Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, , 67AC.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC."

Transkriptio

1 Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa 30/360. Laske luotosta maksettavat maksuerät. Ratkaisu: Eriä on 4. Kolme ensimmäistä erää kostuvat pelkästä korosta ja ovat suurudeltaan , 08/12 666, 67AC. Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, , 67AC. 2. Asuntoa varten otetaan kiinteänkorkoista tasalyhennyslainaa. Laina-aika on 15 vuotta, lyhennyksiä tehdään neljännesvuosittain. Korkokanta 6, 5%. a) Laske ensimmäinen maksuerä. b) Kuinka paljon lainaa on jäljellä 12. maksuerän jälkeen? c) Kuinka suuri on 13. maksuerä? d) Kuinka paljon lainasta maksetaan kaikkiaan korkoa? Ratkaisu: Vakiolyhennys on = = 750, 00AC. 60 a) Ensimmäinen erä on lyhennys+korko koko lainasta eli 750, , /4 = 1481, 25AC. Muista, että korkokannan on oltava relatiivisesti muutettu vastamaan korkojaksoa, tästä syystä yllä jaetaan 4:llä. b) 12 maksuerän jälkeen lainaa on lyhennetty 12 kertaa, joten jäljellä =

2 c) 13. erä on lyhennys+korko jäljellä olevasta lainasta, joka laskettiin b)-kohdassa eli 750, , /4 = 1335AC. d) Tasalyhennyslainan korot muodostavat aritmeettisen jonon, jossa ensim. jäsen a 1 = 0, /4 = 731, 25 on ensimmäisen erän korko (koko lainan korko), viimeinen jäsen a 60 = 0, /4 = 12, 1875 on lyhennyksen korko (viimeisessä erässä lainaa jäljellä tasan yhden lyhennyksen verran) ja jäseniä 60 = Aritmeettisen jonon summan kaava antaa kokonaiskorot, S = a 1 + a n 2 n = 731, , = 22303, 125AC. 3. Tasalyhenteistä asuntolainaa nostetaan euroa. Lainasta maksetaan suorituksia kuukausittain 20 vuoden ajan. Ensimmäinen maksuerä on 1080 euroa. Mikä on lainan korkokanta? Ratkaisu: Lyhennys on L = Merkitään (vuotuinen) korkokanta i:llä. Ensimmäinen maksuerä on lyhennys+koko lainan korko, mistä saadaan i:lle yhtälö i/12 = 1080, i/12 = , i = 12 ( )/ , 058 = 5, 8%. 4. Kiinteäkorkoisen euron tasaerälaina korkokanta on 6% ja laina maksetaan 15 vuodessa. Laske tasaerät ja kokonaiskorot kun tasaerät maksetaan a) puolivuosittain, 2

3 b) kuukausittain. Ratkaisu: Tasaerä lasketaan annuiteettikaavalla (1 + i) n 1 A, missä A = on laina, i korkokanta per korkojakso ja n maksuerien lukumäärä. a) Kun erät maksetaan 2 kertaa vuodessa, korkokanta on i = 6%/2 = 3% = 0, 03 ja n = 15 2 = 30. Tasaeräksi saadaan k = 1, , 03 1, Kaiken kaikkiaan maksetaan , 31AC. 6122, , 33. Näistä korot , = 63669, 33. b) Kun erät maksetaan 12 kertaa vuodessa, korkokanta on i = 6%/12 = 0, 5% = 0, 005 ja n = = 180. Tasaeräksi saadaan k = 1, , 005 1, Kaiken kaikkiaan maksetaan , 63AC. 1012, , 07. Näistä korot , = 62273, 07. 3

4 5. Villen nettoansiot ovat 1500 euroa kuukaudessa. Niistä 35% menee asuntolainan kuukausittaiseen tasaerään. Lainan korkokanta on 6% ja laina-aika 15 vuotta. a) Kuinka suuri on Villen asuntolaina? b) Kuinka paljon lainaa on jäljellä 10 vuoden lainan ottamisen päästä (eli heti 120 maksuerän jälkeen)? Ratkaisu: a) Tasaerä on Annuiteettikaavasta saadaan kaava lainan määrälle , 35 = 525. (1 + i) n 1 A A = (1 + i)n 1 (1 + i) n i k, missä nyt k = 525AC, i = 6%/12 = 0, 005, n = = 180. Näitä sijoittamalla saadaan A = 1, , 35AC. 1, , 005 b) Lainajäännös lasketaan samannäköisellä kaavalla A = (1 + i)m 1 (1 + i) m i k, missä m = = 60 on jäljellä olevien maksuerien lukumäärä. Tästä saadaan A = 1, , 92AC 1, , Asuntolainan suuruus on euroa. Laina on annuiteettilaina, jonka korkokanta on alussa 4, 5% ja laina-aika 20 vuotta. Tasaerät maksetaan kuukausittain. Välittömästi 24. tasaerän jälkeen korkokanta nousee 0, 75 prosenttiyksikköä. Laske uusi tasaerä (jos oletetaan, että maksuaika pysyy samana)? 4

5 Ratkaisu: Lasketaan ensin alkuperäinen tasaerä, (1 + i) n 1 A, missä i = 4, 5%/12, n = 20 12, A = Saadaan k 759, 18AC. Laina-jäännös 24. tasaerän jälkeen on A = (1 + i)m 1 (1 + i) m i k, missä m = = 216 (jäljellä olevien erien lkm), i = 4, 5%/12, A = , k laskettu edellä. Saadaan A = , 72AC. Uusi tasaerä saadaan tasaeräkaavalla (1 + i) n 1 A, missä nyt i = (4, 5 + 0, 75)% = 5, 25% (uusi korkokanta), A = A = , 72, n = = 216. Uusi tasaerä on k 804, Vaihtuvakorkoisen tasaerälainan tasaerä on kiinteä 627, 60 euroa/kk, kun laina-aika on aluksi 22 vuotta ja lainan korkokanta 6, 24%. Kuinka paljon laina-aika lyhenee, kun 24. tasaerän jälkeen korkokanta laskee 0, 84 prosenttiyksikköä? Oletetaan, että tasaerä pysyy samana. Ratkaisu: Lainaa on 24 tasaerän jälkeen jäljellä A = (1 + i)m 1 (1 + i) m i k, missä m = = 240 (jäljellä olevien erien lkm), i = 6, 24%/12, k = 627, 60. Sijoittamalla arvoja saadaan A = 85931, 94. Lasketaan tälle lainalle uusi maksu-aika m kaavasta A = (1 + j)m 1 (1 + j) m j k, 5

6 missä j = (6, 24 0, 84)%/12 = 5, 4%/12 on uusi korkokanta ja k = 627, 60 vanha tasaerä, joka pidetään samana. Merkitään y = (1 + i) m, jolloin saadaan y:lle yhtälö y 1 jy A = y 1 y j k, = A k = 85931, , 70 = b y 1 = bjy, y(1 bj) = 1, (1 + j) m = y = 1 1 bj Otetaan logaritmi molemmilta puolelta, saadaan m ln(1 + j) = ln m = (ln 1 1 bj, 1 )/ ln(1 + j). 1 bj Sijoittamalla arvoja (parempi vastaa tässä vaiheessa, ei lasketa likiarvoilla välivaiheissa) saadaan m 213, 20. Kun tähän lisätään 24 kuukautta, jotka ovat jo menneet, saadaan uudeksi laina-ajaksi 237, 2 kuukautta eli noin 19, 77 vuotta. Laina-aika lyhenee noin 2 vuotta ja 3 kuukautta. 8. Osamaksuehdot ovat seuraavat: myyntihinta euroa käsiraha 6000 euroa luoton perustamismaksu 120 euroa korko 6, 3% laskutuspalkkio 9 euroa/kk luottoaika 32 kk 6

7 Laske a) Tasaerät, jos oletetaan, että ne ovat kaikki samat. b) Erät, jos oletetaan, että kaikki, paitsi viimeinen, ovat samat ja viimeinen on 25% myyntihinnasta. Laske myös luottohinta ja luottokustannukset molemmissa tapauksissa. Kummassa tavassa luottohinta on pienempi? Kummassa erät ovat (viimeistä lukuun ottamatta) pienempiä? Ratkaisu: a) Rahoitettava määrä on Maksuerä on A = = 19120AC. (1 + i) n 1 A, missä A = 19120, n = 32, i = 6, 3%/12. Sijoittamalla saadaan k 650, 66. Osamaksuerä on maksuerä+9 euron palvelumaksu eli Luottohinta on Luottokustannukset ovat b) Viimeinen maksuerä on 650, = 659, 66AC. 659, = 27109, , = 2109, 16AC. 0, = 6250AC ja osamaksuerä = 6259AC. Muilla 31 erillä on maksettavaa rahoitettava määrä miinus viimeisen erän nykyarvo kaupantekohetkellä eli 6250 B = (1 + 0, )32 on se "lainan määrä"joka pitää maksaa 31:ssä maksuerässä. Maksuerälle saadaan (1 + i) n 1 B, 7

8 missä nyt n = 31, i = 0, 063/12. Tästä k 484, 73. Osamakueräksi saadaan 483, = 493, 73 Luottohinta on Luottokustannukset ovat 493, = 27564, , = 2564, 63. Erät ovat (viimeistä lukuun ottamatta) pienempiä vaihtoehdossa b), mutta luottohinta on pienempi a):ssä. 9. Auto rahoitetaan 48 kuukauden leasingsopimuksella. Vuokrat maksetaan kuukausittain etukäteen ja auton jäännösarvo on 25% auton hankintahinnasta, joka on euroa. Korkokanta 12%. a) Laske leasingvuokra jos oletetaan, että kaikki vuokrat ovat suuruudeltaan samoja. b) Laske leasingvuokra jos oletetaan, että kaikki vuokrat ovat suuruudeltaan samoja, paitsi ensimmäinen vuokra, joka on 10% auton hankintahinnasta. Laske myös leasingkerroin molemmassa tapauksessa. Ratkaisu: a) Leasingin vuokra saadaan kaavasta k = A J (1+i) n 1 + (1+i)n 1 1 (1+i) n 1 i missä nyt A = J = 0, , i = 0, 12/12 = 0, 01 ja n = 48. Sijoittamalla arvoja saadaan k 506, 69. Leasing kerroin on 506, , 2%. b) Erikoistapauksessa jossa ensim. vuokra on poikkeava, muut erät lasketaan kaavalla k = A J V (1+i) n 1, 8 (1+i) n 1 1 (1+i) n 1 i,

9 missä nyt A = J = 0, , V 1 = 0, = 2300, i = 0, 12/12 = 0, 01 ja n = 48. Sijoittamalla arvoja saadaan k 458, 68. Leasing kerroin on 458, %. 9

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN:

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: 6 LIITE PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: K m K 1 A K t K m A K K t K ' K 1 Kirjainten ja merkkien selitykset: ' ' K luoton numero K lyhennyksen

Lisätiedot

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001

LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Liiketalous, Pasila LIIKE-ELÄMÄN MATEMATIIKKA 1 MAT1LH001 Katri Währn Syksy 2013 ESIPUHE Tämä luentorunko on tarkoitettu oppikirjan tueksi eikä suikaan korvaamaan sitä. suosittelen

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

Prosentti- ja korkolaskut 1

Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti- ja korkolaskut 1 Prosentti on sadasosa jostakin, kuten sentti eurosta ja senttimetri metristä. Yksi ruutu on 1 prosentti koko neliöstä, eli 1% Kuinka monta prosenttia on vihreitä ruutuja neliöstä?

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa.

kotitalouksien taloudellista liikkumavaraa. Kotitalouksien taloudellinen liikkumavara Suomessa Suomalaisten kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut trendinomaisesti koko 2000-luvun ajan, ja vuonna 2011 suomalaisilla kotitalouksilla oli velkaa

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat?

Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Desimaaliluvut, mitä ne oikeastaan ovat? Matti Lehtinen Desimaaliluvut ovat niin jokapäiväisiä ja niillä laskemiseen niin totuttu, ettei yleensä tule miettineeksi, mitä ne oikeastaan ovat. Joskus kauan

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

1. Keskimääräisen nimellistuottoprosentin laskenta

1. Keskimääräisen nimellistuottoprosentin laskenta 1 3.10.2011/TELA/Tuotonlaskentaryhmä/R.Vanne Yli vuoden mittaisen aikavälin tuoton raportointi 1. Keskimääräisen nimellistuottoprosentin laskenta FIVAn määräykset yksityisalojen työeläkevakuuttajille sisältävät

Lisätiedot

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen

ODIN om Eiendom. Kiinteistösijoittaminen Hugin & Munin Special Report 11 / 2012 ODIN om Eiendom Kiinteistösijoittaminen Kiinteistösijoittaminen Johdanto Kiinteistöt ovat maailmaan suurin omaisuusluokka. Yksityishenkilöille asunto edustaa usein

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12.

Palvelemme numerossa 0800 9 3488 maanantaista torstaihin kello 10 12. Talous- ja velkaneuvonta Jos sinulla on rahavaikeuksia, Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa sinua. Sinulla voi olla paljon tai vähän velkaa. Maksat ehkä jo velkaa, tai sinulta peritään sitä. Voit joka

Lisätiedot

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU

KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU KIRJANPIDON KÄYTÄNTEITÄ, TOSITE JA LASKU Tiliotteet muodostavat tositteiden kanssa kirjanpidon perustan. Aineiston käsittelyn helpottamista varten tositteet niputetaan mappiin kuukausittain aikajärjestykseen.

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS

Takausopas. Tammikuu 2014 TAKAUSOPAS Takausopas Tammikuu 2014 1 Sisällys > Takuu-Säätiö 3 > Mikä on järjestelylaina ja sen takaus? 3 Mitä velkoja järjestelylainalla voidaan yhdistää? 4 Uusien hankintojen rahoittaminen 5 > Sopiiko takaus Sinulle?

Lisätiedot