3.6. Geometrisen summan sovelluksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.6. Geometrisen summan sovelluksia"

Transkriptio

1 Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa maksetaa jokaise korkokaude lopussa ja liitetää pääomaa. Korkokausi o yksi kaleterivuosi. Tililtä ei voi ostaa mitää talletusaikaa, joka o viisi vuotta, mutta jokaise viide vuode kuluttua vahemmat voivat päättää, jatkavatko he seuraavat viisi vuotta samoi ehdoi. Tili siirtyy Esikoise hallitaa se vuode lopussa, joa hä täyttää vuotta. Kuika paljo Esikoisella o tilillää rahaa se vuode lopussa, joa hä täyttää vuotta, jos vahemmat ovat tallettaeet joka vuosi tilille euroa, viimeie talletus o tehty se vuode alussa, joa Esikoie täyttää vuotta ja vahemmat ovat aia jatkaeet samoilla ehdoilla kuki viide vuode sopimuskaude kuluttua? Summa vuode Vuosi Ikä Geometrise joo alussa lopussa 988, 38, ,5 6, , ,99 Vahemmat tekevät talletusta, joista viimeie kasvaa korkoa yhde vuode ja esimmäie vuotta. Kyseessä o geometrie summa: kuki kahde peräkkäise yhteelaskettava suhde o,385 q, esimmäie jäse o huomaa! 38,5 euroa ja. Täte rahaa kertyy yhteesä laskettua viimeisestä esimmäisee talletuksee S 38,5 + 78, ,7344 i,385 38,5 (,385 ) (,385 ) i 3658,37 euroa Kuvataa tilaetta vielä tauluko avulla. Vastaus: Esikoisella o rahaa 3 658,37 euroa ,99 4 4, , 5 68, , 6 86, ,4 8 65, ,3 9 57, ,98 9, ,93 38, , , ,6 5 47, ,7 7 4, ,83 8 8, ,86 564, ,3 394, , , ,4 6 69, , 8 38, , , , ,37 Viimeie talletus ,37 - (7)

2 Esimerkki 3 Erico lähettää avaruutee, kohti tähteä, joka imi o α Cetauri, laittee, jolla o seuraava tehtävä. Ku se o saapuut perille, se tekee itsestää heti kaksi kopiota ja lähettää e kahdelle muulle tähdelle, mutta ei Aurigo luo. Ku ämä kaksi laitetta saapuvat määräpäähäsä, e tekevät puolestaa itsestää kaksi kopiota ja lähettävät e kohti kahta sellaista tähteä, joille laitetta ei ole vielä lähetetty. Mikää laite ei koskaa lähetä kopiotaa kohti Aurikoa. Olkoo Erico alkuperäie laite. sukupolve laite, se tekemät kopiot. sukupolve laitteita ja iitte kopiot puolestaa 3. sukupolve laitteita ja ii edellee. Kuika moessa aurikokuassa yhteesä o äitä laitteita, ku 5. sukupolvi o ehtiyt perille? Aurikoa ei siis lasketa, vaikka Erico jättiki itsellee laitteesa varakopio. Jos haluat tutkia tätä kuuluisaa ajatuskoetta tarkemmi tämä Esimerkki o vai vihje ii etsi tietoja Fermi paradoksista. Tämä o geometrie summa, koska laitteide määrä kaksikertaistuu jokaise sukupolve jälkee. Täte geometrise summa suhdeluku q o. Joo esimmäie jäse o ja luku o luoollisesti yt 5. Geometrise summa kaavalla saadaa siis: S ( q ) a q 5 ( ) 5,. Vastaus: 5. sukupolve tultua perille aurikokutia o hoideltu oi kappaletta. Saatu tulos o sikäli mielekiitoie, että koko Liuradassa o tähtiä vai oi kappaletta eli e loppuvat keske -kertaisesti! Ku tällaisii pohditoihi lisätää arvio, että Liurada lepokoordiaatisto mukaa uusi sukupolvi sytyy ehkä 6 vuode välei, ii huomataa, että maiitu Liurada lepokoordiaatisto mukaa 6 laskettua homma hoituu oi 6, vuodessa. Miljooa vuotta o kosmisessa mittakaavassa pelkkä silmäräpäys. Taria mukaa italialaissytyie fyysikko Erico Fermi oivalsi tämä esimmäiseä ja huudahti Los Alamosi kahvipöytäkeskusteluissa asiaa liittyvä, sittemmi kuuluisaksi tullee kysymyksesä: Where is everybody?. (7)

3 Maa α Ce Esimerkki 4 Ai ja Aimo aloittavat uude säästämisuraka. Nyt tavoitteea o auto, joka he toivovat voivasa ostaa viide vuode säästämise jälkee. He eivät edes yritä eustaa autoje hitoja viide vuode kuluttua. Se sijaa he arvioivat summa, joka he katsovat voivasa säästää kuukaudessa ja katsoa sitte viide kuluttua, mitä säästöillää saavat. Ai ja Aimo aloittavat säästösuuitelma, joka mukaa he tallettavat pakkii jokaise kuukaude esimmäiseä päivää 35 euroa. He avaavat sitä varte tili, jolle hyvitetää korkoa 3,75 % pa (pa: per aum, vuodessa). Kuika paljo heillä o rahaa viide vuode säästämise jälkee, jos he eivät osta tältä tililtä rahaa koko aikaa ja jos korko lisätää pääomaa aia vuode lopussa? Koska korkokausi o yt yksi vuosi, pääoma kasvaa kuki vuode aikaa korkoa laskettua yksikertaise korkolasku mukaa ja korkoa korolle kerra vuosittai. Tämä tarkoittaa käytäössä seuraavaa: Tarkastellaa säästösuuitelma esimmäistä vuotta. Ai ja Aimo tallettavat kuukaude esimmäiseä päivää tilillee siis 35 euroa. Se kasvaa vuode aikaa korkoa 3,75% 35 euroa. Toise kuukaude esimmäiseä päivää he tallettavat jällee 35 euroa. Vuode loppuu meessä se ehtii kasvaa korkoa yksikertaise korolaskutava mukaa 3,75% 35. Vastaavasti muut eli kuki esimmäise vuode talletus kasvaa korkoa yksikertaise korolaskutava mukaa vuode loppuu saakka. Näi esimmäiseä vuoa kertyy ,75% ,75% ,75% ,75% ,75% ,75% ,35 euroa. Muista, että 3(7)

4 i i 78, kute edellä todettii ja joka kaava saadaa aritmeettise summa kaava avulla aia, ku sitä tarvitaa. Tuo sama rahamäärä eli 485,35 euroa kertyy kuaki viiteä vuotea. Jatketaa laskemista koro korko laskulla. Korkokausi o tässä tehtävässä se tavallisi eli yksi vuosi. Koska korkokaude aikaa tehdyt talletukset kasvavat kaude loppuu korkoa yksikertaise laskutava mukaa, ii kuaki vuoa kertyyt summa voidaa katsoa talletukseksi, joka tehdää korkoiee vuode lopussa eli seuraava vuode alussa. Kuki tällaie vuode eli tässä korkokaude alussa tehtävä talletus kasvaa korkoa korolle. Esimmäise vuode talletukset ehtivät kasvaa korkoa korolle eljä vuotta, toise vuode talletukset kolme vuotta ja ii edellee. Lopuksi viimeise vuode talletukset, jotka eivät ehdi kasvaa korkoa korolle ollekaa. Lopullie talletuksista korkoiee kertyyt summa S o siis S 485,3, ,3 394, (,375 +,375 +,375 +,375 +,375 ) 5, ,3, ,3 5, ,3, ,3, ,3, ,3,375 Sulkulausekkee arvo laskemisessa o sovellettu geometrise summa kaavaa. Huomaa, että yt 5 ja että a,375. Vastaus: Ai ja Aimo saavat kasaa 3 94,96 euroa. Esimerkki 5 Atikvariaatipitäjä osti tuhae kappalee erä kustataja poistomyyissä olleita bestsellereitä. ja kiiitti asiasta maioksia ympäri kaupukia. Esimmäiseä työpäivää maioste levittämise jälkee hä myi kirjaa ja toisea päivää 3 kirjaa. Jos myyti kasvaa suhteellisesti tätä vauhtia, kuika moessa työpäivässä hä o myyyt kaikki kirjaa? Kyseessä o geometrie summa, joka esimmäie jäse o ja joka suhdeluku q o 3. Saamme yhtälö: jote 3, 3 4(7)

5 3 86,334. Myymie kestää siis vähä kahdeksatta kymmetä seitsemättä työpäivää. Vastaus: Kirjat myydää hiema yli 86 päivässä. Esimerkki 6 Puutarhuri alkaa täyttää vedellä puisto akkalammikkoa, joka tilavuus o 9 m 3. Hä käyttää pumppua, joka pumppausteho o 5 litraa miuutissa. Kuika kaua lammiko täyttymie kestää, ku laskuoja kautta lammikosta poistuu joka tuti vettä,5 % laskettua lammiko edellise tui vesimäärästä? Lammiko tilavuus 9 m 3 9 litraa. Pumpu teho 5 litraa miuutissa o sama kui 3 litraa tuissa. Tehdää taulukko tilateesta aia tui välei. Oheise tauluko esimmäisessä sarakkeessa o aika tuteia kellotettua siitä hetkestä, joa pumppu työsi esimmäiset vesipisarat altaasee. Toisessa sarakkeessa o altaassa oleva vesimäärä aia tasatuei ja kolmaessa sarakkeessa se vesimäärä, joka vielä puuttuu altaa imellistilavuudesta eli 9 litrasta. Kute taulukosta ähdää, allas vuotaa yli 34. tui aikaa. Esimmäise tui aikaa pumppu syytää lammikkoo siis 3 litraa vettä. Koska laskuoja kautta vettä virtaa laskettua edellise tui vesimäärä mukaa, ii esimmäise tui aikaa vettä ei virtaa pois yhtää. Ilmeisesti oja pohja o juuri ii paljo ylempää kui altaa pohja, että pohjalle mahtuu tarkallee 3 litraa ee kui vesi alkaa virrata laskuojassa! Esimmäise tui ettotulos lamme täyttämise äkökulmasta o siis tasa 3 litraa vettä. Toise tui aikaa pumpusta valuu taas 3 litraa, mutta altaasta pois johtava laskuoja o se muotoie, että taas,5 prosettia kuluee tui lopussa olleesta vesimäärästä o juossut pois. Näi toise tui lopussa altaassa o, litraa. Kolmae tui lopussa altaa vesimäärä o (, ) ,,995 litraa. Millaie mahtaa olla yleie säätö, joka ilmoittaa vesimäärä. tui lopussa eli määrä V? Seuraava yhtälö voidaa aiaki kirjoittaa äskeise perusteella heti: V, V Sehä saoo vai, että altaasta o poistuut määrä, joka o,5 prosettia edellise tui lopu vesimäärästä eli siitä o jäljellä,995 V litraa. Tätä vesimäärää pumppu o lisäyt 3 litralla. Siis yhteesä äske maiittu. 5(7)

6 Sama pätee tätä edeltäeesee tutii:. Tässä hahmottuu yleie säätö. Viedää se loppuu eli V :ee saakka. V :hä o 3 litraa. V,995 V V 3 (,995 V + 3 ) i +, ,995 3 V, , , ,995,995 [,995 (,995 V 3 + 3) + 3] + 3 i,995 (,995,995,995 3 V +,995 3) [ ] , , ,995 V 3 +,995 3+, Lasketaa mikä tahasa kahde peräkkäise yhteelaskettava suhde:,995 3,995 ( 3),995, ,995 3,995 eli geometrise joo suhdeluku q. Tämähä o iha selvä geometrie summa, mikä ei liee yllätys. Tällä kertaa geometrise summa esimmäie yhteelaskettava a o 3 ja suhdeluku q, 995. Koska tehtävässä kysytää, kuika kaua altaa täyttymie kestää, ii o kirjoitettava yhtälö, josta geometrise summa voidaa ratkaista. Geometrise summa laskukaava mukaa o V i i,995 3,995 3,,995 9 jote saadaa aikaa yhtälö, ,995 Ratkaistaa tästä : 33,6. Vedetää tästä sellaie johtopäätös, että 33 tuissa allas ei vielä iha täyty, mutta että 34 tui jälkee se vuotaa jo yli. Kuika pitkälle 34. tui puolelle meää, voidaa arvioida laskemalla yksikertaisesti, että,6 tutia o oi miuuttia. Koska tällaisii arkipäivä tilateisii liittyy aia käytäö syistä vaihteleva määrä epätarkkuude lähteitä, riittää todeta, että allas täyttyy vähä yli 33 tuissa. vede poisvirtaamie o ilmaistu ii epäselvästi kui o, ii voimme todeta vai, että allas täyttyy 34. tui kuluessa. Vastaus: Akkalammikko täyttyy vähä yli 33 tuissa. 6(7)

7 Tutia alusta Vettä, litraa Puuttuu, l 3, 89, 5 985, 86 5, , 83 44,9 4 9,3 8 89, , , ,5 74 3, ,6 7 3, , 68 45, , , , , 3 87,3 59 8,7 35 6, , , 54 48, , , , , , ,7 7 49, 4 989, , 4 34, , , , , ,5 3 5, ,8 9 35, , , ,9 3 99, ,9 33, , , ,9 6 5, , 3 43, ,4 84, ,5 8 3, , , ,9 3 8, ,3 55, ,9-6,9 7(7)

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231

Talousmatematiikka (3 op) Sisältö. Tero Vedenjuoksu. Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedejuoksu Oulu yliopisto Matemaattiste tieteide laitos 2010 Sisältö Yhteystiedot: Tero Vedejuoksu tero.vedejuoksu@oulu.fi Työhuoe M231 Kurssi kotisivu http://cc.oulu.fi/~tvedeju/talousmatematiikka/

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Gaussin jalanjäljissä

Gaussin jalanjäljissä Gaussin jalanjäljissä Gauss 1 on kaikkien aikojen suurimpia matemaatikoita. Kerrotaan, mutta tarinan todenperäisyys on epävarma, että Gauss sai yhdeksänvuotiaana opettajaltaan tehtäväksi laskea yhteen

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio : Lasketaan reaaliluvuilla Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Tervetuloa opiskelemaan Avoimen Matematiikan pariin Yläkoulun

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS OSA : MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi Alkupala Pyydä ystävääsi ajattelemaan

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry 1 JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Suomen noutajakoirajärjestö ry Päivitetty SISÄLLYS Jäsenmaksujen asettamisesta... 3 Jäsentyypit... 3 Suomen noutajakoirajärjestön maksuosuudet... 4 Esimerkkitapaus 1... 4 Esimerkkitapaus

Lisätiedot