Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www.math.helsinki.fi/solmu/"

Transkriptio

1 1/

2 Solmu Solmu Solmu 1/ Mtemtiikn litos PL 4 (Yliopistonktu 5) Helsingin yliopisto Päätoimittj Pekk Alestlo Toimitussihteerit Jouni Seppänen j Mik Koskenoj Sähköposti Toimituskunt: Heikki Apiol Mtti Lehtinen Kullervo Nieminen Mrjtt Näätänen Grfinen vustj Mrjn Beddrd Seurvn lehteen trkoitetut kirjoitukset pyydämme lähettämään syyskuun loppuun mennessä. Lehden loittmisen tekivät tloudellisell tuelln mhdolliseksi Noki (http://www.noki.com/) j Tloudellinen Tiedotustoimisto (http://www.tt.fi/). Opetusministeriö (http://www.minedu.fi/) on keväästä 1997 lken vustnut tloudellisesti Solmu. Huom! Solmun pperiversio postitetn nykyisin vin niihin kouluihin, jotk ovt sitä erikseen pyytäneet. Solmun Internet-sivuilt stv pperiversio on mhdollist tulost omll kirjoittimell. Toivomme, että lehti ei jää vin opettjien luettvksi, vn sitä kopioidn kikille hlukkille.

3 Solmu 1/ Sisällys Pääkirjoitus Kolmnnen steen yhtälöä rtkisemss Geometrikulm 10: Mikä on pint? Roomliset numerot lskento ilmn kertotulu Pythgorn luse Englnniss kohotetn mtemtiikn kouluopetuksen tso

4 Solmu Solmu Pääkirjoitus Mtemtiikn ylioppilskokeen uudistuminen viime keväänä jäi tuskin keneltäkään mtemtiikn priss työskentelevältä huommtt. Mistään rdiklist uudistuksest ei tosin ollut kysymys, sillä inkin päällisin puolin trksteltun voisi jtell, että entisten kokeiden vlinniset - j b-kohdt muuttuivt omiksi tehtävikseen. Tustll lienee kuitenkin suuntus, jonk mukn loppupään tehtävien ihepiiri koskettelee ikisemp enemmän myös vlinnisten kurssien sioit. Sen sijn relikokeen kohdll on julkisuudess esitetty pljon suurempi muutosvtimuksi, joiden keskeisenä sisältönä on ollut kokeen jkminen luonnontieteelliseen j humnistiseen osn. Nähdäkseni nämä esitykset tuntuvt hyvin perustelluilt, sillä reliineiden sekmelsk ylioppilskokeess on ihmetyttänyt itseänikin in lukiojst lähtien. Toislt olisin vlmis menemään vieläkin pidemmälle, sillä mielestäni fysiikk, kemi j biologi nsitsisivt omn kokeens siinä missä espnj, itli j portugli, millään tvll väheksymättä näitä hienoj kieliä. Tämän tpinen jko vhvistisi mtemttisesti suuntutuneiden lukiolisten sem. Toisen ktsntoknnn mukn koko ylioppilskoe on trpeeton, sillä esimerkiksi useimmt korkekoulut vlitsevt opiskelijns omien vlintkokeidens perusteell, eikä ylioppilskokeen rvosnoj tsoittv vikutust näin ollen trvittisi. Yliopistoiss näyttää kuitenkin olevn suuntuksen pikemminkin suorn opiskelijvlinnn lisääminen kuin siitä luopuminen. Jos tämä suuntus jtkuu, korostuu ylioppilstutkinnon merkitys entisestään. Tätä kirjoitettess olln opetusministeriössä ryhtymässä tositoimiin relikokeen uudistmiseksi; jäämme odottmn tuloksi. Pekk Alestlo

5 Solmu 1/ Kolmnnen steen yhtälöä rtkisemss Tustn trinllemme on tämän kevään lyhyen mtemtiikn yo-tehtävä, joss käskettiin osoittmn, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri välillä (2,3) j pyydettiin hrukoimn kyseiselle juurelle kksidesimlinen likirvo. Moni kokels yritti vhingoss sovelt probleemn toisen steen yhtälön rtkisukv, toki huonoll seuruksell. Tietystikään tehtävän rtkisuss ei trvit juuren trkn rvon määräämistä juuren olemssolo nnetull välillä seur polynomifunktion f jtkuvuudest j hvinnost f(2)f(3) < 0 (merkin vihtuminen). Mutt meitä motivoikin uteliisuus: olisihn jännittävää tietää trkk luseke kyseiselle juurelle! Johdmme seurvss yleisen rtkisukvn kolmnnen steen yhtälölle sekä kerromme lyhyesti sin liittyvästä historist. Esitiedoiksi riittää lukion pitkän mtemtiikn kurssi, liitteessä kertmme lyhyesti kompleksilukujen juurtmist. Myöhemmässä kirjoituksess trkoitukseni on käsittelellä hiemn yleisemmin likirvomtemtiikk, eli kuink esimerkiksi yllä minittu juuri voidn lske tehokksti niin trksti kuin hlutn. 1. Relijuurten lukumäärä. Lähdetään liikkeelle yleisestä kolmnnen steen yhtälöstä 3 z z z + 0 = 0, missä oletmme, että kertoimet ovt mielivltisi relilukuj j 3 0. Voimme olett, että 3 = 1, kosk tähän tilnteeseen päästään jkmll puolittin luvull 3. Yhtälö yksinkertistuu, kun vlitsemme uudeksi tuntemttomksi luvun x settmll z = x 2 /3. Päädymme yhtälöön (x 2 /3) (x 2 /3) (x 2 /3) + 0 = 0, mikä sieventyy muotoon (trkist itse väliviheet!) Tässä luvuill p j q on lusekkeet x 3 + px + q = 0. (1) p = , q =

6 Solmu Solmu Jos osmme rtkist jokisen muoto (1) olevn yhtälön, osmme silloin rtkist kikki kolmnnen steen yhtälöt. Johdnnoss minittu yhtälö x 3 4x 2 = 0 onkin jo vlmiiksi tätä muoto. Yhtälön x 3 +6x 2 3x 7 = 0 juuret sdn puolestn lisäämällä luku 2 yhtälön x 3 15x + 15 = 0 juuriin. Jtkoss trkstelemmekin inostn yhtälöä (1). Lukion kurssiss minitn yleinen tieto lgebrn perusluse jonk mukn n:nnen steen yhtälöllä on in tsn n juurt, kun usemmnkertiset juuret lsketn kertlukuns mukn j juuret voivt sd kompleksilukurvoj. Erityisesti kolmnnen steen yhtälöllä (1) on in enintään kolme erisuurt juurt. Merkitään f(x) = x 3 +px+q. Funktio f on polynomifunktion jtkuv j helposti nähdään, että lim x + f(x) = + j lim x f(x) =. Kosk f viht merkkiä relikselill, on sillä oltv inkin yksi relinen nollkoht, olkoon se. Tiedämme silloin, että polynomi f on jollinen polynomill x j voimme kirjoitt f(x) = (x )(x 2 + dx + e). Toisen steen yhtälöllä x 2 + dx + e on tutun rtkisukvn mukn juuret d/2 ± (d/2) 2 e, jotk joko ovt kumpikin relisi ti sitten erisuuri (liitto-)kompleksilukuj. Pätee siis: Jos yhtälön (1) kikki juuret ovt reliset, niin erisuuri juuri on 1 3 kpplett. Muuss tpuksess yksi juurist on relinen j kksi muut ovt (ei-relisi) liittokompleksilukuj. Toisen steen yhtälön x 2 + bx + c = 0 juurten relisuuden voimme selvittää ilmn että rtkisemme yhtälöä: riittää pelkästään trkstell diskriminntin b 2 4c merkkiä. Näytämme seurvss, että myös kolmnnen steen yhtälölle on olemss vstv keino selvittää relijuurten lukumäärä. Kun otmme käyttöön hiemn differentililskent, ei meidän trvitse ensin rtkist kyseistä yhtälöä! Trkstelln tätä vrten funktion f derivtt f (x) = 3x 2 + p j jetn käsittely eri tpuksiin luvun p merkin mukn. Jos p > 0 niin f (x) p > 0 kikill x, joten f on idosti ksvv koko relikselill. Siispä funktioll f : R R on enintään yksi nollkoht j iempien hvintojemme nojll sellinen todell löytyy. Tpuksess p < 0 derivtll f (x) = 3x 2 + p on kksi erisuurt relist nollkoht x = ± p/3. Trkstelemll derivtn merkkiä (tee merkkikvio!) näemme, että f on idosti ksvv väleillä (, p/3) j ( p/3, ) sekä idosti vähenevä välillä ( p/3, p/3). Erityisesti f( p/3) > f( p/3). Lisäksi totesimme jo iemmin, että lim x + f(x) = + j lim x f(x) =. Jos nyt esimerkiksi kumpikin luvuist f(± p/3) on (idosti) positiivinen, niin f viht merkkiä inostn välillä (, p/3), jolloin voimme iemmn nojll päätellä, että f:llä on täsmälleen yksi nollkoht välillä (, p/3) j muit nollkohti ei ole (piirrä hhmotelm kuvjst trkn päättelysi tueksi). Vstvsti relijuuri on vin yksi, jos luvut f(± p/3) ovt negtiivisi. Jos ts luvut f(± p/3) ovt eri merkkisiä, näemme että f:n kuvj leikk relikselin kerrn jokisell yllä käsittellyistä kolmest välistä, joten tässä tpuksess nollkohti on kolme. Trkstelln vielä vihtoehto, joss jompi kumpi luvuist f(± p/3) on noll. Kyseisessä tilnteess kuvj sivu relikseli vstvss kohdss, jolloin päättelemme, että yhtälöllä (1) on kksi relist juurt (iemmn mukn myös kolms juuri on relinen, joten nyt yhtälöllä on kksoisjuuri). 6 y 4 2 x Kuv 1: Kolme eri vihtoehto tpuksess p < 0.

7 Solmu 1/ Hvintomme voidn kiteyttää yksinkertisesti: kun p < 0, on relijuuri mksimimäärä vin jos luvut f(± p/3) ovt eri merkkiset, eli niiden tulo on negtiivinen. Lsketn f( p/3)f( ( p/3) = p/3( p/3) + p( ) ( ) p/3) + q p/3( p/3) + p p/3 + q ( = q 2 ) ( 3 p p/3 q + 2 ) ( 3 p p/3 = 4 ( q 2 )2 + ( p 3 )3). Otetn käyttöön merkintä (huom miinus-merkki!) ( D = ( q 2 )2 + ( p 3 )3) = ( q 2 ) 4 + p3. 27 Luku D snotn yhtälön (1) diskriminntiksi, j olemme juuri näyttäneet, että (inkin tpuksess p < 0) se näyttelee smnlist rooli kuin toisen steen yhtälön diskriminntti. Nimittäin, edellä tekemiemme hvintojen mukn yhtälöllä (1) on kolme juurt jos D > 0, kksi juurt jos D = 0 j vin yksi relijuuri jos D < 0. Tutkitn lopuksi, miten edellä johdettu diskriminnttiehto toimii tpuksess p 0. Jos p > 0, niin ikisemmn mukn relijuuri on yksi j toislt myös D < 0, kosk in q 2 0 j siis D p 3 /27. Tpuksess p = 0 yhtälö s muodon x 3 = q, joll on yksi relijuuri j kksi (ito) kompleksijuurt, jos q 0, jolloin myös D < 0. Jos q = 0, niin yhtälöllä on yksi (kolmois)juuri x = 0. Jälkimmäinen vihtoehto vst tpust D = p = 0. Voimme koot tuloksemme seurvsti: Luse 1. Jos diskriminntti on positiivinen, eli D > 0, on relikertoimisell yhtälöllä (1) kolme keskenään erisuurt relijuurt. Jos D < 0, on relijuuri yksi, j lisäksi yhtälöllä on kksi (ito) kompleksijuurt, jotk ovt toistens liittolukuj. Tpuksess D = 0 yhtälön juuret ovt reliset, j niitä on kksi erisuurt jos lisäksi p 0, j inostn yksi (kolmoisjuuri) jos lisäksi p = 0. Esimerkki. Ylioppilstehtävän yhtälölle x 3 4x 2 = 0 smme D = (( 2 2 )2 + ( 4 3 )3 ) = sillä on kolme erisuurt relijuurt. > 0, joten Hrj. 1. Montko relijuurt on yhtälöllä x 3 + 3x 2 5x 7 = 0? Entä yhtälöllä x 3 300x = 0? Hrj. 2. Olkoot luvut x 1, x 2, x 3 yhtälön x 3 + rx 2 + px + q = 0 juuret. Osoit, että r = (x 1 + x 2 + x 3 ), p = x 1 x 2 + x 2 x 3 + x 3 x 1 j q = x 1 x 2 x 3. Muodost kolmnnen steen yhtälö, jonk juurin ovt luvut 3,2 j 7. Hrj. 3. Tiedämme että luvut u, v ovt muoto x 3 + px + q = 0 olevn yhtälön juuri. Voitko päätellä kolmnnen juuren, vikket tiedäkään lukuj p j q? Sm kysymys, jos yhtälö on muoto x 3 + rx 2 + q = Rtkisukv. Rtkisukvn löytäminen kolmnnen steen yhtälölle ei ole linkn niin helppo kuin toisen steen yhtälölle. Otten huomioon lgebrllisten merkintöjen puutteellisuuden ei olekn ihme, ettei sitä keksitty ennen luku. Luonnollinen jtus olisi yrittää täydentää yhtälön (1) vsen puoli kuutioksi, mutt tämä lähestymistp ei sellisenn toimi. Eteenpäin pääsemiseen trvitn uusi ide. Sellisen trjo sijoitus x = u + v. Yhtälö (1) s sievennysten jälkeen muodon (trkist se) (u 3 + v 3 + q) + (3uv + p)(u + v) = 0. Selvästikin tämä yhtälö toteutuu mikäli u j v toteuttvt yhtälöprin { u 3 + v 3 = q uv = p/3. (2)

8 Solmu Solmu Korottmll jälkimmäisen yhtälön kolmnteen potenssiin smme yhtälön u 3 v 3 = (p/3) 3. (3) Siispä tiedämme mitä ovt lukujen u 3 j v 3 summ j tulo. Toisen steen yhtälön teorist (sievennä (y u 3 )(y v 3 )) tiedämme silloin, että luvut u 3 j v 3 toteuttvt toisen steen yhtälön y 2 + qy (p/3) 3, jot kutsutn yhtälöä (1) vstvksi resolventtiyhtälöksi. Tämän osmme rtkist tutull rtkisukvll j smme u 3 = q/2 + (q/2) 2 + (p/3) 3 = q/2 + D, missä D = (q/2) 2 (p/3) 3 on yhtälön diskriminntti. Vstvsti v 3 = q/2 D. Toki edellä u j v ovt symmetrisessä semss, eli merkit sttisivt oll toisinkin päin. Tässä viheess tiedämme, että rtkisemmme luvut u 3, v 3 toteuttvt yhtälöprin (2), joss jälkimmäinen yhtälö on korvttu yhtälöllä (3). Olkoon sitten u 0 = 3 q/2 + D (mikä thns kuutiojuuren rvo kelp tässä). Tämän jälkeen vlitsemme kuutiojuuren v 0 = q/2 3 D rvon niin, että yhtälöprin (2) jälkimmäinen yhtälö toteutuu, eli u 0 v 0 = p/3. Tämä on mhdollist, kosk suorn lskemll voimme trkist, että vlint v 0 = p/3u 0 toimii, tpuksen u 0 = 0 olless yksinkertinen. Silloin pri (u 0, v 0 ) selvästikin toteutt yhtälöprin (2) j siis u 0 + v 0 on yhtälön (1) rtkisu. Olemme selättäneet kolmnnen steen yhtälön! Yhtälön muiden juurien löytämiseksi merkitsemme ρ = 1/2 + i 3/2, jolloin siis pätee ρ 3 = 1; vrt. Liite lopuss. Hvitsemme suorn lskemll että myös lukuprit (ρu 0, ρ 2 v 0 ) j (ρ 2 u 0, ρv 0 ) toteuttvt yhtälöprin (2). Etsimämme rtkisukv s muodon: Luse 2. Merkitään D = (q/2) 2 (p/3) 3 j ρ = 1/2 + i 3/2. Yhtälön (1) juuret ovt luvut u 0 + v 0, ρu 0 + ρ 2 v 0 j ρ 2 u 0 + ρv 0, missä u 0 = 3 q/2 + D, v 0 = 3 q/2 D j kuutiojuuren vlinnt on tehty niin, että yhtälö u 0 v 0 = p/3 toteutuu. Johtmmme rtkisukvt tunnetn Crdnon kvojen nimellä, kosk ne julkistiin ensimmäisen kerrn vuonn 1545 Geronimo Crdnon teoksess Ars mgn. Hrj. 4. Edellinen päättely ei vielä näytä, että nämä kvt ntvt kikki juuret. Tämän todistmiseksi sievennä luseke (x (u 0 + v 0 ))(x (ρu 0 + ρ 2 v 0 ))(x (ρ 2 u 0 + ρv 0 )), j osoit että st lkuperäisen yhtälön (1) vsemmn puolen. Esimerkki. Testtksemme johtmmme rtkisukv trkstelemme yksinkertist yhtälöä x 3 + x = 0. Kosk x 3 +x = x(x 2 +1) = x(x+i)(x i), ovt juuret 0, ±i. Nyt D = 1/27 j voimme vlit u 0 = 3 1/27 = 1/ 3, missä siis vlitsemme kuutiojuurelle relisen rvon. Silloin v 0 = 1/3u 0 = 1/ 3, joten u 0 + v 0 = 0, j muut kksi juurt svt muodon 1 (( 1/2 ± i 3/2) ( 1/2 i ) 3/2). 3 Sievennysten jälkeen luseke tuott luvut ±i, kuten pitääkin. Hrj. 5. Rtkise yhtälöt x x = 316 j x 3 4x 2 + 6x 4 = 0. Hrj. 6. Todist yllättävä yhtäsuuruus = 1 osoittmll, että vsen puoli toteutt kolmnnen steen yhtälön, jonk ino relijuuri on 1. Keksi itse lisää vstvi identiteettejä.

9 Solmu 1/ Csus irreducibilis: trigonometri stuu näyttämölle. Oletetn nyt, että ylioppilskokels tuntee rtkisukvn j sovelt sitä em. tehtävään j rtkisee yhtälön x 3 4x 2 = 0. Hän lskee ensin D = ( 2 2 )2 ( 4 3 )3 = 37/27, j pränttää sitten sumeilemtt pperille kvn x = / /27. Stt siinä kokeen trkstjlt tipht punkynä kädestä! Mutt sormi menisi helposti suuhun kokelltkin. Kvthn vtivt ottmn kolmnnen juuren idost kompleksiluvust, j tämä osoittutuukin erikoisltuisell tvll hnklksi tehtäväksi. Voidn nimittäin osoitt, ettei kyseisiä kolmnsi juuri yleisessä tpuksess void lusu lusekkein pelkästään relisist juurroksist! Yhtälön (1) kohdll tpus D > 0, jok siis joht kompleksilukujen kuutiojuuriin, tunnetn nimellä csus irreducibilis ( jkutumton tpus ). Csus irreducibilis jäi vrsin mystiseksi Crdnolle j hänen iklisilleen, vrsinkin kun etukäteen olisi luultv, että juuri tpus D > 0, jolloin yhtälöllä on kolme eri suurt relijuurt, olisi helpompi kuin tpus, joss os juurist on kompleksisi. Liiteessä on näytetty, kuink de Moivren kvn vull kompleksiluvust voidn ott kolms juuri trigonometristen funktioiden vull j Crdnon kvt säilyvät sikäli käyttökelpoisin. Osoitmme kuitenkin seurvss, kuink tpuksess D > 0 voidn yhtälö (1) rtkist suorn trigonometristen funktioiden yhteenlskukvn vull ilmn Crdnon kvoj! Nyt p < 0 j voimme tehdä yhtälössä (1) sijoituksen x = 2y p/3, jolloin se s muodon 4y 3 3y = q, missä q = q/2 ( p/3) 3/2. Plutmme mieleen kolminkertisen kulmn kosinin kvn: kosk cos(2x) = 2cos 2 x 1 j sin(2x) = 2sin xcos x, smme kosinin yhteenlskukvn vull cos(3x) = cos(x + 2x) = cos x(2cos 2 x 1) sin x(2sin xcos x) = 4cos 3 x 3cos x, (4) missä käytimme tieto sin 2 x = 1 cos 2 x. Sijoitmme lisäksi y = cos(t) j q = cos(φ), missä φ = rccos(q ). Jälkimmäinen sijoitus on mhdollinen, sillä tpuksess D > 0 on välttämättä q < 1. Tällöin myös y < 1, sillä tpuksess y 1 on lusekkeen 4y 3 3y itseisrvo vähintään 1. Suorittmll viimeiset sijoitukset yhtälö s muodon 4cos 3 (t) 3cos(t) = cos(φ), mikä yhteenlskukvn nojll on yhtäpitävä yksinkertisen yhtälön cos(3t) = cos(φ) knss. Pienen lskun jälkeen näemme, että tämän yhtälön rtkisuiksi (mod 2π) soveltuvt luvut t {±φ/3, ±(φ/3 + 2π/3), ±(φ/3 + 4π/3)}. Kun näistä otetn kosinit, ei merkillä ole väliä, joten puolet vihtoehdoist tippuu pois. Siispä: Luse 3. Jos D > 0, niin yhtälön (1) juuret ovt luvut ( missä φ = rccos q/2 ( p/3) 3/2 p 2 3 cos(φ 3 ), p 2 3 cos(φ 3 + 2π 3 ) j p 2 3 cos(φ 3 + 4π 3 ), ). Selvästi sdut juuret ovt kikki erisuuret. Yllättäen trvitsimmekin trigonometriset funktiot vuksi lgebrllisen yhtälön rtkisemisess! Hrj. 7. Trkstele tpust joss diskriminntti häviää, D = 0. Näytä, että Crdnon kvoiss voidn vlit u 0 = v 0 = 3 q/2 = 3 q/2, joten yksi juuri on 2 3 q/2, j tote, että muut kksi juurt yhtyvät kosk ρ 2 + ρ = 1, j että niiden rvo on 3 q/2.

10 Solmu Solmu Yhteenveton kertmme vielä: Tpuksess D > 0 on erisuuri relijuuri kolme j rtkisu on mhdollist esittää trignometristen funktioiden vull relisess muodoss. Tpuksess D < 0 relijuuri on yksi j se sdn suorn Crdnon kvojen vull relisill juurroksill, lisäksi kompleksijuuret sdn kyseisistä juurroksist kertomll sopivsti luvuill 1/2 ± i 3/2. Jos diskriminntti on noll, niin juuret ovt reliset j os niistä yhtyy. Voidn osoitt, että Crdnon kvt ovt voimss, vikk yhtälön kertoimet olisivt kompleksilukuj. Jop tässä osioss johtmmme kvt pätevät yleisesti, kun ne tulkitn oikein tällöin joudutn lskemn trigonometrisi funktioit kompleksilukurvoill, mikä olisi mielenkiintoisen trinn ihe sinänsä. Esimerkki. Trkstelln yhtälöä x 3 x = 0, jonk rtkisuiksi hvitn helposti luvut 0, ±1. Nyt q = 0, eli voimme vlit φ = π/2 j siis φ/3 = π/6. Lisäksi 2 p/3 = 2/ 3 j juuret svt muodon 2cos(t)/ 3, missä t {π/6,5π/6,3π/2}, eli smme täsmälleen oiket luvut. Hrj. 8. Rtkise yhtälö x 3 63x = 162. Keksi itse lisää esimerkkejä j test lskimell smisi juuri. Hrj. 9. Tote vihdoin, että ylioppilskirjoitustehtävän yhtälön x 3 4x 2 = 0 välillä (2,3) olev juuri voidn kirjoitt muotoon ( ( x = cos 1 3 rccos 3 )) 3. 8 Mitkä ovt yhtälön muut juuret? 4. Histori. Kolmnnen steen yhtälön rtkisutrin on kiehtov pl mtemtiikn histori. Jo ntiikin kreikkliset kohtsivt kolmnnen steen yhtälöitä, koskp monet ikkuden keskeiset ongelmt kuten kuution khdennus ti kulmn kolmijko johtvt selliseen. Arkhimedes kykeni esittämään geometrisen rtkisun, jok väistämättä johti konstruktioon, jot ei voi suoritt pelkästään hrppi j viivotint käyttäen. Geometrisen rtkisun esittivät myös eräät muut mtemtikot kuten kuuluis runoilij-mtemtikko Omr Khym 1200-luvull. Algebrllinen rtkisu kolmnnen steen yhtälölle keksittiin lopult 1500-luvull. Muoto (1) olevn yhtälön rtkisun löysi noin v Scipione del Ferro ( ), mtemtiikn professori Bolognn yliopistoss. Pidetään mhdollisen, että hän olisi snut rtkisevn iden vnhemmist rbilisist lähteistä. Ferro ei julkissut tulost, mutt pljsti suuren slisuutens oppillleen Antonio Mri Fiorille. Noin vuonn 1535 mtemtikko Niccolo Fontn lis Trtgli löysi ilmeisestikin itsenäisesti rtkisun yhtälölle, jok on muoto x 3 + rx 2 + q = 0. Fior hstoi Trtglin julkiseen kksintisteluun kolmnnen steen yhtälöiden rtkisemisess, seenn Ferron rtkisukv. Kumpikin osllistuj setti toisen rtkistvksi tukun yhtälöitä. Päivää ennen määräik yötä päivää uurstnut Trtgli lopult löysi rtkisukeinon myös Fiorin edustmlle yhtälötyypille. Lopputuloksen oli, että Trtgli rtkisi kikki hänelle nnetut tehtävät, Fior ei inuttkn. Voitoks Trtgli hlusi puolestn pitää mineens vimet omn tietonn j päätti oll pljstmtt rtkisun muille kunnes ehtisi julkist sen kirjn muodoss. Monitieteilijä Geronimo Crdno si kuitenkin houkuteltu Trtglin pljstmn rtkisukvn itselleen, tosin ensin runomuotoon puettun! Tähän liittyi vkuutus oll pljstmtt slisuutt. Lupuksestn huolimtt Crdno julkisi Trtglin tulokset suuress teoksessn Ars Mgn (Suuri Tide/Tiede). Lisäksi hän sisällytti tähän teokseen neljännen steen yhtälön rtkisun, jonk oli keksinyt hänen lhjks oppilns Ludovico Ferrri ( ). On ymmärrettävää, että Trtgli oli ktker Crdnolle, j tilnteest kehkeytyikin mtemtiikn historin ensimmäisiä tunnettuj prioriteettikiistoj. Käydyssä kiistss Ferrri puolusti kiihkeästi opettjns. Crdnon j Ferrrin hyväksi on luettv se seikk, että he sivt käsiinsä myös Fiorin lkuperäisen rtkisun Fiorin vävyltä. Crdnon kunniksi on myös snottv, että hän ei väittänyt keksineensä itse rtkisukvoj, vn tunnusti tässä suhteess täysin muiden nsiot. Kolmnnen steen yhtälön rtkiseminen oli suuri läpimurto lgebrss, jok toi tekijöilleen kuuluisuutt. Tuon hetkenä euroopplinen mtemtiikk ylitti ntiikin svutukset. Kvojen käytännöllinen rvo on huomttvsti vähäisempi (toisen steen yhtälön rtkisukv sen sijn on mtemtiikn perustyökluj) kuin itse rtkisemisen peritteellinen j psykologinen merkitys.

11 Solmu 1/ Lisäksi on merkittävää, että Crdnon kvojen löytäminen johti kompleksilukujen keksimiseen: erityisesti edellä trksteltu csus irreducibilis näytti, että puhtsti relisten ilmiöiden käsittelyyn trvitn kompleksilukuj. Jo Crdno lski formlisti imginääriluvuill, vikkei hän hyväksynytkään niitä oikesti olemss oleviksi suureiksi. Teoksess Ars Mgn hän lskee formlisti tulon (5+ 15)(5 15) sden tulokseksi korrektisti 40. Mhdollisesti Crdono hrrst tässä yhteydessä snleikkiä, sillä hän minitsee kyseisestä lskutoimituksest dimissis incrucitionibus, jonk voi kääntää unohten henkiset kärsimykset ti yhtä hyvin ristitulojen supistuttu pois (vrt. viite [C], s. 238). Itlilinen Rfel Bombelli ( ) ymmärsi, että Crdnon kvt toimivt myös csus irreducibilisin kohdll; hän itse kuvsi oivllustn villiksi jtukseksi. Frnçois Viete ( ) keksi yllä esittämämme trigonometrisen rtkisun kyseiselle tpukselle. Trksteltvn jnjkson huomttv kehitystä tphtui myös mtemtiikn symbolisess esityksessä: Crdno muotoili lgebrlliset kvt snllisess muodoss, mikä nykyktsnnoss rskutt suuress määrin esityksen ymmärtämistä. Viete puolestn sovelsi symboleit tvll, jok jo jossin määrin lähentelee nykyikist merkitsemistp. GERONIMO CARDANO ( ) syntyi Pviss Itliss. Hän oli ikkutens tunnetuimpi lääkäreitä j toimi huomttviss yliopistollisiss viroiss Pviss j Bolognss. Myös keksijänä Crdnon nimi on säilynyt: voimnsiirron perusrkenne krdnikseli on nimetty hänen mukns. Mtemtikkon hänet tunnetn ennen muut merkittävästä teoksestn Ars Mgn [GC], jok kokosi yhteen tunnetun lgebrn j nosti sen uudelle tsolle kolmnnen j neljännen steen yhtälöiden rtkisukvojen myötä. Lisäksi teoksess sllitn negtiiviset (Crdnon kielessä kuvitellut ) rtkisut yhtälöille j myös viittn imginääristen rtkisujen mhdollisuuteen. Monipuolisuuden puutteest Crdno ei voi syyttää: eräässä viheess hänet tuomittiin jumlnpilkst, myöhemmin hän kuitenkin toimi Roomss pvin hovistrologin. Elämä oli tuohon ikn värikkäämpää kuin Kuniiss j rohkeiss tänään: Crdnon vnhempi poik surmsi omn vimons rsenikill, Crdnon oppiln Ferrrin puolestn myrkytti hänen om sisrens. NICCOLO FONTANA lis TARTAGLIA ( ) syntyi Bresciss Itliss. Hän si melkein surmns miekniskust rnsklisten sotiliden vlltess Brescin v Trtgli prni (trinn mukn hänen äitinsä pelsti poikns mtkimll koirn tp hoit hvoj: nuolemll ne säännöllisesti!), mutt kärsi tphtuneen johdost vkvst änkytyksestä loppuikänsä, mistä lempinimi Trtgli (änkyttäjä) juont juurens. Köyhyyden vuoksi Trtgli joutui opettelemn kirjoittmist yksin käyttäen sl kirjoituslustn läheisen hutusmn hutkiviä! Trtgli opetti mtemtiikk useiss Itlin kupungeiss. Kolmnnen steen yhtälöiden lisäksi hän teki pioneeritutkimuss muun muss bllistiikss. Viitteet. Esitetty rtkisukvn johto seur Klle Väisälän miniot teost [V, 81 ], jost myös löytyy (82 ) neljännen steen yhtälön rtkisukv sekä todistus sille, että viidennen ti korkemmn steen yhtälöille ei ole olemss yleistä rtkisukv. Mtemtiikn historin erinominen yleisesitys [B] sekä erikoistuneempi lähdeteos [E] sisältävät lisää tieto kolmnnen steen yhtälöön liittyvästä historist. [B] Crl Boyer: Tieteiden kuningtr I-II. Art House, [C] Ronld Clinger: Clssics of mthemtics. Moore Publishing Compny, [GC] Geronimo Crdno: The gret rt (Ars mgne), [E] Howrd Eves: Gret moments in mthemtics (before 1650). The Mthemticl Assocition of Americ, [V] Klle Väisälä: Lukuteorin j korkemmn lgebrn lkeet. Otv, (toinen pinos) 1961.

12 Solmu Solmu Liite: Juurenotto j toisen steen yhtälö kompleksiluvuille. Plutmme mieleen, että mielivltinen kompleksiluku z voidn kirjoitt muotoon z = + ib, missä j b ovt mielivltisi relilukuj j i on niin snottu imginääriyksikkö, jok toteutt yhtälön i 2 = 1. Luku on luvun z relios j b imginäärios. Luvun z konjugttiluku on ib. Luku j sen konjugtti ovt keskenään liittokompleksilukuj tästä esimerkkinä luvut 1 ± i. Kompleksiluvuill hrrstetn lgebrllisi lskutoimituksi (j moni muitkin) ivn kuin tvllisill luvuill; lisäksi termit i 2 voidn in sieventää luvuksi 1. Esimerkiksi ( + ib)(c + id) = c + di + bci + bdi 2 = c bd + (d + bc)i. Toisen steen relikertoimiselle (itse siss jop kompleksikertoimiselle) yhtälölle x 2 + bx + c = 0 juuret sdn tvllisest rtkisukvst: jos diskriminntti D = b 2 4c on negtiivinen, svt juuret muodon ( b ± i D)/2. Hrj. 10. Osoit että toisen steen yhtälön x 2 + bx + c = 0 juurten summ on b j tulo c vikk juuret olisivt kompleksiset. Test tämä osoittmll rtkisukv käyttäen, että yhtälön x 2 6x + 13 = 0 juuret ovt luvut 3 ± 2i. Trkist juuret myös suorn yhtälöön sijoittmll. Algebrn perusluseen mukn yhtälöllä z n = w, missä w on kompleksiluku, on tsn n juurt. Tpuksess n = 2 juurten (siis luvun neliöjuuren) lskeminen ekplisiittisessä muodoss relisill juurilusekkeill luvun w reli- j imginääriosist on mhdollist (vrt. hrj. 13 ll). Kun n 3, tämä ei ole yleisesti tott. Juuret voidn kuitenkin helposti lske käyttämällä kompleksiluvuille polriesitystä: z = x + iy = r(cos θ + isin θ), missä r = x 2 + y 2 on luvun w moduli j θ on vihekulm. Luku r 0 on yksikäsitteisesti määrätty j θ on yksikäsitteinen modulo 2π. Vihekulm voidn rtkist vikkp yhtälöstä tn(θ) = y/x, missä rtkisuist on vlittv ne jotk ntvt oiket merkit trigonometrisille funktioille cos θ j sin θ. de Moivren kv snoo, että z n = r n (cos(nθ) + isin(nθ)), eli korotettess potenssiin n moduli korotetn vstvn potenssiin j vihekulm kerrotn n:llä. de Moivren kvn vull voimme helposti ott kompleksiluvust w n:nnen juuren kirjoittmll sille ensin polriesityksen w = R(cos φ + isin φ), jolloin näemme että juurell z = n w on n eri rvo (kun w 0) z = n ( R cos( φ n + k2π n ) + isin( φ n + k2π ) n ), k = 0,..., n 1. Esim. Kun nyt osmme ott juuri myös kompleksiluvuist (tosin trigonometrin vull), tutkimme miten Crdnon kvt toimivt yhtälölle. x 3 x = 0, jonk juuret ovt 0, ±1 (kyseessä on csus irreducibilis). Crdnon kvt ntvt yhdeksi juureksi luvun 1/27 x = /27 = 1 1 ( ) = 1 ( 3 i + 3 i) 3 3 Luvun 3 i määrittämiseksi kirjoitmme i = cos(π/2) + isin(π/2), jolloin smme kuutiojuurelle rvot cos φ + isin φ, missä φ {π/6, π/6 + 2π/3, π/6 + 4π/3}. Kyseisten kulmien trigonometriset funktiot osmme lske trksti j päädymme lukuihin i, (± 3+i)/2. Vstvsti lskemme että juuri 3 i s rvot i, (± 3 i)/2. Crdnon kvoiss voimme vikkp vlit u 0 = i/ 3 j v 0 = i/ 3, jolloin myös ehto u 0 v 0 = ( 1/3) toteutuu. Summ u 0 + v 0 = 0 nt yhden juuren, trkist itse että kvt ntvt oikein muut juuret. Hrj. 11. Rtkise yhtälö z 3 = 1. (Vihje: voit joko käyttää de Moivren kv ti sitten kirjoitt z 3 1 = (z 1)(z 2 + z + 1) j rtkist toisen steen yhtälön z 2 + z + 1 = 0 rtkisukvll) Hrj. 12. Jos luku z on luvun w kuutiojuuri, näytä että muut juuret ovt ρz, ρ 2 z, missä ρ = ( 1 + i 3)/2. Hrj. 13. Osoit, että neliöjuuri kompleksiluvust w = u + iv (tässä u, v ovt relilukuj) voidn lusu eksplisiittisesti relisten juurrosten vull. Merkitse (x+iy) 2 = u+iv j tote, että reliluvut x j y toteuttvt yhtälöprin x 2 y 2 = u, 2xy = v. Rtkise tämä korottmll jälkimmäinen yhtälö neliöön, jolloin st selville lukujen x 2 j y 2 summn j tulon, eli voit kirjoitt toisen steen yhtälön, jonk nämä luvut toteuttvt. Eero Sksmn

13 Solmu 1/ Geometrikulm 10: Mikä on pint? Khdekss geometrikulm (Solmu 2/ ) pyrki määrittelemään käyrän. Pintoj voidn käsitellä smn tpn. Melko luontevlt inkin liik pohtimtt tuntuu kutsu pinnksi khden muuttujn funktion f(x, y) kuvj, so. niiden pisteiden (x, y, z) joukko, jotk toteuttvt yhtälön z = f(x, y). Tässähän xy-tson pisteen (x, y) yläpuolelle (ti l-) korkeuteen f(x, y) setetn yksi pinnn piste. Jos funktio f on jtkuv, pisteet ilmeisestikin sijitsevt siten, että niiden voidn kuvitell muodostvn pinnn. Tilnne on verrttviss muodoss y = f(x) nnettuun käyrään. Selvyyden vuoksi todettkoon, että lukujen x, y j z jtelln tällöin olevn suorkulmisi koordinttej. Välttämätöntähän tämä ei ole. (Pllokoordinttej tuntev lukij pohtikoon, mitä edellä snotust tulisi, jos kyseessä olisivtkin pllokoordintit z = r = etäisyys origost, x = ϑ = mntieteellinen leveys, y = ϕ = mntieteellinen pituus.) Yksinkertisen esimerkkinä olkoon suorkulmisiss koordinteiss nnettu pint z = xy x 2 + y 2, jok on määritelty kikkill muull pitsi origoss. Oheinen kuvio osoitt, että origon kohdll pint käyttäytyy hiemn erikoisell tvll. Funktiost ei sd origoss jtkuv, nnetnp sille origoss mikä thns rvo. Lukij miettiköön, onko hän vlmis kutsumn funktion kuvj pinnksi. (Määritelmäthän ovt tietyssä määrin mielivltisi: ne setetn täsmällistämään jokin intuitiivinen ide.) Kuvio on smll esimerkki siitä, että funktion epäjtkuvuus voi oll monimutkisemp, kuin yhden muuttujn funktioiden ntmn mielikuvn pohjlt voi kuvitell.

14 Solmu Solmu z x 1 1 y Toislt muoto F(x, y, z) = 0 olev yhtälö tuntuisi inkin ik usein esittävän pint. Esimerkiksi x 2 + y 2 + z 2 R 2 = 0 esittää R-säteistä origokeskistä pllo. Muodoss z = f(x, y) esitetty pint on tämän esitystvn erikoistpus: z f(x, y) = 0. Toislt mikä thns kolmen muuttujn funktio F ei kelp määrittelemään pint: x 2 + y 2 + z 2 +1 = 0 ei esitä mitään; x 2 + y 2 + z 2 = 0 on yksi ino piste; (x y) 2 +(y z) 2 = 0 toteutuu vin, kun x = y = z, ts. kyseessä on origon kutt kulkev suor. Helpoin j monikäyttöisin tp pinnn esittämiseen on kuitenkin sen prmetriesitys: Olkoon nnettun funktiot x(u, v), y(u, v) j z(u, v). Kun prmetrit u j v svt kikki prmetrilueen rvot, so. piste (u, v) sijitsee eräässä uv-tson joukoss, määrittävät funktiot xyz-vruuden pisteen (x(u, v), y(u, v), z(u, v)). Tämä on pinnn piste. Funktioilt x, y j z on edellytettävä jonkinlist säännöllisyyttä, jott syntyvää pistejoukko olisi järkevää kutsu pinnksi. Jtkuvi niiden tulee inkin oll. Tämä ei kuitenkn riitä: jos esimerkiksi x(u, v) = y(u, v) = z(u, v) = u + v 2 + sin(uv), on in x = y = z, j pisteet sijitsevt suorll. Mitä funktioist itse siss on oletettv, ei ole ivn yksinkertist eikä täysin vkiintunutt mtemttisess kirjllisuudesskn. Lisätietoj kipv lukij etsiköön käsiinsä jonkin (hyvän) usen muuttujn nlyysi käsittelevän oppikirjn. Muodoss z = f(x, y) nnetulle pinnlle on prmetriesitys helposti kirjoitettviss: prmetreiksi vlitn u = x j v = y, jolloin trvittvt kolme funktiot ovt x(u, v) = u, y(u, v) = v, z(u, v) = f(u, v). Prmetriesityksen etsiminen pllopinnlle x 2 +y 2 +z 2 = R 2 ei ole ivn yhtä suorviivist. Mhdollisuuksikin on useit. Pllokoordinttien perusteell stisiin x = R cos ϑcos ϕ, y = R cos ϑsin ϕ, z = R sin ϑ, missä prmetrilueen on π/2 ϑ π/2, π ϕ π. Lusekkeet tulevt ymmärrettäviksi pohtimll niitä lkeistrigonometrin j oheisen kuvion vloss. Lukij voi myös lskemll todet, että lusekkeiden neliösumm todellkin on R 2. z (x, y, z) R sin ϑ R R cos ϑcos ϕ ϕ ϑ R cos ϑsin ϕ x y

15 Solmu 1/ Tällä pllon prmetriesityksellä on heikkoutens: Pllo tvlln sdn tivuttelemll prmetritson suorkulmio {(ϑ, ϕ) π/2 ϑ π/2, π ϕ π} pllopinnksi j liimmll reunt ϕ = π j ϕ = π yhteen; liimuskoht on pllon meridinikäyrä. Liimuskohdn eri puolill sijitsevt pllopinnn pisteet voivt oll hyvinkin lähellä toisin, mutt niitä vstvt prmetritson pisteet (ϑ, ϕ) ovt toisistn kukn. Lukij miettikööön myös, mitkä pllopinnn pisteet syntyvät prmetritson suorkulmion khdest muust sivust ϑ = π/2, ϑ = π/2. Hiemn yksinkertisempi esimerkki on ruuvipint: x = ucos v, y = usin v, z = v, 0 u 1, 0 v 4π. 2π 2 z x y 1 1 Lopuksi hrjoitustehtävä: Millinen on pint x = (v 2 1)cos u, y = (v 2 1)sin u, z = v? Lukij miettiköön si ensin pelkästään yhtälöitä pohtimll. Jos käytetävissä on jokin sopiv tietokoneohjelm, pinnn voi piirtää. Tätä vrten on kuitenkin ensin löydettävä sopiv prmetrilue. Onko pinnll joitkin erikoissemss olevi pisteitä? P.S. Kuvt ovt peräisin ltimistni oppimterileist: pinnt monisteest Vektorimuuttujn nlyysi, Ottieto 1999, j pllokoordintit kirjst M niinkuin mtemtiikk, MFKA Jälkimmäinen on stviss myös verkkodokumenttin: Simo K. Kivelä

16 Solmu Solmu Roomliset numerot lskento ilmn kertotulu Vikk normliin kirjoitusjärjestelmäämme kuuluvt rbiliset numerot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ovt svuttneet jokseenkin universlin semn, roomlist lukumerkintää näkee yhä kellotuluiss, juhlllisesti ilmistuiss vuosiluvuiss, kuninkllisten nimissä (Krle XVI Kust), joskus merikklisiss vähemmänkin kuninkllisiss nimissä (Henry Ford III), kirjojen lukujen ti osien järjestysnumeroiss sekä ulkomlisten kirjojen esipuheosston sivunumeroiss. Myös lääkeresepteissä on tpn ilmoitt nnoskoko roomlisin numeroin. Roomlisen numerojärjestelmä perusjtus on yhteenlsku. Se on sm kuin sormill lskemisen ti helmitulun ti tukkimiehen kirjnpidon: numero esitetään yhtä monell merkillä kuin numeron esittämä luku ilmisee. Siten 1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IIII. Kosk lukujen ksvess menettely tulee kömpelöksi, otetn käyttöön lyhennysmerkinnät 5 = V, 10 = X, 50 = L, 100 = C, 500 = D j 1000 = M. Joidenkin käsitysten mukn viiden kymmenmonikertoj edustvt V, L j D olisivt peräisin muinisten roomlisten npureilt, sittemmin roomlisiin sulutuneilt etruskeilt. Antiikin roomliset muodostivt numerons yksinkertisesti kirjoittmll näitä merkkejä peräkkäin trvittvn määrän. Siten esim. 90 = DXXXX j 1492 = MCCCCLXXXXII. Keskijll tuli kuitenkin käyttöön lyhennysmerkintä, jot nykyäänkin sovelletn. Siinä symbolit I, X j C kirjoitettun jommn kummn välittömästi suuremmn symbolin eteen tulkitn vähentävästi. Siis IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400 j CM = 900. Siis 19 = XIX, 49 = XLIV, 1999 = MCMXCIX, 1492 = MCDXCII. Nämä nykyisin oikeiksi kiteytyneet käsitykset roomlisist numeroist ovt vähän liinkin selkeitä. Tosisiss merkintätvt ovt olleet huomttvsti kirjvmpi j käytössä olleiden numeromerkkien vlikoimkin suurempi. Roomliset numerot eivät nykyään esiinny yhteyksissä, joiss niillä pitäisi suoritt lskutoimituksi. Mutt toki roomlisill numeroill on lskettu käytiinhän ntiikisskin kupp j kerättiin veroj. Yhteenlsku lkuperäisillä ntiikin merkinnöillä on helppo: kirjoitetn vin yhteenlskettvien merkit peräkkäin j yhdistetään viiden niput: = CCCCXXXIIII + CXXXVI = CCCCCXXXXXXVIIIII = DLXVV = DLXX. Huom, että et tässä trvitse sellisi l-steell ti ikisemmin ulko oppimisi sioit kuin = 10 ti = 6. Jos käytetään modernimp merkintää, täytyy ott huomioon sievennyssääntö: vähentävän I:n, X:n ti C:n kompensoi vstv lisäävä merkki. Siis CDXXXIV + CXXXVI = CDCXXXXXXIVVI = DXXXXXXVV = DLXX. Roomlisten numeroiden kertolsku on helpoint hhmott helmitulunomisell menetelmällä. Tämä on erityisen selkeää, jos kerrottvss j kertojss ei esiinny yhtä ik etruskimerkkejä V, L ti D. Tällöin riittää,

17 Solmu 1/ kun kirjoitetn kerrottvn j kertojn MDCLVI-rkenteet llekkin käyttämällä jotin lskumerkkiä, vikkp x:ää. Jokist kertojn kvioss olev merkkiä kohden kirjoitetn kerrottvn rkenne lkmn oikelt tämän merkin kohdlt. Lsketn smss pystyrivissä olevt merkit yhteen j sievennetään trpeen mukn. Trkstetn esimerkkinä kertolsku XXVI kert CXXI eli M D C L X V I x xx x xx x x x xx x x xx x x xx x x xx x MM D CCCCC LL XXXX V I Sievennyksen jälkeen sdn tulos MMMCXLVI eli Etruskimerkkien keskinäinen kertolsku vtii omn sääntönsä. Tällisess kertolskuss kirjoitetn sinomiseen srkkeeseen edelleen yksi lskumerkki, mutt sen lisäksi seurvn vsemmnpuoleiseen kksi merkkiä. Lsketn VI kert XVI eli 6 16 j käytetään etruskilukuihin liittyvänä lskumerkkinä selvyyden vuoksi y:tä. Symbolit y j x ovt kuitenkin ihn smnrvoisi. Sievennys nt lopputuloksen XCVI eli 96. L X V I x y x y x x y x x yy yx L XXX VVV I Jos luvuiss käytetään vähennysmerkintöjä kuten IX ti XL, trvitn vielä yksi sääntö. Tällöin merkitään vähentävien symbolien srkkeeseen esimerkiksi :ll täydennetty lskumerkki. Jos kertojsrkkeess on tällinen merkki, kerrottvn siirross jokinen pilkuton merkki muutetn pilkulliseksi j pilkullinen pilkuttomksi. Yhteenlskuss pilkullinen j pilkuton merkki kumovt toisens. Esimerkki XLIV kert XLIV eli 44 2 vlisee si: M D C L X V I y x y x y x y x y x y x yy yx yy yx y x y x yy yx yy yx MM D CCCC L L XXXX V I Lskun tulos on MCMXXXVI eli Tuntuuko mutkikklt? Ehkä tämä onkin hnkl, mutt toislt huomt, että kertolskun olennist puvälinettä, kertotulu, et trvitse ollenkn. Jos siis huomt, että sellisen tiedon kuin 7 6 = 42 ti 8 7 = 56 tllentminen päässä on työlästä, voit yrittää ruvet lskemn roomlisin numeroin! Entä jkolsku? Jkolsku perustuu siihen, että selvitetään montko kert jkj voidn vähentää vähennettävästä. Lsketn esimerkiksi CCCLXXVII jettun XV:llä. C L X V I (1) x y (2) xx y (3) xx[x] (xx)x xx x xx (4) xx yy (5) x xx x xx (6) x yy y (7) xx

18 Solmu Solmu Kvioon on riville (1) merkitty jkj j riville (3) jettv. Osmäärä kertyy riville (2). Riville (4) on kirjoitettu jkj siirrettynä khdesti. Kosk L-srkkeess oli lkun vin yksi merkki, ei kht L:ää voisi vähentää. Tämän vuoksi C-srkkeen kolmest merkistä yksi on linttu L-srkkeeseen, joss sitä vst kksi merkkiä. Linusopertio on hvinnollistettu hksulkein j tvllisin sulkein. Osmäärään on siirretyn luvun ykkössrkkeeseen merkitty yhtä mont merkkiä kuin (4)- riviltä näkyvä jkjn monikert (tässä siis kksi). Rivi (4) on sitten vähennetty rivistä (3). Kosk seurv siirto johtisi siirretyn jonon ykköset etruskimerkin piklle, kirjoitetn riville (6) rivin (1) siirron sijst rivi, jok ott huomioon etruskikertosäännön. Vähennys voidn tehdä vin kerrn, joten siirretyn jkjn ykkössrkkeeseen eli srkkeeseen V tulee vin yksi merkki. Vähennyslskun tulos rivillä (7) nt jkojäännöksen. Vstus luetn riveiltä (2) j (7): CCCLXXVII jettun XV:llä on XXV, jää II. Roomlisen numerojärjestelmän perusjtus, lukuun sisältyvien kymmenpotenssien lukumäärän ilmiseminen kutkin kymmenpotenssi vstvn merkin lukumäärällä, esiintyy moniss eri kulttuureiss, jo egyptiläisestä hieroglyfikirjoituksest lken. Muiniskreikklisten khdest lukujärjestelmästä toinen, ns. ttiklinen järjestelmä, on hyvin smnlinen kuin roomlisten lukujärjestelmä. Eri kulttuureiss esiintyi myös toisenlisi lukujenmerkitsemisjtuksi. Muinisess Kksoisvirtinmss, nuolenpääkirjoituksen lueell, tuli käyttöön järjestelmä, joss luvuille 1,...,59 oli kullekin om merkkinsä, mutt luvuille 60 j 60 2 käytettiin sm merkkiä kuin luvulle 1, j kksi rinnkkin olev ykkösen j kkkosen merkkiä trkoitti joko luku 62 = ti 121 = Tämä on vrhisin pikkjärjestelmä, lukujärjestelmä, joss sm merkki trkoitt eri luku riippuen siitä, missä semss se on muihin numeromerkkeihin nähden. Muinisill kiinlisill oli käytössä lähes nykyikinen pikkjärjestelmä, jok kuitenkin toimi niin, että ykkösiä osoittvt merkit sttoivt osoitt myös stoj, kymmeniä tuhnsi jne., kun ts kymmeniä osoittvt merkit trkoittivt myös tuhnsi j stoj tuhnsi. Meidän kymmenjärjestelmämme juuret johtvt Intin, joss inkin jo vrhiskeskijll noin 500 jkr. oli käytössä pikkjärjestelmä, joss lkuun yhdeksällä numeromerkillä osoitettiin kikki positiiviset luvut. Näillä luvuill lskeminen vti omt tekniikkns j kertotulun. Tärkeän plveluksen intilisten numeroiden milmnvlloitusmtklle teki Bgddiss 800-luvun lkupuolell vikuttnut Muhmmd ibn Mus Al-Khowrizmi. Hän kirjoitti rbin kielellä intilisten numeroiden käyttöoppn, jok myöhemmin käännettiin ltinksi. Al- Khowrizmin nimi vääntyi muotoon lgorismi, joll trkoitettiin uutt tp lske, j intilisist numeroist lettiin puhu rbilisin. (Al-Khowrizmin kirjn ltinnkielinen nimi oli kyllä De numero indorum) Ei ole vike tunnist Al-Khowrizmist myös lgoritmi-snn lkuperää. Nyt päättymässä olevn vuosituhntemme (sehän kikest millenniumkohust huolimtt päättyy vst vuoden 2000 lopuss!) ensimmäisten vuosistojen ikn uutt lskutp knnttneet lgoristit j roomlisi numeroit sekä helmitulun eli bkuksen käyttöä puolustneet bbkistit kiistelivät menetelmien premmuudest. Algoristien voitto tuli hitsti ennkkoluulot olivt voimkkit. Vielä vuonn 1299 nnettiin Firenzessä setus, jok kielsi rhnvihtji käyttämästä liiketoimissn rbilisi numeroit. Mtti Lehtinen

19 Solmu 1/ Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmblichosin (n. 300 ekr.) kirjoittm Pythgorn elämä. Suori sikirjoj ei ole säilynyt vikk ntiikiss kirjoitettiin useit Pythgorn elämäkertoj. Seurv kuvus on peräisin E. S. Loomisilt, jok vuonn 1940 kokosi yhteen 370 todistust Pythgorn luseest. Pythgors syntyi Tyroksess 569 ekr., mutt ksvoi Smoksell. Vuonn 549 hän mtkusti Miletokseen, joss hn tpsi Thleen j Anksimndroksen, joist ensimmäinen oli tuolloin 75-vuotis. Miletoksess Pythgors opiskeli kosmogrfi, jok trkoitti fysiikk j mtemtiikk. Pri vuott myöhemmin hän mtkusti Egyptiin, joss hänest tuli Thebn uskonnollisen seurn jäsen. Kun persiliset vuonn 526 vlloittivt Egyptin, Pythgors mtkusti edelleen Bbylonin, joss hän tpsi intilisi, kiinlisi j juutlisi. Kymmenisen vuott myöhemmin hän plsi Smokselle. Kun Pythgors vuonn 510 joutui tyrnni Polykrteen epäsuosioon Smoksell, hän lähti Krotoniin Mgn Greciss. Siellä hän piti puheit nuorille j perusti koulun. Hän sikin melko pin suuren joukon oppilit, joiden knss hän keskusteli etiikst, sielun kuolemttomuudest j trnsmigrtiost eli sielunvelluksest. Vuonn 490 Pythgors jätti Krotonin j muutti Trsiin. Hän kuoli 99-vuotin vuonn 469 ekr. Metpontioniss. Prokloksen mukn Pythgors j Thles toivt mtemtiikn idäst Kreikkn. [TM93, s. 321] Pythgorn luse Tämä mtemtiikn kuuluisin j tunnetuin luse snoo: Suorkulmisen kolmion hypotenuusn neliö on kteettien neliöiden summ, eli kuvn 1 merkinnöin c 2 = 2 + b 2.

20 Solmu Solmu b c Kuv 1. Pythgorn lusett hvinnollistvi plpelejä j niihin liittyviä todistuksi Plpeli 1 [Väi64, s. 48] Kuvss 2 neliön sivun pituus on + b kuten myös kuvss 3, joten molemmt neliöt ovt smnkokoisi. Molempiin neliöhin on sijoitettu neljä suorkulmist kolmiot, joiden kteetit ovt j b, hypotenuus c j terävät kulmt α j β. Kolmioiden ulkopuoliset lueet ovt siis yhtäsuuret. Kuvn 2 nelikulmion sivut ovt kikki yhtä pitkiä. Jokinen kulm on 180 (α + β) = = 90. Nelikulmio on siis neliö j sen l on c 2. Kuvss 3 yhteneviä kolmioit on siirrelty siten, että muotostuu kksi neliötä, joiden pint-lt ovt 2 j b 2. Siispä c 2 = 2 + b 2. b c Kuv 2.

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Reaalinen lukualue. Millainen on luku, jossa on päättymätön ja jaksoton desimaalikehitelmä?

Reaalinen lukualue. Millainen on luku, jossa on päättymätön ja jaksoton desimaalikehitelmä? Relinen lukulue POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT, MAA Millinen on luku, joss on päättymätön j jksoton desimlikehitelmä? Onko sellisi? Trkstelln Pythgorn luseest stv yksikköneliön lävistäjää, luku + = x x =.

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Sinilause ja kosinilause

Sinilause ja kosinilause Siniluse j kosiniluse GEOMETRI M3 Mikäli kolmion korkeus j knt tiedetään, voidn pint-l lske. Esimerkki: Lske kolmion l, kun 38 kulmn viereiset sivut ovt 8, j 6,8. Nyt knt tiedetään, korkeutt ei! 38 8,

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Numeerinen integrointi

Numeerinen integrointi Pitkärnt: Lj mtemtiikk IX9 Numeerinen integrointi IX9 Numeerinen integrointi Numeerisell integroinnill trkoitetn määrätyn integrlin, eli reliluvun I(f,,b) = f(x)dx lskemist numeerisin keinoin (likimäärin)

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 5 1 Jtkuvuus Trkstelln funktiot fx) josskin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jtkuv ti epäjtkuv. Jtkuvuuden ymmärtää prhiten trkstelemll epäjtkuv

Lisätiedot

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A

3.5 Kosinilause. h a c. D m C b A 3.5 Kosiniluse Jos kolmiost tunnetn kksi sivu j näien välinen kulm, sinilusett on sngen vike sovelt kolmion rtkisemiseen. Luse on työklun vuton myös kolmion kulmien rtkisemiseen tpuksess, jolloin kolmion

Lisätiedot

SUORAKULMAINEN KOLMIO

SUORAKULMAINEN KOLMIO Clulus Lukion Täydentävä ineisto 45 0 45 60 ( - ) + SUORKULMINEN KOLMIO Pvo Jäppinen lpo Kupiinen Mtti Räsänen Suorkulminen kolmio Suorkulminen kolmio Käsillä olev Lukion Clulus -srjn täydennysmterili

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä

2.4 Pienimmän neliösumman menetelmä 2.4 Pienimmän neliösummn menetelmä Optimointimenetelmiä trvitn usein kokeellisen dtn nlysoinniss. Mittuksiin liittyy virhettä, joten mittus on toistettv useit kertoj. Oletetn, että mittn suurett c j toistetn

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PISTEYTYSKOKOUS 0 MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 30 PISTEYTYSKOKOUS 0 ) Sijoitetn x 0 Rtkistn = 0/04,0000 b) Jos neliön sivu on s, niin lävistäjä on s Ehto: s 6 s + s = 6, s 6 3 4s 6,70, joten piiri ) Suorn yhtälö

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 9: Integroimismenetelmät

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 9: Integroimismenetelmät MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 9: Integroimismenetelmät Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos 10.10.2016 Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen (Alto-yliopisto,

Lisätiedot

5 Epäoleellinen integraali

5 Epäoleellinen integraali 5 Epäoleellinen integrli 5. Integrlin suppeneminen Olkoon f sellinen välillä [, b[ (ei siis välttämättä pisteessä b) määritelty funktio, että f on Riemnn-integroituv välillä [, ] kikill ], b[ eli on olemss

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 7: Integraali ja analyysin peruslause

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 7: Integraali ja analyysin peruslause MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 7: Integrli j nlyysin perusluse Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos 3.10.2016 Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen

Lisätiedot

MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 7: Integraali ja analyysin peruslause

MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 7: Integraali ja analyysin peruslause MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 7: Integrli j nlyysin perusluse Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos November 20, 2017

Lisätiedot

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut

R4 Harjoitustehtävien ratkaisut . Mitkä seurvist lusekkeist eivät ole polynomej? Miksi eivät? Polynomin termine eksponentti on luonnollinen luku, ne lusekkeet, joiss eksponentti ei ole luonnollinen luku ei ole myöskään polynomi.. x x

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN ..07 VEKTOREILL LSKEMINEN YHTEENLSKU VEKTORIT, M4 Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on vektorin

Lisätiedot

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.2014 Ratkaisut ja arvostelu

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.2014 Ratkaisut ja arvostelu VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TILASTOTIETEEN VALINTAKOE 3.6.4 Rtkisut j rvostelu. Koululisen todistuksen keskirvo x on lskettu ) b) c) d) kymmenen ineen perusteell. Jos koululinen nostisi neljän ineen

Lisätiedot

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1

SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT Funktiojonot 1 SARJAT JA DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT 2003 JOUNI PARKKONEN Sisältö 0. Tästä tekstistä. Funktiojonot 0. Tästä tekstistä Tämä moniste on trkoitettu käytettäväksi kurssin Srjt j differentiliyhtälöt luentomterilin.

Lisätiedot

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi!

Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Välivaiheet perustelevat vastauksesi! MAA8 Koe 4.4.016 Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin etusivulle pisteytysruudukko! Muist kirjt nimesi j ryhmäsi. Väliviheet perustelevt vstuksesi! A-osio. Ilmn lskint. MAOLi s käyttää. Mksimissn 1h ik. Lske

Lisätiedot

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 8: Integraalifunktio ja epäoleellinen integraali

MS-A010{3,4} (ELEC*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 8: Integraalifunktio ja epäoleellinen integraali MS-A1{3,4} (ELEC*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 8: Integrlifunktio j epäoleellinen integrli Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos 5.1.216 Pekk Alestlo,

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 9: Integroimismenetelmät

MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 9: Integroimismenetelmät MS-A010{2,3,4,5} (SCI,ELEC*, ENG*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 9: Integroimismenetelmät Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos November 27, 2017 Pekk Alestlo,

Lisätiedot

Sisältö. Integraali 10. syyskuuta 2005 sivu 1 / 20

Sisältö. Integraali 10. syyskuuta 2005 sivu 1 / 20 Integrli 10. syyskuut 2005 sivu 1 / 20 Sisältö 1 Määrätty integrli j integrlifunktio 2 1.1 Integroituvist funktioit 3 1.2 Määrätyn integrlin ominisuuksi 4 1.3 Integrlifunktio 5 1.4 Integrlilskennn tärkeimmät

Lisätiedot

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2.

lim + 3 = lim = lim (1p.) (3p.) b) Lausekkeen täytyy supistua (x-2):lla, joten osoittajan nollakohta on 2. Mtemtiikk III 0600 Kurssi / Differetili- j itegrlilske jtkokurssi Tee 7 tehtävää ) Määritä lim ( ) ) + b) Määritä vkio site, että luseke ( ) + + ( )( ) ( + + ) + + + + + lim + lim lim (p) o jtkuv myös

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI

MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikk Infrrkentmisen j kivnnisln työnjohdon koulutus (ESR) MATEMATIIKAN HARJOITTELUMATERIAALI Ari Tuomenlehto - 0 - Lusekkeen käsittelyä Luseke j lusekkeen rvo Näkyviin merkittyä

Lisätiedot

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b

x k 1 Riemannin summien käyttö integraalin approksimointiin ei ole erityisen tehokasta; jatkuvasti derivoituvalle funktiolle f virhe b 5 Integrlien lskemisest 51 Riemnnin summt [A2], [4, 61] Rjoitetun funktion f : [, b] R Riemnn-integroituvuudelle ytäpitäväksi on kurssill Anlyysi 2 osoitettu, että Riemnnin summill S P := f(ξ k ) ( ),

Lisätiedot

MS-A010{2,3,4,5} (SCI, ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 8: Integraalifunktio ja epäoleellinen integraali

MS-A010{2,3,4,5} (SCI, ELEC*, ENG*) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Luento 8: Integraalifunktio ja epäoleellinen integraali MS-A1{2,3,4,5} (SC, ELEC*, ENG*) Differentili- j integrlilskent 1 Luento 8: ntegrlifunktio j epäoleellinen integrli Pekk Alestlo, Jrmo Mlinen Alto-yliopisto, Mtemtiikn j systeeminlyysin litos November

Lisätiedot

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44,

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44, Pyrmidi 3 Geometri tehtävien rtkisut sivu 08 60 Olkoon tuntemton kteetti j tuntemttomt kulmt j β Rtkistn kulmt. 8,4 cos 8,4 cos 45,579... 46 β 90 60 4 Rtkistn vrjon pituus 3 44,470... 44 Rtkistn kteetti.

Lisätiedot

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon.

Paraabelikin on sellainen pistejoukko, joka määritellään urakäsitteen avulla. Paraabelin jokainen piste toteuttaa erään etäisyysehdon. 5. Prbeli Prbelikin on sellinen pistejoukko, jok määritellään urkäsitteen vull. Prbelin jokinen piste toteutt erään etäissehdon. ********************************************** MÄÄRITELMÄ : Prbeli on tson

Lisätiedot

Yläkoulun geometriaa. Yläkoulun geometriaa

Yläkoulun geometriaa. Yläkoulun geometriaa Yläkoulun geometri Tämä tehtäväkokoelm nt yläkoulun oppillle mhdollisuuden syventää kouluss opittv geometrin oppimäärää. Se on erityisen hyödyllinen niille, jotk ikovt lukioss vlit pitkän mtemtiikn. Kokoelmn

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Määritelmä Olkoon C R m yksinkertainen kaari ja γ : [a, b] R m sen yksinkertainen parametriesitys, joka on paloittain C 1 -polku.

Määritelmä Olkoon C R m yksinkertainen kaari ja γ : [a, b] R m sen yksinkertainen parametriesitys, joka on paloittain C 1 -polku. Muodostetn vektorikentän kri-integrli yksinkertisen kren tpuksess. Plutetn mieleen, että joukko C R m on yksinkertinen kri, jos löytyy sellinen jtkuv bijektio γ : [, b] C, jok on ploittin C 1 -funktio

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Analyysin perusteet kauppatieteilijöille 800118P

Analyysin perusteet kauppatieteilijöille 800118P Anlyysin perusteet kupptieteilijöille 800118P Luentomoniste Kri Myllylä Niin Korteslhti Topi Törmä Oulun yliopisto Mtemttisten tieteiden litos Kevät 2015 Sisältö 1 Derivtt 3 1.1 Määritelmä..............................

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Matematiikkaolympialaiset 2008 kuusi vaikeaa tehtävää

Matematiikkaolympialaiset 2008 kuusi vaikeaa tehtävää Solmu 3/2008 Mtemtiikkolympiliset 2008 kuusi vike tehtävää Mtti Lehtinen Mnpuolustuskorkekoulu 49. Knsinväliset mtemtiikkolympiliset pidettiin Mdridiss 4. 22. heinäkuut 2008. Kilpilijoit oli 535 j he edustivt

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 3 Määrätyn integrlin lskeminen Aiemmin määrittelimme määrätyn integrlin f (x)dx funktion f (x) l- j yläsummien rj-rvon. Määrätyllä integrlill on kksi intuitiivist tulkint:.

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista TAMPEREEN YLIOPISTO Pro grdu -tutkielm Aij Stenberg Riemnnin integrlist Mtemtiikn j tilstotieteen litos Mtemtiikk Syyskuu 2010 2 Tmpereen yliopisto Mtemtiikn j tilstotieteen litos STENBERG, AIJA: Riemnnin

Lisätiedot

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1

a = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b f(x) dx = I. lim f(x k ) x k=1 5 Integrli 5.1 Määritelmä j ominisuudet Olkoon f : [, b] R jtkuv. Muodostetn välin [, b] jko = x 0 < x 1 < x 2 < < x n = b j siihen liittyvä yläsumm S = n M k (x k x k 1 ), M k = mx{f(x) x k 1 x x k },

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi. Hannu Kivimäki

Matematiikan tukikurssi. Hannu Kivimäki Mtemtiikn tukikurssi Hnnu Kivimäki Sisältö I Ensimmäinen välikoe Integrointi 2 Osittisintegrointi 5 3 Osmurtohjotelm 4 Lisää osmurtoj 4 5 Sijoituskeino 9 6 Määrätty integrli 2 7 Ylä- j lsumm 22 8 Määrätyn

Lisätiedot

7 Funktiosarjoista. 7.1 Funktiosarjojen suppeneminen

7 Funktiosarjoista. 7.1 Funktiosarjojen suppeneminen 7 Funktiosrjoist 7. Funktiosrjojen suppeneminen Seurvksi trkstelln srjoj, joiden termit ovt (lukujen sijst) jollkin välillä I määriteltyjä funktioit. Täsmällisemmin funktiosrjll (ti lyhyemmin srjll) trkoitetn

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) 1. kurssikoe, ratkaisuja 582206 Lskennn mllit (syksy 2010) 1. kurssikoe, rtkisuj 1. [2+2+2 pistettä] Säännöllisissä lusekkeiss on käytetty tuttu lyhennysmerkintää Σ = ( ). () merkkijonot, joiden kksi ensimmäistä merkkiä ovt joko

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Numeerinen integrointi.

Numeerinen integrointi. Numeerinen integrointi. Differentili- j integrlilskent 1, syksy 2015 Hrri Vrpnen Mtemtiikn j systeeminlyysin litos Alto-yliopisto Tiisti 6.10.2015 Sisältö Tylor-menetelmä. Käyttökelpoinen silloin, kun

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III Sisältö Mikrotlousteori 2, 2008, os III Yrityksen tuotntofunktiost 2 Pnosten substituoitvuus 2 3 Yrityksen teori 3 4 Mittkvedut tuotnnoss 5 5 Yksikkökustnnusten j skltuottojen steen välinen yhteys 5 6

Lisätiedot

Säännöllisten operaattoreiden täydentäviä muistiinpanoja

Säännöllisten operaattoreiden täydentäviä muistiinpanoja Säännöllisten operttoreiden täydentäviä muistiinpnoj Antti-Juhni Kijnho 1. huhtikuut 2011 Vnht määritelmät Määritelmä 1. Äärellinen epätyhjä joukko on merkistö, j sen lkioit kutsutn merkeiksi. Määritelmä

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jatkuvia funktioita f n : [a, b] R, joka suppenee välillä [a, b] tasaisesti kohti funktiota f : [a, b] R.

TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jatkuvia funktioita f n : [a, b] R, joka suppenee välillä [a, b] tasaisesti kohti funktiota f : [a, b] R. Topologi I Hrjoitus 10, rtkisuj AP TEHTÄVÄ 1. Olkoon (f n ) jono jtkuvi funktioit f n : [, b] R, jok suppenee välillä [, b] tsisesti kohti funktiot f : [, b] R. Osoit, että tällöin f n (x) dx f(x) dx.

Lisätiedot

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että

Analyysi 2. Harjoituksia lukuihin 1 3 / Kevät Anna sellainen välillä ] 2, 2[ jatkuva ja rajoitettu funktio f, että Anlyysi Hrjoituksi lukuihin 3 / Kevät 5. Ann sellinen välillä ], [ jtkuv j rjoitettu funktio f, että () sup A m A j inf A min A, (b) sup A m A j inf A = min A, (c) sup A = m A j inf A min A, (d) sup A

Lisätiedot

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus.

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus. KOLMIULOTTEISI KPPLEIT Tsogeometriss käsiteltiin kuvioit vin ydessä tsoss. vruusgeometriss tsoon tulee kolms ulottuvuus, jolloin sdn kppleen tilvuus. SUORKULMINEN SÄRMIÖ Suorkulmisess särmiössä kikki kulmt

Lisätiedot

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P

Matematiikan perusteet taloustieteilijöille 2 800118P Mtemtiikn perusteet tloustieteilijöille 2 800118P Luentomoniste Kri Myllylä Niin Korteslhti Oulun yliopisto Mtemttisten tieteiden litos Kevät 2014 Sisältö 1 Mtriisilgebr j optimointi 4 11 Määritelmä 4

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Rtkisuist Nämä Trigoometriset fuktiot j lukujoot kurssi kertustehtävie j -srjoje rtkisut perustuvt oppikirj tietoihi j meetelmii. Kustki tehtävästä o yleesä vi yksi rtkisu, mikä ei kuitek trkoit sitä,

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

.) (b) Vertaa p :tä vastaavaa kineettistä energiaa perustilan kokonaisenergiaan. ( ) ( ) = = Ek

.) (b) Vertaa p :tä vastaavaa kineettistä energiaa perustilan kokonaisenergiaan. ( ) ( ) = = Ek S-446, FYSIIKKA IV (Sf) Kevät 5, HSf Rtkisut HSf- Kvnttimekninen hrmoninen värähtelijä on perustillln (mss m) Värähtelyn mplitudi on A () ske p (Värähtelijä sijitsee välillä A ) (b) Vert p :tä vstv kineettistä

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi. Seppo Hassi

Matematiikan peruskurssi. Seppo Hassi Mtemtiikn peruskurssi Seppo Hssi Syksy 2014 iii Esipuhe Tämä on 1. versio Mtemtiikn peruskurssin opetusmonisteest, jonk sisältö noudttelee pitkälti Vsn yliopistoss iemmin luennoimni Mtemttiset menetelmät

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT Lyhyt mtemtiikk YO-vlmennus 8. mliskuut 00 LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE RATKAISUT. Trkstelln yhtälöpri, polynomin sievennöstä j lusekkeeseen sijoittmist. ) Rtkistn jälkimmäisestä yhtälöstä x, jolle

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

3 Integraali ja derivaatta

3 Integraali ja derivaatta 3 Integrli j erivtt 3.1 Integrli ylärjns funktion Olkoon funktio f Riemnn-integroituv välin I jokisell suljetull osvälillä j välin I jokin kiinteä luku. Tällöin integrli määrittelee funktion G(): I R,

Lisätiedot

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI

4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI 4 DETERMINANTTI JA KÄÄNTEISMATRIISI Neliömtriisin determinntti Neliömtriisin A determinntti on luku, jot merkitään det(a) ti A. Lskeminen: -mtriisin A determinntti: det(a) -mtriisin A determinntti esim.

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 6, ratkaisuista. 1. Onko jokin demojen 5 tehtävän 3 relaatioista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2017 Harjoitus 6, ratkaisuista. 1. Onko jokin demojen 5 tehtävän 3 relaatioista Mtemtiikn johntokurssi, syksy 07 Hrjoitus 6, rtkisuist. Onko jokin emojen 5 tehtävän reltioist ) R := {(, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, )}, ) S := {(, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ),

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot