Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = = =

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2"

Transkriptio

1 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku q =. Laske jäsenet b 3, b 7 ja b 0 sekä koko jonon summa. Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla a j = a + (j )d Summa on S n = a + a n Tehtävän jonon tapauksessa Summa on S n = a n + n = a n + (n )n d. a = a + ( )d = = 9, a 8 = a + (8 )d = = 33, a 00 = a + (00 )d = = 40. Toinen tapa laskea summa on kaavan (n )n d = = kautta. Tällöin pitää ensin laskea S n = a + a n n a n = a + (n )d = = 00. Saadaan S 500 = a + a = = b) Geometrisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla b j = b q j.

2 Summa on Tehtävän jonon tapauksessa S n = b qn q. Summa on S n = b qn q = ( ) b 3 = b q 3 = = = 0, 5, 4 ( ) 6 b 7 = b q 7 = = 0, 06, 64 ( ) 9 b 0 = q 0 = = 0, ( ) 0 = 0 = 9 = 9 5, Tilille talletetaan 300 euroa 8 vuoden ajan joka vuoden lopussa. Tilin bruttokorkokanta on 4, 5% ja lähdevero 30%. Kuinka paljon tilillä on rahaa a) heti kahdeksannen talletuksen jälkeen? b) kahdeksan vuoden kuluttua ensim. talletuksesta? Ratkaisu: a) Jaksollisten suoritusten loppuarvo heti viimeisen suorituksen tapahduttua lasketaan kaavalla S = k ( + i)n, i missä i nettokorkokanta, n suoritusten lkm, k yksittäinen suoritus. Nettokorkokanta on i = 4, 5% 0, 7 = 3, 5% = 0, 035. Suoritusten lukumäärä on 8 ja yksittäinen suoritus on 300 euroa. Näin ollen tilillä heti kahdeksannen talletuksen jälkeen on rahaa S = 300 (, 035)8 0, 035 = 68, 94AC.

3 b) Viimeinen, kahdeksas, talletus tapahtuu seitsemän vuoden kuluttua ensim. talletuksesta. Kun ensimmäisestä talletuksesta on kulunut vielä vuosi, edellisen vuoden tilin kokonaispääoma 68, 94AC (laskettu a-kohdassa) kasvattaa korkoa vielä yhden kokonaisen korkojakson, joten tällöin tilillä, , 94 = AC766, Mikä pääoma pitää varata 6% tilille, jotta sieltä voitaisiin nostaa 0 vuoden ajan vuosittain 000 euroa? Lähdevero 30% ja ensimmäinen nosto tehdään vuoden kuluttua talletuksesta. Ratkaisu: Alkuarvo lasketaan kaavalla A = ( + i)n ( + i) n i k, missä nyt i = 6% 0, 07 = 4, %, n = 0, k = 000. Näin ollen alussa tilillä on oltava vähintään (, 04) , 48., , Vuoden alussa 5, 75 prosentin nettokorkokantaisella tilillä oli 66, 7 euroa. Vuoden lopusta alkaen tililtä tehdään vuoden välein samansuuruinen nosto. Kuinka suuri nosto on, kun tili tyhjennetään seitsemässä vuodessa? Ratkaisu: Yksittäinen nosto saadaan alkuarvon kaavasta A = ( + i)n ( + i) n i k ratkaisemalla k, jolloin jälkimmäiselle saadaan kaava k = ( + i)n i ( + i) n A. Sijoitetaan tähän i = 0, 0575, A = 66, 7, n = 7, jolloin saadaan k = 77, 9. 3

4 5. Tavoitesäästäjä tallettaa vuosittain euroa tilille, jonka korko on 5%. Kuinka monta vuotta kuluu, että säästöistä korkoineen kertyy euroa? Lähdevero 30%. Ratkaisu: Loppuarvon kaavasta S = k ( + i)n i tunnetaan nyt k =, i = 0, 05 0, 70 = 0, 035, S = ja n pitää ratkaista. Sijoitetaan arvot ja ratkaistaan n., 035n 0, 035, 035 n 0, 035 = 00000, 035 n = 0, , 035 n = 0, = jaetaan :llä kerrotaan 0, 035:llä siirretään toiselle puolelle + otetaan logaritmi ln, 035 n = ln(0, ) käytetään logaritmin ominaisuuksia n ln, 035 = ln(0, ) jaetaan (ln, 035):llä ln(0, 035 n = + ) ln, 035 n,. Käytännössä tarvittava rahanmäärä (ja vähän enemmän) on tilillä vasta suorituksen jälkeen. Logaritmin ominaisuus, joka käytettiin hyväksi laskussa yllä on kaava ln a b = b ln a (logaritmi muuttaa potenssi kertolaskuksi). HUOM Älä käytä välivaiheissa likiarvoja (esim ne saattavat vaikuta vastauksen tarkkuuteen. 3, 3), sillä 4

5 6. Osakehuoneiston euron hinta rahoitetaan lainalla. Kuinka pitkä pitää laina-ajan olla, jotta vuosittain maksettava tasaerä olisi 8000 euroa? Lainan korkokanta on 6%. Ratkaisu: Annuiteettikaava on k = ( + i)n i ( + i) n A, missä nyt A = lainan määrä, i = 0, 06, k = 8000 euroa. Lainaaika n pitää ratkaista yhtälöstä. Merkitään x = ( + i) n =, 06 n ja ratkaistaan ensin x. Sijoittamalla tunnettuja arvoja annuiteettikaavaan saadaan x:lle yhtälö 8000 = y 0, 06 y jaetaan 00000:llä y 0, 06 y = 0, 8 kerrotaan (y ):llä 0, 06y = 0, 8(y ), 0, 06y = 0, 8y 0, 8 0, 8y 0, 6y = 0, 8 0, y = 0, 8 y = 0, 8/0, = 4, 06 n = 4 otetaan logaritmi n ln, 06 = ln 4 n = ln 4 ln, 06 Laina aika on näin ollen noin 4 vuotta. 3, Vuosina kunkin vuoden lopussa talletetaan rahaa tilille, jonka nettokorkokanta on %. Korko liitetään tilille aina vuoden lopussa. Kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden 009 lopussa, kun ensimmäisen talletuksen 500 euroa jälkeen talletuksen suuruus a) nostetaan vuosittain %, b) vähennetään vuosittain %, 5

6 c) nostetaan vuosittain %. Ratkaisu: a) Jaksollisten suoritusten loppuarvo (heti viimeisen suorituksen tapahduttua) kun suoritus muuttuu prosentin j verran on S = ( + i)n ( + j) n i j k, missä nyt i = 0, 0, j = 0, 0, k = 500 ja n = 0. Sijoittamalla arvoja saadaan S =, 00, , 84AC. 0, 0 0, 0 b) Sama juttu kuin a)-ssa, paitsi nyt j = 0, 0. Sijoittamalla arvoja saadaan S =, 00 0, , 6AC. 0, 0 + 0, 0 c) Koska nyt i = j = 0, 0, edellä käytetty kaava ei ole käyttökelpoinen (nimittäjässä nolla). Tämä on erikoistapaus joka hoidetaan kaavalla S = n( + j) n k, missä nyt n = 0, j = 0, 0, k = 500. Sijoittamalla arvoja saadaan S = 0, , 9AC. 8. Henkilö saa perinnön. Hän sijoittaa sen tilille, josta saa 7, 5% vuotuisen nettotuoton. Perinnönsaaja tekee tililtä 0 nostoa vuoden välein ja ensimmäinen nosto tehdään vuoden kuluttua tilin avaamisesta. Ensimmäinen nosto on euroa ja noston suuruus kasvaa a) 6, b) 7, 5 prosenttia joka vuosi. 0 noston jälkeen tili tyhjenee. Kuinka suuri perintö oli? Ratkaisu: a) Muuttuvien jaksollisten suoritusten alkuarvo lasketaan kaavalla A = ( + i)n ( + j) n ( + i) n (i j) k, 6

7 missä nyt k = 30000, i = 0, 075, j = 0, 06, n = 0. Sijoittamalla arvoja saadaan A =, 075 0, , 7AC., (0, 075 0, 06) b) Tämä on erikoistapaus jossa i = j joten edellistä kaava ei voi käyttää (nolla nimittäjässä). Tällaisessa tapauksessa lasketaan kaavalla Lisätehtävät: A = n + i k = , 56., Henkilö päättää säästää rahaa siten, että vuoden ensimmäisenä päivänä hän säästää senttiä, toisena 4 senttiä ja vastaavasti koko vuoden aikana joka päivä senttiä enemmän kuin edellisenä päivänä. a) Kuinka suuri on viimeinen talletus? b) Kuinka paljon henkilö on säästänyt vuoden aikana? Vuosi ei ole karkausvuosi. Ratkaisu: a) Talletukset muodostavat aritmeettisen jonon jossa a = 0, 0 = d (euroissa). Viimeinen talletus on a 365 = a + (365 )d = 0, , 0 = 7, 30AC. Toisaalta voidaan yksinkertaisesti päätellä suoraan päätellä, että j. päivänä talletus on 0, 0j. b) Summa on (aritmeettisen jonon summana) S = a + a n n = 0, 0 + 7, 3 0. Säästäjä tallettaa 5% tilille viiden vuoden ajan a) 00 euroa kunkin kuukauden alussa, b) 00 euroa kunkin kuukauden lopussa, c) 50 euroa kunkin kuukauden 5.päivänä = 335, 90AC

8 Päivien laskutapa on 30/360 ja korko lisätään tilille aina vuoden lopussa. Kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden 5. lopussa? Ratkaisu: a) Jokaisen vuoden sisällä vuodet talletusten loppuarvot vuoden lopussa korkoineen muodostavat aritmeettisen jonon. Jos tämän jonon jäseniä muodostaa käänteisessä järjestyksessä, alkaen viimeisestä talletuksesta, niin jonon ensimmäinen jäsen on a = 00( + 0, 05 ) (joulukuun talletus, koska talletukset kuukauden alussa ehtii kasvattaa korkoa yhden kuukauden verran). Viimeinen jäsen on a = 00, 05 eli tammikuun talletus, joka on kasvattamassa korkoa koko vuoden. Tämä aritmeettisen jonon summa on S = a + a = 3, 50AC. Voidaan siis ajatella, että vuosittain tilille laitetaan vuoden lopussa 3, 50 euroa viiden vuoden ajan. Viiden vuoden päästä tilillä on jaksollisten suoritusten loppuarvon kaavalla rahaa S = k ( + i)n i S = 3, 50, 055 0, , 34AC. b) Yhden vuoden suoritus lasketaan samalla tavalla kuin a)-kohdassa aritmeettisen jonon summana, mutta nyt tässä jonossa a = 00, koska viimeisen kuun talletus ei ehdi enää kasvattaa korkoa ollenkaan ja viimeinen jäsen on a = 00( + 8 0, 05 ),

9 sillä ensimmäinen talletus tehdään tammikuun lopussa joten se kasvattaa korkoa kuukauden verran. Jokaisen vuoden panos on siis S = a + a = 7, 50AC. Jaksollisten suoritusten loppuarvon kaavalla saadaan tilin saldoksi 5. vuoden lopussa. S = 7, 50, 055 0, , 7AC. c) Nyt jokaisen vuoden suoritus on summa aritmeettisesta jonosta, jossa ja viimeinen jäsen a = 00 ( + a = 00 ( + 0, 05 5 ) 360 0, ). 360 Summa on S = a + a = 30, 00AC. aksollisten suoritusten loppuarvon kaavalla saadaan tilin saldoksi 5. vuoden lopussa. S = 30, 055 0, , 53AC.. Vuoden 0 alussa stipendirahastotilin pääoma on miljoona eroa ja nettokorkokanta 3%. Kuinka suuri on rahaston pääoma välittömästi 7 talletuksen jälkeen, kun vuoden 0 alussa rahastoon talltaan 0000 euroa lisää ja seuraavana vuonna a) aina 4%, b) aina 3% enemmän kuin edellisenä vuonna? Ratkaisu: Tilillä alunperin oleva pääoma kasvattaa tavallista koronkorkoa ja 6 korkojakson (heti 7. talletuksen jälkeen) päästä on korkoineen ,

10 (piirrä vuosista diagrammi). Lisäksi muuttuvat jaksolliset suoritukset kasvavat a)-kohdassa kaavan S = ( + i)n ( + j) n i j mukaan, jossa i = 0, 03, j = 0, 04, k = Yhdessä 7. talletuksen jälkeen tilillä rahaa , , 037, , 03 0, 04 k , AC. b)-kohdassa lasketaan samalla periaatteella, mutta koska i = j = 0, 03, täytyy käyttää muuttuvien jaksollisten suoritusten loppuarvolle kaavaa S = n( + j) n k. Yhdessä 7. talletuksen jälkeen tilillä rahaa , , , 96AC.. Kiinteistön hinta maksetaan kuudessa erässä: heti 0000 euroa ja sen jälkeen vuoden välein 7500 euroa. Mikä on kiinteistön arvo kaupantekohetkellä, kun korkokanta on % vuodessa? Ratkaisu: Diskonttausperiaatteen mukaan kiinteistön arvo kaupantekohetkellä on , , ,. 5 Kaikki termit tässä summassa, paitsi ensimmäinen, muodostavat geometrisen sarjan, jossa b = 7500 ja q =. Jäseniä jonossa on 5.,, Geometrisen sarjan summakaavan mukaan saadaan arvoksi kaupantekohetkellä ,, 5, 5738, 65AC. Geometrisen jonon summa voi myös laskea valmiilla jaksollisten suoritusten alkuarvon kaavalla, koska lainan arvo kaupantekohetkellä on tasan jaksollisen suorituksen alkuarvo A = ( + i)n ( + i) n i k. 0

11 Sieventämällä yllä mainittu lauseke 7500, 5,, poistamalla murtolausekkeita nimittäjästä ja osoittajasta, itse asiassa päästään juuri lausekkeeseen, 5, 5 0, 7500 (yksityiskohdat lukijalle). Kyseessähän on laina, tarkemmin: osamaksukauppa, jossa 0000 käsiraha ja 7500 annuiteetti. 3. Yhdistys perustaa rahaston. Kymmenen talletuksen jälkeen rahaston pääoma on euroa. Samansuuruiset talletukset tehdään vuosittain tilille, jonka nettokorkokanta on %. Kuinka suuri on vuotuinen talletus? Ratkaisu: Kaavasta ratkaistaan k, saadaan S = k ( + i)n i i k = S ( + i) n. Tähän sijoitetaan i = 0, 0, n = 0, S = ja saadaan k 45663, 6 euroa.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009

HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 HZZ10100 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat: Kauppamatematiikka Versio 1.2 / 16.8.2009 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 752 Sisältö 0. Johdanto... 2 1. Prosenttilaskun soveltamista... 3 1.1

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta

MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta MAB yo-tehtäviä prosenttilaskennasta ja talousmatematiikasta (https://matta.hut.fi/matta/yoteht/index.html) (http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/) (http://www.mafyvalmennus.fi/abikurssit.htm) (k2015/3)

Lisätiedot

Gaussin jalanjäljissä

Gaussin jalanjäljissä Gaussin jalanjäljissä Gauss 1 on kaikkien aikojen suurimpia matemaatikoita. Kerrotaan, mutta tarinan todenperäisyys on epävarma, että Gauss sai yhdeksänvuotiaana opettajaltaan tehtäväksi laskea yhteen

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

Yksinkertainen korkolasku

Yksinkertainen korkolasku Sivu 1/7 Rahan lainaus voidaan innastaa tavaan vuokaukseen, jolloin lainatusta ahasta maksetaan kokoa sitä enemmän, mitä suuemmasta ahamääästä on kysymys ja mitä pidempään aha on lainattuna. äyttöön saatua

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat

Korkolasku, L6. Koronkorko. Korko-kaavat. Aiheet. Yksinkertainen korkolasku. Koronkorko. Jatkuva korkolasku. Korko-kaavat Korkolasku, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti i = p 100

Lisätiedot

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS

OSA 2: MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS OSA : MATEMATIIKKAA TARVITAAN, LUKUJONOT JA SUMMAT SEKÄ SALAKIRJOITUS Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi Alkupala Pyydä ystävääsi ajattelemaan

Lisätiedot

RAHA- JA PANKKITEORIA. 1. Hyödykeraha. 2. Raha-aggregaatin M2 muutokset

RAHA- JA PANKKITEORIA. 1. Hyödykeraha. 2. Raha-aggregaatin M2 muutokset RAHA- JA PANKKITEORIA 31C00900 1. Hyödykeraha Miten seuraavat asiat sopisivat hyödykerahaksi? Tarkastele asiaa rahan kolmen perusominaisuuden valossa! (1 piste/hyödyke) Vaihtovirta (230 V) Hyvä arvon mitta,

Lisätiedot

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Matti Lehtinen Desimaaliluvut ovat niin jokapäiväisiä ja niillä laskemiseen niin totuttu, ettei yleensä tule miettineeksi, mitä ne oikeastaan ovat. Joskus kauan

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla

i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Jos vaikka kolmosta ei tiedettäisi, sen saisi ratkaisua jakolaskulla 1 PROSENTTILASKUN PERUSTAPAUKSET 1. Prosenttilaskun perusyhtälö i a = b, jossa i = prosenttiluku desimaalimuodossa a = perusarvo b = prosenttiarvo Kun kaksi kolmesta tunnetaan, voidaan kolmas aina ratkaista

Lisätiedot

Talousmatematiikka (3 op)

Talousmatematiikka (3 op) Talousmatematiikka (3 op) Tero Vedenjuoksu Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Talousmatematiikka 2011 Yhteystiedot: Tero Vedenjuoksu tero.vedenjuoksu@oulu.fi Työhuone M231 Kurssin kotisivu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 %

6 Kertausosa. 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % 6 Kertausosa 1. a) Arvo laskee 4,3 % 100 % - 4,3 % = 95,7 % Arvo nousee 28,9 % 100 % + 28,9 % = 128,9 % Osakkeen arvo vuoden lopussa 1,289 0,957 12,63 = 15,580... 15,58 b) Indeksin muutos: 6500 1,1304...

Lisätiedot

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN:

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: 6 LIITE PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: K m K 1 A K t K m A K K t K ' K 1 Kirjainten ja merkkien selitykset: ' ' K luoton numero K lyhennyksen

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot