RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RATKAISUT: 18. Sähkökenttä"

Transkriptio

1 Physica 9 1. painos 1(7) : a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että potentiaali on kentässä olevan varatun hiukkasen potentiaalienergia jaettuna sen varauksella. c) Jännite on kahden pisteen välinen potentiaaliero. d) Sähkövirta on suure, joka ilaisee johtien poikkipinnan läpi kulkeneen varauksen aikayksikköä kohti. e) Kondensaattori on kahdesta lähekkäin olevasta johdekappaleesta, yleensä johdelevystä, uodostuva systeei a) Sähkökentän voiakkuus on N E = 14,8 ja alfahiukkasen varaus α = 2 p = 2 1, = 3, Sähkökentän voiakkuus on ääritelän ukaan E =, jossa on sähkökentässä olevan hiukkasen varaus, ja hiukkaseen kohdistuva voia. Alfahiukkaseen kohdistuvan voian suuruus on siten 19 N 18 = α E = 3, ,8 = 4, N 4,7 an. b) Hiukkasen eteneä atka on Δ x = 4,5 c. Hiukkasen potentiaalienergian uutos on yhtä suuri kuin sähköisen voian tekeä työ Δ E = W. Hoogeenisessa sähkökentässä alfahiukkaseen vaikuttaa vakiovoia, jolloin p Δ Ep = W = Δ x = EΔ x. Alfahiukkasen potentiaalienergian uutos on siten 19 N Δ E p = 3, ,8 0,045 = 2, J 2,1 10 J astaus: a) Alfahiukkaseen kohdistuu 4,7 an:n suuruinen voia. b) Alfahiukkasen potentiaalienergian uutos on 2, J.

2 Physica 9 1. painos 2(7) Sähkökentän voiakkuus on E = 25 a) Sähkökentän voiakkuuden ääritelästä E =, voidaan ratkaista elektroniin kohdistuva voia N = e E = 1, ,0 = 4, N 4,01 an. b) Sähkökentän suunnaksi on sovittu kentässä olevaan positiivisesti varattuun hiukkaseen vaikuttavan voian suunta, joten elektroniin kohdistuu sähkökentän suunnalle vastakkaissuuntainen voia. c) Elektronin potentiaalienergian uutos on yhtä suuri utta vastakkaiserkkinen kuin sähköisen voian tekeä työ. Kun elektroni liikkuu sähkökentän suuntaan, siihen kohdistuva sähköinen voia on elektronin liikesuunnalle vastakkainen, ja voian tekeä työ on negatiivinen. Siten elektronin potentiaalienergia kasvaa ja sen uutos on 19 N 18 Δ Ep = W = ( E) Δ x = eeδ x = 1, ,0 0, 42 = 1, J 1,7 aj. d) Sähkökentän potentiaali on ääritelty =. Hoogeenisessa sähkökentässä E p Ex potentiaali on = Ex = =. Potentiaalin uutos on nyt Δ = EΔ x = 25,0 0,23 = 5,75 5,8. Potentiaalin ääritelästä nähdään, että sähkökentän potentiaalin ja positiivisesti varatun hiukkasen potentiaalienergian uutos on saanerkkinen. Koska positiivisesti varatun hiukkasen potentiaalienergia pienenee, kun se liikkuu sähkökentän suuntaan, yös sähkökentän oinaisuus potentiaali pienenee sähkökentän suuntaan liikuttaessa. astaus: a) Elektroniin vaikuttaa 4,01 an:n suuruinen voia. b) Elektroniin kohdistuvan voian suunta on sähkökentän suuntaa vastaan. c) Elektronin potentiaalienergia kasvaa 1,7 aj. d) Potentiaali pienenee 5,8. E p

3 Physica 9 1. painos 3(7) a) Sähkökenttään asetetussa johdekappaleessa johdinelektronit asettuvat kappaleen pinnalle niin, että sähkökenttä kappaleen sisällä häviää. Johteen pinnalla sähkökentän potentiaali on yhtä suuri. Johdekappale uuttaa alun perin hoogeenisen sähkökentän uotoa niin, että sähkökenttä on johdekappaleen pinnan lähellä kohtisuorassa pintaa vastaan. b) Eristeessä varatut hiukkaset eivät pääse siirtyään vapaasti, joten sähkökenttä ei häviä eristeen sisällä. Eristekappale kuitenkin polarisoituu, eli sähkökentän suunnassa toinen pää tulee positiiviseksi ja toinen negatiiviseksi. Jos eristeaineen olekyylit ovat poolisia, polarisoituinen johtuu siitä, että olekyylit pyrkivät asettuaan sähkökentän suuntaisiksi. Jos eristeaineen olekyylit eivät ole poolisia, sähkökenttä polarisoi ne niin, että sähkökentän suuntaan oleva puoli tulee positiiviseksi ja vastakkainen puoli negatiiviseksi. Polarisoituisen seurauksena sähkökenttä eristeen sisällä on heikopi kuin sen ulkona. Eriste ei oleellisesti uuta sen ulkopuolella olevan sähkökentän uotoa a) Johdekappaleiden pinnalla varaustiheys on suurin kappaleen kärjissä ja terävissä reunoissa. Sen vuoksi sähkökentän voiakkuus on niiden lähellä suurepi kuin sileän pinnan kohdalla. Jos kappaleen jännite on hyvin korkea, voiakkaan sähkökentän kohdalla ila voi uuttua sähköä johtavaksi, ja voi tapahtua läpilyönti, eli sähkövaraus voi purkautua ilan kautta. b) Levykondensaattorin kapasitanssi on = =, jossa on kondensaattorilevyjen U Ed varaus, E niiden välissä olevan sähkökentän voiakkuus ja d levyjen välinen etäisyys. Kun levyjen väliin asetetaan eristelevy, sähkökenttä levyjen välissä heikkenee eristeen polarisoituisen vuoksi. Kapasitanssin lausekkeesta = nähdään, että silloin Ed kondensaattorin kapasitanssi kasvaa.

4 Physica 9 1. painos 4(7) Elektroskoopin perustyypit ovat lehtielektroskooppi ja elektroetri. Tehtävässä voidaan käsitellä joko lehtielektroskooppia tai elektroetriä. Lehtielktroskooppi: a) Lehtielektroskoopissa lasipullon sisällä on kaksi johdeaineesta (usein kullasta tai aluiinista) tehtyä liuskaa, jotka on ripustettu toisesta päästään etallilankaan, joka kulkee pullon korkin läpi. Metallilangan yläpäässä on nuppi. b) Kun varauksettoan elektroskoopin nupin lähelle tuodaan varattu kappale, elektroskoopissa tapahtuu influenssi-iliö. Elektroskoopin nuppi varautuu vastakkaiserkkisesti sen lähelle tuotuun kappaleeseen nähden, jolloin elektroskoopin osoitinpuoli varautuu kappaleen kanssa saanerkkisesti. Koska lehtielektroskoopin liuskat tulevat saanerkkisiksi, ne hylkivät toisiaan, ja asettuvat kuvan ukaisesti. c) Kun lehtielektroskoopin etallilangan yläpäässä olevaa nuppia kosketetaan varatulla kappaleella, johdin ja liuskat varautuvat. arausta siirtyy, kunnes esineen ja elektroskoopin potentiaali on saa. Koska varaus on kaikkialla saanerkkistä, liuskat hylkivät toisiaan ja asettuvat vinoon kuvan ukaisesti. Elektroetri a) Elektroetrissä on johtavasta ateriaalista tehtyyn runkoon kiinnitetty johdeaineesta tehty viisari, joka on kiinnitetty runkoon etalliakselin välityksellä. Rungon yläpäässä on nuppi. b) Kun varauksettoan elektroskoopin nupin lähelle tuodaan varattu kappale, elektroskoopissa tapahtuu influenssi-iliö. Elektroskoopin nuppi varautuu vastakkaiserkkisesti sen lähelle tuotuun kappaleeseen nähden, jolloin elektroskoopin osoitinpuoli varautuu kappaleen kanssa saanerkkisesti. Koska elektroetrin runko ja osoitin tulevat saanerkkisiksi, ne hylkivät toisiaan, ja asettuvat kuvan ukaisesti. c) Kun elektroetrin rungon yläpäässä olevaa nuppia kosketetaan varatulla kappaleella, viisari ja runko varautuvat saanerkkisiksi. arausta siirtyy, kunnes esineen ja elektroskoopin potentiaali on saa. Runko ja viisarit alkavat hylkiä toisiaan, ja viisari asettuu vinoon kuvan ukaisesti.

5 Physica 9 1. painos 5(7) a) Molepiin palloihin kohdistuu painovoia, narun tukivoia ja sähköinen voia. Newtonin III lain ukaan palloihin kohdistuvat sähköiset voiat ovat yhtä suuret riippuatta pallojen sähkövarauksista. Levossa olevaan palloon kohdistuvien voiien vektorisua on Newtonin II lain ukaisesti nolla(vektori). Jos palloilla on saa assa, olepiin kohdistuu yhtä suuri painovoia. Tällöin narut kohdistavat olepiin palloihin yhtäsuuret tukivoiat, ja pallojen tilanne on syetrinen. Pallot asettuvat kuvan ukaisesti tapauksissa 1) ja 2). b) Hoogeenisessa sähkökentässä varattuun hiukkaseen kohdistuva voia on = E. Koska sähködipolin päissä on yhtä suuret varaukset, päihin kohdistuvat voiat ovat yhtä suuret ja vastakkaissuuntaiset. Siten kaikissa kohdissa kokonaisvoia on nolla. Kokonaisoentti on nolla, jos dipolin päihin kohdistuvien voiien vaikutussuorat yhtyvät. Sähköinen voia on sähkökentän suuntainen, joten kohdassa 1) voiien vaikutussuorat yhtyvät, ja kokonaisoentti on nolla. Kohdissa 2) ja 3) vaikutussuorat eivät yhdy, ja dipoliin vaikuttaa kokonaisoentti. Kohdassa 2) vaikutussuorien etäisyys on suurin, joten siinä oentti on suurin. Kohdassa 2) oentti vääntää dipolia yötäpäivään ja kohdassa 3) vastapäivään Kondensaattorin levyjen pituus on a = 25, levyjen välinen etäisyys d = 4,0, akryylin suhteellinen perittiivisyys ε r = 3, 0 ja tyhjiön perittiivisyysε = 8, A A a) Levykondensaattorin kapasitanssi on = ε = εrε0, ja rinnankytkennän kapasitanssi d d on = Tehtävän kuvasta nähdään, että akryylilevyä on työnnetty levyjen väliin 10 atka. Tällöin rinnan kytkettyjen kondensaattorien kapasitanssit ovat A d silloin = ε 0 (välissä ei levyä) ja 2 εε r 0 A = (välissä levy). Kytkennän kapasitanssi on d

6 Physica 9 1. painos 6(7) A1 A2 ε 0 = ε0 + εrε0 = ( A1+ εra2) d d d 8, = ( + ) = 3 4,0 10 0,025 0,015 3,0 0,025 0,010 2, ,5 p. b) Kun levyjen akryylilevy on työnnetty kondensaattorilevyjen väliin kokonaan, kondensaattorin kapasitanssi on Akok 0,025 0,025 3 = εε r 0 = 3, 0 8, = 4, d 4, Kondensaattorin energia on E =. Koska kondensaattorin varaus ei uutu, 2 energian suhteellinen uutos on ΔE , = = 1= 1= 0,40. 2 E 1 3 4, Energia siis pienenee 40 %. astaus: a) Kondensaattorin kapasitanssi on 2,5 p. b) Kondensaattorin energia pienenee 40 % a) Levyjen välissä on hoogeeninen sähkökenttä, joten sen voiakkuus on kaikkialla levyjen välissä saa. Koska levy B on korkeaassa potentiaalissa kuin levy A, sähkökentän potentiaali kasvaa oikealle sähkökentän suunta on vasealle. Paikan x arvo kasvaa oikealle, joten valittaessa positiiviseksi suunta oikealle, sähkökentän voiakkuus on negatiivinen. Sähkökentän voiakkuuden suuruus on U 9,0 E1 = = = 150. Δx 0,06 Hoogeenisessa sähkökentässä potentiaali uuttuu tasaisesti paikan funktiona, joten sähkökentän voiakkuuden ja potentiaalin kuvaajat ovat seuraavanlaiset:

7 Physica 9 1. painos 7(7) b) äliin laitetun johdelevyn sisällä sähkökenttä häviää, joten siellä sähkökentän voiakkuus on nolla. Sen ulkopuolella sähkökenttä on hoogeeninen ja levyn oleilla puolilla sähkökentän voiakkuus on saa. Paksussa johdelevyssä potentiaali on kaikkialla saa, joten potentiaalin uutos tapahtuu atkalla 6,0 c 2,0 c = 4,0 c, ja sähkökentän voiakkuus on siten E 2 U 9,0 = = = 225. Δx 0,04 Koska sähkökenttä on hoogeeninen paksun levyn ulkopuolella, sen vasealla puolella potentiaalin uutos on Δ 1 = E2Δ x1 = 225 0,01 = 2,25 ja oikealla puolella Δ 2 = E2Δ x2 = 225 0,03 = 6,75. Kuvaajat ovat nyt:

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit

RATKAISUT: 16. Peilit ja linssit Physica 9 1 painos 1(6) : 161 a) Kupera linssi on linssi, jonka on keskeltä paksumpi kuin reunoilta b) Kupera peili on peili, jossa heijastava pinta on kaarevan pinnan ulkopinnalla c) Polttopiste on piste,

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

PUOLIJOHTEISTA. Yleistä 39 PUOLIJOHTEISTA Yleistä Pyrittäessä löytämään syy kiinteiden aineiden erilaiseen sähkön johtavuuteen joudutaan perehtymään aineen kidehilassa olevien atomien elektronisiin energiatiloihin. Seuraavassa

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä.

Yksikkökoppi Pienin toistuva rakenne materiaalin sisällä. Ashbyn kartat (Ashby diagrams) Kullakin materiaaliryhmällä on muutama ominaisuus, joka erottaa ne selvästi toisista materiaaliryhmistä. Ashbyn kartoissa materiaalit jaetaan ryhmiin. Niistä voidaan päätellä

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005 Sähkömagnetismia 11. huhtikuuta 2005 1 Sisältö 1 Sähkömagnetismi ja Maxwell - Historiaa 3 1.1 Maxwellin yhtälöt......................... 6 2 Sähkömagnetismi ja Cliordin algebrat 8 2.1 Tarvittavia käsitteitä.......................

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla):

Julkaistu Tekniikan Maailma -lehdessä 12/1995 s. 9-11 (kirjoittaja on päivittänyt tekstin ajantasalle elokuussa 2001, ja kuvat on korvattu uusilla): Lisätietoja ukkossuojauksesta: Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry STUL, www.stul.fi Ukkosuojaus ei siis varsinaisesti kuulu TUKESin vastuualueisiin, mutta koska meiltäkin usein ukkossuojauksesta

Lisätiedot

Bonaparte At Marengo

Bonaparte At Marengo Bonaparte At Marengo Säännöt 1. Pika-aloitus 2 2. Pelitarvikkeet. 2 3. Esittely... 2 4. Pelinappulat 2 5. Pelilauta.. 3 6. Pelivalmistelut 4 7. Pelijärjestys.. 5 8. Liikkuminen... 5 9. Manööverihyökkäys

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön.

Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. VINKKEJÄ AIKAKÄSITTEEN JA KELLONAIKOJEN OPETTELUUN Seuraavat toimintavinkit on koottu ajatellen luokkatyöskentelyä, mutta niitä voi soveltaa myös kotikäyttöön. 1. Kaksi eri näkökulmaa Puhuttaessa ajasta,

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot