Sähkömagneettinen induktio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömagneettinen induktio"

Transkriptio

1 ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä ilmiöitä kutsutn sähkömgneettiseksi inuktioksi. Joskus inusoitunutt jännitettä snotn inusoituneeksi sähkömotoiseksi voimksi. Peuskussiss kuvttiin johinsilmukkn inusoituv jännitettä yhtälöllä t Tämä on eäs muoto Fyn list. Yhtälö ketoo, että johinsilmukkn syntyy jännite, jos silmukn läpi kulkev mgneettikentän vuo Ф muuttuu. Muutos voi johtu siitä, että mneettikentän suuuus ti suunt muuttuu, silmukn pint-l muuttuu ti silmukn sento muuttuu mgneettikenttään nähen. Miinusmekki yhtälössä kuv syntyvän vin suunt. Inusoituneen vin iheuttm mgneettikenttä yittää kompensoi mgneettikentän muutost. Tämä on niin kutsuttu Lentzin lki. Jos esimekiksi silmukn sisällä mgneettikenttä pienenee, inusoituneen vin suunt on sellinen, että sen iheuttm mgneettikenttä on lkupeäisen kentän suuntinen. Jos silmukss on N kieost, syntyvä jännitekin on tietysti N-ketinen. Tällä kussill käytämme Fyn list muoto, jok ott huomioon kikki vihtoehot: l t Yhtälön vsen puoli näyttää tutult. Potentilieohn lskettiin yhtälöllä ( ) ( ) A A l Fyn lin oike puoli kuv mgneettikentän vuon muutost jn funktion. Mgneettikentän vuo ilmistn smnlisell yhtälöllä kuin sähkökentän vuo ilmistiin ikoinn: Tämä yhtälö ott huomioon sen, että mgneettikenttä ei ole välttämättä kohtisuoss silmukn tso vstn j sen, että mgneettikenttä ei ehkä ole vkio koko silmukn lueell. Fyn lki on iffeentilimuooss t

2 Mgneettikentässä liikkuvn johteeseen inusoitunut jännite voin lske lähtien Loenzvoimn yhtälöstä: F q qv Kun johe liikkuu vkiomgneettikentässä (jn suhteen muuttumttomss) suuntn, jok leikk kenttäviivoj, johteess olevt vpt vukset liikkuvt Loenz-voimn osoittmn suuntn. Nyt eimekkistä vust ketyy johtimen vstkkisille eunoille, joten näien välille syntyy sähkökenttä j siten myös potentilieo eli jännite. ähkökenttä voin lske ehost: q qv 0 Jännite eli potentilieo sn yhtälöstä: ( ) ( ) l Jos mgneettikenttä on homogeeninen j nopeus vkio, sähkökenttäkin on vkio, jolloin inusoitunut jännite tulee yksinketiseen muotoon =, missä on niien pisteien välimtk (sähkökentän suunnss), joien välistä jännitettä lsketn. Johin voi omn vitns muutoksen tki s jännitteen itseensä. Tätä kuv itseinuktnssi. Yhtälöllä tätä si kuvtn seuvsti: A A I L t L tässä yhtälössä on nyt se itseinuktnssi. Itseinuktnssi voin lske yhtälöllä L ti L I I Jälkimmäistä käytetään silloin, kun systeemissä ei ole feomgneettisi ineit. Ф kuv johtimen muoostmn piiin lävitse kulkev mgneettivuot j I johtimess kulkev vit. Itseinuktnssi iippuu johtimen geometist j kieosten lukumääästä. Kun kksi systeemiä (esimekiksi johinsilmukk) on lähellä toisin, toisess kulkevn vin muutos voi iheutt toiseen systeemiin jännitteen. Tätä ilmiötä kuvtn keskinäisinuktnssill M. Yhtälönä ensimmäisen systeemin vin I muutoksen iheuttm jännite toiseen systeemiin on I M M t I Keskinäisinuktnssi voin lske myös toisen systeemin läpi kulkevn mgneettikentän vuon muutoksen j ensimmäisen systeemin vin muutoksen suhteen. Keskinäisinuktnssi iippuu johinten geometist j niien semst toistens suhteen. Hiukn ihmeelliseltä voi tuntu, että sm keskinäisinuktnssi pätee toisinkin päin: I M t M I

3 simekki : Ympyänmuotoinen johinsilmukk, jonk säe on, pyöii mgneettikentässä kulmnopeuell ω. Pyöimiskseli on silmukn tsoss j kulkee silmukn keskipisteen kutt. Mgneettikenttä on kohtisuoss pyöimiskseli vstn. Lske silmukkn inusoituv jännite. Mikä on jännitteen mksimivo? ω Rtkisu: Lsketn luksi silmukn läpi kulkev (hetkellinen) mgneettikentän vuo: ilmukk on mgneettikentässä, jonk voimkkuus on. ilmukn pint-lkiovektoi olkoon. e on pint vstn kohtisuoss. Pint-lkiovektoin j mgneettikenttävektoin välinen kulm olkoon α. α ilmukk sivust ktsottun

4 Lsketn silmukn läpi kulkev mgneettikentän vuo Pistetulo sn muotoon os os Nyt on vkio koko silmukn lueell, joten se voin ott integlimekin eteen. moin kulm α on vkio tässä tilnteess, kun tkstelln vuot koko silmukn lueell hetkellisesti. sos os s os ( ) Integoinnist tuli pelkkä silmukn pint-ln lskeminen: itten lsketn inusoitunut jännite: s l t t os ( ) ( ) t os uon lusekkeess inut jn suhteen muuttuv si on kulm α. Muut stiin ott eivoinnin ulkopuolelle. Nyt eivoin: ( ) t os ( ) sin t Mekniikn kussill opetettiin, että t. Nyt jännitteen luseke tulee muotoon: sin Mksimisssn (itseisvoltn) tämä jännite on, kun sinα =, joten MAX simekki : uokulmion muotoisen johinsilmukn sivujen pituuet ovt j b. ilmukn tsoss b:n mittisten sivujen suuntisesti kulkee silmukn ulkopuolell vitjohin, jonk etäisyys silmukn lähimmästä sivust on. Lske silmukn j johtimen välinen keskinäisinuktnssi. Rtkisu: Mekitään pitkässä suoss vitjohtimess kulkev mhollist vit symbolill I. e iheutt etäisyyelle x mgneettikentän 0I x

5 Tämä mgneettikentän luseke voin joht iot-vtin ti Ampéen lin vull. Aikisemmiss esimekeissä on näytetty, miten se johetn Ampéen lin vull. Mgneettikentän suunt s oiken käen säännöstä. All olevn kuvn tpuksess - kentän suunt on ppein tsost ylöspäin silmukn sisällä. I b x Lsketn vin I iheuttm mgneettikentän vuo silmukn sisällä. Otetn silmukst ääettömän ohut x:n levyinen suikle, jok on etäisyyellä x vitjohtimest. Tämän pintlkion l on = bx j pint-lkiovektoin suunt on mgneettikentän suunt: oi bx x / 0Ib ln x 0Ib ln Johtimess kulkevn vin I muutoksen iheuttm jännite silmukss on 0Ib 0b ln ln t t I t Keskinäisinuktnssi on ylläolevss lusekkeess keoin M 0b ln

6 simekki 3: Ympyänmuotoinen johinsilmukk (säe R) on setettu xy-tsoon. Alueell on mgneettikenttä, jok muuttuu jn funktion seuvn yhtälön mukisesti: b t t kˆ t Lske jnhetkellä T johinsilmukkn inusoitunut sähkömotoinen voim. y R x z Rtkisu:

7 simekki 4: Neliön muotoinen johinsilmukk, jonk sivun pituus on, tuon vkiomgneettikenttään kuvn mukisesti nopeuell v. Johtimen esistnssi on R. Mgneettikentän kenttäviivt ovt kohtisuoss silmukn tso vstn. Lske silmukkn inusoitunut vit silloin, kun se on ) vielä osittin mgneettikentän ulkopuolell, b) kokonn mgneettikentässä. v Rtkisu: Tp I ) x ilmukkn inusoitunut jännite on l t Kosk -kenttä j silmukn pint ovt kohtisuoss tosin vstn, ovt j yhensuuntisi, jolloin pistetulost tulee (ilmn vektoimekkejä). Kosk -kenttä on vkio pikn suhteen, tulee t t t -kenttä on vkio myös jn suhteen j kuvn mukisesti (puninen lue) = x x x v t t t

8 Tutun yhtälön mukisesti = RI, jost v I R R Miinusmekki ketoo vin sen, että vin suunt on sellinen, että se vstust vuon muutost. li tässä tpuksess vin inusoim mgneettikenttä on vstkkinen lkupeäiselle, jott silmukn sisällä pysyisi vuo vkion. in suunt on siis myötäpäivään. b) Nyt ei vuo muutu silmukn sisällä, joten silmukkn ei inusoiu jännitettä eikä vit. ilmukn ei osien kesken on silti potentilieo, kuten seuvst kohst selviää. Tp II ) Tkstelln neliön oikenpuolist sivu, jok leikk mgneettisi kenttäviivoj. ivun ei päihin ketyy eimekkistä vust siten, että siitä iheutuv sähkökentän voim kumo mgneettikentän voimn: q qv 0 v Kosk v on kohtisuoss -kenttää vstn, itseisvoyhtälö tulee muotoon v Potentilieo yhen sivun päien välillä on 0 l 0 l 0 l v I v R b) Nyt molempiin (kuvss) pystysuoiin sivuihin inusoituu smnsuuntinen jännite, joten silmukss ei kulje vit, vikk silmukn ei osien välillä on tämä potentilieo. Miksi (kuvss) vksuoi sivuj ei otet huomioon? Loentz-voimn suunt on sellinen, että vksuoiss sivuiss potentilieo ei tule sivujen päien välille vn johtimen eunojen välille. Tämä ei iheut vit silmukn suuntn Pätkä vksuo johint suuennettun

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

12. Liikenteenhallinta verkkotasolla

12. Liikenteenhallinta verkkotasolla 12. Liikenteenhllint verkkotsoll luento12.ppt S-38.1145 Liikenneteorin perusteet Kevät 2006 1 12. Liikenteenhllint verkkotsoll Sisältö Verkon topologi Liikennemtriisi Liikenteenhllint verkkotsoll Kuormntsus

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu.

Osa 6: Perustukset. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu. 1(10) Betonirkenteiden suunnittelu eurokoodien mukn Johdnto Eurokoodien käyttöönotto kntvien rkenteiden suunnitteluss on merkittävin suunnitteluohjeit koskev muutos kutt ikojen. Koko Euroopp on siirtymässä

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

10. Verkkotason malleja

10. Verkkotason malleja luento0.ppt S-38.45 Liikenneteorin perusteet Kevät 006 Sisältö Piirikytkentäisen verkon mllinnus estoverkkon Pkettikytkentäisen verkon mllinnus onoverkkon Piirikytkentäisen verkon mlli () Trkstelln piirikytkentäistä

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1

1 Raja-arvo. 1.1 Raja-arvon määritelmä. Raja-arvo 1 Raja-arvo Raja-arvo Raja-arvo kuvaa funktion f arvon f() kättätmistä, kun vaihtelee. Joillakin funktioilla f() muuttuu vain vähän, kun muuttuu vähän. Toisilla funktioilla taas f() hppää tai vaihtelee arvaamattomasti,

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät

Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät 11 Taso Avaruuden kolme sellaista pistettä, jotka eivät sijaitse samalla suoralla, määräävät tason. Olkoot nämä pisteet P, B ja C. Merkitään vaikkapa P B r ja PC s. Tällöin voidaan sanoa, että vektorit

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot