Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1"

Transkriptio

1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon pinopiste on selvästi pllon keskipiste. Jos ts-ineisell kppleell on symmetrikseli, niin pinopiste on kselill j jos kppleell on usempi symmetrikseleit, niin pinopiste on niiden leikkuspiste. Tutkimme pinopisteen lskemist siinä tpuksess, että kppleell on yksi symmetri-kseli. Ongelm joht integrlilskentn j trjo minioit mhdollisuuksi sovelt lukioss opittu lskutekniikk. Trvittvn perusfysiikn kertmiseksi tutkimme luksi suorll sijitsev diskreettiä mssjkum. Pistemäiset msst m 1,..., m n, joiden summ on m, sijitkoot x-kselin pisteissä x 1,..., x n. Mssjkumn pinopiste µ sijitsee josskin väleistä [x k, x k+1 [. Mssjkum on µ:n suhteen tspinoss jos pisteisiin x i vikuttvien voimien µ:n suhteen lskettujen momenttien summ on noll. Kosk msst ovt suorll, voimme merkitä µ:n molemmin puolin lskettujen momenttien itseisrvot keskenään yhtäsuuriksi. x 1... x k µ x k+1... x n m 1 g m n g Kuv 1. Smme yhtälön jost edelleen k n (µ x i )m i g = (x i µ)m i g, i=k+1 µ = 1 n x i m i. (1) m 1 ( )

2 Perehdymme seurvksi kppleisiin, joiden mssjkum on jtkuv. Integrlilskennn perusiden kertmiseksi ktsomme luksi, miten kppleen tilvuus lsketn. Olkoot j b kppleen ääripäiden projektiot x-kselill. Jos kpplett leiktn x-kseli vstn kohtisuorill tsoill j tunnetn leikkuskuvion pint-l A(x) jokisess pisteessä x [, b], niin kppleen tilvuus voidn lske. A(x) x Kuv 2. b Kohdss x olev tilvuuslkio on dv = A(x)dx j kppleen tilvuus sdn summmll välillä [, b] olevt tilvuuslkiot: V = dv = A(x)dx. Oletmme nyt, että kiinteällä kppleell on yksi symmetri-kseli, jonk vlitsemme x-kseliksi. Kppleen ääripäät sijitkoot pisteissä j b. Määritämme kppleen pinopisteen momenttiehto soveltmll. Jetn kpple x-kseli vstn kohtisuorill tsoill levymäisiksi mss-lkioiksi kuvn osoittmll tvll. dm µ dm b Kuv 3. Pisteissä x j x oleviin mss-lkioihin dm j dm vikuttvien voimien momenttilkiot (niiden itseisrvot) µ:n suhteen ovt (µ x)gdm j (x µ)gdm. Summmll ne µ:n molemmin puolin smme yhtälön µ (µ x)gdm = µ (x µ)gdm, 2 ( )

3 jost, merkitsemällä m = dm, edelleen µ = 1 m xdm. (2) Yhtälöt (1) j (2) näyttävät smnkltisilt, mutt niillä on eräs selkeä erovisuus: yhtälö (1) on vlmis lskukv, jonk vull voidn lske diskreetin mssjkumn pinopiste sijoittmll kvn msst j niiden koordintit kun ts yhtälö (2) on pikemminkin toimintohje lskun suorittmiseksi, sillä mss-lkio dm on muodostettv in tpuskohtisesti. Kv (2) toimii myös silloin, kun kppleen tiheys (mss pituusyksikköä kohti) vihtelee. Tiheys on tällöin tunnettv jokisess kohdss x eli on tunnettv tiheysfunktio f, jonk rvo ilmoitt kppleen tiheyden leikkuskohdss x. Jos y = f(x) on tällinen funktio, niin dm = f(x) j siis dx kohdss x olev mss-lkio on dm = f(x)dx. Esimerkki. Määritämme ts-ineisen r-säteisen puolipllon pinopisteen. Olkoon m kppleen mss jolloin tiheys on ρ = m/v, missä V = 2πr 3 /3. Puolipllon symmetri-kseli on hlkisijtso vstn kohtisuor säde. r h 0 x Kuv 4. Kuvn mukn kohdss x olev tilvuuslkio on dv = πh 2 dx = π(r 2 x 2 )dx j sitä vstv mss-lkio on Smme µ = 1 m dm = ρdv = 3m 2r 3 ( r 2 x 2) dx. r 0 xdm = 3 2r 3 r 0 ( r 2 x x 3) dx = 3 8 r. Pinopiste sijitsee siis hlkisijtso vstn kohtisuorll säteellä etäisyydellä 3r/8 hlkisijtsost. 3 ( )

4 Tutkimme vielä diskreettiä mssjkum yleisemmin. Sijitkoot pistemäiset msst m 1,..., m n pisteissä A 1,..., A n mssttomn tukirkenteen knnttelemin j olkoon m mssojen summ. Olkoon edelleen O mielivltisesti vlittu vruuden piste. Yhtälöiden (1) j (2) perusteell rvmme pinopisteen G sijinnin seurvsti: OG = 1 m n m i OAi. (3) Näemme G:n mssjkumn pinopisteeksi osoittmll, että pisteisiin A i vikuttvien voimien G:n suhteen lskettujen momenttien GA i m i ḡ summ on 0. Jätämme tämän hrjoitustehtäväksi. G A i m i ḡ O Kuv 5. Pisteen G sijinti riippuu näennäisesti myös pisteestä O, mutt voidn osoitt, että jos O G = 1 n m i O A i, (4) m niin G = G. Myös tämän yksityiskohtisemmn käsittelyn jätämme hrjoitustehtäväksi j totemme, että yhtälö (3) määrittelee pisteen G yksikäsitteisesti. 4 ( )

5 Pohdittv Seurvss muutmi si vlisevi jttelu- j lskutehtäviä. 1. Hhmottele muutmi kolmiulotteisi kppleit, joill on vähintään kksi symmetri-kseli. 2. Miksi ts-ineisest levystä leiktun tsokolmion pinopiste on kolmion medinien leikkuspiste? Ohje: Ajttele kolmio viiploiduksi jonkin sivun suuntisin leikkuksin. Missä sijitsevt viipleiden pinopisteet? Minkä jnn pinopisteet muodostvt? 3. Määritä ts-ineisest mterilist tehdyn mielivltisen nelithokkn pinopiste. Ohje: Voit hyödyntää edellisen tehtävän tulost viiploimll thokkn sopivsti. 4. Suorit yksityiskohtisesti yhtälöiden (1) j (2) johtminen tekstissä nnetuist momenttiehdoist lähtien. 5. Ts-ineisest mterilist vlmistetun pyörähdysprboloidin pohjn säde on r j korkeus on h. Määritä kppleen tilvuus j pinopiste. (0, h) (r, h) (r, 0) 6. Määritä ts-ineisest mterilist vlmistetun korkeusjnns suhteen symmetrisen krtion pinopiste. Mikä korkeusjn vstn kohtisuor leikkus jk krtion khteen yhtäsuureen osn? 7. Määritä ts-ineisest levystä tehdyn puoliympyrän pinopiste. 5 ( )

6 8. Oletetn, että x-kselin välissä [0, [ on lnk, jonk mssn tiheyden pisteissä x [0, [ ilmoitt tiheysfunktio f(x) = e x. Lske lngn mss sekä pinopiste. 9. Osoit, että jos G on yhtälön (3) määräämä piste, niin n GA i m i ḡ = 0. Osoit edelleen, että jos yhtälöt (3) j (4) ovt voimss, niin G = G. ( ) 6 ( )

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 10 MAA10 ratkaisut kertausharjoituksiin Ludtur MAA rtkisut kertushrjoituksiin Integrlifunktio. ) Jokin integrli funktio on esimerkiksi F( ) b) Kikki integrlifunktiot F( ) + C, missä C on vkio Vstus: ) F( ) b) F( ) + C, C on vkio. Kikki integrlifunktiot

Lisätiedot

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita:

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 12. Lisää määrätystä integraalista. 12.1. Integraalin arvioimisesta. Osoita: VASTAUS: Osoita: Osoita: 12. Lisää määrätystä integrlist 12.1. Integrlin rvioimisest 521. Osoit: 1 + x 2 22 1 < < 1 + x21 21. 522. Osoit: x 3 < 5 x 6 + 8x + 9 < 15 1 5. 523. Osoit: 2 2 < e x2 x < 2e 2. e 524. Olkoon k >. Osoit:

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2015 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 25 Kierros 3, 26. 3. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET

SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET Versio:..9 9 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 3 Psi Häkli Jrki Puupponen Hnnu Koivul Mrkku Poutnen SUOMEN GEODEETTISET KOORDINAATISTOT JA NIIDEN VÄLISET MUUNNOKSET ISBN 978-95-7-73-4 ISBN-978-95-7-74- (PDF,

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta

Analyyttistä geometriaa kilpailutehtävien kautta nalyyttistä geometriaa kilailutehtävien kautta Jouni Seänen. 4. 04 Johdanto. Joskus kehäkulmalauseeseen kyllästyy ja haluaa ratkaista geometrian tehtävän algebrallisesti. Tässä monisteessa esitetään tarkoitukseen

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

10. Verkkotason malleja

10. Verkkotason malleja luento0.ppt S-38.45 Liikenneteorin perusteet Kevät 006 Sisältö Piirikytkentäisen verkon mllinnus estoverkkon Pkettikytkentäisen verkon mllinnus onoverkkon Piirikytkentäisen verkon mlli () Trkstelln piirikytkentäistä

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto

Ryhmäteoria. Markku Koppinen Turun yliopisto Ryhmäteoria Markku Koppinen Turun yliopisto 6. toukokuuta 2011 Alkusanat Tämä ryhmäteorian kurssi käsittelee enimmäkseen ryhmien esitysteoriaa, mutta kuten tulemme näkemään, esitysteoria liittyy niin läheisesti

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa

TOPOLOGISET RYHMÄT. I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa Heikki Junnila TOPOLOGISET RYHMÄT I Topologisten ryhmien yleistä teoriaa 1. Määritelmä, perusominaisuuksia..... 1 2. Aliryhmät ja tekijäryhmät. Jatkuvat homomorfismit. Tulot..... 13 3. Yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys

Lisätiedot

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa

Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Solmu 1/2000 2001 Kolmannen asteen yhtälöä ratkaisemassa Taustana tarinallemme on tämän kevään lyhyen matematiikan yo-tehtävä, jossa käskettiin osoittamaan, että yhtälöllä f(x) = x 3 4x 2 = 0 on juuri

Lisätiedot

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta 1/7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, lukumäärän laskeminen, funktiokäsite Hakemisto Todennäköisyyslaskenta /7 Sisältö ESITIEDOT: joukko-oppi, n laskeminen, käsite Hakemisto Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet Todennäköisyyslaskennassa tarkastelun kohteena ovat satunnaisilmiöt.esimerkkejä

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen.

Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Pns ratkaisu (Kr. 20.5, Lay 6.5 C-II/KP-II, 20, Kari Eloranta Monissa käytännön ongelmissa ei matriisiyhtälölle Ax = b saada ratkaisua, mutta approksimaatio on silti käyttökelpoinen. Määritelmä Jos A on

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot