(1) Katetuottolaskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(1) Katetuottolaskelma"

Transkriptio

1 (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto tai tappio) myyntituotto = myyntimäärä x myyntihinta muuttuvat kustannukset (mukut) = tuotteiden ostohinta tai valmistuskustannukset kiinteät kustannukset (kikut) = yrityksen toimintaan liittyvät menot: vuokrat, markkinointikulut, palkat ym. tai katetuotto = myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) tulos = katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) tulos = myyntituotto - (mukut+ kikut) Tulos kertoo onko toiminta kannattavaa (positiivinen) tai tappiollinen (negatiivinen) Nolla- tulos = kriittinen piste Nuorten suunnittelema yritys valmistaisi puuhevosia vuodessa 1000 kpl Myyntihinta 25 /kpl Mukut (puutavara ym. raaka-aineet) 5 /kpl Kikut ( naapurin vajan vuokra ja sähkö koko ajalta) 1500 Katetuottolaskelma myyntituotto 1000 x 25 = muuttuvat kustannukset 1000 x 5 = 5000 = katetuotto kiinteät kustannukset 1500 = tulos Prosentit katetuottolaskelmassa Katelaskuissa prosenttilukujen perusarvo on aina myyntituotto myyntituotto = muuttuvat kustannukset = 5000 : x 100 = 20% katetuotto = : x 100 = 80% kiinteät kustannukset = 1500 : x 100 = 6% tulos = : = 74% (ts nuorten firma tuottaisi hyvin)

2 (2) 1) Ennen mainittuja puuhevosia valmistui kesäkuussa 60 kpl. Laadi katetuottolaskelma kesäkuulta. Myyntimäärä Myyntihinta 60 kpl 25 /kpl Muuttuvat kustannukset 5 /kpl Kiinteät kustannukset 1500 /12 myyntituotto muuttuvat kustannukset = katetuotto 60 x 25 = 60 x 5 = kiinteät kustannukset 1500 /12 = = tulos kesäkuulta = = tulos prosenttia myyntituotosta = Kriittinen piste euroina Kriittisessä pisteessä ollaan, kun myyntituotto - kokonaiskustannukset = 0 kokonaiskustannukset = muuttuvat + kiinteät kustannukset Kriittisessä pisteessä ollaan, kun myyntituotto - kokonaiskustannukset = 0 Siis tulos = nolla, ei siis synny voittoa eikä tappiota. Firman katetuotto on 40% ja kiinteät kustannukset 6400 kuukaudessa. Firmalla menee huonosti. Toivotaan, ettei alitettaisi kriittistä pistettä, joten myyntituottoa pitäisi tulla edes kiinteitten kustannusten 6400 :n verran, joka on 40% kuukauden myyntituotosta pitäisi olla Kaiken kaikkiaan kuukauden myyntituoton pitäisi olla 6400 : 40 x 100 = ) Täydennä katetuottolaskelma, että kriittinen piste, 0, pitää paikkansa. myyntituotto % muuttuvat kustannukset % = katetuotto % kiinteät kustannukset 5000 % = tulos 0 %

3 (3) Hinnoittelukerroin Hinnoittelukerroin = myyntihinta : ostohinta Myyntihinta = hinnoittelukerroin x ostohinta Pyöräliikkeeseen otetaan myyntiin pyöräerä, joiden katetuottotavoitteena on 30%, eli halutaan 30%:n myyntivoitto. Mikä olisi hinnoittelukerroin? Koska katetuottoprosentti on 30%, ostohinta on (100-30)% eli 70% tulevasta myyntihinnasta. Hinnoittelukerroin on myyntihinnan ja ostohinnan suhde: 100/70 = 1,43 Hinnoittelukerroin siis myös = 100 : (100 - katetuottoprosentti 30) Seuraavien tehtävien tarkistamista varten: Tulos = katetuotto miinus kiinteät kustannukset Tulos = myyntituotto - (muuttuvat kustannukset + kiinteät kustannukset) 1) Täydennä laskelma Myyntituotto % Muuttuvat kustannukset 45% = Katetuotto 55% Kiinteät kustannukset 33% Tulos 22% 2) Täydennä laskelma Myyntituotto % Muuttuvat kustannukset 70 % = Katetuotto % Kiinteät kustannukset % Tulos 12 % 3) Täydennä laskelma Myyntituotto % Muuttuvat kustannukset 66% = Katetuotto % Kiinteät kustannukset 4000 % Tulos %

4 (4) Indeksilukujono Tavaran hinta nousi vuosittain: , ja Kuinka monta prosenttia vuosien 2013 ja 2014 hinnat ovat vuoden 2012 hinnasta? = 100% (4200:4000) x 100 % = 105% (4600:4000) x 100 % = 115% (Hinta nousi vuodesta 2012 vuoteen prosenttia) Vuosi Hintaindeksi (2012 =100,0) 100,0 105,0 115,0 perusajankohta i n d e k s i l u k u j o n o 1) Laske hintaindeksit Vuosi Hinta Hintaindeksi 100,0 (2011 = 100) 2) Tavaran hinnan kehitys euroina ja indeksillä. Täydennä taulukko. Vuosi Hinta Hintaindeksi 100,0 120,0 80,0 Kuluttajahintaindeksi Tilastokeskus (www.stat.fi) laskee 12 hyödykeryhmän hintakehitystä KHI (2005) = , , ,5 3) Hyödykkeiden ovat nousseet = inflaatio = kuluttajahintojen nousu vuoden aikana Kuinka monta prosenttia inflaatio on vuodesta 2010 vuoteen 2011, ts lasketaan erotus 113,5-109,7 ja kuinka monta % se on 108,3:sta. Inflaatio on % Deflaatio eli hintojen lasku on harvinaista.

5 (5) Elinkustannusindeksi EKI Tilastokeskus (www.stat.fi) laskema elinkustannusindeksi kuvaa yleistä hintatason kehitystä. Perusajankohta on pysyvästi vuoden 1951 lokakuu, indeksi silloin 100 Elinkustannusindeksitaulukko 1) Vuonna 1990 oli indeksin arvo noussut 1248:aan ja se vuonna 2010 indeksi oli Kuinka monta prosenttia hinnat nousivat 20 vuoden aikana. Indeksiehto Esimerkiksi vuokriin saatetaan tehdä indeksiehto, jolloin määritellään tarkistusajankohta sekä indeksi (tavallisesti EKI), jonka mukaan vuokra lasketaan. 2) Vuonna 2005 tontin vuokra on Se tarkistettiin vuonna Vuonna 2005 EKI oli 1594 ja 2010 vuonna Kuinka suuri on uusi korotettu vuokra? Rahanarvonkerroin Rahanarvonkertoimella voidaan verrata eri vuosien rahan arvoa toisiinsa. Vuoteen 2001 asti käytössä olleet markkamäärät ja vuosien eurot vuoden voidaan muuttaa vuoden 2013 euroiksi. Perusvuoden 2013 kerroin on 1. Muita kertoimia löytyy pankeista, esim. 3) Vuonna 1966 pääsylippu sirkukseen maksoi 8 mk. Mitä se olisi vuoden 2013 euroina? Vuoden 1966 rahanarvonkerroin on 1,7179 Nimellinen ja reaalinen muutos Nimellinen muutos on rahamäärä sellaisenaan ja reaalinen muutos kertoo rahamäärän todellisen arvon eli ostovoiman muutoksen 4) Vuonna 2013 tavaran hinta oli 200 ja sama tuote vuonna 2005 oli maksanut 140. Elinkustannusindeksi oli vuonna ja vuonna Mitä kyseinen vuoden 2013 hinta olisi indeksien mukaan ollut vuonna 2005? 1594: 1890 x 200 =

6 (6) Valuuttakurssit Epäsuora noteeraus: kuinka paljon euro on ulkomaan valuuttana Valuuttakurssit ilmaistaan muodossa 1 euro on x-määrä valuuttaa.. Valuuttakurssien muutokset Valuuttakurssit muuttuvat päivittäin. Kun kahden valuutan keskinäinen suhde muuttuu, toinen heikkenee eli devalvoituu ja toinen vahvistuu eli revalvoituu. Setelivaluuttakurssit (mm. matkailun yhteydessä setelirahavaluuttaa vaihdettaessa) Valuutan vaihto on pankin liiketoimintaa, jossa halutaan voittoa, joten kerroin on pankille tms. edullisempi kumpaankin suuntaan vaihdettaessa. Erikseen voi lisäksi olla vaihtopalkkio, kiinteä tai prosenttein vaihtomäärästä. Myynti ja Osto tapahtuu pankin näkökulmasta katsoen 1) 1000 euroa vaihdetaan USA:n dollareiksi. 1 = 1, USD 1000 x 1,321 = USD 2) 500 USD vaihdetaan pankissa takaisin euroiksi. 1 = 1,40500 USD 500 : 1,405 = 3) Matkalta on jäänyt 200 Turkin liiraa. Ne vaihdetaan euroiksi. Toisin sanoen pankki ostaa ne ja käyttää kurssia 1 = 3,1306 TRY 200 : 3,1306 =

7 (7) Tilivaluuttakurssit 3) Sveitsi maksaa suomalaisen yrityksen tilille CHF (Sveitsin frangia) Mitä on maksusuoritus euroina? Koska pankki tekee valuutan muutoksen CHZ:t euroiksi, se käyttää osto- kerrointa 1, CHF : 1,2335 = 4) Suomalaisfirma maksaa norjalaisfirmalle Norjan kruunun laskun. Firma panee sen määrän euroina norjalaisfirman tilille. Pankki myy Norjan kruunuja ja käyttää myynti- kerrointa 7, NOK : 7,9955 = Suora noteeraus Valuutanvaihtoyritykset (esim. Forex ja Investing) voivat käyttää suoraa noteerausta, eli kuinka paljon yksi ulkomaan valuutta on euroina. 5) Englantiin menijä vaihtaa 1000 euroa Englannin punniksi. Kuinka paljon hän saa? 1000 : 1,304 = GBD 6) Israelista tullut vaihtaa 2000 Israelin liiraa euroiksi. Kuinka monta euroa hän saa x 0,1883 =

8 (8) Korko Korko on rahasta tietyltä ajalta maksettava korvaus. Pankki maksaa korkoa talletuksille ja perii korkoa lainoista. Koron määrään vaikuttavat: Pääoma eli talletuksen tai lainan rahamäärä Korkoaika on talletus- tai laina-aika Korkokanta eli vuotuinen korko prosentteina pääomasta Yksinkertainen korkolasku: korkoaika on korkeintaan vuoden Korkopäivät Ensimmäiseltä päivältä i maksta korkoa, mutta viimeiseltä maksetaan. Korkopäivin lukumäärä: todellisten kalenteripäivien mukaan tai jokaisessa kuukaudessa on 30 päivää. Korkoaika vuosina Korkoaika merkitään murtolukuna: todelliset todelliset r = k x i x t r = korko ( ) k = pääoma ( ) i = korkokanta (%) desimaalilukuna t = korkoaika vuosina esim. k = Laskuapu r i x t 1) Laske korko: pääoma on , korkokanta 2,5 %, korkopäiviä 120 päivää. pääoma k = korkokanta i = 0,025 korkoaika t = 120 : 360 = 0,3333

9

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op)

Talousmatematiikka (3 op) Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Talousmatematiikka 2011 Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17

1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 SISÄLTÖ 1 KAUPALLISIA SOVELLUKSIA 7 1.1 Tulovero 8 1.2 Hintaan vaikuttavia tekijöitä 13 - Arvonlisävero 13 - Myyntipalkkio ja myyntikate 15 - Alennus ja hävikki 17 1.3 Indeksit 22 - Indeksin käsite 22

Lisätiedot

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin

EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT. Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin BNP PARIBAS EDUCATED TRADING MINIFUTUURIT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin Minifutuurit ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7

1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 SISÄLTÖ 1 PERUSTEIDEN KERTAUSTA... 7 1.1 PERUSLASKUTOIMITUKSIA... 7 LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN... 7 LASKEMISJÄRJESTYS... 10 MURTOLUVUT... 15 NEGATIIVISET LUVUT... 22 1.2 ALGEBRAN PERUSTEITA... 28 POTENSSIT...

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011

Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011 Valtakunnallinen Talousguru 2011 -kilpailu 19.1.2011 1. Luvut kohdalleen (3 pistettä) Tunnetko suuruusluokat? Yhdistä oikeaan eurosummaan. Suomalaisen työntekijän keskikuukausipalkka 244,90 vuonna 2008

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Studia Generalia Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Lauri Kajanoja, VTT Ekonomisti, kansantalousosasto Suomen Pankki Rahan käsite mitä raha on? Rahan voi määritellä

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot