa ja ssa. Edellisestä tutkimuskerrasta asukkaiden tyytyväisyys on lisääntynyt keskiarvolla mitaten eniten ella, ssa ja ssa. Kuvio 2. Miten hyvin PAPERIN KERUUPISTEIDEN SIJAINTI on hoidettu. KUOPIO Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti 0 % % 0 % 0 % 0 % 0 % Keskiarvot eri vuosina 1 Muutos 0 edell.,0,2,0 0,,,,,1,2,1 0,,2,0,1,2,1,0 0,2,0, 0,,,0,1 0,02,,2,2, 0, KUOPIO,,1,,,1, 0,0,2,2,2, 0,,1,1,0,2 0,01,1,0,,2, 0,1,,2,2,,2 0,,2,2,,2,2,2 0,00,,2, 0,0,0,2,,0,0, 0,0,1,,0 0,1,,0 0,,,0,,1,0 0,,,0,1 0,0,,0,1,,2,1 0,0,,2 0,,,0, 0,0,,2,,1,1,2 0,0,2,,2 0,0,0,1, 0,01,,0,1,,0,1 0,0,1,0,1,0,0 0,02,,02 0,0,,,0 0,0 KAIKKI 1 KAIKKI,2,2,2,1,2, 0, ¹Keskiarvo asteikolla 1, 1=erittäin huonosti, =erittäin hyvin. 0,1 Keskiarvo on noussut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä 0,1 Keskiarvo on laskenut edellisestä kerrasta vähintään 0,1 yksikköä

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 Kyselytutkimuksen tulokset SISÄLLYS Esipuhe Tiivistelmä JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT TUTKIMUSTULOKSIA Tyytyväisyys asuinkuntaan Tyytyväisyys asuinkunnan palveluihin ja palvelujen käyttö Arvio kunnan

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2012

Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 12:2012 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 20.12.2012 Tietopalvelu B15:2012 Kaupunkipalvelututkimus 2012: Vantaa ja muita suuria kaupunkeja palveluvertailussa Asukkaille osoitetuista mielipide-

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen

Jonna-Leea Välimaa. Kurikan palveluiden kartoittaminen Jonna-Leea Välimaa Kurikan palveluiden kartoittaminen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus

Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus Vesihuoltolaitosten vakuutusselvitys, alkukartoitus Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 37 Helsinki 2015 Vesilaitosyhdistys Ratamestarinkatu 7 B 00520 Helsinki puh. (09) 868 9010 fax. (09) 8689 0190

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2011

Kunta-alan työolobarometri 2011 Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Työpaikan varmuus koetaan kunta-alalla edelleen hyväksi Osallistuminen työnantajan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asukaskysely

Joukkoliikenteen asukaskysely Joukkoliikenteen asukaskysely Oulun seudun kunnat Pohjois Pohjanmaan ELY keskus 2011 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1 TILANNEKATSAUS... 5 1.2 JOUKKOLIIKENTEEN ASUKASKYSELY...

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö

Lisätiedot

Asiakas- tyytyväisyys- kysely

Asiakas- tyytyväisyys- kysely Asiakas- tyytyväisyys- kysely YLÖJÄRVEN KAUPUNKI/Tekninen osasto ja Vesiliikelaitos 2014 Kyselyjä on lähetetty yhteensä 1 000 kappaletta eri kaupunginosiin asukasluvun suhteessa. Vastauksia saatiin 306

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 1 STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri 2015 Työryhmä Aarno Ryynänen, Mielityö Oy Erkki Auvinen, STTK Petri Palmu, Ammattiliitto Pro 1 2 Sisällys: 1) Henkilöstönedustajabarometrin tavoitteet ja raportin

Lisätiedot

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012

Digiroad. Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 Digiroad Hyödyntäjä- ja ylläpitäjäkysely 2012 2 Sisältö 1 JOHDANTO 4 2 TAUSTA 6 3 HYÖDYNTÄJÄKYSELYN TULOKSET 8 3.1 TOIMITUSMUOTO JA ALUEELLINEN KÄYTTÖ 8 3.2 KÄYTTÖTARKOITUS 9 Muu käyttötarkoitus 14 3.3

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

As Oy Rommakko. Asukaskysely 2013

As Oy Rommakko. Asukaskysely 2013 As Oy Rommakko Taustaa As Oy Rommakossa1 suoritettiin asukaskysely 15.3. - 15..213. Kysely oli taloyhtiön ensimmäinen ja tarkoituksen oli kartoittaa talon asukkaiden ja taloyhtiössä vuokrahuoneistoja omistavien

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot