Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:"

Transkriptio

1 Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie kasalaie käytäössä tutustumaa. Asiaa liittyy hyvi likeisesti myös rosetuaalie kasvu. Muistettaee, että jos joki kohde kasvaa % aja t kuluessa, ii ajassa, joka sisältää kl t: t mittaisia aikajaksoja, kohde kasvaa α -kertaiseksi, missä α + 0 o s. korkotekijä tai kasvutekijä. Prosettiluku voi luoollisesti olla egatiivieki, jolloi ollaa tekemisissä egatiivise kasvu, rosetuaalise väheemise kassa. Oletetaa aluksi sellaie teoreettie tilae, että Sari o maksettava kertaa aia vuode loussa a (vaikkaa säästöö omalle tilillee tai elivelkojaa Jaelle, joka taas voi aa rahat säästöö omalle tilillee), ja että kuki vuode loussa ääomaa liitetää % mukaa laskettu vuotuie korko. Halutaa tietää, kuika suureksi summaksi (K) ääoma o vuode aikaa kasvaut. Kysymysasettelut o tieteki muotoiltava äivällee. Lasketaa kulleki a euro maksuerälle eriksee, kuika suureksi erä o vuodessa kasvaut: Viimeie erä, joka siis maksetaa viimeise eli. vuode loussa, ei ehdi kasvaa korkoa laikaa, jote se suuruus o vai elkkä a euroa. Toiseksi viimeie maksuerä ehtii kasvaa korkoa vuode, jote se arvo :e vuode loussa o αa. Kolmaeksi viimeie maksuerä ehtii kasvaa korkoa kaksi vuotta, ja se arvo o tuolloi site aα. Päättelyä äi jatkae todetaa, että kaikkei esimmäie maksuerä ehtii kasvaa korkoa ( ) vuotta ja o s. erääivää arvoltaa a euroa. Ku kaikki maksuerää, joista jokaie o kasvaut korkoa eriituise aja, lasketaa yhtee, saadaa (Jae) tili (ko. aikajakso äättyessä) ääomaksi K a + aα + aα + aα aα (7)

2 a ( + α + α + α α ), sillä oha viimeksi kirjoitetulla rivillä sulkulausekkeessa geometrise joo termie summa, missä esimmäie termi o ykköe, termie lukumäärä ja suhdelukuα. Käytäössä tilae voisi olla vaikka sellaie, että Sari olisi maksettava viisi kl 00 euro suuruisia summia, esimmäie vaikkaa..007, jolloi viimeise maksu äivämäärä o..0. Ku käytäössä usei uhutaa äi muodostuva ääoma K ykyarvosta k elettäessä vuode 007 viimeistä äivää, ii K tarkoittaa..0 Jae tilillä olevaa summaa ja k tarkoittaa sitä kertasummaa, joka itäisi tilille laittaa..007, ja joka sitte kasvaisi K markaksi..0 meessä tilii muutoi koskematta kui lisäämällä korot. Yleisesti rahaa o tilillä korkokautta (esimerkissä tasa eljä vuotta, vaikka Sari viisi erää maksaaki). kα ja Tällöi o K K kα (I) Huom.! O toki mahdollista uhua tuleva ääoma ykyarvosta k vaikkaa , jos kerra Sari juuri tuolloi vetoja hävisi. Tällöi k: esimmäie korkokausi olisi vai 6½ kuukautta. Tuleva ääoma ykyarvosta o edellä uhuttu elettäessä äivää..007, jolloi tilillä oloaika o siis tasa 4 vuotta. Päivämäärissä sikatarkkaa!!! Jos maksatussysteemi o sellaie, että summa maksetaaki jokaise vuode alussa, ii jokaie maksuerä ehtii kasvaa korkoa vuotta itemmä aja, viimeie maksuerä vuode, toiseksi viimeie kaksi vuotta, je. ja esimmäie maksuerä täydet vuotta. Tämä tarkoittaa Sari elivelkataauksessa esimerkiksi sitä, että hä maksaisi Jae tilille esimmäise 00 erä..007, toise..008 ja viidee..0 ja sitte kysyttäisii, mikä o tilitilae..0. Tässä taauksessa kaavaa (I) o oikealle uolelle lisättävä tekijä α (oha jokaie maksuerä ollut vuotta idemmä aja akissa), jolloi (7)

3 aα ( α ) K (II) Esim. 7. Oletetaa, että Sari maksaa Jae tilille viisi 00 euro suuruista summaa vuosittai vuode viimeiseä äivää ja esimmäie maksu o Olkoo tili korko 4%, jolloi vuode 0 viimeiseä äivää Jae tilillä o 5 00 (,04 ) K,04 546,56 euroa yhtälö (I) mukaa. Jos Sari haluaisi maksaa koko summa kertamaksulla vaikkaa juuri..007, ii (,04 ) k 469, α (,04 (,04 ) ja summa olisi sitä ieemi, mitä aiemmi hä maksusa suorittaisi. Kasvaisiha se Jae tilillä korkoa. Edellä saottu edellyttäisi tietysti sitä, että Jae tilitilatee tulisi..0 olla juuri 546..euroa yöristettyä kokoaisii setteihi euro suuruie ääoma kasvaisi siis eljässä vuodessa 4% mukaa 546 euroksi ja setiksi. Huom.! Jos maksut suoritetaaki uolivuosittai (kuukausittai), o kaavoissa korvattava arvolla ½ (/) ja korvattava arvolla (). kt Ku korkolasku kaavaa r sijoitetaa t ½ (vuotta), ii korkoa 0 kasvava summa k arvo uoli vuotta myöhemmi o k ½ K ½ k + k( + ), ja vuodessa uole vuode mittaisia 0 00 korkokausia o kaikkiaa kl. Etää sitte, ku maksut suoritetaa kerra kuussa? Esim. 8. Erja o ostaut lähes uude Mercedes-Bezi ja kauiaa kassa soiut, että maksaisi käsirahaksi keluutetu vaha BMW: lisäksi kolme vuode aja a) 000 /vuosi aia tasavuosie kuluttua kauateosta b) 00 /kk kuki kuukaude loussa. (7)

4 Oletetaa, että Erja soi kauat Samaa iltaa hä taaa uelmiesa rissi, joka koeajaa MB: ja se hyväksi toteaa. Prissi o tieteki rikas ja toteaa, ettei autokauiaille korkoja maksella. Prissi siis käy suorittamassa jäljellä oleva kauahia välittömästi. Kuika suure summa rissi kumaisessaki taauksessa maksoi, jos osamaksukaua korko oli 8% (korkotaso ousee)? Jos Erja olisi joutuut osamaksukierteesee, hä olisi kolmesti maksaut 000 euroa eli , ja Jäljellä oleva osamaksukauasumma ykyarvo saadaa suoraa yhtälöstä (I) eli k α k ja ku a 000, α + α ( 0 000(,08 ).08 ja, ii k 095, ,08 0,08 mk 7 settiä. Rahaa säästyi yli 5000 euroa. Asia syvemmäksi ymmärtämiseksi tilaetta voidaa katsella vielä yksityiskohtaisemmiki. Tiedustellaa siis, mitkä ovat e kolme rahasummaa, a, a ja a, joista 8 % koro mukaa - esimmäie kasvaa kolmessa vuodessa 000 euroksi - toie kasvaa kahdessa vuodessa 000 euroksi ja - kolmas kasvaa vuodessa 000 euroksi. Nyt o 000 aα aα aα a + a + a + + k α α α 000( α + α + ) 000( k 000( + + ). α α α α α ( Sovellutuksissa o tieteki huomattavasti jalomaa ystyä johtamaa laskukaava joka tilateelle eriksee kui käyttää valmiita kaavoja. Kaava johtamistaito osoittaa vakuuttavasti asia kohtalaise syvää ymmärtämistä, mitä taas valmiisee kaavaa sijoittelemie ei välttämättä ole. 4(7)

5 Toisessa vaihtoehdossa Erja iti maksaa 6 kl 00 eriä. Kuukaude mittaisia korkokausia o vuodessa, ja korkotekijä o tällöi 8 t 8 5 α ja korkokausia kolmessa vuodessa kaikkiaa 6 kl. Yhtälö (I) mukaa saadaa k [( ) ) ( ) settiä. Jos laia maksetaa takaisi site, että ääoma lyheys o joka kerta samasuuruie, laia hoito voi alussa olla melko rasittavaa, sillä oha jokaise lyheykse yhteydessä maksettava myös kulloiki jäljellä oleva ääoma korko. Asutolaiat saattavat viedä ottajasa maksukyvy äärirajoille. Jotta maksurasitus olisi laiaajalle tasaisemi, käytetää takaisimaksussa usei auiteettieriaatetta. Vuosittai, useimmite ehkä kuukausittai maksetaa koko laia-aja (ellei korkokata muutu) yhtä suuri maksu, jota saotaa laia auiteetiksi ja laiaa kuoletuslaiaksi. Tähä s. tasaerää sisältyvät sekä jäljellä oleva ääoma korko että lyheys. Heti laia ottamise jälkee lyheys saattaa olla ieemi kui korko ku taas laia-aja louuolella viimeisissä erissä korko o lyheyksee verrattua vähäie. Esim. 9. Oletetaa, että Riikka lähtee oiskelemaa kauukii, jossa vuokraasutotilae o sage huoo. Niiä ostavat Riika (äveriäät) vahemmat oiskelukauugista yksiö ja ottavat tätä varte akista laiaa euroa 5.5% korolla kymmeeksi vuodeksi. Laia sovitaa takaisimaksettavaksi a) kymmeeä yhtä suurea tasaerää vuode välei laia ostamisesta b) 0 yhtä suurea tasaerää kuukausittai. Laske ko. tasaerä suuruus sekä se, c) kuika aljo kumaisessaki taauksessa jouduttii maksamaa korkoa. 5(7)

6 a) Jaetaa laia kymmeee osaa a, a, a,..., a9 ja a, joide summa laia ääoma k. Esimmäie osa a kasvaa korkoa vuode ja se arvo tällöi, siis vuotta myöhemmi laia vuotuismaksu a. Tässä imeomaisessa taauksessa a a. 055 ja yleisesti o a aα, missä α +. 0 Toie osa a ehtii kasvaa korkoa kaksi vuotta, ja se arvo tämä aja kuluttua laia vuotuismaksu a ja toisaalta a yleisesti o voimassa a a α. a. ; 055 Viimeie osa a ehtii kasvaa korkoa korolle vuotta, ja tämä jälkee seki arvo laia vuotuismaksu a Yleisesti o voimassa a a α. O saatu kymmee yhtälöä: a aα a aα a aα a... aα a a a α a a α... a a α Laskemalla yhtee oikeauoleise ryhmä kaikki kymmee yhtälöä saadaa (alaideksei varustetut a-kirjaita yhtee laskie) laia ääoma k a + a a9 + a ) 9 α α α α α + α + α α + α + a ( a. α α ( Ratkaistaa saatu yhtälö a: suhtee, jolloi tullaa yhtälöö (III): 6(7)

7 kα ( a (III) Jos laiaa lyheetää kerra vuodessa, ii 80000,055 (,055 ) a 6,45, settiä. Maksamalla kl lasketu suuruisia eriä Riika vahemmat maksavat akille yhteesä 64., jote he tulevat maksaeeksi korkoa tämä summa ja laia ääoma erotukse verra, suuillee siis ( ) 64 euroa!! b) Jos laiaa lyheetää kuukausittai, o lyheyksiä kaikkiaa kl ja korkotekijä α + + sekä kuukausimaksu akk 868, settiä. Maksamalla 0 kl lasketu suuruisia eriä Riika vahemmat maksavat akille kaikkiaa oi 485, jote akki ettoaa korkoa 485. Kaattaa aa merkille, että maksettaessa tasaerällä kuukausittai maksu ei ole kahdestoista osa koko vuode maksusta. Valitsemalla maksu kerra kuussa säästää koroissa lähes 960 euroa verrattua siihe, että suorittaisi maksu kerra vuodessa. 7(7)

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14).

Huom 4 Jaksollisten suoritusten periaate soveltuu luonnollisesti laina- ja luottolaskelmiin. Lähtökohtaisena yhtälönä on yhtälö (14). Auiteettiperiaate Huom 4 Jaksolliste suorituste periaate soveltuu luoollisesti laia- ja luottolaskelmii. Lähtökohtaisea yhtälöä o yhtälö (14). Auiteetti Nimellisarvoltaa K 0 suuruise laia maksuerä k, joka

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää.

MAA9.2 2014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. MAA9. 014 Jussi Tyni Lue ohjeet huolellisesti! Tee pisteytysruudukko konseptin yläkertaan. Muista kirjoittaa nimesi. Kysymyspaperin saa pitää. A-OSIO: Ei saa käyttää laskinta. MAOL saa olla esillä. Maksimissaan

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski

Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Oma vai vuokrattu? Jan Antell Mika Vaihekoski Yksi meitä kaikkia askarruttavista ikuisuuskysymyksistä on valinta vuokra- ja omistusasunnon välillä. Kuten kaikki tiedämme useimmat suomalaiset ovat päätyneet

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1

Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1 Voiko turkulaisten kirjoittamista artikkeleista yli 100 % olla kvantitatiivisia? Vetosuhteen (odds ratio) ja vedon (odds) tulkintaa 1 Hannu Rita: FT, lehtori, Metsävarojen käytön laitos, Helsingin yliopisto;

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN:

PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: 6 LIITE PERUSYHTÄLÖ, JOKA OSOITTAA YHTÄÄLTÄ LUOTON JA TOISAALTA LYHENNYSTEN JA MAKSUJEN VASTAAVUUDEN: K m K 1 A K t K m A K K t K ' K 1 Kirjainten ja merkkien selitykset: ' ' K luoton numero K lyhennyksen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa

Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa PROSENTTILASKENTAA 1. Prosentti Erilaisten osuuksien kuvaamiseen ja vertaamiseen käytetään prosenttia eli sadasosaa Prosentin merkitsemiseen käytetään yleensä prosenttimerkkiä %. 1. Prosenttiluku muutetaan

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN!

ÄLÄ KÄÄNNÄ SIVUA ENNEN KUIN VALVOJA ANTAA LUVAN! A-OSA TEKSTIOSA 6.6.2008 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit tehdä merkintöjä

Lisätiedot